dane makroekonomiczne polska przyrost pkb

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

% wobec 5,1% w 2018 r. Publikacja dzisiejszych, lepszych od oczekiwań rynkowych, danych o PKB w 2018 r. jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji" - główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska, Jakub Borowski. "Wzrost PKB w naszej ocenie spowolni w 2019 do 3,7

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wykazały wzrost PKB w I kw. br. (niewyrównany sezonowo) na poziomie 5,2% r/r, wyższy od pierwszego szacunku na poziomie 5,1% r/r opublikowanego 15 maja br. Analitycy wskazują, że głównym motorem polskiej

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wykazały wzrost PKB w II kw. br. (niewyrównany sezonowo) na poziomie 5,1% r/r, zgodny z pierwszym szacunkiem opublikowanym 14 sierpnia br. Analitycy wskazują, że głównym motorem polskiej gospodarki pozostaje

'Minutes' RPP: Dynamika PKB w kolejnych kwartałach będzie rosnąć

). Według członków RPP, napływające dane makroekonomiczne potwierdzają utrzymanie się stabilnego wzrostu aktywności gospodarczej w Polsce. "Część członków Rady wyrażała opinię, że wzrost PKB w I kw. br. prawdopodobnie nieco przyspieszył wobec poprzedniego kwartału. Oceniano, że aktywność gospodarcza

Deloitte/ DNB: Największym wyzwaniem dla Polski jest wzrost produktywności

Warszawa, 18.02.2016 (ISBnews) - Polska gospodarka wpadła w pułapkę średniego dochodu, na co wskazują dane makroekonomiczne oraz coraz gorsza dynamika produktywności czynników produkcji (TFP). Problemem dla rozwoju są zasoby kapitału krajowego, który jednak można rozwiązać poprzez oszczędności

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2017 r. (3,0%). Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie. Publikacja dzisiejszych, lepszych od oczekiwań danych o PKB w 2016 r. jest w naszej ocenie pozytywna dla złotego i negatywna dla cen polskiego długu"

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

gospodarczy w 3Q przyspieszył do 4,9% r/r z 4,0% r/r w 2Q tego roku i był to wynik lepszy niż szacunek flash na poziomie 4,7% r/r. Bardzo dobry wynik trzeciego kwartału potwierdzają też dane po wyeliminowaniu czynników sezonowych, według których wzrost PKB w 3Q wyniósł 1,2% kw/kw i 5,2% r/r. Lokuje to Polskę

Inwestorzy mogą z dystansem podchodzić do polskiej waluty w najbliższych dniach

walutowego skupiać się będzie na publikacji wstępnych danych dotyczących amerykańskiego PKB w I kwartale, a także cotygodniowych danych dotyczących rynku pracy. Po wczorajszej decyzji Fed o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, inwestorzy mogą oczekiwać potwierdzenia, że wstrzymywanie

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Dane o wzroście PKB za III kwartał 2016 r. (wg drugiego szacunku) potwierdziły spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Zdaniem ekonomistów, istnieją nikłe szanse na to, że całoroczny wynik zbliży się do zakładanego przez rząd tempa wzrostu PKB

Światowa gospodarka na jednym silniku. Raport McKinsey Global Institute

. - Polska wykorzystała efektywnie jedynie 25 z ostatnich 50 lat dynamicznego wzrostu na świecie - mówi Tomasz Marciniak, partner lokalny w warszawskim biurze McKinsey & Company. - Od 1989 r. nasza gospodarka podwoiła swoją wielkość mierzoną realnym PKB, ale blisko 40 proc. wzrostu wynikało ze zwiększania

Dane za XI wskazują na wzrost PKB w IV kw. zbliżony do III kw. wg analityków

uodporniona na dobre dane makroekonomiczne, natomiast z pewnością wychwyci spadek inflacji PPI jako wspierający tezę o przejściowości przyśpieszenia procesów inflacyjnych w gospodarce" - główny ekonomista Banku BGK Tomasz Kaczor. " Powyższe statystyki potwierdzają naszą prognozę, że PKB będzie

Lipcowe dane przemawiają za wzrostem PKB powyżej 4% w III kw. wg analityków

. Opublikowane dziś dane z polskiej gospodarki nie zmieniają wiele jeśli chodzi o perspektywy polityki monetarnej w Polsce, gdyż wpisują się w oczekiwania RPP. Tempo wzrostu gospodarczego przyspiesza stopniowo (w przeciwieństwie do gwałtownego przyspieszenia np. w Czechach), co tym samym nie rodzi nadmiernej

Sierpniowe dane wskazują na mniejsze ryzyko dla wzrostu PKB wg analityków

sprzedaży detalicznej, w obydwu przypadkach powyżej konsensusu, łagodzą obawy o to że polska gospodarka wkroczyła miesiąc temu na ścieżkę spowolnienia gospodarczego. Z opublikowanych dziś danych wynika, że wzrost PKB w trzecim kwartale nadal w głównej mierze „ciągnięty" jest przez konsumpcję

Dane za II wskazują na nieco mniejszy optymizm dot. perspektyw gospodarki w 2017

%), "metale" (4,9%), "wyroby z metali" (3,8%) oraz "maszyny i urządzenia" (2,7%). Dane te są zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym w 2017 r. ożywienie w światowej wymianie handlowej będzie czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia popytu na polski eksport i

Seria wzrostów na Wall Street przerwana

okolicach, w których w sierpniu zostało zahamowane korekcyjne odbicie. Dziś, o 14:30 polskiego czasu poznamy wyczekiwane odczyty z amerykańskiego rynku pracy: stopę bezrobocia i zmianę zatrudnienia. To właśnie te dane makroekonomiczne wyznaczą kierunek piątkowych notowań na Wall Street. Negatywne sygnały

Dane za II wskazują na przyspieszenie konsumpcji do ok. 5% w I kw. wg analityków

zamachowym powinny stać się w tym roku inwestycje (dane dotyczące nakładów inwestycyjnych dużych firm wskazują na ich dwucyfrowy nominalny wzrost r/r w czwartym kwartale 2017 r.), PKB ma szansę w 2018 r. utrzymać tempo zbliżone do zanotowanego w roku poprzednim, a nawet je przewyższyć. RPP po raz kolejny w

Francuski superminister w Polsce. "Prowadzimy makroekonomiczną terapię szokową"

Francuski superminister w Polsce. "Prowadzimy makroekonomiczną terapię szokową"

Rosję, Francja na Morze Śródziemne, Polska na swoją strefę zainteresowania, a Hiszpania na swoją. Być może ów projekt niektórych zaniepokoi, ale będą mieć ochotę przyłączyć się do niego. Na początku europejskiej wspólnoty nikt nie miał takich zahamowań. Kilka krajów stworzyło dynamikę, a inne się do

Czy bank ma sumienie?

krajowym, wypierając towary importowane. W sumie myślę, że polska gospodarka ma szanse na to, żeby poradzić sobie znacznie lepiej niż inne kraje w Europie. Nasze dane makroekonomiczne są znacznie lepsze niż podobne dane z innych krajów w Europie. - Kryzys gospodarczy, chociaż łagodniejszy niż w większości

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

wydatki o charakterze inwestycyjnym. Obecnie gospodarka polska wyczerpała już proste rezerwy generowania wzrostu gospodarczego. Rozwój gospodarki w latach 1994-1999 łączył się z narastaniem nierównowagi zewnętrznej. Jeszcze w 1995 r. miała miejsce 4 proc. nadwyżka w obrotach bieżących w relacji do PKB