dziennik ustaw inflacja w 2009

sprawdź też:

ustawa

Przegląd prasy

wcześniej --BCG: Polska awansowała w rankingu jakości życia SEDA o 10 pozycji na 29. miejsce od 2009 r. Parkiet --TGE chce utrzymać istotny udział w przychodach grupy GPW --Tamar Resources prosi premiera o spotkanie nt. likwidowanej kopalni Krupiński wg gazety Dziennik Gazeta Prawna --Ceny

Przegląd prasy

ogłoszenia wielomiliardowych programów pomocowych Dziennik Gazeta Prawna --Rząd pracuje nad możliwością automatycznego odnawiania prawa pobytu i pracy dla Ukraińców, którym wygasa wiza wg gazety --Urzędy skarbowe nie wszczynają w tej chwili nowych kontroli, chyba że są konieczne Puls Biznesu

Przegląd prasy

wprowadzać ograniczenia liczby osób mogących jednocześnie robić zakupy --Producenci gier są nieliczną branżą, która może być beneficjentem obecnej pandemii Parkiet --Fed dał wczoraj sygnał do panicznej wyprzdaży, a WIG20 znalazł się wczoraj w najgorszym momencie sesji poniżej dna z bessy z lat 2008-2009

Jak podnieść sobie emeryturę

. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw z 2008 r. nr 192, poz. 1180). Tym samym emerytura po nowym przeliczeniu wzrośnie. ZUS nie robi tego z automatu. Po pierwsze, trzeba znaleźć decyzję o przyznaniu emerytury. Tam będzie wyszczególnione, ile

Niemcy podnoszą płacę minimalną. Plantatorzy ogórków spreewaldzkich narzekają

Nahles, niemiecka minister pracy, nie chce odpowiadać na pytania w tej sprawie. Wprowadzeniu płacy minimalnej w Niemczech towarzyszyły protesty pracodawców, którzy wskazywali, że nowe prawo wywoła inflację, będzie miało negatywny wpływ na zatrudnienie w gorzej opłacanych zawodach. Szczególne problemy

Rząd szykuje rewolucję w emeryturach

Rząd szykuje rewolucję w emeryturach

Tydzień temu premier Donald Tusk zdecydował: tniemy OFE. Od wczoraj rządowym projektem ustawy zajmują się posłowie. Przez parlament przejść ma w tempie ekspresowym, tak żeby prezydent mógł podpisać gotową ustawę, a Dziennik Ustaw ogłosić do końca marca. Tylko wtedy będzie mogła wejść w życie od

Słownik pojęć finansowych

dopuszczalnych lokat prawnej (na podstawie http://www.izfa.pl/) Podstawę prawną dla FIZ podobnie jak dla dwóch pozostałych typów funduszy (czyli FIO i SFIO) stanowi ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Uczestnictwo w Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych polega na zakupie certyfikatów