dotacje unijne na obszary wiejskie

Arkadiusz Kuglarz, Opole

PUP razem ARMiR pomaga przygotować wnioski o dotacje

PUP razem ARMiR pomaga przygotować wnioski o dotacje

Pracownicy nyskiego urzędu pracy razem z opolskim oddziałem ARiMR chcą pomóc zamieszkującym obszary wiejskie w przygotowaniu wniosków o unijne dotacje. - PUP ma wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie, a ARiMR pieniądze do wzięcia - tłumaczą ten mariaż urzędnicy.

Warmińsko-mazurskie. Świetlice i siłownie wiejskie z unijnych pieniędzy

W wiejskich gminach Jedwabno, Budry i Sorkwity na Warmii i Mazurach wyremontowane zostaną wiejskie świetlice, zbudowana będzie infrastruktura kanalizacyjna i obiekty sportowe. Wartość inwestycji wiejskich dofinansowanych z unijnych dotacji wynosi 350 tys. zł.

Podlaskie. 9,8 mln zł z UE na projekty związane z odnową i rozwojem wsi

9,8 mln zł unijnego dofinansowania otrzymają podlaskie gminy i parafie na projekty związane z rozwojem wsi, m.in. na naprawę świątyń, budowę świetlic i placów zabaw we wsiach w regionie. W poniedziałek w Białymstoku podpisano 34 umowy w tej sprawie.

"PB": Przetwórców czekają chude lata

wyniesie pomoc publiczna w SSE, więc ich wyłączenia raczej nie obejmą" - wyjaśnia Szymon Żółciński z Crido Taxand. Na dodatek Polska sama pogorszy warunki rozwoju firm. Jak twierdzi Szymon Żółciński, w projekcie programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-20 Ministerstwo Rolnictwa ograniczyło

"Puls Biznesu": Przetwórców czekają chude lata

wyniesie pomoc publiczna w SSE, więc ich wyłączenia raczej nie obejmą" - wyjaśnia Szymon Żółciński z Crido Taxand. Na dodatek Polska sama pogorszy warunki rozwoju firm. Jak twierdzi Szymon Żółciński, w projekcie programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-20 ministerstwo rolnictwa ograniczyło

Podlaskie. Prawie 15 mln zł z UE na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Narwi, z czego połowę stanowi unijna pomoc. Filipowicz podkreśliła, że zapotrzebowanie wśród podlaskich gmin, w typowo rolniczym regionie, na dotacje wspierające inwestycje wodno-kanalizacyjne jest wciąż "ogromne". Od wielu miesięcy trwają starania o pozyskanie kolejnych 45 mln zł na ten cel

Podlaskie. Ponad 1,1 mln zł z UE na rozwój wsi

Konkursy organizuje Lokalna Grupa Działania (LGD) "Puszcza Knyszyńska". Działa ona na terenie gmin: Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów. Dofinansowanie można otrzymać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W

Resort rolnictwa: większe wsparcie dla gospodarstw rodzinnych

będzie działanie przeznaczone dla rodzin rolniczych na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - zaznaczyła Szalczyk. Dotacja będzie wynosiła do 100 tys. zł i także będzie wypłacana w dwóch ratach. Wiceszefowa resortu rolnictwa zauważyła, że praktycznie cała unijna Wspólna Polityka Rolna wspiera rozwój

Raport: dzięki pomocy UE dochody na wsi dwa razy wyższe

Raport: dzięki pomocy UE dochody na wsi dwa razy wyższe

przedsiębiorcom rolnym od 2004 r. do końca maja br. ponad 139 mld zł, z tego 76,8 mld zł stanowią dopłaty bezpośrednie, a ok. 62,5 mld zł - środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wspierające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Jak informuje ARiMR, unijne pieniądze pozwoliły m.in. na

Śląskie. Dąbrowa Zielona - jeden z liderów w wykorzystaniu środków dla wsi

Przedstawiciele Dąbrowy Zielonej zostali zaproszeni do przedstawienia swych osiągnięć m.in. podczas zorganizowanej w grudniu w Katowicach konferencji nt. wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) w woj. śląskim. W czwartek udostępnili PAP zbiorcze dane na ten temat

"Rzeczpospolita": Spór o brakujące miliardy na wieś

nie przejmuje się jednak protestami województw i przypomina, że rząd już obiecał, że da więcej pieniędzy na wieś.Taka strategiaJak to się stało, że rząd obiecał przesunięcie dotacji z polityki regionalnej? Dlaczego trzeba przesuwać pieniądze między poszczególnymi unijnymi programami i funduszami

Unia Europejska pomoże przedsiębiorcom działającym na wsi

Dofinansowanie dla wiejskich przedsiębiorców jest dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), jako działanie 312 pod nazwą „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Chętni na dofinansowanie mogą składać wnioski w każdym wojewódzkim oddziale Agencji

Szukamy unijnych "naj": najmniejsza dotacja z PROW

Szukamy unijnych "naj": najmniejsza dotacja z PROW

Gdy mowa o pieniądzach, Unia jest otwarta. Chcecie zarobki od komisarza do asystentki? Nie ma problemu. Na co wydane są dotacje na drogi? Zaraz dostarczymy raport. W tej jawności jest jeden wyjątek - pieniądze dla rolników. Tutaj otwartość unijna się kończy. Bo z jednej strony jak tak informować

W perspektywie UE 2014-2020 nie będzie dofinansowania dróg lokalnych - prasa

głównymi miastami, a mniejszymi ośrodkami o znaczeniu lokalnym i obszarami wiejskimi. Dostępność komunikacyjna jest podstawowym warunkiem atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju turystyki. "Powiaty, odmiennie niż gminy, nie mają własnych dochodów, a tylko subwencje i dotacje, dlatego możliwość

KE chce zwrotu 54 mln euro z wydatków na wspólną politykę rolną

20 państw UE musi zwrócić do budżetu Unii 54,3 mln euro. To pieniądze, które wcześniej dostały na Wspólną Politykę Rolną, a więc na dotacje dla rolników i rozwój obszarów wiejskich. Wydając te pieniądze, albo nie przestrzegały unijnych przepisów, albo źle kontrolowały wydatki. Najwięcej do oddania

Mało błędów przy wydawaniu unijnych funduszy

Mało błędów przy wydawaniu unijnych funduszy

Czy rolnik, który wziął dopłaty do malin, rzeczywiście je uprawia? Czy firma, która dostała dotację na zatrudnienie bezrobotnych, przyjęła ich do pracy? I czy krajowe urzędy potrafią wykryć takie błędy? Sprawdza to Europejski Trybunał Obrachunkowy, czyli unijny odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli

Polski rząd przyjął założenia tzw. umowy partnerstwa

Polski rząd przyjął założenia tzw. umowy partnerstwa

zarządzania funduszami. Wyzwania na najbliższe lata to m.in.: zwiększenie zatrudnienia (w 2011 r. pracowało mniej niż 65 proc. osób w wieku 20-64 lat), budowa gospodarki opartej na wiedzy (w zeszłorocznym unijnym rankingu innowacyjności zajęliśmy 23. miejsce) czy powstrzymanie spadku liczby ludności. Dlatego

Jak najmniejsze miasto w Polsce wydaje fundusze z UE?

Jak najmniejsze miasto w Polsce wydaje fundusze z UE?

funduszach, spotkania - tak, to wszystko mieliśmy, zapewnia burmistrz, ale w Wyśmierzycach nie ma chętnych. To rolnicza gmina, większość to tereny Natura 2000, więc nowych firm tu się nie ściągnie, opowiada burmistrz.- Zresztą łatwiejsze były dotacje z "Programu rozwoju obszarów wiejskich" - mówi

Świętokrzyskie. Samorządy stawiają na turystykę rowerową

Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach Jacek Kowalczyk. Według niego pomysł budowy ścieżki krzyżującej się z główną trasą pojawił się m.in. w Nowej Słupi (powiat kielecki). "Jest propozycja na nową perspektywę unijną, aby połączyć tą miejscowość z Rakowem ścieżką biegnącą wzdłuż drogi wojewódzkiej"

Podlaskie. Siano, buraki, owies w zimowym menu białowieskich żubrów

Siano, które znajduje się na polach, zostało zakontraktowane w ramach projektu "Ochrona in situ (w środowisku - PAP) żubra w Polsce - część północno-wschodnia". 300 tys. zł na ten cel pochodziło z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt realizuje Szkoła Główna Gospodarstwa

Nieuczciwi rolnicy z Bułgarii mają zwracać unijnie pieniądze

, która w 2008 roku zamroziła udzielenie Bułgarii ponad 300 mln euro z programu SAPARD (Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich), w bułgarskim resorcie rolnictwa i w agencji zarządzającej środkami unijnymi panuje bałagan i brak kontroli. Groźba dalszych sankcji wobec

Z rolnikami po dobroci

Z rolnikami po dobroci

przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego na obszarach wiejskich (dywersyfikacja upraw, obowiązkowy obszar ekologiczny, utrzymywanie stałego poziomu łąk i pastwisk lub stosowanie podobnych praktyk o zbliżonym efekcie). Dodatkowe wsparcie dostaną też młodzi rolnicy (do 40. roku życia). Utrzymane

Budżet UE: Sukces czy klęska. Kłopot z polskim rolnictwem

Budżet UE: Sukces czy klęska. Kłopot z polskim rolnictwem

programów realizowanych z funduszy spójności (bo na to Unia pozwala, zastrzegając jedynie, że musi to być minimum 25 proc. wkładu krajowego, ale nie podaje górnego poziomu), a zaoszczędzone w ten sposób unijne dotacje przesunie np. na budowę infrastruktury wiejskiej w danym regionie. Jeśli więc premier

Dostępne dotacje na założenie sklepu

składania wniosków.   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to program pomocy przy założeniu firmy, ale przeznaczony tylko dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i zamieszkałych na terenach wiejskich. Poza tym sklep lub inna inwestycja która będzie zakładana również musi mieć lokalizację na

Dolny Śląsk chwalony za wydawanie unijnych pieniędzy

, przedsiębiorczość i innowacje oraz odnowę obszarów wiejskich. Na ich wydanie i rozliczenie mamy czas do 2013 r.We wtorek realizację unijnego programu na Dolnym Śląsku chwalił Krzysztof Hetman, wiceminister rozwoju regionalnego, zaproszony na konferencję podsumowującą RPO w naszym województwie. Hetman nazwał nasz

Wieś rozwija się dzięki unijnym funduszom

w październiku. Będzie je można odwiedzać wiosną przyszłego roku. Nowa atrakcja turystyczna Duchowa powstaje dzięki unijnemu dofinansowaniu. Pieniądze na nią znalazły się w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym tylko na Dolnym Śląsku do wykorzystania jest blisko 200 mln euro na projekty

MSWiA dało plamę. Szybki internet nie trafi na wieś?

8.4 z unijnych funduszy na lata 2007-13, potocznie nazywany dotacjami na "ostatnią milę". Dofinansowanie z Unii miało zachęcić lokalne firmy do inwestycji w szerokopasmowy internet. I to tam, gdzie dziś internetu nie ma - w mniejszych miejscowościach, wsiach, przysiółkach.Dotąd w ramach

Wielki szczyt budżetowy Unii Europejskiej. Dlaczego jest tak ważny?

politykę rolną, to chcemy, aby dopłaty dla rolników były wyrównywane w stronę średniej unijnej. Mimo to negocjatorzy obawiają się, że cięcia mogą też dotknąć tych dwóch dziedzin. - Będą jakieś ustępstwa na rzecz "oszczędnych" państw i pewnie dotkną one funduszy na rozwój obszarów wiejskich

Jak wydać 367 mld euro? Czyli praca, walka z biedą i innowacyjność

być możliwość karnego zawieszania wypłat z funduszy objętych polityką spójności, w tym regionalnych, na rozwój obszarów wiejskich, rybołówstwa i europejskiego funduszu społecznego.O sankcjach decydowałaby Komisja, jeśli wcześniej dany kraj zostałby objęty procedurą dyscyplinującą z racji zbyt

Polska jest całkiem inna niż pięć lat temu

rozwoju, tam jest szkoła, lekarz, biblioteka, dom kultury. Na to są pieniądze u nas, ale przede wszystkim w Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Teraz wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa pracujemy nad tym, żeby oba te strumienie pieniędzy współgrały ze sobą.Jak za siedem lat będzie wyglądała Polska

Zmiany dla rolników

Ministerstwo chce wprowadzić zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - unijnym funduszu przeznaczonym na rozwój wsi. W unijnym budżecie na lata 2007-13 zarezerwowano dla niego 17,2 mld euro. Do tej pory wykorzystano tylko 12 proc. środków.Resort rolnictwa chce przyspieszyć wydawanie

Problem z funduszami UE - nie ufają, więc sprawdzają

, administracji publicznej i mechanizmów zarządzania sektorem publicznym, pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy, angażuje się w inicjatywę rozwoju obszarów wiejskich Leader finansowaną z funduszy unijnych.

Minister Sawicki zabierze firmom miliard euro?

Zamiar ten wynika z przygotowanych przez resort zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 - 2013, do których dotarł dziennik.Korekta PROW jest potrzebna, bo w programie jest dziura finansowa związana z umacniającym się złotym. Jednak zmiany, które przygotował resort rolnictwa

Wypłacono tylko 20 proc. unijnych pieniędzy na rolnictwo

przypomina, że w ramach poprzedniego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (na lata 2004-06) wszystko zostało wydane do ostatniej złotówki. I teraz ma być podobnie. - Spełniamy już wszystkie wymogi unijne na obsługę programów w ramach PROW. Skończyła się więc wielka nerwowość w agencji - mówi Kassa. A nerwów

Też chcemy lepiej wydawać euro

polityka spójności. Popieramy pomysł, by wydawać lepiej, ocenianie polityki w oparciu o rezultaty, dobre programowanie, zwiększenie elastyczności, połączenie z innymi politykami europejskimi, m.in. z polityką rozwoju obszarów wiejskich oraz to, że polityka spójności powinna odpowiadać na potrzeby każdego

KRUS posiadaczy ziemskich

, jak i obszarów wiejskich. "Europa wraca na wieś" - co widać także w Polsce od 2000 r. Warto tę tendencję wykorzystać i wzmocnić. Gruntownie zmieniają się funkcje obszarów wiejskich. Nie jestem zwolennikiem takiej koncepcji rozwoju, która szanse awansu mieszkańców wsi widzi w migracjach do

FAPA: spodziewany jest dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego

, rozwojowi rolnictwa ekologicznego w Polsce sprzyja stosunkowo czyste środowisko i korzystne warunki klimatyczne, a także unijne dotacje. Unia dopłaca do produkcji ekologicznej żywności od 260 zł na hektar rocznie (dla użytków zielonych), do 1800 zł (dla upraw sadowniczych i jagodowych).W ocenie ekspertów

Europa murem za rolnikami. Europejskimi

Eurobarometru - badania przeprowadzonego jednocześnie w całej Unii na próbie 27 tys. osób.Sondaż pokazał, że Europejczycy nadal chcą płacić na swoje rolnictwo. Tylko 17 proc. twierdzi, że obecne wydatki z budżetu unijnego na rolnictwo - 55 mld euro rocznie - są za duże. 43 proc. uważa, że są one "w sam raz

Dostałem z Unii 20 tys. dopłaty, to odżyłem

. Odżyłem.Hutnik dokupił jeszcze 14 hektarów ziemi, a w styczniu nowy traktor wart ponad 300 tys. zł. 40 proc. sumy dostał z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Teraz gospodarstwo zaczęło na siebie zarabiać, ja mogę iść na rentę strukturalną i gospodarstwo przepisać na syna i jego żonę - cieszy się

44 mld zł z UE trafiło przez 5 lat do rolnictwa i na wieś

Około 44 mld zł trafiło na polską wieś z Unii Europejskiej po wstąpieniu naszego kraju do Wspólnoty. Było to możliwe dzięki objęciu polskiej wsi Wspólną Polityką Rolną. Rolnicy są jedyną grupą otrzymującą wprost unijne dotacje. Według wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

MRIRW: ok. połowy 2014 roku nabór wniosków dla młodych rolników

Chodzi o działanie "Ułatwianie startu młodym rolnikom" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW). Pod koniec ub. roku minister rolnictwa Stanisław Kalemba zapowiedział przesunięcie niewykorzystanych dotąd środków z PROW właśnie na dotacje dla młodych rolników

Kto zapłaci za paczki na wieś?

razem korzystając z usług innej firmy doradczej.Czyli ciągle nie wiecie, ile to kosztuje. Wyliczając te 769 mln zł, przyjęto, że ograniczy się dostęp mieszkańców wsi do poczty. Doręczanie przesyłek na obszarach wiejskich miałoby być tylko przez trzy dni w tygodniu, zamknięto by 1683 nierentowne placówki

Kapitalnie nam się układa

mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich w wieku aktywności zawodowej.Przykłady form wsparcia: lokalne inicjatywy o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym, rozwój dialogu i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym

SAPARD: kolejne podsumowania

SAPARD-u - tej części, która jest przeznaczona na rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich. Wniosków o dotację było aż o 76 proc. więcej niż w poprzedniej turze.

Sawicki: UE zmieniła polską wieś, ale wciąż ma dwie prędkości

". - Na szczęście ministrem jestem ja, a nie Żelichowski. Zamiast dotować bogatych rolników, można by te pieniądze spożytkować lepiej, np. na wyrównywanie szans dzieci i młodzieży wiejskiej. - Wspólna Polityka Rolna to dotacje przede wszystkim dla konsumentów. Na wspomniane cele są także pieniądze

Lubuskie. W Żarach za ponad 3 mln zł zmodernizowano targowisko

odwiedzanym przez kupujących. Łącznie na targowisku są 32 oddzielne, zamykane stoiska oraz kilkanaście stoisk otwartych. Lubuskie gminy chętnie sięgają po pieniądze na tego typu inwestycje dostępne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Do tej pory w regionie wybudowano lub zmodernizowano z ich

Unia nie chce wyjść z roli

rozwój obszarów wiejskich. - Można wspierać obszary wiejskie, ale najpierw trzeba zadbać, by na tych obszarach była produkcja i ludzie - mówił minister Sawicki. Jego zdaniem należy raczej zastanowić się nad lepszym wykorzystaniem tradycyjnych dopłat.We wtorek Komisja zaproponuje też, by dopłaty należały

Pieniądze z Unii Europejskiej - jak zmieniają się fundusze europejskie

przedstawiła plan przeciwdziałania kryzysowi, w którym część rozwiązań dotyczy funduszy unijnych. Zalecenia Komisji mają wpłynąć na poprawę wydatkowania pieniędzy unijnych, które mogą pobudzić gospodarkę. Chodzi m.in. o skrócenie czasu, w którym beneficjenci otrzymają środki z dotacji unijnej. W związku z tym

Jak Polska oswoi nowoczesne technologie

również minister spraw wewnętrznych i administracji. Uwaga! Te pieniądze są w szczególności adresowane do obszarów wiejskich! Priorytet IX "Pomoc techniczna" to pieniądze na sprawne wdrażanie całego programu - w sumie 280,2 mln euro, które dostaną instytucje zaangażowane w wydawanie dotacji z

Nie czas na łzy. Wszyscy razem walczą o euro

większość województw, które, zamiast rekomendować kilka strategicznych inwestycji, stworzyły całe listy pobożnych życzeń. Moim zdaniem teraz unijnych pieniędzy wystarczy na wszystkie dobre projekty. Problem ze zdobyciem środków centralnych mogą mieć tylko małe gminy. Te jednak mogą starać się o dotacje z

Jak można rozkręcić własną firmę za pieniądze z UE

firmy jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (tak naprawdę dotyczący wsi i małych miast). Na obszarach poza miastem obserwowany jest wysoki poziom ukrytego bezrobocia, a jednocześnie widać tendencję do konsolidowania ziemi w duże i nowoczesne gospodarstwa, które potrzebują znacznie mniej siły roboczej

Biznes z własnym dzieckiem czyli jak założyć prywatne przedszkole

sprzątanie są dość oczywiste. Warto także pamiętać o ubezpieczeniu dzieci od nieszczęśliwych wypadków, a założyciela od odpowiedzialności cywilnej. Korzystaj z dofinansowań Zakładając przedszkole lub punkt przedszkolny, możemy liczyć na dotacje. Pierwsza to dotacja unijna z programu operacyjnego "

Unijne dopłaty zabetonowały polską wieś

Robert Szymański, rolnik z Nowosiółek na Zamojszczyźnie, na ponad 400 hektarach uprawia pszenicę, rzepak, buraki cukrowe i kukurydzę. Głosował za wejściem Polski do UE, ale teraz nie jest już wielkim entuzjastą Unii, choć dopłaty bierze garściami, a za unijne pieniądze - które dostaje od 1 maja

Śląskie. Będzie jeszcze wsparcie UE m.in. na wiejskie sieci wodociągowe

i przestrzeni miejskich Wydział terenów wiejskich urzędu marszałkowskiego dokonał w piątek podsumowania efektów wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) w woj. śląskim. Urzędnicy marszałka zajmują się kilkoma elementami PROW: poprawą i rozwijaniem infrastruktury

Wieś gotowa do zmian i podnoszenia kwalifikacji

bywają zaniedbywane, nudzą się, mają zaległości w nauce a przez to mniejsze szanse na dostanie się do szkół zawodowych czy na studia. Rozwiązanie powyższych problemów mogą stanowić dotacje unijne, dzięki którym będzie możliwe m.in. organizowanie zajęć pozalekcyjnych.Grunt to zaktywizować ludzi do

Podlaskie. W 2014 roku 34 mln zł z UE na rozwój wsi

budynków, np. domów kultury czy świetlic na wsiach. Baszko ocenia, że wszystkie inwestycje dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w znacznym stopniu przyczyniły się do podnoszenia jakości życia na wsi. Zaznaczył jednak, że w Podlaskiem są wciąż jeszcze znaczne potrzeby w zakresie

Na co pieniądze

jeszcze jedno: do budowy takich dróg dojazdowych muszą się dołożyć rolnicy, którzy na tym skorzystają (od 10 proc. do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).W trakcie trwania programu SAPARD gmina (powiat) może skorzystać z dotacji wielokrotnie, jednak nie częściej niż raz w roku. Pieniądze unijne w pierwszym

Fundusze przedczłonkowskie i członkowskie

Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Wspiera przekształcenia struktury rolnictwa oraz wspomaga obszary wiejskie. Na ten fundusz jest przeznaczona największa część budżetu UE - w 1999 r. 42,2 proc. budżetu. Środki pochodzą z opłat nakładanych na importowane spoza Unii produkty rolne. Fundusz składa się z dwóch

Do Ruptawki wróciły raki, a na Szotkówcezamieszkał bóbr

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizuje projekt o nazwie "Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów. Jak udało się osiągnąć porozumienie, które umożliwiło uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych?- Od początku istnienia firmy, czyli od 1994 roku pracujemy

Wywiad z prezesem ARiMR Aleksandrem Bentkowskim

powodzeniu zadecydują dwa - nr 1 ("poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych") oraz nr 3 ("rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich"). W pierwszym dziale są największe pieniądze - do 6 mln zł na jeden wniosek. W trzecim dziale są trochę za małe kwoty - bo co

"Puls Biznesu": Firmy spożywcze bez dotacji

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet.Gazeta wyjaśnia, że zasady korzystania z dwóch programów unijnych - rozwoju obszarów wiejskich oraz programu innowacyjna gospodarka, są dyskryminujące dla branży spożywczej. Z pierwszego z nich nie mogą korzystać większe

Co się zmieni dla rolników po naszym wejściu do Unii

itp.Pieniądze na wypłaty emerytur w 80 proc. pochodzić będą z funduszy unijnych, a w 20 proc. z budżetu krajowego. Ich wysokość zaproponuje strona polska, ale Unia musi je zaakceptować. Unia stawia dwa warunki brzegowe - wcześniejsze emerytury muszą być na tyle wysokie, by były bodźcem do rezygnowania z uprawy

Dotacje z UE: Ambitniej i skuteczniej

Teraz, gdy przygotowujemy kolejną rundę programów unijnych, które wystartują w 2014 r. Europa jest w kluczowym momencie definiowania na nowo celów polityki spójności - inwestycji w regiony i ich mieszkańców. Nasze cele na przyszłość - zgodnie z tym jak zostały określone w

By dostać kasę, trzeba mieć szczęście

zrozumieć, że dotacji dla wszystkich nie wystarczy, niezależnie, jaką metodą wyłaniano by kolejność rozpatrywania wniosków - mówi Kassa.Losowanie kolejności rozpatrywania wniosków ARiMR przeprowadzi w centrali odrębnie dla każdego z 16 województw.Wnioski na modernizację gospodarstw rolnych można składać od

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Obszary specjalne państw członkowskich Unii Europejskiej

Obecnie Unię Europejską tworzy 28 państw. Większość z nich wdrożyła prawo unijne we wszystkich sektorach i na wszystkich obszarach swego terytorium bądź też zobowiązała się do jego wdrożenia w przyszłości. Jednakże prawo UE nie zawsze znajduje równomierne zastosowanie na całym terytorium

Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej

kompleksu leśnego podlega ochronie w rezerwacie przyrody Las Piwnicki. Ponadto znajdują się tu trzy zabytkowe parki wiejskie.

Twierdza Wisłoujście

historycznej części Gdańska przystąpiła do destrukcji zabytkowej twierdzy. Do dzisiaj nie została w pełni odbudowana (brak dachu latarni, zarastające wały szańca etc). Sytuacje mają poprawić amerykańskie dotacje przeznaczone dla najbardziej zagrożonych zabytków. W 1974 zespół Twierdzy Wisłoujście

Bory Dolnośląskie

zlodowacenia środkowopolskiego, które pozostawiło obszary sandrowe, na których występują głównie jałowe piaski bielicowe. Cechą charakterystyczną regionu jest znaczna liczba śródleśnych stawów, a także torfowiska, bagna i wydmy śródlądowe. Pod osadami zlodowacenia środkowopolskiego zalegają gliny zlodowacenia

Arkadiusz Mierzwa

ekonomiczną, ze szczególnym wskazaniem na branżę lotniczą i turystyczną, unijne dotacje oraz sektor energetyczny. Relacjonował dla TVN24 wydarzenia ekonomiczne z całego świata, m. in. z Kazachstanu, Brazylii, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W TVN CNBC prowadził program Praca.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.