dane statystyczne polska wykresy bezrobocie

Bezrobocie: źle w Grecji, dobrze w Polsce. W Niemczech znakomicie

Czechy i Niemcy to kraje o najniższym bezrobociu w Unii Europejskiej. W Polsce jest gorzej, ale wypadamy lepiej niż unijna średnia. W Grecji co czwarta osoba aktywna zawodowo jest bezrobotna. Wśród młodych bezrobocie sięga tam niemal 50 proc.

Sprzedaż detaliczna może zanotować spadek o ok. 20% r/r w kwietniu wg analityków

polski przemysł i PKB w 2kw20" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki "Biorąc pod uwagę obowiązujący przez cały miesiąc (a nie połowę jak w marcu) restrykcje administracyjne, w kwietniu oczekujemy głębszego spadku sprzedaży w kierunku -20% r/r. Być może w kolejnych

Złoty pozostanie stabilny w oczekiwaniu na nowe impulsy

zmienności EUR/USD, co pośrednio mogłoby wpłynąć na złotego. Bez wpływu na złotego natomiast pozostaną publikowane o godzinie 10:00 przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dane o bezrobociu w Polsce. We wrześniu spodziewany jest spadek stopy bezrobocia do 6,9 proc. z 7 proc. Dobre dane są ujęte w cenach, a

Dynamika zatrudnienia r/r do końca roku pozostanie ujemna wg analityków

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Czerwcowe dane dotyczące dynamiki zatrudnienia i płac znalazły się znacząco powyżej konsensusu rynkowego. Zdaniem ekonomistów, w przypadku zatrudnienia, jego dynamika r/r do końca roku może pozostać ujemna. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS

Krajowe dane zdecydują dziś o notowaniach złotego

pryzmat potencjalnej zmiany retoryki Rady Polityki Pieniężnej (RPP) i szybszego terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych. Trwające od dwóch tygodniu wyraźne umocnienie złotego sprawiło, że dane zgodne z prognozami są już w cenach. Stąd też dopiero dużo lepsze odczyty mogą wzmocnić polską walutę

Sprzedaż detaliczna daje szansę na ograniczenie skali recesji wg analityków

lipcu wskazuje na to, że mamy do czynienia nie tyle z realizacją popytu odroczonego, co raczej z powrotem normalnych zachowań polskich konsumentów" - ekspert Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Peako Piotr Bartkiewicz "Cały czas w kontekście dobrych danych dot. sprzedaży detalicznej

Rynek pracy nie sprzyja odbiciu konsumpcji do poziomu sprzed pandemii wg analit.

powrotowi konsumpcji do poziomów sprzed pandemii. Jak podkreślają ekonomiści, redukcjom płac sprzyja duża skala chomikowania pracy, do którego zachęcają rządowe programu pomocowe. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba

Na rynku FX oczekiwany spokój aż do posiedzenia Fed

wieczorem i w czwartek rano. Złoty, który we wtorek praktycznie nie zareagował na publikowane przez Główny Urząd Statystyczny najnowsze dane o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia oraz na wstępne szacunki dynamiki polskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB), pozostaje obecnie pod głównym wpływem

Dane o sprzedaży detal. wskazują na silny popyt konsumpc. w IV kw. wg analityków

ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak. "Wraz z dzisiejszymi danymi o sprzedaży detalicznej wzrosła pula odczytów z gospodarki, które sugerują, że w IV kw. utrzymała się dobra koniunktura, a jeśli wystąpi spowolnienie gospodarcze, to będzie delikatne" - analityk Santander Bank Polska Grzegorz

Popyt konsumpcyjny nadal będzie silnie wspierać wzrost PKB wg analityków

konsumpcji prywatnej w I kw. zwiększyło się do 4,8% r/r wobec 4,3% w IV kw. ub. r. Dzisiejsza publikacja danych o marcowej sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rynku długu" - starszy ekonomista Credit Agricole Bank Polska Krystian Jaworski. "Sprzedaż detaliczna

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pokazały słabszy wzrost konsumpcji oraz szybszy i głębszy od prognoz spadek inwestycji publicznych. Analitycy zrewidowali w dół dotychczasowe prognozy spodziewanego wzrostu gospodarczego w całym 2019 roku

Napięcia na rynku pracy mogą spowodować znowu szybszy wzrost płac wg analityków

źródłem inflacji w Polsce, ale ponieważ dane raczej nie odbiegają istotnie od oczekiwań Rady, to i reakcji być nie może. Biorąc pod uwagę relatywnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego przy jednocześnie niskiej inflacji spodziewam się stabilizacji stóp procentowych w tym i przyszłym roku" - główna

Lipcowe dane wskazują na umiarkowaną presję płacową wg analityków

będzie jednak prowadził do jeszcze większej presji ze strony pracowników na podniesienie wynagrodzeń. Wyższe pensje będą bowiem rekompensatą za większą intensywność. Już teraz, jak pokazują dane Narodowego Banku Polskiego, liczba średnio przepracowanych godzin jest największa od 2008 roku. Ale czas pracy

Spowolnienie dynamiki zatrudnienia może wskazywać na trwały trend wg analityków

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Wrześniowe dane dotyczące wzrostu zatrudnienia wskazują na głównie odzwierciedlają problemy polskiej gospodarki ze stroną podażową występującą na rynku pracy, ale również są efektem oczekiwanego spowolnienia gospodarczego, uważają analitycy.  Według

Najważniejszym wydarzeniem dla rynku FX będzie dziś wystąpienie szefowej Fed

wzrostowej korekty, a dalszymi spadkami. Atmosfera wyczekiwania może też udzielić się polskiemu rynkowi walutowemu. Nie przerwie jej nawet zaplanowana na dziś publikacja danych z rodzimego rynku pracy. O godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny poinformuje, jak w styczniu kształtowała się sytuacja na

Sprzedaż detaliczna ma dobre perspektywy w kolejnych miesiącach wg analityków

na pięć. Jednakże - w ich ocenie - tempo wzrostu konsumpcji, pomimo możliwego osłabienia wobec zeszłego roku, utrzyma się na solidnych poziomach w kolejnych miesiącach roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 4,6% r/r w kwietniu

Komentarz do rynku złotego - Apple i czekanie na FOMC wspiera złotego

Poprawa nastrojów na rynkach globalnych, a także opublikowane dziś przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) lepsze od prognoz dane o marcowej sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia, wspierają złotego. Zyskuje on na wartości do głównych walut. Kurs EUR/PLN spadł do 4,1742 zł z 4,1898 zł wczoraj na

Nastąpi dalsze przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń w 2018 r. wg analityków

podaży pracy dynamika zatrudnienia będzie wyhamowywać, a spadek stopy bezrobocia będzie coraz wolniejszy, natomiast wzrost płac będzie przyspieszać. Uwzględniając kontekst regionalny, obecne tempo wzrostu płac w Polsce nie stanowi zagrożenia dla konkurencyjności międzynarodowej . Dane z rynku pracy za

Dynamika wzrostu PKB spowolni do 3,7-4,5% w I kw. wg analityków

sektorach. Negatywnie na poziom sprzedaży oddziaływał silny spadek sprzedaży samochodów, największy od stycznia 2011 r. Sprzedaż samochodów ma dużą wagę w całości sprzedaży i dane te są zaskoczeniem. Tym bardziej, że wstępne dane publikowane przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) dotyczące

Komentarz do rynku złotego - dane z Polski i Niemiec wzmacniają złotego

Główny Urząd Statystyczny. Jak wynika z jego obliczeń, w lutym sprzedaż detaliczna była o 13,7% wyższa niż przed rokiem i o 1,2% wyższa niż w styczniu. Rynkowy konsensus kształtował się natomiast na poziomie 9,9% R/R. To pokazuje, że polska gospodarka wciąż nie traci animuszu. Martwić mogą natomiast dane

Komentarz do rynku złotego - złoty dalej zyskuje, ale ryzyko realizacji zysków rośnie

rodzimym rynku walutowym. W piątek duże znaczenie mogą mieć publikowane przez Główny Urząd Statystyczny wstępne szacunki Produktu Krajowego Brutto (PKB) w 2011 roku (oczekujemy odczytu na poziomie 4,1%) oraz grudniowe dane o sprzedaży detalicznej (prognoza: 10,7%) i stopy bezrobocia (prognoza: 12,5%).Na

Konsumpcja pozostanie głównym motorem wzrostu gospod. w br. wg analityków

: 6,9%; kons.: 6,2%) potwierdzając tym samym, że kwietniowy, słabszy odczyt był związany głównie z przesunięciem zakupów wielkanocnych na marzec. Jednocześnie statystyczna miara trendu sprzedaży detalicznej osłabiła się (wykres). Osłabienie trendu wzrostowego sugerują także dane o sprzedaży &bdquo

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) potwierdziły, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. (niewyrównany sezonowo) wyniósł 5,1% r/r, pokazały też dawno oczekiwane wyraźne przyspieszenie wzrostu inwestycji, które pierwszy raz od trzech lat stały się

Sierpniowe dane wskazują na ryzyko presji płacowej wg analityków

potwierdza scenariusz wzrostu presji płacowej w gospodarce. Publikacja danych o strukturze sektorowej płac w Biuletynie Statystycznym GUS (22 września br.) zdaniem ekonomistów pozwoli na pełną ocenę trwałości sierpniowego skoku dynamiki płac. Część analityków uważa, że presja płacowa będzie zauważalna w

Poranny komentarz rynkowy XTB - echa danych z rynku pracy

obydwu izbach. Ta większość nie musi należeć jednak do PD - choć w najnowszych sondażach ta partia wygrywa jej przewaga nad Grillo i Berlusconim mieści się w granicach błędu statystycznego. Uważamy, iż rynek ciągle nie docenia tego problemu. Na wykresach: EURUSD, H4 - publikacja danych z USA w piątek

Komentarz do rynku złotego - spokojny poniedziałek na rynku złotego

należy oczekiwać większej zmienności notowań złotego. Inwestorzy z uwagą powinni przyglądać się danym publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) nt. stopy bezrobocia (prognoza: 12,5%) i sprzedaży detalicznej (prognoza: 5% R/R) we wrześniu oraz koniunktur gospodarczej w październiku. Niezmiennie

Presja płacowa będzie narastać, dynamika zatrudnienia wyhamuje wg analityków

natomiast wzrost liczby etatów wyniósł 17,2 tys. i był to najlepszy wynik listopada od co najmniej 2000r., od kiedy dostępne są porównywalne dane. Dane te potwierdzają bardzo dobrą sytuację na polskim rynku pracy i rosnący popyt na pracowników. Wzrost popytu na pracę widoczny był też w badaniach koniunktury

Ekonomiści nie lekceważą ewentualnego Brexitu i wpływu na złotego i obligacje

dodatkowo komplikować sytuację frankowiczów. Sama procedura wyjścia danego kraju z UE jest jednak na tyle długa, że nikt obecnie nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych skutków zarówno gospodarczych, jak i politycznych dla wszystkich krajów Unii - w tym i dla Polski. Poniżej przedstawiamy

Popołudniowy komentarz do rynku złotego - Złoty gotowy do korekty, ale możemy zaczekać na nią do LTRO

W środę polska waluta umiarkowanie traci na wartości. O godzinie 14:00 za dolara trzeba było zapłacić 3,1611 zł, euro kosztowało 4,1862 zł, a szwajcarski frank 3,4690 zł. Mniejszy popyt na złotego to głównie efekt słabych danych makroekonomicznych, jakie dziś napłynęły z Niemiec i strefy euro

Lipcowe dane przemawiają za wzrostem PKB powyżej 4% w III kw. wg analityków

. Opublikowane dziś dane z polskiej gospodarki nie zmieniają wiele jeśli chodzi o perspektywy polityki monetarnej w Polsce, gdyż wpisują się w oczekiwania RPP. Tempo wzrostu gospodarczego przyspiesza stopniowo (w przeciwieństwie do gwałtownego przyspieszenia np. w Czechach), co tym samym nie rodzi nadmiernej

Poranny komentarz rynkowy XTB - Europa w recesji, nowe rekordy na giełdach

wypowiedzi Bernanke (iż Fed jest zaniepokojony zachowaniem rynków finansowych) groźba zacieśnienia już w czerwcu zaczyna nabierać realnych wymiarów. Wyglądałoby to zatem tak, jak gdyby rynki rosły tym szybciej, im mniej czasu im pozostało. Polski PKB wzrósł o 0,4% R/R Wczoraj po raz pierwszy GUS podał

Poranny komentarz rynkowy XTB - Europa znów rośnie

oporu do dopiero rejon 3,10.Dziś na notowania par ze złotym mogą mieć wpływ odczyty danych z Polski (inflacja oraz PKB). W.20, D1 - kontrakt na indeks WIG20 przebywa w trendzie wzrostowym od dołka 2066 pkt. Tym samym trend trwa nieprzerwanie od końca czerwca. W rezultacie rynek testuje istotne miejsce