dochody z gospodarstw rolnych

PAP

Izby Rolnicze: susza zmniejszyła dochody rolników, oczekują oni na pomoc

Izby Rolnicze: susza zmniejszyła dochody rolników, oczekują oni na pomoc

Tegoroczna susza w Polsce zmniejszyła dochody wielu gospodarstw rolnych. Rolnicy oczekują na pomoc państwa. Jednak wielu jej nie dostanie ze względu na sposób szacowania strat - uważa prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

Rolnicy nie stracili. Zyskali

Przed wejściem do Unii Europejskiej nikt nie chciał wierzyć w nasze wyliczenia wzrostu dochodu gospodarstw rolnych. A one się sprawdziły - mówi "Gazecie" dr Zofia Krzyżanowska, radca ministra rolnictwa

Projekt ustawy rekompensującej rolnikom spadek dochodów wraca do podkomisji

Sejmowa komisja rolnictwa i rozwoju wsi postanowiła w środę cofnąć do podkomisji projekt ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Fundusz ma zapewnić rekompensaty rolnikom, którym znacznie spadły dochody lub nie mogą uzyskać zapłaty za towar.

Gospodarstwa rolne mają do dyspozycji najwyższe dochody, ale banki nie mają dla nich oferty [Newseria]

Gospodarstwa rolne mają do dyspozycji najwyższe dochody, ale banki nie mają dla nich oferty [Newseria]

Projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów trafił do komisji

średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat, niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany przez klęski żywiołowe (suszę, powódź, gradobicie, przymrozki) - wprowadzeniem środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem chorób zakaźnych

Nagrody w 20. edycji rankingu najlepszych przedsiębiorstw rolnych

W zestawieniu były brane pod uwagę wyniki ekonomiczno-finansowe najlepszych wielkotowarowych gospodarstw rolnych, osiągnięte w 2013 r. Składa się ono z dwóch głównych rankingów - dla przedsiębiorstw rolnych oraz rybackich, a także siedmiu podrankingów. Listę przygotowuje zespół pracowników

Rząd za utworzeniem Funduszu dla rolników, którzy ponieśli straty ekonomiczne

Fundusz z tytułu roszczeń po wypłacie rekompensat.   „Środki zgromadzone w funduszu będą wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty w następujących sytuacjach: - gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30 proc. w

PiS: państwowa ziemia - tylko dla indywidualnego rolnika

, prowadzący lub zamierzający tworzyć gospodarstwa rodzinne. Projekt wyłącza możliwość nabywania nieruchomości rolnych przez spółki, spółdzielnie i inne podmioty. Nabycie własności nieruchomości rolnej musi wiązać się z zamiarem utworzenia bądź powiększenia gospodarstwa rodzinnego, czyli gospodarstwa od 1 do

Rząd przyjął projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów

produkcji rolnej dochody obniżą się o ponad 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich 3 lat, niezapłacenia rolnikowi za nabyte produkty rolne. Spadek dochodów w gospodarstwie może być spowodowany przez klęski żywiołowe (suszę, powódź, gradobicie, przymrozki) - wprowadzeniem środków

Kowalczyk

sprzedaży nieruchomości rolnej albo jej części wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Propozycje PiS przewidują m.in. iż nabywcami ziemi mogą być tylko rolnicy indywidualni. Nabycie własności musi się wiązać z powiększeniem lub utworzeniem gospodarstwa rodzinnego (do 300 ha); kupione przez rolnika

GUS: Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 3,2% r/r w 2014 r.

realnie wyższe o 1,6% od wydatków z roku 2013 - stanowiły 80,5% dochodów (w 2013 r. - 81,7%), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W 2014 r. zarówno przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny, jak i przeciętne miesięczne wydatki na osobę, były najwyższe w gospodarstwach osób pracujących na własny

Ziemia tylko dla rolników. PiS zmieni przepisy

Ziemia tylko dla rolników. PiS zmieni przepisy

pracuje w prowadzonym przez siebie gospodarstwie. Dochody z tego tytułu muszą stanowić co najmniej jedną czwartą jego wszystkich dochodów, o ile gospodarstwo ma więcej niż 20 ha. Ten wymóg nie dotyczyłby rolników mających mniej ziemi. Dlaczego? Bo trudno im się z niej utrzymać, więc są zmuszeni zarabiać

Ekspertka: propozycje Szydło dla rolnictwa to hasła polityczne

regulowania ubezpieczeń rolnych, bo jest już stosowna ustawa, ale rolnicy nie chcą się ubezpieczać. Jak zaznaczyła, ubezpieczają się jedynie ci, dla których gospodarstwo rolne jest "warsztatem pracy, a reszta, która "tkwi na ojcowiźnie" nie jest zainteresowana ubezpieczeniem i z takimi

Rząd wydał rozporządzenie ws. udzielania pomocy publicznej przez ARiMR

w komunikacie CIR. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, ARMiR będzie udzielać pomocy rolnikom na inwestycje w gospodarstwach, działach specjalnych produkcji rolnej, rybactwie śródlądowym, przetwórstwie produktów rolnych, ryb oraz na zakup ziemi (w ramach pomocy de minimis); utworzenie lub rozwój

PiS wstrzymało sprzedaż państwowych gruntów rolnych

PiS wstrzymało sprzedaż państwowych gruntów rolnych

sprawa będzie priorytetem w pierwszych 100 dniach rządów. Ziemia w ręce rolników Projekt nowelizacji zakłada, że grunty rolne będą mogli kupować wyłącznie rolnicy indywidualni, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Przy czym to ograniczenie miałoby dotyczyć zarówno państwowego, jak i prywatnego

Sawicki: PROW 2014-2020 zostanie zaakceptowany przez KE do końca listopada

priorytetów i 16 działań. Jest on realizowany w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, która w najbliższych latach będzie ukierunkowana na wzrost konkurencyjności europejskiego rolnictwa z uwzględnieniem ochrony środowiska. Największe środki w polskim projekcie PROW przeznaczone będą na modernizację gospodarstw

W Irlandii dochód producentów mleka spadł o 92 proc. Rolnicy w UE szykują protest

W Irlandii dochód producentów mleka spadł o 92 proc. Rolnicy w UE szykują protest

dochód producentów mleka spadł w ciągu ostatnich 16 miesięcy o 92 proc., a średni dochód roczny z gospodarstwa rolnego wynosi już niespełna 24 tys. euro. Francuski minister rolnictwa Stephane Le Foll ostrzegł w zeszłym tygodniu, że 25 tys. francuskich gospodarstw rolnych specjalizujących się w

Sawicki: jeśli ZUS będzie niewydolny - możliwe emerytury obywatelskie

dochodowego w rolnictwie z prostej przyczyny: koszty administrowania tym podatkiem będą wyższe niż (w przypadku) podatku rolnego, a przychody zdecydowanie mniejsze" - powiedział Sawicki. Natomiast dla gospodarstw dużych - kontynuował - podatek dochodowy jest łatwiejszy do obsługi i pozostawienia

Ardanowski (PiS): KRUS zostaje. Nie będzie podatku dochodowego dla rolników

Ardanowski (PiS): KRUS zostaje. Nie będzie podatku dochodowego dla rolników

dochody poza rolnictwem, w istotnym dziale w dochodach ogólnych, by nie korzystali z preferencji KRUS-owskiej. Zamachu na KRUS nie będzie - oświadczył. Będą za to zmiany w administracji Planowane są natomiast zmiany w administracji - to zamiar połączenia trzech agencji rolnych (ARR, ARiMR i ANR) oraz

Ardanowski

mają dochody poza rolnictwem, w istotnym dziale w dochodach ogólnych, by nie korzystali z preferencji KRUS-owskiej. Zamachu na KRUS nie będzie" - oświadczył. Planowane są natomiast zmiany w administracji - to zamiar połączenia trzech agencji rolnych (ARR, ARiMR i ANR) oraz doradztwa rolniczego

Resort rolnictwa: większe wsparcie dla gospodarstw rodzinnych

gospodarstw rodzinnych, gdyż w naszym kraju niemal wszystkie gospodarstwa rolne to gospodarstwa rodzinne. Dotyczy to dopłat bezpośrednich, które dostają wszyscy rolnicy, jak również różnych innych działań w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Według definicji z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

MRiRW: rolnicy poszkodowani przez suszę mogą liczyć na pomoc

ostatnich trzech lat w gospodarstwie rolnym - pomoc może być udzielona w formule de minimis. Natomiast, jeżeli straty są wyższe, to zgodnie z unijnymi przepisami, możliwa jest pomoc do wysokości 80 proc. (lub 90 proc.) kwoty obniżenia dochodu. Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że (według stanu na 25

Koniec spekulacyjnych zakupów polskiej ziemi rolnej?

Koniec spekulacyjnych zakupów polskiej ziemi rolnej?

Za stosowną nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zagłosowało 384 posłów, a tylko dwóch było przeciw (Ryszard Kalisz i Marek Poznański - obaj niezależni). Głosowanie poprzedziła jednak potężna awantura. - Ustawa jest szkodliwa - grzmiał Romuald Ajchler z SLD. Mimo to wycofał wniosek

Resort rolnictwa rozpoczął konsultacje ws. dopłat bezpośrednich

Konsultacje społeczne potrwają do 11 lipca br. Ministerstwo rolnictwa w ramach dopłat bezpośrednich proponuje m.in. przeznaczenie dodatkowych płatności ze środków przesuniętych z tzw. II-go filaru Wspólnej Polityki Rolnej (pieniądze na rozwój wsi) na dodatkowe dopłaty dla grupy gospodarstw

Sejm o projekcie ustawy rekompensującej rolnikom spadek dochodów

się hodowlą ryb. Kwota składki ma być potrącana z pieniędzy wypłacanych przez te firmy rolnikowi. Środki zgromadzone w funduszu mają być wypłacane producentom rolnym jako rekompensaty w następujących sytuacjach: gdy w gospodarstwie rolnym, rybackim lub w dziale specjalnym produkcji rolnej dochody

Polska wieś jest bogata! Rolnicy to jedna z najlepiej uposażonych grup społecznych, ich dochody sięgają ponad 5 tys. zł miesięcznie

zwiększyły się one o 7 proc., podczas gdy dochody gospodarstw domowych pracowników wzrosły zaledwie o 0,4 proc. - donosi "DGP". Bogactwo płynie z Unii Ta różnica nie powinna nas jednak dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż rolnicy to główni beneficjenci Unii Europejskiej. Kwoty dopłat

Eksperci: rolnicy powinni płacić podatek dochodowy

rolnictwa". Jego wysokość oparta jest na cenie żyta, które jest obecnie marginalnym zbożem. Jest on niewłaściwy m.in. dlatego, że w większym stopniu obciąża małe gospodarstwa niż duże. Jak podkreślił Neneman, podatek rolny nie odzwierciedla dochodów rolników, a ponadto jest niesprawiedliwy społecznie

Koalicja PO-PSL-PiS w obronie polskiej ziemi przed spekulantami

gruntów rolnych i leśnych przez firmy i obywateli Unii Europejskiej. PiS poprze projekt Przewodniczący komisji rolnictwa Krzysztof Jurgiel (PiS) zapowiedział w rozmowie z "Wyborczą", że jego klub zgłosi jeszcze raz - jako głos mniejszości - poprawki, które nie zyskały we wtorek akceptacji obu

Rząd zajmie się funduszem rekompensującym rolnikom spadek dochodów

. średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat. Powodem może być klęska żywiołowa, która nie jest objęta ubezpieczeniem, ograniczenia weterynaryjne lub fitosanitarne z powodu chorób zwierząt i roślin, spadek cen produktów rolnych lub też nieuzyskanie zapłaty od podmiotów, które kupiły produkty rolne

Prof. Wilkin: sprawa dopłat bezpośrednich wykorzystywana jest demagogicznie

ustroju rolnego powinien racjonalizować wykorzystanie ziemi rolniczej, by trafiała ona +w dobre ręce+ do gospodarstw produktywnych mających szanse rozwoju". Dodał, że nie jestem zwolennikiem latyfundiów i pewne ograniczenia powinny być, ale z wypowiedzi podczas kampanii wynikało, że głównym celem

Sawicki: na początek ok. 500 mln zł w funduszu stabilizacji dla rolników

przetwórcami. Zauważył, że w związku z nowym rozwiązaniem gospodarstwa rolne będą musiały prowadzić uproszczoną rachunkowość przychodów i rozchodów. Według niego "spora ich część taką ewidencję już prowadzi".

Polski rolnik na dorobku. Wieś się bogaci [RAPORT]

gospodarstw połowa dochodów pochodzi z działalności rolniczej. W województwie podkarpackim, gdzie historia i geografia mocniej podzieliły ziemię na spłachetki, takich gospodarstw jest tylko 12 proc. Pocieszające jest to, że w czasach gdy ceny produktów rolnych rosną, maleje dystans pomiędzy średnim dochodem z

"Dziennik Gazeta Prawna": Bezrobocie schowało się na wsi

rolnictwo ukrywa ok. 600 tys. bezrobotnych, informuje dr Bożena Karwat-Woźniak z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Zdaniem ekspertów tylko stosunkowo niewielka część spośród blisko 2,3 mln gospodarstw rolnych jest w stanie zapewnić rodzinom dochód porównywalny do osiąganego przez te

Sawicki: trwają uzgodnienia z KE ws. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

zatwierdzeniem dokumentu. Jak wynika z informacji resortu rolnictwa, KE rekomenduje m.in. podniesienie dolnego limitu wielkości ekonomicznej (dochodu gospodarstwa) uprawnionych do wsparcia gospodarstw rolnych, czyli ograniczenie interwencji w stosunku do mniejszych gospodarstw i obniżenie górnego limitu pomocy

Sejm uchwalił ustawę dot. rozwoju obszarów wiejskich

rolników rozpoczynających działalność w gospodarstwie, wsparcie dla osób, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy na wsi, ale poza rolnictwem. PROW zakłada także pomoc w realizacji inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w

Prezydent podpisał ustawę dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników

płacić po 1 zł za każdy hektar za siebie, a także za domowników. Rolnicy prowadzący tzw. działy specjalne produkcji rolnej płacą składkę w wysokości 9 proc. kwoty stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ustawę o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników stworzono w związku z wyrokiem

Dobry podatek dla rolników. A może by tak dla wszystkich?

W Sejmie finalizowane są prace nad nowymi zasadami sprzedaży produktów bezpośrednio z gospodarstw rolnych. Posłom uda się zapewne usunąć absurd polegający na zakazie sprzedaży przetworzonej żywności (w skrócie - brudną marchew można sprzedać, umytą już nie). Ale nie tylko ta kwestia jest ważna w

Chcesz 500 zł na dziecko? Powiedz, ile zarabiasz

tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Rolnicy będą musieli złożyć "oświadczenie o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego".

Polska ziemia dla Polaków. Jak chronić pola przed obcokrajowcami?

W Sejmie dyskutowano w środę o pomyśle zamrożenia na pięć lat sprzedaży ok. 1,5 mln ha ziemi wciąż należącej do państwa. Krzysztof Jurgiel z PiS - która to partia zgłosiła projekt takiej ustawy - przekonywał w sejmowej komisji rolnictwa, że w tym czasie dochody polskich rolników powinny wzrosnąć na

Na Forum debaty publicznej o sprawach wsi

. Zdaniem Walentego Poczty nie ma możliwości, by 1,5 mln gospodarstw rolnych w Polsce utrzymywało się z produkcji rolnej. Musi nastąpić dywersyfikacja dochodów; kluczową sprawą jest tworzenie miejsc pracy na wsi, lecz poza rolnictwem. Pozwoli to na zwiększenie dochodów mieszkańców wsi. Podkreślił też, że

Polski rolnik: bogaty czy biedny? [Sprawdzamy]

poniedziałek w "Wyborczej" minister Sawicki. W ostatnich latach dochody rolników znacząco wzrosły. Od 2006 do 2013 r. przychody netto na osobę w gospodarstwie rolnym wzrosły z 1182 zł do 1806 zł - czyli o 53 proc. W tym czasie ogółem przychody na osobę w gospodarstwie domowym wzrosły w Polsce z 1133

"DGP": Bezrobocie schowało się na wsi

sektorze jest niecałe 50 tys. osób. Nieoficjalnie liczba ta wynosi co najmniej 600 tys., twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna". Pod koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych jako bezrobotni było zaledwie 47,3 tys. osób posiadających gospodarstwa rolne, wynika z danych resortu pracy

Rolnicy wolni od PIT. Tusk obiecał, termin minął. Podatku nie ma i nie będzie?

rolnicy mieli założyć księgi przychodów i rozchodów. Wraz z wprowadzeniem PIT-u zniknąć miał podatek rolny. To niewysokie obciążenie, którego wysokość uzależniona jest od wielkości gospodarstwa, a nie jego dochodów. Stawka podatku rolnego to w tym roku trochę ponad 170 zł za hektar. Rocznie. Średnia

Oświadczenie majątkowe prezydentów miast. Warszawa, Kraków, a może Gdańsk? Sprawdź, który prezydent zgromadził największy majątek

w polskiej walucie:  32.201,58 zł. - Środki pieniężne w obcej walucie:  2432,12 euro, 128,72 dolarów - Dochód:  pensja prezydenta - 181 179,91 zł., dochód z gospodarstwa rolnego - 990 zł. - Papiery wartościowe:  brak - Dom o powierzchni  242,35 m2 o wartości 1,2 mln. zł

Komisje zajmą się przepisami dot. przetwarzania żywności przez rolników

W środę Sejm zajmował się dwoma poselskimi projektami ustaw klubów PSL i PiS dotyczącymi umożliwienia rolnikom przetwarzania żywności we własnym gospodarstwie rolnym. Chodzi o poselski projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o swobodzie działalności gospodarczej oraz o

Młodzi Polacy na umowach cywilnych, reszta na etatach

umowa śmieciowa jest głównym źródłem dochodów tylko 3 proc. z nich. - Zatrudnienie na umowach o pracę na czas określony oraz na umowach o dzieło lub zleceniach dominuje jedynie wśród najmłodszych ankietowanych - komentuje CBOS. - Ponadto im starsza osoba, tym częściej prowadzi własne gospodarstwo rolne

Andrzej Duda zarobił w zeszłym roku ponad pół miliona. A inni? Sprawdzamy oświadczenia majątkowe europosłów

. sejm RP   fot. sejm RP - Środki pieniężne w polskiej walucie:  60 tys. zł - Dochód: uposażenie posła do PE -  8 tys. euro brutto, gospodarstwo rolne - 25 tys. zł - Środki pieniężne w obcej walucie:  8 tys. euro brutto - Papiery wartościowe: brak - Dom o powierzchni  200

Sawicki: rolnicy będą mogli sprzedawać własne wyroby mięsne

jakości może być dobrym sposobem na zwiększenie dochodów małych gospodarstw i tworzenie nowych miejsc pracy - wskazywał Sawicki. Zdaniem Sawickiego polskie przedsiębiorstwa produkujące żywność dobrze się rozwinęły przez ostatnie 15 lat, natomiast sprzedaż bezpośrednia gospodarstw rolnych jest niewielka

Rostowski ma 5 mieszkań, Pawłowicz metale za 150 tys. zł, a jak wyglądają finanse Macierewicza? [OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE]

wartości 569 656 zł - Dom: brak - Mieszkanie: 1. pow. 143,6 m2 o wartości 1 mln zł 2.  pow. 43,7 m2 o wartości 250 tys. zł 3.  pow. 43,7 m2 o wartości 250 tys. zł - Gospodarstwo rolne: 8 gospodarstw o łącznej wartości 42 824 300 zł - Dochód: działy specjalne produkcji rolnej - 1 559 739

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny [PORADNIK]

lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia socjalne, dochód z gospodarstwa rolnego), w szczególności zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego

ARR: skup mleka nadal wysoki, kary za nadprodukcję nie do uniknięcia

, muszą oni zapłacić kary. Najbardziej więc dotykają one duże gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka. W ostatnich latach wiele gospodarstw, które postawiło na chów bydła mlecznego, zadłużyło się, biorąc kredyty na unowocześnienie produkcji i inwestycje w budynki gospodarskie. Spadek dochodów

Ekspert: Wspólna Polityka Rolna zapewniła stabilny rozwój polskiego rolnictwa

następują procesy koncentracji w polskim rolnictwie, średni obszar gospodarstw rolnych wzrósł z ok. 8,5 ha do 10,2 ha. Spadło zatrudnienie w rolnictwie z 2 mln do 1,76 mln osób. "Może nie są to zbyt znaczące zmiany, jednak rozdrobnienie agrarne jest konsekwencją wcześniejszych opóźnień rozwojowych, a

Ministerstwo Rolnictwa da 17 mln euro na produkcję energii z odnawialnych źródeł energii

sieciami, tak by jak najlepiej wykorzystać możliwości samodzielnej produkcji energii. Właśnie na takie inicjatywy resort rolnictwa przeznaczy 17 mln euro do końca przyszłego roku. To końcówka funduszy unijnych z perspektywy budżetowej 2007-13 rozdzielanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Skorzystać może

Wieś jedzie na hamulcu

jego przetworów, pieczarek, jabłek, owoców miękkich. Na wsi wciąż są obszary biedy, ale poziom dochodów rolników niemal zrównał się już z dochodami mieszkańców miast. To olbrzymi skok, bo jeszcze w 2000 r. stanowił zaledwie 38 proc. Od lat 90. z mapy kraju znikło aż 60 proc. małych gospodarstw o

Izby Rolnicze: ogromne rozgoryczenie rolników budzi szacowanie strat

, np. mówiących o tym, jaki mógł być przychód z danej uprawy lub chowu zwierząt. Więc - jego zdaniem - nie są to wyliczenia dla konkretnego gospodarstwa. Z instrukcji dla komisji szacujących straty wynika, że "średnią roczną produkcję rolną z ubiegłych trzech lat lub średnią z trzech lat opartą

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

wprowadzanie podatku od dochodu gospodarstw rolnych pozwoli na redukcję innych obciążeń, zwłaszcza podatku rolnego. Gminy z tytułu podatku rolnego dostają ok. miliarda złotych rocznie. Jak by to jednak wyglądało w praktyce? Gospodarstwo, które zaczynałoby płacić podatek dochodowy, przestawałoby jednocześnie

Unijne naj: Największa dopłata dla rolnika

. wszystkich dopłat. Większość - do małych gospodarstw. Czy dopłaty są potrzebne? A gdyby zlikwidować dopłaty? Duże gospodarstwo pewnie sobie poradzi. Mniejsze - niekoniecznie. Jak pokazują dane z poprzednich lat, średnio od 20 do 70 proc. dochodów rolnicy osiągali dzięki dopłatom. Tutaj znowu wszystko zależy

Rząd chce dać 600 zł na ha rolnikom uprawiającym czarną porzeczkę

może jednak przekroczyć równowartości 15 tys. euro na jedno gospodarstwo rolne. Wsparcie ma dotyczyć prawie 36 tys. ha upraw tych owoców i wynieść łącznie 21,6 mln zł. Pomoc mają otrzymać rolnicy, których średnie straty wynikające z niskich cen skupu czarnej porzeczki w trzech ostatnich latach (lub

Kalemba: podatek dochodowy w rolnictwie w 2014 roku

ministerstwa rolnictwa na obciążenie podatkiem dopłat bezpośrednich. Wyliczenie dochodów w gospodarstwach będzie wiązało się z wprowadzaniem rachunkowości. W małych gospodarstwach nie będzie wyliczany dochód indywidualnie, będą tam "rozwiązania ryczałtowe" - wyjaśnił minister. Jak mówił

Wilkin o 25-leciu: polskie rolnictwo opłaca się dotować

mają powyżej 30 hektarów, a najlepiej powyżej 50. Takie gospodarstwo daje dochody zbliżone do średniego dochodu z pracy poza rolnictwem. Kiedyś, by to osiągnąć, wystarczyło 7-10 hektarów. A np. w USA 100-hektarowe gospodarstwo - to mało. PAP: Powinniśmy się wzorować na USA? J.W.: W warunkach

Rencistów i emerytów z KRUS coraz mniej

;, żeby ci mogli wystąpić o rolniczą emeryturę. - Gospodarstwa były niedochodowe, dlatego często z tej jednej renty czy emerytury rolniczej żyła cała rodzina. Nie były to wielkie dochody, ale stałe - mówi prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz, była wiceminister rolnictwa i wykładowca w Szkole Głównej

Jak dostać 500 zł na dziecko

poprzednim roku podatkowym". Rolnicy będą składać oświadczenia o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego. WSZYSCY CZY TYLKO NIEKTÓRZY? Nie wiadomo, czy informacje o dochodach będą musieli składać wszyscy, czy tylko ci, którzy będą się ubiegali o świadczenie na pierwsze dziecko (oni muszą udowodnić, że

Ziemia lepsza niż lokata. Bańka cenowa na rynku nieruchomości rolnych?

z tym, że ceny żywności, a w efekcie dochody jej producentów mogą zacząć spadać. Szef Domu Maklerskiego W Investments jest jednak przekonany, że rosnącym cenom ziemi będzie towarzyszył wzrost wydajności naszego rolnictwa. Oznacza to, że rację bytu miałyby jedynie duże gospodarstwa specjalistyczne

PiS ma program mieszkaniowy, ale czy realny?

rolnictwa Agencja Nieruchomości Rolnych ma obowiązek płacenia na Fundusz Rekompensacyjny (na rekompensaty dla zabużan i odszkodowania reprywatyzacyjne). Ministerstwu nie podobało się również to, że grunty rolne w obrębie miast miały być automatycznie odrolnione. Obawiam się więc, że pomysł z przekazywaniem

Rząd: 143 mln zł dla Instytutu Sadownictwa i Instytutu Hodowli Roślin

przeznaczonych na cele żywnościowe, paszowe i alternatywne (np. do produkcji biopaliw, rekultywacji terenów zdegradowanych i skażonych, poszerzenia źródeł energii odnawialnej), a tym samym zwiększenie dochodów gospodarstw rolnych prowadzonych na słabych glebach. Na ten cel instytut dostanie 85 mln zł. Kluczowym

Szydło: polska wieś potrzebuje dobrego gospodarza

i zwierząt gospodarskich ma na celu objęcie ochroną szerszej niż obecnie grupy producentów rolnych. Miałoby się to stać poprzez zwiększenie dopłaty z budżetu państwa do wysokości 65 proc. składki na ubezpieczenie. "To będzie powodowało, że rolników będzie stać na ubezpieczenia" - dodał

KRIR: straty w rolnictwie z powodu suszy mogą sięgać nawet 20-30 mld zł

warunkiem otrzymania pomocy, jest strata gospodarstwa przekraczająca 30 proc. dochodów. "Jeżeli rolnik miał niewyszacowane wcześniej zboża, bo uważał, że ma 20-30 proc., mógł mieć nawet i wyższą, ale sądził, że w całym gospodarstwie nie będzie miał takiej straty, nie zgłaszał się. I dzisiaj nie ma

Rząd przedłużył składkę zdrowotną dla rolników

Rozwiązania przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy są tożsame z tymi, które obowiązywały w latach 2012-2014. Projekt nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników zakłada, że za rolników, którzy mają gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów przeliczeniowych, składkę zapłaci

Sawicki: resort nie może interweniować na rynku wieprzowiny

eksport, ale wieprzowiny "podwyższonej jakości". Jak zaznaczył, to powinny zrobić gospodarstwa, które mają 200-500 sztuk trzody, one powinny zorganizować się i dać nową ofertę konsumencką. Według ministra wszystkie duże zakłady, które wykorzystują surowiec z importu m.in. z Danii i Niemiec

Rząd utrzymał niskie składki zdrowotne dla rolników

(1680 zł), a więc 151 zł. Początkowo zakładano, że ustawa o składkach zdrowotnych w rolnictwie będzie obowiązywała jedynie w 2012 r. Później wysokość składki miała wynikać z wysokości dochodów rolnika. Podatek dochodowy w rolnictwie nie został jednak jak dotąd wprowadzony. Mimo że symboliczna składka na

Trybunał UE: Polska nie złamała prawa dając tanie kredyty rolnikom

kredytów na zakup gruntów rolnych. Z tego typu preferencji mogą skorzystać tylko ci rolnicy, którzy tworzą lub powiększają gospodarstwo do 300 hektarów. Dodajmy, że dopłaty przyznane w latach 2010-13 miały umożliwić utworzenie ok. 24 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niż średnia w danym

Sejm uchwalił ustawę o dopłatach dla rolników na lata 2015-2020

skrobiowych, roślin wysokobiałkowych i pomidorów. Poprawki określają warunki przyznawania dopłat do gruntów, na których zakontraktowano uprawy, a także - w przeciwieństwie do projektu - wyszczególniają ich odbiorców: firmy produkujące skrobię i przetwory z pomidorów, grupy producentów rolnych, organizacje

Pięć wariantów agro-PIT-u. Czy bogatszy rolnik jest lepszy?

ewidencjonują dochodów; nie płacą podatków, ale też nie korzystają choćby z ulg na dzieci. Ponad połowa gospodarstw produkuje tylko na własne potrzeby. Według statystyk zatrudnienie w rolnictwie jest ponad 3,5 razy większe niż wartość dodana, którą wnosi do gospodarki. Płaci sprzedawca pietruszki, dostawca już

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich na lata 2015-20

dodatkowo zasada wzajemnej zgodności wbudowana w cały system wsparcia bezpośredniego). Płatność dla młodych rolników ma ułatwić młodym rolnikom zakładania działalności i dostosowanie strukturalne ich gospodarstw rolnych po rozpoczęciu działalności. "Płatność przysługuje do powierzchni gruntów objętych

Sejm. Rządowy projekt ustawy o dopłatach bezpośrednich wraca do komisji rolnictwa

Sprawozdanie z prac Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił poseł Artur Dunin. Jak tłumaczył, rządowy projekt ma m.in. ustanawiać przepisy dotyczące płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz zmieniać krajowe przepisy o systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw

Więcej pieniędzy dla samorządów? Są ważne powody

Doroczną konferencję, już dziewiątą, zorganizował Bank Gospodarstwa Krajowego. W związku z 25-leciem samorządności w Polsce patronat nad konferencją objął prezydent, pojawili się na niej liczni ministrowie i eksperci oraz masa przedstawicieli samorządów. Dyskutowali o kondycji samorządów, o tym

Sejm przedłużył obowiązywanie przepisów nt. składki zdrowotnej rolników

Za głosowało 417 posłów, jeden się wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwalone przepisy nowelizacji ustawy są tożsame z tymi, które obowiązywały w latach 2012-2014. Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników zakłada, że za rolników, którzy mają gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów

Gospodarstwa coraz większe, ale jest ich mniej

dużych gospodarstw, powyżej 30 ha. Natomiast ubyło tych niewielkich - mówi Artur Łączyński z GUS. Zdaniem prof. Jerzego Wilkina, ekonomisty z Uniwersytetu Warszawskiego specjalizującego się w sprawach rolnych to dobra wiadomość. Oznacza bowiem, że następuje koncentracja ziemi. Dzięki temu więcej

Z rolnikami po dobroci

płacony od obrotu, ale od dochodu. Życzę każdemu gospodarzowi, aby osiągnął taką dochodowość, że będzie płacić podatek. Rolnicy płacący podatek rolny powinni móc wliczać go w koszty. Nie byłyby to rzecz jasna jedyne koszty prowadzenia działalności rolniczej. W nagrodę wyższa emerytura Z reformą podatkową

Prof. Maria Halamska o chłopach i rolnikach: Nie ma jednej polskiej wsi

pieniądze, to państwo wpłaca do Unii składkę, a środki na tę składkę ma z naszych podatków. Dopłaty rolne są nie tylko pieniędzmi dla rolników, one w niektórych częściach kraju stanowią 20 proc. dochodów własnych gmin, czyli stanowią istotny element gospodarki lokalnej, ożywiają popyt i inwestycje. Stąd to

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

gospodarstwo rolne. W czerwcu tego roku ojciec pani Janiny przeszedł udar mózgu. Jest częściowo sparaliżowany i niezdolny do samodzielnej egzystencji. Kobieta zabrała go do siebie i złożyła wniosek o zasiłek opiekuńczy. Otrzymała odpowiedź, że aby otrzymać świadczenie, musi zrezygnować z pracy w gospodarstwie

Arłukowicz ma 1,3 mln długu, premier Kopacz jeździ toyotą yaris z 2007 r., a ile zarobił Schetyna? [OŚWIADCZENIA]

- Środki pieniężne w obcej walucie: brak - Papiery wartościowe : brak - Dom: 250 m2 - wartości nie podano - Mieszkanie: brak - Gospodarstwo rolne o pow. 4 hektarów z oborą, garażem, piwnicą i dwiema stodołami - 350 tys. zł - Dochody: z tytułu funkcji Ministra Rolnictwa - 180 219 zł, uposażenie

Rolnicze OPZZ chce rozmów z premier i zapowiada protesty

dochodów z powodu wprowadzenia zakazu uboju rytualnego. Jego zdaniem, został on wprowadzony niezgodnie z unijnym prawem. "Żądamy też rekompensat do produkcji trzody chlewnej" - wyliczał Izdebski. Rolnicze OPZZ chce również m.in. dopłat do eksportu wieprzowiny, uruchomienia skupu na potrzeby

Rolnicy w Sejmie krytycznie o szacowaniu skutków suszy

klimatycznej w naszym kraju, która w ostatnich latach jest bardzo zmienna. "Chcemy, by warunki klimatyczne i powstałe z tym ryzyko nie doprowadzały do bankructwa gospodarstw rolnych. Bo to grozi konsekwencją taką, że rolnictwo polskie nie będzie mogło zapewnić dostatecznej ilości żywności dla swoich

Program gospodarczy PiS. Zmiany w CIT, 500 zł na dziecko. Politycy jak Indianie?

Beata Szydło. I sypnęła obietnicami. Najpierw wieś. Ma dostać po wygranych przez PiS wyborach ustawę o ubezpieczeniach dla rolników. Ta ma dać poczucie bezpieczeństwa rolnikom prowadzącym gospodarstwa. Do tego przepisy, które zablokują wyprzedaż polskiej ziemi rolnej na inną działalność. I walka z

Polacy jak Indianie? Politycy kuszą nas błyskotkami

Beata Szydło. I sypnęła obietnicami. Najpierw wieś. Ma dostać po wygranych przez PiS wyborach ustawę o ubezpieczeniach dla rolników. Ta ma dać poczucie bezpieczeństwa rolnikom prowadzącym gospodarstwa. Do tego przepisy, które zablokują wyprzedaż polskiej ziemi rolnej na inną działalność. I walka z

Rząd poprawia podatki. Dla niektórych podatników będą wyższe

Administracji i Cyfryzacji. Co w nim znajdujemy? Ot, choćby likwidację zwolnienia od podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część. Dziś takie nabycie jest zwolnione od podatku. W zasadzie w każdym przypadku. Po zmianie przepisów

Tański: przemiany ustrojowe były korzystne dla gospodarki żywnościowej

PAP: Jak wyglądało przejście z gospodarki sterowanej do wolnorynkowej? A.T.: Urynkowienie gospodarki żywnościowej zaczęło się w 1989 roku, zniknęły wtedy kartki na wiele produktów rolnych reglamentujące żywność. Wtedy były absurdalne relacje cenowe: ceny skupu niektórych surowców było wielokrotnie

Bez zmian w rolniczych podatkach, bo rząd boi się wyborców

rolnicy "nie są gotowi" na wyższe obciążenia, gdyż są najbiedniejszą grupą zawodową. Tymczasem dane statystyczne kładą kłam tym opowieściom. Z najnowszych danych GUS wynika, że w okresie 2003-13 tzw. średni dochód rozporządzalny gospodarstw domowych rolników wzrósł o 152 proc. W tym samym czasie

Minister rolnictwa ma propozycje dla niezadowolonych sadowników

dla rolników, których dochody spadną o ponad 30 proc. średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat np. z powodu obniżki cen produktów rolnych, wywołanej m.in. przez spekulacje rynkowe. Zdaniem Sawickiego, trudna sytuacja sadowników, którzy protestują i skarżą się na drastycznie niskie ceny skupu

Budżet nadal będzie opłacać składki zdrowotne za najbiedniejszych rolników

specjalne produkcji rolnej płacą składkę w wysokości 9 proc. kwoty stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia. "Ustawodawca pierwotnie zdecydował, że wprowadzona regulacja miała obowiązywać do końca 2012 r., a następnie ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o składkach na

Sawicki: wieś to nie zgliszcza. Eksport żywności rośnie mimo embarga

ziemi rolnej. - Mnożą się projekty - nie ma rozwiązań - mówił Sawicki, dodając, że ziemia powinna trafiać do rolników, którzy chcą powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne i do młodych rolników. Szef resortu rolnictwa przypomniał, że na wieś w ramach dopłat bezpośrednich za 2014 r. trafiło już 13 mld zł

Polska, kraj mlekiem płynący. Nie ma drugiej takiej branży, jak rolnictwo

KRYSTYNA NASZKOWSKA: Czy rolnicy w ostatnich latach zbiednieli? PROF. ANDRZEJ KOWALSKI: W zeszłym roku ich dochody spadły o 5,6 proc. w porównaniu z rokiem 2013, a więc niemało. Ale w tym czasie w Danii spadły o 22,8 proc., a na Litwie o 19, a w tamtych krajach nie ma gwałtownych protestów. Jeżeli

Prezydent - potomek magnatów - wygrał z CBA. Poszło o ziemię

CBA, jak i samego prezydenta Zamościa. ODBUDUJĄ WIELKĄ TWIERDZĘ. POWSTRZYMAŁA KOZAKÓW I SZWEDÓW W poniedziałek wojewoda Wilk powiedział dziennikarzom, że Marcin Zamoyski dalej będzie prezydentem. - Sam fakt posiadania gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 300 hektarów nie przesądza o złamaniu

Podkarpackie. Region liderem listy produktów tradycyjnych

gospodarstw rolnych oraz małych firm rodzinnych. W jego ocenie, jest to praktyczny pomysł na dobre źródło dochodu, gdyż konsumenci coraz częściej poszukują wyrobów dobrej jakości. "Daje się zauważyć powrót do naszych kulinarnych korzeni, tradycyjna polska kuchnia zaczyna się odradzać i zyskiwać coraz

Jak kraje rozwijające się walczą o lepsze życie obywateli?

. jest zaciąganych przez kobiety, sprawił, że wiele gospodarstw domowych wydostało się z ekstremalnej biedy. Znacząco wzrosła też wiedza kobiet na temat zdrowia. Brazylia - władze w kraju w 1996 r. powołały specjalny fundusz rozwoju edukacji podstawowej i zagwarantowały minimalną kwotę wydatków na

Instytut Rozwoju Rolnictwa ma wątpliwości dotyczące składki zdrowotnej

odliczenia składki zdrowotnej od podatku, tak jak przedsiębiorcy. - Rolnik nie płaci podatku dochodowego, ale płaci podatek rolny. Można go porównać do formy zryczałtowanej podatku dochodowego. Płaconym jest od faktu posiadania hektara przeliczeniowego gruntów, a nie od faktycznego dochodu z hektara. Dlatego

Blokady dróg i pikiety - w całym kraju protestowali rolnicy

, złożonej w urzędzie, a adresowanej do prezydenta Bronisława Komorowskiego, premier Ewy Kopacz oraz parlamentarzystów PO i PSL, organizatorzy protestu zwrócili się z apelem o "działania zmierzające do naprawy polskiego rolnictwa", podkreślając, iż "opłacalność produkcji rolnej spada z roku na

Minister rolnictwa Marek Sawicki: Nie podam się do dymisji za jedno słowo. Jestem rolnikiem, też jestem frajerem

sprzedawać jabłka, lecz także samowolnie produkować z nich dżemy, przetwory. Ci drobni rolnicy zarobią na tym więcej niż na sprzedaży jabłek. Także w programie "Wspólnej polityki rolnej" chciałem więcej pieniędzy przeznaczać dla rolników chcących rozwijać swoje gospodarstwa, tak by połowa środków

Solidarność RI: w czwartek będziemy protestować pod Kancelarią Premiera

cudzoziemcy nie będą musieli mieć zgody na zakup ziemi w Polsce - PAP), o umożliwienie o tzw. sprzedaży bezpośredniej, tj. sprzedawania produktów przetworzonych z własnego gospodarstwa, co poprawić by dochody rolników. Kolejny postulat dotyczy poprawy dochodowości gospodarstw, rekompensat za szkody

100 dni Ewy Kopacz. Co zrobiła i co planuje pani premier?

społeczną nie stracą jej, gdy ich dochód przekroczy przewidziany w przepisach próg (jeden z nich to np. 574 zł na osobę w rodzinie). Jeśli rodzina zanotuje dochód powyżej progu, np. o 20 zł, o tyle zostanie pomniejszona kwota zapomogi społecznej. Rząd spodziewa się, że nowe zasady zaczną obowiązywać od

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery