dyrektywy patentowej

Rząd przyjął nowelę dotyczącą znaków towarowych

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) -  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nowelizacja przepisów była potrzebna ze względu na konieczność wdrożenia dyrektywy unijnej 2015/2436, której celem jest

KE wzywa do przestrzeganie dyrektywy usługowej w dziedzinie zawodów regulowanych

zawodów, podała KE. "Mimo wymiany informacji prowadzonej z tymi czterema państwami członkowskimi Komisja nadal uważa, że wymogi nałożone na niektórych usługodawców w tych państwach członkowskich są sprzeczne z dyrektywą usługową (dyrektywa 2006/123/WE)" - czytamy w komunikacie. W przypadku

ML System miało 4,27 mln zł zysku netto, 11,2 mln zł EBITDA w I-III kw. 2018

wyższą rentowność, tj. rozwiązań BIPV i Smart City" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie. "Jesteśmy w przededniu rewolucyjnych zmian na rynku budowlanym. Od stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać dyrektywa unijna dotycząca obiektów publicznych, gdzie projekty

MR pracuje nad uproszczeniem uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej

patentowych. "Projekt jest odpowiedzią na uwagi Komisji Europejska, która zarzuciła Polsce naruszenie dyrektywy usługowej w zakresie stawek minimalnych dla rzeczników patentowych i wezwała do podjęcia działań eliminujących to uchybienie" – podano również. (ISBnews)

30 tys. firm założonych przez Polaków w Wielkiej Brytanii. Jak Brexit może im zaszkodzić?

30 tys. firm założonych przez Polaków w Wielkiej Brytanii. Jak Brexit może im zaszkodzić?

farmaceutyczne i biotechnologiczne, jeśli przestanie obowiązywać ochrona wynikająca z europejskiej konwencji patentowej? * Co z danymi wrażliwymi, np. danymi osobowymi kontrahentów? Przecież wychodząc z UE, Wielka Brytania porzuci unijną dyrektywę o ochronie danych osobowych. * Last but not least, co z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zagraża postępowi na całym świecie. „Jeśli politycy wykorzystują własność intelektualną jako narzędzie polityczne, niszczą zaufanie do systemu ochrony patentowej. Jeżeli niektóre rządy próbują wybiórczo pozbawiać firmy ich własności intelektualnej, wówczas fundamenty globalnych innowacji pękają"

Tygodniowy przeglad informacji ISBtech z sektora TMT

Polskich (ZBP) w raporcie NetB@nk.  Źródło:ISBnews Bankowość: Wdrożenie Dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2) w polskim sektorze bankowym przebiegło bardzo sprawnie. Poza nielicznymi wyjątkami w kilku mniejszych bankach, związanymi z logowaniem do bankowości internetowej, nie odnotowano

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Południowo-Wschodniej oraz dalszy rozwój chmury patentowej, podano także. Źródło: ISBnews PlayWay: Zawarł z 3 osobami fizycznymi - wspólnikami Play2Chill - umowy nabycia udziałów, na mocy których spółka nabyła, za łączną kwotę 211 tys. zł, 2 777 udziałów w Play2Chill, tj. 61,51% udziałów w kapitale

Przegląd prasy

, zainteresowany przejęciami --Asseco chce wdrożyć rozwiązanie do handlu na giełdach zagranicznych u 5 brokerów --KE wycofała skargę przeciw Polsce w sprawie dyrektywy OZE --Dom Development na zakup gruntów może wydać 200-250 mln zł w 2015 r. --Liczba europejskich zgłoszeń patentowych z Polski wzrosła o 22% r

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

dostosowaniu się do wymagań ery Przemysłu 4.0 poprzez doradztwo, szkolenia, aktywne stymulowanie rynku, podkreślił resort.  Źródło: ISBnews Legislacja: Polska branża cyfrowa z rozczarowaniem przyjęła decyzję Parlamentu Europejskiego (PE), który przegłosował we wtorek projekt unijnej dyrektywy w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

banku i funduszu.  Źródło: ISBnews CitiHandlowy: Ocenia dyrektywę PSD2 jako szansę na stworzenie nowych rozwiązań i wartości dodanej dla klientów, poinformował wiceprezes Citi Handlowy David Mouillé. Wskazał, że polska instytucja jest jedyną w globalnym Citi z ekspozycją na unijną

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Warszawie (GPW) na wdrożenie i uruchomienie systemu Promak TS do obsługi handlu instrumentami finansowymi, który spełnia wymogi dyrektywy unijnej MIFID II, podała spółka. System zostanie uruchomiony w pierwszym dniu sesyjnym 2018 roku.  Źródło: ISBnews iAlbatros Group: Otrzymał wezwanie do zapłaty od

Chemia mało elastyczna

chodzić? Duża instalacja do produkcji chemikaliów może kosztować setki milionów dolarów. Do tego często dochodzą koszty praw patentowych. Kwoty są więc niebagatelne. Nic więc dziwnego, że polskie firmy chemiczne, poza nielicznymi wyjątkami, prawie nie inwestują. Najczęściej nie mają na to pieniędzy. A