dodatki do wynagrodzenia

ml, PAP

"DGP": Urzędnicy bez trzynastek

"DGP": Urzędnicy bez trzynastek

Rada Służby Cywilnej postuluje likwidację trzynastek i innych stałych dodatków do pensji. Uważa też, że wynagrodzenie pracowników administracji publicznej powinno zależeć od efektywności i jakości ich pracy - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Za obniżenie pensji dodatek wyrównawczy

Prawo pracy nie gwarantuje wszystkim zatrudnionym rekompensaty w przypadku obniżenia wynagrodzenia przez pracodawcę. Pracownik musi się pogodzić z tym faktem lub ewentualnie zmienić miejsce pracy. Jednak w niektórych sytuacjach pracownicy są chronieni przed finansowymi konsekwencjami zmiany wysokości ich wynagrodzenia. Mogą bowiem otrzymać dodatek wyrównawczy.

PZU: Dla pracowników premie za wyniki zamiast stałych nagród

Największy polski ubezpieczyciel chce zmienić system wynagrodzeń pracowników. Zapowiada likwidację stałych premii miesięcznych, nagród jubileuszowych i rocznych. W zamian pracownicy dostaną dodatki zależne od osiąganych przez nich wyników

Zwolnienia i obniżki pensji w "Dzienniku"

Zwolnienia i obniżki pensji w "Dzienniku"

Piekarskiego wynagrodzenia spadną średnio o 20-30 proc. Restrukturyzacja rozpocznie się we wrześniu. - Na dzisiejszym zebraniu jasno powiedziano nam, że nie będzie dodatku warszawskiego. Jako osobny grzbiet i marka zniknie też "Wall Street Journal Polska" - mówi jeden z dziennikarzy "Dziennika

Dodatkowo zapłacą za sobotę? Projekt zmian w kodeksie pracy

Dodatkowo zapłacą za sobotę? Projekt zmian w kodeksie pracy

powszechny, a najczęściej dotyczy to pracy w sobotę, np. w handlu. Projekt przewiduje, że w przypadku złożenia wniosku przez pracownika lub w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego (np. układ kalendarza, nieobecność pracownika spowodowana chorobą) pracownikowi przysługiwać będzie dodatek do

Więcej zarobisz w sektorze publicznym niż w prywatnym

W lipcu, przeciętny pracownik instytucji lub firmy państwowej zarobił o 644 złotych więcej niż pracownik sektora przedsiębiorstw prywatnych. Rok temu dysproporcja była o 160 złotych mniejsza - wynika z danych przedstawionych przez dziennik.Według danych GUS, w lipcu pensja przeciętnego pracownika se

Ile płacą 668 pracownikom Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego? 32,5 mln zł rocznie

Ile płacą 668 pracownikom Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego? 32,5 mln zł rocznie

stanowiska państwowe. Na pensje wojewody i wicewojewody składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek stażowy, który wynosi od 5 do 20 proc. płacy podstawowej w zależności od przepracowanych lat pracy. Wojewoda pomorski otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 7 772,50 zł, dodatek

Kiedy pracownikowi należy się odszkodowanie?

;przywrócenie do pracy za niemożliwe do uwzględnienia lub nieceloweUWAGA! Odszkodowania, o których mowa powyżej, przysługują w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, jednak nie mniej niż za okres wypowiedzenia. Podkreślmy, iż w przypadku naruszenia przez

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 80 zł

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 80 zł

Od 2014 r. wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy będzie musiało wynosić co najmniej 1344 zł brutto - nie może być niższe niż 80 proc. płacy minimalnej.Z wysokością płacy minimalnej są powiązane także m.in. dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej

Europosłowie nie muszą płacić w Polsce podatku

Europosłowie nie muszą płacić w Polsce podatku

niezależną od emerytury krajowej. To 3,5 proc. wynagrodzenia miesięcznego za każdy rok w Parlamencie, ale nie więcej niż 70 proc. tego wynagrodzenia. Po jednej kadencji ten "dodatek" do emerytury (w wieku 63 lat!) wynosi więc 1400 euro brutto. Po czterech kadencjach to 5600 euro. Nic dziwnego, że

PwC: najwyższe płace zarządów firm ubezpieczeniowych, mediowych i banków

;Kształtowanie wynagrodzeń kadry zarządzającej na zasadach zbliżonych do rynkowych stwarza korzystne warunki do zatrudniania najlepszych specjalistów z rynku i rozwoju przedsiębiorstw kluczowych z punktu widzenia polskiej gospodarki. Zmniejszenie dysproporcji w płacach pomiędzy spółkami z istotnym udziałem

"Dziennik Zachodni": Ile zarabiają górnicy?

widział. To prawda, górnicy na tle średniej krajowej zarabiają sporo - ale ich wynagrodzenie różni się i to znacznie od tych statystyk. Niezgodność paska ze statystyką bierze się stąd, że do podawanych w oficjalnych komunikatach średnich stawek w poszczególnych spółkach wliczane są wszelkie górnicze

Związki zawodowe FO Dębica porozumiały się z zarządem spółki

emerytalne finansowane przez pracodawcę, przyznania jednorazowej nagrody oraz podwyższenia dodatku za pracę w porze nocnej. Zgodnie z przepisami obowiązującego w spółce Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ('ZUZP'), związki zawodowe i pracodawca negocjują podwyżki wynagrodzeń do końca marca każdego roku. W

Prawie 21 mln zł na podwyżki na Uniwersytecie i Politechnice

Prawie 21 mln zł na podwyżki na Uniwersytecie i Politechnice

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło w tym roku 950 mln zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych. To druga z trzech transz podwyżek, które do 2015 r. mają spowodować wzrost przeciętnych wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych o 30 proc. Oznacza to, że co roku

Związki zawodowe weszły w spór zbiorowy z FO Dębica ws. podwyżek płac

dotyczyły podwyżki wynagrodzenia, wzrostu indywidualnej składki na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne finansowane przez pracodawcę, przyznania jednorazowej nagrody oraz podwyższenia dodatku za pracę w porze nocnej. Zgodnie z przepisami obowiązującego w spółce Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy ('ZUZP

NIK: W administracji publicznej mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety

zarabiających lepiej od mężczyzn tylko 15 proc. W 73 proc. badanych stanowisk mężczyźni mają też wyższe od kobiet wynagrodzenia łączne, czyli pensję zasadniczą wraz z dodatkami. Znaczące różnice w zarobkach - od kilkunastu do kilkudziesięciu procent - na rzecz mężczyzn występują w wypadku 43 proc. badanych

Prezes Poczty Polskiej: największe wyzwanie to wejście spółki na GPW

włączyć dodatki niezwiązane bezpośrednio z efektami pracy. W lipcu tego roku złożyliśmy stronie związkowej projekt nowego układu zbiorowego. Proponujemy włączenie do miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tzw. trzynastki oraz po 70 proc. dodatku stażowego i części premii czasowej uzależnionej od

"PB": Dwa razy więcej dla dyplomowanego menedżera

"PB": Dwa razy więcej dla dyplomowanego menedżera

Jak wynika z "Ogólnopolskiego badania wynagrodzeń 2012" firmy Sedlak & Sedlak, mediana wynagrodzeń absolwentów MBA to 16 tys. zł, a pozostałych - prawie 7,4 tys. zł brutto (z uwzględnieniem wszystkich dodatków pieniężnych).W firmach prywatnych kierownicy po MBA zarabiają 17 tys. zł, a w

"Puls Biznesu": Dwa razy więcej dla dyplomowanego menedżera

Jak wynika z "Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2012" firmy Sedlak&Sedlak, mediana wynagrodzeń absolwentów MBA to 16 tys. zł, a pozostałych prawie 7,4 tys. zł brutto (z uwzględnieniem wszystkich dodatków pieniężnych). W firmach prywatnych kierownicy po MBA zarabiają 17 tys. zł, a w

Pracownicy budżetówki żądają podwyżek. Będą pozwy zbiorowe?

Pracownicy budżetówki żądają podwyżek. Będą pozwy zbiorowe?

liczyć nie mogą. - W stosunku do pozostałych pracowników sądów niestety obowiązuje zasada, że fundusz płac jest zamrożony. Na solidne podwyżki mogą liczyć pracownicy szkolnictwa wyższego. Na podwyżki dla naukowców w latach 2013-15 rząd przeznaczył blisko 6 mld złotych. Wzrosły także dodatki służbowe w

O 140 proc. wzrosła kwota niewypłaconych wynagrodzeń pracowniczych

O 140 proc. wzrosła kwota niewypłaconych wynagrodzeń pracowniczych

. ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy).Część pracodawców usprawiedliwia się, że nie wiedziało, że dane świadczenie przysługuje pracownikowi. Dotyczy to m.in. dodatku nocnego oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Sporadyczne, zdaniem

Skandalicznie wysokie dochody elit polskiego biznesu

Skandalicznie wysokie dochody elit polskiego biznesu

podatkowe dla elit biznesu. Obecnie składki emerytalno-rentowe są odprowadzane wyłącznie do kwoty 30-krotności średniego wynagrodzenia. Innymi słowy, krezusi biznesu przestają je płacić już na początku roku. Ponadto podatki w Polsce należą do najmniej progresywnych w Unii Europejskiej. Dochody

"DGP": W 2014 r. płaca minimalna wzrośnie o 88 zł

"DGP": W 2014 r. płaca minimalna wzrośnie o 88 zł

Według gazety podwyżki nie da się uniknąć, a jej wysokość wynika z ustawy. O tym, jaka będzie ostateczna kwota, zdecyduje rząd wraz z partnerami społecznymi.Poziom najniższej pensji poznamy do 15 września. Od niej zależeć będą nie tylko minimalne stawki wynagrodzeń, ale również wysokość dodatków za

"Dziennik Gazeta Prawna": Małe firmy płacą oficjalnie najmniej

wynagrodzenie zbliżone do pensji minimalnej, a rekompensują to, dokładając im na lewo stałe premie czy dodatki. Prof. Zenon Wiśniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwraca uwagę, że prawdziwy problem pojawi się w przyszłości, gdy mało zarabiający pracownicy będą przechodzić na emerytury. A te

"Dziennik Gazeta Prawna": Małe firmy płacą oficjalnie najmniej

wynagrodzenie zbliżone do pensji minimalnej, a rekompensują to, dokładając im na lewo stałe premie czy dodatki. Prof. Zenon Wiśniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwraca uwagę, że prawdziwy problem pojawi się w przyszłości, gdy mało zarabiający pracownicy będą przechodzić na emerytury. A te

Podwyżki w tarnowskich Azotach. Równają w górę

zasadniczej średnio o 150 zł już od najbliższego miesiąca oraz dodatku zmianowego o 50 zł (z wyrównaniem od 1 stycznia). Ponadto strony uzgodniły przyrost funduszu motywacyjnego o 55 proc. w stosunku do ubiegłorocznego. Jak wynika z komunikatu Grupy Azoty, "w wyniku tych decyzji przyrost przeciętnego

Dostawali podwyżki przez 5 lat z rzędu. Chcą kolejnej

potrzebne do wypłacenia 9-procentowej podwyżki nauczycielom od 1 stycznia przyszłego roku. Według "S" byłoby to spełnieniem obietnicy danej kilka lat temu przez premiera Donalda Tuska. Związek przypomina, że od 2012 roku wynagrodzenia nauczycieli pozostają na niezmienionym poziomie. Zapomina

Zwolnienia w grupie PZU. Pracę może stracić nawet 836 osób

Życie SA. Kolejnym 600. osobom zostaną zaproponowane zmiany umowy. Zmiany warunków pracy będą dotyczyły zarówno zmiany stanowisk - aby dostosować je do nowych struktur organizacyjnych - jak i zmiany poziomu wynagrodzeń. - Jeśli nie przyjmą zaproponowanej zmiany warunków zatrudnienia to, możliwości są

Związkowcy z KGHM walczą o premie. Stracili na podatku

wynagrodzenia, wypłacanego jako premia, zależnie od wielkości zysku. - Domagaliśmy się zmiany progów, które stanowią o należnym nam procencie. W lutym tego roku wynegocjowaliśmy porozumienie - mówi Szarek. Do tej pory, powyżej miliarda złotych zysku, za każde 100 mln zł premia pracownika zwiększała się o 0,5

Włochy: Rekordowa premia dla pracowników Ferrari

Po dwóch ratach premii, każda po 1000 euro już wypłaconych załogom, teraz każdy dostanie jeszcze wyrównanie w wysokości 2096 euro. To zaś oznacza, że w przypadku młodych stażem pracowników cały dodatek, czyli 4096 euro, będzie stanowić 20 procent ich rocznego wynagrodzenia. Włoskie media

Ekonomiści: Stagnacja wynagrodzeń może zaszkodzić polskiej gospodarce

wyższe o ponad 2 proc. Ale wzrost płac realnych tylko w jednym z sektorów gospodarki, a w dodatku w firmach zatrudniających więcej niż dziewięć osób, nie do końca miarodajnie pokazuje rzeczywiste trendy. Po pierwsze dlatego, że w przemyśle pracuje tylko nieco ponad 20 proc. zatrudnionych w polskiej

Związki zawodowe na poczcie: będzie wojna totalna?

. Teraz listonosz zarobi za dostarczenie listu albo paczki do naszych rąk. Nie dostarczy? Dostanie mniej. Co na to związki? Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Prezes Poczty Polskiej Jerzy Jóźkowiak wypowiedział we wtorek układ ze związkami w sprawie płac. Teraz wynagrodzenia na poczcie będą uzależnione

PZU zwalnia wszystkich pracowników... Ale tylko na chwilę

należnych pracownikom w danym kwartale. Dodatek do płacy zasadniczej będzie w całości zależny od oceny wykonywanej pracy. Powód? - Chcemy dostosować wynagrodzenia do standardów rynkowych i zwiększyć udział składników o charakterze motywacyjnym w uposażeniu każdego z pracowników grupy PZU. Celem tych działań

Płace w zamrażarce ministra finansów. Czas na sędziów

mogliby też liczyć asesorzy prokuratorscy, referendarze sądowi, członkowie komisji i zespołów konkursowych i egzaminacyjnych.Zamrożone zostałyby diety, dodatki i inne świadczenia, których wysokość jest powiązana z wynagrodzeniem sędziowskim lub prokuratorskim. Przykładowo, nie wzrosłyby rekompensaty

Majątki prezydentów. Gdzie jest Rafał Dutkiewicz [RANKING]

rządowej ustawie budżetowej. Podobne zasady stosuje się również przy ustalaniu wynagradzania marszałków, wicemarszałków, starostów, burmistrzów i wójtów. W ubiegłym roku wynagrodzenie nie mogło przekroczyć 12,365 tys. zł brutto miesięcznie razem z dodatkami funkcyjnym i specjalnym. Nie wlicza się w to

Polacy w Niemczech, zamiast pracować, pili. Musieli zatrudnić Turków

podwykonawca wysyłała ich m.in. na budowy hal w Monachium, Poczdamie i Regensburgu na terenie Niemiec. "Jak się chce pracować, a nie pić i imprezować, to praca jest i kasa jest" "Praca od skowronka do nietoperza. Kasa wpływa po monitach z miesięcznym opóźnieniem, mało tego i w dodatku okrojona

Wynagrodzenie urlopowe dla wypoczywającego pracownika

. Natomiast w przypadkach znacznego wahania, okres z którego przyjmowane są te składniki może być przedłużony do 12 miesięcy (art. 172 K.p.).Co uwzględniamy w wynagrodzeniu urlopowym?W wynagrodzeniu za czas urlopu uwzględnia się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy. Powyższe wynika z

"Dziennik Polski": Niższe wyrównania dla nauczycieli od gmin

. Pensja nauczyciela składa się bowiem z wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za zastępstwa i godziny ponadwymiarowe, nagród i różnych dodatków. Nie wszystkie gminy wypłacają jednak te dodatki w odpowiedniej wysokości. Dlatego średnia roczna wychodzi poniżej ustalonych minimów.Wówczas, zgodnie z Kartą

Rząd zajmie się projektem założeń ustawy o pracy na statkach morskich

często armatora. Według nowej regulacji wynagrodzenie marynarzy będzie składało się z części podstawowej (określonej stawką godzinową lub miesięczną) oraz dodatku morskiego. Część dodatku morskiego dla marynarzy zatrudnionych na statkach w żegludze międzynarodowej ma być zwolniona z opodatkowania

PIP: ok. 460 pracowników JSW może mieć zaniżone wynagrodzenia

motywacyjnej oraz dodatku przodowego. W myśl porozumienia z maja 2011 r. ten sam zatrudniony powinien dostać też premię, dodatek za staż i dodatek za pracę w szkodliwych warunkach, jednak w wynagrodzeniu nowo zatrudnionych pracowników nie uwzględniono tych ostatnich składników. Według wyliczeń PIP różnica w

Nomenklatura nie tylko w PRL

kieszeni dodatki. Tyle że nie bardzo wiadomo, jak można inaczej takie wynagrodzenie ustalać. Jeśli inaczej nie można, to przed wyborami do parlamentu europejskiego powinno się obowiązkowo podawać, jakie wynagrodzenia, diety i inne przywileje czekają na eurodeputowanego. Myślę, że wyborcy powinni mieć pełną

Deputat piwny, rabat na opony. I takie bywają pakiety socjalne

Solaris Bus & Coach ma dla swoich pracowników rozbudowany system motywacyjny i socjalny. Zatrudnione w fabryce osoby mogą liczyć na miesięczną premię uznaniową do 30 proc. wynagrodzenia. Pieniądze przyznawane są w zależności od liczby i jakości wyprodukowanych pojazdów. Do tego dochodzi tzw. "

Ile naprawdę zarabia Polak? Połowa z nas powyżej 3115 zł brutto

najmniej 6561,59 zł miesięcznie brutto, to znaczy, że należałeś do 10 proc. najlepiej wynagradzanych pracowników. Po przeciwnej stronie "ludu pracującego" znajduje się 10 proc. najbiedniejszych, takich, których wynagrodzenie nie przekraczało 1600 zł (tyle wynosi w tym roku minimalne wynagrodzenie

Będzie strajk na Lotnisku Chopina? Związkowcy: to możliwe

dziesięcioletnim stażem odprawę w wysokości nawet trzyletniego wynagrodzenia - przypomina Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy PPL. - Oprócz tego pracownikom przysługiwały dodatki m.in. za pracę przy komputerze czy na pranie odzieży służbowej - wylicza. Mimo to Marian Górecki, przewodniczący komisji zakładowej

Litwa. Protestują pracownicy rafinerii Orlen Lietuva

pracowników. Zaznaczył, że dodatki do wynagrodzenia zostaną zmniejszone wszystkim, również kierownictwu zakładu. W 2014 r. Orlen Lietuva, spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen, w której płocki koncern ma 100 proc. udziałów, zanotowała stratę netto w wysokości 94,3 mln USD. Ze względu na pogorszenie sytuacji

Niskie wymagania, a pensja 5,9 tys. zł. Gdzie taka praca?

Firma, która opublikowała taką ofertę pracy na terenie województwa lubelskiego, wymaga od kandydatów jeszcze: wysokich umiejętności interpersonalnych, szybkiego przyswajania wiedzy i umiejętności kierowania zespołem pracowników. Warunki raczej niewygórowane, a na dodatek w ogłoszeniu podano

"Dziennik Gazeta Prawna": Rząd zmieni urzędnikom system płac

Reforma obejmie na początku 122 tys. członków korpusu służby cywilnej. Całkowicie ma zostać zmieniony system wynagradzania pracowników i urzędników mianowanych administracji rządowej. I chociaż budżet roczny na wynagrodzenia w wysokości 7 mld zł nie zmieni się, zmianie ulegnie jego podział.I tak np

Wynagrodzenie nie najważniejsze przy decyzji o zmianie pracy

dodatków, takich jak opieka medyczna, służbowy laptop czy karta fitness, dofinansowanie do posiłków a na niektórych stanowiskach także samochód służbowy. Wiedzę na temat wybranej firmy kandydaci czerpią najczęściej z internetu i z mediów, także od znajomych, którzy tam pracują. Rzadziej na targach pracy. W

Związkowy wściekli. Prezes JSW zarabia 80 tys. zł miesięcznie?

chce pozbawić nowych pracowników przywilejów wynikających z tzw. Karty Górnika i zaoferować w zamiast tego dodatek stażowy. - To złe rozwiązanie, bo dodatku będzie można ludzi pozbawić pod byle pretekstem - przekonuje "S" i zapowiada, że skieruje do PIP skargę na wzory nowych umów o pracę dla

"Rz": Duże różnice w zarobkach państwowych urzędników

Gazeta powołuje się na sprawozdania szefa służby cywilnej za zeszły rok, z którego wynika, że największe dysproporcje dotyczą urzędów centralnych. Przeciętne wynagrodzenie wynosi od ok. 3,6 tys. zł (z wszystkimi dodatkami) do 7 tys. zł. Podobnie różnice występują między urzędami centralnymi a

Pracodawcy nie płacą w terminie

Co trzeci ze skontrolowanych w ub.r. 1563 pracodawców nie zapłacił pracownikom wynagrodzenia, a co czwarty płacił nieterminowo - wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, do których dotarł "Dziennik Gazeta Prawna"Najwięcej kłopotów sprawia firmom wypłata ekwiwalentów za urlop i zapłata

Prezesie, płać więcej. Nie tylko sobie [Minipłaca]

wynagrodzenia są niższe, niż to wynika z siły polskiej gospodarki. Stanowią 46 proc. PKB, podczas gdy średnia unijna to 58 proc. W dodatku szczodrość pracodawców maleje z roku na rok - jeszcze w 2000 r. polskie płace stanowiły 55,5 proc. PKB. Oznacza to, że przez ostatnie ćwierć wieku rozwoju ekonomicznego

Po 30 latach pracy zarabiają po 1680 złotych. Protestują

o pracę. Chodzi o niskie kwalifikacje Dyrektor muzeum odniosła się też do zarzutu związkowców o dyskryminację przy ustalaniu wysokości zasadniczego wynagrodzenia. - W tej dyskusji zapominamy o jednym istotnym elemencie, o którym się nie mówi. Niemal wszyscy nowi pracownicy, którzy do nas przychodzą

Wyniki Fiata znacznie gorsze od VW. Premia szefa - niemal taka sama

Podstawowe wynagrodzenie Marchionne wyniosło 2,45 mln euro i dodatkowo dostał ok. 12 mln euro premii w akcjach za zeszłoroczne wyniki produkującej samochody osobowe spółki Fiat SpA oraz spółki Fiat Industrial, produkującej ciężarówki, maszyny budowlane i rolnicze, a także samochody pancerne

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o pracy na statkach morskich

przede wszystkim z intensywnego i trudnego charakteru ich pracy i ze szczególnych warunków, w jakich pracują - tropikalne temperatury, obszary arktyczne" - dodano. Wynagrodzenie marynarzy będzie składało się z części podstawowej (określonej stawką godzinową lub miesięczną) oraz dodatku morskiego

Rosjanie dopłacą do emerytur swoich rodziców

osób uzależnionych od narkotyków.Rodzice mogliby również sami odmówić przyjęcia dodatków emerytalnych od dzieci. Ale nie wszyscy. - Są chwile, kiedy bogaci Rosjanie oddają swoich rodziców do domów opieki, czyli de facto pod opieką państwa. Dla tych dzieci chciałbym wprowadzenia obowiązkowych płatności

Kilkuset biegłych sądowych, którzy mają wpływ na wyroki sądowe i losy ludzi, na biegłych się nie nadaje

. ekspertyzę księgową dla prokuratury w sprawie Amber Gold napisała wynajęta firma audytorska). Nie wiadomo, czy rząd zdąży doprowadzić do uchwalenia ustawy w tej kadencji Sejmu. Projekt nie porusza problemu niskich wynagrodzeń. Podwyżce niechętny jest resort finansów. Tylko w ubiegłym roku wynagrodzenia dla

Ikea w Bydgoszczy szuka pracowników. Potrzeba 250 osób

międzynarodowych standardach, w którym bada się m.in. opinię pracowników oraz ich poziom zaufania do firmy - podkreśla zalety. O szczegóły oferty, m.in. wynagrodzenie oraz system benefitów bydgoszczanie będą mogli dopytać podczas spotkania. Z analizy branżowych portali wynika, że pracownicy magazynu, sprzedawcy i

Emeryci i renciści dostaną wyższe świadczenia - rusza waloryzacja

dla najbiedniejszych dodatkowo o realny wzrost płac. Waloryzacji podlegają nie tylko emerytury i renty, ale też inne świadczenia i dodatki do nich, jak np. dodatek pielęgnacyjny, kombatancki, z tytułu sieroctwa. O waloryzacji świadczenia ZUS poinformuje każdego ubezpieczonego na piśmie. ZUS przypomina

Ikea już szuka pracowników. Potrzebuje nawet 250 osób

międzynarodowych standardach, w którym bada się m.in. opinię pracowników oraz ich poziom zaufania do firmy - podkreśla zalety. O szczegóły oferty, m.in. wynagrodzenie oraz system benefitów bydgoszczanie będą mogli dopytać podczas spotkania. Z analizy branżowych portali wynika, że pracownicy magazynu, sprzedawcy i

Płace i zatrudnienie w firmach mogą rosnąć coraz szybciej wg analityków

– jest powodem do zawodu. Dynamika wynagrodzeń także jest pośród najniższych zanotowanych w II półroczu 2013, choć nie różni się od notowanych w IV kwartale poziomów na tyle, by być powodem do niepokoju. Biorąc pod uwagę niską inflację, nadal notujemy wysoki i przyspieszający wzrost realnego

"DGP": ARiMR łamie prawo pracy

Do redakcji gazety napływają skargi od inspektorów terenowych ARiMR, którzy zajmują się kontrolą rolników korzystających z dopłat unijnych. W ramach pensji muszą zrealizować 22 punkty (np. dokonać pomiaru powierzchni gruntów). Za każdy kolejny punkt otrzymywali po 150 zł. W ostatnim kwartale 2011

Radio ZET chce płacić Januszowi Weissowi, by nigdzie nie pracował

żadnym innym radiu (również internetowym), ale przez te dwa lata miałbym pobierać wynagrodzenie - nieco tylko niższe, bo inaczej opodatkowane - powiedział Weiss w rozmowie z "Magazynem", weekendowym dodatkiem do "Polski The Times".Dziennikarz nie podjął jeszcze decyzji. - Zastanawiam

Pułapki pensji minimalnej. Robotnik staje się za drogi, etat też [Minipłaca]

szacunku dla prawa, państwo nie może być dwulicowe - podnosić płace minimalną, a jednocześnie zachęcać do omijania przez umowy-zlecenie czy działalność gospodarczą." Krzysztof Jak sprawić, by pracownicy zarabiali więcej? Chodzi m.in. o minimalne wynagrodzenie. Czy należy je podnieść? Jak to zrobić, by

Kredytu nie było, ale spłacać trzeba. Takie jest prawo

część pierwszego wynagrodzenia. To był szok - mężczyzna zamiast 1,6 tys. zł na rękę dostał 900 zł. Za to musiał utrzymać narzeczoną i nowo narodzone dziecko. - Wciąż chodziłem do Kasy Stefczyka w Tomaszowie i pytałem, o co chodzi. Przecież nic nikomu nie jestem winny. Bezradnie rozkładali ręce i mówili

Ustalanie wynagrodzenia za urlop i pracę

; 12%) - dodatek stażowy uzyskany w maju br.,- wynagrodzenie łączne:3.053,68 zł (186,48 zł + 2.560 zł + 307,20 zł). Przykład 2Przyjmujemy założenia z przykładu nr 1, z tą różnicą, że pracownik będzie wykorzystywał urlop w terminie od 23 maja do 4 czerwca 2008 r., czyli na przełomie dwóch

Jak oszczędzać na emeryturę? I czy w ogóle warto? [Pieniądze Ekstra]

129 tys. zł, co daje niecałe 650 zł dodatku do emerytury. Jakie mamy opcje i co warto wybrać? Jeśli już pokonamy chęć zakupu nowego telewizora, a zamiast na Teneryfę polecimy do Grecji, możemy brać się do roboty. Przyjrzyjmy się, jakie możliwości dodatkowego oszczędzania mamy do wyboru. Z myślą o

Rząd: Emerytury portugalskich polityków będą niższe

.- Zarabiający powyżej 1000 euro pracownicy sfery publicznej stracą w najbliższych latach prawo do dodatku wakacyjnego i bożonarodzeniowego. To, że podobnego przywileju nie utracą politycy, którzy niegdyś pełnili ważne funkcje publiczne, wynika z tego, że nigdy go nie posiadali - wyjaśnił minister finansów

Po kieszeni dostaną szefowie związków z Orlenu

. - Dodatki pieniężne, które nie są elementem wynagrodzenia za pracę, jakie mogli otrzymywać liderzy związkowi, były przedmiotem analizy i decyzji podejmowanych przez pracodawcę. To jeden z elementów porządkowania relacji na styku pracodawca-związki. Decyzje w tym zakresie są niezależne od konfliktu, jaki

630 pracowników na bruk. PZU znowu zwalnia

lata temu zarząd ogłosił drugi etap zwolnień grupowych. Do 15 października 2011 roku zwolnionych zostało kolejnych 1212 osób, czyli co dziesiąty pracownik. Rok temu PZU zmieniło też system wynagrodzeń pracowników. Zmiany dotknęły ok. 9 tys. pracowników z 12,5 tys. zatrudnionych w PZU. To głównie

"Pogrzeb rafinerii" - protest pracowników Orlen Lietuva

pracowników. Zaznaczył, że dodatki do wynagrodzenia zostaną zmniejszone wszystkim, również kierownictwu zakładu. Ponad 90 mln dol. strat Na Litwie zawrzało, kiedy w kwietniu Orlen zapowiedział, że zwolni 100 spośród 1,56 tys. pracowników swojej rafinerii w Możejkach. Polski koncern uzasadniał to trudnościami

Jak zmniejszyć liczbę kolejowych absurdów? Wywiad z prezesem PKP

? - ZUZP w PKP Cargo przewiduje wiele dodatków do wynagrodzenia i wiele przywilejów, np. 12 dodatkowych dni urlopu czy 100 proc. płatnego wynagrodzenia na zwolnieniu (zamiast kodeksowych 80 proc.). W Cargo wynagrodzenia ze wszystkimi dodatkami kosztują rocznie ponad miliard złotych, pensje zasadnicze

Ostatnią podwyżkę dostajemy około trzydziestki. Potem wynagrodzenie stabilne aż do emerytury

gospodarczego.Druga ciekawa obserwacja z badań NBP: większość z nas ostatnią podwyżkę dostaje koło trzydziestki. Potem stawka wynagrodzenia pozostaje stabilna niemal do emerytury.W dużym uproszczeniu sytuacja wygląda tak: na początku kariery wszyscy mają niemal takie same stawki za godzinę pracy - eksperci NBP mówią

Najwięcej zarabiają lekarze

Jak wyliczyli eksperci z branżowego czasopisma "Puls Medycyny", autorzy Listy Płac 2009, wynagrodzenia lekarzy z II stopniem specjalizacji wzrosły w ciągu ostatnich trzech lat o 100 proc., a lekarzy z I stopniem o 120 proc.Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że wynagrodzenie ordynatora

Związkowiec i bezwstydni krezusi

;powinno się coś zrobić". Rozwiązanie jest proste. O funduszu płac zarządu i rady nadzorczej powinni decydować akcjonariusze. Wtedy nie ma gry między zarządem i radą nadzorczą o apanaże. Wtedy każdy akcjonariusz ma prawo do udziału w dyskusji o wynagrodzeniu zarządu. To sprawdzona na świecie metoda

Kolejarze znów grożą strajkiem. W najbliższą środę

. kolejarze mogą utracić uprawnienia i dodatki do wynagrodzenia takie jak: dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych (w tym w niedzielę i święta), za pracę w porze nocnej, jednoosobową obsługę trakcyjną, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, premie oraz uprawnienia do świadczeń przejazdowych.Związkowcy

Spółka Ciechu wycofała się ze zwolnień grupowych

Podkarpacia - wstąpili w spór zbiorowy, domagając się podwyżki wynagrodzeń. Zaledwie cztery dni później spółka zapowiedziała przeprowadzenie zwolnień grupowych. Według planów od 28 lipca do 30 listopada 2014 roku pracę miało stracić 90 osób. To dla ludzi mieszkających w tym regionie bardzo zła wiadomość. Już

Prezes eBaya dostał po kieszeni. Pensja o połowę niższa

Taką decyzję podjął zarząd spółki. W 2012 roku roczna pensja plus premie i dodatki dla Johna Donahoe wyniosła 29,7 mln dol. W tym roku prezes dostanie o 53 proc. mniej pieniędzy - 13,8 mln dol. - Zarząd stwierdził, że choć John Donahoe dobrze wykonuje swoją pracę, realizując cele, wyniki nie w

130 milionów dolarów na odchodne dla szefa Bank of America

Równocześnie jednak Lewis, jako jeden z pierwszych czołowych bankierów z Wall Street, musi pod naciskiem amerykańskiego rządu zrzec się podstawowego wynagrodzenia i dodatków za rok 2009 w wysokości 1,5 miliona dolarów.Lewis był zaangażowany w warte miliardy dolarów spektakularne przejęcie banku

"Rz": Najlepsi urzędnicy będą zarabiać więcej

KPRM szuka firmy, która opracuje raport o pensjach w administracji publicznej w porównaniu z wynagrodzeniami na rynku. Analiza ma objąć wszystkie części wynagrodzenia - od pensji zasadniczej przez premie, nagrody i dodatki po świadczenia o charakterze socjalnym. Badania w 85 procentach ma

Warszawa sprawdza, ile kosztują korki. W grę wchodzą miliony złotych

zawodowo, a w jego wyliczeniach uwzględniono takie wartości jak wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, liczbę pracujących kierowców i cenę benzyny. Nie uwzględniono natomiast kosztów ekologicznych, np. emisji spalin i CO2. O rankingu pisaliśmy w marcu w portalu Wyborcza.biz. Nie taka zła Warszawa

Bank Irlandii odnotował 40 mln euro zysku

Banku Irlandii wzrosły o 9 proc. do 22 mld euro. Jednocześnie krótkoterminowe pożyczki od europejskiego i irlandzkiego banku centralnego spadły aż o 29 proc. do 22 mld euro. W ubiegłym roku dzięki redukcji zatrudnienia i dodatków do wynagrodzeń, koszty operacyjne banku spadły o 8 proc. do 1,65 mld euro

Prezes ciepłowników odchodzi i nie chce 62 tys. odprawy

Taras został prezesem LPEC w kwietniu ub. roku - Nie jestem człowiekiem spod budki z piwem, mam osiągnięcia, a jak się zatrudnia fachowca, to trzeba spełnić jego wymagania. W stosunku do tego, co zarabiałem, wynagrodzenie w LPEC jest o wiele niższe, ale rozumiem, że to miejska spółka. W pewnym

Strajk maszynistów i konduktorów paraliżuje kolej w Portugalii

Kontrolerów Kolejowych (SFRCI) Luis Bravo, strajkujący żądają utrzymania ubiegłorocznego dodatku za pracę w niedziele i święta. Na początku tego roku jego stawka została obniżona ze 100 do 50 proc. wartości wynagrodzenia w dniu roboczym - poinformował Bravo. Przedstawiciel związku wyjaśnił, że obecny strajk

Ciepłe posadki w radach nadzorczych. Czy to się kiedyś zmieni?

zasiada tylko w jednej radzie nadzorczej, co może sugerować, że jest to dla nich jedynie dodatek do pensji z innego głównego zajęcia, stworzenie profesjonalnej kadry członków rad wydaje się kluczowym wyzwaniem, przed którym stoi nasz rynek kapitałowy w celu poprawy jakości nadzoru" - czytamy w

Amazon zatrudnia przez telefon. Największa rekrutacja w Polsce

tak proste, ale teraz to po prostu musimy przeglądać całe spektrum płac. Trudno ustalić, jakie jest całkowite wynagrodzenie w poszczególnych firmach ze względu na różnego rodzaju dodatki i premie. Jak bardzo międzynarodowa będzie polska odnoga Amazona? - Wśród kadry menedżerskiej są Amerykanie

"DGP": Każdy sobie szpital skrobie

Gazeta podaje przykłady takich działań. Największa pozycja w wydatkach szpitali to wynagrodzenia - średnio 80 proc. budżetów. Tymczasem np. w jednej z warszawskich lecznic wynosiły one nawet 104 proc. Z kolei w szpitalu w Świdnicy zatrudnieni na kontraktach niektórzy lekarze wystawiali co miesiąc

Strajk 40 tys. robotników fabryk pracujących m.in. dla Nike i Adidasa

minimalnej z 3 tys. taka (38 dol.) do 8114 taka (104 dol.) miesięcznie. W fabrykach w tym kraju swoje ubrania i dodatki produkują wszystkie największe koncerny odzieżowe: H&M, Zara, GAP, Calvin Klein czy polska spółka LPP (właściciel marek Cropp czy Reserved). Ostatni raz płaca minimalna w Bangladeszu

Deloitte: tanie nieruchomości i tereny inwestycyjne to atuty Opolskiego

angielskiego zadeklarowało 91 proc. badanych, a niemieckiego 53 proc." - dodał Kubaś, tłumacząc, że jest to "bardzo ciekawa kadra do wykorzystania". W dodatku - jak powiedział - stosunkowo niedroga, bo średnie wynagrodzenie brutto w województwie jest o 12 proc. niższe od średniej krajowej. Od

Rewolucyjne zmiany w waloryzacji emerytur i rent [PORADNIK]

przeciętnego wynagrodzenia - 2,6 proc. (20 proc. z tego to 0,52 proc.). Gdy więc do 1,5 proc. dodamy 0,52 proc., wyjdzie nam 2,02 proc. Waloryzacja emerytury będzie niższa Zdaniem większości ekonomistów założenia rządu są nierealne i waloryzacja będzie dużo niższa. Dlaczego? Otóż do czerwca mieliśmy niewielką

Czy związki postulują zwiększenie bezrobocia?

płacy minimalnej do 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w krajuWprowadzenie płacy minimalnej w całym kraju w wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie ponad 1800 zł miesięcznie, nie miałoby większego znaczenia w dużych miastach, ale w regionach słabszych gospodarczo doprowadziłoby do

Traktujesz Alior Bank jak pocztę? Zapłacisz prowizję

zaczął zapraszać ludzi - nie tylko własnych klientów! - do oddziałów, obiecując im w dodatku... możliwość regulowania bez żadnych prowizji comiesięcznych rachunków za prąd, gaz czy telefon. Niemal wszyscy obserwatorzy pukali się w czoło - po co robić tłok w oddziałach i ściągać tam ludzi o niskiej

"DGP": Bruksela każe zwalniać urzędnikowi, a sama zatrudnia nowych

początku kryzysu. Pensja pracownika Komisji zaczyna się od 31 tys. euro rocznie i może dojść do 220 tys. euro. Uzupełniają ją dodatki, m.in. w wysokości 16 proc. podstawowego uposażenia, jeśli praca wymaga przeprowadzki.W nowym budżecie Unii Europejskiej zatrudnienie w administracji ma spaść o 5

Milionerzy z państwowych spółek paliwowych

Naftowe i Gazownictwo: przychody (28,7 mld zł) i zysk operacyjny EBITDA (4,6 mld zł). Zysk netto rekordu nie pobił, ale wyniósł 2,24 mld zł i należał do najwyższych w historii. Jednak te rekordowe wyniki nie miały żadnego wpływu na wynagrodzenia zarządów paliwowych gigantów. Choć nie można powiedzieć, że

Pracownicy Biedronek szykują się do protestu. Za dużo pracy, za małe pensje

klimatu do buntu ulicznego. Nie ma w kraju struktur, które mogłyby go zorganizować lub są one za słabe. W dodatku problem braku pracy czy niskich zarobków, które mocno uderzają w osoby przed 30. rokiem życia. są częściowo łagodzone przez wsparcie rodziców. To nasza cecha kulturowa - poczucie

To pracodawcy psują rynek pracy

jednak niski - w ciągu ostatnich czterech lat odsetek pracowników, którym się to udało, spadł z 29 proc. do 22 proc.Unikanie zgodnego z prawem pracy zatrudnienia nie wynika z nadmiernych regulacji kodeksu pracy (badania wykazują, że polskie prawo pracy jest elastyczne, a w dodatku obowiązuje naczelna

"DGP": Wzrosną pensje i kary za błędy podatkowe

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu wskazuje, że porozumienie w sprawie wysokości najniższej płacy może być zawarte do 15 lipca. Gazeta wyjaśnia więc, że od 1 stycznia obowiązywać będzie kwota minimalna przedstawiona przez rząd - właśnie 1386 złotych. Premier ma ją zgłosić do 15 września tego

Dopuszczalna ilość godzin nadliczbowych w roku, czyli pracownik po godzinach

nadliczbowe otrzymuje wynagrodzenie w formie godzin do odebrania lub otrzymuje dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Obydwu świadczeń nie można łączyć na raz.  Za pracę po godzinach nadliczbowych pracownik dodatkowo otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 50 lub 100 procent swojego wynagrodzenia

Prawa ekonomii działają nawet w kryzysie

prywatnym. Zniesione będą premie wypłacane pracownikom publicznym z okazji świąt Bożego Narodzenia i dodatki urlopowe do wynagrodzeń. 330 mln euro oszczędności przyniesie redukcja o 12 proc. wynagrodzeń dla specjalnej grupy urzędników cywilnych. W sektorze publicznym zostanie określony pułap wynagrodzenia

Bunt seniorów. Za 50 lat emerytura poniżej progu ubóstwa

założenia z długoterminowej prognozy ZUS do 2060 r. Kto za to przeżyje? Obecnie emerytura minimalna - 830 zł brutto - to ok. 23 proc. średniego wynagrodzenia. Politycy mówią, że jak ktoś będzie miał odpowiedni staż (dokładnie 25 lat), ale zbierze mało składek, to państwo mu pomoże i wypłaci emeryturę

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

RollerCoaster Tycoon

. kolejki górskie, domy strachów, umiejętnie zarządzamy finansami (ustalamy ceny biletów, wynagrodzenia pracowników itp.), dbamy o odpowiedni rozwój techniczny i nastroje klientów; Zadaniem gracza jest doprowadzenie wesołego miasteczka na wyżyny popularności i rentowności.Do gry zostały wydane dwa dodatki

Dochód rozporządzalny

to: wynagrodzenia za pracę: uposażenie premie i nagrody wypłacane przez pracodawcę dodatki z tytułu pracy w uciążliwych warunkach dobra i usługi zapewnione pracownikom w ramach tzw. pakietu socjalnego przychody z działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek lub z działalności rolniczej: zyski i straty

Dziennik Łódzki

Opoczno 7 Dni Piotrków 7 Dni Bełchatów 7 Dni Tomaszów Co Nowego ITS ITS Rawskie Wiadomości Nad Wartą Nad Wartą Weekend Nasz Tygodnik Zduńska Wola, Łask Nasz Tygodnik Wieluń, Wieruszów, Pajęczno Nasz Tygodnik Kutno, Łęczyca Dodatki do dziennika Sport Praca Gratka Dom Gratka Junior Media Gratka Moto

OZZ "Inicjatywa Pracownicza"

zasiłków dla bezrobotnych na poziomie płacy minimalnej, skrócenie do sześciu miesięcy okresu pracy niezbędnego do nabycia prawa do zasiłku oraz uzależnienie okresu pobierania świadczenia od poziomu bezrobocia w regionie. Ustalenie płacy minimalnej na poziomie 50% średniego wynagrodzenia. Dodatki

Postępowanie egzekucyjne

majątkowych: z ruchomości (np. samochody, sprzęty domowe), z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z wierzytelności (np. wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło), z nieruchomości, z innych praw majątkowych (np. akcje, udziały w spółce). Ograniczenia egzekucjiNie podlegają egzekucji (art. 829 k.p.c

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - dodatki do wynagrodzenia