dnia przeniesienia

tm, pap

PE: Przeniesienie rachunku bankowego w 7 dni i "korzyści dla milionów obywateli"

PE: Przeniesienie rachunku bankowego w 7 dni i "korzyści dla milionów obywateli"

Parlament Europejski przyjął we wtorek dyrektywę w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego. Nowe przepisy mają ułatwić założenie i przeniesienie rachunku.

Czarnecki reorganizuje spółki. Efekt uboczny - akcje o 13 proc. w dół

Akcje Getin Holding mocno spadają już trzeci dzień z rzędu. To efekt decyzji o przeniesieniu części majątku do spółki Get Bank SA. Z tego powodu dziś akcje Getinu nie są uwzględniane przy obliczaniu indeksu WIG 20.

Fikcja z szybkim przenoszeniem numeru

Większość operatorów skorzystała z prawnej furtki i nie da nam w najbliższym czasie możliwości przeniesienia numeru komórkowego w jeden dzień.

"Temat dnia Gazety Wyborczej": "Niestety w okolicach trójki" - Paweł Kowal ocenia działalność Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europy

"Temat dnia Gazety Wyborczej": "Niestety w okolicach trójki" - Paweł Kowal ocenia działalność Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europy

Odstąpił od umowy zawartej z Plusem. Operator i tak numer przeniósł

Odstąpił od umowy zawartej z Plusem. Operator i tak numer przeniósł

Pan Edmund na początku grudnia zawarł przez telefon umowę na świadczenie usług telefonicznych z siecią Plus. Umowa dotarła do niego dwa dni później, jednak zawarte w niej były inne warunki, niż zapewniał konsultant. - Miałem płacić 34,99 zł, a na umowie była kwota 79,99 zł - mówi czytelnik

Nadchodzi czas łatwej zmiany operatora

przeze mnie reklamacji muszę czekać kolejne 30 dni na rozpatrzenie wniosku? - żali się Opara. Nie jest wyjątkiem. Z danych zgromadzonych przez Komisje Europejską wynika, że Polska wypada najgorzej na tle wszystkich państw członkowskich pod względem czasu potrzebnego na przeniesienie numeru. Średnia

Słaby debiut Fast Finance na warszawskiej giełdzie

Przy okazji przejścia na rynek regulowany giełdy spółka nie przeprowadzała emisji akcji.Spółka informowała wcześniej, że wejście na GPW związane jest z chęcią zwiększenia płynności akcji i transparentności.Po czterech kwartałach 2009 roku Fast Finance miała 17,3 mln zł przychodów (wzrost o 85 proc.

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

. Trybunał w uzasadnieniu wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. (sygn. akt P 16/08) stwierdził, iż obowiązywanie w okresie odroczenia przepisów przewidujących roszczenia o przeniesienie własności zajmowanych lokali w zamian za symboliczną odpłatność oznacza, że przewidziane w 

UKE: Liczba przeniesionych numerów telefonów kom. to 715,07 tys. w III i IV kw.

Centralną Bazą Danych (PLI CBD) funkcjonalności związanej z wymianą informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach ruchomych, tj. od dnia 26 czerwca 2015 r., za pośrednictwem ww. systemu przeniesione zostały w 2015 r. 717 236 numery" - czytamy w

Uczestnik konkursu nie może uzupełnić pełnomocnictwa

wadliwe ustanowienie pełnomocnika. Późniejsze potwierdzenie pełnomocnictwa do czynności związanych z udziałem w konkursie nie może być uznane za skuteczne wobec terminu na złożenie wniosku, określonego w ogłoszeniu o konkursie. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Spółki Groclinu sprzedały nieruchomości za 14,5 mln zł

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Spółki zależne Groclinu sprzedały nieruchomości firmie Kollamat, podał Groclin. Wartość transakcji została ustalona na 14,5 mln zł netto. "Zarząd Groclin (...) informuje, że w dniu 17 grudnia 2015 r. została podpisana pomiędzy spółkami zależnymi od

Radpol finalizuje proces włączenia Finpol Rohr, oszczędzi 2,5 mln zł rocznie

stanie się to w dniu rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z włączeniem Finpol Rohr w struktury Radpolu wiąże się także przeniesienie zakładu z Warszawy do Kolonii Prawiedniki k. Lublina, gdzie obecnie funkcjonuje zakład Rurgaz. "Dzięki przeniesienie zakładu Finpol Rohr, w 2016

Grodno planuje zadebiutować na GPW 9 października br. po przejściu z NewConnect

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) – Pierwszy dzień notowań akcji Grodna na rynku regulowanym GPW, po przeniesieniu z NewConnect, planowany jest na 9 października 2015 r., podała spółka. "Przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW w Warszawie to realizacja kolejnego celu

KNF zgodziła się na połączenie PKO BP z Nordea Bank Polska

Bank planował wcześniej, że formalnie przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Nordea Bank Polska na PKO BP nastąpi z dniem rejestracji połączenia w KRS, co powinno nastąpić na przełomie III i IV kwartału 2014 r. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami proces integracji banków zakończy zaplanowaną

Vistal przenosi Dział Generalnego Wykonawstwa do spółki zależnej

Warszawa, 27.01.2016 (ISBnews) – Vistal Gdynia przeniesie z dniem 1 lutego br. Dział Generalnego Wykonawstwa do spółki zależnej Vistal Wind Power, podała firma. Zmiana dokonywana jest "w celu skuteczniejszego pozyskiwania oraz zarządzania nowymi kontraktami w zakresie

Cube.ITG przedłuża o 21 dni realizację projektu E-zdrowie dla Mazowsza

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Cube.ITG podpisał aneks do umowy z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim oraz 23 mazowieckimi jednostkami ochrony zdrowia na dostawy i wdrożenia w projekcie "E-zdrowie dla Mazowsza", przedłużając termin realizacji umowy o 21 dni, podała spółka. "

Orion ma przedwstępną umowę nabycia działki w Skawinie za 6 mln zł netto

wielorodzinną, czytamy w komunikacie. Kilka dni temu, podczas uroczystości przejścia spółki na rynek główny GPW z NewConnect, prezes Tadeusz Marszalik informował, że spółka negocjuje zakup gruntów. Dodał, że Orion celuje w działki, które mogą dać 8-15 tys. m2 PUM. Grupa Orion Investment S.A. to powiązane

ING BSK sprzedał 20% udziałów w ING PTE na rzecz NN Continental Europe Holdings

, że w dniu 20 lipca 2015 r., wykonując umowę sprzedaży pakietu 20% akcji ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. ,  z dnia 10 lutego 2015 r., bank przeniósł własność akcji na nabywcę - NN Continental Europe Holdings B.V. (dawniej ING Continental Europe Holdings B.V.)" - czytamy w

Orion Investment wyemitował obligacje serii A na łącznie 10 mln zł

budowy projektów deweloperskich. Ostateczny termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 18 grudnia 2018 roku z możliwością wcześniejszego wykupu obligacji przez spółkę" - czytamy w komunikacie. Grupa Orion Investment S.A. to powiązane kapitałowo firmy deweloperskie z siedzibą w Krakowie. W

Mediacap złożył prospekt do KNF w zw. z emisją akcji przed przejściem na GPW

rynku alternatywnym New Connect od grudnia 2008, a jej obecna kapitalizacja wynosi ok. 40 mln zł. Oferta publiczna i przeniesienie notowań na rynek główny GPW planowane są na Q2/2015, podsumowano. Kilka dni temu akcjonariusze Mediacap zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podjęcia działań związanych

PKP Cargo porozumiało się ze związkami, chce do końca marca zakończyć spór

zbiorowy, zawisły w spółce od 2 lipca 2015 r., podało PKP Cargo. Oznacza to, że strajk planowany na 18 grudnia się nie odbędzie, a spółka zgadza się na zawieszenie zmian organizacyjnych. "Na mocy porozumienia, KKPS zobowiązuje się do nie przeprowadzania akcji strajkowej, planowanej na dzień 18

Tauron uzyskał przeniesienie koncesji na wydobycie węgla w Brzeszczach

Warszawa, 17.12.2015 (ISBnews) - Nowe Brzeszcze Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polska Energia - uzyskała decyzję ministra środowiska o przeniesieniu na nią z dniem 31 grudnia br. koncesji na wydobywanie wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "

Groclin sfinalizował sprzedaż jednostki Wiring & Controls za 50 mln euro

Warszawa, 01.07.2015 (ISBnews) - Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls, poprzez sprzedaż udziałów spółki zależnej

Oferta konsorcjum spółki Cube.IGT najkorzystniejsza w przetargu ŚSM

złożonej przez konsorcjum wynosi 18,8 mln zł. "Zarząd Cube.ITG S.A. informuje, iż w dniu 15 września 2015 roku została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez konsorcjum firm: Data Techno Park Sp. z o.o. - spółka zależna emitenta jako lider konsorcjum oraz spółka Newind Sp. z o.o

Na giełdach surowców uspokojenie po 'czarnym poniedziałku'

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews/ Superfund TFI) - Poniedziałek był na rynkach finansowym dniem absolutnego pogromu strony popytowej. Lawinę zdarzeń zapoczątkowały Chiny, gdzie gwałtownie tąpnął główny indeks szanghajskiej giełdy. Jego dynamiczny spadek pociągnął za sobą indeksy europejskie

ING Bank Śląski otrzyma 82 mln zł dywidendy od ING PTE

przypadająca w 2015 r. na pakiet akcji będący przedmiotem umowy sprzedaży została uwzględniona w ustalonej cenie sprzedaży akcji (całkowita cena 210 mln zł). Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 23 czerwca 2015 r. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia ING PTE kwota dywidendy należna bankowi wynosi 82 mln zł

Związkowcy: 9 listopada strajk w PKP Cargo; Spółka: strajk nie leży w niczyim interesie

. "Strajk będzie miał charakter kroczący. Rozpoczną go pracownicy Śląskiego Zakładu PKP Cargo w Tarnowskich Górach. W kolejnych dniach do protestu będą się przyłączać pozostałe zakłady spółki w całym kraju" - zapowiedział szef kolejarskiej Solidarności Henryk Grymel. Dodał, że w najbliższy

Akcjonariusze DTP zdecydują 29 V o wypłacie dywidendy za 2014 i zaliczki za 2015

wypracowanego zysku w I półroczu 2015 roku (0,08 zł na akcję), wynika z uchwał na walne zwołane na 29 maja. "Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. (dzień dywidendy), ustala się na dzień 30.06.2015

Rosja zakazuje importu polskich konserw rybnych

Na swej stronie internetowej Rossielchoznadzor napisał we wtorek wieczorem, że w dniach od 26 października do 6 listopada 2015 roku planowano inspekcje w polskich przedsiębiorstwach, które eksportują swą produkcję na obszar Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wg tego źródła 25 września do

Fiskus "pokazał" stawki podatku od handlu. Nie ma zaskoczenia

Według pierwotnej propozycji MF stawka podatku od sprzedaży w dni wolne miała wynosić 1,9 proc.; projekt skierowany do konsultacji stanowi, że dla przychodu do wysokości 300 mln w danym miesiącu stawka podatku będzie wynosić 1,3 proc., natomiast dla nadwyżki przychodu ponad 300 mln - 1,9 proc

Walne Medicalgorithmics zdecyduje o wypłacie 1,60 zł dywidendy na akcję 30 VI

Warszawa, 03.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują o przeznaczeniu kwoty 5,528 mln zł na wypłatę dywidendy, co oznacza 1,60 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 30 czerwca. Zarząd spółki zarekomendował ustalenie następujących terminów: a) dnia

Asseco Poland zbyło Insseco do zależnej grupy Sapiens

, przeniesienie praw majątkowych, oraz wybranych projektów wyniesie 34,3 mln zł. Asseco Poland przysługiwać będzie również dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od osiągnięcia przez Insseco, w przeciągu 5 lat, przychodów wyższych niż określonych w dniu transakcji. Przeniesienie własności udziałów, a tym samym

Konsorcjum Toto CG wybrane do budowy podpoznańskiego odcinka S5 za 529 mln zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Wybrane konsorcjum, podobnie jak wszyscy pozostali wszyscy oferenci, zadeklarowało 22 miesięczny termin realizacji zadania od dnia zawarcia umowy i 10 lat gwarancji na wykonane prace. Wcześniej GDDKiA informowała, że połączenie drogi S5 z

Selvita miała 55,5 mln zł przychodów w 2015 r., obecny backlog to 22,3 mln zł

na dzień publikacji raportu wynosi 22,3 mln zł - jest to już o 26% więcej w porównaniu do 17,7 mln zł backlogu przychodów komercyjnych na rok 2015 opublikowanych 19 marca 2015 r., kiedy spółka po raz pierwszy podała stan zakontraktowania na 2015 r." - czytamy dalej. Selvita jest polską firmą

Związki chcą cofnięcia wypowiedzenia porozumienia; Tobiszowski liczy na dialog

chciały o to walczyć czy nie" - skomentował Hutek. Jego zdaniem poniedziałkowe spotkanie powinno przynieść odpowiedź na pytanie, czy zarząd KW "nie pospieszył się z wypowiedzeniem porozumienia". W ubiegłym tygodniu przedstawiciele KW tłumaczyli, że po przeniesieniu kopalń do PGG należy

Medicalgorithmics zmieniło proponowany dzień dywidendy na 7 lipca

Warszawa, 12.06.2015 (ISBnews) - Zarząd Medicalgorithmics zmienił proponowany akcjonariuszom dzień dywidendy na 7 lipca z rekomendowanego wcześniej 30 czerwca, tj. dnia, na który zaplanowano zwyczajne walne zgromadzenie, podała spółka. "Zarząd spółki informuje, że zmiana rekomendowanego

Złoty w czwartek zyskał wobec dolara, euro i franka

"Dziś zyskiwała większość walut naszego regionu, w tym najsilniej polski złoty. Wiązać to jednak należy przede wszystkim z relatywnie większą płynnością rodzimego rynku finansowego, a nie z czynnikami wewnętrznymi - w poprzednich dniach złoty był również liderem, ale osłabienia" - wskazał

Spółka Tauronu z koncesją dla kopalni Brzeszcze

Jak wynika z czwartkowego raportu bieżącego Tauronu, tego dnia koncern uzyskał decyzję ministra środowiska o przeniesieniu z dniem 31 grudnia 2015 r. koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej na spółkę Nowe Brzeszcze Grupa Tauron (NBGT). Pierwotnie koncesja ta

Cięcie OFE zgodne z konstytucją? Wkrótce decyzja TK

Przeniesienie pieniędzy z OFE i marginalizacja funduszy była potrzebna rządowi PO-PSL, żeby obniżyć zadłużenie i oddalić ryzyko przekroczenia przez dług publiczny progu 55 proc. PKB. Przeprowadzone na początku ubiegłego roku przeniesienie 153 mld zł naszych emerytalnych oszczędności z OFE do ZUS

Forte przeniosło prawo do znaków towarowych i nieruchomości do spółki zależnej

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnews) - Fabryka Mebli Forte zawarła umowę ze swoją 100-proc. spółką zależną Antwerp SKA dotyczącą przeniesienia praw do znaków towarowych oraz praw użytkowania wieczystego i własności budynków, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, tytułem

Część Shella przenosi się do Krakowa

osób. Będzie jeszcze więcej. Firma zdecydowała, że przeniesie tu część miejsc pracy z londyńskiego City i centrali w Hadze. Centrum powstało w 2006 roku. Zaczynało od skanowania faktur, ale tego już tu nie ma. Takie proste prace albo wywędrowały gdzie indziej, albo zastąpione zostały przez automaty. A

Medicalgorithmics wypowiedział umowę spółce AMI Monitoring z USA

na terenie USA, podała spółka.  Emitent zdecydował się na opóźnienie publikacji informacji poufnej, gdyż w kontekście trwających od dnia 27 kwietnia 2015 r. negocjacji, co do przejęcia kontroli nad partnerem biznesowym, spółką Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, która na

Rada nadzorcza Admiral Boats zgodziła się na emisje obligacji powyżej 1 mln euro

. bezprospektowej oferty publicznej, podano również. "Zgoda udzielona zarządowi spółki ważna jest do dnia 30 czerwca 2015 roku" - czytamy dalej. Admiral Boats to notowany na NewConnect od 2011 r. producent łodzi. Ma w ofercie ponad 60 modeli. Jednocześnie rozwija działalność w branży kompozytów

"Puls Biznesu": Garstka Polaków zostanie w OFE

uwieść rządowi i przeniesie z OFE do ZUS - komentuje gazeta. Badani byli też pytani do którego z systemów emerytalnych mają większe zaufanie. 37 proc. wskazało ZUS, 12 proc. - OFE, zaś 37 proc. nie ufa żadnemu z nich. 14 proc. stwierdziło: trudno powiedzieć. PBS przeprowadził sondaż w dniach 22-23

DM PKO BP obniżył wycenę GPW do 44,2 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 09.12.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego PKO BP utrzymali rekomendację dla GPW na poziomie "trzymaj" i obniżyli 12-miesięczną cenę docelową do 44,2 zł z 51,6 zł, wynika z raportu datowanego na 1 grudnia. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 41,09 zł. We

Rząd Ukrainy reformuje koncern paliwowy Naftohaz

We wtorek rząd Ukrainy opublikował rozporządzenie o zmianie statutu państwowego koncernu paliwowego Naftohaz. Zgodnie z rozporządzeniem w ciągu 10 dni nadzór nad koncernem od ministerstwa energetyki przejmie ministerstwo rozwoju gospodarczego i handlu. Dłużej, bo do kwietnia 2017 r. zajmie

Kofola CS ogłosiła przymusowy wykup 0,2% akcji spółki Kofola po 57 zł szt.

. Dzień wykupu ustalono na 25 listopada. Pośredniczącym jest Trygon Dom Maklerski. Kofola EeskoSlovensko posiada samodzielnie 26 107 880 akcji stanowiących 99,8015% kapitału zakładowego spółki uprawniających do 99,8015% ogólnej liczby głosów na walnym. 15 października 2015 r. Kofola

Marvipol modyfikuje plany dotyczące wydzielenia segmentu motoryzacyjnego

Warszawa, 03.09.2015 (ISBnews) - Marvipol przeniesie działalność deweloperską na spółkę M Automotive Holding, która następne zmieni nazwę na Marvipol, zaś obecny Marvipol zmieni nazwę na M Automotive Holding i będzie zajmował się działalnością w segmencie motoryzacyjnym, wynika z komunikatu

Boryszew sprzedaje teren na ul. Łuckiej w stolicy za 87,8 mln zł netto

zespołu wielofunkcyjnego. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się stron do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w terminie do dnia 16 grudnia 2015 roku za kwotę 87,8 mln zł netto, podano w komunikacie. "Do istotnych warunków zawieszających umowy należą: (i) prawomocne przeniesienie na odrębną

Netia zawarła ostateczną umowę zakupu TK Telekom od PKP za 221,86 mln zł

Warszawa, 21.07.2015 (ISBnews) - Netia zawarła umowę przyrzeczoną, w ramach której nabyła 100% udziałów TK Telekom od Polskich Kolei Państwowych (PKP) za 221,86 mln zł, podała Netia. "Przedmiotem umowy, będącej przyrzeczoną umową sprzedaży udziałów, jest przeniesienie praw do 769 801

Haitong podniósł rekomendację dla GPW do 'kupuj', obniżył wycenę do 46,8 zł

wynosił 41 zł, zaś w dniu wydania rekomendacji na zamknięciu 40,90 zł. "Analitycy Haitong Banku oczekują, że począwszy od przyszłego roku GPW obniży opłaty za handel akcjami, aby podzielić się z uczestnikami rynku niższym kosztem nadzoru rynku" - czytamy w raporcie. Haitong Bank radzi

W Kancelarii Premiera spotkanie w sprawie sytuacji w górnictwie z udziałem Kopacz

nad tym, by przeniesienie tam kopalni nie oznaczało automatycznie jej likwidacji, ale by umożliwiało wyodrębnienie części produkcyjnej i przeniesienie do spółki prowadzącej regularną działalność wydobywczą. Według rządowego planu do SRK mają trafić kopalnie Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy, Pokój i

Zmiany w Ordynacji podatkowej

zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji. Pozostałe zmianyOrganem podatkowym właściwym miejscowo w sprawie praw i obowiązków podatnika (płatnika, inkasenta), przejętych

Na potęgę zmieniamy sieci komórkowe. Najczęściej przechodzimy do Play

telefonii stacjonarnej możemy czekać maksymalnie dwa tygodnie. Wcześniej przeniesienie numeru kosztowało około 50 zł i trwało średnio 28 dni. Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej zniechęcało to klientów do zmiany operatora. Opłatę zniosła nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, a maksymalny czas na

Spółka Kruka ma umowę zakupu 100% udziałów Presco Investments za maks 217 mln zł

Warszawa, 23.12.2015 (ISBnews) - Secapital, spółka zależna Kruka, zawarła z Presco Investments, spółką zależną Presco Group, umowę nabycia 100% udziałów Presco Investments, podała spółka. Ostateczna cena udziałów zostanie ustalona w dniu zamknięcia i będzie nie wyższa niż 216,8 mln zł. Dzień

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o wypłacie 1,6 zł dywidendy na akcję

zł  tj. 1,6 zł na jedną akcję. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje spółki w liczbie 3 455 526" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 7 lipca 2015 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2015 roku, podano również. Medicalgorithmics odnotowało 14,53 mln

Akcjonariusze Ursusa zdecydowali o emisji do 4,1 mln akcji serii P bez pp

, wynika z uchwał walnego. „Pisemne przyjęcie ofert objęcia akcji serii P oraz podpisanie umów objęcia akcji serii P powinno nastąpić w terminie 4 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały" – czytamy w uchwale. Spółka podawała wcześniej, że podwyższenie kapitału zakładowego spółki

Best sfinalizuje 21 września podział akcji w stosunku 1:4

Warszawa, 16.09.2015 (ISBnews) - Podział akcji Best w stosunku 1 do 4 zostanie dokonany w poniedziałek, 21 września. Kurs odniesienia dla sesji w tym dniu zostanie zatem odpowiednio skorygowany - będzie to kurs zamknięcia z 18 września podzielony przez 4, podała spółka. "W wyniku

BGŻ: Dzień referencyjny w procesie połączenia z BNP Paribas wyznaczony na 7 maja

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Dniem referencyjnym w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) z BNP Paribas Bank Polska, według stanu na który określony zostanie stan własności akcji BNP Paribas Bank Polska podlegających zamianie w związku z połączeniem instytucji, został 7

GPW wykluczyła z obrotu obligacje spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa

postępowania upadłościowego spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku tej spółki zarząd giełdy, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia wykluczyć z dniem

2C Partners przydzieliło obligacje serii I o łącznej wart. nom. ok. 2,6 mln zł

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - 2C Partners przydzieliło 2 595 obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 2,595 mln zł, podała spółka. "Termin wykupu obligacji przypada na dzień 21 października 2017 r. Obligacje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na

Cube.ITG ma umowę w projekcie E-zdrowie dla Mazowsza za 77,5 mln zł

MEZ za łączne wynagrodzenie w kwocie 22,7 mln zł. Podwykonawca zobowiązał się do realizacji obu umów podwykonawczych do dnia 15 listopada 2015 roku" - czytamy dalej. Cube.ITG powstało w 1990 r. Spółka realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem

Akcjonariusze Kino Polska TV zdecydują 23 czerwca o 1 zł dywidendy na akcję

zgromadzenie (...) postanawia zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku w wysokości 14 201 012,75 zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy spółki poprzez wypłatę dywidendy. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przenieść z kapitału zapasowego spółki kwotę 5 620 391,25 zł i

Alumetal rekomenduje wypłatę 1,95 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

ubiegłorocznego zysku netto na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a 25 tys. zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. "Ponadto, zarząd wnioskuje o przeniesienie z części kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku kwoty 27.897.099,59 zł oraz powiększenie o tę kwotę kwoty

Walne Mediacap zdecydowało o działaniach ws. przeniesienia notowań na GPW z NC

spółki do dokonania w okresie do dnia 2 lutego 2018 r. jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 604.700,00 zł to jest w drodze emisji nie więcej niż łącznie 12.094.000 akcji" - czytamy dalej. Pod koniec ub.r. prezes spółki Jacek Olechowski

Akcjonariusze Ursusa zdecydują 7 X o emisji akcji bez prawa poboru

Warszawa, 11.09.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Ursusa zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii P i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, wynika z projektów uchwał na walne w dniu 7 października. "Podwyższenie kapitału

Sigvaris przejmuje 81% akcji Pani Teresa Medica od A. Sobkowiak za 26,26 mln zł

umową inwestycyjną większościowy akcjonariusz zobowiązał się sprzedać inwestorowi i przenieść na niego wszystkie posiadane przez niego akcje spółki, to jest 1 960 000 akcji spółki, stanowiących 81,39% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 85,43% głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w

Sądne dni dla OFE w Trybunale Konstytucyjnym

Mimo że ustawa tnąca OFE została przyjęta przez Parlament w 2013 roku, to Trybunał Konstytucyjny dopiero teraz zajmie się wnioskami Prezydenta i Rzecznika Praw Obywatelskich o sprawdzenie zgodności przeprowadzonych zmian z Konstytucją. Posiedzenie jest zaplanowane na dwa dni. Od wtorku Trybunał

Medicalgorithmics chce przejąć spółkę Medi-Lynx z USA

sfinalizowana do 30 września br. "Medi-Lynx świadczy na terenie USA usługi diagnostyczne w oparciu o opracowany przez spółkę system PocketECG, na podstawie umowy aliansu strategicznego zawartej dnia 11 marca 2014 r. Głównym udziałowcem Medi-Lynx jest Medi-Lynx Monitoring Inc., w której całość udziałów

Ursus ma umowę na dostawy maszyn do Etiopii za 30,7 mln USD

złożyć dodatkowe zamówienie na przedmiot umowy w wysokości do 25% wartości umowy do dnia 30 września 2015 r., zgodnie z ustalonymi w umowie cenami sprzedaży ciągników, przyczep i części zamiennych, podano również. Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla

W Kancelarii Premiera spotkanie ws. sytuacji w górnictwie z udziałem Kopacz

, które zakończyły już wydobycie, zagospodarowaniem majątku likwidowanych kopalń i tworzeniem na bazie ich majątku nowych miejsc pracy. Obecnie trwają prace nad tym, by przeniesienie tam kopalni nie oznaczało automatycznie jej likwidacji, ale by umożliwiało wyodrębnienie części produkcyjnej i

Inspekcja Weterynaryjna: ASF na Ukrainie rozprzestrzenia się

, ale także przy hodowli, a nawet w rzeźniach. Przyjeżdżając z terenów, gdzie występuje wirus, mogą go przenieść do Polski. Respektowaniem zakazu przywozu żywności, w tym kanapek, zajmuje się służba celna. Natomiast do zadań weterynarii należy zabezpieczenie granic przez dzikami. Chore dziki mogą

"Chodźcie do nas!" Burmistrz Londynu apeluje do banków w Europie

Burmistrz Londynu przyznał w poniedziałek, że wiele dużych banków europejskich rozważa przeniesienie swoich siedzib do londyńskiego City w razie uchwalenia przez Unię Europejską jednolitego podatku od transakcji finansowych. Taki podatek zamierza wprowadzić na razie 11 krajów UE: Belgia, Niemcy

Grodno złożyło do KNF prospekt w zw. z planem przejścia na rynek główny GPW

Nadzoru Finansowego. Spółka planuje w br. przenieść notowania na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie bez nowej emisji akcji. Kapitalizacja spółki na dzień 16 lipca br. wyniosła 76,9 mln zł" - czytamy w komunikacie.  W kwietniu br. Grodno sprzedało 1,2 mln akcji w

Selvita ma umowę z duńską firmą na 7 mln zł, swój największy kontrakt usługowy

Warszawa, 14.07.2015 (ISBnews) - Selvita Services - spółka zależna Selvity - zawarła umowę z duńską firmą farmaceutyczną na łączną kwotę ponad 7 mln zł, podała spółka. "Zarząd Selvita S.A. (...) powziął informację o zawarciu w dniu 6 lipca 2015 r. ramowej umowy o współpracy pomiędzy

Sco-Pak wyemituje obligacje serii H o wartości nominalnej do 25 mln zł

oprocentowane według stopy procentowej WIBOR 6M plus marża w skali roku, o terminie wykupu w dniu, w którym upłynie 72 miesiące licząc od dnia ich przydziału subskrybentom i po cenie emisyjnej jednej obligacji równej wartości nominalnej jednej obligacji, podano w komunikacie. "Zarząd emitenta ustalił

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 169,5 mln zł

będzie wynosić 3 mld rubli (169,5 mln zł). Wartość transakcji "obejmuje płatność w gotówce kwoty 2 438 589 000 rubli (z uwzględnieniem zadatku w wysokości 135 600 000 rubli) płatnej w USD według kursu walut Centralnego Banku Rosji z dnia zlecenia przelewu przez kupującego, (przy czym może ona

Ursus ma 65 mln zł kredytu w Pekao na finansowanie umowy w Tanzanii

), podał Ursus. "Udzielony limit kredytowy obowiązuje do dnia 30 grudnia 2016 r. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami emitenta prowadzonymi przez bank, na które będą przekazywane płatności należne emitentowi z tytułu realizacji kontraktu z SUMA JKT, oraz

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

679.410 akcji serii A - poinformował na konferencji Bartosz Boberski, prezes Auxilii. - Kurs akcji Lokum Deweloper na otwarciu w pierwszym dniu notowań na GPW spadł o 16,5 proc. do 10,02 zł. - Kulczyk Investments oraz Kulczyk Holding zbyły cały posiadany 63-proc. pakiet akcji Pekaesu - poinformowały

Szałamacha: podatek od hipermarketów naliczany od obrotów

się już gigantami. Te widełki powodują też, że zupełnie inaczej układa się konkurencja w sektorze: uniemożliwia się, lub przynajmniej utrudnia, przeniesienie tego podatku na konsumentów końcowych. Jeśli giganci działaliby agresywnie, to ryzykują tym, że klienci ze swoją gotówką odpłyną do innej części

CUBE.ITG wykupiło przedterminowo część obligacji serii D o wartości 5 mln zł

. powiększonej o premię w wysokości 1% za wcześniejszy wykup na żądanie emitenta oraz należną a nie zapłaconą kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu, podano również. W ramach serii D przydzielonych zostało w dniu 25 lipca 2013 roku łącznie 10 000 obligacji o wartości nominalnej i cenie

Amica przejmuje brytyjską spółkę dystrybucyjną CDA za 24,3 mln GBP

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Amica podpisała umowę przeniesienia udziałów w brytyjskiej spółce dystrybucyjnej CDA za kwotę 24,3 mln GBP, obejmując 100% jej udziałów oraz środki pieniężne znajdujące się na jej kontach bankowych w kwocie 7 mln GBP, podała spółka. "Spółka zawarła umowę

Trybunał Konstytucyjny ocenia zmiany w systemie emerytalnym dot. OFE

TK rozpoznaje w pełnym 15-osobowym składzie dwa wnioski w tej sprawie - prezydenta i Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozprawa ma potrwać dwa dni. We wtorek strony przedstawią wnioski i TK prawdopodobnie zdąży wysłuchać reprezentanta Sejmu i prokuratora generalnego oraz przedstawicieli rządu. W środę

W przyszłym roku w Krakowie Europejski Kongres Samorządów

Porozumienie w sprawie organizacji Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie podpisali w poniedziałek prezydent miasta Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski. "Propozycja przeniesienia Forum Regionów do Krakowa pojawiła się już parę lat

Tauron ma przedwstępną umowę nabycia KWK Brzeszcze od SRK za 1 zł

Ministra Środowiska o przeniesieniu na rzecz RSG, z dniem nabycia przedmiotu sprzedaży, koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Brzeszcze" oraz innych decyzji z tym związanych. Strony postanowiły także, że niezależnie od warunków wskazanych

Minox może przenieść się na rynek główny GPW z NC najwcześniej za rok

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - Minox rozważa przeniesienie notowań na rynek główny GPW z NewConnect. Według prezesa Tomasz Olszewskiego, mogłoby to stać się najwcześniej w ciągu roku. "Na dzień dzisiejszy nasza kapitalizacja wynosi około 22 mln zł i jest rażąco niedoszacowana. Aby

Akcjonariusze Famuru zdecydują 18 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

spółki postanawia przeznaczyć zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku w kwocie 48 183 717,95 zł, na kapitał zapasowy spółki. Zwyczajne walne zgromadzenie Famur S.A. postanawia o przeniesieniu kwoty 61 000,54 zł, pochodzącej zysku za rok 2014 spółki przejętej

Kerdos ma umowę dot. przejęcia kontroli nad luksemburskim Meng Drogerie+

Warszawa, 01.06.2015 (ISBnews) – Grupa Kerdos zawarła umowę inwestycyjną, regulującą zasady nabycia kolejnych 24,77% udziałów w operatorze jedynej luksemburskiej sieci drogerii - Meng Drogerie+, a finalna umowa przeniesienia własności udziałów będzie zawarta na żądanie Grupy Kerdos

Podatek korzystny dla Biedronki. Akcje właściciela - 6 proc. w górę, traci Alma

, że nowa propozycja podatku jest delikatniejsza niż poprzednia. - Wydaje się korzystna dla największych graczy dyskontowych i supermarketów, gdyż wbrew temu, co mówi ministerstwo, będą oni mogli przenieść koszt na klienta. Najszczęśliwsi mogą czuć się polscy producenci, którzy unikną lawiny oczekiwań

PBG zawarło umowę nabycia 75% PBG oil and gas zgodnie z umową restrukturyzacyjną

nominalnej 15 000,00 zł, stanowiących 75% udziałów w kapitale zakładowym, reprezentujących 75% głosów na zgromadzeniu wspólników POG. Skutek rozporządzający w zakresie przeniesienia własności udziałów nastąpi po ziszczeniu się warunku zawieszającego, tj. uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu

Akcje BGŻ BNP Paribas mają wejść do obrotu na giełdzie 18 maja

;) zarząd GPW podjął uchwałę, (…) zgodnie z którą postanowił wykluczyć z dniem 18 maja 2015 r. z obrotu giełdowego akcje spółki BNP Paribas Bank Polska" - czytamy w komunikacie. W kwietniu br. zgodę na połączenie BGŻ i BNP Paribas Bank Polska przez przeniesienie całego majątku BNP Paribas

Aktywa OFE wzrosły o 3,9% m/m do 161,3 mld zł w kwietniu

roku. Ponadto w ramach suwaka w dniach 9-10 kwietnia OFE przelały na rachunek ZUS blisko 352 mln zł" - czytamy w raporcie. Do poziomu sprzed wprowadzenia reformy emerytalnej w lutym zeszłego roku (polegającej m.in. na przeniesieniu ponad połowy aktywów do ZUS) brakuje 137,3 mld zł, podkreślono

Ursus objął większościowe udziały w nowej spółce Ursus Bus

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Ursus objął 60% akcji w nowo powstałej spółce Ursus Bus, podała spółka. Właścicielem pozostałych 40% akcji została spółka AMZ Kutno. "Zarząd informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2015 r. została zawiązana spółka Ursus Bus S.A. z siedzibą w Lublinie

Polska firma hostingowa w niemieckie ręce. UOKiK zgodził się na przejęcie Home.pl

kilkudziesięciu pytań. Na odpowiedź dał 21 dni. Za brak odpowiedzi lub wprowadzenie urzędników w błąd - możliwość nałożenia ponad 50 mln euro kary. A UOKiK pytał na przykład, jak firmy oceniają "propozycję określenia rynków właściwych jako: krajowego rynku infrastruktury jako usługi; krajowego rynku

Selvita liczy na rozpoczęcie ostatniej fazy przedklinicznej SEL24 w marcu

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) - Selvita liczy na podpisanie w ciągu najbliższych kilku dni umowy z partnerem, która pozwoli na rozpoczęcie ostatniej fazy badań przedklinicznych cząsteczki SEL24 jeszcze w marcu, poinformował prezes spółki Paweł Przewięźlikowski. "Mamy nadzieję, że w

Akcjonariusze Orange zdecydują o wypłacie 0,50 zł dywidendy na akcję 9 kwietnia

;W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie 100 263 066,15 zł stanowiącej różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 0,50 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na dzień dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2014

Ten wielki sterowiec odmieni transport pasażerski? Właśnie otrzymał 2,5 mln euro dotacji

helem, dzięki czemu może przez kilka dni utrzymywać się w powietrzu, zużywając przy tym minimalne ilości paliwa. Natomiast kiedy się porusza, potrzebuje jedynie 30 proc. ilości paliwa zużywanej przez tradycyjne samoloty. Jest wprawdzie od nich dużo wolniejszy, może bowiem lecieć z maksymalną prędkością

Akcjonariusze Alumetalu zdecydują 13 IV o wypłacie 1,95 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Alumetalu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 kwietnia br., o przeznaczeniu łącznie 29,40 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,95 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ. "Postanawia się przenieść z kapitału zapasowego

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

. - Kurs akcji Airway Medix wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 40 proc. do 1,4 zł. - Izo-Blok, który planuje w styczniu przenieść się na rynek główny GPW, liczy że w drugim półroczu roku obrotowego 2014/2015 zwiększy wyniki o około 20 proc. - poinformował Przemysław

PKP Cargo ma ostatnią wymaganą zgodę na przejęcie AWT

spółki. Wcześniej spółka otrzymała zgody od organów w Polsce, Niemczech i na Słowacji. "Zarząd (...) informuje, że w dniu 15 maja 2015 r. spełnił się ostatni z warunków zawieszających (uzyskanie przez spółkę od właściwych organów ochrony konkurencji zgody na koncentrację pomiędzy spółką a

Wind Mobile ustalił przedział cenowy akcji oferowanych na 7,8-9,2 zł

tym ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach) nastąpi najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 10 września. Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane odbędzie się od 10 do 15 września. Planowany termin przydziału to 16 września. Oferującym jest Dom Maklerski BOŚ. Wcześniej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery