druk zwolnienia

zyhc, PAP

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

MPiPS chce wprowadzenia e-zwolnień lekarskich

Wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich zakłada projekt przygotowany przez MPiPS. Na wniosek środowiska lekarskiego zapisano w projekcie, że do końca 2017 r. miałyby obowiązywać zarówno tradycyjne, papierowe druki, jak i e-zwolnienia, potem tylko te drugie.

Kiedy wypełnia się formularz VAT-R?

Podatnicy podatku VAT przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej działaniu ustawy są obowiązani do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Składa się je na druku VAT-R. Zgłoszenia tego nie muszą składać podatnicy zwolnieni od podatku ze względu na limit obrotów (zwolnienie podmiotowe) lub wykonujący czynności zwolnione od VAT (zwolnienie przedmiotowe). Przy czym podatnicy ci mogą, jeżeli chcą, zgłoszenie to złożyć.

Pracownik na zwolnieniu lekarskim [PORADNIK]

W pierwszym półroczu br. lekarze orzecznicy ZUS przeprowadzili kontrolę u 321,3 tys. osób. W jej wyniku dalszą wypłatę zasiłków chorobowych wstrzymano w 24 tys. przypadków.

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

. Zwolnienie z pracy podczas świadczenia rehabilitacyjnego Czy gdy jesteśmy na zwolnieniu lub świadczeniu rehabilitacyjnym, możemy zostać zwolnieni z pracy? - Co do zasady pracownik w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego chroniony jest przed zwolnieniem, ale są wyjątki - mówi Przemysław Hinc

Po wypadku pracownika - Amazon pomaga, a agencja zatrudnienia: "Już pan u nas nie pracuje"

Po wypadku pracownika - Amazon pomaga, a agencja zatrudnienia: "Już pan u nas nie pracuje"

za benzynę - relacjonuje pan Radosław. Ze skręconą nogą poczekał do końca nocnej zmiany na pracowniczy autobus. Dojechał do miasta i zgłosił się na pogotowie. Po badaniach dostał zwolnienie lekarskie i zalecenie poruszania się o kulach. Wciąż ma dolegliwości i używa jednej kuli. Nie płacą chorobowego

Absurd w przepisach: Starzy ludzie ganiają na pocztę [Listy do Pieniędzy Ekstra]

Absurd w przepisach: Starzy ludzie ganiają na pocztę [Listy do Pieniędzy Ekstra]

zarejestruje telewizor - opłaty powinien wnosić od 1 lutego 2014 r. Ale z kolei, gdy w styczniu 2014 r. dopełni w urzędzie pocztowym formalności związanych z uzyskaniem zwolnienia od opłat abonamentowych - od 1 lutego 2014 r. nie musi wnosić opłaty abonamentowej RTV. Inne absurdalne zapisy z ustawy

Najbardziej chory pracownik w Polsce

Najbardziej chory pracownik w Polsce

prasowy II Oddziału ZUS w Łodzi. Czyli: wystarczy dzień przerwy między zwolnieniami i pracownik znów może iść na chorobowe. - Niestety, to kolejna luka w przepisach wykorzystywana przez pracowników - komentuje mecenas Katarzyna Karasińska z kancelarii Fortak & Karasiński. Teczka z drukami zwolnień pana Z

Dla kogo świadczenia przedemerytalne [PORADNIK]

Dla kogo świadczenia przedemerytalne [PORADNIK]

(druk ZUS Rp-26 - dostaniemy go w każdym oddziale Zakładu, można też wydrukować ze strony www.zus.pl). To podstawowy dokument; (świadectwo pracy, w którym będzie podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę (np. w związku ze zwolnieniami grupowymi czy z upadłością zakładu); (zaświadczenie z urzędu pracy

Komisja z zwiększeniem komunikacji elektronicznej podatników z fiskusem

, zwolnień. Po uzupełnieniu zeznania podatkowego, poprzez kliknięcie ikonki "wyślij", podatnik dokona przesłania zeznania podatkowego i automatycznie uzyska urzędowe poświadczenie jego odbioru. Skorzystanie z usługi będzie prawem podatnika, a nie obowiązkiem.

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

przebywamy na zwolnieniu lekarskim lub pobieramy świadczenie rehabilitacyjne, pracodawca może nas zwolnić? - Co do zasady pracownik w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego chroniony jest przed zwolnieniem, ale ochrona przewidziana w art. 41 kodeksu pracy nie jest niewzruszalna - mówi Przemysław

Rząd chce ułatwić funkcjonowanie podatnikom akcyzy

prowadzenie działalności w formie składu podatkowego. W praktyce oznacza to odciążenie od czynności administracyjnych podatników i organów podatkowych. Resort finansów zaproponował, by w pierwszym roku działalności ze zwolnienia z akcyzy mogły korzystać zakłady energochłonne rozpoczynające działalność

Chce zatrudnić bezrobotnych, ale znaleźć ich nie mogą. "Pośredniak nie pomaga"

Chce zatrudnić bezrobotnych, ale znaleźć ich nie mogą. "Pośredniak nie pomaga"

- barmana i kelnera. Dodaje, że urząd do dziewięciu osób skierował oferty. Część z nich rezygnowała z podjęcia tej pracy, a część zasłaniała się zwolnieniami lekarskimi. Jedna bezrobotna została zatrudniona. Choć Sałata twierdzi, że to on "znalazł" tego pracownika. - W październiku skierowaliśmy

"GP": ZUS skontroluje zwolnienia

polegać na tym, że lekarz, zamiast wypełniać papierowe druki ZUS ZLA, skorzysta z elektronicznych dokumentów. Po zalogowaniu się na specjalnym portalu w ZUS wprowadzi tylko dane ubezpieczonego i jego firmy. Wybierze też numer choroby i termin niezdolności do pracy. Takie elektroniczne zwolnienie będzie

Będą zmiany w procedurze wnoszenia skarg na czynności komornika

między sądem a komornikiem. Nastąpi również wyeliminowanie przypadków wniesienia skargi do niewłaściwego sądu oraz konieczności umarzania postępowania przez sąd w razie uwzględnienia skargi przez komornika. Projektowany przepis przewiduje także zwolnienie komornika z obowiązku sporządzenia uzasadnienia

Dzięki działaniom rządu finanse publiczne zyskają w 2014 r. 17,8 mld zł

administracji. "Zaawansowane są prace nad tzw. e-zwolnieniami (elektronicznym systemem zwolnień lekarskich). Ich wprowadzenie zmniejszy koszty druku blankietów, jak również umożliwi szybsze podejmowanie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz kontroli prawidłowości orzekania o

1900 pracowników KHS na bezrobocie. Na miesiąc

1900 pracowników KHS na bezrobocie. Na miesiąc

- Pracownicy KHS są zatrudniani na podstawie umów na czas określony. W grudniu te umowy się kończą i nie możemy podpisać z nimi kolejnych. Byłaby to trzecia umowa i musiałaby być podpisana na czas nieokreślony. Gdyby trzeba było ich zwolnić w ramach zwolnień grupowych, musielibyśmy znów wypłacać

ZUS chce kontrolować lekarzy z zaskoczenia

w drukach, uniemożliwiających kontrolę zwolnień.- Były nawet sytuacje, kiedy nasz orzecznik zweryfikował zwolnienie i unieważnił je albo skrócił, a lekarz zaraz wystawiał choremu nowe - mówi Tadeusz Drabik, dyrektor szczecińskiego okręgu ZUS.Z okręgu szczecińskiego jest aż trzech z ośmiu w całym

Lekarze chcą wynagrodzeń za wystawianie zwolnień

"Od 10 lat, czyli od czasu wejścia w życie reformy służby zdrowia, wystawianie zwolnień jest bardzo skomplikowane, wypełnianie kilku druków dziennie zajmuje czas, który lekarz mógłby przeznaczyć np. innym pacjentom" - powiedział przewodniczący mazowieckiego oddziału OZZL Marcin

MPiPS: gotowy projekt o urlopach rodzicielskich m.in. dla samotnych ojców

MPiPS: gotowy projekt o urlopach rodzicielskich m.in. dla samotnych ojców

2017 r. potrwa okres przejściowy, w którym zwolnienia miałyby być wystawiane w starym i nowym systemie.

Połowa Polaków nie płaci abonamentu. Kara 1585 zł, będą kontrole

formalności w urzędzie pocztowym, tj. okazania zaświadczenia z urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego oraz oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opłat abonamentowych (druk dostępny w urzędzie pocztowym). Zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca

Czy firmy zyskają, czy stracą na planowanej liberalizacji dostępu do zawodu księgowego i doradcy podatkowego?

także skrócenie praktyki zawodowej dla doradców podatkowych z obecnych 2 lat do 6 miesięcy oraz możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego dla absolwentów studiów wyższych, jeżeli uczelnia realizuje program kształcenia na podstawie umowy z Komisją Egzaminacyjną do spraw

Kłopoty producenta BlackBerry wstrząsają rodzinnym miastem

Kłopoty producenta BlackBerry wstrząsają rodzinnym miastem

Zapowiedziane przez zarząd RIM w ubiegłym miesiącu zwolnienie 5 tys. pracowników - część planu nowego szefa firmy Thorstena Heinsa oszczędzenia 1 mld dolarów w tym roku - spowodowało niepokój w 100 tys. mieście, które właśnie za sprawą producenta BlackBerry stało się kanadyjskim zagłębiem

Gdy zwolnienie lekarskie zostanie zakwestionowane

formularza zwolnienia podlega kontroli. Stanowi o tym art. 59 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą zasiłkową.Kontrolę tę wykonują lekarze orzecznicy ZUS. W tym celu z reguły przeprowadzane jest badanie lekarskie ubezpieczonego w

Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem wysłania zaproszenia do negocjacji; 2

Abonament telewizyjny to pułapka na emerytów? [Listy do "Pieniędzy ekstra"]

zł. Przestałam płacić abonament w 2008 r. W 2011 r. skończyłam 75 lat i zgodnie z ustawą obecnie jestem zwolniona z opłat RTV. Niezależnie od tego naliczono mi należność w opłatach do dnia dzisiejszego. Skierowałam wiele pism w tej sprawie do odpowiednich urzędów wraz z prośbą o umorzenie długu do

PCC od umowy pożyczki

skarbowym, a także na stronie internetowej www.gofin.pl (zakładki: Druki/Inne podatki).Zwolnienia dla rodzinZ podatku zwolnione są m.in. pożyczki zawierane przez osoby należące do I grupy podatkowej (określonej w ustawie o podatku od spadków i darowizn) do wysokości 9.637 zł. Do grupy tej zalicza się

Nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego

druku ZUS ZLA, potocznie zwane zwolnieniem lekarskim.Zaświadczenie to ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć odpowiednio płatnikowi zasiłku albo płatnikowi składek (pracodawcy) nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.Natomiast płatnik składek, nieuprawniony do wypłaty zasiłku, powinien

Rząd pisze podręcznik dla pierwszoklasistów, wydawcy w strachu

wczesnoszkolnej - mówi Adam Dorobkiewicz. I dodaje: - Dla branży wydawniczej, księgarskiej i dystrybucyjnej może to oznaczać zwolnienia grupowe. Zmiany w największym stopniu dotkną księgarnie szczególnie w mniejszych ośrodkach oraz wydawnictwa specjalizujące się w wydawaniu podręczników do edukacji

Darowizna lub pożyczka dla osoby bliskiej

rodziny.Warunkiem tego zwolnienia jest bowiem, aby obdarowany zgłosił nabycie (pieniędzy) w terminie 1 miesiąca od dnia od dnia powstania obowiązku podatkowego na druku SD-Z2.Termin ten został wydłużony z dniem 1 stycznia 2009 r. do 6 miesięcy, ale w tej sprawie nie może mieć zastosowania.Drugim warunkiem

Arcus liczy w 2015 r. na efekty biznesowe tegorocznych działań handlowych

eksploatacyjnych oraz usług serwisowych dla ZUS. Spółka podała, że po złożeniu zeznań, wszyscy pracownicy i członkowie organów Arcusa zostali zwolnieni przez prokuratora. W postępowaniu przetargowym dla ZUS, Arcus zaoferował dostarczenie sprzętu, czyli drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania do

RR Donnelley likwiduje zakład w Kielcach; pracę straci 340 osób

Walne zgromadzenie akcjonariuszy RR Donnelley Kielce SA podjęło decyzję o postawieniu spółki w stan likwidacji z dniem 1 lutego 2009 roku - poinformowała we wtorek w imieniu władz firmy Magdalena Pająk. Decyzja ta oznacza zwolnienie 340 osób. RR Donnelley liczy, że w najbliższych miesiącach

Haruj całe życie, będziesz biedny

dzień pracy zmniejszy liczbę zwolnień lekarskich" - mówił szef fabryki Martin Banck "Spieglowi". W ciągu paru lat liczba zwolnień zmalała o połowę, ale wydajność nie spadła. Stało się tak dzięki krótszym przerwom w pracy i ich mniejszej liczbie, przez co zmalała ilość czasu traconego na

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: – karta podatkowa – tu pojawia się możliwość zwolnienia z prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, składania zeznań podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Z drugiej strony występuje zobowiązanie do wystawiania faktur lub

Firma musi mieć szansę na złożenie właściwego wniosku

szeroki. Może zostać zwolniony z obowiązku zapłaty kosztów sądowych oraz zyskać pomoc radcy prawnego czy doradcy podatkowego. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie częściowym lub całkowitym. Oznacza to, że można starać się tylko o zwolnienie od kosztów sądowych (wszystkich bądź

Rząd bankierów w Rzymie cieszy rynki, ale drażni ulicę

teraz od swego pierwszego domu lub mieszkania, jeśli w nim mieszkają. Ponadto zapowiedział reformy prawa pracy idące dalej, niż niedawne zobowiązania Rzymu wobec Brukseli i MFW (m.in. ułatwienia w zwolnieniach grupowych) i znoszące praktykę negocjowania płac w określonych branżach przez związki zawodowe

Ministerstwo Finansów obiecuje elektroniczne PIT-y w 2011

roku ich liczba wyniosła ok. 1,4 mln. Resort nie pracuje nad zwolnieniem firm z obowiązku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego przy tego typu rozliczeniach. Podczas wtorkowej konferencji przedstawiono też wyniki badania preferencji podatników PIT w zakresie zeznań podatkowych

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

. prawa pomocy, profesjonalnego pełnomocnika.Jedna sprawa wymaga w tym miejscu wyjaśnienia. Prawo pomocy może być przyznane w zakresie częściowym lub całkowitym. W pierwszym przypadku obejmuje ono albo zwolnienie od kosztów sądowych, albo ustanowienie adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego. W

Stocznia Gdynia: co trzeci pracownik złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę

programu nie oznacza automatycznego zwolnienia pracownika. Zdecyduje o tym pracodawca. Osoby niezbędne do funkcjonowania zakładu zostaną zatrzymane w pracy do końca maja.Specustawa stoczniowa przewiduje sprzedaż majątku stoczni Gdynia i Szczecin w otwartym, nieograniczonym przetargu. Przepisy nie

Kolejne zmiany w VAT

konieczności opodatkowania nieodpłatnie świadczonych usług, jeśli będą one związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Usługi medyczne Podczas prac w komisji finansów publicznych zaproponowano doprecyzowanie zapisów dotyczących zwolnień z VAT odnośnie usług medycznych. Zaproponowano dodanie nowego pkt 18a w ust

Chcesz opłacać abonament RTV? Na poczcie nie wszyscy wiedzą jak

zarejestrować książeczkę opłat radiowo-telewizyjnych, i przekazałam jej wypełnione druki, pani pokiwała głową ze zrozumieniem i odesłała mnie do innego okienka, tłumacząc, że na jej komputerze nie ma odpowiedniego programu, żeby to uczynić - opowiada pani Magda. Kolejne okienko i następne 10 minut w kolejce

Nowości w zawieszaniu działalności w spółkach

wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa i może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.Ograniczenia formalnościJednym z największych atutów zawieszenia działalności jest zwolnienie z niektórych obowiązków w

Pracownicy ZUS żerowali na bezradności emerytów

rozmowy. Dzwonimy do pani Barbary na telefon służbowy. Okazuje się, że już nie pracuje. Została zwolniona dwa dni po naszej rozmowie. - To było zwolnienie dyscyplinarne - wyjaśnia rzecznik ZUS-u Jacek Dziekan. - Trwa wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Na razie ustaliliśmy, że podpis inspektora pod

Ograniczanie barier w prowadzeniu działalności

dokonanie rejestracji w urzędzie skarbowym na formularzu VAT-R. Z obowiązku tego zwolnieni są ci, którzy będą korzystać ze zwolnienia od VAT. Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, zostaje potwierdzone przez naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-5. W momencie złożenia

Postępowanie przed sądami administracyjnymi: Sprawami podatnika może zająć się pełnomocnik

pomocy może być przyznane w zakresie częściowym lub całkowitym. W pierwszym przypadku obejmuje ono albo zwolnienie od kosztów sądowych, albo ustanowienie adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego. W drugim przypadku zyskuje się zarówno zwolnienie od kosztów sądowych, jak i 

Życie po bankructwie. Jaka przyszłość przed Kodakiem?

. zwolnienie części pracowników, czy rezygnację z nierentownych gałęzi biznesu. Nie oznacza jednak całkowitej niewypłacalności - o tę wnioskuje się na podstawie rozdziału 7.Według opinii ekspertów Kodaka zgubił brak odwagi i zbyt późne wejście w epokę cyfrową. Przewrotnie w tym kontekście wygląda fakt, że to

Życie po bankructwie. Jaka przyszłość przed Kodakiem?

. zwolnienie części pracowników, czy rezygnację z nierentownych gałęzi biznesu. Nie oznacza jednak całkowitej niewypłacalności - o tę wnioskuje się na podstawie rozdziału 7. Według opinii ekspertów Kodaka zgubił brak odwagi i zbyt późne wejście w epokę cyfrową. Przewrotnie w tym kontekście wygląda fakt, że to

Odchodzącego pracownika trzeba rozliczyć

wielu wypadkach rozwiązanie stosunku pracy wiąże się z wypłaceniem pracownikowi odprawy z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych. Dotyczy to tylko tych pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, a zwolnienia w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę lub za porozumieniem stron z

Jak się jeździ elektryczną teslą w Polsce? "To iPhone na kółkach. Nie ma żadnych wad. No, może cena i czas ładowania"

znacznie dłużej. Asseco - firma, w której pracuję - zamówiła ją w grudniu 2013 r., samochód stał w garażu na początku maja 2014 r. Łatwo ją było zarejestrować? - Auto budzi grozę wśród naszych urzędników, ponieważ nie posiada parametru pojemności silnika. A wiadomo, że jak czegoś nie można wypełnić w druku

Biuro maklerskie źle obliczało podatek. Kto za to odpowie?

Pan F. wraz z siostrą otrzymali przed kilku laty duży spadek po zmarłej mamie - głównie aktywa trzymane w CDM Pekao SA. W marcu 2009 roku otworzyli dwa rachunki w tym samym biurze maklerskim i podpisali umowę działu spadku, który został przelany na ich konta. Byli zwolnieni z podatku spadkowego

Doradca niewiele doradzi przedsiębiorcy

że jest na zwolnieniu lekarskim, spotka się z nimi już dziś. - Wyjaśnię wszystko, załatwię sprawę od ręki. Nie może być tak, że klienci są zbywani. Proszę o cierpliwość, dopiero ruszyliśmy. Wyciągniemy wnioski z błędów - kończy. Czy w Bydgoszczy łatwo jest założyć firmę i zdobyć informację

FIRMA W 5,5 KROKU

informacje, to jednak o VAT musimy zadbać samodzielnie. Rozpoczynając działalność, mamy do wyboru, czy chcemy być podatnikiem VAT, czy może nie jest nam to na rękę. Co istotne, dopóki poziom naszej sprzedaży nie przekroczy 150 000 zł, jesteśmy automatycznie zwolnieni z płacenia VAT. Opłata, jaką musimy

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

; KADRY Allegro: Rozpoczęły się zwolnienia grupowe. Jednocześnie firma zapowiada rekrutację nowych programistów. Źródło: internet   ABC Data: Rada Nadzorcza powołała Ilonę Weiss na stanowisko prezesa zarządu z dniem 1 stycznia 2015 r. Jednocześnie RN podjęła decyzję o powołaniu od 1

Założył firmę, konkurencja mści się na billboardach

własna firma przejęła kontrahenta, z którym współpracował jeszcze na etacie. - Dałem lepsze warunki, to legalne - zapewnia. Rozstanie z pracodawcą nie było jednak ugodowe. Nie zaakceptował on dobrowolnego odejścia menedżera. Uznał, że ten wykorzystuje tajemnice spółki, i sam chciał go zwolnić. - Zostałem

Jak uszczęśliwić pracowników, klientów i na tym zarobić

pobierał wynagrodzenia, kadra zarządzająca obcięła zaś swoje pensje o 10 proc. (co, przypuszczam, było równoważne z uchronieniem przed zwolnieniem 20 proc. pracowników...). A także - głęboki namysł nad sposobem działania firmy. To, co przedtem stosowano niejako intuicyjnie, otrzymało przemyślany, spójny

Obowiązki pracodawcy przy ustaniu zatrudnienia

spotykanych w praktyce należą:- odprawa emerytalno-rentowa - jeżeli stosunek pracy ustał w związku z przejściem pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę (art. 92 ze zn. 1 K.p.), - odprawa z tytułu zwolnienia pracownika z przyczyn go niedotyczących, wypłacana na podstawie tzw. ustawy o

MPiPS przedstawiło projekt ustawy o promocji zatrudnienia

pierwszy odmówi przyjęcia oferty pracy lub udziału w szkoleniu, zostanie pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na 4 miesiące, po raz drugi - na 6 miesięcy, a po raz trzeci - na 9 miesięcy. "Nieobecność bezrobotnego w urzędzie pracy z powodu choroby będzie wymagać zwolnienia nie na zwykłej recepcie, ale

Skargi dot. pocztowej obsługi sądów w informacjach dla sejmowej komisji

. "W 238 przypadkach dotyczyły one utrudnień w odbiorze korespondencji sądowej" - podkreślono. Utrudnienia te wynikały m.in. z odległości placówki pocztowej od miejsca zamieszkania lub siedziby kancelarii, niewłaściwego wypełnienia druku awizo, z opóźnień w dostarczaniu przesyłek lub ich

Skargi dot. pocztowej obsługi sądów w informacjach dla sejmowej komisji

. "W 238 przypadkach dotyczyły one utrudnień w odbiorze korespondencji sądowej" - podkreślono. Utrudnienia te wynikały m.in. z odległości placówki pocztowej od miejsca zamieszkania lub siedziby kancelarii, niewłaściwego wypełnienia druku awizo, z opóźnień w dostarczaniu przesyłek lub ich

Całe Łapy bez pracy, kto mógł, wyjechał. A teraz? Tu dalej nic nie ma

życiem, a dla rodzin - jedynym źródłem utrzymania. Co się dzieje teraz w ich halach produkcyjnych? Jak radzą sobie zwolnieni pracownicy? Rozkręcają swoje biznesy? Przekwalifikowują się? Wyemigrowali? Siedzą w domu w nadziei, że jeszcze wrócą do pracy? Jutro czytaj: jak kryzys ostatecznie pogrążył

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

w rodzinie. W tym roku kwoty te mają zostać podniesione. Jednak nawet w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego w szczególnych okolicznościach można starać się o zwolnienie z opłat. Trzeba jednak udowodnić, że wydaje się np. bardzo duże kwoty na leki.Generalnie przy przekroczeniu kryterium

Co czeka ogrody działkowe?

politycy są w stanie się porozumieć. Np. SLD proponuje utrzymanie status quo. Także posłowie SP chcą, by likwidacja ogrodu była ostatecznością. Ponadto proponują zwolnienie z podatku od nieruchomości, ale tylko altanek, których powierzchnia nie przekracza 25 m kw. w miastach i 35 m kw. poza ich granicami

PIT-y 2010: Bez PIT-11 lub PIT-40A ani rusz

tylko potwierdził prawidłowość naszego stanowiska - odpowiedziało Ministerstwo Finansów.Jego zdaniem zwolnienie z podatku pakietów medycznych byłoby faworyzowaniem jednej grupy podatników - tych, którzy otrzymują od pracodawców pakiety medyczne. - Nie wspominając już o niesprawiedliwości takiego

PIT przez internet - prezydent podpisał nowelizację

jednorazowo składał naczelnikowi US pełnomocnictwo do przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej" - dodaje.Dzięki nowelizacji - jak wyjaśnia kancelaria - podatnik rozliczający się z fiskusem drogą elektroniczną zostanie zwolniony z opłaty skarbowej, którą dotychczas musiał

"Prezent posłów dla złodziei". PIH straszy Trybunałem Konstytucyjnym

kradzieży wartości ustalonej ustawowo zmieniała się kwalifikacja tego czynu. PIH składała w tej sprawie druk lobbingowy - dodaje Waldemar Nowakowski. Złodziej formalnie "niekarany" Złodziejowi przyłapanemu na gorącym uczynku groziło do tej pory do 10 lat więzienia. Teraz ma większe szanse na

Wydano 100 mln, a Poczta nie wie, gdzie jej giną listy polecone

trochę ponad 100 zł. Mocno wątpliwe jest, aby zostało wypłacone. Od nowego roku weszła w życie liberalizacja prawa pocztowego, zgodnie z którą zmieniła się definicja listu. Teraz jest to "przesyłka pocztowa z korespondencją lub druk, z wyłączeniem przesyłek reklamowych". To - w interpretacji

Klient ich pan? Nowe prawa dla konsumentów. Cios w sklepy i producentów?

razie reklamacji. - To absurd. Konsultantka sprzedająca krem do twarzy za 60 zł będzie musiała dołączyć dwustronicowy formularz informacyjny. Druk, poświęcony czas to przecież dla niej dodatkowe koszty - mówiła podczas konferencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Magdalena Piech, prawnik

Pracy jak na lekarstwo. 44 bezrobotnych na jedno miejsce

? Odpada. Druk i podpis Zniechęca je obowiązek zgłaszania ofert na papierze i koniecznie z podpisem. Najprostsza droga - e-mail - odpada. Wolno im przekazać informację o wakacie jedynie do urzędu w powiecie, w którym są zarejestrowani. Choć niekoniecznie tam potrzebują pracowników, bo fabrykę mają

Wynajmujesz mieszkanie lub dom? Pamiętaj, żeby rozliczyć się z fiskusem

pieniądze. Zwolniony jest dochód do wysokości nieco ponad 3 tys. zł rocznie. Jeśli do pieniędzy z wynajmu doliczyć pensję czy emeryturę, to kwota wolna nie powinna być czymś przesądzającym o wyborze tej formy opodatkowania. Uwaga! Co miesiąc trzeba wpłacać fiskusowi zaliczkę na podatek. Z reguły jest to 18

Jak się zmienią renty

spełnić kryteriów stażowych. Przykład. Pani Paulina (55 lat) pracowała 30 lat. Siedem lat temu została zwolniona i od tego czasu żyła z prac dorywczych. W styczniu ubiegłym roku zwróciła się do ZUS o wypłatę renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Tyle że ZUS odmówił, bo zgodnie z przepisami

Miał być darmowy rezonans, był podstępny marketing

, dla których zrywa umowę, wystarczy, że wypełni druk oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Umowa wówczas jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. - Konsument jest zobowiązany odesłać zakupiony towar w terminie również 14 dni od daty wysłania oświadczenia o

30 lat po Sierpniu '80. Czemu ludzie nie ufają związkom zawodowym?

konsekwencji. Dziś jest to cios w podstawy egzystencji. Kto straci pracę, może jej szukać wiele lat. A i obrona miejsc pracy jest trudniejsza. Weźmy niektóre korporacje i centra handlowe: utworzenie tam związku jest aktem heroizmu, który można przypłacić zwolnieniem. Faktycznie, próżno szukać w sierpniowych

Europejska prasa zwalnia

Najnowsze złe wieści dla sektora prasowego nadeszły z Belgii. Tamtejszy prestiżowy francuskojęzyczny dziennik "Le Soir" zwolni 52 osoby, czyli 12,5 proc. zatrudnionych, w tym 10 ze 134 dziennikarzy. Powód: gazeta już w zeszłym roku przyniosła straty, a teraz spodziewa się jeszcze gorszych

Pracownicy dużych sklepów mają dość. Chcą podwyżek, wolnych niedziel...

do pracy i odszkodowanie. 44-letnia Hanna, kierowniczka działu elektromedia w toruńskim Realu, została zwolniona z dnia na dzień. - Dyrektor pokazał mi dwa druki: dyscyplinarkę albo rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Byłam w szoku, podpisałam to drugie. Zarzucił mi, że złamałam procedury

Oszczędzaj z głową - wystarczy 300 złotych miesięcznie by uzbierać milion

odkładania na starość są indywidualne konta emerytalne (IKE). W grę wchodzą lokata w banku, rachunek w biurze maklerskim, jednostki towarzystwa funduszy inwestycyjnych czy polisa ubezpieczeniowa na życie. Największym plusem takiego rozwiązania jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw

Sieci i sidła polskich e-urzędów

rachunki bankowe i jakie są ich numery. Gdyby dodatkowo dowiedzieli się, jakim samochodem jeżdżę, na jakie choroby chorowałem przez ostatnie pięć lat i ile dni spędziłem na zwolnieniach lekarskich, zaczynałbym się niepokoić. Jeżeli mój dowód osobisty miałby być też kartą z moim podpisem elektronicznym

Co warto wiedzieć przed założeniem spółki cywilnej?

wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej i nadawany jest jej numer REGON. Następnie wspólnicy powinni założyć dla siebie wspólny rachunek bankowy i starając się o uzyskanie NIP dla spółki będą go mogli wskazać jako rachunek związany z jej działalnością (zob. cz. B.9 druku NIP-2).O ile spółka

Poczta Polska - muzeum absurdu

zlecenia dla państwowej Poczty. Chociażby umowa z ZUSem na dostarczanie rent i emerytur, czy usługa Poczty - "Przesyłka Aglomeracja" - zwolniona z podatku VAT, przez co operator posądzany jest o jawny dumping.Mimo fatalnej opinii klientów powszechnie dostępny operator zdaje się funkcjonować

Nie złożyli jednego druku. Urząd Skarbowy zajął im hipotekę i część emerytury

do zwolnienia. Przepisy nie określają nawet wzoru formularza oświadczenia o uldze meldunkowej - wystarczy, że podatnik napisze pismo zaadresowane do naczelnika urzędu skarbowego, w którym poinformuje, że korzysta z ulgi. Potem obowiązek ten został zniesiony. - Prawie zemdlałam - kontynuuje pani

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

tylko. Emeryturę może zabrać również wtedy, gdy uzna, że jego urzędnicy pomylili się albo źle odczytali dane z dostarczonych przez emeryta druków. Zakład nie domaga się zwrotu przekazanych już pieniędzy, przerywa jednak dalsze wypłaty. Niektóre emerytury czy renty ZUS zmniejsza. Pan Jan 10 lat temu

Jakie ułatwienia dla przedsiębiorców?

przedsiębiorca nie będzie musiał płacić zaliczek na podatek dochodowy oraz składać deklaracji VAT. Ponadto nie będzie musiał opłacać składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności oraz informacji o wznowieniu jej będzie zwolnione

Ile, jak i kiedy zapłacić za skargę na fiskusa?

;przyznanie prawa pomocy jest wolny od opłat sądowych .Należy go jednak złożyć na urzędowym formularzu. W przypadku osób fizycznych jest to druk oznaczony symbolem PPF. Dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przeznaczony jest formularzu PPPr. We wniosku

Grecja tonie w długach. To jeszcze domino, czy już poker?

będą mogły zwolnić miesięcznie 4 proc. zatrudnionych, a nie 2 proc., jak to określa obowiązujące dziś w Grecji prawo. Rząd zamierza jednak utrzymać obowiązujący wiek emerytalny (65 lat) - kredytodawcy naciskali na jego podwyższenie. Grecja zgodziła się podnieść stopę VAT z 21 do 23 proc., zamrozić

Uwagi do projektu

usług kas korzystają dwa miliony gospodarstw domowych. Kasy działają w 97 krajach świata. Otaczane są zwykle opieką i wspierane przez państwa, w których działają (nawet tam gdzie osiągają tak wielkie rozmiary jak w Stanach Zjednoczonych, w których do kas należy prawie 90 mln ludzi, kasy są zwolnione z

Jak rozsądnie wziąć kredyt? Poradnik na bank

przekazał bankowi. Ubezpieczenia od utraty pracy dotyczą zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Kiedy zostaniemy zwolnieni albo nasza firma upadnie, ubezpieczyciel zacznie za nas spłacać raty kredytu. Z reguły ma to miejsce po 30 dniach od

Nowy wzór formularza VAT-R

VAT UE obecnie zobowiązani są:1. podatnicy dokonujący WDT i WNT,2. osoby prawne, które przekroczyły limit dla WNT określony w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy lub zrezygnowały z przysługującego im zwolnienia z opodatkowania WNT,3. podatnicy, którzy nabywają usługi

Ubezpieczenia mieszkań i domów

opcji chroniącej przed dewastacją, ubezpieczyciel poczuje się zwolniony od wypłacania odszkodowania.Jaka wartośćUbezpieczyciele stosują różne metody wyceny mienia: rzeczywistą (z uwzględnieniem jego zużycia), odtworzeniową (cena zakupu) i ewidencyjną (księgową).Najkorzystniejsze jest ubezpieczenie

Nowy PIT mieszkaniowy

niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku. I tyle.PIT-2K należy dołączyć do rocznego zeznania podatkowego składanego za rok, w którym po raz pierwszy odliczamy wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego.

VAT: Zawieszenie działalności gospodarczej a zgłoszenie VAT-Z

2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 141, poz. 888). Przepisy te wprost przewidziały możliwość zawieszania działalności przez przedsiębiorców, określiły ich obowiązki związane z zawieszeniem działalności oraz zwolniły z

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zwolnienie lekarskie

rodziny.Treść zaświadczenia jest poufna, dostęp do niego mogą mieć tylko lekarz, pacjent oraz osoby sprawdzające, czy druk jest prawidłowo wypełniony – w przypadku błędów zwraca się go lekarzowi do korekty. Druków ZUS ZLA nie stosuje się w przypadku uczniów i studentów zwalnianych z zajęć szkolnych

Karta podatkowa

. Aby można było rozliczyć się ze świadczonych przez siebie usług w formie karty podatkowej, należy: złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie (druk PIT-16); zgłosić we wniosku prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli; w ramach prowadzenia działalności nie korzystać z usług osób

Włodzimierz Nykiel

Włodzimierz Mieczysław Nykiel (ur. 23 grudnia 1951 w ŁodziDruk sejmowy nr 5 z biogramami kandydatów do Trybunału Stanu z 23 października 1997. [dostęp 2012-03-28].) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, wykładowca akademicki, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. ŻyciorysUkończył w 1973 prawo

Filozof Ornatski

przy niej szkoła techniczna, przygotowująca do pracy w urzędzie odpowiedzialnym za druk państwowych dokumentów i waluty rosyjskiej. Ks. Ornatski został jej kierownikiem, był również katechetą. W roku następnym wszedł do rady miejskiej Petersburga jako jeden z przedstawicieli duchowieństwa. Angażował się w budowę

Outsourcing

powodami stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa jest możliwość: redukcji i kontroli kosztów operacyjnych, uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości, zwolnienia własnych zasobów do innych celów, uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje, przyspieszenia pojawienia

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - druk zwolnienia