deflator pkb gus

Ponad 6,1 proc. (nominalnego) wzrostu PKB! Gdzie? W Wielkopolsce

W 2015 r. PKB w województwie wielkopolskim zwiększył się o 6,1 proc. To najlepszy wynik w Polsce. Najsłabszy - 2,5 proc. - odnotowano w woj. lubelskim i podlaskim. Największy udział w tworzeniu polskiego PKB ma natomiast Mazowsze. Tam powstał co piąty towar lub usługa.

Konsumpcja prywatna może osłabiać się w tym roku wg analityków

sektorów gospodarki. Ekonomiści oczekują długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych nawet do końca 2022 roku. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 3,4% r/r w styczniu 2020 r. Sprzedaż

Sprzedaż detaliczna może zanotować spadek o ok. 20% r/r w kwietniu wg analityków

gospodarki są w znacznie słabszym stopniu monitorowane przez GUS, co może skutkować większymi błędami prognoz. W 2kw20 spodziewamy się spadku PKB o około 8,9%r/r a łącznie w całym roku 4,5%r/r" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki "Oczekujemy, że efekt lockdown'u w sprzedaży

Wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie na wysokich poziomach w br. wg analityków

konsumenckiej zanotowane we wrześniu i utrzymująca się wysoka dynamika sprzedaży dóbr trwałych, sugeruje, że konsumpcja gospodarstw domowych utrzyma wzrost w okolicach 4-4,5% r/r w III kw. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o

Konsumpcja prywatna utrzyma silny wkład do PKB w tym roku wg analityków

ona głównym filarem wzrostu gospodarczego w Polsce, oczekują analitycy. Ekonomiści oczekują długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych nawet do końca 2020 roku. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Wstępny szacunek Produktu Krajowego Brutto (PKB) za 2018 r. okazał się nieco wyższy (5,1% r/r) od oczekiwań rynkowych (5,0% r/r). Zdaniem ekonomistów, dane te pozwalają szacować, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. ukształtował poniżej 5%. Opublikowane przez GUS

Konsumpcja prywatna może stopniowo słabnąć w kolejnych miesiącach wg analityków

oparciu o ogół dostępnych danych miesięcznych ze sfery realnej polskiej gospodarki szacujemy, że tempo wzrostu PKB w 3Q18 spowolniło do 4,7% r/r z 5,1% r/r w 2Q18. Co od sfery nominalnej, implikowany deflator sprzedaży detalicznej zanotował we wrześniu lekki spadek - do 1,9% r/r z 2,2% r/r w sierpniu

Sprzedaż detaliczna powoli spada, nadal istotna dla wzrostu wg analityków

gospodarczy w III kw. będzie jednak niższy od 5,1% zanotowanego wcześniej, choć konsumpcja prywatna pozostanie ważnym czynnikiem wzrostu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 9,3% r/r w lipcu 2018 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano

Popyt konsumpcyjny nadal będzie silnie wspierać wzrost PKB wg analityków

wskazaniami badania koniunktury konsumenckiej. Z uwagi na efekt świąt, w zakresie dóbr nietrwałych wystąpił spadek sprzedaży o 1,4% r/r. Marcowa sprzedaż detaliczna sugeruje, że konsumpcja prywatna będzie wyraźnie wspierać wzrost PKB w tym roku, zabezpieczając go przed poważniejszym wyhamowaniem. Deflator

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

wzrostu gospodarczego w Polsce. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 5,7% r/r w lipcu br. (konsensus rynkowy wynosił 6,2% wzrostu r/r). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 2,1%.   Analitycy wskazują, że siła nabywcza

Dynamika wzrostu PKB spowolni do 3,7-4,5% w I kw. wg analityków

ekonomiści szacują spowolnienie dynamiki wzrostu PKB w I kwartale do 3,7-4,5%. Analitycy wiążą osłabienie dynamiki produkcji budowalno-montażowej z efektem wysokiej bazy sprzed roku, jak również niekorzystnych warunków atmosferycznych. Większość ekonomistów wskazuje, że dynamika konsumpcji prywatnej

Dane w III sugerują przyspieszenie konsumpcji do ok. 5,2% w I kw. wg analityków

: rewizja wzrostu PKB za 2016-2017 oraz notyfikacja fiskalna również wpisują się w bardzo dobry obraz gospodarki" - analitycy PKO BP.  "Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w marcu w cenach

Konsumpcja gosp. domowych może przyspieszyć w III kwartale wg analityków

kontynuację trendu spadkowego dynamiki PKB w kierunku 4,0% r/r w III kw " - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. „Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu w cenach bieżących o 6,0% r/r

Popyt konsumpcyjny pozostanie głównym motorem wzrostu PKB wg analityków

wzrostu gospodarczego w Polsce, wskazują analitycy. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 11,9% r/r w kwietniu br. (konsensus rynkowy wynosił 8,1% wzrostu r/r). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,5%.   Analitycy wskazują

Sprzedaż detaliczna daje szansę na ograniczenie skali recesji wg analityków

działać instrumenty tarczy antykryzysowej i nastąpi możliwy wzrost liczby zakażeń jesienią, co wpłynie na nastroje konsumentów i skłonności do zakupów. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 3% r/r w lipcu 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano

Konsumpcja prywatną pozostanie głównym motorem wzrostu gosp. wg analityków

tym roku. Ryzykiem dalszego wzrostu konsumpcji pozostaje m.in. stabilizacja płac i pewne pogorszenie nastroju konsumentów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 7,8% r/r w październiku 2018 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost

Sprzedaż detaliczna pozostanie stabilna w kolejnej części roku wg analityków

Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 9% r/r w sierpniu 2018 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,9%. Z kolei sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu była wyższa niż przed rokiem o 6,7% (wobec wzrostu o 6,9% w sierpniu ub.r.). 

Konsumpcja będzie wspierać wzrost gospodarki, ale dynamika słabsza wg analityków

drugiej połowie roku.  Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 10,3% r/r w czerwcu 2018 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,4%. Z kolei sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu była wyższa niż przed rokiem o 8,2

Dane za II wskazują na przyspieszenie konsumpcji do ok. 5% w I kw. wg analityków

; Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 7,9% r/r w lutym 2018 r., w ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 3%. Prognozy analityków ankietowanych przez ISBnews wahały się od 6,7% do 9,5% wzrostu, przy średniej na poziomie 7,98% wzrostu

Sprzedaż detaliczna ma dobre perspektywy w kolejnych miesiącach wg analityków

na pięć. Jednakże - w ich ocenie - tempo wzrostu konsumpcji, pomimo możliwego osłabienia wobec zeszłego roku, utrzyma się na solidnych poziomach w kolejnych miesiącach roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 4,6% r/r w kwietniu

Dane o sprzedaży detal. wskazują na silny popyt konsumpc. w IV kw. wg analityków

roku. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 6,9% r/r w listopadzie 2018 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 2,8%. Z kolei sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w listopadzie była wyższa niż przed rokiem o 8,2% (wobec wzrostu

Produkcja i handel det. dają szanse na szybszy wzrost PKB w IV kw. wg analityków

; - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek Dzisiejsze dane GUS są jednoznacznie pozytywne dla złotego i zwiększają szanse na dobry wynik PKB w ostatnich trzech miesiącach 2015 r." - główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch   Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi

Dane za I wskazują na wyraźne ożywienie w gospodarce w 2017 r. wg analityków

tempo wzrostu wzrost inflacji producenckiej, do 4,1% r/r także potwierdza siłę popytu, w tym po części popytu inwestycyjnego, uważają analitycy.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w styczniu o 9% r/r. Analitycy

Produkcja przem. i sprzedaż detal. sugerują solidny wzrost PKB wg analityków

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Marcowe dane dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej wskazują na znaczną poprawę sytuacji w I kwartale 2015 r. Zdaniem analityków, kwiecień przyniesie słabsze odczyty, choć w całym roku należy oczekiwać stabilnego wzrostu PKB przewyższający

Analitycy: Zaskakująco dobre dane o sprzedaży. Cięcia stóp nie będzie

gospodarczym Polski w II kw. 2009 r., ale również na dane za III kw. Stale utrzymująca się na dobrym poziomie konsumpcja oraz wyhamowanie spadków eksportu i produkcji przemysłowej powodują, że coraz bardzie prawdopodobne jest uzyskanie dodatniej dynamiki PKB w okresie lipiec-wrzesień 2009, na który według