dodatki do wynagrodzenia

tm, pap

3 tys. zł nagrody - zarząd i związki w Orlenie zawarły porozumienie

3 tys. zł nagrody - zarząd i związki w Orlenie zawarły porozumienie

Przedstawiciele zarządu i związków zawodowych PKN Orlen ustalili, iż w tym roku zamiast podwyżek wynagrodzeń dla wszystkich pracowników wypłacone zostaną nagrody jednorazowe w łącznej kwocie 3 tys. zł oraz zwiększony zostanie poziom dwóch dodatków.

Związki i zarząd PKN Orlen zawarły porozumienie płacowe

Związkowcy i zarząd PKN Orlen zawarli porozumienie dotyczące wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w spółce w 2014 r. Strony ustaliły m.in. uznaniowy wzrost płacy zasadniczej, dwie nagrody jednorazowe i waloryzację dodatków i świadczeń.

"DGP": Urzędnicy bez trzynastek

Rada Służby Cywilnej postuluje likwidację trzynastek i innych stałych dodatków do pensji. Uważa też, że wynagrodzenie pracowników administracji publicznej powinno zależeć od efektywności i jakości ich pracy - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Za obniżenie pensji dodatek wyrównawczy

Kto ma prawo do dodatku? Wypłata dodatku wyrównawczego ma na celu zniwelować różnicę między poziomem wynagrodzenia pracownika przed i po obniżce pensji. Prawo do takiego świadczenia przysługuje jednak tylko nielicznym pracownikom w przypadkach ściśle określonych przez prawo pracy. Dotyczy

PZU: Dla pracowników premie za wyniki zamiast stałych nagród

PZU: Dla pracowników premie za wyniki zamiast stałych nagród

. - Chcemy, żeby teraz premia była wyższa i wynosiła maksymalnie 30 proc. sumy wynagrodzeń należnych pracownikom w danym kwartale. Ma być w całości zależna od oceny wykonywanej pracy. W sumie pracownicy mogą więc dostać wyższe premie niż do tej pory - mówi Michał Witkowski, rzecznik PZU. Powód zmian? "

Zwolnienia i obniżki pensji w "Dzienniku"

Zwolnienia i obniżki pensji w "Dzienniku"

Piekarskiego wynagrodzenia spadną średnio o 20-30 proc. Restrukturyzacja rozpocznie się we wrześniu. - Na dzisiejszym zebraniu jasno powiedziano nam, że nie będzie dodatku warszawskiego. Jako osobny grzbiet i marka zniknie też "Wall Street Journal Polska" - mówi jeden z dziennikarzy "Dziennika

Więcej zarobisz w sektorze publicznym niż w prywatnym

W lipcu, przeciętny pracownik instytucji lub firmy państwowej zarobił o 644 złotych więcej niż pracownik sektora przedsiębiorstw prywatnych. Rok temu dysproporcja była o 160 złotych mniejsza - wynika z danych przedstawionych przez dziennik. Według danych GUS, w lipcu pensja przeciętnego pracownika s

MZ planuje podwyższyć wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych

MZ planuje podwyższyć wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych

Zgodnie z projektem noweli rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej wynagrodzenia zasadnicze tej grupy pracowników wzrosną od 6 do 15 proc. Zmiana wynika z konieczności dostosowania wynagrodzeń pracowników

20 tys. zł pensji dla dyrektorów w urzędach? 10 razy tyle co referent?

20 tys. zł pensji dla dyrektorów w urzędach? 10 razy tyle co referent?

strażacy - 198 zł. Dla porównania przeciętne wynagrodzenie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych bez dodatków wyniosło 5,35 tys. zł brutto. Po uwzględnieniu premii, dodatków itd. skoczyło jednak do 8,7 tys. zł. To absolutny rekord, którego nie pobiły nawet drogie w utrzymaniu placówki zagraniczne. Ich

Kiedy pracownikowi należy się odszkodowanie?

;przywrócenie do pracy za niemożliwe do uwzględnienia lub niecelowe UWAGA! Odszkodowania, o których mowa powyżej, przysługują w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, jednak nie mniej niż za okres wypowiedzenia. Podkreślmy, iż w przypadku naruszenia przez

Dodatkowo zapłacą za sobotę? Projekt zmian w kodeksie pracy

Dodatkowo zapłacą za sobotę? Projekt zmian w kodeksie pracy

powszechny, a najczęściej dotyczy to pracy w sobotę, np. w handlu. Projekt przewiduje, że w przypadku złożenia wniosku przez pracownika lub w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego (np. układ kalendarza, nieobecność pracownika spowodowana chorobą) pracownikowi przysługiwać będzie dodatek do

Kompania Węglowa robi pierwszy krok do obniżenia płacy górnikom? Spółce przeszkadzają "związane ręce"

Kompania Węglowa robi pierwszy krok do obniżenia płacy górnikom? Spółce przeszkadzają "związane ręce"

) odbędzie się z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i wynagrodzenia. Po wypowiedzeniu tych porozumień, górnicy nie mają wątpliwości. Kompania szykuje się do obniżenia wynagrodzeń. "Nie ma naszej zgody" - Przedstawione założenia planu techniczno-ekonomicznego dla kopalń Kompanii przewidują

Solidne podwyżki dla mundurowych. Projekt zmian w wynagrodzeniach

Solidne podwyżki dla mundurowych. Projekt zmian w wynagrodzeniach

drodze rozmów i można się tylko cieszyć, że dochodzi do realizacji tych ustaleń. Podobna reforma wynagrodzeń ma zostać przeprowadzona w Biurze Ochrony Rządu oraz docelowo w straży pożarnej. Prace nad tymi podwyżkami już trwają. To i tak za mało? W służbach mundurowych od 3 lat narasta napięcie związane z

Protest pielęgniarek w liczbach

Protest pielęgniarek w liczbach

być stały element wynagrodzenia, czy tylko dodatkowy. Ale to niejedyny problem - polskie pielęgniarki pracują wyjątkowo ciężko. Mamy jeden z niższych wskaźników stosunku liczby pielęgniarek do mieszkańców w Europie. Na dodatek pielęgniarki mało zarabiają. Czy podwyżki są w stanie zatrzymać je w kraju

Szałamacha: w 2016 r. zwiększenie płac w budżetówce

W Sejmie odbywa się pierwsze czytanie projektu budżetu na 2016 rok. Projekt przedstawia posłom minister finansów. Jak powiedział, w projekcie założono zwiększenie wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które od szeregu lat miały "zamrożone" płace. "To jest kwota 2 mld 100 mln zł. Od

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 80 zł

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 80 zł

Od 2014 r. wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy będzie musiało wynosić co najmniej 1344 zł brutto - nie może być niższe niż 80 proc. płacy minimalnej. Z wysokością płacy minimalnej są powiązane także m.in. dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej

Ile płacą 668 pracownikom Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego? 32,5 mln zł rocznie

Ile płacą 668 pracownikom Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego? 32,5 mln zł rocznie

stanowiska państwowe. Na pensje wojewody i wicewojewody składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy, który wynosi od 5 do 20 proc. płacy podstawowej w zależności od przepracowanych lat pracy. Wojewoda pomorski otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 7 772,50 zł, dodatek

Pielęgniarki: Podwyżki proponowane przez resort zdrowia są zbyt niskie

Pielęgniarki: Podwyżki proponowane przez resort zdrowia są zbyt niskie

wszystkich Dargiewicz podkreśliła, że OZZPiP nie akceptuje też skali proponowanej podwyżki, czyli 172 zł netto, na dodatek ograniczonej czasowo do 30 czerwca 2016 r. (podwyżka nie miałaby zostać włączona do wynagrodzeń zasadniczych, ale byłaby wypłacana w formie czasowego, dziesięciomiesięcznego dodatku do

Poczta Polska: jest szansa na porozumienie ws. płac pracowników

. Poczta Polska chce uporządkować system wynagradzania pracowników. W lipcu tego roku złożyła stronie związkowej projekt nowego układu zbiorowego. "Proponujemy włączenie do miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tzw. trzynastki oraz po 70 proc. dodatku stażowego i części premii czasowej uzależnionej

Poczta Polska: jest szansa na porozumienie ws. płac pracowników

. dodatku stażowego i części premii czasowej uzależnionej od obecności w pracy. Proponujemy też likwidację dodatku funkcyjnego i konwojowego. Niewłączone do wynagrodzeń zasadniczych części dodatków i środki z dodatku funkcyjnego chcemy pozostawić w funduszu wynagrodzeń i przeznaczać na podniesienie pensji

Zmienić układy zbiorowe. Nauczka z JSW

Zmienić układy zbiorowe. Nauczka z JSW

Konflikt w JSW ujawnił, jak absurdalne zbiorowe układy pracy obowiązują w spółkach z udziałem skarbu państwa. Na ich podstawie trzynasta i czternasta pensja i inne dodatki do wynagrodzeń muszą być wypłacane nawet wtedy, kiedy spółka zamiast wypracować zysk, przynosi straty. W sytuacji pogorszenia

W kopalni jak w "Seksmisji": "Związek rządzi, związek radzi, związek nigdy cię nie zdradzi"

W kopalni jak w "Seksmisji": "Związek rządzi, związek radzi, związek nigdy cię nie zdradzi"

raty, na co nie godzą się związkowcy. Są też przeciwni obniżce wynagrodzeń, którą jako konieczną dla ratowania kopalń zapowiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski z rządu PiS. Chodzi o zmianę w składowych wynagrodzeń, do których zalicza się - obok miesięcznej pensji - barbórkę, 14. pensję

Od 3 tys. do niemal 15 tys. zł. Tyle wynosi średnie wynagrodzenie polskich żołnierzy. Sprawdź, ile zarabiają żołnierze w zależności od stopnia

Od 3 tys. do niemal 15 tys. zł. Tyle wynosi średnie wynagrodzenie polskich żołnierzy. Sprawdź, ile zarabiają żołnierze w zależności od stopnia

oznacza, że ich pensja netto jest niższa od wynagrodzenia szeregowych. Średnie wynagrodzenie: 4326 zł brutto Wraz z kolejnymi stopniami pensja podstawowa rośnie. Podoficerowie otrzymują od 2940 do 3600 zł uposażenia zasadniczego. Ale średnia pensja rysuje się w granicach 4400 zł. W tym wypadku wysokość

Włoscy obrońcy konsumentów przeciwko zmianie czasu

dodatkowym wynagrodzeniu. - W sytuacji przejścia z czasu letniego na zimowy pracodawca musi liczyć się z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za dziewiątą godzinę pracy wraz z dodatkiem za pracę w nadgodzinach (50 lub 100 proc. wynagrodzenia), a w przypadku zmiany czasu z zimowego na letni

W czwartek władze Poczty Polskiej spotkają się ze związkami ws. płac

stronie związkowej projekt nowego układu zbiorowego. "Proponujemy włączenie do miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tzw. trzynastki oraz po 70 proc. dodatku stażowego i części premii czasowej uzależnionej od obecności w pracy. Proponujemy też likwidację dodatku funkcyjnego i konwojowego

Kto z budżetówki zarobi więcej?

likwidację dodatku za wysługę lat. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego ma być powiązany z oceną okresową. Jeżeli więc ktoś jest dobrze oceniany przez szefa i ma wysoką ocenę okresową, może liczyć na większe pieniądze; - likwidację tzw. trzynastek - pieniądze, które do tej pory wypłacano w ramach trzynastek

ZUS dostanie 121 mln zł na podwyżki dla pracowników

posłanki PO Magdaleny Kochan, Jaroszek podał, że średnia pensja w ZUS - bez dodatków i trzynastki - to brutto 3053 zł (według stanu na koniec sierpnia 2015 r.). Dodał, że 84 proc. pracowników zarabia poniżej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej; 36 proc. załogi otrzymuje pensje o wysokości

GUS: zatrudnienie w grudniu 2015 r. było o 1,4 proc. wyższe niż rok wcześniej

wynagrodzeń w ostatnim miesiącu roku to efekt premii i dodatków do pensji, które w wielu przedsiębiorstwach są wypłacane pracownikom właśnie w tym okresie. "Choć to sezonowa poprawa, to trend może być w 2016 roku stabilny. Przede wszystkim podwyżek mogą być pewne osoby otrzymujące minimalne

W poznańskiej fabryce Volkswagena pikieta o podwyżki

Poznaniu. W fabryce pracuje 7 tys. osób, do "Solidarności" należy ok. 4,3 tys. To jedna z najbardziej uzwiązkowionych firm w Polsce. Negocjacje mają dotyczyć systemu wynagrodzeń w najbliższych latach. Jak podkreślają związkowcy, nie jest możliwe ustalenie, o ile docelowo wzrosną płace w

Coraz mniej pracodawców zalega z pensjami. Tak dobrze już dawno nie było

Stowarzyszenia Forum Pracodawców i kieleckiej firmy Fabet produkującej elementy prefabrykowane. Obecnie największe problemy z wypłatą wynagrodzeń mają firmy zatrudniające od 10 do 49 osób. A także te z branż: przetwórstwo przemysłowe, transport, handel, a także opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Z ponad 3,8 mln

Projekt budżetu Kancelarii Sejmu: dochody - 1,3 mln zł, wydatki - 453 mln zł

zmniejszone w porównaniu z bieżącym rokiem o 2,4 mln zł, co związane jest ze zmianą kadencji Sejmu. Wzrosną natomiast o 5 proc. wynagrodzenia pracowników Kancelarii Sejmu i uposażenia poselskie. - Mimo że planujemy wzrost funduszu wynagrodzeń, wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2016 roku maleją w stosunku do

Jaworski: możliwa poprawka zmniejszająca wzrost wynagrodzeń w NIK

pokazuje, że gdzie indziej są czasami bardziej konkurencyjne oferty" - mówił. Poinformował, że w ubiegłym roku średnie wynagrodzenie w NIK razem z dodatkiem stażowym i nagrodami wyniosło ok. 8,2 tys. złotych brutto, a po wzroście w 2016 r. miałoby sięgnąć ponad 8,8 tys. zł. "Nie przekonuje mnie

PIT 2015. Co wpisać w deklarację

pochwalić fiskusowi w zeznaniu rocznym. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia uzyskiwane za pracę (na etacie, z umowy-zlecenia), emerytury i renty (krajowe i zagraniczne), prawa autorskie, przychody z działalności gospodarczej, przychody z wynajmowania mieszkania, zasiłki (np. dla bezrobotnych). Na szczęście

Wielki zarobek szefa koncernu naftowego Shell

Według komunikatu Shella podstawowa płaca prezesa koncernu wyniosła w zeszłym roku 5,6 mln euro, a do tego doszły premie, akcje, wypłaty na poczet przyszłej emerytury oraz inne dodatki. Ben van Beurden otrzymał takie hojne wynagrodzenie w pierwszym roku kierowania Shellem, chociaż zyski koncernu w

Od czwartku płaca minimalna wynosi 1750 zł

dochodzenia do tego poziomu. "Projekt te utknął jednak w komisji sejmowej" - zaznaczył. Postulat podniesienia płacy minimalnej do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia mają także związkowcy z OPZZ. Z wysokością płacy minimalnej są powiązane także inne parametry. Między innymi dodatek do

Europosłowie nie muszą płacić w Polsce podatku

niezależną od emerytury krajowej. To 3,5 proc. wynagrodzenia miesięcznego za każdy rok w Parlamencie, ale nie więcej niż 70 proc. tego wynagrodzenia. Po jednej kadencji ten "dodatek" do emerytury (w wieku 63 lat!) wynosi więc 1400 euro brutto. Po czterech kadencjach to 5600 euro. Nic dziwnego, że

"Rz": Dodatki do górniczych pensji warte 3 mld zł

To ostrożne szacunki, bo niektóre spółki część przywilejów górniczych wliczają do pensji podstawowej. Najwięcej, bo 1,7 mld zł, wydaje rocznie na różnego rodzaju dodatkowe świadczenia Kompania Węglowa. Czternaste pensje to koszt rzędu 289,2 mln zł, specjalny bonus z Karty górnika kosztuje 451,4 mln

"Rzeczpospolita": Dodatki do górniczych pensji warte 3 mld złotych

To ostrożne szacunki, bo niektóre spółki część przywilejów górniczych wliczają do pensji podstawowej. Najwięcej, bo 1,7 mld zł, wydaje rocznie na różnego rodzaju dodatkowe świadczenia Kompania Węglowa. 14. pensje to koszt rzędu 289,2 mln zł, specjalny bonus z Karty Górnika kosztuje 451,4 mln zł, a

Przywileje zawodowe górników, nauczycieli, posłów [PORADNIK]

podstawą jest indywidualne miesięczne wynagrodzenie (pracownikom administracji Kompanii Węglowej została zawieszona na 3 lata), - specjalne wynagrodzenie z Karty górnika - dodatek stażowy (od 20 proc. po miesiącu do 60 proc. po 15 latach pracy dla zatrudnionych pod ziemią), - deputat węglowy dla

Emeryci dostaną niewielkie podwyżki

specjalne jednorazowe dodatki. Będą wypłacane w marcu razem z waloryzacją. Dodatki od 50 zł do 400 zł netto dostaną wszyscy, których świadczenie nie przekracza 2 tys. brutto. Zobacz też: Expose Szydło. Priorytety na pierwsze 100 dni - wiek emerytalny, darmowe leki, 500 zł na każde dziecko

TK zajmie się dodatkami za nadgodziny dla samorządowców

święta. Za pracę ponad normę kobieta nie otrzymała ani wynagrodzenia, ani czasu wolnego i to stało się w efekcie przedmiotem sporu. Gmina zlikwidowała rodzinny dom dziecka w 2010 r. Wcześniej dyrektorka zwolniła się z pracy za wypowiedzeniem i wkrótce później skierowała do sądu pozew, żądając od gminy

Nauczyciele chcą podwyżek. Czy wyjdą na ulice? W południe spotykają się z minister

proc. składają się różne dodatki do płacy zasadniczej, takie jak np. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny. Związkowcy przypominają dane GUS, z których wynika, że średnia pensja nauczycielska jest o ponad 700 zł niższa od średniego wynagrodzenia w Polsce

We wtorek w Sejmie pierwsze czytanie projektu budżetu na 2016 r.

, które - co do zasady - od 2010 r. były objęte tzw. zamrożeniem wynagrodzeń. Budżet przewiduje pieniądze na jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia

Pensje zamrożone częściowo. Jak zmieniły się pensje w budżetówce?

? 1286,16 zł netto! Gdzie te podwyżki? - napisał do nas czytelnik w odpowiedzi na słowa Andrzeja Rzońcy, członka Rady Polityki Pieniężnej. - W sferze budżetowej nie było podwyżek tylko w przypadku części stanowisk. Przeciętne wynagrodzenie w budżetówce wzrosło w latach 2010-14 o 17 proc., tyle samo co w

Blokady węgla nie uratują

tylko o bardziej efektywne wykorzystanie maszyn i wydłużenie pracy górnika przy ścianie, który często traci długie godziny na samo dotarcie do niej. Skansenem jest nasz rozbudowany system płac i górniczych przywilejów. Jak wygląda górniczy pasek? Lista pozycji jest długa: nadwyżka akordowa, dodatek za

"Dziennik Zachodni": Ile zarabiają górnicy?

widział. To prawda, górnicy na tle średniej krajowej zarabiają sporo - ale ich wynagrodzenie różni się i to znacznie od tych statystyk. Niezgodność paska ze statystyką bierze się stąd, że do podawanych w oficjalnych komunikatach średnich stawek w poszczególnych spółkach wliczane są wszelkie górnicze

Zakończył się spór zbiorowy w PKP Cargo

wynagrodzenia dodatkowego w związku ze Świętem Kolejarza będzie uzależniona od wyników finansowych PKP Cargo. Związkowcy domagali się wypłaty 1000 zł na osobę. W 2014 r. kolejarze otrzymali z tytułu Święta Kolejarza 400 zł. W sprawie dodatków za zmianę harmonogramu pracy porozumienie przewiduje powołanie

Szósty dzień tygodnia w pracy. Czy powinniśmy się bać? Kogo obejmie?

wysokość przeciętnego wynagrodzenia - w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r. 4 tys. zł brutto (lub stawka godzinowa - 23,81 zł), a nominalny czas pracy - 168 godzin miesięcznie, to zgodnie z art. 151 1 § 3 podstawą wyliczenia dodatku do normalnej pensji jest 60 proc. wynagrodzenia. Wtedy wynagrodzenie

Związkowiec to nie święta krowa, więc może wylecieć z pracy

wiele dodatków do wynagrodzenia i wiele przywilejów, np. 12 dodatkowych dni urlopu czy 100 proc. płatnego wynagrodzenia na zwolnieniu (zamiast kodeksowych 80 proc.). W Cargo wynagrodzenia ze wszystkimi dodatkami kosztują rocznie ponad miliard złotych, pensje zasadnicze prawie o połowę mniej. Dodatki

Zatrudnienie i płace mają szansę dalej rosnąć w 2016 r. wg analityków

cały rok 2015 r. należy zwrócić uwagę także na fakt, że w grudniu 2014 r. zgłoszono do urzędów ponad 41% mniej miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowych niż w grudniu tego roku.  Wzrost wynagrodzeń w ostatnim miesiącu roku to efekt premii i dodatków do pensji, które w wielu przedsiębiorstwach

Płaca minimalna jedna dla wszystkich?

minimalna wymaga pewnych modyfikacji. Przypomnijmy - dekadę temu płaca minimalna wynosiła ok. 38 proc. średniego wynagrodzenia. Dziś to już prawie 45 proc. Problem w tym, że płaca minimalna jest jedna i przestaje pasować do zróżnicowanej struktury zarobków w kraju. Patrzę na dane GUS o zarobkach w branżach

Zatrudnienie ma szansę dalej rosnąć wraz z rosnącą presją płacową wg analityków

Warszawa, 16.12.2015 (ISBnews) - Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia była nieco lepsza od oczekiwań rynkowych. Zdaniem analityków w najbliższym miesiącach należy oczekiwać dalszego wzrostu płac przy trudnym do określenia wzrostu poziomu zatrudnienia ze względu na zmiany dotyczące

100 tys. nauczycieli bez pracy po reformie PiS?

zarabia brutto średnio 2718 zł, kontraktowy 3017 zł, mianowany 3913 zł, a dyplomowany 5000 zł. Te kwoty uwzględniają wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki, m.in. za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody. Na przykład w grupie

Pracowniczy program emerytalny w spółce Tauron Ciepło

. wynagrodzenia pracownika. Składki będą odprowadzane na konta pracowników przez pracodawcę. W dniu przejścia na emeryturę pracownik będzie mógł wybrać zgromadzone pieniądze w całości lub pobierać z uskładanej kwoty co miesiąc dodatek do emerytury. W przypadku śmierci pracownika składki nie przepadają, ale są

PwC: najwyższe płace zarządów firm ubezpieczeniowych, mediowych i banków

;Kształtowanie wynagrodzeń kadry zarządzającej na zasadach zbliżonych do rynkowych stwarza korzystne warunki do zatrudniania najlepszych specjalistów z rynku i rozwoju przedsiębiorstw kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki. Zmniejszenie dysproporcji w płacach pomiędzy spółkami z istotnym udziałem

Stawka godzinowa? Za mniej nie pracuję

jednoznaczny. Płaca minimalna nie może być mniejsza niż 50 proc. średniej płacy w gospodarce narodowej (obecnie 4070 zł brutto). Zapowiada także likwidację przepisu ograniczającego do 80 proc. wysokość minimalnego wynagrodzenia dla osób wchodzących na rynek pracy. PiS chce też zupełnego novum w polskim

Ogródek nauczycielski, czyli bonus za pracę na wsi, do likwidacji

Dodatek wiejski należy się nauczycielom zatrudnionym na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców. Wynosi 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Dostaje go ok. jedna trzecia wszystkich nauczycieli - 190 tys. osób. Wśród nich jest pani Barbara ucząca w podstawówce w jednej z lubelskich wsi. Jak ponad

Mleczny kłopot Podlasia, czyli jeden region, gdzie spadają płace

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2015 roku w całej Polsce wyniosło 4054,89 zł. Kilka województw uplasowało się powyżej średniej krajowej, np. dolnośląskie, pomorskie, śląskie i - rekordowe - mazowieckie (5156,30 zł). Najmniej zarabiali mieszkańcy warmińsko-mazurskiego

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

proc. - Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych - blisko 6 proc. - Czternasta pensja - ponad 5 proc. - Deputat węglowy - ok. 5 proc. - Barbórka - ponad 4 proc. Dodatki za szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy - blisko 3 proc. Pracownicy KGHM mają prawa też do nagrody

Minister spraw wewnętrznych spotkała się ze związkowcami

, które mają motywować i zachęcać do dłuższego pozostawania funkcjonariuszy w formacji. Prace są obecnie na etapie konsultacji wewnątrzresortowych i końcowych analiz. Niebawem projekt trafi do uzgodnień międzyresortowych oraz dalszych konsultacji ze związkami mundurowymi. Zmiany zasad naliczania dodatku

PiS: założenia makroekonomiczne budżetu na 2016 r. są realistyczne

Projekt budżetu na 2016 rok zakłada, że wzrost PKB wyniesie 3,8 proc.; średnioroczna inflacja - 1,7 proc.; a deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 2,8 proc. PKB. Jaworski, podczas drugiego czytania projektu ustawy budżetowej na 2016 r., dodał, że weryfikacji będą też podlegać prognozy

Prawie 21 mln zł na podwyżki na Uniwersytecie i Politechnice

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło w tym roku 950 mln zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych. To druga z trzech transz podwyżek, które do 2015 r. mają spowodować wzrost przeciętnych wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych o 30 proc. Oznacza to, że co roku

2 mln Polaków bierze pensję pod stołem

obietnice, strefa nieopodatkowanej pracy będzie rosnąć. - Do szarej strefy będzie wpychało ludzi wprowadzenie godzinowej płacy minimalnej w umowach-zleceniach - mówi Aleksander Łaszek z FOR. Osoby, które do tej pory pracowały za niższe stawki, ale na umowach, teraz mogą dostawać wynagrodzenie tylko pod

NIK: W administracji publicznej mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety

zarabiających lepiej od mężczyzn tylko 15 proc. W 73 proc. badanych stanowisk mężczyźni mają też wyższe od kobiet wynagrodzenia łączne, czyli pensję zasadniczą wraz z dodatkami. Znaczące różnice w zarobkach - od kilkunastu do kilkudziesięciu procent - na rzecz mężczyzn występują w wypadku 43 proc. badanych

Niemiecka stawka minimalna już nie straszy polskich przewoźników

) m.in. listy kierowców i dokumenty potwierdzające, że płacą im stosowne stawki. W dodatku muszą przechowywać np. umowy o pracę kierowców i regulaminy wynagradzania. Cały komplet dokumentów winien być przetłumaczony na niemiecki i gotowy do okazania na prośbę niemieckich urzędników. Błędy nasi zachodni

Kto obroni polskich przewoźników?

świadczeniu usług w innych krajach. Polskie przepisy dotyczące wynagradzania kierowców ciężarówek są skomplikowane, co działa na niekorzyść firm. Wynagrodzenie podstawowe - zwykle około 2 tys. zł miesięcznie - to tylko część dochodów otrzymywanych przez kierowcę. Do tego dochodzą różne dodatki: nadgodziny

Chińscy aparatczycy i urzędnicy dostaną podwyżki

Wzrosną też pensje urzędników niższych szczebli - z obecnych 315 zł do ok. 660 zł. Cytowani przez gazetę chińscy eksperci tłumaczą, że podwyżka była koniecznością, bo coraz więcej urzędników odchodziło z powodu niskich pensji. Wzrost płac ma powstrzymać korupcję w ich szeregach i podnieść ich

"PB": Dwa razy więcej dla dyplomowanego menedżera

Jak wynika z "Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń 2012" firmy Sedlak & Sedlak, mediana wynagrodzeń absolwentów MBA to 16 tys. zł, a pozostałych - prawie 7,4 tys. zł brutto (z uwzględnieniem wszystkich dodatków pieniężnych). W firmach prywatnych kierownicy po MBA zarabiają 17 tys. zł, a w

"Puls Biznesu": Dwa razy więcej dla dyplomowanego menedżera

Jak wynika z "Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2012" firmy Sedlak&Sedlak, mediana wynagrodzeń absolwentów MBA to 16 tys. zł, a pozostałych prawie 7,4 tys. zł brutto (z uwzględnieniem wszystkich dodatków pieniężnych). W firmach prywatnych kierownicy po MBA zarabiają 17 tys. zł, a w

Kopacz odmraża pieniądze dla urzędników

. organizacyjnych" - napisało nam Ministerstwo Finansów. Nauczyciele nie dostaną Rząd zaznacza, że "w 2016 r. planowane jest przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które - co do zasady - od 2010 r. były objęte zamrożeniem płac". A to oznacza, że na podwyżki nie

Jaworski: możliwa poprawka zmniejszająca wzrost wynagrodzeń w NIK

zasilenie administracji rządowej. To pokazuje, że gdzie indziej są czasami bardziej konkurencyjne oferty" - mówił. Poinformował, że w ubiegłym roku średnie wynagrodzenie w NIK razem z dodatkiem stażowym i nagrodami wyniosło ok. 8,2 tys. złotych brutto, a po wzroście w 2016 r. miałoby sięgnąć ponad 8,8

W Lubuskiem rynek pracy czy pracownika? Odpowiedź jest w tym raporcie

Lubuskiem średnio 2,8 tys., do nawet 6 tys. zł brutto. To wynagrodzenia razem z premiami i dodatkami. Z raportu wynika, że obecnie pracodawcy mają największy problem ze znalezieniem osób na stanowiska specjalistyczne. Chcąc zatrzymać pracownika w firmie lub znaleźć właściwą osobę na rynku pracy, trzeba

TK: dodatki za nadgodziny nie należą się samorządowcom

święta. Za pracę ponad normę kobieta nie otrzymała ani wynagrodzenia, ani czasu wolnego i to stało się w efekcie przedmiotem sporu. Gmina zlikwidowała rodzinny dom dziecka w 2010 r. Wcześniej dyrektorka zwolniła się z pracy za wypowiedzeniem i wkrótce później skierowała do sądu pozew, żądając od gminy

Pielęgniarki rozgniewane propozycją rządu. 300 zł podwyżki to za mało, będzie strajk

września 2015 do czerwca 2016 dodatek (niewliczany do podstawy wynagrodzenia) średnio po 300 zł brutto, czyli 174 zł na rękę. - To nie do zaakceptowania - stwierdziła wczoraj po kolejnej turze negocjacji Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. I

Ile naprawdę zarabiają nauczyciele w Polsce? W porównaniu z Zachodem jesteśmy w ogonie stawki

płaconym stopniem nauczycielskim w Polsce i taki belfer może już co najwyżej liczyć na szereg przysługujących mu dodatków, np. funkcyjnych (do funkcji dyrektora lub wicedyrektora) czy słynnych "trzynastek". Czytasz nas mobilnie i nie widzisz wykresu? Znajdziesz go tutaj»> Jakie są

Kalendarium ISBnews

? Czy bez StartUpów możliwy jest rozwój gospodarczy?"  --11:00: Posiedzenie Senatu - złożenie przysięgi przez powołanych przez Senat członków Rady Polityki Pieniężnej --12:00: Posiedzenie Sejmu - m.in. ustawa o jednorazowym dodatku dla emerytów i rencistów --14:00: GUS poda dane o

Zwolnienia grupowe w PZU. Firma zapowiada dodatkowe odprawy

zostały zaproponowane zmiany umowy. Zmiany warunków pracy dotyczyły zarówno zmiany stanowisk - aby dostosować je do nowych struktur organizacyjnych - jak i zmiany poziomu wynagrodzeń. Z tymi, którzy nie przyjęli nowych ofert, PZU rozwiązało umowy. Pod koniec 2009 r. pracę straciło 300 osób. W 2010 r

W górnictwie znowu wrze. Zarząd Kompanii Węglowej wypowiedział porozumienie ze związkami

wynagrodzeniam, takich jak np. 14. pensja, nagroda barbórkowa czy inne dodatki. Pozbawienie pracowników tego typu świadczeń oznaczałoby zauważalny spadek średniego wynagrodzenia bez obniżki stawek zasadniczych. A na to zgody związkowców nie ma. Związkowcy protestują - Chcemy, żeby wszystko odbyło się zgodnie z

Czy da się utrzymać nauczycielskie przywileje? [PORADNIK]

: "Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych (...)". Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla

Jest projekt budżetu na 2016 r. Ogromny wzrost wydatków

nowelizacji, urosły o prawie 36 mld zł (do 368,5 mld), czyli o przeszło 10 proc. W tym wzroście jest kilkanaście miliardów na dodatki w wysokości 500 zł na dzieci, które mają być wypłacane od kwietnia. Do tego prawie miliard złotych na restrukturyzację górnictwa. Będzie też planowane już przez poprzedni rząd

Sejm. Nie ma zgody, że 65 proc. podatek wyeliminuje patologie

; - mówił. Gabriela Masłowska z PiS wyjaśniła przedstawiając projekt, że część pracowników uzyskujących ponadprzeciętne wynagrodzenia, często w wyniku różnych powiązań i układów, została rażąco uprzywilejowana. Uzyskali oni prawo do odpraw lub wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji przez okres dłuższy

Protest zbiorowy w PKP Cargo to próba użycia kampanii wyborczej wg ekspertów

robią wszystko, aby na nowo doprowadzić firmę do kłopotów finansowych" - stwierdził w rozmowie z ISBnews. Związkowcy żądają podwyżek w wysokości 250 zł podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, co oznacza podwyżkę w wysokości do 460 zł brutto na pracownika. Spełnienie tych żądań to koszt około 120

Byli komisarze Unii Europejskiej zrzekają się wysokich odpraw

- tłumaczą służby prawne w KE. Mogą oni zatem pobierać i odprawę, i pensję z europarlamentu. Podstawowe wynagrodzenie europosła to obecnie około 8 tys. euro brutto. Do tego dochodzą jeszcze dodatki (niewliczane do pensji podstawowej), w tym diety w wysokości 304 euro za każdy dzień wykonywania obowiązków w

Prezes Poczty Polskiej: największe wyzwanie to wejście spółki na GPW

włączyć dodatki niezwiązane bezpośrednio z efektami pracy. W lipcu tego roku złożyliśmy stronie związkowej projekt nowego układu zbiorowego. Proponujemy włączenie do miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tzw. trzynastki oraz po 70 proc. dodatku stażowego i części premii czasowej uzależnionej od

Ubezpieczenie L4 dla mundurowych pod lupą służb

Jeszcze niedawno mundurowi na zwolnieniu chorobowym dostawali 100 proc. poborów, z dodatkami i nagrodą roczną. Od czerwca dostają 80 proc. wynagrodzenia, czyli tyle, ile cywile. Jak pisaliśmy w połowie października, po zmniejszeniu wynagrodzenia za chorobowe liczba żołnierzy na L4 spadła o jedną

Mieszkanie w cudzym mniej straszne od kredytu?

była więc ona o ponad 3 proc. niższa niż pięć lat wcześniej. Największy spadek czynszu NBP odnotował w Krakowie - z niespełna 31 do ok. 28,5 zł za m kw., czyli o blisko 8 proc. W dodatku jest to jedno z tych miast, w których rynek najmu jest stabilny. Podobnie jak w Warszawie, z tą różnicą, że w

Dlaczego Amazon ugina się pod presją i daje podwyżki w Polsce?

pracę. "Reakcją pracodawcy są represje. W kolejnych dniach przeprowadzono szereg rozmów dyscyplinujących, zawieszając (z prawem do wynagrodzenia) co najmniej pięcioro pracowników, głównie kobiet" - poinformował działający w Sadach związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza. Związkowcy wszczęli

W soboty pracujemy niezgodnie z przepisami

wyliczony dodatek finansowy (200 zł netto dla osoby zarabiającej średnią krajową). Dziś nie można płacić za pracę w sobotę. Wypłata "sobotniego" wynagrodzenia będzie możliwa na wniosek pracownika. On sam ma zdecydować, co jest dla niego korzystniejsze - wolne czy pieniądze. Prace idą ekspresowo

O 140 proc. wzrosła kwota niewypłaconych wynagrodzeń pracowniczych

. ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy). Część pracodawców usprawiedliwia się, że nie wiedziało, że dane świadczenie przysługuje pracownikowi. Dotyczy to m.in. dodatku nocnego oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Sporadyczne, zdaniem

"Jesteśmy po prostu biedni", czyli ile naprawdę zarabiają Polacy

mną a sąsiadem nadal byłyby takie same - mówi prof. Maria Drozdowicz-Bieć ze Szkoły Głównej Handlowej. - Jedynym efektem takiej podwyżki byłaby inflacja - dodaje. Na dodatek statystyka, którą dysponujemy co miesiąc, jest bardzo okrojona. Nie mamy w niej sprawozdań z najmniejszych firm, sfery

Gillette w Łodzi. Przenoszą miejsca pracy z Berlina

złudzeń, że dziurę tę da się jakoś zasypać. Można jedynie próbować ją zmniejszyć. Zarząd firmy ma pomysł, jak to zrobić. Niemieckie związki zawodowe są bardzo silne. Już dawno wywalczyły sobie 35-godzinny tydzień pracy. Ponadto pracownikom wypłacanych jest wiele dodatków do wynagrodzenia. Gazeta nie

"Dziennik Gazeta Prawna": Małe firmy płacą oficjalnie najmniej

wynagrodzenie zbliżone do pensji minimalnej, a rekompensują to, dokładając im na lewo stałe premie czy dodatki. Prof. Zenon Wiśniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwraca uwagę, że prawdziwy problem pojawi się w przyszłości, gdy mało zarabiający pracownicy będą przechodzić na emerytury. A te

Protest dokerów z DCT. Spór o wynagrodzenia i prawa pracownicze

działaczy "S" oraz pracownika, który wystąpił o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy. Podwyżek nie odczuli, proponowali tysiąc brutto Najważniejszy postulat związkowców to wzrost wynagrodzeń. W przysłanym do mediów komunikacie związkowcy, powołując się na wykaz uzyskany od pracodawcy, napisali

Adamczyk: sytuacja w PKP Cargo jest "bardzo niezdrowa"

niż średnie wynagrodzenie w Polsce. Jak wskazał, według GUS przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2015 r. to 3854,88 zł a średnie wynagrodzenie po podwyżce w lipcu br. w PKP Cargo - 4311,44 zł. Związkowcy w przesłanym do zarządu spółki zawiadomieniu napisali, że krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy w

Adamczyk: sytuacja w PKP Cargo jest "bardzo niezdrowa"

niż średnie wynagrodzenie w Polsce. Jak wskazał, według GUS przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2015 r. to 3854,88 zł a średnie wynagrodzenie po podwyżce w lipcu br. w PKP Cargo - 4311,44 zł. Związkowcy w przesłanym do zarządu spółki zawiadomieniu napisali, że krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy w

Pensje z najwyższej półki. Szef Fed zarabia mniej niż prezes NBP. A prezes Orlenu - 20 razy więcej niż wojewoda mazowiecki

. funtów, plus pieniądze na wynajęcie domu - 250 tys. funtów. Razem daje to 874 tys. funtów, czyli 4,676 mln zł. Prezes Europejskiego Banku Centralnego musi się zadowolić wynagrodzeniem 371 148 euro rocznie plus dodatkiem 107 tys. euro, czyli łącznie ok. 478 tys, euro - ok. 2 mln zł rocznie. Szef

Ile zarabiają górnicy? Przeciętna pensja 6 tys zł. W 2012 r. co czwarty otrzymał co najmniej 9 tys. zł premii

wynagrodzeń według zawodów. W wyliczeniach uwzględnione są w odpowiedniej proporcji dodatkowe roczne wypłaty z zysku, trzynaste pensje, dodatkowa wypłata z okazji Barbórki (tzw. czternastka), nagrody regulaminowe i uznaniowe oraz inne dodatki (np. deputat węglowy). Poniższe dane przedstawiają kwoty brutto w

Disney może mieć poważne kłopoty. Zwalniali Amerykanów, aby zatrudnić imigrantów? Jest pozew

; - napisał Disney w oświadczeniu. "W przeciwieństwie do twierdzeń, pani Moore dostała propozycję pracy na nowym stanowisku i porównywalne z poprzednim wynagrodzenie, a ponad stu pracowników dotkniętych zmianami zostało ponownie zatrudnionych" - poinformowała firma. Chcesz wiedzieć szybciej? Polub

"DGP": W 2014 r. płaca minimalna wzrośnie o 88 zł

Według gazety podwyżki nie da się uniknąć, a jej wysokość wynika z ustawy. O tym, jaka będzie ostateczna kwota, zdecyduje rząd wraz z partnerami społecznymi. Poziom najniższej pensji poznamy do 15 września. Od niej zależeć będą nie tylko minimalne stawki wynagrodzeń, ale również wysokość dodatków

Pracownicy budżetówki żądają podwyżek. Będą pozwy zbiorowe?

liczyć nie mogą. - W stosunku do pozostałych pracowników sądów niestety obowiązuje zasada, że fundusz płac jest zamrożony. Na solidne podwyżki mogą liczyć pracownicy szkolnictwa wyższego. Na podwyżki dla naukowców w latach 2013-15 rząd przeznaczył blisko 6 mld złotych. Wzrosły także dodatki służbowe w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - dodatki do wynagrodzenia

Bestsellery