efektywna stopa procentowa

Marcin Kaczmarczyk

Google największą firmą świata. Bo nie płaci podatków?

Google największą firmą świata. Bo nie płaci podatków?

Google ma nie tylko świetnych inżynierów. Ma również doskonałych księgowych. W najnowszym raporcie kwartalnym spółka się pochwaliła, że tylko 5 proc. swych ostatnich zysków musiała oddać fiskusowi.

Prezesi PKO BP: Potrzebny nowy ład na rynku kredytów hipotecznych

Wykorzystajmy czas niskich stóp procentowych do przejścia na kredyt hipoteczny o stałym - w dłuższym okresie - oprocentowaniu. Kredyty hipoteczne powinny być udzielane tylko za pośrednictwem specjalistycznych banków hipotecznych.

Jerzy Osiatyński nowym członkiem RPP

Prezydent Bronisław Komorowski powołał dziś prof. Jerzego Osiatyńskiego do Rady Polityki Pieniężnej w miejsce prof. Zyty Gilowskiej. Będzie to pełna sześcioletnia kadencja

Premier zleciła KNF i UOKiK zbadanie działań banków w kontekście zmian kursu franka

na informacje od przedstawicieli banków, czy uwzględnią ujemne stopy procentowe w Szwajcarii. Według rzeczniczki resortu finansów Wiesławy Dróżdż, Komitet będzie dyskutował o wpływie decyzji banku centralnego Szwajcarii dotyczącej franka szwajcarskiego na sytuację podmiotów polskiego rynku

RPP: Nowa Rada będzie działać w warunkach trwale niskiej inflacji

przeciętny poziom inflacji za tej kadencji Rady wynikał przede wszystkim z niższej dynamiki cen energii i żywności, a więc czynników pozostających poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej" - czytamy dalej. Analitycy bankowi spodziewają się, że zmiany poziomu stóp procentowych może

Notowania złotego będą podlegać nastrojom globalnym

. Pozytywne dla eurodolara dane wywindowały kurs powyżej 1,10, a ostatecznie handel zakończył się na poziomie 1,097. Zaznaczyć należy, że pozostałe dane nie były już tak negatywne. Stopa bezrobocia wyniosła 5,5% i była zgodna z prognozą analityków. Lepsza od oczekiwań o 0,1 punktu procentowego była z kolei

MF sprzedało 12-letnie euroobligacje za 1,0 mld euro przy 1,7 mld euro popytu

aby wykorzystać rekordowo niskie długoterminowe stopy procentowe. Posiadamy duże rezerwy środków walutowych ale możliwość efektywnej emisji długoterminowych obligacji z rentownością 1,0% była silniejszym argumentem. Ze względu na posiadany stan środków walutowych skoncentrowaliśmy się na wyborze

NBP: Polski sektor bankowy jest stabilny i odporny na szoki zewnętrzne

instytucjonalnej (IPS) obejmujących płynność i kapitał banków, zapobieżenie nadmiernemu wzrostowi dźwigni finansowej w bankach, jak i pełniejsze uwzględnianie przez banki ryzyka wzrostu stóp procentowych przy udzielaniu kredytów długoterminowych.  NBP podkreślił jednocześnie, że należy unikać działań

Pokonanie bariery 4,00 na parze USD/PLN wydaje się kwestią czasu

zmienność, natomiast w okolicach godziny 20:00 zakres wahań osiągnął niemal 0,5%, co dla inwestorów na rynku Forex stanowi niecodzienną okazję inwestycyjną. Sam raport FOMC potwierdził spekulacje, że decyzja o podwyżce stóp procentowych w USA może zostać podjęta już na najbliższym posiedzeniu, za czym

Orbis uplasował obligacje o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł

obligacji ustalony został na dzień 26 czerwca 2020 roku" – czytamy w komunikacie. Obligacje będą oprocentowane w skali roku, według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M plus marża 0,97%. Oprocentowanie płatne będzie w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych. Obligacje

Złoty umacnia się wobec CHF, pozytywny nastrój na rynku wsparł Belka

inflacji niskie stopy w dłuższym okresie będą bardziej efektywne.  Jeśli tak to zostanie zinterpretowane przez rynki, aprecjacja dolara winna zostać wyhamowana, a kurs EUR/USD skierować się w kierunku 1,20. Słabszy sentyment do dolara obserwować mogliśmy już wczoraj bezpośrednio po publikacji 

Koszt obniżenia wieku emerytalnego dla finansów publicznych - 40 mld zł

stopy procentowej składki na ubezpieczenie emerytalne, lecz mieć na celu uporządkowanie rozregulowanego w ostatnich latach rynku pracy" - czytamy w projekcie. W opinii autorów dokumentu, należy zmierzać do wyeliminowania takich nieprawidłowości występujących na rynku pracy jak: stosowanie umów

Czy kredyt walutowy jest naprawdę "toksyczny"?

Czy kredyt walutowy jest naprawdę "toksyczny"?

rzeszy kredytobiorców, którzy mieli to nieszczęście, że mając na uwadze wynikającą z różnic w stopach procentowych wysokość miesięcznych kosztów kredytu z dnia jego zaciągnięcia zadłużyli się w walucie innej niż ta, w której posiadali dochody. W dyskusji wypowiadali się politycy opozycyjni, zapowiadając

300 mld euro - wielki plan inwestycyjny Komisji Europejskiej

300 mld euro - wielki plan inwestycyjny Komisji Europejskiej

gospodarczy i zatrudnienie, to oczko w głowie nowego szefa KE Jean-Claude'a Junckera. KE chce, by większa część z tej sumy pochodziła z mobilizowania kapitału prywatnego, który teraz przez bardzo niskie stopy procentowe nie przynosi odpowiedniego zysku inwestorom. Sprawa była już wstępnie omawiana na

Belgowie zachęcają polskie firmy do inwestowania w ich kraju

. Jeśli tylko mamy firmę zarejestrowaną w Belgii, prowadzimy tam badania i nie transferujemy zysków, to efektywna stopa opodatkowania może wynosić nawet 6,8 proc. - przekonywał. Zauważył też, że posiadanie oddziału w Belgii jest korzystne ze względu na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z prawie

Polska musi wzmocnić gospodarkę, żeby odnieść sukces po przyjęciu euro, podaje raport NBP

Polska musi wzmocnić gospodarkę, żeby odnieść sukces po przyjęciu euro, podaje raport NBP

konwergencji wynagrodzeń, czyli Polacy będą zarabiać więcej. Spadną stopy procentowe, więc kredyt będzie tańszy. - Z punktu widzenia pojedynczej osoby i społeczeństwa wydaje się, że są to efekty korzystne - powiedziała. Zaznaczyła, że jeżeli nie będziemy przygotowani do niższych stóp procentowych, mogą one

NBP: euro szansą dla Polski na sukces, ale pod pewnymi warunkami

konwergencji wynagrodzeń, czyli Polacy będą zarabiać więcej. Spadną stopy procentowe, więc kredyt będzie tańszy. "Z punktu widzenia pojedynczej osoby i społeczeństwa wydaje się, że są to efekty korzystne" - powiedziała. Zaznaczyła, że jeżeli nie będziemy przygotowani do niższych stóp procentowych

Polityka gospodarcza w pułapce

procentowych. Co się dzieje w przypadku, gdy stopy procentowe są na tyle niskie, że dalsze cięcia są niemożliwe? Jak się okazuje, odpowiednio duży szok może zepchnąć gospodarkę w pułapkę płynności, tym samym doprowadzając do punktu, w którym powszechnie znane reguły ekonomii przestają obowiązywać...Pułapka

ZBP: Nowy podatek oznacza straty dla niektórych z 20 największych banków

Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz w piśmie do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. "W naszej ocenie nałożenie nowego podatku, przy wszystkich innych istniejących uwarunkowaniach działania banków, takich jak niskie stopy procentowe, wysokie obciążenia BFG z tytułu restrukturyzacji

Bank Pocztowy chce mieć 2,3 mln klientów na koniec 2018 roku

.: zmiany w otoczeniu makroekonomicznym; rekordowo niski poziom stóp procentowych NBP ograniczający przychody odsetkowe banku oraz zmiany zachodzące w sektorze bankowym zmniejszające możliwości rozwoju w modelu małego banku uniwersalnego. Dokument uwzględnia także nową strategię Poczty Polskiej"

700 mld euro? W gospodarce cudów nie ma

700 mld euro? W gospodarce cudów nie ma

gospodarkę ze stagnacji. Dlaczego mimo prawie zerowych stóp procentowych przedsiębiorcy niechętnie biorą kredyty inwestycyjne? Ponieważ już są zadłużeni i nie widzą perspektyw rozwoju. Nie mają pomysłów na to, jak efektywnie wykorzystać kredyty, mieć dzięki nim wyższy zysk, który pozwoli je spłacić. W

Alior Bank utrzymał marżę odsetkową na poziomie 4,7%, a C/I poniżej 50% w 2014r.

raporcie. "Na poziom osiągniętych przychodów netto wpływ miał przede wszystkim poziom wygenerowanego wyniku odsetkowego netto, który w 2014 r., pomimo rekordowo niskiego poziomu stóp procentowych, dzięki wzrostowi skali prowadzonej działalności, efektywnemu zarządzaniu strukturą portfela

Przegląd prasy

konsumpcji --GDDKiA ogłosiła przetarg na odcinek S19 granica podkarpackiego - Sokołów Młp. --Sadoch z Go Markets: Obniżka stóp procentowych w Polsce nadal możliwa --GDDKiA ogłosiła przetarg na obwodnicę Bolkowa w ciągu DK 3 i DK 5 --GDDKiA ogłosiła przetarg na S7 do Krakowa --GDDKiA ogłosiła przetarg na

Raiffeisen wytypował akcje, które mają podrożeć w listopadzie. 10 spółek

najbliższych kwartałach przekładająca się z pewnym opóźnieniem na przychody, w środowisku niskiej stopy procentowej (niższy koszt długu) sprzyja poprawie wyników finansowych. Jest też szansa na rozpoczęcie wypłacania dywidendy od zysku za 2013 r. Netia Inwestycje w szybką sieć stacjonarną i integracja

"Dobra zmiana"? Nie da wzrostu gospodarczego, ma dać zwycięstwo w wyborach

tempa wzrostu polskiej gospodarki. * Reindustrializacja W rozumieniu PiS i jego wyborców to model działań z końca XIX i początku XX wieku. Dziś nieefektywny i niemożliwy do realizacji. Będzie tylko ograniczać zdolność naszej gospodarki do dostosowywania się do światowych trendów rozwojowych. * 500 zł na

Debata o debacie

obeznanego z klasyczną myślą ekonomiczną logiczne jest, że spowoduje to spadek akcji kredytowej. A jak jest obecnie? W skrócie: Australia i Nowa Zelandia, rok 2006. Władze monetarne, chcąc ograniczyć liczbę udzielanych kredytów hipotecznych, podnoszą stopy procentowe. Jednak wyższe oprocentowanie lokat kusi

Bernanke: Fed jest gotowy do działania w razie potrzeby

Hole w stanie Wyoming. Dodał, że zakupy długoterminowych papierów skarbowych przez bank centralny USA skutecznie zmniejszyły koszty pożyczek. Prezes Fed wierzy, że dalsze tego typu działania mogą okazać się korzystne. Inne opcje, którymi dysponuje Fed - jak na przykład dalsze sygnalizowanie, iż stopy

Prezes PZU o przejmowaniu banków: Jesteśmy gotowi na BPH

inwestycyjnych, kredyty we frankach), podatek bankowy, coraz niższe marże wynikające z braku dopływu nowych klientów i niskich stóp procentowych... Te wszystkie plagi sprawiają, że za kilka lat banki prawdopodobnie będą tańsze niż dziś. Tymczasem ci, którzy chcą wyjść z polskiego rynku, widząc determinację PZU

NBP: w 2013 r. PKB urośnie o 1,3 proc.; w 2014 r. przyspieszy do 2,9 proc.

procentowych oraz z uwzględnieniem danych dostępnych do 21 października 2013 r. Projekcja jest jednym z elementów branych pod uwagę przez Radę Polityki Pieniężnej przy podejmowaniu decyzji o poziomie stóp procentowych.

Eurogrupa i Grecja się nie dogadały. "Nie ma porozumienia. To tyle na dziś"

tym wydłużenia terminu spłaty i obniżenia stóp procentowych - zauważa "Telegraph". Ani Grecy, ani wierzyciele Podjęcia ostatecznej decyzji nie chce rząd Tsiprasa - z jednej strony wybrany, by zakończyć drakońskie oszczędności narzucone przez pożyczkodawców i zredukować dług państwa, z

IKE, IKZE czy PPE - co wybrać? Jak oszczędzać na emeryturę?

Nasze przyszłe emerytury będą o połowę niższe niż teraz. Za 40 lat stopa zastąpienia (czyli stosunek pierwszej emerytury do ostatniej pensji) wyniesie mniej niż 33 proc. Takie dane przedstawiła Rada Gospodarcza doradzająca premierowi. Oznacza to, że osoba zarabiająca np. 3500 zł dostanie w

Nowy ROR zawstydzi konkurencję? Zero limitów oraz warunków

tej kwoty 1,5%, a powyżej 10 000 zł bank płaci 2 proc. Ta stawka nie jest przypadkowa, bank ustawia ją na poziomie stawki referencyjnej NBP. Jeśli więc Rada Polityki Pieniężnej zmieni stopy procentowe, zmieni się też oprocentowanie "wymarzonego" ROR-u. Taka sytuacja jest gwarantowana przez

BGK: TBS-om będzie łatwiej finansować budowę mieszkań

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (KFM), finansowany z budżetu państwa, powstał w 1995 r. Spółdzielnie mieszkaniowe oraz TBS-y mogły zaciągać preferencyjne kredyty na budowę mieszkań, z długim okresem spłaty i oprocentowaniem poniżej rynkowych stóp procentowych. Fundusz zlikwidowano w 2009 r. W tym

Czy rząd będzie dobrym kamienicznikiem?

okresie wynajmu odsprzedane zostaną one z zyskiem. Programowi sprzyjają również historycznie niskie stopy procentowe, dzięki którym stopy zwrotu z wynajmu, jeszcze rok temu absolutnie niekonkurencyjne w stosunku do innych instrumentów finansowych, dziś wyglądają już bardzo przyzwoicie. Reasumując, w

Car i finansowi bojarowie

notowań, i spodziewali się decyzji o obniżce stóp procentowych. Dlatego tuż przed decyzją akcje szły w górę. Gdy tylko gospodarka przeżywała problemy, Greenspan obniżał stopy i na rynek płynęły miliardy dolarów, powodując wzrost notowań akcji. Mechanizm ten został nazwany "Greenspan put". Jak

Rosja drży przed unijnymi sankcjami gospodarczymi

maklerskiego URALSIB Capital podkreślają, że Bank Centralny Rosji z pewnością przyjdzie z pomocą bankom, które zaczną mieć problemy z płynnością. Ale to będzie bardzo kosztowna pomoc. Pod koniec lipca Bank Centralny Rosji drugi raz w tym roku podniósł podstawową stopę procentową, do 8 proc. I obecnie ratunkowe

Co dalej z Chinami?

filarach. Po pierwsze, sztucznie zaniżany kurs juana stymulował eksport, co zachęcało inwestorów zagranicznych do lokowania fabryk w Chinach. Po drugie, stopy procentowe w zmonopolizowanych przez państwo bankach były ustalone na bardzo niskim poziomie. Gospodarstwa domowe z konieczności musiały więc za

Mączyńska: dobre i złe skutki szokowej terapii gospodarczej po 1989 r.

, ale i tych z polskim kapitałem" - twierdzi Mączyńska. Dodaje, że nawet te firmy państwowe, które przetrwały utratę rynków RWPG dobił tzw. popiwek (podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń - PAP), polityka stopy procentowej oraz polityka kredytowa sprywatyzowanych banków. "Znacznie

"Jeśli nie ma ekonomisty, nie ma dobrej polityki gospodarczej"

Patrycja Maciejewicz: Inflacja w maju osiągnęła poziom nienotowany od dekady. Rada Polityki Pieniężnej dwa tygodnie temu podniosła stopy procentowe trzeci raz z rzędu i czwarty w tym półroczu. Czy drożyzna przestanie nas straszyć? Jerzy Hausner, członek Rady Polityki Pieniężnej, były wicepremier i

Bezwartościowe ograniczenia w ustawie o NBP

swoich własnych papierów wartościowych. Te operacje mają na celu realizację decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczących stóp procentowych na rynku pieniężnym. Rząd chciałby dać NBP formalne uprawnienia do nabywania i sprzedawania także skarbowych papierów wartościowych (SPW). Aby być w zgodzie z

OFE będą musiały zarobić więcej niż inflacja?

średniej stopy zwrotu lub od średniej stopy zwrotu minus 4 punkty procentowe. Wszystko zależy, która z nich jest niższa. Przykład? W październiku zeszłego roku KNF oceniał wyniki za okres od września 2008 do września 2011 r. OFE zarobiły w tym czasie przeciętnie 14,7 proc. Minimalna stopa zwrotu mogła

Gastel Żurawie prognozuje wzrost zysku do ok. 8,7 mln zł w 2011 r.

kursy walut dla prognozowanego okresu na poziomie 4,00 zł/eur, 2,90 zł/usd i 3,30 zł/chf, nie zakładając istotnych fluktuacji tych kursów, Przyjęto przeciętną wartość bazowych stóp procentowych w prognozowanych okresie na poziomie WIBOR 1M – 4,40%, EURIBOR 1M – 1,245%, LIBOR 1M (CHF) &ndash

Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,0% w 2011 r.

projekcji założenia o stałej stopie referencyjnej NBP). Oprócz poziomu stóp procentowych, także niska stopa bezrobocia będzie w horyzoncie projekcji sprzyjać wzrostowi inwestycji mieszkaniowych, których dynamika będzie nieco przewyższać tempo wzrostu konsumpcji, oszacowano także. "Po wysokim wzroście

Bankier centralny w kryzysie

, że manipulowany rynek traci swoją największą wartość. Przestaje być narzędziem efektywnej alokacji kapitału. Na długą metę spowoduje to spadek efektywności kapitału i trwałe obniżenie stopy wzrostu (która będzie niska także z kilku innych powodów). Powstaje też pytanie - czy to "carowie"

Prezes Pekao SA: Chcemy być pierwsi, ale niekoniecznie najwięksi

wesoło, bankom udało się utrzymać rekordowy poziom zysków. Ale teraz do flauty kredytowej doszły niskie stopy procentowe, które biją w marże banków. Czy w kolejnych kwartałach zyski banków będą nadal spadały? - W drugim kwartale na pewno. Banki w swoich wynikach nie uwzględniały jeszcze w pełni spadku

Życie po wzroście

gospodarczy jest niezbędny dla stabilności współczesnych systemów gospodarczych. W długim okresie przy braku wzrostu gospodarczego nie może funkcjonować współczesny system pieniężny oparty na koncepcji stopy procentowej. Podmiotom opłaca się zaciągać dług jedynie wtedy, gdy finansowana za jego pomocą

Centralna ścieżka projekcji NBP: Inflacja wyniesie 3,2% w 2011 i 2,8% w 2012 r.

rosnące koszty pracy, natomiast obniżająca się dynamika cen surowców rolnych i energetycznych na rynkach światowych będą czynnikami ograniczającymi wzrost cen konsumenta. "Przy założeniu braku zmian stopy referencyjnej NBP w całym horyzoncie projekcji, prawdopodobieństwo ukształtowania się

Belka: Włochy są kluczowe, Monti jest dla mnie bohaterem

były takie, że Rada będzie obniżała stopy procentowe. Tymczasem nasza gospodarka nie zwalnia. Inflacja utrzymuje się na poziomie znacznie wyższym niż byśmy chcieli. Choć szczęśliwie nie obserwujemy efektów drugiej rundy, bo oczekiwania płacowe Polaków nie rosną. Można więc powiedzieć, że są budowane

Marek Belka: Skończmy z kapitalizmem wyczynowym

się. Z kolei istnieją duże zasoby wolnej pracy, których nie odzwierciedla niska stopa bezrobocia. Według kryteriów unijnych wynosi ona już poniżej 9 proc. Ale mamy bardzo niską stopę aktywności zawodowej - ok. 60 proc., a w takiej Szwecji to ok. 75 proc. Czyli są ludzie, którzy mogliby wejść na rynek

Chiny: Prywatne banki będą udzielały kredytów

jest jedyną drogą do reformy krajowego sektora bankowego - stwierdził Yu. W celu wsparcia banków prywatnych Wu sugeruje wprowadzenie systemu regulacji stóp procentowych na zasadach rynkowych, co pozwoli skutecznie konkurować prywatnemu sektorowi finansowemu z bankami państwowymi. Apeluje on również o

Zmarła Margaret Thatcher. Dama, która wyrwała Brytanię z marazmu

pośrednimi. Bank Anglii podniósł stopy procentowe i uporał się z inflacją. Obcięte zostały niektóre wydatki budżetowe. Większość udziałów w firmach znacjonalizowanych po II wojnie światowej sprzedano, a nabywcami akcji były miliony Brytyjczyków. Po raz pierwszy od wielu lat zaczęła rosnąć wydajność pracy i

Ministerstwo Finansów prognozuje: Złoty będzie się umacniał

wzrostu gospodarczego oraz podwyżki stóp procentowych NBP - głosi dokument. Reguła wydatkowa Rząd planuje też skonstruować przyszłoroczny budżet, opierając się na o regule wydatkowej, która ograniczy wzrost wydatków elastycznych i nowych wydatków sztywnych do inflacji powiększonej o 1 pkt proc. - wynika z

Jak ZUS i OFE zarządzają naszymi pieniędzmi

średniej stopy zwrotu minus 4 punkty procentowe. Liczy się ta, która jest niższa. Przykład? W październiku zeszłego roku KNF oceniał wyniki za okres od września 2008 do września 2011 r. OFE zarobiły w tym czasie przeciętnie 14,7 proc. Minimalna stopa zwrotu wyniosła 7,4 proc., czyli połowę średniej

Centralna ścieżka projekcji NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2011 r.

energetycznych na rynkach światowych. W związku z kryzysem zadłużeniowym w niektórych krajach strefy euro, obawami o trwałość obecnego ożywienia gospodarczego oraz istotnie niższą od potencjalnego poziomu aktywnością gospodarczą, oczekiwane przez rynki finansowe rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych przez

Rostowski gratuluje Estonii zgody na przyjęcie do strefy euro

rozszerzenia strefy jest potwierdzeniem jej siły w burzliwych czasach kryzysu.Aby przystąpić do strefy, kandydujący kraj musi spełnić cztery warunki dotyczące stabilizacji gospodarczej: sytuacji budżetowej, stabilności cen, stabilności kursu walutowego oraz konwergencji długoterminowych stóp procentowych

Jak spłonęło 300 mld euro

zaczęli w panice wycofywać się z krajów uznanych za wrażliwe. Brazylia to wówczas blisko 200-milionowy kraj, największa gospodarka w Ameryce Płd. W sierpniu uciekło z Brazylii 12 mld dol., we wrześniu 19 mld. Bank centralny musiał podnieść stopy procentowe do prawie 50 proc., a rząd ogłosił oszczędności i

Odreagowanie w notowaniach eurodolara

części tygodnia uwaga inwestorów skupi się na publikacjach z amerykańskiego rynku pracy. Ponadto rozpoczynający się tydzień upłynie pod znakiem decyzji banków centralnych w sprawie stóp procentowych. O koszcie pieniądza zadecydują władze monetarne Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii oraz Eurolandu.

Piątka na kryzys: Koniunktura na świecie się ochłodzi

. Podatki nie wzrosną - co należy bardzo docenić, gdyż Polska nie jest efektywna w dystrybucji środków publicznych - a to jednocześnie utrzyma konsumpcję na wysokim poziomie. Prywatyzacja, odbudowa zapasów, relatywnie niskie stopy procentowe i niższe koszty inwestycji infrastrukturalnych to kolejne czynniki

Rosati, Dariusz Rada Polityki Pieniężnej

podwyżka?- Do dyspozycji mamy tylko stopy procentowe. Oczywiście niepokoi nas, że podnoszenie stóp jest nie do końca skuteczne i efektywne w sytuacji, gdy czynniki wywołujące inflację są poza zasięgiem ich oddziaływania. I w dodatku wiążą się z kosztami. Ale to jest konieczne, gdy brakuje działań rządu.Jak

BNP Paribas: stopy procentowe NBP niższe o 0,5 pkt proc. do końca roku

być mniejsze, niż wynikałoby to ze stosowanych przez NBP ekonometrycznych modeli. Zgodnie z tymi modelami poluzowanie polityki pieniężnej o 1 pkt proc. powinno przełożyć się po roku na przyrost PKB o 0,55 pkt proc., stopy inflacji o 0,4 pkt proc. i osłabić nominalny, efektywny kurs wymiany złotego o

Balcerowicz o kryzysie w strefie euro, czyli skąd bierze się katar

przywracają zaufanie rynków do tych krajów. Stopy procentowe wyraźnie spadły. Gospodarki po głębokim spadku wróciły na ścieżkę wzrostu. A wyborcy nie odwrócili się od reformatorów, lecz przeciwnie - ponownie ich wybrali Może dlatego, że społeczeństwa tych krajów są przyzwyczajone do terapii

Lekarstwo na deficyt? Cięcie wydatków. I to zdecydowane

Ograniczanie wydatków jest bardziej korzystne ze względu na ich wpływ na wzrost gospodarczy. Zwiększa ponadto zaufanie przedsiębiorców i konsumentów do państwa, może sprzyjać zmniejszeniu stóp procentowych, obniża ryzyko podwyżki podatków. - Historia pokazała, że wprowadzenie nowych obciążeń

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł każda, podała spółka. Cel emisji obligacji nie został określony. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej na bazie stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową na poziomie 230 punktów bazowych, podano w komunikacie.  Źródło: ISBnews

Dziś decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

Rosja może jednorazowo zdewaluować rubla nawet o 30%. Jego zdaniem metoda wspierania krajowej waluty przy wykorzystaniu rezerw dewizowych jest w obecnych warunkach rynkowych nieefektywna. Dziś poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stóp procentowych. Koszt pieniądza najprawdopodobniej

Świat po kryzysie: czy wyjdziemy ze spirali zadłużenia?

bln dol. A my musimy więcej pożyczać, by go spłacić. Co się stanie, gdy stopy procentowe wzrosną? Będziemy musieli drukować pieniądze - ostrzegał Schiff. I dodał, że USA musi zacząć restrukturyzować swój dług, by uniknąć w przyszłości scenariusza inflacyjnego, Amerykanie muszą więcej oszczędzać, mniej

Europo: maszeruj albo giń

bezpiecznych niemieckich bundach. Pieniądz wypływa więc z hiszpańskiego systemu bankowego, który staje w obliczu kryzysu płynnościowego. Problemy sektora bankowego powodują ograniczenie akcji kredytowej i podniesienie rynkowych stóp procentowych, co hamuje inwestycje, spowalniając wzrost gospodarczy. Głównym

QE2, czyli kto zapłaci za pomysły Fedu?

Prezes Fed Ben Bernanke widzi dziś dwa wielkie zagrożenia: pierwsze, bezdyskusyjne, to wysokie i uparte bezrobocie; drugie, znacznie bardziej wątpliwe, to deflacja. Fedowi wyraźnie zaczyna brakować amunicji. Stopa procentowa, którą kontroluje, wynosi praktycznie zero. Gdy nie można obniżyć bardziej

Prezes GUS - profesor o idealnej kindersztubie czy niewygodny ekonomista?

Pieniężnej zaczęła podnosić stopy procentowe. Szefem Rady był wówczas bliski współpracownik Lecha Kaczyńskiego Sławomir Skrzypek (obaj zginęli w katastrofie smoleńskiej). Skrzypek był za ekstremalnie łagodną polityką pieniężną. Głosował przeciw podwyżkom nawet wtedy, gdy za byli wszyscy pozostali członkowie

Weszliśmy na tereny nieznane

obniżyć przez zakupy rządowych papierów długoterminowe stopy procentowe. Również stopy amerykańskich papierów spadły na wieść, że podobna operacja możliwa jest w USA. Sukces? Wątpię. Dziś oprocentowanie kapitału i tak jest bardzo niskie. Wpompowanie do systemu bankowego bilionów dolarów i euro

Czy nowelizacja budżetu na pewno nie dotknie ludzi?

deficytu i długu może się zawsze stać załamanie zaufania do polityki finansowej rządu. Gdyby tak było, konsekwencją byłoby gwałtowne osłabienie złotego i wzrost stóp procentowych (oba te zjawiska zwiększają koszty obsługi długu publicznego, pożerając część efektów, i zmuszają do dalszych oszczędności). Na

Czemu GPW nie ma na paskach Bloomberga, a na NC jest za dużo doradców [WYWIAD Z PREZESEM]

alternatyw do lokat bankowych, zwłaszcza w sytuacji spadających stóp procentowych. Oczywiście należy pamiętać, że każda inwestycja, także w obligacje, jest obarczona ryzykiem, które należy starannie przeanalizować przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Orlen to silna spółka i niezwykle rozpoznawalna marka

Los drobiu w rękach prezydenta

wzrośnie bardziej, to będzie oznaczało, że bank centralny podniesie stopy procentowe, podrożeją nasze kredyty itd. I bez tego ceny w tym roku pójdą w górę z powodu drożejących paliw i wysokich cen zbóż. - mówi ekonomista PKO BP.

Jak wyjść z recesji?

powoduje pewne negatywne efekty zewnętrzne.Do efektów tych możemy zaliczyć wypychanie kapitału przez dług publiczny, czyli zmniejszenie wartości kapitału posiadanego przez sektor prywatny, co podnosi realną stopę procentową oraz negatywnie wpływa na inwestycje. Zadłużone państwo musi pokrywać także koszty

KNF: Brali franki, wiedzieli, czym to grozi [WYWIAD]

banki udzieliły kredytów walutowych na 200 mld zł. Czy bierze pan pod uwagę ryzyko, że dalszy wzrost kursu franka, wzrost stóp procentowych w Szwajcarii i spadek cen nieruchomości w Polsce mogą spowodować załamanie sytuacji finansowej klientów banków, a przez to i samych banków? - Dziś to bardzo mało

Niemcy dają czy biorą?

unijnej. Dyscyplina w zakresie kosztów legła u źródeł niemieckich sukcesów eksportowych. Podczas gdy dla południowych obrzeży strefy euro główną korzyścią ze wspólnej waluty były niskie stopy procentowe i łatwiejszy dostęp do kredytów, w przypadku Niemiec było to znakomite wsparcie dla eksportu. W 2003

Kryzys finansowy skończył pół roku

na pokrycie złych kredytów w regionie potrzeba 150-190 mld euro. Amerykański bank centralny obniża stopy procentowe do najniższego poziomu w historii - 0,25 proc. Bank Anglii tnie stopy do 0,5 proc., a Europejski Bank Centralny - do 1,5 proc. Nikt nie troszczy się już o walkę z inflacją. Teraz celem

Trudel: Ratunek przyjdzie z Azji. W co inwestować? W akcje

podobny. Gdy upadł Lehman Brothers, ludzi myśleli, że mogą nie być w stanie wypłacić swoich pieniędzy z banków. Ale to największe zagrożenie już minęło. Banki wciąż jednak nie chcą udzielać kredytów. Stopy procentowe są niskie, a kredyty drogie. Banki centralne nie mogą już zbyt wiele w tej sprawie zrobić

Raczko z NBP: Bankructwo Grecji byłoby zbyt groźne

podwyżek stóp procentowych. - Przyszły wzrost będzie zależeć m.in. od tego, jak Europa poradzi sobie z kryzysem finansowym. Teraz wzrost gospodarczy Polski częściowo napędzają inwestycje publiczne. W którymś momencie ten impuls się skończy. Pytanie, czy do tego czasu rozkręcą się inwestycje prywatne i

Zamówienia publiczne 2011: budowlany odwrót

wzrosła o 0,4 punktu procentowego. W analogicznym okresie 2010 roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,7 punktu (z poziomu 11,7 proc. w listopadzie  do 12,4 proc. w grudniu). Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2011 wyniosła 1 mln 983 tys. osób. Wzrost bezrobocia w całym 2011 r. był prawie

Bitwa gospodarczych guru. Kandydat na prezydenta vs. noblista

wierzy w wielki rząd, ja wierzę w rząd mały. Nie lubię ręcznego sterowania gospodarką, czy to za pomocą centralnego planowania, czy polityki monetarnej. Mamy dwie zupełnie różne filozofie - zaczął kongresman Paul. Według niego, rząd nie powinien ustalać stóp procentowych, bo to po prostu odgórne

Zejdźmy schodami na parter, nim nas wypchną przez okno

wszystko zamortyzuje wpływ mniejszej podaży kredytów. Na razie kredyty drożeją z dnia na dzień. Rynkowe oprocentowanie pożyczek międzybankowych, tzw. WIBOR, bije kolejne rekordy. Kiedy to szaleństwo się skończy? - Rynkowe stopy procentowe (WIBOR jedno- lub trzymiesięczny), które są punktem odniesienia dla

Rutkowski: Trzeba zmienić wiek emerytalny albo będzie źle

osoby w wieku produkcyjnym i zdolne do pracy. Koszt tego, że w Polsce bardzo duża grupa ludzi w wieku produkcyjnym nie pracuje, jest bardzo wysoki. Gdyby u nas procentowo tyle starszych ludzi było zatrudnionych co u naszych sąsiadów, w Niemczech czy na Litwie, to nasz dochód narodowy byłby o 5-6 proc

Oburzony Hiszpan w Polsce. Czas na rewolucję

. Hiszpanie nabierają przekonania, że partie politycznie wcale nie reprezentują nas, ludzi, tylko interesy swoich członków. Po trzecie i zapewne najważniejsze: rosnące bezrobocie. Dzisiaj stopa bezrobocia w Hiszpanii wynosi 20 proc. A wśród młodych ludzi - 45 proc. Efektem tego niezadowolenia są protesty

Musimy pomagać słabszym, bezrobotnym i wykluczonym

mogą być tego konsekwencje? - Jeśli kraje rozwinięte nie będą w stanie obniżyć zadłużenia, to z pewnością wzrosną stopy procentowe na świecie. To zwiększy koszty pożyczania pieniędzy. Z naszych szacunków wynika, że wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się może przez to być niższy rocznie nawet o

Giełdy mocno w górę. Euro poniżej 4,45 zł

więcej niż tylko okazją do szybkiego zysku. A nerwy inwestorów będą wystawiane na próbę - jutro Grecja głosuje nad swoim przyszłorocznym budżetem, w środę Niemcy sprzedają obligacje, a w czwartek (oprócz początku szczytu UE) EBC może zdecydować o obniżce stóp procentowych. Być może najlepszą wiadomością

11 pytań do Jarosława Bauca

zmiany w sferze realnej. Musi nastąpić dostosowanie mocy wytwórczych i poziomu zatrudnienia. Oczywiście pomijam w tym momencie kwestię kosztów transakcyjnych. Z drugiej strony euro w Polsce oznaczałoby dodatkowo, że korzystamy na wiarygodności. Pewnie byłyby niższe stopy procentowe, czyli niższe koszty

Nowości finansowe

równoznaczne z całkowitą utratą zysków. Mocna Dominanta Dominanta Forte to kolejna z lokat Dominet Banku. Wyróżnia ją wysokie oprocentowanie ustalane według stałej lub zmiennej stopy procentowej, które może sięgnąć nawet 6 proc. dla lokaty rocznej. Aby otworzyć lokatę, wystarczy zdeponować 1

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

. Obniżenie prowizji od składki o 1 punkt procentowy (Przy założeniu wzrostu płac o 3%, zwrotu netto z inwestycji na poziomie 4% i prowizji od składki na poziomie 3,5%.) oznacza zwiększenie kapitału po 45 latach oszczędzania o nieco ponad 1%, podczas gdy zwiększenie stopy zwrotu netto o zaledwie 0,1 punktu

Podatek liniowy: Szansa czy zagrożenie dla gospodarki i polskiego przedsiębiorcy

specjalnych. Analitycy z Uniwersytetu Łódzkiego wskazują, że interesujące są rozwiązania podatkowe wprowadzone w 2000 r., dotyczące zwolnienia z podatku zysku, pozostające w przedsiębiorstwie (nie podzielonego); ponadto nie ma żadnej gwarancji, że dochody "wyzwolone" dzięki obniżeniu stopy

Balcerowicz: broją nasi, nie będę milczał

podłożem dla patologii były niewłaściwe warunki tworzone przez władze publiczne, np. zbyt niskie stopy procentowe banków centralnychPan chyba nadal wierzy w powiedzenie "jak w banku". Ale kryzys ostatnich trzech lat pokazał, że prywatne instytucje nadużyły zaufania klientów. "New York Times

Rostowski: Albo solidarność, albo rozpad Europy

system bankowy nie jest zagrożony, póki redukcja długu państwa greckiego odbywa się w sposób kontrolowany. W średnim okresie kluczowe jest zapewnienie, że Grecja będzie w stanie opanować swój dług publiczny. To można zrobić poprzez niższe stopy procentowe. Albo poprzez redukcję długu greckiego. Ważne

Prywatne życie hut, banku, elektrowni i tepsy

obligacji, zapożyczając się za granicą. A Dariusz Rosati - wówczas członek Rady Polityki Pieniężnej - zapowiadał, że przekroczenie zakładanego deficytu budżetowego grozi podwyżką stóp procentowych i wysoką inflacją. Kiedy udało się dobić targu z Włochami i Niemcami w sprawie Pekao, Ministerstwo Finansów z

Jak ograniczać deficyt, czyli zacisnąć pasa i się nie udusić

inwestowania są pilniejsze niż te, które skłaniają do oszczędności. Wzmacniaj instytucje fiskalne. Zadbaj o koordynację polityki monetarnej z polityką fiskalną - dziś bądź ostrożny z podwyżkami stóp procentowych. Koordynuj swą politykę z innymi krajami. Z marszem w kierunku równowagi budżetowej jest trochę tak

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

się zmienić, a w 2016 roku mogą spaść między innymi dzięki wdrożeniu nowego systemu polisowego - poinformował PAP członek zarządu PZU. - Bank Handlowy liczy, że dzięki skupieniu się na produktach, które są mniej wrażliwe na zmiany stóp procentowych, w przyszłości, mimo środowiska niskich stóp

Aleksandra Natalli-Świat: zero konkretów rządu Tuska

do nas opinie, że jednak recesja w USA jest nieunikniona. Pojawia się między innymi niezmiernie trudna kwestia dotycząca polityki stóp procentowych. Jednocześnie, poprzez politykę uników, powstają opóźnienia w obszarze projektów europejskich. A ten właśnie obszar miał dla nas stanowić element

Ile nas będzie kosztować integracja z Europą

. Inwestorzy spoza Europy będą traktować nasz kraj jako bramę do całego europejskiego rynku. Do zwiększenia inwestycji powinno przyczynić się także przyjęcie w Polsce euro. Skutkiem będzie bowiem większa stabilność cen i niższe stopy procentowe. Wniosek: "W wyniku szybszego tempa inwestowania oraz

Debata "Gazety": Jaki powinien być podatek od zysków kapitałowych

. Pojawia się pytanie, jak to poprawić. Dotychczas warunki były korzystne: zyski osób fizycznych były nieopodatkowane, w 2001 roku spadła stopa opodatkowania dywidendy o pięć punktów procentowych (z 20 na 15 proc.), spadła też stawka podatku CIT (z 30 na 28 proc.). No i okazuje się, że w 2001 roku wybuchu

Stenogram z 37. posiedzenia Komisji Śledczej PZU SA 18 sierpnia 2005 r.

również obywatel polski - trudno dzisiaj sobie wyobrazić sytuację, że mógłby - czy firma duża - uzyskiwać kredyty w banku zagranicznym - nie wiem, w banku amerykańskim, powiedzmy - jeżeli dojdzie do wniosku, że stopy procentowe tam są korzystniejsze. A więc z tego punktu widzenia oczywiście powinniśmy

Stenogram z 6. posiedzenia Komisji Śledczej 24 lutego 2005 r.

przewidujemy na godz. 13, godzinną przerwę taką obiadową, żeby również zregenerować się i bardziej konstruktywnie i bardziej tutaj efektywnie pracować. Nie ma co do tego uwag.Rozpoczynamy zatem nasze przesłuchanie.Czy wiedziała pani, jaki ma być cel prywatyzacji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń?Pani Alicja

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery