dokumenty do zus

ark, PAP

NIK skierowała do CBA dokumenty ws. przetargów informatycznych w ZUS

NIK skierowała do CBA dokumenty ws. przetargów informatycznych w ZUS

Najwyższa Izba Kontroli skierowała w czwartek komplet dokumentów dotyczących kontroli zamówień informatycznych w ZUS do CBA - poinformował rzecznik NIK Paweł Biedziak. Izba odrzuciła zastrzeżenia, które do jej kontroli zgłosił ZUS.

ZUS proponuje: zmiany w dokumentach tylko pięć lat wstecz

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk zaproponował Ministerstwu Pracy ograniczenia w składaniu przez pracodawców tzw. dokumentów korygujących, które mogą zmienić stan konta emerytalnego pracowników. To ważne. Bo od tego, ile mamy pieniędzy na koncie, zależy nasza emerytura.

Milion firm może mieć kłopoty z przesłaniem dokumentów ZUS

Od 21 lipca tego roku wszystkie dokumenty elektroniczne przekazywane do ZUS przez firmy zatrudniające więcej niż pięć osób będą musiały być opatrzone bezpiecznym e-podpisem. Takich firm jesto około milion - czytamy w "Gazecie Prawnej".

Klienci ZUS załatwią sprawy na poczcie dzięki zusomatom [Newseria]

Klienci ZUS załatwią sprawy na poczcie dzięki zusomatom [Newseria]

Nie ma podstaw, by kwestionować umowę ZUS z Asseco?

Nie ma podstaw, by kwestionować umowę ZUS z Asseco?

- W świetle dokumentów, które posiadamy, oraz wyników kontroli nie ma podstaw do kwestionowania umowy zawartej z Asseco Poland - powiedział dziś Mordasewicz tuż po zakończeniu posiedzenia rady nadzorczej ZUS. Dodał, że opinie prawne, które otrzymała rada Zakładu, stwierdzają, że prawo nie zostało

Mordasewicz: nie ma podstaw, by kwestionować umowę ZUS z Asseco

"W świetle dokumentów, które posiadamy oraz wyników kontroli nie ma podstaw do kwestionowania umowy zawartej z Asseco Poland" - powiedział PAP tuż po zakończeniu posiedzenia rady nadzorczej ZUS Mordasewicz. Dodał, że opinie prawne, które otrzymała rada Zakładu stwierdzają, że prawo nie

Kandydatka na prezesa ZUS Katarzyna Kalata wstrzymuje publikację protokołu z egzaminu

Kandydatka na prezesa ZUS Katarzyna Kalata wstrzymuje publikację protokołu z egzaminu

opublikować protokół z przebiegu sprawdzianu. Nie wiem, co znajdzie się w tym dokumencie, nad którym urzędnicy pracują już trzy dni. Mam bardzo duże wątpliwości co do jego obiektywności. Tym bardziej że do prasy zaczęły przeciekać informacje z mojego CV, a do niego mieli dostęp tylko członkowie komisji

KNF: część OFE musi poprawić treść informacji dla klientów

może wybrać, czy chce w nim nadal inwestować, czy też pozostać wyłącznie przy ZUS-ie. W pierwszym wypadku trzeba będzie złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego - oświadczenie o przekazywaniu do OFE części składki emerytalnej. Chodzi o 2,92 proc. pensji

Kto nie przekazał ZUS-owi dokumentacji, będzie miał groszową emeryturę

Kto nie przekazał ZUS-owi dokumentacji, będzie miał groszową emeryturę

pracował w swoim życiu zawodowym. Jak nie będzie miał dowodów, że zarabiał i odprowadzał składki, może nie mieć z czego żyć na starość - przestrzega Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, członek rady nadzorczej ZUS. Dokumenty o zarobkach potrzebne są do wyliczenia tzw. kapitału początkowego. Co to

Górnik-związkowiec dostał emeryturę dzięki fałszerstwu. ZUS żąda zwrotu pieniędzy

Górnik-związkowiec dostał emeryturę dzięki fałszerstwu. ZUS żąda zwrotu pieniędzy

2006 do grudnia 2010. Wyrok nie jest prawomocny. Chcieliśmy zapytać Romana Orczyka, czy wiedział, że jego dokumenty przesłane do ZUS zawierały nieprawdziwe informacje. Nie chciał z nami rozmawiać. Według naszych informacji dokumenty zatwierdzające wcześniejsze emerytury związkowców podpisywał Zdzisław

Kolejna afera w KHW. Wcześniejsze emerytury na podstawie sfałszowanych dokumentów

Kolejna afera w KHW. Wcześniejsze emerytury na podstawie sfałszowanych dokumentów

-Staszic. Zasiada też w radzie nadzorczej Górniczej Spółdzielni Pracy z Mysłowic, która wygrała przetargi na warte 140 mln zł weekendowe roboty na kopalniach KHW. Chcieliśmy go zapytać, czy wiedział, że jego dokumenty przesłane do ZUS zawierały nieprawdziwe informacje. Nie chciał jednak z nami rozmawiać

Chcesz większą emeryturę? Wylicz kapitał początkowy

Chcesz większą emeryturę? Wylicz kapitał początkowy

pracowników zbiorczo. I ZUS je musi teraz porozdzielać. Innymi słowy, kapitał początkowy to suma pieniędzy zgromadzonych (przed 1999 r.) na naszym koncie emerytalnym w ZUS.Aby wyliczyć sobie ten kapitał, trzeba złożyć wniosek do ZUS. Na 12 mln uprawnionych zrobiło to ok. 8 mln. Dlaczego tak mało? Bo wiele

Prostsze rozliczenia z ZUS dla dobrowolnie odprowadzających składki

ZUS, Przemysław Przybylski, składki emerytalno-rentowe Jak poinformował Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych takie osoby mogą bezterminowo korzystać ze zwolnienia z obowiązku składania dokumentów dotyczących składek emerytalno-rentowych. Będzie je tworzył ZUS

"PB": ZUS chce otworzyć bankowe e-okienka

"PB": ZUS chce otworzyć bankowe e-okienka

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprosił do projektu banki - odpowiedziały dwa: PKO BP i mBank, z którymi na co dzień blisko współpracuje. Jest duża szansa, że uda nam się wspólnie wdrożyć projekt do końca roku - ocenia prezes ZUS Zbigniew Derdziuk. Jak wyjaśnia, współdziałanie z bankami to pomysł

"Puls Biznesu": ZUS chce otworzyć bankowe e-okienka

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprosił do projektu banki - odpowiedziały dwa: PKO BP i mBank, z którymi na co dzień blisko współpracuje. Jest duża szansa, że uda nam się wspólnie wdrożyć projekt do końca roku - ocenia prezes ZUS Zbigniew Derdziuk. Jak wyjaśnia, współdziałanie z bankami to pomysł

Skutki błędnych rozliczeń z ZUS

Korekta dokumentów Jeżeli w przekazanych do ZUS dokumentach rozliczeniowych płatnik popełnił błędy (np. rachunkowe), to powinien złożyć ich korektę. Na obowiązek złożenia takiej korekty nie ma żadnego wpływu fakt czy nieprawidłowości zostały zauważone przez płatnika składek we własnym zakresie, czy

ZUS nie będzie drukować przekazów, pomkną w plikach

jeszcze jedną zmianę. Od 1 marca płatnicy opłacający składki na własne ubezpieczenia, którzy przekazują do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe w formie papierowej, nie będą musieli samodzielnie wypełniać formularzy ubezpieczeniowych. Dokumenty utworzą za nich pracownicy sal obsługi klientów na podstawie

IFS Applications Płace - elastyczne narzędzie wspierajace procesy płacowe

WEWNĘTRZNAIFS Płace zawierają funkcjonalności niezbędne do prowadzenia zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej sprawozdawczości.- Funkcjonalność dokumentów definiowalnych - tworzenie dowolnego formatu pliku zewnętrznego zawierającego dane kadrowo-płacowe, takie jak: dokumenty ZUS, NFZ, świadectwo pracy, umowa o

Bezpieczny podpis elektroniczny w ZUS

Zdecydowana większość płatników składek ubezpieczeniowych jest zobowiązana przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe oraz ich korekty do ZUS drogą elektroniczną przez teletransmisję danych. Dokonują tego za pomocą programu "Płatnik" lub innego programu interfejsowego spełniającego warunki

Przedsiębiorcy nie wiedzą, czy muszą kupować e-podpisy

Pracownicy ZUS informuje przedsiębiorców, że od 21 lipca muszą posiadać kwalifikowane podpisy. Od tego dnia, zgodnie z przepisami, Zakład może przyjmować tylko dokumenty opatrzone bezpiecznym e-podpisem. Według "GP", firmy nie są jednak powiadamiane, iż kończą się prace nad zmianą tych

ZUS przestanie wydawać papierowe legitymacje ubezpieczeniowe

W ocenie Zakładu dla pacjentów nie powinno to mieć żadnego wpływu na możliwość korzystania z opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach. Dowodem ubezpieczenia są inne dokumenty określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w szczególności dokumenty potwierdzające opłacanie składek, m.in. druk ZUS

Wielkie oszustwo mieszkaniowe na wokandzie

Wielkie oszustwo mieszkaniowe na wokandzie

sądzie nie chciał rozmawiać z dziennikarzami, ale w śledztwie tłumaczył, że w 2008 roku załamał się rynek nieruchomości, a jego działania były podyktowane "dążeniem do doprowadzenia do końca inwestycji deweloperskiej". Istotne jest to, że Czesław W., posługując się fałszywymi dokumentami

Zatrudnienie i zwolnienie pracownika - obowiązki wobec ZUS

pracownika zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego tylko jedna z osób ubezpieczonych. Rozliczanie składek ubezpieczeniowych Pracodawca co miesiąc sporządza za pracownika do ZUS dokumenty rozliczeniowe. W dokumentach tych oblicza składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od

Informacje przekazywane płatnikowi przez ubezpieczonego

osobę wykonującą umowę zlecenia należy zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS. Generalnie podlega ona z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.W niektórych jednak sytuacjach zleceniobiorca podlega

ZUS musi dorobić. Przedsiębiorcy płacą za działalność urzędów

dłużniku ZUS chce 40,47 zł (od każdego wniosku). ZUS musi pobierać opłaty, bo - jak twierdzi - ponosi koszty: pracownicy muszą wejść do systemu, przygotować informację, w końcu listownie wysłać odpowiedź komornikowi. Organizacje pracodawców zauważyły jednak, że komornicy, zamiast wysyłać wnioski listownie

Przetarg w ZUS zrobiony pod Asseco?

oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców". Pod koniec 2014 r. do ZUS wkroczyło CBA. Agenci przejęli dokumentację związaną z przetargiem na drukarki. Chodzi o kontrakt wart ok. 50 mln zł. 14 osobom, w tym trzem z działu informatycznego ZUS, postawiono zarzuty prokuratorskie (udział w

ZUS idzie na odsiecz zadłużonym firmom. Każdy przedsiębiorca będzie miał swojego doradcę

, tak by ustalić racjonalne możliwości spłaty oraz racjonalnie określić raty zobowiązania. - Doradca pomoże wypełnić wniosek, napisać uzasadnienie i oświadczenie o sytuacji finansowej firmy oraz skompletować dokumenty finansowe niezbędne do udzielenia ulgi z ZUS. Przy składaniu wniosku sprawdzi

Mali i średni przedsiębiorcy muszą mieć e-podpis

Już teraz przedsiębiorcy narzekają, że mają mało czasu na dostosowanie się do nowych wymogów, a jeszcze muszą ponieść wysokie koszty. Chodzi o firmy rozliczające ze składek więcej niż pięć osób, bo to one składają e-deklaracje do ZUS. Zdaniem rzecznika ZUS Jacka Dziekana, takich firm jest ok. 230

Elektroniczne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wymaga elektronicznego podpisu kwalifikowanego

dokument "za zgodność z oryginałem". Czy można uznać takie zaświadczenie za prawidłowe? Odpowiedź: Zaświadczenie z ZUS wygenerowane i wydrukowane z systemu elektronicznego, podobnie jak odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla swojej ważności nie wymaga podpisu. W jego treści znajduje się zapis

Pięć nazwisk w konkursie na stanowisko prezesa ZUS

Ogłoszenie o naborze na stanowisko prezesa ZUS ukazało się w połowie marca. Kandydaci mogli składać oferty do 24 marca. Nabór jest prowadzony w związku z dymisją dotychczasowego prezesa Zakładu Zbigniewa Derdziuka. Kończy on pracę w ZUS 31 marca. W ogłoszeniu Ministerstwa Pracy o naborze na prezesa

Trzy godziny na decyzję o OFE, psuje się automat ZUS. "Specjalnie!"

wkładają do urządzenia pogięte kartki lub spięte zszywaczem. To właśnie powoduje awarię - mówi. Pan Piotr: - Bzdura. Tuż przed tym nim sprzęt ZUS przestał działać, widziałem jak petentka stara się zeskanować w nim swój dokument. Nie był ani pogięty ani nie miał spinaczy. Zwalanie winy na petentów to

Afera Infolexu. Uniewinnią byłego wiceprezydenta Łodzi?

budynku nie należała do dyrektora łódzkiego oddziału, tylko do prezesa ZUS. W czerwcu 1999 roku Bolesław P. dowiedział się, że zakład zmienił plan inwestycyjny. W budżecie było 66 mln zł. W dokumentach jest jasno napisane, że na zakup budynku przeznaczą 25 mln zł, a za kolejne 15 mln go zmodernizują. ZUS

Mordasewicz: nie ma podstaw, by kwestionować umowę ZUS z Asseco

zdaniem w świetle dokumentów, które posiadamy oraz wyników kontroli, nie ma podstaw do kwestionowania umowy zawartej z Asseco Poland" - powiedział PAP tuż po zakończeniu posiedzenia rady nadzorczej ZUS Mordasewicz. Dodał, że opinie prawne, które otrzymała rada Zakładu stwierdzają, że prawo nie

UZP: ZUS chciał, by przetarg na informatyzację wygrało Asseco

zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. "Spełnienie łącznie wszystkich powyższych warunków powoduje ograniczenie liczby potencjalnych wykonawców do jednego Wykonawcy - Asseco Poland S.A." - napisał Urząd. ZUS nie zgadzał się z zarzutami i złożył zastrzeżenia. "

Prezes ZUS: ok. 2,5 tys. osób zdecydowało o przekazaniu części składki do OFE

złożyło deklaracje albo w formie elektronicznej, albo złożyło dokumenty do ZUS i zostały one już wprowadzone - powiedział prezes Derdziuk na konferencji prasowej w Lublinie. Dodał, że deklaracje można też wysłać pocztą. - To jest nieduża liczba, bo uprawnionych jest około 14 mln Polaków, ale jest jeszcze

Eksperci niejednoznacznie o dymisji prezesa ZUS

"Swoją misję w ZUS uważam za wypełnioną, a cele, które sobie postawiłem za zrealizowane" - napisał Zbigniew Derdziuk w komunikacie informującym o dymisji. "Po pięciu latach pracy mogę z czystym sumieniem odejść, stąd złożona na ręce pani premier dymisja. Gdy przychodziłem do ZUS

Uparta Belferka. O rentę walczyła do śmierci i... dłużej

zażądały decyzji o jej przyznaniu. Zginęła. Poprosili ZUS o duplikat. Zamiast niego dostali wniosek o przyznanie... renty. Pytali: po co? Brak odpowiedzi. Wreszcie Marek wypełnił dokument. Poszedł na komisję lekarską i dostał orzeczenie "niezdolny całkowicie do pracy", ale tylko przez rok

Od dziś do końca lipca masz wybór: OFE i ZUS albo tylko ZUS

dowolnej placówki ZUS) lub przez internet - przez platformę usług elektronicznych, która umożliwia przesyłanie dokumentów. Ale żeby się w niej zarejestrować, trzeba najpierw udać się do oddziału ZUS. Potrzebne dokumenty będą dostępne w oddziałach ZUS i urzędach skarbowych. Od wtorku od północy powinny być

Derdziuk: ok. 2,5 tys. osób zdecydowało o przekazaniu części składki do OFE

i złożyło deklaracje albo w formie elektronicznej, albo złożyło dokumenty do ZUS i zostały one już wprowadzone" - powiedział Derdziuk na konferencji prasowej w Lublinie. Dodał, że deklaracje można też wysłać pocztą. "To jest nieduża liczba, bo uprawnionych jest około 14 mln Polaków, ale

ZUS czeka na wynik analizy NIK dot. przetargu

"Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze spokojem przyjął informację o skierowaniu do Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji o wątpliwościach dotyczących zachowania bezstronności przez pracowników ZUS w postępowaniu przetargowym na utrzymanie Kompleksowego

Banki muszą zebrać 2 mld zł dla klientów SK Banku

ktoś się pojawi z jakimiś dokumentami do podpisu z ZUS to będzie oszust!". - Osoby, które miały tam rachunek [w SK Banku], mogą podać ZUS nowy numer konta - mówi rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz cytowany przez PAP. Zapewnił, że ZUS będzie się kontaktował z osobami, które miały tam konta

Eksperci niejednoznacznie o dymisji prezesa ZUS

06.02. Warszawa (PAP) - Eksperci nie są zgodni co do przyczyn dymisji Zbigniewa Derdziuka, który w piątek zrezygnował z kierowania ZUS-em. Wskazują krytyczne raporty NIK, KPRM i akcję CBA. Sam Derdziuk zaprzecza, by odejście miało związek z negatywnymi ocenami i mówi, że przechodzi do biznesu

Wicedyrektor kopalni wystawiał fikcyjne dokumenty. Związkowcy szli na wcześniejsze emerytury

komisji zakładowej Związku Zawodowego Górników w Polsce. To on miał podpisywać kierowane do ZUS dokumenty emerytów. - Jest podejrzany o poświadczenie nieprawdy w dokumentach związanych z czasem pracy górników zatrudnionych w kopalni - powiedziała nam prokurator Marta Zawada-Dybek, rzecznik prasowy

Jak kapitał początkowy podnosi emeryturę [PORADNIK]

pracowników. ZUS od kilku lat rozdziela je na poszczególnych pracowników. Ale każdy sam musi złożyć wniosek do Zakładu o wyliczenie kapitału początkowego. Mimo upływu 16 lat, wiele osób wciąż tego nie zrobiło. Aby wyliczyć kapitał początkowy, ZUS musi otrzymać dokumenty o wysokości zarobków i latach pracy u

NIK złożył do CBA doniesienie na przebieg przetargu w ZUS

Zakład zawarł z Asseco. "Moim zdaniem w świetle dokumentów, które posiadamy oraz wyników kontroli, nie ma podstaw do kwestionowania umowy zawartej z Asseco Poland" - powiedział PAP tuż po zakończeniu posiedzenia rady nadzorczej ZUS Mordasewicz. Dodał, że opinie prawne, które otrzymała rada

Premier Ewa Kopacz nie chce ujawnić, co wykryła w ZUS

Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan, członek rady nadzorczej ZUS. Według naszych informacji do raportu prezes już się jednak ustosunkował i cały materiał kontrolny jest ostatecznie opracowany. Ale Zakład wciąż nie ma zamiaru go upubliczniać. "Raport Kancelarii premiera jest objęty klauzulą 'zastrzeżone

ZUS zmienia zdanie. "Śmierć kierowcy MPK to był jednak wypadek w pracy"

. Służby BHP w MPK, opierając się na nagraniu z monitoringu w autobusie, nie miały wątpliwości, że jest związek między atakiem pasażera a śmiercią pracownika. Wdowa po kierowcy z kompletem dokumentów (jako pokrzywdzona dostała z prokuratury opinię biegłego lekarza) złożyła do ZUS wniosek o odszkodowanie za

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

kilku lat rozdziela je na poszczególnych pracowników. Ale każdy sam musi złożyć wniosek do Zakładu o wyliczenie kapitału początkowego. Mimo upływu 16 lat, wiele osób wciąż tego nie zrobiło. Aby wyliczyć kapitał początkowy, ZUS musi otrzymać dokumenty o wysokości zarobków i latach pracy u poszczególnych

ZUS na urodziny zrobił sobie film za prawie 280 tys. zł. I awantura. Drogo? [POLICZYLIŚMY]

urodzinowej laurki - jak ujawnił ZUS - wydano 278 tys. złotych. Film trafił do internetu. I zaczął się problem. 1. ZUS przepłacił? "To wcale nie jest dużo" - W przypadku takiego dokumentu, z udziałem aktorów, same koszty produkcji i montażu wraz z prawami do motywów muzycznych i scenariuszem to

Cichocki: do końca czerwca koniec kontroli KPRM w ZUS

O kontrolę był pytany premier Donald Tusk, który w Katowicach spotkał się z przedstawicielami górniczych związków zawodowych. Dziennikarze chcieli wiedzieć, czy są już jakieś wyniki kontroli kancelarii premiera w ZUS, a jeżeli nie, to kiedy zostaną opublikowane. "Wystąpienie pokontrolne do

Po naszej interwencji ZUS ujawni ranking oddziałów. Czego się dowiemy?

, aby ranking traktować jako wewnętrzny dokument. Ustawa o dostępie do informacji publicznej wręcz nakłada obowiązek jego ujawnienia. "ZUS, twierdząc, że jakikolwiek wytworzony w tej instytucji dokument, mierzący pracę 43 oddziałów ZUS co do jakości, sprawności oraz efektywności, jest dokumentem

Garstka w OFE. W takim tempie pozostanie 1,4 proc. członków

złożenie deklaracji. Można to zrobić również osobiście w oddziale ZUS lub przez internet - przez platformę usług elektronicznych, która umożliwia przesyłanie dokumentów. Ale żeby się w niej zarejestrować, trzeba najpierw udać się do oddziału ZUS. Szansę na kolejną zmianę decyzji dostaniemy w 2016 r., a

Emerytury, renty, ZUS. Jak wygrać z urzędem? [PORADNIK]

wychowawczym jako okresów składkowych. Gdzie znaleźć archiwum ZUS? Najczęściej składamy zażalenia m.in. na nieuwzględnienie przez ZUS lat pracy lub zaniżenie zarobków, a to obniża wysokość emerytury lub renty. Warto wtedy do odwołania dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające nasze racje. Możemy je

ZUS ustawił sobie przetarg?

ograniczenie liczby potencjalnych wykonawców do jednego wykonawcy - Asseco Poland SA" - czytamy. Warunki przetargu były drobiazgowe. ZUS wymagał, by firma, która chce zdobyć zlecenie, musi wskazać z imienia i nazwiska 87 pracowników delegowanych tylko do obsługi tego kontraktu. Każdy z pracowników musiał

Informatyczny kontrakt roku w ZUS. Kto wygra?

. emerytury i renty. Kto się zgłosi? Zakład liczy, że do konkursu zgłoszą się wszystkie ważne firmy informatyczne. Dla niektórych może to być przedłużenie współpracy z ZUS. Już dziś bowiem przy systemach informatycznych ZUS pracuje ok. 150 firm. Przykładowo w 2013 r. trzy firmy wygrały przetarg na

Asseco wygrało przetarg na obsługę systemu ZUS. Doniesienie do CBA

zawarł z Asseco. - Moim zdaniem w świetle dokumentów, które posiadamy, oraz wyników kontroli nie ma podstaw do kwestionowania umowy zawartej z Asseco Poland - powiedział tuż po zakończeniu posiedzenia rady nadzorczej ZUS Mordasewicz. Dodał, że opinie prawne, które otrzymała rada Zakładu, stwierdzają, że

Wybór między OFE a ZUS: osobiście, listownie, przez internet?

możliwość przesyłania drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Tą drogą można również umówić się na wizytę w ZUS-ie. Osoba ubezpieczona dzięki platformie może zobaczyć przykładowo, czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzić stan

"Rz": Milion Polaków wybierze OFE

Tempo składania deklaracji w ostatnim czasie wyraźnie przyspieszyło. Skokowo przybywa chętnych do pozostania w II filarze. Codziennie do ZUS napływa ponad 20 tys. dokumentów, a w ostatni poniedziałek złożono ich rekordową liczbę - ponad 28 tys. Jeśli ta tendencja się utrzyma, w OFE pozostanie ok

NIK złożył do CBA doniesienie na przebieg przetargu w ZUS

;Moim zdaniem w świetle dokumentów, które posiadamy oraz wyników kontroli, nie ma podstaw do kwestionowania umowy zawartej z Asseco Poland" - powiedział PAP tuż po zakończeniu posiedzenia rady nadzorczej ZUS Mordasewicz. Dodał, że opinie prawne, które otrzymała rada Zakładu stwierdzają, że prawo

Prezent z OFE dla rządu PiS, czyli ile kosztuje niższy wiek emerytalny

funduszach. Kto nie zrobił nic, przeszedł z przyszłymi składkami w całości do ZUS. "Suwak" czyli pieniądze W ubiegłym roku rząd zabrał też połowę naszych emerytalnych oszczędności z otwartych funduszy emerytalnych (153 mld zł) i wprowadził zasadę, dzięki której państwo będzie miało w kolejnych

Problemy techniczne z deklaracjami OFE. Oddziały ZUS popracują dłużej

- ZUS-omaty w kilku lokalizacjach mają pewne przestoje - powiedział na antenie TVN 24 Radosław Milczarski z ZUS-u. Jak powiedział, urzędomat jest urządzeniem dosyć czułym i przy dużym ruchu, który był wczoraj i jest dzisiaj, mogą pojawiać się problemy. - Często zdarza się, że dokumenty tam składane

ZUS zamawia limuzyny za 300 tys. złotych. Wymagania? 4,82 m długości, skórzane fotele itp. Rzecznik: "Wszystko zgodne z prawem"

publicznych - kończy. SIWZ (Specyfikacją Niezbędnych Warunków Zamówienia) jest podstawowym dokumentem przy zamówieniach publicznych zawierającym informacje, warunki przetargu i wszelkie dane dotyczące zamówienia. ZUS sfinalizował zamówienie 6 maja 2014 r. na 294 963,84 zł, w wyniku czego na 4 lata do użytku

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę [PORADNIK]

W 2013 roku sąd wydał 128 tys. 363 orzeczenia dotyczące odwołań od decyzji ZUS. Ponad 55 proc. zakończyło się oddaleniem odwołania, w co trzecim przypadku odwołanie uwzględniono. Pozostałe sprawy zostały umorzone lub wróciły do ponownego rozpatrzenia (niecały 1 proc.). Statystyki pokazują jasno, że

Miliony Polaków mogą mieć mniejsze emerytury. Bo dokumenty... zgniły

składki emerytalne. Przed 1999 r. takich kont nie było. Pracodawca przesyłał składki za wszystkich pracowników zbiorczo i trafiały one do jednego worka. ZUS od kilku lat ma za zadanie rozdzielić zaległe składki (sprzed 1999 r.) pomiędzy poszczególnych pracowników. Ale to od nas ZUS musi dostać dokumenty o

Chorujemy na niby. Za 50 zł kupisz w sieci zwolnienie. Modna jest depresja

ZUS kwestionuje średnio co dziesiąte zwolnienie lekarskie. W 2014 r. wystawiono niemal 19 mln zwolnień, do końca sierpnia tego roku już 13 mln. W pierwszym półroczu br. ZUS przeprowadził 300 tys. kontroli. Wydał 12,5 tys. decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku chorobowego, a 115 tys. osób obniżył

ZUS nie chce ujawnić rankingu swoich oddziałów

Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową dwa lata temu szukał na stronie internetowej ZUS formularza do złożenia wniosku o przyznanie emerytury i wyliczenie jej wysokości. I znaleźć nie mógł. Choć przejrzał kilkadziesiąt formularzy. W efekcie wypełnił to, co znalazł. Później

Kto może pojechać do sanatorium z ZUS? [PORADNIK]

naszych dokumentów niezbicie będzie wynikało, że musimy się leczyć i wyjazd do sanatorium jest niezbędny, to badania przez lekarza orzecznika unikniemy. Skierowanie do sanatorium możemy też dostać bezpośrednio od ZUS, np. gdy lekarz orzecznik kontroluje nasze zwolnienie lekarskie, orzeka, czy są

Dłużnik w ZUS jak VIP. Dostanie osobistego doradcę

składki do ZUS już mu nie wystarcza. Zalega 30 tys. zł. Jeśli zwróci się do Zakładu, dostanie osobistego doradcę - specjalnie przeszkolonego pracownika, który podpowie, co zrobić, aby wstrzymać postępowanie egzekucyjne. To pierwszy krok. Następnie pomoże ustalić, w jakiej wysokości i jak długo firma może

Mobbing i dyskryminacja w ZUS? Pracownicy piszą list do prezesa i premiera

ofiarami prześladowania. To trudne, ponieważ np. do składania zeznań nie kwapią się obawiający się zwolnień koledzy z pracy. Wszelkie dokumenty z uchybieniami Wójcik wysłała do Wiesławy Taranowskiej, członka rady nadzorczej ZUS i wiceprzewodniczącej OPZZ. - Zarzuty są niepokojące, dlatego rada nadzorcza

Co wybrać: ZUS czy OFE? [PORADNIK]

elektronicznych ePUAP, która umożliwia przesyłanie dokumentów. Ale żeby się w niej zarejestrować, trzeba... udać się do oddziału ZUS lub do urzędu skarbowego. Potrzebne dokumenty będą dostępne w oddziałach ZUS i urzędach skarbowych. Będą też udostępnione na stronach internetowych instytucji rządowych, m.in

Ciernista nasza droga do OFE. Jak "pomagają" w oddziałach ZUS?

elektronicznych, która umożliwia przesyłanie dokumentów. Ale żeby się w niej zarejestrować i tak trzeba najpierw udać się do oddziału ZUS. Nie tylko ja zwróciłam się do ZUS z prośbą o pomoc w podjęciu decyzji. Starsza kobieta przede mną miała identyczne wątpliwości: co będzie lepsze, co się bardziej opłaci i

ZUS pokazuje, jak pracują jego urzędnicy. Najlepszy oddział w Jaśle

klienta. Ankieterzy przeprowadzają sondy telefoniczne wśród klientów ZUS, wypytują, jak byli obsługiwani przez urzędników. Czy urzędnik był cierpliwy, ile poświęcił czasu, czy wszystko wytłumaczył. ZUS korzysta też z tzw. mystery shopperów, ludzi, którzy przychodzą do oddziału i podszywając się pod

Dlaczego nie lubimy ZUS

Dlaczego więc dobrą ocenę ZUS wystawia zaledwie 28 proc. Polaków, a złą aż 51 proc.? (CBOS, listopad 2013). Dlaczego z tak wielkim poparciem spotykają się (populistyczne zresztą) hasła polityków opozycji zapowiadających, że jak dojdą do władzy, to zlikwidują ZUS, a jego pracowników rozpędzą na

ZUS się zmienia i rozbudowuje systemy informatyczne

- To ma być e-ZUS - zapowiada Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu, który ma w znacznie większym stopniu niż dziś opierać się na usługach elektronicznych. ZUS stawia więc na sprawniejszy dostęp do informacji. Powstać ma np. Centralny Rejestr Klientów Zakładu, czyli spójna baza danych płatników i

Studenci atakują ZUS. Bo uczelnie każą

ubiegania się studenta o stypendium socjalne wymagane jest złożenie zaświadczenia z ZUS o wysokości opłaconej składki zdrowotnej, bo dokument ten jest niezbędny do prawidłowego wyliczenia dochodu (netto) do celów stypendialnych - tłumaczy Izabela Staszewska z biura prasowego Uniwersytetu Śląskiego w

Od lat szyją buty i kapcie dla Niemców. Nie płacą składek ZUS, by istnieć

i spory plac przy ul. Krótkiej. Obecnie "Świt" zatrudnia 115 osób, głównie kobiety. Na ZUS płacą. Gdy im zostanie Na zlecenie Niemców szyją tam m.in. buty i kapcie z gotowych materiałów, w tym ze skóry. W czasach, gdy taniej jest wysyłać wszystko do krajów azjatyckich i tam produkować

Jak powiększyć emeryturę? Wylicz w ZUS swój kapitał początkowy [PORADNIK]

początkowego, kiedy będziemy przechodzić na emeryturę. Czyli niezłożenie wniosku do tego czasu nie zmieni wysokości naszej emerytury. Jednak im szybciej załatwimy sprawę i załączymy wymagane przez ZUS dokumenty, tym większe prawdopodobieństwo, że nasz kapitał początkowy zostanie ustalony w terminie. A

Co wybrać na emeryturę: ZUS czy OFE? [INFORMATOR]

wyboru, czy przyszłe składki mają nadal trafiać w części do OFE, czy już może w całości do ZUS. Deklarację pozostania w OFE można złożyć osobiście w oddziale ZUS, wysłać ją pocztą lub przez internet - przez platformę usług elektronicznych ePUAP, która umożliwia przesyłanie dokumentów. Ale żeby się w niej

Ponad połowa emerytalnych składek Polaków w OFE trafi dziś do ZUS

złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego oświadczenie o przekazywaniu do OFE części składki emerytalnej. Chodzi o 2,92 proc. pensji. Składki osoby, która nie wybierze OFE, będą trafiać na subkonto w ZUS. Decyzja o wyborze OFE lub pozostaniu w ZUS nie

Ponad połowa emerytalnych składek Polaków w OFE ma w poniedziałek trafić do ZUS

wypadku trzeba będzie złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego - oświadczenie o przekazywaniu do OFE części składki emerytalnej. Chodzi o 2,92 proc. pensji. Składki osoby, która nie wybierze OFE będą trafiać na subkonto w ZUS. Decyzja o wyborze OFE lub

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

rozpoczął pracę na etacie. Jak to ze składkami było Aby do końca zrozumieć przypadek plastyczki, trzeba przeanalizować dokumenty, które Świerczyńska dostała z ZUS i NFZ. "Lista wpłat zidentyfikowanych" to wykaz: kiedy, za który miesiąc i ile Joanna płaciła. Kiedy spojrzymy na daty - 12 i 24

13 dzieci i emerytura pani Eugenii

trzy etaty. Bez urlopu. Potrzebnych 15 lat ZUS emerytury jej odmówił. Aby ją dostać w starym systemie emerytalnym, do którego należy pani Eugenia, trzeba mieć 15 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Internet się zagotował. "Czy naprawdę kobietom, które poświęciły się wychowaniu dzieci, nie

Emerytalny obowiązek nie do spełnienia

ruder, szop czy kurników. Dokumenty gniły, blakły, nic nie dawało się z nich odczytać. Do 1999 r. to nie był problem, bo zakłady pracy składki przekazywały zbiorczo za wszystkich pracowników. Później już tak, bo od reformy emerytalnej obowiązywała zasada, że każdy sam sobie zbiera na emeryturę. W ZUS

Minister pracy: Rankingi oddziałów ZUS powinny być jawne

traktować jako wewnętrzny dokument. Ustawa o dostępie do informacji publicznej wręcz nakłada obowiązek jego ujawnienia. "ZUS, twierdząc, że jakikolwiek wytworzony w tej instytucji dokument, mierzący pracę 43 oddziałów ZUS co do jakości, sprawności oraz efektywności, jest dokumentem wewnętrznym , tkwi

OFE: rząd dał posłom błędne informacje o funduszach emerytalnych

ekspertów jest to dokument, który: zawiera karygodne przemilczenia, błędy i zafałszowania, przynoszące wstyd dokumentowi adresowanemu przez władzę do społeczeństwa. M.in. porównywane w nim stopy zwrotu z OFE i ZUS są liczone wg różnych metodologii - co jest niedopuszczalne po to, by wbrew faktom wykazać, że

W sprawie raportu ZUS premier Kopacz będzie się tłumaczyć przed sądem

. Historia sporu zaczęła się w ubiegłym roku, kiedy stowarzyszenie zwróciło się do kancelarii premiera o udostępnienie informacji w sprawie wszystkich protokołów kontroli ZUS od roku 2010. W odpowiedzi kancelaria przesłała tylko część informacji. Brakowało kluczowego raportu ZUS "w zakresie wybranych

Kierowca MPK zmarł w autobusie. ZUS: To nie wypadek, odszkodowania nie będzie

próbował go reanimować - dodaje wzburzony prezes MPK, zresztą wieloletni prokurator wojskowy. ZUS nie wypłacił pieniędzy. Co na to sąd? Wdowa po kierowcy z kompletem dokumentów (jako pokrzywdzona dostała z prokuratury opinię biegłego) złożyła do ZUS-u wniosek o odszkodowanie za śmierć męża. Ku jej

MF i MPiPS ruszają z kampanią nt. zmian w systemie emerytalnym

nadal inwestować, czy też pozostać wyłącznie przy ZUS-ie. W pierwszym wypadku trzeba będzie złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego - oświadczenie o przekazywaniu do OFE części składki emerytalnej. Chodzi o 2,92 proc. pensji. Składki osoby, która nie

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

Osobom, które są na wcześniejszej emeryturze, ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą. Przy zamianie Zakład na nowo wylicza świadczenie i do nowego dopisuje wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość emerytury. Im wyższa jest kwota bazowa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc

PSL obiecuje stworzenie 500 tys. miejsc pracy i 150 mld zł inwestycji na wsi

Deklaracja ma być zaprezentowana na sobotniej konwencji programowej PSL, która zacznie się po godz. 12 w Warszawie. Dokument jest podzielony na cztery części - dotyczące wsparcie dla rodzin, przedsiębiorców, rolników, a także część zatytułowana "liczby nie kłamią", w której ludowcy

ZUS wydał na kampanię reklamową prawie 4,5 mln zł. Efekt? [SPRAWDZAMY]

dokumentów drogą elektroniczną bez konieczności odwiedzania oddziałów Zakładu. Tą drogą Polacy mogliby sprawdzić stan konta w ZUS lub czy pracodawca odprowadza składki. By mieć dostęp do ZUS przez internet, najpierw trzeba założyć konto w PUE lub zalogować się za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Ten ostatni

Jak będziemy wybierać między OFE a ZUS?

złożyć osobiście w oddziale ZUS, wysłać ją pocztą lub przez internet - przez platformę usług elektronicznych ePUAP, która umożliwia przesyłanie dokumentów. Ale żeby się w niej zarejestrować, trzeba... udać się do oddziału ZUS lub do urzędu skarbowego. - Trudno w tej chwili o instruktaż wyboru między OFE

Warto dożyć stu lat w Polsce. 3,3 tys. zł dodatku do emerytury

o świadczenia honorowe dla osób kończących sto lat, uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych, podejmowane jest z urzędu - mówi Radosław Milczarski z biura prasowego ZUS. W Polsce ekstra dodatki wypłacają ZUS i KRUS oraz dwa resorty: Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw

A jaka będzie twoja emerytura

posag. To twoje składki (a tym samym pieniądze) za lata pracy przed 1999 r. Uwaga! Osoby, które pracowały przed 1999 r., powinny więc wystąpić do ZUS o wyliczenie kapitału początkowego. Trzeba złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami świadczącymi o naszym zatrudnieniu przed 1999 r. (świadectwa pracy

W poniedziałek OFE przekażą do ZUS 153,15 mld zł

odbywa się w dwóch procedurach czasowych. Pierwsza skończyła się o godzinie 11, wówczas OFE były zobligowane do przekazania konkretnej dokumentacji do ZUS i wszystkie trzynaście OFE wywiązało się z tego prawidłowo. Otrzymaliśmy dokumenty zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej" - mówił

OFE czy ZUS? Już od wtorku możesz decydować

platformy usług elektronicznych ePUAP, która umożliwia przesyłanie dokumentów. Ale żeby się w niej zarejestrować, trzeba... udać się do oddziału ZUS lub do urzędu skarbowego. Oprócz tego, że mało kto planuje złożenie deklaracji, z badania wynika również, że większości Polaków w ogóle nie podoba się nowy

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

kapitał początkowy, ZUS musi dostać dokumenty o wysokości zarobków i latach pracy u poszczególnych pracodawców sprzed 1999 r. (można je zdobyć choćby w archiwum, które przechowuje dokumentację płacową upadłych zakładów). Na tej podstawie Zakład zdecyduje, czy dopisze do konta kilka, kilkadziesiąt czy

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

Kto dostanie zagraniczną emeryturę Podstawowy warunek - trzeba osiągnąć wiek emerytalny obowiązujący w danym państwie. Wszystkie formalności możemy załatwić w Polsce, zgłaszając się do ZUS. Pod warunkiem jednak, że pracowaliśmy w: (państwach członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii

Dla kogo świadczenia przedemerytalne [PORADNIK]

, że przynajmniej pół roku pobieraliśmy zasiłek dla bezrobotnych i że nie odmówiliśmy stawienia się do prac interwencyjnych; (dokumenty potwierdzające lata składkowe i nieskładkowe oraz ewentualnie okresy pracy w gospodarstwie rolnym. ZUS ma 30 dni (od dostarczenia ostatniego dokumentu) na wydanie

Wasze pytania ws. OFE. Maciej Samcik odpowiada

studenci również będą mogli wybrać (zapewne przy pierwszym zatrudnieniu dostaną do wypełnienia stosowny dokument od pracodawcy). wookiee.chewbacca: 1. Dlaczego rząd nie wytłumaczy wyborcom, że ZUS to podatek i nie ma związku z oszczędzaniem? 2. Dlaczego rząd nie wytłumaczy wyborcom, że emerytury są

Rewolucji, chwała Bogu, nie będzie. Ale na kilka pytań PO nie dało odpowiedzi

przez pracowników. Czy PO zamierza wyeliminować takie sytuacje (czasami korzystne dla pracowników), czy też nie? Z zamieszczonego w internecie programu Platformy "Polska Przyszłości" dowiadujemy się, że składki na ZUS i NFZ nie zostaną wcale zlikwidowane, tylko włączone do PIT. Przypomnijmy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - dokumenty do zus

Bestsellery