egzekwowanie zobowiązań

Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z konstytucją przepisów w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisu Ordynacji podatkowej, zgodnie, z którym nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Zasady odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

- Niewykonanie zobowiązania kontraktowego zachodzi, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia, które należne jest spełnić wierzycielowi na podstawie zawartej umowy lub treści stosunku obligacyjnego - mówi mecenas Robert Nogacki, założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec. - Natomiast nienależyte

Gminy nie wiedzą jak egzekwować długi

Jak pokazuje raport przeprowadzony przez Homo Homini tylko 5,3 proc. gmin zdecydowanie nie ma problemu z odzyskiwaniem należności. Ośmiu na dziesięciu pytanych urzędników przyznaje, że gminy mają trudności z egzekucją długów z tytułu opłat lokalnych. Samorządy na ogół samodzielnie próbują radzić sob

OT Logistics kupi od Erste 20 tys. akcji Luka Rijeka za ok. 653 tys. zł

Arbitrażowego o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał Allianz ZB d.o.o. (AZ) egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu zastawu. "Zarząd OT Logistics informuje o zawarciu umowy z Erste d.o.o., w której określona została część, w jakiej

Wykonawca oferuje dłuższą gwarancję niż producent urządzenia. Jak w praktyce ją egzekwować?

Wykonawca oferuje dłuższą gwarancję niż producent urządzenia. Jak w praktyce ją egzekwować?

Pytanie: Jak należy interpretować (a w konsekwencji egzekwować) udzieloną przez  wykonawcę gwarancję jakości i rękojmię na roboty budowlane w kontekście zamontowanych przez niego urządzeń bądź też użytych materiałów? Na ogół gwarancja producenta jest znacznie krótsza od gwarancji jakości i

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Najważniejsze zmiany: - wyznaczono organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów

KE: Polska transponowała dyrektywę o dochodzeniu odszkodowań z tyt. konkurencji

swoich roszczeń. Dyrektywa sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji stanowi w związku z tym zasadniczy element egzekwowania unijnego prawa konkurencji" - czytamy w komunikacie.  KE przypomniała, że państwa członkowskie były zobowiązane do

KE nałożyła zobowiązania na Gazprom chroniące swobodny przepływ gazu w CEE

decyzją - od dzisiaj zaczyna się egzekwowanie zobowiązań Gazpromu" - powiedziała komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie. Decyzja KE zobowiązuje Gazprom m.in. do usunięcia wszelkich ograniczeń dotyczących transgranicznej odsprzedaży gazu

Jak wyegzekwować alimenty w czasie epidemii? Są na to sposoby

Jak wyegzekwować alimenty w czasie epidemii? Są na to sposoby

przelewy dla dziecka. Wierzą, że w obecnej sytuacji egzekwowanie od nich spłaty długu będzie trudne, ponieważ obecnie większość kancelarii komorniczych ograniczyła osobisty kontakt z interesantami, a wierzyciele mogą jedynie telefonować lub pisać maile do komorników, ale i tak niewiele wskórają. W

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

Dostał zasiłek z ZUS, urzędnicy kazali mu go zwrócić. Na konto już nie wejdą. Zmiany w ściąganiu długów

zakończeniu stanu epidemii lub stanu epidemicznego postępowania egzekucyjne zostaną podjęte przez organy egzekucyjne z urzędu, bez konieczności zawiadamia o tym stron. Zarówno wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, jak i jego podjęcie na nowo nie wiąże się z żadnymi opłatami dla zobowiązanego - tłumaczy

KRD/KPF: 19,2% firm zaobserwowało narastanie problemów ze spłatami zaległości

(KRD) i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) w Polsce. Z 17,1% do 19,2% wzrósł odsetek firm, które zaobserwowały narastanie problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań kontrahentów. W pierwszych trzech miesiącach tego roku znacząco spadła wartość Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP

Sąd nakazał zapłatę na rzecz Awbudu 15,45 mln zł przez Medico-Investment

Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Awbud w efekcie złożonego pozwu przeciwko Medico-Investment uzyskał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydany przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, zgodnie z którym pozwany podmiot został zobowiązany do zapłaty ponad 15,45 mln zł na rzecz Awbud, podała spółka

KE kieruje do TSUE skargę, by chronić polskich sędziów przed kontrolą polityczną

2019 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, ponieważ nowy system środków dyscyplinarnych podważa niezawisłość sędziów w Polsce i "nie zapewnia koniecznych gwarancji chroniących sędziów przed kontrolą polityczną", jak wymaga tego Trybunał

Przegląd informacji ze spółek

powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań wynikających z umowy kredytowej z września 2016 r., podała spółka. Umowa przedłuża okres powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań do 15 grudnia br. PKO Bank Polski złożył w ostatnich dniach września 2019 r. wniosek o ogłoszenie upadłości Ursusa, podała spółka

KE wzywa Polskę do wdrożenia rejestru elektronicznego dla transportu drogowego

rejestry były ze sobą połączone, co pozwoli utworzyć europejski rejestr przedsiębiorców transportu drogowego (ERRU). Taki ogólnounijny rejestr umożliwi lepszą wymianę informacji między państwami członkowskimi oraz lepsze egzekwowanie obowiązujących przepisów, w tym dorobku socjalnego UE" - czytamy w

Zmiany w kodeksie drogowym - limity prędkości, wyższe mandaty. Kierowcy mogą zostać zaskoczeni

Zmiany w kodeksie drogowym - limity prędkości, wyższe mandaty. Kierowcy mogą zostać zaskoczeni

Zmiany w kodeksie drogowym. Korytarz i suwak Ważne zmiany weszły w życie 6 grudnia 2019 r. Od tego dnia kierowcy są zobowiązani do tworzenia tzw. korytarzy życia i jazdy na suwak. W pierwszym przypadku chodzi o umożliwienie służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce wypadku poprzez

Rząd przyjął nowelę dotyczącą realizacji programu 'Mieszkanie+'

- wysokość czynszu powinna być elastyczna w zależności od specyfiki danej inwestycji" - podkreślono w materiale. W projekcie poszerzono także dopuszczalne formy gospodarowania nieruchomościami należącymi do KZN, przy zachowaniu możliwości kontroli i egzekwowania zobowiązań od podmiotów, którym

KE wszczęła postępowania wobec 27 państw ws. jednolitego rynku usług

zawodowych, podała Komisja. "Wszczynamy dziś szereg postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu zapewnienia skutecznego i spójnego egzekwowania przepisów UE, które umożliwiają specjalistom i przedsiębiorstwom świadczenie usług w całej Europie. Usunięcie obecnych

Na ratunek mikroprzedsiębiorcom. Z jakiej pomocy będą mogły skorzystać najmniejsze firmy

Na ratunek mikroprzedsiębiorcom. Z jakiej pomocy będą mogły skorzystać najmniejsze firmy

, by bank nie musiał badać ponownie zdolności kredytowej klienta. Czytaj też: Biura podróży w desperacji, narciarze wściekli. Po 12 godzinach we Francji wracają do Polski Prolongata zobowiązań wobec ZUS i banków Każdy przedsiębiorca będzie mógł liczyć na odłożenie w czasie - do czerwca - płatności

Wyprowadziła się od rodziców; ci przestali płacić czynsz. Komornik zajął pensję córki

Wyprowadziła się od rodziców; ci przestali płacić czynsz. Komornik zajął pensję córki

, kiedy czynsz powinien być zapłacony. Odpowiedzialność dorosłych domowników jest jednak ograniczona – wierzyciel może się domagać pieniędzy tylko od tych osób, które w okresie powstania długu stale mieszkały w lokalu. Nie ma prawa egzekwować długu, który powstał przed osiągnięciem pełnoletniości

PIE/PFR: Dalszą redukcję zatrudnienia planuje 8% firm, płac - 21%

dyrektor PIE Piotr Arak. Trudności w regulowaniu własnych zobowiązań dotyka 25% firm, zaś 74% nie zgłasza takich trudności. W porównaniu z deklaracjami sprzed miesiąca odsetek firm doświadczających zatorów płatniczych wzrósł o 2 pkt proc. W najmniejszym stopniu tymi trudnościami dotknięci są właściciele

NIK pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w 2018 r.

, przedstawia rzetelne informacje i dane o wysokości dochodów, wydatków, należności i zobowiązań oraz wyniku budżetu państwa" - powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, cytowany w komunikacie. Szczegółowe wyniki kontroli NIK przedstawiła w odrębnych informacjach, przekazanych marszałkowi oraz

Formularze do publikacji ogłoszeń przetargowych

do przepisów ustawy, czy też postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiotowe stanowisko mogło być egzekwowane bowiem dotychczasowe wzory standardowych formularzy na podstawie których zamawiający byli zobowiązani przygotować ogłoszenie o zamówieniu przekazywane następnie Urzędowi

Alimenty czy komornik

przekroczyły 10 tys. zł. Miał jeszcze do spłacenia zaległy kredyt. Jego zobowiązaniami "zajmuje się" dwóch komorników. Pierwszy z Dolnego Śląska egzekwuje alimenty. Drugi z Warszawy prowadzi postępowanie w imieniu banku. Komornik z Wrocławia zabierał z pensji Kowalskiemu co miesiąc 1000 zł

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

funkcji inwestora zastępczego, jest  zobowiązany sporządzić opis przedmiotu zamówienia , wskazując całkowity zakres świadczenia przyszłego wykonawcy . W tej sytuacji zamawiający wskazuje zakres czynności  wykonawcy w procesie inwestycyjnym, począwszy od przygotowania dokumentacji

Wierzyciele porozumieli się wstępnie z Hawe, spółka nie złoży wniosku o upadłość

od egzekwowania zobowiązań, podał Mediatel. W związku z tym Hawe poinformowało, że odstąpiło od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Stronami umowy standstill są spółki z grupy kapitałowej Hawe S.A.: Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, Hawe Telekom sp. z o.o. z

Windykacyjny stalking będzie karany. Za nękanie dłużników nawet osiem lat więzienia

zrobić, żeby się z niej wydostać? Zadręczać dłużnika na 10 sposobów Jedyne, co się przez lata zmieniło w Polsce, to to, że długów już się nie egzekwuje za pomocą kija bejsbolowego. Ale mimo obowiązujących przepisów karnych i cywilnych oraz kodeksów dobrych praktyk spisanych przez windykatorów ochrona

Równość dłużników w sieci i sądzie

. E-sąd rozpatruje średnio 100 tys. spraw w ciągu miesiąca. Do dziś to już ponad 10 mln spraw. Niektórzy windykatorzy i fundusze sekurytyzacyjne skupują zobowiązania za grosze i potem masowo ścigają ludzi za dawno już przedawnione lub nawet w ogóle nieistniejące długi. Albo wielokrotnie egzekwują

NIK wnioskuje o spójny i mierzalny system oceny efektów działalności SSE

; - czytamy dalej. Nadzór sprawowany przez SZS w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki nad wypełnianiem zobowiązań przez beneficjentów był nieskuteczny, nie umożliwiał rzetelnej weryfikacji spełniania przez przedsiębiorców warunków wynikających z zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE

FPP: Ustawa antylichwiarska ograniczy działalność banków

, że pożyczkodawca, który naruszył właściwe przepisy ustawy otrzymuje jedynie zwrot pożyczonego kapitału, bez odsetek i żadnych dodatkowych kosztów. To doskonałe zabezpieczenie przez lichwiarskimi pożyczkami, które już dziś mogą egzekwować pożyczkobiorcy, jeśli czują się oszukani przez zbyt drogie

Dealz debiutuje na polskim rynku przy współpracy z BOIG

od określenia strategii i konstrukcji tenant mixu obiektu, stawek czynszowych i zwrotu z nieruchomości, przez podpisanie umów najmu, egzekwowanie zobowiązań kontraktowych i aranżację sklepów najemców aż po otwarcie lokalu i dalszą kontynuację strategii rozwoju obiektów wraz z ich zarządcami

Prezydent proponuje by świadczenie 500+ nie wpływało na wysokość alimentów

dochód w rodzinie, ponieważ jest 500+, a zatem ten, kto jest zobowiązany do alimentów będzie płacił mniej, bo jest 500+. Nie, tak nie może być″ - powiedział Duda, cytowany w komunikacie. Dodatkowo, prezydencka nowela reguluje kwestię wpływu na zakres obowiązku alimentacyjnego innych świadczeń

Przegląd informacji ze spółek

gier na platformy PC oraz Nintendo Switch, podała spółka.  Polwax zawarł z ING Bankiem Śląskim umowę w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań wynikających z umowy kredytowej z września 2016 r., podała spółka. Cyfrowy Polsat szacuje, że wybór ryczałtu w

Alior Bank przystąpił do umowy standstill z wierzycielami Hawe

S.A. z siedzibą w Warszawie jednostronne oświadczenie Alior Bank o przystąpieniu do umowy w sprawie ustalenia zobowiązań stron w związku z zamiarem zawarcia porozumienia związanego ze spłatą zadłużenia, w tym powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (umowa standstill),  zawartej w dniu 14

KRD: Dwie trzecie polskich eksporterów nie ma problemów z egzekwowaniem należnoś

Polsce nie ma żadnego problemu z egzekwowaniem należności od swoich klientów. W przypadku zagranicznych kontrahentów odsetek ten jest ponad 3-krotnie wyższy. Z jednej strony jest to wynik znacznie większej liczby transakcji zawieranych z krajowymi podmiotami. Z drugiej jednak, dane te sugerują wyraźnie

Przegląd prasy

BGK.  Związek Firm Faktoringowych przygotowuje listę postulatów, które zamierza przedstawić bankowi -- Kluby chcą, aby PZPN wspomógł je w redukcji wysokości kontraktów piłkarzy w czasach pandemii, jednak związek nie widzi takiej możliwości --Rząd chce w całym kraju wstrzymać egzekwowanie od

Woźniak: Sprzedaż PKP Energetyka nie powinna się zdarzyć

znacznie większych. Skuteczne zobowiązanie inwestora, zwłaszcza prywatnego, do ponoszenia nakładów w jakiejkolwiek wysokości jest praktycznie nie do wyegzekwowania. W przypadku PKP Energetyka nie zadbano zresztą o nałożenie takich wymagań. "Pomimo to trudno jest zobowiązać inwestora prywatnego, nie

Rząd przyjmie nowelę dot. planowania działalności administracji w II kw.

;Rozszerzeniu powinien podlegać również katalog jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych ustawowo do planowania swojej działalności i składania sprawozdań z realizacji tych planów, co pozwoli na wdrożenie w administracji rządowej generalnych zasad określania i delegowania celów oraz

Nie musisz brać kredytu, żeby spłacać cudze długi

Natomiast ta wiedza może się okazać niezwykle przydatna, ponieważ aż 10 proc. zobowiązań nie jest spłacanych w terminie. Poręczyciel równa się kredytobiorcy Instytucje finansowe korzystają z różnych możliwości zabezpieczenia kredytu - jedną z nich jest poręczenie. To nic innego jak poświadczanie

Zmiany w kodeksie pracy. Szybszy powrót do pracy po nieuzasadnionym zwolnieniu

pracownik nie musi czekać na prawomocne zakończenie sprawy – czyli wcześniej wróci do pracy, uzyskując możliwość otrzymywania wynagrodzenia. Do czasu zakończenia sporu będzie zobowiązany do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, będzie otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenie, a w przypadku zakończenia

NIK: Państwo nie wspiera kredytobiorców w dochodzeniu od banków swoich praw

Warszawa, 16.08.2018 (ISBnews) - Instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie zapewniły właściwego egzekwowania praw kredytobiorców oraz zbyt późno przeciwdziałały nieuczciwym praktykom banków, ocenia Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Negatywny wpływ na ochronę kredytobiorców miały

Wybory na wyspach jeszcze w czerwcu

funt utrzymuje ten poziom. Problemy Grecji W Grecji czekają na zmianę prawa dotyczącego regulacji zadłużenia. Problemem ma podobno dotyczyć nawet 200 000 przedsiębiorstw. Ze względu na nieuregulowane zobowiązania grozi im bankructwo. Istotnym problemem, z którym ma walczyć zapowiadana jeszcze na

Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia

Pytanie Kontrakt na budowę kanalizacji realizowało konsorcjum dwóch firm. Po zakończeniu zadania, w okresie kilku miesięcy jedna z firm ogłosiła upadłość. Czy można egzekwować od firmy, która była członkiem konsorcjum żeby naprawiała usterki, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym? Czy można

Udział wykonawcy w realizacji zamówienia

Pytanie: Jak sprawdzić na etapie realizacji zamówienia, czy podmiot trzeci uczestniczy w jego realizacji? Wykonawca dołączył do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego do udziału w realizacji zamówienia poprzez wykonanie części robót budowlanych polegających na ustawieniu oznakowania pionowego

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

innych niż świadczenia alimentacyjne to 1877,62 zł. Przy pracy na niepełnym etacie będzie proporcjonalnie niższa. Nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku są egzekwowane w całości na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Od 28 grudnia

Przegląd prasy

tzw. pakiet wolnościowy w prawie budowlanym --MF zorganizuje przetarg zamiany, bez przetargów sprzedaży obligacji w sierpniu --Polwax ma umowę z ING BSK o czasowym wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań --Cyfrowy Polsat: Zdarzenie jednorazowe obniży zysk netto za II kw. o 70,1 mln zł --Enel X widzi

Hawe ma podpisać term sheet z ARP i Alior Bankiem w poniedziałek

października, podała spółka. "W dniu dzisiejszym (tj. 30 września 2015 roku) upłynął termin obowiązywania umowy w sprawie ustalenia zobowiązań stron w związku z zamiarem zawarcia porozumienia związanego ze spłatą zadłużenia, w tym powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań (umowa standstill)"

Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

podstawowych elementów ostrzegawczych przed podpisaniem ostatecznej umowy. Z uwagi jednak na chęć zobowiązania się do współpracy z kontrahentem, co do którego pojawiły się wątpliwości należy zadbać o właściwy sposób zabezpieczenia treści umowy i wykonania przyszłego zobowiązania. Kary pieniężnePrzepisy

Czy można odziedziczyć długi alimentacyjne? Kłopoty zaczynają się, gdy zasądzona kwota przekracza 500 zł

informacji gospodarczej zapewniają, że za długi alimenciarza wobec Funduszu Alimentacyjnego nikt nikogo ścigać nie będzie. – Należności takie są ściśle związane z osobą dłużnika, gdyż tylko on jest zobowiązanym do ich zwrotu. W razie więc jego śmierci, nie mogą być one egzekwowane od jego następców

Komornicy polegli w potyczce z emerytami. Nieudane zajęcia tysięcy świadczeń z ZUS

- „zaskarżyć czynności komornika i wnieść skargę na jego czynności”. Po odrzuceniu wniosków komornicy jeszcze w marcu złożyli nowe, już poprawnie napisane. Tylko że w wielu wypadkach było już za późno. ZUS już wypłacił nadpłatę seniorom i nie było co egzekwować. W sumie egzekucji udało się

Komorniczy problem z podatkiem VAT

egzekucji komorniczej są dla wielu osób czy firm pewną barierą, po prostu egzekwowanie należności staje się nieopłacalne - wyjaśnia Rafał Hermański, członek zarządu Polskiego Związku Windykacji. - To niestety powoduje, że część dłużników celowo nie reguluje swoich zobowiązań. Obawiam się, że jeśli ceny

MC: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa weszła w życie

, przekazywać innym państwom członkowskim UE ostrzeżenia" - wskazano także. Od momentu otrzymania od organu właściwego decyzji administracyjnej, dany podmiot uznany za operatora usługi kluczowej jest zobowiązany do: Po 3 miesiącach od otrzymania decyzji od organu właściwego operator: dokonuje

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

złożenia wniosku; podmioty, które skorzystają z dofinansowania z Funduszu Pracy będą zobowiązane do utrzymania zatrudnienia osób objętych wnioskiem (w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających innych osób, do prowadzenia działalności gospodarczej) tylko przez okres

Kaczmarski Inkasso: 27% firm stosuje sankcje wobec niepłacących kontrahentów

wpisanie jego zobowiązania do biura informacji gospodarczej. To efektywny sposób na odzyskanie należności" - ocenił prezes KRD Adam Łącki. W badanych firmach z sektora MSP egzekwowaniem należności najczęściej zajmuje się księgowość (46,5%), a w 30% odpowiadają za to osobiście szefowie lub

Niebezpieczne chwilówki najszybszą drogą do pętli zadłużenia. Sprawdź, jak możesz się przed nim uchronić

upadłość konsumencką. Oba są trudne. Po czym poznać, że ktoś jest w pętli kredytowej? Po tym, że zaciąga kolejne pożyczki, by spłacić raty poprzednich. Ani się obejrzy, a już ma dziesięć zobowiązań. Rekordziści potrafią mieć ich ponad 50. Wiele banków i firm pożyczkowych nastawia się na udzielanie szybkich

Nowe emerytury według PiS dla wszystkich z wyjątkiem alimenciarzy. Dlaczego?

;solidarną odpowiedzialność za zobowiązania do wysokości kwoty rocznych należności alimentacyjnych zatrudnionej osoby”. Czyli będzie musiał spłacać alimenty pracownika. Taka sama kara spotka przedsiębiorcę, który dłużnikowi alimentacyjnemu część wynagrodzenia będzie wypłacał „pod stołem&rdquo

Oddał pieniądze fiskusowi, ale drugi raz pobrał je bank

egzekwowanej należności, zastosowanych środków egzekucyjnych bądź ich uchylenia zobowiązany może uzyskać w siedzibie właściwego urzędu skarbowego, w komórkach zajmujących się egzekucją administracyjną. Masz problem? Napisz: finanse@wyborcza.biz Więcej listów

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

dofinansowanie było przyznawane od dnia złożenia wniosku; podmioty, które skorzystają z dofinansowania z Funduszu Pracy, będą zobowiązane do utrzymania zatrudnienia osób objętych wnioskiem (w przypadku przedsiębiorców niezatrudniających innych osób do prowadzenia działalności

Wściekli na banki przemaszerują ulicami Warszawy

- został przez bankowców wprowadzony w błąd. Jego zdaniem sąd powinien uznać umowę za nieważną lub zobowiązać bank do przewalutowania kredytu po kursie z dnia podpisania umowy. Dlaczego? Sadlik twierdzi, że nie był świadomy ryzyka walutowego. Gdyby wiedział, czym ono grozi, nigdy by takiej umowy nie

Już dwa pomysły na naprawę "znikającego" przedawnienia długów

ogóle potrzebna. Większość komentujących jest za, przeciw niektórzy komornicy dyskutujący. Dlaczego? Bo ich zdaniem wprowadza przywilej dla nieuczciwych, niespłacających latami zobowiązań dłużników. A sama zgłoszona teraz przez posłów PiS nowelizacja jest po prostu kiełbasą wyborczą. Zarówno posłowie

Zmiany w Wizz Airze. Odprawa online możliwa tylko na krótko przed odlotem. A otyli pasażerowie będą musieli kupić dodatkowy bilet

wygląda na to, że Wizz Air może zaostrzyć egzekwowanie tych zasad. Jak ma to wyglądać w praktyce? A PRiori Communications, firma PR obsługująca przewoźnika, nie podaje szczegółów. W odpowiedzi na nasze pytania pisze tylko:  "Jest wiele powodów, dla których nasi klienci decydują się na wykupienie

MIB: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o budownictwie czynszowym

utrzymaniem będą ponosić najemcy w równych częściach, wyjaśnia MIB. Zrezygnowano z obowiązku zawarcia w treści umowy pomiędzy kredytobiorcą a gminą zobowiązania, wskazującego minimalną liczbę lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia, których najemcami będą osoby wychowujące

KRD: Blisko 90% przedsiębiorców nie dostaje zapłaty na czas

. zwiększył się odsetek firm, które mają problem z egzekwowaniem należności od kontrahentów. Obecnie z wyzwaniem tym mierzy się 88,7% firm, choć w I kwartale tego roku z nierzetelnymi partnerami zmagało się 85% z nich. Niestety zdaniem przedsiębiorców zjawisko to będzie przybierać na sile. Aż 94,2% firm

KE przyjęła strategię dla transportu, regulującą płace pracowników w delegacji

egzekwowania przepisów, zwalczania nielegalnych praktyk w zakresie zatrudnienia, ograniczenia administracyjnego obciążenia przedsiębiorstw oraz poprzez zwiększenie przejrzystości obowiązujących przepisów, np. w odniesieniu do stosowania krajowych przepisów dotyczących płacy minimalnej" - czytamy dalej

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

pracuje na niepełnym etacie, kwota wolna od zajęcia komorniczego będzie proporcjonalnie mniejsza (np. ok. 765 zł na pół etatu). Nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych są egzekwowane w całości

KRD: Małe i średnie firmy odzyskują rocznie 3,7 mld zł dzięki windykacji

, którzy mają kłopoty z uregulowaniem ponad 985 tys. zobowiązań, ale i też wierzyciele, którzy szukają różnych sposobów, aby odzyskać swoje pieniądze. Jedni na własną rękę, drudzy z pomocą ekspertów. A ma kto im pomóc - szacuje się, że na polskim rynku windykacji działa ok. 6 tys. firm, które zajmują się

Jakie podwyżki czekają mundurowych w przyszłym roku? Sprawdź, kto otrzyma wyższą pensję

wyrozumiałość podczas kontroli drogowych. Straż Graniczna zapowiedziała z kolei wprowadzenie drobiazgowych kontroli na granicach i lotniskach oraz bardziej rygorystyczne i skrupulatne egzekwowanie przepisów, co może wydłużyć kolejki na przejściach. Na przełomie września i października w Warszawie ma się odbyć

Co się należy po zmarłym pracowniku

zobowiązany wypłacić rodzinie pieniądze po zmarłym pracowniku, ale i rodzina zmarłego ma zobowiązania wobec pracodawcy. Dzieje się tak wtedy, gdy zmarły pracownik zaciągnął pożyczkę z funduszu socjalnego lub z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Takie pożyczki cieszą się dużą popularnością, bo są nisko oprocentowane

Równe szanse dla dłużników. Nadchodzi ważna zmiana prawa

narzędzie prawne służy zupełnie innemu celowi. Windykatorzy i wszelkiego rodzaju fundusze sekuryzacyjne skupujący za grosze zobowiązania zaczęli ścigać masowo za długi dawno już przedawnione, w ogóle nie istniejące albo wielokrotnie egzekwowali tę same należności od tej samej osoby. Dopiero po trzech latach

NIK sprawdził proces wydawania pozwoleń budowlanych, stwierdza słabości kadrowe

zajmujący się wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę budynków wielorodzinnych często nieprawidłowo interpretują i egzekwują przepisy Prawa budowlanego. Najważniejsze stwierdzone przez NIK nieprawidłowości dotyczyły: - stosowania niejednolitych kryteriów oceny zamierzeń inwestycyjnych oraz różnego

Jak nie utrzymywać na starość złego rodzica

mu na własne wydatki albo trafia do depozytu. Gdy podopieczny nie ma dochodów albo są one bardzo niskie, kosztami pobytu mogą zostać obciążeni członkowie najbliższej rodziny: współmałżonek, dzieci, wnuki, a gdy tych nie ma – gmina. Rodzeństwo nie jest zobowiązane do wnoszenia opłat. Wysokość

Nowe przepisy uchronią najbiedniejszych emerytów przed egzekucją komorniczą. Komornik nie zajmie już większej części emerytury

zajęcia komorniczego będzie proporcjonalnie niższa. Nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz należności przysługujące pracownikowi z tytułu udziału w zysku są egzekwowane w całości na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. W przypadku umów-zleceń czy o dzieło przychód może zostać zajęty w całości

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

uprawnionemu (dziecku), bądź też udowadnia, że choć nie bez trudności, ale spłacił zobowiązanie, a pomimo to wierzyciel je egzekwuje. Pozew należy wysłać listem poleconym do sądu, który nadał tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności, lub złożyć osobiście w biurze podawczym (wówczas otrzymamy tzw

Rodzic nie płaci alimentów na swoje dziecko? Wystąp o alimenty do Funduszu Alimentacyjnego

za zobowiązania do wysokości kwoty rocznych należności alimentacyjnych zatrudnionej osoby”, czyli będzie musiał spłacać alimenty pracownika. Takie zmiany wprowadzają nowe, obowiązujące od stycznia przepisy. Mają spowodować, że ściąganie alimentów będzie szybsze i łatwiejsze. Będą również nowe

Sąd Najwyższy w sprawie frankowej: dług jest, ale jaki?

korzystnym dla klientki. I to wyrokiem z najwyższej półki, bo aż z Sądu Najwyższego. Co prawda nie dotyczy bezpośrednio odwalutowania kredytu, lecz jedynie unieważnienia BTE (bankowego tytułu egzekucyjnego, za pomocą którego banki mogły egzekwować długi w uproszczony sposób), ale siłą rzeczy dotyka też

NIK: Pozasądowe komisje medyczne nie pomagają w uzyskiwaniu odszkodowań

limity, co pozwala szpitalom proponować jak najniższe stawki. Nie są one bowiem zainteresowane wypłatą świadczeń adekwatnych do poniesionych przez pacjentów szkód, podano także. Poza tym komisja nie ma możliwości egzekwowania od szpitala wypłaty odszkodowania. Jej praca kończy się wydaniem orzeczenia

Co się zmieni w rentach socjalnych? Niepełnosprawni dorośli dostaną 165 zł więcej. Komu przysługuje świadczenie z ZUS?

spółdzielcze prawo do lokalu, albo jest najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, innych jednostek samorządu terytorialnego albo stanowiącego własność skarbu państwa lub państwowych osób prawnych. Musi się również zobowiązać pisemnie, że z renty będzie opłacała czynsz, a w

Płać alimenty albo lądujesz na liście dłużników. Sposób na alimenciarzy?

dochodu na osobę, nie dostają pieniędzy (maksymalnie to 500 zł) od państwa. W takim przypadku opiekun dziecka musi sam iść do komornika i egzekwować dług. O tych "prywatnie" egzekwowanych długach nie wiemy nic. Nawet nie znamy łącznej kwoty zadłużenia, bo dłużnicy nie trafiają obligatoryjnie do

Bank czeka na potknięcie klienta. I kosi opłaty

zapewniał go, iż przecież bank ceni zadowolenie klienta i nie będzie co do złotówki liczył, jak klienci wywiązują się ze zobowiązań. Byle były wpływy i transakcje. Tak było, ale tylko do czasu. A teraz? Bank odpowiada mi, że nic nikomu nie "podwyższył", a jedynie egzekwuje umowę kredytową, na

ZPP: Nowe prawo zniszczy sektor legalnych pożyczek, wzmocni mafię

pozabankowego trafiają bowiem najczęściej do klientów "podwyższonego ryzyka", tj. takich, którzy nie mają szans na zaciągniecie zobowiązania z banku. Jedyna różnica polegać będzie na tym, że zamiast do legalnie działających firm, monitorowanych przez UOKiK, duża część ludzi będzie zmuszona udać się do

Złapani w pułapkę promocji. Idą do sądu

miesięcy temu wielotysięczną karą wydaje się przesadą. Gdy poprosiłem o wyjaśnienia i o zmianę podejścia do klientów, bank zaczął w niektórych przypadkach uwzględniać reklamacje (dotyczyło to 20 proc. z kilku tysięcy reklamacji). Jednak generalnie z egzekwowania zasad promocji się nie wycofał, mimo że

Przegląd informacji ze spółek

zamiarem zawarcia porozumienia związanego ze spłatą zadłużenia, w tym powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań, podał Mediatel. W związku z tym Hawe poinformowało, że odstąpiło od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Marvipol rozpoczął przedsprzedaż mieszkań w nowej

Windykatorzy ściągają przedawnione długi i wpisują do rejestru długów

mieszkanie. Zapłaciła, mimo że wcale nie była przekonana, czy jest w ogóle coś winna. - Konsekwencje niespłaconego zadłużenia osób, które świadomie unikają płacenia długów, ponosi każdy z nas regulujący swoje zobowiązanie systematycznie, każdy korzystający z kredytu, użytkujący telefon komórkowy, internet

Kupił komplet garnków w sanatorium. Teraz nie może ich zwrócić

zastraszany" Zapytaliśmy przedstawicieli EOS KSI Polska oraz For-Net, dlaczego egzekwują należność, choć klient wielokrotnie informował windykatorów, że wypowiedział umowy sprzedaży garnków oraz kredytu. Firmę Zdrovita zapytaliśmy, dlaczego nie honoruje pisma klienta o anulowaniu umowy, zaś bank

Pułapka ulgi meldunkowej. Fiskus upomina się o zaległy podatek. Kwoty idą w dziesiątki tysięcy złotych

oświadczenia wyłącza możliwość powstania uprawnienia podatnika do zwolnienia podatkowego i to niezależnie od przyczyn, z powodu których oświadczenie to nie zostało złożone". Niewiedza nie zwalnia z przestrzegania prawa. - Podatnik, ubiegając się o zastosowanie ulgi meldunkowej, zobowiązany jest do

KNF: Zarzuty PMPG wobec Komisji i ustawy to próba usprawiedliwienia błędów

unijnej dyrektywy. W postępowaniu administracyjnym stwierdzono niewypełnianie przez Abris jako większościowego akcjonariusza banku zobowiązań inwestorskich złożonych wobec KNF. Nie jest to sprawa błaha, bo m.in. od realizacji i egzekwowania tego rodzaju zobowiązań zależy bezpieczeństwo polskiego systemu

200 proc. stawki podstawowej, czyli odsetkami w podatników

odpowiedzialności karnej skarbowej okazuje się nie zawsze skuteczna - napisało Ministerstwo Finansów w ocenie skutków regulacji projektu. Jego zdaniem wspomniana nieskuteczność wiąże się z "długotrwałością postępowania, względną łagodnością kar i problemami z efektywnością ich egzekwowania". Fiskus

Jak sobie poradzić z nadgorliwym windykatorem?

klient miał prawo czuć się nękany, a podjęte wobec niego środki były nieadekwatne do sytuacji i naruszały jego dobra osobiste. Windykator został zobowiązany do zapłaty 7,5 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. Podobny finał znalazła sprawa z Wrocławia, w której windykator aż przez pięć lat korzystał z całego

Nowe kanały naziemnej telewizji cyfrowej

naziemne kanały cyfrowe, nie potrzebujemy drogiego pakietu telewizji satelitarnej lub kablowej. Zgodnie z ustawą o radiofonii i telewizji każdy, kto ma w domu odbiornik telewizyjny, zobowiązany jest do zarejestrowania go w urzędzie Poczty Polskiej i wnoszenia comiesięcznej opłaty z tytułu abonamentu

Komornik za długi w rodzinie. Kto ma spłacać czyje długi?

albo dokumentów, kiedy wyprowadziły się od matki. Od tej chwili dług ciążący na lokalu jest już tylko zmartwieniem głównego najemcy, czyli matki. Co innego, gdy kobieta umrze i zostawi niespłacone zobowiązania. Jeśli córki przyjmą po niej spadek, wierzyciel może egzekwować dług również z ich majątku

Ekspert Europolu: W różnych śledztwach pojawiają się ci sami pośrednicy ["Panama Papers"]

teoria. To, jak się je egzekwuje i realizuje w praktyce, różni się znacznie w poszczególnych krajach. A co z bankami? - Jeśli instytucje finansowe w UE, które są zazwyczaj dobrze zorganizowane i działają uczciwie, zauważają dziwne przelewy lub podejrzane powiązania między przedsiębiorstwami, powinny

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

swoje doświadczenia zdobywał wcześniej na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i CISO w CME Group, Inc. oraz jako Zastępca Dyrektora ds. Informacji i CISO w Departamencie Energii i Egzekwowania Przepisów Imigracyjnych i Celnych Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, będzie odpowiedzialny za opracowanie

Lokalny przedsiębiorca wygrał z Carrefourem

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga uznał, że umowa najmu lokalu między Seroką a właścicielem Galerii Zielone Wzgórze w Białymstoku zakończyła się 11 grudnia 2009 r. Wtedy, kiedy w jego butiku sieć wyłączyła prąd. Ponadto sąd uznał, że w tej sytuacji Carrefour nie może egzekwować od najemcy kar umownych

Nie uciekniesz przed płaceniem za abonament RTV

Polską jest możliwe. Potem to poczta zwróciła się do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w sprawie tego, w jaki dokładnie sposób abonament ma być egzekwowany. Stanęło na tym, że należności na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez pocztę mają ściągać teraz urzędy skarbowe. W ich

Koszty egzekucji komorniczej wielokrotnie wyższe niż dług

. Jeśli tylko wierzyciel tego zażąda, można dług wynoszący parę złotych egzekwować z nieruchomości, czyli z wartego tysiące złotych mieszkania, domu, działki. A gdy jeszcze zechce, by komornik szukał majątku dłużnika, to opłaty mogą być wielokrotnie wyższe. Czyli zgodnie z prawem egzekucja 10 zł może

NIK: Odnowienie infrastruktury wodociągowej może potrwać 100 lat

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie wskazano podmiotu zobowiązanego do pobierania próbek i wykonywania badań wody z instalacji wewnętrznej w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych. Przy niewłaściwej eksploatacji instalacji wewnętrznych w tych budynkach, skutkującej

Dostaniemy w skórę ekonomicznie, finansowo i wizerunkowo

rządu. Pozostaje nam system oparty na uzgodnieniach i wzajemnych zobowiązaniach. Trzeba znaleźć sposoby na skuteczne egzekwowanie wypełniania obowiązków przez poszczególne państwa. Kryzys w strefie euro ciągnął się trzy lata, bo Unia nie miała odpowiednich instrumentów, a państwa członkowskie nie mogły

Jak się kręci karuzela VAT?

dość przekonujące. Przyjęto bowiem, że krajowy fiskus nie będzie miał motywacji do tropienia własnych podatników i egzekwowania zapłaty nie własnego podatku. System z zerową stawką zaczął więc obowiązywać. W 1997 roku miała nastąpić jego gruntowna modyfikacja, ale poza kosmetycznymi zmianami nie