dnia przeniesienia

tm, pap

PE: Przeniesienie rachunku bankowego w 7 dni i "korzyści dla milionów obywateli"

PE: Przeniesienie rachunku bankowego w 7 dni i "korzyści dla milionów obywateli"

Parlament Europejski przyjął we wtorek dyrektywę w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego. Nowe przepisy mają ułatwić założenie i przeniesienie rachunku.

Czarnecki reorganizuje spółki. Efekt uboczny - akcje o 13 proc. w dół

Akcje Getin Holding mocno spadają już trzeci dzień z rzędu. To efekt decyzji o przeniesieniu części majątku do spółki Get Bank SA. Z tego powodu dziś akcje Getinu nie są uwzględniane przy obliczaniu indeksu WIG 20.

Odstąpił od umowy zawartej z Plusem. Operator i tak numer przeniósł

Zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorcy, masz prawo odstąpić od niej w wyznaczonym terminie (do 25 grudnia 2014 r. - 10 dni, po tym okresie - 14 dni). Z tego prawa chciał skorzystać pan Edmund, niestety operator sieci Plus jego odstąpienia nie uwzględnił i przeniósł numer do siebie.

Fikcja z szybkim przenoszeniem numeru

Fikcja z szybkim przenoszeniem numeru

Strzałkowski. Na razie wnioski złożył Centertel (sieć Orange), Polkomtel (Plus) oraz operatorzy wirtualni - Aster, MNI i myAvon. Wpłynęły też pisma od operatorów stacjonarnych (w tym przypadku maksymalny termin przeniesienia to siedem dni roboczych): TP, Dialog i PTC (wniosek PTC dotyczy tylko sieci

Nadchodzi czas łatwej zmiany operatora

przeze mnie reklamacji muszę czekać kolejne 30 dni na rozpatrzenie wniosku? - żali się Opara. Nie jest wyjątkiem. Z danych zgromadzonych przez Komisje Europejską wynika, że Polska wypada najgorzej na tle wszystkich państw członkowskich pod względem czasu potrzebnego na przeniesienie numeru. Średnia

Słaby debiut Fast Finance na warszawskiej giełdzie

Przy okazji przejścia na rynek regulowany giełdy spółka nie przeprowadzała emisji akcji.Spółka informowała wcześniej, że wejście na GPW związane jest z chęcią zwiększenia płynności akcji i transparentności.Po czterech kwartałach 2009 roku Fast Finance miała 17,3 mln zł przychodów (wzrost o 85 proc.

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

. Trybunał w uzasadnieniu wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. (sygn. akt P 16/08) stwierdził, iż obowiązywanie w okresie odroczenia przepisów przewidujących roszczenia o przeniesienie własności zajmowanych lokali w zamian za symboliczną odpłatność oznacza, że przewidziane w 

Uczestnik konkursu nie może uzupełnić pełnomocnictwa

wadliwe ustanowienie pełnomocnika. Późniejsze potwierdzenie pełnomocnictwa do czynności związanych z udziałem w konkursie nie może być uznane za skuteczne wobec terminu na złożenie wniosku, określonego w ogłoszeniu o konkursie. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

UKE: rocznie blisko 1,2 mln osób zmienia dostawcę usług telekomunikacyjnych

UKE rozbudował i po testach pod koniec czerwca br., uruchomił Platformę Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych(PLI CBD) za pośrednictwem, której odbywa się obecnie proces przenoszenia numerów i procesowania wniosków o ich przeniesienie dla wszystkich operatorów. Uruchomiony system

Grodno planuje zadebiutować na GPW 9 października br. po przejściu z NewConnect

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) – Pierwszy dzień notowań akcji Grodna na rynku regulowanym GPW, po przeniesieniu z NewConnect, planowany jest na 9 października 2015 r., podała spółka. "Przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie to realizacja kolejnego celu

KNF zgodziła się na połączenie PKO BP z Nordea Bank Polska

Bank planował wcześniej, że formalnie przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Nordea Bank Polska na PKO BP nastąpi z dniem rejestracji połączenia w KRS, co powinno nastąpić na przełomie III i IV kwartału 2014 r. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami proces integracji banków zakończy zaplanowaną

ING BSK sprzedał 20% udziałów w ING PTE na rzecz NN Continental Europe Holdings

, że w dniu 20 lipca 2015 r., wykonując umowę sprzedaży pakietu 20% akcji ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. ,  z dnia 10 lutego 2015 r., bank przeniósł własność akcji na nabywcę - NN Continental Europe Holdings B.V. (dawniej ING Continental Europe Holdings B.V.)" - czytamy w

Mediacap złożył prospekt do KNF w zw. z emisją akcji przed przejściem na GPW

rynku alternatywnym New Connect od grudnia 2008, a jej obecna kapitalizacja wynosi ok. 40 mln zł. Oferta publiczna i przeniesienie notowań na rynek główny GPW planowane są na Q2/2015, podsumowano. Kilka dni temu akcjonariusze Mediacap zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podjęcia działań związanych

Michał Handzlik zrezygnował z funkcji prezesa zarządu DTP

Warszawa, 02.01.2015 (ISBnews) - Michał Handzlik zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu DTP z dniem 31 grudnia 2014 r., podała spółka. "Zarząd DTP S.A. z siedziba w Warszawie informuje, że w dniu 30 grudnia 2014 r. pan Michał Handzlik złożył rezygnację z pełnienia funkcji

Obligacje serii S1 e-Kancelarii zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) – Zarząd GPW postanowił ustalić poniedziałek, 2 lutego, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 2.142 obligacji serii S1 spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa, podała giełda. Są to papiery o jednostkowej

Groclin sfinalizował sprzedaż jednostki Wiring & Controls za 50 mln euro

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls, poprzez sprzedaż udziałów spółki zależnej

Oferta konsorcjum spółki Cube.IGT najkorzystniejsza w przetargu ŚSM

złożonej przez konsorcjum wynosi 18,8 mln zł. "Zarząd Cube.ITG S.A. informuje, iż w dniu 15 września 2015 roku została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez konsorcjum firm: Data Techno Park Sp. z o.o. - spółka zależna emitenta jako lider konsorcjum oraz spółka Newind Sp. z o.o

Senat chce by Rzecznik Finansowy miał siedzibę w Łodzi

We wtorek senatorowie zaproponowali do ustawy kilkanaście poprawek. Za przyjęciem uchwały wraz ze zmianami zagłosowało 47 senatorów, a 25 wstrzymało się od głosu. Najwięcej kontrowersji wzbudzała poprawka mówiąca o przeniesieniu biura rzecznika finansowego z Warszawy do Łodzi. W propozycji zmiany

Na giełdach surowców uspokojenie po 'czarnym poniedziałku'

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews/ Superfund TFI) - Poniedziałek był na rynkach finansowym dniem absolutnego pogromu strony popytowej. Lawinę zdarzeń zapoczątkowały Chiny, gdzie gwałtownie tąpnął główny indeks szanghajskiej giełdy. Jego dynamiczny spadek pociągnął za sobą indeksy europejskie

ING Bank Śląski otrzyma 82 mln zł dywidendy od ING PTE

przypadająca w 2015 r. na pakiet akcji będący przedmiotem umowy sprzedaży została uwzględniona w ustalonej cenie sprzedaży akcji (całkowita cena 210 mln zł). Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 23 czerwca 2015 r. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia ING PTE kwota dywidendy należna bankowi wynosi 82 mln zł

Związkowcy: 9 listopada strajk w PKP Cargo; Spółka: strajk nie leży w niczyim interesie

. "Strajk będzie miał charakter kroczący. Rozpoczną go pracownicy Śląskiego Zakładu PKP Cargo w Tarnowskich Górach. W kolejnych dniach do protestu będą się przyłączać pozostałe zakłady spółki w całym kraju" - zapowiedział szef kolejarskiej Solidarności Henryk Grymel. Dodał, że w najbliższy

Rosja zakazuje importu polskich konserw rybnych

Rosja zakazuje importu polskich konserw rybnych

Na swej stronie internetowej Rossielchoznadzor napisał we wtorek wieczorem, że w dniach od 26 października do 6 listopada 2015 roku planowano inspekcje w polskich przedsiębiorstwach, które eksportują swą produkcję na obszar Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wg tego źródła 25 września do

Spełniono dwa warunki zawieszające nabycie Evciler przez Elemental Holding

Warszawa, 16.12.2014 (ISBnews) - Spełnione zostały dwa warunki zawieszające nabycia przez Elemental Holding 51% akcji Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret za 11 mln USD, poinformowała spółka. Dotyczą one przeniesienia własności nieruchomości na spółkę. "Zarząd

Akcjonariusze DTP zdecydują 29 V o wypłacie dywidendy za 2014 i zaliczki za 2015

wypracowanego zysku w I półroczu 2015 roku (0,08 zł na akcję), wynika z uchwał na walne zwołane na 29 maja. "Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. (dzień dywidendy), ustala się na dzień 30.06.2015

Walne Medicalgorithmics zdecyduje o wypłacie 1,60 zł dywidendy na akcję 30 VI

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują o przeznaczeniu kwoty 5,528 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza 1,60 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 30 czerwca. Zarząd spółki zarekomendował ustalenie następujących terminów: a) dnia

Asseco Poland zbyło Insseco do zależnej grupy Sapiens

, przeniesienie praw majątkowych, oraz wybranych projektów wyniesie 34,3 mln zł. Asseco Poland przysługiwać będzie również dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od osiągnięcia przez Insseco, w przeciągu 5 lat, przychodów wyższych niż określonych w dniu transakcji. Przeniesienie własności udziałów, a tym samym

Konsorcjum Toto CG wybrane do budowy podpoznańskiego odcinka S5 za 529 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wybrane konsorcjum, podobnie jak wszyscy pozostali wszyscy oferenci, zadeklarowało 22 miesięczny termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy i 10 lat gwarancji na wykonane prace. Wcześniej GDDKiA informowała, że połączenie drogi S5 z

Medicalgorithmics zmieniło proponowany dzień dywidendy na 7 lipca

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) - Zarząd Medicalgorithmics zmienił proponowany akcjonariuszom dzień dywidendy na 7 lipca z rekomendowanego wcześniej 30 czerwca, tj. dnia, na który zaplanowano zwyczajne walne zgromadzenie, podała spółka. "Zarząd spółki informuje, że zmiana rekomendowanego

Cięcie OFE zgodne z konstytucją? Wkrótce decyzja TK

Przeniesienie pieniędzy z OFE i marginalizacja funduszy była potrzebna rządowi PO-PSL, żeby obniżyć zadłużenie i oddalić ryzyko przekroczenia przez dług publiczny progu 55 proc. PKB. Przeprowadzone na początku ubiegłego roku przeniesienie 153 mld zł naszych emerytalnych oszczędności z OFE do ZUS

Forte przeniosło prawo do znaków towarowych i nieruchomości do spółki zależnej

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnews) - Fabryka Mebli Forte zawarła umowę ze swoją 100-proc. spółką zależną Antwerp SKA dotyczącą przeniesienia praw do znaków towarowych oraz praw użytkowania wieczystego i własności budynków, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, tytułem

Część Shella przenosi się do Krakowa

osób. Będzie jeszcze więcej. Firma zdecydowała, że przeniesie tu część miejsc pracy z londyńskiego City i centrali w Hadze. Centrum powstało w 2006 roku. Zaczynało od skanowania faktur, ale tego już tu nie ma. Takie proste prace albo wywędrowały gdzie indziej, albo zastąpione zostały przez automaty. A

Medicalgorithmics wypowiedział umowę spółce AMI Monitoring z USA

na terenie USA, podała spółka.  Emitent zdecydował się na opóźnienie publikacji informacji poufnej, gdyż w kontekście trwających od dnia 27 kwietnia 2015 r. negocjacji, co do przejęcia kontroli nad partnerem biznesowym, spółką Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, która na

Rada nadzorcza Admiral Boats zgodziła się na emisje obligacji powyżej 1 mln euro

. bezprospektowej oferty publicznej, podano również. "Zgoda udzielona zarządowi spółki ważna jest do dnia 30 czerwca 2015 roku" - czytamy dalej. Admiral Boats to notowany na NewConnect od 2011 r. producent łodzi. Ma w ofercie ponad 60 modeli. Jednocześnie rozwija działalność w branży kompozytów

BGŻ zawarł uzgodnienie z związkami na czas połączenia z BNP Paribas

organizacji związkowych w dniu 27 listopada 2014r., ustaliły, że do dnia połączenia BGŻ z BNP Paribas Bank Polska (i niezależnie od dnia połączenia, przed dniem 31 marca 2015 r.): (i) pracownikom BGŻ nie będą wręczane wypowiedzenia umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników; oraz (ii) pracownikom BGŻ

Kofola CS ogłosiła przymusowy wykup 0,2% akcji spółki Kofola po 57 zł szt.

. Dzień wykupu ustalono na 25 listopada. Pośredniczącym jest Trygon Dom Maklerski. Kofola EeskoSlovensko posiada samodzielnie 26 107 880 akcji stanowiących 99,8015% kapitału zakładowego spółki uprawniających do 99,8015% ogólnej liczby głosów na walnym. 15 października 2015 r. Kofola

Boryszew sprzedaje teren na ul. Łuckiej w stolicy za 87,8 mln zł netto

zespołu wielofunkcyjnego. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się stron do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w terminie do dnia 16 grudnia 2015 roku za kwotę 87,8 mln zł netto, podano w komunikacie. "Do istotnych warunków zawieszających umowy należą: (i) prawomocne przeniesienie na odrębną

Marvipol modyfikuje plany dotyczące wydzielenia segmentu motoryzacyjnego

Warszawa, 03.09.2015 (ISBnews) - Marvipol przeniesie działalność deweloperską na spółkę M Automotive Holding, która następne zmieni nazwę na Marvipol, zaś obecny Marvipol zmieni nazwę na M Automotive Holding i będzie zajmował się działalnością w segmencie motoryzacyjnym, wynika z komunikatu

"Puls Biznesu": Garstka Polaków zostanie w OFE

uwieść rządowi i przeniesie z OFE do ZUS - komentuje gazeta. Badani byli też pytani do którego z systemów emerytalnych mają większe zaufanie. 37 proc. wskazało ZUS, 12 proc. - OFE, zaś 37 proc. nie ufa żadnemu z nich. 14 proc. stwierdziło: trudno powiedzieć. PBS przeprowadził sondaż w dniach 22-23

JSW: Związki zawodowe rozpoczęły strajk

rozwiązywaniu sporów zbiorowych powinni odczekać co najmniej 5 dni od zakończenia referendum" - podała telewizja. Wcześniej w kopalniach JSW trwało dwudniowe referendum zorganizowane przez związki zawodowe. Pracownicy JSW mieli opowiedzieć się za potencjalnym strajkiem w sporze dotyczącym przywrócenia

Haitong podniósł rekomendację dla GPW do 'kupuj', obniżył wycenę do 46,8 zł

wynosił 41 zł, zaś w dniu wydania rekomendacji na zamknięciu 40,90 zł. "Analitycy Haitong Banku oczekują, że począwszy od przyszłego roku GPW obniży opłaty za handel akcjami, aby podzielić się z uczestnikami rynku niższym kosztem nadzoru rynku" - czytamy w raporcie. Haitong Bank radzi

Zmiany w Ordynacji podatkowej

zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji. Pozostałe zmianyOrganem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie praw i obowiązków podatnika (płatnika, inkasenta), przejętych

Netia zawarła ostateczną umowę zakupu TK Telekom od PKP za 221,86 mln zł

Warszawa, 21.07.2015 (ISBnews) - Netia zawarła umowę przyrzeczoną, w ramach której nabyła 100% udziałów TK Telekom od Polskich Kolei Państwowych (PKP) za 221,86 mln zł, podała Netia. "Przedmiotem umowy, będącej przyrzeczoną umową sprzedaży udziałów, jest przeniesienie praw do 769 801

W Kancelarii Premiera spotkanie w sprawie sytuacji w górnictwie z udziałem Kopacz

nad tym, by przeniesienie tam kopalni nie oznaczało automatycznie jej likwidacji, ale by umożliwiało wyodrębnienie części produkcyjnej i przeniesienie do spółki prowadzącej regularną działalność wydobywczą. Według rządowego planu do SRK mają trafić kopalnie Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy, Pokój i

DTP: Komunikat o rezygnacji prezesa był pomyłką, zarząd się nie zmienił

pozostaje nadal prezesem spółki" - czytamy w dzisiejszym komunikacie. Wczoraj spółka podała w komunikacie, że 30 grudnia 2014 r. Handzlik złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu DTP S.A. z dniem 31 grudnia 2014 r. Handzlik jest jednym ze współzałożycieli spółki. Podstawowym

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o wypłacie 1,6 zł dywidendy na akcję

zł  tj. 1,6 zł na jedną akcję. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje spółki w liczbie 3 455 526" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 7 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2015 roku, podano również. Medicalgorithmics odnotowało 14,53 mln

Akcjonariusze Ursusa zdecydowali o emisji do 4,1 mln akcji serii P bez pp

, wynika z uchwał walnego. „Pisemne przyjęcie ofert objęcia akcji serii P oraz podpisanie umów objęcia akcji serii P powinno nastąpić w terminie 4 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały" – czytamy w uchwale. Spółka podawała wcześniej, że podwyższenie kapitału zakładowego spółki

Best sfinalizuje 21 września podział akcji w stosunku 1:4

Warszawa, 16.09.2015 (ISBnews) - Podział akcji Best w stosunku 1 do 4 zostanie dokonany w poniedziałek, 21 września. Kurs odniesienia dla sesji w tym dniu zostanie zatem odpowiednio skorygowany - będzie to kurs zamknięcia z 18 września podzielony przez 4, podała spółka. "W wyniku

GPW wykluczyła z obrotu obligacje spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa

postępowania upadłościowego spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku tej spółki zarząd giełdy, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia wykluczyć z dniem

Na potęgę zmieniamy sieci komórkowe. Najczęściej przechodzimy do Play

telefonii stacjonarnej możemy czekać maksymalnie dwa tygodnie. Wcześniej przeniesienie numeru kosztowało około 50 zł i trwało średnio 28 dni. Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej zniechęcało to klientów do zmiany operatora. Opłatę zniosła nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, a maksymalny czas na

Cube.ITG ma umowę w projekcie E-zdrowie dla Mazowsza za 77,5 mln zł

MEZ za łączne wynagrodzenie w kwocie 22,7 mln zł. Podwykonawca zobowiązał się do realizacji obu umów podwykonawczych do dnia 15 listopada 2015 roku" - czytamy dalej. Cube.ITG powstało w 1990 r. Spółka realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem

BGŻ: Dzień referencyjny w procesie połączenia z BNP Paribas wyznaczony na 7 maja

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Dniem referencyjnym w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) z BNP Paribas Bank Polska, według stanu na który określony zostanie stan własności akcji BNP Paribas Bank Polska podlegających zamianie w związku z połączeniem instytucji, został 7

Sejm: Rzecznik Finansowy będzie miał biuro w Warszawie, a nie w Łodzi

Sejm odrzucił w głosowaniu poprawkę Senatu do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, która zakładała przeniesienie biura rzecznika do Łodzi. Posłowie odrzucili też poprawkę mówiącą o możliwości tworzenia oddziałów biura w innych miastach. Z

2C Partners przydzieliło obligacje serii I o łącznej wart. nom. ok. 2,6 mln zł

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - 2C Partners przydzieliło 2 595 obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 2,595 mln zł, podała spółka. "Termin wykupu obligacji przypada na dzień 21 października 2017 r. Obligacje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują 23 czerwca o 1 zł dywidendy na akcję

zgromadzenie (...) postanawia zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku w wysokości 14 201 012,75 zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy spółki poprzez wypłatę dywidendy. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przenieść z kapitału zapasowego spółki kwotę 5 620 391,25 zł i

Akcjonariusze Ursusa zdecydują 7 X o emisji akcji bez prawa poboru

Warszawa, 11.09.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Ursusa zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii P i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wynika z projektów uchwał na walne w dniu 7 października. "Podwyższenie kapitału

Sigvaris przejmuje 81% akcji Pani Teresa Medica od A. Sobkowiak za 26,26 mln zł

umową inwestycyjną większościowy akcjonariusz zobowiązał się sprzedać inwestorowi i przenieść na niego wszystkie posiadane przez niego akcje spółki, to jest 1 960 000 akcji spółki, stanowiących 81,39% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 85,43% głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w

Alumetal rekomenduje wypłatę 1,95 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

ubiegłorocznego zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a 25 tys. zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. "Ponadto, zarząd wnioskuje o przeniesienie z części kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku kwoty 27.897.099,59 zł oraz powiększenie o tę kwotę kwoty

Sądne dni dla OFE w Trybunale Konstytucyjnym

Mimo że ustawa tnąca OFE została przyjęta przez Parlament w 2013 roku, to Trybunał Konstytucyjny dopiero teraz zajmie się wnioskami Prezydenta i Rzecznika Praw Obywatelskich o sprawdzenie zgodności przeprowadzonych zmian z Konstytucją. Posiedzenie jest zaplanowane na dwa dni. Od wtorku Trybunał

Walne Mediacap zdecydowało o działaniach ws. przeniesienia notowań na GPW z NC

spółki do dokonania w okresie do dnia 2 lutego 2018 r. jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 604.700,00 zł to jest w drodze emisji nie więcej niż łącznie 12.094.000 akcji" - czytamy dalej. Pod koniec ub.r. prezes spółki Jacek Olechowski

Medicalgorithmics chce przejąć spółkę Medi-Lynx z USA

sfinalizowana do 30 września br. "Medi-Lynx świadczy na terenie USA usługi diagnostyczne w oparciu o opracowany przez spółkę system PocketECG, na podstawie umowy aliansu strategicznego zawartej dnia 11 marca 2014 r. Głównym udziałowcem Medi-Lynx jest Medi-Lynx Monitoring Inc., w której całość udziałów

Ursus ma umowę na dostawy maszyn do Etiopii za 30,7 mln USD

złożyć dodatkowe zamówienie na przedmiot umowy w wysokości do 25% wartości umowy do dnia 30 września 2015 r., zgodnie z ustalonymi w umowie cenami sprzedaży ciągników, przyczep i części zamiennych, podano również. Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla

W Kancelarii Premiera spotkanie ws. sytuacji w górnictwie z udziałem Kopacz

, które zakończyły już wydobycie, zagospodarowaniem majątku likwidowanych kopalń i tworzeniem na bazie ich majątku nowych miejsc pracy. Obecnie trwają prace nad tym, by przeniesienie tam kopalni nie oznaczało automatycznie jej likwidacji, ale by umożliwiało wyodrębnienie części produkcyjnej i

Grodno złożyło do KNF prospekt w zw. z planem przejścia na rynek główny GPW

Nadzoru Finansowego. Spółka planuje w br. przenieść notowania na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie bez nowej emisji akcji. Kapitalizacja spółki na dzień 16 lipca br. wyniosła 76,9 mln zł" - czytamy w komunikacie.  W kwietniu br. Grodno sprzedało 1,2 mln akcji w

Selvita ma umowę z duńską firmą na 7 mln zł, swój największy kontrakt usługowy

Warszawa, 14.07.2015 (ISBnews) - Selvita Services - spółka zależna Selvity - zawarła umowę z duńską firmą farmaceutyczną na łączną kwotę ponad 7 mln zł, podała spółka. "Zarząd Selvita S.A. (...) powziął informację o zawarciu w dniu 6 lipca 2015 r. ramowej umowy o współpracy pomiędzy

Sco-Pak wyemituje obligacje serii H o wartości nominalnej do 25 mln zł

oprocentowane według stopy procentowej WIBOR 6M plus marża w skali roku, o terminie wykupu w dniu, w którym upłynie 72 miesiące licząc od dnia ich przydziału subskrybentom i po cenie emisyjnej jednej obligacji równej wartości nominalnej jednej obligacji, podano w komunikacie. "Zarząd emitenta ustalił

"Chodźcie do nas!" Burmistrz Londynu apeluje do banków w Europie

Burmistrz Londynu przyznał w poniedziałek, że wiele dużych banków europejskich rozważa przeniesienie swoich siedzib do londyńskiego City w razie uchwalenia przez Unię Europejską jednolitego podatku od transakcji finansowych. Taki podatek zamierza wprowadzić na razie 11 krajów UE: Belgia, Niemcy

Trybunał Konstytucyjny ocenia zmiany w systemie emerytalnym dot. OFE

TK rozpoznaje w pełnym 15-osobowym składzie dwa wnioski w tej sprawie - prezydenta i Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozprawa ma potrwać dwa dni. We wtorek strony przedstawią wnioski i TK prawdopodobnie zdąży wysłuchać reprezentanta Sejmu i prokuratora generalnego oraz przedstawicieli rządu. W środę

CUBE.ITG wykupiło przedterminowo część obligacji serii D o wartości 5 mln zł

. powiększonej o premię w wysokości 1% za wcześniejszy wykup na żądanie emitenta oraz należną a nie zapłaconą kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu, podano również. W ramach serii D przydzielonych zostało w dniu 25 lipca 2013 roku łącznie 10 000 obligacji o wartości nominalnej i cenie

Tauron ma przedwstępną umowę nabycia KWK Brzeszcze od SRK za 1 zł

Ministra Środowiska o przeniesieniu na rzecz RSG, z dniem nabycia przedmiotu sprzedaży, koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Brzeszcze" oraz innych decyzji z tym związanych. Strony postanowiły także, że niezależnie od warunków wskazanych

Minox może przenieść się na rynek główny GPW z NC najwcześniej za rok

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Minox rozważa przeniesienie notowań na rynek główny GPW z NewConnect. Według prezesa Tomasz Olszewskiego, mogłoby to stać się najwcześniej w ciągu roku. "Na dzień dzisiejszy nasza kapitalizacja wynosi około 22 mln zł i jest rażąco niedoszacowana. Aby

Akcjonariusze Famuru zdecydują 18 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

spółki postanawia przeznaczyć zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku w kwocie 48 183 717,95 zł, na kapitał zapasowy spółki. Zwyczajne walne zgromadzenie Famur S.A. postanawia o przeniesieniu kwoty 61 000,54 zł, pochodzącej zysku za rok 2014 spółki przejętej

Kerdos ma umowę dot. przejęcia kontroli nad luksemburskim Meng Drogerie+

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) – Grupa Kerdos zawarła umowę inwestycyjną, regulującą zasady nabycia kolejnych 24,77% udziałów w operatorze jedynej luksemburskiej sieci drogerii - Meng Drogerie+, a finalna umowa przeniesienia własności udziałów będzie zawarta na żądanie Grupy Kerdos

PBG zawarło umowę nabycia 75% PBG oil and gas zgodnie z umową restrukturyzacyjną

nominalnej 15 000,00 zł, stanowiących 75% udziałów w kapitale zakładowym, reprezentujących 75% głosów na zgromadzeniu wspólników POG. Skutek rozporządzający w zakresie przeniesienia własności udziałów nastąpi po ziszczeniu się warunku zawieszającego, tj. uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu

W przyszłym roku w Krakowie Europejski Kongres Samorządów

Porozumienie w sprawie organizacji Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie podpisali w poniedziałek prezydent miasta Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski. "Propozycja przeniesienia Forum Regionów do Krakowa pojawiła się już parę lat

Akcje BGŻ BNP Paribas mają wejść do obrotu na giełdzie 18 maja

;) zarząd GPW podjął uchwałę, (…) zgodnie z którą postanowił wykluczyć z dniem 18 maja 2015 r. z obrotu giełdowego akcje spółki BNP Paribas Bank Polska" - czytamy w komunikacie. W kwietniu br. zgodę na połączenie BGŻ i BNP Paribas Bank Polska przez przeniesienie całego majątku BNP Paribas

Aktywa OFE wzrosły o 3,9% m/m do 161,3 mld zł w kwietniu

roku. Ponadto w ramach suwaka w dniach 9-10 kwietnia OFE przelały na rachunek ZUS blisko 352 mln zł" - czytamy w raporcie. Do poziomu sprzed wprowadzenia reformy emerytalnej w lutym zeszłego roku (polegającej m.in. na przeniesieniu ponad połowy aktywów do ZUS) brakuje 137,3 mld zł, podkreślono

Ursus objął większościowe udziały w nowej spółce Ursus Bus

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Ursus objął 60% akcji w nowo powstałej spółce Ursus Bus, podała spółka. Właścicielem pozostałych 40% akcji została spółka AMZ Kutno. "Zarząd informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2015 r. została zawiązana spółka Ursus Bus S.A. z siedzibą w Lublinie

Selvita liczy na rozpoczęcie ostatniej fazy przedklinicznej SEL24 w marcu

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) - Selvita liczy na podpisanie w ciągu najbliższych kilku dni umowy z partnerem, która pozwoli na rozpoczęcie ostatniej fazy badań przedklinicznych cząsteczki SEL24 jeszcze w marcu, poinformował prezes spółki Paweł Przewięźlikowski. "Mamy nadzieję, że w

Akcjonariusze Orange zdecydują o wypłacie 0,50 zł dywidendy na akcję 9 kwietnia

;W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie 100 263 066,15 zł stanowiącej różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 0,50 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na dzień dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2014

PKP Informatyka: system sprzedaży biletów przez internet działa normalnie

podać konkretnych kwot". Członek zarządu PKP Piotr Ciżkowicz poinformował, że przez pierwsze dwa dni tego tygodnia PKP Intercity sprzedała, ok. 20 tys. biletów przez internet. "To jest mniej niż normalnie sprzedajemy. Obecnie naprawiamy zaniedbania z wielu, wielu lat, bo ten system

Ten wielki sterowiec odmieni transport pasażerski? Właśnie otrzymał 2,5 mln euro dotacji

helem, dzięki czemu może przez kilka dni utrzymywać się w powietrzu, zużywając przy tym minimalne ilości paliwa. Natomiast kiedy się porusza, potrzebuje jedynie 30 proc. ilości paliwa zużywanej przez tradycyjne samoloty. Jest wprawdzie od nich dużo wolniejszy, może bowiem lecieć z maksymalną prędkością

Akcjonariusze Alumetalu zdecydują 13 IV o wypłacie 1,95 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Alumetalu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 kwietnia br., o przeznaczeniu łącznie 29,40 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,95 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ. "Postanawia się przenieść z kapitału zapasowego

Wind Mobile ustalił przedział cenowy akcji oferowanych na 7,8-9,2 zł

tym ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach) nastąpi najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 10 września. Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane odbędzie się od 10 do 15 września. Planowany termin przydziału to 16 września. Oferującym jest Dom Maklerski BOŚ. Wcześniej

Kofola CS zamierza przeprowadzić ofertę i doprowadzić do podwójnego notowania

. 15 października 2015 r. Kofola EeskoSlovensko została spółką dominującą Kofola S.A. i spółką dominującą najwyższego szczebla dla całej Grupy Kofola, z 99,8% łącznej liczby akcji i praw głosu. Akcje Kofola CS zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze w dniu 1

PKP Cargo ma ostatnią wymaganą zgodę na przejęcie AWT

spółki. Wcześniej spółka otrzymała zgody od organów w Polsce, Niemczech i na Słowacji. "Zarząd (...) informuje, że w dniu 15 maja 2015 r. spełnił się ostatni z warunków zawieszających (uzyskanie przez spółkę od właściwych organów ochrony konkurencji zgody na koncentrację pomiędzy spółką a

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

. - Kurs akcji Airway Medix wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 40 proc. do 1,4 zł. - Izo-Blok, który planuje w styczniu przenieść się na rynek główny GPW, liczy że w drugim półroczu roku obrotowego 2014/2015 zwiększy wyniki o około 20 proc. - poinformował Przemysław

Strajk w PKP Cargo zawieszony do 9 grudnia br.

protestu miały się przyłączać pozostałe zakłady spółki w całym kraju. Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników w wys. 250 zł netto. Byli także przeciwni decyzji o przeniesieniu pracowników z Tarnowskich Gór do centrali w Katowicach. Kilka dni temu PKP Cargo zwróciła się do sądu o sprawdzenie

Alior Bank i Meritum Bank podpisały plan połączenia

;Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Meritum, jako spółki przejmowanej, na rzecz banku, jako spółki przejmującej. W wyniku połączenia bank wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Meritum, a Meritum zostanie

Medicalgorithmics przejmie 75% udziałów spółki Medi-Lynx z USA za 34,1 mln USD

przysługującego jej prawa pierwokupu wynoszą odpowiednio trzydzieści  dni od dnia doręczenia AMI zawiadomienia o zawarciu przedmiotowej umowy, które to doręczenie nastąpi w dniu 15 października 2015 r. oraz do stu dwudziestu dni od złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu. "Strony

Prezydent podpisał nowelę ustawy o programie MdM

ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, spłaci całość lub część kredytu - w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie - będzie musiał zwrócić część

Kompania Węglowa trafi do Towarzystwa Finansowego "Silesia"

zrobią związki zawodowe? 30 września mija termin styczniowego porozumienia rządu ze związkowcami, które zakładało przeniesienie 11 kopalń do Nowej Kompanii Węglowej. W zeszły czwartek resort skarbu podał, że prace nad nadaniem jej ostatecznego kształtu wymagają więcej czasu, więc powstanie ona po 30

Kofola CzS wyemituje 22 mln nowych akcji, zwiększy udział w Kofola SA do 99,8%

107 880 akcji Kofola S.A., co stanowi 99,8% w kapitale zakładowym i 99,8% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podała Kofola S.A. "Emitent informuje o podjęciu w dniu 12 października 2015 r. przez walne zgromadzenie Kofola Ceskoslovensko a.s. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego

e-Kancelaria chce pozyskać do 4 mln zł z obligacji na refinansowanie i rozwój

obligacji oraz nabywanie portfeli wierzytelności. "Termin przydziału obligacji został ustalony na 24 lutego 2015 r. (…) Obligacje zostaną wykupione (…) w dniu wykupu, który przypada na 24 lutego 2017 r. (…) Obligacje zostaną zabezpieczone po ich przydziale w formie zastawu

JSW: Postulaty związków oznaczałyby wycofanie się z 517 mln zł oszczędności

, jak pozostali pracownicy JSW to wzrost kosztów pracy o kolejne 110 mln zł. Natomiast każdy dzień strajku to potencjalnie utracone przychody na poziomie ok. 30 mln zł, napisano w komunikacie. "Wycofanie się zarządu z proponowanego programu oszczędnościowego uniemożliwi JSW zrównoważenie

Biomed-Lublin ma umowę na dostawę linii do albuminy dożylnej z Włoch

tym zakresie spółka informowała 10 lipca br. ) "Wartość umowy wynosi 2 754 959,40 euro, co stanowi równowartość ok. 11 318.199,70 zł netto. Termin wykonania przedmiotu umowy został określony na dzień 15 grudnia 2015 roku" – czytamy dalej. Biomed-Lublin zastrzegł w umowie

Polimex sprzeda Molinie nieruchomości łącznie za 17,05 mln zł brutto

automatycznym rozwiązaniu umowy warunkowej z upływem dnia 31 marca 2015 r. włącznie, że jeżeli nie dojdzie do spełnienia się wszystkich warunków określonych powyżej (a kupujący nie zrzeknie się obowiązku ich spełnienia)" - czytamy w obu komunikatach. Polimex podkreśla, że podpisanie tych umów

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Columbus Capital negocjuje połączenie z Columbus Energy. W efekcie ma powstać spółka Columbus Energy, działająca w segmentach OZE i inwestycyjnym. Celem będzie przeniesienie notowań nowego podmiotu na rynek regulowany GPW - podał Columbus Capital w zmodyfikowanej strategii na lata 2015-16. MSP

Pfleiderer Grajewo i Atlantik zawarły umowę w ramach reverse merger Pfleiderera

niepublicznej; (v) sprzedaż przez PSG do Atlantik wszystkich akcji istniejących w posiadaniu PSG po rozliczeniu oferty prywatnej (…) - w tym celu, w dniu 5 października 2015 r. PSG i Atlantik zawarły warunkową umowę sprzedaży pozostałych akcji istniejących (Grajewo SPA)" - czytamy w komunikacie

CE.Rosyjskie banki zaczynają odczuwać skutki dewaluacji rubla

oznaką, że rosyjski rynek kredytu międzybankowego zaczyna zamierać, co w przeszłości było zwiastunem trudności banków. Choć z jednodniowego skoku nie można wysnuwać daleko idących wniosków, ale stopa kredytu międzybankowego będzie dla inwestorów najważniejszym wskaźnikiem w najbliższych dniach"

Prezydent podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym

podpisu elektronicznego. Nowela wydłuża do 90 dni ważność wydanych certyfikatów w przypadku konieczności przeniesienia się do innej jednostki certyfikującej. Doprecyzowane zostały zasady stosowania odstępstw. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 14 dni od ich ogłoszenia.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery