dziennik ustaw inflacja w 2009

sprawdź też:

ustawa

Adriana Rozwadowska

Niemcy podnoszą płacę minimalną. Plantatorzy ogórków spreewaldzkich narzekają

Niemcy podnoszą płacę minimalną. Plantatorzy ogórków spreewaldzkich narzekają

Piekarz ze wschodnich Niemiec wypieka 25 rodzajów tortów zamiast 50. Winny? Płaca minimalna. Pracodawcy twierdzą, że to, czego nie widać w skali makro, można zauważyć w skali mikro - szczególnie na wschodzie kraju. Mimo to niemiecka minimalna stawka godzinowa zostanie w przyszłym roku podniesiona - z 8,50 euro na godzinę do 8,84.

Jak podnieść sobie emeryturę

Coroczna waloryzacja, przeliczenie dochodu zerowego, zamiana wcześniejszej emerytury na zwykłą... Sprawdź, co można zrobić, żeby mieć wyższe świadczenia.

Rząd szykuje rewolucję w emeryturach

Od maja mniej będziemy oszczędzać w otwartych funduszach emerytalnych, a więcej zostanie w ZUS. Co stanie się z naszymi oszczędnościami? Jak będą waloryzowane? Czy będziemy mogli je dziedziczyć? I najważniejsze, jak to się odbije na naszych przyszłych emeryturach

Słownik pojęć finansowych

dopuszczalnych lokat prawnej (na podstawie http://www.izfa.pl/) Podstawę prawną dla FIZ podobnie jak dla dwóch pozostałych typów funduszy (czyli FIO i SFIO) stanowi ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Uczestnictwo w Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych polega na zakupie certyfikatów