dane pkb import eksport

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

PKB. Załamanie importu było większe niż w przypadku eksportu. Dzięki większemu zróżnicowaniu przemysłu, Polska nie odczuła załamania produkcji związanej z motoryzacją tak mocno jak Czechy, czy Węgry. Głęboki spadek importu wynika z załamania inwestycji. To jednak może zmienić się w 2021 dzięki środkom

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi wpływ rozwój epidemii koronawirusa

rejestrowanego. Wg szacunków MRPiPS, styczniowa stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5%" - czytamy dalej. Analitycy spodziewają się, że w publikacja struktury PKB w IV kw. potwierdzi, pogorszenie kontrybucji eksportu netto pod koniec roku jako efekt silniejszego wzrostu po stronie importu, a nie

GUS: Wzrost PKB wyniósł 2% r/r w I kw. 2020 r. wg II szacunku

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2020 roku o 2% r/r wobec 3,2% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych

Citi Handlowy podwyższył prognozę wzrostu PKB o 0,2 pkt do 4,3% r/r w 2019 r.

wzrost konsumpcji prywatnej oraz eksport netto. Wyższą kontrybucję eksportu netto sygnalizują znacznie lepsze od oczekiwań dane o bilansie obrotów bieżących za marzec i luty, w tym szczególnie niski import" - czytamy dalej.   Według analityków Citi Handlowego, dane o PKB za I kwartał

Projekcja NBP: PKB spadnie o 5,4% w 2020, wzrośnie o 4,9% w 2021 i o 3,7% w 2022

5,5 3,1 3,4 Nakłady brutto na środki trwałe (% r/r) 7,2 -13,5 -2 7,9 Wkład eksportu netto (pkt proc. r/r) 1,2 0,4 0,3 -0,1 Eksport (% r/r) 4,7 -12 11 10,8 Import (% r/r) 2,7 -13,4 11 11,9 Projekcja

Emilewicz: Dane GUS pokazują, że konsumpcja wspiera utrzymanie tempa wzrostu PKB

przedsiębiorstw. "Według kolejnych opublikowanych dziś danych GUS - dot. handlu zagranicznego, w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. tempo wzrostu polskich obrotów towarowych utrzymało się na relatywnie wysokim poziomie. W eksporcie wzrost wyniósł 6%, a w imporcie 8,6%. Efektem szybko rosnącego importu, nawet

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

(-0,1 pkt proc.). Niektórzy analitycy zwracają uwagę na silne spowolnienie dynamiki eksportu i importu, które nie było sygnalizowane przez dane GUS i NBP o handlu zagranicznym. Ekonomiści wskazują, że spowolnienie w kolejnych kwartałach wzrostu gospodarczego będzie bardzo umiarkowane, a przyczynią

GUS: Wzrost PKB wyniósł 3,2% r/r w IV kw. 2019 r. wg II szacunku

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w IV kw. 2019 roku o 3,2% r/r wobec 3,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych

PAIH: Eksport 'spożywki' i kosmetyków do Kolumbii ma duży potencjał wzrostu

eksporcie ropy naftowej. Za tym wzrostem stoją tysiące lokalnych firm, które rozwijają się i poszukują dostawców: nawozów, środków ochrony roślin, maszyn przetwórstwa spożywczego, maszyn do sortowania lub pakowania. Tę potrzebę świetnie mogą zaspokoić polskie firmy" - oceniła Siry. Według danych

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

dokonane na bazie danych rocznych i publikowanych wcześniej danych kwartalnych (do Q3'19 włącznie) wskazują - przy założeniu braku ich rewizji - że dynamika PKB w Q4'19 wyniosła ok. 2.9%r/r, gdzie spożycie indywidualne wzrosło o ok. 3.5%r/r, a inwestycje wzrosły o ok. 7.2%r/r. Wkład eksportu netto we

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

nieintuicyjny (eksport netto neutralny). Według wstępnych danych w 3kw tempo PKB wyniosło 3,9%r/r (ING 3.9%r/r, konsensus 4,0%r/r, 4,5% w 2kw19). Nie znamy struktury wzrostu PKB. Zakładamy, że głównym motorem PKB pozostają prywatne wydatki konsumpcyjne – prognozujemy ich dynamikę na poziomie około 4,4

GUS: Wzrost PKB wyniósł 3,9% r/r w III kw. 2019 r. wg II szacunku

środki trwałe wzrosły o 4,7% (wobec wzrostu akumulacji o 7,1% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 9,1% kwartał wcześniej).  Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 5% w III kw. 2019 r (wobec 3,2% wzrostu w II kw. 2019 r.), zaś import wzrósł o 3,9% w III kw. 2019 r

Skiba z MF: Spodziewamy się wzrostu dynamiki eksportu, co będzie wspierać PKB

podstawa, na której - naszym zdaniem - można oczekiwać, że wzrost gospodarczy będzie przyspieszał" - powiedział Skiba podczas posiedzenia komisji. Według projektu aktualizacji programu konwergencji, eksport wzrośnie o 7,1% w 2017 r. i o 6,4% w 2018 r., przy wzroście importu odpowiednio o 6,4% i 6,9

PIE: Twardy brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku spadku eksportu

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Twardy brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku spadku eksportu, a w przypadku brexitu z umową - obniży PKB o 0,14%, wynika z wyliczeń opublikowanych w Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Liczba miejsc pracy

Eksport rośnie wolniej, ale jest wyższy od importu. Mamy nadwyżkę handlową

W ubiegłym roku po raz pierwszy udało nam się wypracować nadwyżkę w handlu zagranicznym. Jednak eksport przewyższający import to zjawisko, które znamy już od ponad roku. Wygląda na to, że nasze firmy wytyczyły sobie doskonałe kanały sprzedaży na eksport. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego

Emilewicz: Wzrostowi PKB będzie sprzyjać m.in. rynek pracy i popyt inwestycyjny

ostatnich lat i jest to zasługa m.in. polskich firm. Kilka dni temu [mieliśmy] potwierdzenie bardzo dobrych wyników eksportu - wzrost o ponad 10%, a teraz PKB" - dodała minister. Wcześniej w tym tygodniu GUS podał, że w całym 2017 r. eksport wzrósł o 10,2% r/r do 203,7 mld euro, zaś import wzrósł w

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB w 2018 r. do 4,8% r/r

Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Ostatnie dane wskazują, że wzrost PKB w  2018 roku może wynieść 4,8% r/r z 4,5% oczekiwanych wcześniej, uważają ekonomiści Banku Pekao. W kolejnych kwartałach roczne tempo wzrostu PKB będzie wyhamowywało zdaniem analityków. "Uwzględniając

GUS: Wzrost PKB wyniósł 4,5% r/r w II kw. 2019 r. wg II szacunku

3,2% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 12,6% kwartał wcześniej).  Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 3,9% w II kw. 2019 r (wobec 5,9% wzrostu w I kw. 2019 r.), zaś import wzrósł o 4,3% w II kw. 2019 r (wobec 5% wzrostu w I kw. 2019 r.), podał

MPiT oczekuje wzrostu eksportu o ok. 4%, a importu - o ok. 5% w 2019 r.

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Eksport z Polski wzrośnie o ok. 4% r/r do 230 mld euro, a import towarów - o ok. 5% do ok. 237,5 mld euro w 2019 r., szacują analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). "Wraz z pogorszeniem otoczenia zewnętrznego, w tym globalnej wymiany

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

unijnych z perspektywy 2014-2020 także ma i będzie mieć w tym swój udział. Dodatnio na tempo wzrostu PKB wpływał w trzecim kwartale br. eksport netto, głównie dzięki bardzo dobrze radzącemu sobie w trudnym otoczeniu międzynarodowym eksportowi i jednocześnie hamującemu importowi. Negatywnie zaś wpływały

Tempo wzrostu PKB w może sięgnąć 5% r/r w 2018 r. wg analityków

dynamika wzrostu gospodarczego wykaże lekką tendencję spadkową, głównie ze względu na spadek kontrybucji eksportu netto związany z przyspieszeniem popytu krajowego, a w rezultacie również importu. Prognozujemy, że tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniesie 5,0% r/r wobec 4,6% w 2017 r.. Dzisiejsze dane o

BGK: Spowolnienie w Chinach zw. z koronawirusem będzie też odczuwalne w Polsce

się utrzymywać, tym bardziej klimat inwestycyjny w Polsce może się pogorszyć " - powiedział Dmitrowski, cytowany w komunikacie. Gospodarka strefy euro jest silnie uzależniona zarówno od eksportu, jak i importu z Chin. W efekcie chińskie problemy będą wywoływać zakłócenia w europejskim sektorze

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na I kwartał do 4,3% z 4,1%

wpływać negatywnie na polski eksport. "Hamująco na polski eksport będzie dalej wpływać także niepewność związana z prawdopodobnym wyjściem Wlk. Brytanii z UE. Z tych powodów szacujemy, że tempo wzrostu eksportu w 2019 r. obniży się do 4,4% z szacowanych 6,6% w 2018 r. Z kolei import będzie dalej

GUS: Mamy mikry wzrost eksportu. Pocieszeniem jest nadwyżka handlowa

Handel zagraniczny to jeden z motorów napędzających naszą gospodarkę. W III kwartale, gdy gospodarka spowolniła, a wzrost PKB wyhamował do 2,5 proc., jedną z przyczyn gorszych notowań były słabsze wyniki eksportu. To widać także w opublikowanych właśnie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Od

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

fakt, że wcale nie musiał on być nam 'dany', najlepiej obrazuje porównanie z sąsiednią Ukrainą. W 1991 roku PKB na mieszkańca tego kraju było kilka procent wyższe niż w Polsce, zaś po trzech dekadach wskaźnik ten prawie potroił się w naszym kraju, podczas gdy na Ukrainie spadł o kilkanaście procent

GUS: Wzrost PKB wyniósł 4,7% r/r w I kw. 2019 r. wg II szacunku

% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 8,2% kwartał wcześniej).  Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 5,9% w I kw. 2019 r (wobec 7,9% wzrostu w IV kw. 2018 r.), zaś import wzrósł o 5% w IV kw. 2018 r (wobec 7,8% wzrostu w IV kw. 2018 r.), podał też Urząd. Wartość

GUS: Wzrost PKB wyniósł 4,9% r/r w IV kw. 2018 r. wg II szacunku

wzrosły o 6,7% (wobec wzrostu akumulacji o 14,6% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 9,9% kwartał wcześniej).  Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 8,9% w IV kw. 2018 r (wobec 4,9% wzrostu w III kw. 2018 r.), zaś import wzrósł o 9% w IV kw. 2018 r (wobec 6,9% wzrostu w

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

wyniki PKB ogółem. W IV kw. odnotowano wzrost dynamiki zarówno eksportu jak i importu. W części te efekty wynikają z niskiej bazy odniesienia, niemniej przy wyraźnym spowolnieniu aktywności gospodarki globalnej – w szczególności w strefie euro – solidne dane dot. eksportu, dodatkowo w

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

), natomiast wkład eksportu netto był wyraźnie dodatni (1,1pp wobec 0,8pp w 3q). Spadł natomiast wkład zapasów do wzrostu PKB (-1,3pp vs -0,7pp w 3q). Konsumpcja prywatna wyraźnie spowolniła z 3,9% r/r w 3q do 3,3% r/r w 4q19. Szczegóły danych sugerują, że wartość dodana w sektorach usługowych nadal tkwi

Euler Hermes: Brexit do 2018 r. zmniejszył polski eksport o 3,2 mld euro

referendum, zakładały dużo, bo ponad czterokrotnie niższe (pod względem wartości) straty w dynamice wzrostu polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii w tym czasie (700 mln euro). "Z twardych danych wynika, że polski eksport do Wielkiej Brytanii wzrósł narastająco w latach 2016-18 o 0,9 mld euro, ale

Wątpliwości co do powrotu światowej gospodarki na właściwe tory ciążą złotemu

w globalnej wymianie handlowej. Import zmniejszył się bardziej niż oczekiwano, notując spadek o 14,2%.  Eksport wzrósł mocniej niż oczekiwano, ale można założyć, że był to krótkotrwały efekt sprzedaży produktów medycznych. Na tym tle USD/PLN pozostaje w łagodnym trendzie wzrostowym

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,5% w 2019 r. i 4% w 2020 r.

Eksport (% r/r) 5,4 4,9 5 Import (% r/r) 6,1 5,6 5,4 Projekcja została przygotowana na podstawie danych dostępnych do 18 czerwca 2019 r. (cut-off date). (ISBnews)  

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

. Poniżej przedstawiamy najciekawsze komentarze analityków: "Zgodnie z oczekiwaniami zwalnia natomiast wzrost eksportu ze względu na pogorszenie koniunktury w eurolandzie. Biorąc pod uwagę solidny wzrost PKB w 1Q19 i zachęcające dane o nakładach inwestycyjnych rewidujemy w górę prognozę

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

przyczynił się efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy. Znacząco wzrósł natomiast wkład eksportu netto do dynamiki PKB (z -1,2 pkt. proc. do 0,5 pkt. proc.), co wynikało z silniejszego zwiększenia dynamiki eksportu niż importu i również było zgodne z naszym scenariuszem. Dużą niespodzianką są dane o dynamice

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

: "Według wstępnego szacunku PKB Polski w 2018 wzrosło o 5,1%r/r (zgodnie z naszą prognozą i nieznacznie wyżej niż konsensus -5,0%). Istotnym zaskoczeniem jest struktura wzrostu, szczególnie eksport netto. Wg danych GUS jego wkład w zeszłoroczny wzrost był neutralny, podczas gdy dane za poprzednie

Santander BP: Słabszy wzrost w Niemczech nie zagrozi polskiemu eksportowi

dzięki odbiciu w Niemczech.    W ostatnich szacunkach, dotyczących tempa wzrostu PKB Niemiec w 2019 r., Komisja Europejska obniżyła swoją prognozę do 0,5% (z 1,1%). Także niemiecki rząd wskazuje, że PKB kraju może w tym roku zanotować najwolniejsze tempo wzrostu od blisko 6 lat. Jednakże

GUS: Wzrost PKB wyniósł 5,1% r/r w III kw. 2018 r. wg II szacunku

wzrostu akumulacji o 4,2% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 4,7% kwartał wcześniej).  Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 4,9% w III kw. 2018 r (wobec 7,6% wzrostu w II kw. 2018 r.), zaś import wzrósł o 6,9% w III kw. 2018 r (wobec 6,5% wzrostu w II kw. 2018 r

Tempo wzrostu PKB w IV kw. br. spowolni do poniżej 5% r/r wg analityków

. To właśnie inwestycje odpowiadać mogą za dzisiejsze pozytywne zaskoczenie dotyczące dynamiki PKB. Czynnikiem z kolei, który prawdopodobniej „ciągnął" w dół tempo wzrostu PKB w trzecim kwartale br., był negatywny wkład eksportu netto. Od wielu miesięcy dynamika importu w Polsce przewyższa

MR: Wzrost PKB utrzyma się na obecnym poziomie w kolejnych kwartałach

. Import wzrósł w drugim kwartale o 6,1%, a w pierwszej połowie roku o 7,3%. Eksport spowolnił znacznie szybciej - do 2,8% w drugim kwartale i w pierwszej połowie roku wzrósł o 5,4%" - czytamy dalej. Analiza danych wyrównanych sezonowo wskazuje na trwały charakter ożywienia gospodarczego w pierwszym

GUS skorygował wzrost PKB za 2016 r. do 2,9% z wcześniejszych 2,7%

% według zrewidowanych danych w 2016 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 7,9% (bez zmian wobec poprzednich szacunków).  Eksport wzrósł o 8,8% w 2016 r. według danych po rewizji, zaś import wzrósł o 7,9%. Wartość dodana brutto wzrosła o 2,8%, jak podano w zrewidowanych danych

Przegląd prasy

mld euro w I-VI 2019 r. --GUS: Eksport w euro wzrósł o 4,3% r/r, import wzrósł o 2,8% w I-VI 2018 r. --GUS: Inflacja wyniosła 2,9% r/r w lipcu; konsensus: 2,9% r/r --GUS: Wzrost PKB to 4,4% r/r w II kw. 2019 r. wg szybkiego szac., konsensus 4,5% --Akcjonariusze Infoscanu zatwierdzili umowę ws

BZ WBK podniósł prognozę wzrostu PKB do 4,3% w 2018 roku

gospodarek (po siedmioletniej fali ciągłych rewizji w dół). Komisja Europejska również podniosła swoje oczekiwania w zimowej rundzie prognostycznej. Po ostatnich danych podnieśliśmy naszą prognozę wzrostu PKB dla Polski do 4,3% w 2018 " - czytamy w materiale. Ekonomiści wskazują, że inwestycje w IV kw

BOŚ Bank: Słabszy wzrost PKB w II kw. to zapewne skutek osłabienia inwestycji

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Wzrost PKB w II kw. br. okazał się nieco niższy od oczekiwanego głównie ze względu na słabsze dane dotyczące inwestycji, uważa główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda dziś o godz. 10:00 wstępny szacunek danych o PKB za II

Przegląd prasy

. rósł eksport olejów, tłuszczów, wosków - o 17,8% r/r --GUS: Eksport do Niemiec spadł o 4,9% r/r do 20,9 mld euro w I-IV 2020 r. --NBP: Skala szoku zw. z koronawirusem jest 'znaczna' w sektorze bankowym --GUS: Eksport w euro spadł o 5,3% r/r, import o 5,8% r/r w I-IV 2020 r. --Personnel Service

Pierwsze dobre wieści z Chin od dziewięciu miesięcy

W reakcji na dobre dane o chińskim eksporcie azjatyckie rynki notowały w środę duże zwyżki - Nikkei 225 zyskał na zamknięciu handlu 2,84 proc., a SCI wzrósł o 1,42 proc. Wzrostowi eksportu o 11,5 proc. towarzyszył spadek chińskiego importu - o 13,8 proc. W juanach wzrost chińskiego eksportu w III

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,8% w 2018 r. i 3,6% w 2019 r.

%. W raporcie z lipca 2018 r. NBP spodziewał się, że wzrost gospodarczy Polski wyniesie 4,6% w 2018 r., 3,8% w 2019 r. oraz 3,5% w 2020 r. "Do podwyższenia tempa wzrostu PKB oraz rewizji jego struktury w 2018 r. przyczyniło się uwzględnienie danych o rachunkach narodowych za II kw. br. oraz

Przegląd prasy

-IX 2019 r. --GUS: Eksport do Niemiec wzrósł o 3,3% r/r do 48,1 mld euro w I-IX 2019 r. --GUS: Eksport w euro wzrósł o 5% r/r, import wzrósł o 2,7% w I-IX 2019 r. --GUS: Inflacja wyniosła 2,5% r/r w październiku; konsensus: 2,5% r/r --GUS: Wzrost PKB to 3,9% r/r w III kw. 2019 r. wg szybkiego

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,3% w 2019 r. i 3,6% w 2020 r.

Wkład eksportu netto (pkt proc. r/r) 0 -0,4 -0,2 Eksport (% r/r) 4,2 3,4 3,8 Import (% r/r) 4,3 4,3 4,3 Projekcja została przygotowana na podstawie danych dostępnych do 18 października 2019 r. (cut-off date). (ISBnews)  

Na rynku walutowym panuje zwiększona zmienność, która ciąży złotemu

pozycja – publikacja wstępnych danych na temat amerykańskiego PKB. Prognozy wskazują na całkiem zadowalający wynik 3,1%, zatem publikacja może po raz kolejny wywołać dyskusję na temat przyszłości amerykańskiej polityki monetarnej. Po południu poznamy również cotygodniowe dane z amerykańskiego rynku

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,6% w 2015 r. i 3,4% w 2016 r.

oczekiwań z projekcji marcowej. Szacunek GUS wskazał na istotnie różną od oczekiwań z poprzedniej rundy prognostycznej strukturę wzrostu w I kw. br.: wysoki dodatni wkład eksportu netto, kompensowany silnym ujemnym wkładem zmiany zapasów oraz szybszy wzrost nakładów brutto na środki trwałe. Dane o PKB

GUS: Wzrost PKB wyniósł 5,1% r/r w II kw. 2018 r. wg II szacunku

o 21% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 8,1% kwartał wcześniej).  Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 6,9% w II kw. 2018 r (wobec 1,1% wzrostu w I kw. 2018 r.), zaś import wzrósł o 6,5% w II kw. 2018 r (wobec 3,5% wzrostu w I kw. 2018 r.), podał też

Eksport ma się dobrze i będzie wspierać dalszy wzrost PKB wg analityków

"Dane sygnalizują więc, że również w ostatnim kwartale bieżącego roku kontrybucja wyniku wymiany handlowej będzie wspierać dynamikę PKB" - ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Dmitrowski "Dane o eksporcie pokazują natomiast, że obawy o wpływ spowolnienia gospodarki chińskiej

Eksport słabnie. Po siedmiu miesiącach rośnie już tylko o 1,1 proc.

Z danych o PKB za II kw. można było wyczytać, że inwestycje jako silnik napędzający naszą gospodarkę włączył wsteczny bieg, konsumpcja zaś radziła sobie umiarkowanie (choć to największy moduł tworzący PKB). Niemal jedna trzecia wzrostu gospodarczego w II kw. pochodziła za to z handlu zagranicznego

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

aktywności w sektorze przedsiębiorstw (nominalny wzrost w dużych firmach o 13.4%r/r). Jeśli chodzi o inne kategorie, zwiększył się w porównaniu z poprzednim kwartałem, wkład zapasów we wzrost PKB oraz istotnie zmniejszył wkład eksportu netto. Opublikowane przez GUS dane potwierdzają, że konsumpcja w Polsce

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

, któremu sprzyja wzrost dochodów z pracy, będący pochodną wzrostu wynagrodzeń oraz liczby pracujących. W 3Q17 dużą rolę w generowaniu wzrostu PKB miała także wymiana handlowa z zagranicą. Dynamicznemu wzrostowi eksportu towarzyszył umiarkowany wzrost importu. W dalszym ciągu za rozczarowujące należy uznać

Majowy spadek eksportu powinien być zjawiskiem przejściowym wg analityków

Warszawa, 14.07.2016 (ISBnews) - Większość elementów na rachunku obrotów bieżących w maju była bliska oczekiwaniom rynkowym. Zaskoczyło pewne załamanie eksportu. Jednak ekonomiści spodziewają się jednak że spadek eksportu będzie miał charakter przejściowy. Według danych NBP, na rachunku obrotów

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

gospodarce coraz słabiej pomaga eksport, którego dynamika w pierwszym kwartale br. istotnie wyhamowała. Jednocześnie przyspieszający import spowodował, że wkład salda handlowego był ujemny i wyniósł -1.2pp. Przekraczające 5% tempo wzrostu PKB było najprawdopodobniej najwyższym w tym roku. Kolejne kwartały

Słabnie ważny silnik polskiej gospodarki: eksport traci impet

Z danych o PKB za II kwartał można było wyczytać, że inwestycje jako silnik napędzający naszą gospodarkę włączył wsteczny bieg, konsumpcja zaś radziła sobie umiarkowanie (choć to największy moduł tworzący PKB). Niemal jedna trzecia wzrostu gospodarczego w II kwartale pochodziła za to z handlu

GUS: Wzrost PKB wyniósł 5,2% r/r w I kw. 2018 r. wg II szacunku

wzrostu akumulacji o 5,5% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 5,4% kwartał wcześniej).  Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 1,1% w I kw. 2018 r (wobec 8,2% wzrostu w IV kw. 2017 r.), zaś import wzrósł o 3,5% w I kw. 2018 r (wobec 8,9% wzrostu w IV kw. 2017 r.), podał też Urząd

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

; - czytamy dalej. Pomimo słabszej koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, założono, że eksport wzrośnie realnie o 5,3% r/r w 2019 r. i 4,8% r/r w 2020 r. Z kolei tempo wzrostu importu będzie pochodną kształtowania się popytu finalnego. Zakładany realny wzrost importu w latach

Przegląd prasy

-Awizo i Polecony do skrzynki  --Gaz-System zlecił budowę węzła rozdzielczo-pomiarowego za ponad 131 mln zł --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi brexit i dane z Polski --Gaz-System: Tomasz Stępień został powołany na prezesa Polskiego LNG --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 0,2% r/r

Dane za IV kw. dają szansę na wzrost PKB w całym 2018 r. na 4-4,6% wg analityków

podążając za silnie rosnącym popytem krajowym dużego impetu nabrał import, co zaowocowało ujemnym wkładem eksportu netto we wzrost PKB. Perspektywy dla polskiej gospodarki, zarówno jeśli chodzi o pierwszy kwartał br., jak i cały rok, są bardzo dobre. Styczniowe dane wskazały zarówno na wciąż wysoki wzrost

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

głównym motorem wzrostu PKB, może ustąpić miejsca inwestycjom. Dodatkowo spodziewamy się, że silnikiem napędzającym polską gospodarkę pozostanie eksport netto, mimo rosnącego importu towarów napędzanego popytem krajowym. Dane są neutralne dla perspektyw polityki pieniężnej. Choć dwucyfrowe tempo

Sielewicz, Coface: Wojna celna Chiny-USA może pośrednio uderzyć w polski eksport

podwyższeniem ceł na import samochodów z Unii Europejskiej. Eksport z Polski do Stanów Zjednoczonych dynamicznie wzrasta, a zgodnie z ostatnimi danymi za pierwsze cztery miesiące tego roku, USA stały się naszym ósmym największym rynkiem eksportowym. Jednak do USA eksportujemy zaledwie 0,6% naszego całkowitego

Eksport w lutym bardzo wysoki. I aż o 800 mln euro przewyższył import

sytuacji na rykach surowcowych. Efekt ten częściowo niweluje spodziewany wzrost importu w związku z ożywieniem popytu krajowego - wyjaśniają. - Dane potwierdzają wzrost aktywności u naszych głównych partnerów handlowych i zwiększają szanse na utrzymanie dynamiki wzrostu gospodarczego powyżej 3 proc. PKB w

Eksport się kręci. Nadwyżka w handlu po sierpniu wyniosła 2,2 mld euro

przytemperować. Nie dość, że światowa machina gospodarcza traci impet (głównie na skutek osłabienia tempa wzrostu PKB w Chinach), to nasz najważniejszy partner handlowy już nie tryska optymizmem. Ostatnie dane z Niemiec były wręcz niepokojące. Tymczasem to właśnie za Odrę trafia aż 27,1 proc. naszego eksportu

Przegląd prasy

Adama Gawędę na wiceministra w ME i pełnomocnika ds. gównictwa --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 13,3% r/r, import wzrósł o 11,2% w V --NBP: Saldo na rachunku C/A to 1006 mln euro w V, konsensus: +432 mln euro --PAIH zabrała 10 polskich firm kosmetycznych z misją do 3 krajów Azji Płd-Wsch

Mocniejszy złoty oczekuje na dane z amerykańskiego rynku pracy

południu na dane z USA o wielkości importu i eksportu. W czwartek o godz. 14.30 poznamy ilość złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, a rano wielkość niemieckiego importu i eksportu za grudzień. O stanie światowej gospodarki będziemy mogli powiedzieć cos więcej po pakiecie piątkowych, istotnych

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4,2% w 2018 r. i do 3,8% w 2019 r.

komponentów PKB, takich jak inwestycje oraz konsumpcja prywatna, oczekiwany jest relatywnie silniejszy przyrost importu obniżający tym samym wkład eksportu netto do PKB, podał także NBP. "Wyższy wzrost gospodarczy w latach 2018-2019 będzie zatem, w porównaniu do projekcji listopadowej, w większym

Przegląd prasy

w czerwcu, oczekuje 4,5% spadku w 2020 --MR: Skala spadku polskiego eksportu może być niższa niż w innych krajach --Benecki z ING: Działania antykryzysowe ograniczyły spadek PKB o 2-3 pkt proc. --Huawei wprowadza w Polsce platformę dla graczy GameCenter --Tegoroczny backlog Asseco SEE wynosi

GUS: Wzrost PKB wyniósł 5,1% r/r w IV kw. 2017 r. wg II szacunku

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w IV kw. 2017 roku o 5,1% r/r wobec 4,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych

Przegląd prasy

nietrafionych zakupów --EPO: Liczba zgłoszeń patentowych spadła do 469 w 2019 r., przoduje Ryvu i UJ --Orłowski, PwC: W negatywnym scenariuszu wzrost PKB może wynieść 0% na koniec br --GUS: Eksport do Niemiec spadł o 4,1% r/r do 5,3 mld euro w I 2020 r. --MZ: Liczba zarażonych koronawirusem w Polsce

Wzrost PKB w IV kw. 2019 mógł spowolnić nawet do 3,5% r/r wg analityków

optymizmem danych dotyczących produkcji budowlano-montażowej, jest to dobra wiadomość z punktu widzenia dynamiki PKB w końcu 2019 r., choć kluczowa dla jej wielkości będzie jeszcze dynamika sprzedaży detalicznej oraz dane dotyczące eksportu i importu w grudniu. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

. 2018 r. Projekcja została przygotowana z uwzględnieniem danych dostępnych do 22 czerwca 2018 r. Poniżej przedstawiono składowe PKB wg centralnej ścieżki projekcji   2018 2019 2020 PKB (% r/r) 4,6 3,8 3,5 Popyt krajowy (% r/r) 5,4 4,4

Przegląd prasy

--MZ: Od jutra 18 powiatów będzie objętych dodatkowymi obostrzeniami --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 3% r/r, import spadł o 10,7% w czerwcu --NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2842 mln euro w VI, konsensus: 2000 mln euro --Grupa Lotos zleciła Mostostalowi Pomorze prace podczas postojów

Przegląd prasy

2018 r. --GUS: Eksport w euro wzrósł o 8,2% r/r, import wzrósł o 10,7% w 2018 r. --Eurostat: PKB wzrósł o 0,2% kw/kw w strefie euro i w całej UE w II kw. --Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w czerwcu --Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,1% r/r w VII wg wst. danych

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 3,4% w 2015 r. i 3,3% w 2016 r.

wzrost gospodarczy Polski wyniesie w tym roku 3,6% i 3,4% w 2016 r. "Niższa dynamika PKB w krótkim horyzoncie projekcji wynika głównie z uwzględnienia słabszego od oczekiwań odczytu tej kategorii za II kw. br. oraz danych makroekonomicznych z III kw. br. mających charakter wskaźników

Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w II kw. wg analityków

oczekiwaniami, odkładana w postaci zapasów. Dane dotyczące produkcji przemysłowej sugerują, że tempo wzrostu PKB w drugim kwartale wciąż utrzymuje się istotnie powyżej 4.0%r/r. To niewątpliwie ważna informacja dla RPP, a zwłaszcza tej jej części, która opowiada się za utrzymaniem stóp procentowych na

Wzrost PKB w Polsce. Co z rynkami wschodzącymi?

Wzrost gospodarczy w Polsce O godzinie 10:00 poznaliśmy dane na temat wzrostu PKB. W ujęciu rocznym wyniósł on imponujące 4,2% po oczyszczeniu o czynniki sezonowe. Głównym motorem wzrostu były wydatki konsumentów. Rosły one aż o 4,9%, co jest zasługą przede wszystkim rosnących płac

Bank Pekao: Spowolnienie tempa wzrostu PKB w 2019 r. sięgnie 3,5% r/r

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Ostatnie dane wskazują, że wzrost PKB w 2019 roku spowolni do 3,5% r/r z 5% oczekiwanych w 2018 roku, uważają ekonomiści Banku Pekao. Pogłębi się również negatywny wkład eksportu netto w przyszłym roku, zdaniem analityków. "Prognoza osiągnięcia

GUS: Wzrost PKB wyniósł 4,9% r/r w III kw. 2017 r. wg II szacunku

).  Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 7,6% w III kw. 2017 r (wobec 3,1% wzrostu w II kw. 2017 r.), zaś import wzrósł o 5,7% w III kw. 2017 r (wobec 6% wzrostu w II kw. 2017 r.), podał też Urząd. Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 4,8% wobec wzrostu

Nadwyżka handlowa imponuje wzrostem, C/A ulegnie pogorszeniu wg analityków

-miesięczny deficyt na rachunku bieżącym wynosi zaledwie 0,1% PKB, najmniej od kiedy dostępne są porównywalne dane. Eksport wyniósł 14,1 mld euro (wzrost o 9,7% r/r), mniej więcej zgodnie z prognozami rynkowymi. Natomiast import wyniósł 13,2 mld euro (stabilnie r/r) i właśnie ta pozycja była głównym źródłem

Deficyt na rachunku obrotów bież. wysoki, ale sytuacja się poprawi wg analityków

komórkowych. Z kolei o wzroście importu zadecydował zakup wyrobów przemysłu elektronicznego, odzieży i ropy naftowej. Wobec braku szczegółowych danych nie wiemy, jaki udział w polskim eksporcie ogółem mają telefony komórkowe. Nie jest to jednak raczej udział bardzo wysoki. To sugeruje, że zaskakująco słaba

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

stopniowej poprawie dynamiki inwestycji (choć w pierwszych dwóch kwartałach jeszcze wciąż poniżej zera). Szybszemu wzrostowi eksportu będzie naszym zdaniem towarzyszyć analogiczna tendencja w imporcie, w związku z czym wpływ eksportu netto na wzrost PKB pozostanie prawdopodobnie wciąż zbliżony do zera"

Tempo wzrostu PKB może oscylować w granicach 4,3-4,6% w 2018 r. wg analityków

salda wymiany handlowej sygnalizowanej we wczorajszych danych GUS i NBP – eksport netto nie obniżył rocznej dynamiki wzrostu gospodarki. Uważamy, że głównym motorem wzrostu PKB pozostała konsumpcja prywatna, której wzrost szacujemy na ok. 5,2% r/r, oraz inwestycje, które naszym zwiększyły się o ok

Tempo wzrostu PKB może spowolnić do 3,6-4% r/r w 2019 r. wg analityków

;pełni zdyskontowała. Opublikowane wcześniej roczne dane implikują, że motorem wzrostu w 4q18 nadal był popyt krajowy, a kontrybucja eksportu netto do wzrostu PKB, mimo spowolnienia za granicą, była także dodatnia. Opublikowane dziś rano dane z Niemiec, naszego głównego partnera handlowego pokazały

PKB Polski rośnie o 2,8%. Brak korekty za 2015

wicepremiera Mateusza Morawieckiego miały sztucznie zawyżać wzrost PKB w 2016 roku wcale nie są bombą. GUS zajął się sprawą jednakże nie przychylił się do koncepcji. Zwrócił uwagę, że do fikcyjnego eksportu potrzebny jest import. A gdyby nie było towaru to należałoby odjąć go od obydwóch stron rachunków

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

GUS Maria Jeznach powiedziała, że ich wpływ na wzrost PKB był bliski neutralnemu). Wzrost eksportu był również wysoki, ale jednak import przyspieszył jeszcze bardziej, w związku z czym saldo handlu zagranicznego pogorszyło się w II kw. (według danych o bilansie płatniczym, saldo towarów i usług w II

Przegląd prasy

--KIG szacuje spadek eksportu na 15,8% r/r w marcu, oczekuje 18,8% spadku w 2020 --PKN Orlen podwoi liczbę stacji na Słowacji do 20 do końca tego roku --Konfederacja Lewiatan powołała Radę ds. Zielonej Transformacji --Ultimate Games: Premiera 'Ultimate Fishing Simulator' na Xbox One - 29 V

Ebury: Spotkanie RPP i globalny sentyment zadecydują o losach złotego w tym tyg.

wskazują na ostre spadki tak eksportu, jak i importu o skali przekraczającej te obserwowane u szczytu kryzysu finansowego z lat 2008/9. W tym kontekście warto wyróżnić jedną z branż, z których słynie kraj: produkcję zegarków. Eksport tych produktów w kwietniu spadł o niesamowite 81,3% w ujęciu rocznym

Kreatywne podejście do PKB. Trump nie chce mocnego dolara

VAT, która zakłada, że produkt, który teoretycznie wyjeżdża z kraju, zawyżając eksport, najpierw musi w jakiś sposób się w nim znaleźć. Oznaczałoby to, że również import musi być zawyżony a to implikuje, że potencjalny wpływ na wartość PKB byłby jednak mniejszy. Od pewnego czasu odczyty dotyczące

Sprzedaż detaliczna może zanotować spadek o ok. 20% r/r w kwietniu wg analityków

między dynamiką handlu raportowaną miesięcznie, a szerszym agregatem raportowanym kwartalnie w danych o PKB. Z drugiej strony druga połowa konsumpcji to usługi rynkowe, gdzie lockdown spowodował duże straty. Dane za marzec pokazują, że przemysł w Polsce mniej ucierpiał niż w Zachodniej Europie, bo nie

Projekcja NBP: Wzrost PKB spowolni do 4% w 2019 r. i 3,7% w 2020 r.

, podsumowano. Projekcja została przygotowana na podstawie danych dostępnych do 15 lutego 2019 r. (cut-off date). Ze względu na skalę wpływu na PKB i inflację oraz wysokie prawdopodobieństwo realizacji w projekcji uwzględniono również efekt planowanego przez rząd wprowadzenia pakietu działań fiskalnych

Handel ciągle na plusie. Zaskoczył analityków

Według NBP wartość polskiego eksportu towarów wyniosła we wrześniu niemal 13,9 mld euro i była wyższa o 8,1 proc. niż we wrześniu 2012 r. Wartość importu sięgnęła 13,2 mld euro i była wyższa niż rok wcześniej o 3,2 proc. To dane lepsze od oczekiwań analityków. Nadwyżka w handlu zagranicznym

Leszczyńska z GUS: Na rewizję PKB za 2015 r. wpłynęło m.in. saldo handlu zagr.

Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Na podniesienie danych o wzroście PKB za 2015 r. o 0,3 pkt proc. wobec wcześniejszych szacunków do 3,9% r/r wpłynęło m.in. zmienione saldo handlu zagranicznego, poinformowała wicedyrektor Departamentu Rachunków Narodowych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Olga

RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, ryzyko przekroczenia celu nadal ograniczone

bazowa pozostaje niska, podkreślono także w komunikacie. Inflacja konsumencka wyniosła 1,8% r/r w sierpniu br. (wg wstępnych danych). "W Polsce napływające dane świadczą o utrzymaniu stabilnego wzrostu aktywności gospodarczej. Dynamika PKB w II kw. była zbliżona do obserwowanej w I kw. Głównym

Przegląd prasy

podmiotu --RPP utrzymała stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami --NBP: Eksport liczony w euro spadł o 19,8% r/r, import spadł o 27,2% w maju --NBP: Saldo na rachunku C/A to + 2 455 mln euro w V, konsensus: 750 mln euro --Morawiecki: Przejęcia realizowane przez PKN Orlen powinny dać 20