dnia przeniesienia

tm, pap

PE: Przeniesienie rachunku bankowego w 7 dni i "korzyści dla milionów obywateli"

PE: Przeniesienie rachunku bankowego w 7 dni i "korzyści dla milionów obywateli"

Parlament Europejski przyjął we wtorek dyrektywę w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego. Nowe przepisy mają ułatwić założenie i przeniesienie rachunku.

Czarnecki reorganizuje spółki. Efekt uboczny - akcje o 13 proc. w dół

Akcje Getin Holding mocno spadają już trzeci dzień z rzędu. To efekt decyzji o przeniesieniu części majątku do spółki Get Bank SA. Z tego powodu dziś akcje Getinu nie są uwzględniane przy obliczaniu indeksu WIG 20.

Fikcja z szybkim przenoszeniem numeru

Większość operatorów skorzystała z prawnej furtki i nie da nam w najbliższym czasie możliwości przeniesienia numeru komórkowego w jeden dzień.

Nadchodzi czas łatwej zmiany operatora

przeze mnie reklamacji muszę czekać kolejne 30 dni na rozpatrzenie wniosku? - żali się Opara. Nie jest wyjątkiem. Z danych zgromadzonych przez Komisje Europejską wynika, że Polska wypada najgorzej na tle wszystkich państw członkowskich pod względem czasu potrzebnego na przeniesienie numeru. Średnia

Słaby debiut Fast Finance na warszawskiej giełdzie

Przy okazji przejścia na rynek regulowany giełdy spółka nie przeprowadzała emisji akcji.Spółka informowała wcześniej, że wejście na GPW związane jest z chęcią zwiększenia płynności akcji i transparentności.Po czterech kwartałach 2009 roku Fast Finance miała 17,3 mln zł przychodów (wzrost o 85 proc.

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

. Trybunał w uzasadnieniu wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. (sygn. akt P 16/08) stwierdził, iż obowiązywanie w okresie odroczenia przepisów przewidujących roszczenia o przeniesienie własności zajmowanych lokali w zamian za symboliczną odpłatność oznacza, że przewidziane w 

KNF zgodziła się na połączenie PKO BP z Nordea Bank Polska

Bank planował wcześniej, że formalnie przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Nordea Bank Polska na PKO BP nastąpi z dniem rejestracji połączenia w KRS, co powinno nastąpić na przełomie III i IV kwartału 2014 r. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami proces integracji banków zakończy zaplanowaną

Uczestnik konkursu nie może uzupełnić pełnomocnictwa

wadliwe ustanowienie pełnomocnika. Późniejsze potwierdzenie pełnomocnictwa do czynności związanych z udziałem w konkursie nie może być uznane za skuteczne wobec terminu na złożenie wniosku, określonego w ogłoszeniu o konkursie. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Mediacap złożył prospekt do KNF w zw. z emisją akcji przed przejściem na GPW

rynku alternatywnym New Connect od grudnia 2008, a jej obecna kapitalizacja wynosi ok. 40 mln zł. Oferta publiczna i przeniesienie notowań na rynek główny GPW planowane są na Q2/2015, podsumowano. Kilka dni temu akcjonariusze Mediacap zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podjęcia działań związanych

Michał Handzlik zrezygnował z funkcji prezesa zarządu DTP

Warszawa, 02.01.2015 (ISBnews) - Michał Handzlik zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu DTP z dniem 31 grudnia 2014 r., podała spółka. "Zarząd DTP S.A. z siedziba w Warszawie informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. pan Michał Handzlik złożył rezygnację z pełnienia funkcji

Obligacje serii S1 e-Kancelarii zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) – Zarząd GPW postanowił ustalić poniedziałek, 2 lutego, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 2.142 obligacji serii S1 spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa, podała giełda. Są to papiery o jednostkowej

Spełniono dwa warunki zawieszające nabycie Evciler przez Elemental Holding

Warszawa, 16.12.2014 (ISBnews) - Spełnione zostały dwa warunki zawieszające nabycia przez Elemental Holding 51% akcji Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret za 11 mln USD, poinformowała spółka. Dotyczą one przeniesienia własności nieruchomości na spółkę. "Zarząd

Giełda zawiesi obrót akcjami Fast Finance od 25XI do 8XII wz. ze scaleniem

scalenia akcji w dniu 8 grudnia 2014 roku zarejestrowanych w KDPW w liczbie 55.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda w stosunku 4:1. Fast Finance, spółka działająca w branży obrotu wierzytelnościami jest obecna na rynku od 2004 roku. W maju 2008 roku spółka debiutowała na New Connect, a 30

Rada nadzorcza Admiral Boats zgodziła się na emisje obligacji powyżej 1 mln euro

. bezprospektowej oferty publicznej, podano również. "Zgoda udzielona zarządowi spółki ważna jest do dnia 30 czerwca 2015 roku" - czytamy dalej. Admiral Boats to notowany na NewConnect od 2011 r. producent łodzi. Ma w ofercie ponad 60 modeli. Jednocześnie rozwija działalność w branży kompozytów

BGŻ zawarł uzgodnienie z związkami na czas połączenia z BNP Paribas

organizacji związkowych w dniu 27 listopada 2014r., ustaliły, że do dnia połączenia BGŻ z BNP Paribas Bank Polska (i niezależnie od dnia połączenia, przed dniem 31 marca 2015 r.): (i) pracownikom BGŻ nie będą wręczane wypowiedzenia umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników; oraz (ii) pracownikom BGŻ

JSW: Związki zawodowe rozpoczęły strajk

rozwiązywaniu sporów zbiorowych powinni odczekać co najmniej 5 dni od zakończenia referendum" - podała telewizja. Wcześniej w kopalniach JSW trwało dwudniowe referendum zorganizowane przez związki zawodowe. Pracownicy JSW mieli opowiedzieć się za potencjalnym strajkiem w sporze dotyczącym przywrócenia

W Kancelarii Premiera spotkanie w sprawie sytuacji w górnictwie z udziałem Kopacz

nad tym, by przeniesienie tam kopalni nie oznaczało automatycznie jej likwidacji, ale by umożliwiało wyodrębnienie części produkcyjnej i przeniesienie do spółki prowadzącej regularną działalność wydobywczą. Według rządowego planu do SRK mają trafić kopalnie Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy, Pokój i

Cube.ITG: Dzień referenc. w scalaniu akcji: 14 XI, koniec procesu w tym miesiącu

Warszawa, 31.10.2014 (ISBnews) - Zarząd Cube.ITG wyznaczył na 14 listopada br. dzień referencyjny w procesie scalenia akcji notowanych na GPW. Cube.ITG chce, by pierwsze notowanie akcji scalonych w stosunku 1:10 miało miejsce jeszcze w listopadzie 2014 r., podała spółka. Kolejnym etapem

Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o przeniesieniu notowań na GPW

Warszawa, 30.06.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze notowanej na NewConnect APS Energia podjęli uchwałę o przeniesieniu notowań spółki na rynek główny GPW. Zmiana rynku notowań powinna nastąpić jesienią br., poinformował agencję ISBnews prezes Piotr Szewczyk. "APS Energia podjęło też uchwałę

DTP: Komunikat o rezygnacji prezesa był pomyłką, zarząd się nie zmienił

pozostaje nadal prezesem spółki" - czytamy w dzisiejszym komunikacie. Wczoraj spółka podała w komunikacie, że 30 grudnia 2014 r. Handzlik złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu DTP S.A. z dniem 31 grudnia 2014 r. Handzlik jest jednym ze współzałożycieli spółki. Podstawowym

Alumetal rekomenduje wypłatę 1,95 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

ubiegłorocznego zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a 25 tys. zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. "Ponadto, zarząd wnioskuje o przeniesienie z części kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku kwoty 27.897.099,59 zł oraz powiększenie o tę kwotę kwoty

Aviva Int. Insurance wykonała opcję zakupu 17% dwóch spółek BZ WBK-Aviva

dniu 18 września 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Aviva International Insurance Limited o wykonaniu przez AVIVA opcji nabycia 17% akcji spółek BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A (transakcja przeniesienia przez bank)"

Walne Mediacap zdecydowało o działaniach ws. przeniesienia notowań na GPW z NC

spółki do dokonania w okresie do dnia 2 lutego 2018 r. jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 604.700,00 zł to jest w drodze emisji nie więcej niż łącznie 12.094.000 akcji" - czytamy dalej. Pod koniec ub.r. prezes spółki Jacek Olechowski

Cube.ITG ma warunkową umowę przejęcia spółki RightSoft

% udziałów w RightSoft. Transakcja sprzedaży udziałów wraz z przeniesieniem ich własności ma dojść do skutku w dniu 29 kwietnia 2015 r., (…). Cena nabycia ww. udziałów wynosi 6 mln zł pod warunkiem, że RightSoft osiągnie w roku obrotowym 2014 zysk netto w wysokości określonej w umowie 1. W przypadku

"Puls Biznesu": Garstka Polaków zostanie w OFE

rządowi i przeniesie z OFE do ZUS - komentuje gazeta. Badani byli też pytani do którego z systemów emerytalnych mają większe zaufanie. 37 proc. wskazało ZUS, 12 proc. - OFE, zaś 37 proc. nie ufa żadnemu z nich. 14 proc. stwierdziło: trudno powiedzieć. PBS przeprowadził sondaż w dniach 22-23 czerwca na

Spółka zależna wypłaciła W Investments 36,4 mln zł dywidendy w gotówce i akcjach

zostanie wypłacona w formie pieniężnej, natomiast kwota 25.449.283,46 zł poprzez przeniesienie na spółkę akcji posiadanych przez spółkę zależną w spółkach publicznych (m.in. akcje Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w liczbie 14.698.362 sztuk). Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu

KNF nakazuje przeniesienie aktywów klientów DM IDMSA do DM PKO BP

Warszawa, 03.06.2014 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję nakazującą przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów Domu Maklerskiego IDM SA oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków do  Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego

PZU kupiło dwie spółki medyczne od Grupy PKN Orlen łącznie za ok. 46 mln zł

podpisane 8 kwietnia, zaś przeniesienie udziałów nastąpiło 8 maja w przypadku Orlen Medica i 12 maja w przypadku Prof-med, podało PZU w raporcie kwartalnym. "Cena może podlegać korekcie w zależności od różnicy pomiędzy zobowiązaniami finansowymi a gotówką posiadaną przez Orlen Medica na dzień

W Kancelarii Premiera spotkanie ws. sytuacji w górnictwie z udziałem Kopacz

, które zakończyły już wydobycie, zagospodarowaniem majątku likwidowanych kopalń i tworzeniem na bazie ich majątku nowych miejsc pracy. Obecnie trwają prace nad tym, by przeniesienie tam kopalni nie oznaczało automatycznie jej likwidacji, ale by umożliwiało wyodrębnienie części produkcyjnej i

GPW zawiesiła notowania Cube.ITG w zw. ze scaleniem akcji

(...) postanawia zawiesić obrót akcjami spółki Cube.ITG S.A., oznaczonymi kodem „PLMCINT00013", od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 24 listopada 2014 r. (włącznie)" - czytamy w komunikacie. W efekcie decyzji  zlecenia maklerskie na akcje spółki przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do

Na potęgę zmieniamy sieci komórkowe. Najczęściej przechodzimy do Play

telefonii stacjonarnej możemy czekać maksymalnie dwa tygodnie. Wcześniej przeniesienie numeru kosztowało około 50 zł i trwało średnio 28 dni. Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej zniechęcało to klientów do zmiany operatora. Opłatę zniosła nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, a maksymalny czas na

Grupa MNI ma ugodę z Orange Polska ws. współpracy w sieciach stacjonarnych

Usług S.A. o wartości 10,30 mln zł netto. Tego samego dnia zawarto umowę o przeniesieniu własności takich aktywów. W skład Grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo

Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o emisji do 790 tys. akcji serii K bez pp

;) skierowanej do: klientów profesjonalnych (…) lub (ii) inwestorów, z których każdy nabędzie akcje serii K o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 euro. (…) Umowy o objęcie akcji serii K zostaną zawarte do dnia 30 września 2014 r." - podano w

W przyszłym roku w Krakowie Europejski Kongres Samorządów

Porozumienie w sprawie organizacji Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie podpisali w poniedziałek prezydent miasta Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski. "Propozycja przeniesienia Forum Regionów do Krakowa pojawiła się już parę lat

Selvita liczy na rozpoczęcie ostatniej fazy przedklinicznej SEL24 w marcu

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) - Selvita liczy na podpisanie w ciągu najbliższych kilku dni umowy z partnerem, która pozwoli na rozpoczęcie ostatniej fazy badań przedklinicznych cząsteczki SEL24 jeszcze w marcu, poinformował prezes spółki Paweł Przewięźlikowski. "Mamy nadzieję, że w

Akcjonariusze Orange zdecydują o wypłacie 0,50 zł dywidendy na akcję 9 kwietnia

;W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie 100 263 066,15 zł stanowiącej różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 0,50 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na dzień dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2014

"Chodźcie do nas!" Burmistrz Londynu apeluje do banków w Europie

Burmistrz Londynu przyznał w poniedziałek, że wiele dużych banków europejskich rozważa przeniesienie swoich siedzib do londyńskiego City w razie uchwalenia przez Unię Europejską jednolitego podatku od transakcji finansowych. Taki podatek zamierza wprowadzić na razie 11 krajów UE: Belgia, Niemcy

Akcjonariusze Alumetalu zdecydują 13 IV o wypłacie 1,95 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Alumetalu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 kwietnia br., o przeznaczeniu łącznie 29,40 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,95 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ. "Postanawia się przenieść z kapitału zapasowego

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

. - Kurs akcji Airway Medix wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 40 proc. do 1,4 zł. - Izo-Blok, który planuje w styczniu przenieść się na rynek główny GPW, liczy że w drugim półroczu roku obrotowego 2014/2015 zwiększy wyniki o około 20 proc. - poinformował Przemysław

e-Kancelaria chce pozyskać do 4 mln zł z obligacji na refinansowanie i rozwój

obligacji oraz nabywanie portfeli wierzytelności. "Termin przydziału obligacji został ustalony na 24 lutego 2015 r. (…) Obligacje zostaną wykupione (…) w dniu wykupu, który przypada na 24 lutego 2017 r. (…) Obligacje zostaną zabezpieczone po ich przydziale w formie zastawu

JSW: Postulaty związków oznaczałyby wycofanie się z 517 mln zł oszczędności

, jak pozostali pracownicy JSW to wzrost kosztów pracy o kolejne 110 mln zł. Natomiast każdy dzień strajku to potencjalnie utracone przychody na poziomie ok. 30 mln zł, napisano w komunikacie. "Wycofanie się zarządu z proponowanego programu oszczędnościowego uniemożliwi JSW zrównoważenie

Polimex sprzeda Molinie nieruchomości łącznie za 17,05 mln zł brutto

automatycznym rozwiązaniu umowy warunkowej z upływem dnia 31 marca 2015 r. włącznie, że jeżeli nie dojdzie do spełnienia się wszystkich warunków określonych powyżej (a kupujący nie zrzeknie się obowiązku ich spełnienia)" - czytamy w obu komunikatach. Polimex podkreśla, że podpisanie tych umów

Spółka Biotonu sfinalizowała sprzedaż udziałów w SciGen BioPharma za 7 mln USD

, podał Bioton. "Spółka informuje, że w dniu 07.10.2014 r. nastąpiło zamknięcie transakcji, tj. przeniesienie udziałów na nabywcę za zapłaconą cenę w wysokości 7.000.000,00 USD" - głosi komunikat. Pod koniec ubiegłego tygodnia Bioton informował o spełnieniu się warunków zawieszających

Admiral Boats przesunął wykup obligacji serii D do poniedziałku

dnia 16 stycznia 2015r. przedłużających się negocjacji z podmiotami udzielającymi refinansowania (inwestorami prywatnymi i instytucjonalnymi), spłata zobowiązań spółki z tytułu wykupu 3 270 sztuk obligacji serii D ulegnie przesunięciu" - czytamy w komunikacie. Według komunikatu, zarząd wspólnie

CE.Rosyjskie banki zaczynają odczuwać skutki dewaluacji rubla

oznaką, że rosyjski rynek kredytu międzybankowego zaczyna zamierać, co w przeszłości było zwiastunem trudności banków. Choć z jednodniowego skoku nie można wysnuwać daleko idących wniosków, ale stopa kredytu międzybankowego będzie dla inwestorów najważniejszym wskaźnikiem w najbliższych dniach"

Zarząd JSW uważa strajk za nielegalny i apeluje o jego zakończenie

wszczęciu dnia 28.01.2015 roku strajku w zakładach JSW stwierdza, że strajk ten jest nielegalny w rozumieniu Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych" - czytamy w komunikacie. Jak podkreślono, aby strajk był legalny, konieczne jest wyczerpanie wszelkich procedur określonych w ustawie przed jego

Prezydent podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym

podpisu elektronicznego. Nowela wydłuża do 90 dni ważność wydanych certyfikatów w przypadku konieczności przeniesienia się do innej jednostki certyfikującej. Doprecyzowane zostały zasady stosowania odstępstw. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 14 dni od ich ogłoszenia.

GIW: mało prawdopodobne zakażone zboże z miejsc gdzie wystąpił wirus ASF

Rzetelnych informacji na temat tego, czy możliwe jest, że wirus ASF może się rozprzestrzeniać w kukurydzy pochodzącej ze strefy gdzie wystąpił ASF, domagała się w ostatnich dniach Podlaska Izba Rolnicza po tym, gdy pojawiły się informacje o tym, że taka możliwość istnieje. Jak dotąd w Polsce wirus

Akcjonariusze Kino Polska zdecydują 30 VI o wypłacie 0,45 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 05.06.2014 (ISBnews) – Akcjonariusze Kino Polska zdecydują o przeznaczeniu łącznie 6,22 mln zł na dywidendę, co daje 0,45 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przenieść z kapitału zapasowego

Hortico ma kredyt na zakup PNOS, nadal rozważa przejście na rynek główny GPW

Warszawa, 30.03.2015 (ISBnews) - Planująca w tym roku przeniesienie na rynek główny z NewConnect spółka Hortico podpisała umowę z ING Bankiem Śląskim na kredyt korporacyjny w wysokości 11,85 mln zł na sfinansowanie zakupu Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie

MSW: Jest zgoda na przeniesienie majątku PKL do PKG

19.01. Zakopane (PAP) - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zezwoliło na przeniesienie majątku Polskich Kolei Linowych (PKL) do spółki Polskie Koleje Górskie (PKG) - poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka resortu Małgorzata Woźniak. Samorządowcy z południa uważają to za błąd. Spółka PKG, która w

Parlament Europejski odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec KE

Zjednoczonego Królestwa (UKIP). Pod wnioskiem podpisało się w sumie 76 europosłów z tej frakcji oraz niezrzeszonych. Na nowego szefa Komisji Europejskiej spadły w zaledwie piątym dniu urzędowania wyniki międzynarodowego śledztwa dziennikarskiego ukazujące Luksemburg jako szczególnie hojny raj podatkowy w samym

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 21

INDATA SOFTWARE Walne zgromadzenie notowanej na NewConnect spółki Indata Software uchwaliło emisję w drodze oferty publicznej do 26 mln akcji serii H oraz przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW - podała spółka w komunikacie. W styczniu Indata Software informowała, że w trzecim kwartale

Marvipol zdecydował o wydzieleniu segmentu motoryzacyjnego

. informuje, że w dniu 28 listopada 2014 r. zarząd podjął uchwałę o podjęciu prac nad podziałem Marvipol S.A. (spółka dzielona) przez wydzielenie. Podział spółki dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie), w drodze przeniesienia części majątku spółki dzielonej w

Akcjonariusze Mediacap zdecydują 23 II o działaniach ws. przejścia na GPW z NC

Depozytem Papierów Wartościowych, w zakresie dotyczącym papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego" - czytamy w projekcie uchwały. "Upoważnia się zarząd spółki do dokonania w okresie do dnia 2 lutego 2018 r. jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego

ZPC Otmuchów zamyka zakład w Gorzyczkach, zwolni ok. 80 pracowników

dniu 18 marca 2014 roku zarząd podjął uchwałę o zamiarze połączenia spółek ZPC Otmuchów S.A. oraz Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. "Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na emitenta (łączenie się przez przejęcie). (...) Dzięki konsolidacji zakładów oraz

Majątek za dożywocie. Notariusz podpowie, jak to zrobić bezpiecznie

To już piąta edycja ogólnopolskiej akcji organizowanej przez notariuszy. - Naszą akcję wzorujemy na rozwiązaniu stosowanym przez notariuszy francuskich. W czasie dnia otwartego będzie można uzyskać bezpłatne informacje o tym, jak zarządzać swoim majątkiem, by zapewnić sobie wygodną późną dorosłość

PGNiG Obrót Detaliczny zostało członkiem TGE

nowelizacji Ustawy Prawo energetyczne i zawarciu w niej zapisu o tzw. sukcesji generalnej, PGNiG uzyskało możliwość automatycznego przeniesienia umów z odbiorcami na spółkę obrotu detalicznego. Zmiana organizacyjna wewnątrz spółki polega na rozdzieleniu sprzedaży detalicznej gazu od hurtowej i jednoczesnym

MAN przenosi produkcję autobusów turystycznych do Turcji

miejsca pracy, bo dostaną inne oferty - mówi Jan Seweryn, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w starachowickich zakładach. Dodaje, że chodzi o mniej więcej 55 osób. Jak to się stało? Kilka dni temu koncern MAN poinformował, że przeniesie produkcję autobusów turystycznych ze swojej niemieckiej

Admiral Boats pozyskało 6 mln zł z emisji obligacji serii J przy nadsubskrypcji

zapadalności trwały w dniach od 3 do 17 marca. Obligacje objęło 131 inwestorów. Oferującym było konsorcjum czterech domów maklerskich: Ventus Asset Management, Millenium Dom Maklerski, Niezależny Dom Maklerski oraz W Investment. Admiral Boats to spółka produkująca i dystrybuująca łodzie motorowe, jest

Konsorcjum Mota-Engil ma umowę na II etap obwodnicy Ostrowa Wlkp.

Autostrad. Umowa opiewa na kwotę ponad 284 mln zł brutto. "Poznański Oddział GDDKiA podpisał dziś umowę na budowę II etapu obwodnicy Ostrowa Wlkp. Wykonawca firma Mota-Engil Central Europe S.A. i Mota-Engil, Engenharia e Construcao S.A. ma 24 miesiące od dnia rozpoczęcia prac na realizację zadania

Cube.ITG uchwalił emisję 754 tys. akcji w ramach przejęcia ITMED

z tytułu objęcia przez wspólnika ITMED akcji spółki wyemitowanych w ramach skierowanej do niego oferty, w wysokości 3.774.000 zł" - czytamy dalej. Umowa o objęciu akcji w drodze subskrypcji prywatnej zostanie zawarta przez zarząd w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., podano również

Wynalazek z Wrocławia zawojuje świat? Komputer w myszce [WIDEO]

przenieść Mouse-Box na komputerowy rynek. Nie powinno być z tym wielkich kłopotów. Informacja na temat wynalazku pojawiła się w internecie ledwie kilka dni temu, a już zdążyły go opisać zarówno branżowe portale z całego świata, jak i zagraniczne media, jak "The Daily Mail" czy "The Telegraph

Mouse-Box z Wrocławia zawojuje komputerowy świat? [WIDEO]

przenieść Mouse-Box na komputerowy rynek. Nie powinno być z tym wielkich kłopotów. Informacja na temat Mouse-Box pojawiła się w internecie ledwie kilka dni temu, a już zdążyły go opisać zarówno branżowe portale z całego świata, jak i zagraniczne media, jak "The Daily Mail" czy "The Telegraph

LPP o sprawie podatków: ich przeniesienie na Cypr to korzyść dla klienta

dnia Gothals przeniosła znaki towarowe dalej do Jaradi Limited - to już spółka prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich z siedzibą w Dubaju. Obie wymienione zagraniczne spółki formalnie należą do LPP. Znaki towarowe warte są majątek. Rzeczoznawca przy okazji tej transakcji wycenił je na 510 mln zł. Znaki

Miejskie autobusy zamiast luksusowych? MAN odjeżdża, ale uspokaja

miejsca pracy, bo dostaną inne oferty - mówi Jan Seweryn, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w starachowickich zakładach. Dodaje, że chodzi o około 55 osób. Z Niemiec też do Turcji To nie zaskoczenie, bo kilka dni temu koncern MAN poinformował, że z niemieckiego Plauen przeniesie do fabryki w

Getin Holding kupi VB Leasing Polska i VB Leasing Romania za ok. 163 mln zł

Finansowania może ulec zmianie w czasie do dnia przeniesienia tytułu do akcji VBL PL i VBL RO na Getin Holding. "Emitent szacuje, że cena za akcje VBL PL, według danych na dzień sporządzenia niniejszego raportu, wyniesie około 111 mln zł, natomiast ostateczna cena za akcje VBL PL zostanie ustalona jako

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

Mebli Forte zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z zysku za 2013 rok 35,6 mln zł, co daje 1,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dniem dywidendy jest 25 czerwca, a dniem jej wypłaty 9 lipca. Rok wcześniej spółka wypłaciła 0,95 zł dywidendy na akcję. ORPHEE - PZ CORMAY Orph,e, spółka

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o rolnictwie ekologicznym

do 90 dni ważność wydanych certyfikatów w przypadku konieczności przeniesienia się do innej jednostki certyfikującej. Doprecyzowane zostały zasady stosowania odstępstw. Nowelizacja upraszcza przekazywanie przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno

Gracze z Londyńskiej Giełdy Metali przeniosą się do Hongkongu?

rozumieniem prawa". Prezes giełdy nie mówił nic o przenosinach w miejsca nieobjęte rozporządzeniem EMIR. Takie pomysły przewijają się jednak wśród pracujących na giełdzie brokerów. Oczywiście taka zmiana nie nastąpi z dnia na dzień - w kuluarach mówi się o okresie do dziesięciu lat. Logicznym posunięciem

Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu 169,62 mln zł na dywidendę

siedzibą w Gdańsku informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 23 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę nr 20 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2013 w kwocie 394.575.034,73 zł w następujący sposób

ZWG i Bumech łączą się, parytet wymiany akcji ustalony na 1:2

Warszawa, 20.05.2014 (ISBnews) - Bumech połączy się z ZWG przez przeniesienie całego majątku ZWG na Bumech w zamian za akcje, które zostaną wydane akcjonariuszom ZWG, podała spółka. Za każdą akcję posiadaną przez akcjonariusza ZWG zostaną wydane 2 akcje Bumechu nowej emisji. "W wyniku

Vindexus płaci odsetki od obligacji, komornik przejął środki na koncie DM IDMSA

Warszawa, 22.05.2014 (ISBnews) - Vindexus przekazał do obsługującego go Domu Maklerskiego IDMSA środki na wypłatę odsetek dla obligatariuszy, ale komornik zajął je na kontach DM IDMSA, poinformował prezes Jerzy Kulesza. Według niego, spółka pracuje obecnie nad przeniesieniem swoich kont do

Groclin sprzedał Kabel-Technik-Polska na rzecz PKC Group za 50 mln euro

punktów oraz możliwości globalnego wzrostu dla naszej spółki- córki, zarząd Groclin S.A. zaakceptował ofertę przejęcia całego biznesu Wiring i Controls spółki Groclin S.A. przez fińską spółkę PKC Group z siedzibą w Helsinkach. Dnia 12 lutego 2015 r. Prezes zarządu Groclin S.A., pan André Gerstner

ING Bank Śląski sprzeda 20% akcji ING PTE za 210 mln zł

; - czytamy w komunikacie. Cena sprzedaży akcji została ustalona w umowie w wysokości 210 mln zł. "Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego z dnia 6 maja 2014 r. w cenie uwzględniono wypłaconą dywidendę za rok 2013 oraz pozostałe elementy korygujące określone w powyższym liście. Rynkowość ceny

Work Service zarejestrowało w Niemczech spółkę j-v z Fiege Logistik

Service GP GmbH jako komplementariusza. "Zawarcie umowy spółki holdingowej stanowiło wykonanie zobowiązania z zawartej umowy ramowej pomiędzy emitentem, Work Service SPV oraz Fiege z dnia 26 lutego 2014 roku" - czytamy w komunikacie. Kapitał zakładowy spółki holdingowej wynosi 100.000 euro

Zarząd JSW apeluje do strajkujących o rozwagę, podtrzymuje plany oszczędności

przywrócenia posiłków profilaktycznych dla pracowników powierzchni, w tym dla pracowników administracji. "Zarząd apeluje po raz kolejny do pracowników o rozwagę, gdyż każdy dzień strajku oznacza pogłębianie się i tak już bardzo trudnej sytuacji firmy" - czytamy dalej w oświadczeniu. "

Komputronik szykuje się do zwiększenia sprzedaży, wynajął 10 tys. m2 magazynu

. Umowa została podpisana na 5 lat z możliwością jej przedłużenia o kolejne 5 lat. Powierzchnia zostanie wybudowana w systemie "built-to-suit", czyli zgodnie z wymaganiami Komputronika. Planowane oddanie do użytku powierzchni to luty 2015 r. Komputronik zamierza przenieść do nowo wynajętego

Tak zwalnia TVP. Praca w spółce, a potem mniejsza odprawa

- tłumaczył później rzecznik TVP. Drugi przetarg wygrała warszawska firma LeasingTeam. I od razu zaczęto przygotowania do przejęcia pracowników przez nowego pracodawcę. Powstały listy osób do przeniesienia, powołano komisję do wyłonienia tych, którzy mają pozostać w TVP jako koordynatorzy - tych "

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

. "Prospekt na dzień dzisiejszy jest skończony, na dniach będziemy go składać w KNF. Szacujemy, że prace KNF mogą potrwać dwa miesiące i uda nam się przenieść notowania na rynek główny GPW jeszcze w tym roku" - powiedział na środowej konferencji Skrzydlak. "Przeniesienia nie będzie wiązało

Szef Służby Celnej: towary w portach odprawiamy w mniej niż 24 godziny

"Mamy satysfakcję z wdrożenia pakietu i mamy nadzieję, że zadowoleni będą klienci. Przepisy prawne weszły w życie, aplikacja do koordynacji została przygotowana, spotkania koordynacyjne wszystkich służb i inspekcji zostały przeprowadzone, ustalono procedurę i pierwsze dni pokazują, że ona

Piechociński chce spotkać się z ministrem finansów ws. franka

W czwartek rano szwajcarski bank centralny (SNB) ogłosił, że przestaje bronić swojej waluty i uwalnia jej kurs. Dotąd SNB utrzymywał tzw. sztywny kurs, co oznaczało, że euro nie mogło kosztować mniej niż 1,2 franka. Decyzja ta wywołała panikę na rynkach, a kurs CHF/PLN wspiął się w ciągu dnia nawet

Małopolskim samorządom nie podobają się wyniki monitoringu powietrza. I odłączają prąd stacjom pomiaru

jest w czołówce najgorszych pod względem jakości powietrza. Mieszkańcy Nowego Sącza w styczniu i lutym oddychali powietrzem zanieczyszczonym ponad dopuszczalne normy łącznie przez 37 dni. W Uzdrowisku (!) Rabka-Zdrój postawiona w ubiegłym roku na 124 dni przez WIOŚ stacja monitorowania powietrza

Rower wypożyczysz Miejską Kartą. Co jeszcze nowego?

do tej pory ratusz chce, by system funkcjonował przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. W tym roku ma on ruszyć najpóźniej w miesiąc od podpisania umowy, natomiast od 2016 do 2018 r. będzie funkcjonował od 1 marca do 30 listopada. 400 tys. zł na sezon Po rozstrzygnięciu przetargu ratusz chce

Spotkanie premier Ewy Kopacz z górnikami

Zakładający m.in. likwidację czterech kopalń rządowy plan restrukturyzacji największej górniczej firmy w Unii Europejskiej wzbudził na Śląsku wielkie emocje. Od kilku dni górnicy prowadzą w nich podziemne protesty. W poniedziałek rozszerzono akcję protestacyjną. Podziemny protest podjęli górnicy w

Górnicy w czterech kolejnych kopalniach rozpoczęli protest

Do protestu przystąpili w poniedziałek górnicy z kopalń: Chwałowice, Jankowice, Marcel i Rydułtowy-Anna. Protestuje w nich, według związkowców, kilkaset osób. Łącznie podziemne protesty trwają więc obecnie w 8 zakładach. Od kilku dni pod ziemią przebywają górnicy z przeznaczonych przez rząd do

Soda Polska Ciech chce zwolnić 155 pracowników w ramach zwolnień grupowych

Warszawa, 28.07.2014 (ISBnews) - Soda Polska Ciech, spółka zależna Ciechu, zawiadomiła organizacje związkowe o konieczności dokonania zwolnień grupowych, podał Ciech. Zamierza dokonać zwolnień do 155 pracowników do dnia 31 maja 2015 roku. Według komunikatu, decyzja wynika z potrzeby

Związki: od poniedziałku na Śląsku akcja protestacyjno-strajkowa

olbrzymimi skutkami negatywnymi dla regionu. Związkowcy z Kompanii Węglowej zdecydowali również w czwartek, że nie pojadą następnego dnia do Warszawy na zaproszenie pełnomocnika rządu ds. restrukturyzacji górnictwa. Wojciech Kowalczyk zaprosił związki na 9 stycznia do CPS Dialog w Warszawie. Przyjęty w

Wiadomo kto rozbierze nielegalny krzyż w Stalowej Woli

W przetargu na wykonanie zastępcze przeniesienia krzyża z "Kokoszej Górki" na os. Młodynie do parafii Opatrzności Bożej wystartowały trzy podmioty - informuje stalowolski portal. Zgłosiły się dwie osoby prywatne i jedna firma. Jedna z osób prywatnych zaoferowała przeniesienie za 1 zł, ale

Firmy w potrzasku po decyzji TK. Opłaty za użytkowanie zostają

przenieść własność należących do nich gruntów na użytkowników wieczystych, którzy sobie tego zażyczą. Pełnomocnicy gmin podkreślali zgodnie w czasie rozprawy, że z tego powodu ponoszą one straty, gdyż z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu uzyskałyby znacznie więcej pieniędzy niż z przekształcenia go we

Wind Invest uważa wypowiedzenie umów przez spółkę Taurona za bezpodstawne

" i będzie "pozbawione jakichkolwiek skutków prawnych", podał Wind Invest. "W związku z opublikowanymi w dniu 19 marca informacjami o komunikacie wydanym przez Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa Spółkę z o.o. w likwidacji (PE PKH), spółki zależnej Tauron Polska Energia

Kerdos liczy na sprzedaż fabryki w Lublińcu za 35 mln zł już w styczniu

Warszawa, 31.12.2014 (ISBnews) - Kerdos Group (do listopada br. Hygienika) wniosła aportem do spółki zależnej Mr. House Europe zakład produkcyjny w Lublińcu i oczekuje "na dniach" rejestracji podwyższenia kapitału w Mr. House Europe. To wypełnienie kluczowego warunku w procesie

Przepisy o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalone

nastąpi jednorazowo albo w ratach, przez okres i w wysokości określonych w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kredytobiorcy.Prawa kredytobiorcyNa 7 dni przed podpisaniem umowy odwróconego kredytu hipotecznego bank będzie zobowiązany dostarczyć kredytobiorcy

Nuova Castelli ma zgodę UOKiK na przejęcie North Coast

Warszawa, 29.12.2014 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Nuova Castelli, za pośrednictwem Salford Investments sp. z o.o. kontroli nad spółką North Coast, poinformowała spółka. "W dniu 23 grudnia

ADV planuje przejść na rynek główny GPW do 2011 r., złożyła prospekt do KNF

Warszawa, 03.12.2010 (ISB) – Grupa ADV, która zamierza przenieść notowania swoich akcji z NewConnect na rynek główny GPW do 2011 roku, złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformowała spółka w piątek "Zarząd spółki Grupa ADV SA w

Grecja: koniec z "urlopem komputerowym"

W piątek grecki rząd ogłosił, że zlikwiduje tzw. komputerowe wolne, do którego mieli prawo urzędnicy pracujący dziennie przed komputerem powyżej pięciu godzin. Tylko za to przysługiwało im sześć dodatkowych dni wolnych od pracy. Oczywiście był to urlop płatny. Jak napisał "The Wall Street

McDonald's uciekł z Krymu, więc na jego miejsce wchodzi... Rusburger

być całkowite. "McDonald's pomoże pracownikom w przeniesieniu na kontynentalną część Ukrainy, zachowując te same stanowiska i pensje. Pokryje też koszt podróży pracownikom i ich rodzinom" - napisano w komunikacie. I chyba prędko nowych lokali na Krymie fastfoodowy gigant nie otworzy. Zresztą

Getin Holding ma przedwstępną umowę sprzedaży banku na Białorusi

banku, b) spłaty przez bank, do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, uzyskanych pożyczek podporządkowanych, podano także. Getin podał, że przeniesienie własności akcji nastąpi za pośrednictwem profesjonalnego uczestnika rynku papierów wartościowych Republiki Białoruś na podstawie przyrzeczonych umów

Ursus rozpoczął realizację dostaw ciągników do Etiopii

odbiorcy 3.000 ciągników w formie SKD i CKD, partiami w dwóch fazach (każda faza po 1.500 sztuk). Ursus wcześniej podawał, że łączna wartość umowy ustalona na dzień jej zawarcia wynosi 90 mln USD, a realizacja umowy będzie miała znaczący wpływ na wyniki finansowe grupy w latach 2014-2015. Według

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 22

COMP Akcjonariusze spółki Comp upoważnili zarząd do nabycia do 1.183.637 akcji własnych firmy - podała spółka w komunikacie. Kwota zapłaty za akcje wynosić będzie od 30 zł do 100 zł, przy czym w okresie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały minimalna proponowana kwota zapłaty za akcję wynosić

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Cerkiew Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu

Cerkiew Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Myr Licejskich do Bari w Olchowcu – cerkiew greckokatolicka wybudowana w 1934. Zabytek Szlaku Architektury Drewnianej. HistoriaPierwsza cerkiew w Olchowcu powstała lub została przeniesiona z innej miejscowości w 1792. Jeden z trzech dzwonów

Diecezja sandomiersko-radomska

Diecezja sandomiersko-radomska. Powstała w 1981 w wyniku przeniesienia stolicy diecezji sandomierskiej z Sandomierza do Radomia. Dnia 25 marca 1992 papież Jan Paweł II na mocy bulli Totus Tuus Poloniae populus podzielił tę diecezję na dwie: diecezję sandomierską i diecezję radomską

Tymczasowy obiekt budowlany

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

Gromada Secymin Polski

. warszawskim w związku z przeniesieniem siedziby GRN gromady Secyminek z Secyminka do Secymina Polskiego i zmianą nazwy jednostki na gromada Secymin PolskiUchwała Nr IV-9/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 18 września 1959 r. w sprawie zmian granic niektórych gromad i przeniesienia siedzib

Gromada Jasieniec

siedziby GRN gromady Czersk z Czerska do Jasieńca i zmianą nazwy jednostki na gromada JasieniecUchwała Nr V/25/57 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad o przeniesienia siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.