dane statystyczne województwo małopolskie

GUS: Liczba wolnych miejsc pracy spadła o 15,6% kw/kw do 125,4 tys. w IV kw.

%), śląskie - 16,4 tys. (13,1%) oraz małopolskie - 13,6 tys. (10,8%), a najmniejsza liczba ofert wolnych miejsc pracy wystąpiła w województwach: lubelskim - 1,7 tys. (1,4%) oraz podlaskim i świętokrzyskim po 2 tys. miejsc (1,6%), podał GUS. Jak podał wcześniej GUS, stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła

GUS: Liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 6,6% kw/kw do 142,5 tys. w II kw.

pracy dysponowało województwo mazowieckie 37,4 tys. (24,6%), śląskie 19,6 tys. (12,9%) oraz małopolskie 16,4 tys. (10,8%), a najmniejsza oferta wolnych miejsc pracy wystąpiła w województwie opolskim 2,4 tys. (1,6%), świętokrzyskim 2,6 (1,7%) oraz podlaskim 2,8 tys. (1,8%), podano także. Jak podał

GUS: Do Polski przyjechało 796,9 tys. turystów z Wielkiej Brytanii w 2016 r.

tys. Najczęściej odwiedzili w 2016 r. takie województwa jak: małopolskie (190 644), mazowieckie (134 848) i pomorskie (35 185). (ISBnews)

GUS: Liczba wolnych miejsc pracy spadła o 2,1% kw/kw do 148,6 tys. w III kw.

%), następnie w budownictwie - 27,3 tys. (18,4%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych - 22 tys. (14,8%), podano także.  Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwie mazowieckim - 36,7 tys. (24,7%), śląskim - 19,8 tys. (13,3%) oraz małopolskim - 14,3 tys. (9,6%), a najmniejsza oferta

GUS: Ludność Polski wzrosła o 0,6 tys. i wyniosła 38,434 mln na koniec 2017

10,2‰ (ogólnopolski to 10,5‰). Najwyższy poziom urodzeń żywych występuje w województwach związanych z obszarami największych, rozwijających się aglomeracji miejskich (pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie i małopolskie - wielkość współczynnika w 2017 r. to 11,8–11,3&permil

KRD: Długi mieszkańców wsi zwiększyły się o 108% w ciągu ostatnich 2 lat

. Największy odsetek mieszkańców wsi, którzy mają problem z terminowym regulowaniem płatności, stanowią mieszkańcy wsi z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego i pomorskiego, czyli województw, które są bogatsze. Najmniejszy z województwa podkarpackiego i małopolskiego. Najwięcej dłużników mieszkających na

GUS: Wykorzystanie miejsc w obiektach hotelowych wzrosło do 36,7% w I poł 2017r.

33,2 mln i 6,8 mln). Najwięcej noclegów, podobnie jak w I półroczu ubiegłego roku, udzielono w województwach małopolskim (5,9 mln) i zachodniopomorskim (5,3 mln). Warto zwrócić uwagę na silną koncentrację noclegów w powyższych województwach, na które przypadało 31,8% noclegów udzielonych turystom, 41,2

GUS: Wykorzystanie miejsc w obiektach hotelowych wzrosło do 32,7% w I kw. 2017r.

udzielonych turystom zagranicznym. Na uwagę zasługuje fakt, iż udział noclegów udzielonych w hotelach stanowił aż 75,0% ogółu noclegów udzielonych turystom zagranicznym. W okresie od stycznia do marca 2017 r. najwięcej noclegów – 2,8 mln – udzielono w województwie małopolskim, co stanowiło 18,9

MPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 10,8% w maju

; podsumował minister. W pięciu województwach - dolnośląskim, małopolskim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim - bezrobocie spadło do wartości jednocyfrowej. Dane dotyczące bezrobocia za kwiecień Główny Urząd Statystyczny poda w trzeciej dekadzie czerwca br. (ISBnews)

Dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości

Dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa w gospodarce szczególną rolę. - Mikro, małe i średnie firmy stanowią o sile polskiej gospodarki. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego mamy ich niemal 1,8 mln. Zatrudniają 6,2 mln osób i generują ponad połowę przychodów firm niefinansowych w

500 zł na dziecko: ile dzieci dostanie pieniądze w twoim województwie

500 zł na dziecko: ile dzieci dostanie pieniądze w twoim województwie

otrzyma 3,7 mln dzieci - mówi "Wyborczej" Joanna Wójcik-Tarnowska z resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. I przedstawia szczegółowe wyliczenia z podziałem na regiony. Według tych danych najwięcej dzieci świadczenie otrzyma w województwie mazowieckim - 464,3 tys. Na kolejnych miejscach

Łódzkie szóste pod względem eksportu. Wysoko handel i tekstylia

Łódzkie szóste pod względem eksportu. Wysoko handel i tekstylia

potęgę. Jednak filarem gospodarki są przedsiębiorstwa małe i średnie. - Mikro-, małe i średnie firmy stanowią o sile polskiej gospodarki. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego mamy ich niemal 1,8 mln. Zatrudniają 6,2 mln osób i generują ponad połowę przychodów firm niefinansowych w Polsce - mówi

Demografowie biją na alarm. Starzejemy się na potęgę

Demografowie biją na alarm. Starzejemy się na potęgę

tych dwóch województwach, są to m.in. Dubicze Cerkiewne, Milejczyce, Orla, Dołhobyczów czy Czyże. Stosunkowo dobra sytuacja demograficzna będzie w województwach małopolskim, pomorskim, wielkopolskim oraz w centralnej część województwa mazowieckiego (aglomeracja warszawska wraz z przyległymi gminami

Równość kobiet na papierze i głodowe emerytury

Równość kobiet na papierze i głodowe emerytury

wynagrodzeniami jest większa. Województwo mazowieckie - ponad 5 tys. zł średniej pensji, a kobiecy wskaźnik obniżył się z 81 do 80,3 proc. Podobnie jest w woj. dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim. Województwa te skupiają najbardziej wartościowe inwestycje. Województwo śląskie - kobiety nie przekraczają 75

Podkarpackie tygrysy z rodziny MSP

Podkarpackie tygrysy z rodziny MSP

postępowanie naprawcze, ogłoszenie upadłości, rozpoczęcie procesu likwidacji oraz negatywne sygnały prasowe. Analitycy Bisnode Polska na potrzeby projektu Polskie Firmy Przyszłości pogrupowali województwa na sześć regionów geograficznych. Podkarpacie trafiło do jednej szuflady z Małopolską i Świętokrzyskiem. I

Zatrudnienie i płace w firmach mogą rosnąć coraz szybciej wg analityków

bazy statystycznej z roku ubiegłego będzie raczej negatywny dla dynamiki wzrostu wynagrodzeń, gdyż był to miesiąc z najwyższą roczną dynamika wzrostu w całym 2015 r., co może rzutować na dane. Dane za luty dotyczące wielkości miesięcznego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazały się nieco lepsze

Dane z rynku pracy mogą być jeszcze lepsze, będą wspierać PKB wg analityków

Warszawa, 16.02.2016 (ISBnews) - Choć lepsze od oczekiwań dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw to po części skutek czynników statystycznych, wskaźniki te pokazują solidny wzrost, który powinien zostać utrzymany w kolejnych miesiącach i tym samym - pozytywnie wpływać na

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

Polskiego Rolnictwa co dwa lata publikuje kompleksowy raport pokazujący obraz i kondycję polskiej wsi. Dotyczy on zarówno demografii, socjologii, jak i kondycji ekonomicznej wsi i wpływu Unii Europejskiej. Na początek coś zaskakującego: liczba ludności na wsi rośnie od 2000 r. To dane z oficjalnych

Zatrudnienie będzie nadal rosło, a także presja na płacę wg analityków

usługowego, a najwięcej rekrutacji zapowiadają pracodawcy w województwach małopolskim i śląskim. Tam 31% pracodawców planuje zwiększać zatrudnienie. Dla porównania, na wschodzie tylko co siódma. Utrzymująca się już od 7 kwartałów deflacja wyhamowuje dynamikę nominalnego wzrostu wynagrodzeń. Choć jak

Budżet domowy zostawmy kobietom

Budżet domowy zostawmy kobietom

. kobiet (39 proc.). BIG InfoMonitor pokazuje też dłużników rekordzistów w poszczególnych województwach. Tylko w dwóch województwach rekordzistkami są kobiety. W woj. małopolskim 56-letnia kobieta ma do spłaty 19,2 mln zł, w woj. lubuskim 42-letnia - 4,1 mln zł. Z opinią, że to kobiety powinny

Stopa bezrobocia w kolejnych miesiącach będzie już tylko spadać wg analityków

okolicach 9%.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec lutego 2016 r. nie zmieniła się wobec poprzedniego miesiąca i wyniosła 10,3%. W lutym 2015 r. stopa ta wyniosła 11,9%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego br. wyniosła 1

Brudne powietrze to wstyd

2013 roku Krakowski Alarm Smogowy i działający od 2015 roku Polski Alarm Smogowy. W odpowiedzi na postulaty ruchów obywatelskich zareagował pozytywnie samorząd terytorialny. Zaczął samorząd województwa małopolskiego oraz Kraków, który podjął aktywną walkę ze smogiem, a w jego ślad za nim idą

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

również. Kluczowe prognozy Cisco dotyczące globalnej transmisji danych w sieciach mobilnych w 2021 r. zakładają, że ilość danych przesyłanych w sieciach mobilnych będzie stanowić 20% całkowitego ruchu IP – w 2016 roku udział ten wynosił 8%. "Na jednego mieszkańca Ziemi statystycznie

Stopa bezrobocia spadnie do 9% na koniec br. wg pesymistycznych prognoz

;nieco powyżej 8%. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec kwietnia 2016 r. wyniosła 9,5%, czyli spadła o 0,5 pkt wobec poprzedniego miesiąca. W kwietniu 2015 r. stopa ta wyniosła 11,1%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu kwietnia

Miasta walczą o podatki od oddziałów firm

. Porównano w nim informacje, które Kraków dostał z urzędów skarbowych, z danymi urzędu statystycznego, rejestru sadowego oraz gminnej ewidencji gospodarczej. Wyszło, że do kasy miejskiej wpływają podatki tylko od 20 proc. firm, które mają w Krakowie swe oddziały - mówi radny Hawranek. W Krakowie działa 1780

Ubezpiecz swój dom lub mieszkanie [PORADNIK]

kolejową z Berlina do Warszawy, kilka pociągów InterCity i Kolei Mazowieckich. Burze z gradem i bardzo silnym wiatrem przeszły również nad województwami śląskim i małopolskim, a także w rejonie Częstochowy. Z kolei pod koniec lipca w powiecie lubańskim podtopionych zostało kilka miejscowości, na Pomorzu 15

Ile można zarobić w wakacje?

dokładnie 1,62 mln osób. Dużo? Na polskie warunki wcale nie, bo tak dobrze nie było od siedmiu lat. Na potwierdzenie rachub ministerstwa przez Główny Urząd Statystyczny musimy jeszcze trochę poczekać. Ale wszystko wskazuje na to, że przed końcem wakacji stopa bezrobocia będzie jednocyfrowa. W województwach