dofinansowania z ue zasady

PAP

Dwie instytucje będą odpowiadały za unijny program "Polska Wschodnia"

Dwie instytucje będą odpowiadały za unijny program "Polska Wschodnia"

Dwie instytucje - PARP i Centrum Unijnych Projektów Transportowych - będą odpowiadały za wybór projektów i zawieranie umów na dofinansowanie unijne z programu "Polska Wschodnia" na lata 2014-2020. 2 mld euro ma z niego trafić m.in. na rozwój start-upów i innowacje.

16 mld euro od UE dla polskich firm i samorządów

Firmy, obok samorządów, najbardziej skorzystają z pieniędzy UE na lata 2014-2020. Na ten cel, wg Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, trafi ok. 16 mld euro m.in. z regionalnych programów operacyjnych, a także krajowych: "Inteligentny Rozwój" i "Polska Wschodnia".

MIR zaakceptowało rozwiązania w programie "Infrastruktura i Środowisko"

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaakceptowało szczegółowe rozwiązania dotyczące inwestycji, które będą mogły liczyć na dofinansowanie UE z programu "Infrastruktura i Środowisko". Program jest największym źródłem pieniędzy UE dla Polski na lata 2014-20.

MIR: ruszyły bezpłatne szkolenia z funduszy unijnych

Jak wyjaśnia resort, uczestnicy szkoleń dowiedzą się dzięki nim m.in., na jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie, jak ubiegać się o dotacje i gdzie szukać informacji na temat naborów wniosków oraz zasad przyznawania dotacji. Szkolenia skierowane są do przedsiębiorców, przedstawicieli

Plocke: program operacyjny dla rybactwa - zatwierdzany przez KE

przystani rybacki oraz modernizację statków rybackich. Podkreślił, że nasz kraj w pełni wykorzystał możliwości inwestycji, jakie stworzyła UE i jest obecnie europejskim potentatem w przetwórstwie rybnym, produkując rocznie ponad 500 tys. ton tych produktów. Przetwórstwo ryb stało się jednym z

Duża pula pieniędzy unijnych dla firm na lata 2014-2020

podwykonawstwa, czyli na zasadach komercyjnych, a jej zakres będzie ograniczony, bo nie będzie mógł przekroczyć 50 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, czyli podlegających refundacji z pieniędzy UE" - dodała. Już teraz przedsiębiorcy mogą ubiegać się o unijne wsparcie na projekty dotyczące nowoczesnych

UE. 1 kwietnia możliwe porozumienie ws. promocji produktów rolnych

ministrów maksymalne dofinansowanie unijne ma wynieść 75 proc. dla wszystkich programów i 85 proc. w przypadku kryzysu. Początkowo KE proponowała 50-60 proc. KE sugerowała, że utrzymanie krajowego dofinansowania wiązałoby się z ryzykiem niezgodności z unijnymi zasadami pomocy publicznej i zakłóceniami rynku

UE.Prawie 7 mld euro nieprawidłowych wydatków z budżetu UE w 2013 r.

lata 2007-2013 więcej uwagi poświęcano wydatkowaniu środków na zasadzie "wykorzystać, bo przepadną", niż uzyskiwaniu dobrych wyników z realizacji programów. Ich zdaniem przy wyborze projektów, które miały zostać objęte dofinansowaniem UE, w pierwszej kolejności skupiano się na wydatkowaniu

Rząd wydał rozporządzenia ws. pomocy państwa dla przedsiębiorców

eksporterów. Środki na dotacje będą pochodzić z budżetu resortu gospodarki. W przypadku każdego rozporządzenia będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Kategorie tych kosztów są wymienione w każdym z rozporządzeń" - wyjaśniał w rozmowie z PAP Tomasz

ARR zaprasza szkoły do udziału w programie "Owoce i warzywa w szkole"

), dzięki czemu dzieci będą miały dostęp do większego wyboru owoców i warzyw. Agencja wskazała, że program finansowany jest z budżetu UE (88 proc.) i budżetu krajowego (12 proc.). W UE budżet na realizacje programu wynosi 150 mln euro na rok szkolny. Polska jest trzecim pod względem dofinansowania

10 lat w UE.Pół miliarda zł z UE na inwestycje w Radomiu - satysfakcja, ale i niedosyt

PiS skierował w tej sprawie petycję do Parlamentu Europejskiego. Radom podpisał przeszło 100 umów na dofinansowanie unijne dla różnego rodzaju projektów. W sumie opiewały one na ponad 945 mln zł, a wsparcie z UE wyniosło 562 mln zł. Jako przykłady wzorcowych inwestycji, które udało się

Ponad 4 mld euro na inwestycje transportowe dla Polski

Ponad 4 mld euro na inwestycje transportowe dla Polski

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła pierwszy konkurs na dofinansowanie transportowych inwestycji infrastrukturalnych z programu Connecting Europe Facility (CEF). Do podziału w tym konkursie jest 12 mld euro, a wnioski o dotacje należy składać do 26 lutego przyszłego roku. To szansa, ale

179 mln euro na dwa projekty dot. informatyzacji i cyfryzacji

zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych w UE. Spodziewane korzyści ekonomiczne wynikające z projektu to 700 mln euro rocznie. UE wesprze ten projekt kwotą ponad 128 mln euro. Całkowita wartość inwestycji to ponad 159 mln euro. KE spodziewa się, że dzięki projektowi we wrześniu 2014 roku powstanie 60

Gdańsk i Sopot chcą tunelu pod Pachołkiem

Gdańsk i Sopot chcą tunelu pod Pachołkiem

tunelem pod Martwą Wisłą. Paweł Adamowicz: - Gdańsk w latach 2007-14 przygotował wiele projektów inwestycyjnych na wyrost, w rezerwie. Kiedy przygotowywaliśmy się do poprzedniej perspektywy unijnej, nie byliśmy pewni, ile środków uda nam się pozyskać z UE. Do szuflady przygotowaliśmy np. całość

Unijny spór o rolnictwo ekologiczne. Czy będą ostrzejsze wymogi?

Unijny spór o rolnictwo ekologiczne. Czy będą ostrzejsze wymogi?

-7 latach. Pozwalało to na prowadzenie tzw. upraw nieowocujących, które można było bez konsekwencji zlikwidować wraz z końcem dofinansowania. Korzystając z tej luki w prawie, niektórzy rolnicy po spełnieniu formalnych wymagań i zainkasowaniu dopłat nie interesowali się zbytnio swoimi uprawami

Urząd Transportu Kolejowego będzie niezależny od ministra

być finansowane z opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej pobieranych od przewoźników kolejowych. MIR podkreśliło, że te rozwiązania mają wpłynąć przede wszystkim na poziom dofinansowania działalności zarządcy ze środków publicznych. Jak przewiduje dyrektywa UE, podstawą dofinansowywania

Wzrośnie budżet UE na kampanie promujące żywność

Wzrośnie budżet UE na kampanie promujące żywność

UE z ramienia organizacji rolniczych Copa-Cogeca. Nowa polityka promocyjna ma przede wszystkim uświadamiać konsumentom, że żywność wytwarzana w krajach Wspólnoty ma bardzo wysokie parametry jakościowe. Jest ona produkowana przy zachowaniu dobrostanu zwierząt, z poszanowaniem środowiska. Europejski

Wzrośnie budżet UE na kampanie promujące żywność

UE z ramienia organizacji rolniczych Copa-Cogeca. Nowa polityka promocyjna ma przede wszystkim uświadamiać konsumentom, że żywność wytwarzana w krajach Wspólnoty ma bardzo wysokie parametry jakościowe. Jest ona produkowana przy zachowaniu dobrostanu zwierząt, z poszanowaniem środowiska. Europejski

BCC pozytywnie ocenia gospodarczą aktywność rządu Ewy Kopacz

gospodarczych oraz nasilenie dialogu rządu z przedsiębiorcami. Zdaniem prezesa BCC, premier na tle gospodarczych zapowiedzi polityków opozycji "jawi się jako osoba konkretna". Wśród działań obecnego rządu, które wpłynęły na tę pozytywną ocenę, wymienił m.in. dofinansowanie Banku Gospodarstwa

Rozliczenie PROW 2007-2013 - do końca września

przesunięciu 104 mln euro "resztówek" z mniej atrakcyjnych działań PROW. Jak wyjaśnił, środki te będą przeznaczone na dofinansowanie gospodarstw młodych rolników w ramach naboru z 2014 r., gdzie rolnicy złożyli ponad 23 tys. wniosków. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że ok. 14,5 tys. gospodarstw

Poznań. Rozpoczęła się budowa wartej 725 mln zł spalarni śmieci

mieszkańców. Nie obniżymy obecnych stawek za odpady, ale dzięki spalarni nie będziemy musieli ich podwyższać" - dodał Grobelny. Spalarnia jest częścią budowanego przez Poznań i okoliczne samorządy systemu gospodarki odpadami. Cały projekt kosztuje ponad 1 mld zł. Budowa spalarni została dofinansowana z

Prezes Gaz-Systemu: Polska w UE to większa niezależność energetyczna od Rosji

również powstaje dzięki dofinansowaniu UE. Dzięki niemu gaz do Polski będzie mógł być importowany z kierunku innego, niż rosyjski. Terminal to także większe bezpieczeństwo gazowe w regionie - jest elementem gazowego Korytarza Północ - Południe, łączącego Świnoujście poprzez systemy przesyłowe Polski

Europejska unia energetyczna bliżej? Oettinger w Warszawie

Europejska unia energetyczna bliżej? Oettinger w Warszawie

Z premierem Donaldem Tuskiem Guenther Oettinger rozmawiał o wspólnych działaniach na rzecz zwiększenia niezależności energetycznej UE, w tym także o polskiej propozycji "unii energetycznej". W czerwcu Rada Europejska ma przeanalizować rekomendacje w tej dziedzinie przygotowane przez

Śledztwo dotyczące przebudowy drogi nr 91 we Włocławku

zweryfikowana. Wady dokumentacji spowodowały na etapie prac budowlanych konieczność zlecenia robót nieprzewidzianych w projekcie, często z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych. W rezultacie Włocławek stracił ponad 28 mln zł dofinansowania z UE, a koszt realizacji tylko pierwszego etapu zwiększył się

Gminy muszą współpracować, żeby dostać unijne pieniądze

gmin czy powiatów będzie współpracowało nad danym projektem, to szansa na dofinansowanie będzie większa - mówiła marszałkini Sejmu Ewa Kopacz na poniedziałkowym spotkaniu z wójtami i burmistrzami regionu radomskiego. Jeden basen na kilka gmin Nowe zasady podziału mają zmniejszyć liczbę niepotrzebnych

USA. Wychwyt CO2 niezbędny dla obniżenia emisji z energetyki węglowej

elektrowni węglowej Drax w Yorkshire w Wlk. Brytanii. W zasadzie wszystkie projekty demonstracyjne CCS w UE upadły z powodu nieopłacalności.(PAP)

Siwiński: 4,2 mld euro dla Polski na projekty transportowe do 2016 r.

Siwiński mówił o unijnym instrumencie finansowym Connecting Europe Facilities (CEF), z którego ma być finansowana m.in. Transeuropejska Sieć Transportowej (TEN-T). "Celem jest połączenie krajów UE za pomocą sieci transportowej. (...) To najbardziej strategiczne połączenia z punktu widzenia

Nowe gmachy uczelni: bufetu nie ma, bo UE zabrania

Prix dla Najlepszego Obiektu Architektury XXI w. Wyróżnienie wręczał pod koniec 2012 r. prezydent RP Bronisław Komorowski. - Mamy wspaniałą przestrzeń na kawiarnię. Ustawiliśmy stoły, by studenci mogli pić swoje napoje i jeść kanapki. Nie możemy otworzyć lokalu, bo obiekt dostał dofinansowanie z UE

Firma Skanska dokończy budowę szczecińskiego Technoparku

Feterowski, w nowej umowie zmieniono zasady rozliczeń z generalnym wykonawcą. "Będzie on otrzymywał transze za ukończenie kolejnych etapów budowy dopiero po rozliczeniu się z podwykonawcami. Takie rozwiązanie umożliwi zabezpieczenie interesów podwykonawców i pozwoli uniknąć sytuacji, w których nie będą

Więcej złomu na szaro. Dziwne zapisy w nowej ustawie

importerów używanych aut, a wpływy z tej opłaty służyły do dofinansowania ekologicznego złomowania. Pod naciskiem KE mamy też przyjmować bezpłatnie do złomowania auta zarejestrowane w UE, Szwajcarii czy Norwegii. To tylko część nowych przepisów, a firmy zajmujące się ekologicznym recyklingiem aut alarmują

Fundusz transportowy coraz bliżej, więcej warunków dla budowy dróg

korytarzy transportowych; Polska należy do dwóch: łączącego Bałtyk z Adriatykiem oraz łączącego Warszawę z Berlinem i Amsterdamem. Oznacza to, że z budżetu UE na lata 2014-20 r. na dofinansowanie mogłyby liczyć sieci dróg i kolei łączących Warszawę z Tallinem, modernizacja połączenia Gdynia - Katowice

Czy szczyt klimatyczny to na pewno polski sukces?

Z jednej strony naciskała na bezpłatne uprawnienia dla energetyki systemowej, starając się wedle deklaracji złagodzić ryzyko wzrostu cen energii elektrycznej w wyniku jej dodatkowego opodatkowania. Z drugiej strony dążyła do tego, by lepiej rozwinięte państwa UE dały

Sześć filarów, czyli polski plan dla unijnej energetyki

pierwszy przyjęła zasady energetycznej polityki zagranicznej. Europarlamentarzyści PO Jacek Saryusz-Wolski i Lena Kolarska - -Bobińska już wtedy zabiegali o zawieranie umów na import energii na potrzeby wszystkich państw Unii - bezskutecznie z powodu oporu dużych państw UE. Jacek Saryusz-Wolski postulował

Poznań. Rozpoczęła się budowa wartej 725 mln zł spalarni śmieci

obniżymy obecnych stawek za odpady, ale dzięki spalarni nie będziemy musieli ich podwyższać" - dodał Grobelny. Spalarnia jest częścią budowanego przez Poznań i okoliczne samorządy systemu gospodarki odpadami. Cały projekt kosztuje ponad 1 mld zł. Budowa spalarni została dofinansowana z UE kwotą 352

Minister rolnictwa Marek Sawicki: Nie podam się do dymisji za jedno słowo. Jestem rolnikiem, też jestem frajerem

), mogą także liczyć na dofinansowanie inwestycji w wysokości 75 proc. (50 proc. wykłada UE, 25 proc. krajowy budżet). Do 2008 r. ten unijny program w Polsce w zasadzie nie funkcjonował, dopiero ja zacząłem go propagować. Osiem lat temu było niecałe 300 grup, dziś jest ponad 1400. Wśród producentów owoców

Do wzięcia są unijne pieniądze na innowacje

podziału jest 26 mln euro. Każde może starać się o dofinansowanie własnego pomysłu - od 100 tys. do 8 mln zł. Maksymalne dofinansowanie z UE dla średnich przedsiębiorstw wynosi 50 proc., dla małych i mikroprzedsiębiorstw 60 proc. Na stronie www.dip.dolnyslask.pl właśnie został zamieszczony komplet

Pomoc państwa w UE: w imię konkurencji na rynku, ale europejskim czy globalnym?

trafiłoby do firm (.)" - powiedział PAP Mario Marinello z brukselskiego think-thanku Breugel. Im zasobniejszy jest bowiem budżet państwa bądź budżety lokalne czy regionalne, tym większe są możliwości dotowania firm. Według zasad UE, państwo może przekazać przedsiębiorstwu pieniądze jeśli na taką samą

Rząd przyjął projekt przepisów wspierających firmy po embargu Rosji

innych krajów. Wnioski o pomoc mają być kierowane do starostw. Rząd zdecydował we wtorek, że zasady ubiegania się o pomoc i kryteria jej przyznawania - oświadczenia, poziom spadku obrotów - będą podobne jak w obecnej ustawie - wynika z informacji CIR. Próg, przy którym będzie można się ubiegać o

Lotnisko w Suwałkach: za rok może ruszyć budowa. Samorząd da 13 mln

-Kosakowo do zwrotu pomocy publicznej od samorządów Gdyni i gminy Kosakowo. Chodzi o prawie 22 mln euro (niemal 92 mln zł). Komisja uzasadniła decyzję tym, że przekazanie pomocy było niezgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Komisja dodała, że zasady te nie pozwalają krajom UE na przyznawanie pomocy na

Polska mistrzem brania kasy z UE. Czekają nas tłuste lata

wprowadzić uproszczenia, które mają ułatwić korzystanie z funduszy. Łatwiej będzie zarówno występować o dofinansowanie, jak i rozliczać współfinansowane projekty. NIK wskazuje na kilka punktów, które zmniejszają obciążenie administracyjne. Wśród nich Izba wymienia: zmniejszenie liczby załączników do wniosków

Jednolity podatek dla firm? Berlin i Paryż są za.

zostanie znów zdominowany tematami dyscypliny budżetowej, czyli sporami o traktat o unii fiskalnej. - Zasady z tego traktatu są już zapisane w innych, istniejących przepisach UE. Czas wreszcie zająć się innymi reformami - przekonuje Jean Pisani-Ferry, szef ośrodka Bruegel. Parlament Europejski poparł

Rząd USA wspomaga kolejne projekty technologii "czystego węgla"

ograniczenie różnymi metodami emisji CO2 ze spalania węgla. Amerykańskie podejście zakłada niestawianie sobie wiążących celów, ale w ciągu kilku ostatnich lat USA, głównie dzięki zastąpieniu węgla tanim gazem, ograniczyły emisję bardziej niż UE. Gasification Systems Program jest jednym z programów

Gdańsk. Oddanie do użytku tunelu pod Martwą Wisłą w kwietniu 2016 r.

885 mln zł. W 85 proc. inwestycja jest dofinansowana z funduszy UE. Pierwotnie zakończenie budowy tunelu planowano na październik 2014 roku. Trykosko tłumaczy, że na przedłużenie realizacji inwestycji wpływ miało ogłoszenie upadłości trzech polskich firm, które wygrały przetarg na budowę, m.in

MRiRW: unijne pieniądze unowocześniły przetwórstwo ryb

zł - zaznaczył Nawrocki. W sumie od 2005 r. (wtedy rozpoczęła się realizacja SPO Ryby) polskie przetwórstwo ryb zostało zasilone ponad 808 mln zł. Oznacza to, że większość z 304 istniejących firm przetwórczych sięgnęła po unijne środki. Przeciętnie pojedyncze dofinansowanie wyniosło ok. 1,5 mln zł

Prezydent podpisał ustawę, która ma ułatwić wykorzystanie funduszy unijnych

przydzielenia współfinansowania. Ustawa wprowadza zmiany do m.in. ustaw o: samorządzie wojewódzkim, systemie oświaty, Narodowym Planie Rozwoju, finansach publicznych i zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z propozycjami resortu, wnioskujący o dofinansowanie z UE zyskają m.in. możliwość odwołania się

Pomorskie. Ok. 2 mld zł na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

dodatkowego dofinansowania inwestycji w latach 2014-2020. Sygnatariuszami porozumienia jest ponadto 26 samorządów. Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk zwrócił uwagę, że "jest to gra o 1,1 mld zł z UE". Zaznaczył, że po doliczeniu wkładu własnego samorządów przy realizowanych

Sawicki: wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk koordynatorem ds. ASF

zasadzie domniemania zakładamy, że pozostałe gospodarstwa będą się dostosowywać (do wymogów zapisanych w programie bioasekuracji) i mogą z tego tytułu liczyć na pomoc finansową" - zaznaczył. Nalewajk wyjaśnił, że program ten jest w 75 proc. dofinansowany przez UE i jest realizowany przez Inspekcję

Łatwiej będzie wykorzystać unijne fundusze

oświaty, Narodowym Planie Rozwoju, finansach publicznych i zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z propozycjami resortu, wnioskujący o dofinansowanie z UE zyskają m.in. możliwość odwołania się do sądu administracyjnego od oceny instytucji zarządzających funduszami unijnymi (MRR lub zarządy

Pomoc publiczna - zwycięstwo Niemiec, porażka Polski

dla energetyki. I polski rząd doskonale zdawał sobie z tego sprawę, alarmując Brukselę. Pisaliśmy o tym jako pierwsi (patrz: Czy Polska wykorzysta unijne pieniądze na energetykę?). Joaquin Almunia, komisarz UE ds. konkurencji. Zdjęcie: Francois Lenoir/Reuters Teoretycznie na energetykę w unijnym

NCBJ: reaktor produkujący ciepło dla przemysłu możliwy za 12 lat

NCBJ wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie projektowania wysokotemperaturowego reaktora chłodzonego gazem (HTR) z funduszy Euratomu w ramach programu Horizon 2020, czyli największego europejskiego programu dla badań i rozwoju. W odróżnieniu od klasycznych reaktorów lekkowodnych, HTR może

Energetyczne przeciąganie liny w Unii Europejskiej

spotkania szef naszego rządu nakłaniał komisarza do poparcia proponowanego przez Tuska planu energetycznej unii Europy. Plan Tuska zakłada wspólne zakupy gazu z Rosji dla wszystkich państw członkowskich Unii, rozbudowę mechanizmów solidarnego wsparcia dla państw odciętych od dostaw gazu oraz dofinansowanie

Pomyłka urzędnika za 8 mln zł. W budżecie 2014 r. zabrakło na...

uruchomiła 866 zł finansowania dla MŚP z rynku komercyjnego. Bez KPK i EEN firmy stracą szanse na zdobycie dofinansowania z programów europejskich. W nich działa zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli pieniędzy nie wezmą polscy pośrednicy, trafią do innych państw. O jakich pieniądzach mówimy? Np. w 2014 w

Kultura za pieniądze z funduszy norweskich

jedną z ważniejszych form pomocy w niwelowaniu różnic między Polską a Europą Zachodnią. Dlaczego nam płacą? Chociaż Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, to od 1994 r. należy do wspólnego europejskiego obszaru gospodarczego. W praktyce oznacza to, że może korzystać z tzw. czterech swobód UE

Energetyczna unia Donalda Tuska

Powoływał się na precedens, jakim jest Europejska Wspólnota Energii Atomowej dokonująca zakupów uranu dla wszystkich krajów europejskich. Pomysł polskiego premiera spotkał się z dużym zainteresowaniem europejskich mediów i umiarkowanym polityków. Pomija on fakt, że UE od kilkunastu lat stara się

Zamówienia publiczne po nowemu

może przyczynić się do ograniczenia szarej strefy.Nowelizacja ma również uwzględnić orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE wskazujące, że polskie przepisy dotyczące wykluczania wykonawców z przetargów są niezgodne z unijnymi (tzw. lex Alpine). Zamawiający będzie mógł wykluczyć firmę z przetargu

Śląskie. Śląska Karta Usług Publicznych będzie wdrożona do końca roku

bilety okresowe. Całkowity koszt projektu ŚKUP to 189,6 mln zł. To wartość, w której mieści się wdrożenie systemu i utrzymanie go przez 65 miesięcy. Dofinansowaniem z UE objęte jest samo wdrożenie systemu (149,3 mln zł). Kwota unijnego wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj

Jak wydawaliśmy unijne fundusze? Z każdym rokiem coraz lepiej

projektów, jakie w pierwszej perspektywie finansowej złożyło starostwo, dofinansowanie dostał tylko ten jeden fragment drogi. Zły kolor długopisu Powiat poznański nie jest wyjątkiem. Tuż po wstąpieniu do Unii z funduszami europejskimi były głównie problemy. Teoretycznie Polskę do pieniędzy z polityki

Niemcy boją się polskich okien. Zresztą nie tylko oni

eksportujące swoje wyroby m.in. do Niemiec, Włoch, Francji i Czech mogą liczyć np. na dofinansowanie udziału w targach. Niemcom to się bardzo nie podoba. Niemiecki związek producentów okien Verband Fenster + Fassade (VFF) próbował nawet przekonać Komisję Europejską, by zakwestionowała ten "dotowany

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

, dwutlenku siarki i tlenków azotu, wprowadza nowe reguły wydawania pozwolenia zintegrowanego i nowe zasady postępowania z glebami. Opóźnienie implementacji tej dyrektywy wprowadza niepewność regulacyjną i skraca czas na dostosowanie się do przepisów. - Niska efektywność zamówień publicznych

25 lat polskiej gospodarki. Co zmieniło się na plus, a z czym sobie nie poradziliśmy

177 800 projektów o wartości 558,2 mld zł. Z tego 311,2 mld zł pochodziło z dofinansowania unijnego. Najwięcej z tych środków przeznaczyliśmy na budowę dróg ekspresowych i autostrad. W 2008 r. łączna długość dróg szybkiego ruchu nie przekraczała w Polsce kilkuset kilometrów. W maju 2014 r. było

Niemcy i Czesi boją się polskich firm i stosują nieczyste zagrania

dochodzenia w tej sprawie. Według VFF, polski program promocji branży okiennej narusza artykuł 107. Traktatu Unii Europejskiej, który zakazuje faworyzowania niektórych przedsiębiorstw lub sektorów. Prezydent VFF Bernarda Helbiga stwierdził, że pomoc nie jest zgodna z zasadami wspólnego rynku, a 

Bruksela: Początek budowy unii bankowej

jest skrojony pod strefę euro, ale Komisja Europejska zostawia furtkę dla krajów UE spoza unii walutowej. Mogłyby one dobrowolnie wejść w "bliską współpracę" z EBC, czyli podporządkować się nowemu nadzorowi, pod warunkiem że dadzą prawne gwarancje (poparte uchwaleniem odpowiednich przepisów

Związkowcy chcą górniczego banku, a eksperci... zamykania kopalń. Co zrobi pełnomocnik?

zmianę w zasadach naliczania barbórki i tak zwanej czternastki. Akcję protestacyjną przerwali górnicy z Kompani Węglowej. To efekt rozmów, które premier Ewa Kopacz przeprowadziła ze związkowcami z KW. Pomogły rządowe deklaracje i powołanie Wojciecha Kowalczyka na stanowisko rządowego pełnomocnika ds

BIELSKO - BIAŁA: NOWE SZANSE - NOWE WYZWANIA, NOWY OKRES PROGRAMOWANIA 2007 - 2013

840 000,00 zł. W realizacji PRSP uczestniczy 40 jednostek samorządowych, w tym 36 gmin i 4 powiaty. Liczba projektów realizowanych w ramach PRSP wymaga od beneficjentów poszanowania zasady partnerstwa, jakże ważnej z punktu widzenia wspólnych przedsięwzięć. Miasto Bielsko - Biała w ramach PRSP

Fundusze unijne w Trybunale

reguluje te kwestie. Do decyzji, kto ma dostać dofinansowanie, można złożyć protest - albo do wojewody, albo do ministra rozwoju regionalnego - ale nie do sądu. Ministerstwo rozwoju wprowadziło ten przepis, by nie sparaliżować wykorzystywania pieniędzy z UE - 67 mld euro, które mamy do wydania w latach

UE wpuszcza Rosję do WTO. Gruzja jeszcze nie

członkowskie. A wejście do tego klubu państw promujących wspólne zasady wolnego handlu i rezygnację z protekcjonistycznych praktyk, sprzyja inwestycjom zagranicznym. Rosja negocjuje swoje członkostwo w WTO już od 17 lat, dotąd bezskutecznie. Większość warunków akcesji Moskwa uzgodniła z UE już w zeszłym roku

NIK: Miasta mogą stracić 90 mln zł na drogach

należytej staranności przy zawieraniu kontraktów na budowę dróg z dotacjami UE. Z tego powodu Warszawa straciła 16,4 mln zł dofinansowania z UE, Poznań - 8,1 mln zł, a Lublin - ok. 320 tys. zł.

Atomowa pięciolatka Donalda Tuska. Co się udało, czego zabrakło

budżetu 80 mld rubli, czyli 2,5 mld dol. na dofinansowanie elektrowni atomowej w Akkuyu w Turcji i nie można wykluczyć, że podobną kwotę państwo rosyjskie Moskwa wyłoży na projekt Finlandii. Sprawa jest w końcu prestiżowa - to pierwsza elektrownia budowana przez Rosjan w UE. Na razie Finowie i Rosjanie

Pół roku rządów Ewy Kopacz w gospodarce [OCENIAMY]

opiekuńczych dla seniorów. - Od 2015 roku Polacy mogą korzystać z ulg na dzieci na lepszych, korzystniejszych zasadach. Dokonaliśmy waloryzacji rent i emerytur; przeznaczyliśmy na ten cel 3,5 mld zł. Wprowadziliśmy też program "Złotówka za złotówkę", dzięki któremu 384 mln zł pozostanie w kieszeniach

Polimex-Mostostal zdobył kolejny kontrakt w Gliwicach

podpisało umowę na inżyniera kontraktu. "Podium" jest zapisane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego, jako jedno z trzech największych przedsięwzięć zakwalifikowanych w regionie do unijnego dofinansowania. Dotacja UE ma wynosić 141 mln zł. Szczegółowy wniosek o unijne środki

Kolej z Trójmiasta na lotnisko i Kaszuby za ponad 700 mln zł

Gospodarstwa Krajowego. Z tego źródła inwestor pozyska 170 mln zł. Budżet projektu wynosi ok. 900 mln zł. W 70 proc. projekt dofinansowany jest ze środków UE. W tym miesiącu rozstrzygną się m.in. losy przetargu na zakup taboru. Na razie PKM będzie niezelektryfikowana i obsługiwać ją będą składy spalinowe

I Rospuda uratowana, i droga zbudowana

wiosną 2007 - była to jednojezdniowa droga ekspresowa o długości 17,2 km, a jej koszt miał wynieść niemal 440 mln zł bez dofinansowania z UE. - Co ciekawe, 10 lat temu wariant, który dziś zostanie otwarty, został odrzucony jako niemożliwy do realizacji z powodów społecznych. Twierdzono, że wiąże się ze

GDDKiA: trwa budowa odcinka A1 pod Toruniem

wskazał że odstąpienie od warunków kontraktu oznaczałoby utratę dofinansowania z UE na ten projekt. - Jeśli projekt przewiduje określoną technologię, to nikt nie ma prawa dokonać zmiany tej technologii - stwierdził Grabarczyk. Według Dyrekcji zmiany proponowane przez wykonawcę - poza oszczędnością firmy i

Czy zamówienie na różne roboty budowlane, ale finansowane z jednego projektu można oszacować odrębnie?

Pytanie Gmina ma do zrealizowania wykonanie 3 placów zabaw w różnych wioskach, jest to inwestycja dofinansowana ze środków UE. Każdy plac ma swoją odrębną dokumentację projektową. Czy w związku z tym możemy potraktować każdy plac oddzielnie? Wówczas wartość nie przekraczałaby 14 000 euro; w

KE: chce zabierać fundusze za brak dyscypliny fiskalnej

Komisja Europejska ma w czwartek przedstawić propozycje rozporządzeń polityki spójności UE w latach 2014-2020. Jak ujawniła w środę na spotkaniu z grupą dziennikarzy szefowa komisji ds. rozwoju regionalnego w Parlamencie Europejskim Danuta Huebner, KE przedstawi kontrowersyjną propozycję "

KE odmrozi unijne środki na polską e-administrację

zamrożenie pieniędzy z UE. Dlatego z wniosków o unijne dofinansowanie wycofano zawczasu projekty najbardziej "skażone" na łączną kwotę niemal 150 mln euro. Przygotowano też raport o stanie e-administracji "Polska 2.0" i plan naprawczy. - Przez ostatnie 10 miesięcy osobiście nadzorowałem

Brytyjskie hamletyzowanie: być albo nie być w Unii

amerykańskiej.Jednym z najważniejszych celów powstania EWG (a potem UE) było stworzenie wspólnego rynku handlu towarami. Wielka Brytania była tym zainteresowana, ale jej związki handlowe z kontynentem były słabsze niż wzajemne związki pozostałych członków wspólnoty. Stopniowo się zacieśniały, ale wciąż są słabsze. W

Gaz-System szykuje umowy na finansowanie gazoportu

opłacona z funduszy UE oraz kredytów bankowych. Pod koniec zeszłego roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na wniosek resortu gospodarki przyznało na budowę gazoportu 456 mln zł (teraz to równowartość ok. 115 mln euro) w ramach programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko". W zeszłym roku

MF: projekt ustawy budżetowej na 2012 r. wkrótce w Sejmie

dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Natomiast 30 mln zł oszczędności ma dać budżetowi zamrożenie podstawy obliczania składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wiceminister poinformowała, że rząd planuje zmianę zasad zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy służby więziennej, którzy

Unia Europejska przesadza nas do tramwajów

projekcie programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" na priorytetowy "rozwój infrastruktury transportowej" przewidziano 16,8 mld euro. Ministerstwo nie podaje, ile z tej kwoty wyda na transport w miastach, i każe czekać na efekty negocjacji z UE. Z dokumentów wynika jednak, że

MF kontra PAIIZ: Walka o pieniądze na zachęty dla inwestorów

znacznej wartości deficytu budżetowego - tłumaczy prooszczędnościowe stanowisko Ministerstwa Finansów jego wiceszef Dominik Radziwiłł w piśmie do Romana Rewalda. Iwona Chojnowska-Haponik wylicza, że wstrzymanie przyznania grantów tym firmom, które chcą zwolnienia z CIT bądź dofinansowania z UE, dałoby

Kup sobie dworzec od PKP. Rusza ogromna prywatyzacja - co można kupić i za ile?

Radomiu. Obecnie w przebudowie jest 31 dworców, z czego 14 planowanych do otwarcia do końca roku (m.in. we Wronkach, w Kluczborku, Sieradzu, Białej Podlaskiej, Pszczynie czy Kostrzyniu nad Odrą). - 27 kolejnych inwestycji jest w przygotowaniu, w tym trzy z dofinansowaniem UE - Bydgoszcz, Gliwice, Szczecin

Zgoda na zwiększenie środków na pomoc dla krajów spoza strefy euro do 50 mld

" - przyznał Barroso. Chodzi o zaproponowany przez KE 29 stycznia plan stymulowania gospodarki przez dofinansowanie kwotą 5 mld euro z budżetu UE projektów inwestycyjnych. Zdecydowana większość z nich to projekty energetyczne, na które KE chce wydać 3,98 mld euro, w tym m.in. 180 mln euro na

Koło zamachowe czy kij w szprychy? Komu chce pomóc BGK

wiarygodność BGK, spowoduje, że banki komercyjne będą chętniej i na lepszych zasadach finansować inwestycje, do których swoją "poręczeniową" cegiełkę dołączymy. A dzięki temu uda się lepiej wykorzystać pieniądze z UE. Niedawno rozmawiałem z prezesem BZ WBK Mateuszem Morawieckim. Narzekał, że w Polsce

Bruksela wprowadzi rewolucję na polskim rynku gazu

zobowiązujące importerów do gromadzenia obowiązkowych zapasów gazu w Polsce naruszają zasady wspólnego europejskiego rynku gazu, a także są barierą dla firm z UE zainteresowanych dostarczaniem gazu do Polski. Według Komisji nasze przepisy zmuszają zachodnie firmy np. do głowienia się, jak dostarczać gaz do

Pieniądze z Unii Europejskiej - jak zmieniają się fundusze europejskie

względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania 61,9 mld zł (zarówno środki unijne, jak i krajowe).W dobie rozpoczynającego się kryzysu przedsiębiorcy z pewną obawą patrzą jednak w przyszłość. W jakim stopniu obecna sytuacja na Zachodzie może wpłynąć na polską gospodarkę? Już teraz Komisja Europejska

Czy unijna biedota zaciska pasa, by ratować banki bogaczy?

. renomowany brytyjski tygodnik "The Economist" będący wzorcem wolnorynkowości. Politycznym kłopotem takiej operacji (UE planuje stosowanie tej procedury dopiero po czerwcu 2013 r.) byłoby osłabienie banków z Niemiec, Francji, Wlk. Brytanii, które - to poważna obawa - musiałby być potem dofinansowane

Miały być zwolnienia, a zatrudniają. Są nowe kontrakty

Polska Izba Motoryzacji w tym roku MAN dostarczy 19 autobusów dla Lubina, 8 do Stalowej Woli, 10 dla Opola, 6 dla Szczecinka oraz aż 43 w rekordowym zamówieniu dofinansowanym z UE dla Świerklańca i ośmiu sąsiednich miejscowości na Śląsku. Według biuletynu PIM firma ma jeszcze "duże szanse" na

Francja i Niemcy pomogą Polsce w walce z powodzią

sytuacja powodziowa w kraju i prognozy dotyczące m.in. opadów na północy Polski spowodowały, że zdecydowano się wystąpić o dodatkowe pompy do UE. - Sytuacja jest dynamiczna. Nie możemy wciąż przerzucać całego sprzętu z jednego rejonu w inny - mówi Frątczak. Obecnie wykorzystywanych jest 66 pomp o dużej

Rzeszowska Dolina Lotnicza. Szansa na rozwój regionu

technologii materiałowych stosowanych w przemyśle lotniczym, a 36 mln zł z UE wykorzystała na rozbudowę nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego. Rozwój Polski Wschodniej Dofinansowano kilkadziesiąt projektów o łącznej wartości około 1 mld zł. Np. WSK PZL - Rzeszów dostała 82 mln zł

Jak budować, aby nie paść

ogłaszanie przetargów na realizację zadań przewidzianych do dofinansowania z perspektywy 2014-2020. Pozwala to na bardziej racjonalne rozłożenie wydatków w czasie. Zadania będą realizowane w dwóch formułach: "buduj", w której wykonawca bezpośrednio po podpisaniu umowy rozpocznie roboty budowlane

Burza mózgów w Brukseli

Obradującym dziś w Brukseli ministrom finansów UE nie zabraknie tematów do sporów. Z naszej perspektywy najważniejsza może się okazać dyskusja o finansowaniu specjalnego funduszu, który w przyszłości ma pomagać krajom Trzeciego Świata w redukowaniu emisji CO2 do atmosfery, w walce z wycinką lasów

Problem z funduszami UE - nie ufają, więc sprawdzają

. pierwszym okresie programowania, gdy zaczęliśmy korzystać ze środków unijnych, a zatem w latach 2004-2007, średnia kwota tych nieprawidłowości dla krajów UE wynosiła od 1,5 do 2 proc. wartości dofinansowanych projektów. Dla Polski ten wskaźnik to zaledwie 0,21 proc. Ale statystyki nie wychwytują wszystkiego

A1 tańsza o połowę? Grabarczyk nie mówi "nie"

lipcu br. systemu elektronicznego poboru opłat od TIR-ów autostrady zaczęły zarabiać "za dużo" - więcej, niż przewidywano we wnioskach o dofinansowanie z UE ich budowy. Dlatego teraz przychody trzeba zrównać do tych pierwotnie zakładanych - właśnie obniżając stawki pojazdom osobowym.W

KE: Unijne banki zrzucą się na fundusz kryzysowy

niewypłacalności, czy też dofinansowanie restrukturyzacji. Na poziomie UE mają obowiązywać wspólne zasady reagowania kryzysowego, by zapewnić stabilność systemu finansowego. W dalszej przyszłości - nie wyklucza KE - mógłby powstać wspólny fundusz bankowy dla całej UE.Ideą unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego

NIK: trzeba szybciej wydawać pieniądze z Unii

finansowania różnorodnych projektów, które w większości przypadków bez dofinansowania z funduszy UE nie zostałyby zrealizowane.Polityka spójności została sformułowana w 158 art. Traktatu o Wspólnocie Europejskiej. Jej celem jest harmonijny rozwój całej Unii Europejskiej poprzez zmniejszanie dysproporcji między

Polski rynek pracy. Poukładajmy wreszcie te puzzle

finansowana byłaby z czwartej puli, w ramach dostępnych środków. Składka powinna być dzielona na cztery części - dwie przypisane do osoby i finansujące zasiłki i aktywizację w przypadku bezrobocia oraz dofinansowanie kształcenia ustawicznego; a także pulę powszechną, finansującą pośrednictwo zintegrowane

Skandynawskie programy walki z bezrobociem. Sprawdzą się w Polsce?

kształcenia. Konieczne jest wzmocnienie współpracy pomiędzy urzędami pracy, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi. Trzeba też brać pod uwagę potrzeby młodych. Pieniądze na stworzenie systemu mają pochodzić z funduszy europejskich. Dodatkowo w nowym budżecie UE wyodrębniono pulę 6 mld euro. Jednak będą z

Przyjazne miasto budzi aktywność mieszkańców (DEBATA)

zwolennikiem wspólnej Europy, doceniam korzyści i osiągnięcia, ale z innowacyjnością krajów UE nie jest najlepiej. Gdy spojrzymy na ranking 20 najbardziej innowacyjnych firm świata, tylko kilka jest z Unii. Zgodnie ze strategią lizbońską mieliśmy w 2010 r. wydawać 3 proc. PKB rocznie na innowacje i rozwój, a

Kampania informacyjno-promocyjna Regionalny Program Operacyjny WŁ 2007-2013

możliwościom wykorzystania środków pomocowych z UE, a w szczególności m.in. sporządzaniu wniosku o dofinansowanie i dokumentacji, kwalifikowalności wydatków, planowania budżetu, kryteriów wyboru projektów i wytycznych dotyczących promocji. W mijającym roku pracownicy Departamentu oraz współpracujący z Urzędem

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery