dotacje unijne handel

PAP

"Puls Biznesu": Rentgen krajowych start-upów

"Puls Biznesu": Rentgen krajowych start-upów

Kim są i jak się rozwijają młodzi przedsiębiorcy w Polsce? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w raporcie sporządzonym przez Fundację Startup Poland, który omawia "Puls Biznesu".

Od 1 grudnia przetwórcy mogą się starać o dotację z ARiMR

Od 1 do 30 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym. Na ten cel firma będzie mogła dostać do 3 mln zł.

Od 1 grudnia przetwórcy mogą starać się o dotację z ARiMR

Od 1 do 30 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym. Na ten cel firma będzie mogła dostać do 3 mln zł.

ARiMR: ponad 530 wniosków o dotację na przetwórstwo rolne

uzyskać minimum 6,5 pkt. W zakończonym naborze o unijną dotację mogły ubiegać się tylko firmy zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz handlem żywnością. W kolejnych naborach pomoc skierowana zostanie także do nowej grupy beneficjentów, czyli rolników, ich małżonków i członków gospodarstwa

ARiMR: w grudniu nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie spożywczym

do mikro, małych średnich firm działających w branży przetwórstwa spożywczego lub handlu hurtowego produktami rolnymi. Wysokość dotacji będzie zależała od tego czy o dofinansowanie ubiega się pojedynczy podmiot - wtedy może maksymalnie dostać 15 mln zł, czy też jest to grupa producentów rolnych lub

Śląskie. 23 projekty realizowane dzięki inicjatywie Jessica

zdegradowanych terenów w miastach. W odróżnieniu od unijnych dotacji, z Jessiki pod pewnymi warunkami mogą być finansowane przedsięwzięcia komercyjne. Woj. śląskie jest jednym z pięciu polskich regionów, które zdecydowały się na wdrożenie mechanizmu Jessica, polegającego na wspieraniu konkretnych projektów

Parlament Europejski: Będzie pomoc dla zwolnionych z Fiata w Tychach. 1,26 mln euro dla 777 byłych pracowników

Parlament Europejski: Będzie pomoc dla zwolnionych z Fiata w Tychach. 1,26 mln euro dla 777 byłych pracowników

Parlament Europejski zatwierdził projekt przyznania unijnej pomocy zwalnianym pracownikom Fiata w Tychach. 777 byłych zatrudnionych ma dostać 1,26 mln euro. Wsparcie z Unii Europejskiej dostanie w sumie ok. 6 tys. zwolnionych z firm we Francji, Grecji, Włoszech i w Polsce. Łączna wysokość dotacji

Polska dostała 700 mln euro kredytu na kluczowe inwestycje, które wesprą gospodarkę

Polska dostała 700 mln euro kredytu na kluczowe inwestycje, które wesprą gospodarkę

angażuje się w zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki i lepsze wykorzystanie dotacji unijnych przez Polskę. Dzięki znakomitej współpracy z polskimi władzami będziemy mogli pomagać wspólnie z Komisją Europejską w realizacji wielu przedsięwzięć, które przyczynią się do trwałego wzrostu

Nie masz pracy? Możesz dostać prawie 22 tys. zł!

Pracy w Łodzi" na rok 2014. Bo choć jak zwykle decyduje kolejność zgłoszeń, to jednak wnioski z uchybieniami formalnymi zostaną odrzucone. Preferowane są: produkcja, usługi i handel.- Jednorazowe dotacje na działalność od lat cieszą się dużym zainteresowaniem bezrobotnych - mówi Bogusław Dąbrowski

EBI: 700 mln euro na inwestycje w wiedzę, edukację i cyfryzację w Polsce

bardziej angażuje się w zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki i lepsze wykorzystanie dotacji unijnych przez Polskę. Dzięki znakomitej współpracy z polskimi władzami będziemy mogli pomagać wspólnie z Komisją Europejską w realizacji wielu przedsięwzięć, które przyczynią się do trwałego wzrostu

Podlaskie. 2 mln zł na projekty związane z rozwojem rybactwa

najniższa kwota na projekty. W sumie LGR rozdysponowało ok. 45 mln zł. Unijne dotacje przeznaczone są m.in. na wykorzystanie nowych technologii w przetwórstwie i hodowli ryb, rekultywację zbiorników wodnych, projekty dotyczące turystyki wędkarskiej i agroturystyki, tworzenie nowych łowisk, a dla turystów

Będzie pomoc dla zwolnionych przez Fiata w Polsce

Będzie pomoc dla zwolnionych przez Fiata w Polsce

Olbrycht. Do tej pory Polska rzadko korzystała z unijnego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, który działa od 2007 r. i ma służyć głównie do rekompensowania strat wywołanych przez strukturalne zmiany w handlu międzynarodowym (głównie - przenoszenie produkcji do krajów o niższych kosztach). Według danych

3,5 proc. w górę - mocny wzrost PKB w I kwartale

3,5 proc. w górę - mocny wzrost PKB w I kwartale

Na razie znamy tylko pierwszy szacunek tempa wzrostu, tzw. flash. To ogólne tempo wzrostu PKB obliczone na podstawie niepełnego zbioru danych o wynikach finansowych przedsiębiorstw, o wpływach podatkowych, cłach, dotacjach dla rolników. Możliwa jest jego rewizja za dwa tygodnie. Wtedy też poznamy

Parlament Europejski za wsparciem dla zwolnionych z zakładów w Tychach

. Środki, o które ubiegała się Polska, posłużą refundacji połowy kosztów wsparcia, poniesionych już przez Fundusz Pracy na programy adresowane do zwolnionych osób. To m.in. szkolenia i staże zawodowe, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, dopłaty do wyposażenia lub doposażenia

Krzysztof Jurgiel - minister rolnictwa [SKŁAD RZĄDU PiS]

Krzysztof Jurgiel - minister rolnictwa [SKŁAD RZĄDU PiS]

w tej najważniejszej, która rozdziela unijną kasę czyli w ARiMR. Agencja została praktycznie sparaliżowana, a rolnicy nie dostali w terminie obiecanych pieniędzy. Nie potrafił dogadać się z Rosjanami by otworzyli granicę dla naszej żywności, co doprowadziło do spadku cen wieprzowiny. Nie załatwił w

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

w 2015 r. o 10 proc. Dzięki uruchomieniu środków z funduszy unijnych i zmianom regulacyjnym, które będą wymagały dostosowania systemów do nowych procedur, dynamika sprzedaży rozwiązań ERP w 2016 r. powinna przyspieszyć. - Gotowość strajkową ogłoszono w czwartek w górnictwie. Kopalnie i zakłady

Komisja budżetowa PE za wsparciem dla zwolnionych z zakładów w Tychach

związku ze wzrostem zamówień na nowe auta z tyskiego zakładu. Środki, o które ubiega się Polska, posłużą refundacji połowy kosztów wsparcia, poniesionych już przez Fundusz Pracy na programy adresowany do zwolnionych osób. To m.in. szkolenia i staże zawodowe, prace interwencyjne, dotacje na podjęcie

Pomoc państwa w UE: w imię konkurencji na rynku, ale europejskim czy globalnym?

publicznej utrudniające firmom unijnym rywalizację z globalnymi rywalami, którzy otrzymują państwowe dotacje. Postępowanie w sprawie pomocy dla Polskich Linii Lotniczych LOT Komisja wszczęła w listopadzie 2013 r., by ocenić, czy jest ona zgodna z unijnymi zasadami i czy narodowy polski przewodnik ma szansę

10 lat w UE.W Suwałkach lepsza infrastruktura i inwestycje turystyczne

Dzięki swemu położeniu od granicy z Litwą, która weszła do UE wraz z Polską, Suwałki są typowym przygranicznym ośrodkiem handlowym. Centra handlowe i supermarkety przyciągają na zakupy nie tylko Litwinów, ale także Rosjan i Białorusinów. Jednak bardziej niż z handlu Suwałki i okolica słyną z

"Rzeczpospolita": Polacy opieszali; Słowacy stracą unijne wsparcie

Słowacy mogą stracić 20 mln euro unijnej dotacji na swoją część, jeśli Polacy pilnie nie rozpoczną prac, donosi gazeta. Burmistrz Piwnicznej Zdroju Edward Bogaczyk napisał list otwarty do Donalda Tuska z apelem o spełnienie zapowiedzi. - Latem minister Cezary Grabarczyk obiecał 125 mln zł na most

EBI: 700 mln euro na inwestycje w wiedzę, edukację i cyfryzację w Polsce

strukturalnych UE. "Wspierając realizację strategicznych inwestycji, EBI, jako bank Unii Europejskiej, coraz bardziej angażuje się w zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki i lepsze wykorzystanie dotacji unijnych przez Polskę. Dzięki znakomitej współpracy z polskimi władzami będziemy mogli pomagać

Kanada i Unia Europejska mają podpisać umowę o wolnym handlu

Kanada i Unia Europejska mają podpisać umowę o wolnym handlu

europejskiego rynku dla kanadyjskich eksporterów wołowiny jest krytykowane przez francuskich hodowców bydła. Cła znikną Po wejściu w życie kanadyjsko-unijnej umowy o wolnym handlu znikną cła na prawie wszystkie towary i usługi, Kanada otworzy też unijnym firmom dostęp do przetargów na zamówienia rządowe. Według

"Rz": Przepadną miliony od Unii? Polska 7 lat nie może zbudować mostu

Słowacy mogą stracić 20 mln euro unijnej dotacji na swoją część, jeśli Polacy pilnie nie rozpoczną prac, donosi gazeta. Burmistrz Piwnicznej Zdroju Edward Bogaczyk napisał list otwarty do Donalda Tuska z apelem o spełnienie zapowiedzi. - Latem minister Cezary Grabarczyk obiecał 125 mln zł na most i

Kwitnie handel fakturami

popełniają przestępstwo podatkowe i powinny mieć tego świadomość. Podatnik, który kupuje faktury VAT, koszty, czy też dokumenty pozwalające rozliczyć mu dotacje unijne razem z nimi kupuje sobie w pakiecie także i kłopoty.   Urzędy skarbowe cały czas wykrywają mnóstwo takich transakcji. Ogłoszenia o

Ręce w cudzych kieszeniach

droższe maszyny, budują domy i budynki gospodarcze, dokupują ziemię, korzystają jak żadna inna grupa zawodowa z dotacji unijnych i z przywilejów podatkowych. Wbrew pozorom na swoje wychodzą też emeryci, których świadczenia rosną szybciej niż inflacja, nawet wówczas gdy jest kryzys i płace w firmach

Polska wciąż jest "zieloną wyspą". Na tle reszty Europy mamy się świetnie

. PKB. Polska najbardziej skorzystała również na dotacjach unijnych - w latach 2007-2013 spłynęło ich do nas łącznie 101,5 mld euro. Jeszcze większą kwotę (105 mld euro) Polska otrzyma z Brukseli na lata 2014-2020. "Bloomberg" chwali również wizerunek Polski za granicą, który znacznie poprawił

W WTO szykują się awantury po akcesji Rosji

państwach UE. Rosja szykuje się do zaskarżenia do instancji arbitrażowych Światowej Organizacji Handlu 92 takich przypadków "dyskryminacji" własnych interesów (cztery pozostałe bariery zostaną automatycznie zniesione po wejściu Rosji do WTO). W WTO Moskwa chce podważać unijne reformy tzw

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

przedsiębiorców, np. w handlu lub gastronomii), podatek liniowy (19 proc.) lub na zasadach ogólnych (18 lub 32 proc.). Przykład. Jesteś fotografem. Do tej pory robiłeś zdjęcia do lokalnej gazety, ale kazali ci przejść na samozatrudnienie. Jeśli wybierzesz opodatkowanie w formie karty podatkowej, będziesz

Przegląd informacji ze spółek

obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, poinformowała spółka. Termin wykupu obligacji przypada na 20 maja 2019 r. Synektik, który otrzymał 15,7 mln zł dotacji na badania i rozwój w ramach unijnego programu Horyzont 2020 w Instrumencie dla MŚP liczy, że kwota pozyskiwanych dotacji

Opole. W 2014-2020 najwięcej pieniędzy m.in. na nowe miejsca pracy

innowacyjności przedsiębiorstw (ok. 70 mln euro), wspieranie konkurencyjności firm, wsparcie usług i handlu w internecie czy zakładanie działalności gospodarczej (pomoc w formie dotacji czy pożyczek). W ramach działań na rzecz demografii region opolski z pieniędzy RPO chce też wspierać edukację przedszkolną

Putin szantażuje Unię gazem. Wysłał list. Jest odpowiedź

Unia Europejska zamierza odpowiedzieć na list Władimira Putina skierowany do prezydentów 18 krajów europejskich, w którym wezwał do konsultacji w celu ustabilizowania gospodarki Ukrainy m.in. w kontekście dostaw i tranzytu gazu - powiedziały w piątek unijne źródła dyplomatyczne. Odpowiedzieć

Dotacje antykryzysowe

Włodzimierz Barbachowski, prezes i właściciel firmy Segromet, nie ma wątpliwości. - Unijna dotacja pomoże mi przetrwać obecny kryzys - zapewnia przedsiębiorca z Sokołowa Podlaskiego. Dwie specjalistyczne koparki Liebherra za prawie 3 mln zł, z czego połowę wyłożyła Unia, właśnie realizują kolejne

Europa ruszyła na wojnę handlową z Chinami

O wprowadzeniu karnych ceł na panele słoneczne z Chin ogłosił we wtorek komisarz UE ds. handlu Karel de Gucht. Traf chciał, że stało się to w rocznicę masakry na placu Tiananmen w Pekinie, gdzie w 1989 r. czołgi rozjechały Chińczyków żądających swobód politycznych. Komisja Europejska postanowiła

Bruksela odkryła karty przed klimatycznym szczytem

wersję. Potwierdziły się informacje naszego portalu. Komisja Europejska zaproponowała m.in.: * 40-proc. wiążący cel redukcji emisji CO2; * reformę systemu handlu emisjami (ETS); * 27-proc. niewiążący prawnie cel dla energetyki odnawialnej; * brak unijnych regulacji dla wydobycia gazu łupkowego, jedynie

Białystok. Miasto sprzedało dwie działki w parku technologicznym

telekomunikacyjną - dodała Maciorowska. CFT Polska sp. z o.o. związana z CFT Properties of Mind zatrudnia 98 osób. Zadeklarowała, że w pierwszym roku działalności zatrudnienie zwiększy się do 170 osób, w drugim do 204, a w trzecim do 245- poinformowała Maciorowska. Firma Kontri sp. z o.o. zajmująca się handlem w

Serbia w rozkroku między UE a Rosją. Bolesne rozdwojenie jaźni

jasnej deklaracji politycznej - przyznaje Michael Davenport, unijny ambasador w Serbii. Jednocześnie cały wysiłek, polityczny i ekonomiczny, by pokazać, że ta determinacja jest mocna, spotkał się z zimnym prysznicem ze strony Brukseli. - W najbliższej pięciolatce nie będzie żadnego rozszerzenia - ogłosił

100 tys. zł za kompletnie spalone Ferrari, czyli szary biznes na złomie w Polsce

, że... - mówiła senatorom dyr. Małgorzata Szymborska z Ministerstwa Środowiska. I opowiadała, że chociaż nie sposób odesłać takich odpadów do Niemiec (bo nie można odnaleźć nadawcy), to jednocześnie nie możemy zablokować ich wwożenia do Polski ze względu na unijne prawo swobodnego przepływu towarów i

Bruksela odkryła karty przed klimatycznym szczytem

wersję. Potwierdziły się informacje naszego portalu. Komisja Europejska zaproponowała m.in.: * 40-proc. wiążący cel redukcji emisji CO2, * reformę systemu handlu emisjami (ETS), * 27-proc. niewiążący prawnie cel dla energetyki odnawialnej, * brak unijnych regulacji dla wydobycia gazu łupkowego, jedynie

Kijów bez unijnej perspektywy

Ferrero-Waldner. Nowe porozumienie UE z Ukrainą dotyczyć będzie wielu obszarów. Prócz strefy wolnego handlu ma uregulować współpracę energetyczną, ruch bezwizowy, stypendia dla ukraińskiej młodzieży, unijne dotacje na rozwój infrastruktury itp. - To wielka szansa dla Ukrainy, żeby się zbliżyć do Unii

Komisarz Karel de Gucht: Za tanio budować się nie da

wspomnieć choćby metody finansowania chińskich firm przez tamtejsze banki - stopy procentowe poniżej poziomu inflacji, rozmaite dotacje itd. To są nieuczciwe praktyki rynkowe. Porozmawiajmy o Ukrainie. Jakie są szanse na zakończenie w tym roku negocjacji o strefie wolnego handlu? - Jesteśmy bardzo blisko

Florek: Dlaczego Polacy mają być gorsi niż Niemcy, Szwedzi czy Holendrzy?

oni zbiednieją, to w naszej biedzie będzie nam lepiej? Skupmy się na naszych problemach i tym, jak je załatwić. Emigracji młodych ludzi. Rozwalaniu naszej gospodarki przez dotacje unijne. Pan z nich nie korzysta? Raz skorzystaliśmy (badania i rozwój), lecz więcej z tym problemów niż pożytku, jeśli

Węgrzy powoli odwracają się od Orbána

. Korupcję na Węgrzech zaczęła też badać UE. Inspektorzy OLAF, unijnej instytucji odpowiedzialnej za zwalczanie nadużyć finansowych, wzięli pod lupę 34 przypadki. Jeśli je udowodnią, Węgrom grozi obcięcie dotacji przez Brukselę. Już w ubiegłym roku UE wstrzymała wypłatę 100 mln euro na projekty

Dostępne dotacje na założenie sklepu

Projekty unijne finansują różne formy działalności i różne branże. W dalszym ciągu bardzo popularną działalnością na jaką decydują się przedsiębiorcy jest handel, a dokładniej sklepy. Jednak duża część osób nie wie gdzie ma udać się o pomoc i na jaką pomoc może liczyć założenie

Polityka rolna do zmiany

Unijna polityka rolna (WPR) zawodzi. Teraz, przy okazji negocjacji nad nowym budżetem Unii (na lata po 2014 r.), pojawiła się najlepsza okazja do jej naprawy - przekonują znani europejscy ekonomiści w opublikowanym w poniedziałek liście otwartym. Zmiany są naprawdę konieczne. WPR jest horrendalnie

Europa murem za rolnikami. Europejskimi

europejskiego rolnictwa. Dla ochrony unijnego modelu rolnictwa mieszkańcy Unii są gotowi zaryzykować nawet międzynarodowe spory handlowe. Choć od lat na forum Światowej Organizacji Handlu toczy się debata o likwidacji ceł w handlu towarami rolnymi, połowa Europejczyków popiera utrzymanie barier dla importu

Młodzi na rynku pracy. Jak jest w Niemczech, a jak w Polsce?

i wzajemne prawa - wyjaśnił Scholz. Szkolenie trwa średnio trzy lata. Niemiecki ekspert wskazywał, że system ten sprawdza się w zasadzie w każdej branży - zarówno w przemyśle, handlu, jak i administracji. Objęto nim 350 profesji. "Zakłady pracy oferują miejsca do kształcenia tam, gdzie

Sondaż: mimo kryzysu przedsiębiorcy nie rezygnują z inwestycji

Jak poinformował we wtorek Lewiatan, w kwietniu zostało przeprowadzone badanie na grupie 515 średnich i dużych przedsiębiorstw. Jego celem było sprawdzenie "realnego wpływu osłabienia gospodarczego na strategie inwestycyjne przedsiębiorstw oraz diagnoza wizerunku dotacji unijnych wśród

Biznes na łysych oponach

cztery najbliższe lata kupować będzie austriacka Will AG. W nowym zakładzie pracę znajdzie 12 osób, a kilkanaście kolejnych w firmach współpracujących. Tymczasem Jacek Orzeł ma już przyznaną kolejną unijną dotację - 22 mln zł na następny zakład. Też chciałby w nim produkować granulat z opon, ale o innych

Rolnicy Unii pomogą najuboższym

rewolucję w Afryce - dla dobra tego kontynentu, ale również w interesie Unii. Pieniądze, jakie Unia chce przeznaczyć na ten cel, to ponad miliard euro w ciągu dwóch lat. Bruksela chce je przekazać przede wszystkim tym państwom, którym grozi głód. Euro będą pochodziły z niewydanych dotacji dla unijnych

Czy to już dno spowolnienia? Są sygnały, że Polska wychodzi na prostą

gospodarki w oczach wiceprezes GUS Haliny Dmochowskiej. Dwa tygodnie temu urząd podał, że w I kwartale wzrost PKB wyniósł 0,4 proc. Wyliczenia były oparte na ograniczonej ilości danych, m.in. niepełnych wynikach finansowych przedsiębiorstw i o wpływach podatkowych, cłach, dotacjach dla rolników. W środę

Bruksela kończy z promocją biopaliw. Podbiją ceny żywności

zmianach dyskutowano w Nikozji na Cyprze podczas nieformalnego spotkania unijnych ministrów ds. energii. Komisja Europejska postanowiła ograniczyć biopaliwowy wymóg zaalarmowana doniesieniami o wzroście cen żywności. Wpływa na to masowe przetwarzanie zbóż i roślin oleistych na dodatki do benzyny i oleju

Kierownica z prawej strony: wyzwanie dla Polski

obowiązuje w: Wlk. Brytanii, Irlandii, na Malcie i Cyprze. Bruksela uważa, że jeśli samochód dostał unijną homologację (dopuszczenie do sprzedaży w UE), to można nim bezpiecznie jeździć we wszystkich państwach członkowskich, bez względu na to, czy ów pojazd jest dostosowany do ruchu prawo - czy lewostronnego

Wołowina - polski hit eksportowy. A sami nie chcemy jej jeść...

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, na ożywienie handlu wołowiną wpłynęła akcesja Polski do UE. W pierwszym roku po przystąpieniu do wspólnoty eksport polskiej wołowiny zwiększył się aż o 70 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Do 2011 r. wywóz wołowiny i cielęciny

Europa i Polska mocno uzależnione od gazu i ropy z Rosji

poślizgi. W maju 2010 r. Komisja Europejska zamroziła dotacje dla gazoportu, bo urzędnicy w Brukseli mieli wątpliwości, czy unijnych przepisów nie narusza uchwalona w 2009 r. specustawa o uproszczeniach procedur administracyjnych dla tej inwestycji. Dopiero latem 2010 r. zastrzeżenia środowiskowe do

Unijny rynek energii wali się w gruzy

energetyczne. Pierwszy to obniżenie emisji dwutlenku węgla (CO2), drugi budowa transgranicznego, ogólnounijnego rynku energii. Obniżeniu emisji służyło wprowadzenie systemu handlu uprawnień do emisji CO2 oraz subsydiowanie odnawialnych źródeł energii- wiatru, słońca i biomasy (spalania roślin). Wiatr i słońce

Unijny rynek energii wali się w gruzy

energetyczne Unia Europejska ma dwa główne cele energetyczne. Pierwszy to obniżenie emisji dwutlenku węgla (CO2), drugi - budowa transgranicznego, ogólnounijnego rynku energii. Obniżeniu emisji służyło wprowadzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 oraz subsydiowanie odnawialnych źródeł energii

Kary dla pracodawców za zatrudnianie na czarno

przebywających na terenie UE. W szczególnych przypadkach firmy zatrudniające na czarno wykluczone będą z możliwości korzystania z dotacji (państwowych czy unijnych) oraz udziału w przetargach publicznych przez okres do pięciu lat. KE szacuje, że w UE pracuje pomiędzy 4,5 a 8 mln pracowników bez papierów (na 500

Gospodarka przyspiesza, ale czeka nas ograniczenie prędkości

Do tej pory utyskiwaliśmy, że gospodarka rośnie, ale nie naszą wewnętrzną siłą. Bo w kryzysowym dołku, gdy przedsiębiorstwa zwalniały pracowników i zakręciły kurek z pieniędzmi na inwestycje, tylko handel zagraniczny notował przyzwoite wyniki. Ale możemy odetchnąć z ulgą: nie dość że od dołka

Unia daje, nie zabiera. Na dniach poznamy budżet

. budżetu). Nie przekreśla to jednak szans polskich rolników na większe dotacje niż teraz. Stopniowe zrównywanie kryteriów ich przyznawania powinno bowiem spłaszczyć różnice między np. Belgami (460 euro od 1 ha) a Łotyszami (95 euro). Polacy dostają 214 euro od hektara. Komisja będzie bronić polityki

Własny biznes sposobem na trudniejsze czasy

pracą stawia na pierwszym miejscu wśród czynników, który przekonałyby ich do zostania przedsiębiorcami. Na kolejnych znalazła się sytuacja gospodarcza kraju, możliwość uzyskania kredytu czy dotacji unijnej. Zdaniem Kuby Antoszewskiego z Millward Brown SMG/KRC wyniki pokazują, że decyzji o rozpoczęciu

Najbogatsze gminy Mazowsza: na czym zarabiają?

. To zasługa statystyki. Po pierwsze, podatki zapewniają tylko mniej więcej połowę dochodów miasta. Drugie pół pochodzi m.in. z dotacji unijnych, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, sprzedaży biletów komunikacji miejskiej - tylko z tego ostatniego tytułu Warszawa zbierze w 2013 r. ponad 800 mln zł. Po

Kolejne zatrzymanie ws. wyłudzeń milionowych dotacji z UE

prezesem jest Andrzej W., zajmuje się głównie handlem energią elektryczną i gazem ziemnym. W katowickim śledztwie zarzuty dotyczące wyłudzania wielomilionowych dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postawiono 11 osobom. Wśród

Bułgaria przeżarta mafią aż do Cerkwi

. Jednak kilka miesięcy później kraj "warunkowo" przyjęto do Unii, zalecając walkę ze zorganizowaną przestępczością i korupcją. Szybko jednak trzeba było wstrzymać wypłatę unijnych dotacji dla rolnictwa, bo okazało się, że defraudują je politycy. Po tej lekcji Chorwacja, która 1 lipca tego roku

FAPA: spodziewany jest dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego

, rozwojowi rolnictwa ekologicznego w Polsce sprzyja stosunkowo czyste środowisko i korzystne warunki klimatyczne, a także unijne dotacje. Unia dopłaca do produkcji ekologicznej żywności od 260 zł na hektar rocznie (dla użytków zielonych), do 1800 zł (dla upraw sadowniczych i jagodowych). W ocenie ekspertów

Od telewizorów po felgi do Porsche - 20 lat kredytu ratalnego

z akcesją Polski do Unii Europejskiej i zmianą źródła ich finansowania - z kredytów ratalnych na dotacje unijne. Dzisiaj na raty można kupić prawie wszystko. W bazie danych Żagla znajdują się kredyty ratalne zaciągnięte na zakup takich produktów, jak quad, pianino cyfrowe, urządzenie do hydromasażu

25-lecie Wolności: Przedsiębiorcy zdali egzamin

korporacje, które w Polsce inwestują, są dziś w stanie łatwiej zaistnieć w świadomości publicznej niż polskie firmy. A od umocnienia rodzimych przedsiębiorstw będzie zależał sukces polskiej gospodarki w przyszłości, kiedy unijne dotacje przestaną zasilać nasz budżet. Legenda polskiego cukiernictwa - Wedel

Polscy producenci energochłonni płacą za energię elektryczną najwięcej w UE

inwestowania i rozwoju" - mówi Henryk Kaliś, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.Wprowadzając Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 Komisja Europejska zapowiadała uruchomienie systemu rekompensat dla firm, które z tego powodu tracą swą rynkową konkurencyjność

Sześć lat w Unii na plusie. Polska coraz bliżej czołówki

Polsce na wiele sposobów. - Fundusze unijne. Już od ubiegłego roku Polska jest największym w Europie odbiorcą funduszy strukturalnych i spójnościowych. Owszem, sami też płacimy składkę do wspólnego budżetu, ale bilans transferów jest jednoznaczny. W okresie 1 maja 2004 - 28 lutego 2010 r. Polska wpłaciła

Francja chce nam zbudować elektrownię atomową

Pawlakiem, ministrem skarbu Aleksandrem Gradem i ministrem infrastruktury Cezarym Grabarczykiem. Jednym z najważniejszych okazała się kwestia przetargów publicznych w dużych kontraktach infrastrukturalnych, zwłaszcza tych, które są finansowane z unijnych dotacji. Francja, podobnie jak kilka innych państw

Dopłaciłbyś za prąd, a właściwie miejsca pracy?

, które nakazują korzystanie jedynie z biomasy dostępnej lokalnie. Finowie zdecydowali się nawet na własne plantacje, aby sprostać zapotrzebowaniu swoich zakładów. Takie przepisy, chociaż ich wprowadzenie nie wymaga wiele więcej zachodu niż zmiana programu dotacji NFOŚiGW, nie wejdą jednak szybko

"Młodzi, do roboty! Wcale nie macie trudniej niż ja w 1990 roku". Rozmowa z prezesem Bakallandu

pamiętać, że ukończenie trzech fakultetów to jeszcze nic. Jest tyle możliwości. Będzie kolejna pula dotacji unijnych, są duże dotacje z PARP, a cały czas brakuje na przykład specjalistów od nowoczesnych technologii, duży potencjał ma obszar R&D we wszystkich branżach. Firmy poszukują młodych, ambitnych

Bahati Rail, czyli jak połączyć kolej, ekologię i biznes

niszczyć krajobrazu miast i wiosek. Składanie biznesu i szczęścia Na pytanie, czy nie startuje z biznesem za późno, Kamil Hajduk odpowiada z przekonaniem: - Może dwa, trzy lata temu byłoby lepiej, ale teraz też jest świetny moment, bo w nowym budżecie unijnym są wielkie pieniądze na inwestycje kolejowe

Giełdy nie wierzą w plan Obamy, złoty blednie

dol. w ciągu roku - ok. 240 mld w postaci ulg podatkowych dla firm zatrudniających weteranów oraz bezrobotnych i ok. 200 mld w postaci publicznych programów odbudowy - 35 tys. szkół, tysięcy kilometrów dróg i lotnisk. Przewidziane są też dotacje dla stanów, żeby nie musiały zwalniać nauczycieli

Lotnisko w Świdniku nie musi przynieść zysku

. Małe polskie lotniska też chcą zarabiać na sklepach, restauracjach i reklamie, dlatego walczą o pieniądze na inwestycje. Łódzki port za 116 mln dotacji unijnej stawia nowy terminal, ma mieć 25 tys. m kw., na tej powierzchni oprócz 14 stanowisk do odprawy będzie też miejsce dla handlu i gastronomii

Rekordowy deficyt? Inwestycje utknęły w rządzie

go rok później i do dzisiaj nie przyjął. Od tego momentu banki uznają, że ryzyko regulacyjne jest zbyt wysokie, aby finansować inwestycje w tym obszarze. Preferencyjnych kredytów nie przyznaje już nawet państwowy fundusz. Prawdopodobnie nie uda się wykorzystać także milionów złotych unijnych dotacji

Renault chce podbić polskich kierowców autami na prąd

. stacji benzynowych, jak informuje Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Ale gdzie naładować auto elektryczne? To ważne, bo do pełnego wyczerpania akumulatorów auta Renault mogą przejechać średnio ok. 160 km. W tej dziedzinie francuski koncern chce współpracować z polską spółką niemieckiego

Rolnik szpiegowany przez satelitę

niedawno Unii. Do 2005 r. 25 państw unijnych ma korzystać z samolotów szpiegowskich, satelitów i komputerów, by sprawdzać dane we wnioskach o dotacje dla rolnictwa. USA używają do tego celu tylko tradycyjnych zdjęć lotniczych. - Chcemy dać rolnikom pieniądze, ale nie chcemy dać ani jednego euro więcej, niż

USA walczą z UE o prześwietlanie kontenerów

batalie. Dopiero w marcu 2006 r. udało się rozwiązać dziesięcioletni spór telekomunikacyjny. Waszyngton i Bruksela do dziś kłócą się o subsydia eksportowe, dotacje dla rolników, banany itp. Na forum Światowej Organizacji handlu Unia prowadzi około 50 różnych postępowań przeciwko USA.

Unia nie chce wyjść z roli

najbardziej odczuwalne są skutki wysokich cen żywności. W wielu krajach podrożała ona o kilkadziesiąt lub nawet kilkaset procent! Głodujący ludzie wywoływali nawet zamieszki. Dziś bardzo niewielka część unijnej pomocy zagranicznej przeznaczona jest na wsparcie właśnie tego sektora. Na tym jednak zgoda się

Na co rząd wydaje podatki od kierowców

r. nie pozostawia wątpliwości - na drogi w przyszłym roku rząd chce przeznaczyć tylko 3 mld zł. Mniej więcej tyle samo co przez ostatnie trzy lata. A przecież do kasy państwa kierowcy wpłacają coraz więcej. Inwestycje w nowe drogi opłacamy głównie z unijnych dotacji i pożyczek - kredytów z

W Unii dwa razy lepiej

budżetu. W 2007 r. Polska otrzymała 8 mld euro - to aż 2 proc. całego polskiego PKB. Odliczając składki przekazywane do unijnego budżetu, dostaliśmy 5,2 mld euro. Nieznacznie wyprzedziła nas jedynie Grecja. Unijne pieniądze, rozdzielone m.in. w postaci dotacji dla przedsiębiorstw, przyczyniły się do

Prawie cała Europa już tonie... Polska jeszcze pływa

w całej Unii będzie ponad 26 mln bezrobotnych. O 10 mln więcej niż teraz! Złe wiadomości zdają się nie mieć końca. Wczoraj unijny urząd statystyczny opublikował dane o sytuacji 18 europejskich gospodarek w pierwszym kwartale. Aż 17 krajów -wszystkie poza Cyprem - było na minusie. Niemcy, nasz

Pogrążona w kryzysie Portugalia ostrzega: Strzeż się, Polsko!

rozmach i rozrzutność w portugalskim stylu - komentują złośliwi. W 1999 roku rząd napompowanego unijnymi dotacjami państwa ogłasza, że w pobliskiej wiosce Ota powstanie nowe lotnisko dla Lizbony. - Zaczęto więc budować mnóstwo nowych osiedli, okolica wydawała się eldorado dla inwestorów - opowiada Rui

Gospodarka: Czy Lubuskie odczaruje inwestorów

inwestora - komentuje Tyszkiewicz. Elżbieta Polak, wicemarszałek, wierzy, że w kolejnych raportach Lubuskie będzie wypadać już coraz lepiej. - Mamy najlepszy wynik w kraju we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego. Na jednego mieszkańca województwa przypada największa kwota dotacji unijnej w Polsce

Lubuskie. W Żarach za ponad 3 mln zł zmodernizowano targowisko

targowisku pojawiły się miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, oświetlenie oraz elementy tzw. małej architektury, a także monitoring. Plac targowy został wyposażony w system odwadniający. Władze miasta liczą, że dzięki modernizacji targowisko będzie miejscem rozwoju lokalnego handlu i miejscem chętnie

Polsko-irlandzka wojna o Della

kolejne rządy: Marka Belki, Kazimierza Marcinkiewicza, Jarosława Kaczyńskiego oraz polityków, którzy z Łodzi się wywodzą: m.in. byłego premiera Leszka Millera, europosła z PO Jacka Saryusza-Wolskiego. To ważne, bo Dell liczy na pomoc publiczną od Polski - dotacje i zwolnienia z podatków. Rząd w końcu

Eurostrachy na Lachy

- zabiorą nam oscypka Nie tylko! Zniknie też bryndza, ogórki kiszone, zsiadłe mleko i wino owocowe. Znowu pudło! Unia ich w polskich sklepach sprzedawać nie zabroni, choć prawo UE nie przewiduje, by takie np. ogóreczki trafiały do handlu detalicznego. Unijne prawo nie zakazuje też krzywizny banana - jak to

Sześć polskich zadań głównych

nieracjonalnych wydatków z budżetu są dotacje do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Absurdalnie niesprawiedliwy i zadziwiająco trwały jest system, w którym podatnik pomaga zamożnemu farmerowi uzyskującemu dopłaty unijne lub sprytnemu właścicielowi rolniczej działki.Demografia: coraz starsiZa ćwierć wieku

Prasa światowa o korzyściach z rozszerzenia UE

handlowa Z doświadczeń naszych poprzedników wynika, że nie ilość unijnych funduszy jest najważniejsza (Grecja nie wypadłaby tak słabo), lecz to, czy kraj wykorzystuje szerszy potencjał członkostwa. Unia daje trwałe gwarancje wolnego handlu z naturalnymi partnerami, a także wolnego przepływu kapitału i

Piątka na kryzys: Strefa euro ma problemy, ale warto w niej być

, biegamy od jednej dziury w dachu do drugiej i podstawiamy wiadra i miski. Jedno wiaderko to poluzowanie ilościowe lub kupowanie przez EBC obligacji rządowych, a jeszcze inne to np. pełne gwarancje dla banków czy blisko zerowe stopy procentowe, które pośrednio oznaczają dotację dla sektora bankowego w

Walczymy z bublami prawnymi

starał się o dotację unijną. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poleciła mu dostarczyć aktualny wpis do działalności gospodarczej. Okazało się, że przybicie pieczątki na skserowanym dokumencie kosztuje 5 zł za stronę. Przy rejestracji firmy nasz czytelnik wpisał wszystkie numery Polskiej

Fundusze przedczłonkowskie i członkowskie

transformacji politycznej i ekonomicznej. W ramach PHARE działają: programy krajowe; programy dla wielu beneficjentów: pomoc w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych, handel narkotykami, zabezpieczenia socjalne, ochrona środowiska, bezpieczeństwo energii atomowej itp. programy współpracy

Dominik Kolorz: z przerażeniem słucham Poncyljusza

odważnym człowiekiem. Przecież za rządów SLD trzeba było mieć odwagę, żeby odmówić dostarczania węgla dla pani Kmiecikowej (właścicielka jednej z największych firm pośredniczących w handlu węglem, obecnie przebywa w areszcie – przyp. red.), nie przekazać dotacji na fundacje pani Kwaśniewskiej. Klank

Królestwo ziemskie ojca Rydzyka

. Utrzymuje, że wnioski o dotacje pisali ministerialni urzędnicy. Polecenie miało przyjść z góry. - Nikt nie oponował, bo wszyscy wiedzieli, że Rydzyk ma dobre układy z szefem. Nawet żartowaliśmy, że minister częściej bywa w toruńskim radiu niż w swoim warszawskim gabinecie - dodaje urzędnik. Po objęciu

Mówią producenci i eksperci

nas cła na drób, ale Polska nie jest zalewana unijnym towarem, gdyż tam są mimo wszystko wyższe koszty wytwarzania. Krzysztof Pawiński prezes Maspex Wadowice Szokiem, który zaskoczy wszystkich konsumentów, będzie wzrost cen cukru, nawet o 30 proc. Nie ma takiej marży, która mogłaby zniwelować

Pierwsze kroki przy zakładaniu firmy, czyli co z podatkami, księgowością, lokalem

starania o dotacje unijne. Problemy mogą pojawić się też przy ewentualnych staraniach o kredyt bankowy. Komu wobec tego może się ona przydać? - Spółka cywilna jest dobrym wyjściem dla osób prowadzących już działalność, które planują wspólne, krótkotrwałe przedsięwzięcie. Dobrze byłoby, gdyby wspólnicy

Polski gazoport w poślizgu. Dlaczego MSP chciało utajnić raport NIK?

Wykorzystanie wszystkich możliwości związanych z handlem skroplonym gazem LNG, by zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Europy, to jeden z priorytetów w projekcie unii energetycznej, który w ostatnią środę przedstawiła Komisja Europejska. O dobroczynnych skutkach posiadania terminalu do odbioru LNG

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery