dochodów

PAP

Po 1 stycznia dochody spółek zagranicznych

Po 1 stycznia dochody spółek zagranicznych

Po 1 stycznia 2015 r. dochody tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), z licencji czy odsetek, będą opodatkowane w Polsce - to jedna z ważniejszych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), która wchodzi w życie w Nowy Rok.

Od stycznia dochody członków rad nadzorczych - ozusowane

Od stycznia dochody członków rad nadzorczych muszą być ozusowane - przewiduje nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W przyszłym roku obowiązek odprowadzania składek do ZUS obejmie wszystkie umowy zlecenia do wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Jak policzyć podatek PIT 2014, dochód do opodatkowania

Tu od lat nic się nie zmienia. Po odjęciu od przychodów kosztów ich uzyskania uzyskujemy dochód. I to właśnie dochód będzie podlegał opodatkowaniu.

Chińczycy oszczędzają 50% dochodów. To światowy rekord [EKG]

Chińczycy oszczędzają 50% dochodów. To światowy rekord [EKG]

Rząd przyjął projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów

sytuacji, ale to też spowoduje jeszcze jedną rzecz - żeby pokazać, że się straciło, trzeba będzie prowadzić rachunkowość swojej działalności". Projekt ustawy przygotowany przez ministra rolnictwa przewiduje utworzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Fundusz będzie

Sejm za drugim czytaniem projektu dot. podatku od ukrywanych dochodów

. Przychodami nieznajdującymi pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach lub pochodzącymi ze źródeł nieujawnionych będzie wysokość odpowiadająca nadwyżce wydatku poniesionego w roku podatkowym (tj. w roku kalendarzowym) nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub nie, uzyskanymi przed poniesieniem tego

Sejm. Projekt dot. podatku od ukrywanych dochodów - do komisji

dotyczącego wydawania decyzji w sprawie nieujawnionych źródeł. Wiceminister poinformował, że resort nie liczy na duże dochody z podatku z nieujawnionych źródeł. Dotychczas wynosiły one średnio ok. 70 mln zł rocznie. "Celem tych przepisów jest przede wszystkim prewencja, mobilizacja podatników do

Skandalicznie wysokie dochody elit polskiego biznesu

Skandalicznie wysokie dochody elit polskiego biznesu

W Polsce rozwarstwienie dochodów należy do najwyższych w Unii Europejskiej. Najbogatsi Polacy zarabiają miliony i ich dochody w szybkim tempie rosną, a odsetek biednych pracowników jest coraz wyższy. Tylko w zeszłym roku o blisko 300 tys. wzrosła liczba osób żyjących poniżej minimum egzystencji

Dochody najbogatszych ludzi na świecie są 9,5 razy wyższe od dochodów najbiedniejszych. To największe nierówności od 30 lat

Dochody najbogatszych ludzi na świecie są 9,5 razy wyższe od dochodów najbiedniejszych. To największe nierówności od 30 lat

W 34 krajach OECD "dochody 10 proc. najbogatszej ludności są 9,5 razy wyższe od dochodów 10 proc. najbiedniejszych mieszkańców" - stwierdzono w raporcie. W latach 80. XX wieku najbogatsi zarabiali maksymalnie siedem razy więcej niż najbiedniejsi. W ciągu 30 lat nierówności pogłębiły się

Sejm pozostawił 75 proc. stawkę podatku od ukrywanych dochodów

definicji przychodów ujawnionych w nieprawidłowej wysokości oraz dodatkowych (oprócz stawki 75 proc.) stawek podatku od ukrywanych dochodów. Posłowie PiS proponowali zastosowanie stawki 40 proc. w przypadku gdy łączna kwota ukrywanych przychodów nie przekracza dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia

Unijne recepty na rozpiętość dochodów

Unijne recepty na rozpiętość dochodów

kryzysowym eurolandzie. W pakiecie reform "Ratuj Italię" połączył cięcia z grubymi pieniędzmi na aktywizację zawodową i dokształcanie kobiet oraz mieszkańców włoskiego Południa, które pod względem dochodów oddala się od Północy. System podatkowy jest ważny Najbardziej naturalnym, najprostszym

Szczurek: optymalizacja podatkowa obniża dochody państwa o miliardy zł

granicę, czy ukrywanie ich poza Polską. Minister wskazał, że optymalizacja podatkowa prowadzi z jednej strony do obniżenia dochodów budżetowych, a z drugiej zaburza warunki konkurencji, premiuje "innowacyjność i inicjatywę w tych rejonach, które nie służą niczemu poza uszczuplaniem podatków"

Te gminy mają najwyższe dochody w Polsce

Te gminy mają najwyższe dochody w Polsce

Największe dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca uzyskują gminy w województwach: zachodniopomorskim (3391 zł), pomorskim (3235 zł) i warmińsko-mazurskim (3166 zł). Najmniejsze w województwach: opolskim (2825 zł), podlaskim (2872 zł) i śląskim (2878 zł).Największy udział dochodów własnych w

OECD: Przepaść w dochodach największa od rewolucji przemysłowej

OECD: Przepaść w dochodach największa od rewolucji przemysłowej

Nowa publikacja OECD opisuje jakość życia na świecie na przestrzeni ostatnich 200 lat. Powstała na podstawie danych zbieranych w 25 dużych gospodarkach we wszystkich częściach świata - również w Polsce. Nierówności w dochodach na świecie się zmniejszały stopniowo przez cały XIX wiek, aby wzrosnąć w

Zamrożony PIT, cichy zabójca dochodów

Zamrożony PIT, cichy zabójca dochodów

Od początku 2009 r. obowiązuje nowa skala podatku od dochodów osobistych (PIT). Mamy w niej dwie stawki podatkowe 18 i 32 proc. I dzielący je próg dochodowy: 85 528 zł. Nowa skala zastąpiła tę z trzema stawkami: 19, 30 i 40 proc. Oznaczała obniżkę podatków. Od tego momentu skala podatkowa jest

MF wzmacnia ochronę przed lokowaniem dochodów w rajach podatkowych

Rządowy projekt nowelizacji: ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadza przepisy przewidujące opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych. Ma to eliminować wyprowadzaniu z 

Sejm prawie zamknął furtkę dla dochodów uciekających z Polski

Sejm prawie zamknął furtkę dla dochodów uciekających z Polski

Chodzi o to, by polskie firmy płaciły u nas podatek dochodowy także od kontrolowanych przez siebie spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation - CFC) działających nie tylko w rajach podatkowych, ale też krajach stosujących korzystniejsze podatki niż Polska. Dochód taki ma być objęty

Fiskus dostał narzędzie do walki z ucieczką dochodów do rajów podatkowych

Fiskus dostał narzędzie do walki z ucieczką dochodów do rajów podatkowych

Chodzi o to, by polskie firmy płaciły u nas podatek także od dochodów kontrolowanych przez siebie spółek zagranicznych (CFC, czyli controlled foreign corporations), działających nie tylko w rajach podatkowych, ale też krajach stosujących korzystniejsze podatki niż Polska. Dochód taki ma być objęty

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów zleceń i dochodów z rad nadzorczych

; - podkreślono w komunikacie. Oskładkowanie dochodów członków rad miałoby nastąpić od 1 stycznia 2015 r. Podpisane regulacje przewidują ponadto, że od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiany w ustawie

Rosną stawki podatku, a dochody spadają. Rząd przesadził z podwyżkami?

Rosną stawki podatku, a dochody spadają. Rząd przesadził z podwyżkami?

- To przypomina gaszenie pożaru benzyną - mówił w środę w czasie konferencji prasowej Cezary Kazimierczak, prezes ZPP. - Podwyżka VAT z 22 do 23 proc. nie dała dodatkowych dochodów. Widać to też w przypadku akcyzy. Po zwiększeniu jej stawek na papierosy i alkohol wpływy budżetowe maleją - mówił

Oxfam: Bogaci zarabiają za dużo i ukrywają dochody

Oxfam: Bogaci zarabiają za dużo i ukrywają dochody

Brytania jest obecnie przyrównywana pod tym względem do czasów Charlesa Dickensa), ale też w tradycyjnych gospodarkach o bardziej zrównoważonym podziale dochodu - Danii czy Szwecji. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podała niedawno, że największe różnice w dochodach między bogatymi i biednymi

Bogaci i biedni bliżej siebie. Maleją rozwarstwienia w dochodach Polaków

Bogaci i biedni bliżej siebie. Maleją rozwarstwienia w dochodach Polaków

Analizę rozwarstwienia dochodów Europejczyków zaprezentował w środę tygodnik "Polityka", opierając się na danych m.in. Eurostatu. Ze statystyk wynikają przede wszystkim dwa wnioski i obydwa są dość optymistyczne. Niewielkie rozwarstwienia Pierwszy jest taki, że na tle innych krajów Europy

Samorządy toną w długach. Rekordzista ma zadłużenie 2,5-krotnie większe niż roczny dochód [RANKING]

Samorządy toną w długach. Rekordzista ma zadłużenie 2,5-krotnie większe niż roczny dochód [RANKING]

, opublikowanego przez dwutygodnik "Wspólnota". Podstawą rankingu jest wskaźnik zadłużenia samorządu do jego rocznego dochodu. Dane te pochodzą z oficjalnych sprawozdań prezentowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy rankingu uwzględnili również dane dotyczące zobowiązań zaciąganych

Gdzie różnica w dochodach biednych i bogatych jest największa?

Gdzie różnica w dochodach biednych i bogatych jest największa?

dekadach Stany Zjednoczone stawały się coraz bardziej nierówne pod względem dochodów. Krótko mówiąc, najbogatsi bogacili się znacznie szybciej niż najbiedniejsi. W 1980 roku przeciętny roczny dochód amerykańskiego gospodarstwa domowego będącego wśród 20 proc. o najwyższych dochodach sięgał 49,2 tys. dol. Z

Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin w 2014 r. - 1,463 mld zł

Resort finansów zakładał wcześniej, że dochód z podatku od wydobycia niektórych kopalin w 2014 r. wyniesie 2 mld zł. W dokumencie, do którego dotarła PAP, planowane wykonanie określono na 1,463 mld zł. Z dokumentu wynika także, że w 2015 r. wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosą

Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce. Dochody na mieszkańca [RANKING]

Około 70 proc. dochodów w Kleszczowie to podatki od nieruchomości i opłaty eksploatacyjne od dwóch firm: kopalni i elektrowni w Bełchatowie. Gmina jednak już teraz szykuje się na to, że kiedyś pokłady węgla się skończą. Kleszczów przygotowuje samorządową strefę ekonomiczną. Zbroi grunty które

Podkarpackie. Ponad 1,1 mld zł dochodów w przyjętym budżecie województwa

Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych, nikt nie był przeciwny, 11 radnych wstrzymało się od głosu. W podkarpackim 33-osobowym sejmiku bezwzględną większość ma Prawo i Sprawiedliwość. W opozycji są radni z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej. Przedstawiając budżet Ortyl mów

Kalisz proponuje: Dla każdego ponad 1000 złotych dochodu minimalnego

Kalisz - b. poseł SLD kierujący obecnie stowarzyszeniem DWP - powiedział, że w sprawie ustanowienia takiego dochodu została podjęta Europejska Inicjatywa Obywatelska. - Na podstawie Traktatu z Lizbony zainicjowane zostało przez naszych współpracowników z Niemiec działanie na rzecz obywatelskiej

43 proc. Amerykanów nie płaci podatku od dochodu

jednak z różnego rodzaju ulg, które zostały wprowadzone kilka lat temu, w czasie recesji. Kolejne 10 proc. to osoby starsze, w większości emeryci, którzy nie płacą podatku od dochodu, bo ich jedynym źródłem utrzymania jest tamtejszy odpowiednik naszego ZUS-u.Następne 3 proc. to osoby, których roczny

Brazylia przeznaczy dochody z ropy na edukację

Nowe prawo zatwierdziła już prezydent Dilma Rousseff. Mówi ono o podziale dochodów z koncesji naftowych (royalties) między władze federalne i stanowe, a także obowiązkowym przeznaczeniu ich na edukację. Brazylia nie chce przejeść naftowej manny - jak wiele potęg z Zatoki Perskiej czy sąsiednia

Deklarowana pożyczka nie jest remedium na nieujawnione dochody

Podobnie, jak powoływanie się na to, iż przychody pochodzą jakoby z prostytucji, argument ten wszedł do repertuaru wszystkich domorosłych ekspertów prawnych i stanowi, rzekomo, idealne rozwiązanie problemów związanych z ukrywaniem dochodów przed organami podatkowymi. Rzeczywistość jest jednak

OPZZ chce 50-proc. podatku od dochodów powyżej 360 tys. zł rocznie

Szef OPZZ zapowiedział ponadto obywatelską inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie. "Tysiąc złotych dziennie to wystarczający dochód, by utrzymać się na godnych warunkach" - przekonywał GUZ. "Jeśli odejmiemy dni wolne, to nawet zaradny biznesmen otrzymuje dzienne wynagrodzenie powyżej

W Polsce zmniejszyły się różnice w dochodach. Ale najlepsze za nami

do czasów Dickensa), ale i w gospodarkach o bardziej zrównoważonym podziale dochodu: Danii czy Szwecji.A w Polsce? NiespodziankaOkazaliśmy się liderem, jeśli chodzi o spadek rozpiętości dochodów gospodarstw domowych w ujęciu brutto. W trzy lata wskaźnik Giniego liczony dla tzw. dochodów rynkowych

Dochody z prostytucji i handlu narkotykami będą wliczane do PKB

Czarna strefa oraz nielegalna część szarej strefy od zawsze pozostaje poza zasięgiem władz. Nie wiadomo, jak naprawdę wygląda ani ile przynosi dochodów. Szacuje się, że rocznie kilkanaście miliardów złotych. Teraz, jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", dochody z szeroko rozumianej

MF zaproponowało opodatkowanie dochodów spółek zakładanych za granicą

Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Przewiduje wprowadzenie do ustaw o podatku dochodowym całkiem nowego, nieistniejącego dziś rozwiązania polegającego na opodatkowaniu w Polsce dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych, tzw. CFC - Controlled Foreign Corporation. Spółki te

Mazowsze nie zgadza się z wnioskami NIK ws. planowania dochodów

28.01. Warszawa (PAP) - Główną przyczyną problemów finansowych Mazowsza w 2013 i 2014 r. było niedostosowanie janosikowego do dochodów regionu - powiedział PAP skarbnik województwa Marek Miesztalski. Nie zgodził się z raportem NIK, z którego wynika m.in., że region źle planuje dochody. Według

Polska wieś jest bogata! Rolnicy to jedna z najlepiej uposażonych grup społecznych, ich dochody sięgają ponad 5 tys. zł miesięcznie

średni dochód rozporządzalny gospodarstw domowych rolników wzrósł o 152 proc. W tym samym czasie dochód rozporządzalny pracowników wzrósł o 73 proc. Do 2006 r. to pracownicy zarabiali więcej, od kilku lat zostają daleko w tyle, bo zarobki rolników rosną dużo szybciej. Na przykład w ubiegłym roku

"Połowa dochodów rolników to dopłaty". Trzeba je chronić

dość powszechnie krytykowana za nadmierne wydatki, a znaczna część polityków mówi o potrzebie ich zmniejszenia. I to zrobiono, ale jednocześnie za pomocą różnych zabiegów finansowo-księgowych postarano się, by rolnicy tego tak mocno nie odczuli. Rolnicy w Unii otrzymują średnio ok. 60-70 proc. dochodów

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 94,7% do końca listopada

Warszawa, 15.12.2014 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 234,81 mld zł do końca listopada br., czyli 94,7% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 173,36 mld zł (96,8% rocznego planu), w tym dochody z

Rząd: nowe zasady postępowania wobec podatników ukrywających dochody

Jak tłumaczył wcześniej wiceminister finansów Jarosław Neneman, nowe przepisy nie będą kierowane do wszystkich podatników, ale tylko tych, u których trudno znaleźć pokrycie wydatków w opodatkowanych źródłach dochodu. "Istotna zmiana w stosunku to poprzednich przepisów polega na tym, że

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 85,7% do końca października

Warszawa, 17.11.2014 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 212,55 mld zł do końca października br., czyli 85,7% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 157,50 mld zł (88,0% rocznego planu), w tym dochody z

Podkarpackie. Ponad 1,1 mld zł dochodów w przyjętym budżecie województwa

26.01. Rzeszów (PAP) - Radni sejmiku województwa podkarpackiego przyjęli w poniedziałek budżet na rok 2015. Dochody mają wynieść ponad 1,1 mld zł, a deficyt 133 mln zł. To budżet, który przygotowuje region do nowej perspektywy unijnej - mówił marszałek Władysław Ortyl. Za przyjęciem budżetu

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 76,0% do końca września

Warszawa, 15.10.2014 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 188,46 mld zł do końca września br., czyli 76,0% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 139,70 mld zł (78,0% rocznego planu), w tym

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 67,9% do końca sierpniu

Warszawa, 15.09.2014 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 168,43 mld zł do końca sierpnia br., czyli 67,9% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 125,17 mld zł (69,9% rocznego planu), w tym

Polski PIT jest prawie liniowy. Bo mamy niskie dochody.

W naszej skali podatkowej mamy dwie stawki PIT: 18 i 32 proc. Wyższą objęte są dochody roczne przekraczające 85 528 zł. Po drodze jest jeszcze kwota dochodu wolnego od podatku. Mamy też różnego rodzaju ulgi i odliczenia obniżające dochód do opodatkowania. Jest wreszcie wspólne opodatkowanie

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 59,7% do końca lipca

Warszawa, 18.08.2014 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 148,12 mld zł do końca lipca br., czyli 59,7% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 110,60 mld zł (59,7% rocznego planu), w tym

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 50,2% do końca czerwca

Warszawa, 15.07.2014 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 124,46 mld zł do końca maja br., czyli 50,2% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 92,39 mld zł (51,6% rocznego planu), w tym dochody

Dochód rolników w UE w 2012 r. zwiększył się minimalnie, w Polsce spadł

Urząd statystyczny UE poinformował w środę, że zwiększenie dochodów rolniczych w 2012 r. to głównie rezultat wzrostu wartości produkcji sektora rolniczego w ujęciu realnym o 1,8 proc. W tym samym czasie koszty nakładów zwiększyły się o 1,6 proc. Realny dochód rolniczy w przeliczeniu na pracownika

"PB": Coraz mniejsze dochody ZUS. Zemsta śmieciówek?

;. Według ZUS spadek wpływów nie jest groźny, a wzrost dochodów wkrótce przyspieszy. Zdaniem rzecznika ZUS różnice są niewielkie i mają charakter okresowych wahnięć. Odmiennego zdania są ekonomiści, których zdaniem należy uważnie śledzić rozwój wydarzeń. Ich zdaniem dochody ze składek nie powinny spadać

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 42,7% do końca maja

  Warszawa, 16.06.2014 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 105,94 mld zł do końca maja br., czyli 42,7% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 77,50 mld zł (43,3% rocznego planu), w

"Jestem mniej niż biedna. Jestem skreślona". Dochody z synem - 226 zł miesięcznie (bez zasiłku)

trafi mi się jakikolwiek grosz. Zaraz jest doliczany do dochodu rodziny i zasiłek obcinają. Kiedyś dostałam 45 zł, a nawet 20 zł. - Ile?! - nie dowierzam. - Opiekowałam się umierającą matką. Zasiłek obcinali, bo dostawałam 520 zł na opiekę nad niepełnosprawną. W pomocy społecznej nic się nie sumuje

Raport: dzięki pomocy UE dochody na wsi dwa razy wyższe

Z Raportu Polska Wieś 2012 przygotowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wynika, że połowę rolniczych dochodów stanowią różne rodzaje unijnych dotacji. Unijne pieniądze rozdzielane są głównie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wypłaciła rolnikom i

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 25,0% do końca marca

Warszawa, 15.04.2014 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 61,92 mld zł do końca marca br., czyli 25,0% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 44,86 mld zł (25,1% rocznego planu), w tym dochody

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 101,0% w całym 2013 r.

Warszawa, 19.03.2014 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 241,65 mld zł w całym 2013 r., czyli 101,0% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 175,37 mld zł (100,8% rocznego planu), w tym dochody

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 18,3% do końca lutego

Warszawa, 17.03.2014 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 45,28 mld zł do końca lutego br., czyli 18,3% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 34,28 mld zł (19,1% rocznego planu), w tym dochody

Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w listopadzie

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w listopadzie br., tj. o 42,4 mld USD, podał Departament Handlu. Konsensus rynkowy wynosił 0,5% wzrostu w ujęciu miesięcznym. W listopadzie br. wydatki konsumentów w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się o 0,6% m/m

"Rzeczpospolita": Dochód przesądzi o przyjęciu do przedszkola

Jak informuje "Rzeczpospolita", nowela podniesie też rolę wyników z obowiązkowego egzaminu z matematyki podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Obecnie obowiązkowo liczy się ocena z języka polskiego. Po zmianach będą dwa obowiązkowe przedmioty: polski i matematyka.

Prawie 13 proc. greckich rodzin nie ma żadnych dochodów

Przedstawiony w parlamencie dokument banku emisyjnego Grecji dotyczy pierwszej połowy bieżącego roku i wymienia liczbę pół miliona osób żyjących w rodzinach pozbawionych wszelkich dochodów. Według raportu, w pierwszej połowie tego roku płace zarówno w greckim sektorze publicznym, jak i prywatnym

Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,2% m/m w październiku

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,2% m/m w październiku br., tj. o 32,9 mld USD, podał Departament Handlu. Konsensus rynkowy wynosił 0,4% wzrostu w ujęciu miesięcznym. W październiku br. wydatki konsumentów w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się o 0,2% m

Boni: Trzeba inaczej dzielić dochody państwa

warunków dla życia ludzi.-Jeżeli dziś 37 proc. mieszkańców wsi, ma źródło dochodów w transferach społecznych, to sytuacja jest absurdalna. Podstawowym strumieniem dochodów dla rodzin powinna być bowiem praca - powiedział Boni. Dodał, że oznacza to, iż trzeba myśleć o modernizacji polskiej wsi.Minister

Jakie dochody i z jakich źródeł wpisać do PIT 2014? Progi w zamrażarce

podatkach. Po zmianach w ulgach i przywilejach podatkowych, których efekty odczuwaliśmy w czasie zeszłorocznych rozliczeń, także teraz czekają na nas nowości. Rodziny wielodzietne, zwłaszcza te z niskimi dochodami, sporo zyskają dzięki podwyżce limitów ulgi na potomstwo i zmianie zasad jej

Rosną wydatki, spadają dochody Amerykanów

Wydatki Amerykanów w czerwcu wzrosły o 0,4 proc. w stosunku do danych z maja, kiedy wzrosły o 0,1 proc. To lepszy wynik od oczekiwań analityków, którzy w czerwcu spodziewali się wzrostu wydatków tylko o 0,3 proc. Tymczasem dochody osobiste Amerykanów spadły w czerwcu o 1,3 proc., co jest

Dochody z prostytucji, sprzedaży narkotyków i przemytu uwzględniane w PKB

- Statystycy nie są fanami tej decyzji, ale będą musieli jej sprostać. Nie będzie to łatwe, to obszar, który będzie budził sporo kontrowersji - powiedziała wiceprezes GUS Halina Dmochowska na wczorajszej konferencji prasowej prezentującej sytuację gospodarczą kraju po pierwszym półroczu.Nowe wymogi

Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,2% m/m we wrześniu

Warszawa, 31.10.2014 (ISBnews) - Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,2% m/m we wrześniu br., tj. o 22,7 mld USD, podał Departament Handlu w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 0,3% wzrostu w ujęciu miesięcznym. We wrześniu br. wydatki konsumentów w Stanach Zjednoczonych zmniejszyły się

Świadczenia rodzinne - obliczamy dochód

Kwoty graniczneZasiłek rodzinny, wraz z dodatkami, przysługuje - po spełnieniu pozostałych warunków - o ile miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym dany okres zasiłkowy, nie przekracza 504 zł. W 

Francja: zapłacą 75-proc. podatek od dochodów. Wlk. Brytania: Zapraszamy do nas!

, które będą płacić podatki w Zjednoczonym Królestwie". Cameron przypomniał, że w Wielkiej Brytanii podatki od bardzo wysokich dochodów obniżono.

Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,3% m/m w sierpniu

Warszawa, 29.09.2014 (ISBnews) - Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,3% m/m w sierpniu br., tj. o 35,2 mld USD, podał Departament Handlu w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 0,3% wzrostu w ujęciu miesięcznym. W sierpniu br. wydatki konsumentów w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się o

Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,2% m/m w lipcu

Warszawa, 29.08.2014 (ISBnews) - Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,2% m/m w lipcu br., tj. o 28,6 mld USD, podał Departament Handlu w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 0,3% wzrostu w ujęciu miesięcznym. W lipcu br. wydatki konsumentów w Stanach Zjednoczonych zmniejszyły się o 0,1% m

Kto jeździ bez OC? Młody z niskim dochodem w oplu lub fiacie

województwie lubuskim, małopolskim, opolskim lub warmińsko-mazurskim. Ma mały dochód - średnio w jego gospodarstwie domowym nie przekracza 500 zł na osobę. Pracuje dorywczo, prowadzi gospodarstwo rolne, jest bezrobotny lub pobiera rentę. Czym jeździ? UFG zauważył przewagę właścicieli fiatów i opli, trochę

Fiskus, tropiąc dochody, śledzi internet, pyta banki i kontrahentów

W ten sposób organy podatkowe dowiedziały się o 3,6-milionowych przychodach jednego z podatników, którego sprawa trafiła niedawno na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Zanim urząd kontroli skarbowej oszacował przychody tego podatnika, kazał mu wskazać wszystkie ni

"DP": Biznesmeni na śmietniku? Nie chcą płacić składek w zależności od dochodów

Symbolem akcji jest człowiek grzebiący w śmietniku - tak, zdaniem protestujących, skończą przedsiębiorcy i ich pracownicy, jeśli "rząd dokona kolejnego zamachu na firmy - koło zamachowe polskiej gospodarki".OPZZ apeluje, by uzależnić składki płacone przez przedsiębiorców od ich dochodów

Od 2012 r. dochody ze stypendiów w PIT- 8C

lub przyznanych im przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na podstawie ogólnie dostępnych regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe tych organizacji (w części E),  - niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych – m.in. odpłatnym zbyciu papierów wartościowych i

Putin pozwolił łatać budżet dochodami z ropy i pojechał w tajgę

12 prac Władimira Putina. Wystawa obrazów o prezydencie Herkulesie [ZDJĘCIA] Zgodnie z ustawą podpisaną przez Putina w trzech najbliższych latach rząd Rosji będzie mógł łatać dziury budżetowe pożyczkami z funduszu rezerwowego, na którego konta wpływa część rosyjskich dochodów z eksportu ropy

Policzą dochody prywatne i firmowe. Pierwsza kredytówka dla profesjonalistów

działalności firmy. Teraz, dzięki konstrukcji karty, pod uwagę wzięte zostaną wszystkie źródła dochodu klienta. W praktyce może to znacząco zwiększyć jego zdolność kredytową oraz dostępny limit na karcie - mówi Mariusz Paliga, zastępca dyrektora departamentu produktów kredytowych w Multibanku. Z karty

Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w czerwcu

Warszawa, 01.08.2014 (ISBnews) - Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w czerwcu br., tj. o 56,7 mld USD, podał Departament Handlu w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 0,4% wzrostu w ujęciu miesięcznym. W czerwcu br. wydatki konsumentów w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się o 0,4

Prof. Kaźmierczak: trzeba zwiększyć dochody podatkowe

dobrowolności.Bogaci rolnicy mogliby płacić składki w zależności od rzeczywistych dochodów. Tylko proszę pamiętać, że większość gospodarstw rolnych jest niewielka, funkcjonuje na granicy opłacalności, konsumując to, co wytwarza. Im należy się specjalne traktowanie, choćby dlatego, że gdybyśmy im podnieśli składki, to

Przyszłe dochody byłego doradcy Tuska szokują? W innych spółkach Skarbu Państwa zarabia się równie dobrze

zarządzie PZU zasiadało osiem osób. Całkowity dochód wypłacony im przez spółkę wyniósł 9,5 mln zł . Dodatkowo szefostwo otrzymało w sumie 3,8 mln zł wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych wypłaconych przez pozostałe podmioty z grupy PZU. Oto ile dokładnie zarobili w ubiegłym roku członkowie zarządu

"Puls Biznesu": największą dynamikę dochodów ma Wrocław

2010 r. wyniosły 963 mln zł. To więcej o ponad 116 mln niż rok wcześniej. Dochody zwiększono dzięki sprzedaży mienia, wpływom z podatków od wieczystego użytkowania i nieruchomości. Entuzjazm samorządowców studzą jednak słabe wpływy z podatków od osób fizycznych i prawnych. Oba miasta spodziewają się

Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w maju

Warszawa, 26.06.2014 (ISBnews) - Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w maju br., tj. o 58,8 mld USD, podał Departament Handlu w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 0,4% wzrostu w ujęciu miesięcznym. W maju br. wydatki konsumentów w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się o 0,2% m/m

"PB": Kurczą się dochody przedsiębiorstw

Realnie, czyli po uwzględnieniu inflacji, osiągnięty dochód jest najniższy od czterech lat.W samym trzecim kwartale 2012 r. przedsiębiorstwa zarobiły 21 mld zł. To najgorszy wynik od dwóch i pół roku. Co więcej, firmy odnotowują coraz mniejszą dochodowość na ich podstawowej działalności, czyli na

Mniej dochodów w budżecie. Na razie

więcej można po tych danych powiedzieć o tegorocznych dochodach. Jest gorzej niż w ubiegłym roku. W 2008 r. państwo zebrało do kwietnia 90,6 mld zł (35,7 proc. planu), teraz o 1,3 mld zł mniej. W tym roku państwo zarobiło na: VAT 33,4 mld zł (w ubiegłym roku 36,4 mld zł), akcyzie 18,2 mld zł (16,6 mld zł

Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,3% m/m w kwietniu

Warszawa, 30.05.2014 (ISBnews) - Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,3% m/m w kwietniu br., tj. o 43,7 mld USD, podał Departament Handlu w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 0,3% wzrostu w ujęciu miesięcznym. W kwietniu br. wydatki konsumentów w Stanach Zjednoczonych zmniejszyły się o

Bank BGŻ poprawił dochody z postawowej działalności w I półr. 2014 r.

Wancer, cytowany w komunikacie. Dodał, że w banku BGŻ nastąpiła poprawa powtarzalnych dochodów z podstawowej działalności. "Kontynuowaliśmy wzrost w działalności komercyjnej - zwiększyliśmy wartość depozytów i kredytów" – podkreślił. W pierwszym półroczu 2014 r. zysk netto Grupy

Rząd oczekuje wzrostu dochodów z dywidend i wpłat z zysku o 51% r/r w 2015 r.

Warszawa, 04.09.2014 (ISBnews) - Rząd spodziewa się wzrostu dochodów z tytułu dywidend i wpłat z zysku w przyszłym roku o 51,3% r/r do 6,25 mld zł, podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2015 r. Według planów rządu Bank BGK ma wpłacić w przyszłym roku do budżetu 1,5 mld zł ze

Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,3% m/m w lutym

Warszawa, 28.03.2014 (ISBnews) - Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,3% m/m w lutym br., tj. o 47,7 mld USD, podał Departament Handlu w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 0,2% wzrostu w ujęciu miesięcznym. W lutym br. wydatki konsumentów w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się o 0,3% m

Rok rekordowych dochodów

konsekwentnie zrealizowany. Celem rządu na 2010 rok było 25 mld zł przychodów z prywatyzacji. Jeśli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodzi się na przejęcie Energi przez PGE, plan zostanie wykonany z miliardową nadwyżką. Jeśli nie - dochody wyniosą 18,4 mld zł. Plan nie zostanie zrealizowany ale i tak

Leo Messi podejrzany o ukrywanie dochodów w rajach podatkowych

Chodzi o rozliczenia podatkowe firmy zarządzającej wizerunkiem piłkarza, której dochody z lat 2007-2009 Messi i jego ojciec Jorge mieli ukryć - jak pisze kataloński portal Ara - symulując przeniesienie praw do wizerunku na czysto instrumentalne podmioty z siedzibą w rajach podatkowych. Dzięki temu

PIT 2009: Zagraniczne dochody, polski podatek

Ważne! Jeśli jednak w 2009 r. Polak pracujący na Wyspach miał dochody także w Polsce, musi do nich doliczyć to, co zarobił za granicą (po przeliczeniu na złote). Potem wylicza stawkę podatkową dla takiego łącznego dochodu. I wedle tej stawki zapłaci podatek polskiemu fiskusowi, ale tylko od

Dochody z prowizji im już nie wystarczają? Banki zamęczają reklamami

wyłącznie produktów banku. Czytaj komentarz do tej sprawy Dochody z prowizji już im nie wystarczają? Dlaczego banki zamęczają nas reklamami? Co na to Alior Bank? "Dziękuję za przesłaną wiadomość. Uprzejmie informuję, że komunikaty reklamowe są integralną częścią portalu banku. Zatem nie ma możliwości

Spadają dochody rolników. Sawicki chce od KE pakietu pomocowego

Sawicki nie przedstawił szczegółów oczekiwanej interwencji. Podobnie jak przedstawiciele Europarlamentu przekonuje jednak, że jest ona konieczna. - Dochody rolników spadły od Hiszpanii do Polski, od Holandii do Grecji. Ceny są bardzo niskie i zmienne, rynki są niestabilne - tłumaczy Paolo de Castro

Sąd zawinił i wypłacił odszkodowanie. Fiskus na to: to jest dochód

Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw. - Odszkodowanie za przewlekłość postępowania ma rekompensować negatywne przeżycia związane z tym, że wymiar sprawiedliwości nie funkcjonuje jak należy. To niedopuszczalne, że z jednej strony państwo wypłaca za to pieniądze, a z drugiej traktuje to jako dochód

Rekomendacja T: suma rat kredytów tylko do 50 proc. dochodów

konsumpcyjnych.Najbardziej dotkliwy jest zapis dotyczący obliczania zdolności kredytowej. Wynika z niego, że miesięczna suma rat kredytów spłacanych przez klienta nie powinna stanowić więcej niż 50 proc. jego dochodów netto. Wprowadzono wyjątek dla osób, których wynagrodzenie przekracza poziom przeciętych dochodów, w ich

Bubel roku 2009: Podatek od dochodu, którego nie było

Wybraliśmy bubla roku 2009! To podatek od dochodu, którego nie było. Co z tego, że kontrahent nie płaci za towar albo usługę? Przedsiębiorca podatek i tak musi zapłacić! Już dwa lata zbieramy buble prawne nadsyłane przez czytelników, które utrudniają życie właścicielom firm i konsumentom. Mamy już

Rosja: Dochody firm naftowych z eksportu spadły o 45 proc.

- W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku dochody ze sprzedaży ropy i produktów ropopochodnych za granicę spadły o 45 proc. - oświadczył Kudrin w Dumie Państwowej, niższej izbie rosyjskiego parlamentu.Kudrin powiedział, że w całym ubiegłym roku przychody firm rosyjskich z eksportu wyniosły

Państwo zabiera Polakom jedną trzecią miesięcznych dochodów

Przykład? Weźmy czteroosobową rodzinę, w której miesięczny dochód jest równy dwóm średnim krajowym. Czyli ok. 7 tys. zł brutto (2 x 3666 zł). Okazuje się, że z tego aż 2,5 tys. zł miesięcznie trafia do budżetu państwa. W swoich obliczeniach Tax Care pominął większe zakupy, czyli np. samochodu czy

Rząd ustępuje. Całe dochody z fotoradarów pójdą na budowę dróg

Uzgodniłem z min. @janrostowski - dochody z fotoradarów pójdą na budowę dróg.Ust. w tej sprawie jest gotowa. Posłowie PO złożą ust. w sejmie— Sławomir Nowak (@SlawomirNowak) styczeń 24, 2013 W ustawie budżetowej na 2013 r. rząd zapisał 1,5 mld zł dochodów z fotoradarów. To wystarczyło do

Dochody Gazpromu z eksportu spadły o 53 proc.

Koncern sprzedał do Europy Zachodniej 48,8 mld m sześc. gazu, o połowę mniej niż przed rokiem. Aby wypełnić plan, do końca roku koncern powinien wyeksportować ok. 90 mld m sześc. surowca. W efekcie pod znakiem zapytania stanęły przewidywane przez Gazprom dochody ze sprzedaży gazu w Europie

Nie wszystkie dochody wpływają na zawieszenie emerytury lub renty

Umowa o dzieło oraz niektóre zleceniaPrzy ustalaniu dochodu, mającego wpływ na pobieraną emeryturę lub rentę, uwzględnia się przychody z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. Nie trzeba natomiast informować o dochodach nierodzących takiego obowiązku, poza

"Puls Biznesu": Kurczą się dochody przedsiębiorstw

Realnie, czyli po uwzględnieniu inflacji, osiągnięty dochód jest najniższy od czterech lat. W samym trzecim kwartale 2012 r. przedsiębiorstwa zarobiły 21 mld zł. To najgorszy wynik od dwóch i pół roku. Co więcej, firmy odnotowują coraz mniejszą dochodowość na ich podstawowej działalności, czyli na

Przyroda i rozwarstwienie dochodów - mapa zagrożeń dla świata to nie tylko kryzys

raport. Jako największe pojedyncze ryzyko zagrażające gospodarce w tym roku uznano narastającą różnicę między dochodami najbogatszych i najbiedniejszych. Ten temat pojawił się w dyskusji światowych liderów już w latach 80., ale dopiero dziś zyskał miano głównego problemu. To nie tylko kwestia niepokojów

Prof.Brydak: koszt szczepionki przeciw grypie powinien być odliczany od dochodu

pogrypowych" - powiedziała. "Konieczna jest również większa akceptacja społeczna tej formy przeciwdziałania grypie, większa świadomość na temat zagrożeń. Koszt szczepionki i szczepienia powinien być odliczany od dochodu" - podkreśliłaprof. Brydak. Grypa to ostra choroba zakaźna wywołana przez

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

AMATORSKA SIEĆ KOMPUTEROWA STROSHEK-NET - KRS: 0000114933 - informacje podstawowe - Ludzie i firmy w

reprezentacji: ZARZĄD Sposób reprezentacji: PAR.37 - ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZAJĄCE 1/3 WYSOKOŚCI DOCHODÓW PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU MOGĄ BYĆ ZACIĄGANE PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU, PAR.39 - ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE WYŻSZEJ NIŻ OKREŚLONA W PAR. 37 MOGĄ BYĆ ZACIĄGANE PRZEZ STOWARZYSZENIE NA MOCY JEDNOGŁOŚNEJ

Redystrybucja dochodów

Redystrybucja dochodów – wtórny podział dochodów społeczeństwa dokonujący się za pośrednictwem budżetu państwa. Przebiega ona wielopłaszczyznowo i polega na obciążeniu działalności gospodarczej oraz dochodów (czasami majątku) wszystkich podmiotów gospodarczych (również obywateli) różnymi

Saldo dochodów

Saldo dochodów (bilans procentów i dywidend) - zestawienie wpływów i wydatków z tytułu obsługi kapitału i pracy (zagranicznej w kraju i krajowej za granicą) zawarte w bilansie obrotów bieżących.W tej części bilansu płatniczego uwzględniane są: dywidendy od inwestycji bezpośrednich odsetki

Podatek od dochodów kapitałowych

Podatek od dochodów kapitałowych (potocznie nazywany w Polsce podatkiem Belki) – rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który w Polsce regulują art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek od dochodów kapitałowych

Kryteria klasyfikacji dochodów samorządowych

Kryterium ekonomiczne akcentuje głównie źródło pochodzenia. Pierwotnym źródłem dochodów dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego jest wypracowany w kraju produkt krajowy brutto. Samorządy rozporządzają dochodami własnymi (kreowanymi głównie przez siebie) i transferowymi (czyli dochodami

Metoda sumowania dochodów czynników wytwórczych

Metoda sumowania czynników wytwórczych jest to metoda, która polega na sumowaniu wszystkich dochodów, które osiągają podmioty gospodarcze w procesie produkcji, czyli: wynagrodzenia, renty z dzierżawy, czynsze, zyski z kapitału, dochody z działalności na własny rachunek oraz inne.Źródło: M. Bałut

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.