egzekucja komornicza z nieruchomości

Piotr Żytnicki

Kancelaria komornika została z wielkimi długami

Kancelaria komornika została z wielkimi długami

Znany poznański komornik pożyczał sobie pieniądze, które powinien przekazać sądowi. Efekt? Na koncie jego kancelarii brakuje 3,5 mln zł.

Znany komornik z długami. W kasie brakuje 3,5 mln zł. Zbankrutował?

Znany poznański komornik ''pożyczał" sobie pieniądze, które powinien przekazać sądowi. Efekt? Na koncie jego kancelarii brakuje 3,5 mln zł. Sprawę bada prokurator.

73,5 mld zł do odzyskania. Komornicy nie dają rady?

Komornicy odzyskują jedynie jedną dziesiątą wartości zobowiązań. Najgorzej pracują tak zwane "hurtownie", czyli duże kancelarie komornicze, najlepiej małe, działające we własnym rewirze.

Zajął ciągnik niewinnemu rolnikowi. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia

Zajął ciągnik niewinnemu rolnikowi. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia

komorniczych uczestniczyły te same osoby, np. dozorca zajmowanego majątku. Pojazdy trafiały do jednego komisu, a odkupywały je osoby zajmujące się handlem rzeczami z egzekucji komorniczych. Śledczy zamierzają wyjaśnić powiązania tych osób i podmiotów. Kolejny wątek postępowania to sprawa odpowiedzialności

Lichwiarz zabrał mieszkanie i jeszcze chce odszkodowania

Lichwiarz zabrał mieszkanie i jeszcze chce odszkodowania

Cztery lata temu mieszkająca na warszawskiej Pradze-Południe pani Leokadia Górzyńska i jej córka Beata Myślińska pożyczyły od Pawła Tubielewicza 150 tys. zł pod zastaw mieszkania. O Tubielewiczu pisałam wiele razy, bo udzielał pożyczek pod zastaw nieruchomości, prowadził z rodziną sieć lombardów, a

Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

Zajęcie jako pierwszy etap egzekucji z nieruchomości

Zajęcie jest pierwszym etapem egzekucji z nieruchomości, prowadzącej ostatecznie do jej sprzedaży licytacyjnej. Aby do niego doszło, niezbędne jest złożenie przez wierzyciela wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji. Na zajęcie składają się dwie czynności: 1. Wezwanie dłużnika do dobrowolnego

Dlaczego mieszkania trafiają na licytacje komornicze?

Dlaczego mieszkania trafiają na licytacje komornicze?

dłużników trafiają na licytacje komornicze. Może się zdarzyć tak, że licytowana nieruchomość będzie należała do kilku współwłaścicieli. Jednym ze sposobów zniesienia współwłasności nieruchomości jest bowiem sprzedaż w trybie przepisów o egzekucji z nieruchomości i podział uzyskanej sumy pomiędzy

Fundusz Hipoteczny Dom zachęcał komorników do akwizycji?

Fundusz Hipoteczny Dom zachęcał komorników do akwizycji?

komornicy, Dom przekonuje, że ich "odwrócona hipoteka" umożliwi "efektywną, bezkonfliktową i szybką egzekucję należności w sposób korzystny dla wierzyciela, dłużnika i komornika. Dzięki niej wierzyciel szybko odzyska należność, dłużnik zachowa możliwość korzystania z zajmowanej nieruchomości

Banki jak w USA pomogą zadłużonym?

Banki jak w USA pomogą zadłużonym?

celu uniknięcia egzekucji komorniczej. Niektóre banki przejmowały nieruchomości, a potem wynajmowały je dłużnikom. - Wymagało to radykalnej zmiany w relacjach banków z klientami - tłumaczył Jakub Fast bankowcom w czasie niedawnego Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Fast przekonywał, że

Absurdy prawa. "Trzy kosy", czyli płać na każde żądanie

Absurdy prawa. "Trzy kosy", czyli płać na każde żądanie

nie. - Adwokat zaangażował dwóch różnych komorników w celu ściągnięcia od nas tych 120 tys. zł - opowiadają małżonkowie. - Naszym zadaniem to szykana. U jednego komornika prowadzona była egzekucja z nieruchomości, a u drugiego - z rachunków bankowych, wynagrodzenia, zaległych zwrotów podatków i

Obwieszczenie o licytacji

Obwieszczenie o licytacji

przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu

Jak sobie radzić z długami [PORADNIK]

Jak sobie radzić z długami [PORADNIK]

historii rolnika spod Mławy pisały niedawno wszystkie media). Egzekucja z nieruchomości Najpierw komornik zawiadamia dłużnika, iż wszczął egzekucję, i wzywa go do zapłaty. Równocześnie wysyła do sądu wieczystoksięgowego wniosek o dokonanie wzmianki o wszczęciu egzekucji. Po dwóch tygodniach - w praktyce

Licytacja z nieruchomości - jak wygląda w praktyce?

Licytacja z nieruchomości - jak wygląda w praktyce?

własność, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji. Licytacje komornicze nieruchomości. Zobacz ogłoszenia od komorników » Na koniec warto wspomnieć, iż możliwe jest umorzenie licytacji na

Sąd: Ciągnik sprzedano, to sprawy nie ma. Umorzyć!

Sąd: Ciągnik sprzedano, to sprawy nie ma. Umorzyć!

komornicze. Potem sąd rozpatruje sprawę. Powinien zrobić to w tydzień. We wszystkich opisywanych przeze mnie przypadkach sąd się nie spieszył. Sprawy leżakowały po kilka tygodni. Spieszył się za to komornik i sprzedawał pojazdy w komisie, np. w dniu wydania postanowienia o wstrzymaniu egzekucji. Sąd

Mieszkanie kupione na licytacji komorniczej - co z hipoteką?

Mieszkanie kupione na licytacji komorniczej - co z hipoteką?

), - skutki zabezpieczenia roszczeń osobistych na nieruchomości (prawo odkupu). W miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia się z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. Jest to ogólna zasada, która ma zastosowanie przy nabywaniu

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji komorniczej od zakupu mieszkania na rynku?

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji komorniczej od zakupu mieszkania na rynku?

praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji. Prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności wraz z planem podziału sumy uzyskanej z

NIK: na bezprawnym użytkowaniu ziemi Skarb Państwa traci miliony

należności; cywilne postępowania sądowe trwają po kilka lat, a ostatecznie do przejęcia gruntu dochodzi dzięki egzekucji komorniczej. Próby zawiadamiania organów ścigania o samowolnym korzystaniu z gruntów są także nieskuteczne z powodu braku odpowiednio dolegliwych sankcji prawnych. Kodeks karny przewiduje

Święty Jan zastawiony za długi gdańskiej archidiecezji

Święty Jan zastawiony za długi gdańskiej archidiecezji

nie tylko te opisane wyżej, ale znacznie więcej. Według naszego informatora, w co najmniej jednym przypadku rozpoczęła się egzekucja przez skarbówkę długu z nieruchomości, ale sprawa nie doszła jeszcze do licytacji komorniczej. Marcin Matyjasik, naczelnik II Urzędu Skarbowego w Gdańsku zapewnia, że

Jak wyegzekwować alimenty na dziecko [PORADNIK]

1750 zł), to można mu potrącić do trzech piątych pensji. Jeśli alimenciarz nie ma dochodów, ale ma majątek, np. własne mieszkanie, komornik może rozpocząć egzekucję z nieruchomości. Procedura wygląda tak, że dłużnik otrzymuje powiadomienie, iż komornik wszczął egzekucję i wzywa go do zapłaty

Portugalia: Fiskus przejął i sprzedał rekordową liczbę aut dłużników

; - ujawnił przedstawiciel ministerstwa finansów.Według szacunków resortu finansów w porównaniu z rokiem 2011 liczba przejmowanych w ramach egzekucji komorniczych i sprzedawanych aut dłużników przez urzędy skarbowe zwiększyła się ośmiokrotnie. "W stosunku do ub.r. fiskus zajął i sprzedał o niemal 300

W jaki sposób wyceniana jest nieruchomość będąca przedmiotem licytacji komorniczej?

W jaki sposób wyceniana jest nieruchomość będąca przedmiotem licytacji komorniczej?

Opis o oszacowanie Zanim nieruchomość trafi na licytację, podlega opisowi oraz oszacowaniu. Czynności tych komornik dokonuje w celu dokładnego określenia przedmiotu egzekucji, ustaleniu obszaru nieruchomości, jej części składowych oraz praw związanych z własnością nieruchomości. Prawidłowe

Jak negocjować z komornikiem i windykatorem

Jak negocjować z komornikiem i windykatorem

znacznie szersze uprawnienia niż windykator. Wolno mu wejść do naszego domu, zająć środki pieniężne, ruchomości oraz nieruchomości. Co dokładnie i do jakiej wysokości? Egzekucja z wynagrodzenia Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę komornik może zająć maksymalnie 50 proc. pensji brutto. Zwolniona

Górnicy z Kazimierza-Juliusza w szoku. Komornik przysłał im zawiadomienia

Górnicy z Kazimierza-Juliusza w szoku. Komornik przysłał im zawiadomienia

, iż zajęcia te w żadnym wypadku nie dotyczą egzekucji z zajmowanych przez Państwa nieruchomości. Postępowania egzekucyjne w tym zakresie polegają jedynie na zajęciu wierzytelności czynszowych tj. należności z tytułu czynszów, które zgodnie z umowami najmu zobowiązani są Państwo uiszczać na rzecz KWK

NIK: na bezprawnym użytkowaniu ziemi Skarb Państwa traci miliony

trwają po kilka lat, a ostatecznie do przejęcia gruntu dochodzi dzięki egzekucji komorniczej. Próby zawiadamiania organów ścigania o samowolnym korzystaniu z gruntów są także nieskuteczne z powodu braku odpowiednio dolegliwych sankcji prawnych. Kodeks karny przewiduje kary jedynie za wkroczenie na tereny

Jak sprostać warunkom licytacji komorniczych?

, wyznacza nowy termin nieprzekraczający miesiąca, a bieg tego terminu rozpoczyna się z dniem doręczenia nabywcy odpisu postanowienia sądu wyznaczającego nowy termin. Dodać trzeba na marginesie, że inne zasady obowiązują przy uproszczonej egzekucji z nieruchomości. Gdy nie zdobędziemy pieniędzy... Co

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

części swoich wpłat na mieszkanie, decydują się zazwyczaj na jego opuszczenie. Trzeba jednak pamiętać, że także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu podlega egzekucji. Stosuje się do niej przepisy o egzekucji z nieruchomości. Niewykluczone więc, że także w ogłoszeniach o licytacjach znajdziemy

Ważne zmiany w procedurze odzyskiwania należności

. Informacje o egzekucji z nieruchomości Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości na licytacji komorniczej będą mogły się o nich dowiedzieć ze stron internetowych. Już od 6 stycznia 2012 r. obwieszczenia o licytacji nieruchomości trzeba będzie co najmniej dwa tygodnie przed jej

"GP": Podatnicy zalegają z miliardami

nieruchomości. Zapewne wielu podatników obawiałoby się wpisu hipoteki przymusowej połączonej z egzekucją prowadzoną w przyspieszonym tempie. Byłyby to bardziej skuteczne czynności komornicze, niż te wynikające z obecnych form egzekucji - czytamy w "Gazecie Prawnej".

Ustawy z myślą o seniorach. Będzie kredyt i dożywotnia renta

przejmuje nieruchomość, która jest zabezpieczeniem kredytu, o ile spadkobiercy go nie spłacą wraz z odsetkami. Równocześnie rząd zdecydował, że odrębna ustawa regulować będzie kwestię renty dożywotniej, którą już teraz w zamian za nieruchomość oferują seniorom prywatne spółki zwane funduszami. Chodzi o to

20 tys. ha państwowej ziemi jest użytkowanych bez umowy

takie przypadki do sądu i czeka na prawomocne wyroki, a często także na egzekucję komorniczą. Cały proceder jednak często ciągnie się kilka lat. Pozostałe ok. 4 tys. ha agencyjnej ziemi zajmują osoby, które robią to świadomie, po to by czerpać korzyści m.in. w postaci dopłat bezpośrednich. Czują się

Jak wykupić mieszkanie komunalne? [PORADNIK]

, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Po drugie, mieszkanie może być również przedmiotem zajęcia i licytacji komorniczej w przypadku np. egzekucji długów.

Wynajem mieszkań nadal opłacalny

się egzekucji i opuści mieszkanie. Aby całość miała sens, należy jeszcze wskazać lokal, do którego nierzetelny najemca się przeniesie, a jego właściciel musi wyrazić na to pisemną zgodę - wyjaśnia Maciej Górka z serwisu Domiporta.pl. - Koszt spisania takiej umowy to ok. 200 zł, a daje ona dużo wyższy

Cena mieszkania z licytacji

oddzielnie na licytację. Opisem i oszacowaniem należy objąć z osobna każdą nieruchomość stanowiącą przedmiot egzekucji, jeżeli jest ona wpisana do odrębnej księgi wieczystej lub prowadzony jest dla niej odrębny zbiór dokumentów. Jeżeli jednak postępowania egzekucyjne toczące się co do kilku nieruchomości

Czy kupno mieszkania na wynajem naprawdę się opłaca? [SPRAWDZAMY]

nieruchomość poprzez jej sprzedaż może zająć - w zależności od sytuacji na rynku - tygodnie, jeśli nie miesiące. Lokal może też stracić na wartości w krótkim i średnim terminie. Ponadto z punktu widzenia inwestorów lokujących swój kapitał w mieszkania na wynajem sytuacja nie jest dobra, jeśli rentowność jest

Dożywotnia renta za mieszkanie

notarialnym fundusz poddał się egzekucji na mocy wspomnianego wcześniej art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. Przypomnijmy, że chodzi o to, by w przypadku opóźnienia w płatności senior mógł się zgłosić do sądu z aktem notarialnym, by nadać mu "klauzulę wykonalności" komorniczej. Z kolei jeśli

Czy komornik ma obowiązek wystawić fakturę VAT?

Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne są płatnikami podatku VAT od dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących

Miał 250 tys. kredytu i wygodne życie. Teraz: 800 tys. i komornika na karku. Wszystko przez...

gminy, co spowodowało, że płaciłem przez rok połowę kredytu, zaś gmina - drugie pół. Równocześnie zmuszony byłem zamknąć firmę - zostałem z długiem ok. 70 tys. zł, który to zrestrukturyzowałem, zaciągając kredyt hipoteczny w Polbanku zabezpieczony tą samą nieruchomością - opowiada pan Marek. Jak się w

Komornika można wybrać samemu

komornika, jeśli chce prowadzić egzekucję z nieruchomości. Taką egzekucję może prowadzić tylko komornik, w którego rewirze położona jest nieruchomość.Co zrobić, jeśli dłużnik mieszka i pracuje np. w Gdańsku, a jest właścicielem nieruchomości położonej w Poznaniu? Nie ma przeszkód, żeby egzekucję z jego

Urzędnicy poznają tajniki samoobrony

polega na kontakcie z dłużnikiem w miejscach znanych dłużnikowi, w których dłużnik czuje się pewnie: mieszkanie, miejsce prowadzenia działalności, nieruchomość, w obecności ochroniarzy, psów itp. - wylicza. Obawy urzędników wydają się uzasadnione. W marcu w miejscowości Komorze, podczas egzekucji

Obiecują 8 proc. zysku rocznie przez 15 lat. Gwarancją pawilon handlowy

;potencjalny inwestor w momencie podpisania umowy staje się właścicielem lokalu z pełnym aktem własności, co zabezpiecza jego interesy w perspektywie długoterminowej". W sytuacji gdy Czerwona Torebka przestanie płacić, pozostanie możliwość egzekucji komorniczej. A gdy spółka nie płaci dłużej, możemy

Co 60. umowa najmu kończy się eksmisją. Statystyki komorników

koniecznością przeprowadzania czasochłonnej i kosztownej procedury eksmisyjnej. Czytaj: Czym grozi niespłacanie długów i jak się bronić przed egzekucją komorniczą - Dla porównania: w zachodnich krajach nikogo nie dziwi, gdy właściciel mieszkania pyta potencjalnego najemcę o miejsce pracy, stanowisko

Pożyczyła 460 tys. zł, bank chce zabrać jej dom i milion złotych

egzekucyjny, który pozwala bardzo szybko przeprowadzić egzekucję komorniczą nieruchomości z powodu niespłacanego kredytu? Czytaj dziś na samcik.blox.pl i dyskutuj.

Hipoteka jako sposób zabezpieczenia wykonania umowy

odmówi, może domagać się przeprowadzenia egzekucji komorniczej z nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę zabezpieczającą spłatę pożyczki.Ważną zaletą zabezpieczenia hipotecznego jest to, że daje ono pierwszeństwo przed innymi wierzycielami właściciela nieruchomości. Gdyby okazało się, że właściciel

Nabycie mieszkania z lokatorami i postępowanie eksmisyjne

Nowy dom ... z jego starym mieszkańcem Ponieważ, że licytacja mieszkania najczęściej odbywa się wbrew woli jego właścicieli, bardzo prawdopodobne jest, że nabywca nieruchomości może trafić na opór lokatorów. Zazwyczaj bowiem mieszkańcy nie chcą opuścić przedmiotowego lokalu. Przypomnieć należy, że

Kolejna upadłość układowa na warszawskiej giełdzie

około połowy tego, co mogą uzyskać w ramach układu, jeżeli Ideon się z niego wywiąże. Jak doszło do upadłości Złożenie wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu było następstwem trudnej sytuacji spółki i prowadzonej egzekucji komorniczej skutkującej nakładaniem na Ideon przez

Jak się związać finansowo?

będziesz potem odpowiadać. Są umowy, do których potrzebna jest zgoda współmałżonka (np. duża darowizna z majątku wspólnego, sprzedaż wspólnej nieruchomości), ale też takie, które wprawdzie są ważne bez zgody drugiego małżonka, ale jeśli jej nie było, to wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń z majątku

Kolebka "Solidarności" - Stocznia Gdańsk znalazła się na skraju upadku

interwencji resortu skarbu, ale za 8 mln zł niezapłaconych rachunków na wniosek Energi-Obrót wszczęta została egzekucja komornicza z nieruchomości stoczni. Dopóki stocznia będzie płacić raty, to licytacja działek jej nie grozi. Ale to nie koniec kłopotów. Do Sądu Rejonowego w Gdańsku wpłynął już pierwszy

O ile naprawdę zdrożały śmieci

było więc możliwe.W każdej gminie doszło też do porządkowania danych o mieszkańcach gminy; w efekcie zaczęli płacić prawie wszyscy pod groźbą egzekucji komorniczej. Autor tego tekstu do kwietnia tego roku płacił za odpady dwóch osób; dopiero w kwietniu przy przekazywaniu nowych danych do administracji

Komornik zlicytuje mu dorobek życia

- opowiada. - Importowałem różne surowce z Białorusi. Głównie akryl. Wagony stały kilkanaście dni na dworcu Łódź Kaliska, bo celnicy akurat ogłosili strajk włoski. Pech.Towar nieoclony, Polskie Koleje Państwowe żądają "osiowego" za postój na bocznicy, miasto podatku od nieruchomości czy biznes się

Rolnicze gangi robią najazdy na państwowe grunty i...

egzekucję komorniczą. Taki proces niekiedy ciągnie się kilka lat - tłumaczy w piśmie do "Gazety" biuro prasowe ANR. W tym czasie były dzierżawca nadal oczywiście pobiera dopłaty. Druga kategoria to prywatne osoby, które zajmują teren przez nikogo innego nieużytkowany. Informacje o wolnych gruntach

Komornik w imieniu Intercity wkroczył do PKP Przewozy Regionalne

dzierżawę nieruchomości.- Przewozy Regionalne miały zapewnione, że w rok 2009 wchodzą bez grosza długu. Niestety, rząd nie wywiązał się z tej obietnicy i już w chwili usamorządowienia spółka miała 360 mln zł zadłużenia - mówi "Gazecie" Tomasz Moraczewski, prezes spółki Przewozy Regionalne. - Warto

Zlicytowali dom za bezcen, odpowiedzą przed sądem

postępowaniu komorniczym, i poświadczenie nieprawdy. Grozi mu za to do 5 lat więzienia. Komornik Piotr K. dostał zarzut niedopełnienia obowiązków, m.in. źle dokonał opisu nieruchomości i "nie zauważył" zabudowań w gospodarstwie, a także nie zweryfikował informacji z operatu szacunkowego

Ustawa, która miała pomóc firmom uciec spod gilotyny VAT. Rozczarowuje

oprotestował. Kancelaria poszła do sądu, ale rozprawy są wyznaczane z trzymiesięcznym terminem. Suma przez rok - z kosztami sądowymi i odsetkami - urosła do 350 tys. zł. - W firmie, która jest winna pieniądze naszemu klientowi, jest już prowadzona egzekucja komornicza z nieruchomości. Są wielomilionowe

Budowa domu z kredytem. W którym banku? Ile dopłaci państwo?

. Realizacja inwestycji budowlanej zwiększa kwotę możliwą do uzyskania w trakcie ewentualnej egzekucji komorniczej. Dlatego kredytodawca rezerwuje sobie prawo do bieżącej kontroli poczynań klienta.Wojciech Tomczak z firmy Conse Doradcy Finansowi zwraca uwagę, że prywatny inwestor od samego początku musi

Mieszkania wciąż tanieją, ale strach kupować

W debacie wzięli udział Katarzyna Kuniewicz z firmy doradczej REAS, prezes spółki Nieruchomości Boża Krówka Krzysztof Oppenheim, Michał Krajkowski z Domu Kredytowego Notus oraz Marcin Żak z firmy Home Broker. Marek Wielgo, Gazeta Dom: W mediach coraz częściej pojawiają się informacje z

Budżetowy rachunek sumienia raz do roku

inwestycyjne. Ta pierwsza kategoria obejmuje czynsz, podatki, rachunki za energię, telefony, internet, telewizję. Owszem można nie zapłacić, ale alternatywą jest trafienie na czarną listę do BIK-u, odcięcie mediów, egzekucja komornicza. Druga kategoria to wydatki zmienne związane z żywnością, samochodem

Czym jest "przybicie" w licytacji komorniczej?

postanowienie wydawane jest na posiedzeniu niejawnym, sąd z urzędu doręcza je wierzycielowi, dłużnikowi i licytantowi, który zaofiarował najwyższą cenę. Zobacz: Nieruchomości z licytacji komorniczych. Ogłoszenia komorników Po odmowie przybicia, wierzyciel może złożyć do komornika wniosek o wyznaczenie kolejnej

Komornik spogląda na centralę Fota. Rusza postępowanie egzekucyjne

natomiast do 303 mln z 330 mln zł rok wcześniej. W czerwcu minionego roku kolejne banki zaczęły wypowiadać firmie umowy kredytowe. W efekcie dystrybutor nękany komorniczymi egzekucjami zdecydował się złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości układowej. We wrześniu Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ podzielił

Co mi zrobisz, jak nie płacę

potrącenia komornicze nie mogą przekraczać połowy wynagrodzenia, a w przypadku gdy komornik ściąga z dłużnika alimenty i długi np. za niespłacone raty - trzech piątych wynagrodzenia. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia tego roku to

Krach nieruchomościowy. Czy trzeba się bać?

jaki pamiętają żyjący" - czyli amerykańskie problemy z "subprime mortgage" i spadkiem wartości nieruchomości, dotknęły już miliony ludzi. Czy Polacy mogą doświadczyć podobnej traumy?W XXI wiek Amerykanie wchodzili z optymizmem. Alan Greenspan, ówczesny szef banku centralnego FED, obniżał

Komornik na lotnisku Szczecin - Goleniów?

Dziadosz aktem notarialnym złożył "oświadczenie o poddaniu się egzekucji" i "oświadczenie o ustanowieniu hipoteki", jeśli port lotniczy długu nie spłaci. Skąd pieniądze na spłatę? Z bankowego kredytu. Problem w tym, że przez kilka miesięcy tego kredytu nie udało się załatwić. Prezes

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Egzekucja administracyjna

: egzekucję należności pieniężnych: egzekucja z wynagrodzenia za pracę, egzekucja z ruchomości, egzekucja z nieruchomości, egzekucja ze świadczeń ubezpieczenia emerytalnego, egzekucja z rachunków bankowych, egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych egzekucję obowiązków o charakterze

Rumacja

Rumacja (łac. rumatio)Słownik staropolskiej łaciny sądowej to usunięcie siłą opornego dłużnika z nieruchomości. Pojęcie to występowało w procesie egzekucyjnym w XVI i XVII-wiecznej Polsce. Była to przymusowa egzekucja. Gdy rumacja zawiodła ogłaszano banicję i następował zajazd organizowany

Powiernictwo Polskie

Wyborcza 18.08.2007.. W grudniu 2008 r. Sąd Apelacyjny w Kolonii podtrzymał orzeczenie sądu pierwszej instancji orzekając 50 tys. ? kary i pokrycie kosztów obrony Eriki Steinbach. Wyrok uprawomocnił się i Powiernictwu grozi egzekucja komornicza.Adwokat strony polskiej złożył odwołanie od decyzji sądu

Postępowanie egzekucyjne

sądowej (np. prowadzenie egzekucji z nieruchomości w celu wyegzekwowania należności pieniężnych ustalonych w decyzji ostatecznej). Wszczęcie egzekucji sądowej w sprawach należących do egzekucji administracyjnej nie jest dopuszczalne i uzasadnia umorzenie postępowania. Wszczęcie egzekucjiPodstawą egzekucji

Marek Kalinowski

) Zobowiązania podatkowe: przepisy ogólne, procedura, egzekucja (1991, Szczecin, Kontrakt, wraz z Bogumiłem Brzezińskim) Opodatkowanie dochodów pracowników uniwersyteckich (1992, Toruń, wraz z Janem Głuchowskim, ISBN 8323103224) Podatek dochodowy od osób prawnych: komentarz do ustawy (1992, Toruń, Towarzystwo

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.