dnia przeniesienia

tm, pap

PE: Przeniesienie rachunku bankowego w 7 dni i "korzyści dla milionów obywateli"

PE: Przeniesienie rachunku bankowego w 7 dni i "korzyści dla milionów obywateli"

Parlament Europejski przyjął we wtorek dyrektywę w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego. Nowe przepisy mają ułatwić założenie i przeniesienie rachunku.

Odstąpił od umowy zawartej z Plusem. Operator i tak numer przeniósł

Zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorcy, masz prawo odstąpić od niej w wyznaczonym terminie (do 25 grudnia 2014 r. - 10 dni, po tym okresie - 14 dni). Z tego prawa chciał skorzystać pan Edmund, niestety operator sieci Plus jego odstąpienia nie uwzględnił i przeniósł numer do siebie.

Czarnecki reorganizuje spółki. Efekt uboczny - akcje o 13 proc. w dół

Akcje Getin Holding mocno spadają już trzeci dzień z rzędu. To efekt decyzji o przeniesieniu części majątku do spółki Get Bank SA. Z tego powodu dziś akcje Getinu nie są uwzględniane przy obliczaniu indeksu WIG 20.

Fikcja z szybkim przenoszeniem numeru

Fikcja z szybkim przenoszeniem numeru

Strzałkowski. Na razie wnioski złożył Centertel (sieć Orange), Polkomtel (Plus) oraz operatorzy wirtualni - Aster, MNI i myAvon. Wpłynęły też pisma od operatorów stacjonarnych (w tym przypadku maksymalny termin przeniesienia to siedem dni roboczych): TP, Dialog i PTC (wniosek PTC dotyczy tylko sieci

Nadchodzi czas łatwej zmiany operatora

przeze mnie reklamacji muszę czekać kolejne 30 dni na rozpatrzenie wniosku? - żali się Opara. Nie jest wyjątkiem. Z danych zgromadzonych przez Komisje Europejską wynika, że Polska wypada najgorzej na tle wszystkich państw członkowskich pod względem czasu potrzebnego na przeniesienie numeru. Średnia

Słaby debiut Fast Finance na warszawskiej giełdzie

Przy okazji przejścia na rynek regulowany giełdy spółka nie przeprowadzała emisji akcji.Spółka informowała wcześniej, że wejście na GPW związane jest z chęcią zwiększenia płynności akcji i transparentności.Po czterech kwartałach 2009 roku Fast Finance miała 17,3 mln zł przychodów (wzrost o 85 proc.

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

. Trybunał w uzasadnieniu wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. (sygn. akt P 16/08) stwierdził, iż obowiązywanie w okresie odroczenia przepisów przewidujących roszczenia o przeniesienie własności zajmowanych lokali w zamian za symboliczną odpłatność oznacza, że przewidziane w 

Uczestnik konkursu nie może uzupełnić pełnomocnictwa

wadliwe ustanowienie pełnomocnika. Późniejsze potwierdzenie pełnomocnictwa do czynności związanych z udziałem w konkursie nie może być uznane za skuteczne wobec terminu na złożenie wniosku, określonego w ogłoszeniu o konkursie. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

KNF zgodziła się na połączenie PKO BP z Nordea Bank Polska

Bank planował wcześniej, że formalnie przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Nordea Bank Polska na PKO BP nastąpi z dniem rejestracji połączenia w KRS, co powinno nastąpić na przełomie III i IV kwartału 2014 r. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami proces integracji banków zakończy zaplanowaną

Mediacap złożył prospekt do KNF w zw. z emisją akcji przed przejściem na GPW

rynku alternatywnym New Connect od grudnia 2008, a jej obecna kapitalizacja wynosi ok. 40 mln zł. Oferta publiczna i przeniesienie notowań na rynek główny GPW planowane są na Q2/2015, podsumowano. Kilka dni temu akcjonariusze Mediacap zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podjęcia działań związanych

Michał Handzlik zrezygnował z funkcji prezesa zarządu DTP

Warszawa, 02.01.2015 (ISBnews) - Michał Handzlik zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu DTP z dniem 31 grudnia 2014 r., podała spółka. "Zarząd DTP S.A. z siedziba w Warszawie informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. pan Michał Handzlik złożył rezygnację z pełnienia funkcji

Groclin sfinalizował sprzedaż jednostki Wiring & Controls za 50 mln euro

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls, poprzez sprzedaż udziałów spółki zależnej

Obligacje serii S1 e-Kancelarii zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) – Zarząd GPW postanowił ustalić poniedziałek, 2 lutego, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 2.142 obligacji serii S1 spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa, podała giełda. Są to papiery o jednostkowej

ING Bank Śląski otrzyma 82 mln zł dywidendy od ING PTE

przypadająca w 2015 r. na pakiet akcji będący przedmiotem umowy sprzedaży została uwzględniona w ustalonej cenie sprzedaży akcji (całkowita cena 210 mln zł). Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 23 czerwca 2015 r. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia ING PTE kwota dywidendy należna bankowi wynosi 82 mln zł

Akcjonariusze DTP zdecydują 29 V o wypłacie dywidendy za 2014 i zaliczki za 2015

wypracowanego zysku w I półroczu 2015 roku (0,08 zł na akcję), wynika z uchwał na walne zwołane na 29 maja. "Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. (dzień dywidendy), ustala się na dzień 30.06.2015

Spełniono dwa warunki zawieszające nabycie Evciler przez Elemental Holding

Warszawa, 16.12.2014 (ISBnews) - Spełnione zostały dwa warunki zawieszające nabycia przez Elemental Holding 51% akcji Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret za 11 mln USD, poinformowała spółka. Dotyczą one przeniesienia własności nieruchomości na spółkę. "Zarząd

Walne Medicalgorithmics zdecyduje o wypłacie 1,60 zł dywidendy na akcję 30 VI

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują o przeznaczeniu kwoty 5,528 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza 1,60 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 30 czerwca. Zarząd spółki zarekomendował ustalenie następujących terminów: a) dnia

Konsorcjum Toto CG wybrane do budowy podpoznańskiego odcinka S5 za 529 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wybrane konsorcjum, podobnie jak wszyscy pozostali wszyscy oferenci, zadeklarowało 22 miesięczny termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy i 10 lat gwarancji na wykonane prace. Wcześniej GDDKiA informowała, że połączenie drogi S5 z

Medicalgorithmics zmieniło proponowany dzień dywidendy na 7 lipca

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) - Zarząd Medicalgorithmics zmienił proponowany akcjonariuszom dzień dywidendy na 7 lipca z rekomendowanego wcześniej 30 czerwca, tj. dnia, na który zaplanowano zwyczajne walne zgromadzenie, podała spółka. "Zarząd spółki informuje, że zmiana rekomendowanego

Giełda zawiesi obrót akcjami Fast Finance od 25XI do 8XII wz. ze scaleniem

scalenia akcji w dniu 8 grudnia 2014 roku zarejestrowanych w KDPW w liczbie 55.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda w stosunku 4:1. Fast Finance, spółka działająca w branży obrotu wierzytelnościami jest obecna na rynku od 2004 roku. W maju 2008 roku spółka debiutowała na New Connect, a 30

Rada nadzorcza Admiral Boats zgodziła się na emisje obligacji powyżej 1 mln euro

. bezprospektowej oferty publicznej, podano również. "Zgoda udzielona zarządowi spółki ważna jest do dnia 30 czerwca 2015 roku" - czytamy dalej. Admiral Boats to notowany na NewConnect od 2011 r. producent łodzi. Ma w ofercie ponad 60 modeli. Jednocześnie rozwija działalność w branży kompozytów

BGŻ zawarł uzgodnienie z związkami na czas połączenia z BNP Paribas

organizacji związkowych w dniu 27 listopada 2014r., ustaliły, że do dnia połączenia BGŻ z BNP Paribas Bank Polska (i niezależnie od dnia połączenia, przed dniem 31 marca 2015 r.): (i) pracownikom BGŻ nie będą wręczane wypowiedzenia umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników; oraz (ii) pracownikom BGŻ

JSW: Związki zawodowe rozpoczęły strajk

rozwiązywaniu sporów zbiorowych powinni odczekać co najmniej 5 dni od zakończenia referendum" - podała telewizja. Wcześniej w kopalniach JSW trwało dwudniowe referendum zorganizowane przez związki zawodowe. Pracownicy JSW mieli opowiedzieć się za potencjalnym strajkiem w sporze dotyczącym przywrócenia

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o wypłacie 1,6 zł dywidendy na akcję

zł  tj. 1,6 zł na jedną akcję. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje spółki w liczbie 3 455 526" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 7 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2015 roku, podano również. Medicalgorithmics odnotowało 14,53 mln

Cube.ITG: Dzień referenc. w scalaniu akcji: 14 XI, koniec procesu w tym miesiącu

Warszawa, 31.10.2014 (ISBnews) - Zarząd Cube.ITG wyznaczył na 14 listopada br. dzień referencyjny w procesie scalenia akcji notowanych na GPW. Cube.ITG chce, by pierwsze notowanie akcji scalonych w stosunku 1:10 miało miejsce jeszcze w listopadzie 2014 r., podała spółka. Kolejnym etapem

W Kancelarii Premiera spotkanie w sprawie sytuacji w górnictwie z udziałem Kopacz

nad tym, by przeniesienie tam kopalni nie oznaczało automatycznie jej likwidacji, ale by umożliwiało wyodrębnienie części produkcyjnej i przeniesienie do spółki prowadzącej regularną działalność wydobywczą. Według rządowego planu do SRK mają trafić kopalnie Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy, Pokój i

DTP: Komunikat o rezygnacji prezesa był pomyłką, zarząd się nie zmienił

pozostaje nadal prezesem spółki" - czytamy w dzisiejszym komunikacie. Wczoraj spółka podała w komunikacie, że 30 grudnia 2014 r. Handzlik złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu DTP S.A. z dniem 31 grudnia 2014 r. Handzlik jest jednym ze współzałożycieli spółki. Podstawowym

BGŻ: Dzień referencyjny w procesie połączenia z BNP Paribas wyznaczony na 7 maja

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Dniem referencyjnym w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) z BNP Paribas Bank Polska, według stanu na który określony zostanie stan własności akcji BNP Paribas Bank Polska podlegających zamianie w związku z połączeniem instytucji, został 7

"Puls Biznesu": Garstka Polaków zostanie w OFE

rządowi i przeniesie z OFE do ZUS - komentuje gazeta. Badani byli też pytani do którego z systemów emerytalnych mają większe zaufanie. 37 proc. wskazało ZUS, 12 proc. - OFE, zaś 37 proc. nie ufa żadnemu z nich. 14 proc. stwierdziło: trudno powiedzieć. PBS przeprowadził sondaż w dniach 22-23 czerwca na

2C Partners przydzieliło obligacje serii I o łącznej wart. nom. ok. 2,6 mln zł

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - 2C Partners przydzieliło 2 595 obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 2,595 mln zł, podała spółka. "Termin wykupu obligacji przypada na dzień 21 października 2017 r. Obligacje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują 23 czerwca o 1 zł dywidendy na akcję

zgromadzenie (...) postanawia zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku w wysokości 14 201 012,75 zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy spółki poprzez wypłatę dywidendy. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przenieść z kapitału zapasowego spółki kwotę 5 620 391,25 zł i

Aviva Int. Insurance wykonała opcję zakupu 17% dwóch spółek BZ WBK-Aviva

dniu 18 września 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Aviva International Insurance Limited o wykonaniu przez AVIVA opcji nabycia 17% akcji spółek BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A (transakcja przeniesienia przez bank)"

Alumetal rekomenduje wypłatę 1,95 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

ubiegłorocznego zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a 25 tys. zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. "Ponadto, zarząd wnioskuje o przeniesienie z części kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku kwoty 27.897.099,59 zł oraz powiększenie o tę kwotę kwoty

Cube.ITG ma warunkową umowę przejęcia spółki RightSoft

% udziałów w RightSoft. Transakcja sprzedaży udziałów wraz z przeniesieniem ich własności ma dojść do skutku w dniu 29 kwietnia 2015 r., (…). Cena nabycia ww. udziałów wynosi 6 mln zł pod warunkiem, że RightSoft osiągnie w roku obrotowym 2014 zysk netto w wysokości określonej w umowie 1. W przypadku

Walne Mediacap zdecydowało o działaniach ws. przeniesienia notowań na GPW z NC

spółki do dokonania w okresie do dnia 2 lutego 2018 r. jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 604.700,00 zł to jest w drodze emisji nie więcej niż łącznie 12.094.000 akcji" - czytamy dalej. Pod koniec ub.r. prezes spółki Jacek Olechowski

Spółka zależna wypłaciła W Investments 36,4 mln zł dywidendy w gotówce i akcjach

zostanie wypłacona w formie pieniężnej, natomiast kwota 25.449.283,46 zł poprzez przeniesienie na spółkę akcji posiadanych przez spółkę zależną w spółkach publicznych (m.in. akcje Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w liczbie 14.698.362 sztuk). Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu

Na potęgę zmieniamy sieci komórkowe. Najczęściej przechodzimy do Play

telefonii stacjonarnej możemy czekać maksymalnie dwa tygodnie. Wcześniej przeniesienie numeru kosztowało około 50 zł i trwało średnio 28 dni. Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej zniechęcało to klientów do zmiany operatora. Opłatę zniosła nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, a maksymalny czas na

W Kancelarii Premiera spotkanie ws. sytuacji w górnictwie z udziałem Kopacz

, które zakończyły już wydobycie, zagospodarowaniem majątku likwidowanych kopalń i tworzeniem na bazie ich majątku nowych miejsc pracy. Obecnie trwają prace nad tym, by przeniesienie tam kopalni nie oznaczało automatycznie jej likwidacji, ale by umożliwiało wyodrębnienie części produkcyjnej i

GPW zawiesiła notowania Cube.ITG w zw. ze scaleniem akcji

(...) postanawia zawiesić obrót akcjami spółki Cube.ITG S.A., oznaczonymi kodem „PLMCINT00013", od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 24 listopada 2014 r. (włącznie)" - czytamy w komunikacie. W efekcie decyzji  zlecenia maklerskie na akcje spółki przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do

CUBE.ITG wykupiło przedterminowo część obligacji serii D o wartości 5 mln zł

. powiększonej o premię w wysokości 1% za wcześniejszy wykup na żądanie emitenta oraz należną a nie zapłaconą kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu, podano również. W ramach serii D przydzielonych zostało w dniu 25 lipca 2013 roku łącznie 10 000 obligacji o wartości nominalnej i cenie

Grupa MNI ma ugodę z Orange Polska ws. współpracy w sieciach stacjonarnych

Usług S.A. o wartości 10,30 mln zł netto. Tego samego dnia zawarto umowę o przeniesieniu własności takich aktywów. W skład Grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo

Akcjonariusze Famuru zdecydują 18 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

spółki postanawia przeznaczyć zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku w kwocie 48 183 717,95 zł, na kapitał zapasowy spółki. Zwyczajne walne zgromadzenie Famur S.A. postanawia o przeniesieniu kwoty 61 000,54 zł, pochodzącej zysku za rok 2014 spółki przejętej

Kerdos ma umowę dot. przejęcia kontroli nad luksemburskim Meng Drogerie+

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) – Grupa Kerdos zawarła umowę inwestycyjną, regulującą zasady nabycia kolejnych 24,77% udziałów w operatorze jedynej luksemburskiej sieci drogerii - Meng Drogerie+, a finalna umowa przeniesienia własności udziałów będzie zawarta na żądanie Grupy Kerdos

Minox może przenieść się na rynek główny GPW z NC najwcześniej za rok

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Minox rozważa przeniesienie notowań na rynek główny GPW z NewConnect. Według prezesa Tomasz Olszewskiego, mogłoby to stać się najwcześniej w ciągu roku. "Na dzień dzisiejszy nasza kapitalizacja wynosi około 22 mln zł i jest rażąco niedoszacowana. Aby

Akcje BGŻ BNP Paribas mają wejść do obrotu na giełdzie 18 maja

;) zarząd GPW podjął uchwałę, (…) zgodnie z którą postanowił wykluczyć z dniem 18 maja 2015 r. z obrotu giełdowego akcje spółki BNP Paribas Bank Polska" - czytamy w komunikacie. W kwietniu br. zgodę na połączenie BGŻ i BNP Paribas Bank Polska przez przeniesienie całego majątku BNP Paribas

"Chodźcie do nas!" Burmistrz Londynu apeluje do banków w Europie

Burmistrz Londynu przyznał w poniedziałek, że wiele dużych banków europejskich rozważa przeniesienie swoich siedzib do londyńskiego City w razie uchwalenia przez Unię Europejską jednolitego podatku od transakcji finansowych. Taki podatek zamierza wprowadzić na razie 11 krajów UE: Belgia, Niemcy

Aktywa OFE wzrosły o 3,9% m/m do 161,3 mld zł w kwietniu

roku. Ponadto w ramach suwaka w dniach 9-10 kwietnia OFE przelały na rachunek ZUS blisko 352 mln zł" - czytamy w raporcie. Do poziomu sprzed wprowadzenia reformy emerytalnej w lutym zeszłego roku (polegającej m.in. na przeniesieniu ponad połowy aktywów do ZUS) brakuje 137,3 mld zł, podkreślono

W przyszłym roku w Krakowie Europejski Kongres Samorządów

Porozumienie w sprawie organizacji Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie podpisali w poniedziałek prezydent miasta Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski. "Propozycja przeniesienia Forum Regionów do Krakowa pojawiła się już parę lat

Ursus objął większościowe udziały w nowej spółce Ursus Bus

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Ursus objął 60% akcji w nowo powstałej spółce Ursus Bus, podała spółka. Właścicielem pozostałych 40% akcji została spółka AMZ Kutno. "Zarząd informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2015 r. została zawiązana spółka Ursus Bus S.A. z siedzibą w Lublinie

Minął termin dot. występowania o odszkodowanie od Lotniska Chopina

za szkody wynikłe z tego rodzaju ograniczeń, z tym, że powinien wystąpić z roszczeniem w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego. Jak poinformował rzecznik, Sąd Najwyższy zajmował się sprawą właścicielki domku sąsiadującego z warszawskim lotniskiem. Pozwała

Selvita liczy na rozpoczęcie ostatniej fazy przedklinicznej SEL24 w marcu

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) - Selvita liczy na podpisanie w ciągu najbliższych kilku dni umowy z partnerem, która pozwoli na rozpoczęcie ostatniej fazy badań przedklinicznych cząsteczki SEL24 jeszcze w marcu, poinformował prezes spółki Paweł Przewięźlikowski. "Mamy nadzieję, że w

Akcjonariusze Orange zdecydują o wypłacie 0,50 zł dywidendy na akcję 9 kwietnia

;W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie 100 263 066,15 zł stanowiącej różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 0,50 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na dzień dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2014

Ten wielki sterowiec odmieni transport pasażerski? Właśnie otrzymał 2,5 mln euro dotacji

helem, dzięki czemu może przez kilka dni utrzymywać się w powietrzu, zużywając przy tym minimalne ilości paliwa. Natomiast kiedy się porusza, potrzebuje jedynie 30 proc. ilości paliwa zużywanej przez tradycyjne samoloty. Jest wprawdzie od nich dużo wolniejszy, może bowiem lecieć z maksymalną prędkością

Akcjonariusze Alumetalu zdecydują 13 IV o wypłacie 1,95 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Alumetalu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 kwietnia br., o przeznaczeniu łącznie 29,40 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,95 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ. "Postanawia się przenieść z kapitału zapasowego

PKP Cargo ma ostatnią wymaganą zgodę na przejęcie AWT

spółki. Wcześniej spółka otrzymała zgody od organów w Polsce, Niemczech i na Słowacji. "Zarząd (...) informuje, że w dniu 15 maja 2015 r. spełnił się ostatni z warunków zawieszających (uzyskanie przez spółkę od właściwych organów ochrony konkurencji zgody na koncentrację pomiędzy spółką a

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

. - Kurs akcji Airway Medix wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 40 proc. do 1,4 zł. - Izo-Blok, który planuje w styczniu przenieść się na rynek główny GPW, liczy że w drugim półroczu roku obrotowego 2014/2015 zwiększy wyniki o około 20 proc. - poinformował Przemysław

Alior Bank i Meritum Bank podpisały plan połączenia

;Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Meritum, jako spółki przejmowanej, na rzecz banku, jako spółki przejmującej. W wyniku połączenia bank wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Meritum, a Meritum zostanie

Spółka Biotonu sfinalizowała sprzedaż udziałów w SciGen BioPharma za 7 mln USD

, podał Bioton. "Spółka informuje, że w dniu 07.10.2014 r. nastąpiło zamknięcie transakcji, tj. przeniesienie udziałów na nabywcę za zapłaconą cenę w wysokości 7.000.000,00 USD" - głosi komunikat. Pod koniec ubiegłego tygodnia Bioton informował o spełnieniu się warunków zawieszających

e-Kancelaria chce pozyskać do 4 mln zł z obligacji na refinansowanie i rozwój

obligacji oraz nabywanie portfeli wierzytelności. "Termin przydziału obligacji został ustalony na 24 lutego 2015 r. (…) Obligacje zostaną wykupione (…) w dniu wykupu, który przypada na 24 lutego 2017 r. (…) Obligacje zostaną zabezpieczone po ich przydziale w formie zastawu

JSW: Postulaty związków oznaczałyby wycofanie się z 517 mln zł oszczędności

, jak pozostali pracownicy JSW to wzrost kosztów pracy o kolejne 110 mln zł. Natomiast każdy dzień strajku to potencjalnie utracone przychody na poziomie ok. 30 mln zł, napisano w komunikacie. "Wycofanie się zarządu z proponowanego programu oszczędnościowego uniemożliwi JSW zrównoważenie

Polimex sprzeda Molinie nieruchomości łącznie za 17,05 mln zł brutto

automatycznym rozwiązaniu umowy warunkowej z upływem dnia 31 marca 2015 r. włącznie, że jeżeli nie dojdzie do spełnienia się wszystkich warunków określonych powyżej (a kupujący nie zrzeknie się obowiązku ich spełnienia)" - czytamy w obu komunikatach. Polimex podkreśla, że podpisanie tych umów

CE.Rosyjskie banki zaczynają odczuwać skutki dewaluacji rubla

oznaką, że rosyjski rynek kredytu międzybankowego zaczyna zamierać, co w przeszłości było zwiastunem trudności banków. Choć z jednodniowego skoku nie można wysnuwać daleko idących wniosków, ale stopa kredytu międzybankowego będzie dla inwestorów najważniejszym wskaźnikiem w najbliższych dniach"

Admiral Boats przesunął wykup obligacji serii D do poniedziałku

dnia 16 stycznia 2015r. przedłużających się negocjacji z podmiotami udzielającymi refinansowania (inwestorami prywatnymi i instytucjonalnymi), spłata zobowiązań spółki z tytułu wykupu 3 270 sztuk obligacji serii D ulegnie przesunięciu" - czytamy w komunikacie. Według komunikatu, zarząd wspólnie

Prezydent podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym

podpisu elektronicznego. Nowela wydłuża do 90 dni ważność wydanych certyfikatów w przypadku konieczności przeniesienia się do innej jednostki certyfikującej. Doprecyzowane zostały zasady stosowania odstępstw. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 14 dni od ich ogłoszenia.

Zarząd JSW uważa strajk za nielegalny i apeluje o jego zakończenie

wszczęciu dnia 28.01.2015 roku strajku w zakładach JSW stwierdza, że strajk ten jest nielegalny w rozumieniu Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych" - czytamy w komunikacie. Jak podkreślono, aby strajk był legalny, konieczne jest wyczerpanie wszelkich procedur określonych w ustawie przed jego

GIW: mało prawdopodobne zakażone zboże z miejsc gdzie wystąpił wirus ASF

Rzetelnych informacji na temat tego, czy możliwe jest, że wirus ASF może się rozprzestrzeniać w kukurydzy pochodzącej ze strefy gdzie wystąpił ASF, domagała się w ostatnich dniach Podlaska Izba Rolnicza po tym, gdy pojawiły się informacje o tym, że taka możliwość istnieje. Jak dotąd w Polsce wirus

Mizarus objął akcje Cube.ITG w ramach przejęcia ITMED

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Cube.ITG zawarł umowę, na podstawie której spółka Mizarus objęła 754 800 jego akcji, wyemitowanych w ramach przejęcia ITMED, podał Cube.ITG. "Zarząd spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta z Mizarus Sp. z o.o. umowa objęcia przez Mizarus

Pikieta pod siedzibą Allegro. Dilerzy aut walczyli o obniżkę cen w OtoMoto

Wszystko zaczęło się kilkanaście dni temu, gdy serwis OtoMoto - największy tego typu w Polsce - poinformował, że od 4 czerwca wprowadzi nowy cennik. W zależności od liczby wystawianych ogłoszeń ma być nawet kilkaset procent droższy. Część użytkowników OtoMoto to oburzyło. Na Facebooku zaczęli

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 21

INDATA SOFTWARE Walne zgromadzenie notowanej na NewConnect spółki Indata Software uchwaliło emisję w drodze oferty publicznej do 26 mln akcji serii H oraz przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW - podała spółka w komunikacie. W styczniu Indata Software informowała, że w trzecim kwartale

Hortico ma kredyt na zakup PNOS, nadal rozważa przejście na rynek główny GPW

Warszawa, 30.03.2015 (ISBnews) - Planująca w tym roku przeniesienie na rynek główny z NewConnect spółka Hortico podpisała umowę z ING Bankiem Śląskim na kredyt korporacyjny w wysokości 11,85 mln zł na sfinansowanie zakupu Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie

MSW: Jest zgoda na przeniesienie majątku PKL do PKG

19.01. Zakopane (PAP) - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zezwoliło na przeniesienie majątku Polskich Kolei Linowych (PKL) do spółki Polskie Koleje Górskie (PKG) - poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka resortu Małgorzata Woźniak. Samorządowcy z południa uważają to za błąd. Spółka PKG, która w

Parlament Europejski odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec KE

Zjednoczonego Królestwa (UKIP). Pod wnioskiem podpisało się w sumie 76 europosłów z tej frakcji oraz niezrzeszonych. Na nowego szefa Komisji Europejskiej spadły w zaledwie piątym dniu urzędowania wyniki międzynarodowego śledztwa dziennikarskiego ukazujące Luksemburg jako szczególnie hojny raj podatkowy w samym

Marvipol zdecydował o wydzieleniu segmentu motoryzacyjnego

. informuje, że w dniu 28 listopada 2014 r. zarząd podjął uchwałę o podjęciu prac nad podziałem Marvipol S.A. (spółka dzielona) przez wydzielenie. Podział spółki dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie), w drodze przeniesienia części majątku spółki dzielonej w

Akcjonariusze Mediacap zdecydują 23 II o działaniach ws. przejścia na GPW z NC

Depozytem Papierów Wartościowych, w zakresie dotyczącym papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego" - czytamy w projekcie uchwały. "Upoważnia się zarząd spółki do dokonania w okresie do dnia 2 lutego 2018 r. jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego

PGNiG Obrót Detaliczny zostało członkiem TGE

nowelizacji Ustawy Prawo energetyczne i zawarciu w niej zapisu o tzw. sukcesji generalnej, PGNiG uzyskało możliwość automatycznego przeniesienia umów z odbiorcami na spółkę obrotu detalicznego. Zmiana organizacyjna wewnątrz spółki polega na rozdzieleniu sprzedaży detalicznej gazu od hurtowej i jednoczesnym

Banki i wielkie koncerny grożą opuszczeniem Wielkiej Brytanii, jeśli ta wyjdzie z UE

John Allan. Jego zdaniem ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z UE może spowodować opuszczenie kraju przez wiele największych firm. Philips się zastanawia... Dzień wcześniej Frans van Houten, prezes holenderskiego Philipsa, powiedział w rozmowie z "The Daily Telegraph", że koncern może

MAN przenosi produkcję autobusów turystycznych do Turcji

miejsca pracy, bo dostaną inne oferty - mówi Jan Seweryn, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w starachowickich zakładach. Dodaje, że chodzi o mniej więcej 55 osób. Jak to się stało? Kilka dni temu koncern MAN poinformował, że przeniesie produkcję autobusów turystycznych ze swojej niemieckiej

Majątek za dożywocie. Notariusz podpowie, jak to zrobić bezpiecznie

To już piąta edycja ogólnopolskiej akcji organizowanej przez notariuszy. - Naszą akcję wzorujemy na rozwiązaniu stosowanym przez notariuszy francuskich. W czasie dnia otwartego będzie można uzyskać bezpłatne informacje o tym, jak zarządzać swoim majątkiem, by zapewnić sobie wygodną późną dorosłość

Gracze z Londyńskiej Giełdy Metali przeniosą się do Hongkongu?

rozumieniem prawa". Prezes giełdy nie mówił nic o przenosinach w miejsca nieobjęte rozporządzeniem EMIR. Takie pomysły przewijają się jednak wśród pracujących na giełdzie brokerów. Oczywiście taka zmiana nie nastąpi z dnia na dzień - w kuluarach mówi się o okresie do dziesięciu lat. Logicznym posunięciem

LPP o sprawie podatków: ich przeniesienie na Cypr to korzyść dla klienta

dnia Gothals przeniosła znaki towarowe dalej do Jaradi Limited - to już spółka prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich z siedzibą w Dubaju. Obie wymienione zagraniczne spółki formalnie należą do LPP. Znaki towarowe warte są majątek. Rzeczoznawca przy okazji tej transakcji wycenił je na 510 mln zł. Znaki

Konsorcjum Mota-Engil ma umowę na II etap obwodnicy Ostrowa Wlkp.

Autostrad. Umowa opiewa na kwotę ponad 284 mln zł brutto. "Poznański Oddział GDDKiA podpisał dziś umowę na budowę II etapu obwodnicy Ostrowa Wlkp. Wykonawca firma Mota-Engil Central Europe S.A. i Mota-Engil, Engenharia e Construcao S.A. ma 24 miesiące od dnia rozpoczęcia prac na realizację zadania

Miejskie autobusy zamiast luksusowych? MAN odjeżdża, ale uspokaja

miejsca pracy, bo dostaną inne oferty - mówi Jan Seweryn, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w starachowickich zakładach. Dodaje, że chodzi o około 55 osób. Z Niemiec też do Turcji To nie zaskoczenie, bo kilka dni temu koncern MAN poinformował, że z niemieckiego Plauen przeniesie do fabryki w

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

Mebli Forte zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z zysku za 2013 rok 35,6 mln zł, co daje 1,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dniem dywidendy jest 25 czerwca, a dniem jej wypłaty 9 lipca. Rok wcześniej spółka wypłaciła 0,95 zł dywidendy na akcję. ORPHEE - PZ CORMAY Orph,e, spółka

Admiral Boats pozyskało 6 mln zł z emisji obligacji serii J przy nadsubskrypcji

zapadalności trwały w dniach od 3 do 17 marca. Obligacje objęło 131 inwestorów. Oferującym było konsorcjum czterech domów maklerskich: Ventus Asset Management, Millenium Dom Maklerski, Niezależny Dom Maklerski oraz W Investment. Admiral Boats to spółka produkująca i dystrybuująca łodzie motorowe, jest

Wynalazek z Wrocławia zawojuje świat? Komputer w myszce [WIDEO]

przenieść Mouse-Box na komputerowy rynek. Nie powinno być z tym wielkich kłopotów. Informacja na temat wynalazku pojawiła się w internecie ledwie kilka dni temu, a już zdążyły go opisać zarówno branżowe portale z całego świata, jak i zagraniczne media, jak "The Daily Mail" czy "The Telegraph

Cube.ITG uchwalił emisję 754 tys. akcji w ramach przejęcia ITMED

z tytułu objęcia przez wspólnika ITMED akcji spółki wyemitowanych w ramach skierowanej do niego oferty, w wysokości 3.774.000 zł" - czytamy dalej. Umowa o objęciu akcji w drodze subskrypcji prywatnej zostanie zawarta przez zarząd w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., podano również

Mouse-Box z Wrocławia zawojuje komputerowy świat? [WIDEO]

przenieść Mouse-Box na komputerowy rynek. Nie powinno być z tym wielkich kłopotów. Informacja na temat Mouse-Box pojawiła się w internecie ledwie kilka dni temu, a już zdążyły go opisać zarówno branżowe portale z całego świata, jak i zagraniczne media, jak "The Daily Mail" czy "The Telegraph

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o rolnictwie ekologicznym

do 90 dni ważność wydanych certyfikatów w przypadku konieczności przeniesienia się do innej jednostki certyfikującej. Doprecyzowane zostały zasady stosowania odstępstw. Nowelizacja upraszcza przekazywanie przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno

Protesty w Tunezji. Spółka z GPW dostaje rykoszetem

postanowili zastrajkować i sparaliżowali pracę innych spółek. Dziennie z pola Sabria płynęło 700 baryłek ropy. - Protestujący przenieśli się na teren Sabrii i wymogli, aby większość załogi Winstar zaprzestała pracy - głosi komunikat. Firma czeka na ustabilizowanie się sytuacji, żeby wznowić pracę. - Protesty

Wiadomo kto rozbierze nielegalny krzyż w Stalowej Woli

W przetargu na wykonanie zastępcze przeniesienia krzyża z "Kokoszej Górki" na os. Młodynie do parafii Opatrzności Bożej wystartowały trzy podmioty - informuje stalowolski portal. Zgłosiły się dwie osoby prywatne i jedna firma. Jedna z osób prywatnych zaoferowała przeniesienie za 1 zł, ale

Work Service zarejestrowało w Niemczech spółkę j-v z Fiege Logistik

Service GP GmbH jako komplementariusza. "Zawarcie umowy spółki holdingowej stanowiło wykonanie zobowiązania z zawartej umowy ramowej pomiędzy emitentem, Work Service SPV oraz Fiege z dnia 26 lutego 2014 roku" - czytamy w komunikacie. Kapitał zakładowy spółki holdingowej wynosi 100.000 euro

ADV planuje przejść na rynek główny GPW do 2011 r., złożyła prospekt do KNF

Warszawa, 03.12.2010 (ISB) – Grupa ADV, która zamierza przenieść notowania swoich akcji z NewConnect na rynek główny GPW do 2011 roku, złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformowała spółka w piątek "Zarząd spółki Grupa ADV SA w

Groclin sprzedał Kabel-Technik-Polska na rzecz PKC Group za 50 mln euro

punktów oraz możliwości globalnego wzrostu dla naszej spółki- córki, zarząd Groclin S.A. zaakceptował ofertę przejęcia całego biznesu Wiring i Controls spółki Groclin S.A. przez fińską spółkę PKC Group z siedzibą w Helsinkach. Dnia 12 lutego 2015 r. Prezes zarządu Groclin S.A., pan André Gerstner

ING Bank Śląski sprzeda 20% akcji ING PTE za 210 mln zł

; - czytamy w komunikacie. Cena sprzedaży akcji została ustalona w umowie w wysokości 210 mln zł. "Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego z dnia 6 maja 2014 r. w cenie uwzględniono wypłaconą dywidendę za rok 2013 oraz pozostałe elementy korygujące określone w powyższym liście. Rynkowość ceny

Tak zwalnia TVP. Praca w spółce, a potem mniejsza odprawa

- tłumaczył później rzecznik TVP. Drugi przetarg wygrała warszawska firma LeasingTeam. I od razu zaczęto przygotowania do przejęcia pracowników przez nowego pracodawcę. Powstały listy osób do przeniesienia, powołano komisję do wyłonienia tych, którzy mają pozostać w TVP jako koordynatorzy - tych "

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

. "Prospekt na dzień dzisiejszy jest skończony, na dniach będziemy go składać w KNF. Szacujemy, że prace KNF mogą potrwać dwa miesiące i uda nam się przenieść notowania na rynek główny GPW jeszcze w tym roku" - powiedział na środowej konferencji Skrzydlak. "Przeniesienia nie będzie wiązało

Zarząd JSW apeluje do strajkujących o rozwagę, podtrzymuje plany oszczędności

przywrócenia posiłków profilaktycznych dla pracowników powierzchni, w tym dla pracowników administracji. "Zarząd apeluje po raz kolejny do pracowników o rozwagę, gdyż każdy dzień strajku oznacza pogłębianie się i tak już bardzo trudnej sytuacji firmy" - czytamy dalej w oświadczeniu. "

Soda Polska Ciech chce zwolnić 155 pracowników w ramach zwolnień grupowych

Warszawa, 28.07.2014 (ISBnews) - Soda Polska Ciech, spółka zależna Ciechu, zawiadomiła organizacje związkowe o konieczności dokonania zwolnień grupowych, podał Ciech. Zamierza dokonać zwolnień do 155 pracowników do dnia 31 maja 2015 roku. Według komunikatu, decyzja wynika z potrzeby

Szef Służby Celnej: towary w portach odprawiamy w mniej niż 24 godziny

"Mamy satysfakcję z wdrożenia pakietu i mamy nadzieję, że zadowoleni będą klienci. Przepisy prawne weszły w życie, aplikacja do koordynacji została przygotowana, spotkania koordynacyjne wszystkich służb i inspekcji zostały przeprowadzone, ustalono procedurę i pierwsze dni pokazują, że ona

Grecja: koniec z "urlopem komputerowym"

W piątek grecki rząd ogłosił, że zlikwiduje tzw. komputerowe wolne, do którego mieli prawo urzędnicy pracujący dziennie przed komputerem powyżej pięciu godzin. Tylko za to przysługiwało im sześć dodatkowych dni wolnych od pracy. Oczywiście był to urlop płatny. Jak napisał "The Wall Street

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów