działalność gospodarcza małżonków

Tomasz Krywan, doradca podatkowy, odpowiedź udzielona: 24 czerwca 2009 r.

Jak najkorzystniej podatkowo przekazać dotychczas funkcjonujące przedsiębiorstwo do działalności gospodarczej jednego z małżonków?

Jak najkorzystniej podatkowo przekazać dotychczas funkcjonujące przedsiębiorstwo do działalności gospodarczej jednego z małżonków?

Małżeństwo wspólnie prowadzi działalność gospodarczą w formie dwuosobowej spółki cywilnej (nie posiadają rozdzielności majątkowej). Jedno z małżonków musi wystąpić z tej spółki, w związku z tym dotychczasową działalność gospodarczą prowadzić będzie drugi współmałżonek. Jak najkorzystniej podatkowo przekazać dotychczas funkcjonujące przedsiębiorstwo do działalności gospodarczej jednego z małżonków?

Czy możliwe jest wspólne rozliczenie małżonków, jeśli żona nie osiągnęła przychodów?

Pytanie: Małżeństwo nieprowadzące działalności gospodarczej rozliczało się w poprzednich latach wspólnie na formularzu PIT-37. W 2010 r. małżonka podatnika nigdzie nie pracowała, nie osiągnęła żadnych przychodów. Czy w związku z tym we wspólnym rozliczeniu PIT-37 za 2010 r. należy wykazać małżonkę podatnika z zerowym przychodem?

Gdy kontrahentami są małżonkowie

W praktyce może wystąpić sytuacja, w której każdy z małżonków prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakładają wspólność majątkową między małżonkami. Jednak przepisy ustawy o VAT nie definiują małżonków jako odrębnego podatnika VAT. Stosowanie w tym zakresie przepisów VAT może budzić wątpliwości.

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

majątku osobistego, wtedy wierzyciel może żądać jej zaspokojenia jedynie z majątku osobistego dłużnika. ...i bez wspólności Zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda, jeśli w małżeństwie osoby prowadzącej działalność gospodarczą ustanowiona została rozdzielność majątkowa. W takiej sytuacji każdy z małżonków

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące sprzedaży, kupna i obciążania swojego majątku. Nie potrzebuje zgody współmałżonka na zaciągnięcie kredytów i pożyczek. Rozdzielność z wyrównaniem dorobków Często jednak małżonek, który nie prowadzi działalności gospodarczej, boi się, że w np. w przypadku rozwodu

W czwartek pracownicy MF pomogą rozliczyć się z fiskusem

Pracownicy ministerstwa będą dyżurować w godzinach 10- 13. Informacje na temat ulgi, rozliczeń małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci będzie można uzyskać pod numerem 22 694 34 34. Porady dotyczące działalności gospodarczej, najmu, sprzedaży nieruchomości będą udzielane pod numerem 22 694

Od 1 grudnia przetwórcy mogą się starać o dotację z ARiMR

Od 1 grudnia przetwórcy mogą się starać o dotację z ARiMR

), którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. W tym przypadku maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 300 tys. zł. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych Agencji właściwych ze

Od 1 grudnia przetwórcy mogą starać się o dotację z ARiMR

KRUS), którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. W tym przypadku maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 300 tys. zł. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych Agencji

Ryczałt, czyli podatek miły fiskusowi i firmom

Ryczałt, czyli podatek miły fiskusowi i firmom

rozliczający się w ten sposób nie mają możliwości wspólnego opodatkowywania się z małżonkiem, nie mają też ulgi na dzieci, nie odliczają również kosztów uzyskania przychodów. Co więcej, niektóre rodzaje działalności gospodarczej (np. apteki, detektywów i tłumaczy) ustawowo wyłączono z ryczałtu. Jest też

PIT 2015. Fiskus wypełni za podatnika

PIT 2015. Fiskus wypełni za podatnika

To rewolucja w rozliczeniach. W połowie marca zeszłego roku na swoim nowym Portalu Podatkowym Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom zeznania roczne, które wstępnie wypełnił dla nich fiskus. Każdy "zwykły" podatnik, czyli ten, kto nie prowadzi działalności gospodarczej, mógł tam

ARiMR: ponad 530 wniosków o dotację na przetwórstwo rolne

domowego (ubezpieczonych w KRUS), którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. W tym przypadku maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 300 tys. zł.(PAP)

Zasady zatrudniania członka rodziny

W myśl przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osobą współpracującą razem z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą jest małżonek, własne dziecko, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, rodzice, macocha, ojczym, osoba przysposabiająca jeżeli pozostaje razem z

Fiskus poradzi, jak wypełnić PIT. Zadzwoń!

Fiskus poradzi, jak wypełnić PIT. Zadzwoń!

wychowujących dzieci - pod numerem tel. 22 694 34 34 - Działalność gospodarczą, najem, sprzedaż nieruchomości - tel. 22 694 33 33 - Opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych - tel. 22 694 55 88 - Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą - tel. 22 694 37 37 Dodatkowo pod numerem tel. 0 514 321 538

Masz firmę? Po rozwodzie oddasz połowę

Masz firmę? Po rozwodzie oddasz połowę

ustaniem wspólności majątkowej a podziałem majątku wspólnego znacznie zmieniła się pozycja i wartość przedmiotowej spółki na rynku. Spółka była założona w trakcie trwania małżeństwa, ale tylko przez jednego z małżonków. W dacie ustania wspólności majątkowej dopiero rozpoczynała działalność gospodarczą. Nie

PIT 2014. Zostały 4 dni na rozliczenie podatku

PIT 2014. Zostały 4 dni na rozliczenie podatku

- najczęściej popełnianego w tradycyjnych, papierowych rozliczeniach. Rzeczniczka zwróciła uwagę, że innym częstym błędem jest wspólne rozliczenie małżonków w sytuacji, gdy jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W takim przypadku nie jest to jednak możliwe. "Poza tym

Najprostsze PIT-y 2014 fiskus wstępnie wypełni za podatników

Najprostsze PIT-y 2014 fiskus wstępnie wypełni za podatników

Chodzi o tych podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Zeznania od fiskusa znajdą w budowanym przez resort finansów portalu podatkowym. Póki co ten plan jest podobno aktualny. Zeznania przygotują dla nas urzędy skarbowe. Jeśli podatnik będzie się zgadzał z wyliczeniami fiskusa

Słabe zainteresowanie wypełnieniem PIT przez fiskusa

Słabe zainteresowanie wypełnieniem PIT przez fiskusa

To rewolucja w rozliczeniach. W połowie marca na swoim nowym Portalu Podatkowym Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom zeznania roczne, które wstępnie wypełnił dla nich fiskus. Każdy "zwykły" podatnik, czyli ten, kto nie prowadzi działalności gospodarczej, mógł tam znaleźć swój

Przekazanie samochodu osobowego między działalnościami małżonków

małżonków, którzy wykorzystują składnik majątku w działalności gospodarczej prowadzonej odrębnie, wartość początkową tego środka ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział we własności, a więc w przypadku małżonków - po połowie. Jeśli jednak wspólny składnik majątku wykorzystuje

e-PIT śrubuje rekord. Pęknie 7 milionów. A może więcej?

e-PIT śrubuje rekord. Pęknie 7 milionów. A może więcej?

- przekonywał nas na Twitterze wiceminister finansów Jacek Kapica. Na razie też fiskus wstępnie wypełni zeznania jedynie dla zwykłych podatników, tych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i rozliczają się na formularzu PIT-37 (zdecydowanie najpopularniejszy). - Nie wszystko naraz. Szklanka może być do

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

liniowego, przedsiębiorca nie może skorzystać m.in. z ulg podatkowych (np. ulgi na internet lub na dzieci w przypadku, gdy jego jedynym źródłem przychodu jest działalność gospodarcza) oraz nie ma możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Jeżeli planujesz zarejestrować firmę w przyszłym roku

Do 10 stycznia pracownik może wystąpić do pracodawcy o rozliczenie PIT

wskazała, że jeśli pracownik (rozliczony przez płatnika) osiągnął również przychody np. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19 proc. lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Prezydent Komorowski podpisał ważne ustawy

Prezydent Komorowski podpisał ważne ustawy

instytucja asystenta podatnika. W centrach obsługi podatnika pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Asystenci

Związek z majątkiem

Związek z majątkiem

działalności zarobkowej albo np. z praw autorskich. To dlatego banki bardzo się pilnują, żeby nie udzielić kredytu jednemu małżonkowi bez zgody drugiego. Oczywiście jeśli kredyt został zaciągnięty w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, to bank może dochodzić swoich należności także ze składników

Kapica: w trakcie kontroli ws. Moniki Nowak stwierdzono nieprawidłowości

również nie uznano części kosztów uzyskania przychodów z tytułu rat leasingowych tego samochodu. Nie uznano również części wydatków związanych z użyciem telefonów komórkowych, które - w ocenie kontrolujących - były używane na inne cele niż działalność gospodarcza i nie stanowią kosztu uzyskania przychodów

Jak się związać finansowo?

małżonków planuje rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej - założenie firmy zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Gdy partner nie spłaci długu Gdy między małżonkami istnieje wspólność ustawowa, w przypadku niespłacenia długu komornik może zająć połowę pieniędzy na wspólnym koncie. Ale jest nadzieja

Rekord upadłości konsumenckich. Nowe prawo sprzyja "bankrutom"

jej zastosowania, np. prowadzi działalność gospodarczą, czy też wniosek był niekompletny lub został wycofany przez wnioskodawcę - poinformował Jerzy Kozdroń. Nowe prawo sprzyja "bankrutom" Kozdroń przypomina, że instytucja upadłości konsumenckiej funkcjonuje od 2009 r. - Wtedy w 2009 r

e-PIT idzie na kolejny rekord. Lubimy rozliczenia z fiskusem przez internet

samodzielnie uwzględnić w Picie przygotowanym przez fiskusa. Na razie też fiskus wstępnie wypełnił zeznania jedynie dla zwykłych podatników, tych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i rozliczają się na formularzu PIT-37 (zdecydowanie najpopularniejszy).W przyszłości fiskus wstępnie wypełni za

Ekspert: lepsza upadłość konsumencka niż branie kolejnych pożyczek

pracy na rzecz gorzej wynagradzanego zajęcia. Są też osoby, którym pozostały długi po prowadzonej wcześniej jednoosobowej działalności gospodarczej. W mojej ocenie, w tej chwili poza ewidentnymi przypadkami zawinionego działania, to dziś każdy z nich może spróbować ogłosić upadłość" - ocenił Hajduk

Notariusze pomogą zabezpieczyć majątek

prowadzi działalność gospodarczą. Drugie z małżonków nie odpowiada dzięki temu swoim majątkiem za ewentualne zobowiązania, straty i długi związane z prowadzoną firmą. Rozdzielność nie musi przy tym oznaczać, że jeden z małżonków pozbawia drugiego udziałów w swoim majątku. - Jest świetne rozwiązanie

Rozwód w życiu i z firmą

intercyzy i wprowadzeniu ustroju rozdzielności majątkowej nie istnieje majątek wspólny małżonków. To samo dotyczy majątku prowadzonej razem firmy. Dzięki temu wiadomo, które składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - np. nieruchomości czy samochody - są własnością żony, a które męża

Prawnik: jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką na nowych zasadach

31 grudnia weszły w życie nowe znacznie łagodniejsze przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej. Dzięki nim każdy konsument (osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej od co najmniej roku) może starać się o uwolnienie ze spirali długów poprzez ogłoszenie upadłości. "Pierwszym krokiem

Afera Amber Gold. Marcin P. zarzuca sędziemu stronniczość i wstrzymuje sprawę

Marcin P. i jego żona mogą stracić prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, bo nie złożyli w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości Amber Gold. W środę przed gdańskim sądem rejonowym przy ul. Piekarniczej odbyło się niejawne posiedzenie (dziennikarze nie mogli wejść na salę), po którym

Za długi współmałżonka prowadzącego działalność odpowiada drugi małżonek

współmałżonka Jeżeli zaległość z tytułu nieopłaconych w terminie składek ZUS powstała w okresie, w którym współmałżonek współdziałał razem z przedsiębiorcą przy wykonywaniu działalności gospodarczej i w związku z tym osiągał korzyści materialne, to wtedy wspólnie z przedsiębiorcą odpowiada za zobowiązania

Jeszcze dwa dni na zwrócenie się do pracodawcy o rozliczenie PIT 2012

majątkowych, z kapitałów pieniężnych czy z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19 proc. lub też przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wówczas powinien złożyć odrębne deklaracje przeznaczone do rozliczenia tych przychodów. "Fakt złożenia oświadczenia PIT-12

Czy umowa użyczenia zawarta przez małżonków powoduje konsekwencje podatkowe?

tym także między małżonkami, dochodzi również do użyczenia określonych składników majątku osobistego drugiemu małżonkowi. Dotyczy to głównie użyczenia nieruchomości, ale też ruchomości (np. samochodu) na potrzeby związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez drugiego małżonka. Użyczenie

PSL złożyło projekt umożliwiający przejście na emeryturę po 40 latach pracy

latach. Do stażu pracy liczyłyby się praca na etacie, umowie-zleceniu czy prowadzenie własnej działalności gospodarczej; nie liczyłby się czas studiów lub bezrobocia. Na emeryturę po 40 latach - według pomysłu PSL - mogliby liczyć także rolnicy, którzy do stażu pracy mieliby zaliczoną pracę na roli już

Morawski o PIT według PO: Dobra propozycja, ale skąd pieniądze?

rynku pracy zapowiada na ledwo ponad miesiąc przed wyborami. Komentatorzy zwracają uwagę na jeszcze jeden minus - możliwość ucieczki z wysokich progów podatkowych przez dobrze zarabiających, np. menedżerów, na własną działalność gospodarczą albo w kontrakty menedżerskie, gdzie płaci się 19-proc. PIT

PIT za 2014 r. fiskus wypełni za podatników. Rewolucja? Raczej niewielka

zeznania dla zwykłych podatników. Ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, jeszcze na to poczekają. Pytanie o terminy Wychodzi więc na to, że rewolucja w rozliczeniach to usługa dla stosunkowo nielicznych. Miliona, może dwóch z przeszło 20 mln. Poza wszystkim trzeba też pamiętać, że Portal Podatkowy

Formularz PIT-36

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. PIT-36 składany jest przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali

Separacja, rozwód, a co z długami? Kto powinien je spłacać?

małżonkowie posiadający intercyzę, ale stale współdziałający w prowadzeniu działalności gospodarczej i osiągający z tego korzyści odpowiadają za zaległości solidarnie i całym majątkiem. Jednakże zakres odpowiedzialności nie może być wyższy niż współudział w korzyściach. Jeśli więc Anna za pomoc mężowi

Bliski koniec ryczałtowego PIT-u za 2014 r.

wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, które samotnie wychowuje (zakaz ten nie dotyczy osób, które płaciły ryczałt tylko od najmu, dzierżawy, poddzierżawy itp.). 2 lutego jest też w tym roku ostatecznym terminem, w którym osoby prowadzące w 2014 r. działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

takich, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, po numerach PESEL. Formularz aktualizacyjny to teraz ZAP-3. Służy on do zgłaszania: aktualnego adresu miejsca zamieszkania, danych kontaktowych, czyli na przykład numeru telefonu czy adresu email oraz informacji dotyczących rachunku osobistego

Będzie trudniej uciec przed polskimi podatkami?

dochody zagranicznych spółek kontrolowanych, o ile prowadzą w państwie swojej rezydencji "rzeczywistą działalność gospodarczą". - Projekt nie precyzuje znaczenia tego terminu, wskazując w uzasadnieniu, że powinno być rozumiane zgodnie z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Duńska minister środowiska: oferujemy wsparcie dot. energetyki wiatrowej

Forum poświęcone było energii wiatrowej i gospodarowaniu odpadami; wystąpieniu Brosbol przysłuchiwał się książę Fryderyk. "Jesteśmy otwarci na partnerstwo z firmami z Polski" - mówiła Brosbol. "Podstawą duńskiego podejścia do kwestii energetyki wiatrowej jest efektywna działalność

10 błędów oczywistych, czyli na co trzeba uważać przy wypełnianiu PIT 2014

działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową, to nie mogą się wspólnie rozliczać z fiskusem. Często o tym zapominają. Tak samo jak podatnicy, których małżeństwo zaczęło się w trakcie roku, za który się rozliczają, np. 1 kwietnia. Wtedy także nie ma mowy o wspólnym

Mateusz Szczurek: Polak chce więcej. I dobrze

prowadzenia działalności gospodarczej, otoczenia, infrastruktury. Pensja, jakość życia są bardzo ważne, ale to, w jakim otoczeniu żyjemy czy prowadzimy działalność gospodarczą, również jest istotne. Ludzie chcieliby, żeby podatki były niższe, bo wtedy zarabialiby więcej. Chcieliby wyższej kwoty wolnej od

Fiskus znów przy telefonie

rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej, najmu i sprzedaży nieruchomości - 694 48 70. Dyżur dotyczący rozliczeń rocznych przez internet odbędzie się 27 kwietnia. 30 kwietnia kończy się okres rozliczeń z fiskusem z podatku za 2008 r.

MF: Nieprawidłowości po kontroli u Moniki Nowak; sprawdzana skarbówka w Gdańsku

. "Ostatecznie jednak zmiana wyniku finansowego prowadzonej działalności gospodarczej nie miała wpływu na rozliczenie zeznania podatkowego za rok 2012 małżonków państwa Nowak, ze względu na kwotę dochodu osiągniętą przez panią Monikę Nowak, która nie przekroczyła zapłaconych przez nią składek na

Ministerstwo Finansów pompuje rekord e-PIT-ów, którego (jeszcze) nie ma

., muszą to samodzielnie uwzględnić w PIT przygotowanym przez fiskusa. I tak jednak takie rozliczenie będzie łatwiejsze. Na razie fiskus wstępnie wypełnił zeznania jedynie dla zwykłych podatników, tych którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i rozliczają się na formularzu PIT-37 (zdecydowanie

PIT 2015. Duża ulga na dziecko

, że z ulgi nie korzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem ryczałtem, ani ci, którzy płacą liniowy PIT. Ministerstwo Finansów wiele razy tłumaczyło, że ani ryczałt, ani 19-proc. podatek liniowy od działalności gospodarczej nie są obowiązkowe. Jeśli przedsiębiorca chce mieć ulgę, może

Fiskus łapie podatników w sieć. I zapowiada dalsze ułatwienia

przez fiskusa zeznania roczne. Na razie dla zwykłych podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Ale w przyszłości fiskus przygotuje wstępnie wypełnione zeznania także dla nich. Jeśli podatnik nie korzysta z ulg i nie daje 1 proc. OPP, wystarczy, że takie zeznanie odeśle fiskusowi drogą

Wybierz podatek dla swojej firmy

prowadzący działalność gospodarczą mogą wybierać między trzema formami opodatkowania, a i to nie zawsze. Zasady ogólne dla wszystkich. Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać z opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych. Nie ma znaczenia, czy produkują nakrętki, części do

Finansowe "drobiazgi" związane z samochodem. Ważne dla firmy i... pracownika

Lepiej darować, niż sprzedać Jednym z przykładów sytuacji nietypowych może być sprzedaż samochodu firmowego przez przedsiębiorcę płacącego podatek dochodowy. Ponieważ taki pojazd jest składnikiem majątkowym firmy, jego zbycie tworzy przychód z działalności gospodarczej, a w konsekwencji odpowiednio

Rewolucja podatkowa to już fakt. Fiskus wypełnia nasze PIT-y

Finansów. Właśnie odpaliło w swoim Portalu Podatkowym (pod adresem PortalPodatkowy.mf.gov.pl albo PFR.mf.gov.pl) możliwość pobierania wstępnie wypełnionych za podatników zeznań podatkowych. Każdy "zwykły" podatnik, czyli ten, kto nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz na przykład pracuje w

Zapłacili za przejazd A4 podwójnie. Za niedopłatę - 5 tys. zł kary

dniach czytelnicy zostali jednak poproszeni o dosłanie paragonu za przejazd autostradą. "Konia z rzędem temu, kto - nie prowadząc działalności gospodarczej - przez dwa miesiące trzyma paragony za przejazd autostradą" - pisze czytelniczka. Dodaje, iż nic nie pomogły tłumaczenia, że przecież

Resort sprawiedliwości wydał poradnik o upadłości konsumenckiej

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych

Formularz PIT-36

prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej lub działy specjalne produkcji rolnej oraz podatników uzyskujących przychody z najmu opodatkowane według skali podatkowej, przychody ze źródeł położonych za granicą, a także przychody z innych

Czy małżonkowie wspólników zapłacą za długi spółki?

działalności gospodarczej. Niezależnie od majątku wspólnego, każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty, którym, w odróżnieniu od majątku wspólnego, może swobodnie rozporządzać. W skład majątku osobistego wchodzi przede wszystkim to, co kawalerskie lub panieńskie, ale także m.in. - co do zasady

W czwartek 17 kwietnia pracownicy MF pomogą w rozliczeniu PIT-ów

Zgodnie z komunikatem osoby, które mają wątpliwości związane z rozliczeniem ulg, czy rozliczeniem małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci powinny dzwonić pod numer telefonu 22 694 34 34. Specjaliści od rozliczenia działalności gospodarczej, najmu i sprzedaży nieruchomości będą czekać pod

Firma krok po kroku: Jaką formę prawną wybrać (część 1.)

Jednoosobowa działalność gospodarcza. Spółka z o.o. Spółka cywilna. Jawna. Komandytowa... W sumie istnieje kilka różnych form rejestracji firmy. Każdy niesie ze sobą inne wymagania prawne, inne obowiązki dla właściciela, ma inne wady i inne zalety. Wbrew pozorom wybór nie jest trudny. Kiedy

W czwartek pracownicy MF pomogą w rozliczeniu PIT-ów

Zgodnie z komunikatem osoby, które mają wątpliwości związane z rozliczeniem ulg, czy rozliczeniem małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci powinny dzwonić pod numer telefonu 22 694 34 34. Specjaliści od rozliczenia działalności gospodarczej, najmu i sprzedaży nieruchomości będą czekać pod

Pępowina miasta z firmą. Tam nie ma bezrobocia, ludzie mają mieszkania

działalność gospodarczą. Podziwiał krewnego, który miał zakład produkujący części do maszyn rolniczych. Wreszcie wspólnie z kolegą, też eksoficerem, Gierszewski zaczął wytwarzać doniczki ceramiczne i podstawki pod znicze, a później - już na własną rękę - wyroby z metalu, m.in. siatki ogrodzeniowe, drut

Rewolucja w emeryturach

pozwolić Polakom odchodzić na emeryturę po 40 latach pracy. Liczyć się będą lata, za które opłacaliśmy składki, a więc praca na etacie, umowie zleceniu, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ale już nie umowa o dzieło. Nie będą też zaliczane lata studiów czy okres pobierania renty. Na tym koniec

Zdrowie w Polsce? Niektórzy wolą łapówki niż prywatne wizyty

- podsumowała Małgorzata Gałązka-Sobotka. Nie ma w Polsce bezpłatnej służby zdrowia Co roku z naszych składek na NFZ jest przeznaczane ponad 70 mld zł. Co się kryje pod tą liczbą? Ponad połowa wpływów pochodzi od osób zatrudnionych na umowę o pracę. Reszta to osoby prowadzące działalność gospodarczą czy na

Koniec ryczałtowego PIT za 2012 r.

ryczałtowców jest PIT-28. Do tego dochodzą załączniki - osoby prowadzące działalność gospodarczą na własne nazwisko (na własny rachunek) oraz uzyskujące w zeszłym roku przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wypełniają dodatkowo PIT-28/A, natomiast podatnicy

Firma w kłopotach? Zobacz kiedy i jak odpowiadasz swoim majątkiem

pozostałych przypadkach? Skutecznym rozwiązaniem jest rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami. Ten specyficzny typ umowy można zawrzeć w każdym czasie, także wtedy, gdy firma już działa, ale najlepiej zrobić to jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem działalności gospodarczej. O istnieniu takiej umowy

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Służbie Celnej

szybsze rozliczanie przedsiębiorców i podatników oraz redukcję kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. "W praktyce dokonywanie wpłat na konto jednej izby celnej oraz wprowadzenie jednolitych procedur powinno ograniczyć nieprawidłowości w obsłudze przedsiębiorców, dzięki czemu oni

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

odrzuconego zapisu wchodzi ponownie w skład spadku i podlega normalnemu dziedziczeniu. Na ratunek firmie O wprowadzenie zapisu od lat zabiegali przedsiębiorcy. Przekonywali, że poprawi on bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, ułatwiając przejęcie firmy po śmierci dotychczasowego właściciela. Jeśli zawczasu

PIT-y 2010: Czy wspólne rozliczenie jeszcze się opłaca

dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowym 19-proc. PIT. To dlatego, że - jak uznali twórcy przepisów - 19-proc. stawka liniowa jest tak atrakcyjna, iż żadne inne zachęty do jej stosowania nie są potrzebne. Nie ma więc przy liniowym PIT nie tylko wspólnego rozliczenia z małżonkiem (albo

Ryczałt podatkowy wychodzi z kryzysu

uproszczoną księgowością, to korzystający zeń przedsiębiorcy płacą podatek od przychodów, co oznacza, że nie mogą odliczać kosztów. Podatnik prowadzący działalność opodatkowaną ryczałtem nie może opodatkować się z małżonkiem czy dzieckiem. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej ustawowo wyłączono z

Sprawdź, czy odpowiadasz za długi swoich bliskich

. Wierzyciel może dochodzić swego tylko z majątku osobistego dłużnika oraz z jego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli dłużnik prowadzi działalność gospodarczą, wierzyciel może dochodzić swego z dochodów z tej działalności oraz z przedmiotów służących do jej prowadzenia. Przykład. Anna zaciągnęła kredyt na

Pity 2011: Jak liczyć podatek

Polsce. I dodatkowo - certyfikatem rezydencji mogą udokumentować miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Uwaga! Trzeba pamiętać, że wspólne rozliczenie małżonków nie jest, niestety, możliwe, gdy przynajmniej jedno z nich osiąga dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowym 19-proc. PIT

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia. Może to być np. zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzenie dowodu wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, zaświadczenie

Trudne egzaminy na prawo jazdy poprawiają sytuację finansową WORD-ów, a nie bezpieczeństwo na drodze. Miażdżący raport NIK

składania wymaganych oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka. NIK ma wiele zastrzeżeń do sposobu szkolenia i prowadzenia kursów w ośrodkach szkolenia kierowców. Część ośrodków prowadziła kursy w sposób niezgodny z programem, pojazdami niespełniającymi wymagań. W latach 2013-14 w co

Prawie milion PIT-ów przez sieć, ale 1279 po terminie

-y napływały też do resortu już po terminie. Wedle danych ze środy 4 maja z godziny 13 fiskus dostał siecią 954 654 zeznania roczne. Oznacza to, że po terminie wpłynęło do niego 1279 PIT-ów. W sumie przez sieć fiskus dostał: 141 401 formularzy PIT-36 (dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Sejm uchwalił nowelę ustawy o upadłości konsumenckiej

26.06. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej , które nieumyślnie wpadły w kłopoty finansowe, będą mogły łatwiej ogłosić upadłość, co pozwoli im na rozpoczęcie nowego rozdziału z czystą kartą - taki ma być skutek nowelizacji uchwalonej w czwartek przez Sejm

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

(jeśli masz), imiona rodziców, adres zamieszkania i zameldowania; 2. Nazwę firmy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zawsze częścią nazwy musi być twoje imię i nazwisko. Oczywiście możesz wpisać dodatkowe określenia, np. Jan Kowalski, Usługi Malarskie; 3. Kod PKD 2007. PKD to polska

Firmy wybierają podatek. Łatwiej o liniowy PIT

, dentyści, pielęgniarki i taksówkarze. Reszcie do wyboru pozostają Zasady ogólne. Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać z opodatkowania swoich dochodów na zasadach ogólnych. Nie ma znaczenia, czy produkują nakrętki do słoików, części do samochodów, handlują pietruszką, czy

Pękła granica pięciu milionów PIT-ów w sieci!

upowszechnienie dostępu do internetu. Ale to nie koniec udogodnień. Już w 2015 r. w czasie rozliczeń za 2014 r. większość podatników - ci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej - będzie miała udostępnione w portalu podatkowym wstępnie wypełnione zeznania roczne - zapowiedziało w zeszłym roku Ministerstwo

Pity 2013: Cztery miliony PIT-ów w sieci

wątpliwości związane z rozliczeniem ulg czy rozliczeniem małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci, powinny dzwonić pod numer telefonu 22 694 34 34. Specjaliści od rozliczenia działalności gospodarczej, najmu i sprzedaży nieruchomości będą czekać pod numerem telefonu 22 694 33 33, a eksperci od

Rządowa walka o podatki, firmy mają płacić w Polsce. Bez powtórki z LPP

Zasiewska. Wady i problemy nowych przepisów Eksperci zwracają uwagę na wady nowych przepisów. Zgodnie z projektem wyłączeniu z opodatkowania mają podlegać dochody zagranicznych spółek kontrolowanych, o ile prowadzą w państwie swojej rezydencji "rzeczywistą działalność gospodarczą". Problem w tym

Nasze śledztwo. Niebezpieczne związki Wrocławia z biznesem

, że to moja sprawa - odpowiada syn sekretarza miasta. Z Inter-Systemem współpracował również zięć sekretarza Patalasa - Mariusz Niedzielski. Sekretarz: - Ma swoją działalność gospodarczą, robił jakieś dachy dla Inter-Systemu. Pytałem go, czy to były dachy związane z gminą Wrocław. Nie

Nowa cyfrowa i urzędowa rzeczywistość. Teraz w Polsce

podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej wejdzie w życie w styczniu 2015 r. - informuje Ministerstwo Finansów. Obsługa "po nowemu" firm rozliczających się w ramach PIT i CIT ma ruszyć w 2016 r., zaś sprawy związane z VAT - w 2017 r. ...i rewolucja w PIT Plan

Rząd chce usprawnić przebieg postępowań upadłościowych

możliwość orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużników. Projekt noweli wprowadza ochronę wierzycieli, w sytuacji, gdy małżonkowie zdecydują się na rozdzielność majątkową przed ogłoszeniem upadłości. Oznacza to, że mimo rozdzielności majątkowej, małżonkowie będą ponosili

MF: podatnicy złożyli ponad 4 mln elektronicznych PIT-ów

rozliczeniu PIT-ów za 2013 r. Zgodnie z komunikatem osoby, które mają wątpliwości związane z rozliczeniem ulg, czy rozliczeniem małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci, powinny dzwonić pod numer telefonu 22 694 34 34. Specjaliści od rozliczenia działalności gospodarczej, najmu i sprzedaży

PIT-y 2010: "Ręczne" rozliczanie - jak wypełnić PIT-y

. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania". Ważne! Zasada ta dotyczy wszystkich wspólnie składanych PIT. Nie tylko PIT-37. "Firmowe" PIT-36 i PIT-36L Ten formularz przeznaczony jest m.in. dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną

PIT od fiskusa, czyli rewolucja w rozliczeniach

rozliczeniu wyręczy. Teraz wyręczać nas w rozliczeniach z fiskusem postanowiło... Ministerstwo Finansów. Tylko PIT-37 jednym kliknięciem Każdy "zwykły" podatnik, czyli ten, kto nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz na przykład pracuje w firmie czy urzędzie, po zalogowaniu się w Portalu

PIT 2009: Ryczałt ewidencjonowany i PIT-28

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ciągle cieszy się dużą popularnością wśród podatników prowadzących działalność gospodarczą - płacą go nieduże firmy prowadzące m.in. działalność usługową i wytwórczą, a także budowlaną, oraz wynajmujący domy czy mieszkania. A wszystko przez to, że należy do

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

ulgach podatkowych. PIT-y po liftingu Do rozliczeń za 2013 r. Ministerstwo Finansów przygotowało taki sam zestaw PIT jak w kilku ostatnich latach. Mamy więc nadal dwa podstawowe druki rocznych zeznań podatkowych: PIT-36 (działalność gospodarcza) i PIT-37 (wynagrodzenie za pracę, emerytury itp.). Do tego

Ludzie ślą donosy do fiskusa. Skąd on na to wszystko ma?

, niewystawiania faktur, zatrudnienia na czarno, wystawiania fikcyjnych faktur i korzystania z takich dokumentów, wyłudzenia podatku VAT, nielegalnego handlu w internecie czy samochodami, świadczenia usług bez zarejestrowanej działalności gospodarczej - wylicza rzeczniczka UKS. Wszystkie wpływające informacje UKS

Do 20 stycznia firmy muszą wybrać podatek

, warzywniaków, lekarze, dentyści, pielęgniarki i taksówkarze. Reszcie do wyboru pozostają trzy formy opodatkowania. Zasady ogólne dla wszystkich. Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać z opodatkowania swoich dochodów na zasadach ogólnych. Nie ma znaczenia, czy produkują części do

Jak przez internet można załatwić sprawę w urzędzie

zaproszenie dla cudzoziemca oraz uaktualnić adres działalności gospodarczej. Okazało się, że w swoim mieście nie może tego zrobić. Nie dowiedział się jednak tego od razu, bo portal nie wyświetla usług dostępnych w danej miejscowości. Zupełnie wbrew intuicji użytkownicy muszą najpierw wybrać z długiej listy

Dziś koniec ryczałtowego PIT-owania za 2011 r.

Czytaj też: Pity 2011: nowe wzory formularzy, porady. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić nie tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale też wynajmujące swoje domy czy mieszkania. Jak co roku podstawowym formularzem ryczałtowców (płacą go nieduże firmy prowadzące m.in

Prostsze rozliczenia z ZUS dla dobrowolnie odprowadzających składki

emerytalno-rentowych zwolnione były osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacające składki za siebie i współpracowników.

Kurier: sąsiad to rodzina, czyli co zrobić z uszkodzoną paczką [INTERWENCJA PIENIĘDZY EKSTRA]

. potwierdzenia doręczenia) wynika, że paczka została doręczona pod adres wskazany w liście przewozowym - mówi Marcin Kruszyński z Siódemki. Podkreśla też, że klient prowadzi działalność gospodarczą. - Adres doręczenia jest jednocześnie adresem przedsiębiorstwa, a co za tym idzie - kurier miał prawo zostawić

Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy

gospodarczej.Małym podatnikiem, w rozumieniu przepisów ustawy o pdof, jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości

Rozliczenie roczne - jak obciąć sobie podatek

podawać w PIT swoich numerów NIP. W to miejsce wpisują PESEL. A poza tym fiskus przygotował dla nas tradycyjny zestaw PIT-ów. Najpopularniejszy będzie PIT-37 dla zwykłych podatników. Dalej PIT-36 dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. I ulgowe załączniki PIT-O (zwykłe ulgi) i PIT-D (ulgi

Rozliczenie kredytu w kosztach działalności

niego, wówczas nie ma podstaw do odmowy zaliczenia do kosztów podatkowych całości zapłaconych od tego kredytu odsetek.Tak samo kwestia kosztów wygląda w przypadku kredytu zaciągniętego przez małżonków, z których tylko jedno prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli przeznaczony zostanie w całości na tę

Pity: 2011: Lista błędów oczywistych

organizacjom pożytku publicznego. Nic się nie dzieje, jeśli ją zaniżą. Gorzej, gdy zawyżą. Wtedy ich OPP mogą w ogóle nie dostać pieniędzy z ich podatku. 13. Małżonkowie rozliczają się wspólnie, choć nie mają do tego prawa. Jeśli jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem

Amber Gold: Gdzie zniknęło 20 milionów państwa P.

Z ustaleń prokuratury wynika, że prezes Marcin P. i jego żona Katarzyna zarobili w Amber Gold łącznie blisko 27 mln zł. Pierwsze miliony zaczęli sobie wypłacać już po kilkunastu miesiącach działalności parabanku. Pobierali stosunkowo niewielkie pensje, ale w roku 2010 na umowy zlecenie i o dzieło

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery