dochodów

tm, pap

Szczurek: Dochód z przewalutowania kredytu - nieopodatkowany

Szczurek: Dochód z przewalutowania kredytu - nieopodatkowany

- Dochód wynikający z przewalutowania kredytu nie byłby opodatkowany - powiedział we wtorek w Brukseli minister finansów Mateusz Szczurek, pytany o pomysł jednorazowej konwersji kredytów hipotecznych we frankach na kredyty w złotych.

Szczurek: dochód z przewalutowania kredytu - nieopodatkowany

Dochód wynikający z przewalutowania kredytu nie byłby opodatkowany - powiedział we wtorek w Brukseli minister finansów Mateusz Szczurek, pytany o pomysł jednorazowej konwersji kredytów hipotecznych we frankach na kredyty w złotówkach.

MF: od dochodów z Uber trzeba zapłacić podatek

Dochody osób fizycznych uzyskane z tytułu świadczenia usług transportowych z wykorzystaniem aplikacji Uber podlegają opodatkowaniu PIT-em na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - informuje Ministerstwo Finansów.

Na Śląsku przybywa milionerów. Ich roczne dochody to prawie 4 mld zł

Na Śląsku przybywa milionerów. Ich roczne dochody to prawie 4 mld zł

NIK: gminy nie dbają o wzrost dochodów z podatków lokalnych

Wyniki z tej kontroli obejmującej działania 28 gmin na terenie sześciu województw w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2014 r. przedstawiono w raporcie "Prawidłowość i skuteczność realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego podatków lokalnych oraz dochodów z majątku"

Po 1 stycznia dochody spółek zagranicznych

W czwartek wchodzi w życie nowelizacja ustawy o CIT dotycząca opodatkowania dochodów zagranicznych spółek tworzonych przez polskich pracowników. "Zmiana ta ma charakter fundamentalny, gdyż wprowadza możliwość opodatkowania na poziomie polskiej spółki dochodów osiąganych poza granicami Polski

MF proponuje: samorządy dostaną udział w dochodach z VAT

dochodów poprzez przyznanie JST udziału w podatku VAT, co miałoby zapewnić większą stabilizację dochodów oraz zmniejszyć wpływ cykli koniunkturalnych na ich dochody. Ponadto ujednoliceniu miałyby ulec kryteria identyfikacji samorządów najbogatszych i najbiedniejszych, z uwzględnieniem potencjału

Od stycznia dochody członków rad nadzorczych - ozusowane

dochody do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. To była bardzo drażliwa i potrzebna społecznie zmiana" - mówił Kosiniak-Kamysz podczas prac nad dokumentem w Sejmie. Według przewidywań resortu pracy skutkiem finansowym ustawy mają być dodatkowe wpływy do ZUS w wysokości 650 mln zł, z czego 350

MF proponuje, aby samorządy dostały udział w dochodach z VAT

MF proponuje, aby samorządy dostały udział w dochodach z VAT

obowiązujących rozwiązań. - Nasze propozycje zawierają wiele elementów, których samorządy słusznie się domagały i które są potrzebne w tym systemie - podkreślił. Propozycje przedstawione przez MF zakładają m.in. dywersyfikację źródeł dochodów poprzez przyznanie JST udziału w podatku VAT, co miałoby zapewnić

NSA: premie wypłacone z dochodu po opodatkowaniu mogą być kosztem

wypłatę załodze nagród za udział w dobrym wyniku finansowym spółki. NSA orzekł w poniedziałkowej uchwale (II FSK 95/13), że "nagrody i premie wypłacone pracownikom przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodu tego podatnika

NIK: fiskus nieskutecznie walczył z transferem dochodów firm za granicę

"Urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy skarbowe nie przeprowadziły wystarczających działań, które skutecznie zapobiegłyby uchylaniu się od opodatkowania przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, poprzez transferowanie dochodów poza polski system podatkowy" - podkreśliła w

Jak policzyć podatek PIT 2014, dochód do opodatkowania

Jak policzyć podatek PIT 2014, dochód do opodatkowania

Dochód do opodatkowania to przychód pomniejszony o koszty uzyskania oraz o składkę na ubezpieczenie społeczne i ulgi odpisywane od dochodu. To, co zostanie, czyli dochód do opodatkowania, podstawiamy do skali podatkowej (patrz obok) i liczymy podatek. W czasie rozliczeń z fiskusem za 2014 r

Projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów trafił do komisji

Projekt, przygotowany przez ministra rolnictwa, przewiduje utworzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Nie będą to środki publiczne, a Fundusz nie będzie subsydiowany przez

Nowela o opodatkowaniu nieujawnionych dochodów z podpisem prezydenta

zgromadzonego przez niego mienia. Trybunał nie miał natomiast zastrzeżeń do 75-proc. stawki podatku od dochodów z nieujawnionego źródła. Zgodnie z nowelizacją do przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach, będą zaliczane przychody ze źródła ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej

Rząd przyjął projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów

sytuacji, ale to też spowoduje jeszcze jedną rzecz - żeby pokazać, że się straciło, trzeba będzie prowadzić rachunkowość swojej działalności". Projekt ustawy przygotowany przez ministra rolnictwa przewiduje utworzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Fundusz będzie

Sejm o projekcie ustawy rekompensującej rolnikom spadek dochodów

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kowalczyk miał też wątpliwości, czy możliwe będzie wypłacanie rekompensat do 70 proc. poniesionych strat, jeżeli składki będą pochodzić tylko od rolników. Problematyczne może być też w jego opinii szacowanie spadku dochodów, bo to trzeba udowodnić na podstawie rachunkowości

Sejm za drugim czytaniem projektu dot. podatku od ukrywanych dochodów

. Przychodami nieznajdującymi pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach lub pochodzącymi ze źródeł nieujawnionych będzie wysokość odpowiadająca nadwyżce wydatku poniesionego w roku podatkowym (tj. w roku kalendarzowym) nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub nie, uzyskanymi przed poniesieniem tego

Skandalicznie wysokie dochody elit polskiego biznesu

Skandalicznie wysokie dochody elit polskiego biznesu

W Polsce rozwarstwienie dochodów należy do najwyższych w Unii Europejskiej. Najbogatsi Polacy zarabiają miliony i ich dochody w szybkim tempie rosną, a odsetek biednych pracowników jest coraz wyższy. Tylko w zeszłym roku o blisko 300 tys. wzrosła liczba osób żyjących poniżej minimum egzystencji

Sejm. Projekt dot. podatku od ukrywanych dochodów - do komisji

dotyczącego wydawania decyzji w sprawie nieujawnionych źródeł. Wiceminister poinformował, że resort nie liczy na duże dochody z podatku z nieujawnionych źródeł. Dotychczas wynosiły one średnio ok. 70 mln zł rocznie. "Celem tych przepisów jest przede wszystkim prewencja, mobilizacja podatników do

Unijne recepty na rozpiętość dochodów

Unijne recepty na rozpiętość dochodów

kryzysowym eurolandzie. W pakiecie reform "Ratuj Italię" połączył cięcia z grubymi pieniędzmi na aktywizację zawodową i dokształcanie kobiet oraz mieszkańców włoskiego Południa, które pod względem dochodów oddala się od Północy. System podatkowy jest ważny Najbardziej naturalnym, najprostszym

TNS Polska: Ponad połowa Polaków zadowolona ze swoich dochodów

TNS Polska: Ponad połowa Polaków zadowolona ze swoich dochodów

znajdują się osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym, często mieszkający na wsi, których dochód przypadający na gospodarstwo domowe nie przekracza 1500 zł miesięcznie. Najliczniejszą grupę wśród najuboższych stanowią bezrobotni i emeryci - czytamy w podsumowaniu badania. Komu żyje się dobrze

TNS Polska: ponad połowa Polaków zadowolona ze swoich dochodów

się osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym, często mieszkający na wsi, których dochód przypadający na gospodarstwo domowe nie przekracza 1500 zł miesięcznie. Najliczniejszą grupę wśród najuboższych stanowią bezrobotni i emeryci" - czytamy w podsumowaniu badania. W badaniu wskazano

Te gminy mają najwyższe dochody w Polsce

Te gminy mają najwyższe dochody w Polsce

Największe dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca uzyskują gminy w województwach: zachodniopomorskim (3391 zł), pomorskim (3235 zł) i warmińsko-mazurskim (3166 zł). Najmniejsze w województwach: opolskim (2825 zł), podlaskim (2872 zł) i śląskim (2878 zł).Największy udział dochodów własnych w

Bez poprawek Senatu do 75-procentowego podatku od ukrywanych dochodów

. Trybunał nie miał natomiast zastrzeżeń do 75-proc. stawki podatku od dochodów z nieujawnionego źródła. Zgodnie z nowelizacją do przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach, będą zaliczane przychody ze źródła ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej wysokości. Natomiast przychodami

Dochody najbogatszych ludzi na świecie są 9,5 razy wyższe od dochodów najbiedniejszych. To największe nierówności od 30 lat

W 34 krajach OECD "dochody 10 proc. najbogatszej ludności są 9,5 razy wyższe od dochodów 10 proc. najbiedniejszych mieszkańców" - stwierdzono w raporcie. W latach 80. XX wieku najbogatsi zarabiali maksymalnie siedem razy więcej niż najbiedniejsi. W ciągu 30 lat nierówności pogłębiły się

Sejm pozostawił 75 proc. stawkę podatku od ukrywanych dochodów

definicji przychodów ujawnionych w nieprawidłowej wysokości oraz dodatkowych (oprócz stawki 75 proc.) stawek podatku od ukrywanych dochodów. Posłowie PiS proponowali zastosowanie stawki 40 proc. w przypadku gdy łączna kwota ukrywanych przychodów nie przekracza dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia

Zamrożony PIT, cichy zabójca dochodów

Od początku 2009 r. obowiązuje nowa skala podatku od dochodów osobistych (PIT). Mamy w niej dwie stawki podatkowe 18 i 32 proc. I dzielący je próg dochodowy: 85 528 zł. Nowa skala zastąpiła tę z trzema stawkami: 19, 30 i 40 proc. Oznaczała obniżkę podatków. Od tego momentu skala podatkowa jest

Szczurek: optymalizacja podatkowa obniża dochody państwa o miliardy zł

granicę, czy ukrywanie ich poza Polską. Minister wskazał, że optymalizacja podatkowa prowadzi z jednej strony do obniżenia dochodów budżetowych, a z drugiej zaburza warunki konkurencji, premiuje "innowacyjność i inicjatywę w tych rejonach, które nie służą niczemu poza uszczuplaniem podatków"

Projekt budżetu Kancelarii Sejmu: dochody - 1,3 mln zł, wydatki - 453 mln zł

We wtorek komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Sejmu. - Zgodnie z projektem budżetu - jak mówił Czapla - dochody mają sięgnąć 1 mln 325 tys. złotych, a wydatki 453 mln 401 tys. złotych. Dochody na 2016 rok oszacowano na poziomie roku bieżącego - podkreślił szef

OECD: Przepaść w dochodach największa od rewolucji przemysłowej

Nowa publikacja OECD opisuje jakość życia na świecie na przestrzeni ostatnich 200 lat. Powstała na podstawie danych zbieranych w 25 dużych gospodarkach we wszystkich częściach świata - również w Polsce. Nierówności w dochodach na świecie się zmniejszały stopniowo przez cały XIX wiek, aby wzrosnąć w

MF wzmacnia ochronę przed lokowaniem dochodów w rajach podatkowych

Rządowy projekt nowelizacji: ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadza przepisy przewidujące opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych. Ma to eliminować wyprowadzaniu z 

Eksperci: odwrócony kredyt hipoteczny zwiększy dochody seniorów

bieżące dochody" - podkreślił. Prezes ZBP zwrócił uwagę, że według projektu tego rodzaju usługi będą objęte nadzorem KNF. "Kredyty będą udzielane przez podmioty, które muszą się wykazać odpowiednim poziomem profesjonalizmu, wyposażeniem kapitałowym oraz stabilnością finansową" - wskazał

Im mniej osób działa w związkach, tym większy odsetek dochodu trafia do najbogatszych [WYKRES]

Colin Gordon, profesor historii z Uniwersytetu w Iowa, badając nierówności w zakresie dochodów między najbogatszymi a najbiedniejszymi w ciągu ostatnich stu lat, postanowił porównać te dane z odsetkiem pracowników należących do związków zawodowych. Zauważył pewną zależność. Sporządzony przez niego

Kołodko: Nierównomierny podział dochodów zagraża cywilizacji

- Przykład państw nordyckich pokazuje, że można dzielić mniej nierównomiernie, a jednocześnie poprawiać konkurencyjność i efektywność gospodarki - mówił prof. Kołodko w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym podczas swojego wykładu "Dokąd zmierza świat". Podkreślał, że postęp technologiczny i w

Kołodko: Nierównomierny podział dochodów zagraża cywilizacji

Prof. Grzegorz Kołodko wygłosił w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym wykład pt. "Dokąd zmierza świat". Okazją było przyznanie mu Specjalnej Nagrody Honorowej PTE za dorobek naukowy i upowszechnianie polskiej ekonomii w świecie. Nagroda ta została przyznana po raz pierwszy. Jak mówił w laud

Polskie samorządy zadłużone na ponad 72 mld zł; jednak szybciej od długów rosną ich dochody

jednostek samorządu terytorialnego wzrósł o 4 mld 275 mln. W skali kraju zadłużenie samorządów stanowi nieco ponad 37 proc. ich dochodów. Największy dług łączny odnotowano na koniec ubiegłego roku w gminach (ponad 26 mld 436 mln zł) i miastach na prawach powiatu (26 mld 408 mln zł). Zadłużenie samorządów

Sejm prawie zamknął furtkę dla dochodów uciekających z Polski

Chodzi o to, by polskie firmy płaciły u nas podatek dochodowy także od kontrolowanych przez siebie spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation - CFC) działających nie tylko w rajach podatkowych, ale też krajach stosujących korzystniejsze podatki niż Polska. Dochód taki ma być objęty

Rząd zajmie się funduszem rekompensującym rolnikom spadek dochodów

Założenia dotyczą projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który ma zabezpieczać rolników od ryzyka rynkowego. Propozycje te ukazały się na stronach legislacyjnych rządu. Jak wyjaśnił PAP minister rolnictwa Marek Sawicki, o takim rozwiązaniu

Fiskus dostał narzędzie do walki z ucieczką dochodów do rajów podatkowych

Chodzi o to, by polskie firmy płaciły u nas podatek także od dochodów kontrolowanych przez siebie spółek zagranicznych (CFC, czyli controlled foreign corporations), działających nie tylko w rajach podatkowych, ale też krajach stosujących korzystniejsze podatki niż Polska. Dochód taki ma być objęty

TK: przepisy dot. podatku od dochodów nieujawnionych - niekonstytucyjne

, które były badane przed rokiem. Zaznaczył, że nowelizacja usunęła niektóre wątpliwości dotyczące obliczania podstawy opodatkowania w przypadku podatku od dochodów nieujawnionych, ale są to inne zagadnienia niż te, które zakwestionował TK w 2013 r. W efekcie Trybunał uznał, że zmiany w ustawie o PIT

Struzik: zapłacimy tyle janosikowego, na ile nam pozwolą dochody

Pytany przez dziennikarzy, czy Mazowsze zapłaci całą majową ratę janosikowego Struzik powiedział: "Zobaczymy, jaki będzie poziom dochodów. Najpierw zabezpieczymy wszystkie nasze niezbędne potrzeby. A jeżeli wystarczy na całą ratę, to ją zapłacimy. Jeżeli nie wystarczy, to zapłacimy tyle, ile

Oxfam: Bogaci zarabiają za dużo i ukrywają dochody

Brytania jest obecnie przyrównywana pod tym względem do czasów Charlesa Dickensa), ale też w tradycyjnych gospodarkach o bardziej zrównoważonym podziale dochodu - Danii czy Szwecji. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podała niedawno, że największe różnice w dochodach między bogatymi i biednymi

Rosną stawki podatku, a dochody spadają. Rząd przesadził z podwyżkami?

- To przypomina gaszenie pożaru benzyną - mówił w środę w czasie konferencji prasowej Cezary Kazimierczak, prezes ZPP. - Podwyżka VAT z 22 do 23 proc. nie dała dodatkowych dochodów. Widać to też w przypadku akcyzy. Po zwiększeniu jej stawek na papierosy i alkohol wpływy budżetowe maleją - mówił

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów zleceń i dochodów z rad nadzorczych

; - podkreślono w komunikacie. Oskładkowanie dochodów członków rad miałoby nastąpić od 1 stycznia 2015 r. Podpisane regulacje przewidują ponadto, że od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiany w ustawie

Bogaci i biedni bliżej siebie. Maleją rozwarstwienia w dochodach Polaków

Analizę rozwarstwienia dochodów Europejczyków zaprezentował w środę tygodnik "Polityka", opierając się na danych m.in. Eurostatu. Ze statystyk wynikają przede wszystkim dwa wnioski i obydwa są dość optymistyczne. Niewielkie rozwarstwienia Pierwszy jest taki, że na tle innych krajów Europy

Eksperci: gminy łatwo nie zrezygnują z dochodów za użytkowanie wieczyste

i lokalizacji nieruchomości - w centrach miast jest wyższa, a na ich obrzeżach niższa. Nosiński zaznaczył, że roczne opłaty za użytkowanie wieczyste są ważnym dochodem gmin, z których z pewnością łatwo nie zrezygnują. "Niektóre gminy starają się +wycisnąć+ z użytkowników wieczystych ile się da

Rząd chce walczyć z wyprowadzaniem dochodów firm za granicę

Centrum Informacyjne Rządu podało w komunikacie, że zmiany mają na celu przede wszystkim zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony głównie tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie praktykom odraczania lub unikania opodatkowania przez przesuwanie dochodów do zagranicznych spółek kontrolowanych

Gdzie różnica w dochodach biednych i bogatych jest największa?

dekadach Stany Zjednoczone stawały się coraz bardziej nierówne pod względem dochodów. Krótko mówiąc, najbogatsi bogacili się znacznie szybciej niż najbiedniejsi. W 1980 roku przeciętny roczny dochód amerykańskiego gospodarstwa domowego będącego wśród 20 proc. o najwyższych dochodach sięgał 49,2 tys. dol. Z

Samorządowcy: gminy nie mają możliwości prostego zwiększenia dochodów

Przedstawiciele gmin są zgodni: kondycja finansowa samorządów nie jest najlepsza. Powód? Ogrom zadań ciążących na samorządach przy niewielkim wsparciu państwa, małe możliwości zwiększenia dochodów oraz udział w inwestycjach infrastrukturalnych współfinansowanych przez UE. Dyrektor biura Związku

Samorządy toną w długach. Rekordzista ma zadłużenie 2,5-krotnie większe niż roczny dochód [RANKING]

, opublikowanego przez dwutygodnik "Wspólnota". Podstawą rankingu jest wskaźnik zadłużenia samorządu do jego rocznego dochodu. Dane te pochodzą z oficjalnych sprawozdań prezentowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy rankingu uwzględnili również dane dotyczące zobowiązań zaciąganych

MF: dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin: 731,709 mln zł

W ustawie budżetowej na 2014 rok zapisano dochód z podatku od wydobycia niektórych kopalin na poziomie 2,0 mld zł.

Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce. Dochody na mieszkańca [RANKING]

Około 70 proc. dochodów w Kleszczowie to podatki od nieruchomości i opłaty eksploatacyjne od dwóch firm: kopalni i elektrowni w Bełchatowie. Gmina jednak już teraz szykuje się na to, że kiedyś pokłady węgla się skończą. Kleszczów przygotowuje samorządową strefę ekonomiczną. Zbroi grunty które

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 54,6% do końca lipca

Warszawa, 17.08.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 147,29 mld zł do końca lipca br., czyli 54,6% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 106,76 mld zł (53,5% rocznego planu), w tym dochody z podatku

Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin w 2014 r. - 1,463 mld zł

Resort finansów zakładał wcześniej, że dochód z podatku od wydobycia niektórych kopalin w 2014 r. wyniesie 2 mld zł. W dokumencie, do którego dotarła PAP, planowane wykonanie określono na 1,463 mld zł. Z dokumentu wynika także, że w 2015 r. wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosą

Kalisz proponuje: Dla każdego ponad 1000 złotych dochodu minimalnego

Kalisz - b. poseł SLD kierujący obecnie stowarzyszeniem DWP - powiedział, że w sprawie ustanowienia takiego dochodu została podjęta Europejska Inicjatywa Obywatelska. - Na podstawie Traktatu z Lizbony zainicjowane zostało przez naszych współpracowników z Niemiec działanie na rzecz obywatelskiej

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 45,6% do końca czerwca

Warszawa, 15.07.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 122,97 mld zł do końca czerwca br., czyli 45,6% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 88,21 mld zł (44,2% rocznego planu), w tym dochody z podatku

43 proc. Amerykanów nie płaci podatku od dochodu

jednak z różnego rodzaju ulg, które zostały wprowadzone kilka lat temu, w czasie recesji. Kolejne 10 proc. to osoby starsze, w większości emeryci, którzy nie płacą podatku od dochodu, bo ich jedynym źródłem utrzymania jest tamtejszy odpowiednik naszego ZUS-u.Następne 3 proc. to osoby, których roczny

MF: rekordowe dochody z VAT - 53 mld zł w ciągu pięciu miesięcy 2014 r.

Instytut Studiów Podatkowych (ISP) ocenił w swoim niedawnym raporcie podsumowującym funkcjonowanie VAT i akcyzy w ostatniej dekadzie, że rok 2014 zapowiada się jako najgorszy w historii, jeśli chodzi o dochody z VAT i akcyzy. ISP wskazał m.in. na szybko rosnącą kwotę zwrotu VAT. Ministerstwo

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 38,9% do końca maja

Warszawa, 15.06.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 105,05 mld zł do końca kwietnia br., czyli 38,9% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 74,17 mld zł (37,2% rocznego planu), w tym dochody z podatku

Brazylia przeznaczy dochody z ropy na edukację

Nowe prawo zatwierdziła już prezydent Dilma Rousseff. Mówi ono o podziale dochodów z koncesji naftowych (royalties) między władze federalne i stanowe, a także obowiązkowym przeznaczeniu ich na edukację. Brazylia nie chce przejeść naftowej manny - jak wiele potęg z Zatoki Perskiej czy sąsiednia

Podkarpackie. Ponad 1,1 mld zł dochodów w przyjętym budżecie województwa

Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych, nikt nie był przeciwny, 11 radnych wstrzymało się od głosu. W podkarpackim 33-osobowym sejmiku bezwzględną większość ma Prawo i Sprawiedliwość. W opozycji są radni z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej. Przedstawiając budżet Ortyl mów

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 32% do końca kwietnia

Warszawa, 15.05.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 86,47 mld zł do końca kwietnia br., czyli 32% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 60,29 mld zł (30,2% rocznego planu), w tym dochody z

Deklarowana pożyczka nie jest remedium na nieujawnione dochody

Podobnie, jak powoływanie się na to, iż przychody pochodzą jakoby z prostytucji, argument ten wszedł do repertuaru wszystkich domorosłych ekspertów prawnych i stanowi, rzekomo, idealne rozwiązanie problemów związanych z ukrywaniem dochodów przed organami podatkowymi. Rzeczywistość jest jednak

MF proponuje: samorządy dostaną udział w dochodach z VAT

15.06. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Lepszą dywersyfikację źródeł dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym przyznanie im udziału w podatku VAT - przewidują przygotowane przez MF założenia projektu noweli ustawy o tzw. janosikowym, które w poniedziałek samorządowcom przedstawił szef

NIK: Zapobieganie transferowi dochodów poza polski system podatkowy zbyt słabe

transferowanie dochodów poza polski system podatkowy, podał NIK. Izba zwraca uwagę, że w polskim systemie podatkowym wciąż nie ma klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Kontrolerzy odnotowali jednak, że klauzula ma znaleźć się w projekcie nowej ordynacji podatkowej, którą przygotowuje Komisja

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 22,7% do końca marca

Warszawa, 15.04.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 61,23 mld zł do końca marca br., czyli 22,7% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 42,83 mld zł (21,5% rocznego planu), w tym dochody z podatku

W Polsce zmniejszyły się różnice w dochodach. Ale najlepsze za nami

do czasów Dickensa), ale i w gospodarkach o bardziej zrównoważonym podziale dochodu: Danii czy Szwecji.A w Polsce? NiespodziankaOkazaliśmy się liderem, jeśli chodzi o spadek rozpiętości dochodów gospodarstw domowych w ujęciu brutto. W trzy lata wskaźnik Giniego liczony dla tzw. dochodów rynkowych

NIK: fiskus nieskutecznie walczył z transferem dochodów firm za granicę

24.06. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Urzędy skarbowe i kontroli skarbowej nieskutecznie walczyły z transferem dochodów firm za granicę - alarmuje NIK. Według Izby urzędnicy koncentrowali się na zwalczaniu nieprawidłowości w podatku VAT, brakowało też skutecznych narzędzi uszczelniających system

OPZZ chce 50-proc. podatku od dochodów powyżej 360 tys. zł rocznie

Szef OPZZ zapowiedział ponadto obywatelską inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie. "Tysiąc złotych dziennie to wystarczający dochód, by utrzymać się na godnych warunkach" - przekonywał GUZ. "Jeśli odejmiemy dni wolne, to nawet zaradny biznesmen otrzymuje dzienne wynagrodzenie powyżej

Dochody z prostytucji i handlu narkotykami będą wliczane do PKB

Czarna strefa oraz nielegalna część szarej strefy od zawsze pozostaje poza zasięgiem władz. Nie wiadomo, jak naprawdę wygląda ani ile przynosi dochodów. Szacuje się, że rocznie kilkanaście miliardów złotych. Teraz, jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", dochody z szeroko rozumianej

MF zaproponowało opodatkowanie dochodów spółek zakładanych za granicą

Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Przewiduje wprowadzenie do ustaw o podatku dochodowym całkiem nowego, nieistniejącego dziś rozwiązania polegającego na opodatkowaniu w Polsce dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych, tzw. CFC - Controlled Foreign Corporation. Spółki te

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 15,8% do końca lutego

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 42,74 mld zł do końca lutego br., czyli 15,8% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 31,06 mld zł (15,6% rocznego planu), w tym dochody z podatku

"Połowa dochodów rolników to dopłaty". Trzeba je chronić

dość powszechnie krytykowana za nadmierne wydatki, a znaczna część polityków mówi o potrzebie ich zmniejszenia. I to zrobiono, ale jednocześnie za pomocą różnych zabiegów finansowo-księgowych postarano się, by rolnicy tego tak mocno nie odczuli. Rolnicy w Unii otrzymują średnio ok. 60-70 proc. dochodów

Majszczyk: dochody budżetu w 2013 wyższe o 2,5-3 mld zł od planu po noweli

"Bardziej szczegółowe dane o wykonaniu budżetu będziemy mogli podać pod koniec stycznia, ale już teraz można powiedzieć, że deficyt był o co najmniej 8 mld zł niższy od planowanego" - powiedziała w czwartek dziennikarzom wiceminister finansów. "Dochody były o 2,5-3,0 mld zł wyższe

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 9,6% do końca stycznia

Warszawa, 16.02.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 25,95 mld zł do końca stycznia br., czyli 9,6% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 19,28 mld zł (9,7% rocznego planu), w tym dochody z podatku

Polska wieś jest bogata! Rolnicy to jedna z najlepiej uposażonych grup społecznych, ich dochody sięgają ponad 5 tys. zł miesięcznie

średni dochód rozporządzalny gospodarstw domowych rolników wzrósł o 152 proc. W tym samym czasie dochód rozporządzalny pracowników wzrósł o 73 proc. Do 2006 r. to pracownicy zarabiali więcej, od kilku lat zostają daleko w tyle, bo zarobki rolników rosną dużo szybciej. Na przykład w ubiegłym roku

Mazowsze nie zgadza się z wnioskami NIK ws. planowania dochodów

28.01. Warszawa (PAP) - Główną przyczyną problemów finansowych Mazowsza w 2013 i 2014 r. było niedostosowanie janosikowego do dochodów regionu - powiedział PAP skarbnik województwa Marek Miesztalski. Nie zgodził się z raportem NIK, z którego wynika m.in., że region źle planuje dochody. Według

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 94,7% do końca listopada

Warszawa, 15.12.2014 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 234,81 mld zł do końca listopada br., czyli 94,7% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 173,36 mld zł (96,8% rocznego planu), w tym dochody z

Jak uniknąć pułapki średniego dochodu - VII Forum Gospodarcze TIME

zdecyduje, czy obierzemy innowacyjną ścieżkę rozwoju, czy zamkniemy się w pułapce średniego dochodu. "Granica" tej pułapki zależy od poziomu relacji gospodarczych i dostępu do rynków krajów wysokorozwiniętych. Polska ma praktycznie nieograniczony dostęp do największego obszaru gospodarczego krajów

Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w lipcu

Warszawa, 28.08.2015 (ISBnews) - Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w lipcu br., tj. o 67,1 mld USD, podał Departament Handlu. Konsensus rynkowy wynosił 0,4% wzrostu w ujęciu miesięcznym.  W czerwcu br. wydatki konsumentów w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się o 0,3% m/m, tj

Podatkiem w BlaBlaCar? Poseł PiS o utraconych dochodach budżetu

konkretnych przypadkach udostępnienie samochodu czy mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wymaga szczegółowej analizy w każdym stanie faktycznym" - odpowiedzieli urzędnicy. Jednak w odpowiedzi na poselską interpelację fiskus przypomniał, że dochody osiągane z wynajmu mieszkań lub usług

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 85,7% do końca października

Warszawa, 17.11.2014 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 212,55 mld zł do końca października br., czyli 85,7% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 157,50 mld zł (88,0% rocznego planu), w tym dochody z

Rząd: nowe zasady postępowania wobec podatników ukrywających dochody

Jak tłumaczył wcześniej wiceminister finansów Jarosław Neneman, nowe przepisy nie będą kierowane do wszystkich podatników, ale tylko tych, u których trudno znaleźć pokrycie wydatków w opodatkowanych źródłach dochodu. "Istotna zmiana w stosunku to poprzednich przepisów polega na tym, że

Polski PIT jest prawie liniowy. Bo mamy niskie dochody.

W naszej skali podatkowej mamy dwie stawki PIT: 18 i 32 proc. Wyższą objęte są dochody roczne przekraczające 85 528 zł. Po drodze jest jeszcze kwota dochodu wolnego od podatku. Mamy też różnego rodzaju ulgi i odliczenia obniżające dochód do opodatkowania. Jest wreszcie wspólne opodatkowanie

Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w czerwcu

Warszawa, 03.08.2015 (ISBnews) - Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w czerwcu br., tj. o 68,1 mld USD, podał Departament Handlu. Konsensus rynkowy wynosił 0,3% wzrostu w ujęciu miesięcznym. W czerwcu br. wydatki konsumentów w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się o 0,2% m/m, tj. o

Podkarpackie. Ponad 1,1 mld zł dochodów w przyjętym budżecie województwa

26.01. Rzeszów (PAP) - Radni sejmiku województwa podkarpackiego przyjęli w poniedziałek budżet na rok 2015. Dochody mają wynieść ponad 1,1 mld zł, a deficyt 133 mln zł. To budżet, który przygotowuje region do nowej perspektywy unijnej - mówił marszałek Władysław Ortyl. Za przyjęciem budżetu

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 76,0% do końca września

Warszawa, 15.10.2014 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 188,46 mld zł do końca września br., czyli 76,0% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 139,70 mld zł (78,0% rocznego planu), w tym

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 67,9% do końca sierpniu

Warszawa, 15.09.2014 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 168,43 mld zł do końca sierpnia br., czyli 67,9% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 125,17 mld zł (69,9% rocznego planu), w tym

Dochód rolników w UE w 2012 r. zwiększył się minimalnie, w Polsce spadł

Urząd statystyczny UE poinformował w środę, że zwiększenie dochodów rolniczych w 2012 r. to głównie rezultat wzrostu wartości produkcji sektora rolniczego w ujęciu realnym o 1,8 proc. W tym samym czasie koszty nakładów zwiększyły się o 1,6 proc. Realny dochód rolniczy w przeliczeniu na pracownika

Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,5% m/m w maju

Warszawa, 25.06.2015 (ISBnews) - Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,5% m/m w maju br., tj. o 79 mld USD, podał Departament Handlu. Konsensus rynkowy wynosił 0,4-0,5% wzrostu w ujęciu miesięcznym. W maju br. wydatki konsumentów w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się o 0,9% m/m, tj. o 105,9

Wydatki i dochody Amerykanów w czerwcu wzrosły o 0,4 proc.

Dochody Amerykanów wzrosły o 0,4 proc. mdm, wobec wzrostu o 0,4 proc. mdm w poprzednim miesiącu. Ekonomiści spodziewali się, że wydatki konsumenckie wzrosną o 0,4 proc. mdm oraz że dochody wzrosną o 0,4 proc.

Wskaźnik koszty do dochodów PKO BP wzrósł do 51,3% po I półr.

Warszawa, 10.08.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów grupy PKO BP wzrósł do 51,3% po I półroczu br. wobec 43,4% rok wcześniej, podał bank w raporcie rocznym. Dochody spadły o 5,9% r/r, zaś koszty zwiększyły się o 12,5% w I półroczu. Suma pozycji dochodowych wyniosła 5 175,1 mln zł w

Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w kwietniu

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) - Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w kwietniu br. tj. o 59,4 mld USD, podał Departament Handlu. Konsensus rynkowy wynosił 0,3% wzrostu w ujęciu miesięcznym. W kwietniu br. wydatki konsumentów w Stanach Zjednoczonych zmniejszyły się o mniej niż 0,1

"Jestem mniej niż biedna. Jestem skreślona". Dochody z synem - 226 zł miesięcznie (bez zasiłku)

trafi mi się jakikolwiek grosz. Zaraz jest doliczany do dochodu rodziny i zasiłek obcinają. Kiedyś dostałam 45 zł, a nawet 20 zł. - Ile?! - nie dowierzam. - Opiekowałam się umierającą matką. Zasiłek obcinali, bo dostawałam 520 zł na opiekę nad niepełnosprawną. W pomocy społecznej nic się nie sumuje

GUS: Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę wzrósł o 3,2% r/r w 2014 r.

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się w 2014 r. na poziomie 1340 zł i był realnie wyższy o 3,2% w skali roku. Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych na osobę w 2014 r. wyniosły 1079 zł, były

Borowski: Nie ma w Polsce problemu rozwarstwienia dochodów - albo jest wydumany

pan, że zanim staniemy się gospodarką innowacyjną, rozwarstwienie będzie już tak głębokie, że nie da się go zniwelować? Rozwarstwienie dochodów spada. Nie ma w Polsce problemu rozwarstwienia - albo jest wydumany. Jeśli jest jakiś problem, to jest to zbyt wielki odsetek osób żyjących na granicy ubóstwa

Wskaźnik koszty/dochody Banku Millennium wzrósł nieznacznie do 50,1% w I półr.

Warszawa, 27.07.2015 (ISBnews) - Wskaźnik koszty/dochody (C/I) Banku Millennium za I poł. 2015 roku osiągnął poziom 50,1% wobec 49,9% rok wcześniej, podał bank. "Rezerwy na utratę wartości kredytów netto utworzone przez grupę w I poł. 2015 roku wyniosły 127,2 mln zł i były niższe o 9,0

Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,1% m/m w marcu

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,1% m/m w marcu br. tj. o 6,2 mld USD, podał Departament Handlu. Konsensus rynkowy wynosił 0,2% wzrostu w ujęciu miesięcznym. W marcu br. wydatki konsumentów w Stanach Zjednoczonych zwiększyły się o 0,4% m/m, tj. o 53,4

NBP: Gospodarstwa domowe zwiększały dochody i spożycie prywatne w IV kw.

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) - Gospodarstwa domowe zanotowały dalszy wzrost w dochodach do dyspozycji brutto oraz spożyciu prywatnym w IV kw. ub.r., wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP). w I kwartale 2015 r. nastąpiło przyspieszenie procesów gromadzenia oszczędności finansowych

GUS: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wyniósł 1340 zł w 2014

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem wyniósł 1340 zł w 2014 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).  "Podana wysokość dochodu służy do ustalenia przez radę gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i

Młodym ciężko wyżyć z pracy. Rosną nierówności dochodów. "Punkt krytyczny"

posiada blisko połowę światowego bogactwa. Tymczasem wielkie zmiany następują na dole piramidy. Do niedawna spadały dochody 10 proc. najmniej zarabiających. Teraz ten problem dotyczy 40 proc. społeczeństw OECD. Niższa klasa średnia straciła przez spadek zatrudnienia m.in. w przemyśle. Globalizacja

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery