działalność gospodarcza powiatu

sprawdź też:

powiat

pcg, pap

Jesteś kobietą? Masz pomysł na biznes? Będą korzystne pożyczki

Jesteś kobietą? Masz pomysł na biznes? Będą korzystne pożyczki

Preferencyjne pożyczki nawet do 40 tys. zł dla kobiet prowadzących lub planujących działalność gospodarczą wprowadza rozporządzenie przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki. Funduszem zostaną objęte powiaty o największej stopie bezrobocia.

Dolnośląskie. Około 100 osób znajdzie pracę w legnickiej Strefie Aktywności Gospodarczej

Około 100 osób zatrudni holenderska firma, która zamierza produkować w legnickiej Strefie Aktywności Gospodarczej ozdoby, zabawki, gadżety i okolicznościowe akcesoria. Rozpoczęła się już rekrutacja pracowników.

Warmia i Mazury cały czas w czołówce bezrobocia

- Bez specjalnych programów kierowanych do osób długotrwale bezrobotnych na terenach popegeerowskich Warmia i Mazury będą zawsze w czołówce regionów z najwyższym bezrobociem - uważają eksperci. Na koniec października 2014 r. stopa bezrobocia wynosi 18,1 proc.

Warmia i Mazury wciąż w czołówce bezrobocia

to szwankowało"- zaznaczył. Stagnację, jeśli idzie o przedsiębiorczość i rynek pracy na Warmii i Mazurach, potwierdzają statystyki dotyczące zakładania działalności gospodarczej. Według Głównego Urzędu Statystycznego w Olsztynie w 2014 roku w porównaniu z rokiem 2013 spadła liczba zakładanych

Ponad 500 tys. zł nagrody dla pośredniaka za jakość pracy

Ponad 500 tys. zł nagrody dla pośredniaka za jakość pracy

zdecydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, a ponad 9 mln zł na refundację kosztów utworzenia nowych stanowisk pracy przez pracodawców. 5,5 mln zł pójdzie na stypendia stażowe, a 2 mln zł na prace interwencyjne. W 2013 r. PUP dostał 20 mln zł z funduszu pracy i 16 mln z Europejskiego

Rząd zgodził się powiększyć SSE w Mielcu o ponad 110 ha

na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie tej strefy. Firmy, które je otrzymały, zadeklarowały inwestycje w wysokości ponad 1,3 mld zł i utworzenie ponad 1,5 tys. miejsc pracy. Od początku powstania strefy nakłady poniesione przez inwestorów przekroczyły 6,2 mld zł, a zatrudnienie sięgnęło

Rząd przyjął projekt ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

Autorzy projektu potrzebę zmiany uzasadniają tym, że obecne przepisy ustawy nie regulują procedury zwrotu pomocy publicznej udzielanej w strefach. W czasie spowolnienia gospodarczego wywołanego globalnym kryzysem wiele firm działających w strefach musiało ograniczyć produkcję, a tym samym

NBP: Pomimo wzrostu wynagrodzeń, presja płacowa w Polsce wciąż niewielka

centralny. NBP podkreśla też, że widoczny wzrost liczby osób pracujących wynika głównie wzrostu liczby miejsc prac w usługach, w mniejszym stopniu w przemyśle. "Rośnie liczba pracowników - a nie osób samozatrudnionych (liczba osób prowadzących działalność gospodarczą nawet spadła). Nieznacznie

Lubuskie. Mijający rok przyniósł spadek liczby bezrobotnych

Dane na ten temat przekazała PAP rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze Małgorzata Kordoń. "Poprawa sytuacji na lubuskim rynku pracy, podobnie jak w całej Polsce, wynika z ożywienia koniunktury gospodarczej. Wzrost PKB w skali kraju przekroczył 3 proc. Rośnie również liczba

Wielkopolskie. Tereny inwestycyjne Gniezna mają wejść w skład SSE

połowie lipca kancelaria premiera podała, iż w pierwszym półroczu tego roku 14 specjalnych stref ekonomicznych utworzonych na terenie kraju udzieliło w sumie 438 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Jednocześnie otrzymujące zezwolenia podmioty zadeklarowały łącznie ponad 21 mld zł nakładów

Pomoc prawna za darmo. Ustawa niewolna od wad

Pomoc prawna za darmo. Ustawa niewolna od wad

przygotowaniu projektu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Pomoc nie będzie jednak obejmowała spraw z zakresu prawa podatkowego, celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem jej rozpoczynania. Pomocy prawnej będzie udzielał osobiście

Brzeszcze boi się bezrobocia. Jaki jest rynek pracy na Śląsku?

Brzeszcze boi się bezrobocia. Jaki jest rynek pracy na Śląsku?

katowickiej - wyjaśnia. Wyznaczone do likwidacji kopalnie leżą w różnych zakątkach Śląska, a kopalnia Brzeszcze jest dalej, aż w powiecie oświęcimskim, czyli w Małopolsce. I to właśnie ta miejscowość będzie najbardziej dotknięta przez górniczy plan rządu. - Kopalnia Brzeszcze jest największym zakładem pracy w

Nauczyciele bez pracy. Staże i dotacje - to im pomoże?

Nauczyciele bez pracy. Staże i dotacje - to im pomoże?

odpowiadające potrzebom rynku pracy, by mogli po nich znaleźć pracę. 6 osób, które przedstawią najlepsze biznesplany, może liczyć na dotację w wysokości do maksimum 40 tys. zł na założenie działalności gospodarczej. 48 będzie mogło liczyć na trzymiesięczne płatne staże u pracodawców. Obawy na temat skuteczności

Dodatkowe 79 mln zł na młodych bezrobotnych.

Dodatkowe 79 mln zł na młodych bezrobotnych.

wsparcie młodych trafiły do 185 powiatów. Najwięcej do kieleckiego - aż 1,6 mln zł. - Cieszymy się z każdych dodatkowych środków. Dodatkowe pieniądze przeznaczymy na dotacje na założenie działalności gospodarczej, staże, szkolenia, a także refundację stanowiska pracy. Skupiamy się na młodych, bo to obok

Jak czytać Krajowy Rejestr Sądowy?

Jak czytać Krajowy Rejestr Sądowy?

działalności gospodarczej prowadzi gmina lub miasto na prawach powiatu. Decyzję o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent. W ewidencji działalności gospodarczej zawarte są informacje dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą

Podkarpackie. We wtorek rząd m.in. o powiększeniu mieleckiej SSE

. Oficjalnie sprzedaż działek ma ruszyć w styczniu 2015 r. SSE Euro-Park w Mielcu jest najstarszą strefą w Polsce, utworzoną w 1995 r. Po powiększeniu jej powierzchnia wyniesie ponad 1,4 tys. ha. W pierwszym półroczu wydano 42 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie tej strefy. Firmy

Sejmik Woj. Śląskiego wspiera przedsiębiorczość

bezzwrotne dotacje o łącznej wartości ponad 2 mld zł. Ponadto dzięki wsparciu w wysokości 393 mln zł działalność gospodarczą rozpoczęło prawie 18 tys. podmiotów. "Powinniśmy zmieniać mentalność Europejczyków, musimy rozwijać ducha przedsiębiorczości. Jeszcze nie jest tak jak w północnej Ameryce, a

Świętokrzyskie. W 2014 r. mniej osób bez pracy

- systematycznie malała. W ciągu dziewięciu kolejnych miesięcy liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 20,9 tys. osób. To czterokrotnie więcej niż w tym samym okresie 2013 r. Mniejsze bezrobocie odnotowano w każdym z 14 powiatów województwa. W skali roku bezrobocie najbardziej zmalało w powiatach

BCC: płaca minimalna wg powiatów

BCC: płaca minimalna wg powiatów

powiecie lubińskim, na terenie którego prowadzi działalność KGHM, przeciętne wynagrodzenie wynosi 6542 zł przy bezrobociu na poziomie 10,6 proc. We Wrocławiu przeciętne wynagrodzenie wynosi 3924 zł przy bezrobociu 5,7 proc. Jednak w słabo rozwiniętym powiecie górowskim przeciętne wynagrodzenie wynosi 2908

Kosiniak-Kamysz: Urzędy pracy staną się centrami pracy

Kosiniak-Kamysz: Urzędy pracy staną się centrami pracy

umowy o pracę. Innych instrumentów wsparcia będą potrzebowały osoby aktywnie poszukujące pracy, a innego wymagające przekwalifikowania. Część bezrobotnych z pomysłem na prowadzenie działalności gospodarczej będzie oczekiwała pomocy w nakreśleniu biznesplanu i uzyskaniu dotacji na uruchomienie firmy

KE zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny woj. opolskiego

kolei na tzw. zrównoważony transport, czyli np. drogi lokalne i regionalne czy nowoczesny transport kolejowy, 193,5 mln euro. Ponadto np. na działania służące aktywizacji zawodowej, zakładanie działalności gospodarczej, szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników czy godzenie życia

Nauczyciele świętują, ale pracy brak

Nauczyciele świętują, ale pracy brak

kilkadziesiąt osób. Część z nich zdecydowała się na staże, które jeszcze trwają, a część na szkolenia - mówi Magdalena Morze, rzecznik prasowa poznańskiego PUP. - Kilkanaście osób podjęło też środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. - Zdecydowały się na działalność w sektorze oświaty

"Rz": Samorząd średnio dba o biznes

urzędy gmin, szczególnie te z województwa łódzkiego. Najsłabiej wypadły władze powiatów z województwa pomorskiego. W kwestii działań - według przedsiębiorców - władzom lokalnym najlepiej idzie rejestracja działalności gospodarczej i nastawienie samorządów do biznesu w planach inwestycyjnych."

"Rzeczpospolita": Samorząd średnio dba o biznes

otrzymały urzędy gmin, szczególnie te z województwa łódzkiego. Najsłabiej wypadły władze powiatów z województwa pomorskiego. W kwestii działań - według przedsiębiorców - władzom lokalnym najlepiej idzie rejestracja działalności gospodarczej i nastawienie samorządów do biznesu w planach inwestycyjnych

Wygodny dojazd na Jurę Krakowsko-Częstochowską

ciężarowych, braku dostępu komunikacyjnego do terenów pod przyszłe inwestycje, budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne oraz braku parkingów. Dlatego Powiat Myszkowski w porozumieniu z Miastem Częstochowa i Powiatem Częstochowskim podjął się realizacji wspólnego projektu "Poprawa stanu dróg kluczem do

Lubelskie. Hortex planuje grupowe zwolnienia w zakładzie w Rykach

, kwalifikacje. To teren rolniczy o pracę nie jest łatwo. Będziemy prowadzili szkolenia ułatwiające odnalezienie się na rynku pracy, poszukamy możliwości zatrudnienia poza Rykami, będzie wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej" - zapowiedział Gałkowski.

Podkarpackie. SSE w Mielcu będzie poszerzona o ponad 110 ha

. SSE Euro-Park w Mielcu jest najstarszą strefą w Polsce, utworzoną w 1995 r. W pierwszym półroczu wydano 42 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie tej strefy. Firmy, które je otrzymały, zadeklarowały inwestycje w wysokości ponad 1,3 mld zł i utworzenie ponad 1,5 tys. miejsc

Polbud zwolnił już 90 osób. Sąd nie godzi się na program naprawczy

dodatkowo pracodawca zalega z wypłatami. 90 osób z wypowiedzeniem - Firma Polbud w marcu zwolniła 30 osób, w kwietniu wypowiedzenia dostało już 60 osób, z tym że są to liczby dotyczące zwalnianych na terenie działalności firmy w całej Polsce. Z powiatu bielskiego w marcu zwolniono cztery osoby, a w kwietniu

"DGP": Urzędnicy dorabiają na boku. Nawet 10 tys. zł

dokumentach widniał podpis kolegi, z którym dzielił się prowizją.- Staramy się, aby takie osoby nie wykonywały pracy na terenie naszej gminy. Nie robimy im jednak przeszkód w prowadzeniu jednocześnie działalności gospodarczej - mówi Zbigniew Mackiewicz, sekretarz gminy Suwałki w rozmowie z DGP. - Rynek pracy

Specjaliści z Niemiec: Za 25 lat na Górnym Śląsku nie będzie już węgla

samorządów regionu byłoby specjalne prawo. Za 25 lat praktycznie nie będzie już węgla - Powinniście państwo nastawić się na to, co już jest rzeczywistością w Zagłębiu Ruhry. Za 25 lat na Górnym Śląsku praktycznie nie będzie już węgla kamiennego. Trzeba się będzie gospodarczo przestawić. Wydobycie węgla

Marszałek nie wie, co robi żona, czy nie wie, co mu nie wypada?

wojewódzkie pieniądze promocję w publicznej telewizji. Kiedy napisaliśmy o tym w częstochowskim wydaniu "Wyborczej", Kleszczewski tłumaczył, że jego żona "prowadzi samodzielną działalność gospodarczą i nie konsultuje z nim swoich decyzji biznesowych". - Osoba w mojej sytuacji staje zawsze

Tyska fabryka Fiata kończy proces zwolnień grupowych

sąsiednim powiecie bieruńsko-lędzińskim, chociaż nie wszyscy muszą się rejestrować jako bezrobotni.W tyskim urzędzie pracy rozpoczęły się procedury rekrutacyjne do nowych pracodawców, część osób ubiega się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej; dostosowywana do potrzeb jest oferta bezpłatnych

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Kamiennogórskiej Strefie Małej Przedsiębiorczości. Otrzymały je spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Lubawa SA. Zainwestują one w strefie 34,5 mln zł i zatrudnią około 100 osób. Jak poinformowała PAP Prezes Zarządu Kamiennogórskiej Specjalnej

Podlaskie firmy w upadłości. To koniec bielskiego Polbudu

nam przyznanych pół miliona złotych, a wiec niemałe pieniądze, na trzy rodzaje pomocy. To szkolenia, dofinansowania dla pracodawców na utworzenie i wyposażenie miejsc pracy, a także na zakładanie własnej działalności gospodarczej. Jesteśmy w stanie przygotować każdy rodzaj szkoleń, na jakie będzie

Samorządowcy z Zakopanego i okolic walczą o koleje górskie: Tatr obcym nie oddamy

MEP wójtowie czterech gmin przedstawiali jako firmę, w której fundusz jest jedynie partnerem finansowym, który nie będzie się wtrącał do zarządzania kolejkami. - Dobrze, że kolejka zostaje w rękach samorządowców. Nikt nie troszczy się bardziej o rozwój przestrzeni gospodarczej niż władze regionu

Ranking miast. W Szczecinie powstaje bardzo dużo firm. I bardzo dużo pada

przedsiębiorczości. Jesteśmy słabi gospodarczo. Nie ma gdzie pracować, więc musimy sami rejestrować firmy. To głównie mikrofirmy, działalność gospodarcza. To ma też swoje plusy, bo przez tę sytuację stajemy się kreatywni i przedsiębiorczy. I u nas najwięcej firm rocznie wyrejestrowuje się. DW: Tam, gdzie powstaje

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

468,5 mln złotych netto, podał Budimex.   Rotho zainwestuje min. 40 mln zł w podstrefie Koszalin Słupskiej SSE Rotho otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podało Centrum Obsługi Inwestora

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

zezwolenia na działalność Dino i Faurecia Wałbrzych otrzymały kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park". Wcześniej w tym tygodniu strefa informowała na swojej stronie internetowej o zezwoleniach dla firm Krispol

ENEA Operator inwestuje we współpracy z samorządem

swojej działalności gospodarczej w tej części województwa zachodniopomorskiego.Zarządzający projektem, Dyrektor Rejonu Dystrybucji Wałcz - Mieczysław Jezierski twierdzi, że dzięki tej inwestycji możliwe będzie także przeprowadzenie w pełnym zakresie prac remontowych istniejącej infrastruktury bez

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

wykonanie obiektu ustalono na 86,07 mln zł brutto.   Protech rozpoczął działalność w Strefie Aktywności Gospodarczej w Zatorze Zakład produkcyjny spółki Protech rozpoczął działalność gospodarczą w Strefie Aktywności Gospodarczej w Zatorze w powiecie oświęcimskim, podał Urząd Marszałkowski

Ludzie ślą donosy do fiskusa. Skąd on na to wszystko ma?

, niewystawiania faktur, zatrudnienia na czarno, wystawiania fikcyjnych faktur i korzystania z takich dokumentów, wyłudzenia podatku VAT, nielegalnego handlu w internecie czy samochodami, świadczenia usług bez zarejestrowanej działalności gospodarczej - wylicza rzeczniczka UKS. Wszystkie wpływające informacje UKS

Podatek za dom i mieszkanie pójdzie mocno w górę?

, stolice powiatów i województw, a także miejscowości turystyczne. Najmocniej - bo o 300 proc. - wzrosłyby maksymalne stawki podatku od domów i mieszkań w Warszawie. Dla działalności gospodarczej wzrost byłby tu o 200 proc. W gminach wiejskich podwyżki stawek w ogóle by nie było. - Nasze propozycje to nie

1,5 mln zł dla kobiet rozpoczynających działalność gospodarczą w łódzkiem

, pabianickiego, zgierskiego i brzezieńskiego, które otrzymają kompleksowe wsparcie przy rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. "Wnioski składać mogą wszystkie kobiety, które w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. To praktycznie jedyne ograniczenia. Reszta zależy

PO zadłużyła Polskę bardziej niż Gierek, a szlachta nie płaciła podatków. Oto 14 mitów o polskiej gospodarce, które najwyższy czas rozwiać

, zakładanie działalności gospodarczej to najprzyjemniejsza część prowadzenia własnej firmy. Wystarczy wypełnienie jednego wniosku, a jeśli dysponujemy podpisem elektronicznym, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Procedury zostały uproszczone i sprowadzone do niezbędnego minimum. Wniosek CEIDG-1 (dostępny na

Ruszył program wspierania podkarpackiej przedsiębiorczości

Jak poinformował PAP Michał Sąsiadek z Centrum Rozwoju Społeczno- Ekonomicznego (CRSE) z Sielca (Podkarpackie), które realizuje program "Na swoim", projekt umożliwia założenie własnej działalności gospodarczej osobom, które bez wsparcia oferowanego w ramach tego programu, nie

Sosnowiec połączony z Katowicami? Kazimierz Górski: To jak propozycja wyprawy w kosmos

. Czasem promujemy i zajmujemy się tym, co nie jest najważniejsze. Pomijamy istotne rzeczy. W dodatku nie respektujemy ustaleń. W Sosnowcu mieliśmy trudną sytuację gospodarczą. Powiedziałem kolegom prezydentom, że nie chcę hal sportowych, wielkich sal koncertowych, tylko że chcę móc odbudować gospodarkę

Dwa pałace na Dolnym Śląsku znalazły nowych właścicieli

objęty wpisem do rejestru zabytków.- Na podpisanie umowy z ANR spółka ma cztery miesiące - opowiada Marzena Szocińska, rzecznik prasowy wrocławskiego ANR. - W tym czasie musi też przedstawić plan zagospodarowania pałacu, w którym określi, jakiego rodzaju działalność będzie prowadzić w posiadłości.Pałac

Niegospodarni, szkolili się niepotrzebnie. NIK druzgocąco o PUP-ie

"Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Urzędu w zakresie objętym kontrolą" - czytamy w protokole oceniającym działalność kieleckiego pośredniaka od 2009 r. do pierwszego kwartału tego roku. Na taką cenzurkę złożyły się liczne uchybienia, których dopuściła się dyrekcja

Pracują w Niemczech, zarabiają w euro. Ale na wybory idą

kosmetyczny. Oboje mieszkają również po niemieckiej stronie. Pochodzą ze Zgorzelca, ale bez wahania skorzystali z przepisów, które pozwoliły Polakom po wejściu Polski do UE otworzyć działalność gospodarczą za granicą. Dlaczego? Bo po niemieckiej stronie jest taniej. - Na przykład w Zgorzelcu za wynajęcie

Podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste mniej drastyczne?

wykorzystywanych także pod działalność gospodarczą. - To pachnie populizmem - mówił w imieniu PO Stanisław Huskowski. Mimo to Platforma opowiedziała się za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisjach. Podobną decyzję podjął PiS, choć reprezentująca ten klub Anna Paluch zauważyła, że propozycja SLD budzi

MPiPS: do urzędów pracy skierowano 350 mln zł na walkę z bezrobociem

Funduszu Pracy uzyskało około 1,5 mln bezrobotnych, w tym na staże skierowano ponad 550 tys. absolwentów, z czego ponad 52 proc. znalazło zatrudnienie. W tym okresie utworzono także ponad 240 tys. nowych miejsc pracy, z czego 140 tys. bezrobotnych rozpoczęło działalność gospodarczą.

Bezrobocie na Mazowszu najniższe od 4 lat

zawodowe, doradztwo oraz dotacje do podjęcia działalności gospodarczej. W tym roku różnymi programami aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia objęto prawie 51 tys. osób.

Rozbita grupa oszustów kredytowych, prawie 100 zarzutów

znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Byli to głównie bezrobotni, często z problemem alkoholowym. Na prośbę pabianiczan "słupy" zakładały działalność gospodarczą lub przedstawiały zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach wystawione przez fikcyjne firmy. Dzięki temu podstawione osoby zaciągały

Cięższa dola bezrobotnych po obcięciu dotacje na firmy

Bezrobocie na Warmii i Mazurach nieznacznie spadło. Na koniec listopada jego stopa wynosiła 19 proc., czyli o 0,4 proc. mniej niż w tym samym okresie 2009 roku. Także w stolicy województwa bezrobocie zmniejszyło się - według najświeższych danych w powiecie olsztyńskim wynosi 18,7 proc, a w mieście

Partie zabiegają o głosy użytkowników wieczystych

. wartości gruntu rocznie). Obie partie chcą dać gminom i organom reprezentującym skarb państwa możliwość stosowania bonifikat od opłat za użytkowanie także w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych pod działalność gospodarczą. Miałoby to zapobiec bankructwom, a w efekcie - spadkowi wpływów podatkowych i

Bezrobotne kobiety chcą założyć własną firmę

konkretne biznesplany, na podstawie których kobiety będą mogły ubiegać się o 40-tysięczną dotację na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Szansę na środki ma nawet 50 przedsiębiorczych kobiet. Ponadto 60 kobiet będzie mogło ubiegać się o tzw. wsparcie pomostowe, które na co najmniej pół roku

Mieli zarobić fortunę w pięć lat. Legalnie. Jak doszło do tego, że dziś siedzą w areszcie?

ARiMR. Dyktafon zapisał m.in., jak kierownik działu płatności opowiada, że ludzie Agro-Nordu są powiązani z mafią narkotykową i prawdopodobnie - pod przykrywką działalności gospodarczej - sprowadzają "towar" z Holandii. W tym czasie konkurencyjny producent warzyw z Kaszub stał się już częstym

Dwa polskie projekty nominowane do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości

r. było ich sześć, obecnie jest 19.Jak poinformował PAP przedstawiciel drugiego projektu, prezes Fundacji Nida, Krzysztof Margol, przedsiębiorstwo społeczne ŃGarncarska Wioska" w Kamionce koło Nidzicy to pomysł na pozarolniczą działalność gospodarczą. Bezrobotni ze środowisk popegeerowskich

Znamy już Top Inwestycje Komunalne 2012 roku

prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej.W ramach I etapu pod nazwą "Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej" Sosnowiec realizuje cztery zadania, których wartość kształtuje się na poziomie 81 mln 23 tys. 890 złotych, z czego 60 mln 929 tys. 573 złotych stanowi uzyskane

Akumulatory lub czasopisma. Tak się robi w Polsce prawo

budziła większe zainteresowanie. Na posiedzeniu obecne były także osoby, zainteresowane określonym kształtem ustawy: Stowarzyszenia Producentów i Importerów Baterii Małogabarytowych w Polsce "Polskie Baterie", Polskiej Izby Gospodarczej "Ekorozwój" oraz zarejestrowanej firmy

MEN: Pracę straci ok. 7 tys. nauczycieli. Co ich czeka?

praktyki zawodowe oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 40 tys. zł. W Łodzi organizowane są stałe konsultacje. Zapewniają je członkowie Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery wspólnie z Biurem Karier Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Nauczycielom ma też wspomóc projekt "

Ze szkoły na rynek. Uczniowskie pomysły na własne firmy

100 proc. - Jest duże zainteresowanie, dlatego już zdecydowaliśmy, że po zakończeniu konkursu zakładamy własną działalność gospodarczą - dodaje Dawid Pasternak. Inni mają duże ambicje. - Zrobiliśmy nawet portal społecznościowy, ale na razie wchodzi na niego nieco mniej ludzi niż na Facebooka - śmieją

Łupki mogą rozkręcić gospodarkę

węglowodorów także zakłada reformę opodatkowania takiej działalności. Rząd założył, że stawka opłaty eksploatacyjnej za wydobycie 1000 m sześc. gazu wzrośnie z 5,89 zł do 24 zł. A 90 proc. wpływów z tej opłaty zasili budżety samorządów - nie tylko gmin, jak teraz, ale także powiatów i województw. Wprowadzony

Tylko nieliczni wracają z Anglii czy Irlandii. Nie ma po co

kraju nie dostaje.Polska nie potrafi wykorzystać umiejętnościMimo to sytuacja zawodowa migrantów wygląda stosunkowo dobrze. Aż 71 proc. pracuje w pełnym wymiarze godzin, 7,5 procent prowadzi własną działalność gospodarczą, a tylko 5,5 proc. pracuje w niepełnym wymiarze godzin.Co do pytania o to, jakie

Jak płacić mniej za wieczyste

". Urząd informuje również, że do dochodu zalicza się m.in.: dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów-zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent, stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne stanowiące dochód. Uwaga! Dochody trzeba udokumentować

Region dobrze sprzedam

przydatność regionów dla trzech różnych działalności: przemysłowej, usługowej oraz hi-tech.- Ogólny wniosek z badań jest taki, że atrakcyjność inwestycyjna idzie w parze z wysokim poziomem rozwoju gospodarczego - stwierdza Nowicki.Ta wysoka atrakcyjność inwestycyjna cechuje cztery województwa. Wyraźnie

Kryzys: Bezrobotni chętnie zakładają firmy

Z danych urzędów pracy w całym kraju wynika, że bezrobotni stworzyli w tym roku co najmniej 200 tys. miejsc pracy. Co najmniej, bo dane dotyczą wyłącznie tych, którzy skorzystali z dotacji pośredniaków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. - Liczba bezrobotnych zakładających firmy rośnie i ta

MRR: woj. mazowieckie najwolniej wykorzystuje fundusze unijne w ramach RPO

przygotowującego tereny pod działalność gospodarczą" - wymienił marszałek. "W sumie w zamkniętych, toczących się i ogłoszonych konkursach mamy rozpisane 675 mln euro. Na koniec roku chcemy osiągnąć 7-8 proc. wykorzystania środków pod względem zaakceptowanych wydatków, żeby móc znaleźć się wśród

Samorządy szukają gotówki. Nadchodzi fala podwyżek

metra kwadratowego powierzchni użytkowej domu czy mieszkania wzrośnie z dzisiejszych 70 do 73 gr. Firmy zapłacą więcej za użytkowane przez siebie nieruchomości. Górna stawka podatku dla budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą podskoczy z dzisiejszych 21,94 zł za metr kw

Nie przepłacaj za grunt, skorzystaj z 50 proc. bonifikaty

! W Warszawie obowiązuje uchwała radnych, która uzależnia uzyskanie bonifikaty od spełnienia dwóch warunków - grunt musi być zabudowany i wykorzystywany "wyłącznie na cel mieszkaniowy". Urzędnicy w warszawskim ratuszu zinterpretowali to tak: "Jeżeli w ewidencji działalności gospodarczej

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park". Spółki zainwestują w Kudowie-Zdroju, Twardogórze oraz Lesznie łącznie co najmniej 19,3 mln zł oraz stworzą minimum 57 nowych miejc pracy, podała strefa.   Rząd powiększył Pomorską SSE o tereny w

Rostowski pękł. Jest pół miliarda na walkę ze wzrostem bezrobocia

sezonowe - mówi Krystyna Dudzińska, dyrektorka olsztyńskiego urzędu pracy. Bezrobocie w powiecie przekracza 20 proc. - Nie mamy już pieniędzy na staże, skończyły się zarówno środki rządowe, jak i unijne. Zaczyna też brakować na dotacje na podjęcie działalności gospodarczej - dodaje. Podobnie jest w

Polska bez etatu. Miliony pracują na śmieciowych umowach

oszacować liczbę samozatrudnionych. Podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wykazujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej było na koniec 2011 r. 2,1 mln. Tyle prowadzi samodzielną (pozarolniczą) działalność gospodarczą, ale czasem są to nawet znacznej wielkości firmy. Nieco

Jak można rozkręcić własną firmę za pieniądze z UE

życia, bądź skończyła 45 lat, przez ostatni rok nie prowadziła działalności gospodarczej a także osoba niepełnosprawna. Złożone wnioski będą oceniane przez urzędy pracy. W ramach tego działania możliwe jest otrzymanie wsparcia zarówno na inwestycje, jak i w formie doradztwa oraz szkoleń, które będą

ZUS chce kontrolować lekarzy z zaskoczenia

podejrzaną sprawę. Dr Mariusz Pietrzak, przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uważa, że taki pomysł nie przejdzie, bo jest niezgodny z prawem.- Przepisy mówią dokładnie, jak można kontrolować osoby prowadzące działalność gospodarczą i każdy musi być najpierw poinformowany - mówi dr Pietrzak

Miliony na szkolenia i staże dla bezrobotnych

Zielonej Górze. - Na razie zapraszamy dobrowolnie, ale jeśli nie będzie nadal chętnych, zaczniemy wysyłać ludzi przymusowo - dodaje. Gorzów jest przedsiębiorczyW Gorzowie z unijnych pieniędzy skorzysta ponad 400 osób. Najwięcej chętnych jest na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, bo można dostać

Unijne dopłaty? Przez nie wieś się nie rozwija

rodziną, która nadal mieszka we wsi, w której się urodziłem. Pochodzę z województwa kujawsko-pomorskiego, dawnego powiatu szubińskiego. To jak się zmienia polska wieś? - Dochody zatrudnionych poza rolnictwem rosną zdecydowanie szybciej niż na wsi, ceny środków do produkcji rolnej też

Zalewski: trzeba oczyścić atmosferę wokół ZUS

zdecydowana większość pracowników pracuje bardzo sumiennie i uczciwie. Tymczasem zła opinia dotyka wszystkich. Kilka dni temu rozmawiałem z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która ma problem z opłacaniem składek. W pewnym momencie zaczęła nam ubliżać, że sankcje powinny dotknąć większej liczby

Polska e-administracją nie stoi

podpisu elektronicznego (profil pozwala m.in. sprawdzić informacje w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Zdalnie założyć można też wreszcie firmę - w lipcu resort gospodarki uruchomił Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. W ciągu miesiąca z tej możliwości skorzystało 10 tys

Dostałem z Unii 20 tys. dopłaty, to odżyłem

, przedsiębiorcy, kurie, osoby chcące założyć działalność gospodarczą. Pieniądze można było wydać na tzw. projekty twarde, np. budowę dróg, kanalizacji, zakup sprzętu, oraz miękkie - szkolenia, np. dla bezrobotnych czy podwyższające kwalifikacje pracowników.Z pieniędzy, które będą dzielone w regionie na lata 2007

Nowy rząd Ewy Kopacz w komplecie. Kim są ministrowie

zrobił z historii. Zaangażował się w działalność opozycyjną. W 1991 r., w wieku 28 lat, został wicewojewodą. Najpierw osiągnął sukces w biznesie - stworzył Radio Eska, którego słuchał cały Wrocław, zbudował potęgę koszykarskiego Śląska. Potem na dobre wszedł w politykę. Najpierw KLD, potem Unia Wolności

Jak Mazowsze stara się o fundusze unijne

- "Infrastruktura służąca edukacji" skorzystał np. powiat płoński. Zakontraktował przeszło 5 mln zł wsparcia na budowę sal sportowych w płońskim zespole szkół ogólnokształcących. Koszt inwestycji to ponad 6 mln zł.Co do wzięcia jeszcze w tym rokuPraktycznie we wszystkich powyżej opisanych

Gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenia firm z fiskusem

. Podatnicy zajmujący się działalnością gospodarczą, zobowiązani do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, regulują podatki przelewem. Wynika to z art. 61 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Nie dotyczy to uiszczanej przez nich opłaty skarbowej, akcyzy

WUP: zwolnienia grupowe w TP SA, PKO BP, VOS Logistics, ArcelorMittal Poland

spowodowane kryzysem gospodarczym, ale wyczerpaniem się złóż. W związku z zaplanowanym na 2009 r. zakończeniem działalności firma od kilku lat wdrażała program restrukturyzacyjny, dzięki któremu w wydzielonych spółkach pracę zachowała część załogi.W ostatnich tygodniach zamiar redukcji zatrudnienia zgłosił

WUP: zwolnienia grupowe w TP SA, PKO BP, VOS Logistics, ArcelorMittal Poland

spowodowane kryzysem gospodarczym, ale wyczerpaniem się złóż. W związku z zaplanowanym na 2009 r. zakończeniem działalności firma od kilku lat wdrażała program restrukturyzacyjny, dzięki któremu w wydzielonych spółkach pracę zachowała część załogi.W ostatnich tygodniach zamiar redukcji zatrudnienia zgłosił

Gospodarka Warmii i Mazur: W 2010 roku ma być lepiej

zainteresowanymi i rok zamknął się wydaniem ośmiu zezwoleń na działalność w strefie. Firmy zadeklarowały, że zainwestują co najmniej 61 mln zł i stworzą 160 miejsc pracy. Nie są to imponujące liczby, ale w trudnych czasach cieszą. Pozytywne jest także to, że małe przedsiębiorstwa wykazują większą aktywność i

Hajdarowicz: Włożą mi "Przekrój" do trumny

Grzegorz Hajdarowicz, przedsiębiorca z Krakowa, wyszedł z cienia. Nie pierwszy raz. Na początku lat dziewięćdziesiątych był 25-letnim krakowskim radnym KPN, ale sfrustrowany socjalizującą gospodarczo partią uciekł w biznes i zniknął z mediów. Kilka lat temu jako pierwszy polski producent wyłożył

Zasiłek dla bezrobotnych - jak go dostać, czyli warunki otrzymania

wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

PKS daleko od szosy. Bolesny upadek transportowego kolosa

murowany przystanek autobusowy zbudowany siłami mieszkańców. Brakuje tylko drzew, 300-letnie dęby wyrwało tornado, które przeszło przez Balcarzowice i kilka innych wsi powiatu strzeleckiego 15 sierpnia 2008 r. o godz. 17.15. Dzień ten upamiętnia głaz z pamiątkową tablicą, który stoi we wsi. Rok po

Przegląd wiadomości o nowych inwestycjach w sektorze energii

do 13,6 mln zł. Spółka podała, ze rosnące przychody i wyniki to efekt m.in. połączenia ze spółką KRI w kwietniu br. i rozwoju nowej działalności na rynku obrotu gazem i energią. "Dzięki połączeniu ze spółką KRI osiągnęliśmy skalę działalności pozwalającą na sprawną realizację naszej strategii

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

rynku. Drugie miejsce zajmował Asus, a trzecie Hewlett-Packard. Poza podium znalazł się za to Samsung, który stopniowo przesuwa ciężar działalności w stronę tabletów" - podała IDC, cytowana przez „Rzeczpospolitą". Zwrócno uwagę, że polski rynek komputerów PC w IV kw. 2013 r

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

;. Urząd informuje również, że do dochodu zalicza się m.in.: dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów-zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent, stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne stanowiące dochód. Uwaga! Dochody trzeba udokumentować. Np. od

WODZISŁAW ŚLĄSKI - POŁUDNIOWA BRAMA POLSKI

zamieszkania i turystyczną- wysoki poziom aktywności gospodarczej sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dostępność siły roboczej o kwalifikacjach technicznych- znaczny potencjał demograficzny miasta (50 tys. mieszkańców) oraz powiatu (łącznie: 156 tys. mieszkańców)- centralne położenie między silnymi

Balcerowicz: Państwo tu u nas bardzo przeszkadza

-procentowe. A w zachodnio-pomorskim waha się od 5 do 30 proc. Czyli w obu województwach - najlepszym i najgorszym - mamy miejsca o podobnie wysokim poziomie bezrobocia. Co z tego wynika? - To, że dane przeciętne na poziomie województw wprowadzają w błąd. Trzeba wiedzieć, dlaczego działalność gospodarcza

Rośnie liczba bezrobotnych wracających z zagranicy

Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, miesięcznie do urzędu zgłasza się 15-20 osób, które powróciły z zagranicy.Wiele osób, które przychodzą się zarejestrować, wnioskuje jednocześnie o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Są to osoby, które za granicą pracowały np. w branży budowlanej i tam nabrały

Przemyt papierosów z Rosji - wojna na granicy

zajmuje wiem tylko z poczty pantoflowej" - zdradziła. Jedynymi danymi, która mogą wskazywać na to, że dawni przemytnicy wzięli się do legalnej pracy, jest liczba zakładanych w powiecie bartoszyckim firm: w 2008 roku działalność gospodarczą założyło 129 osób, w tym roku tyle samo zanotowano już na

Powiat zawierciański: państwo lekceważy problem bezrobocia?

stanowisk w istniejących już firmach. Ze względu na "trudny" rynek usług, ryzykiem niepowodzenia obarczone jest podejmowanie przez bezrobotnych działalności na własny rachunek. Niestety staże, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, nie dają gwarancji stałej pracy, a szkolenia są po części jedynie

Co chcą badać członkowie komisji ds. banków

ostrowskim i radnym powiatu ostrowskiego. Z wykształcenia jest prawnikiem, a prywatnie miłośnikiem szachów - jest prezesem Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego. Co chce badać: Działalność organów nadzoru bankowego - jego zdaniem m.in. stawiały one bankom zbyt niskie wymogi kapitałowe. Jak zaznaczył

Bankowość stoi na głowie

. W niektórych miastach i powiatach było to 30 a nawet 40 proc. Myślę, że każdy rząd zdaje sobie sprawę z tego, jak dramatyczne było to przeżycie. Dramatyczne z punktu widzenia społecznego i gospodarczego. Każde 100 tys. bezrobotnych to spadek dochodów budżetu i wzrost wydatków państwa rzędu 2 mld

Samorządy potrzebują alternatywnego finansowania

zakresie. Chęć przeciwdziałania takiej konieczności skłania jednostki samorządu terytorialnego do poszukiwania alternatywnych form finansowania działalności - przyznali zgodnie eksperci zgromadzeni na konferencji Nowoczesny Samorząd. Zarządzanie i Finanse 2014. Obligacje alternatywą dla kredytu Wybór

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza – forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku. Definicje legalneW prawie polskim funkcjonuje kilka definicji działalności gospodarczej.W ustawie o swobodzie działalności gospodarczejArt. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Historia gospodarcza

Historia gospodarcza – dziedzina historii zajmująca się rozwojem i przejawami życia gospodarczego w przeszłości. W pracach historyków gospodarczych stosowane są metody statystyczne, nawiązuje się też często do nauk takich jak: antropologia, historia kultury materialnej, historia społeczna

Działalność regulowana

Działalność regulowana – działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa (definicja legalna zawarta w art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Definicję działalności regulowanej

Staszowska Izba Gospodarcza

Staszowska Izba Gospodarcza (SIG) - powstała w Staszowie 3 listopada 1997 jako organizacja podmiotów gospodarczych zrzeszających handlowców, usługowców i producentów. Izba liczy ponad 100 członków - przedsiębiorców działających na terenie powiatu.SIG aktywnie uczestniczy w życiu społecznym

Działalność pożytku publicznego

Działalność pożytku publicznego – rodzaj działalności, prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873). Nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2004 r

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.