dopłata unijna do pol

Fitch potwierdził ratingi Torunia BBB i A(pol), perspektywa stabilna

infrastrukturalnych spółkom miejskim, co pomogło zmniejszyć presję na wzrost zadłużenia bezpośredniego. "Spółki finansują inwestycje z zadłużenia oraz dotacji unijnych. Toruń wspiera spółki w formie dopłat do kapitału; w wieloletniej prognozie finansowej miasto zaplanowało na ten cel około 34 mln zł w 2015r

Ursus miał wstępnie 0,8 mln zł zysku netto w I poł. 2016 r.

. "Pomimo braku realizacji dopłat unijnych oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce, emitent odnotował wzrost sprzedaży i rejestracji ciągników rolniczych - kluczowego produktu spółki. Według danych z CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) na koniec lipca 2016

Strata netto Ursusa wyniosła 0,44 mln zł w I poł. 2017 r. (wyjaśnienie)

wyższe o 9% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Pomimo braku realizacji dopłat unijnych oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce, emitent odnotował wzrost sprzedaży i rejestracji ciągników rolniczych - kluczowego produktu spółki" - czytamy. Wzrost

Strata netto Ursusa wyniosła 0,44 mln zł w I poł. 2017 r. wobec zysku rok temu

przychody ze sprzedaży krajowej były wyższe o 9% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Pomimo braku realizacji dopłat unijnych oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce, emitent odnotował wzrost sprzedaży i rejestracji ciągników rolniczych - kluczowego produktu

Strata netto Ursusa zmniejszyła się r/r do 1 mln zł w III kw. 2016 r.

jest opóźnieniami w realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach unijnego PROW na lata 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym dla polskiego rolnictwa. Harmonogram przyjmowania wniosków o dopłaty w ramach nowej perspektywy PROW na lata 2014-2020 zakładał pierwotnie rozpoczęcie