ekonomiczna analiza zachowań ludzkich

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych. Platforma umożliwi integrację funkcjonujących na niej rejestrów z systemami świadczeniodawców leczących choroby nowotworowe. Projekt usprawni gromadzenie danych o nowotworach, a także posłuży do analiz naukowych, medycznych i ekonomicznych

Drugie życie zakładów Polleny. Czy marka Biały Jeleń wyjdzie z dolnej półki?

Drugie życie zakładów Polleny. Czy marka Biały Jeleń wyjdzie z dolnej półki?

, prezes zarządu Polleny Ostrzeszów. Przyznaje, że przed kupnem zakładu przeprowadzono analizę i była jednoznaczna: to ekonomiczne samobójstwo. A jednak ośmiu prywatnych inwestorów, prowadzących w Ostrzeszowie kilka innych biznesów, jak na przykład Wielkopolska Wytwórnia Żywności "Profi"

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

Szacowanie wartości zamówienia na zajęcia pozalekcyjne finansowane z funduszy unijnych

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne o nastepujacej tematyce: - "Komputer w księgowości" dla 60 uczniów

Nasza relacja na żywo z debaty o OFE

skomplikowaną terminologię i sztywne zachowanie obu rozmówców, to słowa zamykające Leszka Balcerowicza. Gdyby zostały wypowiedziane na początku sprawiłyby duże wrażenie (...). Wskazał, że chodzi o zaufanie do polityków i przyszłość naszych portfeli. Ponadto Balcerowicz użył gadżetu, czyli przekazał rozmówcy