działalność gospodarcza małżonków

Tomasz Krywan, doradca podatkowy, odpowiedź udzielona: 24 czerwca 2009 r.

Jak najkorzystniej podatkowo przekazać dotychczas funkcjonujące przedsiębiorstwo do działalności gospodarczej jednego z małżonków?

Jak najkorzystniej podatkowo przekazać dotychczas funkcjonujące przedsiębiorstwo do działalności gospodarczej jednego z małżonków?

Małżeństwo wspólnie prowadzi działalność gospodarczą w formie dwuosobowej spółki cywilnej (nie posiadają rozdzielności majątkowej). Jedno z małżonków musi wystąpić z tej spółki, w związku z tym dotychczasową działalność gospodarczą prowadzić będzie drugi współmałżonek. Jak najkorzystniej podatkowo przekazać dotychczas funkcjonujące przedsiębiorstwo do działalności gospodarczej jednego z małżonków?

Czy możliwe jest wspólne rozliczenie małżonków, jeśli żona nie osiągnęła przychodów?

Pytanie: Małżeństwo nieprowadzące działalności gospodarczej rozliczało się w poprzednich latach wspólnie na formularzu PIT-37. W 2010 r. małżonka podatnika nigdzie nie pracowała, nie osiągnęła żadnych przychodów. Czy w związku z tym we wspólnym rozliczeniu PIT-37 za 2010 r. należy wykazać małżonkę podatnika z zerowym przychodem?

Gdy kontrahentami są małżonkowie

W praktyce może wystąpić sytuacja, w której każdy z małżonków prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakładają wspólność majątkową między małżonkami. Jednak przepisy ustawy o VAT nie definiują małżonków jako odrębnego podatnika VAT. Stosowanie w tym zakresie przepisów VAT może budzić wątpliwości.

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

majątku osobistego, wtedy wierzyciel może żądać jej zaspokojenia jedynie z majątku osobistego dłużnika. ...i bez wspólności Zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda, jeśli w małżeństwie osoby prowadzącej działalność gospodarczą ustanowiona została rozdzielność majątkowa. W takiej sytuacji każdy z małżonków

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące sprzedaży, kupna i obciążania swojego majątku. Nie potrzebuje zgody współmałżonka na zaciągnięcie kredytów i pożyczek. Rozdzielność z wyrównaniem dorobków Często jednak małżonek, który nie prowadzi działalności gospodarczej, boi się, że w np. w przypadku rozwodu

Ministerstwo Finansów służy radą przy rozliczeniu PIT

Eksperci ministerstwa odpowiedzą na pytania z kilku zakresów. W sprawie ulg, rozliczeń małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci należy dzwonić pod numer 22 694 34 34. W celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące działalności gospodarczej, najmu, sprzedaży nieruchomości - pod nr 22 694 33

W czwartek pracownicy MF pomogą rozliczyć się z fiskusem

Pracownicy ministerstwa będą dyżurować w godzinach 10- 13. Informacje na temat ulgi, rozliczeń małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci będzie można uzyskać pod numerem 22 694 34 34. Porady dotyczące działalności gospodarczej, najmu, sprzedaży nieruchomości będą udzielane pod numerem 22 694

Zasady zatrudniania członka rodziny

W myśl przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osobą współpracującą razem z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą jest małżonek, własne dziecko, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, rodzice, macocha, ojczym, osoba przysposabiająca jeżeli pozostaje razem z

Fiskus poradzi, jak wypełnić PIT. Zadzwoń!

Fiskus poradzi, jak wypełnić PIT. Zadzwoń!

wychowujących dzieci - pod numerem tel. 22 694 34 34 - Działalność gospodarczą, najem, sprzedaż nieruchomości - tel. 22 694 33 33 - Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych - tel. 22 694 55 88 - Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą - tel. 22 694 37 37 Dodatkowo pod numerem tel. 0 514 321 538

PIT 2014. Zostały 4 dni na rozliczenie podatku

PIT 2014. Zostały 4 dni na rozliczenie podatku

- najczęściej popełnianego w tradycyjnych, papierowych rozliczeniach. Rzeczniczka zwróciła uwagę, że innym częstym błędem jest wspólne rozliczenie małżonków w sytuacji, gdy jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W takim przypadku nie jest to jednak możliwe. "Poza tym

Masz firmę? Po rozwodzie oddasz połowę

Masz firmę? Po rozwodzie oddasz połowę

ustaniem wspólności majątkowej a podziałem majątku wspólnego znacznie zmieniła się pozycja i wartość przedmiotowej spółki na rynku. Spółka była założona w trakcie trwania małżeństwa, ale tylko przez jednego z małżonków. W dacie ustania wspólności majątkowej dopiero rozpoczynała działalność gospodarczą. Nie

Najprostsze PIT-y 2014 fiskus wstępnie wypełni za podatników

Najprostsze PIT-y 2014 fiskus wstępnie wypełni za podatników

Chodzi o tych podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Zeznania od fiskusa znajdą w budowanym przez resort finansów portalu podatkowym. Póki co ten plan jest podobno aktualny. Zeznania przygotują dla nas urzędy skarbowe. Jeśli podatnik będzie się zgadzał z wyliczeniami fiskusa

Słabe zainteresowanie wypełnieniem PIT przez fiskusa

Słabe zainteresowanie wypełnieniem PIT przez fiskusa

To rewolucja w rozliczeniach. W połowie marca na swoim nowym Portalu Podatkowym Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom zeznania roczne, które wstępnie wypełnił dla nich fiskus. Każdy "zwykły" podatnik, czyli ten, kto nie prowadzi działalności gospodarczej, mógł tam znaleźć swój

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

liniowego, przedsiębiorca nie może skorzystać m.in. z ulg podatkowych (np. ulgi na internet lub na dzieci w przypadku, gdy jego jedynym źródłem przychodu jest działalność gospodarcza) oraz nie ma możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Jeżeli planujesz zarejestrować firmę w przyszłym roku

e-PIT śrubuje rekord. Pęknie 7 milionów. A może więcej?

e-PIT śrubuje rekord. Pęknie 7 milionów. A może więcej?

- przekonywał nas na Twitterze wiceminister finansów Jacek Kapica. Na razie też fiskus wstępnie wypełni zeznania jedynie dla zwykłych podatników, tych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i rozliczają się na formularzu PIT-37 (zdecydowanie najpopularniejszy). - Nie wszystko naraz. Szklanka może być do

Prezydent Komorowski podpisał ważne ustawy

Prezydent Komorowski podpisał ważne ustawy

instytucja asystenta podatnika. W centrach obsługi podatnika pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Asystenci

Przekazanie samochodu osobowego między działalnościami małżonków

małżonków, którzy wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie, wartość początkową tego środka ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział we własności, a więc w przypadku małżonków - po połowie. Jeśli jednak wspólny składnik majątku wykorzystuje

Rekord upadłości konsumenckich. Nowe prawo sprzyja "bankrutom"

Rekord upadłości konsumenckich. Nowe prawo sprzyja "bankrutom"

jej zastosowania, np. prowadzi działalność gospodarczą, czy też wniosek był niekompletny lub został wycofany przez wnioskodawcę - poinformował Jerzy Kozdroń. Nowe prawo sprzyja "bankrutom" Kozdroń przypomina, że instytucja upadłości konsumenckiej funkcjonuje od 2009 r. - Wtedy w 2009 r

Do 10 stycznia pracownik może wystąpić do pracodawcy o rozliczenie PIT

wskazała, że jeśli pracownik (rozliczony przez płatnika) osiągnął również przychody np. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19 proc. lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Kapica: w trakcie kontroli ws. Moniki Nowak stwierdzono nieprawidłowości

również nie uznano części kosztów uzyskania przychodów z tytułu rat leasingowych tego samochodu. Nie uznano również części wydatków związanych z użyciem telefonów komórkowych, które - w ocenie kontrolujących - były używane na inne cele niż działalność gospodarcza i nie stanowią kosztu uzyskania przychodów

Jak się związać finansowo?

Jak się związać finansowo?

małżonków planuje rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej - założenie firmy zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Gdy partner nie spłaci długu Gdy między małżonkami istnieje wspólność ustawowa, w przypadku niespłacenia długu komornik może zająć połowę pieniędzy na wspólnym koncie. Ale jest nadzieja

Ekspert: lepsza upadłość konsumencka niż branie kolejnych pożyczek

pracy na rzecz gorzej wynagradzanego zajęcia. Są też osoby, którym pozostały długi po prowadzonej wcześniej jednoosobowej działalności gospodarczej. W mojej ocenie, w tej chwili poza ewidentnymi przypadkami zawinionego działania, to dziś każdy z nich może spróbować ogłosić upadłość" - ocenił Hajduk

e-PIT idzie na kolejny rekord. Lubimy rozliczenia z fiskusem przez internet

e-PIT idzie na kolejny rekord. Lubimy rozliczenia z fiskusem przez internet

samodzielnie uwzględnić w Picie przygotowanym przez fiskusa. Na razie też fiskus wstępnie wypełnił zeznania jedynie dla zwykłych podatników, tych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i rozliczają się na formularzu PIT-37 (zdecydowanie najpopularniejszy).W przyszłości fiskus wstępnie wypełni za

Związek z majątkiem

działalności zarobkowej albo np. z praw autorskich. To dlatego banki bardzo się pilnują, żeby nie udzielić kredytu jednemu małżonkowi bez zgody drugiego. Oczywiście jeśli kredyt został zaciągnięty w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, to bank może dochodzić swoich należności także ze składników

Kozdroń: MS nie zakładało aż takiego zainteresowania upadłością konsumencką

prowadzi działalności gospodarczej także niezarejestrowanej. Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może złożyć małżeństwo, ale może za to złożyć osobno każdy z małżonków, jeżeli spełnia kryteria. Nowela obniżyła koszty procedury upadłości konsumenckiej i przewiduje udzielanie "pożyczki

Prawnik: jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką na nowych zasadach

31 grudnia weszły w życie nowe znacznie łagodniejsze przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Dzięki nim każdy konsument (osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej od co najmniej roku) może starać się o uwolnienie ze spirali długów poprzez ogłoszenie upadłości. "Pierwszym krokiem

Afera Amber Gold. Marcin P. zarzuca sędziemu stronniczość i wstrzymuje sprawę

Marcin P. i jego żona mogą stracić prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, bo nie złożyli w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości Amber Gold. W środę przed gdańskim sądem rejonowym przy ul. Piekarniczej odbyło się niejawne posiedzenie (dziennikarze nie mogli wejść na salę), po którym

Notariusze pomogą zabezpieczyć majątek

prowadzi działalność gospodarczą. Drugie z małżonków nie odpowiada dzięki temu swoim majątkiem za ewentualne zobowiązania, straty i długi związane z prowadzoną firmą. Rozdzielność nie musi przy tym oznaczać, że jeden z małżonków pozbawia drugiego udziałów w swoim majątku. - Jest świetne rozwiązanie

Zostały niecałe dwa tygodnie na złożenie PIT-a

rachunkowego - najczęściej popełnianego w tradycyjnych, papierowych rozliczeniach. Rzeczniczka zwróciła uwagę, że innym częstym błędem jest wspólne rozliczenie małżonków w sytuacji, gdy jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W takim przypadku nie jest to jednak możliwe

Kozdroń: MS nie zakładało aż takiego zainteresowania upadłością konsumencką

syndyk. Postępowanie upadłościowe wszczynane jest tylko i wyłącznie na wniosek konsumenta, czyli osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej także niezarejestrowanej. Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie może złożyć małżeństwo, ale może za to złożyć osobno każdy z małżonków, jeżeli

Rozwód w życiu i z firmą

intercyzy i wprowadzeniu ustroju rozdzielności majątkowej nie istnieje majątek wspólny małżonków. To samo dotyczy majątku prowadzonej razem firmy. Dzięki temu wiadomo, które składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - np. nieruchomości czy samochody - są własnością żony, a które męża

Jeszcze dwa dni na zwrócenie się do pracodawcy o rozliczenie PIT 2012

majątkowych, z kapitałów pieniężnych czy z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19 proc. lub też przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wówczas powinien złożyć odrębne deklaracje przeznaczone do rozliczenia tych przychodów. "Fakt złożenia oświadczenia PIT-12

Za długi współmałżonka prowadzącego działalność odpowiada drugi małżonek

współmałżonka Jeżeli zaległość z tytułu nieopłaconych w terminie składek ZUS powstała w okresie, w którym współmałżonek współdziałał razem z przedsiębiorcą przy wykonywaniu działalności gospodarczej i w związku z tym osiągał korzyści materialne, to wtedy wspólnie z przedsiębiorcą odpowiada za zobowiązania

PIT za 2014 r. fiskus wypełni za podatników. Rewolucja? Raczej niewielka

zeznania dla zwykłych podatników. Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, jeszcze na to poczekają. Pytanie o terminy Wychodzi więc na to, że rewolucja w rozliczeniach to usługa dla stosunkowo nielicznych. Miliona, może dwóch z przeszło 20 mln. Poza wszystkim trzeba też pamiętać, że Portal Podatkowy

Bliski koniec ryczałtowego PIT-u za 2014 r.

wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, które samotnie wychowuje (zakaz ten nie dotyczy osób, które płaciły ryczałt tylko od najmu, dzierżawy, poddzierżawy itp.). 2 lutego jest też w tym roku ostatecznym terminem, w którym osoby prowadzące w 2014 r. działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową

Mateusz Szczurek: Polak chce więcej. I dobrze

prowadzenia działalności gospodarczej, otoczenia, infrastruktury. Pensja, jakość życia są bardzo ważne, ale to, w jakim otoczeniu żyjemy czy prowadzimy działalność gospodarczą, również jest istotne. Ludzie chcieliby, żeby podatki były niższe, bo wtedy zarabialiby więcej. Chcieliby wyższej kwoty wolnej od

Duńska minister środowiska: oferujemy wsparcie dot. energetyki wiatrowej

Forum poświęcone było energii wiatrowej i gospodarowaniu odpadami; wystąpieniu Brosbol przysłuchiwał się książę Fryderyk. "Jesteśmy otwarci na partnerstwo z firmami z Polski" - mówiła Brosbol. "Podstawą duńskiego podejścia do kwestii energetyki wiatrowej jest efektywna działalność

10 błędów oczywistych, czyli na co trzeba uważać przy wypełnianiu PIT 2014

działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową, to nie mogą się wspólnie rozliczać z fiskusem. Często o tym zapominają. Tak samo jak podatnicy, których małżeństwo zaczęło się w trakcie roku, za który się rozliczają, np. 1 kwietnia. Wtedy także nie ma mowy o wspólnym

Będzie trudniej uciec przed polskimi podatkami?

dochody zagranicznych spółek kontrolowanych, o ile prowadzą w państwie swojej rezydencji "rzeczywistą działalność gospodarczą". - Projekt nie precyzuje znaczenia tego terminu, wskazując w uzasadnieniu, że powinno być rozumiane zgodnie z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Ministerstwo Finansów pompuje rekord e-PIT-ów, którego (jeszcze) nie ma

., muszą to samodzielnie uwzględnić w PIT przygotowanym przez fiskusa. I tak jednak takie rozliczenie będzie łatwiejsze. Na razie fiskus wstępnie wypełnił zeznania jedynie dla zwykłych podatników, tych którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i rozliczają się na formularzu PIT-37 (zdecydowanie

MF: Nieprawidłowości po kontroli u Moniki Nowak; sprawdzana skarbówka w Gdańsku

. "Ostatecznie jednak zmiana wyniku finansowego prowadzonej działalności gospodarczej nie miała wpływu na rozliczenie zeznania podatkowego za rok 2012 małżonków państwa Nowak, ze względu na kwotę dochodu osiągniętą przez panią Monikę Nowak, która nie przekroczyła zapłaconych przez nią składek na

Fiskus łapie podatników w sieć. I zapowiada dalsze ułatwienia

przez fiskusa zeznania roczne. Na razie dla zwykłych podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Ale w przyszłości fiskus przygotuje wstępnie wypełnione zeznania także dla nich. Jeśli podatnik nie korzysta z ulg i nie daje 1 proc. OPP, wystarczy, że takie zeznanie odeśle fiskusowi drogą

Resort sprawiedliwości wydał poradnik o upadłości konsumenckiej

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych

Rewolucja podatkowa to już fakt. Fiskus wypełnia nasze PIT-y

Finansów. Właśnie odpaliło w swoim Portalu Podatkowym (pod adresem PortalPodatkowy.mf.gov.pl albo PFR.mf.gov.pl) możliwość pobierania wstępnie wypełnionych za podatników zeznań podatkowych. Każdy "zwykły" podatnik, czyli ten, kto nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz na przykład pracuje w

Zapłacili za przejazd A4 podwójnie. Za niedopłatę - 5 tys. zł kary

dniach czytelnicy zostali jednak poproszeni o dosłanie paragonu za przejazd autostradą. "Konia z rzędem temu, kto - nie prowadząc działalności gospodarczej - przez dwa miesiące trzyma paragony za przejazd autostradą" - pisze czytelniczka. Dodaje, iż nic nie pomogły tłumaczenia, że przecież

Finansowe "drobiazgi" związane z samochodem. Ważne dla firmy i... pracownika

Lepiej darować, niż sprzedać Jednym z przykładów sytuacji nietypowych może być sprzedaż samochodu firmowego przez przedsiębiorcę płacącego podatek dochodowy. Ponieważ taki pojazd jest składnikiem majątkowym firmy, jego zbycie tworzy przychód z działalności gospodarczej, a w konsekwencji odpowiednio

Fiskus znów przy telefonie

rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej, najmu i sprzedaży nieruchomości - 694 48 70. Dyżur dotyczący rozliczeń rocznych przez internet odbędzie się 27 kwietnia. 30 kwietnia kończy się okres rozliczeń z fiskusem z podatku za 2008 r.

Czy umowa użyczenia zawarta przez małżonków powoduje konsekwencje podatkowe?

także między małżonkami, dochodzi również do użyczenia określonych składników majątku osobistego drugiemu małżonkowi. Dotyczy to głównie użyczenia nieruchomości, ale też ruchomości (np. samochodu) na potrzeby związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez drugiego małżonka.Użyczenie nieruchomości

Wybierz podatek dla swojej firmy

prowadzący działalność gospodarczą mogą wybierać między trzema formami opodatkowania, a i to nie zawsze. Zasady ogólne dla wszystkich. Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać z opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych. Nie ma znaczenia, czy produkują nakrętki, części do

Rewolucja w emeryturach

pozwolić Polakom odchodzić na emeryturę po 40 latach pracy. Liczyć się będą lata, za które opłacaliśmy składki, a więc praca na etacie, umowie zleceniu, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ale już nie umowa o dzieło. Nie będą też zaliczane lata studiów czy okres pobierania renty. Na tym koniec

W czwartek 17 kwietnia pracownicy MF pomogą w rozliczeniu PIT-ów

Zgodnie z komunikatem osoby, które mają wątpliwości związane z rozliczeniem ulg, czy rozliczeniem małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci powinny dzwonić pod numer telefonu 22 694 34 34. Specjaliści od rozliczenia działalności gospodarczej, najmu i sprzedaży nieruchomości będą czekać pod

W czwartek pracownicy MF pomogą w rozliczeniu PIT-ów

Zgodnie z komunikatem osoby, które mają wątpliwości związane z rozliczeniem ulg, czy rozliczeniem małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci powinny dzwonić pod numer telefonu 22 694 34 34. Specjaliści od rozliczenia działalności gospodarczej, najmu i sprzedaży nieruchomości będą czekać pod

Podatek liniowy? Korzysta z niego tylko 2 proc. podatników!

. Informacja zawiera dane dotyczące osób fizycznych, których dochody opodatkowane były skalą podatkową (stawki 18% i 32%) oraz stawką 19% (dochody z działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, odpłatnego zbycia papierów wartościowych i sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych od

Czy małżonkowie wspólników zapłacą za długi spółki?

działalności gospodarczej. Niezależnie od majątku wspólnego, każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty, którym, w odróżnieniu od majątku wspólnego, może swobodnie rozporządzać. W skład majątku osobistego wchodzi przede wszystkim to, co kawalerskie lub panieńskie, ale także m.in. - co do zasady

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia. Może to być np. zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzenie dowodu wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, zaświadczenie

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Służbie Celnej

szybsze rozliczanie przedsiębiorców i podatników oraz redukcję kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. "W praktyce dokonywanie wpłat na konto jednej izby celnej oraz wprowadzenie jednolitych procedur powinno ograniczyć nieprawidłowości w obsłudze przedsiębiorców, dzięki czemu oni

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

odrzuconego zapisu wchodzi ponownie w skład spadku i podlega normalnemu dziedziczeniu. Na ratunek firmie O wprowadzenie zapisu od lat zabiegali przedsiębiorcy. Przekonywali, że poprawi on bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, ułatwiając przejęcie firmy po śmierci dotychczasowego właściciela. Jeśli zawczasu

Sejm uchwalił nowelę ustawy o upadłości konsumenckiej

26.06. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej , które nieumyślnie wpadły w kłopoty finansowe, będą mogły łatwiej ogłosić upadłość, co pozwoli im na rozpoczęcie nowego rozdziału z czystą kartą - taki ma być skutek nowelizacji uchwalonej w czwartek przez Sejm

Ryczałt podatkowy wychodzi z kryzysu

uproszczoną księgowością, to korzystający zeń przedsiębiorcy płacą podatek od przychodów, co oznacza, że nie mogą odliczać kosztów. Podatnik prowadzący działalność opodatkowaną ryczałtem nie może opodatkować się z małżonkiem czy dzieckiem. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej ustawowo wyłączono z

Firma w kłopotach? Zobacz kiedy i jak odpowiadasz swoim majątkiem

pozostałych przypadkach? Skutecznym rozwiązaniem jest rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami. Ten specyficzny typ umowy można zawrzeć w każdym czasie, także wtedy, gdy firma już działa, ale najlepiej zrobić to jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem działalności gospodarczej. O istnieniu takiej umowy

PIT-y 2010: Czy wspólne rozliczenie jeszcze się opłaca

dochodów zeszłoroczne dochody zmarłego małżonka i opodatkować je łącznie.Ważne! Jest możliwość wspólnego opodatkowania dochodów przez małżonków, z których przynajmniej jedno mieszka za granicą, w innym kraju UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Warunek - co najmniej 75

Prawie milion PIT-ów przez sieć, ale 1279 po terminie

-y napływały też do resortu już po terminie. Wedle danych ze środy 4 maja z godziny 13 fiskus dostał siecią 954 654 zeznania roczne. Oznacza to, że po terminie wpłynęło do niego 1279 PIT-ów. W sumie przez sieć fiskus dostał: 141 401 formularzy PIT-36 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Pękła granica pięciu milionów PIT-ów w sieci!

upowszechnienie dostępu do internetu. Ale to nie koniec udogodnień. Już w 2015 r. w czasie rozliczeń za 2014 r. większość podatników - ci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej - będzie miała udostępnione w portalu podatkowym wstępnie wypełnione zeznania roczne - zapowiedziało w zeszłym roku Ministerstwo

Pity 2013: Cztery miliony PIT-ów w sieci

wątpliwości związane z rozliczeniem ulg czy rozliczeniem małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci, powinny dzwonić pod numer telefonu 22 694 34 34. Specjaliści od rozliczenia działalności gospodarczej, najmu i sprzedaży nieruchomości będą czekać pod numerem telefonu 22 694 33 33, a eksperci od

Rządowa walka o podatki, firmy mają płacić w Polsce. Bez powtórki z LPP

Zasiewska. Wady i problemy nowych przepisów Eksperci zwracają uwagę na wady nowych przepisów. Zgodnie z projektem wyłączeniu z opodatkowania mają podlegać dochody zagranicznych spółek kontrolowanych, o ile prowadzą w państwie swojej rezydencji "rzeczywistą działalność gospodarczą". Problem w tym

Nasze śledztwo. Niebezpieczne związki Wrocławia z biznesem

, że to moja sprawa - odpowiada syn sekretarza miasta. Z Inter-Systemem współpracował również zięć sekretarza Patalasa - Mariusz Niedzielski. Sekretarz: - Ma swoją działalność gospodarczą, robił jakieś dachy dla Inter-Systemu. Pytałem go, czy to były dachy związane z gminą Wrocław. Nie

Nowa cyfrowa i urzędowa rzeczywistość. Teraz w Polsce

podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej wejdzie w życie w styczniu 2015 r. - informuje Ministerstwo Finansów. Obsługa "po nowemu" firm rozliczających się w ramach PIT i CIT ma ruszyć w 2016 r., zaś sprawy związane z VAT - w 2017 r. ...i rewolucja w PIT Plan

MF: podatnicy złożyli ponad 4 mln elektronicznych PIT-ów

rozliczeniu PIT-ów za 2013 r. Zgodnie z komunikatem osoby, które mają wątpliwości związane z rozliczeniem ulg, czy rozliczeniem małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci, powinny dzwonić pod numer telefonu 22 694 34 34. Specjaliści od rozliczenia działalności gospodarczej, najmu i sprzedaży

PIT od fiskusa, czyli rewolucja w rozliczeniach

rozliczeniu wyręczy. Teraz wyręczać nas w rozliczeniach z fiskusem postanowiło... Ministerstwo Finansów. Tylko PIT-37 jednym kliknięciem Każdy "zwykły" podatnik, czyli ten, kto nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz na przykład pracuje w firmie czy urzędzie, po zalogowaniu się w Portalu

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

ulgach podatkowych. PIT-y po liftingu Do rozliczeń za 2013 r. Ministerstwo Finansów przygotowało taki sam zestaw PIT jak w kilku ostatnich latach. Mamy więc nadal dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego

Ludzie ślą donosy do fiskusa. Skąd on na to wszystko ma?

, niewystawiania faktur, zatrudnienia na czarno, wystawiania fikcyjnych faktur i korzystania z takich dokumentów, wyłudzenia podatku VAT, nielegalnego handlu w internecie czy samochodami, świadczenia usług bez zarejestrowanej działalności gospodarczej - wylicza rzeczniczka UKS. Wszystkie wpływające informacje UKS

Jak przez internet można załatwić sprawę w urzędzie

zaproszenie dla cudzoziemca oraz uaktualnić adres działalności gospodarczej. Okazało się, że w swoim mieście nie może tego zrobić. Nie dowiedział się jednak tego od razu, bo portal nie wyświetla usług dostępnych w danej miejscowości. Zupełnie wbrew intuicji użytkownicy muszą najpierw wybrać z długiej listy

Rząd chce usprawnić przebieg postępowań upadłościowych

możliwość orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużników. Projekt noweli wprowadza ochronę wierzycieli, w sytuacji, gdy małżonkowie zdecydują się na rozdzielność majątkową przed ogłoszeniem upadłości. Oznacza to, że mimo rozdzielności majątkowej, małżonkowie będą ponosili

PIT 2009: Ryczałt ewidencjonowany i PIT-28

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ciągle cieszy się dużą popularnością wśród podatników prowadzących działalność gospodarczą - płacą go nieduże firmy prowadzące m.in. działalność usługową i wytwórczą, a także budowlaną, oraz wynajmujący domy czy mieszkania. A wszystko przez to, że należy do

PIT-y 2010: "Ręczne" rozliczanie - jak wypełnić PIT-y

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania". Ważne! Zasada ta dotyczy wszystkich wspólnie składanych PIT. Nie tylko PIT-37."Firmowe" PIT-36 i PIT-36LTen formularz przeznaczony jest m.in. dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali

Dziś koniec ryczałtowego PIT-owania za 2011 r.

Czytaj też: Pity 2011: nowe wzory formularzy, porady. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić nie tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale też wynajmujące swoje domy czy mieszkania. Jak co roku podstawowym formularzem ryczałtowców (płacą go nieduże firmy prowadzące m.in

Do 20 stycznia firmy muszą wybrać podatek

, warzywniaków, lekarze, dentyści, pielęgniarki i taksówkarze. Reszcie do wyboru pozostają trzy formy opodatkowania. Zasady ogólne dla wszystkich. Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać z opodatkowania swoich dochodów na zasadach ogólnych. Nie ma znaczenia, czy produkują części do

Prostsze rozliczenia z ZUS dla dobrowolnie odprowadzających składki

emerytalno-rentowych zwolnione były osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacające składki za siebie i współpracowników.

Fiskus uprości procedury podatkowe, m.in. klauzulę obejścia prawa

uprawnień pozwalających, w oparciu o nie do końca zdefiniowane kryteria, oceniać działania podatników. Dla podatników z kolei byłby to kolejny element ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce - ocenia Piotr Majewski, doradca podatkowy z Kancelarii Ożóg i Wspólnicy. - Brak jasnych kryteriów i

Amber Gold: Gdzie zniknęło 20 milionów państwa P.

Z ustaleń prokuratury wynika, że prezes Marcin P. i jego żona Katarzyna zarobili w Amber Gold łącznie blisko 27 mln zł. Pierwsze miliony zaczęli sobie wypłacać już po kilkunastu miesiącach działalności parabanku. Pobierali stosunkowo niewielkie pensje, ale w roku 2010 na umowy zlecenie i o dzieło

Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy

gospodarczej.Małym podatnikiem, w rozumieniu przepisów ustawy o pdof, jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości

Rostowski ma 5 mieszkań, Pawłowicz metale za 150 tys. zł, a jak wyglądają finanse Macierewicza? [OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE]

wartościowe : 30 akcji Petrolinvest o wartości 40 zł - Dom o pow. 210 m2 - 1 mln zł - Mieszkanie: 106 m2 plus garaż - 800 tys. zł - Inne nieruchomości: działka rekreacyjna niezabudowana o pow. 1200 m2 - 60 tys. zł - Dochody: jednoosobowa pozarolnicza działalność gospodarcza - 13 558 zł , uposażenie

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

szanujemy, jest także formą działalności gospodarczej, od 2013 r. dla gospodarstw rolnych zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. Rozpoczniemy od największych gospodarstw, stopniowo, ewolucyjnie rozszerzając te zasady na mniejsze - mówił Tusk. Co oznacza

Ulga na dzieci w PIT 2014 - ile na pierwsze, drugie, trzecie dziecko

-procentowy podatek liniowy od działalności gospodarczej nie są obowiązkowe. Jeśli przedsiębiorca chce mieć ulgę, może wybrać rozliczenie z fiskusem na podstawie skali podatkowej. Musi tylko skalkulować, czy bardziej opłaca mu się płacić podatek według skali i korzystać z ulgi na dzieci, czy też ryczałt bądź

Zmiany dla działkowców [PORADNIK]

. Sprzedaż i dziedziczenie Zanim kupisz działkę w ROD musisz też wziąć pod uwagę, że nie będziesz mógł z nią robić, co zechcesz. Stowarzyszenie ogrodowe rozwiąże z tobą umowę, jeśli zamieszkasz w altance czy domku na stałe albo uruchomisz na działce działalność gospodarczą. Możesz się odwołać od takiej

Rozliczenie kredytu w kosztach działalności

niego, wówczas nie ma podstaw do odmowy zaliczenia do kosztów podatkowych całości zapłaconych od tego kredytu odsetek.Tak samo kwestia kosztów wygląda w przypadku kredytu zaciągniętego przez małżonków, z których tylko jedno prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli przeznaczony zostanie w całości na tę

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes Janusz Płocica w odpowiedzi na dzisiejszą informację ISBnews o zamiarze odejścia z Orphee Tadeusza Tuory. Firma MM Szynaka-Interline otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na mocy którego zainwestuje

Fiskus wolno zdobywa internet. Mało chętnych na e-pity

teraz będzie znacznie lepiej. Wszak przez sieć bez bezpiecznego podpisu można było składać niemal wszystkie rodzaje PIT-ów: - PIT-37 (składają go osoby zatrudnione na etatach, emeryci, renciści), - PIT-36 (osoby prowadzące działalność gospodarczą), - PIT-36L (działalność gospodarcza opodatkowana liniową

O co chodzi z PIT-ami 2010. Kto PIT-uje, a kto nie

: - chcą opłacić podatki wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, które samotnie wychowują; poza dochodami w swoim zakładzie pracy miały także inne opodatkowane dochody (np. prowadziły działalność gospodarczą); - chcą skorzystać z ulg podatkowych; - chcą przekazać 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku

Emerytura nowoczesnego Polaka. IKZE daje dużą ulgę

prowadzących działalność gospodarczą, które rozliczają się według stawki liniowej, nie składa się załącznika PIT/O - wpłaty na IKZE ujmowane są bowiem na formularzu PIT-36L (część E, pole 36)" - wyjaśnia. Warszawa, Poznań, Kraków - gdzie odliczymy najwięcej? Osoby zarabiające 3500 zł brutto, które w 2012

PITy 2012: Mniej ulgowy PIT

liniowy od działalności gospodarczej nie są obowiązkowe. Jeśli przedsiębiorca chce mieć ulgę, może wybrać rozliczenie z fiskusem na podstawie skali podatkowej. Musi tylko skalkulować, czy bardziej opłaca mu się płacić podatek według skali i korzystać z ulgi na dzieci, czy też ryczałt bądź podatek liniowy

PIT 2009: Jak wypełnić PIT-37, PIT-36 i PIT/O

liczbę załączników danego rodzaju składanych wraz z PIT-37. "Firmowe" PIT-36 i PIT-36L Ten formularz przeznaczony jest m.in. dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej i dla tych podatników, którzy są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody

Plebiscyt na bubel podatkowy roku. Propozycję może zgłosić każdy

ustaw podatkowych jest inna definicja działalności gospodarczej - mówiła mec. Dorota Szubielska, partner w kancelarii Chadbourne & Parke LLP, Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy. Zwracała przy tym uwagę, że żadna z ustaw podatkowych nie odsyła do definicji działalności gospodarczej zapisanej w ordynacji

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

polityki rolnej. Po raz pierwszy na poważnie temat reformy KRUS wypłynął przy okazji exposé premiera Donalda Tuska jesienią ubiegłego roku. Co mówił? "Ponieważ rolnictwo mimo swojej specyfiki, którą szanujemy, jest także formą działalności gospodarczej, od 2013 r. dla gospodarstw rolnych

Rewolucja w podatkach. Fiskus sam wypełni twój PIT

. Urząd skarbowy wypełni za nas PIT PIT wypełni urząd, podatnik zaakceptuje Ale to nie koniec udogodnień. - Już w 2015 r., w czasie rozliczeń za 2014 r., większość podatników, ci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, będzie miała udostępnione w portalu podatkowym wstępnie wypełnione zeznania

Przychody z tytułu najmu

podatku w wysokości 19 proc. dochodu (art. 9a Pdof). Jednak w odróżnieniu od "zasad ogólnych", dochód z takiej działalności gospodarczej nie daje prawa do łącznego rozliczenia wraz z małżonkiem oraz nie uprawnia do pomniejszenia go o określone ulgi (np. ulgę na internet). Opodatkowanie podatkiem

Fiskus już gotowy do przyjmowania deklaracji podatkowych za 2013 r.

Jak co roku najpopularniejszym rozliczeniem wysyłanym fiskusowi będzie PIT-37, który wypełniają m.in. pracownicy najemni, którzy nie prowadzili w ubiegłym roku działalności gospodarczej. Jednoosobowi przedsiębiorcy czy osoby osiągające przychody z najmu wypełnią PIT-36, a przedsiębiorcy, którzy

Fiskus gotowy do przyjmowania deklaracji podatkowych za 2013 r.

Jak co roku najpopularniejszym rozliczeniem wysyłanym fiskusowi będzie PIT-37, który wypełniają m.in. pracownicy najemni, którzy nie prowadzili w ubiegłym roku działalności gospodarczej. Jednoosobowi przedsiębiorcy czy osoby osiągające przychody z najmu wypełnią PIT-36, a przedsiębiorcy, którzy

Prowadzić biznes samemu czy do spółki

Jeżeli chcesz stać się biznesmenem pełną gębą, przeczytaj ten poradnik. Dowiesz się, jaki rodzaj działalności będzie dla ciebie najlepszy. Prezentujemy trzy najpopularniejsze. Opcja numer jeden - potoczne samozatrudnienie Najpopularniejsza firma to, fachowo mówiąc, działalność gospodarcza jako

Spłacasz kredyt, tracisz pracę? Rząd ci pomoże

sięgnąć nie tylko zwolnieni pracownicy, ale też przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W tym przypadku przez utratę pracy rozumie się zakończenie prowadzenia tej działalności. Jedni i drudzy muszą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy - uzyskać status bezrobotnego i prawo

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery