danych wspólnotowej

KNF wydała Rekomendację L dot. roli biegłych rewidentów w nadzorze bankowym

oszczędnościowo-kredytowymi, podała Komisja. "Rekomendacja dotyczy dobrych praktyk w zakresie współpracy biegłych rewidentów i firm audytorskich z organem nadzoru finansowego w obszarze wymiany danych i informacji pozyskiwanych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w toku badania ustawowego

Budimex ukończył budowę gazociągu Czeszów - Kiełczów dla Gaz-Systemu

Przesyłowych Gaz-System S.A. Firma Budimex po raz kolejny dała poznać się jako rzetelny wykonawca, charakteryzujący się najwyższą jakością wykonania, bowiem budowa została zakończona w określonym w umowie terminie, a ponadto uzyskała bezusterkowy odbiór końcowy" - czytamy w komunikacie. Kontrakt

KOWR: Wzrost eksportu produktów drobiowych może sięgnąć 8% w 2019 r.

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Tempo wzrostu eksportu produktów drobiowych może wynieść 8% w 2019 r., wynika z obliczeń Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów. "W 2019 r. tempo wzrostu eksportu produktów drobiowych

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

– Zasady przyznawania danej ulgi lub dotacji, a co za tym idzie zakres podmiotów uprawnionych, wynikają z dokumentu regulującego finansowanie, np. z ustawy, rozporządzenia czy uchwały – wyjaśnia mec. Renata Robaszewska z kancelarii Robaszewska & Płoszka. Radcowie Prawni w Warszawie

Sejm przyjął ustawę zakładającą powstanie rejestru przewoźników drogowych

. Dane, które będą gromadzone w rejestrze, będą dotyczyć: przewoźników drogowych (firma i forma prawna, adres siedziby, rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, liczba pojazdów, numer seryjny licencji wspólnotowej oraz uwierzytelnionych odpisów), osób zarządzających

Synektik miał 9,06 mln zł zysku netto w I poł. r.obr. 2018/2019

obszarze dostaw sprzętu do terapii, w tym sprzedaż systemów robotycznych da Vinci, jak również bardziej efektywna utylizacja środków wspólnotowych przeznaczonych na inwestycje w sprzęt medyczny, podano także. Prezes Synektik podkreśla, że perspektywy dla segmentu na kolejne okresy są także obiecujące

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r.

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Liczba niewypłacalności polskich firm spadła o 1,3% r/r do 977 w 2019 r. wobec 990 rok wcześniej, podał Euler Hermes na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Decydująca jest przyczyna wewnętrzna - trwale niska rentowność wielu firm, a

Prezydent podpisał nowelę Prawa lotniczego, m.in. powołującą rzecznika pasażerów

wspólnotowych przewoźników lotniczych. Zadaniem Rzecznika Praw Pasażera będzie umożliwienie zbliżenia stanowisk stron postępowania w celu rozwiązania przez nie sporu i wypracowanie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania a następnie zawarcie porozumienia, podano także. Rzecznika Praw Pasażera będzie

ARR: Eksport cukru spadł o 3% r/r do 260 tys. ton w I-VII 2016 r.

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Eksport polskiego cukru spadł o 3% r/r w styczeń - lipiec 2016 r. wyniósł 260 tys. ton, wynika z obliczeń Agencji Rynku Rolnego (ARR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Import w tym okresie zwiększył się o 76% r/r do 156 tys. ton cukru. "Z podanej

KE: Polska awansowała na 23. pozycję z 24. w rankingu innowacyjności

poprzedniego roku. Polska w rankingu w plasuje się poniżej średniej dla UE i należy do grupy umiarkowanych innowatorów obok m.in. takich państw, jak Czechy, Węgry, Litwa, Włochy, Chorwacja. Liderzy innowacyjności to Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia i Szwecja. Najbardziej innowacyjnym krajem Europy jest

KE: Polska awansowała na 23. pozycję z 22. w rankingu innowacyjności

poprzedniego roku. Polska w rankingu w plasuje się poniżej średniej dla UE i należy do grupy umiarkowanych innowatorów obok m.in. takich państw, jak Czechy, Węgry, Litwa, Włochy, Chorwacja. Liderzy innowacyjności to Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia i Szwecja. Najbardziej innowacyjnym krajem Europy jest

Spółki Pfleiderera otrzymaly 35,8 mln zł kary od UOKiK, Kronospanu - 100 mln zł

, który umożliwia współpracę z urzędem w zamian za uniknięcie kary finansowej, wyjaśniono. "Ustaliliśmy, że przedsiębiorcy przez prawie cztery lata ustnie uzgadniali ceny oraz wymieniali poufne informacje, np. o dacie wprowadzenia podwyżek oraz wielkości sprzedaży. Efektem tego typu działań mogą

Opóźniony lub odwołany lot? Zgłoś Rzecznikowi Praw Pasażerów

Opóźniony lub odwołany lot? Zgłoś Rzecznikowi Praw Pasażerów

dane sprzed sezonu wakacyjnego, można się więc spodziewać, że po okresie urlopowym ich liczba znacznie wzrośnie. Wnioski dotyczą głównie opóźnień lotów, przypadków, gdy całkowicie je odwołano bądź też odmówiono wejścia na pokład. Skargi na niezapewnienie opieki (vouchery na posiłki, nocleg w hotelu

Przegląd informacji ze spółek

Orlen umowę o współpracy oraz zachowaniu poufności zmierzającą m.in. do przygotowania i dokonania przez PKN Orlen zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym oraz przeprowadzenia procesu due diligence PGNiG, podały spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) powzięła

Rewolucja w rentach rodzinnych. Jeszcze trudniej o świadczenie - nie wystarczy być małżeństwem

Rewolucja w rentach rodzinnych. Jeszcze trudniej o świadczenie - nie wystarczy być małżeństwem

małżeńskich w ich rozmaitych wspólnotowych przejawach, jakimi są więź duchowa, osobista, emocjonalna i uczuciowa. Komu należy się renta Do renty rodzinnej mają prawo wdowa/ wdowiec i dzieci osoby, która w chwili śmierci pobierała lub miała ustalone prawo do emerytury (także pomostowej) i renty z tytułu

Przekroczenie budżetu a uprawnienie do złożenia odwołania

Przekroczenie budżetu a uprawnienie do złożenia odwołania

składającego odwołanie kwoty jaką zamawiający może w danym postępowaniu przeznaczyć na realizację zamówienia publicznego nie wyczerpuje żadnej z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania, których zamknięty katalog Ustawodawca zawarł w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych . W konsekwencji

Polska żarówka prezydenta Dudy czy unijny LED? Sprawdzamy, ile kosztuje światło i czy używanie żarówek energooszczędnych ma sens

Polska żarówka prezydenta Dudy czy unijny LED? Sprawdzamy, ile kosztuje światło i czy używanie żarówek energooszczędnych ma sens

LED-y. Te drugie z tej samej ilości energii mogą dać cztery razy więcej światła niż klasyczna żarówka. Z danych Signify (dawniej Philips Lighting) wynika, że nawet 100-watowa tradycyjna żarówka emituje mniej światła (1340 lumenów) niż LED-owa o mocy 13-15 watów (1521 lumenów). Przy czym zużywa

Kto nie walczy nie wygrywa - zwrot VAT z faktur od nieuczciwego kontrahenta jest możliwy

podmiotów, które danym towarem obracały. Zbyt często dochodzi do rozszerzania tego obowiązku czego efektem są zazwyczaj decyzje odmawiające zwrotu VAT. Jak jednak powyżej wykazano, takie działania są w oczywisty sposób sprzeczne z prawem wspólnotowym i Ci przedsiębiorcy, którzy nie poprzestają na

PwC, DnB: Zbliżamy się do Europy kontynent. pod względem natężenia regulacji

wymagania co do homologacji aut w USA i Europie. Coraz ważniejsza z punktu widzenia rozwoju gospodarczego staje się więc harmonizacja regulacji. Z drugiej strony, zglobalizowane przepisy muszą być dostosowane również do skali działalności mniejszych firm, operujących w ramach danej branży tylko na krajowym

PKP Energetyka: Odebranie certyfikatu bezpieczeństwa to nierealny scenariusz

stosowania procedur dotyczących identyfikacji ryzyka, określania wymogów/norm/procesów w zakresie utrzymania pojazdów na podstawie danych dotyczących bezpieczeństwa, definiowania i rozdzielania obowiązków i zadań związanych z utrzymaniem pojazdów, ustalania odpowiednich celów w zakresie bezpieczeństwa

PKP Energetyka: Odebranie certyfikatu bezpieczeństwa to nierealny scenariusz

stosowania procedur dotyczących identyfikacji ryzyka, określania wymogów/norm/procesów w zakresie utrzymania pojazdów na podstawie danych dotyczących bezpieczeństwa, definiowania i rozdzielania obowiązków i zadań związanych z utrzymaniem pojazdów, ustalania odpowiednich celów w zakresie bezpieczeństwa

Open Finance: Ceny ziemi rolnej wzrosły w ub.r. najwolniej od 2005 r.

. Pierwszy z tych celów w myśl regulacji wspólnotowych, mógł być osiągnięty w bardzo ograniczonym zakresie. Inaczej jest z drugim z nich. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości sugerują, że liczba zawieranych transakcji gruntami wyraźnie zmalała - nawet o połowę (II półrocze 2016 wobec analogicznego okresu rok

Wyrok TSUE: Nie tak groźny dla banków, nie tak dobry dla klientów jak oczekiwano

, sądy;  mając jasną wykładnię przepisów wspólnotowych dokonaną przez Trybunał, powinny odważniej i szybciej prowadzić postępowania i wydawać rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. --- "Poznaliśmy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych

Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika

uprawnienie do dokumentowania sprzedaży fakturami VAT posiadają wyłącznie zarejestrowani podatnicy VAT czynni, posiadający NIP. Podstawę do zarejestrowania danego podmiotu stanowi dla organu podatkowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Dopiero dopełnienie tego obowiązku sprawia, że podmiot składający

ETS: Polska dyskryminuje swoich przedsiębiorców

swobodnego przepływu pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Nasz Trybunał dał parlamentowi czas na zmianę niekonstytucyjnych przepisów do 30 listopada 2008 r. I przepisy się zmieniły - w rozliczeniu rocznym za 2008 r. po raz pierwszy można było odliczać "zagraniczne" składki

We wtorek nie będzie decyzji w sprawie CETA. Belgowie blokują umowę

Kanadyjska dyplomacja już zasygnalizowała, że premier Justin Trudeau nie przyleci na szczyt do Brukseli, jeśli Unia nie będzie gotowa do podpisania CETA. Wszystkie 28 państw UE miały dać swą zgodę na podpis podczas dzisiejszego spotkania Rady UE (ministrów krajów Unii) w Luksemburgu, gdzie Polskę

Rząd przyjął projekt ustawy regulującej handel uprawnieniami do emisji gazów

; - głosi komunikat. Obecnie uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych przeznaczone dla Polski nasz kraj tymczasowo sprzedaje na wspólnotowej platformie aukcyjnej prowadzonej przez EEX (European Energy Exchange). Po wejściu w życie ustawy powstanie możliwość sprzedaży uprawnień do emisji na krajowej

Jak się kręci karuzela VAT?

Okazja czyni złodzieja To powiedzenie kapitalnie pasuje do przestępstwa karuzelowego oraz osób ten czyn inicjujących. Aby zobrazować stan rzeczy, należy cofnąć się do roku 1993. W tym czasie organy wspólnotowe zniosły bariery handlowe, ustanawiając wewnątrzwspólnotowy rynek i przyjmując

Jak nie przejechać się na miodzie? Pieniądze ekstra radzą

ciągu ostatnich pięciu lat import miodu z Chin do Unii wzrósł o blisko 50 proc. (dane za PAP). Dlaczego? Bo jest dwa razy tańszy niż ten z UE. Organizacja skupiająca wspólnotowych rolników - Copa-Cogeca - zaapelowała nawet w tegoroczne wakacje do Komisji Europejskiej o podjęcie działań w sprawie wwozu

Można (już) handlować CO2

Tylko do końca kwietnia państwa UE miały czas, żeby przelać na indywidualne konta firm zezwolenia na emisję CO2 rozdzielane w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS). W Polsce przekazanie przedsiębiorstwom uprawnień do emisji CO2 na lata 2008 i 2009 było wstrzymane

Dlaczego "Wyborcza" zamieni się w sobotę w "Gazetę Pisarzy"?

. Posłuchaj. Według ostatnich badań tylko 37 proc. Polaków przeczytało w ubiegłym roku książkę czy też inny większy tekst. Na przykład instrukcję obsługi. - Żeby nie dać się do końca przytłoczyć tej wizji, poprosiłem o dane na temat wypożyczeń książek w bibliotekach we Wrocławiu. Okazało się, że w ciągu roku

Rolnicy mówią: Jest źle, potrzebujemy pieniędzy

tłumaczy, że przepisy unijne ustalają, że płatności są przekazywane w nie więcej niż dwóch ratach na rok, w okresie od 1 grudnia do 30 czerwca kolejnego roku. Przepisy wspólnotowe dopuszczają wypłatę rolnikom zaliczek m.in. dla podstawowej dopłaty do hektara. Jednak ta możliwość nie jest dostosowana do

Deficyt na rachunku obrotów bież. wysoki, ale sytuacja się poprawi wg analityków

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews) - Wielkość deficytu na rachunku obrotów bieżących (C/A) była zdecydowanie wyższa od oczekiwań rynkowych. Ekonomiści spodziewają się jednak wzrostu eksportu licząc, że obecny odczyt miał charakter incydentalny. Według danych NBP, na rachunku obrotów bieżących w

Celne zamieszanie z tłumaczeniem przepisów

sprowadzali sprzęt RTV z Chin czy samochody z USA. Wiele bowiem wskazuje na to, że państwo polskie przez pół roku pobierało od swoich obywateli cło nielegalnie! Dlaczego? Wstępując do Unii w maju 2004 roku, zaczęliśmy podlegać pod wspólnotowe przepisy celne. Powinny być one dostępne w internecie, tak aby

I Rospuda uratowana, i droga zbudowana

. Do sprawy włączyła się Komisja Europejska, która ostrzegła Polskę przed łamaniem wspólnotowego prawa. Jednak rząd Jarosława Kaczyńskiego pomimo społecznych protestów i zastrzeżeń Komisji Europejskiej zadecydował o kontynuowaniu budowy. Zimą 2007 roku miała się rozpocząć wycinka drzew na trasie

Certyfikat to inwestycja, nie wydatek

dane osobowe powinny być szczególnie chronione. Przyznaliśmy też pierwszy w kraju certyfikat Ecolabel (europejski znak ekologiczny, przyznawany firmom spełniającym wyższe normy środowiskowe) dla hotelu. Jest to nie tylko pierwsze wyróżnienie tego typu w Polsce, ale też jedno z niewielu w Europie

Bunt przeciw wieżowcom, czyli berlińska lekcja dla Warszawy

w strefie euro sprawił, że Niemcy postrzegane są jako filar wspólnotowej gospodarki, gdzie najbezpieczniej lokować fundusze. Ale i władze wypromowały Berlin jako atrakcyjne miasto, choć nie w duchu, jakiego życzono by sobie tuż po zjednoczeniu. Tak czy owak, tuzy z rynku nieruchomości atakują Berlin

Zakład przerobu studentów

katedr słychać manifesty, a przeciwnicy takich czy innych poglądów blokują sale i bojkotują wykładowców. * Po siódme, zamiast badań z powodu ciekawości, dociekliwości i pasji poznawczej, lecz co do wyniku niepewnych i ryzykownych, oportunistycznie podejmujemy kwestie, które z pewnością dadzą się

Współczesne systemy emerytalne na świecie

jedynie do ulicznych wystąpień. Do egzekucji swoich praw wykorzystują też wspólnotowe instytucje. Europejski Trybunał Praw Człowieka jest, zalewany skargami Węgrów którzy czują się poszkodowani przez reformę systemu emerytalnego wprowadzoną w ubiegłym roku. Pozwy złożyło prawie 8 tys. osób z różnych grup

US... E?

wzywa, choć było to nie do pomyślenia przed zaledwie rokiem, do ostrych interwencji instytucji publicznych na rynkach finansowych, zrzeczenia się sporej części suwerenności krajów strefy euro na rzecz wspólnych - choć jeszcze niestworzonych - instytucji oraz zerwania obietnicy danej obywatelom unijnej

Czy można wybrać dostawcę komputerów w trybie zapytania o cenę ?

niekonkurencyjnych (a takim jest jak sam potwierdza zamawiający tryb zapytania o cenę) czytamy "Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [ ] jest aktem implementującym przepisy wspólnotowe z zakresu zamówień publicznych (dyrektywy: 2004/17/WE i 2004/18/WE). Dokonując wykładni przepisów

Czy emeryci odzyskają pieniądze?

. do szefa kancelarii Sejmu. Nic to nie dało. Ustawę przegłosował Sejm. Inni pytani przez nas eksperci podkreślają, że pomysł resortu pracy może być niekonstytucyjny jeszcze z jednego powodu. Bo zaledwie po dwóch latach obowiązywania starych przepisów zmienia się je, a to zaskakuje emerytów i jest

Jak się dobrze nazwać

, że klienci nie będą mieć problemów z jej wymówieniem. Jednak ta sama nazwa dla firmy skierowanej do seniorów zadziała w sposób odwrotny. Jeśli chcemy działać lokalnie, możemy w nazwie nawiązać do czegoś, co się kojarzy z danym miastem, regionem. To będzie dobrze odbierane przez klientów. Z kolei

Emerytura za pracę w Unii Europejskiej

. Tam rozpoczyna się procedura ustalenia uprawnień do danego świadczenia na podstawie prawodawstwa danego państwa. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i osób pracujących na własny rachunek. Przykład. Pan Jan pracował 35 lat w Polsce i 5 lat w Hiszpanii. Jakiś czas temu wystąpił do ZUS o emeryturę. ZUS

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

tylko. Emeryturę może zabrać również wtedy, gdy uzna, że jego urzędnicy pomylili się albo źle odczytali dane z dostarczonych przez emeryta druków. Zakład nie domaga się zwrotu przekazanych już pieniędzy, przerywa jednak dalsze wypłaty. Niektóre emerytury czy renty ZUS zmniejsza. Pan Jan 10 lat temu

Unijny budżet - najważniejsze informacje

pieniądze, które się obiecało i trzeba będzie wypłacić - ale niekoniecznie w danym roku budżetowym. Np. budżet roczny w 2003 r. wyniósł 99,68 mld euro w "zobowiązaniach" i 97,5 mld euro w "płatnościach". Cała perspektywa finansowa na lata 2000-06 to 686,9 mld euro. Astronomiczna

Prezes BGK: różnimy się od banków komercyjnych

mieć problemy nawet nie tyle ze zdobyciem środków na realizację danego projektu, co na przygotowanie dokumentacji czy analiz, a więc pokrycia tych kosztów, które nie są refundowane ze środków unijnych. My w przypadku takich projektów gmin czy samorządów możemy zaoferować kredyt na bardzo

Rewolucja Fischlera

WPR to największa, najważniejsza i najdroższa polityka wspólnotowa. Została stworzona 30 lat temu, by zapewnić Europie samowystarczalność żywnościową. Cel zrealizowała z dużym naddatkiem, a co więcej - wydźwignęła z biedy ogromne obszary wiejskie w całej Europie. Jednocześnie jednak

Czy fiskus odda VAT od paliwa?

1 maja 2004 r. Nie mogą natomiast rozszerzać zakresu rzeczywiście stosowanych ograniczeń przed wstąpieniem danego państwa do UE, jeżeli ograniczeń tych nie przewidują przepisy Dyrektywy, począwszy od dnia wstąpienia państwa do Wspólnoty. W naszym przypadku ograniczenie wprowadzone do ustawy o

Ile autostrad zbuduje minister Grabarczyk

ogłaszanych przetargów. Zmieniliśmy prawo, tak by inwestycje mogły być realizowane szybciej. Po 2012 r. będziemy kontynuować budowę naszych dróg. Potrzeby w tym zakresie są i nadal będą duże. Ich zaspokajanie potrwa jeszcze przez wiele lat. Czy na mistrzostwa da się dojechać autostradą od granicy zachodniej

"DGP": Unia blokuje nasz gazoport

Europejska uważa, że takie rozwiązanie ogranicza konkurencję i jest sprzeczne z traktatem wspólnotowym. Polscy prawnicy nie zgadzają się z takim stanowiskiem, wskazując na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Na jego podstawie twierdzą, że można odstąpić od reguł wolnej konkurencji, gdy w grę