efektywność pozyskiwania funduszy unijnych

PAP

Mazowsze. Innowacyjność wśród priorytetów w perspektywie UE 2014-2020

Mazowsze. Innowacyjność wśród priorytetów w perspektywie UE 2014-2020

Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości, współpraca między biznesem i nauką oraz rozwój usług informacyjnych - to niektóre z priorytetów Mazowsza związane z unijną perspektywą finansową na lata 2014-2020. Do wykorzystania będzie blisko 2,1 mld euro z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Jak budować, aby nie paść

Musimy dokończyć budowę dróg. W 2020 r. Polska będzie miała spójną sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu na poziomie europejskim. Rozmowa z Marią Wasiak, ministrem infrastruktury i rozwoju.

W 2014 roku blisko 1 mld zł na projekty energetyczne

Od 1 stycznia 2014 r. Fundusz uruchomi program, który oprócz poprawy efektywności energetycznej i promocji produkcji energii ze źródeł alternatywnych (OZE), będzie również popularyzować zasobooszczędną gospodarkę w przedsiębiorstwach oraz zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Budżet

100 tys. miejsc pracy w ekologicznej energii

100 tys. miejsc pracy w ekologicznej energii

: planował inwestycje, szukał miejsc, w których można zwiększyć efektywność zużycia energii, odpowiadał za znalezienie optymalnego finansowania. To konieczne, gdyż jak pokazała poprzednia perspektywa unijna, wiele pieniędzy zostało zmarnowanych, bo gminy nie miały pojęcia o OZE i wiele firm wciskało im

Śląskie. Remont ponad 30 km sieci ciepłowniczej z pomocą UE

spółki Tauron Ciepło w grupie Tauron, w tym zwiększeniu dostępnych środków własnych oraz możliwości w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych". Niezależnie od tych nakładów, Tauron pracuje nad formą i zakresem swojego zaangażowania w przygotowywany pod kątem nowych środków unijnych projekt

Woj. śląskie od kilkunastu lat planuje rozwój przez specjalizacje

2012 r., co umożliwiło odpowiednie konstruowanie programu (zatwierdzonego przez Komisję Europejską w grudniu ub. roku). W efekcie np. unijne fundusze na infrastrukturę badawczo-rozwojową, która będzie wspierana w RPO, trafią wyłącznie na projekty w obrębie inteligentnych specjalizacji. Również tzw

Bo grant się należy - nasza zła zasada

Bo grant się należy - nasza zła zasada

Polskie władze dumne są z pozyskanych 400 miliardów unijnych dotacji i tempa wykorzystania środków. Tyle że system "bezzwrotnych pożyczek" dla przedsiębiorców przynosi więcej szkody niż pożytku. Oto 10 powodów: 1l Korupcja i niszczenie kapitału społecznego Rozdawnictwo dóbr za darmo

Skąd wziąć pieniądze na biznes

Skąd wziąć pieniądze na biznes

BIB Seed Capital, który wsparł Proteon finansowo oraz organizacyjnie. Później aplikowaliśmy o fundusze unijne, które były dla nas prawdziwym impulsem do działania. We wniosku o dofinansowanie zobowiązaliśmy się do przeprowadzenia badań, a po podpisaniu umowy z PARP przeszliśmy do realizacji projektu

Europa przeprasza się z przemysłem (DEBATA)

Europa przeprasza się z przemysłem (DEBATA)

nowo ją uprzemysłowić. Wkład Polski ma wynosić 8 mld euro. W sumie fundusz ma mieć w portfelu 300 mld euro, a pieniądze na inwestycje do unijnych państw mogą zacząć płynąć już w połowie tego roku. Dla Europy to ostatni dzwonek, bo musi gonić USA, które udowodniły, że przemysł jest nadal motorem

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

dwa i pół roku od rozpoczęcia perspektywy finansowej 2007-2013. Patrząc na wydatkowanie środków unijnych w tym czasie można odnieść wrażenie, że w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko niewiele się dzieje. Co wpływa na niski poziom wydatkowania funduszy unijnych? Anna Kacprzyk: Tytułem

Nowy szef KNF: Będę pilnował sprzedawania banków

Nowy szef KNF: Będę pilnował sprzedawania banków

. - Jeśli kryzys trawi realną gospodarkę w Europie Zachodniej, to dotyczy również polskiej gospodarki i sektora bankowego. Ale prostego przełożenia nie ma. Spodziewam się, że w przyszłym roku bankom będzie trudniej pozyskiwać kapitał, że efektywność rynku międzybankowego pozostanie ograniczona. Czy

Wieś gotowa do zmian i podnoszenia kwalifikacji

Wieś gotowa do zmian i podnoszenia kwalifikacji

wyrównywanie różnic między miastem a wsią, projekty podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstw oraz wyrównujące dysproporcje edukacyjne i poprawiające efektywność nauczania. Wierzę, że dzięki środkom unijnym i mądremu zarządzaniu projektami, efekty ekonomiczne i społeczne inwestycji w kapitał ludzki odczują w

Akumulatory - życie po życiu

finansowane są w ramach preferencyjnych funduszy unijnych. Ich celem jest utworzenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, w drodze rewitalizacji i zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Na terenach parków Orzeł Biały planuje zlokalizować dwie hale

FUNDUSZE STRUKTURALNE SZANSĄ NA ROZWÓJ UCZELNI I NAUKOWCÓW W POLSCE

, konkurencyjność gospodarki jest ściśle uzależniona od możliwości tworzenia innowacyjnych produktów i usług, a te zależą od kwalifikacji i umiejętności zatrudnionej w przedsiębiorstwach kadry. Unijne dotacje dają więc nadzieję na poprawę jakości i efektywności badań, a także na wykształcenie odpowiednich

Hieny w dolinie śmierci. Jak brak wsparcia wykańcza innowacyjne firmy

Hieny w dolinie śmierci. Jak brak wsparcia wykańcza innowacyjne firmy

dogoni, wyprzedzi i rozpęta wojnę cenową. Wykończy nas i sama rozkwitnie. A te 7 mln euro, które uzyskaliśmy z polskich i unijnych środków, przepadnie. Albo skorzystają z nich Japończycy, gdy kupią nas za grosze. Jesteście w zasadzie skazani na sukces. Wystarczy rzut na taśmę - Ale wsparcia nie ma. Ani

Polska informatyzacja jak dziobanie motyką

zmienić. - Ogromną szansę. Z różnych programów unijnych będziemy mieli w latach 2007-12 około 16 mld zł do wykorzystania na rozwój społeczeństwa informacyjnego. To gigantyczne pieniądze - miesięcznie samorządy będą miały do wydania pięciokrotnie większe kwoty niż w latach 2004-06, a rząd nawet

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery