dochody z gospodarstw rolnych

PAP

Nagrody w 20. edycji rankingu najlepszych przedsiębiorstw rolnych

Nagrody w 20. edycji rankingu najlepszych przedsiębiorstw rolnych

Gospodarstwo Adkonis Kwakowo (woj. pomorskie) zajęło pierwsze miejsce w rankingu 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych 2013 r. Specjalizuje się ono w produkcji jaj. W czwartek w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się wręczenie nagród.

Rząd przyjął projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów

Rząd przyjął w środę projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Jego utworzenie pozwoli na wypłacanie rolnikom rekompensat w przypadku znacznego obniżenia dochodów lub gdy nie mogą uzyskać zapłaty za towar.

Gospodarstwa rolne mają do dyspozycji najwyższe dochody, ale banki nie mają dla nich oferty [Newseria]

Gospodarstwa rolne mają do dyspozycji najwyższe dochody, ale banki nie mają dla nich oferty [Newseria]

Rząd wydał rozporządzenie ws. udzielania pomocy publicznej przez ARiMR

w komunikacie CIR. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, ARMiR będzie udzielać pomocy rolnikom na inwestycje w gospodarstwach, działach specjalnych produkcji rolnej, rybactwie śródlądowym, przetwórstwie produktów rolnych, ryb oraz na zakup ziemi (w ramach pomocy de minimis); utworzenie lub rozwój

Sawicki: PROW 2014-2020 zostanie zaakceptowany przez KE do końca listopada

priorytetów i 16 działań. Jest on realizowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, która w najbliższych latach będzie ukierunkowana na wzrost konkurencyjności europejskiego rolnictwa z uwzględnieniem ochrony środowiska. Największe środki w polskim projekcie PROW przeznaczone będą na modernizację gospodarstw

Polska wieś jest bogata! Rolnicy to jedna z najlepiej uposażonych grup społecznych, ich dochody sięgają ponad 5 tys. zł miesięcznie

Polska wieś jest bogata! Rolnicy to jedna z najlepiej uposażonych grup społecznych, ich dochody sięgają ponad 5 tys. zł miesięcznie

zwiększyły się one o 7 proc., podczas gdy dochody gospodarstw domowych pracowników wzrosły zaledwie o 0,4 proc. - donosi "DGP". Bogactwo płynie z Unii Ta różnica nie powinna nas jednak dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż rolnicy to główni beneficjenci Unii Europejskiej. Kwoty dopłat

Eksperci: rolnicy powinni płacić podatek dochodowy

rolnictwa". Jego wysokość oparta jest na cenie żyta, które jest obecnie marginalnym zbożem. Jest on niewłaściwy m.in. dlatego, że w większym stopniu obciąża małe gospodarstwa niż duże. Jak podkreślił Neneman, podatek rolny nie odzwierciedla dochodów rolników, a ponadto jest niesprawiedliwy społecznie

Sawicki chce urynkowić i usamodzielnić jak największa liczbę gospodarstw rolnych

Warszawa, 20.06.2014 (ISBnews) - Największą pomoc w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) mają dostać małe i średnie gospodarstwa, wynika z propozycji ministra rolnictwa Marka Sawickiego dotyczącej systemu dopłat bezpośrednich dla rolników na lata 2014-2020, przedstawionej

Sawicki: na początek ok. 500 mln zł w funduszu stabilizacji dla rolników

przetwórcami. Zauważył, że w związku z nowym rozwiązaniem gospodarstwa rolne będą musiały prowadzić uproszczoną rachunkowość przychodów i rozchodów. Według niego "spora ich część taką ewidencję już prowadzi".

Polski rolnik na dorobku. Wieś się bogaci [RAPORT]

Polski rolnik na dorobku. Wieś się bogaci [RAPORT]

gospodarstw połowa dochodów pochodzi z działalności rolniczej. W województwie podkarpackim, gdzie historia i geografia mocniej podzieliły ziemię na spłachetki, takich gospodarstw jest tylko 12 proc. Pocieszające jest to, że w czasach gdy ceny produktów rolnych rosną, maleje dystans pomiędzy średnim dochodem z

Sawicki: trwają uzgodnienia z KE ws. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

zatwierdzeniem dokumentu. Jak wynika z informacji resortu rolnictwa, KE rekomenduje m.in. podniesienie dolnego limitu wielkości ekonomicznej (dochodu gospodarstwa) uprawnionych do wsparcia gospodarstw rolnych, czyli ograniczenie interwencji w stosunku do mniejszych gospodarstw i obniżenie górnego limitu pomocy

Prezydent podpisał ustawę dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników

płacić po 1 zł za każdy hektar za siebie, a także za domowników. Rolnicy prowadzący tzw. działy specjalne produkcji rolnej płacą składkę w wysokości 9 proc. kwoty stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ustawę o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników stworzono w związku z wyrokiem

"Dziennik Gazeta Prawna": Bezrobocie schowało się na wsi

rolnictwo ukrywa ok. 600 tys. bezrobotnych, informuje dr Bożena Karwat-Woźniak z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Zdaniem ekspertów tylko stosunkowo niewielka część spośród blisko 2,3 mln gospodarstw rolnych jest w stanie zapewnić rodzinom dochód porównywalny do osiąganego przez te

Młodzi Polacy na umowach cywilnych, reszta na etatach

Młodzi Polacy na umowach cywilnych, reszta na etatach

umowa śmieciowa jest głównym źródłem dochodów tylko 3 proc. z nich. - Zatrudnienie na umowach o pracę na czas określony oraz na umowach o dzieło lub zleceniach dominuje jedynie wśród najmłodszych ankietowanych - komentuje CBOS. - Ponadto im starsza osoba, tym częściej prowadzi własne gospodarstwo rolne

Komisje zajmą się przepisami dot. przetwarzania żywności przez rolników

W środę Sejm zajmował się dwoma poselskimi projektami ustaw klubów PSL i PiS dotyczącymi umożliwienia rolnikom przetwarzania żywności we własnym gospodarstwie rolnym. Chodzi o poselski projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o swobodzie działalności gospodarczej oraz o

Rolnicy wolni od PIT. Tusk obiecał, termin minął. Podatku nie ma i nie będzie?

Rolnicy wolni od PIT. Tusk obiecał, termin minął. Podatku nie ma i nie będzie?

rolnicy mieli założyć księgi przychodów i rozchodów. Wraz z wprowadzeniem PIT-u zniknąć miał podatek rolny. To niewysokie obciążenie, którego wysokość uzależniona jest od wielkości gospodarstwa, a nie jego dochodów. Stawka podatku rolnego to w tym roku trochę ponad 170 zł za hektar. Rocznie. Średnia

191 projektów zrealizowanych w ramach programu "mój rynek"

został uruchomiony 1 lipca 2011 r. Jak zaznaczył szef resortu rolnictwa program ten miał dać szansę rolnikom na uzyskiwanie dodatkowych dochodów, a jednocześnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i umożliwić mieszkańcom miast zakupy świeżych, wysokiej jakości produktów, prosto z gospodarstwa

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia socjalne, dochód z gospodarstwa rolnego), w szczególności zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego

ARR: skup mleka nadal wysoki, kary za nadprodukcję nie do uniknięcia

, muszą oni zapłacić kary. Najbardziej więc dotykają one duże gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka. W ostatnich latach wiele gospodarstw, które postawiło na chów bydła mlecznego, zadłużyło się, biorąc kredyty na unowocześnienie produkcji i inwestycje w budynki gospodarskie. Spadek dochodów

"DGP": Bezrobocie schowało się na wsi

"DGP": Bezrobocie schowało się na wsi

sektorze jest niecałe 50 tys. osób. Nieoficjalnie liczba ta wynosi co najmniej 600 tys., twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna".Pod koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych jako bezrobotni było zaledwie 47,3 tys. osób posiadających gospodarstwa rolne, wynika z danych resortu pracy. To

Ministerstwo Rolnictwa da 17 mln euro na produkcję energii z odnawialnych źródeł energii

Ministerstwo Rolnictwa da 17 mln euro na produkcję energii z odnawialnych źródeł energii

sieciami, tak by jak najlepiej wykorzystać możliwości samodzielnej produkcji energii. Właśnie na takie inicjatywy resort rolnictwa przeznaczy 17 mln euro do końca przyszłego roku. To końcówka funduszy unijnych z perspektywy budżetowej 2007-13 rozdzielanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Skorzystać może

Wieś jedzie na hamulcu

Wieś jedzie na hamulcu

jego przetworów, pieczarek, jabłek, owoców miękkich. Na wsi wciąż są obszary biedy, ale poziom dochodów rolników niemal zrównał się już z dochodami mieszkańców miast. To olbrzymi skok, bo jeszcze w 2000 r. stanowił zaledwie 38 proc. Od lat 90. z mapy kraju znikło aż 60 proc. małych gospodarstw o

DM W Investments: Po uwolnieniu rynku ziemi w 2016 układ sił bez większych zmian

miesięcznie, podczas gdy w roku akcesji do UE nie przekraczał on 2,3 tys. zł. I choć dochody w tej branży są silnie uzależnione od zjawisk atmosferycznych, takich jak powódź czy susza oraz dostępności rynków zbytu, jest to tendencja wyraźnie wzrostowa. Przeciętny dochód rozporządzalny gospodarstw rolnych w

Ziemia lepsza niż lokata. Bańka cenowa na rynku nieruchomości rolnych?

z tym, że ceny żywności, a w efekcie dochody jej producentów mogą zacząć spadać. Szef Domu Maklerskiego W Investments jest jednak przekonany, że rosnącym cenom ziemi będzie towarzyszył wzrost wydajności naszego rolnictwa. Oznacza to, że rację bytu miałyby jedynie duże gospodarstwa specjalistyczne

Unijne naj: Największa dopłata dla rolnika

. wszystkich dopłat. Większość - do małych gospodarstw. Czy dopłaty są potrzebne? A gdyby zlikwidować dopłaty? Duże gospodarstwo pewnie sobie poradzi. Mniejsze - niekoniecznie. Jak pokazują dane z poprzednich lat, średnio od 20 do 70 proc. dochodów rolnicy osiągali dzięki dopłatom. Tutaj znowu wszystko zależy

Rząd przedłużył składkę zdrowotną dla rolników

Rozwiązania przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy są tożsame z tymi, które obowiązywały w latach 2012-2014. Projekt nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników zakłada, że za rolników, którzy mają gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów przeliczeniowych, składkę zapłaci

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

wprowadzanie podatku od dochodu gospodarstw rolnych pozwoli na redukcję innych obciążeń, zwłaszcza podatku rolnego. Gminy z tytułu podatku rolnego dostają ok. miliarda złotych rocznie. Jak by to jednak wyglądało w praktyce? Gospodarstwo, które zaczynałoby płacić podatek dochodowy, przestawałoby jednocześnie

Rząd utrzymał niskie składki zdrowotne dla rolników

(1680 zł), a więc 151 zł. Początkowo zakładano, że ustawa o składkach zdrowotnych w rolnictwie będzie obowiązywała jedynie w 2012 r. Później wysokość składki miała wynikać z wysokości dochodów rolnika. Podatek dochodowy w rolnictwie nie został jednak jak dotąd wprowadzony. Mimo że symboliczna składka na

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich na lata 2015-20

dodatkowo zasada wzajemnej zgodności wbudowana w cały system wsparcia bezpośredniego). Płatność dla młodych rolników ma ułatwić młodym rolnikom zakładania działalności i dostosowanie strukturalne ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności. "Płatność przysługuje do powierzchni gruntów objętych

Pięć wariantów agro-PIT-u. Czy bogatszy rolnik jest lepszy?

ewidencjonują dochodów; nie płacą podatków, ale też nie korzystają choćby z ulg na dzieci. Ponad połowa gospodarstw produkuje tylko na własne potrzeby. Według statystyk zatrudnienie w rolnictwie jest ponad 3,5 razy większe niż wartość dodana, którą wnosi do gospodarki. Płaci sprzedawca pietruszki, dostawca już

Kalemba: podatek dochodowy w rolnictwie w 2014 roku

ministerstwa rolnictwa na obciążenie podatkiem dopłat bezpośrednich. Wyliczenie dochodów w gospodarstwach będzie wiązało się z wprowadzaniem rachunkowości. W małych gospodarstwach nie będzie wyliczany dochód indywidualnie, będą tam "rozwiązania ryczałtowe" - wyjaśnił minister. Jak mówił

Sejm przedłużył obowiązywanie przepisów nt. składki zdrowotnej rolników

Za głosowało 417 posłów, jeden się wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwalone przepisy nowelizacji ustawy są tożsame z tymi, które obowiązywały w latach 2012-2014. Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników zakłada, że za rolników, którzy mają gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów

Prof. Maria Halamska o chłopach i rolnikach: Nie ma jednej polskiej wsi

pieniądze, to państwo wpłaca do Unii składkę, a środki na tę składkę ma z naszych podatków. Dopłaty rolne są nie tylko pieniędzmi dla rolników, one w niektórych częściach kraju stanowią 20 proc. dochodów własnych gmin, czyli stanowią istotny element gospodarki lokalnej, ożywiają popyt i inwestycje. Stąd to

Rolnicze OPZZ chce rozmów z premier i zapowiada protesty

dochodów z powodu wprowadzenia zakazu uboju rytualnego. Jego zdaniem, został on wprowadzony niezgodnie z unijnym prawem. "Żądamy też rekompensat do produkcji trzody chlewnej" - wyliczał Izdebski. Rolnicze OPZZ chce również m.in. dopłat do eksportu wieprzowiny, uruchomienia skupu na potrzeby

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

gospodarstwo rolne. W czerwcu tego roku ojciec pani Janiny przeszedł udar mózgu. Jest częściowo sparaliżowany i niezdolny do samodzielnej egzystencji. Kobieta zabrała go do siebie i złożyła wniosek o zasiłek opiekuńczy. Otrzymała odpowiedź, że aby otrzymać świadczenie, musi zrezygnować z pracy w gospodarstwie

Sejm: umowy zlecenia będą ozusowane od 1 stycznia 2016 r.

Abramowicz z PiS pytał przedstawicieli rządu, czemu dzielą tą ustawą Polaków na lepszych i gorszych. "Czym różni się członek rady nadzorczej, rolnik i mały przedsiębiorca. Dlaczego członek rady nadzorczej ma płacić miesięczne składki na ZUS wyliczane od dochodu, rolnik, który posiada gospodarstwo rolne

Bez zmian w rolniczych podatkach, bo rząd boi się wyborców

rolnicy "nie są gotowi" na wyższe obciążenia, gdyż są najbiedniejszą grupą zawodową. Tymczasem dane statystyczne kładą kłam tym opowieściom. Z najnowszych danych GUS wynika, że w okresie 2003-13 tzw. średni dochód rozporządzalny gospodarstw domowych rolników wzrósł o 152 proc. W tym samym czasie

Z rolnikami po dobroci

płacony od obrotu, ale od dochodu. Życzę każdemu gospodarzowi, aby osiągnął taką dochodowość, że będzie płacić podatek. Rolnicy płacący podatek rolny powinni móc wliczać go w koszty. Nie byłyby to rzecz jasna jedyne koszty prowadzenia działalności rolniczej. W nagrodę wyższa emerytura Z reformą podatkową

Rząd poprawia podatki. Dla niektórych podatników będą wyższe

Administracji i Cyfryzacji. Co w nim znajdujemy? Ot, choćby likwidację zwolnienia od podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część. Dziś takie nabycie jest zwolnione od podatku. W zasadzie w każdym przypadku. Po zmianie przepisów

Trybunał UE: Polska nie złamała prawa dając tanie kredyty rolnikom

kredytów na zakup gruntów rolnych. Z tego typu preferencji mogą skorzystać tylko ci rolnicy, którzy tworzą lub powiększają gospodarstwo do 300 hektarów. Dodajmy, że dopłaty przyznane w latach 2010-13 miały umożliwić utworzenie ok. 24 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niż średnia w danym

Gospodarstwa coraz większe, ale jest ich mniej

dużych gospodarstw, powyżej 30 ha. Natomiast ubyło tych niewielkich - mówi Artur Łączyński z GUS.Zdaniem prof. Jerzego Wilkina, ekonomisty z Uniwersytetu Warszawskiego specjalizującego się w sprawach rolnych to dobra wiadomość. Oznacza bowiem, że następuje koncentracja ziemi. Dzięki temu więcej

Budżet nadal będzie opłacać składki zdrowotne za najbiedniejszych rolników

specjalne produkcji rolnej płacą składkę w wysokości 9 proc. kwoty stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia."Ustawodawca pierwotnie zdecydował, że wprowadzona regulacja miała obowiązywać do końca 2012 r., a następnie ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie

Prezydent - potomek magnatów - wygrał z CBA. Poszło o ziemię

CBA, jak i samego prezydenta Zamościa. ODBUDUJĄ WIELKĄ TWIERDZĘ. POWSTRZYMAŁA KOZAKÓW I SZWEDÓW W poniedziałek wojewoda Wilk powiedział dziennikarzom, że Marcin Zamoyski dalej będzie prezydentem. - Sam fakt posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 300 hektarów nie przesądza o złamaniu

Składka zdrowotna rolników do Trybunału

może być utożsamiany z dochodem rolnika. "Ponadto w przypadku, gdy w gospodarstwie rolnym mieszka kilkuosobowa rodzina, dochód osiągany z plonów zebranych z każdego hektara musi zostać podzielony pomiędzy członków rodziny. Nie ulega przy tym wątpliwości, że większa liczebność rodziny rolnika w

100 dni Ewy Kopacz. Co zrobiła i co planuje pani premier?

społeczną nie stracą jej, gdy ich dochód przekroczy przewidziany w przepisach próg (jeden z nich to np. 574 zł na osobę w rodzinie). Jeśli rodzina zanotuje dochód powyżej progu, np. o 20 zł, o tyle zostanie pomniejszona kwota zapomogi społecznej. Rząd spodziewa się, że nowe zasady zaczną obowiązywać od

Minister rolnictwa Marek Sawicki: Nie podam się do dymisji za jedno słowo. Jestem rolnikiem, też jestem frajerem

sprzedawać jabłka, lecz także samowolnie produkować z nich dżemy, przetwory. Ci drobni rolnicy zarobią na tym więcej niż na sprzedaży jabłek. Także w programie "Wspólnej polityki rolnej" chciałem więcej pieniędzy przeznaczać dla rolników chcących rozwijać swoje gospodarstwa, tak by połowa środków

Rolnicze OPZZ chce rozmów z premier i zapowiada protesty

. Obecnie "w polskim rolnictwie nie ma ani jednej gałęzi, która przynosiłaby dochód" - ocenił przewodniczący rolniczego OPZZ. Rolnicy przypomnieli, że ceny żywca wieprzowego kształtują się na poziomie 3,5 zł za kg, a tak niska cena grozi bankructwem wielu gospodarstwom rolnym. Izdebski zapewnił

Jak kraje rozwijające się walczą o lepsze życie obywateli?

. jest zaciąganych przez kobiety, sprawił, że wiele gospodarstw domowych wydostało się z ekstremalnej biedy. Znacząco wzrosła też wiedza kobiet na temat zdrowia. Brazylia - władze w kraju w 1996 r. powołały specjalny fundusz rozwoju edukacji podstawowej i zagwarantowały minimalną kwotę wydatków na

Związki rolnicze: konieczna pomoc dla producentów mleka

produkcji mleka w największych gospodarstwach oraz w związku z prognozowanym spadkiem cen skupu. Podkreślił, że resort rolnictwa przewiduje pomoc dla gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Będą dopłaty do krów, jak i

Żywność lokalna jest nielegalna! - kolejna odsłona protestu rolników

? Zdaniem właścicieli małych rodzinnych gospodarstw w Polsce jest "najbardziej represyjne prawo żywnościowe ze wszystkich krajów Unii Europejskiej" (to cytat z listu otwartego do premiera Donalda Tuska). Produkujący przetwory - np. kiszone ogórki czy marynowaną fasolkę, paprykę, grzybki

Przegląd prasy

wspólnie nad zaoferowaniem klientom usługi ułatwiającej spłatę zobowiązań wynikających z faktur otrzymywanych od P4 wg gazety Puls Biznesu --EFRWP: Średnie gospodarstwo rolne płaci w naszym kraju efektywną stawkę podatkową (w ramach tzw. podatku rolnego) na poziomie 2,7% osiągniętego dochodu Gazeta

Instytut Rozwoju Rolnictwa ma wątpliwości dotyczące składki zdrowotnej

odliczenia składki zdrowotnej od podatku, tak jak przedsiębiorcy. - Rolnik nie płaci podatku dochodowego, ale płaci podatek rolny. Można go porównać do formy zryczałtowanej podatku dochodowego. Płaconym jest od faktu posiadania hektara przeliczeniowego gruntów, a nie od faktycznego dochodu z hektara. Dlatego

Wasiak zarobiła w PKP 812 tys. zł, Biernat ma najdroższy samochód, a Kopacz... Prześwietlamy majątki ministrów

: 100 tys. zł + 2 tys. euro Minister Piotrowska posiada mieszkanie o powierzchni 50 m kw., 400-metrową działkę w pracowniczym ogrodzie działkowym i działkę rolną o powierzchni 1 hektara. Jeździ Nissanem Note z 2011 r. Jej dochód w 2013 r. wyniósł ponad 179 tys. zł   KPRM Zgromadzone środki: 135

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

szanujemy, jest także formą działalności gospodarczej, od 2013 r. dla gospodarstw rolnych zaczniemy wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. Rozpoczniemy od największych gospodarstw, stopniowo, ewolucyjnie rozszerzając te zasady na mniejsze - mówił Tusk. Co oznacza

Unijne dopłaty? Przez nie wieś się nie rozwija

rodziną, która nadal mieszka we wsi, w której się urodziłem. Pochodzę z województwa kujawsko-pomorskiego, dawnego powiatu szubińskiego. To jak się zmienia polska wieś? - Dochody zatrudnionych poza rolnictwem rosną zdecydowanie szybciej niż na wsi, ceny środków do produkcji rolnej też

PZU pozytywnie ocenia wyniki za I kw., zwraca uwagę na zdarzenia jednorazowe

życie w kanale bancassurance oraz w segmencie ubezpieczeń masowych w tym ubezpieczeń komunikacyjnych jako efekt starzenia się portfela oraz spadku średniej składki i obowiązkowych ubezpieczeń budynków w gospodarstwach rolnych w efekcie rosnącej konkurencji. "2013 to był pierwszy rok, w którym

Handlowa szansa dla syropu zwanego fiutem* i innych produktów rolnych

Marzena Przytarska ze wsi Przyrowy z uprawianych w swoim gospodarstwie buraków cukrowych robi *syrop zwany fiutem. Kiedyś na wsi fiut służył jako dżem, smarowano nim chleb, dodawano go do placków, naleśników, do pierników. To nazwa oryginalna, fiut jest wpisany na listę chronionych produktów

Interpretacja Ministerstwa Finansów grozi bankructwem tysięcy gospodarstw

specjalne produkcji rolnej i osiągające przychody powyżej 800 tys. euro, muszą się rozliczyć na podstawie rzeczywistych dochodów - a nie jak dotychczas - na podstawie oszacowanych dochodów. Do działów specjalnych produkcji rolnej zaliczane są gospodarstwa zajmujące się produkcją szklarniową, uprawą

Senat zgłosił dziewięć poprawek do budżetu na 2015 r.

finansów publicznych spadnie poniżej 2,8 proc. PKB. (PAP) Istotne znaczenie na tegoroczne dochody państwa z PIT, jak i na budżety gospodarstw domowych, ma zwiększenie o 20 proc. ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka. Zmiana ta ma też umożliwić wykorzystanie pełnej kwoty ulgi tym

Są pieniądze na inwestycje na wsi

najróżniejszych produktów, różnego rodzaju przetwórstwo produktów rolnych, usługi dla gospodarstw rolnych, leśnictwa czy mieszkańców.Pieniądze można również zdobyć na inwestycje związane z turystyką, sportem, rekreacją i wypoczynkiem, a także organizację różnego rodzaju form opieki nad dziećmi. Rolnik może

Mazowiecki rolnik żywi Rosję. Wymagania? Wyższe niż dla Unii

północy województwa na Kurpiach niesamowicie rozwinęło się mleczarstwo - to są powiaty sierpecki, makowiecki i ostrołęcki. Kurpie były symbolem biedy, przecież te słynne kurpiowskie farfeluchy (rodzaj ciastek) robi się z marchwi, to jest potrawa biedaków. I ten teren, gdzie były gospodarstwa mające po 2-3

Dopłaty do zakupu ziemi sprzeczne z regułami UE?

raty. Pomocy udzielają Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Dopóki wartość pomocy nie przekroczy 400 mln zł, jest ona zgodna z zasadami wspólnego rynku. Rząd liczył, że dzięki temu uda się sprzedać 600 ha gruntów i powstanie około 24 tys. gospodarstw

Bogactwo bogatych cały czas rośnie. Co z resztą świata?

naturalnego spożycia w gospodarstwach rolnych (jajek, mleka, mięsa nie kupuje się w sklepie), to statystyka oficjalnych dochodów mało mówi o rzeczywistości. Nie ma się więc co cieszyć, gdy mierzone przez Eurostat nierówności w Polsce maleją. - Wraz ze zmniejszaniem się liczby miejsc pracy, wzrostem bezrobocia

Sprawdzamy majątki prezydentów miast. Rekordzistka ma prawie 3,5 mln zł oszczędności

. warte 350 tys., 21 m kw. warte 146 tys. zł) i gospodarstwo rolne o wartości 52 tys. zł. Jeździ Hyundaiem i30 z 2010 r. Wynagrodzenie za 2013 r. 160 tys. zł. 94 230 zł Prezydent Wrocławia ma 83 724 zł, 2,4 tys. euro i 128 dol. oszczędności. Posiada 242-metrowy dom o wartości 1,2 mln zł, trzy mieszkania

Dopłaty dla rolników po nowemu, ale nie po równo

i w efekcie zmusza do stosowania coraz większej ilości chemii. Chcemy to ograniczyć - mówi jeden z eurokratów. Sporą nowością jest chęć ułatwienia życia właścicielom najmniejszych kilkuhektarowych gospodarstw. Mieliby oni prawo do jednorazowej rocznej dopłaty w wysokości 500-1000 euro (każdy kraj

Świadczenia rodzinne - obliczamy dochód

osiągane z gospodarstwa rolnego przyjmujemy, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości odpowiadającej 1/12 dochodu ogłaszanego przez Prezesa GUS (nie później niż do 23 września każdego roku) na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2006

Rolnicze OPZZ chce rozmów z premier i zapowiada protesty

dochodów z powodu wprowadzenia zakazu uboju rytualnego. Jego zdaniem, został on wprowadzony niezgodnie z unijnym prawem. "Żądamy też rekompensat do produkcji trzody chlewnej" - wyliczał Izdebski. Rolnicze OPZZ chce również m.in. dopłat do eksportu wieprzowiny, uruchomienia skupu na potrzeby

Polscy rolnicy są coraz bogatsi. Ceny żywności w górę

połowa gospodarstw ma tak niskie dochody, że nawet nie przekroczyłaby progu, który by ich zmuszał do płacenia podatku dochodowego. Są mało wydajne. - W Danii z jednego hektara rolnik zbiera 8 ton zboża, w Polsce prawie o 5 mniej - mówi prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz, ekspert w dziedzinie rolnictwa z

Raport: dzięki pomocy UE dochody na wsi dwa razy wyższe

rolników spośród wszystkich państw UE. To, że młodzi ludzie pozostają na wsi jest wynikiem m.in. sprzyjającej polityki rolnej. Młodzi rolnicy (do 40 lat) mogą ubiegać się o dotacje - 75 tys. zł. - na inwestycje w swoim gospodarstwie, pieniądze te wypłacane są z PROW, w ramach działania - "Ułatwianie

Wydajemy miliony na kierowców bez polis OC

ubezpieczenia? Osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 500 zł. Ze statystyk UFG wynika, że najczęściej jest to mężczyzna w wieku 18-29 lat. Mieszka w województwie lubuskim, małopolskim, opolskim lub warmińsko-mazurskim. Pracuje dorywczo, prowadzi gospodarstwo rolne, jest bezrobotny lub pobiera

KRUS posiadaczy ziemskich

dochodów niż dochody z produkcji rolnej. W dużej części rolniczych gospodarstw domowych emeryt lub rencista przejął na siebie rolę krowy żywicielki. Najgorsze jest jednak to, że obecny system KRUS skłania do utrwalania tej sytuacji. Często premiuje cwaniactwo i nieuczciwość. Z czego to wynika? Przede

Ile i gdzie dorabiają prezydenci największych miast w Polsce [RANKING]

mieszkania (13 tys. zł). 147 tys. zł oszczędności, 150-metrowy dom (400 tys. zł), 66-metrowe mieszkanie (295 tys. zł) i trzy działki (560 tys. zł).Dutkiewicz: 159,4 tys. zł (od 2002 r. prezydent stolicy Dolnego Śląska) plus 990 zł, czyli "dochód osiągnięty z gospodarstwa rolnego". Nieruchomości

Kto jeździ bez OC? Młody z niskim dochodem w oplu lub fiacie

województwie lubuskim, małopolskim, opolskim lub warmińsko-mazurskim. Ma mały dochód - średnio w jego gospodarstwie domowym nie przekracza 500 zł na osobę. Pracuje dorywczo, prowadzi gospodarstwo rolne, jest bezrobotny lub pobiera rentę. Czym jeździ? UFG zauważył przewagę właścicieli fiatów i opli, trochę

"Połowa dochodów rolników to dopłaty". Trzeba je chronić

rosną ceny maszyn i środków do produkcji rolnej - bo jest na nie zwiększony popyt. To nie jest przypadek, że targi rolne w Kielcach z roku na rok mają coraz więcej wystawców. Duża część tych dopłat trafia poza rolnictwo, bo rolnicy kupują za nie sprzęt i urządzenia do gospodarstwa, realizują inne

Składki zdrowotne rolników darmowe tylko do końca roku

najbogatszych rolników. Gospodarstw powyżej 50 ha mamy w kraju ok. 20 tys. (1,3 proc. wszystkich). Według FADN (europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych) w dobrych latach ich dochód przekracza nawet 16 tys. zł miesięcznie. Pozostali mogliby wybrać, czy chcą go płacić, czy też wolą

Cena obietnic pani premier. Czy plany ogłoszone w exposé są realne?

trudne zadanie. - 60 proc. gospodarstw rolnych produkuje tylko na własne potrzeby. No i nie mamy ewidencji dochodów rolników. Nawet szkieletu. Ciężko będzie stabilizować dochody, jeśli nie wiemy, jakie one są - mówi nam Lech Goraj z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB

Majątki prezydentów. Gdzie jest Rafał Dutkiewicz [RANKING]

ma 83.724 zł, 2437 euro oraz 128 dolarów. Jego roczne wynagrodzenie z urzędu miasta to ponad 159 tys. zł. Prezydent w oświadczeniu majątkowym zawarł również dochód osiągnięty z gospodarstwa rolnego, którego jest właścicielem. Wyniósł on 990 zł. Paweł Adamowicz posiada majątek wart 3.384.965 zł. W

Jesteśmy w wielkiej Zielonej Górze. I co z tego?

akcyzy za paliwo rolne? Czy dalej zrobi to w urzędzie gminy, czy może już w urzędzie miasta? - mówi nam Maciej Dzikuć, mieszkaniec Starego Kisielina. Przemysław Sobczak z Przylepu: - Dziś czy jutro tak naprawdę niewiele się zmieni. Ale w perspektywie jest szansa, że wszystkim w okolicy fuzja wyjdzie na

Deflacja r/r potrwa co najmniej do marca, może do czerwca wg analityków

, deflacja w grudniu może jeszcze się pogłębić i wynieść 0,8% r/r. Wskazują oni, że deflacja przekłada się na wzrost siły nabywczej dochodów gospodarstw domowych, co powinno sprzyjać wzrostowi realnej konsumpcji i wspierać wzrost gospodarczy, a tym samym może nie mieć przełożenia na decyzje Rady Polityki

Nowe państwa UE chcą uczciwych dopłat dla rolników

- Wszystkie państwa uznają, że nowa polityka rolna powinna mieć charakter solidarnościowy, być prostsza i bardziej sprawiedliwa niż obecnie - podkreślał minister rolnictwa Marek Sawicki.Przedstawiciele dziewięciu krajów podpisali deklarację dotyczącą WPR. Nie zrobił tego przedstawiciel Czech, bo

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

Media publiczne z coraz większą niecierpliwością czekają na wprowadzenie zapowiadanej przez rząd opłaty audiowizualnej. Miałaby to być obowiązkowa opłata na rzecz mediów publicznych, płacona przez każde gospodarstwo domowe w wysokości nieprzekraczającej ok. 10-20 zł miesięcznie. Zastąpiłaby

Zalane gospodarstwa potrzebują pomocy

. Niejedno z nich wpadnie w pułapkę następnych kredytów klęskowych. Dlatego bez pomocy państwa nie są w stanie sobie poradzić - przekonuje.Podczas powodzi, jak przypomina minister rolnictwa Marek Sawicki, zostało poszkodowanych ponad 52 tys. gospodarstw. Teraz resort chce przesunąć środki w ramach Programu

Kiedy wieś się naprawdę wzbogaci

graniczną liczbę.Skąd ta granica? Z przyjętej już dwa lata temu ustawy nowelizującej KRUS. Wtedy Sejm przyjął, że dochody gospodarstw ponadpięćdziesięciohektarowych są na tyle duże, że mogą oni płacić wyższe składki na KRUS.Zdaniem Serafina rząd, uznając teraz, że ponadsześciohektarowcy mają też wyższe

Janosik pokonał gajowego

zmniejszać. W 2012 r. zalesiono już tylko 4,9 tys. ha. Według rządowej informacji ten spadek wynika głównie z powodów ekonomicznych. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wzrosły ceny gruntów rolnych i w efekcie znacznie zmalała ilość gruntów przeznaczanych na zalesienia. Od 2005 r. Agencja

Sawicki: najważniejsze było "otwarcie" wschodnich rynków

rolników w stosunku do płatności, jakie uzyskują gospodarstwa krajów starej 15-tki - podkreślił. Z taką opinią ministra zgodził się europoseł Jarosław Kalinowski, który uważa, że gdyby UE wycofała się z realizacji wspólnej polityki rolnej po 2014 roku, skutkowałoby to znacznym wzrostem cen żywności i

Parlament Europejski zakazał papierosów mentolowych, slimy ocalały

(PO).Polska to największy producent papierosów w UE (stanowią około 36 proc. polskiego eksportu rolno-spożywczego) i drugi po Włoszech producent tytoniu uprawianego przez 14,5 tys. gospodarstw rolnych. Jednak zakazy to nie tylko przedkładane przez Polskę nad postulaty zdrowotne zagrożenie dla miejsc

Komputer ocenia bezrobotnych. Dziennikarka idzie się sprofilować

, polonistyka. Prawo jazdy kategorii B, angielski i rosyjski. Nie mam renty, ani gospodarstwa rolnego, ani alimentów, Przez najbliższe trzy miesiące dostanę 717,30 zł zasiłku. Za tydzień czeka mnie profilowanie. Emocje na bok Profilowanie to nowość. Ma sprawdzić gotowość do pracy i tzw. oddalenie od rynku. Bez

Dzieci zwolnią 90 proc. rolników z podatku

większych środków finansowych, które będą mogły być wydatkowane na potrzeby wychowywanych dzieci". Ponieważ podatek rolny jest dochodem samorządów, w projekcie zapisano, że budżet zrekompensuje ubytki w ich budżetach wywołane ulgą na dzieci dla rolników. - Ten projekt poważnie zwiększa wydatki państwa

Polska przeciw dyrektywie zakazującej papierosów mentolowych?

surowiec w 14,5 tysiącach gospodarstw rolnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że uprawy te zlokalizowane są głównie we wschodnich rejonach Polski zagrożonych strukturalnym bezrobociem". "Zakazy forsowane przez Komisję Europejską uderzą również w handlowców. W Polsce pośrednio dochody z handlu

Chłop biedniejszy dla miasta lepszy?

, polemizując z prof. Hrynkiewicz, napisał o kilka zdań za dużo. I to zdecydowanie za dużo. Napisał bowiem tak. "Prof. Hrynkiewicz stwierdza, że mamy na wsi 7 proc. gospodarstw, które mogą przynosić rolnikom dochód. Zatem 93 proc. gospodarstw, i na pewno jeszcze wyższy odsetek ludności rolniczej (w

PSL przesuwa Platformie reformę KRUS

, niezależnie od dochodów i wielkości gospodarstwa - po 191 zł kwartalnie. Wariant pierwszy zakłada powiązanie wysokości składki z wielkością gospodarstwa. Minister proponuje trzy stawki: właściciele gospodarstw do 50 ha nadal płaciliby tyle samo co obecnie, od 50 do 100 ha - ok. 285 zł, zaś powyżej 100 ha - ok

Reformowanie KRUS? Platforma wsi nie ruszy

Trybunał dał na to 15 miesięcy. Reforma KRUS? A jaki dochód mają rolnicy? Wiara w to, że dzięki Trybunałowi i jego orzeczeniu o składce zdrowotnej uda się zreformować KRUS, jest naiwna. Reforma KRUS to przedsięwzięcie potężne. Jego kluczem jest oszacowanie dochodów gospodarstw. Ostatnio z kręgów

ZBP: Ile dostanie emeryt za odwróconą hipotekę

Przyszłe emerytury nie będą wysokie. W 2050 r. świadczenie emerytalne będzie wynosiło niespełna jedną trzecią ostatniej pensji. Stosunkowo mało Polaków oszczędza z myślą o emeryturze. Dla wielu źródłem dodatkowego dochodu mogą być więc ich mieszkania i domy. Właśnie z myślą o tych seniorach

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

podatek gruntowy, którego część także jest wykorzystywana na ochronę zdrowia. Z tego podatku są też finansowane drogi czy oświata, czyli działania służące ogółowi społeczeństwa, nie tylko rolnikom.Podatek rolny to średnio 85 zł rocznie za hektar. Z grubsza do budżetów gminnych trafia z niego 1 mld zł

Jak lepiej chronić klientów przed nieuczciwymi sprzedawcami?

gospodarstw rolnych okres na odstąpienie od umowy jest za krótki. Rozwiązanie: Oprócz wydłużenia okresu na odstąpienie klienci powinni mieć przed zawarciem transakcji zapewnioną bezpłatną poradę prawną. Problem: "Nieczysta sprzedaż", czyli oferowanie przez pracowników banków produktów, które nie są

Jeśli zmienić KRUS to teraz

dochodowego, który pokaże, ile naprawdę wpada do kieszeni rolników. - Blisko milion gospodarstw ma takie dochody, że nie będzie od czego odpisać składki zdrowotnej - stwierdza prof. Wojciech Józwiak z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.Ale rządowi eksperci po cichu wyliczyli, że zmiany

Jak ukręcić bat na oszustów? Władza powinna spójnie działać

, poznać zalety i zagrożenia związane z oddawaniem mieszkań w zamian za dodatkowe np. 500 zł do emerytury. Nie chodzi zresztą tylko o mieszkania. Inny problem, z którym coraz częściej będą zderzać się mieszkańcy wsi, to umowy sprzedaży gospodarstw rolnych. Tu też należy spodziewać się coraz więcej nadużyć

Drobnica fałszuje obraz wsi

miastach potrzebni. Według danych powszechnego spisu rolnego z roku 1996 na wsi zarejestrowano 1,4 mln bezrobotnych, a blisko milion pracował w gospodarstwach, które doskonale się bez nich mogły obejść, czyli byli ukrytymi bezrobotnymi. Zmienił się przecież nie tylko przemysł. Zmieniła się sama wieś. Tam

Dopłaty zmieniły podejście rolników do Unii

bardzo podzielona. Zaledwie 40 proc. jej mieszkańców jest związanych z rolnictwem. Według definicji GUS oznacza to, że jeden z domowników ma gospodarstwo rolne. Z tych 40 proc. mieszkańców wsi tylko dla co piątej osoby rolnictwo jest głównym źródłem dochodu. Przykładowo w jednej z gmin w województwie

Jak chorobowe wpływa na wysokość emerytury [PORADNIK]

pójściem na wychowawczy jest 60 proc. średniej pensji. Bezrobotne czy matki, które nie będą miały sześciomiesięcznego stażu pracy, dostaną mniej - 75 proc. od pensji minimalnej. Prawo do składek mieliby też mężczyźni, którzy zdecydowaliby się na opiekę nad dzieckiem. Kobiety z gospodarstw rolnych w czasie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Dochody gminy

. Ponadto, jako odrębne kategorie dochodów gminy wyróżniamy: dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gminy oraz odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z majątku

Dochody budżetu państwa

Dochody budżetu państwa – środki pieniężne pobierane od podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych przez państwo lub przez odrębny organ samorządu terytorialnego w celu realizacji wydatków zapewniających wypełnienie zadań państwowych.Jednak nie wszystkie środki, które są pobierane

Agencja Nieruchomości Rolnych

Agencja Nieruchomości Rolnych - agencja państwowa powstała 15.07.2003 r.art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) w miejsce Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. ANR jest państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie. Podstawy

Wieś samotnicza

Wieś samotnicza – wieś składająca się z pewnej liczby stojących oddzielnie, oddalonych od siebie gospodarstw rolnych, czyli samotni (lub osad jednodworczych).

Wysiółek

Wysiółek - przysiółek powstały wskutek przeniesienia się kilku gospodarstw poza zwartą zabudowę wsi, w obrębie jednak zwartego obszaru użytków rolnych należących do jednej wsi.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.