dyrektywy audiowizualnej

Günther H. Oettinger*

Wolna prasa w Europie: do ideału wciąż daleko

Wolna prasa w Europie: do ideału wciąż daleko

- Nie zawaham się uczynić wszystkiego, co w mojej mocy, stając w obronie podstawowych praw Europejczyków - pisze Günther H. Oettinger, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, w liście z okazji przypadającego 3 maja Światowego Dnia Wolności Prasy. Oettinger zapowiada jednocześnie zaostrzenie wymogów w zakresie niezależności organów regulacji mediów

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział I: Przepisy ogólne, Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Legalizacja product placement coraz bliżej

Rząd przyjął założenia do noweli ustawy medialnej, która legalizuje product placement i pozwala telewizjom częściej nadawać reklamy.

Zamiast czterech działów negocjacji z UE w poniedziałek zamkniemy tylko dwa

francuskiego przewodnictwa w Unii Polska zakończy rozmowy w czterech obszarach - swobodzie świadczenia usług, swobodzie przepływu towarów, unii celnej i polityce audiowizualnej. Jak na razie pewne jest zamknięcie tylko jednego - swobody świadczenia usług. Unia celna i swoboda przepływu towarów zostaną zapewne