działalność gospodarcza dopłaty

Tomasz Konieczny, Gazeta Podatkowa Nr 587 z dnia 2009-08-24

Dopłaty do kredytów mieszkaniowych dla bezrobotnych

Dopłaty do kredytów mieszkaniowych dla bezrobotnych

Urzędy pracy są już gotowe na przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia zwrotnej pomocy państwa polegającej na przejęciu spłaty kredytu mieszkaniowego przez okres 12 miesięcy w ratach do 1.200 zł. Na dopłatę do kredytu mogą liczyć osoby, które utraciły pracę lub zakończyły prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej po 1 lipca 2008 r. Warunkiem otrzymania pomocy będzie zarejestrowanie się w urzędzie pracy i uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Prezydent Komorowski podpisał ważne ustawy

W poniedziałek Bronisław Komorowski kilka dni przed końcem kadencji podpisał szereg ważnych ustaw. Wśród nich znalazły się m.in. regulacje dotyczące rządowego programu dopłat do mieszkań dla młodych. Komorowski podpisał też ustawę powołującą Radę Dialogu Społecznego i pozwalającą powoływać asystentów podatników.

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał tzw. ustawę zasiłkową. Matki na Działalności Gospodarczej protestują. Studentki i bezrobotne dostaną 1 tys. zł zasiłku.

Prezydent podpisał ustawę dot. ochrony miejsc pracy

firm - przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i usługową w handlu, przetwórstwie i transporcie. Pieniądze będą przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, w których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej

ARiMR: rolnicy mogą skorzystać z ułatwień w spłacie kredytów

Z udogodnień w spłacie kredytów preferencyjnych z dopłatami z ARiMR mogą korzystać rolnicy, których dotknęły zdarzenia o charakterze losowym, takie jak np.: katastrofy naturalne, długotrwałe choroby kredytobiorcy, kradzieże mienia oraz choroby i straty w inwentarzu, a także przypadki wynikające z

Budimex przedsprzedał 1 079 mieszkań w I poł. 2015 r.

kredytem oraz funkcjonowanie programu rządowych dopłat do pierwszych mieszkań (Mieszkanie dla Młodych) spowodują prawdopodobnie utrzymanie dobrej koniunktury. Ponadto uruchomienie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Funduszu Mieszkań na Wynajem wraz ze stabilnym wzrostem gospodarczym stanowią

Dolnośląskie. Złożono 248 wniosków dotyczących pomocy młodym bezrobotnym

zagospodarowanie w nowym miejscu. Uczestnik będzie mógł też otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie ponad 20 tys. zł. DWUP podał, że w 2015 r. rozdysponuje w sumie 92,8 mln zł w ramach POWER na wsparcie prawie 8 tys. młodych osób z Dolnego Śląska. Według statystyk na koniec

Kraków.Sąd: uchwała sejmiku ws. zakazu paliw stałych - nieważna

Wyrok WSA nie jest prawomocny. Stronom przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przyjętą w listopadzie 2013 r. ustawę zaskarżyły do WSA dwie osoby, podnosząc, iż stanowi ona naruszenie konstytucyjnych zasad równości obywateli i swobody działalności gospodarczej. Podnosiły

Augustynowska z Nowoczesnej: Dodatek na dzieci to 100 mld zł kosztu dla budżetu

zostać obniżony do 15%. Premier zapowiedziała także zmiany procedur w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Szydło zapowiedziała także, że minister finansów przygotuje autopoprawkę do budżetu na 2016 r., aby móc sfinansować dopłaty dla rodzin w wysokości 500 zł na drugie i

Parlament Europejski za wsparciem dla zwolnionych z zakładów w Tychach

. Środki, o które ubiegała się Polska, posłużą refundacji połowy kosztów wsparcia, poniesionych już przez Fundusz Pracy na programy adresowane do zwolnionych osób. To m.in. szkolenia i staże zawodowe, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, dopłaty do wyposażenia lub doposażenia

Abonament medyczny dla dzieci. Za co płacimy?

Abonament medyczny dla dzieci. Za co płacimy?

dzieci) może kosztować już ok. 200 zł miesięcznie. Jednak nie każdy ma taką możliwość. Ubezpieczenia od pracodawcy nie dostaną bowiem ani osoby zatrudnione na umowę-zlecenie, ani na umowę o dzieło. Ci, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, jeśli chcą prywatnie leczyć siebie lub swoje dzieci

Kraków.Będzie skarga kasacyjna na uchylenia uchwały o zakazie palenia węglem

naruszenie tej normy kompetencyjnej przełożyło się automatycznie na naruszenie licznych zasad konstytucyjnych: praworządności, równości, wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Marszałek Sowa przyznał, że zarząd województwa, pracując nad uchwałą, miał wątpliwości związane z art. 96, dlatego

Rolnicy protestują pod kancelarią premiera i mają prezent dla Ewy Kopacz

Rolnicy protestują pod kancelarią premiera i mają prezent dla Ewy Kopacz

Nielegalna, czyli wyprodukowana i sprzedawana bezpośrednio przez rolników. Polscy producenci nie mogą sami detalicznie sprzedać np. wiejskiej kiełbasy, soku z jagód czy białego sera. Jeśli sprzedadzą wytworzone w swym gospodarstwie produkty bez zakładania działalności gospodarczej, mogą - zgodnie z

Sawicki: szczególne wsparcie dla średnich gospodarstw

działalności gospodarczej. "Mając taki zastrzyk finansowy może z powodzeniem sięgać np. po mikroprzedsiębiorczość" - ocenił minister. Sawicki zaznaczył że "nie będzie to proste przekazywanie z ojca na syna czy kuzyna". Gospodarstwo będzie musiało się powiększyć do średniej krajowej, a w

We wtorek posłowie zajmą się ułatwieniami dla firm z sektora MŚP

"Celem projektowanej regulacji jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej. Służyć temu będzie uproszczenie regulacji, redukcja niektórych obowiązków informacyjnych, doprecyzowanie zagadnień budzących wątpliwości, wsparcie inwestycji oraz podniesienie efektywności pracy"

Augustynowska, Nowoczesna: Dodatek na dzieci to 100 mld zł kosztu budżetu (akt.)

 CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw ma zostać obniżony do 15%. Premier zapowiedziała także zmiany procedur w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Szydło zapowiedziała także, że minister finansów przygotuje autopoprawkę do budżetu na 2016 r., aby móc

Sejm uchwalił przepisy dot. ochrony miejsc pracy

szerokiego kręgu firm - przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i usługową w handlu, przetwórstwie i transporcie. Pieniądze będą przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, w których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności

Rolnicy muszą się spieszyć po unijne dotacje

Rolnicy muszą się spieszyć po unijne dotacje

gospodarczej tych obszarów. Czas na młodych rolników W ramach PROW promowani będą młodzi rolnicy (do 40. roku życia), którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich będą mogli liczyć na "premie" na start wynoszące 100 tys. zł. Wypłata nastąpi w dwóch etapach: najpierw 80 proc., a po zrealizowaniu

Komisja budżetowa PE za wsparciem dla zwolnionych z zakładów w Tychach

działalności gospodarczej, dopłaty do wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz szkolenia z przedsiębiorczości. "Z moich informacji wynika, że tylko 80 osób spośród ponad 1000 dotkniętych przez zwolnienia grupowe w Fiacie Auto Poland w Tychach na początku zeszłego roku zostaje jeszcze bez pracy

Kopacz: na początku marca kompleksowy program przemysłowy dla Śląska

działalność strefy gospodarczej. (...) Tam gdzie mamy przemysł (...)ciężki, hutniczy, wysoko energochłonny, tam trzeba wspierać i będziemy to robić. Na początku marca przedstawimy takie rozwiązania" - powiedziała Kopacz. Dodała, że takie wsparcie jest potrzebne po to, aby ceny energii dla polskich hut

Zawiłe losy rolnej spółki. Z "walczącego o swoje" do "aresztowanego"

Zawiłe losy rolnej spółki. Z "walczącego o swoje" do "aresztowanego"

dopłaty, reprezentując inny podmiot gospodarczy. Według przedkładanych w ARiMR dokumentów pieniądze te miały być przeznaczone na budowę hal chłodniczych i innych budynków oraz na zakup maszyn niezbędnych do produkcji rolnej. W celu odblokowania dotacji i uzyskania kolejnych dopłat podejrzani - zdaniem

Pół miliarda złotych na ochronę miejsc pracy. Przez rosyjskie embargo

Pół miliarda złotych na ochronę miejsc pracy. Przez rosyjskie embargo

tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie handlu, przetwórstwa i - na co zwracam szczególną uwagę - transportu - podkreślał Męcina. Według wiceszefa resortu pracy zasady ubiegania się o pomoc i kryteria jej przyznawania, oświadczenia, poziom spadku obrotów będą podobne

Krzysztof Jurgiel kandydatem na ministra rolnictwa w rządzie PiS

krajowych, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Etyki PiS oraz szefa Zespołu Rolnego PiS. W 1994 został radnym rady miejskiej Białegostoku, a następnie wiceprezydentem miasta odpowiedzialnym za gospodarkę gruntami, politykę przestrzenną i rozwój gospodarczy. W latach 1995-1998 sprawował urząd prezydenta

Hogan m.in. o rynku pracy na wsi i polityce rolnej UE

Komisarz wziął udział w Międzyzdrojach (Zachodniopomorskie) w dwudniowej konferencji podsumowującej 25 lat działalności Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej pt.: "Przyszłość obszarów wiejskich w Europie". Podczas dyskusji panelowej nt. przyszłości obszarów wiejskich w Europie

KE proponuje Polsce 1,2 mln euro dla zwolnionych pracowników Fiata

przedsiębiorczości, stypendia szkoleniowe, dopłaty do zatrudniania czy środki na założenie działalności gospodarczej. Całkowity koszt pakietu działań szacowany jest na 2,5 mln euro, z czego połowę ma pokryć EFG. Wniosek w tej sprawie zostanie teraz przekazany do zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE

Minimum 1 tys. zł zasiłku macierzyńskiego dla matek prowadzących firmę

państwa przez rok stałą kwotę ok. 1 tys. zł na rękę. Dotyczy to również kobiet, których wyliczony zasiłek będzie niższy niż 1 tys. zł. Dostaną one dopłatę tak, żeby ich świadczenie nie było niższe. Chodzi przede wszystkim o kobiety, które założyły działalność gospodarczą, a potem od razu ją zawiesiły

Rząd przyjął projekt przepisów wspierających firmy po embargu Rosji

przedsiębiorcy dotknięci ograniczeniami eksportowymi. Środki trafią na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, w których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia eksportu produktów na terytoria

Projekt ustawy dotyczącej rozwoju lokalnego - do drugiego czytania

terenie kilku gmin. Nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa. Grupa taka może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji strategii rozwoju lokalnego (LSR). Strategia rozwoju lokalnego może być realizowana na obszarze zamieszkanym przez nie więcej niż 150 tys. mieszkańców, ale nie mniej niż

Bezrobocie to dramat młodych. Jak im pomóc? [KRYNICA]

bezrobocia młodych trzeba popatrzeć jak na strategię społeczno-gospodarczą. Jako PiS proponujemy np. obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne na obszarze gmin szczególnie dotkniętych bezrobociem w części finansowe przez pracodawcę. Oprócz tego stworzenie funduszu na pożyczki dla bezrobotnych absolwentów

Bliski koniec ryczałtowego PIT-u za 2014 r.

ewidencjonowanego, podstawowym formularzem jest PIT-28. Do tego dochodzą załączniki - osoby prowadzące działalność gospodarczą na własne nazwisko (na własny rachunek) oraz uzyskujące w zeszłym roku przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wypełniają dodatkowo PIT

Sejm uchwalił przepisy dot. ochrony miejsc pracy

przedsiębiorców, którą przewiduje uchwalona ustawa, ma trafić do szerokiego kręgu firm - przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i usługową w handlu, przetwórstwie i transporcie. Pieniądze będą przeznaczone na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami w firmach, w których

Kraków. Skarga kasacyjna na uchylenie uchwały o zakazie palenia węglem

konstytucyjnych: praworządności, równości, wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Jak argumentował Kozak, sejmik nie przekroczył swojej delegacji ustawowej, wprowadzając prawo miejscowe, ponieważ uczynił to dbając z zdrowie i życie blisko miliona mieszkańców stolicy Małopolski. Zdaniem władz regionu WSA

Czekamy na realizację obietnic

Premier obiecała, że w przyszłym roku mają być gotowe założenia nowej ordynacji podatkowej (kolejne, bo przecież rząd pracuje aktualnie nad nowelizacją tej ustawy), nowe prawo działalności gospodarczej i nowelizacja prawa budowlanego. Pytanie, czy te propozycje, na razie mało konkretne, spełnią

Dopłaty do letniego wypoczynku dzieci pracowników

prowadzący działalność w tym zakresie, - dopłatą objęte są wczasy, kolonie, obozy i zimowiska (w tym również połączone z nauką) oraz przejazdy związane z tym wypoczynkiem. Świadczenie w formie dopłaty Jak zostało wskazane na wstępie, jednym z warunków, aby świadczenie otrzymane od pracodawcy było objęte

Mateusz Szczurek: Polak chce więcej. I dobrze

prowadzenia działalności gospodarczej, otoczenia, infrastruktury. Pensja, jakość życia są bardzo ważne, ale to, w jakim otoczeniu żyjemy czy prowadzimy działalność gospodarczą, również jest istotne. Ludzie chcieliby, żeby podatki były niższe, bo wtedy zarabialiby więcej. Chcieliby wyższej kwoty wolnej od

PSL łasi się do emerytów. Za pieniądze z budżetu

działalności gospodarczej, ale już nie umowa o dzieło. Nie będą też zaliczane lata studiów czy okres pobierania renty. Na tym koniec podobieństw. Projekt jak prezydenta, ale inny Ludowcy zamierzają sypnąć korzyściami i kasą dla wszystkich emerytów. Komorowski chciał, aby z nowych emerytur mogli skorzystać

PIT ciągle liniowy (prawie). Garstka bogatych wpłaciła najwięcej

, wsparły je średnio kwotą 45 zł, o 3 zł wyższą niż rok wcześniej. Na koniec dane o liniowym PIT od działalności gospodarczej. Swoje dochody według stawki 19-proc. rozliczyło niemal 474 tys. przedsiębiorców. O blisko 28 tys. więcej niż rok wcześniej. Mieli w sumie ponad 97 mld zł dochodu (rok wcześniej 86

Podatnicy, do internetu! Będzie rekord e-PIT-ów?

elektronicznej. 2 lutego rozliczenie z fiskusem z podatku za zeszły rok zakończyła pierwsza duża grupa podatników, zapewne ok. miliona osób. To ci, którzy płacą tzw. ryczałt ewidencjonowany, bo prowadzą stosunkowo niewielką działalność gospodarczą albo wynajmują swoje domy bądź mieszkania. I ci, którzy dochody z

W kampanii do europarlamentu mało wątków gospodarczych

Wybory europejskie nie wywołały debaty gospodarczej. W spotach wyborczych próżno szukać treści skierowanych do przedsiębiorców, nie ma mowy o przyszłości gospodarczej Europy. Realny problem? Euro Jak się wydaje, jedynym realnym problemem gospodarczym podejmowanym w kampanii, zresztą ostrożnie, jest

Ryanair krytykuje LOT za pomoc publiczną. Sam bierze miliony od samorządów

przyszłości tanie linie będą dowozić pasażerów do największych lotnisk. Można więc założyć, że znaczenie dopłat ze strony lotnisk będzie odgrywało coraz mniejszą rolę. Tymczasem dla portów lotniczych opieranie działalności na tanich liniach przyciąganych kontraktami promocyjnymi również jest niebezpieczne

Pięć lat, czyli koszmar podatkowy

przepisach, a co dopiero je stosować. W tej sytuacji przerzucanie odpowiedzialności na przedsiębiorców pięć lat wstecz jest złym rozwiązaniem. W skrajnych przypadkach uderza w podstawy bytu firm, destabilizuje rynek, zwiększa ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. W spornych sprawach, zmieniając

Tański: przemiany ustrojowe były korzystne dla gospodarki żywnościowej

oni zapoczątkowali przemiany gospodarcze, choć byli z ekipy, która traciła władzę. W 1988 r., został uchwalona ustawa o działalności gospodarczej tzw. ustawa Wilczka, która kładła podstawy pod przywrócenie w Polsce wolnego rynku. PAP: A póżniej? A.T.: Reformy wprowadzali także kolejni premierzy

Górnicy z najwyższymi emeryturami. Dwa razy więcej niż średnia

górników to nauczyciele (2270 zł brutto) czy kolejarze (1907 zł brutto). A już prawdziwa przepaść dzieli od górników osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (1657 zł brutto emerytury). Wacław Czerkawski, wiceszef Związku Zawodowego Górników: - Nie przesadzajmy z tymi wysokimi emeryturami. Spotykam

Pracują w szarej strefie, bo im się to opłaca

wieczna nagonka na pracodawców. Robi się z nas wyzyskiwaczy i kombinatorów, ale kiedy przyjrzeć się sprawie, to często inicjatywa zatrudnienia na boku wychodzi od pracowników. Ula, 27 lat, Warszawa, dziennikarka, fotografka Jestem wolnym strzelcem, nie mam założonej działalności gospodarczej ani nie

Nowa premier nie rozsadzi budżetu

swoim exposé. Dawno żaden premier nie poświęcił tak dużo uwagi przedsiębiorczości. Ewa Kopacz bardzo dobrze zdiagnozowała problemy przedsiębiorców. Zapowiedź zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej ma przynieść ulgę w uciążliwym systemie kontroli firm. Może też przyczynić się do

Związki zawodowe mają firmowe lokale za darmo, ale co z podatkiem

tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy VAT". Jak widać, kluczowy problem to to, czy udostępnianie pomieszczeń związkom jest związane z działalnością gospodarczą podatnika (nie trzeba płacić), czy nie (płacić trzeba). W przypadku PKP fiskus

Rekomendacje MFW dla Ukrainy - rady, których Kijów nie słuchał

dotyczyć nawet 40 proc. populacji. Kolejną rekomendacją dla władz w Kijowie była poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Ukraina zajmuje 112. miejsce w raporcie Doing Business 2014, przygotowanym przez Bank Światowy. Eksperci zauważyli wprawdzie poprawę w porównaniu z poprzednim

Bez zmian w rolniczych podatkach, bo rząd boi się wyborców

naszym kraju podatkami i składkami jest praca i działalność gospodarcza. Składka ZUS indywidualnego przedsiębiorcy wynosi ok. 1000 zł miesięcznie. Rolnik mający ponad 100 ha płaci 987 zł. Kwartalnie. Stąd ogłoszenia w mediach ze strony pośredników "oferujących pomoc" w uzyskaniu ubezpieczenia w

Koalicja i opozycja popierają projekt ws. ochrony miejsc pracy

-16 zarezerwowano do 500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pomoc ma zostać skierowana do szerokiego kręgu firm - przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i usługową w handlu, przetwórstwie i transporcie. Środki trafią na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników

Prawo nie chroni klientów bankrutów

upadłościowego z powodu przejęcia dokumentacji przez prokuraturę. Ponadto przepisy prawa upadłościowego przewidujące konsekwencje w postaci zakazu prowadzenia działalności gospodarczej nie mają zastosowania wobec funkcji pełnionych w zarządach i radach nadzorczych spółek akcyjnych. 8. Poważnym błędem ustawodawcy

Sawicki: PROW na lata 2014-2020 - bardziej ukierunkowany na konsumenta

. Dodał, że obszary wiejskie będą też korzystały ze środków Funduszu Spójności. W sumie na rolnictwo (dopłaty bezpośrednie) i obszary wiejskie będzie 42,4 mld euro. Jak mówił szef resortu rolnictwa, najważniejszą sprawa było skonstruowanie nowego PROW tak, by wzmocnić współpracę między rolnikami, a także

Ulga na dzieci w PIT 2014 - ile na pierwsze, drugie, trzecie dziecko

-procentowy podatek liniowy od działalności gospodarczej nie są obowiązkowe. Jeśli przedsiębiorca chce mieć ulgę, może wybrać rozliczenie z fiskusem na podstawie skali podatkowej. Musi tylko skalkulować, czy bardziej opłaca mu się płacić podatek według skali i korzystać z ulgi na dzieci, czy też ryczałt bądź

Więcej pieniędzy dla samorządów? Są ważne powody

. - Samorząd odpowiada za ponad 28 proc. wydatków publicznych państwa. To 200 mld zł - stwierdził. Wyliczał, że przeszło 99 proc. wydatków na pomoc społeczną w Polsce realizują samorządy. Ponad 94 proc. wydatków na oświatę i wychowanie to też ich działalność. Ale też samorządy finansują jedynie 2,2 proc

Spłacasz kredyt, tracisz pracę? Rząd ci pomoże

sięgnąć nie tylko zwolnieni pracownicy, ale też przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W tym przypadku przez utratę pracy rozumie się zakończenie prowadzenia tej działalności. Jedni i drudzy muszą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy - uzyskać status bezrobotnego i prawo

Szczurek: deficyt budżetu w '14 ponad 17 mld zł niższy od zakładanego

płacone tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, tam gdzie mieszkamy" - zaznaczył. Przypomniał, że właśnie dlatego planowane jest wprowadzenie do Ordynacji podatkowej tzw. klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (projektem tym rząd ma się zająć w przyszłym tygodniu). Senatorowie pytali

KIG: Rok 2009 poniżej oczekiwań firm

podjęte zostały działania mające na celu deregulację zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Izba pozytywnie ocenia także niektóre działania rządu mające na celu złagodzenie skutków kryzysu. Dzięki nim m.in. firmy, które znalazły się w kłopotach finansowych, mogą liczyć na dopłaty do wynagrodzenia

Eksperci: rolnicy powinni płacić podatek dochodowy

, gdyż średnie opodatkowanie dochodów rolniczych wynosi ok. 2 proc., podczas, gdy w innych gałęziach gospodarki jest na poziomie 15-20 proc. W raporcie proponuje się pięć wariantów opodatkowania rolnictwa. Jednak według jego autorów, najkorzystniejszy jest ten, który traktuje rolnictwo jako działalność

Z rolnikami po dobroci

poprawę warunków życia na obszarach wiejskich. W nowej perspektywie budżetowej znajdą się środki na rozwój działalności gospodarczej (np. gwarancje kredytowe na zakup ziemi, wsparcie dla inwestycji w gospodarstwie, dotacje na prowadzenie agroturystyki, renty strukturalne). Pojawią się nowe programy

Mniej CO2 czy tani prąd. Polska walczy na szczycie klimatycznym

kalkulują się bez finansowych dopłat. Przykładowo energia ze słońca jest z grubsza czterokrotnie droższa niż ta z węgla. Koszty związane z zieloną energią ponosimy już teraz w każdym rachunku za prąd, bo ok. 12 proc. stanowi opłata za zazielenienie czarnej energii, czyli zakup specjalnych certyfikatów przez

TPSA dostanie 140 mln zł dopłaty

Zgodnie z dyrektywą unijną z 2002 roku, usługa powszechna to m.in. utrzymywanie budek telefonicznych, obowiązek podłączania nowych klientów do sieci i tańsza oferta dla osób niepełnosprawnych. Dyrektywa wymaga również, by klienci mieli dostęp do biura numerów oraz spisów abonentów. Taką działalność

Biznes lepiej ocenia rząd, ale "rośnie fiskalizm i liczba kontroli w firmach"

dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych (powyżej 250 tys. euro) na podstawie niejasnego kryterium rzeczywistej działalności gospodarczej za granicą. Krytykuje też ograniczenie zwolnień od podatku dywidend. Ocena rządu w zakresie podatków - 2.

Pięć wariantów agro-PIT-u. Czy bogatszy rolnik jest lepszy?

nie Podatek dochodowy w rolnictwie miał być w tym roku - to obiecał premier Donald Tusk w exposé w 2011 r. Nic z tego nie wyszło. - To nieporozumienie, że rolnictwo nie jest traktowane jak działalność gospodarcza. Gdyby zadać takie pytanie Trybunałowi Konstytucyjnemu, zaraz by nakazał zmiany

Niewielu bezrobotnych w kolejce po pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego

kolei ci kredytobiorcy, którzy ubezpieczyli się od ryzyka utraty pracy, w pierwszej kolejności muszą korzystać ze świadczeń ubezpieczyciela (zwykle od 6 do 12 miesięcznych rat kredytu). Z dopłat mogą skorzystać nie tylko zwolnieni pracownicy, ale także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność

Pępowina miasta z firmą. Tam nie ma bezrobocia, ludzie mają mieszkania

działalność gospodarczą. Podziwiał krewnego, który miał zakład produkujący części do maszyn rolniczych. Wreszcie wspólnie z kolegą, też eksoficerem, Gierszewski zaczął wytwarzać doniczki ceramiczne i podstawki pod znicze, a później - już na własną rękę - wyroby z metalu, m.in. siatki ogrodzeniowe, drut

Ile będziemy płacić za zielony prąd. Jest projekt ważnej ustawy

energii odnawialnej i z jakich źródeł będzie potrzebować, i rozpisywać według tych kryteriów specjalne aukcje. Dlatego od przyszłego roku producenci OZE będą mieć wybór: chcą zostać w starym systemie dopłat (tzw. zielonych certyfikatów) czy wziąć udział w licytacjach, w których wygra ten, kto zaproponuje

Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej

ewenementem w świecie - nie jest działalnością gospodarczą. Gospodarstwo rolne nie jest firmą, nie jest podmiotem prawa. A w związku z tym rolnik nie prowadzi rachunkowości, nie płaci podatków dochodowych, odkłada niewielkie składki emerytalne do KRUS, a tylko część rolników płaci składki zdrowotne. Jeżeli

Kopacz o łączeniu górnictwa z energetyką i planie dla Śląska

powiedziała Kopacz, z przyjętym w środę programem powiązana jest nowa propozycja, która ma zostać przedstawiona mieszkańcom Śląska. "Propozycja, aby ze Śląska stworzyć mocne centrum polskiego przemysłu. Czyli tam, gdzie będziemy w tej chwili wygaszać kopalnie, tam rozszerzymy działalność strefy

Kopacz o łączeniu górnictwa z energetyką i planie dla Śląska

Jak powiedziała Kopacz, z przyjętym w środę programem powiązana jest nowa propozycja, która ma zostać przedstawiona mieszkańcom Śląska. "Propozycja, aby ze Śląska stworzyć mocne centrum polskiego przemysłu. Czyli tam, gdzie będziemy w tej chwili wygaszać kopalnie, tam rozszerzymy działalność

Prezesi PKO BP: Potrzebny nowy ład na rynku kredytów hipotecznych

Rynek komercyjnych kredytów mieszkaniowych w Polsce liczy sobie około 20 lat. Rozwijał się w sposób żywiołowy, podobnie jak polska gospodarka. Kredyt hipoteczny ma z natury długi, bo 20-30 letni horyzont trwania. W tym okresie nieuniknione są zmiany koniunktury gospodarczej, zawirowania na rynku

Rewolucja w podatkach, potężniejsza armia, lepsze szkolnictwo i lecznictwo. Oto, co obiecała Kopacz

- Zobowiązuję ministra finansów do przedstawienia na początku przyszłego roku założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej, a ministra gospodarki do założeń nowego prawa działalności gospodarczej - powiedziała Ewa Kopacz. - Co planowano zrobić w trzy lata, ten rząd zrobi w 12 miesięcy - zapewniła

Airport. Lublin - Gdańsk. Czy miasto dopłaci do biletu?

potencjału lotniczego mieszkańców regionu. Niemal cała zasługa za ściągnięcie Eurolotu spada na władze Lublina. Eurolot będzie kursował do 1 września. Firma może zdecydować się przedłużyć działalność na lubelskim lotnisku (może nawet będą nowe trasy), jeśli będzie się jej to opłacało. Pytanie tylko, czy

Rewolucja podatkowa to już fakt. Fiskus wypełnia nasze PIT-y

Finansów. Właśnie odpaliło w swoim Portalu Podatkowym (pod adresem PortalPodatkowy.mf.gov.pl albo PFR.mf.gov.pl) możliwość pobierania wstępnie wypełnionych za podatników zeznań podatkowych. Każdy "zwykły" podatnik, czyli ten, kto nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz na przykład pracuje w

Teresa Kamińska: Unia nic nie ma do naszych stref ekonomicznych

. Stworzyli setki tysięcy miejsc pracy. Są odpowiedzialni za wzrost gospodarczy. Strefy to czysty zysk. Wystarczy porozmawiać z samorządami, na trenie których pojawiły się strefy. To dlaczego nie przedłużyć działalności stref na czas nieograniczony? Na to minister Rostowski na pewno się nie zgodzi. Zresztą

"FT": Bruksela powinna reagować na problemy z demokracją w nowej UE

demokracja - tłumaczy "FT". "W Rumunii podjęto próby ograniczenia kompetencji trybunału konstytucyjnego. Na Węgrzech rząd zacieśnia kontrolę nad mediami, sądami i działalnością kulturalną. W Serbii nowy rząd zwiększa swój wpływ na niezależny wcześniej bank centralny. Każdy z tych faktów z

PiS chce radykalnych zmian: reforma podatków, 1,2 mln miejsc pracy, nowe ministerstwa

instytucje finansowe i hipermarkety, co miałoby przynieść ok. 7 mld zł wpływów do budżetu rocznie. W ocenie PiS konieczna jest reindustrializacja Polski. PiS kusi przedsiębiorców Wśród propozycji PiS dla przedsiębiorców są ułatwienia kredytowe i zasada, że rejestracja działalności nastąpi sześć albo 12

Ile można zarobić na inwestycji w mieszkanie, sklep albo pokój w hotelu?

pośrednio prowadzenia działalności gospodarczej. - Szczególnie ważne jest więc, aby podpisać umowę ze stabilnym i wiarygodnym partnerem - podkreśla Bartosz Turek. I dodaje, że ważna jest lokalizacja obiektu, standard i rozwiązania, które pozwolą na utrzymanie obłożenia także poza sezonem. Lokal użytkowy W

OZE rozdaje karty na rynku energii. Firmy czeka rewolucja

To już piąta edycja raportu, którego najnowsza odsłona została zaprezentowana podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Tym razem firma badawcza PwC i ING Bank Śląski podsumowali zmiany, jakie zachodzą na europejskim rynku energii. W raporcie pt. "Koniec tradycyjnej energetyki

Dziś koniec ryczałtowego PIT-owania za 2011 r.

Czytaj też: Pity 2011: nowe wzory formularzy, porady. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić nie tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale też wynajmujące swoje domy czy mieszkania. Jak co roku podstawowym formularzem ryczałtowców (płacą go nieduże firmy prowadzące m.in

Mieszkania wyborcze 2015. Co obiecują partie?

budżetowej dopłaty). Natomiast ZL chce poprawić dostępność mieszkań na wynajem. Jak relacjonowała PAP, kandydujący do Sejmu z listy ZL Janusz Palikot (Twój Ruch) przekonywał w czasie jednej z konferencji prasowych, że dotychczasowe programy rządowe dla młodych kupujących mieszkania w istocie "wspierały

Ewa T. - mieszkaniowa oszustka, która kpi z wymiaru sprawiedliwości

, nigdy też nie zakazano pani T. prowadzenia działalności gospodarczej). Ten najnowszy jest nieprawomocny, bo proces odbył się w trybie uproszczonym, wyrok zapadł po jednej rozprawie. T. nie pojawiła się w sądzie, napisała za to odwołanie od wyroku. Czy zostanie uwzględnione? - Najpierw oskarżona musi

Fundusz emerytalny Solorza dopłaci emerytom?

Polsatowi grozi wielomilionowa dopłata do rachunków klientów, jeśli do końca marca nie poprawi wyników. - Jak można karać OFE, które najlepiej pomnaża oszczędności swoich klientów w długim okresie - denerwuje się Anna Horsecka, prezes PTE Polsat Komisja Nadzoru Finansowego co pół roku sprawdza

Banki boją się kredytować mieszkania? Coraz trudniej o kredyt

kredytowa minimalnie wzrosła, ale było to zasługą programu "Rodzina na swoim". Ponieważ wygasał on od 2013 r., wiele osób przyspieszyło decyzję o zakupie mieszkania, by załapać się na budżetową dopłatę do kredytu (mniej więcej połowę odsetek przez osiem lat spłaty). Jacek Furga ocenia, że - na

Ile kosztuje zastrzeżenie nazwy w Urzędzie Patentowym?

. Warto pamiętać, że opłaty te dotyczą firm. Część z nich ponosi niemałe koszty zatrudnienia pracowników. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą płacą miesięcznie ponad 1 tys. zł na ZUS. W tym kontekście procentowo koszty związane z ochroną znaku towarowego nie są aż tak dużym obciążeniem

Uniwersalny czy spółdzielczy - który bank lepszy dla rolnika

rolników. Do jego założenia nie trzeba specjalnie namawiać, bo jest ono warunkiem otrzymania dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej. Wnioski o wspomniane już kredyty z dopłatami ARiMR można składać w Gospodarczym Banku Wielkopolskim, Mazowieckim Banku Regionalnym, Banku Polskiej Spółdzielczości, a co za

Dlaczego deweloperzy sprzedają więcej mieszkań?

jednym szyldem prowadzi działalność deweloperską i w branży motoryzacyjnej, trudno oceniać wpływ poprawy statystyk sprzedażowych mieszkań na wycenę akcji - komentuje Jarosław Jędrzyński. Z kolei na drugim biegunie znalazł się J.W. Construction - jego akcje zostały przecenione w 2014 roku aż o ponad

Ekspresem do rewolucji w PIT

dopłaty podatku, zakład pracy ściągnie ją i przekaże fiskusowi z marcowej lub kwietniowej pensji pracownika. W przypadku gdy podatnik będzie pracował na jednym etacie, a dodatkowo uzyska dochody z giełdy czy działalności gospodarczej opodatkowanej liniową stawką 19-proc., pracodawca złoży za niego PIT

Śmieciowe umowy to śmieciowe emerytury

pracowałam na umowę o dzieło, sama nie płaciłam na ZUS. Nie zakładałam działalności gospodarczej. Nie było mnie na to stać. Zdarzały się okresy, w których zarabiałam bardzo mało. To była taka składkowa dziura - opowiada nasza czytelniczka. Zaledwie 5-letnia praca na umowie śmieciowej odbiła się na wysokości

Bezrobotny: rząd daje pieniądze, więc biorę

liczyć bezrobotni, którzy posiadają tylko jedno mieszkanie lub dom obciążony kredytem, przedsiębiorcy, którzy prowadzili własną działalność gospodarczą, ale przez kryzys musieli z niej zrezygnować i małżonkowie pozostający we wspólnocie majątkowej, gdy pracę utracił partner, niebędący kredytobiorcą

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

polityki rolnej. Po raz pierwszy na poważnie temat reformy KRUS wypłynął przy okazji exposé premiera Donalda Tuska jesienią ubiegłego roku. Co mówił? "Ponieważ rolnictwo mimo swojej specyfiki, którą szanujemy, jest także formą działalności gospodarczej, od 2013 r. dla gospodarstw rolnych

Sześć priorytetów gospodarczych wicepremiera Pawlaka

"Na najbliższe lata będziemy się w Ministerstwie Gospodarki koncentrowali na sześciu kluczowych obszarach aktywności, aby w Polsce tworzyć najlepsze w Europie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej" - powiedział PAP Pawlak. Tych sześć priorytetów to: konkurencyjność i

Koło zamachowe czy kij w szprychy? Komu chce pomóc BGK

MACIEJ SAMCIK: Dlaczego wchodzi pan w działalność w obszarach, które dotąd były domeną prywatnego kapitału? Nie uważa pan, że to więcej zaszkodzi, niż pomoże gospodarce? Może zniechęcić prywatny kapitał do inwestowania tam, gdzie chętnie włożyłby pieniądze, gdyby nie było państwowego konkurenta

Przedsiębiorco, bój się rządu

urzędników państwowych. Przedsiębiorcy, którzy są prawdziwymi bohaterami polskich sukcesów gospodarczych, nie mogą liczyć na to, że ujmą się za nimi inne partie, zwłaszcza szykujący się do przejęcia władzy PiS. A i Platforma od czasu do czasu dokucza prywatnemu biznesowi. Okradanie "tłustych misiów"

Czy wydatki na materiały remontowe sfinansowane z prywatnych środków wspólników mogą stanowić koszty podatkowe spółki cywilnej?

ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn.: Dz.U. 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).Jeżeli wspólnik płaci za zobowiązania spółki ze środków własnych, to - z uwagi na odrębność majątku spółki od majątków wspólników - zapłacona kwota stanowi dopłatę lub pożyczkę

Na co uważać przy wyborze klubu fitness?

regularnie ćwiczą - psują im biznes. Kiedy firma rozpoczynała działalność w 2004 r., kartę honorowało tylko kilka klubów w Warszawie. Dziś jest to lider rynku. W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży Benefitu wyniosły 452,3 mln zł - o 18 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto - 106,9 mln zł, czyli o

"Exposé" Kaczyńskiego: 1,2 mln miejsc pracy w ciągu 10 lat w małych miastach i wsiach

jest planowany nawet do 25 proc.". Ale jednocześnie rejestracji podatkowej mają podlegać wszystkie podmioty, prowadzące w Polsce działalność gospodarczą. Kolejnym punktem planu ma być przejściowe wprowadzenie podatku obrotowego dla banków i wielkich sieci handlowych, które zdaniem Kaczyńskiego

Kolejne śledztwo, czyli awantura o marchew trwa

zwolnić 90 proc. pracowników. Praktycznie nie ma środków na bieżące funkcjonowanie, sparaliżowana była działalność gospodarcza spółki. Jej główny majątek stanowią nowoczesne hale do przechowywania i przetwórstwa warzyw, głównie marchwi. Brak rozliczenia inwestycji - przekraczających w sumie 100 mln zł

Sawicki: UE zmieniła polską wieś, ale wciąż ma dwie prędkości

. Jesteśmy za tym, aby te przywileje zlikwidować. Ale to jest rolniczy przywilej, bo ubogi szewc musi płacić do ZUS znacznie więcej. Także jako osoba prowadząca działalność gospodarczą nie będzie miał wysokiej emerytury. - Możemy mówić o pewnych zmianach dotyczących składek na KRUS czy podatku dochodowego

Czego rząd nie zrobił w 2013 r., a przed wyborami będzie mu trudno

sądowe w Polsce trwa latami. Przyjęto nowe przepisy dotyczące procedury karnej, ale w sprawach gospodarczych i cywilnych nadal nie ma oczekiwanych zmian. Udało się natomiast wyeliminować część błędów związanych z działalnością e-sądu, np. problem egzekwowania należności od osób, które nie wiedziały, że

Jak sprawić, by Polacy zarabiali więcej? [WASZE POMYSŁY]

gospodarcze, co przełoży się na wyższe przychody z tytułu VAT. Jednocześnie nie wzrosną świadczenia z budżetu rewaloryzowane w oparciu o płacę minimalną, a omijanie umów o pracę stanie się mniej opłacalne". Według pana Krzysztofa, który jak sam mówi jest osobą zarabiającą krotność płacy minimalnej, "

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

szanujemy, jest także formą działalności gospodarczej, od 2013 r. dla gospodarstw rolnych zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. Rozpoczniemy od największych gospodarstw, stopniowo, ewolucyjnie rozszerzając te zasady na mniejsze - mówił Tusk. Co oznacza

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery