dochody z gospodarstw rolnych

Rozmawiał Konrad Niklewicz

Rolnicy nie stracili. Zyskali

Rolnicy nie stracili. Zyskali

Przed wejściem do Unii Europejskiej nikt nie chciał wierzyć w nasze wyliczenia wzrostu dochodu gospodarstw rolnych. A one się sprawdziły - mówi "Gazecie" dr Zofia Krzyżanowska, radca ministra rolnictwa

Projekt ustawy rekompensującej rolnikom spadek dochodów wraca do podkomisji

Sejmowa komisja rolnictwa i rozwoju wsi postanowiła w środę cofnąć do podkomisji projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Fundusz ma zapewnić rekompensaty rolnikom, którym znacznie spadły dochody lub nie mogą uzyskać zapłaty za towar.

MRiRW: projekt ustawy dot. obrotu ziemią nie narusza prawa dziedziczenia

Projekt ustawy dot. obrotu ziemią jest zgodny z konstytucją; nie ma w nim regulacji, które można uznać za naruszenie prawa dziedziczenia - zapewnił w środę w Sejmie sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Zbigniew Babalski.

Gospodarstwa rolne mają do dyspozycji najwyższe dochody, ale banki nie mają dla nich oferty [Newseria]

Gospodarstwa rolne mają do dyspozycji najwyższe dochody, ale banki nie mają dla nich oferty [Newseria]

MRiRW opublikowało projekt ustawy dot. obrotu ziemią

, gdy dochody z prowadzenia gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 20 ha użytków rolnych są nie niższe niż jedna czwarta część wszystkich jego dochodów. Nabycie własności nieruchomości rolnej musi się łączyć z wymogiem osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakazem jego sprzedaży czy

Projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów trafił do komisji

średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat, niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany przez klęski żywiołowe (suszę, powódź, gradobicie, przymrozki) - wprowadzeniem środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem chorób zakaźnych

ANR: w 2015 r. jeden hektar sprzedaliśmy średnio za 29,5 tys. zł

gospodarstwie, który jest spełniony m.in. wtedy, gdy dochody z prowadzenia gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 20 ha użytków rolnych są nie niższe niż jedna czwarta część wszystkich jego dochodów. 1 maja 2016 r. upływa obowiązujący od 2004 r. okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców

Nagrody w 20. edycji rankingu najlepszych przedsiębiorstw rolnych

W zestawieniu były brane pod uwagę wyniki ekonomiczno-finansowe najlepszych wielkotowarowych gospodarstw rolnych, osiągnięte w 2013 r. Składa się ono z dwóch głównych rankingów - dla przedsiębiorstw rolnych oraz rybackich, a także siedmiu podrankingów. Listę przygotowuje zespół pracowników

PiS: państwowa ziemia - tylko dla indywidualnego rolnika

, prowadzący lub zamierzający tworzyć gospodarstwa rodzinne. Projekt wyłącza możliwość nabywania nieruchomości rolnych przez spółki, spółdzielnie i inne podmioty. Nabycie własności nieruchomości rolnej musi wiązać się z zamiarem utworzenia bądź powiększenia gospodarstwa rodzinnego, czyli gospodarstwa od 1 do

Rząd przyjął projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów

produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat, niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany przez klęski żywiołowe (suszę, powódź, gradobicie, przymrozki) - wprowadzeniem środków

Kowalczyk

sprzedaży nieruchomości rolnej albo jej części wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Propozycje PiS przewidują m.in. iż nabywcami ziemi mogą być tylko rolnicy indywidualni. Nabycie własności musi się wiązać z powiększeniem lub utworzeniem gospodarstwa rodzinnego (do 300 ha); kupione przez rolnika

GUS: Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 3,2% r/r w 2014 r.

realnie wyższe o 1,6% od wydatków z roku 2013 - stanowiły 80,5% dochodów (w 2013 r. - 81,7%), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W 2014 r. zarówno przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny, jak i przeciętne miesięczne wydatki na osobę, były najwyższe w gospodarstwach osób pracujących na własny

Jurgiel: ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi wkrótce na rządzie

rolne do 300 hektarów i mieszkająca w danej gminie co najmniej od 5 lat. Dodatkowo wprowadzono do projektu warunek osobistej pracy w gospodarstwie, który jest spełniony m.in. wtedy, gdy dochody z prowadzenia gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 20 ha użytków rolnych są nie niższe niż jedna czwarta

Ziemia tylko dla rolników. PiS zmieni przepisy

Ziemia tylko dla rolników. PiS zmieni przepisy

pracuje w prowadzonym przez siebie gospodarstwie. Dochody z tego tytułu muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego wszystkich dochodów, o ile gospodarstwo ma więcej niż 20 ha. Ten wymóg nie dotyczyłby rolników mających mniej ziemi. Dlaczego? Bo trudno im się z niej utrzymać, więc są zmuszeni zarabiać

Ekspertka: propozycje Szydło dla rolnictwa to hasła polityczne

regulowania ubezpieczeń rolnych, bo jest już stosowna ustawa, ale rolnicy nie chcą się ubezpieczać. Jak zaznaczyła, ubezpieczają się jedynie ci, dla których gospodarstwo rolne jest "warsztatem pracy, a reszta, która "tkwi na ojcowiźnie" nie jest zainteresowana ubezpieczeniem i z takimi

"Dobre zmiany" w obrocie gruntami rolnymi. Dla dobra polskich rolników

"Dobre zmiany" w obrocie gruntami rolnymi. Dla dobra polskich rolników

pracuje w prowadzonym przez siebie gospodarstwie. Mało tego, dochody z tego tytułu muszą stanowić co najmniej jedną czwartą wszystkich dochodów takiego rolnika, o ile jego gospodarstwo ma więcej niż 20 ha. Ten wymóg nie dotyczyłby rolników mających mniej ziemi. Dlaczego? Bo trudno im się z niej utrzymać

Rząd wydał rozporządzenie ws. udzielania pomocy publicznej przez ARiMR

w komunikacie CIR. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, ARMiR będzie udzielać pomocy rolnikom na inwestycje w gospodarstwach, działach specjalnych produkcji rolnej, rybactwie śródlądowym, przetwórstwie produktów rolnych, ryb oraz na zakup ziemi (w ramach pomocy de minimis); utworzenie lub rozwój

Będzie moratorium na zakup państwowej ziemi

Będzie moratorium na zakup państwowej ziemi

spłaci", rolnicy biorą kredyty, a potem nie mają ich z czego płacić. Dlatego - tłumaczył - tak istotne jest to, by na wsi powstały inne źródła zarobkowania i pomoc dla rolników z mniejszych gospodarstw. Ardanowski, który jest wnioskodawcą złożonego już w tej kadencji przez klub PiS projektu noweli

Ardanowski: będzie moratorium na zakup państwowej ziemi

100 tys. zł. Jak dodał, "ta ziemia się nie spłaci", rolnicy biorą kredyty, a potem nie mają ich z czego płacić. Dlatego - tłumaczył - tak istotne jest to, by na wsi powstały "inne źródła zarobkowania" i pomoc dla rolników z mniejszych gospodarstw. Ardanowski, który jest

Obrót gruntami rolnymi według wskazań PiS

Obrót gruntami rolnymi według wskazań PiS

- stwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową poseł Ardanowski. - Ta ziemia przynosi dochody, ponadto pozwala na realizację postępu biologicznego, którego nie można prowadzić w oparciu o gospodarstwa indywidualne. Jestem zwolennikiem utrzymania własności państwowej - argumentował poseł PiS. Ponadto obecną

PiS wstrzymało sprzedaż państwowych gruntów rolnych

PiS wstrzymało sprzedaż państwowych gruntów rolnych

sprawa będzie priorytetem w pierwszych 100 dniach rządów. Ziemia w ręce rolników Projekt nowelizacji zakłada, że grunty rolne będą mogli kupować wyłącznie rolnicy indywidualni, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Przy czym to ograniczenie miałoby dotyczyć zarówno państwowego, jak i prywatnego

Sawicki: PROW 2014-2020 zostanie zaakceptowany przez KE do końca listopada

priorytetów i 16 działań. Jest on realizowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, która w najbliższych latach będzie ukierunkowana na wzrost konkurencyjności europejskiego rolnictwa z uwzględnieniem ochrony środowiska. Największe środki w polskim projekcie PROW przeznaczone będą na modernizację gospodarstw

Rząd zwiększył na 2016 r. zwrot akcyzy od paliwa rolniczego

nie posiadającą osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Wnioski dwa razy w roku (w lutym i w sierpniu) przyjmują gminy i to one wypłacają należne pieniądze. W tej transzy odebrać będzie je można w październiku. w 2014 r. o zwrot tego

W Irlandii dochód producentów mleka spadł o 92 proc. Rolnicy w UE szykują protest

W Irlandii dochód producentów mleka spadł o 92 proc. Rolnicy w UE szykują protest

dochód producentów mleka spadł w ciągu ostatnich 16 miesięcy o 92 proc., a średni dochód roczny z gospodarstwa rolnego wynosi już niespełna 24 tys. euro. Francuski minister rolnictwa Stephane Le Foll ostrzegł w zeszłym tygodniu, że 25 tys. francuskich gospodarstw rolnych specjalizujących się w

Sawicki: jeśli ZUS będzie niewydolny - możliwe emerytury obywatelskie

dochodowego w rolnictwie z prostej przyczyny: koszty administrowania tym podatkiem będą wyższe niż (w przypadku) podatku rolnego, a przychody zdecydowanie mniejsze" - powiedział Sawicki. Natomiast dla gospodarstw dużych - kontynuował - podatek dochodowy jest łatwiejszy do obsługi i pozostawienia

GUS: w 2014 r. 10 proc. dzieci i młodzieży żyło w skrajnym ubóstwie.

W latach 2013-2014 stopa ubóstwa skrajnego w Polsce pozostawała na podobnym poziomie jak w latach poprzednich i wyniosła nieco ponad 7 proc. - wynika z badania GUS. Jak wyjaśnia Urząd w roku 2014 za granicę ubóstwa skrajnego uznawana była kwota 540 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 1458

Sejm za przesunięciem terminu wejścia w życie ustawy o obrocie ziemią

stosunku do gospodarstw rodzinnych, zgodnie z konstytucją" - mówił, zwracając się do posłów opozycji. "Wierzę, że w następnym roku taka ustawa będzie. Polscy rolnicy łącznie (...) otrzymają też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, która określi, jakie obowiązki państwo chce wobec nich

Ardanowski (PiS): KRUS zostaje. Nie będzie podatku dochodowego dla rolników

dochody poza rolnictwem, w istotnym dziale w dochodach ogólnych, by nie korzystali z preferencji KRUS-owskiej. Zamachu na KRUS nie będzie - oświadczył. Będą za to zmiany w administracji Planowane są natomiast zmiany w administracji - to zamiar połączenia trzech agencji rolnych (ARR, ARiMR i ANR) oraz

Ardanowski

mają dochody poza rolnictwem, w istotnym dziale w dochodach ogólnych, by nie korzystali z preferencji KRUS-owskiej. Zamachu na KRUS nie będzie" - oświadczył. Planowane są natomiast zmiany w administracji - to zamiar połączenia trzech agencji rolnych (ARR, ARiMR i ANR) oraz doradztwa rolniczego

Resort rolnictwa: większe wsparcie dla gospodarstw rodzinnych

gospodarstw rodzinnych, gdyż w naszym kraju niemal wszystkie gospodarstwa rolne to gospodarstwa rodzinne. Dotyczy to dopłat bezpośrednich, które dostają wszyscy rolnicy, jak również różnych innych działań w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Według definicji z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Jurgiel: podstawą gospodarowania ziemią będzie dzierżawa

maja 2016 r. ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 1 sierpnia zostanie zmieniona. Zostanie ona uzupełniona o propozycje PiS, których wcześniej nie uwzględniono. Chodzi m.in. o zapis, że nabywcą państwowej ziemi może być tylko rolnik indywidualny prowadzący gospodarstwo rolne. Nie może on sprzedać

Nowa ustawa o obrocie gruntami rolnymi. Będzie "paraliż rynku i masowe protesty"?

skieruje do Sejmu projekt nowej ustawy, która będzie regulowała obrót gruntami rolnymi oraz ustrój rolny. Jurgiel powtórzył, że ziemię będą mogli kupować wyłącznie rolnicy indywidualni, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Bez zgody sądu nie mogliby jej przez co najmniej dziesięć lat zbyć, obciążyć

Jurgiel: określono zadania resortu rolnictwa na najbliższe lata

ubezpieczeniu roślin i zwierząt oraz nad ustawa o stabilizacji dochodów rolniczych. Odpowiadając na pytanie dotyczące rosyjskiego embarga Jurgiel powiedział, że do rozmów z Rosją w sprawach wznowienia handlu żywnością upoważniona jest UE, a on sam nie będzie podejmował żadnych inicjatyw w tej sprawie. Odnosząc

Koniec sprzedaży ziemi rolnej. Teraz tylko dzierżawa

środowego posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa min. Jurgiel wyjaśnił, że podstawową formą gospodarowania ziemią będzie teraz dzierżawa. Opłaty z tego tytułu przynoszą bowiem stały dochód, a sprzedać ziemię można tylko raz. Zdaniem ministra te pieniądze są potrzebne na realizację polityki rozwoju obszarów

Resort rolnictwa rozpoczął konsultacje ws. dopłat bezpośrednich

Konsultacje społeczne potrwają do 11 lipca br. Ministerstwo rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich proponuje m.in. przeznaczenie dodatkowych płatności ze środków przesuniętych z tzw. II-go filaru Wspólnej Polityki Rolnej (pieniądze na rozwój wsi) na dodatkowe dopłaty dla grupy gospodarstw

Koniec spekulacyjnych zakupów polskiej ziemi rolnej?

Za stosowną nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zagłosowało 384 posłów, a tylko dwóch było przeciw (Ryszard Kalisz i Marek Poznański - obaj niezależni). Głosowanie poprzedziła jednak potężna awantura. - Ustawa jest szkodliwa - grzmiał Romuald Ajchler z SLD. Mimo to wycofał wniosek

Sejm o projekcie ustawy rekompensującej rolnikom spadek dochodów

się hodowlą ryb. Kwota składki ma być potrącana z pieniędzy wypłacanych przez te firmy rolnikowi. Środki zgromadzone w funduszu mają być wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty w następujących sytuacjach: gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody

Polska wieś jest bogata! Rolnicy to jedna z najlepiej uposażonych grup społecznych, ich dochody sięgają ponad 5 tys. zł miesięcznie

zwiększyły się one o 7 proc., podczas gdy dochody gospodarstw domowych pracowników wzrosły zaledwie o 0,4 proc. - donosi "DGP". Bogactwo płynie z Unii Ta różnica nie powinna nas jednak dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż rolnicy to główni beneficjenci Unii Europejskiej. Kwoty dopłat

Eksperci: rolnicy powinni płacić podatek dochodowy

rolnictwa". Jego wysokość oparta jest na cenie żyta, które jest obecnie marginalnym zbożem. Jest on niewłaściwy m.in. dlatego, że w większym stopniu obciąża małe gospodarstwa niż duże. Jak podkreślił Neneman, podatek rolny nie odzwierciedla dochodów rolników, a ponadto jest niesprawiedliwy społecznie

Rząd zajmie się funduszem rekompensującym rolnikom spadek dochodów

. średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat. Powodem może być klęska żywiołowa, która nie jest objęta ubezpieczeniem, ograniczenia weterynaryjne lub fitosanitarne z powodu chorób zwierząt i roślin, spadek cen produktów rolnych lub też nieuzyskanie zapłaty od podmiotów, które kupiły produkty rolne

Koalicja PO-PSL-PiS w obronie polskiej ziemi przed spekulantami

gruntów rolnych i leśnych przez firmy i obywateli Unii Europejskiej. PiS poprze projekt Przewodniczący komisji rolnictwa Krzysztof Jurgiel (PiS) zapowiedział w rozmowie z "Wyborczą", że jego klub zgłosi jeszcze raz - jako głos mniejszości - poprawki, które nie zyskały we wtorek akceptacji obu

Komisja finansów wysłuchała rekomendacji innych komisji do budżetu

, a na dopłaty do materiału siewnego - ponad 90 mln zł. Dodatkowo na budżet rolny składają się: wydatki na KRUS - 18,2 mld zł, środki UE na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - 26,6 mld zł oraz środki na pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego - 444 mln zł

GUS: spada zatrudnienie "na czarno"

miesięcznych dochodach netto wyniósł blisko 67 proc., a w przypadku, gdy praca ta miała charakter pracy głównej - prawie 92 proc. Od stycznia do września 2014 r. z pracy nierejestrowanej skorzystało 380 tys. gospodarstw domowych (w analogicznym okresie 2010 r.- 429 tys.). W tym czasie gospodarstwa domowe

Budżet 2016. Planowane wydatki na rolnictwo - ok. 54 mld zł

posłanka PiS Gabriela Masłowska podczas wtorkowej debaty w Sejmie. Projekt budżetu "rolnego" składa się z trzech części: rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne. W tych trzech częściach łącznie z wydatkami przewidzianymi w rezerwach celowych przeznaczono 8 mld 402 mln zł. Dotacja dla KRUS

Prof. Wilkin: sprawa dopłat bezpośrednich wykorzystywana jest demagogicznie

ustroju rolnego powinien racjonalizować wykorzystanie ziemi rolniczej, by trafiała ona +w dobre ręce+ do gospodarstw produktywnych mających szanse rozwoju". Dodał, że nie jestem zwolennikiem latyfundiów i pewne ograniczenia powinny być, ale z wypowiedzi podczas kampanii wynikało, że głównym celem

Jurgiel: państwowych gruntów nie kupimy, ale możliwa jest dzierżawa

nieruchomościami rolnymi z Zasobu Skarbu Państwa w Polsce ma być dzierżawa. O ewentualnej sprzedaży i to tylko rolnikowi indywidualnemu, prowadzącemu lub zamierzającemu prowadzić gospodarstwo rolne rozstrzygną zawarte w niej przepisy" - wyjaśnił. Nowa ustawa nie ograniczy sprzedaży prywatnej ziemi. Dodał, że

Sawicki: na początek ok. 500 mln zł w funduszu stabilizacji dla rolników

przetwórcami. Zauważył, że w związku z nowym rozwiązaniem gospodarstwa rolne będą musiały prowadzić uproszczoną rachunkowość przychodów i rozchodów. Według niego "spora ich część taką ewidencję już prowadzi".

"Dziennik Gazeta Prawna": Bezrobocie schowało się na wsi

rolnictwo ukrywa ok. 600 tys. bezrobotnych, informuje dr Bożena Karwat-Woźniak z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Zdaniem ekspertów tylko stosunkowo niewielka część spośród blisko 2,3 mln gospodarstw rolnych jest w stanie zapewnić rodzinom dochód porównywalny do osiąganego przez te

Polski rolnik na dorobku. Wieś się bogaci [RAPORT]

gospodarstw połowa dochodów pochodzi z działalności rolniczej. W województwie podkarpackim, gdzie historia i geografia mocniej podzieliły ziemię na spłachetki, takich gospodarstw jest tylko 12 proc. Pocieszające jest to, że w czasach gdy ceny produktów rolnych rosną, maleje dystans pomiędzy średnim dochodem z

Wicepremier Morawiecki nie pokazał majątku jak reszta ministrów

zainkasował 2,26 mln zł, a do tego dochodzą dochody z programu motywacyjnego opartego na akcjach banku. Z tego tytułu Jagiełło wzbogacił się o kolejne 768 tys. zł. Łącznie więc do jego portfela wpadło ponad 3 mln zł. Dobry rok miał też w 2014 Cezary Stypułkowski, prezes mBanku - łącznie jego dochody to prawie

Jurgiel: główne zadania to wyrównanie konkurencji i stabilizacja na rynkach rolnych

17.12. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Wyrównanie warunków konkurencji w rolnictwie UE i polskim, a także stabilizacja na rynkach rolnych, to główne założenia programu PiS dla rolnictwa, które przedstawił w czwartek w Sejmie szef MRiRW Krzysztof Jurgiel. Celem jest stabilne ekonomiczne rolnictwo i

Sawicki: trwają uzgodnienia z KE ws. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

zatwierdzeniem dokumentu. Jak wynika z informacji resortu rolnictwa, KE rekomenduje m.in. podniesienie dolnego limitu wielkości ekonomicznej (dochodu gospodarstwa) uprawnionych do wsparcia gospodarstw rolnych, czyli ograniczenie interwencji w stosunku do mniejszych gospodarstw i obniżenie górnego limitu pomocy

Sejm uchwalił ustawę dot. rozwoju obszarów wiejskich

rolników rozpoczynających działalność w gospodarstwie, wsparcie dla osób, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy na wsi, ale poza rolnictwem. PROW zakłada także pomoc w realizacji inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w

Prezydent podpisał ustawę dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników

płacić po 1 zł za każdy hektar za siebie, a także za domowników. Rolnicy prowadzący tzw. działy specjalne produkcji rolnej płacą składkę w wysokości 9 proc. kwoty stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ustawę o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników stworzono w związku z wyrokiem

Dobry podatek dla rolników. A może by tak dla wszystkich?

W Sejmie finalizowane są prace nad nowymi zasadami sprzedaży produktów bezpośrednio z gospodarstw rolnych. Posłom uda się zapewne usunąć absurd polegający na zakazie sprzedaży przetworzonej żywności (w skrócie - brudną marchew można sprzedać, umytą już nie). Ale nie tylko ta kwestia jest ważna w

Polska ziemia dla Polaków. Jak chronić pola przed obcokrajowcami?

W Sejmie dyskutowano w środę o pomyśle zamrożenia na pięć lat sprzedaży ok. 1,5 mln ha ziemi wciąż należącej do państwa. Krzysztof Jurgiel z PiS - która to partia zgłosiła projekt takiej ustawy - przekonywał w sejmowej komisji rolnictwa, że w tym czasie dochody polskich rolników powinny wzrosnąć na

Na Forum debaty publicznej o sprawach wsi

. Zdaniem Walentego Poczty nie ma możliwości, by 1,5 mln gospodarstw rolnych w Polsce utrzymywało się z produkcji rolnej. Musi nastąpić dywersyfikacja dochodów; kluczową sprawą jest tworzenie miejsc pracy na wsi, lecz poza rolnictwem. Pozwoli to na zwiększenie dochodów mieszkańców wsi. Podkreślił też, że

"DGP": Bezrobocie schowało się na wsi

sektorze jest niecałe 50 tys. osób. Nieoficjalnie liczba ta wynosi co najmniej 600 tys., twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna". Pod koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych jako bezrobotni było zaledwie 47,3 tys. osób posiadających gospodarstwa rolne, wynika z danych resortu pracy

Chcesz 500 zł na dziecko? Powiedz, ile zarabiasz

tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Rolnicy będą musieli złożyć "oświadczenie o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego".

Polski rolnik: bogaty czy biedny? [Sprawdzamy]

poniedziałek w "Wyborczej" minister Sawicki. W ostatnich latach dochody rolników znacząco wzrosły. Od 2006 do 2013 r. przychody netto na osobę w gospodarstwie rolnym wzrosły z 1182 zł do 1806 zł - czyli o 53 proc. W tym czasie ogółem przychody na osobę w gospodarstwie domowym wzrosły w Polsce z 1133

Rolnicy wolni od PIT. Tusk obiecał, termin minął. Podatku nie ma i nie będzie?

rolnicy mieli założyć księgi przychodów i rozchodów. Wraz z wprowadzeniem PIT-u zniknąć miał podatek rolny. To niewysokie obciążenie, którego wysokość uzależniona jest od wielkości gospodarstwa, a nie jego dochodów. Stawka podatku rolnego to w tym roku trochę ponad 170 zł za hektar. Rocznie. Średnia

Komisje zajmą się przepisami dot. przetwarzania żywności przez rolników

W środę Sejm zajmował się dwoma poselskimi projektami ustaw klubów PSL i PiS dotyczącymi umożliwienia rolnikom przetwarzania żywności we własnym gospodarstwie rolnym. Chodzi o poselski projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o swobodzie działalności gospodarczej oraz o

Młodzi Polacy na umowach cywilnych, reszta na etatach

umowa śmieciowa jest głównym źródłem dochodów tylko 3 proc. z nich. - Zatrudnienie na umowach o pracę na czas określony oraz na umowach o dzieło lub zleceniach dominuje jedynie wśród najmłodszych ankietowanych - komentuje CBOS. - Ponadto im starsza osoba, tym częściej prowadzi własne gospodarstwo rolne

Oświadczenie majątkowe prezydentów miast. Warszawa, Kraków, a może Gdańsk? Sprawdź, który prezydent zgromadził największy majątek

w polskiej walucie:  32.201,58 zł. - Środki pieniężne w obcej walucie:  2432,12 euro, 128,72 dolarów - Dochód:  pensja prezydenta - 181 179,91 zł., dochód z gospodarstwa rolnego - 990 zł. - Papiery wartościowe:  brak - Dom o powierzchni  242,35 m2 o wartości 1,2 mln. zł

Andrzej Duda zarobił w zeszłym roku ponad pół miliona. A inni? Sprawdzamy oświadczenia majątkowe europosłów

. sejm RP   fot. sejm RP - Środki pieniężne w polskiej walucie:  60 tys. zł - Dochód: uposażenie posła do PE -  8 tys. euro brutto, gospodarstwo rolne - 25 tys. zł - Środki pieniężne w obcej walucie:  8 tys. euro brutto - Papiery wartościowe: brak - Dom o powierzchni  200

Sawicki: rolnicy będą mogli sprzedawać własne wyroby mięsne

jakości może być dobrym sposobem na zwiększenie dochodów małych gospodarstw i tworzenie nowych miejsc pracy - wskazywał Sawicki. Zdaniem Sawickiego polskie przedsiębiorstwa produkujące żywność dobrze się rozwinęły przez ostatnie 15 lat, natomiast sprzedaż bezpośrednia gospodarstw rolnych jest niewielka

Ekspert: Wspólna Polityka Rolna zapewniła stabilny rozwój polskiego rolnictwa

następują procesy koncentracji w polskim rolnictwie, średni obszar gospodarstw rolnych wzrósł z ok. 8,5 ha do 10,2 ha. Spadło zatrudnienie w rolnictwie z 2 mln do 1,76 mln osób. "Może nie są to zbyt znaczące zmiany, jednak rozdrobnienie agrarne jest konsekwencją wcześniejszych opóźnień rozwojowych, a

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia socjalne, dochód z gospodarstwa rolnego), w szczególności zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego

ARR: skup mleka nadal wysoki, kary za nadprodukcję nie do uniknięcia

, muszą oni zapłacić kary. Najbardziej więc dotykają one duże gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka. W ostatnich latach wiele gospodarstw, które postawiło na chów bydła mlecznego, zadłużyło się, biorąc kredyty na unowocześnienie produkcji i inwestycje w budynki gospodarskie. Spadek dochodów

Rostowski ma 5 mieszkań, Pawłowicz metale za 150 tys. zł, a jak wyglądają finanse Macierewicza? [OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE]

wartości 569 656 zł - Dom: brak - Mieszkanie: 1. pow. 143,6 m2 o wartości 1 mln zł 2.  pow. 43,7 m2 o wartości 250 tys. zł 3.  pow. 43,7 m2 o wartości 250 tys. zł - Gospodarstwo rolne: 8 gospodarstw o łącznej wartości 42 824 300 zł - Dochód: działy specjalne produkcji rolnej - 1 559 739

Ministerstwo Rolnictwa da 17 mln euro na produkcję energii z odnawialnych źródeł energii

sieciami, tak by jak najlepiej wykorzystać możliwości samodzielnej produkcji energii. Właśnie na takie inicjatywy resort rolnictwa przeznaczy 17 mln euro do końca przyszłego roku. To końcówka funduszy unijnych z perspektywy budżetowej 2007-13 rozdzielanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Skorzystać może

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

wprowadzanie podatku od dochodu gospodarstw rolnych pozwoli na redukcję innych obciążeń, zwłaszcza podatku rolnego. Gminy z tytułu podatku rolnego dostają ok. miliarda złotych rocznie. Jak by to jednak wyglądało w praktyce? Gospodarstwo, które zaczynałoby płacić podatek dochodowy, przestawałoby jednocześnie

Wieś jedzie na hamulcu

jego przetworów, pieczarek, jabłek, owoców miękkich. Na wsi wciąż są obszary biedy, ale poziom dochodów rolników niemal zrównał się już z dochodami mieszkańców miast. To olbrzymi skok, bo jeszcze w 2000 r. stanowił zaledwie 38 proc. Od lat 90. z mapy kraju znikło aż 60 proc. małych gospodarstw o

Unijne naj: Największa dopłata dla rolnika

. wszystkich dopłat. Większość - do małych gospodarstw. Czy dopłaty są potrzebne? A gdyby zlikwidować dopłaty? Duże gospodarstwo pewnie sobie poradzi. Mniejsze - niekoniecznie. Jak pokazują dane z poprzednich lat, średnio od 20 do 70 proc. dochodów rolnicy osiągali dzięki dopłatom. Tutaj znowu wszystko zależy

Kalemba: podatek dochodowy w rolnictwie w 2014 roku

ministerstwa rolnictwa na obciążenie podatkiem dopłat bezpośrednich. Wyliczenie dochodów w gospodarstwach będzie wiązało się z wprowadzaniem rachunkowości. W małych gospodarstwach nie będzie wyliczany dochód indywidualnie, będą tam "rozwiązania ryczałtowe" - wyjaśnił minister. Jak mówił

Wilkin o 25-leciu: polskie rolnictwo opłaca się dotować

mają powyżej 30 hektarów, a najlepiej powyżej 50. Takie gospodarstwo daje dochody zbliżone do średniego dochodu z pracy poza rolnictwem. Kiedyś, by to osiągnąć, wystarczyło 7-10 hektarów. A np. w USA 100-hektarowe gospodarstwo - to mało. PAP: Powinniśmy się wzorować na USA? J.W.: W warunkach

Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej

;, żeby ci mogli wystąpić o rolniczą emeryturę. - Gospodarstwa były niedochodowe, dlatego często z tej jednej renty czy emerytury rolniczej żyła cała rodzina. Nie były to wielkie dochody, ale stałe - mówi prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz, była wiceminister rolnictwa i wykładowca w Szkole Głównej

Ziemia lepsza niż lokata. Bańka cenowa na rynku nieruchomości rolnych?

z tym, że ceny żywności, a w efekcie dochody jej producentów mogą zacząć spadać. Szef Domu Maklerskiego W Investments jest jednak przekonany, że rosnącym cenom ziemi będzie towarzyszył wzrost wydajności naszego rolnictwa. Oznacza to, że rację bytu miałyby jedynie duże gospodarstwa specjalistyczne

Jest rozporządzenie do programu 500 plus i opinia MSZ

miejscu zamieszkania. Gdy rodzina będzie się ubiegać o świadczenie na drugie dziecko i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku dzieci z

Jak dostać 500 zł na dziecko

poprzednim roku podatkowym". Rolnicy będą składać oświadczenia o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego. WSZYSCY CZY TYLKO NIEKTÓRZY? Nie wiadomo, czy informacje o dochodach będą musieli składać wszyscy, czy tylko ci, którzy będą się ubiegali o świadczenie na pierwsze dziecko (oni muszą udowodnić, że

Gospodarstwo w spadku? Sprawdź, czy masz prawo do dziedziczenia

Dopiero orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z początku 2001 r. uporządkowało zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych w Polsce. Do 1982 r. - jak ocenił Trybunał - w zasadach tych "można było dostrzec (...) także zamysł polityczny ograniczania udziału własności prywatnej w polskim rolnictwie

PiS ma program mieszkaniowy, ale czy realny?

rolnictwa Agencja Nieruchomości Rolnych ma obowiązek płacenia na Fundusz Rekompensacyjny (na rekompensaty dla zabużan i odszkodowania reprywatyzacyjne). Ministerstwu nie podobało się również to, że grunty rolne w obrębie miast miały być automatycznie odrolnione. Obawiam się więc, że pomysł z przekazywaniem

Rząd przedłużył składkę zdrowotną dla rolników

Rozwiązania przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy są tożsame z tymi, które obowiązywały w latach 2012-2014. Projekt nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników zakłada, że za rolników, którzy mają gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów przeliczeniowych, składkę zapłaci

Szydło: polska wieś potrzebuje dobrego gospodarza

i zwierząt gospodarskich ma na celu objęcie ochroną szerszej niż obecnie grupy producentów rolnych. Miałoby się to stać poprzez zwiększenie dopłaty z budżetu państwa do wysokości 65 proc. składki na ubezpieczenie. "To będzie powodowało, że rolników będzie stać na ubezpieczenia" - dodał

Trybunał UE: Polska nie złamała prawa dając tanie kredyty rolnikom

kredytów na zakup gruntów rolnych. Z tego typu preferencji mogą skorzystać tylko ci rolnicy, którzy tworzą lub powiększają gospodarstwo do 300 hektarów. Dodajmy, że dopłaty przyznane w latach 2010-13 miały umożliwić utworzenie ok. 24 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niż średnia w danym

Sawicki: resort nie może interweniować na rynku wieprzowiny

eksport, ale wieprzowiny "podwyższonej jakości". Jak zaznaczył, to powinny zrobić gospodarstwa, które mają 200-500 sztuk trzody, one powinny zorganizować się i dać nową ofertę konsumencką. Według ministra wszystkie duże zakłady, które wykorzystują surowiec z importu m.in. z Danii i Niemiec

Rząd utrzymał niskie składki zdrowotne dla rolników

(1680 zł), a więc 151 zł. Początkowo zakładano, że ustawa o składkach zdrowotnych w rolnictwie będzie obowiązywała jedynie w 2012 r. Później wysokość składki miała wynikać z wysokości dochodów rolnika. Podatek dochodowy w rolnictwie nie został jednak jak dotąd wprowadzony. Mimo że symboliczna składka na

Sejm uchwalił ustawę o dopłatach dla rolników na lata 2015-2020

skrobiowych, roślin wysokobiałkowych i pomidorów. Poprawki określają warunki przyznawania dopłat do gruntów, na których zakontraktowano uprawy, a także - w przeciwieństwie do projektu - wyszczególniają ich odbiorców: firmy produkujące skrobię i przetwory z pomidorów, grupy producentów rolnych, organizacje

Pięć wariantów agro-PIT-u. Czy bogatszy rolnik jest lepszy?

ewidencjonują dochodów; nie płacą podatków, ale też nie korzystają choćby z ulg na dzieci. Ponad połowa gospodarstw produkuje tylko na własne potrzeby. Według statystyk zatrudnienie w rolnictwie jest ponad 3,5 razy większe niż wartość dodana, którą wnosi do gospodarki. Płaci sprzedawca pietruszki, dostawca już

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich na lata 2015-20

dodatkowo zasada wzajemnej zgodności wbudowana w cały system wsparcia bezpośredniego). Płatność dla młodych rolników ma ułatwić młodym rolnikom zakładania działalności i dostosowanie strukturalne ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności. "Płatność przysługuje do powierzchni gruntów objętych

Gospodarstwa coraz większe, ale jest ich mniej

dużych gospodarstw, powyżej 30 ha. Natomiast ubyło tych niewielkich - mówi Artur Łączyński z GUS. Zdaniem prof. Jerzego Wilkina, ekonomisty z Uniwersytetu Warszawskiego specjalizującego się w sprawach rolnych to dobra wiadomość. Oznacza bowiem, że następuje koncentracja ziemi. Dzięki temu więcej

Sejm. Rządowy projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich wraca do komisji rolnictwa

Sprawozdanie z prac Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił poseł Artur Dunin. Jak tłumaczył, rządowy projekt ma m.in. ustanawiać przepisy dotyczące płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz zmieniać krajowe przepisy o systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw

Z rolnikami po dobroci

płacony od obrotu, ale od dochodu. Życzę każdemu gospodarzowi, aby osiągnął taką dochodowość, że będzie płacić podatek. Rolnicy płacący podatek rolny powinni móc wliczać go w koszty. Nie byłyby to rzecz jasna jedyne koszty prowadzenia działalności rolniczej. W nagrodę wyższa emerytura Z reformą podatkową

Sejm przedłużył obowiązywanie przepisów nt. składki zdrowotnej rolników

Za głosowało 417 posłów, jeden się wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwalone przepisy nowelizacji ustawy są tożsame z tymi, które obowiązywały w latach 2012-2014. Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników zakłada, że za rolników, którzy mają gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów

Więcej pieniędzy dla samorządów? Są ważne powody

Doroczną konferencję, już dziewiątą, zorganizował Bank Gospodarstwa Krajowego. W związku z 25-leciem samorządności w Polsce patronat nad konferencją objął prezydent, pojawili się na niej liczni ministrowie i eksperci oraz masa przedstawicieli samorządów. Dyskutowali o kondycji samorządów, o tym

Prof. Maria Halamska o chłopach i rolnikach: Nie ma jednej polskiej wsi

pieniądze, to państwo wpłaca do Unii składkę, a środki na tę składkę ma z naszych podatków. Dopłaty rolne są nie tylko pieniędzmi dla rolników, one w niektórych częściach kraju stanowią 20 proc. dochodów własnych gmin, czyli stanowią istotny element gospodarki lokalnej, ożywiają popyt i inwestycje. Stąd to

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

gospodarstwo rolne. W czerwcu tego roku ojciec pani Janiny przeszedł udar mózgu. Jest częściowo sparaliżowany i niezdolny do samodzielnej egzystencji. Kobieta zabrała go do siebie i złożyła wniosek o zasiłek opiekuńczy. Otrzymała odpowiedź, że aby otrzymać świadczenie, musi zrezygnować z pracy w gospodarstwie

Rolnicze OPZZ chce rozmów z premier i zapowiada protesty

dochodów z powodu wprowadzenia zakazu uboju rytualnego. Jego zdaniem, został on wprowadzony niezgodnie z unijnym prawem. "Żądamy też rekompensat do produkcji trzody chlewnej" - wyliczał Izdebski. Rolnicze OPZZ chce również m.in. dopłat do eksportu wieprzowiny, uruchomienia skupu na potrzeby

Arłukowicz ma 1,3 mln długu, premier Kopacz jeździ toyotą yaris z 2007 r., a ile zarobił Schetyna? [OŚWIADCZENIA]

- Środki pieniężne w obcej walucie: brak - Papiery wartościowe : brak - Dom: 250 m2 - wartości nie podano - Mieszkanie: brak - Gospodarstwo rolne o pow. 4 hektarów z oborą, garażem, piwnicą i dwiema stodołami - 350 tys. zł - Dochody: z tytułu funkcji Ministra Rolnictwa - 180 219 zł, uposażenie

Rząd poprawia podatki. Dla niektórych podatników będą wyższe

Administracji i Cyfryzacji. Co w nim znajdujemy? Ot, choćby likwidację zwolnienia od podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część. Dziś takie nabycie jest zwolnione od podatku. W zasadzie w każdym przypadku. Po zmianie przepisów

Rolnicy w Sejmie krytycznie o szacowaniu skutków suszy

klimatycznej w naszym kraju, która w ostatnich latach jest bardzo zmienna. "Chcemy, by warunki klimatyczne i powstałe z tym ryzyko nie doprowadzały do bankructwa gospodarstw rolnych. Bo to grozi konsekwencją taką, że rolnictwo polskie nie będzie mogło zapewnić dostatecznej ilości żywności dla swoich

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery