efektów kalendarzowych

Wzrost produkcji przemysłowej przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku i o 1,5% wyższym w porównaniu z październikiem br. Niektórzy ekonomiści oczekują, że w grudniu wzrostu dynamiki produkcji przyśpieszy do ok. 5% r/r, uwzględniając układ efektów kalendarzowych i efektów bazy. Analitycy wskazują, że działy przemysłu o

Dynamika wzrostu PKB w III kw. br. może być zbliżona do II kw. wg analityków

1,9% r/r w poprzednim miesiącu. Czynnikiem wsparcia dla dynamiki produkcji była w lipcu przede wszystkim diametralna zmiana efektu kalendarzowego - po silnie negatywnym wpływie w czerwcu, lipiec przynosi dodatni efekt kalendarza (jeden dzień roboczy więcej niż przed rokiem). Abstrahując od efektów

Produkcja przem. w VIII sugeruje wzrost PKB bliżej 4% w III kw. wg analityków

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Produkcja sprzedana przemysłu odnotowała drugi w tym roku spadek w ujęciu rocznym w sierpniu. Choć ekonomiści tłumaczą zaskakująco słaby wynik po części efektami kalendarzowymi, obawiają się, że polski przemysł zaczął już wyraźniej odczuwać skutki spowolnienia

BOŚ Bank: W tym tygodniu dla rynków istotne głosowanie w brytyjskim parlamencie

przypadku większości wskaźników oczekujemy słabszych odczytów wobec danych z października i listopada, w głównej mierze z uwagi na negatywny wpływ efektów kalendarzowych. Niezależnie od prognozowanych słabszych danych w grudniu 2018 r., szacujemy, że dynamika wzrostu PKB w IV kw. będzie utrzymywać się na

BOŚ Bank: W tym tygodniu dane z USA i Polski, choć rynki czekają już na EBC, Fed

;Generalnie oczekujemy, że większość wskaźników zanotowała w czerwcu solidne spadki z uwagi na bardzo niekorzystny wpływ efektów kalendarzowych (aż 2 dni robocze mniej niż w czerwcu 2018 r.). Jednocześnie przy bardzo dobrych danych za kwiecień i maj, jeżeli dane nie zaskoczą silniej negatywnie, pozostaną

Dane o produkcji za VI skłaniają do rewizji prognoz wzrostu PKB wg analityków

;czasie przełożenia się spowolnienia koniunktury w Europie Zach. na naszą gospodarkę. Siła spadku (nawet po uwzględnieniu kalendarza) nakazuje jednak ostrożność w wyciąganiu wniosków co do długofalowych trendów. Lipiec powinien pokazać odwrócenie się efektów kalendarzowych (o 1 dzień roboczy więcej r

Popyt konsumpcyjny nadal będzie silnie wspierać wzrost PKB wg analityków

niekorzystnych efektów kalendarzowych i przesunięcia zakupów wielkanocnych na kwiecień. Wysokie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej zostanie podtrzymane głównie z uwagi na rządowy impuls fiskalny, pomimo słabnącego wsparcia ze strony wzrostu funduszu płac w konsekwencji oczekiwanego wyhamowywania wzrostu

BOŚ Bank: Indeksy PMI w strefie euro w centrum uwagi w tym tygodniu

mniej sprzyjających niż w lipcu efektach kalendarzowych, oczekujemy niższego wzrostu produkcji przemysłowej oraz budowlano-montażowej. Oczekujemy nieznacznego obniżenia dynamiki zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw oraz wyników sprzedaży detalicznej na poziomie zbliżonym do lipca"

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi PMI w strefie euro

-montażowej wyniosła -3,2% r/r, praktycznie nie zmieniając się wobec grudniowego poziomu -3,3% r/r. Choć po bardzo silnym spadku produkcji w grudniu (w ujęciu zmian miesięcznych, oczyszczonych z sezonowości) oczekujemy w styczniu korekcyjnego solidnego wzrostu, to sądzimy, że negatywne efekty kalendarzowe

Wzrost PKB w IV kw. 2019 mógł spowolnić nawet do 3,5% r/r wg analityków

sektor przemysłowy w I kw. br. może przynieść pewną poprawę lub być zbliżony do wyników z ostatniego kwartału 2019 rok. Niektórzy oceniają, biorąc pod uwagę układ efektów kalendarzowych i efektów bazy, że w styczniu dynamika produkcji sprzedanej przemysłu może obniżyć się w kierunku 0% r/r. Według

Konsumpcja prywatna utrzyma silny wkład do PKB w tym roku wg analityków

produkcji przemysłowej za czerwiec oczekujemy nieco głębszego niż wcześniej zakładaliśmy spowolnienia wzrostu PKB w 2Q19 – do 4,5% r/r z 4,7% r/r w 1Q19" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś. "Szacujemy, że w lipcu, przy dodatkowo pozytywnie wpływających efektach kalendarzowych

Wzrost zatrudnienia będzie spowalniać w kolejnych miesiącach wg analityków

popytu na pracę w sposób istotny ograniczało dynamikę wynagrodzeń. Nie znamy jeszcze struktury płac w poszczególnych sektorach gospodarki, sądzimy, że niższy listopadowy odczyt w decydującym stopniu wynikał z efektów kalendarzowych (mniejsza liczba dni roboczych i niższy poziom tzw. ruchomej

Mercor planuje rozwój sprzedaży zagranicznej w kolejnych miesiącach

realizujemy ważną inwestycję w płytę ogniochronną, która wymaga kolejnych nakładów" - podkreślił. "Natomiast przegląd opcji toczy się, w tempie nieco wolniejszym niż przewidywaliśmy. Będziemy informować o jego efektach" - powiedział także prezes. W listopadzie 2019 r. Mercor zdecydował o

MPiT: Produkcja przemysłowa wzrośnie o ok. 2% r/r w sierpniu

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Produkcja sprzedana przemysłu odnotuje wzrost o ok. 2% r/r w sierpniu po wzroście o 5,8% r/r w lipcu, prognozują eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). "W sierpniu 2019 roku, w wyniku efektu kalendarzowego, oczekujemy nieco

Mostostal Zabrze chce przeprowadzić scalanie akcji w stosunku 2:1

realizację wcześniejszych założeń przedstawionych w punkcie 2 powyżej" - czytamy w komunikacie. Przeprowadzenie procesu scalenia akcji pozwoli spółce opuścić Listę Alertów i wrócić do notowań ciągłych. Powinno to zwiększyć płynność akcji spółki. Natomiast zwiększenie płynności w połączeniu z efektami

Dane za I potwierdzają ograniczone spowolnienie wzrostu PKB w 2019 wg analityków

roboczych (w grudniu ub. r. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2017 r., podczas gdy w styczniu br. była ona o 1 większa niż przed rokiem). Skala ożywienia produkcji w styczniu była jednak większa niż wynikałoby to z korzystnego wpływu efektów kalendarzowych. Tym samym po oczyszczeniu z wpływu

Zysk Grupy Skarbiec wzrósł o 112% r/r w I-IX 2019 dzięki m.in. funduszom zagr.

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował poprawę skonsolidowanego wyniku netto za okres styczeń-wrzesień 2019 r. o 14,8 mln zł, tj. o 112% w porównaniu do analogicznego okresu kalendarzowego roku 2018 m.in. dzięki wysokim stopom zwrotu wypracowanym przez fundusze oparte o

Dane o produkcji mogą skłaniać do cięcia prognoz wzrostu PKB w br. wg analityków

. Warto zwrócić uwagę, że pomimo oddziaływania niekorzystnych efektów kalendarzowych, w branżach o dużym udziale eksportu w sprzedaży utrzymana została relatywnie wysoka dynamika produkcji: "pozostały sprzęt transportowy" (6,8% r/r), „urządzenia elektryczne" (13,0%), „komputery

Synektik miało 8,43 mln zł zysku netto, 10,81 mln zł zysku EBIT w I kw. r. fin.

kontraktach oraz nowo zawieranych umowach, których kulminacja następuje w okresie ostatniego kwartału roku kalendarzowego (tzw. efekt sezonowości). Zmiana struktury sprzedaży w kierunku urządzeń terapeutycznych umożliwiła również znaczne zwiększenie zyskowności tego segmentu operacyjnego (zmiana poziomu marży

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi brexit i dane z Polski

bardzo silnym spadku w sierpniu. O ile dostrzegamy generalne spowolnienie aktywności w sektorze, przekładające się na duże niższe wzrosty produkcji wobec danych z przełomu roku, to zakładamy także, że w sierpniu słabsze od oczekiwań wyniki w części wynikały z efektów jednorazowych (np. przestoje w

Stelmet ocenia, że jest dobrze przygotowany na br., kontynuuje działania w UK

ceny nabycia drewna o 3,5% r/r w 2017/2018. W bieżącym roku obrotowym spółka oczekuje efektów ubiegłorocznej reorganizacji biznesu na poszczególnych rynkach. "Na wynikach zeszłorocznych najbardziej ciążyły wyniki II kwartału, gdy na rynkach Wielkiej Brytanii i Francji nastąpiło pogodowe i

Dywidenda na akcję Skarbiec Holding może być wyższa r/r w przyszłym roku 

. W III kwartale [roku kalendarzowego] pomimo trudniejszej sytuacji na rynkach udało się zarobić satysfakcjonujące stopy zwrotu przez klientów, co przełożyło się na pobranie 1,6 mln zł wynagrodzenia zmiennego, spadła natomiast opłata stała - to efekt odpływu aktywów z naszych funduszy oraz stawki

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

części jest zapewne efektem większego ograniczenia popytu pozostałych sektorów gospodarki (np. przedsiębiorstw lub jednostek finansów publicznych). Przy nieco wyższej bazie odniesienia dla danych styczniowych oraz bardzo niesprzyjających efektach kalendarzowych (liczba dni handlowych w styczniu 2020 

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB przekroczył 4% w III kw. wg analityków

wyraźnie w ujęciu pozbawionym efektów kalendarza. Co istotne, szczególnie wysoki wzrost obserwowany był w branżach o wysokim udziale eksportu. Po danych za wrzesień, mając już pełny obraz sytuacji w sektorze przemysłowym w 3Q19 (spowolnienie do ok. 3,3% r/r z 4,1% r/r w 2Q19), 

Popyt konsumpcyjny pozostanie głównym motorem wzrostu PKB wg analityków

stymulowały z wyprzedzeniem przyspieszenie wydatków konsumentów. Choć w kolejnych miesiącach dynamika sprzedaży nie utrzyma się zapewne na dwucyfrowym poziomie (brak opisywanych kwietniowych efektów kalendarzowych), to zakładając solidny wzrost dochodów gospodarstw domowych, oczekujemy solidnego wzrostu

Wzrost konsumpcji prywatnej może przekroczyć 4% w całym 2019 r. wg analityków

dynamiki miesięcznej), w grudniu prawdopodobny wydaje się jej korekcyjny spadek, niemniej przy neutralnych efektach kalendarzowych i tak silnym wybiciu sprzedaży listopadowej, roczny wskaźnik sprzedaży nie powinien obniżyć się poniżej 4,5% r/r" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa

BOŚ Bank: Najważniejsze dla rynków w tym tygodniu będą dane z USA i Polski

 w bieżącym tygodniu opublikowana zostanie seria danych ze sfery realnej (dane z rynku pracy, produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna), gdzie oczekujemy nieco słabszych odczytów głównie z powodu mniej sprzyjających efektów kalendarzowych"  - czytamy dalej.  Ekonomiści

Lewiatan: Przedsiębiorcy apelują do premiera w sprawie podatku cukrowego

zmusił konsumentów do poszukiwania nowych, tańszych produktów, niekoniecznie cechujących się niższą kalorycznością czy wyższą jakością. Trwałego i znaczącego efektu zdrowotnego nie osiągnięto w żadnym kraju, wskazano również. W ocenie skutków wprowadzenia nowego podatku brakuje szacunków w zakresie

Protektor zawarł porozumienie ws. zwolnienia 30-50 osób

kosztowej. Jednym z działań w ramach planu jest optymalizacja ścieżek produkcyjnych grupy (łączne oszczędności wynikające z planu mają wynieść ok. 10 mln zł w pełnym roku kalendarzowym). Produkcja asortymentu dla marki ABEBA realizowana będzie na niezmienionym poziomie w innych lokalizacjach. Będzie to

Konsumpcja gosp. domowych może przyspieszyć w III kwartale wg analityków

kalendarzowych. Wg opublikowanych danych GUS, słabsze wyniki sprzedaży w porównaniu do naszych szacunków w decydującym stopniu wynikały z silniejszego, negatywnego efektu liczby dni handlowych, przy tylko nieco niższej skali odbicia indeksu sprzedaży po wykluczeniu tych efektów. Pomijając miesięczną

Dane za XI sugerują umiarkowane spowolnienie wzrostu PKB wg analityków

o 1 większa niż przed rokiem). Naszym zdaniem negatywny wpływ efektów kalendarzowych na produkcję w listopadzie był ograniczony ze względu na szczególny sposób ogłoszenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 12 listopada. Uważamy, że ze względu na późny czas ogłoszenia, większość firm miała już

Dane o produkcji za V wskazują na wyższy wzrost PKB w II kw. wg analityków

produkcji skorygowanej o sezonowość (1,4% m/m). Jednocześnie spowolnienie dynamiki rocznej produkcji nieoczyszczonej z sezonowości i efektów kalendarzowych ograniczane było przez korzystniejszy niż przed rokiem układ dni roboczych. Kontynuację wzrostu produkcji w ujęciu miesięcznym po korekcie o efekty

Czynniki popytowe spowolnią tempo zatrudnienia w kolejnych mies. wg analityków

z oczekiwaniami do 2,7% r/r z 2,8% r/r w czerwcu. Odczyt potwierdza, że wyraźny spadek dynamiki wynagrodzeń w czerwcu miał charakter jednorazowy, który (naszym zdaniem) związany był z przesunięciem wypłat premii w górnictwie oraz efektami kalendarzowymi (wyraźnie niższą liczbą dni

BOŚ Bank: W tym tyg. istotne odczyty PMI, w Polsce dane dot. sprzedaży detal.

negatywny wpływ efektów kalendarzowych oraz efekt korekcyjny zaskakująco mocnych danych z października i listopada" - czytamy także. Analitycy BOŚ Banku oczekują, że rada EBC nie zmieni parametrów polityki pieniężnej, utrzymując na niezmienionym poziomie stopy procentowe. "Pomimo utrzymujących

Getin Noble Bank przygotowuje się do procesu scalenia akcji

segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. [...] Zgodnie z uchwałą, jedyną przesłanką kwalifikacji danej spółki do segmentu listy alertów GPW jest kurs akcji, którego średnia wartość w okresie weryfikacji (trzy miesiące kalendarzowe) ukształtuje się na poziomie poniżej 0,5 zł"

Umiarkowany wzrost płac może utrzymać się w kolejnych miesiącach wg analityków

wynik efektów kalendarzowych. Niektórzy ekonomiści oczekują, że dynamika nominalnych wynagrodzeń nie powinna przyspieszać w kolejnych miesiącach z uwagi wysokiej bazy. Jednakże ryzykiem pozostają problemy kadrowe, co może przełożyć się na narastającą presję płacową. Analitycy podkreślają, że

Rząd zdecydował o podwyżkach emerytur i rent z FUS od marca 2019 r.

poprzedniego roku kalendarzowego) - nie mniej niż o 70 zł brutto. Szacuje się, że w 2019 r. wskaźnik waloryzacji wyniesie 103,26%. Oznacza to, że najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8% - dwa razy więcej, niż gdyby zastosowano ustawowy prognozowany wskaźnik waloryzacji. 

Protektor chce zwolnić od 30 do 85 osób w ramach planu optymalizacji kosztowej

; oznacza trwałą redukcję kosztu o 4 mln zł w pełnym roku kalendarzowym, przy jednorazowym maksymalnym koszcie zwolnień pracowników na poziomie 635 tys. zł. W samym roku 2018 plan zwolnień grupowych będzie miał dodatni efekt netto dla grupy" - czytamy dalej. Przedmiotowe działanie ma na celu

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z Polski, posiedzenie EBC

danych oczyszczonych z sezonowości), niemniej efekty kalendarzowe powinny skutkować wzrostem dynamiki rocznej danych "surowych". "Oczekujemy, że dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2019 r. wzrosła do 6,6% r/r, z 1,4% r/r odnotowanych w listopadzie. Grudniowy wzrost

Spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń to jednorazowe zdarzenie wg analityków

kalendarzowych (niższa liczba dni roboczych i niższy poziom tzw. ruchomej części wynagrodzeń) oraz efektów bazy (wysoka dynamika płac w górnictwie przed rokiem)" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. "W efekcie coraz bardziej prawdopodobny staje się scenariusz, w którym wysoka podwyżka płacy

Konsumpcja prywatna może osłabiać się w tym roku wg analityków

dóbr trwałych jest negatywnym sygnałem pod kątem nastrojów konsumenckich i może oznaczać ich istotne osłabienie" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś. "W części, spadek dynamiki sprzedaży detalicznej w styczniu wynika z negatywnego wpływu efektów kalendarzowych, tj. niższej niż

Dane o produkcji za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

prognozowaliśmy solidne odbicie produkcji przemysłowej w głównej mierze z uwagi na pozytywny wpływ efektów kalendarzowych (wyższa liczba dni roboczych w październiku br. wobec października ub.r. przy negatywnym efekcie we wrześniu). Dodatkowo zakładaliśmy, że po nieoczekiwanym wyraźnym spadku produkcji we

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

najmniej do końca 2020 r. (stopa referencyjna: 1,50%)" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś "Lipcowe odbicie dynamiki sprzedaży detalicznej było wyłącznie efektem odwrócenia efektów kalendarzowych. W czerwcu niższa (aż o 2) liczba dni handlowych w porównaniu z czerwcem 2018 r

Dynamika wzrostu PKB w II kw. br. może być zbliżona do 5% r/r wg analityków

; zawyżało wyniki sprzedaży detalicznej. Z kolei czynniki kalendarzowe dot. liczby dni handlowych powinny były w maju wspierać wyniki sprzedaży detalicznej. W maju silniejsza od oczekiwań korekta danych dotyczyła wskaźnika sprzedaży po wykluczeniu efektów sezonowych i kalendarzowych. Po rzadko spotykanym

Komputronik miał 14,54 mln zł straty netto w I poł. r.fin. 2019/2020

osobowych i rzeczowych, przyniesie to pozytywne i oczekiwane rezultaty finansowe. Minione półrocze należy zaliczyć do jednego z najgorszych okresów w długiej historii działalności spółki. Jednak wdrożenie zaktualizowanej strategii przynosi efekty i tworzy perspektywę osiągania rozsądnych zysków przy nieco

PZ Cormay miało 3,12 mln zł straty netto, 2,32 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

w umowie sprzedaży kwota Earn-Out może wynieść od 0 do 1,2 mln euro, w zależności od osiągniętych przez Diesse przychodów w bieżącym roku kalendarzowym. W ramach procesu badania sprawozdania półrocznego biegły rewident zarekomendował wycenę wartości godziwej Earn-Outu na dzień 30 czerwca 2019 roku w

Bank Millennium miał 18,1 mln zł zysku netto, 101,9 mld zł aktywów w I kw.

(odpowiednio 602/228), podczas gdy liczba etatów wynosiła odpowiednio 8 412 i 8 436. Pierwsza z tych danych nie odzwierciedlała w pełni efektów redukcji o 260 etatów przeprowadzonej w styczniu bieżącego roku, zaznaczono. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

z negatywnym wpływem efektów statystycznych – maj liczył jeden dzień roboczy mniej niż przed rokiem, a co więcej układ kalendarzowy tegorocznej majówki sprawiał, że była ona wyjątkowo wydłużona. Biorąc jednak pod uwagę potencjał negatywnych efektów kalendarzowych w maju, dzisiejszy odczyt

FPP: W tarczy antykryzysowej brakuje pomocy dla firm z niepełnosprawnymi

udzielona pracodawcy pomoc. Wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tys. euro. To ryzyko mocno dotyka

Produkcja przemysłowa może spaść o ok. 10% r/r w kwietniu wg analityków

. Produkcja sprzedana przemysłu spadła o -2,3 % r/r (PKO: +1,5% r/r, kons.: -2,1% r/r) po wzroście o +4,9% r/r w lutym. Po odsezonowaniu produkcja przemysłowa spadła o -4,8% r/r vs +3,2% r/r w lutym, co wskazuje, że marcowy odczyt mógłby być jeszcze gorszy, gdyby nie pozytywny efekt kalendarzowy oraz silny

Dane za lipiec sugerują spowolnienie wzrostu PKB w III kw. wg analityków

komunikatu. Stabilizacji stóp procentowych spodziewamy się co najmniej do końca 2019 r. " - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Wzrost dynamiki produkcji przemysłu w lipcu związany jest w dużej mierze z poprawą efektów kalendarzowych – wpływ liczby dni roboczych w ujęciu r/r

Tempo wzrostu zatrudnienia będzie hamowało w kolejnych miesiącach wg analityków

ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 6,2% i wyniosło 5 274,95 zł . Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym nie zmieniło się i wyniosło 6 232,7 tys. osób. Na dynamikę płac w grudniu wpłynęły m.in. efekty kalendarzowe i przesunięcia wypłat premii w

Wzrost płac utrzyma się w granicach 6-8% w tym roku wg analityków

styczniu efektach kalendarzowych, dynamika wynagrodzeń mogłaby nawet obniżyć się w stosunku do grudnia, niemniej zapewne szersza skala podwyżek w grupie osób najmniej zarabiających (zarówno do wysokości obecnej płacy minimalnej, jak również lekko powyżej tego poziomu) poskutkowała silniejszym wzrostem

Zysk netto Skarbiec Holding spadł r/r do 5,11 mln zł w I kw. r.obr. 2017/2018

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 5,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2017/ 2018 (tj. III kw. roku kalendarzowego 2017) wobec 9,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB sięgnie ok. 3% w I kw. wg analityków

oczekiwano. Czynnikiem obniżającym dynamikę produkcji w styczniu był negatywny efekt kalendarzowy (jeden dzień roboczy mniej niż przed rokiem). Analitycy wskazują, że nadal utrzymuje się dobra koniunktura w branżach eksportowych. Niektórzy sądzą, że perspektywy aktywności w sektorze przemysłowym

Złoty czeka na dane z Polski i minutki Fed

będzie publikacja danych o produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej i cenach produkcji w lipcu. Oczekuje się, że po czerwcowym tąpnięciu produkcji (-2,7 proc. R/R), do czego najprawdopodobniej przyczyniły się z jednej strony efekty kalendarzowe, a z drugiej upały, w lipcu produkcja

Rosnące płace nadal wpływają pozytywnie na konsumpcję wg analityków

. Prognozując obniżenie dynamiki rocznej płac w listopadzie założyliśmy wpływ efektów kalendarzowych w postaci mniejszej liczby dni roboczych najsilniej wpływające na wyniki w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie oraz niższe tempo wzrostu wynagrodzeń w górnictwie po bardzo wysokich wzrostach w październiku

Sprzedaż Biedronki liczona w PLN wzrosła o 11,9% r/r w I kwartale 2018 r.

okresie o 8,6% r/r. "W tym kwartale wzrost LFL wyniósł 8,6%, dzięki efektowi kalendarzowemu. Sprzedaż w euro zwiększyła się o 15,6% (+11,9% w walucie lokalnej), osiągając 2,9 mld euro. Wkład zwiększania powierzchni odzwierciedla ambitny program w zakresie nowych otwarć w IV kw. 2017 r., gdy do

Dynamika zatrudnienia nadal będzie spadać, ale płace będą rosły wg analityków

. 7,0% r/r, przy zmienności dynamiki wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach generowanej efektami kalendarzowymi. " - analitycy BOŚ Banku. "Oczekujemy, że wzrost wynagrodzeń będzie przyśpieszał w nadchodzących miesiącach. Silny rynek pracy będzie wsparciem dla dochodu rozporządzalnego

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

Wielkanocne. W tym roku efekt świąt miał miejsce w marcu. Ponadto wyższej dynamice produkcji w przemyśle sprzyjał układ dni roboczych: w marcu obniżał on tempo wzrostu produkcji, podczas gdy w kwietniu oddziaływał dodatnio. Niemniej po korekcie czynników związanych z efektami kalendarzowymi i sezonowością

Wzrost wynagrodzeń może przyspieszyć nawet do ok. 9% w 2020 r. wg analityków

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Sierpniowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się w okolicach konsensusu rynkowego, a na wynik miały wpływ głównie efekty kalendarzowe i bazy. Dane o zatrudnieniu wykazały w ujęciu miesięcznym odbiegający od normy sezonowej spadek liczby

Początek grudnia nie wróży 'rajdu świętego Mikołaja' na GPW

spodziewających się efektu kalendarzowego w postaci „rajdu świętego Mikołaja". Wiodące giełdy zakończyły wczorajszą sesję „na czerwono", na czele z niemieckim indeksem DAX i francuskim CAC40, które zniżkowały o przeszło 2%. Za oceanem spadki miały nieco mniejsza skalę – S&P500

Zysk netto Skarbiec TFI spadł r/r do 10,13 mln zł w I poł. roku fin. 2017/2018

przychodów, w tym 38,9 mln zł z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami, co oznacza wzrost o 19% w ujęciu rok do roku. Jest to efekt sukcesywnego zwiększania poziomu aktywów pod zarządzaniem. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) za 1H roku obrotowego 2017/2018 wyniósł 12,2 mln, a zysk

Dane styczniowe wskazują na wzrost PKB ok. 5% r/r w I kw. wg analityków

zasługuje też sprzedaż odzieży (21,3% r/r). Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w styczniu o 8,6% r/r, wobec konsensusu rynkowego 8,5% i naszej prognozy 9,3%. Znacząca poprawa dynamiki w porównaniu z grudniem 2017 r. wynikała przede wszystkim z efektów kalendarzowych – liczba dni roboczych w grudniu

Wzrost płac będzie sięgał 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

generowanej efektami kalendarzowymi " - analitycy BOŚ Banku. "Presja płacowa w sektorze przedsiębiorstw wydaje się pozostawać pod kontrolą. Historyczny wzorzec relacji miedzy płacami a cenami w gospodarce nadal sugeruje, że obserwowane dynamiki płac powinny przełożyć się na wzrost inflacji bazowej

Większa płaca minimalna i dodatki

jednak to zaszeregowanie nie zostało ustalone w umowie o pracę, to pracownik za przestój dostanie 60 proc. wynagrodzenia. Pensja przestojowa nie może być jednak niższa niż pensja minimalna, czyli w 2020 r. będzie to 2600 zł brutto. Raport GUS obala mity o efektach 500 plus. W Polsce przybywa skrajnej

Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na poziomie sprzed roku wg analityków

;Dynamika wynagrodzeń spadła w czerwcu z 7,7% do 5,3%r/r, istotnie poniżej rynkowych prognoz (7,2%), nasze prognozy wskazywały na niższe tempo płac (6,7%r/r).Na słaby wynik wpływ miało kilka efektów. Dynamikę o prawie 1pp obniżyły efekty statystyczne, tj. wysoka baza z połowy 2018 roku. Wówczas płace mocno

Przegląd informacji ze spółek

grupy kapitałowej Synektik w I kwartale roku obrotowego 2019 (IV kw. roku kalendarzowego) wyniesie według szacunków 37 500 000 zł, dając 57% wartości sprzedaży za analogiczny okres w poprzednim roku, podała spółka.  Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Best wyniosła 111

Spadki produkcji przemys. mogą się utrzymać w kolejnych miesiącach wg analityków

niewielkiego spadku w marcu (-2,3% r/r) – skala spadku była znacząco głębsza od mediany prognoz rynkowych zakładającej spadek o 10,0% r/r. Po eliminacji efektów kalendarzowych produkcja spadła o 24,7% r/r wobec spadku o 4,8% r/r w poprzednim miesiącu. Głęboki spadek produkcji odnotowało przede wszystkim

Dane o produkcji w VIII sugerują wolniejszy wzrost PKB w II półr. wg analityków

miesięczne (w przetwórstwie) pozostały na poziomie zbliżonym do tych odnotowywanych w lipcu i nie wskazują na budowanie się presji inflacyjnej w gospodarce. Dane są neutralne z punktu widzenia RPP " - analitycy PKO Banku Polskiego. "Kombinacja efektów kalendarzowych pogorszyła produkcję w

Sprzedaż Biedronki liczona w PLN wzrosła o 7,5% r/r w I poł. 2018 r.

okresie o 4,5% r/r. "W II kw. 2018 r. sprzedaż wzrosła o 2,2% do 2,8 mld euro, a wzrost LFL wyniósł 0,6%, będąc pod silnym wpływem negatywnego efektu kalendarzowego w kwietniu. W miesiącach po Wielkanocy (w maju i czerwcu) Biedronka zademonstrowała, że potrafi poradzić sobie z początkowym

Mercator Medical miał wstępnie ok. 35,2 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

poziomie 35,2 mln zł to o 43% więcej niż w całym roku 2019 i blisko 20 razy tyle co w analogicznym okresie minionego roku. Z kolei wynik netto 20,4 mln zł to dwa razy więcej niż sumaryczny wynik netto uzyskany w trzech ostatnich latach kalendarzowych, podkreślono. "Oczywiście, cieszą nas te wyniki

Dane za marzec wskazują na solidny wzrost PKB w I kw. bliski 5% wg analityków

procentowe na niezmienionym poziomie przez długie jeszcze miesiące i kwartały. Do zmian stóp dojdzie najwcześniej w 2020 r" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Spadek dynamiki produkcji przemysłu w marcu związany był w głównej mierze z negatywnym wpływem efektów statystycznych

BOŚ Bank: Najważniejsze w tym tyg. dane PMI strefy euro i z krajowej gospodarki

pozostają informacje dot. globalnej polityki handlowej, w tym obecnie informacje dot. reakcji odwetowych Chin. "W bieżącym tygodniu opublikowane zostaną majowe dane z krajowego przemysłu i budownictwa oraz dane dot. sprzedaży detalicznej. W głównej mierze na wskaźniki wpływać będą efekty kalendarzowe

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

takich warunkach będą utrzymywane na obecnych poziomach przez długi czas, co najmniej do końca 2019 r." – główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Wzrost dynamiki produkcji przemysłu w czerwcu związany jest w dużej mierze z poprawą efektów kalendarzowych – wpływ

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

), z tytułu samotnego wychowywania dziecka (193 zł), czy rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł). Czytaj też: Raport GUS obala mity o efektach 500 plus. W Polsce przybywa skrajnej biedy

BOŚ Bank: Najważniejsza w tym tygodniu dane sfery realnej gospodarki polskiej

. produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz nakładów inwestycyjnych), uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Oczekujemy niższej dynamiki produkcji przemysłowej i budowlanej oraz wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw z uwagi na wysokie bazy odniesienia oraz negatywne efekty

X-Trade: Ocena KNF wskazuje na brak możliwości wypłaty dywidendy za 2017 r.

takie jest publikowane pod koniec każdego roku kalendarzowego, podano także. Na stronie internetowej KNF czytamy, że efektem BION jest dokonanie przez nadzór oceny: poziomu ryzyka w instytucji finansowej, jakości procesu zarządzania przez instytucję finansową istotnymi ryzykami, poziomu kapitału

Dane za II wskazują na nieco mniejszy optymizm dot. perspektyw gospodarki w 2017

i budowlana, sprzedaż detaliczna), przy czym w dużej mierze są one uwarunkowane efektami kalendarzowymi (mniejsza liczba dni roboczych i handlowych niż przed rokiem obciążyła dynamiki roczne). Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym jedynie o 1,2% r/r, wobec wzrostu o 9,0% r/r w styczniu

Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w II kw. wg analityków

oczekiwaniami oraz w decydującym stopniu wynikał z efektów kalendarzowych (tj. wyższej liczby dni roboczych). Z kolei sama pozytywna niespodzianka względem naszych oczekiwań wynikała z lepszych wyników produkcji w ujęciu zmian oczyszczonych z sezonowości. Po niezwykle silnym przyspieszeniu produkcji z

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

zamierzone efekty. Zwiększa się bowiem wykorzystanie trybów przetargowych a maleje ilość zamówień udzielanych w skrajnie niekonkurencyjnym trybie zamówienia z wolnej ręki. Umocniła się także tendencja spadkowa w zakresie stosowania trybu zapytania o cenę. Zgodnie ze sprawozdaniem Prezesa Urzędu Zamówień

Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w I kw. wg analityków

dojdzie do rekompensaty wzrostu kosztów energii dla małych firm). Zakładamy, że wzrost PPI może jeszcze trochę wyhamować w kolejnych miesiącach" - ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. "Marcowy spadek dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu wynikał z negatywnego wpływu efektów

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

Warszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Kwietniowe dane dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej okazały się znacząco poniżej konsensusu rynkowego, pomimo oczekiwanego negatywnego efektu kalendarzowego i mniejszej liczby dni roboczych w stosunku do roku ubiegłego z uwagi na święta

Spowolnienie dynamiki zatrudnienia może wskazywać na trwały trend wg analityków

przedsiębiorstw będą rosły w tempie ok. 7,0% r/r, przy zmienności dynamiki wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach generowanej przez efekty kalendarzowe" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Patrząc na szerszy kontekst danych makro wydaje nam się, że w coraz większym stopniu zbliżamy

MRPiPS: Minimalna emerytura oraz renty wzrosły o ponad 100 zł od 1 marca br.

podwyżka wyniesie 10 zł, podał resort.  Wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. "Zawarta w

Rząd przyjął nowelę ustawy dot. odnawialnych źródeł energii

;wartości" - czytamy w komunikacie. Najważniejsze założenia nowelizacji to doprecyzowanie wybranych zagadnień ustawy OZE, czego efektem będzie wyeliminowanie niepewności po stronie przedsiębiorców uczestniczących zarówno w systemie aukcyjnym, jak i w systemie świadectw pochodzenia; wzmocnienie

Stelmet miał wstępnie 3,55 mln zł straty netto w I poł. r.obr. 2018/2019

wobec złotego, który z jednej strony miał pozytywny wpływ na wartość sprzedaży eksportowej, z drugiej strony negatywnie wpłynął na raportowaną przez grupę rentowność netto, gdyż powiększył bilansową wycenę zobowiązań walutowych. W efekcie, pierwsze półrocze roku obrotowego 2018/2019 Grupa Stelmet

Zamówienia pozyskane przez Mercor wzrosły o 49% r/r do 25,8 mln zł w grudniu

rok kalendarzowy był ważnym czasem dla rozwoju Grupy. To okres intensywnych inwestycji, między innymi w rozwój mocy produkcyjnych, nowe produkty, czy wejście na nowe rynki. W długoterminowej perspektywie mają one na celu dalszy wzrost skali działalności. W okresie od stycznia do grudnia 2016

GPW ogłosiła 40 uczestników Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

dzięki temu wzrośnie zainteresowanie inwestorów akcjami spółek z programu, co w efekcie przełoży się na wzrost płynności na tych aktywach, podano również. Spółki, które przystąpiły do programu, musiały wysłać odpowiednie zgłoszenie do GPW oraz spełnić określone warunki: należeć do indeksu mWIG40 lub

Umocnienie złotego utrwala się na początku nowego tygodnia

utwierdzają nas w oczekiwaniu na znacząco słabszy niż w grudniu wynik produkcji przemysłowej za styczeń (oczekujemy „zaledwie" 0,9% r/r), chociaż w dużym stopniu jej wyhamowanie stanowić będzie także pokłosie niekorzystnych efektów kalendarzowych. Wśród informacji krajowych w tym tygodniu

PIH apeluje o konsultacje społeczne ws. opłat od napojów słodzonych i 'małpek'

ustawy co najmniej do 1 stycznia 2021 roku. Rok kalendarzowy to bowiem naturalny cykl rozliczeń oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych dla branży handlowej. Dzięki uwzględnieniu vacatio legis przedsiębiorcy zyskają czas niezbędny do dostosowania prowadzonej działalności do

Dynamika wzrostu PKB spowolni do 3,7-4,5% w I kw. wg analityków

o ograniczonej skali spowolnienia dynamiki konsumpcji prywatnej. Zakładamy, że w kolejnych miesiącach dynamika sprzedaży będzie wahać się wokół poziomu 5,0% r/r (przy zmiennym wpływie efektów sezonowych i kalendarzowych). W styczniu oczekiwaliśmy solidnego spadku dynamiki produkcji budowlano

Przed wyborami premier Morawiecki zapowiedział niższe składki dla firm. Teraz okazuje się, że obniżki nie będą na stałe

Finansów projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Czytamy w nim, że „obniżone składki będą mogły być opłacane maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności”. Dr

Dynamika zatrudnienia wyhamuje w II połowie roku, płace będą rosły wg analityków

strony - wyraźnie wyższej bazie odniesienia w 2018 r. i rosnących kosztach firm, wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw będą rosły w tempie ok. 7,0% r/r, przy zmienności dynamiki wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach generowanej efektami kalendarzowymi" – analitycy BOŚ Banku

Prawnicy czytelnikom odc. 6. Jestem w okresie przedemerytalnym. Czy pracodawca mógł zmienić mi wymiar czasu pracy?

. Jednocześnie nie muszą to być miesiące kalendarzowe. Ustawodawca wskazał, że za miesiąc uważa się też 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych. Mając zatem na względzie fakt, że przedsiębiorca nie prowadzi działalności od 14 marca 2020 r., a ostatnią fakturę wystawił w kwietniu br., to możliwe, że

Dynamika płac nie przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

poszczególnych miesiącach generowanej przez efekty kalendarzowe" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Tempo wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw ustabilizowało się w październiku na poziomie z września, tj

Napięcia na rynku pracy mogą spowodować znowu szybszy wzrost płac wg analityków

. obniżała się w kierunku 3,0% r/r. W marcu dynamika płac tylko nieznacznie obniżyła się wobec danych lutowych. W naszej prognozie zakładaliśmy nieco silniejszy spadek tej dynamiki przy negatywnym wpływie efektów kalendarzowych w marcu oraz słabsze wyniki płac w górnictwie. Zakładamy, że w naszej prognozie