dnia przeniesienia

tm, pap

PE: Przeniesienie rachunku bankowego w 7 dni i "korzyści dla milionów obywateli"

PE: Przeniesienie rachunku bankowego w 7 dni i "korzyści dla milionów obywateli"

Parlament Europejski przyjął we wtorek dyrektywę w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego. Nowe przepisy mają ułatwić założenie i przeniesienie rachunku.

Czarnecki reorganizuje spółki. Efekt uboczny - akcje o 13 proc. w dół

Akcje Getin Holding mocno spadają już trzeci dzień z rzędu. To efekt decyzji o przeniesieniu części majątku do spółki Get Bank SA. Z tego powodu dziś akcje Getinu nie są uwzględniane przy obliczaniu indeksu WIG 20.

Fikcja z szybkim przenoszeniem numeru

Większość operatorów skorzystała z prawnej furtki i nie da nam w najbliższym czasie możliwości przeniesienia numeru komórkowego w jeden dzień.

Nadchodzi czas łatwej zmiany operatora

przeze mnie reklamacji muszę czekać kolejne 30 dni na rozpatrzenie wniosku? - żali się Opara. Nie jest wyjątkiem. Z danych zgromadzonych przez Komisje Europejską wynika, że Polska wypada najgorzej na tle wszystkich państw członkowskich pod względem czasu potrzebnego na przeniesienie numeru. Średnia

Słaby debiut Fast Finance na warszawskiej giełdzie

Przy okazji przejścia na rynek regulowany giełdy spółka nie przeprowadzała emisji akcji.Spółka informowała wcześniej, że wejście na GPW związane jest z chęcią zwiększenia płynności akcji i transparentności.Po czterech kwartałach 2009 roku Fast Finance miała 17,3 mln zł przychodów (wzrost o 85 proc.

Nabycie własności mieszkania spółdzielczego na korzystnych zasadach

. Trybunał w uzasadnieniu wyroku z dnia 17 grudnia 2008 r. (sygn. akt P 16/08) stwierdził, iż obowiązywanie w okresie odroczenia przepisów przewidujących roszczenia o przeniesienie własności zajmowanych lokali w zamian za symboliczną odpłatność oznacza, że przewidziane w 

KNF zgodziła się na połączenie PKO BP z Nordea Bank Polska

Bank planował wcześniej, że formalnie przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Nordea Bank Polska na PKO BP nastąpi z dniem rejestracji połączenia w KRS, co powinno nastąpić na przełomie III i IV kwartału 2014 r. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami proces integracji banków zakończy zaplanowaną

Uczestnik konkursu nie może uzupełnić pełnomocnictwa

ustanowienie pełnomocnika. Późniejsze potwierdzenie pełnomocnictwa do czynności związanych z udziałem w konkursie nie może być uznane za skuteczne wobec terminu na złożenie wniosku, określonego w ogłoszeniu o konkursie. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Spełniono dwa warunki zawieszające nabycie Evciler przez Elemental Holding

Warszawa, 16.12.2014 (ISBnews) - Spełnione zostały dwa warunki zawieszające nabycia przez Elemental Holding 51% akcji Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret za 11 mln USD, poinformowała spółka. Dotyczą one przeniesienia własności nieruchomości na spółkę. "Zarząd

Giełda zawiesi obrót akcjami Fast Finance od 25XI do 8XII wz. ze scaleniem

scalenia akcji w dniu 8 grudnia 2014 roku zarejestrowanych w KDPW w liczbie 55.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda w stosunku 4:1. Fast Finance, spółka działająca w branży obrotu wierzytelnościami jest obecna na rynku od 2004 roku. W maju 2008 roku spółka debiutowała na New Connect, a 30

Cube.ITG: Dzień referenc. w scalaniu akcji: 14 XI, koniec procesu w tym miesiącu

Warszawa, 31.10.2014 (ISBnews) - Zarząd Cube.ITG wyznaczył na 14 listopada br. dzień referencyjny w procesie scalenia akcji notowanych na GPW. Cube.ITG chce, by pierwsze notowanie akcji scalonych w stosunku 1:10 miało miejsce jeszcze w listopadzie 2014 r., podała spółka. Kolejnym etapem

Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o przeniesieniu notowań na GPW

Warszawa, 30.06.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze notowanej na NewConnect APS Energia podjęli uchwałę o przeniesieniu notowań spółki na rynek główny GPW. Zmiana rynku notowań powinna nastąpić jesienią br., poinformował agencję ISBnews prezes Piotr Szewczyk. "APS Energia podjęło też uchwałę

Aviva Int. Insurance wykonała opcję zakupu 17% dwóch spółek BZ WBK-Aviva

dniu 18 września 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Aviva International Insurance Limited o wykonaniu przez AVIVA opcji nabycia 17% akcji spółek BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A (transakcja przeniesienia przez bank)"

Cube.ITG ma warunkową umowę przejęcia spółki RightSoft

% udziałów w RightSoft. Transakcja sprzedaży udziałów wraz z przeniesieniem ich własności ma dojść do skutku w dniu 29 kwietnia 2015 r., (…). Cena nabycia ww. udziałów wynosi 6 mln zł pod warunkiem, że RightSoft osiągnie w roku obrotowym 2014 zysk netto w wysokości określonej w umowie 1. W przypadku

Spółka zależna wypłaciła W Investments 36,4 mln zł dywidendy w gotówce i akcjach

zostanie wypłacona w formie pieniężnej, natomiast kwota 25.449.283,46 zł poprzez przeniesienie na spółkę akcji posiadanych przez spółkę zależną w spółkach publicznych (m.in. akcje Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w liczbie 14.698.362 sztuk). Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu

KNF nakazuje przeniesienie aktywów klientów DM IDMSA do DM PKO BP

Warszawa, 03.06.2014 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję nakazującą przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów Domu Maklerskiego IDM SA oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków do  Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego

"Puls Biznesu": Garstka Polaków zostanie w OFE

rządowi i przeniesie z OFE do ZUS - komentuje gazeta. Badani byli też pytani do którego z systemów emerytalnych mają większe zaufanie. 37 proc. wskazało ZUS, 12 proc. - OFE, zaś 37 proc. nie ufa żadnemu z nich. 14 proc. stwierdziło: trudno powiedzieć. PBS przeprowadził sondaż w dniach 22-23 czerwca na

PZU kupiło dwie spółki medyczne od Grupy PKN Orlen łącznie za ok. 46 mln zł

podpisane 8 kwietnia, zaś przeniesienie udziałów nastąpiło 8 maja w przypadku Orlen Medica i 12 maja w przypadku Prof-med, podało PZU w raporcie kwartalnym. "Cena może podlegać korekcie w zależności od różnicy pomiędzy zobowiązaniami finansowymi a gotówką posiadaną przez Orlen Medica na dzień

GPW zawiesiła notowania Cube.ITG w zw. ze scaleniem akcji

(...) postanawia zawiesić obrót akcjami spółki Cube.ITG S.A., oznaczonymi kodem „PLMCINT00013", od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 24 listopada 2014 r. (włącznie)" - czytamy w komunikacie. W efekcie decyzji  zlecenia maklerskie na akcje spółki przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do

Grupa MNI ma ugodę z Orange Polska ws. współpracy w sieciach stacjonarnych

Usług S.A. o wartości 10,30 mln zł netto. Tego samego dnia zawarto umowę o przeniesieniu własności takich aktywów. W skład Grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo

Medicalgorithmics przeniesie się na rynek główny GPW z NC 3 lutego

Warszawa, 28.01.2014 (ISBnews) - Spółka Medicalgorithmics przeniesie się z NewConnect na rynek główny GPW 3 lutego, podała giełda. Spółka wprowadzi do obrotu akcje seriii A,B,C i D. "Zarząd Giełdy postanawia: wprowadzić z dniem 3 lutego 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na

Akcjonariusze Mabionu zdecydowali o emisji do 790 tys. akcji serii K bez pp

;) skierowanej do: klientów profesjonalnych (…) lub (ii) inwestorów, z których każdy nabędzie akcje serii K o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000 euro. (…) Umowy o objęcie akcji serii K zostaną zawarte do dnia 30 września 2014 r." - podano w

Na potęgę zmieniamy sieci komórkowe. Najczęściej przechodzimy do Play

Na potęgę zmieniamy sieci komórkowe. Najczęściej przechodzimy do Play

telefonii stacjonarnej możemy czekać maksymalnie dwa tygodnie. Wcześniej przeniesienie numeru kosztowało około 50 zł i trwało średnio 28 dni. Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej zniechęcało to klientów do zmiany operatora. Opłatę zniosła nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego, a maksymalny czas na

W przyszłym roku w Krakowie Europejski Kongres Samorządów

Porozumienie w sprawie organizacji Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie podpisali w poniedziałek prezydent miasta Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski. "Propozycja przeniesienia Forum Regionów do Krakowa pojawiła się już parę lat

"Chodźcie do nas!" Burmistrz Londynu apeluje do banków w Europie

Burmistrz Londynu przyznał w poniedziałek, że wiele dużych banków europejskich rozważa przeniesienie swoich siedzib do londyńskiego City w razie uchwalenia przez Unię Europejską jednolitego podatku od transakcji finansowych. Taki podatek zamierza wprowadzić na razie 11 krajów UE: Belgia, Niemcy

GDDKiA podpisała umowę na budowę obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego

drogi ekspresowej, węzeł drogowy i 15 obiektów inżynierskich. Wykonawca ma 24 miesiące od dnia rozpoczęcia prac na realizację zadania. Budowa jest kontynuacją I etapu obwodnicy, która została udostępniona kierowcom pod koniec 2009 r. "Dzięki wybudowaniu II etapu obwodnicy przeniesie się na nią

Obligacje e-Kancelarii zadebiutują na Catalyst w poniedziałek

której dzień 10.02.2014 r. został określony jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 2.280 obligacji na okaziciela serii P spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A., o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda" - głosi komunikat. E-Kancelaria Grupa Prawno

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

. - Kurs akcji Airway Medix wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 40 proc. do 1,4 zł. - Izo-Blok, który planuje w styczniu przenieść się na rynek główny GPW, liczy że w drugim półroczu roku obrotowego 2014/2015 zwiększy wyniki o około 20 proc. - poinformował Przemysław

Obligacje serii G Fast Finance o wartości 8,6 mln zł zadebiutowały na Catalyst

Warszawa, 28.03.2014 (ISBnews) - Obligacje serii G Fast Finance o wartości nominalnej 8,6 mln zł zadebiutowały dziś na Catalyst, podała spółka "Pierwszym dniem notowania wyżej wymienionych obligacji emitenta będzie dzień 28 marca 2014 roku. Na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę

Kopahaus planuje przejść na rynek główny GPW

;Zarząd Korporacji Budowlanej Kopahaus informuje, iż w dniu 26 lutego 2014 roku podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac związanych z przeniesieniem notowań walorów spółki z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie. W ramach powyższych

CE.Rosyjskie banki zaczynają odczuwać skutki dewaluacji rubla

oznaką, że rosyjski rynek kredytu międzybankowego zaczyna zamierać, co w przeszłości było zwiastunem trudności banków. Choć z jednodniowego skoku nie można wysnuwać daleko idących wniosków, ale stopa kredytu międzybankowego będzie dla inwestorów najważniejszym wskaźnikiem w najbliższych dniach"

Spółka Biotonu sfinalizowała sprzedaż udziałów w SciGen BioPharma za 7 mln USD

, podał Bioton. "Spółka informuje, że w dniu 07.10.2014 r. nastąpiło zamknięcie transakcji, tj. przeniesienie udziałów na nabywcę za zapłaconą cenę w wysokości 7.000.000,00 USD" - głosi komunikat. Pod koniec ubiegłego tygodnia Bioton informował o spełnieniu się warunków zawieszających

Prezydent podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym

podpisu elektronicznego. Nowela wydłuża do 90 dni ważność wydanych certyfikatów w przypadku konieczności przeniesienia się do innej jednostki certyfikującej. Doprecyzowane zostały zasady stosowania odstępstw. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 14 dni od ich ogłoszenia.

GIW: mało prawdopodobne zakażone zboże z miejsc gdzie wystąpił wirus ASF

Rzetelnych informacji na temat tego, czy możliwe jest, że wirus ASF może się rozprzestrzeniać w kukurydzy pochodzącej ze strefy gdzie wystąpił ASF, domagała się w ostatnich dniach Podlaska Izba Rolnicza po tym, gdy pojawiły się informacje o tym, że taka możliwość istnieje. Jak dotąd w Polsce wirus

Akcjonariusze Kino Polska zdecydują 30 VI o wypłacie 0,45 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 05.06.2014 (ISBnews) – Akcjonariusze Kino Polska zdecydują o przeznaczeniu łącznie 6,22 mln zł na dywidendę, co daje 0,45 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 czerwca. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przenieść z kapitału zapasowego

Parlament Europejski odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec KE

Zjednoczonego Królestwa (UKIP). Pod wnioskiem podpisało się w sumie 76 europosłów z tej frakcji oraz niezrzeszonych. Na nowego szefa Komisji Europejskiej spadły w zaledwie piątym dniu urzędowania wyniki międzynarodowego śledztwa dziennikarskiego ukazujące Luksemburg jako szczególnie hojny raj podatkowy w samym

PCC Exol rozpocznie produkcję na Filipinach

kolejne 5 lat (...)" - czytamy w komunikacie. Wartość umowy wynosi ok. 26,5 mln USD, tj. ok 80,9 mln zł  (na dzień 26 lutego 2014), w tym koszt dzierżawy oraz przewidywanych nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych, podano także. Przeznaczeniem nieruchomości będzie wytwarzanie

Marvipol zdecydował o wydzieleniu segmentu motoryzacyjnego

. informuje, że w dniu 28 listopada 2014 r. zarząd podjął uchwałę o podjęciu prac nad podziałem Marvipol S.A. (spółka dzielona) przez wydzielenie. Podział spółki dzielonej nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie), w drodze przeniesienia części majątku spółki dzielonej w

Majątek za dożywocie. Notariusz podpowie, jak to zrobić bezpiecznie

To już piąta edycja ogólnopolskiej akcji organizowanej przez notariuszy. - Naszą akcję wzorujemy na rozwiązaniu stosowanym przez notariuszy francuskich. W czasie dnia otwartego będzie można uzyskać bezpłatne informacje o tym, jak zarządzać swoim majątkiem, by zapewnić sobie wygodną późną dorosłość

ZPC Otmuchów zamyka zakład w Gorzyczkach, zwolni ok. 80 pracowników

dniu 18 marca 2014 roku zarząd podjął uchwałę o zamiarze połączenia spółek ZPC Otmuchów S.A. oraz Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. "Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na emitenta (łączenie się przez przejęcie). (...) Dzięki konsolidacji zakładów oraz

PGNiG Obrót Detaliczny zostało członkiem TGE

nowelizacji Ustawy Prawo energetyczne i zawarciu w niej zapisu o tzw. sukcesji generalnej, PGNiG uzyskało możliwość automatycznego przeniesienia umów z odbiorcami na spółkę obrotu detalicznego. Zmiana organizacyjna wewnątrz spółki polega na rozdzieleniu sprzedaży detalicznej gazu od hurtowej i jednoczesnym

Konsorcjum Mota-Engil ma umowę na II etap obwodnicy Ostrowa Wlkp.

Autostrad. Umowa opiewa na kwotę ponad 284 mln zł brutto. "Poznański Oddział GDDKiA podpisał dziś umowę na budowę II etapu obwodnicy Ostrowa Wlkp. Wykonawca firma Mota-Engil Central Europe S.A. i Mota-Engil, Engenharia e Construcao S.A. ma 24 miesiące od dnia rozpoczęcia prac na realizację zadania

MAN przenosi produkcję autobusów turystycznych do Turcji

miejsca pracy, bo dostaną inne oferty - mówi Jan Seweryn, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w starachowickich zakładach. Dodaje, że chodzi o mniej więcej 55 osób. Jak to się stało? Kilka dni temu koncern MAN poinformował, że przeniesie produkcję autobusów turystycznych ze swojej niemieckiej

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o rolnictwie ekologicznym

do 90 dni ważność wydanych certyfikatów w przypadku konieczności przeniesienia się do innej jednostki certyfikującej. Doprecyzowane zostały zasady stosowania odstępstw. Nowelizacja upraszcza przekazywanie przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno

Getin Holding kupi VB Leasing Polska i VB Leasing Romania za ok. 163 mln zł

Finansowania może ulec zmianie w czasie do dnia przeniesienia tytułu do akcji VBL PL i VBL RO na Getin Holding. "Emitent szacuje, że cena za akcje VBL PL, według danych na dzień sporządzenia niniejszego raportu, wyniesie około 111 mln zł, natomiast ostateczna cena za akcje VBL PL zostanie ustalona jako

Miejskie autobusy zamiast luksusowych? MAN odjeżdża, ale uspokaja

miejsca pracy, bo dostaną inne oferty - mówi Jan Seweryn, przewodniczący NSZZ "Solidarność" w starachowickich zakładach. Dodaje, że chodzi o około 55 osób. Z Niemiec też do Turcji To nie zaskoczenie, bo kilka dni temu koncern MAN poinformował, że z niemieckiego Plauen przeniesie do fabryki w

LPP o sprawie podatków: ich przeniesienie na Cypr to korzyść dla klienta

dnia Gothals przeniosła znaki towarowe dalej do Jaradi Limited - to już spółka prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich z siedzibą w Dubaju. Obie wymienione zagraniczne spółki formalnie należą do LPP. Znaki towarowe warte są majątek. Rzeczoznawca przy okazji tej transakcji wycenił je na 510 mln zł. Znaki

Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu 169,62 mln zł na dywidendę

siedzibą w Gdańsku informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 23 czerwca 2014 roku podjęło uchwałę nr 20 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2013 w kwocie 394.575.034,73 zł w następujący sposób

ZWG i Bumech łączą się, parytet wymiany akcji ustalony na 1:2

Warszawa, 20.05.2014 (ISBnews) - Bumech połączy się z ZWG przez przeniesienie całego majątku ZWG na Bumech w zamian za akcje, które zostaną wydane akcjonariuszom ZWG, podała spółka. Za każdą akcję posiadaną przez akcjonariusza ZWG zostaną wydane 2 akcje Bumechu nowej emisji. "W wyniku

Vindexus płaci odsetki od obligacji, komornik przejął środki na koncie DM IDMSA

Warszawa, 22.05.2014 (ISBnews) - Vindexus przekazał do obsługującego go Domu Maklerskiego IDMSA środki na wypłatę odsetek dla obligatariuszy, ale komornik zajął je na kontach DM IDMSA, poinformował prezes Jerzy Kulesza. Według niego, spółka pracuje obecnie nad przeniesieniem swoich kont do

Work Service zarejestrowało w Niemczech spółkę j-v z Fiege Logistik

Service GP GmbH jako komplementariusza. "Zawarcie umowy spółki holdingowej stanowiło wykonanie zobowiązania z zawartej umowy ramowej pomiędzy emitentem, Work Service SPV oraz Fiege z dnia 26 lutego 2014 roku" - czytamy w komunikacie. Kapitał zakładowy spółki holdingowej wynosi 100.000 euro

Gracze z Londyńskiej Giełdy Metali przeniosą się do Hongkongu?

rozumieniem prawa". Prezes giełdy nie mówił nic o przenosinach w miejsca nieobjęte rozporządzeniem EMIR. Takie pomysły przewijają się jednak wśród pracujących na giełdzie brokerów. Oczywiście taka zmiana nie nastąpi z dnia na dzień - w kuluarach mówi się o okresie do dziesięciu lat. Logicznym posunięciem

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

. "Prospekt na dzień dzisiejszy jest skończony, na dniach będziemy go składać w KNF. Szacujemy, że prace KNF mogą potrwać dwa miesiące i uda nam się przenieść notowania na rynek główny GPW jeszcze w tym roku" - powiedział na środowej konferencji Skrzydlak. "Przeniesienia nie będzie wiązało

Tak zwalnia TVP. Praca w spółce, a potem mniejsza odprawa

- tłumaczył później rzecznik TVP. Drugi przetarg wygrała warszawska firma LeasingTeam. I od razu zaczęto przygotowania do przejęcia pracowników przez nowego pracodawcę. Powstały listy osób do przeniesienia, powołano komisję do wyłonienia tych, którzy mają pozostać w TVP jako koordynatorzy - tych "

Komputronik szykuje się do zwiększenia sprzedaży, wynajął 10 tys. m2 magazynu

. Umowa została podpisana na 5 lat z możliwością jej przedłużenia o kolejne 5 lat. Powierzchnia zostanie wybudowana w systemie "built-to-suit", czyli zgodnie z wymaganiami Komputronika. Planowane oddanie do użytku powierzchni to luty 2015 r. Komputronik zamierza przenieść do nowo wynajętego

Soda Polska Ciech chce zwolnić 155 pracowników w ramach zwolnień grupowych

Warszawa, 28.07.2014 (ISBnews) - Soda Polska Ciech, spółka zależna Ciechu, zawiadomiła organizacje związkowe o konieczności dokonania zwolnień grupowych, podał Ciech. Zamierza dokonać zwolnień do 155 pracowników do dnia 31 maja 2015 roku. Według komunikatu, decyzja wynika z potrzeby

Przepisy o odwróconym kredycie hipotecznym uchwalone

nastąpi jednorazowo albo w ratach, przez okres i w wysokości określonych w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kredytobiorcy.Prawa kredytobiorcyNa 7 dni przed podpisaniem umowy odwróconego kredytu hipotecznego bank będzie zobowiązany dostarczyć kredytobiorcy

Getin Holding ma przedwstępną umowę sprzedaży banku na Białorusi

banku, b) spłaty przez bank, do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, uzyskanych pożyczek podporządkowanych, podano także. Getin podał, że przeniesienie własności akcji nastąpi za pośrednictwem profesjonalnego uczestnika rynku papierów wartościowych Republiki Białoruś na podstawie przyrzeczonych umów

Przejęcie po 16% akcji 2 ubezpieczycieli Aviva zwiększy zysk BZ WBK o 336 mln zł

Warszawa, 23.12.2013 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK sfinalizował przejęcie po 16% akcji BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych, zwiększając swój stan posiadania do 66% kapitału obu spółek, podał bank. BZ WBK szacuje, że przeniesienie tych

Senat. wniosek o odrzucenie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym

, uzasadniając wniosek o odrzucenie ustawy. Zaznaczył, że proponowana w ustawie umowa jest umową o przeniesieniu własności nieruchomości, a nie umową kredytową. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabela Leszczyna, która reprezentowała stanowisko rządu zaznaczyła, że w ustawie chodzi o umowę kredytu, w

Ursus rozpoczął realizację dostaw ciągników do Etiopii

odbiorcy 3.000 ciągników w formie SKD i CKD, partiami w dwóch fazach (każda faza po 1.500 sztuk). Ursus wcześniej podawał, że łączna wartość umowy ustalona na dzień jej zawarcia wynosi 90 mln USD, a realizacja umowy będzie miała znaczący wpływ na wyniki finansowe grupy w latach 2014-2015. Według

Tell pozytywnie zakończył due diligence Cursor i Divante

Warszawa, 09.12.2014 (ISBnews) - Tell pozytywnie zakończył due diligence Cursor i Divante, co było jednym z warunków umowy inwestycyjnej z OEX na przejęcie pakietu 100% akcji spółki Cursor i 51,03% udziałów spółki Divante, podał Tell. "Zarząd Tell S.A. (...) informuje, że dnia 9 grudnia

McDonald's uciekł z Krymu, więc na jego miejsce wchodzi... Rusburger

być całkowite. "McDonald's pomoże pracownikom w przeniesieniu na kontynentalną część Ukrainy, zachowując te same stanowiska i pensje. Pokryje też koszt podróży pracownikom i ich rodzinom" - napisano w komunikacie. I chyba prędko nowych lokali na Krymie fastfoodowy gigant nie otworzy. Zresztą

Cinema City połączyła się z Cineworld Group, zmieniła nazwę na Global City Hold.

Amsterdamie (...) niniejszym ogłasza, że wczoraj, w dniu 27 lutego 2014 roku, po spełnieniu lub zniesieniu wszystkich warunków, nastąpiło zamknięcie umowy połączenia zawartej pomiędzy spółką a Cineworld Group Plc w dniu 10 stycznia 2014 roku" - głosi komunikat. W poniedziałek akcjonariusze Cinema City

Sąd wyznaczył nadzorcę sądowego dla DM IDMSA

Warszawa, 20.06.2014 (ISBnews) - Krakowski sąd wyznaczył  tymczasowego nadzorcę sądowego dla Domu Maklerskiego IDMSA, podała spółka.    "Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 17 czerwca 2014 roku powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy

Po czwartkowych emocjach, dzisiejsza sesja na rynku FX zapowiada się spokojnie

narzekać nie mogli. W piątek brak będzie na rynku inwestorów amerykańskich ze względu na obchodzony tam Dzień Niepodległości. Pierwszym z oczekiwanych wydarzeń było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego a zwłaszcza konferencja Prezesa Draghiego. EBC zgodnie z oczekiwaniami pozostawiła podstawowe

Grecja: koniec z "urlopem komputerowym"

W piątek grecki rząd ogłosił, że zlikwiduje tzw. komputerowe wolne, do którego mieli prawo urzędnicy pracujący dziennie przed komputerem powyżej pięciu godzin. Tylko za to przysługiwało im sześć dodatkowych dni wolnych od pracy. Oczywiście był to urlop płatny. Jak napisał "The Wall Street

GPW wznawia od dziś obrót akcjami DM IDMSA

Warszawa, 05.06.2014 (ISBnews) - GPW wznawia od czwartku notowania akcji DM IDMSA, podała giełda. Obrót akcjami został zawieszony 20 maja br. na miesiąc. "Wznowienie obrotu akcjami tej spółki oznaczonymi kodem 'PLIDMSA00044' nastąpi od sesji giełdowej w dniu 5 czerwca" - czytamy w

Akcjonariusze Banku BGŻ i Rabobank Polska zdecydowali o połączeniu

roku, poinformował bank. Od dnia rejestracji połączenia banki staną się jednym podmiotem i będą działać pod nazwą i logo - Bank BGŻ. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Rabobank Polska na rzecz Banku BGŻ. W wyniku fuzji Banku BGŻ z Rabobank Polska

Getin Holding sprzeda Idea Bankowi 3,59 mln akcji Open Finance za 45,56 mln zł

sprzedaży akcji jest pozyskanie środków na realizację celów strategicznych grupy Getin Holding.  „Przeniesienie akcji oraz zapłata ceny za akcje nastąpi w dniu ustalonym przez strony w porozumieniu z Noble Securities, nie później niż 2 czerwca 2014 r." – podano w komunikacie

Sejm za ułatwieniami dla rolników ekologicznych

ona ponadto do 90 dni ważność wydanych certyfikatów w przypadku konieczności przeniesienia się do innej jednostki certyfikującej. Doprecyzowane zostały zasady stosowania odstępstw. Nowelizacja wprowadza uproszczenia związane z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości

TP SA, PTK Centertel i Orange Polska sp. z o.o. połączyły się w Orange Polska SA

zgromadzenia TPSA z 7 listopada 2013 roku. "Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółek Polska Telefonia Komórkowa - Centertel spółka z o.o. oraz Orange Polska spółka z o.o. na spółkę Telekomunikacja Polska S.A. jako

BPS nie akceptuje propozycji Ganta, czeka na zgodne z jego oczekiwaniami do 15 V

propozycje układowe. Deweloper proponuje m.in. umorzenie odsetek za okres od dnia ogłoszenia upadłości i restrukturyzację łącznej sumy wierzytelności w poszczególnych grupach wierzycieli, w tym m.in. spłatę sumy wierzytelności poprzez przeniesienie na wierzycieli certyfikatów inwestycyjnych w Wierzycielskim

Akcjonariusze Ursusa zdecydowali o emisji do 15 mln akcji dla Pol-Mot Holding

serii 1" - czytamy w uchwale. Cena emisyjna akcji serii O będzie wynosiła 2 zł. Objęcie nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2015 r., podano również. Według wcześniejszych informacji, oferta zostanie skierowana do Pol-Mot Holding. W opinii zarządu spółki, emisja i pozbawienie prawa poboru

BZ WBK spodziewa się kilkunastu mln zł synergii w 2015 r. z konsolidacji DM

. Kilka dni temu BZ WBK informował, że dokonał podziału Domu Maklerskiego BZ WBK poprzez przeniesienie części majątku domu maklerskiego do banku wraz z całą działalnością maklerską. Pozostała część majątku DM BZ WBK zostanie przeniesiona do nowej spółki - Giełdokracja sp. Z o.o., która będzie prowadzić

Mo-Bruk wyemituje 2-letnie obligacje o wartości nominalnej 20 mln zł

miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane. Obligacje zostaną zabezpieczone po dniu emisji hipoteką na jednej z działek należących do emitenta oraz zastawem na zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych oraz Spalarnię odpadów niebezpiecznych w

ADV planuje przejść na rynek główny GPW do 2011 r., złożyła prospekt do KNF

Warszawa, 03.12.2010 (ISB) – Grupa ADV, która zamierza przenieść notowania swoich akcji z NewConnect na rynek główny GPW do 2011 roku, złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformowała spółka w piątek "Zarząd spółki Grupa ADV SA w

WZ Cube.ITG 14 VIII upoważni zarząd do emisji akcji w ramach kapitału docelowego

Warszawa, 18.07.2014 (ISBnews) – Akcjonariusze Cube.ITG zdecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 2,32 mln nowych akcji kolejnych serii w ramach kapitału docelowego, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień

Zwolnienia w spółce Kulczyka. Do 155 osób bez pracy w Soda Polska Ciech

, przeniesieniu pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych spółki zależnej) w celu optymalizacji czasu pracy i zwiększenia efektywności oraz w konsekwencji oczekiwanej przez spółkę zależną redukcji kosztów działalności w obszarze kosztów pracy" - czytamy w komunikacie. Organika wybroniła się

Wybierzesz OFE i chcesz zmienić fundusz? To nie takie proste

- powiedział prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk podczas spotkania z dziennikarzami. Dlatego na podstawie złożonego oświadczenia ZUS nie ma prawa automatycznie przenieść przyszłego emeryta z jednego funduszu do drugiego. Derdziuk zwracał na to uwagę podczas konsultacji projektu ustawy

Zostajesz w OFE? Będziesz mógł zmienić fundusz

opracował wzór deklaracji o chęci pozostania w OFE lub przeniesienia do ZUS. Ale deklaracja ma taką formę, że pozwala od razu zmienić fundusz emerytalny. Wypełniając formularz, musimy wpisać swoje dane, PESEL, a następnie zaznaczyć, czy chcemy, aby nasze przyszłe składki były kierowane do OFE, którego

GPW wykluczyła DM IDMSA z działalności na giełdzie i w alternatywnym obrocie

Warszawa, 26.06.2014 (ISBnews) - Zarząd giełdy postanowił wykluczyć z dniem 1 lipca 2014 r. dotychczasowego członka giełdy Dom Maklerski IDM z działalności na giełdzie oraz w alternatywnym systemie obrotu, podała giełda. "Na podstawie § 78 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy oraz §

Pietrewicz: los górników z kopalni Kazimierz-Juliusz - niezagrożony

27.09. Katowice (PAP) - Los górników z kopalni Kazimierz-Juliusz nie jest zagrożony - zapewnił w Warszawie wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz. Wiceminister w sobotę będzie rozmawiać z górnikami, którzy po czterech dniach podziemnego protestu wyjechali na powierzchnię. Jak poinformował szef

SKOK-i pokażą, jak zbuntować się przeciwko bankom?

finansowe. Pod koniec 2011 r. Bank of America czy Citibank podniosły o kilka dolarów miesięczne opłaty za korzystanie z kart debetowych. 27-letnia wówczas Kristen Christian postanowiła zaprotestować. Na Facebooku założyła stronę "Dzień zmiany banku", namawiając Amerykanów, by do 5 listopada 2011 r

Analiza: w tym roku sieć zmieniło ok. 780 tys. użytkowników komórek

kilkadziesiąt numerów. Od początku lipca 2009 r., zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, przenoszenie numeru telefonu komórkowego jest bezpłatne i powinno trwać jeden dzień. W przypadku telefonii stacjonarnej może trwać maksymalnie dwa tygodnie. Wcześniej przeniesienie numeru kosztowało około 50 zł

Prezydent podpisał ustawę przedłużająca wsparcie dla kogeneracji do 2019 r.

;Celem ustawy jest przedłużenie do dnia 30 czerwca 2019 r. systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej i ciepła we wszystkich rodzajach jednostek wysokosprawnej kogeneracji, tj. opalanych paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW, opalanych metanem lub

Gant złożył w sądzie zmodyfikowane propozycje układowe

Warszawa, 03.04.2014 (ISBnews) – Gant Development złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych zmodyfikowane propozycje układowe, podała spółka. Deweloper proponuje m.in. umorzenie odsetek za okres od dnia

Ryanair uruchomi 7 nowych tras z Modlina, da pracę w sumie 2,5 tys. osób

. Pozwoli to m. in. na podróż do Wrocławia, Gdańska oraz Brukseli w ciągu jednego dnia. "Obecnie poszukujemy ok. 200 pracowników, a po uruchomieniu nowych połączeń oraz bazy liczba zatrudnionych w Modlinie wzrośnie do 2,5 tys. Będą oni obsługiwać 2,5 mln pasażerów rocznie" - podkreśliła

Colian zmienił nazwę na Colian Holding; Jutrzenka na Colian sp. z o.o.

; - powiedział prezes Jan Kolański, cytowany w komunikacie. Spółka wyjaśnia, że z dniem 30 czerwca Firma Cukiernicza Solidarność połączy się Colian sp. z o.o. Scalenie obu spółek nastąpi poprzez przeniesienie majątku spółki FC Solidarność do Colian. Kapitał zakładowy Colian powiększy się do 871.156.000 zł

Kierowcy odetchną. Autostrada znowu będzie przejezdna

To z powodu tej dziury drogowcy remontujący wiadukt na zakopiance w Opatkowicach musieli przenieść się z pracami na autostradę. Kierowcy grzęźli w korkach, bo zamiast trzech pasów, przejezdny był tylko jeden.Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że od środy w pełni przejezdna

Elektrownia chce wykupić sąsiadów. To koniec konfliktu?

Pierwsze spotkanie rozpocznie się już dzisiaj. To reakcja na pismo, które w imieniu mieszkańców przygotował wójt gminy Dobrzeń Wielki. - Mieszkańcy nie widzą możliwości życia po rozbudowie, czyli powstaniu bloków 5 i 6. Większość chce się przenieść poza Brzezie - mówi wójt Henryk Wróbel. Mieszkańcy

Znowu pomór świń. Myśliwi upolowali chorego dzika [MAPA]

wiele innych państw. W ostatnich miesiącach choroba przeniosła się też dwukrotnie na trzodę chlewną; w gospodarstwach w podlaskiej przygranicznej gminie Gródek. Zwierzęta z zakażonych gospodarstw oraz kilkukilometrowej strefy bezpieczeństwa wokół nich - w sumie kilkaset świń - uśpiono i zutylizowano

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o skupie do 1,5 mln akcji własnych

uchwale NWZ. Z uchwały wynika również, że w związku z udzielonym upoważnieniem dla zarządu do nabywania akcji własnych, spółka tworzy kapitał rezerwowy w kwocie 41.750.000 zł, poprzez przeniesienie tej kwoty z kwot kapitału zapasowego. "Nabywanie akcji własnych może nastąpić w drodze: (i

Sejm. Kluby poparły ułatwienia dla rolników ekologicznych

Modernizacji Rolnictwa przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i jednostki certyfikujące. Wprowadzona została możliwość przekazywania sprawozdań przez internet, co jest nowością w procedurach administracyjnych. Wydłużona została do 90 dni ważność wydanych certyfikatów w przypadku

Rząd rozpisał już strzyżenie OFE co do godziny

aktywów i ich wyceny na dzień 31 stycznia 2014 r. Z przekazaniem gotówki, bonów, obligacji skarbowych i drogowych muszą zdążyć do południa. Do godziny 13 (a część do godz. 15) do ZUS mają trafić obligacje emitowane na rynkach zagranicznych.OFE: To niewykonalne- Przekazanie aktywów do ZUS zgodnie z takim

Herkules kupi 2/3 akcji Viatronu i umocji się w sektorze energetyki wiatrowej

Viatron, stanowiących 65,56% kapitału zakładowego i reprezentujących tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu za łącznie 4,5 mln zł. Herkules kupi akcje Viatronu od dwóch podmiotów: Cresco Financial Advisors Sp. z o.o. (612.250 akcji) oraz Pana Macieja Radziwiłła (119.585 akcji). Przeniesienie praw

Serinus oczekuje rozpoczęcia prac nad pierwszym odwiertem w Rumunii ok. 8 XI

około 45 dni, wliczając w to czas potrzebny na przeniesienie urządzenia wiertniczego między obiema lokalizacjami"- czytamy w komunikacie. Każdy odwiert posłuży do zbadania gazowego obiektu perspektywicznego na głębokości około 1.800-2.000 metrów, zidentyfikowanego w ramach badań sejsmicznych

Wyniki bojkotu Reserved: Wzrost sprzedaży o 29 proc.

LPP jest największym w Polsce sprzedawcą odzieży. Przychody spółki sięgają kilku miliardów złotych rocznie. W styczniu spółka znalazła się pod ostrzałem opinii publicznej w związku z przeniesieniem znaków towarowych na Cypr i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jako pierwszy informację o

Pietrewicz: los górników z kopalni Kazimierz-Juliusz - niezagrożony

27.09. Katowice (PAP) - Los górników z kopalni Kazimierz-Juliusz nie jest zagrożony - zapewnił w Warszawie wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz. Wiceminister w sobotę będzie rozmawiać z górnikami, którzy po czterech dniach podziemnego protestu wyjechali na powierzchnię. Jak poinformował PAP

Work Service sfinalizował nabycie 75% udziałów w Prohuman

emitentem jako kupującym a Profólió Projekt Tanácsadó Kft. z siedzibą w Budapeszcie, Węgry jako sprzedającym, strony wykonały warunkową umowę sprzedaży udziałów" - czytamy w komunikacie.  W związku z przeniesieniem własności udziałów na Work Service, spółka, sprzedający oraz Prohuman

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Cerkiew Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu

Cerkiew Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Myr Licejskich do Bari w Olchowcu – cerkiew greckokatolicka wybudowana w 1934. Zabytek Szlaku Architektury Drewnianej. HistoriaPierwsza cerkiew w Olchowcu powstała lub została przeniesiona z innej miejscowości w 1792. Jeden z trzech dzwonów

Diecezja sandomiersko-radomska

Diecezja sandomiersko-radomska. Powstała w 1981 w wyniku przeniesienia stolicy diecezji sandomierskiej z Sandomierza do Radomia. Dnia 25 marca 1992 papież Jan Paweł II na mocy bulli Totus Tuus Poloniae populus podzielił tę diecezję na dwie: diecezję sandomierską i diecezję radomską

Tymczasowy obiekt budowlany

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

Gromada Secymin Polski

. warszawskim w związku z przeniesieniem siedziby GRN gromady Secyminek z Secyminka do Secymina Polskiego i zmianą nazwy jednostki na gromada Secymin PolskiUchwała Nr IV-9/59 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 18 września 1959 r. w sprawie zmian granic niektórych gromad i przeniesienia siedzib

Gromada Jasieniec

siedziby GRN gromady Czersk z Czerska do Jasieńca i zmianą nazwy jednostki na gromada JasieniecUchwała Nr V/25/57 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 listopada 1957 r. w sprawie zmiany granic niektórych gromad o przeniesienia siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.