dopłaty do mikr

Oficjalne bezrobocie zawyżone o jedną trzecią

W dane na temat bezrobocia, które publikowane są co miesiąc, nie wierzą nawet szefowie urzędów pracy. Oficjalna stopa w rejestrach jest o jedną trzecią wyższa niż w rzeczywistości.

Przedsiębiorcy i ZUS, czyli polski kłopot

, którzy uczciwie płacą podatki? Nie. Takie zachowania należy piętnować. Ci, którzy unikają składek na ZUS w tym momencie, będą pobierać dopłaty do swoich emerytur minimalnych sponsorowane przez budżet państwa. Czyli nas. I pana redaktora również. Czy nawołujemy, by podnosić koszty pracy? Nie. Choćby z