dotacje dla mikrofirm

NFG: Odsetek mikrofirm i MŚP korzystających z faktoringu wzrósł do 5,6%

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Odsetek mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które deklarują, że do finansowania bieżącej działalności wykorzystują faktoring, podwoił się w ciągu roku, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie NFG przez Keralla Research. W badaniu

ZBP: Prawie 50% średnich firm ma kredyt obrotowy, rośnie popyt na inwestycyjny

dostępie do tego źródła finansowania. Jako znaczące źródła finansowania mikro, małych i średnich firm wymienić należy także leasing, pożyczki rodzinne, kredyt kupiecki oraz kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych" - czytamy w raporcie.  Z dotacji UE w finansowaniu swojej działalności

ZBP: Średnie i małe firmy najczęściej finansują się kredytem bankowym

średnich wykorzystanie środków z UE jest większe, blisko co 5 firma korzystała z dotacji, rzadziej pożyczki. Przedsiębiorstwa narzekają na zbyt długie procedury, skomplikowane procesy, zbyt długi okres analizy wniosków, bariery w uzyskaniu wkładu własnego" - podkreślił Garlicki. Powodem, dla którego

Dotacje dla firm: nawet 100 tys. zł dla jednoosobowej firmy

Do tej pory unijne dotacje dla wiejskich mikroprzedsiębiorstw nie cieszyły się zbyt dużym powodzeniem. W 2009 r. budżet na unijne działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" był równie imponujący, jak tegoroczny - wynosił ponad 1 mld 200 mln zł (dokładnie 286 603 407

"PB" - Mikroprzedsiębiorstwa boją się innowacji

zmiany. Trzy czwarte badanych nie zamierza się zmieniać także w przyszłości. Główny powód takiego stanu rzeczy to brak pieniędzy i trudny dostęp do finansowania zewnętrznego. Mikrofirmy bardzo rzadko korzystają z pomocy instytucjonalnej. Słabym zainteresowaniem cieszą się unijne dotacje, z których dotąd