działalność gospodarcza wpis

Małgorzata Niezgoda-Kamińska *

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?

W przypadku osób fizycznych nie ma obecnie możliwości żądania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na etapie ofert.

Kto może potwierdzać aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca ustanowi pełnomocnika przez internet

Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą podlega obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy ds. gospodarki. Od 1 stycznia 2012 roku w ramach CEIDG działa rejestr pełnomocnictw. Od 1 lipca 2013 roku pełnomocnicy przedsiębiorców mogą zarządzać wpisami swoich mocodawców online.

Koniec z zaświadczeniami w urzędach

publicznym,- zainteresowany przedstawi do wglądu dokumenty urzędowe (dowód osobisty). Wypisy z ewidencjiW związku z powyższym ustawa znosi obowiązek przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń m.in. o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub

Czy przedsiębiorca ma prawo obniżyć składkę w związku z chorobą?

zgodnie z art. 13 pkt 4 ustawy systemowej oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 69 ust. 1 ustawy zdrowotnej obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego ustaje wobec przedsiębiorcy w przypadku faktycznego zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też

Wyłudził 1 mln zł od przedsiębiorców na fałszywy wpis. Lada moment proces

Wyłudził 1 mln zł od przedsiębiorców na fałszywy wpis. Lada moment proces

Osobowych. Wszystko to próby wyłudzenia. Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzi Ministerstwo Gospodarki. Resort gospodarki podkreśla, że wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są bezpłatne. Ministerstwo proponuje, by do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru

NIP i Regon w dniu wpisu do KRS. Ułatwienia od grudnia

NIP i Regon w dniu wpisu do KRS. Ułatwienia od grudnia

zamieszczane w KRS bezpośrednio po ich nadaniu, bez konieczności wydawania orzeczenia przez sąd rejestrowy. W praktyce zatem działalność gospodarczą będzie można rozpocząć od momentu wpisania podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Nowo powstający podmiot będzie tylko musiał złożyć wniosek o wpis do Krajowego

Będą kolejne ułatwienia w otwieraniu firmy

Obecnie podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w ramach wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji działalności gospodarczej składają zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne. Płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne mają obowiązek dokonania zgłoszenia

Oszuści masowo naciągają początkujących przedsiębiorców na "wpis do rejestru"

Oszuści masowo naciągają początkujących przedsiębiorców na "wpis do rejestru"

od któregoś z "rejestrów". Widnieje w nim informacja, że świeży przedsiębiorca nie uiścił opłaty np. za wpis do ewidencji działalności gospodarczych. Więc w "nieprzekraczalnym" terminie ma dokonać wpłaty 294 zł, a gdy tego nie uczyni, to spowoduje "trwały brak wpisu

Zakładasz firmę? Uważaj na naciągaczy podszywających się pod CEIDG

Zakładasz firmę? Uważaj na naciągaczy podszywających się pod CEIDG

to wiele osób. Na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (prowadzonej przez ministra gospodarki) opublikowano nawet ostrzeżenie: UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG

Global Energy zmieniło nazwę na Starhede

2014 roku informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w przedmiocie zmiany nazwy firmy Spółki na "Starhede Spółka Akcyjna" - głosi komunikat. Głównym obszarem działalności firmy jest sektor energii

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do KRS po jego dokonaniu będzie mógł rozpocząć działalność, w tym gospodarczą. Będzie to możliwe, bo wraz z takim wpisem podmiot uzyska numery NIP i REGON. Obecnie na rozpoczęcie działalności trzeba czekać ok. 25 dni, po zmianach ma to być siedem dni. Skrócenie

Resort gospodarki zamierza usprawnić CEIDG

gospodarczej regulującej działalność CEIDG, które pozwolą mu ograniczyć napływ wniosków. Chodzi przede wszystkim o uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w CEIDG zawierających błędy. Drugą najistotniejszą zmianą ma być umożliwienie "rezygnacji" z wpisu, jeżeli dana osoba

Oszuści straszą komornikiem z Częstochowy nie tylko abonentów RTV

Oszuści straszą komornikiem z Częstochowy nie tylko abonentów RTV

CEIDG przy Ministerstwie Gospodarki to proceder znany od kilku lat. W 2012 roku częstochowianie rejestrujący działalność gospodarczą dostali tak dużo żądań zapłaty za wpis do rejestru centralnego, że oficjalnym komunikatem zareagował urząd miasta: przypomniał, że wpis do CEIDG jest bezpłatny. O tym

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

domniemanie prawdziwości wpisu. Zatem każdy przypadek obecności w rejestrze podmiotu martwego jest sytuacją niepożądaną z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego - i powinien być wyeliminowany" - podkreślono w uzasadnieniu do nowych przepisów. Regulacja wprowadza instytucję uproszczonej

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

rezygnacji z etatu wybiera indywidualną działalność gospodarczą. Jednoosobową firmę można zarejestrować przez internet lub w urzędzie. Rejestracja internetowa polega na wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (działającej pod adresem www.firma.gov.pl). Można to zrobić

Prokuratura rozpoczęła śledztwo ws. fałszywych rejestrów podszywających się pod CEIDG

Prokuratura rozpoczęła śledztwo ws. fałszywych rejestrów podszywających się pod CEIDG

rejestru firm - państwowego i bezpłatnego - w skrzynce pocztowej zobaczył przesyłkę od Rejestru Działalności Gospodarczych i Firm, który kazał sobie zapłacić 195 zł w ciągu dwóch tygodni. Tydzień później przyszło wezwanie o nakazie zapłaty 192 zł w ciągu tygodnia od Centralnej Ewidencji Działalności

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

Nigdy nie myślałeś, że zostaniesz przedsiębiorcą, a tu proszę! Bez zbędnej zwłoki odbyłeś przyspieszony kurs przechodzenia z pracy na etacie do działalności na własny rachunek. Pierwsze kroki w zakładaniu firmy Odkryłeś Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (działającą pod

Masz działalność i dostałeś wezwanie do zapłaty za wpis do rejestru? Sprawdź, kto je wysłał. Na pewno nie minister

Masz działalność i dostałeś wezwanie do zapłaty za wpis do rejestru? Sprawdź, kto je wysłał. Na pewno nie minister

Historia, jakich wiele. Pani Gosia założyła we wrześniu swoją pierwszą działalność gospodarczą. Zaledwie kilka dni po załatwieniu wszelkich formalności otrzymała listem poleconym wezwanie do zapłaty 99 zł netto za wpis jej firmy do Ogólnopolskiej Ewidencji Firm i Przedsiębiorstw. Logo z orłem w

Wykonawca będący osobą fizyczną nie składa odpisu z EDG

Wykonawca będący osobą fizyczną nie składa odpisu z EDG

PytanieProwadzimy przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Jednym z dokumentów, jakie przedstawia wykonawca jest aktualny odpis z właściwego rejestru. Wykonawca będący osobą fizyczną przedstawia w ofercie wpis do działalności gospodarczej, jednak wystawiony w marcu, czyli już nieważny. Wzywamy

Naciągacz pisze do firmy: żądam 110 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców

Naciągacz pisze do firmy: żądam 110 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców

, że wyciekły one z Ministerstwa Gospodarki, które od lipca 2011 r. nadzoruje elektroniczny rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zwany Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Rejestracja przedsiębiorców jest bezpłatna. - Mam wpis do rejestru

Kupiec: obcokrajowcy zabierają klientów i pieniądze

Kupiec: obcokrajowcy zabierają klientów i pieniądze

mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, kasy fiskalne, paragony, dokumenty o rozliczeniach ze skarbówką, dokumenty potwierdzające zakup towarów, którymi handlują - wylicza Piotr Stępień, rzecznik Straży Miejskiej w Radomiu, która regularnie kontroluje miejskie targowiska. Stępień dodaje, że

Elektroniczny Punkt Kontaktowy: Odpowiada na prawie wszystkie pytania firm

Elektroniczny Punkt Kontaktowy: Odpowiada na prawie wszystkie pytania firm

przedsiębiorca może znaleźć informacje o obowiązujących procedurach, wypełnić formularz elektroniczny i wysłać go do odpowiedniego urzędu. To też portal z informacjami dla przedsiębiorców na temat prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i w Unii oraz ze spisem procedur administracyjnych - tłumaczy

Sejm: KRS będzie oczyszczony z tzw. podmiotów martwych

niewykonujące obowiązków rejestrowych, nieprowadzące działalności i nieposiadające majątku. Oczywistym jest, że sam fakt istnienia takich podmiotów osłabia wiarygodność rejestru i kwestionuje szereg domniemań - w szczególności domniemanie prawdziwości wpisu. Zatem każdy przypadek obecności w rejestrze podmiotu

Nie dajcie się naciągać. 79 zawiadomień o oszustwach!

- Przyszedł do nas jeden z przedsiębiorców, pokazał nam pismo, że ma zapłacić 195 zł za wpis do Krajowego Rejestru Firm i Działalności Gospodarczych. Już miał iść wpłacać pieniądze. Odradziliśmy - mówi Grażyna Kalandyk, dyrektorka biura ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta w

Nowości w zawieszaniu działalności w spółkach

ewidencji. To czy formalności trzeba załatwić w ramach CEIDG czy EDG zależy od tego czy wpis przedsiębiorcy został już przeniesiony do CEIDG czy też nie. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej jest wolny od opłat. Spółki handlowe natomiast

Senat za oczyszczeniem KRS z tzw. podmiotów martwych

szczególności domniemanie prawdziwości wpisu. Zatem każdy przypadek obecności w rejestrze podmiotu martwego jest sytuacją niepożądaną z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego - i powinien być wyeliminowany" - podkreślono w uzasadnieniu do nowych przepisów. Wskazano też, że podobne regulacje

Sejm za poprawkami Senatu do noweli o Krajowym Rejestrze Sądowym

postępowania upadłościowego wtedy, kiedy istnieje podstawa, żeby bez postępowania przymuszającego dokonać wykreślenia z rejestru podmiotu prowadzącego działalność. Ale jeśli sytuacja prawna lub faktyczna podmiotu ulegnie zmianie, to znaczy, że postępowanie przymuszające może być prowadzone. Wobec tego nie

Projekt dot. koncesji na węgiel skierowany do podkomisji

i wykorzystywany jest przede wszystkim w gospodarstwach domowych. Obecnie do prowadzenia handlu węglem wystarcza wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zdaniem autorów projektu powoduje to, że działalność mogą podejmować także nieuczciwi sprzedawcy, wykorzystujący m.in. niewiedzę klientów i

Kolejny projekt deregulacji we wrześniu trafi do konsultacji

Janusz Piechociński, minister gospodarki, poinformował na swoim blogu, że we wtorek kierownictwo resortu przyjęło projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, czyli tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej. "W projekcie ustawy zawarto 47 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego

Prezes po sylwestrze zrezygnował ze stanowiska. "Przepraszamy, to pomyłka"

pomocą której spółki notowane na warszawskiej giełdzie publikują istotne komunikaty na temat swojej działalności. Muszą raportować m.in. wszelkie zmiany w zarządzie. Systemem administruje Komisja Nadzoru Finansowego, ale to firmy odpowiadają za treść wpisów (dostają od regulatora login i hasło). Michał

Jak czytać Krajowy Rejestr Sądowy?

działalności gospodarczej prowadzi gmina lub miasto na prawach powiatu. Decyzję o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent. W ewidencji działalności gospodarczej zawarte są informacje dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Gant PM Odra Tower

Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości oraz wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia swoich praw i roszczeń w terminie dwóch miesięcy od dnia

Ministerstwo Finansów chce podwyższenia kar za działalność "parabanków"

dotyczyć firm legalnie działających, które udzielają pożyczek czy kredytów, ale nie przyjmują depozytów.- W tej chwili podmioty pożyczkowe funkcjonują na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nie ma jakiegokolwiek systemu odrębnej rejestracji, który mówiłby nam, ile takich firm jest i jak

Wielka rewolucja w firmach. Koniec "spółek zombie" i inne zmiany

ponad 2,9 mln firm prowadzonych jako indywidualna działalność gospodarcza. Część z nich w najbliższych latach będzie się przekształcała w spółki. Dlaczego? Bo rosnąca firma wymaga innej formy prawnej. Im większa działalność, tym większe ryzyko związane np. z odpowiedzialnością za zobowiązania. W

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

właśnie upływa. Czasu na zbadanie sprawy było więc niewiele. Tymczasem Ministerstwo Finansów rzeczywiście tworzy Rejestr, ale w specjalnym komunikacie tłumaczy: "W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w

Nowe możliwości wyboru formy opodatkowania

Od 1 lipca 2011 r. mają zacząć obowiązywać przepisy umożliwiające wybór formy opodatkowania (podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej) poprzez złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), której

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

. Ponadto przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku Rejestracja w ewidencji działalności gospodarczej gminy Obowiązkiem wpisu jest objęty każdy przedsiębiorca niezależnie od

Zakładasz firmę przez internet? Uważaj, nie działa infolinia

wprowadzenie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - ocenia Hinc. Jaki jest powód wyłączenia infolinii? Jak zaznacza Emilia Chmiel z biura prasowego Ministerstwa Gospodarki, dotychczasowa umowa dotycząca świadczenia usługi call center została zerwana, bo wykonawca się z niej nie wywiązywał

DGP: Ministerstwo Kultury utrudni życie tysiącom ubezpieczonych

powołana zostanie nowa jednostka - Archiwum Państwowe w Warszawie - która przejmie archiwalia z Milanówka. Nowe dokumenty będzie przyjmować tylko w przypadku stwierdzenia przez sąd rejestrowy, na wniosek pracodawcy podlegającego wpisowi do KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej, niemożności

Rejestracja firmy w CEIDG

Rejestracja przez InternetOsoba fizyczna chcąca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej może swoją firmę zarejestrować przez Internet. W tym celu należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego, który dostępny jest na stronie internetowej CEIDG

Rząd chce zmniejszyć obowiązki dla firm

przedsiębiorców - osób fizycznych, składanie zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego VAT jest dokonywane automatycznie i może być złożone wraz z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podatnicy ponoszą więc koszty opłaty skarbowej za czynności, które nie

Ustawa gospodarcza z brakami. Firmom nie będzie łatwiej?

.- Projekt proponuje np. uwolnienie niektórych rodzajów działalności gospodarczych spod obowiązku reglamentacji dotyczy to np. prawa łowieckiego, likwiduje podwójną reglamentację działalności gospodarczej, poprzez rezygnację z wpisu do rejestru działalności regulowanej np. ustawa o wyrobie alkoholu etylowego

Inwestycje giełdowe na obcych rynkach - jak dokumentować przychody

dokonuje się wpisów, a dopiero dokonuje się rocznego rozliczenia i wyliczenia podatku i czy łączy się je z przychodami z działalności informatycznej? Czy osiągany przychód podlega opodatkowaniu VAT? Czy należy rozszerzyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej o dodatkowe PKD ? Rozliczenie dochodu w

Jakich dokumentów może żądać zamawiający od firmy startującej w przetargu ?

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację upadłego. W związku z tym, że z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie wynika, czy w stosunku do wykonawcy otwarto likwidację lub ogłoszono jego upadłość, dokument ten nie potwierdza braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt

Rząd znowelizował ustawę o promocji zatrudnienia

Doprecyzowano między innymi, w jakim okresie osoba posiadająca wpis do ewidencji działalności gospodarczej może jednocześnie posiadać status bezrobotnego. Uregulowano kwestie związane z ubezpieczeniem wypadkowym i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dotyczy to bezrobotnych, którzy podjęli

Ponadpartyjne poparcie dla pakietu Szejnfelda

Projekt ogranicza kontrole w firmach, wprowadza definicję zawieszenie działalności gospodarczej a także zasadę "jednego okienka". Od 1 stycznia przyszłego roku przedsiębiorca będzie mógł załatwić wszystkie formalności związane z założeniem firmy, składając jeden wniosek o wpis do

Jak uzyskać NIP na nowych zasadach?

 ramach wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wynika to z art. 28 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. CEIDG przesyła odpowiednie dane, zawarte we wniosku o wpis, do urzędu skarbowego wskazanego przez

Kto musi mieć NIP? Przedsiębiorca na pewno

Jeśli jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działalności gospodarczej, kiedy idziesz do urzędu skarbowego wystarczy ci numer PESEL. Ale jeśli masz firmę, albo właśnie ją zakładasz, wciąż potrzebujesz Numeru Identyfikacji Podatkowej. Aby uzyskać NIP osoby otwierające firmę we wniosku o wpis do

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

właściwego rejestru.Zgodnie z przepisem art. 14. ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu

Ministerstwo Finansów chce zacieśnić nadzór nad parabankami

;uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej. Osoby zarządzające tymi firmami nie będą mogły być karane za przestępstwa finansowe.Parabanki będą miały także obowiązek przekazywania do zewnętrznych baz danych informacji o udzielonych pożyczkach.Kancelaria Prawna "Skarbiec"

"Rz": Firmę można założyć w domu

zastąpią oświadczenia - czytamy w gazecie.Tak będzie w 220 przypadkach, np. przy: ubieganiu się o świadczenia rodzinne, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i do Krajowego Rejestru Sądowego. Urzędnicy będą musieli się zadowolić deklaracją danej osoby, że spełnia określone wymagania. To znacznie

Fiskus powoła własny rejestr dłużników. 500 zł zaległości i masz problem

Latkowski. Jego zdaniem, tak wysoka stawka powiększy tylko problemy przedsiębiorców, którzy zadłużyli się wobec skarbu państwa. Latkowski dodaje, iż takie rozwiązanie może w konsekwencji przekreślić możliwość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Podobnego zdania jest warszawski doradca podatkowy

Pomysł na biznes: czyszczenie sieci z obraźliwych treści

przypadku New Media ta walka jest zadaniem najważniejszym. Struktura? Najprostsza. New Media to jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez Benitę Jakubowską-Antonowicz. Właścicielka czasami zleca zadania innym niewielkim firmom lub okazjonalnie zatrudnia osoby do poszczególnych projektów. Na

Ograniczanie barier w prowadzeniu działalności

spółki kapitałowe. Ponadto zakłada m.in. pomoc dla przedsiębiorców zarówno przy rozpoczynaniu przez nich działalności gospodarczej, jak również w trakcie jej prowadzenia, obniżając koszty sądowe wpisu do KRS z 1.000 zł do 500 zł oraz koszty związane z dokonaniem zmiany we wpisie z 400 zł na 250 zł.Na

W maju upadły 82 firmy. Trudny miesiąc polskich spółek

to było 688 firm. W ciągu ostatniego roku najmniej przedsiębiorstw upadło w listopadzie - 54. Statystyka upadłości obejmuje tylko te firmy, które są zarejestrowane w KRS-ie. Nie wliczają się do niej firmy, które są prowadzone na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej.

Parabanki na cenzurowanym

rejestru firm legalnie udzielających pożyczek będzie warunkiem koniecznym do rozpoczęcia działalności pożyczkowej. Uzyskanie wpisu będzie uzależnione od spełnienia szeregu wymogów organizacyjnych i finansowych. Rejestr ułatwi klientom wybór pożyczkodawcy spośród legalnie funkcjonujących firm.Media i

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

pieniędzy właśnie upływa. Czasu na zbadanie sprawy nie jest więc wiele. Tymczasem Ministerstwo Finansów rzeczywiście tworzy rejestr, ale: "W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr

Tusk: przedsiębiorca będzie wypełniał jeden wniosek zgłoszeniowy, a nie cztery

procedurze upraszczającej" - powiedział Tusk.Rząd wydał we wtorek rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wprowadza ono jednolity formularz zgłoszeniowy dotyczący zakładania firm przez osoby fizyczne. Obok tradycyjnego formularza rozporządzenie określa

Lekcja z Amber Gold. Zła współpraca jednostek resortu sprawiedliwości

zamaskować meritum, czyli działalność parabankową. Kolejna rzecz: mówimy o Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie się wpisuje spółki, stowarzyszenia i fundacje. Ale np. jednoosobowa działalność gospodarcza albo spółki cywilne nie wymagają wpisu do KRS, lecz jedynie zgłoszenia do gminy. A gminę - wiadomo

"Rzeczpospolita": Dziurawy rejestr utrudnia odnalezienie firm

Działająca od miesiąca Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wciąż jest niepełna - nie daje się zweryfikować blisko co trzeciej z 1,7 mln polskich firm.Jak wyjaśnia Sebastian Christow z resortu gospodarki, ministerstwo ma już pełne dane ze wszystkich ewidencji

"Rzeczpospolita": Dziurawy rejestr utrudnia odnalezienie firm

Działająca od miesiąca Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wciąż jest niepełna - nie daje się zweryfikować blisko co trzeciej z 1,7 mln polskich firm. Jak wyjaśnia Sebastian Christow z resortu gospodarki, ministerstwo ma już pełne dane ze wszystkich ewidencji

Chwilówki w końcu pod nadzorem? MF szykuje zmiany

- klienci firm pożyczkowych będą lepiej chronieni. "Proponowane rozwiązania mają zapobiegać sytuacjom wykorzystywania słabszej pozycji konsumentów w transakcjach dokonywanych z profesjonalistami" - czytamy w projekcie założeń. Co proponuje MF? Np. wprowadzenie licencji na działalność pożyczkową

"PB": Urzędnicy oddają władzę. Rząd chce odbiurokratyzować gospodarkę

W Ministerstwie Gospodarki zakończyły się prace nad projektem reformy regulacji gospodarczych. W ciągu roku mają one przejść przez parlament. Przez półtora roku pod okiem byłego wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda dokonano przeglądu 205 ustaw reglamentujących działalność gospodarczą

Afera Amber Gold: Marcin P. z nowym zarzutem i wnioskiem o areszt

, prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych bez wpisu do rejestru działalności kantorowej, posłużenie się fałszywymi potwierdzeniami przelewów na kwotę 50 mln zł podczas rejestracji spółki przed sądem. Marcin P. jest też podejrzany o niezłożenie sprawozdania

Firmy twardo weryfikują kontrahentów. Kryzys uczy ostrożności

figurującym w rejestrze był mieszkaniec województwa łódzkiego, który zalega z płatnościami na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Natomiast najbardziej zadłużony przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma siedzibę w województwie lubuskim i ma zadłużenie o wartości ponad 6 mln zł. Sposób

Resort gospodarki pomoże przedsiębiorcom. Wirtualnie

Tradycyjna infolinia nie będzie jedynym sposobem uzyskania pomocy związanej z zakładaniem, zawieszaniem czy zmianą profilu działalności gospodarczej. Po raz pierwszy w Polsce przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z czata (rozwiązanie live chat) oraz działającej non - stop bazy wiedzy obsługiwanej

Ponad 2 tys. osób domaga się prawie 132 mln zł od Amber Gold

jej prezesowi Marcinowi P. sześć zarzutów. Zarzucono mu prowadzenie bez zezwolenia działalności bankowej, prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych bez wpisu do rejestru działalności kantorowej, posłużenie się fałszywymi potwierdzeniami przelewów na

Sejm: zmiany w VAT od samochodów osobowych od 1 kwietnia 2014 r.

kontrowersje, pytał też o odpowiedź Komisji Europejskiej na prośbę polskiego rządu o zgodę na planowane zmiany. "Zgoda KE sprowadza się do tego, że umożliwiamy odliczenie stu procent VAT w przypadku pojazdów samochodowych o masie do 3,5 tony, które są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej

MG: od końca marca łatwiej będzie rozpocząć działalność gospodarczą

MG przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.Pełnomocnik ds. Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w MG Jerzy Molak powiedział PAP, że projekt dotyczy nowych formularzy związanych ze zgłaszaniem działalności gospodarczej do

Ranking Banku Światowego: Polska czempionem reform, awans o 10 miejsc

polskie władze przeprowadziły dwie reformy ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Chodzi o mniej skomplikowany proces rejestrowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nieco mniej biurokracji przy występowaniu o pozwolenie na budowę (w Doing Business brana jest pod uwagę budowa

Rząd przyjął projekt ustawy o OZE, celem 15% z energii odnawialnej do 2020 r.

przemysłowych, zaproponowano, aby działalność gospodarcza – w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii – w małej instalacji wymagała jedynie wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Wpis ten

Nowe kary za niewłaściwe gospodarowanie odpadami

,komunalnych osadów ściekowych,zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych,zmieszanych odpadów komunalnych,odpadów zielonych.Od 1000 do 1 000 000 złotychZbieranie lub przetwarzanie odpadów bez zezwolenia lub niezgodnie z posiadanym zezwoleniem.Od 1000 do 1 000 000 złotychProwadzenie działalności polegającej

Dane z urzędów wyciekają do banków. Jak to możliwe?

Pani Anna niedawno założyła własną działalność gospodarczą. Sprawę załatwiała w urzędzie Śródmieścia. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej złożyła tam 19 lipca. - Ku mojemu zdziwieniu już dwa dni później znalazłam w skrzynce pocztowej list z ofertą biura rachunkowego - opisuje

Zawieszenie działalności - skutki w VAT

gospodarczej. Przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia zawieszenia działalności gospodarczej lub wznowienia w organie ewidencyjnym. Przepisy ustawy SDG, określające tryb zgłaszania zawieszenia i wpisu do ewidencji, zaczną obowiązywać dopiero z dniem 31 marca 2009 r.Zgłoszenie przez

Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, jaką pułapkę zastawił na ciebie fiskus

, że tzw. najem krótkookresowy mieszkań, czyli np. wynajem własnej kawalerki podczas wakacji, to działalność gospodarcza! Serwis ostrzegał, że konsekwencją takiego stanowiska jest nie tylko konieczność rejestracji działalności gospodarczej w gminie, ale także odprowadzania składek na ubezpieczenie

Uczelnie sprzedają długi swych studentów. Albo idą do sądu

na przedawnienie długu. Występuje ono po trzech latach w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w pozostałych przypadkach - dopiero po 10. I tu jest problem, bo polskie sądy różnie interpretują rodzaj działalności uczelni, wydają różne werdykty

Prokurator generalny żąda głów za aferę z Amber Gold

sierpnia br. śledczy postawili założycielowi firmy i jej prezesowi Marcinowi P. sześć zarzutów. Zarzucono mu: prowadzenie bez zezwolenia działalności bankowej, prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych bez wpisu do rejestru działalności kantorowej

Jedno kliknięcie i lądujesz z długiem na oszusci.org. Uwaga na ten przekręt!

maile do przedsiębiorców dzięki danym zassanym z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Intrygująca treść maila i spersonalizowany link z nazwiskiem danego przedsiębiorcy sprawiają, że większość osób dla spokoju klika i sprawdza, o co chodzi. Ale właśnie wraz z tym kliknięciem

Bój się opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

zamiast 1 proc. jego wartości miała zapłacić stawkę 3-procentową, która jest przewidziana dla gruntów wykorzystywanych pod działalność gospodarczą. Oczywiście tak nie powinno być, bo jeśli na gruncie stoją budynki mieszkalne, to zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami stawka jest trzykrotnie niższa

5 kroków do założenia własnej firmy

terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania. Natomiast zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne przekazuje do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymi przez

Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców

polisę wynika jasno z jej treści.Innym częstym błędem popełnianym przez zamawiających jest żądanie przez nich wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W myśl nowych zapisów zamawiający może żądać aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

Jak zrobić na blogu?

ten sposób za jednego użytkownika można otrzymać nawet kilkadziesiąt złotych. Tak więc istnieje możliwość, że na przeciętnym blogu można zarobić nawet kilkaset złotych miesięcznie. Aby zostać uczestnikiem programu afiliacyjnego nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej. Wystarczy jedynie

W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste urzędnicy nie mają litości

Dostałem od czytelnika takiego oto maila: "Dzień dobry, na działkach, na których stały budynki przemysłowe (Wola) nowi lokatorzy dostają informacje o zapłacie stawki 3 proc., bo urząd "pamięta", że tam była działalność gospodarcza i nie zależy mu na aktualizacji stawki na 1 proc. Nie

SN: O sposobie wpisu do rejestru dłużników decyduje tylko sąd

zarówno zakazu zasiadania we władzach wszystkich spółek, jak i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. "Ingerencja w system informatyczny jest niemożliwa. Dokonując wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych trzeba dostosować się do jego wymogów" - argumentował wówczas sąd.Po

Wywiadownie gospodarcze otwarte dla wszystkich

pośredniczących w udostępnianiu informacji gospodarczych. Działalność ta polega na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu informacji dotyczących wiarygodności płatniczej osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania.Obecnie

Rząd przyjął założenia nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

założenia spółki z o.o. będzie wynosił 1 zł. Obecnie konieczne jest przynajmniej 5 tys. zł. "Oczekuje się, że to kolejne już obniżenie wartości kapitału zakładowego zwiększy zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółek z o.o. Kiedy w 2008 r. kapitał zakładowy spółki z o.o

Czarna lista klientów. Korzystają z niej sklepy

zwrócił. Istotna będzie liczba wpisów. 0 przy twoim adresie oznacza, że jesteś czysty, 6 - że bardzo niewiarygodny. - W e-handlu powstała nierówność na linii klient - sprzedawca. Ale jeśli klient jest uczciwy, nie ma się czego obawiać. Jednorazowe wpisanie adresu ze zdarzeniem nie psuje jeszcze jego oceny

FIRMA W 5,5 KROKU

. Komunikacja z dwiema pierwszymi instytucjami ma dla nas o tyle duże znaczenie, że nie musimy już biegać jak kiedyś po urzędach, żeby uzyskać NIP i REGON. Złożenie wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o nadanie obu z wyżej wymienionych

Szef Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców podejrzany o oszustwo

działalność gospodarczą. W korespondencji był druk przelewu na 115 zł na rachunek tej spółki - z tytułu rejestracji przedsiębiorcy. - Naszym zdaniem ta korespondencja zmierzała do wywołania u pokrzywdzonych błędnego przekonania, że pochodzi ona od instytucji państwowej lub co najmniej współdziałającej z

Czy Sikorski i Ławrow będą rozmawiać o tirach i EuRoPol Gazie?

Warszawie rozmawiać o "zapewnieniu rosyjskim operatorom gospodarczym niedyskryminacyjnych warunków pracy na polskim rynku".Ale na razie to rosyjska strona utrudnia działalność polskim przedsiębiorcom.Droga TIR przez mękęJesienią rosyjska Federalna Służba Celna zaczęła domagać się od przewoźników

Dwa pałace na Dolnym Śląsku znalazły nowych właścicieli

objęty wpisem do rejestru zabytków.- Na podpisanie umowy z ANR spółka ma cztery miesiące - opowiada Marzena Szocińska, rzecznik prasowy wrocławskiego ANR. - W tym czasie musi też przedstawić plan zagospodarowania pałacu, w którym określi, jakiego rodzaju działalność będzie prowadzić w posiadłości.Pałac

Podlaskie firmy w upadłości. To koniec bielskiego Polbudu

nam przyznanych pół miliona złotych, a wiec niemałe pieniądze, na trzy rodzaje pomocy. To szkolenia, dofinansowania dla pracodawców na utworzenie i wyposażenie miejsc pracy, a także na zakładanie własnej działalności gospodarczej. Jesteśmy w stanie przygotować każdy rodzaj szkoleń, na jakie będzie

Prokuratura sprawdza, dla kogo Amber Gold kupił złoto

drobiazgowa analiza" zgromadzonych podczas przeszukania materiałów. Prezesowi Amber Gold Marcinowi P. postawiono w miniony piątek sześć zarzutów. Zarzucono mu prowadzenie bez zezwolenia działalności bankowej, prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych bez

Jak odzyskać pieniądze od Amber Gold? Będzie bardzo ciężko

odpowiedzialne za całe zło - mówi Ćwiąkalski. Ekonomiści są bardziej przychylni klientom. Ryszard Petru, szef Towarzystwa Ekonomistów Polskich: - W tym pozwie jest trochę racji. Amber nie powinien istnieć. Marcin P., który był skazany nie powinien prowadzić działalności gospodarczej. KNF chciał śledztwa

Przedsiębiorcy, teraz wasza kolej

rejestracji firm. W samym tylko 2012 r. złożono w formie elektronicznej ponad 11 mln deklaracji podatkowych, przetworzono ponad 1,35 mln wniosków o wpis, usunięcie i unieważnienie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i udostępniono online ponad 16 mln ksiąg

Coraz więcej polskich winnic. Czy nasze winno wyprze importowane?

produkcji i sprzedaży. Winiarze muszą jeszcze zostać skontrolowani przez inspekcję sanitarną i zgłosić działalność gospodarczą. - Trochę tego dużo i dlatego wielu winiarzy rezygnuje z możliwości sprzedaży swoich trunków - podkreśla nasz ekspert. Jego zdaniem rozwój polskich winiarni blokowany jest też przez

"Mówią, że blogerzy nie czytają innych blogów, bo to dla nich praca. Coś w tym jest, ale nie do końca" [BLOG DAY]

dopasuje się odpowiednio reklamy, można całkiem nieźle zarobić. Kiedyś na blogu umieszczałaś zestawienia przychodów z reklam. Po co informowałaś swoich czytelników, ile zarabiasz? - W 2012 r. przestałam to robić, bo miałam już wtedy działalność gospodarczą i bałam się "życzliwych" i zawistnych

Znikną pożyczki na 3-4 lata

są jak najbardziej słuszne. Mogą one uchronić konsumenta przed stratami związanymi z działalnością nieuczciwych pożyczkodawców ukrywających wysokie koszty lub niekorzystne dla konsumenta sposoby spłaty pożyczek, ujawniane dopiero po podpisaniu umowy przez pożyczkobiorcę. Nowelizacja ta przewiduje

Jedno okienko również dla spółek - niestety

Obowiązujący od 31 marca 2009 r. tzw. system jednego okienka ma za zadanie zredukować trudności związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Paradoksalnie dla podmiotów podlegających wpisowi do KRS zmiana może oznaczać więcej formalności i wydłużenie procesu zakładania spółki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza – forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku. Definicje legalneW prawie polskim funkcjonuje kilka definicji działalności gospodarczej.W ustawie o swobodzie działalności gospodarczejArt. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Działalność regulowana

zatytułowanym „Koncesje oraz regulowana działalność gospodarcza”. Wyróżnić można następujące formy reglamentacji działalności gospodarczej: koncesje (art. 46 – 63), wpis do rejestru działalności regulowanej (art. 64 – 74), zezwolenia (art. 75 ust. 1-2a), zgłoszenie (art. 75 ust. 2

Działalność pożytku publicznego

Działalność pożytku publicznego – rodzaj działalności, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873). Nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2004 r

Izba gospodarcza

Izba gospodarcza – instytucja samorządu gospodarczego, zrzeszająca podmioty i osoby prowadzące działalność gospodarczą, tj. zarówno spółki, jak i przedsiębiorców jednoosobowych. W Polsce izby gospodarcze działają na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczychDz. U. 1989 Nr

Dyplomacja gospodarcza

Dyplomacja gospodarcza – realizacja działań zmierzających do podniesienia pozycji międzynarodowej państwa poprzez szeroko rozumianą promocję interesów gospodarczych kraju jako całości (m.in. poprzez negocjację i podpisywanie porozumień i umów handlowych, członkostwo w międzynarodowych

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.