dotacje unijne na obszary wiejskie

PAP

Warmińsko-mazurskie. Świetlice i siłownie wiejskie z unijnych pieniędzy

Warmińsko-mazurskie. Świetlice i siłownie wiejskie z unijnych pieniędzy

W wiejskich gminach Jedwabno, Budry i Sorkwity na Warmii i Mazurach wyremontowane zostaną wiejskie świetlice, zbudowana będzie infrastruktura kanalizacyjna i obiekty sportowe. Wartość inwestycji wiejskich dofinansowanych z unijnych dotacji wynosi 350 tys. zł.

8,6 mld z UE dla polskiej wsi. Bruksela zaakceptowała program operacyjny

Komisja Europejska zaakceptowała w piątek polski "Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-20", dzięki któremu na polską wieś trafi 8,6 mld euro z kasy UE. Polska jest jednym z trzech krajów, które jako pierwsze zakończyły negocjacje w tej sprawie.

Od 1 grudnia przetwórcy mogą się starać o dotację z ARiMR

Od 1 do 30 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym. Na ten cel firma będzie mogła dostać do 3 mln zł.

Od 1 grudnia przetwórcy mogą starać się o dotację z ARiMR

Chodzi o działanie "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to kontynuacja podobnej pomocy kierowanej do firm przetwórczych rozdzielanej przez ARiMR w poprzednich latach

Podlaskie. 5,4 mln zł z UE dla gmin na wodociągi i kanalizację

27.08. Białystok (PAP) - 5,4 mln zł z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi do 7 podlaskich gmin na budowę wodociągów i kanalizacji. W urzędzie marszałkowskim w Białymstoku podpisano w środę umowy w tej sprawie. Inwestycje mają poprawić stan środowiska naturalnego. Pieniądze pochodzą

ARiMR: ponad 530 wniosków o dotację na przetwórstwo rolne

Chodzi o poddziałanie "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Agencja przyjmowała wnioski od 1 grudnia br. "Nie pomyliliśmy się przewidując tak duże zainteresowanie otrzymaniem

Podlaskie. 13 mln zł z UE dla gmin na wodociągi i kanalizację

Pieniądze pochodzą z oszczędności po przetargach z wcześniej dofinansowanych tego typu przedsięwzięć. Nie ma już konkursów na takie dotacje, bo skończyły się pieniądze - wyjaśniła PAP dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich w urzędzie marszałkowskim Elżbieta Filipowicz. Podkreśliła, że od

Lubelskie. Pierwsze konkursy RPO na kanalizację i przedszkola

obszarach wiejskich. Do rozdysponowania będzie 22 mln zł na dotacje do inwestycji polegających na budowie nowych przedszkoli, adaptacji budynków na przedszkola lub modernizacji już istniejących przedszkoli czy punktów przedszkolnych. Trzeci konkurs dotyczy organizowania opieki nad małymi dziećmi do lat 3

Podlaskie. 1,2 mld euro w wynegocjowanym z KE RPO na lata 2014-20

mają być jednak dalej - tak jak dotychczas - finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Komisja Europejska nie zgodziła się także, by na terenach pod inwestycje, które dzięki unijnym dotacjom będą przygotowywać samorządy nie mogły się lokować duże firmy, czyli takie, które zatrudniają powyżej

Potop przetargów i przeciążenie na słonecznym rynku

Potop przetargów i przeciążenie na słonecznym rynku

Wiejskich dzięki oszczędnościom do wykorzystania było dodatkowe 22,7 mln euro na wsparcie dla minielektrowni budowanych na obszarach wiejskich (ale też kolektorów, które podgrzewają wodę czy pomp ciepła). Te pieniądze mogą zostać wykorzystane przez gminy i żeby się nie zmarnowały, trzeba je wydać i

ARiMR: od 10 lutego nabór na dotacje do inwestycji OSN

;wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych", który jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. O dotację będzie mógł się ubiegać rolnik, którego gospodarstwo położone jest na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN. Obszary takie

ARiMR: koniec naboru wniosków na inwestycje w produkcję prosiąt i bydła

;. Chodzi o program "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Na realizację inwestycji związanych z produkcją zwierzęcą przewidziano 1,3 mld euro. Kwota ta została podzielona na wsparcie dla woj. mazowieckiego oraz dla pozostałych regionów

ARiMR: w grudniu nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie spożywczym

Chodzi o poddziałanie "wsparcie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na działanie to jest w sumie 693 mln euro. Jest to kontynuacja programu realizowanego w poprzednich latach - zaznaczył

Do 17 XI można starać się o dofinansowanie do produkcji prosiąt i bydła

Chodzi o program "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Na realizację inwestycji związanych z produkcją zwierzęcą przewidziano 1,3 mld euro. Kwota ta została podzielona na wsparcie dla woj. mazowieckiego oraz dla pozostałych

8,6 mld euro z UE dla polskiej wsi. KE zaakceptowała program

8,6 mld euro z UE dla polskiej wsi. KE zaakceptowała program

Program określa priorytety, zgodnie z którymi Polska powinna wykorzystać 13,5 mld euro środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-20: 8,6 mld euro z budżetu UE oraz 4,9 mld euro z funduszy krajowych. Jak poinformowała w piątek KE, jedna trzecia z tych środków została

Podlaskie. 9,8 mln zł z UE na projekty związane z odnową i rozwojem wsi

Pieniądze pochodzą z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z działania "Odnowa i rozwój wsi". Był to czwarty i ostatni nabór związanych z tym projektów - poinformowała PAP dyrektorka departamentu rozwoju obszarów wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa

"PB": Przetwórców czekają chude lata

wyniesie pomoc publiczna w SSE, więc ich wyłączenia raczej nie obejmą" - wyjaśnia Szymon Żółciński z Crido Taxand. Na dodatek Polska sama pogorszy warunki rozwoju firm. Jak twierdzi Szymon Żółciński, w projekcie programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-20 Ministerstwo Rolnictwa ograniczyło

"Puls Biznesu": Przetwórców czekają chude lata

wyniesie pomoc publiczna w SSE, więc ich wyłączenia raczej nie obejmą" - wyjaśnia Szymon Żółciński z Crido Taxand. Na dodatek Polska sama pogorszy warunki rozwoju firm. Jak twierdzi Szymon Żółciński, w projekcie programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-20 ministerstwo rolnictwa ograniczyło

Śląskie. 21 wniosków o dotacje w przedostatnim naborze do PROW 2007-2013

kościoły. Praktycznie wszystkie obszary wiejskie w woj. śląskim (100 gmin, 8122 km kw., 955,5 tys. osób) objęły zasięgiem tzw. lokalne grupy działania, które opracowały własne lokalne strategie rozwoju. Na realizację tych strategii zarezerwowano ponad 167 mln zł. Łącznie zakontraktowano dotąd 120,1 mln zł

Unijne pieniądze na firmę

Unijne pieniądze na firmę

. zaległe podatki). Przedsiębiorca nie może też jednocześnie korzystać z innych środków publicznych, np. ze środków PFRON, Funduszu Pracy lub z dotacji z programu operacyjnego "Rozwój obszarów wiejskich". Podobnie jak przy dotacjach, tak i tutaj jest obowiązek utrzymania firmy na rynku przez

Warmińsko-mazurskie. Rozliczono 97,61 proc. unijnych środków 2007-13

realizacji modernizacji dróg. Na obszary wiejskie Warmii i Mazur wydano od 2007 roku w sumie 626 mln zł. Za te pieniądze na wsiach zbudowano kanalizację i wodociągi (m.in. w gminie Pozezdrze na Mazurach), wyremontowano targowiska (np. W Giżycku) lub zbudowano zupełnie nowe (w Dywitach pod Olsztynem

Resort rolnictwa rozpoczął konsultacje ws. dopłat bezpośrednich

, do którego płatności będą przyznawane, proponuje się ustalić na 50 ha. W nowej perspektywie finansowej wsparcie dla młodych rolników będzie przyznawane również w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Prawdopodobnie dotacja ta będzie wynosić do 100 tys. zł. Prostszymi

ARiMR: od 19 października nabór wniosków na modernizację gospodarstw

poprzednim okresie programowania i wynosi 2,5 mld euro. Chodzi o "modernizację gospodarstw rolnych" finansowaną z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Na realizację inwestycji związanych z produkcją zwierzęcą przewidziano 1,3 mld euro. Kwota ta została podzielona na

Podlaskie. Prawie 15 mln zł z UE na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Narwi, z czego połowę stanowi unijna pomoc. Filipowicz podkreśliła, że zapotrzebowanie wśród podlaskich gmin, w typowo rolniczym regionie, na dotacje wspierające inwestycje wodno-kanalizacyjne jest wciąż "ogromne". Od wielu miesięcy trwają starania o pozyskanie kolejnych 45 mln zł na ten cel

20 lat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

na kwotę 4,5 mld zł. Zakres działalności Agencji zwiększył się po wstąpieniu Polski do UE. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 - to kolejne 10,9 mld zł, które głównie trafiły do rolników gospodarujących na niekorzystnych warunkach, na dostosowanie gospodarstw do standardów unijnych

Podlaskie. Ponad 1,1 mln zł z UE na rozwój wsi

Konkursy organizuje Lokalna Grupa Działania (LGD) "Puszcza Knyszyńska". Działa ona na terenie gmin: Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów. Dofinansowanie można otrzymać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W

ARiMR: ponad 2 tys. wniosków o premię dla młodych rolników

przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem. Zasady przyznawania premii dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 różnią od tych ze "starego" PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym

ARMiR: od 14 listopada wnioski o pomoc na wznowienie produkcji rolnej

Chodzi o działanie "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Rolnicy, którzy w 2013 lub 2014 r. ponieśli duże straty w swoich gospodarstwach na skutek np. powodzi

Unia Europejska pomoże przedsiębiorcom działającym na wsi

Dofinansowanie dla wiejskich przedsiębiorców jest dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), jako działanie 312 pod nazwą „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Chętni na dofinansowanie mogą składać wnioski w każdym wojewódzkim oddziale Agencji

Zakładamy firmę. Gdzie szukać dofinansowania?

Dotacja z Unii Środki unijne dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą przewidziane zostały w postaci dotacji lub mikropożyczek. Pożyczki, w odróżnieniu od dotacji, podlegają zwrotowi. Oferowane są jednak na bardziej preferencyjnych warunkach niż zwykłe kredyty bankowe. Tego

Resort rolnictwa: większe wsparcie dla gospodarstw rodzinnych

będzie działanie przeznaczone dla rodzin rolniczych na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - zaznaczyła Szalczyk. Dotacja będzie wynosiła do 100 tys. zł i także będzie wypłacana w dwóch ratach. Wiceszefowa resortu rolnictwa zauważyła, że praktycznie cała unijna Wspólna Polityka Rolna wspiera rozwój

Śląskie. Dąbrowa Zielona - jeden z liderów w wykorzystaniu środków dla wsi

Przedstawiciele Dąbrowy Zielonej zostali zaproszeni do przedstawienia swych osiągnięć m.in. podczas zorganizowanej w grudniu w Katowicach konferencji nt. wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) w woj. śląskim. W czwartek udostępnili PAP zbiorcze dane na ten temat

ARiMR: 2 mld zł na tworzenie małych firm na wsi

Wnioski na działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Agencja będzie przyjmowała w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego, gdzie pieniądze na ten cel zostały już wykorzystane. O unijne dofinansowanie mogą

UKE: darmowy internet oferowany przez samorządy nie zakłóca konkurencji

. Megaustawy oraz zwiększenie dotacji publicznej na ten cel. Koncentrują się one głównie na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do internetu może mieć zaledwie ok. 38 proc. mieszkańców, przy średniej UE na poziomie 83,2 proc. Zgodnie z założeniami poprzedniej perspektywy budżetowej UE do 2015 r. powinna

"Rzeczpospolita": Spór o brakujące miliardy na wieś

nie przejmuje się jednak protestami województw i przypomina, że rząd już obiecał, że da więcej pieniędzy na wieś. Taka strategia Jak to się stało, że rząd obiecał przesunięcie dotacji z polityki regionalnej? Dlaczego trzeba przesuwać pieniądze między poszczególnymi unijnymi programami i funduszami

Szukamy unijnych "naj": najmniejsza dotacja z PROW

Gdy mowa o pieniądzach, Unia jest otwarta. Chcecie zarobki od komisarza do asystentki? Nie ma problemu. Na co wydane są dotacje na drogi? Zaraz dostarczymy raport. W tej jawności jest jeden wyjątek - pieniądze dla rolników. Tutaj otwartość unijna się kończy. Bo z jednej strony jak tak informować

Nieuczciwi rolnicy z Bułgarii mają zwracać unijnie pieniądze

, która w 2008 roku zamroziła udzielenie Bułgarii ponad 300 mln euro z programu SAPARD (Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich), w bułgarskim resorcie rolnictwa i w agencji zarządzającej środkami unijnymi panuje bałagan i brak kontroli. Groźba dalszych sankcji wobec

Jest Umowa Partnerstwa. Czas przygotować się do wydawania funduszy z UE

wiejskich. Kolejne 5 mld euro to programy europejskie np. Erasmus, który finansuje m.in. wyjazdy studentów na semestr na europejskie uczelnie, albo Horyzont 2020, z którego pochodzą dotacje na prowadzenie badań naukowych i tworzenie wynalazków. Najwięcej, bo 31,1 mld euro trafi na transport. Jak przyznaje

Co wymyśli chodnik, czyli polska atrapa rozwoju

;Nie kombinuj, tylko śrubki przykręcaj". To znaczy, że unijne miliardy zamiast na drogi lepiej wydać na stypendia dla zdolnej młodzieży wiejskiej. Albo na zajęcia w gimnazjach uczące pracy zespołowej. - Lepiej. Ale to powinno być działanie zintegrowane. Kształcimy innowacyjność, otwartość, a z

Mało błędów przy wydawaniu unijnych funduszy

Czy rolnik, który wziął dopłaty do malin, rzeczywiście je uprawia? Czy firma, która dostała dotację na zatrudnienie bezrobotnych, przyjęła ich do pracy? I czy krajowe urzędy potrafią wykryć takie błędy? Sprawdza to Europejski Trybunał Obrachunkowy, czyli unijny odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli

Dostępne dotacje na założenie sklepu

składania wniosków.   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to program pomocy przy założeniu firmy, ale przeznaczony tylko dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i zamieszkałych na terenach wiejskich. Poza tym sklep lub inna inwestycja która będzie zakładana również musi mieć lokalizację na

Jak wydajemy unijne pieniądze. Udane inwestycje kontra bezsensowne wydatki

nic podobnego nigdzie nie istniało. Skąd taka skuteczność w zdobywaniu unijnych środków? Przykładem może być starostwo. Zdobywać fundusze nauczyli się na błędach z poprzedniej perspektywy. - Wtedy też staraliśmy się o dotacje, ale dostaliśmy pieniądze tylko na trzy projekty - opowiada Łubiński. Do

Jak najmniejsze miasto w Polsce wydaje fundusze z UE?

funduszach, spotkania - tak, to wszystko mieliśmy, zapewnia burmistrz, ale w Wyśmierzycach nie ma chętnych. To rolnicza gmina, większość to tereny Natura 2000, więc nowych firm tu się nie ściągnie, opowiada burmistrz. - Zresztą łatwiejsze były dotacje z "Programu rozwoju obszarów wiejskich" - mówi

Dolny Śląsk chwalony za wydawanie unijnych pieniędzy

, przedsiębiorczość i innowacje oraz odnowę obszarów wiejskich. Na ich wydanie i rozliczenie mamy czas do 2013 r. We wtorek realizację unijnego programu na Dolnym Śląsku chwalił Krzysztof Hetman, wiceminister rozwoju regionalnego, zaproszony na konferencję podsumowującą RPO w naszym województwie. Hetman nazwał nasz

Wieś rozwija się dzięki unijnym funduszom

zakończyć się w październiku. Będzie je można odwiedzać wiosną przyszłego roku. Nowa atrakcja turystyczna Duchowa powstaje dzięki unijnemu dofinansowaniu. Pieniądze na nią znalazły się w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym tylko na Dolnym Śląsku do wykorzystania jest blisko 200 mln euro na

Świętokrzyskie. Samorządy stawiają na turystykę rowerową

Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach Jacek Kowalczyk. Według niego pomysł budowy ścieżki krzyżującej się z główną trasą pojawił się m.in. w Nowej Słupi (powiat kielecki). "Jest propozycja na nową perspektywę unijną, aby połączyć tą miejscowość z Rakowem ścieżką biegnącą wzdłuż drogi wojewódzkiej"

Budżet UE: Sukces czy klęska. Kłopot z polskim rolnictwem

programów realizowanych z funduszy spójności (bo na to Unia pozwala, zastrzegając jedynie, że musi to być minimum 25 proc. wkładu krajowego, ale nie podaje górnego poziomu), a zaoszczędzone w ten sposób unijne dotacje przesunie np. na budowę infrastruktury wiejskiej w danym regionie. Jeśli więc premier

MSWiA dało plamę. Szybki internet nie trafi na wieś?

program 8.4 z unijnych funduszy na lata 2007-13, potocznie nazywany dotacjami na "ostatnią milę". Dofinansowanie z Unii miało zachęcić lokalne firmy do inwestycji w szerokopasmowy internet. I to tam, gdzie dziś internetu nie ma - w mniejszych miejscowościach, wsiach, przysiółkach. Dotąd w ramach

Mniej foliowych torebek i opakowań

. Najlepiej obrazują to rozbieżności cenowe, które widać między mniejszymi miejscowościami a dużymi miastami. W dużych miastach miesięczne opłaty za odpady przeliczone na osobę wynoszą zwykle ok. 15 zł. Z kolei na obszarach wiejskich można znaleźć wiele gmin, w których miesięczna opłata nie przekracza 4 zł

Z rolnikami po dobroci

poprawę warunków życia na obszarach wiejskich. W nowej perspektywie budżetowej znajdą się środki na rozwój działalności gospodarczej (np. gwarancje kredytowe na zakup ziemi, wsparcie dla inwestycji w gospodarstwie, dotacje na prowadzenie agroturystyki, renty strukturalne). Pojawią się nowe programy

Podlaskie. 104,6 mln zł unijnych dotacji na drogi lokalne

O dotacje mogą się ubiegać gminy, powiaty lub związki samorządów. Maksymalnie na inwestycję - budowę lub modernizację drogi - można dostać 3 mln zł dotacji. Według przyjętych kryteriów, przyznana dotacja ma stanowić 63,63 proc. wartości danej inwestycji. Dyrektor departamentu rozwoju obszarów

Zmiany dla rolników

Ministerstwo chce wprowadzić zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - unijnym funduszu przeznaczonym na rozwój wsi. W unijnym budżecie na lata 2007-13 zarezerwowano dla niego 17,2 mld euro. Do tej pory wykorzystano tylko 12 proc. środków. Resort rolnictwa chce przyspieszyć wydawanie

Minister Sawicki zabierze firmom miliard euro?

Zamiar ten wynika z przygotowanych przez resort zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 - 2013, do których dotarł dziennik. Korekta PROW jest potrzebna, bo w programie jest dziura finansowa związana z umacniającym się złotym. Jednak zmiany, które przygotował resort

Problem z funduszami UE - nie ufają, więc sprawdzają

lokalnej, administracji publicznej i mechanizmów zarządzania sektorem publicznym, pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy, angażuje się w inicjatywę rozwoju obszarów wiejskich Leader finansowaną z funduszy unijnych.

Pasjonaci w pałacach. Ile wydają na renowacje?

. Za remont - dziesięć razy tyle. Wszystko sfinansowali z własnych środków. - Jednak potencjalnym inwestorom polecamy ubieganie się o środki ministerialne na zabytki oraz fundusze unijne - radzi Katarzyna. - Mogą to być programy regionalne, program wsparcia obszarów wiejskich Agencji Restrukturyzacji i

Wypłacono tylko 20 proc. unijnych pieniędzy na rolnictwo

przypomina, że w ramach poprzedniego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (na lata 2004-06) wszystko zostało wydane do ostatniej złotówki. I teraz ma być podobnie. - Spełniamy już wszystkie wymogi unijne na obsługę programów w ramach PROW. Skończyła się więc wielka nerwowość w agencji - mówi Kassa. A nerwów

KRUS posiadaczy ziemskich

zarówno rozwojowi rolnictwa, jak i obszarów wiejskich. "Europa wraca na wieś" - co widać także w Polsce od 2000 r. Warto tę tendencję wykorzystać i wzmocnić. Gruntownie zmieniają się funkcje obszarów wiejskich. Nie jestem zwolennikiem takiej koncepcji rozwoju, która szanse awansu mieszkańców

Polska jest całkiem inna niż pięć lat temu

miasteczka. To są lokalne centra rozwoju, tam jest szkoła, lekarz, biblioteka, dom kultury. Na to są pieniądze u nas, ale przede wszystkim w Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Teraz wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa pracujemy nad tym, żeby oba te strumienie pieniędzy współgrały ze sobą. Jak za siedem lat

Też chcemy lepiej wydawać euro

polityka spójności. Popieramy pomysł, by wydawać lepiej, ocenianie polityki w oparciu o rezultaty, dobre programowanie, zwiększenie elastyczności, połączenie z innymi politykami europejskimi, m.in. z polityką rozwoju obszarów wiejskich oraz to, że polityka spójności powinna odpowiadać na potrzeby każdego

Europa murem za rolnikami. Europejskimi

uczestników ankiety. To czwarty od końca wynik w Europie (tylko Bułgarzy, Słowacy i Włosi są mniej zainteresowani Wspólną Polityką Rolną). Blisko 9 z 10 ankietowanych (89 proc.) twierdzi, że rolnictwo i obszary wiejskie to zasadnicze kwestie dla przyszłości Europy. Unijne rządy najwyraźniej wsłuchują się w

SAPARD: kolejne podsumowania

Działania 3 SAPARD-u - tej części, która jest przeznaczona na rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich. Wniosków o dotację było aż o 76 proc. więcej niż w poprzedniej turze.

FAPA: spodziewany jest dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego

, rozwojowi rolnictwa ekologicznego w Polsce sprzyja stosunkowo czyste środowisko i korzystne warunki klimatyczne, a także unijne dotacje. Unia dopłaca do produkcji ekologicznej żywności od 260 zł na hektar rocznie (dla użytków zielonych), do 1800 zł (dla upraw sadowniczych i jagodowych). W ocenie ekspertów

Dostałem z Unii 20 tys. dopłaty, to odżyłem

. Odżyłem. Hutnik dokupił jeszcze 14 hektarów ziemi, a w styczniu nowy traktor wart ponad 300 tys. zł. 40 proc. sumy dostał z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Teraz gospodarstwo zaczęło na siebie zarabiać, ja mogę iść na rentę strukturalną i gospodarstwo przepisać na syna i jego żonę - cieszy

Rolnicy muszą się spieszyć po unijne dotacje

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje, że łączne środki publiczne przeznaczone na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20 wyniosą ponad 13,5 mld euro. Z tego 8,6 mld stanowić mają fundusze z Unii, a 4,9 mld wkład krajowy. Aż jedna trzecia budżetu przeznaczona ma zostać na

Kapitalnie nam się układa

obszarów wiejskich w wieku aktywności zawodowej.Przykłady form wsparcia: lokalne inicjatywy informacyjne, szkoleniowe i doradcze promujące aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, projekty przyczyniające się do poprawy zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych.Wartość projektu: do 50 tys. zł

Libiąż: nowe centrum i inne programy

się na piknikach prezentujących kulturę krajów unijnych. Jednym z większych przedsięwzięć była wielka mapa Europy na pl. Słonecznym, którą zbudowało 300 osób. PHARE - Fundusz Dotacji Lokalnych - budowa strefy aktywności gospodarczej (al. Jana Pawła II) - 1,5 mln euro, zakończono w 2002 r. Bank

Pieniądze z Unii na twój pierwszy biznes

ZPORR. Do tej pory dotacje unijne były zarezerwowane tylko dla tych przedsiębiorców, którzy mają już kilkuletnie doświadczenie. Tu ten wymóg znika i zostaje zastąpiony czymś odwrotnym - firma musi istnieć na rynku krócej niż 36 miesięcy. Niestety, wykluczeni są ci przedsiębiorcy, którzy w ostatnich

Unia nie chce wyjść z roli

rozwój obszarów wiejskich. - Można wspierać obszary wiejskie, ale najpierw trzeba zadbać, by na tych obszarach była produkcja i ludzie - mówił minister Sawicki. Jego zdaniem należy raczej zastanowić się nad lepszym wykorzystaniem tradycyjnych dopłat. We wtorek Komisja zaproponuje też, by dopłaty należały

Nie czas na łzy. Wszyscy razem walczą o euro

większość województw, które, zamiast rekomendować kilka strategicznych inwestycji, stworzyły całe listy pobożnych życzeń. Moim zdaniem teraz unijnych pieniędzy wystarczy na wszystkie dobre projekty. Problem ze zdobyciem środków centralnych mogą mieć tylko małe gminy. Te jednak mogą starać się o dotacje z

Pieniądze z Unii Europejskiej - jak zmieniają się fundusze europejskie

przedstawiła plan przeciwdziałania kryzysowi, w którym część rozwiązań dotyczy funduszy unijnych. Zalecenia Komisji mają wpłynąć na poprawę wydatkowania pieniędzy unijnych, które mogą pobudzić gospodarkę. Chodzi m.in. o skrócenie czasu, w którym beneficjenci otrzymają środki z dotacji unijnej. W związku z tym

Sawicki: UE zmieniła polską wieś, ale wciąż ma dwie prędkości

przeprowadziłbym reformę KRUS". - Na szczęście ministrem jestem ja, a nie Żelichowski. Zamiast dotować bogatych rolników, można by te pieniądze spożytkować lepiej, np. na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży wiejskiej. - Wspólna Polityka Rolna to dotacje przede wszystkim dla konsumentów. Na wspomniane

Biznes z własnym dzieckiem czyli jak założyć prywatne przedszkole

sprzątanie są dość oczywiste. Warto także pamiętać o ubezpieczeniu dzieci od nieszczęśliwych wypadków, a założyciela od odpowiedzialności cywilnej. Korzystaj z dofinansowań Zakładając przedszkole lub punkt przedszkolny, możemy liczyć na dotacje. Pierwsza to dotacja unijna z programu operacyjnego "

Wieś gotowa do zmian i podnoszenia kwalifikacji

bywają zaniedbywane, nudzą się, mają zaległości w nauce a przez to mniejsze szanse na dostanie się do szkół zawodowych czy na studia. Rozwiązanie powyższych problemów mogą stanowić dotacje unijne, dzięki którym będzie możliwe m.in. organizowanie zajęć pozalekcyjnych. Grunt to zaktywizować ludzi do

Unijne dopłaty zabetonowały polską wieś

Robert Szymański, rolnik z Nowosiółek na Zamojszczyźnie, na ponad 400 hektarach uprawia pszenicę, rzepak, buraki cukrowe i kukurydzę. Głosował za wejściem Polski do UE, ale teraz nie jest już wielkim entuzjastą Unii, choć dopłaty bierze garściami, a za unijne pieniądze - które dostaje od 1 maja

MRIRW: ok. połowy 2014 roku nabór wniosków dla młodych rolników

Chodzi o działanie "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW). Pod koniec ub. roku minister rolnictwa Stanisław Kalemba zapowiedział przesunięcie niewykorzystanych dotąd środków z PROW właśnie na dotacje dla młodych rolników

Budżet 2016. Planowane wydatki na rolnictwo - ok. 54 mld zł

(głównie na współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Według posłanki PiS, poza budżetem rolnym zaplanowano także wydatki na rolnictwo w budżetach wojewodów, a także w rezerwach celowych w kwocie ponad 2 mld 900 mln zł. Środki te będą mogły być użyte na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

Lubuskie. W Żarach za ponad 3 mln zł zmodernizowano targowisko

odwiedzanym przez kupujących. Łącznie na targowisku są 32 oddzielne, zamykane stoiska oraz kilkanaście stoisk otwartych. Lubuskie gminy chętnie sięgają po pieniądze na tego typu inwestycje dostępne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Do tej pory w regionie wybudowano lub zmodernizowano z ich

Eksperci pomagają rolnikom w uzupełnieniu wniosków o dopłaty

Chodzi o wnioski złożone w ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ws. przyznania wsparcia finansowego wstępnie uznanym grupom czy organizacjom producentów owoców i warzyw. Agencja powołała 17 zespołów, które pomagają rolnikom przy składaniu dokumentów - w ich

Podlaskie. W 2014 roku 34 mln zł z UE na rozwój wsi

budynków, np. domów kultury czy świetlic na wsiach. Baszko ocenia, że wszystkie inwestycje dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w znacznym stopniu przyczyniły się do podnoszenia jakości życia na wsi. Zaznaczył jednak, że w Podlaskiem są wciąż jeszcze znaczne potrzeby w zakresie

Na co pieniądze

jeszcze jedno: do budowy takich dróg dojazdowych muszą się dołożyć rolnicy, którzy na tym skorzystają (od 10 proc. do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).W trakcie trwania programu SAPARD gmina (powiat) może skorzystać z dotacji wielokrotnie, jednak nie częściej niż raz w roku. Pieniądze unijne w pierwszym

Fundusze przedczłonkowskie i członkowskie

Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Wspiera przekształcenia struktury rolnictwa oraz wspomaga obszary wiejskie. Na ten fundusz jest przeznaczona największa część budżetu UE - w 1999 r. 42,2 proc. budżetu. Środki pochodzą z opłat nakładanych na importowane spoza Unii produkty rolne

Warmińsko-Mazurskie. Blisko 1,3 mln zł na rozwój wsi

Jak powiedziała PAP sekretarz LGD "Południowa Warmia" Iwona Hudź, są to prawdopodobnie ostatnie konkursy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w dniach 2-16 czerwca w biurze stowarzyszenia w Barczewie. Do konkursu na odnowę i

Warmia i Mazury. Lotnisko, tramwaje i termy wśród inwestycji w 2015 r.

programów krajowych, takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Polski Wschodniej czy Innowacyjna Gospodarka. Każdy adresowany do innych odbiorców, ale spełniający cele podstawowe - polepszenie warunków życia mieszkańców województwa i inwestowania na Warmii i Mazurach - ocenił Brzezin

Świętokrzyskie wykorzystało już 92 proc. z PROW 2007-13

rozdysponować całą kwotę w przewidzianym okresie" - zaznaczył. Dodał, że 80 proc. zostało już przekazane na konta beneficjentów. Największą część PROW-u w Świętokrzyskiem stanowiły "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", na które przewidziano ok. 250 mln zł. Dotyczyło to między

Jest projekt budżetu powiększonej Zielonej Góry

państwa na realizację zadań samorządu to nieco ponad 26 proc. dochodu, 8,5 proc. będzie pochodzić z dotacji celowych państwa i niemal tyle samo z funduszy unijnych. "W wyniku połączenia miasta z gminą najbardziej zyskamy na podatkach PIT i CIT. Tutaj planujemy wzrost wpływów o ponad 37 mln zł

Do Ruptawki wróciły raki, a na Szotkówcezamieszkał bóbr

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizuje projekt o nazwie "Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów. Jak udało się osiągnąć porozumienie, które umożliwiło uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych? - Od początku istnienia firmy, czyli od 1994 roku

Wywiad z prezesem ARiMR Aleksandrem Bentkowskim

powodzeniu zadecydują dwa - nr 1 ("poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych") oraz nr 3 ("rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich"). W pierwszym dziale są największe pieniądze - do 6 mln zł na jeden wniosek. W trzecim dziale są trochę za małe kwoty - bo co

Co się zmieni dla rolników po naszym wejściu do Unii

itp.Pieniądze na wypłaty emerytur w 80 proc. pochodzić będą z funduszy unijnych, a w 20 proc. z budżetu krajowego. Ich wysokość zaproponuje strona polska, ale Unia musi je zaakceptować. Unia stawia dwa warunki brzegowe - wcześniejsze emerytury muszą być na tyle wysokie, by były bodźcem do rezygnowania z uprawy

"Puls Biznesu": Firmy spożywcze bez dotacji

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet. Gazeta wyjaśnia, że zasady korzystania z dwóch programów unijnych - rozwoju obszarów wiejskich oraz programu innowacyjna gospodarka, są dyskryminujące dla branży spożywczej. Z pierwszego z nich nie mogą korzystać większe

By dostać kasę, trzeba mieć szczęście

zrozumieć, że dotacji dla wszystkich nie wystarczy, niezależnie, jaką metodą wyłaniano by kolejność rozpatrywania wniosków - mówi Kassa. Losowanie kolejności rozpatrywania wniosków ARiMR przeprowadzi w centrali odrębnie dla każdego z 16 województw. Wnioski na modernizację gospodarstw rolnych można składać

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery