dane statystyczne o udziale pkb

Glapiński: Poziom inwestycji jest daleko wyższy niż pokazują to statystyki

poziom inwestycji przy tak wysokim wzrośnie PKB jest sprzecznością. Przedsiębiorcy inwestują, ile chcą" - powiedział Glapiński podczas Forum Bankowego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w IV kw. 2018 r. nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 6,7% wobec wzrostu o 9,9% kwartał

Sprzedaż detal. będzie poprawiać się, ale prognozy PKB bez zmian wg analityków

prognoz PKB i nadal szacują, że spadek polskiego PKB w II kw. może osiągnąć tempo dwucyfrowe. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że sprzedaż detaliczna realnie (w cenach stałych) spadła o 1,3% r/r w czerwcu 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 8,4%. W czerwcu br. w

Kalendarium ISBnews

  --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wstępną informację o relacji deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB w 2018 roku --10:30: Konferencja prasowa Amiki nt. wyników --11:00: Konferencja POPiHN "Przemysł i Handel Naftowy 2018"  

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

efekt konsumpcyjny, a zwiększy się poziom nakładów brutto na środki trwałe, a także nakładów na B+R, które będą ponosiły polskie przedsiębiorstwa" - powiedział dyrektor. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB wzrósł o 5,1% r/r w 2018 r. wobec 4,8% wzrostu w

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pokazały zrewidowany wzrost PKB w II kw. br. (niewyrównany sezonowo) o +0,1 pkt proc. (wobec pierwszego szacunku) do 4,5% r/r. Analitycy podtrzymali prognozy wzrostu gospodarczego w całym 2019 roku w

Rozkrut z GUS: Największy wpływ na wzrost PKB w ub. r. miał popyt krajowy 

wzrost gospodarki narodowej, podał GUS.  Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł o 5,1% r/r w 2018 r. wobec 4,8% wzrostu w poprzednim roku wg wstępnych danych.  (ISBnews) 

Emilewicz: Wzrost nakładów na B+R to szansa na większą konkurencyjność firm

Główny Urząd Statystyczny (GUS), nakłady krajowe brutto na działalność B+R wyniosły 20,6 mld zł w 2017 r. co oznacza wzrost o 14,7% r/r. "Wtorkowe dane GUS nt. wydatków na badania i rozwój w 2017 roku pokazują, że coraz więcej polskich przedsiębiorców zwiększa wydatki na działalność B+R. Cieszy

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pokazały zrewidowany wzrost PKB w I kw. br. (niewyrównany sezonowo) o +0,1 pkt proc. do 4,7% r/r. Analitycy zrewidowali dotychczasowe prognozy spodziewanego wzrostu gospodarczego w 2019 roku do ponad 4,5% r

Emilewicz: Wzrost PKB na poziomie 4% w tym roku nie jest zagrożony

, niż zakładano" - napisała Emilewicz w komentarzu do danych GUS. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w kwietniu br. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 17,4% r/r, a wynik wpisał się w oczekiwania MPiT. "To kolejny już miesiąc bardzo dobrych wyników w budownictwie

Produkcja przemysłowa może spaść o ok. 10% r/r w kwietniu wg analityków

całym 2020 r. PKB może spaść o około 3.5%. Dane dotyczące marcowej produkcji przemysłowej być może są pozytywnym zaskoczeniem dla RPP (oczekiwania dotyczące spadku mogły być większe), ale nie zmienia to w żaden sposób ogólnego obrazu sytuacji. Marzec, a właściwie druga jego połowa, był początkiem

Wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie na wysokich poziomach w br. wg analityków

zaskoczenie dzisiejszymi danymi sugeruje, że dynamika wzrostu PKB w 3kw może spaść lekko poniżej 4%r/r. Wprawdzie finalny kształt konsumpcji pozostaje niepewny z uwagi na słabiej opisywane przez urząd statystyczny wydatki w miejscowościach turystycznych czy usługi, bieżące wyniki sugerują jednak małą

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pokazały słabszy wzrost konsumpcji oraz szybszy i głębszy od prognoz spadek inwestycji publicznych. Analitycy zrewidowali w dół dotychczasowe prognozy spodziewanego wzrostu gospodarczego w całym 2019 roku

Po danych o sprzedaży detal. analitycy obniżają prognozy spadku PKB w II kw.

wolniejszym tempie. Wskazują, że obawy o utratę pracy i dochodów pozostają i będą wciąż ograniczać spożycie prywatne w kolejnych miesiącach. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Po tych danych wstępnie szacujemy, że spadek PKB w 2kw20 może wynieść około 8,5%r/r wobec 9,3%r/r

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

niektórych wydatków przez urząd statystyczny i mogą być korygowane w kolejnych rewizjach danych (tak np. stało się teraz z danymi o zapasach za trzy poprzednie kwartały). Saldo obrotów z zagranicą miało w III kr. ujemny wkład we wzrost PKB w wysokości -0,9 pkt.proc. Nieco spowolnił wzrost eksportu (do 4,9% r

Dane o produkcji mogą skłaniać do cięcia prognoz wzrostu PKB w br. wg analityków

skłaniają ekonomistów do możliwych rewizji dotychczasowych prognoz dynamiki wzrostu PKB w IV kw. br i całym 2019 roku. Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w października br. o 3,5% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowana wzrost o 7,8

Aktywność gospodarcza silnie odbije w III kw. wg analityków

wzrosty aktywności, przy zapewne (wysoki udział sprzedaży eksportowej w tych działach) silniejszym ożywieniu popytu zewnętrznego. Wstępne wyniki wzrostu PKB za II kw. oraz bardzo dobry początek III kw. (dane z rynku pracy, dane z przemysłu) póki co pozwalają nam podtrzymywać naszą optymistyczną prognozę

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,2% r/r w IV kw. 2019 r. wobec 3,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w drugim szacunku tych danych. Ekonomiści

Dane za I potwierdzają ograniczone spowolnienie wzrostu PKB w 2019 wg analityków

utrzyma się w 2019 roku i będzie amortyzował skalę spowolnienia gospodarczego kraju. Większość analityków spodziewa się wzrostu PKB w I kw. na poziomie ok. 4% r/r. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w styczniu 2019 r. o 6,1% r/r

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB sięgnie ok. 3% w I kw. wg analityków

w odpowiednim stopniu nie wychwytują metody statystyczne oczyszczenia danych z sezonowości. Struktura produkcji w poszczególnych sekcjach wskazuje, na bardzo dobre wyniki produkcji w działach o wysokim udziale produkcji na potrzeby budownictwa, co cały czas pozwala nam także oczekiwać

Wzrost produkcji przemysłowej przyspieszy w kolejnych miesiącach wg analityków

(choć oczywiście słabszych) poziomach utrzymują się wskaźniki produkcji silnie powiązane z budownictwem. Takie dane pozwalają podtrzymać tezę, że październikowe tąpnięcie produkcji budowlano-montażowej nie jest zjawiskiem trwałym. W większości działów o wysokim udziale sprzedaży eksportowej dane

Dane o produkcji za V wskazują na wyższy wzrost PKB w II kw. wg analityków

wkład przemysłu we wzrost PKB w drugim kwartale br. będzie jeszcze wyższy niż w pierwszym, co utrzyma dynamikę PKB nadal na relatywnie wysokim poziomie" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Mocne dane o produkcji za maj pokazują, że wciąż polski przemysł opiera się

Sprzedaż detaliczna może zanotować spadek o ok. 20% r/r w kwietniu wg analityków

między dynamiką handlu raportowaną miesięcznie, a szerszym agregatem raportowanym kwartalnie w danych o PKB. Z drugiej strony druga połowa konsumpcji to usługi rynkowe, gdzie lockdown spowodował duże straty. Dane za marzec pokazują, że przemysł w Polsce mniej ucierpiał niż w Zachodniej Europie, bo nie

Spadki produkcji przemys. mogą się utrzymać w kolejnych miesiącach wg analityków

rozwijać się zagranicą, w tym u naszego głównego partnera handlowego, czyli w Niemczech. Perspektywy są póki co dość słabe. PKB w drugim kwartale br. skurczy się, wg moich prognoz, o co najmniej 8.0%r/r. W całym 2020 r. recesja może wynieść co najmniej 3.5%. Dane dotyczące kwietniowej produkcji

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

brak oczekiwanej rewizji szacunku flash za 2q zwiększa ryzyko w dół dla naszej prognozy. Dzisiejsze dane (PKB, inflacja CPI) są neutralne dla krajowej polityki pieniężnej " - analitycy PKO Banku Polskiego. "Główny Urząd statystyczny potwierdził wzrost gospodarki o 5,1% r/r w II kwartale a

Tempo wzrostu PKB w może sięgnąć 5% r/r w 2018 r. wg analityków

gospodarczego PKB w całym 2018 roku przewyższy wynik z 2017 roku (4,6%) i będzie oscylować w granicach 5% r/r.  Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dziś, że produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% w porównaniu

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) potwierdziły, że wzrost PKB w IV kw. ub.r. (niewyrównany sezonowo) wyniósł 5,1% r/r, pokazały też dawno oczekiwane wyraźne przyspieszenie wzrostu inwestycji, które pierwszy raz od trzech lat stały się

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

również w sytuacji płynnościowej przedsiębiorstw. W 2019 r. liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce zwiększyła się o 4,5%. Zgodnie z ostatnio opublikowanym danymi przez Główny Urząd Statystyczny, w III kwartale 2019 r. tempo wzrostu PKB było najniższe w trzech ostatnich latach i sięgnęło 3,9% w

Ranking: tych 10 produktów wyrzucamy najczęściej. "Polacy mają się czego wstydzić"

nigdy nie trafi na nasze talerze, to straty finansowe dla przemysłu i gospodarstw domowych w wysokości, jak obliczyło Boston Consulting Group, 1,2 biliona dolarów. To ponad dwukrotność PKB Polski! W marnowaniu żywności nie chodzi jednak tylko o pieniądze, które wraz z jedzeniem lądują w koszu. Chodzi o

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

okolicach 5-5,6%, przy dwucyfrowym wzroście inwestycji - w przedziale 11-12%. Opublikowane przez GUS tempo wzrostu gospodarczego w 2017 r. na poziomie 4.6% jest najwyższe od 2011 roku. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB wzrósł o 4,6% r/r w 2017 r. wobec ,9% wzrostu w

Przegląd prasy

nadal brak --Prezes GUS: Istnieje potrzeba rozszerzenia roli urzędów statystycznych, aby stały się opiekunami ładu informacyjnego: nie tylko zbierały dane i produkowały na ich podstawie wskaźniki -- Departament Stanu USA chce m.in., by na smartfonach z Chin nie mogły działać amerykańskie aplikacje

PMR Restrukturyzacje: Transport, turystyka, meble najszybciej stracą płynność

spadnie" - dodała Anisimowicz. Równie znaczące straty może ponieść rodzima turystyka. Według cytowanych w materiale danych Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), branża w 2019 roku generowała około 700 tys. miejsc pracy, a udział tego sektora w PKB w ostatnich latach przekraczał 6%. O sile

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB przekroczył 4% w III kw. wg analityków

produkcji przemysłowej wyniosła, wg szacunków, około 3.4%r/r, a więc mniej w porównaniu ze wzrostem o 4.2%r/r w drugim kwartale oraz wzrostem o 6.1%r/r w pierwszym kwartale br. Dane wskazują zatem na dalsze wyhamowanie tempa wzrostu PKB w okresie lipiec - wrzesień. O tym jednak, jak głębokie ono było

Gospodarka słabnie w błyskawicznym tempie. W III kwartale wzrost PKB wyniósł 2,5 proc.

III kwartale wzrosnąć aż o 4,6 proc. Nasze wydatki mogą rosnąć coraz szybciej, bo sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra, bezrobocie spadło do najniższego w historii poziomu. Wydajemy też miliardy z programu 500 plus. Statystyczne pułapki Liczenie PKB to nie jest łatwa sprawa. Analitycy

KUKE: Liczba upadłości spadła o 14,5% r/r do 53 w marcu 2019 r.

, czy spowolnienie w globalnym handlu na skutek tendencji protekcjonistycznych" - powiedział wiceprezes KUKE Tomasz Ślagórski, cytowany w materiale. Jak pokazują najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, zysk netto przedsiębiorstw niefinansowych był w 2018 roku o ponad 10% niższy

Skiba z MF: Inwestycje będą drugim motorem wzrostu PKB w 2017 r.

wszystko wskazuje, że one w 2017 rzeczywiście wzrosną. Według wstępnych szacunkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB wzrósł o 2,8% r/r w 2016 r. wobec 3,9% wzrostu w poprzednim roku. W 2016 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 2,8% wobec wzrostu o 3,4% w 2015 r. Spożycie ogółem w ub.r

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

dynamika zwiększyła się nieznacznie z 3,9% r/r w III kw. do 4,0% r/r przy jednoczesnym znaczącym spadku udziału konsumpcji w PKB pomiędzy III i IV kw. Opublikowane dziś wstępne dane o PKB w 2016 r. są zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym w IV kw. ub. r. spowolnienie wzrostu gospodarczego dobiegło

Produkcja przem. w VIII sugeruje wzrost PKB bliżej 4% w III kw. wg analityków

dużym udziale sprzedaży eksportowej w przychodach, a także działach powiązanych z budownictwem. Jest to spójne z naszą oceną sprzed miesiąca, zgodnie z którą spowolnienie aktywności w przemyśle ma charakter trwały. Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,43% r/r w II kw. 2019

proc. w porównaniu do ubiegłego kwartału. Chociaż dynamika zatrudnienia w innowacyjnych firmach wyhamowuje, to wciąż jest wyższa od ogółu rynku, który wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w okresie kwiecień-czerwiec zwiększył zatrudnienie o 2,7% (spadek o 0,4 pkt. proc. vs I kw. 2019

Inflacja średnioroczna może znaleźć się poniżej 3,5% r/r w 2020 r. wg analityków

: "Kluczowe będzie tempo hamowania PKB i jego struktura. To, w połączeniu ze wszystkim co dzieje się na świecie, zadecyduje o wysokości stóp procentowych. Wzrosło wyraźnie prawdopodobieństwo ich obniżki, choć scenariuszem bazowym pozostaje nadal brak zmian poziomu stóp" - główna ekonomistka

Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w II kw. wg analityków

. Jutro zostaną opublikowane dane o sprzedaży detalicznej w kwietniu i spodziewamy się silnego wyniku z uwagi na efekt świąt wielkanocnych. Sprzedaż detaliczna pozwoli nam oszacować po raz pierwszy wzrost PKB w II kw. 2019 roku. Widzimy, że pozostanie na solidnym wzroście w bieżącym kwartale i będzie

Emilewicz zapowiada na I poł. 2020 r. pakiet proinwestycyjny we współpracy z MF

podatkowych, zazielenianie gospodarki czy pakiet proinwestycyjny dla projektów o szczególnym potencjale, to tylko niektóre z przewidzianych przez nas projektów na drodze do osiągnięcia celu 2,6% PKB na B+R" - dodała minister. Według opublikowanych w październiku br. danych Głównego Urzędu

Dynamika wzrostu PKB w III kw. br. może być zbliżona do II kw. wg analityków

swój pozytywny wkład do PKB. Analitycy spodziewają się umiarkowanego spowolnienia gospodarczego i dynamiki PKB w III kw. zbliżonej do II kw. - w okolicach 4,2-4,3% r/r (wobec 4,4% r/r w II kw. br.) Analitycy wskazują, że w działach o wysokim udziale sprzedaży eksportowej wolniejsze tempo produkcji

Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w I kw. wg analityków

. br. Zdaniem ekonomistów, kolejny dobry wynik produkcji w br. potwierdza oczekiwanie spowolnienia aktywności gospodarczej w umiarkowanym tempie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w marcu 2019 r. o 5,6% r/r. Wzrost dynamiki

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 56,5 pkt w III kw.

o ok. 8%, a w czerwcu było większe nawet o 9,5% niż przed rokiem. W relacji do PKB kredyt konsumpcyjny utrzymuje się na poziomie ok. 8,5% PKB. Wartość Barometru na poziomie 56,5 pkt. wskazuje, że wzrost zadłużenia będzie się utrzymywał w przyszłości, choć jego tempo wzrostu może być mniejsze"

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

Warszawa, 19.06.2018 (ISBnews) - Majowe dane o produkcji przemysłowej z uwagi na negatywny wpływ efektów statystycznych i wydłużoną majówkę ukształtowały się poniżej konsensusu rynkowego, jednakże dane odsezonowane mimo to wykazują wysoką dynamikę. Większość analityków spodziewa się, że tempo

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

kw. br., kiedy zanotowano wzrost na poziomie 5,2% r/r.   Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w czerwcu o 6,8% r/r, zaś produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w czerwcu br. o 24,7% r/r wobec 20,8% r/r

Dane o produkcji za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

gospodarczego wejdzie w fazę spowolnienia i obniży się w ok. 4,5-4,9% r/r. z uwagi na słabnący popyt zagraniczny, spowalniającą koniunkturę w strefie euro. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w październiku o 7,4% r/r, zaś produkcja

Dane o produkcji w VIII sugerują wolniejszy wzrost PKB w II półr. wg analityków

przemysłowa - ich zdaniem - już nie zanotuje dwucyfrowego tempa wzrostu w roku bieżącym na skutek słabnącego popytu zagranicznego.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w sierpniu o 5% r/r, zaś produkcja sprzedana przedsiębiorstw

Dane za lutym sugerują wyższy wzrost PKB w I kw. br. wg analityków

. Część analityków spodziewa się również rewizji wzrostu PKB w 2019 w górę do poziomu ok. 4,5% r/r. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w lutym 2019 r. o 6,9% r/r. Wzrost dynamiki produkcji przemysłowej w lutym br. zanotowano w 27

ZBP: Spadająca rentowność banków obniża odporność polskiej gospodarki na kryzys

pogorszeniu, wynika z V edycji raportu pt. "Polska i Europa - wyzwania i ograniczenia 2018", opracowanego przez Związek Banków Polskich.  Według ZBP, dane statystyczne i prognozy ukazują pozytywny obraz polskiej gospodarki, która od kilku lat osiąga wysoki wzrost produktu krajowego

Dane za marzec wskazują na solidny wzrost PKB w I kw. bliski 5% wg analityków

-10% dynamikę inwestycji w I kw. 2018 r.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w marcu o 1,8% r/r wobec 7,4% r/r miesiąc wcześniej, zaś produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w marcu br. o 16,2% r/r wobec

Dane o produkcji za VI skłaniają do rewizji prognoz wzrostu PKB wg analityków

PKB w dół za II kw. i cały 2019 rok. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych spadła w czerwcu o 2,7% r/r, a w ujęciu miesięcznym spadła o 5,9%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu

Dynamika wzrostu PKB spowolni do 3,7-4,5% w I kw. wg analityków

. Styczeń jest miesiącem o najniższej aktywności budowlanej, a wrażliwość na pogodę sprawia, że nie musi przesądzać o kształtowaniu się produkcji w reszcie roku. Opublikowane dziś dane mogą być jednak sygnałem słabnącej dynamiki inwestycji. Dane wpisują się w nasz scenariusz hamowania dynamiki PKB, do

Dane za XII sugerują spowolnienie wzrostu PKB do 4,5-4,8% w IV kw. wg analityków

to indeksy PMI czy słabe dane o produkcji strefy euro w listopadzie. Prognozujemy, że wzrost PKB w 2019  osiągnie 3,6% wobec ok. 5,1% w 2018." - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki. "Grudniowe dane o produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej sugerują, że w

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

. dzięki programowi 500+.  Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB wzrósł o 3% r/r w I  kw. 2016 r. wobec 4,3% wzrostu w poprzednim kwartale. Osiemnastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się, że wzrost PKB w I kw. br. wyniósł średnio 3,42

Sprzedaż detaliczna daje szansę na ograniczenie skali recesji wg analityków

, co sugeruje, że Polacy wykańczają kupione w poprzednich miesiącach mieszkania. Dane potwierdzają szybkie odbicie wydatków konsumpcyjnych po okresie obostrzeń. Dane o sprzedaży nie obejmują sektora usług. Można jednak przypuszczać, że również popyt również w tym obszarze poprawił się. Już dane o PKB

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 16% r/r do 885 w 2017 r.

Warszawa, 02.01.2018 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 885 w roku 2017 r., czyli o 16% więcej niż w roku 2016 (wg danych na 28 grudnia 2017), wynika z raportu Coface. Prognoza Coface zakłada, że w 2018 r. liczba upadłości spadnie o 1%.  "Coraz

Dane za XI sugerują umiarkowane spowolnienie wzrostu PKB wg analityków

, że tempo wzrostu gospodarczego wyniesie ok. 5 - 5,1% r/r w 2018 roku.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w listopadzie o 4,7% r/r, zaś produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w listopadzie br. o 17,1% r

Dane w III sugerują przyspieszenie konsumpcji do ok. 5,2% w I kw. wg analityków

; Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 9,2% r/r w marcu 2018 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 17,8%. Konsensus rynkowy wynosił 7,9% wzrostu w ujęciu rocznym. "Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu była wyższa niż

Dane za XII wskazują na kontynuację wysokiej dynamiki PKB w IV kw. wg analityków

zagranicznym oraz konsumpcyjnym jak również wyższym wzrostem inwestycji budowlanych (zarówno mieszkaniowych, jak i infrastrukturalnych). Struktura danych dot. produkcji w przemyśle wskazuje na utrzymujący się bardzo solidny wzrost w działach o wysokim udziale eksportu oraz w działach silnie powiązanych z

Wrześniowe dane wskazują na wzrost PKB rzędu 4,5-4,7% w III kw. wg analityków

Warszawa, 18.10.2017 (ISBnews) - Wrześniowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, zamykające cykl informacji o III kw. w 2017 r. w polskiej gospodarce, wskazują na przyśpieszenie tempa wzrostu PKB do poziomu 4,5-4,7%, uważają analitycy. Sprzedaż detaliczna okazała się znacząco

Podatki opłacone, od 9 czerwca pracujemy na siebie. Dzień wolności podatkowej

– m.in. budżetu państwa, samorządów, rządowych funduszy celowych – do produktu krajowego brutto, czyli wartości dóbr i usług wytworzonych w danym roku przez polską gospodarkę. Nie wiemy oczywiście, jaką wartość osiągnie PKB w 2017 r. W tym celu Centrum im. Adama Smitha opiera wyliczenia na

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Kwietniowe dane o produkcji przemysłowej i montażowo-budowlanej wskazują na spowolnienie solidnego tempa wzrostu polskiej gospodarki do poziomu 4,5-4,8% r/r w II kw. br., uważają analitycy.   Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS

BZ WBK: Eksport towarów z Polski sięgnie ok. 50% PKB za 5 lat

rokiem, wartość polskiego eksportu, pomimo niezbyt korzystnych uwarunkowań gospodarczych na świecie, wzrosła aż o 67% (licząc w złotych), a za 5 lat jego udział w PKB Polski będzie kształtować się na poziomie niemal 50%. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę nie tylko towary, ale również usługi - będzie to prawie

GUS: Wzrost PKB sięgnął 3,3% r/r w II kw., przy wzroście popytu krajowego o 3,3%

Warszawa, 27.08.2015 (ISBnews) - Wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) spowolnił do 3,3% r/r w II kw. 2015 r. (wobec 3,6% r/r w poprzednim kwartale), przy czym popyt krajowy odnotował wzrost o 3,3% (wobec 2,6% w I kw. 2015 r.), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W połowie

Polska rosła szybciej w 2015. NBP wchłania KNF.

Polska jednak rosła szybciej w 2015 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował korektę danych za 2015 rok. Wzrost PKB wyniósł 3,9% wobec wcześniejszych 3,6%. Są to z jednej strony dobre dane dla Polski z drugiej pewien problem. Skoro w 2015 roku osiągnęliśmy jednak lepszy wynik, to

BZ WBK: Peru ma szansę stać się kolejnym ważnym rynkiem dla polskiego eksportu

gospodarki peruwiańskiej jest dużo wyższa niż innych krajów regionu. W 2015 r. PKB Peru wzrosło o 3,3%, podczas gdy np. sąsiednie Chile wypracowało wzrost o 2,3%, a największa w regionie Brazylia zanotowała spadek o 3,8%. Analitycy Grupy Santander (głównego akcjonariusza BZ WBK) szacują, że na koniec

Czy Węgry to wzór? Wyniki gorsze niż w Polsce

Przed kilku dniami węgierski urząd statystyczny opublikował wyniki gospodarcze roku 2015. To dopiero pierwsze szacunki, które mogą się nieco zmienić, ale raczej nieznacznie. PKB wzrósł o 2,9 proc., nakłady inwestycyjne - o 1,9 proc., konsumpcja - o 2,3 proc., eksport - o 8,4 proc., a import - o 7,8

Czy Węgry to rzeczywiście wzór dla Polski?

Kilka dni temu Węgierski Urząd Statystyczny opublikował wyniki gospodarcze za ubiegły rok. To dopiero pierwsze szacunki, które mogą się nieco zmienić, ale raczej nieznacznie. PKB wzrósł o 2,9 proc., nakłady inwestycyjne o 1,9 proc., konsumpcja o 2,3 proc., eksport o 8,4 proc., a import o 7,8 proc

Dane za XI wskazują na wzrost PKB w IV kw. zbliżony do III kw. wg analityków

dwucyfrowe wzrosty produkcji widoczne były we wszystkich grupach przedsiębiorstw, co wpisuje się trend dalszej odbudowy inwestycji w gospodarce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w listopadzie o 10,2% r/r wobec 12,3% r/r miesiąc

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 15% r/r do 728 w I-III kw.

produkcja (172), niemniej jednak odnotowała ona spadek (o 5) w porównaniu do danych po III kw. roku poprzedniego, podano również. "Liczba przedsiębiorstw w Polsce, wobec których ogłoszono upadłości lub restrukturyzacje, zwiększa się. Dynamika nie jest już tak wysoka jak na początku tego roku, jednak

Dane o sprzedaży detal. wskazują na silny popyt konsumpc. w IV kw. wg analityków

roku. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował dzisiaj, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 6,9% r/r w listopadzie 2018 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 2,8%. Z kolei sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w listopadzie była wyższa niż przed rokiem o 8,2% (wobec wzrostu

Sierpniowe dane przemawiają za wzrostem PKB rzędu 4,5% w III kw. wg analityków

poziomie 4,5% r/r. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w sierpniu o 8,8% r/r, zaś produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w lipcu br. o 23,5% r/r. Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 7,6% r/r w

Prof. Cieślik: Ulgi dla samozatrudnionych? Prowadzą do obniżania dynamiki PKB i zapaści w ZUS

okolicach średniej krajowej, czyli około 5 tysięcy złotych miesięcznie, to po odliczeniu podatków i ZUS niewiele zostaje na bieżące utrzymanie. I wtedy pojawia się wołanie o ulgi. Analizy pokazują, że samozatrudnieni mają najniższą produktywność w gospodarce. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego

Dane za IX sugerują spowolnienia tempa wzrostu PKB za III kw wg analityków

) - odnotowany pierwszy raz od lutego br. oraz wyhamowanie tempa spadku produkcji budowlanej do -15,3% r/r. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła we wrześniu br. o 3,2% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 10,4

Wielki zakład wicepremiera Morawieckiego o inwestycje

nie ma. Nie tylko tych, które mają być sfinansowane z unijnych euro. Firmy prywatne też nie palą się do inwestowania, choć ich wyniki finansowe są rekordowe. Wzrost gospodarczy słabnie i niebawem zobaczymy, że nie wynosi już nawet 3 proc. PKB. - Inwestycje prywatne rosły w pierwszym półroczu o 4,5

KRD: Opóźnienia w płatnościach odpowiadają za 7,3% kosztów firm

kwartału 2017 r. o 0,4 pkt proc. i wyniósł 22,7%. To oznacza, że na każde 1000 zł na wystawionej fakturze do statystycznego przedsiębiorcy nie trafia aż 227 złotych. Jest to najwyższy wynik od dwóch lat, podkreślono także. Najkrócej na uregulowanie należności czekają przedsiębiorstwa duże (2 miesiące i 6

Tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2017 r. może zbliżyć się do 4% wg analityków

gospodarczego za I kw. 2017 r. zbliży się do 4%. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w marcu o 11,1% r/r (w cenach bieżących), zaś produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych wzrosła w marcu br. o 17,2% r/r. W ujęciu

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 26% r/r do 101 w X

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Liczba niewypłacalności polskich firm wzrosła o 26% r/r do 101 w październiku 2018 r., podał Euler Hermes na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Od początku bieżącego roku skala wzrostu liczby opublikowanych niewypłacalności wyniosła

Konsumenci coraz więcej kupują, w przemyśle też więcej zamówień. Gospodarka przyspieszyła

Październik dla gospodarki był fatalny. Produkcja przemysłowa spadła o 1,3 proc., usługi sprzedane przez branżę budowlaną stopniały aż o jedną piątą w porównaniu z październikiem 2015 roku. Jedyną pozytywną informacją były dane o sprzedaży detalicznej, która w skali roku wzrosła realnie o 4,6 proc

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

coraz szersze zastosowanie nowych technologii przetwarzania danych.  Źródło: spółka Szkolenia: Do połowy grudnia br. trwać będą w całej Polsce bezpłatne szkolenia dla menadżerów MŚP, mające za cel kształtowanie dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw. Udział MŚP w PKB wynosi blisko 50%, więc od

BGŻOptima: W Polsce największa skłonność do oszczędzania jest wśród nastolatków

średniej pensji i tempie wzrostu PKB, stopa oszczędzania netto słowackiej rodziny to 3,85%, podczas gdy polskiej -0,71%. Co więcej, pod względem udziału osób oszczędzających w całej populacji, wyprzedzają nas takie kraje jak Rwanda, Botswana, Irak czy Białoruś. Z myślą o emeryturze odkłada tylko ok

Wyraźny wzrost inflacji jest możliwy w połowie roku wg analityków

poprzedniego roku). Odczyt inflacji CPI flash był poniżej oczekiwań rynkowych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 1,3% w ujęciu rocznym w marcu 2018 r. (wobec 1,4% r/r w lutym). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,1

Polskie mikrusy (częściej) stawiają na eksport

Na co dzień słyszymy głównie o wielkich przedsiębiorstwach. Gdyby to jednak tylko one kształtowały gospodarkę, nasz PKB byłby niższy o połowę. Dlaczego? GUS szacuje, że mniej więcej trzy z czterech złotówek wypracowują przedsiębiorstwa. A jedna złotówka z tych trzech przypada na duże firmy. Sektor

Inflacja utrzyma się w okolicach 2% w I kw. 2018 wg analityków

danych o inflacji w poszczególnych kategoriach szacujemy, że inflacja bazowa w grudniu ustabilizowała się na poziomie 0,9% r/r – identycznie jak w listopadzie ub.r.  Mimo efektów wysokiej bazy statystycznej, która będzie obniżała inflację na początku 2018 r. oczekujemy, że inflacja w całym

Sierpniowe dane wskazują na mniejsze ryzyko dla wzrostu PKB wg analityków

zarówno produkcja, jak i sprzedaż detaliczna. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła w sierpniu br. o 7,5% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,3%. Analitycy ankietowani przez ISBnews liczyli, że produkcja

Czerwcowe dane wskazują na niższą dynamikę PKB w II kw. wg analityków

nadal pozytywne. Z kolei w budownictwie widać stopniowe ożywienie. Większość ekonomistów spodziewa się jednak tempa wzrostu PKB poniżej 4% r/r w II kw. 2017 r. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w czerwcu o 4,5% r/r, zaś

Dane za XII wskazują na płytsze spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

pojawienie się tendencji poprawy wzrostu PKB w kolejnych miesiącach. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła w grudniu o 2,3% r/r. Analitycy ankietowani przez ISBnews liczyli, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od -1,1

Dzisiejsze dane sugerują, że spowolnienie w I kw. było przejściowe wg analityków

. Kwietniowe odczyty w znacznym stopniu rozwiewają obawy, jakie mogły się pojawić po rozczarowujących marcowych danych i słabszym odczycie dynamiki PKB w I kwartale. Wzrost gospodarczy będzie bowiem przyspieszał i to w znacznym stopniu w oparciu o konsumpcję" - ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego

Resort pracy: stopa bezrobocia nadal spada. W październiku rekordowo niska - 8,2 proc.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawsze nieco wcześniej niż Główny Urząd Statystyczny podaje dane o rynku pracy. Informacje czerpie bezpośrednio z urzędów pracy. Później GUS czasami koryguje dane o bezrobociu ze względu na bardziej aktualne informacje dotyczące liczby osób

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

wypowiedzi ekonomistów: Opublikowane dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w kwietniu stanowią wsparcie dla naszej prognozy dynamiki PKB w II kw. 2017 r. (spadek do 3,7% r/r wobec 4,0% r/r w I kw.). Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie neutralny dla złotego i

PayPal: Europa Środkowa tworzy nowy obszar gospodarczy na mapie, Polska kluczowa

, wykorzystaniu nowych technologii, rozwojowi sektora MŚP oraz handlowi online. Lokalne firmy coraz odważniej wychodzą na rynki zagraniczne, generując z eksportu aż 56% PKB - o 14 pkt. proc. więcej niż w innych krajach Unii. Rosnąca siła gospodarcza regionu to zasługa przede wszystkim kwitnącej w nim

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 21% r/r do 467 w I półr.

ostateczne i należy się jeszcze spodziewać wzrostu liczby postanowień. Jednak dane sprzed roku, do których liczony jest ostatni wzrost procentowy r/r., także pochodzą z czerwca, co zapewnia rzetelność porównań statystycznych" - zastrzeżone w materiale. Coface przypomniało także, że 1 stycznia 2016

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

Polska wieś ma się lepiej, maleje jej dystans do Polski miejskiej - informuje Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi Polskiej. Tyle tylko, że ten dystans jest olbrzymi. Na wsi mieszka aż 40 proc. obywateli kraju, ale udział rolnictwa w PKB jest gorzej niż mizerny - tylko 2,6 proc. Fundacja na rzecz Rozwoju

Dane o produkcji za marzec sugerują spowolnienie PKB w I kw wg analityków

) może uznać to za dobry argument przy podejmowaniu decyzji o obniżce stóp procentowych, uważają analitycy.   Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w marcu br. o 0,5% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 6,8

Średnioroczna inflacja CPI przekroczy 1% w 2017 r. wg analityków

poziomu 1% r/r.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 0,0% w ujęciu rocznym w listopadzie br. wobec 0,2% r/r deflacji w poprzednim miesiącu. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1% w listopadzie , podał też

BZ WBK: Polski eksport do Portugalii wzrośnie o 30% do 2018 r.

Warszawa, 12.07.2016 (ISBnews) - Eksport polskich towarów do Portugalii może wzrosnąć o 30% do 2018 r., prognozują analitycy Banku Zachodniego WBK. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w ciągu ostatnich 5 lat wartość eksportu z Polski do tego kraju wzrosła o prawie połowę - z