dnia przeniesienia

tm, pap

PE: Przeniesienie rachunku bankowego w 7 dni i "korzyści dla milionów obywateli"

PE: Przeniesienie rachunku bankowego w 7 dni i "korzyści dla milionów obywateli"

Parlament Europejski przyjął we wtorek dyrektywę w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego. Nowe przepisy mają ułatwić założenie i przeniesienie rachunku.

Odstąpił od umowy zawartej z Plusem. Operator i tak numer przeniósł

Zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorcy, masz prawo odstąpić od niej w wyznaczonym terminie (do 25 grudnia 2014 r. - 10 dni, po tym okresie - 14 dni). Z tego prawa chciał skorzystać pan Edmund, niestety operator sieci Plus jego odstąpienia nie uwzględnił i przeniósł numer do siebie.

Czarnecki reorganizuje spółki. Efekt uboczny - akcje o 13 proc. w dół

Akcje Getin Holding mocno spadają już trzeci dzień z rzędu. To efekt decyzji o przeniesieniu części majątku do spółki Get Bank SA. Z tego powodu dziś akcje Getinu nie są uwzględniane przy obliczaniu indeksu WIG 20.

Fikcja z szybkim przenoszeniem numeru

Fikcja z szybkim przenoszeniem numeru

Strzałkowski. Na razie wnioski złożył Centertel (sieć Orange), Polkomtel (Plus) oraz operatorzy wirtualni - Aster, MNI i myAvon. Wpłynęły też pisma od operatorów stacjonarnych (w tym przypadku maksymalny termin przeniesienia to siedem dni roboczych): TP, Dialog i PTC (wniosek PTC dotyczy tylko sieci

Nadchodzi czas łatwej zmiany operatora

przeze mnie reklamacji muszę czekać kolejne 30 dni na rozpatrzenie wniosku? - żali się Opara. Nie jest wyjątkiem. Z danych zgromadzonych przez Komisje Europejską wynika, że Polska wypada najgorzej na tle wszystkich państw członkowskich pod względem czasu potrzebnego na przeniesienie numeru. Średnia

Słaby debiut Fast Finance na warszawskiej giełdzie

Przy okazji przejścia na rynek regulowany giełdy spółka nie przeprowadzała emisji akcji.Spółka informowała wcześniej, że wejście na GPW związane jest z chęcią zwiększenia płynności akcji i transparentności.Po czterech kwartałach 2009 roku Fast Finance miała 17,3 mln zł przychodów (wzrost o 85 proc.

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

. Trybunał w uzasadnieniu wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. (sygn. akt P 16/08) stwierdził, iż obowiązywanie w okresie odroczenia przepisów przewidujących roszczenia o przeniesienie własności zajmowanych lokali w zamian za symboliczną odpłatność oznacza, że przewidziane w 

UKE: rocznie blisko 1,2 mln osób zmienia dostawcę usług telekomunikacyjnych

UKE rozbudował i po testach pod koniec czerwca br., uruchomił Platformę Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych(PLI CBD) za pośrednictwem, której odbywa się obecnie proces przenoszenia numerów i procesowania wniosków o ich przeniesienie dla wszystkich operatorów. Uruchomiony system

Uczestnik konkursu nie może uzupełnić pełnomocnictwa

wadliwe ustanowienie pełnomocnika. Późniejsze potwierdzenie pełnomocnictwa do czynności związanych z udziałem w konkursie nie może być uznane za skuteczne wobec terminu na złożenie wniosku, określonego w ogłoszeniu o konkursie. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

KNF zgodziła się na połączenie PKO BP z Nordea Bank Polska

Bank planował wcześniej, że formalnie przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Nordea Bank Polska na PKO BP nastąpi z dniem rejestracji połączenia w KRS, co powinno nastąpić na przełomie III i IV kwartału 2014 r. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami proces integracji banków zakończy zaplanowaną

ING BSK sprzedał 20% udziałów w ING PTE na rzecz NN Continental Europe Holdings

, że w dniu 20 lipca 2015 r., wykonując umowę sprzedaży pakietu 20% akcji ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. ,  z dnia 10 lutego 2015 r., bank przeniósł własność akcji na nabywcę - NN Continental Europe Holdings B.V. (dawniej ING Continental Europe Holdings B.V.)" - czytamy w

Mediacap złożył prospekt do KNF w zw. z emisją akcji przed przejściem na GPW

rynku alternatywnym New Connect od grudnia 2008, a jej obecna kapitalizacja wynosi ok. 40 mln zł. Oferta publiczna i przeniesienie notowań na rynek główny GPW planowane są na Q2/2015, podsumowano. Kilka dni temu akcjonariusze Mediacap zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podjęcia działań związanych

Michał Handzlik zrezygnował z funkcji prezesa zarządu DTP

Warszawa, 02.01.2015 (ISBnews) - Michał Handzlik zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu DTP z dniem 31 grudnia 2014 r., podała spółka. "Zarząd DTP S.A. z siedziba w Warszawie informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. pan Michał Handzlik złożył rezygnację z pełnienia funkcji

Obligacje serii S1 e-Kancelarii zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) – Zarząd GPW postanowił ustalić poniedziałek, 2 lutego, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 2.142 obligacji serii S1 spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa, podała giełda. Są to papiery o jednostkowej

Groclin sfinalizował sprzedaż jednostki Wiring & Controls za 50 mln euro

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls, poprzez sprzedaż udziałów spółki zależnej

Senat chce by Rzecznik Finansowy miał siedzibę w Łodzi

We wtorek senatorowie zaproponowali do ustawy kilkanaście poprawek. Za przyjęciem uchwały wraz ze zmianami zagłosowało 47 senatorów, a 25 wstrzymało się od głosu. Najwięcej kontrowersji wzbudzała poprawka mówiąca o przeniesieniu biura rzecznika finansowego z Warszawy do Łodzi. W propozycji zmiany

Na giełdach surowców uspokojenie po 'czarnym poniedziałku'

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews/ Superfund TFI) - Poniedziałek był na rynkach finansowym dniem absolutnego pogromu strony popytowej. Lawinę zdarzeń zapoczątkowały Chiny, gdzie gwałtownie tąpnął główny indeks szanghajskiej giełdy. Jego dynamiczny spadek pociągnął za sobą indeksy europejskie

ING Bank Śląski otrzyma 82 mln zł dywidendy od ING PTE

przypadająca w 2015 r. na pakiet akcji będący przedmiotem umowy sprzedaży została uwzględniona w ustalonej cenie sprzedaży akcji (całkowita cena 210 mln zł). Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 23 czerwca 2015 r. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia ING PTE kwota dywidendy należna bankowi wynosi 82 mln zł

Akcjonariusze DTP zdecydują 29 V o wypłacie dywidendy za 2014 i zaliczki za 2015

wypracowanego zysku w I półroczu 2015 roku (0,08 zł na akcję), wynika z uchwał na walne zwołane na 29 maja. "Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. (dzień dywidendy), ustala się na dzień 30.06.2015

Spełniono dwa warunki zawieszające nabycie Evciler przez Elemental Holding

Warszawa, 16.12.2014 (ISBnews) - Spełnione zostały dwa warunki zawieszające nabycia przez Elemental Holding 51% akcji Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret za 11 mln USD, poinformowała spółka. Dotyczą one przeniesienia własności nieruchomości na spółkę. "Zarząd

Walne Medicalgorithmics zdecyduje o wypłacie 1,60 zł dywidendy na akcję 30 VI

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują o przeznaczeniu kwoty 5,528 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza 1,60 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 30 czerwca. Zarząd spółki zarekomendował ustalenie następujących terminów: a) dnia

Asseco Poland zbyło Insseco do zależnej grupy Sapiens

, przeniesienie praw majątkowych, oraz wybranych projektów wyniesie 34,3 mln zł. Asseco Poland przysługiwać będzie również dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od osiągnięcia przez Insseco, w przeciągu 5 lat, przychodów wyższych niż określonych w dniu transakcji. Przeniesienie własności udziałów, a tym samym

Konsorcjum Toto CG wybrane do budowy podpoznańskiego odcinka S5 za 529 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wybrane konsorcjum, podobnie jak wszyscy pozostali wszyscy oferenci, zadeklarowało 22 miesięczny termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy i 10 lat gwarancji na wykonane prace. Wcześniej GDDKiA informowała, że połączenie drogi S5 z

Medicalgorithmics zmieniło proponowany dzień dywidendy na 7 lipca

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) - Zarząd Medicalgorithmics zmienił proponowany akcjonariuszom dzień dywidendy na 7 lipca z rekomendowanego wcześniej 30 czerwca, tj. dnia, na który zaplanowano zwyczajne walne zgromadzenie, podała spółka. "Zarząd spółki informuje, że zmiana rekomendowanego

Giełda zawiesi obrót akcjami Fast Finance od 25XI do 8XII wz. ze scaleniem

scalenia akcji w dniu 8 grudnia 2014 roku zarejestrowanych w KDPW w liczbie 55.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda w stosunku 4:1. Fast Finance, spółka działająca w branży obrotu wierzytelnościami jest obecna na rynku od 2004 roku. W maju 2008 roku spółka debiutowała na New Connect, a 30

BGŻ zawarł uzgodnienie z związkami na czas połączenia z BNP Paribas

organizacji związkowych w dniu 27 listopada 2014r., ustaliły, że do dnia połączenia BGŻ z BNP Paribas Bank Polska (i niezależnie od dnia połączenia, przed dniem 31 marca 2015 r.): (i) pracownikom BGŻ nie będą wręczane wypowiedzenia umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników; oraz (ii) pracownikom BGŻ

Rada nadzorcza Admiral Boats zgodziła się na emisje obligacji powyżej 1 mln euro

. bezprospektowej oferty publicznej, podano również. "Zgoda udzielona zarządowi spółki ważna jest do dnia 30 czerwca 2015 roku" - czytamy dalej. Admiral Boats to notowany na NewConnect od 2011 r. producent łodzi. Ma w ofercie ponad 60 modeli. Jednocześnie rozwija działalność w branży kompozytów

Netia zawarła ostateczną umowę zakupu TK Telekom od PKP za 221,86 mln zł

Warszawa, 21.07.2015 (ISBnews) - Netia zawarła umowę przyrzeczoną, w ramach której nabyła 100% udziałów TK Telekom od Polskich Kolei Państwowych (PKP) za 221,86 mln zł, podała Netia. "Przedmiotem umowy, będącej przyrzeczoną umową sprzedaży udziałów, jest przeniesienie praw do 769 801

JSW: Związki zawodowe rozpoczęły strajk

rozwiązywaniu sporów zbiorowych powinni odczekać co najmniej 5 dni od zakończenia referendum" - podała telewizja. Wcześniej w kopalniach JSW trwało dwudniowe referendum zorganizowane przez związki zawodowe. Pracownicy JSW mieli opowiedzieć się za potencjalnym strajkiem w sporze dotyczącym przywrócenia

Cube.ITG: Dzień referenc. w scalaniu akcji: 14 XI, koniec procesu w tym miesiącu

Warszawa, 31.10.2014 (ISBnews) - Zarząd Cube.ITG wyznaczył na 14 listopada br. dzień referencyjny w procesie scalenia akcji notowanych na GPW. Cube.ITG chce, by pierwsze notowanie akcji scalonych w stosunku 1:10 miało miejsce jeszcze w listopadzie 2014 r., podała spółka. Kolejnym etapem

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o wypłacie 1,6 zł dywidendy na akcję

zł  tj. 1,6 zł na jedną akcję. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje spółki w liczbie 3 455 526" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 7 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2015 roku, podano również. Medicalgorithmics odnotowało 14,53 mln

W Kancelarii Premiera spotkanie w sprawie sytuacji w górnictwie z udziałem Kopacz

nad tym, by przeniesienie tam kopalni nie oznaczało automatycznie jej likwidacji, ale by umożliwiało wyodrębnienie części produkcyjnej i przeniesienie do spółki prowadzącej regularną działalność wydobywczą. Według rządowego planu do SRK mają trafić kopalnie Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy, Pokój i

"Puls Biznesu": Garstka Polaków zostanie w OFE

rządowi i przeniesie z OFE do ZUS - komentuje gazeta. Badani byli też pytani do którego z systemów emerytalnych mają większe zaufanie. 37 proc. wskazało ZUS, 12 proc. - OFE, zaś 37 proc. nie ufa żadnemu z nich. 14 proc. stwierdziło: trudno powiedzieć. PBS przeprowadził sondaż w dniach 22-23 czerwca na

DTP: Komunikat o rezygnacji prezesa był pomyłką, zarząd się nie zmienił

pozostaje nadal prezesem spółki" - czytamy w dzisiejszym komunikacie. Wczoraj spółka podała w komunikacie, że 30 grudnia 2014 r. Handzlik złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu DTP S.A. z dniem 31 grudnia 2014 r. Handzlik jest jednym ze współzałożycieli spółki. Podstawowym

Sejm: Rzecznik Finansowy będzie miał biuro w Warszawie, a nie w Łodzi

Sejm odrzucił w głosowaniu poprawkę Senatu do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, która zakładała przeniesienie biura rzecznika do Łodzi. Posłowie odrzucili też poprawkę mówiącą o możliwości tworzenia oddziałów biura w innych miastach. Z

BGŻ: Dzień referencyjny w procesie połączenia z BNP Paribas wyznaczony na 7 maja

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Dniem referencyjnym w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) z BNP Paribas Bank Polska, według stanu na który określony zostanie stan własności akcji BNP Paribas Bank Polska podlegających zamianie w związku z połączeniem instytucji, został 7

2C Partners przydzieliło obligacje serii I o łącznej wart. nom. ok. 2,6 mln zł

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - 2C Partners przydzieliło 2 595 obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 2,595 mln zł, podała spółka. "Termin wykupu obligacji przypada na dzień 21 października 2017 r. Obligacje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na

Aviva Int. Insurance wykonała opcję zakupu 17% dwóch spółek BZ WBK-Aviva

dniu 18 września 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Aviva International Insurance Limited o wykonaniu przez AVIVA opcji nabycia 17% akcji spółek BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A (transakcja przeniesienia przez bank)"

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują 23 czerwca o 1 zł dywidendy na akcję

zgromadzenie (...) postanawia zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku w wysokości 14 201 012,75 zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy spółki poprzez wypłatę dywidendy. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przenieść z kapitału zapasowego spółki kwotę 5 620 391,25 zł i

Cube.ITG ma warunkową umowę przejęcia spółki RightSoft

% udziałów w RightSoft. Transakcja sprzedaży udziałów wraz z przeniesieniem ich własności ma dojść do skutku w dniu 29 kwietnia 2015 r., (…). Cena nabycia ww. udziałów wynosi 6 mln zł pod warunkiem, że RightSoft osiągnie w roku obrotowym 2014 zysk netto w wysokości określonej w umowie 1. W przypadku

Alumetal rekomenduje wypłatę 1,95 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

ubiegłorocznego zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a 25 tys. zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. "Ponadto, zarząd wnioskuje o przeniesienie z części kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku kwoty 27.897.099,59 zł oraz powiększenie o tę kwotę kwoty

Ursus ma umowę na dostawy maszyn do Etiopii za 30,7 mln USD

złożyć dodatkowe zamówienie na przedmiot umowy w wysokości do 25% wartości umowy do dnia 30 września 2015 r., zgodnie z ustalonymi w umowie cenami sprzedaży ciągników, przyczep i części zamiennych, podano również. Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla

Walne Mediacap zdecydowało o działaniach ws. przeniesienia notowań na GPW z NC

spółki do dokonania w okresie do dnia 2 lutego 2018 r. jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 604.700,00 zł to jest w drodze emisji nie więcej niż łącznie 12.094.000 akcji" - czytamy dalej. Pod koniec ub.r. prezes spółki Jacek Olechowski

Spółka zależna wypłaciła W Investments 36,4 mln zł dywidendy w gotówce i akcjach

zostanie wypłacona w formie pieniężnej, natomiast kwota 25.449.283,46 zł poprzez przeniesienie na spółkę akcji posiadanych przez spółkę zależną w spółkach publicznych (m.in. akcje Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w liczbie 14.698.362 sztuk). Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu

Na potęgę zmieniamy sieci komórkowe. Najczęściej przechodzimy do Play

telefonii stacjonarnej możemy czekać maksymalnie dwa tygodnie. Wcześniej przeniesienie numeru kosztowało około 50 zł i trwało średnio 28 dni. Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej zniechęcało to klientów do zmiany operatora. Opłatę zniosła nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, a maksymalny czas na

Grodno złożyło do KNF prospekt w zw. z planem przejścia na rynek główny GPW

Nadzoru Finansowego. Spółka planuje w br. przenieść notowania na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie bez nowej emisji akcji. Kapitalizacja spółki na dzień 16 lipca br. wyniosła 76,9 mln zł" - czytamy w komunikacie.  W kwietniu br. Grodno sprzedało 1,2 mln akcji w

W Kancelarii Premiera spotkanie ws. sytuacji w górnictwie z udziałem Kopacz

, które zakończyły już wydobycie, zagospodarowaniem majątku likwidowanych kopalń i tworzeniem na bazie ich majątku nowych miejsc pracy. Obecnie trwają prace nad tym, by przeniesienie tam kopalni nie oznaczało automatycznie jej likwidacji, ale by umożliwiało wyodrębnienie części produkcyjnej i

Selvita ma umowę z duńską firmą na 7 mln zł, swój największy kontrakt usługowy

Warszawa, 14.07.2015 (ISBnews) - Selvita Services - spółka zależna Selvity - zawarła umowę z duńską firmą farmaceutyczną na łączną kwotę ponad 7 mln zł, podała spółka. "Zarząd Selvita S.A. (...) powziął informację o zawarciu w dniu 6 lipca 2015 r. ramowej umowy o współpracy pomiędzy

Sco-Pak wyemituje obligacje serii H o wartości nominalnej do 25 mln zł

oprocentowane według stopy procentowej WIBOR 6M plus marża w skali roku, o terminie wykupu w dniu, w którym upłynie 72 miesiące licząc od dnia ich przydziału subskrybentom i po cenie emisyjnej jednej obligacji równej wartości nominalnej jednej obligacji, podano w komunikacie. "Zarząd emitenta ustalił

GPW zawiesiła notowania Cube.ITG w zw. ze scaleniem akcji

(...) postanawia zawiesić obrót akcjami spółki Cube.ITG S.A., oznaczonymi kodem „PLMCINT00013", od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 24 listopada 2014 r. (włącznie)" - czytamy w komunikacie. W efekcie decyzji  zlecenia maklerskie na akcje spółki przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do

Grupa MNI ma ugodę z Orange Polska ws. współpracy w sieciach stacjonarnych

Usług S.A. o wartości 10,30 mln zł netto. Tego samego dnia zawarto umowę o przeniesieniu własności takich aktywów. W skład Grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo

CUBE.ITG wykupiło przedterminowo część obligacji serii D o wartości 5 mln zł

. powiększonej o premię w wysokości 1% za wcześniejszy wykup na żądanie emitenta oraz należną a nie zapłaconą kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu, podano również. W ramach serii D przydzielonych zostało w dniu 25 lipca 2013 roku łącznie 10 000 obligacji o wartości nominalnej i cenie

PBG zawarło umowę nabycia 75% PBG oil and gas zgodnie z umową restrukturyzacyjną

nominalnej 15 000,00 zł, stanowiących 75% udziałów w kapitale zakładowym, reprezentujących 75% głosów na zgromadzeniu wspólników POG. Skutek rozporządzający w zakresie przeniesienia własności udziałów nastąpi po ziszczeniu się warunku zawieszającego, tj. uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu

"Chodźcie do nas!" Burmistrz Londynu apeluje do banków w Europie

Burmistrz Londynu przyznał w poniedziałek, że wiele dużych banków europejskich rozważa przeniesienie swoich siedzib do londyńskiego City w razie uchwalenia przez Unię Europejską jednolitego podatku od transakcji finansowych. Taki podatek zamierza wprowadzić na razie 11 krajów UE: Belgia, Niemcy

Akcjonariusze Famuru zdecydują 18 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

spółki postanawia przeznaczyć zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku w kwocie 48 183 717,95 zł, na kapitał zapasowy spółki. Zwyczajne walne zgromadzenie Famur S.A. postanawia o przeniesieniu kwoty 61 000,54 zł, pochodzącej zysku za rok 2014 spółki przejętej

Minox może przenieść się na rynek główny GPW z NC najwcześniej za rok

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Minox rozważa przeniesienie notowań na rynek główny GPW z NewConnect. Według prezesa Tomasz Olszewskiego, mogłoby to stać się najwcześniej w ciągu roku. "Na dzień dzisiejszy nasza kapitalizacja wynosi około 22 mln zł i jest rażąco niedoszacowana. Aby

Kerdos ma umowę dot. przejęcia kontroli nad luksemburskim Meng Drogerie+

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) – Grupa Kerdos zawarła umowę inwestycyjną, regulującą zasady nabycia kolejnych 24,77% udziałów w operatorze jedynej luksemburskiej sieci drogerii - Meng Drogerie+, a finalna umowa przeniesienia własności udziałów będzie zawarta na żądanie Grupy Kerdos

Akcje BGŻ BNP Paribas mają wejść do obrotu na giełdzie 18 maja

;) zarząd GPW podjął uchwałę, (…) zgodnie z którą postanowił wykluczyć z dniem 18 maja 2015 r. z obrotu giełdowego akcje spółki BNP Paribas Bank Polska" - czytamy w komunikacie. W kwietniu br. zgodę na połączenie BGŻ i BNP Paribas Bank Polska przez przeniesienie całego majątku BNP Paribas

Aktywa OFE wzrosły o 3,9% m/m do 161,3 mld zł w kwietniu

roku. Ponadto w ramach suwaka w dniach 9-10 kwietnia OFE przelały na rachunek ZUS blisko 352 mln zł" - czytamy w raporcie. Do poziomu sprzed wprowadzenia reformy emerytalnej w lutym zeszłego roku (polegającej m.in. na przeniesieniu ponad połowy aktywów do ZUS) brakuje 137,3 mld zł, podkreślono

W przyszłym roku w Krakowie Europejski Kongres Samorządów

Porozumienie w sprawie organizacji Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie podpisali w poniedziałek prezydent miasta Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski. "Propozycja przeniesienia Forum Regionów do Krakowa pojawiła się już parę lat

Ursus objął większościowe udziały w nowej spółce Ursus Bus

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Ursus objął 60% akcji w nowo powstałej spółce Ursus Bus, podała spółka. Właścicielem pozostałych 40% akcji została spółka AMZ Kutno. "Zarząd informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2015 r. została zawiązana spółka Ursus Bus S.A. z siedzibą w Lublinie

Minął termin dot. występowania o odszkodowanie od Lotniska Chopina

za szkody wynikłe z tego rodzaju ograniczeń, z tym, że powinien wystąpić z roszczeniem w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego. Jak poinformował rzecznik, Sąd Najwyższy zajmował się sprawą właścicielki domku sąsiadującego z warszawskim lotniskiem. Pozwała

PKP Informatyka: system sprzedaży biletów przez internet działa normalnie

podać konkretnych kwot". Członek zarządu PKP Piotr Ciżkowicz poinformował, że przez pierwsze dwa dni tego tygodnia PKP Intercity sprzedała, ok. 20 tys. biletów przez internet. "To jest mniej niż normalnie sprzedajemy. Obecnie naprawiamy zaniedbania z wielu, wielu lat, bo ten system

Selvita liczy na rozpoczęcie ostatniej fazy przedklinicznej SEL24 w marcu

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) - Selvita liczy na podpisanie w ciągu najbliższych kilku dni umowy z partnerem, która pozwoli na rozpoczęcie ostatniej fazy badań przedklinicznych cząsteczki SEL24 jeszcze w marcu, poinformował prezes spółki Paweł Przewięźlikowski. "Mamy nadzieję, że w

Akcjonariusze Orange zdecydują o wypłacie 0,50 zł dywidendy na akcję 9 kwietnia

;W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie 100 263 066,15 zł stanowiącej różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 0,50 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na dzień dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2014

Ten wielki sterowiec odmieni transport pasażerski? Właśnie otrzymał 2,5 mln euro dotacji

helem, dzięki czemu może przez kilka dni utrzymywać się w powietrzu, zużywając przy tym minimalne ilości paliwa. Natomiast kiedy się porusza, potrzebuje jedynie 30 proc. ilości paliwa zużywanej przez tradycyjne samoloty. Jest wprawdzie od nich dużo wolniejszy, może bowiem lecieć z maksymalną prędkością

Akcjonariusze Alumetalu zdecydują 13 IV o wypłacie 1,95 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Alumetalu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 kwietnia br., o przeznaczeniu łącznie 29,40 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,95 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ. "Postanawia się przenieść z kapitału zapasowego

PKP Cargo ma ostatnią wymaganą zgodę na przejęcie AWT

spółki. Wcześniej spółka otrzymała zgody od organów w Polsce, Niemczech i na Słowacji. "Zarząd (...) informuje, że w dniu 15 maja 2015 r. spełnił się ostatni z warunków zawieszających (uzyskanie przez spółkę od właściwych organów ochrony konkurencji zgody na koncentrację pomiędzy spółką a

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

. - Kurs akcji Airway Medix wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 40 proc. do 1,4 zł. - Izo-Blok, który planuje w styczniu przenieść się na rynek główny GPW, liczy że w drugim półroczu roku obrotowego 2014/2015 zwiększy wyniki o około 20 proc. - poinformował Przemysław

Prezydent podpisał nowelę ustawy o programie MdM

ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, spłaci całość lub część kredytu - w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie - będzie musiał zwrócić część

Alior Bank i Meritum Bank podpisały plan połączenia

;Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Meritum, jako spółki przejmowanej, na rzecz banku, jako spółki przejmującej. W wyniku połączenia bank wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Meritum, a Meritum zostanie

Biomed-Lublin ma umowę na dostawę linii do albuminy dożylnej z Włoch

tym zakresie spółka informowała 10 lipca br. ) "Wartość umowy wynosi 2 754 959,40 euro, co stanowi równowartość ok. 11 318.199,70 zł netto. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na dzień 15 grudnia 2015 roku" – czytamy dalej. Biomed-Lublin zastrzegł w umowie

Spółka Biotonu sfinalizowała sprzedaż udziałów w SciGen BioPharma za 7 mln USD

, podał Bioton. "Spółka informuje, że w dniu 07.10.2014 r. nastąpiło zamknięcie transakcji, tj. przeniesienie udziałów na nabywcę za zapłaconą cenę w wysokości 7.000.000,00 USD" - głosi komunikat. Pod koniec ubiegłego tygodnia Bioton informował o spełnieniu się warunków zawieszających

e-Kancelaria chce pozyskać do 4 mln zł z obligacji na refinansowanie i rozwój

obligacji oraz nabywanie portfeli wierzytelności. "Termin przydziału obligacji został ustalony na 24 lutego 2015 r. (…) Obligacje zostaną wykupione (…) w dniu wykupu, który przypada na 24 lutego 2017 r. (…) Obligacje zostaną zabezpieczone po ich przydziale w formie zastawu

JSW: Postulaty związków oznaczałyby wycofanie się z 517 mln zł oszczędności

, jak pozostali pracownicy JSW to wzrost kosztów pracy o kolejne 110 mln zł. Natomiast każdy dzień strajku to potencjalnie utracone przychody na poziomie ok. 30 mln zł, napisano w komunikacie. "Wycofanie się zarządu z proponowanego programu oszczędnościowego uniemożliwi JSW zrównoważenie

Polimex sprzeda Molinie nieruchomości łącznie za 17,05 mln zł brutto

automatycznym rozwiązaniu umowy warunkowej z upływem dnia 31 marca 2015 r. włącznie, że jeżeli nie dojdzie do spełnienia się wszystkich warunków określonych powyżej (a kupujący nie zrzeknie się obowiązku ich spełnienia)" - czytamy w obu komunikatach. Polimex podkreśla, że podpisanie tych umów

CE.Rosyjskie banki zaczynają odczuwać skutki dewaluacji rubla

oznaką, że rosyjski rynek kredytu międzybankowego zaczyna zamierać, co w przeszłości było zwiastunem trudności banków. Choć z jednodniowego skoku nie można wysnuwać daleko idących wniosków, ale stopa kredytu międzybankowego będzie dla inwestorów najważniejszym wskaźnikiem w najbliższych dniach"

Admiral Boats przesunął wykup obligacji serii D do poniedziałku

dnia 16 stycznia 2015r. przedłużających się negocjacji z podmiotami udzielającymi refinansowania (inwestorami prywatnymi i instytucjonalnymi), spłata zobowiązań spółki z tytułu wykupu 3 270 sztuk obligacji serii D ulegnie przesunięciu" - czytamy w komunikacie. Według komunikatu, zarząd wspólnie

Prezydent podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym

podpisu elektronicznego. Nowela wydłuża do 90 dni ważność wydanych certyfikatów w przypadku konieczności przeniesienia się do innej jednostki certyfikującej. Doprecyzowane zostały zasady stosowania odstępstw. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 14 dni od ich ogłoszenia.

Zarząd JSW uważa strajk za nielegalny i apeluje o jego zakończenie

wszczęciu dnia 28.01.2015 roku strajku w zakładach JSW stwierdza, że strajk ten jest nielegalny w rozumieniu Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych" - czytamy w komunikacie. Jak podkreślono, aby strajk był legalny, konieczne jest wyczerpanie wszelkich procedur określonych w ustawie przed jego

Nowa Kompania Węglowa ma powstać do końca września

Utworzenie Nowej Kompanii Węglowej i przeniesienie do niej części aktywów dotychczasowej Kompanii Węglowej zakłada rządowy plan naprawczy dla górnictwa wdrażany m.in. z powodu narastających problemów finansowych tej spółki. Jeszcze w 2012 r. KW miała ponad 170 mln zł zysku, w 2013 zanotowała już

Nowa Kompania Węglowa ma powstać do końca września

Utworzenie Nowej KW i przeniesienie do niej części aktywów dotychczasowej Kompanii Węglowej zakłada rządowy plan naprawczy dla górnictwa wdrażany m.in. wobec narastających problemów finansowych tej spółki. Jeszcze w 2012 r. KW miała ponad 170 mln zł zysku, w 2013 r. zanotowała prawie 700 mln zł

GIW: mało prawdopodobne zakażone zboże z miejsc gdzie wystąpił wirus ASF

Rzetelnych informacji na temat tego, czy możliwe jest, że wirus ASF może się rozprzestrzeniać w kukurydzy pochodzącej ze strefy gdzie wystąpił ASF, domagała się w ostatnich dniach Podlaska Izba Rolnicza po tym, gdy pojawiły się informacje o tym, że taka możliwość istnieje. Jak dotąd w Polsce wirus

Arteria sfinalizowała nabycie Contact Center od Orange Polska za 9 mln zł

przejęcie kolejnego podmiotu z tej branży, które chciałaby sfinalizować do końca III kwartału br. "(...) następuje przeniesienie przez sprzedających na kupującego własności 6 192 udziałów spółce Contact Center, stanowiących łącznie 100% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do wykonywania 100

Mizarus objął akcje Cube.ITG w ramach przejęcia ITMED

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) - Cube.ITG zawarł umowę, na podstawie której spółka Mizarus objęła 754 800 jego akcji, wyemitowanych w ramach przejęcia ITMED, podał Cube.ITG. "Zarząd spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta z Mizarus Sp. z o.o. umowa objęcia przez Mizarus

Pikieta pod siedzibą Allegro. Dilerzy aut walczyli o obniżkę cen w OtoMoto

Wszystko zaczęło się kilkanaście dni temu, gdy serwis OtoMoto - największy tego typu w Polsce - poinformował, że od 4 czerwca wprowadzi nowy cennik. W zależności od liczby wystawianych ogłoszeń ma być nawet kilkaset procent droższy. Część użytkowników OtoMoto to oburzyło. Na Facebooku zaczęli

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 21

INDATA SOFTWARE Walne zgromadzenie notowanej na NewConnect spółki Indata Software uchwaliło emisję w drodze oferty publicznej do 26 mln akcji serii H oraz przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW - podała spółka w komunikacie. W styczniu Indata Software informowała, że w trzecim kwartale

Vivid Games: Premiera 'Real Boxing2' na przełomie III i IV kw. br.

, poinformowali przedstawiciele zarządu. "Do premiery gry pozostało kilkadziesiąt dni. Start globalnej akcji marketingowej miał miejsce podczas trwających w Kolonii w dniach 5-9 sierpnia targów Gamescom. Odbiór gry podczas targów tylko utwierdził nas w przekonaniu, że przygotowaliśmy kolejny produkt z

PKP Informatyka: system sprzedaży biletów przez internet działa normalnie

dwa dni tego tygodnia PKP Intercity sprzedała, ok. 20 tys. biletów przez internet. "To jest mniej niż normalnie sprzedajemy. Obecnie naprawiamy zaniedbania z wielu, wielu lat, bo ten system informatyczny jest naprawdę +przedpotopowy+. Zmiana takiego systemu na nowy w innych kolejach zajmuje od 3

Hortico ma kredyt na zakup PNOS, nadal rozważa przejście na rynek główny GPW

Warszawa, 30.03.2015 (ISBnews) - Planująca w tym roku przeniesienie na rynek główny z NewConnect spółka Hortico podpisała umowę z ING Bankiem Śląskim na kredyt korporacyjny w wysokości 11,85 mln zł na sfinansowanie zakupu Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie

Parlament Europejski odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec KE

Zjednoczonego Królestwa (UKIP). Pod wnioskiem podpisało się w sumie 76 europosłów z tej frakcji oraz niezrzeszonych. Na nowego szefa Komisji Europejskiej spadły w zaledwie piątym dniu urzędowania wyniki międzynarodowego śledztwa dziennikarskiego ukazujące Luksemburg jako szczególnie hojny raj podatkowy w samym

MSW: Jest zgoda na przeniesienie majątku PKL do PKG

19.01. Zakopane (PAP) - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zezwoliło na przeniesienie majątku Polskich Kolei Linowych (PKL) do spółki Polskie Koleje Górskie (PKG) - poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka resortu Małgorzata Woźniak. Samorządowcy z południa uważają to za błąd. Spółka PKG, która w

Marvipol zdecydował o wydzieleniu segmentu motoryzacyjnego

. informuje, że w dniu 28 listopada 2014 r. zarząd podjął uchwałę o podjęciu prac nad podziałem Marvipol S.A. (spółka dzielona) przez wydzielenie. Podział spółki dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie), w drodze przeniesienia części majątku spółki dzielonej w

Prezydent podpisał "małą" nowelę prawa autorskiego

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przeniósł swoje prawa na producenta fonogramu albo udzielił mu wyłącznej licencji. Prawo do wypowiedzenia umowy nie obejmuje innych pól eksploatacji, takich jak nadawanie czy reemisja" - mówił Wyrobiec. Kolejnym środkiem

Oferta publiczna łącznie 1,37 mln akcji Wind Mobile odbędzie się we wrześniu

ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII) zaoferowane zostanie do 1,22 mln akcji (w tym: 600 tys. akcji serii K oraz do 620 tys. akcji zbywanych)" - czytamy dalej. Podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego odbędzie się najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 8 września. Składanie

Gracze z Londyńskiej Giełdy Metali przeniosą się do Hongkongu?

rozumieniem prawa". Prezes giełdy nie mówił nic o przenosinach w miejsca nieobjęte rozporządzeniem EMIR. Takie pomysły przewijają się jednak wśród pracujących na giełdzie brokerów. Oczywiście taka zmiana nie nastąpi z dnia na dzień - w kuluarach mówi się o okresie do dziesięciu lat. Logicznym posunięciem

Akcjonariusze Mediacap zdecydują 23 II o działaniach ws. przejścia na GPW z NC

Depozytem Papierów Wartościowych, w zakresie dotyczącym papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego" - czytamy w projekcie uchwały. "Upoważnia się zarząd spółki do dokonania w okresie do dnia 2 lutego 2018 r. jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego

"Zielone" otwarcie na giełdach. Złoty w górę, frank po 3,96

Jeszcze wczesnym rankiem inwestorzy byli mocno rozczarowani brakiem postępów w rozmowach i przedłużającą się niepewnością. Kontrakty terminowe głównych indeksów giełdowych wskazywały, że dzień rozpocznie się od spadków. Minimalnie na wartości tracił złoty. Skok po tweecie Sytuację odmienił tweet

MAN przenosi produkcję autobusów turystycznych do Turcji

miejsca pracy, bo dostaną inne oferty - mówi Jan Seweryn, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w starachowickich zakładach. Dodaje, że chodzi o mniej więcej 55 osób. Jak to się stało? Kilka dni temu koncern MAN poinformował, że przeniesie produkcję autobusów turystycznych ze swojej niemieckiej

LPP o sprawie podatków: ich przeniesienie na Cypr to korzyść dla klienta

dnia Gothals przeniosła znaki towarowe dalej do Jaradi Limited - to już spółka prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich z siedzibą w Dubaju. Obie wymienione zagraniczne spółki formalnie należą do LPP. Znaki towarowe warte są majątek. Rzeczoznawca przy okazji tej transakcji wycenił je na 510 mln zł. Znaki

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery