ec będzin

sprawdź też:

będzin

K. Kwiatkowski powołany ponownie na prezesa EC Będzin

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Elektrociepłowni Będzin powołała jednoosobowy zarząd na kolejną kadencję i Krzysztofa Kwiatkowskiego, powierzając mu stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. Krzysztof Kwiatkowski jest prezesem EC Będzin od 2013 r. Jest absolwentem Akademii

Akcjonariusze EC Będzin zdecydują 28 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca. "Ustala się, że zysk netto spółki za rok 2018 w kwocie 118 215,51zł zgodnie z wnioskiem

EC Będzin zainteresowana rozmowami z Tauronem nt. nowego bloku kogeneracyjnego

, chyba że usiądziemy do stołu z Tauronem i na naszym terenie będzie można postawić dodatkowe źródło kogeneracyjne pod kątem zapotrzebowania na ciepło z rynku obsługiwanego przez Tauron Ciepło" – powiedział Kwiatkowski w rozmowie z ISBnews. Podkreślił, że plany EC Będzin są w tej kwestii

Akcjonariusze EC Będzin zdecydują 28 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) zdecydują o przeniesieniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca.  "Ustala się, że zysk netto spółki za rok 2017 w kwocie 729 932,8

Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji prezesa zarządu EC Będzin

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji członka zarządu i prezesa Elektrociepłowni Będzin, podała spółka. "Zarząd spółki Elektrociepłownia 'Będzin' informuje, iż w dniu 9 lipca 2020 roku prezes zarządu spółki - pan Krzysztof Kwiatkowski złożył

EC Będzin będzie negocjować z oferentem sprzedaż udziałów elektrociepłowni

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) zdecydowała o sprzedaży udziałów Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. inwestorowi branżowemu i będzie prowadzić negocjacje z wybranym oferentem, podała spółka. Zakończenie procesu planowane jest do końca czerwca 2018 r. "

EC Będzin miał 15,44 mln zł straty netto, 13,81 mln zł straty EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - EC Będzin odnotowała 15,44 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2019 r. wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 13,81 mln zł wobec 54 tys. zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

EC Będzin będzie negocjować zbycie elektrociepłowni z inwestorem zagranicznym

miesiące negocjować kontrakt" - powiedział Kwiatkowski w rozmowie z ISBnews. Proces udostępnienia dokumentów do due diligence został przeprowadzony na wniosek Taurona Ciepło, partnera EC Będzin w projekcie, który chciał uzyskać pełne informacje, przede wszystkim techniczne, i zdecydować, czy będzie

EC Będzin do kwietnia zdecyduje o realizacji nowego projektu kogeneracyjnego

, ewentualnie w kwietniu" - dodał prezes. Jeśli taka decyzja zapadnie, w grupie kapitałowej powstanie nowa spółka. EC Będzin zakłada, że projekt byłby w ok. 90% finansowany w leasingu. Warunkiem jest model uwzględniający koszt zakup paliwa i kontrakty na sprzedaż ciepła i energii elektrycznej. "

EC Będzin miała 8,03 mln zł zysku netto, 13,91 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 8,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 6,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 13,91 mln zł wobec

EC Będzin: Zakończenie procesu ws. będzińskiej elektrociepłowni do końca marca

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Na zaproszenie Elektrociepłowni Będzin S.A. (EC Będzin) do due diligence Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. odpowiedziało kilka firm. Grupa spodziewa się ofert dokapitalizowania lub nabycia udziałów w listopadzie, a zakończenia procesu do końca marca przyszłego

EC Będzin zaoferuje jesienią usługi budowy instalacji ochrony środowiska

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) chce od jesieni zaoferować kompleksową usługę projektowania i budowy instalacji odsiarczania i odazotowania, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. Usługa ma być oferowana przez spółkę zależną Energetyczne

EC Będzin prowadzi rozmowy ws. realizacji nowych projektów kogeneracyjnych

Warszawa, 22.08.2017 (ISBnews) - EC Będzin prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnej realizacji dwóch dużych i dwóch małych projektów kogeneracyjnych z partnerami branżowymi, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. "Będziemy kontynuowali rozmowy z dwoma koncernami na temat

EC Będzin chce przeprowadzić skup do 20% akcji własnych

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin S.A. (EC Będzin) planuje zarekomendować walnemu zgromadzeniu skup do 20% akcji w celu zwiększenia płynności i stworzenia akcjonariuszom możliwości wyjścia z inwestycji, poinformował prezes Krzysztof Kwiatkowski. "Chcemy na koniec

EC Będzin zdecyduje o zaangażowaniu w nowy projekt do końca listopada

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin SA (EC Będzin) powinna wskazać pod koniec listopada przynajmniej jeden nowy projekt, w który zamierza się zaangażować, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. "Myślę, że przy okazji raportu za trzy kwartały będziemy mogli

EC Będzin chce zwiększyć sprzedaż ciepła, pracuje nad blokiem kogeneracyjnym

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Jednym ze strategicznych celów dla segmentu produkcyjnego Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) jest zwiększenie sprzedaży ciepła i zwiększenie mocy cieplnej istniejącej elektrociepłowni. Grupa rozważa też projekt nowego biomasowego bloku kogeneracyjnego o mocy 100

EC Będzin liczy, że otrzyma projekt umowy zbycia elektrociepłowni w lipcu

oferta wstępna, projekt umowy, która powinna zawierać określenie zasad ustalenia ceny. Jeśli ta oferta zostanie przez nas zaakceptowana, to inwestor musi uzyskać swoje zgody korporacyjne. Oczekujemy, że nastąpi to do połowy października br." - powiedział członek rady nadzorczej EC Będzin Grzegorz

EC Będzin liczy na poprawę wyników w II półr. wobec I poł. 2018 r.

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin SA (EC Będzin) spodziewa się, że wyniki II półrocza będą lepsze niż w I półroczu, a wyniki całego 2018 r. dobre, choć niższe r/r, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. Spółka podtrzymuje zamiar wypłacenia w przyszłym roku

EC Będzin może zaangażować się w 2-3 małe projekty kogeneracyjne w l. 2018-2019

-inżynierskie. Wynika to z coraz trudniejszej sytuacji na rynku" - dodał członek rady nadzorczej EC Będzin Grzegorz Kwiatkowski. "W tym roku mija 5 lat, od kiedy weszliśmy do EC Będzin jako grupa do zrealizowania programu rozwojowego i w tym piątym roku zaczynamy etap rozwojowy. Chcemy, żeby

EC Będzin chce przeznaczać do 50% zysku na dywidendę od 2019 r.

się zrekompensować akcjonariuszom okres ostatnich 5 lat" - powiedział członek rady nadzorczej EC Będzin Grzegorz Kwiatkowski. Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody

EC Będzin 50 proc. energii będzie produkować z biomasy

- W listopadzie 2010 r. EC Będzin ogłosiła przetarg na konwersję kotła OP-140 na kocioł fluidalny opalany w 100 proc. biomasą. Jesteśmy w ostatecznej fazie przeprowadzania tego przetargu. Mam nadzieję, że niezbędne zgody korporacyjne umożliwiające realizację tej inwestycji uzyskamy w najbliższym

EC Będzin może przeznaczyć do 12 mln zł na inwestycje w 2018 r.

strategicznych jest zwiększenie potencjału sprzedażowego ciepła i energii elektrycznej ze 250 MW do około 300-325 MWt. EC Będzin rozważa też budowę nowego bloku kogeneracyjnego zasilanego biomasą o mocy do 50 MWt, z partnerem branżowym jako udziałowcem mniejszościowym, podano także. Ubiegłoroczne inwestycje

EC Będzin miała 113,69 mln zł straty netto, 95,37 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Elektorciepłownia Będzin odnotowała 113,69 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 95,37 mln zł wobec

EC Będzin zmodernizuje elektrociepłownię kosztem ok. 12 mln zł w l. 2018-2019

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. - spółka zależna Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) - przeprowadzi prace modernizacyjne w elektrociepłowni celem zwiększenia mocy wytwórczych, warte ok. 12 mln zł w latach 2018-2019, podała spółka. "Przyjęto do

EC Będzin spodziewa się wyników 2017 r. porównywalnych r/r dzięki cenom energii

perspektywie najbliższych 10 lat widzimy to bardzo pozytywnie" - wskazał prezes. EC Będzin jest gotowa dofinansowywać działania mające na celu likwidację niskiej emisji poprzez rozbudowę kogeneracji. Grupa ma np. podpisaną tzw. umowę marketingową z Tauronem Ciepło na 54 MW dla aglomeracji śląsko

EC Będzin miała 10,88 mln zł straty netto, 8,49 mln zł straty EBIT w III kw.

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 10,88 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2019 r. wobec 4,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 8,49 mln zł wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane

EC Będzin podda Elektrociepłownię Będzin Sp. z o.o. due dilligence

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin S.A. wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez potencjalnych inwestorów due dilligence spółki zależnej Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o., mającego na celu dokapitalizowanie Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. lub sprzedaż jej udziałów w

EC Będzin wyemituje obligacje o wartości nominalnej 30 mln zł

emisji będzie pozyskanie przez EC Będzin środków na finansowanie inwestycji, podano także. Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, w ramach jednej lub kilku serii. Ich oprocentowanie będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR powiększoną o marżę, a odsetki będą wypłacane w okresach

EC Będzin miała 2,82 mln zł zysku netto, 22,79 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 2,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r. wobec 14,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 22,79 mln zł wobec 39,84 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

PGE Energia Odnawialna zbyła posiadany pakiet ok. 10% akcji EC Będzin

w wykonaniu umowy sprzedaży akcji spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe 'Energo-Utech', zawartej przez PGE EO, Utech sp. z o.o. oraz EC Będzin, która weszła w życie 31 grudnia 2014 r." - czytamy w komunikacie. Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie

EC Będzin: Rodzina Kwiatkowskich chce mieć pakiet kontrolny w ciągu 3-4 lat

Warszawa, 07.01.2019 (ISBnews) - Rodzina Kwiatkowskich będzie dążyć do objęcia pakietu kontrolnego Elektrociepłowni Będzin S.A. w okresie najbliższych 3-4 lat - poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. "Jako rodzina konsekwentnie dążymy do tego, by w najbliższych latach zwiększyć

EC Będzin szacuje przychody z aukcji na rynku mocy na 10,9 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o., spółka zależna Elektrociepłowni Będzin, zaoferowała w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2022 obowiązek mocowy, który przyniesie szacunkowo 10,89 mln zł przychodów, podała spółka. "Opublikowane zostały wstępne

EC Będzin liczy na poprawę wyników części energetycznej i finansowej w 2019 r.

Warszawa, 07.01.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin S.A. liczy, że w 2019 r. poprawi wynik części energetycznej grupy. W ubiegłym roku był on mniej satysfakcjonujący z powodu trudnych warunków rynkowych – powiedział w rozmowie z ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. Spółka spodziewa

EC Będzin miała 4,11 mln zł straty netto, 0,23 mln zł zysku EBIT w III kw.

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 4,11 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2018 r. wobec 7,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,23 mln zł wobec 4,37 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody

EC Będzin szacuje przychody z rynku mocy na 12-13,2 mln zł w 2021 r.

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o., spółka zależna Elektrociepłowni Będzin, zaoferowała w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2021 obowiązek mocowy, który przyniesie szacunkowo od 12,02 mln zł do 13,22 mln zł, podała spółka. "Spółka zależna oferowała

EC Będzin miała 14,35 mln zł zysku netto, 39,8 mln zł EBIT w 2017 r.

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 14,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r. wobec 19,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 39,84 mln zł wobec 41,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

EC Będzin miała 1,64 mln zł straty netto, 0,05 mln zł straty EBIT w II kw. 2018

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2018 r. wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,05 mln zł wobec 8 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

Zysk netto EC Będzin spadł r/r do 1,53 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8 mln zł wobec 7,78 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

Zysk netto EC Będzin spadł r/r do 1,53 mln zł w II kw. 2017 r.

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8 mln zł wobec 7,78 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

EC Będzin chce przeznaczać do 50% zysku na dywidendę od 2019 r.

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin przyjęła założenia do polityki dywidendowej, która zakłada przywrócenie wypłaty dywidendy, począwszy od 2019 roku w kwocie nie przekraczającej 50% wartości wypracowanego zysku, podała spółka. "Polityka dywidendowa znajdzie

Strata netto EC Będzin zwiększyła się r/r do 7,55 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Elektrociepłownia Będzin odnotowała 7,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 4,38 mln zł wobec 0,22

EC Będzin wyemitowała obligacje o wartości 30 mln zł na zakup Energo-Utech

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) – Elektrociepłownia Będzin przeprowadziła emisję 3 000 trzyletnich obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest pozyskanie środków na przejęcie Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech

Proces sprzedaży Elektrociepłowni Będzin został zawieszony

Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - EC Będzin S.A. postanowiła zakończyć proces sprzedaży EC Będzin sp z o.o. z uwagi na aktualne warunki rynkowe oraz brak ustawy o wsparciu kogeneracji, utrudniające jej realną wycenę, podała spółka. Spółka zamierza skupić się na rozwoju działalności operacyjnej

Przegląd prasy

liczbę aktywnych kart do 1,19 mln szt. w IV kw. --EC Będzin: Rodzina Kwiatkowskich chce mieć pakiet kontrolny w ciągu 3-4 lat --EC Będzin zainteresowana rozmowami z Tauronem nt. nowego bloku kogeneracyjnego --EC Będzin liczy na poprawę wyników części energetycznej i finansowej w 2019 r. --Twisto

Przegląd prasy

zgromadzili prawie 0,5 mld zł na rachunkach PPK  --Odpisy obciążą wynik EC Będzin za 2019 r. kwotą 103,98 mln zł --Gra 'This War of Mine' 11 bit Studios wejdzie na listę lektur nieobowiązkowych --GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający wzrosły w VI --GUS: Płace w firmach

Przegląd informacji ze spółek

Zaktualizowana strategia Compu zakłada osiągnięcie ok. 80 mln zł skonsolidowanej EBITDA w 2019 r. i nie mniej niż 130 mln zł EBITDA w roku 2020, podała spółka. Akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r., wynika z uchwał podjętych na walnym

Przegląd prasy

przeznaczanie 5-15% zysku netto na dywidendę --AutomotiveSuppliers.pl podniósł prognozę eksportu sektora w br. do 26 mld euro --EC Będzin chce zwiększyć sprzedaż ciepła, pracuje nad blokiem kogeneracyjnym --EC Będzin chce przeprowadzić skup do 20% akcji własnych --PZPM: Liczba rejestracji autobusów

Przegląd informacji ze spółek

75,22 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. ES-System liczy na kilkuprocentowy wzrost sprzedaży krajowej i stabilizację sprzedaży eksportowej w III kw. 2017 r., podała spółka. Na zaproszenie Elektrociepłowni Będzin S.A. (EC Będzin) do due diligence Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o

Przegląd informacji ze spółek

%. Elektrociepłownia Będzin SA (EC Będzin) powinna wskazać pod koniec listopada przynajmniej jeden nowy projekt, w który zamierza się zaangażować, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kwiatkowski. Elektrociepłownia Będzin SA (EC Będzin) spodziewa się, że wyniki II półrocza będą lepsze niż w I półroczu, a wyniki

Przegląd prasy

miejscowości Bansin --EC Będzin chce przeznaczać do 50% zysku na dywidendę od 2019 r. --EC Będzin może zaangażować się w 2-3 małe projekty kogeneracyjne w l. 2018-2019 --BIEC: WPI wzrósł o 0,2 pkt w VI, nasiliły się czynniki inflacjogenne --EC Będzin liczy, że otrzyma projekt umowy zbycia

Przegląd informacji ze spółek

ze spółką zależną podejmie się inwestycji w nowy blok kogeneracyjny, podała EC Będzin. Szacunkowa wartość przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych w Top Secret we wrześniu 2019 r. wyniosła ok. 17 mln zł i była wyższa o 2% r/r, podał Redan. W ujęciu narastającym, w okresie 9 miesięcy br

Kalendarium ISBnews

: GUS opublikuje dane dot. przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2017 roku   WTOREK, 20 czerwca --Konferencja i targi PSEW  --09:30: Konferencja prasowa EC Będzin nt. nowej strategii --14:00: GUS opublikuje dane dot. budownictwa mieszkaniowego w

Kalendarium ISBnews

Statystyczny opublikuje Biuletyn Statystyczny Nr 10, stopę bezrobocia w X br.  oraz Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. --11:00: 20-lecie EC Będzin S.A. na GPW     --11:15: Spotkanie prasowe Apatora nt. wyników  --12:00: Konferencja prasowa ministra

Przegląd informacji ze spółek

etapu inwestycji to 30 października 2018 roku. Zarząd Bowim przyjął politykę dywidendową, zakładającą wypłacanie 5-15% zysku netto w formie dywidendy, podała spółka. Jednym ze strategicznych celów dla segmentu produkcyjnego Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) jest zwiększenie sprzedaży ciepła i

Przegląd prasy

brutto --Photon Energy złożył prospekt w AFM w zw. z planem przejścia na rynki główne --CI Games: Grę 'Sniper Ghost Warrior Contracts' zakupiło ponad 700 tys. graczy --Krzysztof Kwiatkowski zrezygnował z funkcji prezesa zarządu EC Będzin --Prezydent podpisał nowelizację ustawy dot. emerytur dla

Przegląd prasy

. 2019 r. --Trakcja rozpoczęła ofertę akcji serii B i C, budowanie księgi popytu do 7 X --Nextbike Polska: NB Tricity chce zawrzeć układ z wierzycielami --EC Będzin zaczęła przegląd opcji dla Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. --Redan:Przychody ze sprzedaży w Top Secret wzrosły o 2% r/r do ok. 17

Przegląd prasy

. 2017 r. --ES-System liczy na kilkuprocentowy wzrost sprzedaży krajowej w III kw. --EC Będzin: Zakończenie procesu ws. będzińskiej elektrociepłowni do końca marca --EC Będzin prowadzi rozmowy ws. realizacji nowych projektów kogeneracyjnych --Zysk netto ES-System wzrósł r/r do 3,32 mln zł w II kw

Kalendarium ISBnews

maju 2017 roku. WTOREK, 20 czerwca --Konferencja i targi PSEW --09:30: Konferencja prasowa EC Będzin nt. nowej strategii. --10:00: Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji. --10:00: Spotkanie prasowe Deloitte 'Optymalizowanie wydatków na zdrowie na przykładzie medycyny laboratoryjnej

Przegląd prasy

sierpniu --Mercor pozyskał zamówienia warte ok. 37,7 mln zł w sierpniu, wzrost o 35% r/r --EC Będzin zdecyduje o zaangażowaniu w nowy projekt do końca listopada --EC Będzin liczy na poprawę wyników w II półr. wobec I poł. 2018 r. --Ograniczona wyprzedaż w USA w reakcji na nowe cła może pomóc GPW

Przegląd informacji ze spółek

Zachodniej w Łodzi, który zwiększa jej wartość o ok. 4,7 mln euro netto (ok. 20,3 mln zł netto), podała spółka. EC Będzin S.A. postanowiła zakończyć proces sprzedaży EC Będzin sp z o.o. z uwagi na aktualne warunki rynkowe oraz brak ustawy o wsparciu kogeneracji, utrudniające jej realną wycenę, podała

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 20 czerwca --Konferencja i targi PSEW --09:30: Konferencja prasowa EC Będzin nt. nowej strategii --10:00: Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --10:00: Konferencja prasowa Uniserv-Piecbud nt. szczegółów pierwotnej oferty publicznej --10:00: Spotkanie prasowe Deloitte

Kalendarium ISBnews

dane dot. przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2017 roku   WTOREK, 20 czerwca --Konferencja i targi PSEW --09:30: Konferencja prasowa EC Będzin nt. nowej strategii --10:00: Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --10:00: Spotkanie prasowe

Przegląd prasy

Development 2 aneks do umowy o roboty budowlane na realizację inwestycji pn. Ogrodowa Office przy ulicy Ogrodowej oraz Zachodniej w Łodzi, który zwiększa jej wartość o ok. 4,7 mln euro netto (ok. 20,3 mln zł netto), podała spółka. --EC Będzin S.A. postanowiła zakończyć proces sprzedaży EC Będzin sp z o.o. z

Przegląd prasy

drogeryjnej sieci Hebe --Akcjonariusze EC Będzin zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Erbud podpisze umowę na realizację Morskiego Centrum Nauki za 91,35 mln zł --Morawiecki: Wchodzi w życie ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych --Sejmowa komisja przyjęła projekt nowelizacji ustawy o OZE

Przegląd informacji ze spółek

o.o. - spółka zależna Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) - przeprowadzi prace modernizacyjne w elektrociepłowni celem zwiększenia mocy wytwórczych, warte ok. 12 mln zł w latach 2018-2019, podała spółka. Ze względu na projekty inwestycyjne, które Mercator Medical prowadzi w br. roku oraz plan

Przegląd prasy

energii --Akcjonariusze Enter Air zdecydują 24 VI o 0,7 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --K. Kwiatkowski powołany ponownie na prezesa EC Będzin --Asseco Data Systems obsłuży system KRUS przez kolejne 4 lata za 77,5 mln zł --Grupa Azoty zdecydowała o objęciu planowanej emisji ZCh 'Police' --PSPA

Przegląd prasy

listy zastawne ING BH zadebiutują na Catalyst w poniedziałek --MF planuje po dwa przetargi obligacji/ mies. i nieregularnie - bonów w 2020 r. --Prezes Boryszewa: Nie mamy aktualnie planów skupu akcji własnych --Baltona miała 17,08 mln zł straty netto, 9,78 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 --EC

Przegląd prasy

kadencję --Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 47,4 pkt w VI wg fin. danych --Feerum miało 4,21 mln zł zysku netto, 3,25 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r. --EC Będzin miała 113,69 mln zł straty netto, 95,37 mln zł straty EBIT w 2019 r. --Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec wzrósł do

Przegląd prasy

r. --EC Będzin szacuje przychody z aukcji na rynku mocy na 10,9 mln zł w 2022 r. --ZBP: 54% badanych zamierza przeznaczyć na świąteczne wydatki max. 500 zł --Tchórzewski zapowiada aukcje na ponad 1 GW wiatru i 1 GW fotowoltaiki w 2019 r. --ME szacuje koszt programu rekompensat na ok. 4-5 mld

Przegląd informacji ze spółek

infrastrukturą tj. budowa Tłoczni Strachocina", podał Torpol. Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) zdecydowała o sprzedaży udziałów Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. inwestorowi branżowemu i będzie prowadzić negocjacje z wybranym oferentem, podała spółka. Zakończenie procesu planowane jest do końca

Przegląd prasy

EBIT w I poł. --Velvet Care chce osiągnąć pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej w 2023 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,06% na zamknięciu w piątek --EC Będzin miała 1,64 mln zł straty netto, 0,05 mln zł straty EBIT w II kw. 2018 --Konsorcjum Wasko ma umowę z GDDKiA wartości 37,4 mln zł

Przegląd prasy

netto, 36,57 mln zł EBIT w 2017 r. --Kopex miał 67,54 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w 2017 r. --PZ Cormay miał 2,02 mln zł straty netto w 2017 r. --Strata netto Groclinu wyniosła 83,98 mln zł w 2017 r. wobec zysku rok wcześniej --EC Będzin może przeznaczyć do 12 mln zł na inwestycje

Przegląd prasy

. 2019 r. --EC Będzin miała 2,82 mln zł zysku netto, 22,79 mln zł zysku EBIT w 2018 r. --Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --Echo otrzymało 87 mln euro kredytu z Pekao na biurowce w Browarach Warszawskich --Spółka Marvipolu ma przyrzeczoną umowę sprzedaży udziałów w

Przegląd prasy

do 47,8 pkt we wrześniu --T-Bull miał 0,16 mln zł zysku netto, 0,42 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r. --Redan miał 36,46 mln zł straty netto, 36,65 mln zł straty EBIT w I poł. 2019 r. --PHZ Baltona miała 45,35 mln zł straty netto, 33,35 mln zł straty EBIT w I półr. --EC Będzin miał 15,44 mln

Przegląd prasy

wskaźnik nie zapowiada poprawy koniunkt. --EC Będzin miała 4,11 mln zł straty netto, 0,23 mln zł zysku EBIT w III kw. --Portfel zamówień Grupy Mostostal Warszawa wynosi 1,946 mld zł --Mostostal Warszawa miał 4,6 mln zł straty netto w III kw. 2018 r. --Aneta Bińkiewicz powołana na prezesa Awbudu

Przegląd prasy

--Legimi przedłużyło publiczną emisję obligacji serii R do 26 listopada --EC Będzin szacuje przychody z rynku mocy na 12-13,2 mln zł w 2021 r. --Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA wyniosło 78,4% w październiku --Produkcja przemysłowa w USA wzrosła o 0,1% m/m w październiku --Czerwińska

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 wzrósł o 2,03% na zamknięciu w poniedziałek --GK Immobile jest gotowa objąć 9 mln akcji nowej emisji ZBM Zremb-Chojnice --Oferta konsorcjum z Torpolem na 389,5 mln zł najniższa w przetargu Gaz-Systemu --Sprzedaż detaliczna wzrosła o ok. 7,4% r/r w listopadz wg analityków --EC Będzin

Przegląd prasy

gospodarczej w strefie euro wzrósł do 114,6 pkt w XI --ZM Henryk Kania ma zgodę UOKiK na przejęcie części Staropolskich Specjałów --Tower Inv.: Dalszy program inwest. i decyzje ws. dywidendy pod koniec 2018 r. --Strata netto EC Będzin zwiększyła się r/r do 7,55 mln zł w III kw. 2017 r. --Oferta

Przegląd prasy

oczekuje poprawy marży EBITDA i zysku netto w IV kw. --EC Będzin zmodernizuje elektrociepłownię kosztem ok. 12 mln zł w l. 2018-2019 --Mercator Medical raczej nie wypłaci dywidendy za 2017 r.,przygotowuje strategię --Starcom: Wartość rynku reklamy wzrosła o 1,2% r/r do 6,12 mld zł w I-III kw 2017

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Grupy Recykl zdecydują 27 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r. 2019-05-31 13:58 :17 Akcjonariusze Sunex zdecydują 26 VI o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję --Grupa Lotos przesunęła termin gotowości do rozruchu DCU w Proj. EFRA o 30 dni --Akcjonariusze EC Będzin zdecydują 28 VI o

Przegląd prasy

--Famur miał 65 mln zł zysku netto, 88,37 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,56% na zamknięciu w czwartek --EC Będzin miała 8,03 mln zł zysku netto, 13,91 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --Action miał 1,54 mln zł straty netto, 1,46 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r. --Pharmena

Przegląd informacji ze spółek

For Start Up - RFSU) ostatniego z kompleksów Projektu EFRA - Kompleksu Koksowania, do dnia 30 czerwca 2019, to jest o 30 dni w odniesieniu do terminu obowiązującego do dnia zawarcia przedmiotowego aneksu. Akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r

Przegląd informacji ze spółek

oznacza wypłatę 9,05 zł na akcję, podała spółka. Famur odnotował 65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 32,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 8,03 mln zł

Przegląd prasy

wynik w historii badania i o 10 dni krótszy niż przed rokiem --Trzeba się zastanowić, czy jako najefektywniejsza polska kopalnia jesteśmy w stanie wydobyć więcej surowca dla krajowych elektrowni - mówi nowy prezes Bogdanki Parkiet --Do 2 lipca notowana na giełdzie spółka EC Będzin wydłużyła

Przegląd prasy

Noble Bank chcą stworzyć wspólny bank hipoteczny wg gazety --Od lutego 2014 roku OFE zarobiły 8,9%, uzyskując wyniki lepsze od bankowych depozytów, różnych form funduszy i wybranych indeksów giełdowych Parkiet --Tauron nie rozważa obecnie wspólnych inwestycji z grupą kapitałową EC Będzin Puls

Przegląd informacji ze spółek

działalność podstawową, podał Murapol.  Akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) zdecydują o przeniesieniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 28 czerwca.  Akcjonariusze Baltony zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na

Przegląd informacji ze spółek

7,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona odnotowało 45,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. EC Będzin

Przegląd prasy

szybkie synergie po przejęciu AWT --EC Będzin wyemituje obligacje o wartości nominalnej 30 mln zł --NBP: Firmy oczekują trwałej poprawy w zakresie popytu oraz produkcji --W nowej strategii PZU polityka dywidendy nadal zakłada wypłatę 50-100% zysku --JLL: Inwestorzy z Zatoki Perskiej i Indii chcą

Przegląd prasy

EC Będzin --KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 18,4% r/r w XI, prognoza na 2016 r.: -6,3% r/r --CTE zawiesza subskrypcję akcji z powodu niekorzystnej sytuacji na rynku --Arteria wykupiła obligacje serii D o wartości niemal 5 mln zł --NBP: Depozyty ogółem wzrosły o 9,2% r/r, kredyty - o 7% w

Na Śląsku powstanie monopol ciepłowniczy?

Elektrociepłownia Elcho w Chorzowie. Katowicki PEC zaopatruje w ciepło Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice i Mysłowice. Ciepło kupuje w dwóch źródłach: EC Katowice i Elcho, w Sosnowcu ciepło kupowane jest u trzech producentów: w spółce Komech, EC Katowice i EC Będzin, w mniejszych Siemianowicach jest