efekt niskiej bazy

Sfinks Polska odnotował znaczący spadek przychodów w ostatni weekend

względu na niską bazę odniesienia dotychczas miała niewielki udział w przychodach ze sprzedaży ogółem, a w dniach 14-15.03.2020 r. nie odnotowała znaczącego wzrostu" - czytamy w komunikacie. Na chwilę sporządzenia niniejszego raportu odnotowany przez emitenta procentowy spadek przychodów w

T-Mobile Polska miał 1,61 mld zł przychodów, 423 mln zł EBITDA AL w III kw. 2019

. W samym trzecim kwartale br. baza klientów abonamentowych wzrosła o 60 tysięcy, przy utrzymaniu rekordowo niskiego wskaźnika odejść CHURN na poziomie 0,7%. Dobre wyniki operacyjne są efektem konsekwentnej realizacji przyjętej strategii skupionej na najwyższej jakości sieci, usług, jak i obsługi

Ergis miał 5,12 mln zł zysku netto, 7,18 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

efektem niskiej bazy - III kwartał 2018 charakteryzował się niską rentownością. Po trzech kwartałach przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,4% w porównaniu do trzech kwartałów 2018, EBITDA był wyższy o 0,6% a zysk netto spadł o blisko 14%" - czytamy w raporcie. "Mimo zrealizowanych inwestycji

Amica powinna mieć ponad 2,9 mld zł przychodów w 2018 r.

powyżej 2,9 mld zł - myślę, że z pewnością. III kwartał potwierdza raczej te silne tendencje we wzroście obrotów" - powiedział Kocikowski podczas konferencji prasowej. "W Polsce mamy wsparcie efektem niskiej bazy, w II i III kw. jest podobnie, powinniśmy pokazywać dalej solidne wzrosty w

MPiT oczekuje wzrostu sprzedaży detal. w X na poziomie zbliżonym do IX

rokiem. "Na wynik wpłynęła przede wszystkim korzystna różnica w liczbie dni roboczych. Dodatkowo w kierunku wzrostu działał efekt niskiej bazy, szczególnie w kategorii 'pojazdy samochodowe, motocykle, części', gdzie nastąpił wzrost o 10,7% (wobec spadku o 4,3% przed rokiem). Poza tym większy niż

Ergis miał wstępnie 192,88 mln zł przychodów, 5,18 mln zł netto w III kw.

; - czytamy w komunikacie. W III kw. 2019 r. grupa wypracowała sprzedaż niższą o 1,4% niż w analogicznym okresie roku 2018, natomiast EBITDA wzrósł o 16%, a zysk netto o 31,4%. Poprawa ta została spowodowana przede wszystkim efektem niskiej bazy - III kw. 2018 charakteryzował się niską rentownością. Po

PKN Orlen: Należy spodziewać się kolejnych obniżek cen paliw na stacjach

najniższych cen paliw w Europie. To efekt nie tylko niskiej ceny ropy naftowej, ale również rezultat naszych działań optymalizujących koszty produkcji" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie. Ceny detaliczne benzyny czy diesla zależą w zdecydowanej mierze od takich czynników

Wzrost zatrudnienia będzie spowalniać w kolejnych miesiącach wg analityków

części wynagrodzeń) oraz efektów bazy (być może niższe tempo wzrostu wynagrodzeń w górnictwie przy kumulacji w IV kw. 2018 r. wypłat premii i nagród w branży). Choć zapewne wolniejszy wzrost popytu na pracę będzie hamował tempo wzrostu wynagrodzeń w 2020 r., to oczekując ograniczonej skali

MR oczekuje utrzymania się inflacji na poziomie ok. 2,6% r/r w grudniu

wygasania dynamiki cen w kategorii "wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego". Listopadowy wzrost cen w tej kategorii (+0,3% r/r) był najniższy w bieżącym roku. Rosły natomiast (o 7%) ceny żywności, choć w tym przypadku dominujące znaczenie miał efekt niskiej bazy statystycznej

Inflacja utrzyma się poniżej celu w kolejnych miesiącach wg analityków

2,1% w lutym. W znacznym stopniu było to związane z wyższą dynamiką cen owoców i cukru (efekty niskiej bazy sprzed roku), warzyw (skutek ubiegłorocznej suszy) oraz mięsa (rosnące ceny drobiu). W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała także wyższa dynamika cen paliw (7,3% r/r w marcu wobec 5,8% r/r w

Inflacja przekroczy poziom 3,5% r/r w na początku 2020 r. wg analityków

inflacji w usługach o 5,3% r/r z 4,8% r/r. Inflacja cen towarów pozostała stabilna (1,7% r/r), pomimo głębszego spadku cen paliw. Kolejne miesiące przyniosą wyraźne przyspieszenie trendu inflacji. Obok trendu wzrostowego inflacji bazowej przyczynią się do tego efekty niskiej bazy w paliwach oraz

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 10% r/r do 285 w I kw. 2019

, które by ich potrzebowały. To dlatego niski koszt pieniądza nie pobudza akcji kredytowej i w efekcie polskiej gospodarki w takim stopniu, jak w wysoko rozwiniętych gospodarkach zachodnioeuropejskich czy w Stanach Zjednoczonych. Wzrost zapotrzebowania na kapitał jest realizowany zaś kosztem

BOŚ Bank: Posiedzenia EBC i RPP w centrum uwagi w tym tygodniu

; "Szacujemy, że w sierpniu w kierunku obniżenia wskaźnika CPI oddziaływał też lekki spadek wskaźnika inflacji bazowej do 2,1% r/r z 2,2% r/r w lipcu – efekt wysokiej bazy odniesienia sprzed roku - w sierpniu ub.r. miał miejsce solidny wzrost cen ubezpieczeń, a także wzrost cen w łączności

Grupa Energa miała wstępnie 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

poprzedniego zasadniczy wpływ miały następujące czynniki: - efekt niskiej bazy, gdyż II kwartał 2018 roku charakteryzował się niskimi wynikami z uwagi na nieoczekiwany i dynamiczny wzrost cen energii na rynku w tamtym okresie, - utworzenie rezerwy w kwocie 31 mln zł zabezpieczającej w całości możliwe

T-Mobile miał 1645 mln zł skoryg. EBITDAaL w 2019 r., wzrost o 0,9% r/r

komunikacie. Efektami są przypływ nowych klientów w ciągu roku, rekordowo niski poziom rezygnacji, a co za tym idzie - rosnąca baza klientów, a jednocześnie rosnące ARPU, są zgodne z naszymi oczekiwaniami i przekładają się na wyniki finansowe. Począwszy od 2020 r. firma będzie kierować się uszczegółowioną

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 13,27% r/r w X

jest o 33,5% wyższy w ujęciu m/m. Wzrost rok do roku to głównie tzw. efekt niskiej bazy. W ubiegłym roku bowiem firmy (w tym sami dealerze) kupowały samochody przed wchodzącymi w życie we wrześniu 2018 r. bardziej restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi pomiarów zużycia paliwa (WLTP). W salonach

BOŚ Bank: Rynki czekają na sygnały płynące z banków centralnych

paliw i nośników energii. "Prognozujemy, że w czerwcu wzrost dynamiki rocznej cen żywności był głównie efektem kontynuacji wzrostu dynamiki rocznej cen mięsa oraz zmniejszenia skali spadku cen owoców w ujęciu r/r wobec bardzo niskiej bazy odniesienia sprzed roku. Po niskim wobec oczekiwań

Enter Air miał 59,54 mln zł zysku netto, 149,03 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

którym działamy na pełnych obrotach, czego efekty widać w świetnych wynikach finansowych. W szczycie sezonu operowaliśmy na 25 samolotach przewożąc klientów czterech największych polskich i wielu zagranicznych biur podróży. Sprzyja nam dobra kondycja rynku i związany z tym niesłabnący

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 4% r/r do 73 w kwietniu

7% w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem (I-IV), co w skali całego roku oznaczać może utrzymanie dynamiki wzrostu tej liczby na poziomie ubiegłorocznym (+10%), pomimo statystycznego efektu wysokiej już bazy w 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Ponownie (jak m.in. w lutym br

DM BOŚ podniósł wycenę Alior Banku do 97,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

froncie depozytów. W efekcie oczekujemy wzrostu wyniku na działalności podstawowej, ale również bazy kosztów w ujęciu kw./kw. Spodziewamy się także wyższego poziomu odpisów aktualizujących w odniesieniu do poprzedniego kwartału i  prognozujemy 137 mln zł zysku netto. Oczekujemy utrzymującej się

Energa miała szacunkowo 111 mln zł zysku netto, 568 mln zł EBITDA w I kw.

osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 34 mln zł. Na wzrost wyniku w I kwartale 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zasadniczy wpływ miał efekt niskiej bazy porównawczej. Wyniki I kwartału 2019 roku (-95 mln zł na poziomie EBITDA) były niskie z uwagi na utratę

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi sytuacja w Chinach i dane z Polski

wzrostu styczniowej inflacji oddziaływał wzrost cen paliw (dodatkowe 0,2 pkt. proc.) – efekt miesięcznego wzrostu cen i niskiej bazy odniesienia sprzed roku oraz żywności (choć w ograniczonym stopniu, niepełna 0,1 pkt. proc.). Szacujemy, że w przeciwnym kierunku, ograniczając wzrost CPI w styczniu

Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na poziomie sprzed roku wg analityków

pracochłonność produkcji (wzrost produktywności). Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się do 2,8% r/r w czerwcu wobec 2,7% w maju. W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o 13,6 tys. osób. Do wyraźnego wzrostu zatrudnienia w czerwcu przyczynił się efekt niskiej bazy

Energa miała 89 mln zł zysku netto, 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

wyniosła 1 258 mln zł i była wyższa o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Pozytywny wpływ na poziom EBITDA Grupy miała przede wszystkim Linia Biznesowa Sprzedaż (wzrost EBITDA o 83 mln zł r/r), na co wpłynęła niska baza poprzedniego roku (niskie wyniki z uwagi na nieoczekiwany i

Energa miała szacunkowo 484 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

, zasadniczy wpływ miały następujące czynniki: - efekt niskiej bazy, gdyż III kwartał 2018 roku charakteryzował się niskimi wynikami z uwagi na nieoczekiwany i dynamiczny wzrost cen energii na rynku w tamtym okresie, - niższe koszty umorzenia praw majątkowych (wygaszenie z początkiem 2019 roku systemu

Inflacja pozostanie poniżej celu w 2019 roku wg analityków

odniesienia sprzed roku). W przypadku cen paliw wzrost dynamiki rocznej w marcu był efektem lekkiego wzrostu cen w marcu br. (0,5% m/m) w reakcji na wzrost notowań ropy naftowej oraz niskiej bazy odniesienia sprzed roku (spadek cen paliw w marcu ub.r.). Dzisiejsze szczątkowe dane dot. głównych składowych CPI

T-Mobile Polska miał 1,57 mld zł przychodów, 427 mln zł EBITDA AL w II kw. 2019

, dyrektor ds. finansowych T-Mobile Polska Juraj Andras, cytowany w komunikacie. Wzrost bazy klientów jest konsekwencją między innymi utrzymania rekordowo niskiego poziomu współczynnika churn na poziomie 0,7% w segmencie kontraktowym. W tym okresie operator osiągnął znaczny wzrost przychodów

Popyt konsumpcyjny pozostanie głównym motorem wzrostu PKB wg analityków

;odreagowując" dość słaby wynik marcowy. Wysoki kwietniowy wzrost sprzedaży to efekt po pierwsze późnej w tym roku Wielkanocy (w związku z czym zakupy przesunęły się w czasie- co pokazuje najbardziej wysoki wzrost sprzedaży żywności m/m), a po drugie efektu niskiej bazy odniesienia z ubiegłego roku

Inflacja konsumencka w kolejnych miesiącach zacznie przyspieszać wg analityków

początkiem 2020 r. znaleźć się w okolicach nawet 3.5%. Na coraz wyższe odczyty wpływać będzie po części zeszłoroczna niska baza odniesienia, w głównej mierze jednak będzie to efekt podnoszenia tzw. cen regulowanych, a także cen towarów i usług wytwarzanych, czy oferowanych, przez przedsiębiorstwa (m.in. w

Czerwińska liczy na 50% uczestnictwa w PPK w 2-3 lata

będzie programem długoterminowym. Wówczas możliwe jest zasilanie środkami z PPK gospodarki, w efekcie obniżanie kosztu kapitału dla przedsiębiorstw. Do tego dochodzi strategia rozwoju rynku kapitałowego, nad którą pracujemy. Musimy zbudować stabilną bazę kapitałową pod inwestycje" - powiedziała

Inflacja może sięgnąć 3,5% r/r w grudniu br. i 4% na pocz. 2020 r. wg analityków

. Zakładany wzrost cen energii elektrycznej z początkiem roku przy bardzo niskich bazach odniesienia zarówno dla cen energii elektrycznej jak i paliw poskutkuje w I kw. silnym wzrostem inflacji. W kolejnych miesiącach roku ten efekt będzie stopniowo wygasał, niemniej utrzymujące się dla firm negatywne

Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 21,03% r/r we IX

% niższy w ujęciu m/m. Wzrost rok do roku to przede wszystkim efekt niskiej bazy. W ubiegłym roku bowiem firmy (w tym sami dealerze) kupowały samochody przed wchodzącymi w życie we wrześniu 2018 r. nowymi, bardziej restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi pomiarów zużycia paliwa (WLTP). W salonach

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie w pobliżu celu w najbliższych latach

prawdopodobnie rosła jedynie stopniowo. Zaznaczano, że istotnym czynnikiem hamującym wzrost dynamiki cen pozostanie niska inflacja w otoczeniu polskiej gospodarki, a także oczekiwane w kolejnych kwartałach obniżenie dynamiki PKB. W nadchodzących miesiącach wygasną także statystyczne efekty bazy, co

Inflacja może spowolnić do poniżej 1,5% r/r na koniec roku wg analityków

maju do 0,5% r/r wobec 0,6% r/r w kwietniu. Oczekujemy, że w czerwcu br. inflacja CPI wzrośnie do ok. 2,0% r/r, głównie ze względu na statystyczny efekt niskiej bazy sprzed roku, kiedy to inflacja obniżyła się z 1,9% r/r w maju 2017 r. do 1,5% r/r w czerwcu. Prognozujemy, że na tym podwyższonym

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi brexit i dane z Polski

% r/r wobec 2,1% r/r w sierpniu (publikacja 16.10). W kierunku wzrostu inflacji bazowej oddziaływał utrzymujący się silny popyt konsumpcyjny, przy oddziałującym statystycznym efekcie bardzo niskiej bazy odniesienia w przypadku łączności (we wrześniu ub.r. miesięczny spadek cen o 2,3%)" - czytamy

Morawiecki nie obawia się przyspieszenia inflacji 'do wysokich poziomów'

% r/r w marcu wobec 2,2% r/r odnotowanych miesiąc wcześniej. Według ekonomistów bankowych, w najbliższych miesiącach należy oczekiwać jednak dalszego wzrostu wskaźnika CPI ze względu na efekty niskiej bazy z roku ubiegłego. Zmiany w polityce monetarnej mogą - ich zdaniem - nastąpić najwcześniej pod

Wzrost PKB w IV kw. 2019 mógł spowolnić nawet do 3,5% r/r wg analityków

sektor przemysłowy w I kw. br. może przynieść pewną poprawę lub być zbliżony do wyników z ostatniego kwartału 2019 rok. Niektórzy oceniają, biorąc pod uwagę układ efektów kalendarzowych i efektów bazy, że w styczniu dynamika produkcji sprzedanej przemysłu może obniżyć się w kierunku 0% r/r. Według

X-Trade miało 0,76 mln zł zysku netto, 0,21 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

w okresie były: - wprowadzona w sierpniu ur. interwencja produktowa Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) określająca dla klienta detalicznego maksymalny dozwolony poziom dźwigni finansowej oraz - niski poziom zmienności na rynkach finansowych i towarowych rozumiany jako

Hardt z RPP nie wyklucza 'kategorycznie' podwyżek stóp procentowych w tym roku

. "To, że wzrost indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) będzie przyspieszał, nie jest niespodzianką. Tylko że to będzie w dużej mierze efekt niskiej bazy odniesienia z ub.r., szczególnie w przypadku cen paliw. W RPP musimy patrzeć na to, co się dzieje z inflacją bazową, która na razie jest zerowa, oraz

PKO BP miał 503 mln zł zysku netto, 364,64 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

spadku opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków o 30 mln zł). Wzrost o 88 mln zł r/r kosztów podatku u źródła ze względu na rozwiązanie rezerwy w 1Q19 (efekt niskiej bazy). Spadek r/r opłaty na KNF o 9 mln zł" - podano w prezentacji. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) wyniósł 50,2% na

Inflacja może przekroczyć 3% r/r na koniec 2019 roku wg analityków

jednorazowych (np. silniejsze w górę odreagowanie cen biletów lotniczych), utrzymujące się oddziaływanie efektów popytowych i wzrostu kosztów działania firm oraz efektu niskiej bazy odniesienia sprzed roku. Dodatkowo w kierunku wyższego wskaźnika inflacji bazowej mógł oddziaływać wzrost opłat w łączności

BOŚ Bank: Wydarzenia we Włoszech i Hiszpanii w centrum uwagi w tym tygodniu

kryzysu konstytucyjnego, to potencjalne negatywne efekty rynkowe mogłyby się jeszcze potęgować (stosunkowo niskie prawdopodobieństwo, przy potencjalnym wysokim negatywnym wpływie na rynek)" - czytamy w raporcie tygodniowym banku. Autorzy raportu podkreślają, że "niezależnie od krótkookresowych

Spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń to jednorazowe zdarzenie wg analityków

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Październikowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się poniżej średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 5,9% r/r. Ekonomiści wskazują, że spadek dynamiki płac w znacznym stopniu wynikał z efektu wysokiej bazy sprzed roku (w październiku 2018 r. miesięczna

Spowolnienie inflacji we wrześniu jest zjawiskiem przejściowym wg analityków

wzrostu inflacji bazowej oddziaływał utrzymujący się silny popyt konsumpcyjny, przy oddziałującym statystycznym efekcie bardzo niskiej bazy odniesienia w przypadku łączności (we wrześniu ub.r. miesięczny spadek cen o 2,3%). Podtrzymujemy prognozę, że w październiku, za sprawą stabilizacji dynamiki rocznej

T-Mobile Polska miał 1,56 mld zł przychodów, 414 mln zł EBITDA AL w I kw. 2020

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - T-Mobile Polska zanotował 414 mln zł zysku EBITDA AL w I kwartale 2020 r. (wzrost o 4% r/r) oraz przychody w wysokości 1,56 mld zł (wzrost o 4,1% r/r), przy wzroście przychodów z usług mobilnych o niemal 7% r/r, podał operator. Baza klientów w I kw. br. wzrosła o

Aplisens liczy na dwucyfrową dynamikę sprzedaży w 2018 r.

Żurawski. "W I kwartale 2018 r. najbardziej dynamicznie rósł rynek dawnej WNP. Jednak należy zwrócić uwagę, że to efekt niskiej bazy. II kwartał też będzie dobry, ale obarczony ryzykiem ew. tąpnięcia na rynku ropy. Na pewno jednak nie spodziewamy się 26% wzrostu zanotowanego w I kw. w skali całego

Konsumpcja prywatna utrzyma silny wkład do PKB w tym roku wg analityków

bazy odniesienia związanej z impulsem popytowym ze strony mistrzostw świata w piłce nożnej, jak również wyraźnego spadku dynamiki sprzedaży samochodów w wyniku negatywnego efektu kalendarzowego. Należy też zaznaczyć, że zaskakująco niski okazał się odczyt sprzedaży żywności. Wszystko wskazuje, że niski

Energa miała 104 mln zł zysku netto, 484 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

o 208 mln zł r/r. Na wzrost EBITDA wpłynął efekt niskiej bazy poprzedniego roku, obniżenie kosztów umorzenia praw majątkowych i akcyzy, a także rozwiązanie części rezerwy z 2018 roku na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące zamrożenia taryfy G w związku z ustawą stabilizującą ceny energii

Inflacja może spowolnić do ok. 1,2-2% r/r na koniec tego roku wg analityków

baza odniesienia z poprzedniego roku, czy np. niskie ceny ropy naftowej na świecie, ale jednocześnie podtrzymuje ją słabszy złoty, czy też wyższe koszty produkcji towarów oraz  świadczenia usług. Te ostatnie podbiła m.in. podwyżka płacy minimalnej na początku br., a teraz podwyższają je wymogi

Dynamika zatrudnienia nadal będzie spadać, ale płace będą rosły wg analityków

mogłaby rozwijać się jeszcze szybciej. Jednocześnie hamowanie zatrudnienia może oznaczać, że polska gospodarka wkracza w okres spowalniania. Ograniczona podaż pracowników trzyma w ryzach płace, choć oczekiwania co do tempa ich wzrostu w lipcu, chociażby ze względu na relatywnie niską bazę odniesienia z

Tempo inflacji przyspieszy, pozostanie poniżej celu 2,5% w 2019 r. wg analityków

wynikało ze zwiększenia dynamiki cen w kategoriach "pieczywo" (efekt wzrostu cen zbóż oraz rosnących kosztów pracy), "ryby i owoce morze", "oleje i tłuszcze" (efekt niskiej bazy sprzed roku związany z silnym spadkiem cen masła pod koniec 2017 r.), "owoce" oraz "

Santander Bank Polska miał 507,03 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 363,35 mln zł zysku rok wcześniej. "Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 14,6% r/r do 6 580,2 mln zł w otoczeniu stabilnie niskich stóp procentowych, odzwierciedlając: - wzrost bazy oprocentowanych aktywów netto (w procesie organicznym

Union Investment TFI: Ochłodzenie nastrojów na rynkach akcji w USA w II półr.

mocny, ale druga połowa roku powinna przynieść ochłodzenie nastrojów. Istotny będzie tu efekt bazy, bo trzeba pamiętać o tym, że w 2018 r. w Stanach Zjednoczonych miała miejsce reforma podatkowa, która poprawiła pozycje gotówkowe spółek przez obniżenie podatku dochodowego. Dziś te spółki przeznaczają

Kluza: Gospodarce będzie towarzyszył w tym roku 'efekt gorącego pieniądza'

oszczędności Polaków i czy pozwolą instytucjom finansowym na istotne poszerzenie bazy klienckiej dzięki cross sellingowi. Na pozytywne efekty nowego programu emerytalnego liczyli Kraczkowski i Kwieciński. "PPK już wpływają na wzrost skłonności Polaków do oszczędzania - liczba osób oszczędzających

Savills: Popyt na magazyny stabilizuje się po rekordach z lat 2017-2018

powierzchni. Po pierwszych trzech kwartałach 2019 roku widać, że porównując do analogicznych okresów z przeszłości, rynek powraca do wyników odnotowywanych przed tymi dwoma rekordowymi latami. Według Savills, delikatny spadek poziomu popytu jest w dużej mierze efektem wysokiej bazy a wzrost stopy pustostanów

DM BOŚ podniósł wycenę ZA Puławy do 215 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

szacunków również powinny być stosunkowo niezłe z uwagi na efekt niskiej bazy oraz z powodu oczekiwanego uruchomienia dotacji UE dla rolników. W II kw. 2018 roku zakładamy dobrą dynamikę, gdyż wyniki za II kw. 2017 okazały się nie najlepsze w związku z pracami remontowymi. Zatem nasze nastawienie do spółki

DM BOŚ podniósł wycenę Grupy Azoty do 85 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

i Puławach na II kwartał). Po drugie zarówno w IV kw. br., jak i I kw. 2018 roku oczekujemy stosunkowo dobrych wyników na tle historycznie niskiej bazy oraz z powodu oczekiwań uruchomienia dotacji UE dla rolników. Wreszcie zakładamy w II kw. 2018 roku dobrą dynamikę, gdyż wyniki za II kw. 2017 nie

Rosnące płace nadal wpływają pozytywnie na konsumpcję wg analityków

prognozy (7,1%) i konsensusu rynkowego (7,2%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w listopadzie o 6,3% r/r wobec 5,7% w październiku. W naszej ocenie przyspieszenie nominalnego wzrostu płac w listopadzie było związane głównie z efektami niskiej ubiegłorocznej

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,5%, inwestycje wzrosną o 6,5% w I kw. 2019 r.

bardziej, co wynikać będzie przede wszystkim ze stosunkowo niskiej dynamiki nakładów inwestycyjnych w poprzednich latach oraz czynników zewnętrznych, czyli osłabienia popytu na rynkach eksportowych, a dodatkowo - ze wspomnianego statystycznego efektu wysokiej bazy do porównań. W drugim kwartale 2019 roku

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

wzrostu sprzedaży detalicznej w lipcu wynikało głównie z oddziaływania efektu statystycznego w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w czerwcu liczba dni roboczych była o 2 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy w lipcu br. była ona o 1 większa niż przed rokiem). Ponadto, efekty niskiej bazy

BIG InfoMonitor: Zaległości Polaków przekroczyły 76,65 mld zł po II kw. 2019

Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Zaległości kredytowe i pozakredytowe Polaków wzrosły o ok. 0,64 mld zł w II kw. br., a liczba niesolidnych dłużników zmniejszyła się o 2,8 tys. do blisko 2,8 mln osób, wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK. Zaległości na

Inflacja będzie oscylować w okolicach 3,5% r/r na przełomie roku wg analityków

;Nadal oczekujemy, że w I kw. 2020 r. inflacja osiągnie swoje maksimum lokalne, a w 2020 r. obniży się w porównaniu z 2019 r., do czego w znacznym stopniu przyczynią się efekty wysokiej tegorocznej bazy związane z silnym wzrostem cen żywności. Taki krótkookresowy profil inflacji, będący w głównej mierze

RPP: Deficyt 'general government' wzrośnie, ale wyniesie poniżej 1,7% PKB w 2019

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wzrośnie w tym roku z rekordowo niskiego poziomu z ub.r., ale osiągnie poziom niższy niż 1,7% PKB, zakładane przez rząd w kwietniowej Aktualizacji Programu Konwergencji, uważa Rada Polityki

BIG InfoMonitor: 889 firm hotelarskich ma niemal 1 mld zł zaległych zobowiązań

m.in. efektem usytuowania, optymalnej wielkości obiektu, atrakcyjności otoczenia i umiejętności radzenia sobie z sezonowością" - dodał Grzelczak. Sporym wyzwaniem jest też zatrudnienie. Rekordowo niskie bezrobocie i rosnące płace z jednej strony sprzyjają hotelom, a z drugiej są źródłem jej

Dynamika płac nie przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

. osób notując tym samym wzrost po dwóch miesiącach spadków. Danym o zatrudnieniu w październiku pomogła relatywnie niska baza statystyczna z roku ubiegłego Dynamika wzrostu zatrudnienia w październiku 2017 r. wyniosła bowiem „tylko" 4,5% r/r, podczas gdy miesiąc wcześniej ten czynnik miał

T-Mobile miał 1,496 mld zł przychodów i 398 mln zł EBITDA AL w I kw. 2019r.

standardu IFRS16, w celu w celu umożliwienia porównywalności danych pomiędzy okresami. Uwzględnia wszystkie koszty leasingów, zaznaczono w informacji. "Na koniec I kwartału bieżącego roku T-Mobile Polska obsługiwał bazę 10,82 mln klientów. Liczba ta oznacza wzrost o 314 tys. w 

Grupa Enea i KOWR nawiązały współpracę dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Eneą, Eneą Wytwarzanie i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) rozpoczyna współpracę, której efektem będzie budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych, podała Enea. Inicjatywa ta

mBank Hipoteczny uplasował listy zastawne na 300 mln euro, popyt to 800 mln euro

. "Ostateczna wycena listów zastawnych wyemitowanych przez hipoteczne ramię mBanku wyniosła 42 pkt bazowych ponad MidSwap. Kupon wyniósł 1,073%. Początkowo bank zaoferował marżę w okolicach 48 pkt bazowych, która w trakcie budowy książki popytu została obniżona do poziomu 42 pkt bazowych. W efekcie

BOŚ Bank: Najważniejsza w tym tygodniu dane sfery realnej gospodarki polskiej

. produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz nakładów inwestycyjnych), uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Oczekujemy niższej dynamiki produkcji przemysłowej i budowlanej oraz wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw z uwagi na wysokie bazy odniesienia oraz negatywne efekty

PZU miało 3 295 mln zł zysku netto, 7 084 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

, rekordowy przypis składki na poziomie 24,2 mld zł i zwrot na kapitale w wysokości 21,2%, prawie dwukrotnie przekraczającej średnią europejską dla firm ubezpieczeniowych, to efekt nie tylko skutecznego zarządzania i optymalizacji kosztów. Siłą Grupy PZU jest także coraz szersza i coraz lepiej dopasowana do

Tempo inflacji przyspieszy do ok. 1,5% w najbliższych miesiącach wg analityków

nastąpić odbicie inflacji powyżej 1% z uwagi na niską bazę odniesienia w przypadku paliw i żywności. Analitycy oceniają, że w całym 2019 rok presja inflacyjna będzie umiarkowana, a część z nich prognozuje powrót inflacji w okolice celu 2,5% pod koniec br. Dzisiejsze dane są neutralne dla krajowej

FTI Profit rozważa emisję obligacji, wprowadziłoby je na Catalyst

obligacji na Catalyst. Wiceprezes Wojciech Ryguła dodał, że ze względu na niskie zadłużenie spółka ma możliwość kolejnej emisji obligacji na kilka milionów i w efekcie zakup portfeli od instytucji finansowych. Zarząd podkreślił rozwój własnych zasobów operacyjnych - infrastruktury informatycznej

KPMG, PZPM: Liczba rejestracji aut elektrycznych wzrosła o 79,7% r/r w I kw. br.

jednośladów, a dane o pierwszych rejestracjach zarówno motorowerów, jak i motocykli potwierdzają szybsze rozpoczęcie sezonu. Drugim czynnikiem wysokiego wzrostu jest także po części efekt tzw. niskiej bazy wynikającej ze zmian homologacyjnych wprowadzonych z początkiem 2018 r." - skomentował prezes PZPM

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB przekroczył 4% w III kw. wg analityków

. była ona o 1 większa niż przed rokiem). Wsparciem dla dynamiki produkcji we wrześniu był również efekt niskiej bazy sprzed roku (we wrześniu 2018 r. odsezonowana produkcja spadła o 0,7% m/m). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się we wrześniu br. o 1,2% m/m

PKO BP: Średnioroczna inflacja CPI sięgnie 3,8% w 2020, najwięcej od 2011-2012

na przełomie 2019/2020 wyraźnie wzrosła, do 4,4% r/r w styczniu (vs 3,4% r/r w grudniu i 2,6% r/r w listopadzie). Dynamiczny wzrost cen jest pochodną ograniczeń podażowych na rynku żywności (epidemia ASF w Chinach i susza), silnej dynamiki cen energii elektrycznej (podwyżki cen i niska baza

Umiarkowany wzrost płac może utrzymać się w kolejnych miesiącach wg analityków

kolei majowy odczyt zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zaskoczył negatywnie. Dynamika roczna liczby etatów utrzymała się co prawda na poziomie 3,7% r/r z poprzedniego miesiąca, jednakże oczekiwany był jej wzrost ze względu na sprzyjający efekt niskiej bazy odniesienia sprzed roku. Dane wskazały

Inflacja średnioroczna może znaleźć się poniżej 3,5% r/r w 2020 r. wg analityków

wzrosty. Wzrost inflacji w ostatnich dwóch miesiącach był w głównej mierze rezultatem rosnących cen energii elektrycznej (i niskiej bazy stat. wywołanej ubiegłoroczną obniżką akcyzy). Gros podwyżek skoncentrował się w styczniu, ale luty także podniósł dynamikę. Kolejne miesiące powinny przynieść

Produkcja przem. w VIII sugeruje wzrost PKB bliżej 4% w III kw. wg analityków

proc. Takie wyniki w naszej ocenie sugerują spowolnienie dynamiki wzrostu PKB w III kw. z 4,5% do ok. 4-4,1% r/r" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki "Nadal natomiast efekty kalendarzowe oraz efekty bazy będą wpływać na wyższą zmienność wyników produkcji, której dynamika we

Wzrost produkcji przemysłowej przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 1,5% wyższym w porównaniu z październikiem br. Niektórzy ekonomiści oczekują, że w grudniu wzrostu dynamiki produkcji przyśpieszy do ok. 5% r/r, uwzględniając układ efektów kalendarzowych i efektów bazy. Analitycy wskazują, że działy przemysłu o

Tauron zaprasza startupy do programu Pilot Maker Elektro ScaleUp

ScaleUp, jest też możliwość zweryfikowania rozwiązań przygotowanych przez startupy w dużej firmie i dostęp do jego baz klientów. W każdym etapie programu startupy mogą też liczyć na pomoc indywidualnych opiekunów oraz ekspertów technologicznych i wdrożeniowych" - czytamy dalej. Efektem

Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,6% w 2020 z 4,2% w 2019

przypadku procesów inflacyjnych w średnim terminie wzrost cen energii będzie głównym czynnikiem podnoszącym inflację. "Inflacja w I kw. 2020 r. wzrośnie do ok. 3,5%, z powodu efektu bazy oraz wzrostu akcyzy na alkohol i tytoń, energię elektryczną, wzrostu cen energii elektrycznej dla gospodarstw

Kwieciński: Rok 2018 przyniesie odbicie poziomu inwestycji w odniesieniu do 2017

efekt niskiej bazy w poprzednich okresach) czy wreszcie naprawie pojazdów samochodowych (wzrost o 21,3%). Również w przypadku pozostałych sektorów wzrosty przekraczają poziom około 6%-7%. Notujemy też spadki, ale w obszarach, w których występują są niższe niż w poprzednich latach" - powiedział też

Inflacja może spowolnić do poniżej 3% r/r na koniec tego roku wg analityków

międzynarodowym. Wygaszenie aktywności gospodarczej bardzo zredukowało popyt na źródła energii, w tym ropę, a wskutek strategii geopolitycznych nie zmniejszono jej wydobycia w proporcjonalnym stopniu. W efekcie mamy do czynienia z rynkiem nadwyżkowego dobra, o bardzo niskiej cenie. Symbolicznym wydarzeniem był

BOŚ Bank: Wzrost PKB wyniesie 2,7% w 2016 r., przyspieszy do 3,2% w 2017 r.

wzrostu do 3,2%.  "Biorąc pod uwagę: brak sygnałów wyraźnej poprawy w zakresie inwestycji firm, niskie prawdopodobieństwo silniejszego ożywienia inwestycji publicznych już w IV kw. 2016 r., wysoką bazę odniesienia dla dynamiki spożycia publicznego z IV kw. 2015 r., sądzimy, że

Inflacja spowolni do 1,5% na koniec 2017, brak presji inflacyjnej wg analityków

inflacji do 1,7% można głównie tłumaczyć efektem niskiej bazy statystycznej sprzed roku, kiedy inflacja w lipcu spadła do -0,9% wobec -0,8% w czerwcu 2016 r. Na podstawie struktury zmian cen podtrzymujemy nasz szacunek stabilizacji inflacji bazowej w lipcu na poziomie 0,8%, czyli identycznie jak w maju i

'Minutes': Większość RPP oczekuje średniorocznej inflacji poniżej 2,5% w br.

dynamiki cen będą silnie oddziaływać zmiany cen energii i żywności oraz tzw. statystyczne efekty bazy.  Część członków Rady wskazała, że wzrastają oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w ostatnim okresie. "Wskazywali oni także na oczekiwaną wyższą dynamikę cen usług w

DM PKO BP: Nadpodaż ropy przełoży się na wyniki sektora paliwowego także w 2016

. W związku z powyższym zachowujemy neutralne nastawienie do sektora paliwowego z odchyleniem w kierunku negatywnego, uwzględniając ryzyko dla kursów spółek w 2016 r. w postaci efektu wysokiej bazy i trudności z poprawą wyników r/r" - czytamy w raporcie. Analitycy prognozują, że notowania ropy

Dane za marzec wskazują na solidny wzrost PKB w I kw. bliski 5% wg analityków

dynamiki tej kategorii przyczynił się efekt wysokiej bazy z marca ub. roku. Spośród składowych tej kategorii, najwyższą dynamikę, podobnie jak w ostatnim okresie, odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, współfinansowanych poprzez środki w ramach

MR oczekuje dalszego przyspieszenia inflacji do 2,3% r/r w marcu

(o 1,8%). Obok tej głównej kategorii, ceny spadły jeszcze jedynie w łączności (o 0,1%)" - napisano w komentarzu resortu. Według ekonomistów bankowych, w najbliższych miesiącach należy oczekiwać jednak dalszego wzrostu wskaźnika CPI ze względu na efekty niskiej bazy z roku ubiegłego. Zmiany w

Santander Bank Polska miał 767,11 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

zł), porównywalne dochody ogółem wzrosły o 7,5% r/r "Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 8,8% r/r do 5 742,4 mln zł przy zawężającej się marży odsetkowej netto w otoczeniu stabilnie niskich stóp procentowych, odzwierciedlając: dynamiczny wzrost bazy oprocentowanych aktywów netto Grupy pod

Inflacja przekroczy poziom 4% r/r w styczniu 2020 r. wg analityków

., podwyżki cen za wywóz śmieci, ogólny wzrost kosztów pracy w firmach i niską bazę odniesienia z roku poprzedniego, inflacja w styczniu może znaleźć się w okolicach 4,0% r/r. Tak wysoki poziom na pewno jest niepokojący dla części RPP i wywoła dyskusję na temat obecnie prowadzonej polityki pieniężnej. Nie

Grupa Copernicus: Potencjał wzrostowy wciąż tkwi w małych spółkach z GPW

spoza dotychczasowej bazy. "W mWIG40 część spółek mocno wzrosła, doceniamy że są one mocno wzrostowe i globalne, ale wydaje się ich wzrosty zaszły już za daleko. W efekcie część z nich może więc mieć problem z dalszymi wzrostami. Skłaniamy się więc ku jeszcze mniejszym spółkom z indeksu sWIG80, a

Inflacja r/r powróci dopiero w przyszłym roku wg analityków

rocznym. Zdaniem analityków, hamowanie deflacji w listopadzie wynika przede wszystkim z efektu bardzo niskiej ubiegłorocznej bazy, kiedy ceny żywności obniżyły się o 2,5% m/m, a paliw o 5,3% m/m. Wszystko wskazuje na to, że w grudniu może być bardzo podobnie i deflacja nie zdąży całkowicie zaniknąć

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB sięgnie ok. 3% w I kw. wg analityków

co wpływają podwyższone efekty bazy oraz bardzo ciepła zima.  Opublikowane dane obniżają nieco ryzyka krótkoterminowe, tj. skali dalszego spowolnienia aktywności w I kw. 2020 r., niemniej w tym aspekcie dużo ważniejsze będą dane dot. budownictwa oraz wszelkie informacje dot. dochodów i

Stelmet miał wstępnie 3,55 mln zł straty netto w I poł. r.obr. 2018/2019

minionego kwartału były o blisko 26% wyższe niż przed rokiem, ze względu na niską bazę porównawczą pierwszego półrocza roku poprzedniego, kiedy to na sprzedaży DAO negatywnie odbiła się przedłużająca się zima. Na tak istotny wzrost, obok sprzyjających w tym roku warunków pogodowych, złożył się wzrost rok do

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

działach z 34 działów przemysłu.  Analitycy wskazują, że silny wzrost dynamiki produkcji przemysłu w kwietniu wynikał z pozytywnego wpływu efektów statystycznych - (kwiecień liczył jeden dzień roboczy więcej niż przed rokiem) i bardzo niskiej zeszłorocznej bazy odniesienia. Ekonomiści

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności wzrosła o 10% w 2018, w br. kolejny rekord

niewypłacalności wiąże się ze statystycznym efektem rosnącej bazy odniesienia, a nie poprawy i końca tego zjawiska" - dodał członek zarządu. Zwrócił też uwagę, że kondycja finansowa firm produkcyjnych, eksporterów jest skorelowana z popytem na ich produkty, koniunkturą także zagraniczną, a w ślad za tym