dotacje unijne do gospodarstw

Konrad Niklewicz

Eurodotacje rozpatrywane są szybciej. Urzędy likwidują zatory

Eurodotacje rozpatrywane są szybciej. Urzędy likwidują zatory

Instytucje, które rozdzielają unijne dotacje, zaczęły usuwać zatory płatnicze. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości składa wnioski o płatność do Banku Gospodarstwa Krajowego, a MSWiA organizuje specjalne szkolenia

BGK będzie obsługiwał przepływ wszystkich środków unijnych

Od 1 stycznia przyszłego roku beneficjenci dotacji unijnych będą mogli je wypłacić tylko za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. To efekt ustawy, którą prezydent podpisał w piątek

Co dziesiąty rolnik rezygnuje z pieniędzy UE na modernizację

Co dziesiąty podlaski rolnik zrezygnował z unijnych dotacji na modernizację gospodarstwa, mimo że jego wniosek został przyjęty - poinformował szef podlaskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Walenty Korycki.

ARiMR sprawdzą pola. Kary mogą polegać nawet na odebraniu dopłat

ARiMR sprawdzą pola. Kary mogą polegać nawet na odebraniu dopłat

Nieuczciwi rolnicy z Bułgarii mają zwracać unijnie pieniądze

Ci, którzy nakłamali najbardziej, podając ponad dwukrotnie zawyżone informacje dotyczące areału, nie tylko oddadzą środki unijne, lecz także zostaną pozbawieni prawa do dotacji na ten i następny rok. Deklarowanie nieprawdziwych danych przez bułgarskich rolników w celu wyłudzenia dotacji unijnych

"DGP": Dotacje płyną na konta

"Dziennik Gazeta Prawna" pisze, że dramatycznie wygląda sytuacja w województwach mazowieckim i lubuskim. Od początku roku wypłaciły one w ramach regionalnych programów operacyjnych zaledwie po jednej dotacji. w tym czasie w ramach innych unijnych programów pieniądze dostało ponad 7

Do 17 XI można starać się o dofinansowanie do produkcji prosiąt i bydła

pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek. Łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys

ARiMR: od 19 października nabór wniosków na modernizację gospodarstw

ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnicy zdecydują się na wspólne złożenie wniosku, wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro

ARiMR: ponad 2 tys. wniosków o premię dla młodych rolników

300 hektarów. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków 20 sierpnia. Był to pierwszy nabór z nowej unijnej perspektywy finansowej. Pierwotnie nabór miał trwać dwa tygodnie, prezes jednak wydłużył go do miesiąca. Dotacja dla młodego rolnika na start w prowadzeniu gospodarstwa wynosi 100 tys. zł. Będzie

Rolnik lubi dotacje. Ok. 195 tys. zł na gospodarstwo

Rolnik lubi dotacje. Ok. 195 tys. zł na gospodarstwo

. Teraz ARiMR szykuje się do nowej perspektywy unijnej. Na polską wieś ma trafić o 3 mld euro więcej niż w ostatnich siedmiu latach. Nie ustalono jeszcze, jak rozłoży się to między województwa. Dotacje będzie można dostać np. na modernizację gospodarstw, przetwórstwo i marketing produktów rolnych

ARiMR: koniec naboru wniosków na inwestycje w produkcję prosiąt i bydła

dofinansowanie wynosiło 900 tys. zł; na rozwój produkcji mleka krowiego oraz produkcji bydła mięsnego rolnik mógł starać się o dotację do 500 tys. zł. Zakończony nabór "dedykowany był producentom prowadzącym produkcję zwierzęcą i realizującym inwestycje związane z budynkami inwentarskimi i magazynami

Od 1 grudnia przetwórcy mogą się starać o dotację z ARiMR

Od 1 grudnia przetwórcy mogą się starać o dotację z ARiMR

do 30 grudnia, o unijną dotację mogą się ubiegać tylko firmy zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz handlem żywnością. W kolejnych naborach pomoc skierowana zostanie także do nowej grupy beneficjentów, czyli rolników, ich małżonków i członków gospodarstwa domowego (ubezpieczonych w KRUS

Od 1 grudnia przetwórcy mogą starać się o dotację z ARiMR

odbędzie się od 1 do 30 grudnia, o unijną dotację mogą ubiegać się tylko firmy zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz handlem żywnością. W kolejnych naborach pomoc skierowana zostanie także nowej grupy beneficjentów czyli rolników, ich małżonków i członków gospodarstwa domowego (ubezpieczonych w

ARiMR: ponad 530 wniosków o dotację na przetwórstwo rolne

uzyskać minimum 6,5 pkt. W zakończonym naborze o unijną dotację mogły ubiegać się tylko firmy zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz handlem żywnością. W kolejnych naborach pomoc skierowana zostanie także do nowej grupy beneficjentów, czyli rolników, ich małżonków i członków gospodarstwa

Resort rolnictwa rozpoczął konsultacje ws. dopłat bezpośrednich

regułami będą objęte małe gospodarstwa rolne. Nie będą one podlegały unijnej kontroli, będą też zwolnione z obowiązku tzw. zazielenienia. Do systemu dla małych gospodarstw rolnicy będą mogli przystąpić tylko w pierwszym roku jego stosowania, tj. w roku 2015. Przepisy wspólnotowe nie definiują małego

ARiMR: od 10 lutego nabór na dotacje do inwestycji OSN

Unijna tzw. dyrektywa azotanowa (z grudnia 1991 r.) zobowiązuje kraje do zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Zgodnie z tymi przepisami kraje UE musiały wyznaczyć obszary szczególnie narażone na wpływ zanieczyszczeń azotanowych i podjąć stosowane działania

Rolnik szuka ciągnika. Startują targi w Poznaniu

Rolnik szuka ciągnika. Startują targi w Poznaniu

, gdy trzeba ciągnąć ciężkie maszyny na podmokłych terenach - tłumaczy Patelka. Fundusze napędzają sprzedaż Ostatnie lata dla sprzedawców ciągników i maszyn rolniczych w Polsce były bardzo udane. Dzięki unijnym dotacjom sprzedaż traktorów poszybowała pod niebo. W latach 2007-13 rocznie na polskiej wsi

Podlaskie. 10 gmin dostanie 26,9 mln zł z UE na montaż solarów

, co stanowi ok. 23 proc. wartości projektu. Kolejne 27 proc. dokłada gmina, resztę stanowi unijna dotacja. Piotr Gajda poinformował, że w czerwcu gmina będzie chciała ogłosić przetarg, w którym wyłoni firmę, która zainstaluje solary. Projekt ma być zakończony do połowy 2015 r. Około 300 gospodarstw i

Resort rolnictwa: większe wsparcie dla gospodarstw rodzinnych

dalszej kolejności rolnik mógł skorzystać z puli środków przeznaczonych na modernizację gospodarstw " - podkreśliła wiceminister na wtorkowej konferencji w Senacie poświęconej rolniczym gospodarstwom rodzinnym. Jak mówiła, będzie to dotacja do wysokości 60 tys. zł udzielana na podstawie

8,6 mld z UE dla polskiej wsi. Bruksela zaakceptowała program operacyjny

8,6 mld z UE dla polskiej wsi. Bruksela zaakceptowała program operacyjny

przeznaczona na "zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności". Program przewiduje wsparcie inwestycji w ok. 200 tys. gospodarstw. W założeniu ma to doprowadzić do utworzenia ponad 22 tys. miejsc pracy oraz powstania ponad 1,8 tys. grup producentów. Z informacji KE wynika, że 30 proc

8,6 mld euro z UE dla polskiej wsi. KE zaakceptowała program

8,6 mld euro z UE dla polskiej wsi. KE zaakceptowała program

skierowana na "zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności". Program przewiduje wsparcie inwestycji w ok. 200 tys. gospodarstw. - W Polsce dla przykładu dzięki tym inwestycjom powstanie ponad 22 tys. miejsc pracy - mówił na piątkowej konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz ds

ARMiR: od 14 listopada wnioski o pomoc na wznowienie produkcji rolnej

komisja powołana przez wojewodę. Rolnikowi może być przyznana pomoc maksymalnie w kwocie 300 tys. zł, ale faktyczny zwrot (w formie refundacji) może wynieść do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych, poniesionych na inwestycje, które pozwolą na wznowienie produkcji rolnej. Unijna dotacja może być przyznana

20 lat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

na kwotę 4,5 mld zł. Zakres działalności Agencji zwiększył się po wstąpieniu Polski do UE. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 - to kolejne 10,9 mld zł, które głównie trafiły do rolników gospodarujących na niekorzystnych warunkach, na dostosowanie gospodarstw do standardów unijnych

Dolnośląskie. 20 mln zł dla samorządów na inwestycje kanalizacyjne

Jak powiedział w środę PAP rzecznik prasowy WFOŚiGW we Wrocławiu Robert Borkacki, do końca 2015 r. Polska zobowiązała się wypełnić unijną dyrektywę dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Nakazuje ona m.in. znaczne ograniczyć odprowadzanie związków azotu i fosforu do wód. "Niespełnienie

"PB": Polska wieś optymistyczna

proc.Według GUS w 2011 r. wszyscy rolnicy zainwestowali 4,3 mld zł, z czego 1,6 mld zł poszło na budynki oraz maszyny, urządzenia i narzędzia. Zakupiono rekordową liczbę ciągników - 19,3 tys. Do wzrostu inwestycji przyczyniły się zarówno dotacje unijne, jak i wyższe ceny zbóż.Swoją sytuację materialną 48 proc

"Puls Biznesu": Polska wieś optymistyczna

inwestycji przyczyniły się zarówno dotacje unijne jak i wyższe ceny zbóż. Swoją sytuację materialną 48 proc. rolników dużych gospodarstw ocenia pozytywnie, a tylko 13 proc. negatywnie - wykazały badania agencji Martin & Jacob.

Podkarpacie. Ponad 22,5 mln zł dla regionu na unijny program Ryby

utracony" - dodał. Ortyl podkreślił, że dzięki inwestycjom, które zostały dofinansowane z unijnego programu Ryby, rozwija się cały region. Wśród projektów, które zostały zrealizowane w ramach tego programu jest m.in. projekt Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie. Dzięki dotacji doposażona została

"Nasz Dziennik": Nadciąga katastrofa

czeka katastrofa. Od 2015 do 2020 r. poziom wydatków na WPR będzie mniej więcej taki sam, czyli 19,5 mld zł, podkreśla Wojciechowski. Zabraknie pieniędzy na dotacje do inwestycji w gospodarstwach rolnych. To zła informacja dla rolników, bo w budżecie na lata 2007-2013 największym ich zainteresowaniem

Słoneczna energia zyskuje w Polsce popularność

-kilkanaście milionów złotych za farmy słoneczne wielkości kilku boisk do piłki nożnej. Zwykle inwestycje takie w mniej więcej połowie są finansowane z dotacji unijnych. Firmy inwestują Firmy zaczęły dostrzegać, że lepiej zainwestować we własne źródło prądu, niż polegać tylko na elektryczności z sieci. Właśnie

Rolnicy wolni od PIT. Tusk obiecał, termin minął. Podatku nie ma i nie będzie?

, czyli wyborców, i nie uwzględnia potrzeb innych obywateli - zżyma się Jeremi Mordasewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan. Wylicza, że rolnicy dostają w sumie blisko 40 mld zł rocznie wsparcia i dotacji z Unii Europejskiej i budżetu państwa. 15 mld zł z tego to dotacje do KRUS. Według spisu rolnego z 2010

Polska Wschodnia: 84,9 mln zł z UE na szerokopasmowy internet

W pięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim zrealizowanych zostanie 35 wybranych w konkursie projektów. O unijne pieniądze z programu Rozwój Polski Wschodniej ubiegało się 78 projektów, 65 przeszło ocenę merytoryczną, 35 wybrano do wsparcia, 15

Korupcja w Grecji ma się dobrze. Roczne koszty sięgają 33 mld euro

lat wymienia się jako jedną z głównych przyczyn rosnącego zadłużenia Grecji. Jeszcze pięć lat temu 13,5 proc. gospodarstw domowych przyznawało się do zapłacenia łapówki. Średnie koszty łapówki wynosiły wtedy ponad 1,3 tys. euro. W 2013 roku było to już 6 proc., wynika z ostatnich badań Transparency

Remont ponad 10 km kanalizacji i wodociągów we Wrocławiu

przekracza 51 mln zł. W wyniku prac, których zakończenie jest planowane na czerwiec 2015 r., stopień skanalizowania miasta wzrośnie z 97,9 proc. do 98,2 proc. Do kanalizacji podłączonych ma zostać ponad tysiąc gospodarstw domowych. Projekt obejmujący budowę i modernizację 6,7 km kanalizacji i 3,8 km

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na budowę drogi na lotnisko w Szymanach

. Inwestycja musi być rozliczona w 2015 roku, aby nie przepadła unijna dotacja. Koszt całości, w tym budowy płyty lotniska oraz terminalu, szacowany jest na 205 mln zł. Unijne dofinansowanie ma wynieść 76 proc. Regionalny port w Szymanach powstanie w miejscu dawnego lotniska wojskowego. Do końca drugiej wojny

Podlaskie. Kolno oszczędza dzięki fotowoltaice

, którą wytwarza, wystarcza rocznie na potrzeby około tysiąca gospodarstw domowych. Produkowana energia trafia do systemu energetycznego kraju. Inwestycja również powstała dzięki unijnym funduszom.(PAP)

Zajął i sprzedał ciągnik niezadłużonego rolnika. Nie zostanie skreślony z listy asesorów

ciągnik łódzkiemu komisowi Autocomplex za 40 tys. zł. Bez licytacji. A za chwilę komis zbył maszynę kolejnemu nabywcy, ale już za 65 tys. zł. Maszyna kupiona za unijną dotację była warta ponad 75 tys. zł. Po naszym tekście o sprawie zrobiło się głośno w mediach. Izba Komornicza w Łodzi zwróciła się do

79,9 mln euro kary za błędy w systemie dopłat dla rolników

Komisja Europejska zdecydowała w zeszły czwartek, że Polska ma zapłacić 79,9 mln euro kary za błędy w dotacjach dla małych gospodarstw ("niskotowarowych"), które w latach 2005-06 mogły ubiegać się o unijną pomoc w restrukturyzacji na podstawie pięcioletnich biznesplanów. Rolnicy, którym

Podlaskie. W Rybołach otwarto pierwszą w regionie biogazownię

Adler Biogaz w przekazanym PAP komunikacie. Energia elektryczna produkowana w biogazowni w Rybołach jest sprzedawana do sieci przesyłowej, zaś cieplna służy na potrzeby własne biogazowni. W przyszłości ma być także wykorzystywana na potrzeby znajdującego się w pobliżu Gospodarstwa Rolnego (biur

Jak wydawaliśmy unijne fundusze? Z każdym rokiem coraz lepiej

rodzin, żeby dostać unijne stypendia (bardzo popularne w tamtym okresie), musieli zbierać każdy bilet na autobus do szkoły i rachunki za każdy ołówek za 40 groszy. Dopiero z plikiem rachunków odbierali stypendia. Przedsiębiorcy co miesiąc składali szczegółowe sprawozdania, co zrobili za dotację

7 firm chce budować drogę do terminalu w Szymanach

dotacja. Koszt całości, w tym budowy płyty lotniska oraz terminalu, szacowany jest na 205 mln złotych. Unijne dofinansowanie ma wynieść 76 procent. Regionalny port w Szymanach powstanie w miejscu dawnego lotniska wojskowego. Do końca II wojny światowej korzystało z niego lotnictwo niemieckie, a potem

Nowy rząd stawia na drogi, transport śródlądowy i tanie mieszkania [PO EXPOSÉ]

projekt, ale rząd kierowany przez Jarosława Kaczyńskiego ostatecznie nie wniósł go do Sejmu. Dodajmy, że po poprzednim rządzie obecny odziedziczył program wspierania budowy mieszkań na wynajem w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) i spółdzielni. Mogą się one ubiegać w Banku Gospodarstwa

Świętokrzyskie wykorzystało już 92 proc. z PROW 2007-13

innymi inwestycji w instalacje wodno-sanitarne. Zdaniem Żołądka środki te pozwoliły na ogromny postęp na świętokrzyskiej wsi. Według jego wyliczeń dostęp do sieci wodociągowej ma obecnie 93 proc. gospodarstw regionu. "Można szacować, że przed rozpoczęciem ostatniej perspektywy unijnej było to około

Dotacje na polskie drogi zostały zamrożone

Elżbieta Bieńkowska i minister transportu Sławomir Nowak będą o tym rozmawiać z komisarzem unijnym ds. rozwoju regionalnego Johannesem Hahnem. Ale Unia zamroziła wypłatę dotacji nie tylko na budowę tych dróg, gdzie mogło dojść do prób ustawienia przetargu, ale także pieniądze dla GDDKiA na inwestycje z

Podlaskie. Paczka od rolnika - pomysł na bezpośrednią sprzedaż żywności

promujących lokalną sprzedaży zdrowej żywności. Rolnicy z kilku gmin z Małopolski sprzedają tak swoje ekologiczne warzywa i owoce od 2010 roku i zachęcają do tego innych. Część z nich prowadzi również gospodarstwa agroturystyczne. Paczki z produktami - na konkretne zamówienia - rolnicy sami dostarczają

Lublin. Na lotnisku 40 proc. więcej pasażerów niż w ub. roku

zł pokryła dotacja z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Lotnisko zbudowano na przestrzeni 300 ha; pas startowy ma 2,5 km długości. Terminal o powierzchni 11 tys. m kw. przystosowany jest do obsługi pół miliona pasażerów rocznie. Udziały w spółce Port Lotniczy Lublin

KE żąda od Polski zwrotu 79,9 mln euro z funduszy na rolnictwo

udzielania dotacji była realizacja biznesplanów wykazujących przyszłą rentowność gospodarstwa rolnego. - Wyłączenie kwoty 79,9 mln euro spowodowane jest zatwierdzaniem zdaniem Komisji Europejskiej "mało ambitnych biznesplanów" - czytamy w przesłanym nam oświadczeniu Ministerstwa Rolnictwa. - Mamy

Unijne fundusze do zwrotu?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wypłacając unijne dotacje, nie stosowała w pełni w latach 2005-2006 mapy lotniczej gospodarstw rolnych i tym samym złamała unijne prawo. - Nałożenie kar oznacza stratę dla budżetu, ale nie będzie miało skutków dla rolników - mówi minister rolnictwa

Rolnikowi niesłusznie zabrali ciągnik. Teraz odzyskał pieniądze

jeszcze jeden poważny kłopot. Jego utracony ciągnik był kupiony za pieniądze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Unijne przepisy mówią, że w przypadku utraty maszyny kupionej z dotacji trzeba zwrócić przyznane środki. Zasada ta obowiązuje nawet wtedy, gdy dojdzie do kradzieży maszyny

Klimatyczne półprawdy debaty

koalicji PO-PSL. Taki krok nieodwołalnie prowadzi bowiem do podniesienia cen opału w składach (chyba że miliony gospodarstw domowych zainwestują w ocieplenie domów i drogie nowoczesne kotły). Kandydat Duda i PiS ze smogiem mają problem. Kiedy krakowianie jesienią 2013 r. przekonywali radnych sejmiku

"Rzeczpospolita": Spór o brakujące miliardy na wieś

nie przejmuje się jednak protestami województw i przypomina, że rząd już obiecał, że da więcej pieniędzy na wieś. Taka strategia Jak to się stało, że rząd obiecał przesunięcie dotacji z polityki regionalnej? Dlaczego trzeba przesuwać pieniądze między poszczególnymi unijnymi programami i funduszami

Unia Europejska pomoże przedsiębiorcom działającym na wsi

liczbę nowych miejsc pracy. Dotacje z Programu PROW są udzielane na zasadzie refundacji. Na projekty po ich realizacji przedsiębiorcy, którzy stworzą nowe miejsca pracy będą mogli otrzymać od 100 do 300 tysięcy złotych dotacji.    Z unijnej pomocy będą mogli skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy

Rząd chce przyspieszyć program "Inwestycje polskie"

jesienią 2012 r. premier Donald Tusk. Według deklaracji premiera miało to pobudzić wzrost gospodarczy w okresie, kiedy do Polski przestaną już dopływać dotacje do inwestycji z unijnego budżetu na lata 2007-13, a nie będziemy jeszcze dostawać dotacji z budżetu UE na lata 2014-20. W tym przejściowym okresie

Tański: przemiany ustrojowe były korzystne dla gospodarki żywnościowej

produkują, bo zależy im na unijnej dopłacie. Taki system utrwala obecną strukturę gospodarstw nie sprzyjając zmianom. PAP: A sukcesy... A.T.: Sukcesem było też doprowadzenia do powszechności ubezpieczeń rolników. W 1990 r. powstał Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która objęła wsparciem socjalnym

Kto się złoży na górnictwo? Giełdowe spółki bronią się rękami i nogami

bezpośrednie zaangażowanie inwestorów w górniczą spółkę i przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP) tworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR). Jego kapitał to 1,5 mld zł. Docelowo MSP chce go zwiększyć do 6,5 mld zł. Na jedną inwestycję z FIPP można

Jak wydajemy unijne pieniądze. Udane inwestycje kontra bezsensowne wydatki

nic podobnego nigdzie nie istniało. Skąd taka skuteczność w zdobywaniu unijnych środków? Przykładem może być starostwo. Zdobywać fundusze nauczyli się na błędach z poprzedniej perspektywy. - Wtedy też staraliśmy się o dotacje, ale dostaliśmy pieniądze tylko na trzy projekty - opowiada Łubiński. Do

Komisja rolnictwa zajmie się projektem ustawy ws. składek rolniczych

Chodzi o składki, które płacą organizacje rolnicze za udział w pracach liczącej się na forum unijnym strukturze związkowej Copa-Cogeca, jak również do innych organizacji. Copa oraz Cogeca - to organizacje reprezentujące interesy unijnych rolników i spółdzielców wobec Komisji Europejskiej i

Poznań.W kwietniu ruszy budowa spalarni

szacowany jest na 725 mln zł, z czego 352 mln zł to dotacja z UE. "Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę nastąpiło na dwa miesiące przed terminem przewidzianym w harmonogramie. Pozwoli to rozpocząć prace budowlane wcześniej niż planowano. To z kolei korzystnie wpłynie na absorpcję środków

Budżet UE: Sukces czy klęska. Kłopot z polskim rolnictwem

do Unii i otrzymywane dotacje inwestuje w rozwój: biologiczny, technologiczny i organizacyjny. To grupa, która tych pieniędzy nie marnuje, choć czasem wydaje je mało racjonalnie, np. kupując drogi sprzęt rolniczy rzadko wykorzystywany, zamiast go wypożyczyć od sąsiada. Te blisko 300 tys. gospodarstw

Deficyt budżetowy wyniesie ponad 40 mld zł w 2015 r. Oto, co musisz wiedzieć o budżecie na przyszły rok [WYKRES]

nabywczej, wyniesie 71 proc. średniej unijnej - powiedział w środę w Sejmie minister finansów Mateusz Szczurek. Przyczyni się do tego wzrost inwestycji oraz przyspieszenie popytu krajowego, który ma wynieść ok. 3,8 proc. Według MF najważniejszą zmianą systemową, której efekty wpłyną zarówno na

Pomorskie.Powstał fundusz kapitałowy dla innowacyjnych firm

W środę w Gdańsku przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Pomorskiej Spółki Zarządzającej, Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i samorządu województwa podpisali umowę o utworzeniu Jeremie Seed Capital Województwa Pomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Nowy produkt

3,5 proc. w górę - mocny wzrost PKB w I kwartale

Na razie znamy tylko pierwszy szacunek tempa wzrostu, tzw. flash. To ogólne tempo wzrostu PKB obliczone na podstawie niepełnego zbioru danych o wynikach finansowych przedsiębiorstw, o wpływach podatkowych, cłach, dotacjach dla rolników. Możliwa jest jego rewizja za dwa tygodnie. Wtedy też poznamy

10 lat w UE.W Suwałkach lepsza infrastruktura i inwestycje turystyczne

może być powstanie zimowego ośrodka narciarskiego w Szelmencie, który przyciąga tysiące turystów i narciarzy. Samorząd woj. podlaskiego, do którego należy ośrodek, nie poprzestał na tym i wykorzystał kolejne środki unijne na nowoczesny wyciąg nart wodnych i plażę w tej miejscowości. Według informacji

Firmy doradcze wyłudzały miliony złotych, pozorując pomoc rolnikom

dostać dotację unijną czy dopłatę do ziemi. Leszek Garbaciak z ARiMR przyznaje, że rolnicy byli wprowadzani w błąd. Potwierdzają to śledztwa prowadzone przez CBA i policję. Pod koniec ub. roku w poznańskim sądzie zapadł pierwszy wyrok. Marcin D., właściciel firmy doradczej spod Opalenicy, przyznał się do

Trybunał UE: Polska nie złamała prawa dając tanie kredyty rolnikom

- Z wielką radością przyjęliśmy ten wyrok - mówił w czasie czwartkowej konferencji w Sejmie minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Z wnioskiem do Trybunału wystąpiła Komisja Europejska (KE), której nie podoba się stosowany u nas od 2010 r. - za zgodą Rady UE - system dotacji na spłatę odsetek od

Budżet na reklamy Unii Europejskiej większy niż Coca-Coli

oficjalnymi danymi, obraz wydatków Unii Europejskiej stanie się trochę bardziej różowy. Jako przykład marnotrawstwa unijnych pieniędzy podano dotacje dla węgierskiej firmy Gyrotech, która miała wybudować centrum rozwoju hydroterapii dla psów. Postęp przygotowań był dość powolny, a prace nie zaczęły się nawet

Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych opłacalna dla państwa

paliwa stałego do ogrzewania. Ponadto udział węgla w ogrzewaniu stale wzrasta. W przypadku gospodarstw domowych, co wynika z najnowszych danych resortu środowiska, tylko w ostatnim roku wzrost ten wyniósł prawie 10 proc. - z 32 proc. na 41 proc. "Ta tendencja się potwierdza także w przypadku domów

MRR: Nie zmarnujemy unijnych pieniędzy na szerokopasmowy internet

Dostęp do internetu ma ponad 70 proc. gospodarstw domowych. To znaczy, że niemal 30 proc. domów pozbawionych jest możliwości korzystania z globalnej sieci. Unijne 1,4 mld euro miały to zmienić. Opublikowany przed miesiącem raport NIK nie pozostawił jednak na projekcie suchej nitki. "Budowa

Szukamy unijnych "naj": najmniejsza dotacja z PROW

Gdy mowa o pieniądzach, Unia jest otwarta. Chcecie zarobki od komisarza do asystentki? Nie ma problemu. Na co wydane są dotacje na drogi? Zaraz dostarczymy raport. W tej jawności jest jeden wyjątek - pieniądze dla rolników. Tutaj otwartość unijna się kończy. Bo z jednej strony jak tak informować

Zmiany dla rolników

rolnikom: powiększy kwotę wypłacanego im jednorazowego wsparcia - nazywanego premią dla młodych rolników - z 50 tys. zł do 75 tys. zł. Sawicki zapewnił też, że ci rolnicy, którzy złożyli wnioski o dotację na modernizację gospodarstw, nie zostaną odesłani z kwitkiem, choć teoretycznie pula na ten cel

Energia z dotacji

wyprodukowane ciepło), odpowiednia odległość od gospodarstw domowych, dużo gospodarstw rolnych w sąsiedztwie oraz możliwość łatwego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Cztery godziny stemplowania Przedstawiciele Biogazu Zenerisu przyznają, że były momenty, kiedy biurokracja związana z unijną dotacją

Osiem lat gospodarki pod rządami Platformy i ludowców

(prawie sześciokrotnie). W sumie przez ostatnie dziewięć lat powstało w Polsce - głównie za sprawą unijnych dotacji - około 2,1 tys. km nowych dróg szybkiego ruchu. Ale plany były większe. Kolej była wielkim maruderem w wykorzystaniu pieniędzy z Unii. Groziła jej nawet "cesja" części euro na

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Ostróda.   KE przyznała wstępnie 13,1 mld euro dotacji w ramach 'Łącząc Europę'   Komisja Europejska (KE) zaproponowała, by przyznać unijne fundusze w wysokości 13,1 mld euro 276 projektom w dziedzinie transportu wybranym w pierwszym zaproszeniu do składania wniosków

Fundusze z UE: Firmy szturmują euro

rafie. Bo firmy i samorządy, które chcą korzystać z unijnych dotacji, wciąż natykają się na odmowy kredytów potrzebnych np. do sfinansowania obowiązkowego wkładu własnego. Banki nie dają pożyczek, choć sam Związek Banków Polskich przyznaje, że do wykorzystania unijnych funduszy na lata 2007-13 firmy

Jak wydajemy unijne pieniądze. Hit i kit z Dolnego Śląska

Wrocławia. Rozbudowa wrocławskiego lotniska dostała ponad 128 mln zł dofinansowania w ramach działania 6.3 "Rozwój sieci lotniczej TEN-T" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szkolenia ze znakiem zapytania Unijne dotacje pomagały nie tylko w realizacji projektów infrastrukturalnych

BGK wypłacił już 1,5 mld zł unijnych dotacji. Mazowsze znów w ogonie

Od początku roku Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest jedyną instytucją, która fizycznie wypłaca unijne dotacje na polecenie instytucji zarządzających poszczególnymi programami pomocowymi. Nowy system wypłat mający zastąpić bałagan z wieloma różnymi instytucjami wypłacającymi unijną kasę

Warmia i Mazury po 25 latach. Rolniczy region z odkrytą na nowo historią

gospodarstwach. Upadek PGR-ów przyczynił się do wzrostu bezrobocia w niektórych gminach nawet o 90 proc. "Zabrakło refleksji, że najważniejszy był i jest człowiek" - wskazał historyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Stanisław Achremczyk, nawiązując do okresu wprowadzania zasad wolnego rynku

MSWiA dało plamę. Szybki internet nie trafi na wieś?

program 8.4 z unijnych funduszy na lata 2007-13, potocznie nazywany dotacjami na "ostatnią milę". Dofinansowanie z Unii miało zachęcić lokalne firmy do inwestycji w szerokopasmowy internet. I to tam, gdzie dziś internetu nie ma - w mniejszych miejscowościach, wsiach, przysiółkach. Dotąd w ramach

SeaMaster Aircraft sfinalizowało odwrotne przejęcie Weedo Polska

adresowane są do 1,4 mln gospodarstw domowych z aktywami ponad 1 mln USD, których stać na prywatne przeloty samolotem przy użyciu 14,500 km linii brzegowej oraz 110,000 km żeglownych dróg wodnych, największą liczbę na świecie" - dodał Chłopek. "Cieszymy się, że nasze akcje zostaną wprowadzone na

Wykorzystanie środków unijnych

pory wykorzystanie unijnej kasy na poręczenia wymagane przez banki przy kredytowaniu inwestycji przedsiębiorców. Dotychczasowy Fundusz Poręczeń Unijnych zostanie zlikwidowany, a jego środki - przekazane do Banku Gospodarstwa Krajowego. W ten sposób zamiast kilku centralnych instytucji poręczeniowych

Ziemia lepsza niż lokata. Bańka cenowa na rynku nieruchomości rolnych?

z hektara wynosi u nas ponad 1,6 tys. euro. Dla porównania średnia unijna to 2,3 tys. euro, a w Holandii, w której ziemia jest bardzo droga, produktywność z hektara wynosi aż 14,6 tys. euro. Żeby była jasność, to nie jest kwota, która trafia do kieszeni rolnika z tytułu uprawy hektara ziemi. Oprócz

Rząd chce pomóc młodym bezrobotnym. Przekaże 500 mln zł

start swojego biznesu. - Te pieniądze dostaną urzędy pracy na doradztwo, szkolenia i staże, a także na dotacje na założenie własnego biznesu - tłumaczy minister Bieńkowska. Na same pożyczki i dotację na założenie firmy dla osób poniżej 30. roku życia rząd zarezerwował 50 mln euro.  Kiedy trafią do

Kto sfinansuje teraz drogi? Wielki kłopot z obligacjami

Autostrad miał zapewnić wyłącznie Krajowy Fundusz Drogowy (KFD). Na konto Funduszu wpływają pieniądze z opłaty paliwowej, doliczanej do ceny każdego litra paliwa na stacjach benzynowych, a także unijne dotacje na drogi. Początkowo wpłaty z unijnych dotacji były jednak skromne, a na inwestycje drogowe

Pomorskie. Pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych z inicjatywy Jessica

poszczególnych województw na lata 2007-2013. Pozostałą częścią środków (ok. 350 mln zł) zarządzają Bank Ochrony Środowiska i BZ WBK. BGK może udzielić pożyczki oprocentowanej poniżej 2,5 proc.; może ona stanowić do 75 proc. wartości inwestycji. Mechanizm Jessica umożliwia - w odróżnieniu od dotacji

Studnia z dotacjami dla firm powoli wysycha

Przedsiębiorcy, którym udało się do tej pory zdobyć bezzwrotną dotację unijną, mają powody do radości - w kolejnych miesiącach będzie dużo trudniej o takie wsparcie. Choć pieniędzy do wzięcia było dużo: w czterech głównych programach operacyjnych na lata 2007-13 bezzwrotne dotacje zarezerwowane dla

Niska emisja. Część dotychczasowych działań - nieefektywna

. "Wielkich rezerw już tutaj nie ma, natomiast pozostaje problem niskiej emisji" - podkreślił samorządowiec. Zaznaczył przy tym, że do polskich potrzeb i warunków nie bardzo przystają np. unijne założenia tzw. gospodarki niskoemisyjnej. "W Brukseli to gospodarka o niskiej emisji dwutlenku

Pierwszy raz od lat w Niemczech dopłata do zielonej energii nie wzrośnie

euro rocznie na dotacje do zielonej energii, a w 2014 r. kwota dopłat w skali kraju jest rzędu 24 mld euro. Niemiecka ustawa o OZE (EEG) dawała w zasadzie bez żadnych ograniczeń OZE gwarantowane ceny odkupu energii (tzw. feed-in-tarif). OZE w Niemczech zaczęło więc gwałtownie przybywać, a kwota dopłat

Ostatnie pieniądze na inwestycje z funduszy unijnych

Inwestycyjnego (EFI). CIP został stworzony głównie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Jednym z podstawowych celów programu jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do finansowania działalności gospodarczej. W przeciwieństwie do znanych dotacji unijnych w tym programie

Pieniądze z UE: Jedni nie dostają dotacji, inni za późno

na przygotowanie projektu? I co?! Ręce opadają - denerwuje się Adam Wróblewski, przewodniczący gminnej rady. Nie tylko u niego hasło "unijne fundusze" wywołuje złość. Podobne odczucia mają przedsiębiorcy, którzy starali się o unijną dotację z programu operacyjnego "Innowacyjna

Nie masz pieniędzy? Skorzystaj z JEREMIE

. Dlaczego są takie popularne? Chodzi o koszty. Pieniądze przedsiębiorcom przekazuje Bank Gospodarstwa Krajowego, wykorzystując do tego pośredników. Ich lista zawiera kilkadziesiąt pozycji, a znaleźć ją można na stronie internetowej www.jeremie.com.pl. W zależności od pośrednika oprocentowanie może się

Unijne dopłaty zabetonowały polską wieś

, które napłynęły z Unii na polską wieś do tej pory, nie przyczyniły się do dużych zmian na wsi. Na odwrót: zabetonowały jej nieefektywną strukturę. Dziś Polska ma blisko 1,7 mln gospodarstw o powierzchni ponad 1 hektara, a 90 proc. z nich bierze dopłaty unijne. Te, które mają hektar czy dwa, dostają

Jak zmniejszyć unijną karę za dopłaty dla rolników

jakichś błędów i karami. A Polska jest, warto pamiętać, największym beneficjentem programów unijnych i do tej pory była jednym z najmniej karanych krajów. Komisja karze za to, co wcześniej akceptowała? Po drugie, nie ulega kwestii, że po naszej stronie były pewne "niedociągnięcia", jak określa

Senat zgłosił dziewięć poprawek do budżetu na 2015 r.

Kleinę (PO), które zakładają m.in., że o 500 tys. zwiększy się budżet Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kosztem Krajowej Rady Sądownictwa, a 4 mln zł, zamiast do KRS i Sądu Najwyższego, trafi do nadzoru budowlanego w każdym województwie. Senat zgłosił także poprawki komisji budżetu i finansów

Szczurek: deficyt budżetu w '14 ponad 17 mld zł niższy od zakładanego

nabywczej osiągnie ponad 70 proc. przeciętnej unijnej. Zaznaczył, że przed przystąpieniem Polski do UE wskaźnik ten wynosił 49 proc. Szczurek zwrócił uwagę, że w tej kadencji Sejmu będzie to ostatni budżet, ale jego "wyborczość" nie będzie się w żaden sposób wiązała z nieodpowiedzialnym

Prezydent Sarkozy przeznacza 1,65 mld euro na pomoc dla rolników

Zdaniem prezydenta, pakiet ten jest zgodny z unijnymi przepisami o pomocy państwa i subsydiowaniu kredytów. Chodzi przede wszystkim o to, by pomóc gospodarstwom do czasu, aż "wyprostuja się ceny towarów rolnych". Z pewnością chodzi także o to, by zdobyć poparcie wśród

Polscy rolnicy namawiają do bojkotu czeskich produktów

wzywają polskich konsumentów do bojkotu czeskich produktów w ramach akcji "Ahoj! Sami wypijcie wasze czeskie piwo". Apelują też do rolników, aby korzystając z unijnych dotacji na inwestycje we własne gospodarstwa, nie kupowali czeskich maszyn i ciągników. - Nasz świat nie ogranicza się tylko do

Minister Sawicki zabierze firmom miliard euro?

rolnictwa, szokują - zauważa "GP". Według niej, 500 mln euro mniej unijnych dotacji dostanie przemysł spożywczy. Kolejne pół miliarda euro zostanie zabrane z działań na rzecz tworzenia nowych mikrofirm na wsi. Ministerstwo rolnictwa tłumaczy, że bezrobocie na wsi spadło do takiego poziomu, iż nie

Z rolnikami po dobroci

budżetu unijnego! A z budżetu krajowego wesprzeć choćby budowę żłobków i przedszkoli na wsi. Drugi element zarządzania ryzykiem to narzędzie stabilizacji dochodów. Instrument ten ma zapewniać rekompensatę dla rolników, którym dochody spadną o ponad 30 proc. w stosunku do ich średniego dochodu rocznego. To

Unia daje szanse tym, którzy chcą ją wykorzystać

znów przymierza się do kupienia kolejnych. - Ile tylko mam pieniędzy, przeznaczam na obowiązkowy wkład własny - mówi "Gazecie". Dotacja unijna nigdy nie pokrywa całej kwoty inwestycji, część trzeba wyłożyć z własnej kieszeni. - Patrząc na cały okres transformacji od 1989 roku, to okres

FAPA: spodziewany jest dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego

, rozwojowi rolnictwa ekologicznego w Polsce sprzyja stosunkowo czyste środowisko i korzystne warunki klimatyczne, a także unijne dotacje. Unia dopłaca do produkcji ekologicznej żywności od 260 zł na hektar rocznie (dla użytków zielonych), do 1800 zł (dla upraw sadowniczych i jagodowych). W ocenie ekspertów

Inwestycje polskie w rozkroku

premier, chodziło o przeskoczenie "pułapki czasowej" w okresie, kiedy będą się kończyć inwestycje realizowane dzięki dotacjom, jakie Polska dostała z budżetu UE na lata 2007-13 i czekać jeszcze będziemy na dotacje z kolejnego unijnego budżetu na lata 2014-20. - Chcemy, aby w ten budżet, który

Bruksela odkryła karty przed klimatycznym szczytem

energii. To dużo więcej niż na Zachodzie - tam na 1MWh przypada o połowę mniej CO2. Nie ma w UE kraju, który byłby tak zależny od węgla jak Polska. Dlatego podwyżka uprawnień do emisji CO2 automatycznie przełoży się na podwyżkę cen prądu po 2020 r. A to oznacza wyższe koszty dla firm i gospodarstw

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery