działki rolne na sprzedaż podlaskie

Marek Wielgo, Jakub Wątor

Rolniczy protest w Warszawie "w obronie polskiej ziemi"

Rolniczy protest w Warszawie "w obronie polskiej ziemi"

Ponad tysiąc osób, głównie rolników z Mazowsza, protestowało w środę w Warszawie przeciwko forsowanej przez PiS ustawie, która ma regulować prywatny obrót gruntami rolnymi.

Grunty pod "Mieszkanie plus". Rząd stworzy "bank ziemi"

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Instytucja będzie gromadzić grunty i zarządzać gruntami, na których prywatni inwestorzy wybudują mieszkania w ramach programu "Mieszkanie plus".

Rolnictwo i mieszkalnictwo. Ziemia pod ochroną i "szklane domy"

Premier Szydło deklarowała w expose, że rząd zaproponuje ustawę, która ochroni grunty rolne przed wykupem przez koncerny rolne oraz polskich i zagranicznych inwestorów spekulacyjnych. I taka ustawa weszła w życie 30 kwietnia, czyli w przeddzień zakończenia okresu ochronnego, w którym od firm i obywateli Unii Europejskiej wymagane jest specjalne zezwolenie na zakup gruntów rolnych.

Rząd: Narodowy Fundusz Mieszkaniowy zadba o mieszkania dla setek tysięcy potrzebujących rodzin. Skąd pieniądze?

Rząd: Narodowy Fundusz Mieszkaniowy zadba o mieszkania dla setek tysięcy potrzebujących rodzin. Skąd pieniądze?

prezydenci miast na prawach powiatu oraz Agencja Nieruchomości Rolnych i Agencja Mienia Wojskowego. Dodajmy, że kierownictwo NFM uzyska olbrzymią władzę, np. będzie mogło żądać przekazania każdej działki (także zabudowanej) na cele programu, o ile nie służy ona potrzebom statutowym danej instytucji. Są

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).   Ronson kupi działki w Warszawie i Poznaniu za do 50 mln zł w 2015 r. Ronson przeznaczy na zakupy działek w Warszawie i Poznaniu do 50 mln zł w 2015 r., poinformował dyrektor finansowy Tomasz

Ustawa o ziemi w toku. Rolnicy manifestują. PiS przekonuje

wykupowi ziemi przez cudzoziemców, PiS postanowił walczyć ze spekulantami dwutorowo. - Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na kilka lat wstrzyma sprzedaż ziemi, a podstawową metodą gospodarowania zasobem ma być wieloletnia dzierżawa. Górna granica 300 ha jako obszaru, jaki będzie mógł być