dane statystyczne skala zjawiska bezrobocia

PAP

Ekonomiści rozczarowani wynikami sprzedaży detalicznej

Ekonomiści rozczarowani wynikami sprzedaży detalicznej

Ekonomiści są rozczarowani podanymi w czwartek przez GUS wynikami sprzedaży detalicznej we wrześniu. Resort finansów uważa, że wzrost PKB w III kw. będzie niższy niż w II kw. , nie koryguje jednak prognozy wzrostu w całym roku na poziomie 3,3 proc.,

W Europie rekordowe bezrobocie, deflacja powoli odpuszcza

We wrześniu stopa bezrobocia w strefie euro wzrosła już do 9,7 proc., bijąc tym samym kolejny rekord. W Polsce bezrobocie wg tej metodologii wyniosło 8,2 proc. Jednocześnie w UE cały czas spadały ceny - w październiku o 0,1 proc.

Dane z rynku pracy będą coraz lepsze, konsumpcja wzrośnie wg analityków

ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek "Choć minimalnie gorsze od oczekiwań, dane z rynku pracy za kwiecień odzwierciedlają pozytywne trendy w gospodarce. Dynamika wynagrodzeń, choć niższa niż w marcu, nadal jest wyraźnie powyżej typowych wartości notowanych w ostatnich miesiącach. W połączeniu ze

Wynagrodzenia w firmach we IX wzrosły o 4,0% r/r, zatrudnienie o 1,7% r/r

pracowników, choć koniec okresu prac sezonowych może spowodować spadki zarówno zatrudnienia jak i wynagrodzeń w skali miesięcznej. Jednak nadal dość niska ubiegłoroczna baza statystyczna oraz powoli rosnąca gospodarka powinny poprawić oba te wskaźniki w ujęciu rocznym. Dziesięciu ekonomistów, uwzględnionych w

Wynagrodzenia w firmach we IX wzrosły o 4,0% r/r, zatrudnienie o 1,7% r/r

koniec okresu prac sezonowych może spowodować spadki zarówno zatrudnienia jak i wynagrodzeń w skali miesięcznej. Jednak nadal dość niska ubiegłoroczna baza statystyczna oraz powoli rosnąca gospodarka powinny poprawić oba te wskaźniki w ujęciu rocznym. Dziesięciu ekonomistów, uwzględnionych w ankiecie

Kryzysie, daj już nam spokój. Kiedy europejska gospodarka wyjdzie na prostą?

Kryzysie, daj już nam spokój. Kiedy europejska gospodarka wyjdzie na prostą?

, wszystko trzeba robić po znajomości. - Najgorszy jest permanentny brak płynności finansowej. Za zlecenia, które robię, dostaję pieniądze po trzech miesiącach - mówi. Co w takim razie mają powiedzieć mieszkańcy małych miasteczek? Z danych GUS wynika, że w powiecie szydłowieckim stopa bezrobocia sięga 38,6

Rynek pracy - wersja polska

łagodzić skutki zjawisk rządzących rynkiem pracy. O skali potrzeb świadczy liczba bezrobotnych. W sierpniu 2009 r. wyniosła 1,689 mln osób i w porównaniu z sierpniem ub. roku przybyło ponad 285 tys. bezrobotnych. Według danych GUS, w sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 10,8 proc, tyle samo, co w lipcu. Te

Czy świat się ocknie z recesji?

strefie euro bezrobocie wzrośnie z 7,6 proc. w 2008 r. do 11,5 proc. w 2010. W USA w tym samym czasie wzrośnie z 5,8 do 10,1 proc. Według prognoz MFW w USA i Japonii w tym i przyszłym roku wystąpi deflacja. To niebezpieczne zjawisko, które może spowodować odkładanie w czasie zakupów przez konsumentów, co

Święta wielkanocne podpompowały sprzedaż

Święta wielkanocne podpompowały sprzedaż

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.plKwiecień przyniósł niezłe informacje z sektora handlowego - według Głównego Urzędu Statystycznego sprzedaż detaliczna wzrosła o 1 proc. A zarówno w lutym, jak i marcu w skali roku sprzedaż spadała. Mamy się z czego cieszyć? - Tylko pozornie

Polska bez etatu. Miliony pracują na śmieciowych umowach

- ocenia Marcin Nowicki z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. - Niestety, nie ma wiarygodnego narzędzia do zbadania skali zjawiska. Zdaniem Dominika Owczarka, koordynatora projektów i analityka z Instytutu Spraw Publicznych, ustalenie liczby osób zatrudnionych w inny sposób niż na stałych umowach o

Borowski: Możemy zapomnieć o groźbie recesji

zastosujemy. Nasza gospodarka rośnie w stosunku do poprzedniego kwartału - w I kw. o 0,3 proc., w drugim - o 0,5 proc. Wzrost w skali roku w II kwartale wyniósł 1,1 proc. Dane po wyeliminowaniu czynników sezonowych (takie podaje zawsze Eurostat) wskazują nawet na wzrost o 1,4 proc., czyli tylko nieco słabiej

Młodzi w internetowej pułapce

Młodzi w internetowej pułapce

mieć miliony absolwentów. To bardzo pozytywne zjawisko, jest tylko jedno "ale" - nie zbudowaliśmy w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, która wykształconym ludziom dałaby pracę opartą na wiedzy zgodną z ich aspiracjami.Gospodarka oparta na wiedzy polega na sprzedaży wiedzy i twórczości za

PKB zamiast Kubicy, czyli tajemnice wzrostu

ulegają również nastroje konsumentów i przedsiębiorców. Słowem, mamy w gospodarce zjawiska recesyjne, a biorąc pod uwagę skalę załamania się nastrojów, nie zawaham się powiedzieć, że mamy kryzys. Oczywiście, póki nie nastąpią dwa kolejne kwartały spadku PKB (mierzonego nieco inaczej, niż zwykle to robimy

Bielski: widać poprawę na rynku pracy, co sprzyja popytowi

Unijny urząd statystyczny Eurostat poinformował we wtorek, że bezrobocie w Polsce liczone według metodologii UE w sierpniu br. wyniosło 8,8 proc., po spadku z 9 proc. w lipcu. Średnia w UE wyniosła 10,1 proc., a w strefie euro 11,5 proc. Zgodnie z informacjami Eurostatu stopą bezrobocia w

Projekcja inflacji będzie kluczowa dla decyzji RPP w październiku - analitycy

Lesław Kretowicz [analiza - ankieta; powtórzenie] Warszawa, 27.10.2010 (ISB) – Zmieniające się, choć głównie w wyniku działania czynników jednorazowych, dane makroekonomiczne oraz stale obecna niepewność na rynku walutowym i skomplikowana sytuacja za granicą znów, ale chyba po raz ostatni

Projekcja inflacji będzie kluczowa dla decyzji RPP w październiku - analitycy

Lesław Kretowicz [analiza - ankieta] Warszawa, 25.10.2010 (ISB) – Zmieniające się, choć głównie w wyniku działania czynników jednorazowych, dane makroekonomiczne oraz stale obecna niepewność na rynku walutowym i skomplikowana sytuacja za granicą znów, ale chyba po raz ostatni dadzą przewagę

Budżet 2010 to gospodarcze placebo

- przyrost bezrobocia. Natomiast z badań GUS (BAEL) wynika, że zatrudnienie rośnie zwłaszcza w sektorze usług.Wydaje nam się, że można to pogodzić, przyjmując, że znów rośnie szara strefa oraz upowszechnia się niepełny czas pracy. Jedno i drugie będzie powodowało - o ile się te zjawiska pogłębią - utratę

Czy bank ma sumienie?

Czy bank ma sumienie?

, w którym są wyznaczone standardy moralności... - Myślę, że tu mamy zjawisko, które się wiąże z jednym prostym pytaniem. Nie przytoczę dosłownie cytatu ze "Zniewolonego umysłu" Miłosza, ale sparafrazuję go - może to jest biznes, ale czy jest to biznes na długą metę? W marketingu znane

Kryzys finansowy głównie w głowach

konsumpcja, spodziewać się można natomiast ostrego wyhamowania inwestycji.- Kryzys wpływa na spowolnienie konsumpcji i inwestycji. To pierwsze zjawisko pokazują dane dotyczące sprzedaży detalicznej - o ile w pierwszym półroczu 2008 r. rosła ona w tempie 17,6 proc., o tyle już w kolejnych miesiącach ub. roku

Sprzedaż detaliczna wzrosła w lipcu o 5,7 proc.

Ekonomiści w ogóle nie spodziewali się tak nagłej poprawy. Ankietowani przez Reutersa analitycy liczyli na wzrost, ale ledwie na poziomie 0,7 proc. Na zaskakujące dane od razu zareagował rynek walutowy - euro szybko osłabiło się względem złotego o 2 grosze schodząc poniżej poziomu 4,1 zł. Teraz

PKB w II kw. wzrósł o 1,1 proc. Polska najlepsza w UE

kilku miesięcy nieco łaskawszym okiem patrzą na polską gospodarkę. Gdy Główny Urząd Statystyczny pod koniec maja opublikował dane za pierwszy kwartał wielu z nich ciągle przecierało oczy ze zdumienia - wtedy nasz PKB wzrósł o 0,8 proc. i był to najlepszy wynik w naszym regionie. Niektórzy analitycy

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Lista państw świata według stopy bezrobocia

Lista państw świata według stopy bezrobocia – lista wskaźników bezrobocia w krajach i regionach świata. Poniższe dane statystyczne są oparte w części na The World Factbook. Na liście znajduje się również kilka niepaństwowych podmiotów jak Unia Europejska, Strefa Gazy, Zachodni Brzeg Jordanu

Skala nominalna

Skala nominalna – jeden z rodzajów skal pomiarowych. Zmienne są na skali nominalnej, gdy przyjmują wartości (etykiety), dla których nie istnieje wynikające z natury danego zjawiska uporządkowanie.Nawet jeśli wartości zmiennej nominalnej są wyrażane liczbowo, to liczby te są tylko umownymi

Skala porządkowa

Skala porządkowa – jeden z rodzajów skal pomiarowych. Zmienne są na skali porządkowej, gdy przyjmują wartości, dla których dane jest uporządkowanie (kolejność), jednak nie da się w sensowny sposób określić różnicy ani ilorazu między dwiema wartościami.Przykłady zmiennych porządkowych

Narodowy Spis Powszechny 2011

, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych; mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych. Na jakie tematy zostały zebrane daneW spisie powszechnym zostały zebrane dane z następujących tematów

Efekt zniechęconego pracownika

Efekt zniechęconego pracownika - jest to efekt uznawany za jedną z przyczyn zjawiska polegającego na tym, że szybki wzrost lub spadek zatrudnienia prowadzi do znacznie mniejszych zmian bezrobocia.Dzieje się tak dlatego, że przy wysokim i wciąż wzrastającym bezrobociu, pewne osoby (chętne

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.