deflator pkb gus

Ponad 6,1 proc. (nominalnego) wzrostu PKB! Gdzie? W Wielkopolsce

W 2015 r. PKB w województwie wielkopolskim zwiększył się o 6,1 proc. To najlepszy wynik w Polsce. Najsłabszy - 2,5 proc. - odnotowano w woj. lubelskim i podlaskim. Największy udział w tworzeniu polskiego PKB ma natomiast Mazowsze. Tam powstał co piąty towar lub usługa.

Konsumpcja prywatna może osłabiać się w tym roku wg analityków

sektorów gospodarki. Ekonomiści oczekują długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych nawet do końca 2022 roku. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 3,4% r/r w styczniu 2020 r. Sprzedaż

Sprzedaż detaliczna może zanotować spadek o ok. 20% r/r w kwietniu wg analityków

gospodarki są w znacznie słabszym stopniu monitorowane przez GUS, co może skutkować większymi błędami prognoz. W 2kw20 spodziewamy się spadku PKB o około 8,9%r/r a łącznie w całym roku 4,5%r/r" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki "Oczekujemy, że efekt lockdown'u w sprzedaży

Wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie na wysokich poziomach w br. wg analityków

konsumenckiej zanotowane we wrześniu i utrzymująca się wysoka dynamika sprzedaży dóbr trwałych, sugeruje, że konsumpcja gospodarstw domowych utrzyma wzrost w okolicach 4-4,5% r/r w III kw. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o

Konsumpcja prywatna utrzyma silny wkład do PKB w tym roku wg analityków

ona głównym filarem wzrostu gospodarczego w Polsce, oczekują analitycy. Ekonomiści oczekują długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych nawet do końca 2020 roku. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Wstępny szacunek Produktu Krajowego Brutto (PKB) za 2018 r. okazał się nieco wyższy (5,1% r/r) od oczekiwań rynkowych (5,0% r/r). Zdaniem ekonomistów, dane te pozwalają szacować, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. ukształtował poniżej 5%. Opublikowane przez GUS

Konsumpcja prywatna może stopniowo słabnąć w kolejnych miesiącach wg analityków

oparciu o ogół dostępnych danych miesięcznych ze sfery realnej polskiej gospodarki szacujemy, że tempo wzrostu PKB w 3Q18 spowolniło do 4,7% r/r z 5,1% r/r w 2Q18. Co od sfery nominalnej, implikowany deflator sprzedaży detalicznej zanotował we wrześniu lekki spadek - do 1,9% r/r z 2,2% r/r w sierpniu

Sprzedaż detaliczna powoli spada, nadal istotna dla wzrostu wg analityków

gospodarczy w III kw. będzie jednak niższy od 5,1% zanotowanego wcześniej, choć konsumpcja prywatna pozostanie ważnym czynnikiem wzrostu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 9,3% r/r w lipcu 2018 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

wzrostu gospodarczego w Polsce. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 5,7% r/r w lipcu br. (konsensus rynkowy wynosił 6,2% wzrostu r/r). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 2,1%.   Analitycy wskazują, że siła nabywcza

Popyt konsumpcyjny nadal będzie silnie wspierać wzrost PKB wg analityków

wskazaniami badania koniunktury konsumenckiej. Z uwagi na efekt świąt, w zakresie dóbr nietrwałych wystąpił spadek sprzedaży o 1,4% r/r. Marcowa sprzedaż detaliczna sugeruje, że konsumpcja prywatna będzie wyraźnie wspierać wzrost PKB w tym roku, zabezpieczając go przed poważniejszym wyhamowaniem. Deflator

Dynamika wzrostu PKB spowolni do 3,7-4,5% w I kw. wg analityków

ekonomiści szacują spowolnienie dynamiki wzrostu PKB w I kwartale do 3,7-4,5%. Analitycy wiążą osłabienie dynamiki produkcji budowalno-montażowej z efektem wysokiej bazy sprzed roku, jak również niekorzystnych warunków atmosferycznych. Większość ekonomistów wskazuje, że dynamika konsumpcji prywatnej

Sprzedaż detaliczna daje szansę na ograniczenie skali recesji wg analityków

działać instrumenty tarczy antykryzysowej i nastąpi możliwy wzrost liczby zakażeń jesienią, co wpłynie na nastroje konsumentów i skłonności do zakupów. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 3% r/r w lipcu 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano

Konsumpcja gosp. domowych może przyspieszyć w III kwartale wg analityków

kontynuację trendu spadkowego dynamiki PKB w kierunku 4,0% r/r w III kw " - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. „Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu w cenach bieżących o 6,0% r/r

Popyt konsumpcyjny pozostanie głównym motorem wzrostu PKB wg analityków

wzrostu gospodarczego w Polsce, wskazują analitycy. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 11,9% r/r w kwietniu br. (konsensus rynkowy wynosił 8,1% wzrostu r/r). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,5%.   Analitycy wskazują

Dane w III sugerują przyspieszenie konsumpcji do ok. 5,2% w I kw. wg analityków

: rewizja wzrostu PKB za 2016-2017 oraz notyfikacja fiskalna również wpisują się w bardzo dobry obraz gospodarki" - analitycy PKO BP.  "Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w marcu w cenach

Konsumpcja prywatną pozostanie głównym motorem wzrostu gosp. wg analityków

tym roku. Ryzykiem dalszego wzrostu konsumpcji pozostaje m.in. stabilizacja płac i pewne pogorszenie nastroju konsumentów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 7,8% r/r w październiku 2018 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost

Sprzedaż detaliczna pozostanie stabilna w kolejnej części roku wg analityków

Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 9% r/r w sierpniu 2018 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,9%. Z kolei sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu była wyższa niż przed rokiem o 6,7% (wobec wzrostu o 6,9% w sierpniu ub.r.). 

Konsumpcja będzie wspierać wzrost gospodarki, ale dynamika słabsza wg analityków

drugiej połowie roku.  Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 10,3% r/r w czerwcu 2018 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,4%. Z kolei sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu była wyższa niż przed rokiem o 8,2

Sprzedaż detaliczna ma dobre perspektywy w kolejnych miesiącach wg analityków

na pięć. Jednakże - w ich ocenie - tempo wzrostu konsumpcji, pomimo możliwego osłabienia wobec zeszłego roku, utrzyma się na solidnych poziomach w kolejnych miesiącach roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 4,6% r/r w kwietniu

Dane za II wskazują na przyspieszenie konsumpcji do ok. 5% w I kw. wg analityków

; Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 7,9% r/r w lutym 2018 r., w ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 3%. Prognozy analityków ankietowanych przez ISBnews wahały się od 6,7% do 9,5% wzrostu, przy średniej na poziomie 7,98% wzrostu

Dane o sprzedaży detal. wskazują na silny popyt konsumpc. w IV kw. wg analityków

roku. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 6,9% r/r w listopadzie 2018 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 2,8%. Z kolei sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w listopadzie była wyższa niż przed rokiem o 8,2% (wobec wzrostu

Produkcja i handel det. dają szanse na szybszy wzrost PKB w IV kw. wg analityków

; - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek Dzisiejsze dane GUS są jednoznacznie pozytywne dla złotego i zwiększają szanse na dobry wynik PKB w ostatnich trzech miesiącach 2015 r." - główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch   Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi

Dane za I wskazują na wyraźne ożywienie w gospodarce w 2017 r. wg analityków

tempo wzrostu wzrost inflacji producenckiej, do 4,1% r/r także potwierdza siłę popytu, w tym po części popytu inwestycyjnego, uważają analitycy.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w styczniu o 9% r/r. Analitycy

Produkcja przem. i sprzedaż detal. sugerują solidny wzrost PKB wg analityków

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Marcowe dane dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej wskazują na znaczną poprawę sytuacji w I kwartale 2015 r. Zdaniem analityków, kwiecień przyniesie słabsze odczyty, choć w całym roku należy oczekiwać stabilnego wzrostu PKB przewyższający

Analitycy: Zaskakująco dobre dane o sprzedaży. Cięcia stóp nie będzie

gospodarczym Polski w II kw. 2009 r., ale również na dane za III kw. Stale utrzymująca się na dobrym poziomie konsumpcja oraz wyhamowanie spadków eksportu i produkcji przemysłowej powodują, że coraz bardzie prawdopodobne jest uzyskanie dodatniej dynamiki PKB w okresie lipiec-wrzesień 2009, na który według