dofinansowania unijne na założenie firmy

PAP

PARP: wsparcie dla małych i średnich firm na innowacyjne projekty

PARP: wsparcie dla małych i średnich firm na innowacyjne projekty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła w poniedziałek konkurs dotyczący dofinansowania udziału małych i średnich firm w międzynarodowych programach innowacyjnych. O wsparcie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się do 5 sierpnia.

MIR: wydaliśmy ponad 332 mld zł w perspektywie na lata 2007-2013

Od uruchomienia programów unijnych na lata 2007-2013 Polska wydała 332,1 mld zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło 235,7 mld zł - podał resort infrastruktury i rozwoju. W tym czasie podpisano ok. 105,8 tys. umów o wsparcie z UE na ok. 410,2 mld zł.

Za dokończenie Term Warmińskich firmy chcą więcej niż ma starostwo

Do końca roku starostwo powiatowe w Lidzbarku Warmińskim zdecyduje o sposobie zakończenia budowy Term Warmińskich. Po raz kolejny startujące w przetargu firmy zażądały za prace więcej pieniędzy niż ma do dyspozycji starostwo.

Kontrowersje wokół milionów dla IBM. Dali mniej niż obiecali

Kontrowersje wokół milionów dla IBM. Dali mniej niż obiecali

przedsiębiorstwa potencjalnych szans na unijne dofinansowanie". Na wspomnianym dofinansowaniu z UE publiczne pieniądze dla firmy się nie skończyły. W 2010 roku uchwałą Rady Ministrów został też zatwierdzony program wieloletni na wsparcie budowy centrum usług IT IBM we Wrocławiu. Amerykański koncern dostał

3,4 mld euro na projekty środowiskowe w ramach programu LIFE

LIFE i zrealizowała 64 projekty na ponad 600 mln zł. To - w ocenie wiceprezes - dość znaczny udział. NFOŚiGW zorganizował w Warszawie dni otwarte poświęcone programowi LIFE. Fundusz przedstawił tam główne założenia unijnej inicjatywy i procedury składania wniosków. Wiedzę teoretyczną skonfrontował z

Lidzbark. Kolejny przetarg na dokończenie prac w Termach Warmińskich

inwestycji na Warmii i Mazurach. Pierwotne założenia zakładały, że Termy miały zostać oddane do użytku jesienią tego roku, potem była mowa o marcu, teraz - o maju 2015 r. Gdy w 2012 r. ruszała budowa Term, informowano, że inwestycja będzie kosztować 96 mln zł, z czego 66 mln zł miało stanowić dofinansowanie

Rolnicy muszą się spieszyć po unijne dotacje

Rolnicy muszą się spieszyć po unijne dotacje

ramach PROW rolnicy mogą uzyskać też wsparcie finansowe m.in. na zakup nowego wyposażenia i nowych maszyn, założenie nowych plantacji wieloletnich, czy budowę lub modernizację budynków. Przygotowywane są dla nich także programy i systemy informatyczne wspierające zarządzanie gospodarstwem. - Zakup

Projekty inwestycyjne i wsparcie przemysłu w Programie dla Śląska

projekt ma zostać przyjęty we wtorek przez rząd oraz dodatkowe środki budżetowe na dofinansowanie wkładu własnego do unijnych projektów tego typu. Dokument wymienia też kontynuację działań rewitalizacyjnych w ramach bytomskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Działania związane z rynkiem pracy to m.in

Starostwo w Lidzbarku ma kłopot z dokończeniem budowy Term Warmińskich

Termy Warmińskie, czyli kompleks basenów zasilanych wodą termalną i powiązane z nimi obiekty m.in. sale konferencyjne i domki wypoczynkowe, to jedna z największych unijnych inwestycji na Warmii i Mazurach. Pierwotne założenia zakładały, że Termy miały zostać oddane do użytku jesienią tego roku, ale

Szczecin. Firmy informatyczne zainteresowane Technoparkiem Pomerania

Według założeń inwestora, którym jest miasto Szczecin, Technopark ma być ośrodkiem wspierającym innowacyjną przedsiębiorczość, wspomagającym lokalne firmy i zwiększającym atrakcyjność miasta dla zagranicznych inwestorów. Spółka w tym miesiącu powinna otrzymać pozwolenie na użytkowanie. Obecnie

W Białymstoku ruszył system zarządzania ruchem w mieście

Cały system, łącznie z Centrum Zarządzania Ruchem, które integruje bazę danych i umożliwia zdalną obsługę systemu, kosztował 28,5 mln zł, z czego ponad 70 proc. to fundusze unijne. Wykonawcą była firma Siemens. System będzie przede wszystkim sterował sygnalizacją świetlną na 119 białostockich

Wydatki na innowacje rosną powoli

Wydatki na innowacje rosną powoli

pieniądzom z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-20 założył, że badania i rozwój, w tym innowacje, będą jednymi z priorytetów dla Polski. Do 2020 r. wydatki te mają się zwiększyć do 1,8-2 proc. - Wciąż pozostajemy w tyle za Czechami i Węgrami, które na działalność badawczo-rozwojową w 2013 r. przeznaczyły

Łódź. Magistrat oferuje bezrobotnym pomoc w otwarciu własnej firmy

posłużą na staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, wyposażenie miejsc pracy. Uda nam się zaktywizować za nie ok. 200 łódzkich bezrobotnych" - podkreślił. Osoby, które nie skończyły 30. roku życia i są zarejestrowane jako bezrobotne, a myślą o założeniu własnej firmy chcemy zaprosić

Termy Warmińskie - jeden przetarg blokuje dokończenie prac

nimi obiekty, m.in. sale konferencyjne i domki wypoczynkowe, to jedna z największych unijnych inwestycji na Warmii i Mazurach. Pierwotne założenia zakładały, że Termy miały zostać oddane do użytku jesienią tego roku, potem była mowa o marcu, teraz - o maju 2015 r. Termy Warmińskie to także inwestycja

Śląskie. Umowa na przebudowę dworca w Gliwicach podpisana

szacowano wówczas na ok. 30 mln zł. Ostatecznie przebudowa będzie miała szerszy zakres. Zgodnie z założeniami projektu POIiŚ wartość przebudowy dworca oszacowano na 170,8 mln zł, z czego 83,7 mln zł to założone dofinansowanie unijne.

NFOŚiGW: 3,4 mld euro na projekty środowiskowe w ramach programu LIFE

90 proc. środków z programu LIFE i zrealizowała 64 projekty na ponad 600 mln zł. To w ocenie wiceprezes dość znaczny udział polskich beneficjentów. NFOŚiGW zorganizował w Warszawie dni otwarte poświęcone programowi LIFE. Fundusz przedstawił tam główne założenia unijnej inicjatywy oraz procedury

"Dziennik Polski": Kraków powalczy o metro

"Dziennik Polski": Kraków powalczy o metro

starania Krakowa o organizację igrzysk zimowych w 2022 r. Koszt budowy pierwszej linii metra wschód - zachód szacuje się na 9-11 mld zł, przy założeniu, że będzie miała ok. 17 km długości, w tym ok. 8 km pod ziemią. Aby inwestycja mogła być zrealizowana, dofinansowanie z UE musiałoby wynieść 4-5 mld zł.To

"Dziennik Polski": Kraków powalczy o metro

są starania Krakowa o organizację igrzysk zimowych w 2022 r. Koszt budowy pierwszej linii metra wschód-zachód szacuje się na 9-11 miliardów złotych, przy założeniu, że będzie miała ok. 17 km długości, w tym ok. 8 km pod ziemią. Aby inwestycja mogła być zrealizowana, dofinansowanie z UE musiałoby

Do końca września siedem konkursów dla firm z programu "Inteligentny Rozwój"

założenia programu sektorowego Innomed" - zaznaczyła wiceminister. Zauważyła, że programy sektorowe to agendy badawczo-rozwojowe przygotowane na potrzeby danej branży. "Inicjatorem ustanowienia takich programów jest grupa przedsiębiorstw, które występują np. za pośrednictwem platformy

Kiedy Polska stanie się jednym z 20 najbogatszych państw świata?

Kiedy Polska stanie się jednym z 20 najbogatszych państw świata?

perspektywy finansowej na lata 2007-13 do tej pory wydaliśmy 345 mld zł (z czego dofinansowanie UE wyniosło 244,5 mld zł) m.in. na infrastrukturę, tworzenie miejsc pracy czy wsparcie dla firm. - W pierwszych latach członkostwa cieszyło nas to, że udaje nam się unijne środki w ogóle pozyskać. Z czasem

Opole. Ponad 1,2 tys. nowych firm powstało w ramach unijnego projektu

obsługą założonej działalności - np. na opłaty za prowadzenie księgowości czy ZUS. Jak mówił na środowej konferencji dyrektor WUP w Opolu Jacek Suski łącznie zainteresowanych udziałem w działaniu było ok. 2 tys. osób. Z dofinansowania skorzystało natomiast 1218 świeżo upieczonych przedsiębiorców. Łącznie

Firma Skanska dokończy budowę szczecińskiego Technoparku

oni otrzymywali wynagrodzenia za wykonane roboty" - zaznaczył. Inwestycja ma opóźnienie 12 miesięcy. To efekt niewywiązania się z warunków umowy poprzedniego generalnego wykonawcy, firmy Tembud Bis, z którym rozwiązano umowę. Jak zapewniają służby prasowe Technoparku, unijne dofinansowanie

KE przyjęła kolejne plany wydawania środków UE przez polskie regiony

finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, tj. ponad 36 mld zł. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców - samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki

Lubelskie. Ponad 450 tys. osób skorzystało z programu Kapitał Ludzki

założyło własną działalność gospodarczą, w tym ponad trzy tysiące założyło przedsiębiorstwa typu spin-off i spin-out, czyli firmy nastawione na komercjalizację wiedzy i technologii, które powstały na uczelniach i ośrodkach badawczych. Ponadto ze środków programu sfinansowano 332 stypendia dla doktorantów

"Puls Biznesu": Wesele także dla dzieci

unijnego. Założyła stronę internetową, fanpage na Facebooku, wyprodukowała ulotki i reklamuje się poprzez Google AdWorks. Korzysta ze sprawdzonych i przeszkolonych współpracowników, bo często trzeba obsłużyć kilka wesel w kilku miastach jednocześnie. Firma działa na razie głównie na terenie Mazowsza i

Technopark Pomerania rekrutuje firmy do nowych budynków

Według założeń inwestora, którym jest miasto Szczecin, Technopark ma być ośrodkiem wspierającym innowacyjną przedsiębiorczość, wspomagać lokalnych przedsiębiorców i zwiększyć atrakcyjność miasta dla zagranicznych firm. 65 proc. nowych powierzchni zajmą tzw. start-upy, czyli dopiero powstające

Podkarpackie. Wpłynęły odwołania w przetargu na budowę tras rowerowych

, że przy założeniu "pomyślnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych" inwestycja powinna zostać zrealizowana terminowo, czyli do końca 2015 r. Rzeczniczka dodała, że w nowych przetargach zmodyfikowany zostanie zakres inwestycji, które będą wykonane na poszczególnych odcinkach. W związku z

Jasionka. Uroczyście rozpoczęto budowę Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

obiektu to ponad 203,7 tys. m sześc. W założeniach samorządu województwa w centrum mają się mieścić również m.in. instytucje i agendy międzynarodowe. Termin zakończenia budowy centrum i rozliczenia projektu to koniec 2015 r. Budowa centrum kosztować będzie prawie 135 mln zł, z tej kwoty ponad 64 mln zł

MIR przekazał Komisji Europejskiej program "Infrastruktura i Środowisko"

adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe to - jak podkreśla resort infrastruktury i rozwoju - dziedziny, na które trafią pieniądze z największego programu w nowej pespektywie unijnej. Program - jak zaznaczyło MIR - "ma przede

Wypoczynek i rozrywka kusi kapitał

przekraczają 50 mln zł? Aż 90 mln zł inwestycji to kwota dofinansowania unijnego. Pieniądze poszły nie tylko na wyposażenie basenów, ale też na drogi dojazdowe - w sumie 27 mln zł, czy budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Prawdziwym zagłębiem term jest Podhale. Sprzyja temu liczba turystów jeżdżących w

Opolskie. Ponad 200 lokali dla firm rozpoczynających działalność

, na której przedstawiciele i szefowie instytucji otoczenia biznesu spotkali się z przedstawicielami firm i instytucji dzielących unijne dotacje na założenie firm. Był wśród nich także dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Jacek Suski. Suski podał, że jeszcze w tym roku z Funduszu Pracy ma być

Pieniądze przesunięte na drogi nie zaszkodzą projektom kolejowym

Europejskiej, a listę planowanych projektów ustalali w oparciu o zapowiedzi ministerstwa, a nie założenia Komisji. - Od początku planowane inwestycje opracowywaliśmy w odniesieniu do kwoty 10 mld euro na transport kolejowy - potwierdza Marcin Mochocki, pełnomocnik zarządu PKP PLK ds. strategii i planowania

Jak wydawaliśmy unijne fundusze? Z każdym rokiem coraz lepiej

dotacjami na założenie firmy jest pomoc w pisaniu biznesplanu, coaching - mówi Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury. Jeszcze nie magister funduszy Jak na progu kolejnej perspektywy wyglądają fundusze? Więcej papierologii załatwiane jest elektronicznie. Coraz częściej decyzje o przyznaniu

Mazowieckie. 135 mln euro na wsparcie Obszarów Strategicznej Interwencji

ostatnim czasie Płock włączył do RIT także budowę sali koncertowej dla tamtejszej orkiestry symfonicznej - poinformował PAP wiceprezydent miasta Jacek Terebus, wcześniej przewodniczący zespołu opracowującego założenia tamtejszego RIT. "Nowa perspektywa unijna stawia na tworzenie partnerstw dla

10 lat w UE.Na Warmii i Mazurach środki UE zmniejszyły dystans

bezrobocia wynosi 22,3 proc. Jednak np. w samym Olsztynie ten odsetek jest prawie trzykrotnie niższy od regionalnej średniej, bo wynosi 8,1 proc. Ponieważ w regionie nie ma wielu dużych zakładów pracy, rozwiązaniem dla części poszukujących pracy jest założenie własnej firmy, przy wsparciu unijnych pieniędzy

Rząd przyjął program "Śląsk 2.0" - tzw. Program dla Śląska

przedsiębiorstw energochłonnych. W pierwszym z nich przytoczono m.in. wdrażane od kilku miesięcy założenia programu naprawczego Kompanii Węglowej (m.in. utworzenie tzw. Nowej KW). Opisano uzgodnienia ze stroną ukraińską, zgodnie z którymi w ramach rządowego kredytu na 100 mln euro ukraińskie elektrownie miałyby

KE: 45,6 mln euro na połączenie kolejowe Krakowa z lotniskiem Balice

podpisania umowy, które nastąpiło pod koniec września zeszłego roku. Przedsięwzięcie jest współfinansowane w wysokości 239 mln zł ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach kontraktu firma ma wybudować drugi tor na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Balice, wydłużyć

Podlaskie. Będzie więcej pieniędzy na samozatrudnienie

osób. Okazało się, że po pożyczki osoby szukające pomocy w założeniu własnej firmy sięgały chętniej tylko wtedy, gdy nie było konkursów na dotacje. W trakcie oceny w regionie są jeszcze ostatnie pomysły na dotacje. "Ważne jest kompleksowe wsparcie przyszłych przedsiębiorców - szkolenia

Prezydent Gorzowa Wlkp. przygotował tzw. raport otwarcia

, aby mieli realny wpływ na rozwój Gorzowa"- powiedział PAP Wójcicki. Wójcicki (to jego pierwsza kadencja na tym stanowisku) tzw. raport otwarcia, który opracował ze swoimi współpracownikami. Zawiera on ocenę stanu miasta oraz główne założenia strategii zarządzania nim przez najbliższe lata, czyli

Śląskie. Umowy na 98 proc. środków RPO dla przedsiębiorców

komunikacyjnych, zakup usług doradczych, promocję w kraju i za granicą, wdrażanie i komercjalizację technologii oraz produktów innowacyjnych, a także podejmowanie i rozwój działalności badawczo-rozwojowej. Wsparcie mogły też otrzymywać firmy inwestujące w turystykę w regionie. Unijne środki mogły tu trafiać na

Miasteczko multimedialne w Nowym Sączu rozpoczęło działalność

dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 94,9 mln zł. Całkowita wartość inwestycji sięgnęła 111,7 mln zł. Miasteczko w założeniu ma być podmiotem, który przez 20 lat wszystkie zyski przeznacza na rozwój. Na razie zatrudnia 25-30 osób z obsługi, jednak już wkrótce zacznie zatrudniać kolejne. Zapleczem

Program POWER dla młodych bezrobotnych

POWER na pomoc młodym przeznaczono 800 mln euro. Na co zostaną wykorzystane te pieniądze? Część na pożyczki na założenie własnego biznesu. MRR liczy, że młodym uda się założyć 3,3 tys. firm. Lwia część ma trafić na system gwarancji. Każda młoda osoba w ciągu czterech miesięcy od rejestracji w urzędzie

Polska Wschodnia: 84,9 mln zł z UE na szerokopasmowy internet

pierwszym konkursie przeprowadzonym w 2013 r. dotacje otrzymało 46 projektów na łączną sumę ponad 165,7 mln zł. W nowym programie Polska Wschodnia na lata 2014-2020 nie będzie już środków na poprawę dostępu do internetu; takie inwestycje mają być według założeń ministerstwa infrastruktury i rozwoju

Łowią na unijne pieniądze. Każą płacić za to, co jest za darmo

dofinansowanie z programów unijnych na przykładzie województwa dolnośląskiego. - Dlaczego dolnośląskiego, skoro prowadzę firmę w Łodzi? - dziwi się informatyk. - Reszta zawartości płyty to informacje, jakie mogę zdobyć za darmo w każdym urzędzie marszałkowskim czy na stronach Krajowego Systemu Usług. Wiem, bo

Miał być internetowy system pacjenta. Jest awantura. Przez tzw. szynę usług portal e-Zdrowie znowu zagrożony

wszystkie elementy systemu. CSIOZ zerwało więc umowę z wykonawcą i teraz szuka nowego. Ale na horyzoncie nie widać firmy, która miałaby dokończyć budowę e-Zdrowia. Według Unizeto Technologies wina z kolei nie leży po ich stronie. Jak mówią: "Realizacja umowy w założonym harmonogramie i budżecie stała

Dostępne dotacje na założenie sklepu

Projekty unijne finansują różne formy działalności i różne branże. W dalszym ciągu bardzo popularną działalnością na jaką decydują się przedsiębiorcy jest handel, a dokładniej sklepy. Jednak duża część osób nie wie gdzie ma udać się o pomoc i na jaką pomoc może liczyć założenie

Mniej ogrzewania węglem w Poznaniu. A opłaty?

podkreśla Mirosław Kruszyński, wiceprezydent Poznania, chodzi o czystsze powietrze w Poznaniu. W tle są też unijne normy. Skąd pieniądze? Spełnienie założeń wiąże się z likwidacją do 2022 roku pieców węglowych w ok. 50 obiektach. Część z nich znajduje się w budynkach komunalnych, ale część w prywatnych

Kraków. W 2015 r. gotowa spalarnia, lotnisko z linią kolejową, szybki tramwaj

zostanie zapełnione komunalne wysypisko śmieci w Baryczy. Inwestycja ma wartość blisko 797 mln zł z czego unijne dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wynosi 372 mln zł. Krakowski Holding Komunalny otrzymał też na ten cel 298 mln zł preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Szukamy unijnych "naj": najbardziej aktywny powiat

powiecie jest zarejestrowanych ponad 48 tys. firm. To oni zrealizowali około 350 najróżniejszych projektów. Od budowy wielkiego centrum logistycznego (dzieło H&M), poprzez założenie przedszkola dla pracowników (pomysł Solaris), aż po zakup maszyn do produkcji wiader (to firma York). Ale największą cegłę

Śląskie. Śląska Karta Usług Publicznych ma ruszyć na początku 2015 r.

a nie, że np. okazuje się, że jakieś pieniądze nie przechodzą tak, jak powinny" - powiedział PAP Urbańczyk. Wyjaśnił, że część elementów systemu zostało już odebranych, natomiast problemy wciąż dotyczą na tyle dużej części, by nie odebrać jeszcze całości. Według założeń KZK GOP w tej sytuacji

Posłowie zaczęli prace nad projektem "dużej" noweli prawa autorskiego

dyskusji nad projektem, przekonując, że powinna się ona odbyć podczas prac w podkomisji. O podstawowych założeniach rządowej propozycji, która ma dostosować polskie przepisy do prawa unijnego, mówił we wtorek posłom podsekretarz stanu w MKiDN Andrzej Wyrobiec. "Celem nowelizacji jest zapewnienie w

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Klaster Filmowy Krakowski Park Technologiczny (KPT) oraz 9 firm powołało Krakowski Klaster Filmowy. Jego celem jest integracja środowiska filmowego i stworzenie platformy wspólnych działań na rzecz kinematografii, podał KPT.   JLL została zarządcą biurowca Rondo 1 w Warszawie Firma

Dworzec Fabryczny buduje się, ale za czyje pieniądze?

złożyły już do Centrum Unijnych Projektów Transportowych, instytucji pośredniczącej w aplikowaniu o unijne środki, wniosek o dofinansowanie swoich części inwestycji. Obecnie podlega on ocenie, która wspierana jest przez ekspertów inicjatywy JASPERS. Weryfikowane są m.in. przyjęte założenia dla projektu

Jak budować, aby nie paść

. W 2020 r. Polska będzie miała spójną sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu na poziomie europejskim. W poprzednich latach, zwłaszcza 2011 i 2012, gdy obok inwestycji finansowanych ze środków unijnych doszły inwestycje związane z Euro 2012, nastąpił boom budowlany, a po nim krach. Wiele firm

Zmiany w górnictwie. Kolejna kopalnia w spółce restrukturyzacyjnej

terenu dawnej kopalni Mysłowice przymierzają się mysłowiccy samorządowcy. We wspólnym projekcie z sąsiednimi Jaworznem i Sosnowcem przygotowali dokumentację pod kątem przyszłej rewitalizacji łącznie kilku zdegradowanych terenów na terenie tych miast. Samorządy wykorzystały unijne dofinansowanie na

Śląskie. Dawna kopalnia Mysłowice trafia do SRK

terenów na terenie tych miast. Samorządy wykorzystały unijne dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji obejmującej: badania geologiczne, geotechniczne i ocenę stopnia zanieczyszczenia - pod kątem zagospodarowania wytypowanych gruntów, ekspertyzy stanu technicznego obiektów, strategię zagospodarowania

Komisja Europejska chce raportu o GDDKiA? Awantura o A4 i A1

SIAC wniosło sprawę przeciw GDDKiA. Irlandzka firma w konsorcjum z polską grupą PBG budowała odcinek autostrady A4 na Podkarpaciu, który według wstępnych założeń miała być gotowy na piłkarskie mistrzostwa Euro 2012. Późną wiosną spółki z grupy PBG ogłosiły niewypłacalność i latem GDDKiA ogłosiła, że

Państwo uratuje Przewozy Regionalne

długów miałby wyjść "na zero" już w 2015 r. - Chcielibyśmy w ciągu 5 lat kupić około 52 nowych pociągów elektrycznych. To duża inwestycja, bo takie pociągi kosztują mniej więcej 18 mln zł za sztukę - mówi prezes Pasikowski. - Założenie programu restrukturyzacji jest takie, żeby spółka w 2019

Dzięki Unii budujemy, ale też emigrujemy. To obije się czkawką

UE. Blisko 243 tys. firm przeszkoliło w sumie 1,3 mln swoich pracowników, wsparcie finansowe dostało ponad 43 tys. przedsiębiorstw, a 187 tys. osób otrzymało dotacje na założenie firm. Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć powiększenie - W prawie każdej miejscowości w Polsce znajdziemy tablicę z unijną

Fundusze UE: Polska wciąż jest liderem w wydawaniu unijnych pieniędzy

To ostatnia szansa na zdobycie dofinansowania z puli unijnych pieniędzy przeznaczonej na lata 2007-2013. Ponad 5 mld zł jest jeszcze w programie Kapitał Ludzki. Wsparcie ma trafić głównie na te działania, które są związane z rynkiem pracy i edukacją (np. szkolenia, staże, pomoc w rozwoju biznesu

Spółdzielnie socjalne kręcą młodych. Bo mają pracę

umowa o pracę - Założenie spółdzielni zajęło nam pół roku - mówi Katarzyna Szczepkowska z Warszawy. Trzy osoby dostały dofinansowanie z urzędu pracy po 12 tys. zł. Hostel nie inwestował w reklamę, ale klientów z miesiąca na miesiąc przybywało. Teraz nocuje tu średnio 20-30 osób tygodniowo. Cała piątka

UE bada pomoc publiczną dla polskiej energetyki

wydaje. Jeżeli Komisja zacznie badać kolejne wątki, to może się okazać, że nadmiarowe wsparcie otrzymywały także np. farmy wiatrowe, które oprócz zielonych certyfikatów, mogły liczyć na dofinansowanie inwestycji z unijnych środków - dodaje. Co dalej? Komisja Europejska wszczęła postępowanie w wyniku

Na jakie problemy skarżą się twórcy gier wideo [ROZMOWA]

jednak nie do końca jest tak, że państwo nie próbuje pomagać. Były takie programy, które wspierały twórców gier przy ich wyjazdach na międzynarodowe konferencje branżowe. Jednak liczba druków do wypełnienia powodowała, że firmy zniechęcały się do tego dofinansowania i wolały z własnych środków pokryć

Skąd uzyskać pieniądze na firmę [PORADNIK]

można dostać na założenie własnej firmy, to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 23 tys. zł. Aby ją uzyskać, trzeba się zarejestrować jako osoba bezrobotna. Dotacja ma charakter jednorazowy i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem

ARiMR: 7 mld zł wyniosły unijne inwestycje w grupy producenckie

dwukolorowych. Dominiak podkreślił, że utworzenie firmy pozwoliło na wdrożenie wszystkich norm jakościowych, od każdego gospodarstwa pobierane są jabłka do analiz na pozostałości pestycydów. Grupa "Janfruit" zrzesza obecnie 86 członków. W latach 2009-2013 otrzymała dofinansowanie z ARiMR w wysokości

Pół roku rządów Ewy Kopacz w gospodarce [OCENIAMY]

budżetowej na 2015 r. zapisano znów wielki dopuszczalny deficyt, przeszło 46 mld zł. Rząd oparł przy tym budżet na założeniu, że w tym roku będziemy mieli 1,2-proc. inflację. Tymczasem mamy deflację. A to może oznaczać kłopoty dla budżetu. Wielkim cieniem na ocenie ministra finansów kładzie się to, co się

Podkarpackie. Inwestycje w 2015 r. : autostrada, centrum kongresowe i muzeum

będzie część kongresowa, m.in. z największą na Podkarpaciu aulą na tysiąc osób. Drugi budynek będzie przeznaczony na działalność wystawienniczą i biurową. Łączna powierzchnia centrum wyniesie ponad 27,5 tys. m kw., zaś kubatura obiektu to ponad 203,7 tys. m sześc. W założeniach samorządu województwa w

Przewozy Regionalne czekają na finansową kroplówkę

firma miała kupić nowe pociągi. 90 mln zł na ten projekt ma pochodzić z funduszy unijnych.

Jak na co dzień korzystamy z funduszy unijnych?

pozostałych 88 714 studentów. Jest też krewna - świetna pielęgniarka. Lata temu skończyła liceum pielęgniarskie, dwa lata temu dołożyła do tego studia. Podobnie jak 24 723 inne pielęgniarki. Ktoś z dalszej rodziny dostał dotację na założenie firmy.Czy te miękkie projekty przyniosły efekty? Firma jest jeszcze

Kolejki po unijną pomoc dla e-przedsiębiorców

Wielkie kolejki stoją na Smoczej po dofinansowanie działających w internecie firm w ramach unijnego działania 8.1 programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka". O dotację mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy, które działają w sieci nie dłużej niż rok. Dotacja unijna

AMW próbuje sprzedać bocznicę przy wrocławskim lotnisku

. Jeśli miasto będzie zainteresowane jego realizacją, będzie mogło ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych. Dyrektor Lubieniecki podkreśla także, że w przyszłej unijnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 dużo większa kwota niż do tej pory zostanie przeznaczona na remonty, modernizację i

Czy Kraków doczeka się swojego "Wiedźmina"?

część "Wiedźmina" kosztowała 30 mln zł, a najnowsza już o 90 mln zł więcej. Na stworzenie "Medium" Bloober wyda 6 mln euro. Część z tej kwoty pochodzi z dofinansowania Małopolskiego Programu Przedsiębiorczości. - Natomiast w ramach unijnego programu Kreatywna Europa Media

Prywatne firmy zrzucą się na publiczne inwestycje. Program PPP

elektrociepłowni, czy termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Problem w tym, że - jak wynika z raportu - gminy przygotowywały projekty PPP, często nie korzystając z usług kompetentnych doradców. W efekcie oferty zawierały założenia, które dla prywatnych firm były nie do zaakceptowania. Mimo to

Opole. Wykonano 40 proc. prac remontowych tamy w Nysie

związku z tym unijnej dotacji przyznanej na remont tamy w Nysie, to jedno z największych zagrożeń tego zadania. Koszt udrożnienia Nysy Kłodzkiej i remontu tamy w Nysie to ponad 411 mln zł, a przewidziane dofinansowanie z UE to 323 mln zł. Sumisławski pytany o kwestie dotyczące decyzji środowiskowej dla

Spalarnie odpadów: rynek krótki, ale kuszący

związanych z tym procedur i związek utracił szansę na dofinansowanie inwestycji. Według założeń, na Górnym Śląsku miałaby powstać spalarnia o przepustowości ok. 500 tys. ton. Koszt takiej instalacji to ok. 1,5 mld zł. - Na spalarnie patrzymy jako na wydarzenia jednorazowe w okresie 2-3 lat. Dlatego trudno

Przegląd informacji ze spółek

wybranych lokalizacjach Intermache. Docelowo platforma e-commerce ma znaleźć zastosowanie w obu sieciach grupy, poinformowali przedstawiciele firmy. Grupa Muszkieterów przeznaczy 485 mln zł na inwestycje w Polsce w 2015 r. Sieci Intermarche i Bricomarche mają się w tym powiększyć łącznie o 57 sklepów

JESSICA pożycza, aby poprawić jakość miast

Kilka lat temu Bruksela zdecydowała się na eksperyment. Zamiast, jak zwykle, dawać fundusze na bezzwrotne dotacje na inwestycje w miastach, postanowiła dawać pożyczki i poręczenia kredytowe. W unijnym języku: instrumenty zwrotne. - Niech lokalne władze i prywatne firmy przygotują projekty

Jak wydajemy unijne pieniądze. Udane inwestycje kontra bezsensowne wydatki

bezrobotnych nie pomagają zdobyć pracy - nieprawda! 2. Przedsiębiorcy szybko likwidują firmy założone za dotacje - wręcz przeciwnie! 3. Samorządy wydawały fundusze unijne na aquaparki - stereotyp, ale... 4. Fundusze mają negatywny wpływ na gospodarkę - popatrzmy na liczby... 5. Przez fundusze unijne więcej

Budimex wyremontuje amfiteatr za 27 mln zł.

cel. Po prostu będziemy mogli wziąć mniejszy kredyt - tłumaczy Pietrucha. Jaki jeszcze - nie wiadomo. Ministerstwo kultury przeznaczyło na amfiteatr dofinansowanie w wysokości 20 mln zł, ale z założeniem, że będzie to 41 proc. wartości całej inwestycji. Skoro więc przebudowa amfiteatru będzie

Kompania Węglowa musi zamknąć trzy kopalnie

musiała przedstawić wiarygodny program restrukturyzacji. Musi to zrobić do końca lipca. Na razie zgodnie z założeniami rządowego programu pomocy dla górnictwa. Kompania dostała zaliczkę od PGE za węgiel, który zostanie dostarczony zimą. Nie wiadomo, jaka kwota wchodzi w grę i na jakich warunkach. Według

Europa przeprasza się z przemysłem (DEBATA)

brudzi. Jacek Socha: Nie szukajmy reindustrializacji w hutach, kopalniach czy stoczniach. Na przykład obecnie firma CD Projekt, która produkuje gry komputerowe, ma większą kapitalizację niż Jastrzębska Spółka Węglowa. Firma założona przez kilka osób szuka ludzi do pracy nie tylko w Polsce, ale również w

Projektują metro na Woli. Na budowę poczekamy 2 lata

. Kiedy te stacje będą budowane? Najpewniej nie uda się zrealizować niedawnych planów ratusza, by po zakończeniu budowy centralnego odcinka płynnie przejść do drążenia dalszych odcinków. Powodów jest kilka. Po pierwsze, Warszawa musi uzyskać formalnie dofinansowanie unijne na ten cel. Wiceprezydent

Grupa Wellpool realizuje plany

nie całkowicie realizowaliśmy nasze plany, ale mimo odczuwalnego spadku przychodów i wyniku finansowego, nie ma podstaw do narzekania - firma kontynuuje swoje długoterminowe założenia", mówi Adam Horemski, Dyrektor Finansowy spółki. Satysfakcję musi dawać fakt, że nawet w trudnych czasach

GAZ-SYSTEM i Lietuvos Dujos przeanalizują możliwość połączenia systemów gazowniczych Polski i Litwy

prac będą satysfakcjonujące dla obydwu firm, kolejnym krokiem będzie decyzja w sprawie przygotowania studium wykonalności dla tego projektu zawierającego założenia techniczne, ekonomiczne i środowiskowe dla gazociągu Polska-Litwa.Wyniki studium wykonalności będą podstawą do przygotowania otwartej dla

Kasa do wzięcia. Jak zarobić na 200 tysiącach rolników

skomplikowanego, bo wystarczy wiedza zakresie dopłat unijnych. Za biznes mogą brać się ekonomiści czy absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego. - Założenie takiej firmy nie wymaga wielkich nakładów. Potrzebne są dwa, trzy komputery. Pieniędzy na rozwój obszarów jest sporo i będą też po 2013 r. - zapewnia Bieńko.Jak

Na początku maja na Litwie rusza budowa mostu energetycznego z Polską

handlowe. Szacowana na 1,8 mld zł inwestycja została uznana przez UE za priorytetową, unijne dofinansowanie wynosi 725 mln zł. Inwestorami połączenia Litwa-Polska są operatorzy systemów przesyłowych obu krajów: PSE i Litgrid. Po stronie litewskiej wszystkie procedury związane z przebiegiem linii wysokiego

Na początku maja na Litwie rusza budowa mostu energetycznego z Polską

da też nowe możliwości handlowe. Szacowana na 1,8 mld zł inwestycja została uznana przez UE za priorytetową, unijne dofinansowanie wynosi 725 mln zł. Inwestorami połączenia Litwa-Polska są operatorzy systemów przesyłowych obu krajów: PSE i Litgrid. Po stronie litewskiej wszystkie procedury związane

Jak wydajemy unijne pieniądze. Hit i kit z Wielkopolski

na liście projektów priorytetowych PO IiŚ i dostał ponad 800 mln zł unijnego dofinansowania. Od początku jednak historia tej inwestycji (wartej ponad 1 mld zł) to seria niefortunnych zdarzeń. Już start po przetargu był opóźniony, bo... na przeszkodzie stanęła linia kolejowa pomiędzy Bojanowem a Górą

Kierunki zamawiane - przez trzy lata "wyparowała" połowa studentów

pieniądze. Resort nauki wypłacił im dotychczas 420 mln zł (w tym 50 mln zł za pilotaż). Bruksela będzie żądać efektów w postaci absolwentów, a nie osób przyjętych na studia. Zgodnie z założeniami programu uczelnie powinny wykształcić ich 18 tys. do końca obecnego okresu finansowania (2007 -13) - podaje

Pomysłowe sześcioraczki sięgnęły po unijne pieniądze

nie wolno starać się o dofinansowanie największych inwestycji. Maksymalna dopuszczalna wartość projektu to 160 mln zł. Zakaz sztucznego dzielenia projektów na części to wymóg zarówno nasz, jak i unijny. PARP na razie bardzo ostrożnie komentuje tę sytuację. - Projekty te, pomimo że mają podobny zakres

UE poluzuje zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom

kredytów, subsydiowane pożyczki zwłaszcza na tzw. "zielone produkty, spełniające wyśrubowane standardy środowiskowe, wsparcie małych i średnich firm kapitałem wysokiego ryzyka do wysokości 2,5 mln euro (dotąd tylko 1,5 mln) przy założeniu, że 30 proc. inwestycji pokrywają prywatni inwestorzy (obecnie

Spółka Inter RAO Lietuva na Towarowej Giełdzie Energii

sieci i bezpieczeństwo dostaw, ale da też nowe możliwości handlowe. Szacowana na 1,8 mld zł inwestycja została uznana przez UE za priorytetową, unijne dofinansowanie wynosi 725 mln zł. Inwestorami połączenia Litwa-Polska są operatorzy systemów przesyłowych obu krajów: PSE i Litgrid. Linia między Ełkiem

Co nowego w InBooku?

, gdy sprzedaż w którymś sektorze spada. Bieżąca tendencje rynkowe wskazują, że założenia sprawdziły się w praktyce. Na przykład - dziś sprzedaż naczyń emaliowanych stanowi ważne źródło dochodów firmy. Z raportów EBI dowiadujemy się, że firma podpisała w trakcie swojej bieżącej działalności kilka

Unijna policja bada budowę zbiornika na Opolszczyźnie

W 2004 r. ówczesne władze województwa (koalicja SLD-MN) złożyły wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie budowy zbiornika we Włodzieninie. Pod koniec 2005 r. podpisały umowę z wykonawcą - firmą Hydromel Końskie. Zbiornik oddano do użytku pod koniec 2007 r. Koszt

Bezrobotne kobiety chcą założyć własną firmę

rozwiąże kwestię płatności za czynsz lokalu czy ZUS. Obecnie stopa bezrobocia w powiecie mikołowskim wynosi 5,7 proc. Blisko 56 proc. bezrobotnych to kobiety. Wśród dodatkowych kryteriów, które mogą pomóc w przyznaniu dotacji, jest m.in. chęć założenia firmy na miejscu, czyli w powiecie mikołowskim. "

Przedsiębiorcy, teraz wasza kolej

; (finansowany z budżetu UE 2014-20), następca "Innowacyjnej gospodarki", będzie miał inną konstrukcję. Właśnie trwają konsultacje społeczne, podczas których prezentujemy jego założenia i zbieramy opinie na temat proponowanych kierunków wsparcia.Trzy rozwiązania dla przedsiębiorcówTrzy nowe rozwiązania

Przedsiębiorcy: Państwo nam nie pomaga

biznesu i wybrali pracę na etacie, aż 59 proc. odpowiedziało "nie". Trudno się dziwić, bo w 86 proc. właścicieli firm samodzielnie zadecydowało o założeniu biznesu. 7 proc. otwarcie własnej działalności gospodarczej zasugerował pracodawca. Kolejnych 7 proc. zostało postawionych pod murem

Dmowski: Z e-dowodów nie rezygnujemy. Ale najpierw karta NFZ

w trakcie trwania tej perspektywy finansowej związanej z dofinansowaniem unijnym, czyli do końca 2015 r. Wspomina pan o pieniądzach z Unii. Czy pana rekomendacja, by przesunąć wdrażanie e-dowodów, nie narazi nas na utratę dotacji? - W żadnym wypadku. W ramach projektu pl.ID do tej pory wydaliśmy

Świętokrzyskie. 1,5 mld zł wsparcia dla biznesu ze środków UE

20.02. Kielce (PAP) - Ponad 5,6 mld zł środków unijnych do wykorzystania w latach 2014-2020 zakłada projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, z czego 1,5 mld zł trafi na wsparcie biznesu; 720 mln zł na transport i ok. 700 mln zł na projekty energetyczne. "Nowy

IV Europejski Kongres Gospodarczy - zapowiedź wydarzeń towarzyszących

".Spotkanie "Relacje gospodarcze. Polska-Czechy" ma na celu wymianę informacji i konfrontację opinii dotyczących skali, barier i perspektyw wymiany gospodarczej między obu krajami. Ważnym, aktualnym punktem konferencji będzie polsko-czeska dyskusja nad założeniami polityki energetycznej i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery