dochodów

PAP, is

Opłaty reklamowe mają się stać dochodem gmin

Opłaty reklamowe mają się stać dochodem gmin

Opłaty reklamowe mają być dochodem gmin - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, którego pierwsze czytanie odbyło się we wtorek w Sejmie.

Opłaty reklamowe mają stać się dochodem gmin

Opłaty reklamowe mają być dochodem gmin - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, którego pierwsze czytanie odbyło się we wtorek w Sejmie.

Dochody Rosji z eksportu ropy spadły o połowę

Od stycznia do końca października dochody Rosji z eksportu ropy naftowej były niemal o połowę mniejsze niż przed rokiem, a dochody z eksportu gazu zmalały o jedną czwartą.

Na Śląsku przybywa milionerów. Ich roczne dochody to prawie 4 mld zł

Na Śląsku przybywa milionerów. Ich roczne dochody to prawie 4 mld zł

Szałamacha zapowiada strategię odbudowy dochodów podatkowych państwa

Szałamacha zapowiada strategię odbudowy dochodów podatkowych państwa

VAT, który to podatek ma być znacznie lepiej ściągany? - Tak, choć także chodzi o inne podatki, które stanowią dochód budżetu. Przede wszystkim podatki pośrednie - VAT i akcyzę - ale także podatki dochodowe. Czy pokusiłby się pan o wstępne szacunki, o ile mogą wzrosnąć dochody po uszczelnieniu systemu

Ekspert: założenia budżetowe są optymistyczne, ale prognoza dochodów realna

niższa niż przyjęte w budżecie 1,7 proc. Mimo to, nawet przy nieco niższym wzroście PKB i wyraźnie niższej inflacji na poziomie ok. 1 proc., osiągnięcie planowanych wpływów podatkowych w 2016 r. jest jak najbardziej możliwe" - ocenił ekspert w rozmowie z PAP. "Po oczyszczeniu o dochody z

Projekt ustawy rekompensującej rolnikom spadek dochodów wraca do podkomisji

sprzedawane produkty rolne, czy pokrywanie działań Funduszu ze składek rolników. Sugerowały za to np. dofinansowanie systemu z budżetu państwa. Projekt ustawy, przygotowany przez ministra rolnictwa, przewiduje utworzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Fundusz będzie

Od stycznia abolicja podatkowa dla niektórych nieujawnionych dochodów

Od stycznia abolicja podatkowa dla niektórych nieujawnionych dochodów

administracyjnych. W efekcie ujawnienie nieopodatkowanych dochodów, nawet po upływie pięciu lat od ich uzyskania, groziło koniecznością zapłaty podatku w tej wysokości. Zmiana podejścia organów skarbowych nastąpiła po orzeczeniach TK z 2013 i 2014 r. w sprawie opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu. Mimo że

Ekspert: od stycznia abolicja podatkowa dla niektórych nieujawnionych dochodów

administracyjnych. W efekcie ujawnienie nieopodatkowanych dochodów, nawet po upływie pięciu lat od ich uzyskania, groziło koniecznością zapłaty podatku w tej wysokości. Zmiana podejścia organów skarbowych nastąpiła po orzeczeniach TK z 2013 i 2014 r. w sprawie opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu. Mimo

Gdańsk.Projekt budżetu na 2016 - dochody o 10,7 proc. niższe

We wtorek podczas konferencji prasowej poświęconej projektowi budżetu na przyszły rok prezydent Gdańska Paweł Adamowicz poinformował, że dokument przewiduje dochody w wysokości 2,430 mld zł (mają być niższe o 10,7 proc. w porównaniu z bieżącym rokiem), a wydatki w wysokości 2,453 mld zł (mają być

Sejm. Dochody z reklam znajdujących się w przestrzeni publicznej - dla gmin

Nowelizacja jest skutkiem tzw. ustawy krajobrazowej, która weszła w życie 11 września. Ustawa krajobrazowa wprowadza m.in. możliwość uchwalenia przez rady gmin opłaty reklamowej od umieszczanych tablic reklamowych lub nośników reklamowych. Celem nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu

Kredytobiorcy o najniższych dochodach także uprawnieni do pomocy

Kredytobiorcy o najniższych dochodach także uprawnieni do pomocy

tylko osoby, jak chciał Sejm, które straciły pracę, są zadłużone oraz te, w przypadku których wysokość raty przekracza 60 proc. dochodów ich gospodarstwa domowego, ale także - zgodnie z poprawką Senatu - kredytobiorcy spełniający warunki "otrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej"

KIG: podwójne opodatkowanie venture capital nie przyniesie dochodów budżetowi

inwestowania dywersyfikujące ryzyko inwestorów poprzez wspólne inwestowanie w portfele projektów - z sukcesem funkcjonują. "Sam podmiot wspólnego inwestowania nie jest opodatkowany, jak w Polsce, każdego roku podatkiem CIT, a inwestor płaci podatek jednokrotnie od osiągniętego dochodu z wieloletnich

Izby Rolnicze: susza zmniejszyła dochody rolników, oczekują oni na pomoc

rolnicy zajmujący się chowem zwierząt nie będą mogli wykazać strat na poziomie 30 proc. utraconych dochodów z poprzednich lat. Jeśli mówimy o stratach rzędu 40 proc. w produkcji roślinnej, to oznacza, że są też straty w produkcji zwierzęcej, zwłaszcza dotyczy to hodowli krów czy koni. Jeżeli będzie

Szczurek: Dochód z przewalutowania kredytu - nieopodatkowany

Szczurek: Dochód z przewalutowania kredytu - nieopodatkowany

- Wspieramy przewalutowanie indywidualnych kredytów między różnymi klientami a bankami na zasadzie dobrowolności przez to, że dodatkowy dochód wynikający z tej ulgi nie byłby opodatkowany - powiedział dziennikarzom Szczurek. Odniósł się w ten sposób do pomysłu szefa Komisji Nadzoru Finansowego

Szczurek: dochód z przewalutowania kredytu - nieopodatkowany

"Wspieramy przewalutowanie indywidualnych kredytów miedzy różnymi klientami a bankami na zasadzie dobrowolności przez to, że dodatkowy dochód wynikający z tej ulgi nie byłby opodatkowany" - powiedział dziennikarzom Szczurek. Odniósł się w ten sposób do pomysłu szefa Komisji Nadzoru

Senat. Dochody z reklam znajdujących się w przestrzeni publicznej - dla gmin

Nowelizacja jest skutkiem tzw. ustawy krajobrazowej, która weszła w życie 11 września. Ustawa krajobrazowa wprowadza m.in. możliwość uchwalenia przez rady gmin opłaty reklamowej od umieszczanych tablic reklamowych lub nośników reklamowych. Celem nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu

Po 1 stycznia dochody spółek zagranicznych

W czwartek wchodzi w życie nowelizacja ustawy o CIT dotycząca opodatkowania dochodów zagranicznych spółek tworzonych przez polskich pracowników. "Zmiana ta ma charakter fundamentalny, gdyż wprowadza możliwość opodatkowania na poziomie polskiej spółki dochodów osiąganych poza granicami Polski

Od stycznia dochody członków rad nadzorczych - ozusowane

dochody do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. To była bardzo drażliwa i potrzebna społecznie zmiana" - mówił Kosiniak-Kamysz podczas prac nad dokumentem w Sejmie. Według przewidywań resortu pracy skutkiem finansowym ustawy mają być dodatkowe wpływy do ZUS w wysokości 650 mln zł, z czego 350

Jak policzyć podatek PIT 2014, dochód do opodatkowania

Jak policzyć podatek PIT 2014, dochód do opodatkowania

Dochód do opodatkowania to przychód pomniejszony o koszty uzyskania oraz o składkę na ubezpieczenie społeczne i ulgi odpisywane od dochodu. To, co zostanie, czyli dochód do opodatkowania, podstawiamy do skali podatkowej (patrz obok) i liczymy podatek. W czasie rozliczeń z fiskusem za 2014 r

Marczuk: Dzięki programowi 500 zł na dziecko najbardziej wzrosną dochody najuboższych

Marczuk: Dzięki programowi 500 zł na dziecko najbardziej wzrosną dochody najuboższych

Program "500+" to jeden z najważniejszych projektów obecnego rządu. Przewiduje wprowadzenie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku biedniejszych rodzin (których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w

MF proponuje, aby samorządy dostały udział w dochodach z VAT

MF proponuje, aby samorządy dostały udział w dochodach z VAT

obowiązujących rozwiązań. - Nasze propozycje zawierają wiele elementów, których samorządy słusznie się domagały i które są potrzebne w tym systemie - podkreślił. Propozycje przedstawione przez MF zakładają m.in. dywersyfikację źródeł dochodów poprzez przyznanie JST udziału w podatku VAT, co miałoby zapewnić

Dzięki nalotom koalicji dochody Państwa Islamskiego z ropy spadły o ok. 30 proc.

Dzięki nalotom koalicji dochody Państwa Islamskiego z ropy spadły o ok. 30 proc.

pułkownik Steve Warren na konferencji prasowej w Bagdadzie. Przed rozpoczęciem operacji PI produkowało 45 tys. baryłek dziennie, obecnie - ok. 34 tys. baryłek. "Oceniamy (więc), że nasza operacja zmniejszyła ich dochody o ok. 30 proc." - powiedział. Pod koniec grudnia Warren mówił też, że w

Ekonomista EY: Dodatkowe dochody z VAT mogą pozostać tylko na papierze

Ekonomista EY: Dodatkowe dochody z VAT mogą pozostać tylko na papierze

pozytywnie ocenił fakt, że rząd takich dodatkowych dochodów nie zapisał w budżecie, może się bowiem okazać - mówił - że pozostaną one tylko na papierze. Poza tym Komisja Europejska, oceniając polskie finanse publiczne, i tak nie wzięłaby ich pod uwagę, chyba że miałyby one wynikać z nowych rozwiązań

Ekonomista EY: dodatkowe dochody z VAT mogą pozostać tylko na papierze

. Ekonomista pozytywnie ocenił fakt, że rząd takich dodatkowych dochodów nie zapisał w budżecie, może się bowiem okazać - mówił - że pozostaną one tylko na papierze. Poza tym Komisja Europejska oceniając Polskie finanse publiczne i tak nie wzięłaby ich pod uwagę, chyba że miałyby one wynikać z nowych rozwiązań

Projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów trafił do komisji

Projekt, przygotowany przez ministra rolnictwa, przewiduje utworzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Nie będą to środki publiczne, a Fundusz nie będzie subsydiowany przez

Masz niskie dochody? Zobacz czy masz szanse na mieszkanie od gminy

rekordzista czeka na mieszkanie od gminy od prawie... 27 lat! Dodajmy, że obowiązkiem gminy jest stworzenie zasad wynajmowania mieszkań (taki dokument powinien być dostępny na stronie internetowej urzędu). Kluczowa jest zawsze wysokość miesięcznego dochodu. Np. w Warszawie nie może obecnie przekraczać 160

Nowela o opodatkowaniu nieujawnionych dochodów z podpisem prezydenta

zgromadzonego przez niego mienia. Trybunał nie miał natomiast zastrzeżeń do 75-proc. stawki podatku od dochodów z nieujawnionego źródła. Zgodnie z nowelizacją do przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach, będą zaliczane przychody ze źródła ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej

Szałamacha: dochodów z aukcji LTE nie można ująć w tegorocznym budżecie

Szałamacha, odpowiadając na pytania posłów dotyczące m.in. dochodów z aukcji LTE, powiedział, że w związku z niewydaniem decyzji rezerwacyjnych - ze względu na ryzyko prawne związane z zaskarżeniem wyników aukcji - ten proces się przeciąga. "Więc najnormalniej w świecie nie jesteśmy w stanie

Belka: budżet na 2016 r. bezpieczny, niepokoją dochody w kolejnych latach

, "sklepowy" i przesunięte na ten rok wpływy z aukcji częstotliwości, to ostatnie źródło jest jednorazowym wpływem. Powstaje więc problem, z czego będzie on finansowany w roku 2017, w którym trzeba stworzyć stabilne, dodatkowe źródła dochodów. Belka chwalił, że w budżecie na 2016 r. nie jest

Rząd przyjął projekt ustawy rekompensujący rolnikom spadek dochodów

sytuacji, ale to też spowoduje jeszcze jedną rzecz - żeby pokazać, że się straciło, trzeba będzie prowadzić rachunkowość swojej działalności". Projekt ustawy przygotowany przez ministra rolnictwa przewiduje utworzenie Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Fundusz będzie

Sejm o projekcie ustawy rekompensującej rolnikom spadek dochodów

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kowalczyk miał też wątpliwości, czy możliwe będzie wypłacanie rekompensat do 70 proc. poniesionych strat, jeżeli składki będą pochodzić tylko od rolników. Problematyczne może być też w jego opinii szacowanie spadku dochodów, bo to trzeba udowodnić na podstawie rachunkowości

Ponad 1,1 mld zł dochodów w budżecie Małopolski, przyjętym przez sejmik

inwestycyjny zakłada wydanie do 2020 r. 4,3 mld zł" - zapowiedział. W 2016 r. dochody województwa zaplanowano na 1,163 mld zł. Udział województwa w podatku PIT jest prognozowany na poziomie 106 mln zł, a z CIT - 325 mln zł. Wydatki województwa mają wynieść 1,483 mld zł. Założono 319 mln zł deficytu

Sejm za drugim czytaniem projektu dot. podatku od ukrywanych dochodów

. Przychodami nieznajdującymi pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach lub pochodzącymi ze źródeł nieujawnionych będzie wysokość odpowiadająca nadwyżce wydatku poniesionego w roku podatkowym (tj. w roku kalendarzowym) nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub nie, uzyskanymi przed poniesieniem tego

Skandalicznie wysokie dochody elit polskiego biznesu

W Polsce rozwarstwienie dochodów należy do najwyższych w Unii Europejskiej. Najbogatsi Polacy zarabiają miliony i ich dochody w szybkim tempie rosną, a odsetek biednych pracowników jest coraz wyższy. Tylko w zeszłym roku o blisko 300 tys. wzrosła liczba osób żyjących poniżej minimum egzystencji

Modzelewski: można poprawić dochody z VAT o 18-21 mld zł

: "Jeżeli startujemy z poziomu 120 mld zł, a może być nawet gorzej (...), to zwiększenie dochodów do ok. 140 mld zł, czyli o między 18 a 21 mld zł (...) jest oczywiście realistyczne". "Tylko nie da się tego osiągnąć w istniejącym stanie rzeczy, bo główną przyczyną (tego) stanu rzeczy nie

Unijne recepty na rozpiętość dochodów

kryzysowym eurolandzie. W pakiecie reform "Ratuj Italię" połączył cięcia z grubymi pieniędzmi na aktywizację zawodową i dokształcanie kobiet oraz mieszkańców włoskiego Południa, które pod względem dochodów oddala się od Północy. System podatkowy jest ważny Najbardziej naturalnym, najprostszym

Modzelewski: można poprawić dochody z VAT o 18-21 mld zł

zwiększenie dochodów do ok. 140 mld zł, czyli o między 18 a 21 mld zł (...) jest oczywiście realistyczne. - Oszustów rodzi okoliczność, sytuacja tworzy złodzieja. Jeżeli coś łatwo się wyłudza, łatwo się uchyla od podatków, to będą chętni, jeżeli ktoś im przeszkodzi w tych działaniach, czyli nie będzie

Raport KRD: Polacy po 50. roku życia mają niskie dochody i rosnące długi

Raport oparty jest na badaniu "Sytuacja finansowa Polaków 50+", zrealizowanego przez instytut badawczy Millward Brown dla Krajowego Rejestru Długów. Z raportu wynika, że osoby w wieku powyżej 50. roku życia to blisko 36 proc. populacji w Polsce. Źródłem dochodów ponad połowy Polaków w

Te gminy mają najwyższe dochody w Polsce

Największe dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca uzyskują gminy w województwach: zachodniopomorskim (3391 zł), pomorskim (3235 zł) i warmińsko-mazurskim (3166 zł). Najmniejsze w województwach: opolskim (2825 zł), podlaskim (2872 zł) i śląskim (2878 zł).Największy udział dochodów własnych w

Dochody i majątek trzymają najbogatsi. Nierówności mamy większe, niż podaje Eurostat

zadbać o większą obecność osób najbogatszych w próbie ankietowej. Ekonomiści NBP zbadali też nie tylko nasze dochody (co robiono do tej pory), ale również majątki (co ważne, to wszystko deklaracje właścicieli). Czy jesteśmy bogaci? Bez szału. Przeciętne polskie gospodarstwo domowe ma majątek wart 257 tys

Sejm. Projekt dot. podatku od ukrywanych dochodów - do komisji

dotyczącego wydawania decyzji w sprawie nieujawnionych źródeł. Wiceminister poinformował, że resort nie liczy na duże dochody z podatku z nieujawnionych źródeł. Dotychczas wynosiły one średnio ok. 70 mln zł rocznie. "Celem tych przepisów jest przede wszystkim prewencja, mobilizacja podatników do

Neneman: lepsze dochody z akcyzy i podatków dochodowych, ale VAT jest problemem

Posłowie PiS pytali w czwartek w Sejmie o realizację dochodów podatkowych w 2015 r. Henryk Kowalczyk mówił, że ich realizacja jest znacznie niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wskazał, że do końca lipca 2015 r. dochody podatkowe wyniosły 147,3 mld zł (54,6 proc. planu), a w ubiegłym

TNS Polska: Ponad połowa Polaków zadowolona ze swoich dochodów

znajdują się osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym, często mieszkający na wsi, których dochód przypadający na gospodarstwo domowe nie przekracza 1500 zł miesięcznie. Najliczniejszą grupę wśród najuboższych stanowią bezrobotni i emeryci - czytamy w podsumowaniu badania. Komu żyje się dobrze

TNS Polska: ponad połowa Polaków zadowolona ze swoich dochodów

się osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym, często mieszkający na wsi, których dochód przypadający na gospodarstwo domowe nie przekracza 1500 zł miesięcznie. Najliczniejszą grupę wśród najuboższych stanowią bezrobotni i emeryci" - czytamy w podsumowaniu badania. W badaniu wskazano

Bez poprawek Senatu do 75-procentowego podatku od ukrywanych dochodów

. Trybunał nie miał natomiast zastrzeżeń do 75-proc. stawki podatku od dochodów z nieujawnionego źródła. Zgodnie z nowelizacją do przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach, będą zaliczane przychody ze źródła ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej wysokości. Natomiast przychodami

Zamrożony PIT, cichy zabójca dochodów

Od początku 2009 r. obowiązuje nowa skala podatku od dochodów osobistych (PIT). Mamy w niej dwie stawki podatkowe 18 i 32 proc. I dzielący je próg dochodowy: 85 528 zł. Nowa skala zastąpiła tę z trzema stawkami: 19, 30 i 40 proc. Oznaczała obniżkę podatków. Od tego momentu skala podatkowa jest

Dochody najbogatszych ludzi na świecie są 9,5 razy wyższe od dochodów najbiedniejszych. To największe nierówności od 30 lat

W 34 krajach OECD "dochody 10 proc. najbogatszej ludności są 9,5 razy wyższe od dochodów 10 proc. najbiedniejszych mieszkańców" - stwierdzono w raporcie. W latach 80. XX wieku najbogatsi zarabiali maksymalnie siedem razy więcej niż najbiedniejsi. W ciągu 30 lat nierówności pogłębiły się

Sejm pozostawił 75 proc. stawkę podatku od ukrywanych dochodów

definicji przychodów ujawnionych w nieprawidłowej wysokości oraz dodatkowych (oprócz stawki 75 proc.) stawek podatku od ukrywanych dochodów. Posłowie PiS proponowali zastosowanie stawki 40 proc. w przypadku gdy łączna kwota ukrywanych przychodów nie przekracza dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia

OECD: Przepaść w dochodach największa od rewolucji przemysłowej

Nowa publikacja OECD opisuje jakość życia na świecie na przestrzeni ostatnich 200 lat. Powstała na podstawie danych zbieranych w 25 dużych gospodarkach we wszystkich częściach świata - również w Polsce. Nierówności w dochodach na świecie się zmniejszały stopniowo przez cały XIX wiek, aby wzrosnąć w

Szczurek: optymalizacja podatkowa obniża dochody państwa o miliardy zł

granicę, czy ukrywanie ich poza Polską. Minister wskazał, że optymalizacja podatkowa prowadzi z jednej strony do obniżenia dochodów budżetowych, a z drugiej zaburza warunki konkurencji, premiuje "innowacyjność i inicjatywę w tych rejonach, które nie służą niczemu poza uszczuplaniem podatków"

MSP: w latach 2007-2015 dochody z dywidend wyniosły 45 mld zł

Resort przypomniał, że w projekcie budżetu na przyszły rok, dochody z dywidend mają wynieść ok. 4,5 mld zł. Ministerstwo poinformowało, że minister Andrzej Czerwiński podpisał dokument "Dobre praktyki w zakresie planowania i realizacji dochodów z tytułu dywidend w spółkach nadzorowanych przez

Eksperci: odwrócony kredyt hipoteczny zwiększy dochody seniorów

bieżące dochody" - podkreślił. Prezes ZBP zwrócił uwagę, że według projektu tego rodzaju usługi będą objęte nadzorem KNF. "Kredyty będą udzielane przez podmioty, które muszą się wykazać odpowiednim poziomem profesjonalizmu, wyposażeniem kapitałowym oraz stabilnością finansową" - wskazał

Projekt budżetu Kancelarii Sejmu: dochody - 1,3 mln zł, wydatki - 453 mln zł

We wtorek komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Sejmu. - Zgodnie z projektem budżetu - jak mówił Czapla - dochody mają sięgnąć 1 mln 325 tys. złotych, a wydatki 453 mln 401 tys. złotych. Dochody na 2016 rok oszacowano na poziomie roku bieżącego - podkreślił szef

MF wzmacnia ochronę przed lokowaniem dochodów w rajach podatkowych

Rządowy projekt nowelizacji: ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadza przepisy przewidujące opodatkowanie dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych. Ma to eliminować wyprowadzaniu z 

Minister finansów: Podatek PIT będzie wynosił od 10 do 39,5 proc. w zależności od dochodów

Jak powiedział minister finansów, nowy, jednolity podatek ma być obliczany od dochodu na głowę w rodzinie. Najniższa stawka tego podatku - 10 proc. - będzie obowiązywać dla osób najgorzej zarabiających i płynnie rosnąć do 39,5 proc. dla najlepiej zarabiających. - Ani pracownik, ani pracodawca nie

Im mniej osób działa w związkach, tym większy odsetek dochodu trafia do najbogatszych [WYKRES]

Colin Gordon, profesor historii z Uniwersytetu w Iowa, badając nierówności w zakresie dochodów między najbogatszymi a najbiedniejszymi w ciągu ostatnich stu lat, postanowił porównać te dane z odsetkiem pracowników należących do związków zawodowych. Zauważył pewną zależność. Sporządzony przez niego

Kołodko: Nierównomierny podział dochodów zagraża cywilizacji

- Przykład państw nordyckich pokazuje, że można dzielić mniej nierównomiernie, a jednocześnie poprawiać konkurencyjność i efektywność gospodarki - mówił prof. Kołodko w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym podczas swojego wykładu "Dokąd zmierza świat". Podkreślał, że postęp technologiczny i w

Sejm prawie zamknął furtkę dla dochodów uciekających z Polski

Chodzi o to, by polskie firmy płaciły u nas podatek dochodowy także od kontrolowanych przez siebie spółek zagranicznych (Controlled Foreign Corporation - CFC) działających nie tylko w rajach podatkowych, ale też krajach stosujących korzystniejsze podatki niż Polska. Dochód taki ma być objęty

Rząd zajmie się funduszem rekompensującym rolnikom spadek dochodów

Założenia dotyczą projektu ustawy o utworzeniu Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który ma zabezpieczać rolników od ryzyka rynkowego. Propozycje te ukazały się na stronach legislacyjnych rządu. Jak wyjaśnił PAP minister rolnictwa Marek Sawicki, o takim rozwiązaniu

Fiskus dostał narzędzie do walki z ucieczką dochodów do rajów podatkowych

Chodzi o to, by polskie firmy płaciły u nas podatek także od dochodów kontrolowanych przez siebie spółek zagranicznych (CFC, czyli controlled foreign corporations), działających nie tylko w rajach podatkowych, ale też krajach stosujących korzystniejsze podatki niż Polska. Dochód taki ma być objęty

TK: przepisy dot. podatku od dochodów nieujawnionych - niekonstytucyjne

, które były badane przed rokiem. Zaznaczył, że nowelizacja usunęła niektóre wątpliwości dotyczące obliczania podstawy opodatkowania w przypadku podatku od dochodów nieujawnionych, ale są to inne zagadnienia niż te, które zakwestionował TK w 2013 r. W efekcie Trybunał uznał, że zmiany w ustawie o PIT

Struzik: zapłacimy tyle janosikowego, na ile nam pozwolą dochody

Pytany przez dziennikarzy, czy Mazowsze zapłaci całą majową ratę janosikowego Struzik powiedział: "Zobaczymy, jaki będzie poziom dochodów. Najpierw zabezpieczymy wszystkie nasze niezbędne potrzeby. A jeżeli wystarczy na całą ratę, to ją zapłacimy. Jeżeli nie wystarczy, to zapłacimy tyle, ile

Oxfam: Bogaci zarabiają za dużo i ukrywają dochody

Brytania jest obecnie przyrównywana pod tym względem do czasów Charlesa Dickensa), ale też w tradycyjnych gospodarkach o bardziej zrównoważonym podziale dochodu - Danii czy Szwecji. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podała niedawno, że największe różnice w dochodach między bogatymi i biednymi

Rosną stawki podatku, a dochody spadają. Rząd przesadził z podwyżkami?

- To przypomina gaszenie pożaru benzyną - mówił w środę w czasie konferencji prasowej Cezary Kazimierczak, prezes ZPP. - Podwyżka VAT z 22 do 23 proc. nie dała dodatkowych dochodów. Widać to też w przypadku akcyzy. Po zwiększeniu jej stawek na papierosy i alkohol wpływy budżetowe maleją - mówił

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 87,9% do końca listopada

Warszawa, 15.12.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 237,16 mld zł do końca listopada br., czyli 87,9% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 171,49 mld zł (86% rocznego planu), w tym dochody z podatku

Rząd chce walczyć z wyprowadzaniem dochodów firm za granicę

Centrum Informacyjne Rządu podało w komunikacie, że zmiany mają na celu przede wszystkim zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony głównie tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie praktykom odraczania lub unikania opodatkowania przez przesuwanie dochodów do zagranicznych spółek kontrolowanych

Eksperci: gminy łatwo nie zrezygnują z dochodów za użytkowanie wieczyste

i lokalizacji nieruchomości - w centrach miast jest wyższa, a na ich obrzeżach niższa. Nosiński zaznaczył, że roczne opłaty za użytkowanie wieczyste są ważnym dochodem gmin, z których z pewnością łatwo nie zrezygnują. "Niektóre gminy starają się +wycisnąć+ z użytkowników wieczystych ile się da

Prezydent podpisał zmiany w ozusowaniu umów zleceń i dochodów z rad nadzorczych

; - podkreślono w komunikacie. Oskładkowanie dochodów członków rad miałoby nastąpić od 1 stycznia 2015 r. Podpisane regulacje przewidują ponadto, że od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiany w ustawie

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 79,5% do końca października

Warszawa, 16.11.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 214,42 mld zł do końca października br., czyli 79,5% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 155,31 mld zł (77,9% rocznego planu), w tym dochody z

Gdzie różnica w dochodach biednych i bogatych jest największa?

dekadach Stany Zjednoczone stawały się coraz bardziej nierówne pod względem dochodów. Krótko mówiąc, najbogatsi bogacili się znacznie szybciej niż najbiedniejsi. W 1980 roku przeciętny roczny dochód amerykańskiego gospodarstwa domowego będącego wśród 20 proc. o najwyższych dochodach sięgał 49,2 tys. dol. Z

Samorządowcy: gminy nie mają możliwości prostego zwiększenia dochodów

Przedstawiciele gmin są zgodni: kondycja finansowa samorządów nie jest najlepsza. Powód? Ogrom zadań ciążących na samorządach przy niewielkim wsparciu państwa, małe możliwości zwiększenia dochodów oraz udział w inwestycjach infrastrukturalnych współfinansowanych przez UE. Dyrektor biura Związku

Samorządy toną w długach. Rekordzista ma zadłużenie 2,5-krotnie większe niż roczny dochód [RANKING]

, opublikowanego przez dwutygodnik "Wspólnota". Podstawą rankingu jest wskaźnik zadłużenia samorządu do jego rocznego dochodu. Dane te pochodzą z oficjalnych sprawozdań prezentowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy rankingu uwzględnili również dane dotyczące zobowiązań zaciąganych

Najbogatsze i najbiedniejsze gminy w Polsce. Dochody na mieszkańca [RANKING]

Około 70 proc. dochodów w Kleszczowie to podatki od nieruchomości i opłaty eksploatacyjne od dwóch firm: kopalni i elektrowni w Bełchatowie. Gmina jednak już teraz szykuje się na to, że kiedyś pokłady węgla się skończą. Kleszczów przygotowuje samorządową strefę ekonomiczną. Zbroi grunty które

MF: dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin: 731,709 mln zł

W ustawie budżetowej na 2014 rok zapisano dochód z podatku od wydobycia niektórych kopalin na poziomie 2,0 mld zł.

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 70,1% do końca września

Warszawa, 15.10.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 189,19 mld zł do końca września br., czyli 70,1% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 136,77 mld zł (68,6% rocznego planu), w tym dochody z podatku

Kalisz proponuje: Dla każdego ponad 1000 złotych dochodu minimalnego

Kalisz - b. poseł SLD kierujący obecnie stowarzyszeniem DWP - powiedział, że w sprawie ustanowienia takiego dochodu została podjęta Europejska Inicjatywa Obywatelska. - Na podstawie Traktatu z Lizbony zainicjowane zostało przez naszych współpracowników z Niemiec działanie na rzecz obywatelskiej

Ekspertka: podatek bankowy powinien służyć nie tylko zwiększaniu dochodów

, jakie powinien on spełniać jako narzędzie polityki makroekonomicznej, widząc w nim wyłącznie źródło dodatkowych dochodów państwa" - oceniła ekspertka. Na taki charakter tego podatku wskazują - jej zdaniem - m.in. szeroka baza opodatkowania aktywów, wyłączająca jedynie kapitały własne, objęcie

Szydło: chcemy, by pojawiły się dochody z nowych podatków i uszczelnienia VAT

"Mamy plan na cztery lata rządów, w związku z tym założyliśmy, że pewne rzeczy realizujemy w roku 2016, natomiast pozostałe zadania będziemy realizować w miarę możliwości potem" - powiedziała szefowa rządu na konferencji prasowej. "Proszę pamiętać, że przejmujemy budżet po poprzednik

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 62,4% do końca sierpnia

Warszawa, 15.09.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 168,42 mld zł do końca sierpnia br., czyli 62,4% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 121,97 mld zł (61,2% rocznego planu), w tym dochody z podatku

Dochody budżetu z podatku od wydobycia kopalin w 2014 r. - 1,463 mld zł

Resort finansów zakładał wcześniej, że dochód z podatku od wydobycia niektórych kopalin w 2014 r. wyniesie 2 mld zł. W dokumencie, do którego dotarła PAP, planowane wykonanie określono na 1,463 mld zł. Z dokumentu wynika także, że w 2015 r. wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosą

Sąd wszczął egzekucję z dochodów uzyskiwanych z działalności Hawe Telekom

Warszawa, 08.12.2015 (ISBnews) - Sąd ustanowił zarząd przymusowy nad Hawe Telekom - spółką zależną Mediatela - i egzekucję z dochodów uzyskiwanych z działalności, podał Mediatel. "Zarząd Mediatel niniejszym informuje, iż (...) otrzymał informację o doręczeniu do Hawe Telekom

43 proc. Amerykanów nie płaci podatku od dochodu

federalnego podatku od dochodów. Mniej, ale wciąż dużo Jak się później okazało, Mitt Romney powoływał się na raport think tanku z Waszyngtonu Tax Policy Center z 2009 roku. To samo grono ekspertów informuje jednak, że dziś ten współczynnik się zmniejszył i nadal będzie spadał w najbliższych latach. 43

Kwota wolna od podatku od dochodów osobistych jest zgodna z konstytucją?

Zdaniem rzecznik to, że osoba żyjąca poniżej progu ubóstwa, korzystająca z pomocy społecznej musi jeszcze płacić podatek, jest absurdalne. I sprzeczne z konstytucją. Czy jednak Trybunał ma rozstrzygnąć, jaka kwota wolna jest zgodna z konstytucją? 3 tys. zł nie, a już powiedzmy 8 tys. zł - tak? A moż

Brazylia przeznaczy dochody z ropy na edukację

Nowe prawo zatwierdziła już prezydent Dilma Rousseff. Mówi ono o podziale dochodów z koncesji naftowych (royalties) między władze federalne i stanowe, a także obowiązkowym przeznaczeniu ich na edukację. Brazylia nie chce przejeść naftowej manny - jak wiele potęg z Zatoki Perskiej czy sąsiednia

MF: rekordowe dochody z VAT - 53 mld zł w ciągu pięciu miesięcy 2014 r.

Instytut Studiów Podatkowych (ISP) ocenił w swoim niedawnym raporcie podsumowującym funkcjonowanie VAT i akcyzy w ostatniej dekadzie, że rok 2014 zapowiada się jako najgorszy w historii, jeśli chodzi o dochody z VAT i akcyzy. ISP wskazał m.in. na szybko rosnącą kwotę zwrotu VAT. Ministerstwo

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 54,6% do końca lipca

Warszawa, 17.08.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 147,29 mld zł do końca lipca br., czyli 54,6% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 106,76 mld zł (53,5% rocznego planu), w tym dochody z podatku

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 45,6% do końca czerwca

Warszawa, 15.07.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 122,97 mld zł do końca czerwca br., czyli 45,6% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 88,21 mld zł (44,2% rocznego planu), w tym dochody z podatku

Podkarpackie. Ponad 1,1 mld zł dochodów w przyjętym budżecie województwa

Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych, nikt nie był przeciwny, 11 radnych wstrzymało się od głosu. W podkarpackim 33-osobowym sejmiku bezwzględną większość ma Prawo i Sprawiedliwość. W opozycji są radni z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej. Przedstawiając budżet Ortyl mów

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 38,9% do końca maja

Warszawa, 15.06.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 105,05 mld zł do końca kwietnia br., czyli 38,9% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 74,17 mld zł (37,2% rocznego planu), w tym dochody z podatku

W Polsce zmniejszyły się różnice w dochodach. Ale najlepsze za nami

wręcz do czasów Dickensa), ale i w gospodarkach o bardziej zrównoważonym podziale dochodu: Danii czy Szwecji. A w Polsce? Niespodzianka Okazaliśmy się liderem, jeśli chodzi o spadek rozpiętości dochodów gospodarstw domowych w ujęciu brutto. W trzy lata wskaźnik Giniego liczony dla tzw. dochodów

Dochody z prostytucji i handlu narkotykami będą wliczane do PKB

Czarna strefa oraz nielegalna część szarej strefy od zawsze pozostaje poza zasięgiem władz. Nie wiadomo, jak naprawdę wygląda ani ile przynosi dochodów. Szacuje się, że rocznie kilkanaście miliardów złotych. Teraz, jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", dochody z szeroko rozumianej

MF zaproponowało opodatkowanie dochodów spółek zakładanych za granicą

Projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Przewiduje wprowadzenie do ustaw o podatku dochodowym całkiem nowego, nieistniejącego dziś rozwiązania polegającego na opodatkowaniu w Polsce dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych, tzw. CFC - Controlled Foreign Corporation. Spółki te

OPZZ chce 50-proc. podatku od dochodów powyżej 360 tys. zł rocznie

Szef OPZZ zapowiedział ponadto obywatelską inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie. "Tysiąc złotych dziennie to wystarczający dochód, by utrzymać się na godnych warunkach" - przekonywał GUZ. "Jeśli odejmiemy dni wolne, to nawet zaradny biznesmen otrzymuje dzienne wynagrodzenie powyżej

"Połowa dochodów rolników to dopłaty". Trzeba je chronić

dość powszechnie krytykowana za nadmierne wydatki, a znaczna część polityków mówi o potrzebie ich zmniejszenia. I to zrobiono, ale jednocześnie za pomocą różnych zabiegów finansowo-księgowych postarano się, by rolnicy tego tak mocno nie odczuli. Rolnicy w Unii otrzymują średnio ok. 60-70 proc. dochodów

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 32% do końca kwietnia

Warszawa, 15.05.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 86,47 mld zł do końca kwietnia br., czyli 32% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 60,29 mld zł (30,2% rocznego planu), w tym dochody z

NIK: Zapobieganie transferowi dochodów poza polski system podatkowy zbyt słabe

transferowanie dochodów poza polski system podatkowy, podał NIK. Izba zwraca uwagę, że w polskim systemie podatkowym wciąż nie ma klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Kontrolerzy odnotowali jednak, że klauzula ma znaleźć się w projekcie nowej ordynacji podatkowej, którą przygotowuje Komisja

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 22,7% do końca marca

Warszawa, 15.04.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 61,23 mld zł do końca marca br., czyli 22,7% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 42,83 mld zł (21,5% rocznego planu), w tym dochody z podatku

Majszczyk: dochody budżetu w 2013 wyższe o 2,5-3 mld zł od planu po noweli

"Bardziej szczegółowe dane o wykonaniu budżetu będziemy mogli podać pod koniec stycznia, ale już teraz można powiedzieć, że deficyt był o co najmniej 8 mld zł niższy od planowanego" - powiedziała w czwartek dziennikarzom wiceminister finansów. "Dochody były o 2,5-3,0 mld zł wyższe

MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 15,8% do końca lutego

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 42,74 mld zł do końca lutego br., czyli 15,8% rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 31,06 mld zł (15,6% rocznego planu), w tym dochody z podatku

Polska wieś jest bogata! Rolnicy to jedna z najlepiej uposażonych grup społecznych, ich dochody sięgają ponad 5 tys. zł miesięcznie

średni dochód rozporządzalny gospodarstw domowych rolników wzrósł o 152 proc. W tym samym czasie dochód rozporządzalny pracowników wzrósł o 73 proc. Do 2006 r. to pracownicy zarabiali więcej, od kilku lat zostają daleko w tyle, bo zarobki rolników rosną dużo szybciej. Na przykład w ubiegłym roku

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery