efektywna stopa procentowa

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego, Rafał Kozłowski, prezes PKO Banku Hipotecznego

Prezesi PKO BP: Potrzebny nowy ład na rynku kredytów hipotecznych

Prezesi PKO BP: Potrzebny nowy ład na rynku kredytów hipotecznych

Wykorzystajmy czas niskich stóp procentowych do przejścia na kredyt hipoteczny o stałym - w dłuższym okresie - oprocentowaniu. Kredyty hipoteczne powinny być udzielane tylko za pośrednictwem specjalistycznych banków hipotecznych.

Premier zleciła KNF i UOKiK zbadanie działań banków w kontekście zmian kursu franka

Premier Ewa Kopacz zleciła KNF i UOKiK zbadanie działań banków w kontekście zmian kursu franka - poinformowała we wtorek kancelaria szefowej rządu.

Jerzy Osiatyński nowym członkiem RPP

Prezydent Bronisław Komorowski powołał dziś prof. Jerzego Osiatyńskiego do Rady Polityki Pieniężnej w miejsce prof. Zyty Gilowskiej. Będzie to pełna sześcioletnia kadencja

Moody's: Polskiemu wzrostowi zagraża konflikt ukraiński i spowolnienie w UE15

wzrostu są rosnące stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, choć wpływ takiego scenariusza może być złagodzony przez perspektywę rozpoczęcia własnej wersji QE przez  Europejski Bank Centralny, podano również. Wreszcie, kolejnym wyzwaniem dla Polski są trudności strukturalne, wynikające z

Złoty umacnia się wobec CHF, pozytywny nastrój na rynku wsparł Belka

inflacji niskie stopy w dłuższym okresie będą bardziej efektywne.  Jeśli tak to zostanie zinterpretowane przez rynki, aprecjacja dolara winna zostać wyhamowana, a kurs EUR/USD skierować się w kierunku 1,20. Słabszy sentyment do dolara obserwować mogliśmy już wczoraj bezpośrednio po publikacji 

300 mld euro - wielki plan inwestycyjny Komisji Europejskiej

300 mld euro - wielki plan inwestycyjny Komisji Europejskiej

gospodarczy i zatrudnienie, to oczko w głowie nowego szefa KE Jean-Claude'a Junckera. KE chce, by większa część z tej sumy pochodziła z mobilizowania kapitału prywatnego, który teraz przez bardzo niskie stopy procentowe nie przynosi odpowiedniego zysku inwestorom. Sprawa była już wstępnie omawiana na

Czy kredyt walutowy jest naprawdę "toksyczny"?

Czy kredyt walutowy jest naprawdę "toksyczny"?

najczęściej CHF LIBOR 3M. Jeżeli spojrzeć na historyczne notowania tej stopy procentowej, to w okresie 2008 r.-2013 r. najpierw z poziomu ok. 3 proc. spadła szybko w 2008 r. do poziomu ok. 0,45 proc., a następnie spadła dalej i aktualnie kształtuje się w okolicach 0,02 proc. p.a. Oznacza to, że efektywny

Polska musi wzmocnić gospodarkę, żeby odnieść sukces po przyjęciu euro, podaje raport NBP

Polska musi wzmocnić gospodarkę, żeby odnieść sukces po przyjęciu euro, podaje raport NBP

konwergencji wynagrodzeń, czyli Polacy będą zarabiać więcej. Spadną stopy procentowe, więc kredyt będzie tańszy. - Z punktu widzenia pojedynczej osoby i społeczeństwa wydaje się, że są to efekty korzystne - powiedziała. Zaznaczyła, że jeżeli nie będziemy przygotowani do niższych stóp procentowych, mogą one

NBP: euro szansą dla Polski na sukces, ale pod pewnymi warunkami

konwergencji wynagrodzeń, czyli Polacy będą zarabiać więcej. Spadną stopy procentowe, więc kredyt będzie tańszy. "Z punktu widzenia pojedynczej osoby i społeczeństwa wydaje się, że są to efekty korzystne" - powiedziała. Zaznaczyła, że jeżeli nie będziemy przygotowani do niższych stóp procentowych

Belgowie zachęcają polskie firmy do inwestowania w ich kraju

. Jeśli tylko mamy firmę zarejestrowaną w Belgii, prowadzimy tam badania i nie transferujemy zysków, to efektywna stopa opodatkowania może wynosić nawet 6,8 proc. - przekonywał. Zauważył też, że posiadanie oddziału w Belgii jest korzystne ze względu na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z prawie

Prezes BZ WBK: Wyniki banków w I półr. będą zbliżone do ubiegłorocznych

przed sobą również znaczne wyzwania - na przykład bardzo silną presję na wyniki w związku z najniższymi w historii stopami procentowymi i tegoroczną obniżkę stawek interchange. "Ogólnie rzecz biorąc sądzę, że w pierwszej połowie roku wynik sektora bankowego będzie na poziomie zbliżonym do

Polityka gospodarcza w pułapce

procentowych. Co się dzieje w przypadku, gdy stopy procentowe są na tyle niskie, że dalsze cięcia są niemożliwe? Jak się okazuje, odpowiednio duży szok może zepchnąć gospodarkę w pułapkę płynności, tym samym doprowadzając do punktu, w którym powszechnie znane reguły ekonomii przestają obowiązywać...Pułapka

Grant Thornton: Przed Polską czas prosperity, ale biurokracja piętą achillesową

równowaga między popytem wewnętrznym i zewnętrznym oraz niskie stopy procentowe. Zdaniem autorów raportu, coraz lepsza sytuacja ekonomiczna w strefie euro poprawi poziom polskiego eksportu, a rosnący popyt wewnętrzny przyczyni się do znacznego wzrostu importu. Z przeprowadzanych na potrzeby raportu badań

Alior Bank utrzymał marżę odsetkową na poziomie 4,7%, a C/I poniżej 50% w 2014r.

raporcie. "Na poziom osiągniętych przychodów netto wpływ miał przede wszystkim poziom wygenerowanego wyniku odsetkowego netto, który w 2014 r., pomimo rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych, dzięki wzrostowi skali prowadzonej działalności, efektywnemu zarządzaniu strukturą portfela

Andrzej Rzońca z RPP: Nie widzę powodów do obniżki stóp

Andrzej Rzońca z RPP: Nie widzę powodów do obniżki stóp

czym trzeba żyć, i zaczną z automatu podnosić ceny i pensje o wskaźnik inflacji. Od stycznia do czerwca 2011 r. Rada czterokrotnie podniosła stopy procentowe. A mimo to inflacja w maju wyniosła 5 proc. i do końca ubiegłego roku niewiele się obniżyła. Może te podwyżki były za późne lub było

700 mld euro? W gospodarce cudów nie ma

700 mld euro? W gospodarce cudów nie ma

gospodarkę ze stagnacji. Dlaczego mimo prawie zerowych stóp procentowych przedsiębiorcy niechętnie biorą kredyty inwestycyjne? Ponieważ już są zadłużeni i nie widzą perspektyw rozwoju. Nie mają pomysłów na to, jak efektywnie wykorzystać kredyty, mieć dzięki nim wyższy zysk, który pozwoli je spłacić. W

BZ WBK poprawił wskaźniki rentowności w I półr., C/I poniżej 50%

w warunkach ostrego spadku rynkowych stóp procentowych w I połowie 2013 r. i względnej stabilizacji w kolejnych okresach. "Tendencja wzrostowa marży odsetkowej netto to skumulowany efekt kilku czynników, z których najważniejsze to: ujednolicenie oferty produktowej Banku po fuzji, efektywne

Marża odsetkowa BZ WBK wzrosła do 3,6% w I kw. 2014 r.

procentowych (spadek stawki referencyjnej NBP od stycznia 2013 r. do marca 2014 r. o 1,5 pkt proc. do 2,5%) jako skumulowany efekt kilku czynników, z których najważniejsze to: ujednolicenie oferty produktowej banku po fuzji, efektywne zarządzanie taryfą oprocentowania z uwzględnieniem sytuacji rynkowej

Szczurek: wzrost gospodarczy Polski jest zrównoważony, nie na kredyt

zewnętrznej, przy niskich stopach procentowych, przy nadwyżce budżetowej, przy wieku emerytalnym 30-40 lat i nadwyżce w FUS". "Poważnie niestety, to ja jestem ministrem finansów Polski, a nie sumą wszystkich głosów opozycji albo też ministrem finansów jakiegoś kraju na Marsie. Stąd też każdy budżet

NBP: Perspektywy systemu finansowego poprawiły się w ostatnim półroczu

kosztów finansowania do niższego poziomu rynkowych stóp procentowych pozwoliło bankom zwiększyć marżę odsetkową. Jakość portfela kredytowego nieznacznie poprawiła się, a obciążenie wyników kosztami materializacji ryzyka kredytowego nie zmieniło się istotnie. Sytuacja niebankowych instytucji finansowych

Raiffeisen wytypował akcje, które mają podrożeć w listopadzie. 10 spółek

Raiffeisen wytypował akcje, które mają podrożeć w listopadzie. 10 spółek

najbliższych kwartałach przekładająca się z pewnym opóźnieniem na przychody, w środowisku niskiej stopy procentowej (niższy koszt długu) sprzyja poprawie wyników finansowych. Jest też szansa na rozpoczęcie wypłacania dywidendy od zysku za 2013 r. Netia Inwestycje w szybką sieć stacjonarną i integracja

Rząd francuski twierdzi, że kryzys w Irlandii został opanowany

potrzebuje wprowadzenia podobnego planu oszczędności, przekonywała, iż porównanie Francji i Irlandii nie jest "ekonomicznie usprawiedliwione". - Kiedy patrzę na wykresy stóp procentowych, na wykresy ryzyka, kiedy patrzę na stopy, na jakich Francja się dziś refinansuje, jesteśmy w czołówce peletonu

Nowy ROR zawstydzi konkurencję? Zero limitów oraz warunków

Nowy ROR zawstydzi konkurencję? Zero limitów oraz warunków

tej kwoty 1,5%, a powyżej 10 000 zł bank płaci 2 proc. Ta stawka nie jest przypadkowa, bank ustawia ją na poziomie stawki referencyjnej NBP. Jeśli więc Rada Polityki Pieniężnej zmieni stopy procentowe, zmieni się też oprocentowanie "wymarzonego" ROR-u. Taka sytuacja jest gwarantowana przez

Twój Ruch: projekt budżetu - do dalszych prac w sejmowych komisjach

prywatne. "Ma temu sprzyjać niski koszt kredytu w powiązaniu z prognozowaną redukcją stóp procentowych, linie gwarancyjne de minimis, czy rozwój programu +Inwestycje Polskie+" - zauważył. Zwrócił też uwagę, że projekt ustawy budżetowej przewiduje powolny wzrost zatrudnienia, a relatywnie szybszy

Debata o debacie

obeznanego z klasyczną myślą ekonomiczną logiczne jest, że spowoduje to spadek akcji kredytowej. A jak jest obecnie? W skrócie: Australia i Nowa Zelandia, rok 2006. Władze monetarne, chcąc ograniczyć liczbę udzielanych kredytów hipotecznych, podnoszą stopy procentowe. Jednak wyższe oprocentowanie lokat kusi

NBP: w 2013 r. PKB urośnie o 1,3 proc.; w 2014 r. przyspieszy do 2,9 proc.

PKB oraz inflacji obarczone są pewnym ryzykiem, a głównym źródłem niepewności jest m.in. rozwój sytuacji w strefie euro i powiązane z tym kształtowanie się kursu złotego.Projekcja inflacji i PKB została opracowana w Instytucie Ekonomicznym (IE) NBP, przy założeniu niezmienionych stóp procentowych oraz

BGK: TBS-om będzie łatwiej finansować budowę mieszkań

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM), finansowany z budżetu państwa, powstał w 1995 r. Spółdzielnie mieszkaniowe oraz TBS-y mogły zaciągać preferencyjne kredyty na budowę mieszkań, z długim okresem spłaty i oprocentowaniem poniżej rynkowych stóp procentowych. Fundusz zlikwidowano w 2009 r. W tym

Alior Bank chce utrzymać marżę odsetkową netto na poziomie 4,7% w II półr.

wobec 4,6% rok wcześniej i wobec 4,6% w I kw. 2014 r. Wynik odsetkowy pomimo niskich stóp procentowych, dzięki wzrostowi skali prowadzonej działalności, efektywnemu zarządzaniu strukturą portfela kredytowego oraz obniżeniu kosztów bazy depozytowej, ukształtował się na poziomie 575,1 mln zł, tj

Rosja drży przed unijnymi sankcjami gospodarczymi

maklerskiego URALSIB Capital podkreślają, że Bank Centralny Rosji z pewnością przyjdzie z pomocą bankom, które zaczną mieć problemy z płynnością. Ale to będzie bardzo kosztowna pomoc. Pod koniec lipca Bank Centralny Rosji drugi raz w tym roku podniósł podstawową stopę procentową, do 8 proc. I obecnie ratunkowe

Mączyńska: dobre i złe skutki szokowej terapii gospodarczej po 1989 r.

, ale i tych z polskim kapitałem" - twierdzi Mączyńska. Dodaje, że nawet te firmy państwowe, które przetrwały utratę rynków RWPG dobił tzw. popiwek (podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń - PAP), polityka stopy procentowej oraz polityka kredytowa sprywatyzowanych banków. "Znacznie

Jajko eksportu czy kura oszczędności?

konwergencji stóp. Weźmy dla przykładu Hiszpanię. Jeszcze kilka lat przed utworzeniem strefy rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wynosiła tam ponad 12%. Na skutek konwergencji stopa ta spadła w krótkim czasie do poziomu niemieckiego, tj. ok. 4% (podobnie stało się z całą krzywą stóp procentowych

IKE, IKZE czy PPE - co wybrać? Jak oszczędzać na emeryturę?

Nasze przyszłe emerytury będą o połowę niższe niż teraz. Za 40 lat stopa zastąpienia (czyli stosunek pierwszej emerytury do ostatniej pensji) wyniesie mniej niż 33 proc. Takie dane przedstawiła Rada Gospodarcza doradzająca premierowi. Oznacza to, że osoba zarabiająca np. 3500 zł dostanie w

SGB-Bank wypracował ponad 15 mln zł zysku netto po pięciu miesiącach 2014 r.

na temat IPS w Polsce. Uważam, że wdrożenie zakończy się powodzeniem" - powiedział ISBnews Lorek.   Ubiegły rok w bankowości ocenił jako trudny w rozwijaniu dobrego portfela kredytowego. Dodatkowo - według jego słów - spadek stóp procentowych miał istotne znaczenie dla wyników banków

Bezwartościowe ograniczenia w ustawie o NBP

swoich własnych papierów wartościowych. Te operacje mają na celu realizację decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczących stóp procentowych na rynku pieniężnym. Rząd chciałby dać NBP formalne uprawnienia do nabywania i sprzedawania także skarbowych papierów wartościowych (SPW). Aby być w zgodzie z

Czy rząd będzie dobrym kamienicznikiem?

okresie wynajmu odsprzedane zostaną one z zyskiem. Programowi sprzyjają również historycznie niskie stopy procentowe, dzięki którym stopy zwrotu z wynajmu, jeszcze rok temu absolutnie niekonkurencyjne w stosunku do innych instrumentów finansowych, dziś wyglądają już bardzo przyzwoicie. Reasumując, w

Co dalej z Chinami?

pierwsze, sztucznie zaniżany kurs juana stymulował eksport, co zachęcało inwestorów zagranicznych do lokowania fabryk w Chinach. Po drugie, stopy procentowe w zmonopolizowanych przez państwo bankach były ustalone na bardzo niskim poziomie. Gospodarstwa domowe z konieczności musiały więc za półdarmo dzielić

Car i finansowi bojarowie

notowań, i spodziewali się decyzji o obniżce stóp procentowych. Dlatego tuż przed decyzją akcje szły w górę. Gdy tylko gospodarka przeżywała problemy, Greenspan obniżał stopy i na rynek płynęły miliardy dolarów, powodując wzrost notowań akcji. Mechanizm ten został nazwany "Greenspan put". Jak

Wskaźnik C/I Alior Banku spadł do 55,0% w 2013 r.

r. minus 159,1 mln zł. "Na poziom osiągniętego wyniku finansowego przede wszystkim wpływ miał poziom wygenerowanego wyniku odsetkowego netto, który na koniec 2013 r., pomimo niskich stóp procentowych, dzięki wzrostowi skali prowadzonej działalności oraz efektywnemu zarządzaniu strukturą

"Jeśli nie ma ekonomisty, nie ma dobrej polityki gospodarczej"

Patrycja Maciejewicz: Inflacja w maju osiągnęła poziom nienotowany od dekady. Rada Polityki Pieniężnej dwa tygodnie temu podniosła stopy procentowe trzeci raz z rzędu i czwarty w tym półroczu. Czy drożyzna przestanie nas straszyć? Jerzy Hausner, członek Rady Polityki Pieniężnej, były wicepremier i

ABM Solid uplasowało obligacje o wartości 20 mln zł

wykupu do 28 września 2013 roku, będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych i marżę, podano także. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną wykorzystane w realizacji akwizycji krajowej spółki działającej w segmencie budowlanym

OFE będą musiały zarobić więcej niż inflacja?

średniej stopy zwrotu lub od średniej stopy zwrotu minus 4 punkty procentowe. Wszystko zależy, która z nich jest niższa. Przykład? W październiku zeszłego roku KNF oceniał wyniki za okres od września 2008 do września 2011 r. OFE zarobiły w tym czasie przeciętnie 14,7 proc. Minimalna stopa zwrotu mogła

Prezes Pekao SA: Chcemy być pierwsi, ale niekoniecznie najwięksi

wesoło, bankom udało się utrzymać rekordowy poziom zysków. Ale teraz do flauty kredytowej doszły niskie stopy procentowe, które biją w marże banków. Czy w kolejnych kwartałach zyski banków będą nadal spadały? - W drugim kwartale na pewno. Banki w swoich wynikach nie uwzględniały jeszcze w pełni spadku

Gastel Żurawie prognozuje wzrost zysku do ok. 8,7 mln zł w 2011 r.

kursy walut dla prognozowanego okresu na poziomie 4,00 zł/eur, 2,90 zł/usd i 3,30 zł/chf, nie zakładając istotnych fluktuacji tych kursów, Przyjęto przeciętną wartość bazowych stóp procentowych w prognozowanych okresie na poziomie WIBOR 1M – 4,40%, EURIBOR 1M – 1,245%, LIBOR 1M (CHF) &ndash

Bankier centralny w kryzysie

, że manipulowany rynek traci swoją największą wartość. Przestaje być narzędziem efektywnej alokacji kapitału. Na długą metę spowoduje to spadek efektywności kapitału i trwałe obniżenie stopy wzrostu (która będzie niska także z kilku innych powodów). Powstaje też pytanie - czy to "carowie"

Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r.

projekcji założenia o stałej stopie referencyjnej NBP). Oprócz poziomu stóp procentowych, także niska stopa bezrobocia będzie w horyzoncie projekcji sprzyjać wzrostowi inwestycji mieszkaniowych, których dynamika będzie nieco przewyższać tempo wzrostu konsumpcji, oszacowano także. "Po wysokim wzroście

Życie po wzroście

gospodarczy jest niezbędny dla stabilności współczesnych systemów gospodarczych. W długim okresie przy braku wzrostu gospodarczego nie może funkcjonować współczesny system pieniężny oparty na koncepcji stopy procentowej. Podmiotom opłaca się zaciągać dług jedynie wtedy, gdy finansowana za jego pomocą

Chiny: Prywatne banki będą udzielały kredytów

jedyną drogą do reformy krajowego sektora bankowego - stwierdził Yu.W celu wsparcia banków prywatnych Wu sugeruje wprowadzenie systemu regulacji stóp procentowych na zasadach rynkowych, co pozwoli skutecznie konkurować prywatnemu sektorowi finansowemu z bankami państwowymi. Apeluje on również o objęcie

Belka: Włochy są kluczowe, Monti jest dla mnie bohaterem

były takie, że Rada będzie obniżała stopy procentowe. Tymczasem nasza gospodarka nie zwalnia. Inflacja utrzymuje się na poziomie znacznie wyższym niż byśmy chcieli. Choć szczęśliwie nie obserwujemy efektów drugiej rundy, bo oczekiwania płacowe Polaków nie rosną. Można więc powiedzieć, że są budowane

KOV zwiększył wydobycie z pola Olgowskoje na Ukrainieo ponad 70%

wydobycie z pola Olgowskoje wzrośnie o ponad 70 proc. - ze średniego poziomu 1,78 mln stóp sześciennych dziennie (MMscf/d) we wrześniu br. do ponad 3,0 mln stóp sześciennych dziennie (MMscf/d), z dzienną produkcją kondensatu na poziomie ok. 60 baryłek (bpd).Wydobycie na polu Olgowskoje, zanim pomyślnie

Centralna ścieżka projekcji NBP: Inflacja wyniesie 3,2% w 2011 i 2,8% w 2012 r.

rosnące koszty pracy, natomiast obniżająca się dynamika cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych będą czynnikami ograniczającymi wzrost cen konsumenta. "Przy założeniu braku zmian stopy referencyjnej NBP w całym horyzoncie projekcji, prawdopodobieństwo ukształtowania się

Zmarła Margaret Thatcher. Dama, która wyrwała Brytanię z marazmu

pośrednimi. Bank Anglii podniósł stopy procentowe i uporał się z inflacją. Obcięte zostały niektóre wydatki budżetowe. Większość udziałów w firmach znacjonalizowanych po II wojnie światowej sprzedano, a nabywcami akcji były miliony Brytyjczyków. Po raz pierwszy od wielu lat zaczęła rosnąć wydajność pracy i

Ministerstwo Finansów prognozuje: Złoty będzie się umacniał

wzrostu gospodarczego oraz podwyżki stóp procentowych NBP - głosi dokument.Reguła wydatkowaRząd planuje też skonstruować przyszłoroczny budżet, opierając się na o regule wydatkowej, która ograniczy wzrost wydatków elastycznych i nowych wydatków sztywnych do inflacji powiększonej o 1 pkt proc. - wynika z

Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2011 r.

energetycznych na rynkach światowych. W związku z kryzysem zadłużeniowym w niektórych krajach strefy euro, obawami o trwałość obecnego ożywienia gospodarczego oraz istotnie niższą od potencjalnego poziomu aktywnością gospodarczą, oczekiwane przez rynki finansowe rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych przez

BNP Paribas: stopy procentowe NBP niższe o 0,5 pkt proc. do końca roku

być mniejsze, niż wynikałoby to ze stosowanych przez NBP ekonometrycznych modeli. Zgodnie z tymi modelami poluzowanie polityki pieniężnej o 1 pkt proc. powinno przełożyć się po roku na przyrost PKB o 0,55 pkt proc., stopy inflacji o 0,4 pkt proc. i osłabić nominalny, efektywny kurs wymiany złotego o

Rostowski gratuluje Estonii zgody na przyjęcie do strefy euro

rozszerzenia strefy jest potwierdzeniem jej siły w burzliwych czasach kryzysu.Aby przystąpić do strefy, kandydujący kraj musi spełnić cztery warunki dotyczące stabilizacji gospodarczej: sytuacji budżetowej, stabilności cen, stabilności kursu walutowego oraz konwergencji długoterminowych stóp procentowych

Odreagowanie w notowaniach eurodolara

części tygodnia uwaga inwestorów skupi się na publikacjach z amerykańskiego rynku pracy. Ponadto rozpoczynający się tydzień upłynie pod znakiem decyzji banków centralnych w sprawie stóp procentowych. O koszcie pieniądza zadecydują władze monetarne Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii oraz Eurolandu.

Piątka na kryzys: Koniunktura na świecie się ochłodzi

. Podatki nie wzrosną - co należy bardzo docenić, gdyż Polska nie jest efektywna w dystrybucji środków publicznych - a to jednocześnie utrzyma konsumpcję na wysokim poziomie. Prywatyzacja, odbudowa zapasów, relatywnie niskie stopy procentowe i niższe koszty inwestycji infrastrukturalnych to kolejne czynniki

Balcerowicz o kryzysie w strefie euro, czyli skąd bierze się katar

przywracają zaufanie rynków do tych krajów. Stopy procentowe wyraźnie spadły. Gospodarki po głębokim spadku wróciły na ścieżkę wzrostu. A wyborcy nie odwrócili się od reformatorów, lecz przeciwnie - ponownie ich wybrali Może dlatego, że społeczeństwa tych krajów są przyzwyczajone do terapii

Lekarstwo na deficyt? Cięcie wydatków. I to zdecydowane

Ograniczanie wydatków jest bardziej korzystne ze względu na ich wpływ na wzrost gospodarczy. Zwiększa ponadto zaufanie przedsiębiorców i konsumentów do państwa, może sprzyjać zmniejszeniu stóp procentowych, obniża ryzyko podwyżki podatków. - Historia pokazała, że wprowadzenie nowych obciążeń

Europo: maszeruj albo giń

bezpiecznych niemieckich bundach. Pieniądz wypływa więc z hiszpańskiego systemu bankowego, który staje w obliczu kryzysu płynnościowego. Problemy sektora bankowego powodują ograniczenie akcji kredytowej i podniesienie rynkowych stóp procentowych, co hamuje inwestycje, spowalniając wzrost gospodarczy. Głównym

Dziś decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

Rosja może jednorazowo zdewaluować rubla nawet o 30%. Jego zdaniem metoda wspierania krajowej waluty przy wykorzystaniu rezerw dewizowych jest w obecnych warunkach rynkowych nieefektywna. Dziś poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stóp procentowych. Koszt pieniądza najprawdopodobniej

Rosati, Dariusz Rada Polityki Pieniężnej

podwyżka?- Do dyspozycji mamy tylko stopy procentowe. Oczywiście niepokoi nas, że podnoszenie stóp jest nie do końca skuteczne i efektywne w sytuacji, gdy czynniki wywołujące inflację są poza zasięgiem ich oddziaływania. I w dodatku wiążą się z kosztami. Ale to jest konieczne, gdy brakuje działań rządu.Jak

Czy nowelizacja budżetu na pewno nie dotknie ludzi?

deficytu i długu może się zawsze stać załamanie zaufania do polityki finansowej rządu. Gdyby tak było, konsekwencją byłoby gwałtowne osłabienie złotego i wzrost stóp procentowych (oba te zjawiska zwiększają koszty obsługi długu publicznego, pożerając część efektów, i zmuszają do dalszych oszczędności). Na

Świat po kryzysie: czy wyjdziemy ze spirali zadłużenia?

my musimy więcej pożyczać, by go spłacić. Co się stanie, gdy stopy procentowe wzrosną? Będziemy musieli drukować pieniądze - ostrzegał Schiff. I dodał, że USA musi zacząć restrukturyzować swój dług, by uniknąć w przyszłości scenariusza inflacyjnego, Amerykanie muszą więcej oszczędzać, mniej

QE2, czyli kto zapłaci za pomysły Fedu?

Prezes Fed Ben Bernanke widzi dziś dwa wielkie zagrożenia: pierwsze, bezdyskusyjne, to wysokie i uparte bezrobocie; drugie, znacznie bardziej wątpliwe, to deflacja. Fedowi wyraźnie zaczyna brakować amunicji. Stopa procentowa, którą kontroluje, wynosi praktycznie zero. Gdy nie można obniżyć bardziej

Czemu GPW nie ma na paskach Bloomberga, a na NC jest za dużo doradców [WYWIAD Z PREZESEM]

alternatyw do lokat bankowych, zwłaszcza w sytuacji spadających stóp procentowych. Oczywiście należy pamiętać, że każda inwestycja, także w obligacje, jest obarczona ryzykiem, które należy starannie przeanalizować przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Orlen to silna spółka i niezwykle rozpoznawalna marka

Prezes GUS - profesor o idealnej kindersztubie czy niewygodny ekonomista?

Pieniężnej zaczęła podnosić stopy procentowe. Szefem Rady był wówczas bliski współpracownik Lecha Kaczyńskiego Sławomir Skrzypek (obaj zginęli w katastrofie smoleńskiej). Skrzypek był za ekstremalnie łagodną polityką pieniężną. Głosował przeciw podwyżkom nawet wtedy, gdy za byli wszyscy pozostali członkowie

KNF: Brali franki, wiedzieli, czym to grozi [WYWIAD]

banki udzieliły kredytów walutowych na 200 mld zł. Czy bierze pan pod uwagę ryzyko, że dalszy wzrost kursu franka, wzrost stóp procentowych w Szwajcarii i spadek cen nieruchomości w Polsce mogą spowodować załamanie sytuacji finansowej klientów banków, a przez to i samych banków?- Dziś to bardzo mało

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

zmianą trendów rozwoju rynku. Aby przedsiębiorcy i inwestorzy mogli i chcieli inwestować w infrastrukturę szerokopasmową, niezbędną dla rozwoju nowoczesnej gospodarki, muszą mieć możliwość realnego szacowania zarówno ryzyka inwestycyjnego, jak i potencjalnej stopy zwrotu z inwestycji, zaś przejrzystość

Weszliśmy na tereny nieznane

obniżyć przez zakupy rządowych papierów długoterminowe stopy procentowe. Również stopy amerykańskich papierów spadły na wieść, że podobna operacja możliwa jest w USA. Sukces? Wątpię. Dziś oprocentowanie kapitału i tak jest bardzo niskie. Wpompowanie do systemu bankowego bilionów dolarów i euro

Jak wyjść z recesji?

powoduje pewne negatywne efekty zewnętrzne.Do efektów tych możemy zaliczyć wypychanie kapitału przez dług publiczny, czyli zmniejszenie wartości kapitału posiadanego przez sektor prywatny, co podnosi realną stopę procentową oraz negatywnie wpływa na inwestycje. Zadłużone państwo musi pokrywać także koszty

Los drobiu w rękach prezydenta

wzrośnie bardziej, to będzie oznaczało, że bank centralny podniesie stopy procentowe, podrożeją nasze kredyty itd. I bez tego ceny w tym roku pójdą w górę z powodu drożejących paliw i wysokich cen zbóż. - mówi ekonomista PKO BP.

Niemcy dają czy biorą?

unijnej. Dyscyplina w zakresie kosztów legła u źródeł niemieckich sukcesów eksportowych. Podczas gdy dla południowych obrzeży strefy euro główną korzyścią ze wspólnej waluty były niskie stopy procentowe i łatwiejszy dostęp do kredytów, w przypadku Niemiec było to znakomite wsparcie dla eksportu. W 2003

Raczko z NBP: Bankructwo Grecji byłoby zbyt groźne

podwyżek stóp procentowych. - Przyszły wzrost będzie zależeć m.in. od tego, jak Europa poradzi sobie z kryzysem finansowym. Teraz wzrost gospodarczy Polski częściowo napędzają inwestycje publiczne. W którymś momencie ten impuls się skończy. Pytanie, czy do tego czasu rozkręcą się inwestycje prywatne i

Kryzys finansowy skończył pół roku

na pokrycie złych kredytów w regionie potrzeba 150-190 mld euro. Amerykański bank centralny obniża stopy procentowe do najniższego poziomu w historii - 0,25 proc. Bank Anglii tnie stopy do 0,5 proc., a Europejski Bank Centralny - do 1,5 proc. Nikt nie troszczy się już o walkę z inflacją. Teraz celem

Bitwa gospodarczych guru. Kandydat na prezydenta vs. noblista

wierzy w wielki rząd, ja wierzę w rząd mały. Nie lubię ręcznego sterowania gospodarką, czy to za pomocą centralnego planowania, czy polityki monetarnej. Mamy dwie zupełnie różne filozofie - zaczął kongresman Paul. Według niego, rząd nie powinien ustalać stóp procentowych, bo to po prostu odgórne

Trudel: Ratunek przyjdzie z Azji. W co inwestować? W akcje

podobny. Gdy upadł Lehman Brothers, ludzi myśleli, że mogą nie być w stanie wypłacić swoich pieniędzy z banków. Ale to największe zagrożenie już minęło. Banki wciąż jednak nie chcą udzielać kredytów. Stopy procentowe są niskie, a kredyty drogie. Banki centralne nie mogą już zbyt wiele w tej sprawie zrobić

Japonia we własnych sidłach. Konserwatywna i niechętna do reform

chroniczna słabość gospodarki Japonii nie przeszkodziła walucie tego kraju w umacnianiu się. Bierze się to po części z tego, że stopy procentowe w Japonii są bliskie zera, a zważywszy na kondycję gospodarki, rynki bezpiecznie zakładają, że bank centralny ma ograniczone pole manewru. Silny jen uderza w

Zejdźmy schodami na parter, nim nas wypchną przez okno

wszystko zamortyzuje wpływ mniejszej podaży kredytów. Na razie kredyty drożeją z dnia na dzień. Rynkowe oprocentowanie pożyczek międzybankowych, tzw. WIBOR, bije kolejne rekordy. Kiedy to szaleństwo się skończy? - Rynkowe stopy procentowe (WIBOR jedno- lub trzymiesięczny), które są punktem odniesienia dla

Oburzony Hiszpan w Polsce. Czas na rewolucję

. Hiszpanie nabierają przekonania, że partie politycznie wcale nie reprezentują nas, ludzi, tylko interesy swoich członków. Po trzecie i zapewne najważniejsze: rosnące bezrobocie. Dzisiaj stopa bezrobocia w Hiszpanii wynosi 20 proc. A wśród młodych ludzi - 45 proc. Efektem tego niezadowolenia są protesty.- Z

Rutkowski: Trzeba zmienić wiek emerytalny albo będzie źle

osoby w wieku produkcyjnym i zdolne do pracy. Koszt tego, że w Polsce bardzo duża grupa ludzi w wieku produkcyjnym nie pracuje, jest bardzo wysoki. Gdyby u nas procentowo tyle starszych ludzi było zatrudnionych co u naszych sąsiadów, w Niemczech czy na Litwie, to nasz dochód narodowy byłby o 5-6 proc

Musimy pomagać słabszym, bezrobotnym i wykluczonym

mogą być tego konsekwencje? - Jeśli kraje rozwinięte nie będą w stanie obniżyć zadłużenia, to z pewnością wzrosną stopy procentowe na świecie. To zwiększy koszty pożyczania pieniędzy. Z naszych szacunków wynika, że wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się może przez to być niższy rocznie nawet o

11 pytań do Jarosława Bauca

zmiany w sferze realnej. Musi nastąpić dostosowanie mocy wytwórczych i poziomu zatrudnienia. Oczywiście pomijam w tym momencie kwestię kosztów transakcyjnych. Z drugiej strony euro w Polsce oznaczałoby dodatkowo, że korzystamy na wiarygodności. Pewnie byłyby niższe stopy procentowe, czyli niższe koszty

Balcerowicz: broją nasi, nie będę milczał

podłożem dla patologii były niewłaściwe warunki tworzone przez władze publiczne, np. zbyt niskie stopy procentowe banków centralnychPan chyba nadal wierzy w powiedzenie "jak w banku". Ale kryzys ostatnich trzech lat pokazał, że prywatne instytucje nadużyły zaufania klientów. "New York Times

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

na poziomie 4% i prowizji od składki na poziomie 3,5%.) oznacza zwiększenie kapitału po 45 latach oszczędzania o nieco ponad 1%, podczas gdy zwiększenie stopy zwrotu netto o zaledwie 0,1 punktu procentowego skutkuje zwiększeniem kapitału po takim samym okresie oszczędzania o 2,3%, a więc znacznie

Nowości finansowe

równoznaczne z całkowitą utratą zysków. Mocna Dominanta Dominanta Forte to kolejna z lokat Dominet Banku. Wyróżnia ją wysokie oprocentowanie ustalane według stałej lub zmiennej stopy procentowej, które może sięgnąć nawet 6 proc. dla lokaty rocznej. Aby otworzyć lokatę, wystarczy zdeponować 1

Podatek liniowy: Szansa czy zagrożenie dla gospodarki i polskiego przedsiębiorcy

Uniwersytetu Łódzkiego wskazują, że interesujące są rozwiązania podatkowe wprowadzone w 2000 r., dotyczące zwolnienia z podatku zysku, pozostające w przedsiębiorstwie (nie podzielonego);ponadto nie ma żadnej gwarancji, że dochody "wyzwolone" dzięki obniżeniu stopy podatkowej zostaną przeznaczone na

Rostowski: Albo solidarność, albo rozpad Europy

system bankowy nie jest zagrożony, póki redukcja długu państwa greckiego odbywa się w sposób kontrolowany. W średnim okresie kluczowe jest zapewnienie, że Grecja będzie w stanie opanować swój dług publiczny. To można zrobić poprzez niższe stopy procentowe. Albo poprzez redukcję długu greckiego. Ważne

Prywatne życie hut, banku, elektrowni i tepsy

obligacji, zapożyczając się za granicą. A Dariusz Rosati - wówczas członek Rady Polityki Pieniężnej - zapowiadał, że przekroczenie zakładanego deficytu budżetowego grozi podwyżką stóp procentowych i wysoką inflacją. Kiedy udało się dobić targu z Włochami i Niemcami w sprawie Pekao, Ministerstwo Finansów z

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

się zmienić, a w 2016 roku mogą spaść między innymi dzięki wdrożeniu nowego systemu polisowego - poinformował PAP członek zarządu PZU. - Bank Handlowy liczy, że dzięki skupieniu się na produktach, które są mniej wrażliwe na zmiany stóp procentowych, w przyszłości, mimo środowiska niskich stóp

Jak ograniczać deficyt, czyli zacisnąć pasa i się nie udusić

inwestowania są pilniejsze niż te, które skłaniają do oszczędności. Wzmacniaj instytucje fiskalne. Zadbaj o koordynację polityki monetarnej z polityką fiskalną - dziś bądź ostrożny z podwyżkami stóp procentowych. Koordynuj swą politykę z innymi krajami. Z marszem w kierunku równowagi budżetowej jest trochę tak

Aleksandra Natalli-Świat: zero konkretów rządu Tuska

do nas opinie, że jednak recesja w USA jest nieunikniona. Pojawia się między innymi niezmiernie trudna kwestia dotycząca polityki stóp procentowych. Jednocześnie, poprzez politykę uników, powstają opóźnienia w obszarze projektów europejskich. A ten właśnie obszar miał dla nas stanowić element

Debata "Gazety": Jaki powinien być podatek od zysków kapitałowych

pytanie, jak to poprawić. Dotychczas warunki były korzystne: zyski osób fizycznych były nieopodatkowane, w 2001 roku spadła stopa opodatkowania dywidendy o pięć punktów procentowych (z 20 na 15 proc.), spadła też stawka podatku CIT (z 30 na 28 proc.). No i okazuje się, że w 2001 roku wybuchu aktywności

Stenogram z 37. posiedzenia Komisji Śledczej PZU SA 18 sierpnia 2005 r.

również obywatel polski - trudno dzisiaj sobie wyobrazić sytuację, że mógłby - czy firma duża - uzyskiwać kredyty w banku zagranicznym - nie wiem, w banku amerykańskim, powiedzmy - jeżeli dojdzie do wniosku, że stopy procentowe tam są korzystniejsze. A więc z tego punktu widzenia oczywiście powinniśmy

Stenogram z 6. posiedzenia Komisji Śledczej 24 lutego 2005 r.

przewidujemy na godz. 13, godzinną przerwę taką obiadową, żeby również zregenerować się i bardziej konstruktywnie i bardziej tutaj efektywnie pracować. Nie ma co do tego uwag.Rozpoczynamy zatem nasze przesłuchanie.Czy wiedziała pani, jaki ma być cel prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń?Pani Alicja

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Stopa procentowa

Stopa procentowa – koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym. Mówiąc o stopach procentowych, można mieć na myśli

Stopa

w wyniku długotrwałego jej przeciążania Zespół ręka-stopa – zespół objawów spowodowanych stosowaniem niektórych chemioterapeutyków w ekonomii Całkowita stopa zwrotu – wskaźnik ekonomiczny łączący wewnętrzne i zewnętrzne podejście do analizy przedsiębiorstwa Efektywna stopa protekcji

Nominalna stopa procentowa

Nominalna stopa procentowa jest to stopa, według której wierzyciel otrzymuje wynagrodzenie za udostępnione fundusze. Nominalna stopa procentowa nie uwzględnia inflacji.

Realna stopa procentowa

Realna stopa procentowa - stopa równoważąca podaż i popyt na rynku kapitałowym.Podaż oszczędności w gospodarce uzależniona jest od tego w jakim stopniu ludzie są skłonni poświęcać dzisiejszą konsumpcję na rzecz przyszłej konsumpcji. Popyt na oszczędności uzależniony jest od efektywności

Efektywna stopa protekcji

Efektywna stopa protekcji (eng. effective rate of protection) - stopień ochrony zapewniany krajowym czynnikom produkcji (pracy i kapitałowi) przez obowiązującą w danym kraju strukturę ceł. Chodzi więc nie tylko o cła nakładane na produkty importowane, konkurencyjne do rodzimych wyrobów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.