dane z bael

"To jednorazowy wyskok". Mimo pandemii i zagrożenia lockdownem średnie zarobki mocno wzrosły

Przeciętne wynagrodzenie brutto we wrześniu br. wzrosło do 5372 zł brutto - sporo powyżej inflacji - podał Główny Urząd Statystyczny. Jest się z czego cieszyć, choć analitycy nie potrafią wyjaśnić tak dobrych danych.

NBP: Sytuacja na rynku pracy nadal poprawiała się w I kwartale

na podstawie danych ankietowych także odnotowało wysoki wzrost, lecz dynamika jest nieco niższa ze względu na znaczne obniżenie populacji Polski w danych BAEL. Pomimo wysokiego popytu na pracę wzrost wynagrodzeń nie przyśpieszył" - czytamy dalej w raporcie. Najszybciej wzrastała liczba miejsc

NBP: Tempo wzrostu liczby pracujących wg BAEL przyspieszyło w III kw.

osłabienia tempa wzrostu gospodarczego i mało optymistycznych danych miesięcznych z przemysłu i budownictwa. Dynamika liczby pracujących wg BAEL zwiększyła się do 2,1% r/r, na szybszy wzrost wskazywały także statystyki raportowane przez firmy" - czytamy w "Kwartalnym raporcie o rynku pracy w III kw

MRPiPS: Spadek liczby sklepów nie musi być winą niedzielnego ograniczenia handlu

przeanalizowania po ukazaniu się danych BAEL za pierwszy kwartał bieżącego roku, co nastąpi w pierwszej połowie lipca. "Zależności między liczbą podmiotów działających w sekcji handel, liczbą osób w niej zatrudnionych oraz wielkością sprzedaży są trudne do ustalenia i muszą wynikać również z innych

W styczniu bezrobocie wzrosło do 10,3 proc. Ale to sezonowa zwyżka

W styczniu bezrobocie wzrosło do 10,3 proc. Ale to sezonowa zwyżka

kwartale 2014 r. Najwyższe bezrobocie według BAEL w IV kw. było w województwie podkarpackim: 11,7 proc. Najniższe bezrobocie było w województwie wielkopolskim - zaledwie 4,9 proc. Co ciekawe, w ciągu roku najmocniej spadło bezrobocie w dolnośląskim (z 9,9 do 6,2 proc.) i kujawsko-pomorskim (z 10,7 do 7,3

Rafalska: Dezaktywacja kobiet z powodu programu 500+ objęła 24-30 tys. osób

dezaktywacji, z powodu której można grzmieć na całą Polskę" - powiedziała Rafalska w wywiadzie dla RMF FM. To są dane BAEL-owskie po bardzo precyzyjnym odsianiu szeregu grup, podkreśliła. Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), cytowanych przez RMF FM, ogółem od marca do

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2019 r. będzie wyższy niż pokazuje marcowa projekcja

. Jednocześnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w dalszym ciągu zwiększa się w relatywnie szybkim tempie. Natomiast liczba osób pracujących według BAEL w I kw. była nieznacznie niższa niż przed rokiem. "Część członków Rady oceniała, że ostatnie dane z rynku pracy – w tym o liczbie nowych

Randstad: Ryzyko utraty pracy jako duże ocenia 26% badanych

43% pracujących na umowach cywilno-prawnych, 21% samozatrudnionych, 39% pracujących na umowach o pracę na czas określony i 17% – na czas określony, to z rynku wypadłoby aż 3,64 mln ludzi. Uważam, że ich obawy mają poważne podstawy i na koniec roku do 0,5 mln bezrobotnych w ujęciu BAEL (IV

NBP: Tempo wzrostu liczby pracujących wg BAEL spowolniło w II kw.

na czas nieokreślony, co wskazuje, że popyt na pracę ograniczył się do osób, z którymi firmy chcą się związać na dłużej. Niemniej jednak gorsze dane o liczbie pracujących wpłynęły na pogorszenie prawdopodobieństw znalezienia i utraty pracy, podano także. "Stopa bezrobocia BAEL ponownie

Rafalska: Główne miary rynku pracy przekroczyły rekordowe poziomy z 2008 r.

361,5 tys. przed rokiem. GUS podał też, że stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła w II kw. 2017 r. 5% wobec 5,4% w poprzednim kwartale. Nominalnie liczba osób bezrobotnych spadła do 863 tys. z 926 tys. osób w poprzednich trzech miesiącach

BIEC: WRP spadł do 77,4 pkt w marcu, dobre perspektywy rynku pracy

. Tendencje na rynku pracy świadczą o dalszym spadku stopy bezrobocia. Pozytywny wpływ wykazują również czynniki sezonowe.  "Stopa bezrobocia mierzona wg BAEL spadła na koniec 2015 roku do 6,9%. Zarówno stopa bezrobocia rejestrowanego, jak i stopa wg BAEL obniżyły się do poziomów porównywalnych z

Oficjalne bezrobocie zawyżone o jedną trzecią

Oficjalne bezrobocie zawyżone o jedną trzecią

choćby przez godzinę w danym tygodniu) lub czy są gotowi ją podjąć. Wadą badania BAEL jest to, że tak naprawdę jest sondażem, ankietą, a nie "twardą" daną o bezrobociu. Tyle że mówi więcej prawdy niż pozornie twarde dane z PUP. Zgodnie z definicją BAEL za bezrobotną nie zostanie uznana osoba

Bezrobocie w dół. W polityce zamieszanie

oczywiście o polskiej metodologii obliczania bezrobocia. Wg. europejskiej BAEL wynik ten wynosiłby zaledwie 4,8%. Dane te nie miały wpływu na rynki gdyż pokryły się z oczekiwaniami analityków. Dobre dane z Niemiec Indeks Instytutu IFO to ważne dane mające pokazywać przyszłą koniunkturę w gospodarce. Im

NBP: Tempo wzrostu liczby pracujących wg BAEL spowolniło w IV kw.

nowych miejsc pracy (samozatrudnienie), wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP). "Wzrost zatrudnienia wg BAEL wyniósł 1,9% r/r - o 0,2 pkt proc. poniżej dynamiki obserwowanej w III kw. 2014 roku. Wzrost ten dotyczył jednak ponownie głównie mniej stabilnych form świadczenia pracy (umowy

Przegląd prasy

w I-VII --Złoty mocniejszy, dane o bezrobociu nie zaskoczyły --Mostostal Zabrze wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Energotestu --GUS: Wydajność w przemyśle spadła o 3,6% w styczniu-lipcu --GUS: Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 0,1% r/r w lipcu --GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL wyniosła kw

NBP: Poziom zatrudnienia w IV kw. był najwyższy od połowy lat 90. XX w.

wykształconych osób może odbić się na słabszym wzroście produktywności pracy w polskiej gospodarce, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP) o rynku pracy w IV kw. 2015 r. "W IV kwartale 2015 r. wyraźna poprawa na rynku pracy - dynamiczny wzrost liczby osób pracujących (głównie w

GUS: W lutym przybyło bezrobotnych. Ale stopa bezrobocia się nie zmieniła

GUS: W lutym przybyło bezrobotnych. Ale stopa bezrobocia się nie zmieniła

przerwy. Nie mamy jednak spadku liczby bezrobotnych, ale jej wzrost. Wynikać to może z faktu, że samych projektów budowlanych nie ma aż tak wiele. To m.in. efekt tego, że kończą się pieniądze z poprzedniej perspektywy budżetowej. Dość powiedzieć, że produkcja budowlana od kilku miesięcy spada w porównaniu

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 5,3% w tym roku i do 4,9% w 2018 r.

bezrobocie, na co wskazują zarówno dane z urzędów pracy, jak i wyniki BAEL" -  czytamy w "Raporcie o inflacji". Według NBP, przyśpieszenie tempa wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw i znaczny spadek odsezonowanej stopy bezrobocia w styczniu br. wskazują jednak, że osłabienie

NBP: Silny popyt konsumpcyjny podtrzyma wzrost zatrudnienia

otrzymały środki z programu 'Rodzina 500+'. Wśród możliwych skutków tego programu wymienia się często zwiększenie liczby osób nieaktywnych zawodowo w związku m.in. z potencjalnie większym zaangażowaniem przez te osoby w opiekę nad dziećmi. Dane BAEL wskazują jednak, że choć liczba osób

Work Service: Niemal 27% firm planuje zatrudniać pracowników po 50. roku życia

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Blisko 27% firm planuje zatrudniać pracowników po 50. roku życia, wynika z danych Work Service. Jednocześnie w ciągu półtora roku o 10 pkt proc. zwiększył się odsetek firm, które mają w swojej załodze osoby 50+. "Widać wyraźnie, że rośnie zainteresowanie

Belka: Spadek inwestycji w I kw. to zjawisko przejściowe

Warszawa, 08.06.2016 (ISBnews) - Spadek inwestycji w I kw. br. miała charakter przejściowy i oczekujemy poprawy w kolejnych kwartałach, wynika z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polski Marka Belki.   "Dane za I kw. niewątpliwie nas rozczarowały i było to lekkie zaskoczenie

Randstad: Rotacja na rynku pracy wzrosła do 24% w III kw. wobec 19% kwartał temu

Warszawa, 08.10.2018 (ISBnews) - Poziom rotacji na polskim rynku pracy wyniósł 24% w III kw. 2018 r. wobec 19% w II kw. 2018 roku, wynika z 33. edycji "Monitora Rynku Pracy" Instytutu Badawczego Randstad. "Polskiego rynku pracy nie można traktować jak monolitu. Analizując

Przegląd prasy

w Polsce z ponad 25% udziału ilościowego --MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych we wrześniu na poziomie z sierpnia --PKP PLK, uczelnie i NCBR pracują nad mobilnymi systemami pomiaru torów --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane niemieckie i CPI w Polsce --MF: Udział gmin we

BIEC: WRP lekko spadł w VIII, powrót poprawy na rynku pracy

lipcu br. wyniosła 10,1%, zaś po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych nie zmieniła się w stosunku do ubiegłego miesiąca i wyniosła10,6%, podał BIEC. "Dane pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) szacują wysokość stopy bezrobocia w drugim kwartale br. na 7,4%, zaś

Bezrobocie idzie na rekord. W kwietniu wyniosło 9,5 proc.

bardziej optymistycznej nawet 8,5 proc." - napisała w komentarzu do danych. Do tej pory najniższy wynik bezrobocia po transformacji zanotowaliśmy w październiku 2008 roku, wyniosło ono wówczas 8,8 proc. Dane nie oddają całej prawdy o rynku pracy To wszystko w oparciu o dane z rejestrów Powiatowych

Przegląd prasy

. 2019 r. --BOŚ Bank: Dane z USA i szacunek PKB w I kw. w centrum uwagi w tym tygodniu --Zarząd Apatora z prezesem Mirosławem Klepackim powołany na nową kadencję --PHN rekomenduje 0,41 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 0,07% na zamknięciu w poniedziałek --Ferrum miało

Bezrobocie w Polsce - 8,2%. Stopy procentowe w Turcji 8%.

aktywów. Oznacza to, że warszawska giełda, która i tak nie radzi sobie ostatnio jakoś fenomenalnie może otrzymać kolejny cios. Z danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na: 14:30 - USA - saldo obrotów towarowych. Źródło: Komentarz walutowy z dnia 25.11.2016

Przegląd prasy

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  -- Sezon zakupów świątecznych zapowiada się znacznie lepiej, niż rok temu - wynika ze wstępnych danych operatprów logistycznych  -- RUCH powinien przestać

Wzrost wynagrodzeń będzie bliski 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Majowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się znacząco powyżej konsensusu, a dane o zatrudnieniu wykazały kontynuację tendencji spowolnienia jej dynamiki wzrostu. Ekonomiści podtrzymują, że trend dynamiki płac zostanie utrzymany na poziomie z ub. r. - ok. 7

Nasze pensje rosną wolniej, niż prognozowali analitycy

W październiku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 259,37 zł. To wzrost o 3,6 proc. rok do roku, a wobec września - podwyżka o 1 proc. - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Analitycy spodziewali się, że pensje będą rosły w październiku w tempie 4,2 proc. We

Przegląd prasy

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --MF podnosi limit amortyzacji aut do 150 tys. zł z 20 tys. euro --Kilku kolejnych operatorów - w tym Daimler - wprowadzi wkrótce usługi wypożyczania na minuty e-hulajnóg

Wojciechowski z Plus Banku: RPP pozostawi stopy proc. bez zmian do końca 2016 r.

Warszawa, 14.09.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie do końca 2016 r., ocenia w rozmowie z ISBnews główny ekonomista Plus Banku Wiktor Wojciechowski. Według niego, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku prawdopodobnie

Bank Pekao: Spowolnienie tempa wzrostu PKB w 2019 r. sięgnie 3,5% r/r

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Ostatnie dane wskazują, że wzrost PKB w 2019 roku spowolni do 3,5% r/r z 5% oczekiwanych w 2018 roku, uważają ekonomiści Banku Pekao. Pogłębi się również negatywny wkład eksportu netto w przyszłym roku, zdaniem analityków. "Prognoza osiągnięcia

Przegląd prasy

zainwestował w estoński eAgronom --BOŚ Bank: Struktura PKB Polski w III kw. i dane z USA w centrum uwagi w tym tyg. --Orbis ma umowę z UBM Development AG o zarządzanie Hotelem Mercure w Katowicach --PZU Zdrowie uruchomiło nową placówkę medyczną w Warszawie --Żywiec złożył wniosek do UOKiK w sprawie

Prawie połowa firm chce dać podwyżki pracownikom. To najlepszy wynik od ośmiu lat

potrzebujących nowych pracowników jest obecnie sektor centrum usług wspólnych (47 proc.) i przemysł (37 proc.). Z danych GUS wynika, że zatrudnienie w październiku wyniosło ok. 5,8 mln osób i wzrosło zgodnie z prognozami analityków o 3,1 proc. W porównaniu z wrześniem to wzrost o 0,1 proc. Bezrobocie najniższe

Rafalska: Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkc. wzrośnie do 71% do 2020 r.

średnia w UE" - powiedziała minister. Rafalska stwierdziła również, że "dane z rynku pracy jednoznacznie pokazują, że program Rodzina 500+ nie wpływa dezaktywizacyjnie na kobiety na rynku pracy". Według danych BAEL liczba kobiet aktywnych zawodowo zmniejszyła się w I kwartale tego roku

Bezrobocie idzie na rekord. W marcu tylko 10 proc.

tempo spadku jest znaczne (0,3 pkt proc.) i poziom rekordowo niski. Tak dobrego marca nie mieliśmy od 25 lat. - Marzec powinien być ostatnim miesiącem z dwucyfrowym bezrobociem, jaki będziemy obserwować w tym roku. Najnowsze dane potwierdzają optymistyczne prognozy i są zapowiedzią trwałej poprawy na

Rząd na politykę rodziną przeznaczy w tym roku ok. 59 mld zł

dezaktywizację zawodową kobiet pobierających świadczenie, to nie jest on widoczny. "Analiza danych z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) nie wskazuje wprost na bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między pobieraniem świadczenia 500+ a poziomem bierności zawodowej kobiet

Przegląd prasy

Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Gdyby firma chciała dziś kupić energię na cały 2019 r., musiałaby liczyć się z wydatkami o ok. 50% wyższymi niż rok wcześniej --Wydatki budżetu na 500+ wyniosą w 2019 r. ok

Stopa bezrobocia wzrośnie, ale zakończy rok poniżej poziomu 10% wg analityków

wyższa niż przed rokiem o 12,9% wobec wzrostu o 9,4% r/r we wrześniu. Według dzisiejszych danych BAEL stopa bezrobocia spadła w III kw. do 7,1% z 7,4% w II kw. Dane te lepiej odzwierciedlają faktyczną sytuację na rynku pracy" - główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch "Według naszych

Randstad: Wynagrodzenie chce zwiększyć 27% firm w najbliższych 6 m-cach

. "Wzrost zapotrzebowania na pracę potwierdzają również dane GUS wskazujące, że rośnie liczba zatrudnionych. Zgodnie z wynikami BAEL w pierwszym kwartale tego roku w Polce było ponad 17 mln pracujących. Szczególnie teraz, gdy prace w sektorze budownictwa są już bardzo zaawansowane, a czeka nas

Tegoroczny szczyt bezrobocia już za nami. 9 proc. w grudniu?

teraz, gdy sytuacja w gospodarce i na rynku pracy jest lepsza, bezrobotnych jest więcej? W rytmie euro Tu już znaczenie ma nie pogoda, ale unijny cykl wydawania pieniędzy. Ponieważ euro z poprzedniej perspektywy budżetowej się kończą, to i inwestycji finansowanych nimi nie ma zbyt wiele. Mało tego

Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na poziomie sprzed roku wg analityków

pracę, niemniej zapewne ważniejszą przyczyną tego spadku są efekty podażowe, na co wskazywaliśmy w naszych raportach porównując szeregi danych dot. zatrudnienia w przedsiębiorstwach i gospodarce narodowej z danymi dot. liczby pracujących wg BAEL. Silniejszy spadek czerwcowej dynamiki wynagrodzeń

Przegląd prasy

Warszawa, 27.11.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --DM Navigator: Udział finansowania obligacyjnego w strukturze zadłużenia finansowego deweloperów sięga około 66% --Przygotowana tzw. ustawa inwestycyjna (o uproszczeniu procesu

NBP: W przyszłym roku ceny zaczną rosnąć. Przyspieszy też wzrost PKB

październik. Są one zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS. Inflacja była na poziomie -0,2 proc. (we wrześniu -0,5 proc.). W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 0,5 proc. "Według naszych prognoz wzrost inflacji wynikał z drożejącej żywności i paliw, a dane pokażą, czy faktycznie mieliśmy rację

Przegląd prasy

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Open Finance: Stopa zwrotu z inwestycji w najlepsze letnie apartamenty sięga 9% --Polski Związek Firm Deweloperskich nie chce likwidacji otwartych rachunków powierniczych bez

Waloryzacja emerytur w 2018 r. Już wiemy, ile wyniesie

. Aktywnych zawodowo jest 17,2 mln Polaków. Bez pracy pozostaje 1,2 mln osób. W kwietniu bezrobocie według GUS wyniosło 7,7 proc., ale według danych BAEL (gdzie odrzucamy tych, którzy nie są zainteresowani pracą) to zaledwie 5,4 proc. To najniższy poziom w historii! Rosną też płace. W sektorze przedsiębiorstw

Pierwszy rok 500+. Tysiąc decyzji o marnotrawieniu. "Ubóstwo dzieci i młodzieży niemal zlikwidowane"

, jakie przeprowadza GUS. Innego zdania jest Iga Magda z Instytutu Badań Strukturalnych: – Nie mogę się z tym zgodzić, bo wpływ programu jest jednak widoczny. Nie chodzi o nagły i gigantyczny wzrost. W BAEL widzimy jednak wyraźny spadek aktywności zawodowej kobiet między 25. a 44. rokiem życia. Ten

Co robi Polka, gdy dostaje 500 zł na dziecko? Pracuje czy rzuca aktywność zawodową?

tym samym okresem poprzednim rokiem". Widząc te dane, niektórzy mogą więc postawić tezę: zobaczcie, gdy Polacy dostali do ręki 500 zł na dziecko, aż 100 tys. z nich od razu rzuciło pracę, aby zająć się domem. Ale to nieprawda. I łatwo to udowodnić. Wystarczy porównać wcześniejsze okresy. - Otóż w

Bezrobocie ciągle w dół. Jest najniższe od ponad 25 lat. Ale czasy inwestycji za nami

Statystyki z bezrobotnymi pikują od początku roku. Mamy rynek pracownika i eksperci nie mają wątpliwości, że ci, którzy chcą pracować, znajdą posadę bez problemu. Liczba bezrobotnych w październiku obniżyła się o 16,1 tys. osób. Na koniec października w rejestrach pośredniaków zapisanych było 1 mln

Przegląd prasy

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Boston Consulting Group: Polska na 30. miejscu wśród 162 krajów pod względem tempa poprawy jakości życia --ZL Nałęczów Zdrój: W najbliższym czasie planujemy sfinalizowanie

Przegląd prasy

Warszawa, 28.11.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Skrzypczak: W mojej ocenie MON w tym roku nie ma już szans na zrealizowanie zakupowych planów wartych co najmniej 3 mld zł --W rezultacie od ogłoszenia przetargu do podpisania

Przegląd prasy

. 60 mln zł --PGS Software złożyło prospekt do KNF, chce przejść na GPW z NC w III kw. --MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 32,7% do końca kwietnia --MF: Deficyt budżetu to 11,13 mld zł po IV tj. 20,3% planu wg wstępnych danych --SAPpeers.com celuje w skokowy wzrost działalności w skali

Stopa bezrobocia spadnie we wrześniu poniżej 10% wg analityków

danych o aktywności ekonomicznej ludności BAEL, które lepiej obrazują faktyczną sytuację na rynku pracy, jednocyfrową stopę bezrobocia mamy już od ponad roku, a w II kw. br. obniżyła się ona do 7,4% z 8,6% w pierwszych trzech miesiącach 2015 r." - główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch

Walka ze "śmieciówkami" przynosi efekty, ale pensje stoją w miejscu. Najmniej zarabiają imigranci

Warszawy jest znaczna - wynosi około 30 proc. - na niekorzyść imigrantów. Jeszcze gorzej prezentuje się stawka za godzinę pracy. Imigranci deklarowali, jakie są ich wynagrodzenia "na rękę" oraz ile godzin przepracowują przeciętnie w tygodniu. Dane porównano z zarobkami polskich pracowników z

Czy Węgry to wzór? Wyniki gorsze niż w Polsce

1,2 proc. (rok wcześniej o 1,8 proc.), eksport - o 7,9 proc., import - o 4,6 proc., stopa bezrobocia liczona podobnie jak na Węgrzech metodą BAEL wyniosła 6,9 proc., inflacja - minus 0,9 proc. Dane Polski są zatem zbliżone do Węgier. Dynamika PKB była nieco wyższa, ale co ważne - u naszych sąsiadów

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

inwestycyjne o 1,2 proc. (rok wcześniej o 1,8 proc), eksport o 7,9 proc., import o 4,6 proc., stopa bezrobocia, liczona podobnie jak na Węgrzech metodą BAEL wyniosła 6,9 proc., inflacja minus 0,9 proc. Dane Polski są zatem zbliżone do Węgier. Dynamika PKB była nieco wyższa, jednak co ważne, u naszych sąsiadów

Przegląd prasy

wprowadzi 'wirtualny' numer telefonu w II połowie roku --Zysk netto Introla spadł r/r do 1,93 mln zł w IV kw. 2015 r. --Deutsche Telekom wprowadzi urządzenie 'dial' we współpracy z will.i.am --PKB Niemiec wzrósł o 0,3% kw/kw w IV kw. 2015 r. wg finalnych danych --Belka może liczyć na poparcie rządu

OECD zaleca Polsce nowe podatki

powinniśmy zrezygnować z obniżonej (preferencyjnej) stawki VAT i zwolnień z tego podatku. Polska bowiem rozdała najwięcej w OECD (po Hiszpanii) tego typu przywilejów. Gdyby nie one, wpływy z VAT byłyby wyższe o 22 proc. "To dałoby większe wpływy do budżetu niż przewidywane wpływy z podatku od banków i

Popyt na pracowników będzie się nasilał w 2018 r. wg analityków

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Styczniowe dane z rynku pracy okazały się wyższe od oczekiwań analityków w przypadku dynamiki wynagrodzeń i zatrudnienia. Obniżenie dynamiki wynagrodzeń względem grudnia może wynikać z aktualizacją próby, na której GUS opiera szacunki dla całego sektora

Przegląd prasy

program pomocowy dla rolników i producentów rolnych --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA spadł do 55,2 pkt w VIII wg wstępnych danych --Rząd: Polska dołączy do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych --Za układem z PBG opowiedzieli się wierzyciele reprezentujący 94,61% zobowiązań --BESI

Silny popyt na pracę utrzyma się, presja płacowa nadal umiarkowana wg analityków

, zeszłoroczne objęcie składką ZUS umów-zleceń) skłaniające pracodawców do relokacji części swoich pracowników z umów cywilnoprawnych na etaty, natomiast wzrost ogólnej liczby pracujących w krajowej gospodarce stopniowo wyhamowuje (dane BAEL). W efekcie, dynamika realnego funduszu płac spadła w lutym do 6,5

Wynagrodzenia w firmach mogą nadal rosnąć w tempie nawet 4% r/r wg analityków

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Listopadowe dane z rynku pracy okazały się nieco wyższe niż oczekiwania analityków co wzrostu zatrudnienia, a także dynamiki wzrostu płac. Zdaniem ekonomistów, odczyty zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wskazują na stabilizację, zaś popyt

Przegląd prasy

spadł do 56,4 pkt w V wg wstępnych danych --Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu 2014: Deficyt wyniósł 28,98 mld zł --Wskaźnik cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,3% m/m w marcu --Wskaźnik cen domów w USA wg S&P Case Shiller wzrósł o 5% w marcu --Akcjonariusze PZU zdecydują 30 VI o splicie

Polacy zostali w pracy, mamy 100 tys. mniej emerytów

. (dane BAEL) liczba osób pracujących w Polsce w indywidualnych gospodarstwach rolnych wyniosła 1,7 mln, podczas gdy jeszcze w 2000 r. było to 2,5 mln Spada też liczba emerytów i rencistów z miasta. Ten spadek to przede wszystkim zasługa rencistów. W rekordowym roku 1998 ZUS wypłacał aż 2,7 mln rent. W

Święta wielkanocne podpompowały sprzedaż

BAEL (badanie ankietowe, według nich za bezrobotną nie uważa się osobę pracującą na czarno i zarejestrowaną w pośredniaku). Pod koniec I kw. bezrobocie według BAEL wzrosło do 8,3 proc. z 6,7 proc. pod koniec 2008 r. Oznacza to wzrost o 260 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu spadła co

Przegląd prasy

Warszawa, 25.02.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Główne nowojorskie indeksy zakończyły wtorek na plusie po tym jak szefowa Fed wykluczyła na razie podnoszenie stóp procentowych --Ruszyły przetargi pod wartą 25 mld zł

Przegląd prasy

Warszawa, 26.11.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Nawet o 1/3 zwiększyły się w tym roku przeładunki nad Bałtykiem dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej --Prezes Węglokoksu: Bez wejścia w produkcję węgla wypadlibyśmy z rynku

Napięcia na rynku pracy mogą spowodować znowu szybszy wzrost płac wg analityków

Warszawa, 18.04.2018 (ISBnews) - Marcowe dane z rynku pracy okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych w przypadku dynamiki wynagrodzeń i zgodne z oczekiwaniami w przypadku dynamiki zatrudnienia. Ekonomiści wskazują, że dynamika wynagrodzeń stabilizuje się, ale napięcia na rynku płacy mogą

Dynamika wzrostu płac wyniesie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Lutowe dane z rynku pracy okazały się niższe od oczekiwań analityków w przypadku dynamiki wynagrodzeń i zgodne z oczekiwaniami w przypadku dynamiki zatrudnienia. Ekonomiści wskazują, że w kolejnych miesiącach wzrost wynagrodzeń powinien kształtować się nadal na

Stopa bezrobocia spadnie do 9% na koniec br. wg pesymistycznych prognoz

czynników pozasezonowych, a stopa bezrobocia po oczyszczeniu z wpływu wahań sezonowych mogła obniżyć się do 9,2% - 9,3%. Jednocześnie jednak analizując dokładniej dane dot. przepływów na rynku pracy trudno jednoznacznie ocenić te efekty jako stricte cykliczne. W kwietniu odnotowano co prawda

Przegląd prasy

wzrosła do 495 tys. w październiku --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA wzrósł do 56,5 pkt w XI wg wstępnych danych --Zarząd PGNiG podtrzymuje swoją propozycję w sporze ze związkami zawodowymi --Alior Bank: Dopłata do BFG w zw. z upadłością SK Banku to ok. 59 mln zł --BFG ustalił dla SKOK-ów stawkę

Przegląd prasy

upadłość 823 podmiotów – wynika z danych Coface opracowanych dla "DGP" Puls Biznesu --Wartość WIG20, indeksu najbardziej płynnych rodzimych spółek, przeliczona na dolara i skorygowana o dywidendy, spadła w 2014 r. o 14,6% ISBnews --Rafako sprzedaje TDJ pakiet 82,19% akcji spółki FPM

Stopa bezrobocia jeszcze spadnie, ale może odbić jeszcze w 2015 r. wg analityków

Warszawa, 23.10.2015 (ISBnews) - Stopa bezrobocia we wrześniu br. spadła po raz siódmy z rzędu i - według zaktualizowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego - już w sierpniu spadła ona poniżej 10%. Zdaniem większości analityków, jest szansa, że do końca roku stopa bezrobocia utrzyma się

Wzrosty zatrudnienia i płac w VI wspierają rosnącą konsumpcję wg analityków

Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Czerwcowe dane z rynku pracy potwierdzają bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. Zdaniem analityków, stanowią one silne wsparcie dla krajowej konsumpcji prywatnej i wyższej dynamiki PKB od początku II kwartału br. Ekonomiści zwracają szczególnie uwagę

Wzrost liczby zatrudnionych pozytywnie wpłynie na konsumpcję i PKB wg analityków

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - Kwietniowe dane z rynku pracy są coraz lepsze i będą wspierać krajowy popyt konsumpcyjny, uważają analitycy. Rośnie szansa, że stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec roku spadnie poniżej 10%.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa

Lipcowe dane wskazują na umiarkowaną presję płacową wg analityków

%), mimo rekordowo niskiego bezrobocia i kurczących się wolnych zasobów pracy. Oznaczać to może, że obok ekstensywnego wzrostu podaży pracy z tytułu migracji rośnie także aktywność zawodowa, szczególnie osób w wieku produkcyjnym. Sygnalizowały to ostatnie dane BAEL - wzrost wskaźnika aktywności zawodowej

Rynek pracy pozostaje stabilny, będzie wsparciem dla konsumpcji wg analityków

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - Styczniowe dane z rynku pracy były zbieżne z oczekiwaniami analityków co do wzrostu wynagrodzenia, natomiast o wiele wyższe w przypadku dynamiki zatrudnienia. Zdaniem ekonomistów, wyraźny wzrost zatrudnienia był efektem po części corocznej aktualizacji przez GUS

Spadek dynamiki płac w grudniu powinien okazać się przejściowy wg analityków

% r/r w 2015 r., najwyżej od 2011 r. Z pewnością część tego efektu była skutkiem zmian w zakresie formy prawnej zatrudnienia (a nie wyłącznie wykreowaniem nowego miejsca pracy), na co wskazują dane dot. pracujących wg BAEL. Nie zmienia to faktu, że także statystyki dot. pracujących wskazują na

Płace będą nadal rosły w kolejnych miesiącach wg analityków

Warszawa, 16.10.2015 (ISBnews) - Dynamika zatrudnienia była zgodna z oczekiwaniami rynkowymi, ale wzrost płac w ubiegłym miesiącu sprawił niespodziankę. Zdaniem analityków w najbliższym miesiącach należy oczekiwać dalszego wzrostu płac przy stabilizacji poziomu zatrudnienia. Według danych