dane gospodarcze litwy

ARR: Eksport cukru wzrósł o 2,5% wolumenowo i o 19% wartościowo w X-I

zwiększył się do 43 tys. ton cukru o wartości 25 mln euro. "Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów, od początku roku gospodarczego 2016/2017 (tj. od października 2016 r. do stycznia 2017 r.) eksport cukru ukształtował się na poziomie 147 tys. ton i był o 2,5% większy niż w analogicznym okresie

MPiT oczekuje utrzymania inflacji w czerwcu na poziomie zbliżonym do maja

zgodnym z polityką monetarną i utrzymuje się w granicach celu inflacyjnego. Stabilność cen przyczynia się do utrzymania wzrostu gospodarczego i zwiększenia dobrobytu. W kolejnym miesiącu oczekujemy utrzymania tempa wzrostu cen na zbliżonym poziomie" - napisał resort w komentarzu do danych GUS

ARR: Eksport cukru wzrósł o 10% wolumenowo i o 28% wartościowo w X-IV

miesięcy roku gospodarczego 2016/2017 ukształtował się na poziomie 71 tys. ton, o 44% niższym niż w tym samym okresie roku 2015/2016. Wartość importu spadła o 28%, do 40 mln euro. Na terenie Unii Europejskiej zakupiono 62 tys. ton cukru, przede wszystkim na Litwie, w Niemczech i Czechach. Import cukru z

PKN Orlen nie zamierza ograniczać produkcji, inwestycji ani akwizycji

jest on szczególnie istotny. Kupujmy zatem polskie produkty, wspierajmy polskich producentów, bo to da impuls polskiej gospodarce" - podsumował. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej

KOWR: Eksport cukru wzrósł o 20% wolum. i o 30% wartościowo od X 2016 do IX 2017

w tym okresie zmniejszył się do 150 tys. ton cukru. "Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów eksport cukru w roku gospodarczym 2016/2017 wyniósł 568 tys. ton i był o 20% większy niż w roku 2015/2016. Znacznie większy był wzrost wpływów z eksportu. W roku 2016/2017 przychody z eksport u

Polska spadła o 7 miejsc na 27. pozycję w Global Startup Ranking 2020

gospodarczo europejskim centrum startupowym, gdyż jest tu po prostu zbyt duży wzrost gospodarczy i zbyt wielu mądrych ludzi, żeby tak się nie stało" - dodano. W rankingu krajów, Global Startup Ranking 2020 najwyżej klasyfikuje Stany Zjednoczone (również 1. miejsce przed rokiem), Wielką Brytanie (2.) i

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

lepsze od publikowanych dziś danych z regionu (Rumunia: -10,5% r/r, Słowacja: -12,1% r/r, Węgry: -13,6% r/r), a także od wyników odnotowanych przez inne państwa UE (wg Eurostatu mniejszy spadek PKB k/k sa odnotowały tylko Finlandia i Litwa). Sądzimy, że szczegółowe dane o PKB (publikacja 31.08) pokażą

Litewski ekspert: Polska równie groźna i nieprzewidywalna jak Rosja

Litewski ekspert: Polska równie groźna i nieprzewidywalna jak Rosja

z eksportem na ten rynek. A po drugie ryzyko wiąże się z tym, że w razie osłabienia złotego niektórzy mieszkańcy Litwy mogą się zdecydować jeździć częściej na zakupy do Polski - stwierdził Maeiulis. Według danych Swedbanku w 2015 r. do Polski trafiło 7,6 proc. całego eksportu Litwy, a do Niemiec

Eurostat: Ochrona socjalna ze środków publ. to 15,9% PKB w Polsce, 19,2% w UE

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - Wydatki publiczne na ochronę socjalną w Unii Europejskiej odpowiadały 19,2% PKB w 2015 r. ,wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. W Polsce było to 15,9% PKB.  "Kolejnymi najważniejszymi obszarami było 

Podróże w czasie pandemii - gdzie karta EKUZ to za mało, przewodnik po restrykcjach w krajach UE

Podróże w czasie pandemii - gdzie karta EKUZ to za mało, przewodnik po restrykcjach w krajach UE

innym przypadku muszą pokazać zaświadczenie o negatywnym teście na koronawirusa, nie starsze niż 4 dni. *Chorwacja – obywatele Unii Europejskiej oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego wjeżdżają na takich samych warunkach jak przed epidemią. *Cypr – na podstawie kryteriów i danych

MPiT organizatorem Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 9-10 IX

września, jest "Współpraca Międzynarodowa Lokalnych Społeczności". "Zależy nam, by podczas Szczytu zostały wypracowane rozwiązania, dzięki którym będzie można wzmocnić promocję danego kraju, a tym samym jego konkurencyjność i atrakcyjność,  poprzez dyplomację samorządową i ekonomiczną

Jeśli przedsiębiorca pomyli się w wyliczeniu podatku, to nie będzie karany

Jeśli przedsiębiorca pomyli się w wyliczeniu podatku, to nie będzie karany

przeładunkowe. Dziś odroczoną płatność VAT oferują m.in. Niemcy, Holandia i Litwa. Prawo do błędu Kolejna zmiana to tzw. prawo do popełnienia błędu. - To nowa instytucja w polskim systemie prawnym. Opiera się na przekonaniu, że większość naruszeń, które popełniają początkujący przedsiębiorcy, nie wynika ze złej

KE: Cel 500 mld euro w planie inwestycyjnym dla Europy osiągnięty przed terminem

wszystkich państwach UE. Do przykładów należą projekty w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa w Belgii, innowacyjnych technologii medycznych w Hiszpanii oraz efektywności energetycznej na Litwie" - czytamy dalej. Jak wskazano w materiale, skutki inicjatywy są znaczące. "Na podstawie danych z

GUS: Liczba firm na obszarach przygranicznych wzrosła o 2,8% r/r w 2019 r.

). W strefie przy pozostałych odcinkach granicy liczba podmiotów na 1 000 ludności była mniejsza niż średnia dla obszaru przygranicznego Polski jako całości. Najmniejsza liczba podmiotów na 1 000 ludności wystąpiła przy granicy z Ukrainą - 76,5, następnie w strefie przy granicy z Litwą - 83,8 (przed

Polska awansowała na 39. miejsce w Indeksie Wolności Gospodarczej

zakresie nasi sąsiedzi: Litwa, Niemcy oraz Czechy" - powiedział Marcin Nowacki, dyrektor ds. międzynarodowych WEI, cytowany w komunikacie. W czołówce światowej rankingu, jako kraje w pełni wolne gospodarczo, znajdują się: Hong Kong - 88,6 pkt, Singapur - 87,8, Nowa Zelandia - 81,6, Szwajcaria - 81

Citi Handlowy: Liczba pracowników zagranicznych w Polsce spadnie o 5-10% w 2020

się przyzwyczaić do obecności imigrantów, jednak dostępne dane sugerują, że ich napływ od pewnego czasu wyhamowuje. Szacowana przez nas liczba pracowników spoza krajów UE wzrosła w 2018 roku o około 10% i był to znacznie wolniejszy wzrost niż w poprzednich latach. Spowolnienie widać nie tylko w

ARR: Eksport cukru spadł o 10% r/r do 423 tys. ton w roku gosp. 2015/2016

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Eksport polskiego cukru spadł o 10% r/r do 423 tys. ton w roku gospodarczym 2015/16 (październik 2014 - wrzesień 2015), podała Agencja Rynku Rolnego (ARR), powołując się na wstępne dane Ministerstwa Finansów. Wartościowo eksport spadł o 22% r/r, do 183 mln euro

ETO: Niemal 40% sieci drogowej w Polsce wymaga napraw

. Wskaźniki realizacji sieci w poszczególnych państwach członkowskich wahały się w 2016 r. (z tego roku pochodzą najnowsze zagregowane dane) od 7% w przypadku Litwy i 34% w przypadku Estonii do około 100% (np. w Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie), przy czym wskaźnik realizacji sieci bazowej na szczeblu UE

ARR: Eksport cukru spadł o 13% r/r do 465 tys. ton w okresie X 2013 - IX 2014

Warszawa, 15.12.2014 (ISBnews) - Eksport polskiego cukru spadł o 13% r/r do 465 tys. ton w okresie październik 2013 - wrzesień 2014 (tj. od początku roku gospodarczego 2013/2014), podała Agencja Rynku Rolnego (ARR), powołując się na wstępne dane Ministerstwa Finansów. "Według wstępnych

PIE: Strategia dla polskiej biotechnologii powinna zakładać tzw. leapfrogging

prywatne przeznaczane na badania i rozwój w biotechnologii, są istotnie niższe niż w innych państwach z OECD. Intensywność badań i rozwoju w Polsce jest prawie trzykrotnie niższa niż na Litwie i ponad trzynastokrotnie niższa niż w USA. Polskie podmioty są też niewidoczne w międzynarodowych zestawieniach

PKN Orlen ma umowę z firmą Fluor na doradztwo przy rozbudowie kompleksu olefin

, rozwiązanie to jest światowym standardem. Zawarta umowa pozwoli na zintegrowanie zarządzania całym projektem i da możliwość synergii oraz wymiany wiedzy pomiędzy PKN Orlen a Fluor" - dodał członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński, również cytowany w komunikacie. Współpraca w formule

ARR: Polski eksport cukru spadł r/r o 11% do 199 tys. ton w r. gosp. 2015/2016

Warszawa, 23.05.2016 (ISBnews) - Polski eksport cukru w roku gospodarczym 2015/2016 (do marca br.) spadł r/r o 11% do 199 tys. ton, wynika z obliczeń Agencji Rynku Rolnego (ARR) na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. Wpływy z eksportu były o 6% mniejsze i wyniosły 87 mln euro

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

zbyt duże obciążenia i skomplikowany system podatkowy, a także brak wykwalifikowanej kadry, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP).  "Z analizy Związku Banków Polskich w oparciu o dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, że można z optymizmem

Mastercard: Udział płatności bezstykowych to ponad 85% transakcji ogółem

wskazywana jako pierwszy kraj, który może stać się 'w pełni bezgotówkowy', zbliżeniowo realizowanych jest obecnie 12% transakcji Mastercard. W przypadku Niemiec, czyli europejskiej potęgi gospodarczej, jest to niewiele więcej - 15%. Wynika to przede wszystkim z późniejszego wprowadzenia do tych krajów

PKN Orlen: Rynek oleju napędowego w Polsce powiększył się o ok. 30% w 2 lata

wzrostu gospodarczego szacujemy, że dzięki skutecznej walce z szarą strefą legalny rynek oleju napędowego (ON) powiększył się o ok. 30%, co było jednym z głównych czynników pozytywnie wpływających na wyniki finansowe grupy kapitałowej Orlen w okresie ostatnich dwóch lat. Licząc łącznie od drugiego

PayPal: Europa Środkowa tworzy nowy obszar gospodarczy na mapie, Polska kluczowa

wskaźniki dla krajów członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Analiza, w tym ocena dojrzałości rynku, została oparta na danych z następujących źródeł: Deloitte Global R&D Survey

ARR: Eksport cukru wzrósł o 8% r/r do 431 tys. ton w okresie X 2015 -VIII 2016

cukru. "Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów, od początku roku gospodarczego 2015/2016 (tj. od października 2015 r. do sierpnia 2016 r.) eksport cukru ukształtował się na poziomie 431 tys. ton i był o 8% większy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku gospodarczego. Wartość eksportu

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

%), Litwa (95%) oraz Rumunia (85%). Polska jest w grupie najmniej zadłużonych państw Europy (126%), zajmując 7. miejsce w rankingu i wyprzedzając m.in. Niemcy. Analizując dane rok do roku, Polska w 2017 r. poprawiła (zmniejszyła) wskaźnik zadłużenia o blisko 9 pkt proc. "Europa – po przykrych

MPiT: Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo

przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Podobne rozwiązania stosują np. Francja, Niemcy, Dania, Słowacja, Grecja czy Włochy. "Projekt umożliwia przedsiębiorcom-rzemieślnikom wybór innej niż wpis w CEIDG, formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Wykonywanie rzemiosła będzie więc możliwe przez

Jeden wykres, który pokazuje, jak bardzo rozwinęliśmy się od '89

nas wyprzedzić. Miały odpowiednio 177 i 147 proc. wzrostu. Na wykresie nie znajdziemy Litwy, której dane w Banku Światowym zaczynają się od 2005 r. Polska urosła gospodarczo znacznie bardziej niż dynamicznie rozwijająca się gospodarka Irlandii (108 proc.) czy Bułgarii (72 proc.). Prężnie działająca

EIM: Wydatki na offshore do 2040 r. powinny być znacznie większe niż 140 mld zł

uzasadnienie ekonomiczne. Offshore może dać mocny impuls dla wzrostu polskiego przemysłu stoczniowego i morskiego. Z wyliczeń ekspertów wynika, że jeśli uda się do 2030 roku zbudować na całym Bałtyku elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 6 GW, to polski PKB zyska z tego tytułu 60 mld zł, a rynek

Mastercard ma zgodę NBP na podwyższenie limitu płatności zbliżeniowych bez PIN

3-krotnie wyższa niż w 2010 r., podano także, powołując się na badanie Polasik Research.  "Aktualnie obowiązujący limit płatności zbliżeniowych bez PIN, w wysokości 50 zł, został ustalony w 2007 r. Od tamtej pory zmieniły się realia gospodarcze, co wpłynęło na zwiększenie wartości

Orbis miał 1 258,25 mln zł zysku netto, 329,19 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

gospodarczego, podkreślono w materiale. "W realizacji strategicznych celów, szczególnie dalszej poprawy wyników działalności, Orbis osiągnął sukces już szósty rok z rzędu. Bardzo dobry wynik finansowy znajduje odzwierciedlenie w danych: przychody w ujęciu porównawczym zwiększyły się o 4,6% do poziomu 1

Zysk netto Trakcji spadł r/r do 7,1 mln zł w III kw. 2017 r.

przetargów konkurentów, którzy charakteryzują się niższymi kosztami stałymi, co skutkowało większą presją na cenę ofertową. Oczekuje się rozpisania nowych przetargów na realizację dużych i istotnych robót w sektorze drogowym i kolejowym na Litwie. Wówczas wysokie standardy spółek litewskich powinny dać

IMD: Polska nadal na 33. pozycji na świecie pod względem konkurencyjności

raporcie.  Kolejne miejsca w czołowej "10" zajęły: Singapur, Szwecja, Dania, Irlandia, Holandia, Norwegia oraz Kanada. Gospodarki Ameryki Łacińskiej znajdują się w największej stagnacji ekonomicznej, zaś kraje Europy Wschodniej zyskują na rozwoju. Niemcy zajęły w rankingu 12

Deloitte: Polska spadła o 3 pozycje na 30. miejsce w Social Progress Index

regionu udało się osiągnąć Słowenii (20), Czechom (22) i Estonii (23). Za nami znalazły się z kolei Słowacja (31), Chorwacja (33), Litwa (34), Węgry (35), Łotwa (36), Rumunia (42) oraz Bułgaria (43), podano także. Najwyższe wskaźniki rozwoju społecznego osiągnęły Finlandia, Kanada oraz Dania. "W

GEI: Polska na 34. miejscu globalnego indeksu przedsiębiorczości

wzrost poziomu przedsiębiorczości od ubiegłego roku odnotowała Indonezja (8%) oraz Dania, Szwecja i Węgry (wzrost o 6%), największy spadek zaś Wielka Brytania, Czechy i Norwegia. Polska w ogólnoświatowym rankingu przedsiębiorczości plasuje się na 34. miejscu, ze wskaźnikiem na poziomie 49,3 pkt za

Deloitte: 49% CFO w Polsce deklaruje wysoki poziom niepewności w firmach

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Prawie połowa CFO w Polsce (49%) deklaruje wysoki poziom niepewności finansowej i gospodarczej w firmie. To o 14 pkt. proc. więcej niż w Europie Środkowej. O niskim poziomie niepokoju mówi 33% dyrektorów finansowych, wynika z badania "Central Europe CFO

PKN Orlen umożliwił płatności mobilne za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze

, na których dystrybutory oznakowane są specjalną naklejką. Z aplikacji mogą skorzystać osoby indywidualne i prowadzące działalność gospodarczą, podano także.  Rozwiązanie usprawni i przyśpieszy obsługę klientów, którzy dokonują jedynie zakupu paliwa, ale także ułatwi korzystanie ze stacji

PKN Orlen: Modelowa marża rafineryjna pozostaje bez zmian kw/kw. w III kw.

USD/b kwartał wcześniej i 52 USD/b w III kw. 2017 r.  Modelowa marża petrochemiczna wynosi 885 euro/t w III kw. i jest wyższa o 32 euro/t w skali kwartału oraz 26 euro/t niższa w ujęciu rok do roku, podał Orlen.  Spółka podała, że dane dotyczące marż zawierają

Polska na 35. miejscu w globalnym rankingu bezpieczeństwa UL Safety Index

najbezpieczniejszych krajów, przed Australią, Szwecją i Kanadą, które zajęły miejsce w pierwszej piątce rankingu sporządzonego przez UL. "Uaktualnienie współczynnika przez uwzględnienie nowych danych zapewnia pełniejsze wskazania dotyczące bezpieczeństwa w tych krajach. Główną zmianą w 2017 r. było

Eksport cukru spadł o 6% do 342 tys. ton w okresie październik-czerwiec

Warszawa, 19.08.2015 (ISBnews) - Eksport polskiego cukru wyniósł 342 tys. ton od początku roku gospodarczego 2014/2015 (czyli w okresie październik 2014 - czerwiec 2015) i był o 6% mniejszy niż rok wcześniej, podała Agencja Rynku Rolnego (ARR), powołując się na wstępne dane Ministerstwa

Podwyżka składek dla przedsiębiorców

przedsiębiorców podniosły bunt i twierdziły, że nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie w tych warunkach prowadził biznesu. Ewentualnie zarejestruje firmę w Czechach, na Litwie czy na Słowacji. Mamy rynek globalny i to jak najbardziej legalne. Niektórzy mogą też np. zmienić formę prawną działalności na spółkę z

Przegląd prasy

pkt w VI wg. fin. danych --PRCH: Odwiedzalność obiektów handlowych 22-27 VI wyniosła 77-81% ubiegłorocznej --Oferta Izostalu na 35,5 mln zł netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu --Rzeczkowska z MF: Wdrożenie nowego poboru opłat drogowych na początku 2020 r. --Żabka testuje w Poznaniu usługę

Przegląd informacji ze spółek

spółką pośrednio zależną, w której udziały ma Unidevelopment - umowę o wartości 67,6 mln zł netto na inwestycję mieszkaniową w Poznaniu, podała spółka. Ulma Construccion Polska odnotowała 48,54 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I kw. 2020 r. według wstępnych danych, wobec 51,57 mln zł

Nasz pociąg do Chin

- Mamy wiele projektów gospodarczych, inwestycyjnych, które chcielibyśmy wspólnie realizować - deklarowała premier Beata Szydło na forum gospodarczym poświęconym realizacji chińskiej koncepcji budowy Nowego Jedwabnego Szlaku, sieci międzynarodowych połączeń transportowych z Chinami. Inni członkowie

Przegląd informacji ze spółek

, podała GPW. Zakres usług IRGiT obejmuje opracowanie systemu zarządzania ryzykiem oraz modelu zabezpieczeń i rozliczeń dla giełdy gazu prowadzonej przez GET Baltic dla Litwy, Łotwy i Estonii, a od 1 stycznia 2020 r. także dla Finlandii.  PKP Cargo Connect podjęło decyzję o rozwiązaniu rezerwy na

Dobry jak Polak. Pomagamy dzieciom, niepełnosprawnym oraz fundacji ks. Rydzyka. Na co idzie 1 proc. podatku PIT i jak go przekazać?

Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT za 2019 rok Wyborcy nie mają większego wpływu na to, gdzie zostaną wydane pieniądze z ich podatków ani kto to zrobi. Politycy zawsze znajdą metodę, jak dać z cudzej kieszeni, aby tylko zwiększyć swoją szansę na rządowe siedzisko. Efekty tego są takie, że

Ranking konkurencyjności gospodarki. Awans Polski o pięć miejsc

Najbardziej konkurencyjną gospodarkę świata ma według raportu Szwajcaria (okupuje najwyższe miejsce na podium już od 2009 roku), wyprzedzająca Singapur i Stany Zjednoczone. Kolejne miejsca zajmują Holandia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Japonia, Honkong, Finlandia, Kanada, Dania i Tajwan

ARR: Eksport cukru wzrósł o 8% wolumenowo i o 20% wartościowo w 2016 r.

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Eksport cukru wzrósł r/r wolumenowo o 8% r/r do 465 tys. ton, a wartościowo o 20% do 226 mln euro w 2016 r., wynika z obliczeń Agencji Rynku Rolnego (ARR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów. Import w tym okresie zwiększył się do 230 tys. ton cukru o

Przegląd informacji ze spółek

izolowanych rur stalowych DN700 na rzecz AB Amber Grid przy budowie gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa o długości około 170 km, podała spółka. Wartość umowy to 112,52 mln zł netto. Sąd rejonowy w Gdańsku zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli w ramach postępowania sanacyjnego Vistalu

MPiT: Rząd przyjął projekt ws. rekompensat dla firm energochłonnych

terytorialnie. Zachować aktywność gospodarczą w mniejszych miastach i przeciwdziałać przenoszeniu się przemysłu do krajów o niższych standardach środowiskowych. Pozwoli to utrzymać na lokalnym rynku miejsca pracy nie tylko w przedsiębiorstwach przemysłowych, ale również tych związanych z obsługą tych firm i

Do Europy Zachodniej płynie mniej inwestycji. Ale Polska mocna

Strumień inwestycji zagranicznych może powiedzieć więcej o kondycji gospodarek niż tradycyjne dane, np. wzrost PKB. Od kilku miesięcy słyszymy bowiem, że z gospodarką europejską jest nieco lepiej. I choć greckie problemy mogą pogorszyć wyniki, to na razie gospodarka odbiła się od dna. Tymczasem z

Polska 3. raz najatrakcyjniejsza dla inwestycji w regionie wg niemieckich firm

-Handlowej pt. "Perspektywiczne sąsiedztwo. Polsko-niemieckie relacje gospodarcze". "W ocenie inwestorów niemieckich, Polska po raz trzeci z rzędu jest na pierwszym miejscu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej wśród 16 krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ponad 6 tys. firm z

Sankcje UE wobec Rosji będą przedłużone

, by nie poczyniły zbyt wielkich szkód Europie (stąd wyłączenie z nich sektora gazowego). A skoro do ich nałożenia (i przedłużania) trzeba jednomyślności wszystkich krajów Unii, musiano je przygotować także tak, by dać szanse konsensusowi 28 państw z różnymi gospodarczymi, politycznymi i kulturowymi

Czy rząd przejmie składki ZUS najbogatszych Polaków? Decyzja Trybunału odroczona

dotychczasową politykę zatrudniania, przenosząc ludzi na etatach wymagających największych kompetencji (i co się z tym wiąże - dostających największe pensje) poza granice Polski. Oczywiście dany pracownik nadal będzie robił dla polskiej firmy to, co dotychczas, ale oficjalnie będzie już miał etat na Litwie, w

KOWR: Eksport ziarna zbóż wzrósł o 19% r/r do 2,3 mln ton w VII-XI 2018 r.

Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Od początku sezonu 2018/2019 (tj. w okresie od lipca do listopada 2018 r.) z kraju wywieziono 2,3 mln ton ziarna zbóż, o 19% więcej niż rok wcześniej, wynika z obliczeń Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na podstawie danych Ministerstwa Finansów. "

Parlament Francji za zniesieniem sankcji na Rosję

się polityki sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. Test rezolucji wzywa do zniesienia nie tylko ograniczonych sankcji gospodarczych na Rosję, ale także na rosyjskich polityków, odpowiedzialnych za agresywną politykę Moskwy. Rezolucja wzywa też rząd Francji do podjęcia rozmów o zniesieniu zakazu wwozu

Polska bardziej innowacyjna, ale prognozy są kiepskie

.), Czechy (27.), Słowenia (32.), Węgry (33.), Łotwa (34.), Litwa (36.), Słowacja (37.) i Bułgaria (38.). Słabe pocieszenie, że jesteśmy lepsi niż Rosja (43.) czy Mołdawia (46.). Podobne miejsce zajmujemy w globalnym rankingu PKB per capita. To nie przypadek - by Polska stała się bogatsza, musi być bardziej

Przegląd prasy

/r w listopadzie wg wst. danych --Netia rozpoczęła oferowanie internetu na bazie technologii G.fast w modelu FTTB --Braster chce zwołać na styczeń drugie NWZ ws. emisji akcji serii K --Eurostat: Relacja podatków do PKB w Polsce: 35,1%, średnia UE: 40,2% w ub.r. --Orange Polska kupiło sieć

Przegląd prasy

w PPK dla osób o najniższych dochodach - to propozycje zgłaszane podczas debaty DGP Puls Biznesu --KPMG: 84% firm obawia się zbyt dużej liczby przepisów dotyczących działalności gospodarczej --Sygnity prowadzi wstępne prace zmierzające do sprzedaży Geomaru i Sygnity Business Solutions (SBS) wg

Przegląd prasy

detal. Skarbiec TFI ma się podwoić do 8 mld zł do 2020 --Konsorcjum ze spółką Trakcji wykona prace drogowe na Litwie za 30,5 mln euro --Portfel zamówień Grupy PBG miał wartość 3,2 mld zł na 1 października br. --Bogdan Malc zrezygnował z funkcji wiceprezesa Vistalu Gdynia --Indeks WIG20 spadł o

Przestępcy ukrywają majątki, państwo bezradne. Jak można to zmienić?

przykład Litwy (kilka lat temu był tam oficerem łącznikowym). - Uprawniony funkcjonariusz ze swojego komputera miał dostęp do bazy osób ubezpieczonych, dzięki czemu wiedział, gdzie dana osoba pracuje, ile zarobiła, w jakim okresie; oraz do tajemnicy skarbowej, gdzie są dane m.in. o nieruchomościach, do

Przegląd informacji ze spółek

Artifex Mundi podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w zakresie modelu i profilu prowadzonej przez spółkę i jej grupę kapitałową działalności gospodarczej, podała spółka. Andrzej Borczyk oraz Michael McKeown zostali ponownie powołani na członków zarządu Grupy Żywiec na

PKN Orlen zakłada wzrost średniorocznej EBITDA LIFO do 8,8 mld zł w l. 2017-2018

utalentowanym pracownikom i nowoczesnej kulturze organizacyjnej, możliwa będzie dalsza budowa wartości koncernu. W naszej strategii stawiamy też na innowacje tworzące wartość. W duchu patriotyzmu gospodarczego będziemy również współpracować z polską nauką oraz innymi spółkami Skarbu Państwa" - powiedział

Gajewski: Wielkie holdingi realizują w Polsce agresywną optymalizację podatkową, nawet 46 mld zł strat

, Litwa, Słowenia. Czy walka z unikaniem CIT na poziomie jednego kraju ma sens? Przecież korporacje używają transakcji międzynarodowych do optymalizacji. - To prawda. Komisja Europejska uznała to zjawisko za jeden z poważniejszych problemów podatkowych. Niestety, jak dotąd nie zostały podjęte żadne realne

Armenia zdecydowała się na unię celną z Rosją

. - Umowy o stowarzyszeniu z UE nie da się pogodzić z regułami rosyjskiej unii celnej - powiedział nam europoseł Paweł Zalewski (PO). Jednoznacznie wybór Armenii ocenił też Linas Linkeviczius, szef MSZ Litwy, która obecnie przewodzi UE. "To znaczy, że nie podpiszą umowy o wolnym handlu z UE. Państwa

UE wypłaciła nam 1,9 proc. należnych funduszy. Kiepski wynik, choć MR chwali się, że to jedna trzecia wypłaconej przez UE puli

na siódmym miejscu w UE. Przodują kraje bałtyckie: Litwa (5 proc. wykorzystania alokacji), Estonia (4,5 proc.) i Łotwa (3 proc.). - Nasz wynik nie jest zbyt dobry, ale niekoniecznie odzwierciedla on wykorzystanie pieniędzy. Szerszy obraz dałby dopiero wgląd w harmonogram na kolejne pół roku, bo wiele

Wynajem mieszkania. Czym różnią się różne rodzaje wynajmu. Co zmienia program "Mieszkanie plus"?

, koszty, a jeśli sąd orzeknie egzekucję, to i tak musi czekać, aż gmina da najemcy jakieś lokum. A to zazwyczaj trwa. W takiej sytuacji najmujący ma zajęte mieszkanie, nie zarabia na nim i co najwyżej może się zwrócić do gminy o rekompensatę. Najem okazjonalny W 2009 roku w ustawie o ochronie praw

Prezes GPW: Głosy o końcu kryzysu to marketing

się, że to jedynie zgadywanie - powiedział Sobolewski. Biznesmen przyznał też, że dane na temat spadku PKB Litwy o 22,6 proc. działają na społeczeństwo deprymująco i demotywująco, ale sam 15-20-proc. spadek nie jest czymś strasznym. Prezes GPW jest optymistą jeśli chodzi o polską gospodarkę. Jest

Polska wciąż pierwsza, ale traci zaufanie zagranicznych inwestorów

spośród 10. badanych krajów w regionie (Czechy, Słowacja, Estonia, Łotwa, Słowenia, Litwa, Chorwacja, Węgry, Rumunia). Jednak jesteśmy także jedynym krajem, którego łączna ocena w porównaniu do zeszłego roku spadła. W tym roku inwestorzy też wypowiadali się optymistycznie o stanie naszej gospodarki i jej

Bursztynowy biznes się kruszy. Nowe prawo zaszkodzi jubilerom

ponad 7 tys. gości z 55 państw - m.in. z Chin, Kanady, Litwy, Rosji, Niemiec, Łotwy, Ukrainy, Austrii, Węgier, Francji, Włoch. Szacuje się, że na Pomorzu w branży związanej szeroko z obróbką bursztynu pracuje ponad 10 tys. osób. Produkcja biżuterii jest naszą specjalnością, wyroby są eksportowane do 84

Przegląd prasy

--Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Rosji chce skontrolować zakłady przetwórstwa rybnego w Polsce i na Litwie, eksportujące do krajów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej Parkiet --Firma z grupy PGNiG co roku ma wydawać 1,2 mld zł na sieć, a w siedem lat chce zwiększyć zysk EBITDA o

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zwiększonego wykorzystania usług komórkowych na jakość połączeń głosowych, 31% internautów zauważyło pogorszenie się jakości połączeń głosowych. Źródło: spółka Raportowanie: Trwają zaawansowane prace nad rozwojem wymogów sprawozdawczych w zakresie prezentowania przez firmy danych niefinansowych. To m.in

Nawet 350 tys. Polaków będzie dostawać niższe pensje. To skutek ustawy o podniesieniu składek ZUS

z etatu i przejścia na samozatrudnienie (czyli do założenia działalności gospodarczej). Taka zmiana może spowodować, że unikniemy podwyżki składek, a nawet je zmniejszymy. Przykład. Gdybyśmy zostali na etacie, płacilibyśmy 19,5 proc. od pełnych zarobków przez cały rok. Przy dochodach np. 20 tys

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Santander Consumer Banku (Santander CB), zrealizowanego na potrzeby raportu "Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania". Mobilnie z bankowości najczęściej korzystają mieszkańcy metropolii, czyli np. Warszawy czy Krakowa (18%). Źródło: ISBnews Legislacja: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i

Polskie podatki mało atrakcyjne w UE, a kwota wolna wyjątkowo mizerna

komputerów, telefonów... Dania pozwala odliczać wydatki na utrzymanie dzieci pozostających poza gospodarstwem domowym, Luksemburg odsetki od kredytów konsumenckich, Holandia czy Łotwa wydatki na opiekę medyczną, zaś Litwa, Rumunia, Słowenia i Szwecja - na dodatkowe ubezpieczenie emerytalne. Atrakcyjnością

Przemysł strefy euro odrabia kryzysowe zaległości

w skali roku zanotowały też największe unijne gospodarki - niemiecka, francuska, brytyjska czy włoska. Największe spadki zanotowała mająca poważne kłopoty gospodarcze Grecja (-10,4 proc.) oraz Bułgaria (-9,8 proc.), Dania (-6,1 proc.) i Litwa (-4,8 proc.). Hamulcowym wzrostu gospodarczego w Unii

Grecy ponoszą ofiary trudne do zniesienia? Inni ponosili większe, żeby ich ratować

regulacji hamujących rozwój gospodarczy, większą elastyczność rynku pracy, prywatyzację czy demonopolizację. Bałtowie zaciskają zęby Zanim w Europie Południowej i Irlandii wybuchł kryzys finansowy, głębokie załamanie przeżyły Litwa, Łotwa i Estonia. Zapaść była wynikiem nadmiernego napływu kapitału w latach

Szef OECD: Polsko, nie idź drogą węgla i niższego wieku emerytalnego

, że z polskimi firmami jest coś nie tak. Chodzi o kulturę podejmowania ryzyka. W USA, jeśli ryzykujesz i ci nie wychodzi, to nie oznacza końca twojej kariery. W Polsce jest inaczej... - W Polsce jest podobnie jak w moim kraju - Meksyku. Jak się komuś nie udaje, to zostaje napiętnowany. Bank nie da już

Wódka, polska marka globalna. Branża: Rządzie, pomóż promować

Branża pokazuje dane, z których wynika, że już dziś podatki stanowią blisko 60 proc. ceny napojów spirytusowych w Polsce. W cenie półlitrowej butelki wódki wynoszącej 20 zł akcyza to 11,41 zł. - To więcej nawet niż w bogatych Niemczech, gdzie akcyza to po przeliczeniu 10,89 zł w cenie wódki - mówił

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przeniesie swoje zasoby 21,6% przedsiębiorców, wynika z najnowszego raportu "Cloud Computing" przygotowanego przez Xopero Software. . Źródło: spółka Dane osobowe: ADP Polska, przygotowało badanie dotyczące tego, czy polscy i europejscy pracownicy ufają swoim pracodawcom pod kątem

Przegląd prasy

Warszawa, 18.11.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Lasy Państwowe zwiększą ofertę drewna o 1,5 mln m3 r/r do 40,5 mln m3 w 2017 r. --Glapiński: Nie da się budować silnej gospodarki bez przedsiębiorców i polskiego, własnego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Polsce, cykliczne badanie monitorujące sytuację w spółkach tech.  Źródło: spółka Cyberobrona: Aż 3 na 4 ataki ransomware kończą się zaszyfrowaniem danych - wynika z badania firmy Sophos. Średni koszt usunięcia wszystkich skutków ataku wynosi około 500 tys

Przegląd prasy

26,6 tys. MWh z Litwy, a wysłaliśmy niewiele ponad 289 MWh - to efekt uruchomienia kabla podmorskiego o przepustowości 700 MW między Litwą i Szwecją Dziennik Gazeta Prawna --Coraz więcej młodych Polaków zdobywających wykształcenie na brytyjskich uczelniach planuje powrót do kraju Puls Biznesu

Meble z Polski podbijają świat. Ale kroci na nich nie zarabiamy

Styl - 1,27 mld zł - i Com40 - blisko miliard przychodu (dane B+R Studio). Klient zapłaci za jakość Meble Grupy Nowy Styl można kupić w Polsce u 850 dystrybutorów. Ich klientami są m.in. duże korporacje, stadiony czy kina. W Polsce zatrudnia ponad 2 tys. pracowników w pięciu fabrykach. Pozostała część

Strefa euro w recesji i w błędnym kole oszczędności

południowi sąsiedzi Czesi. Ich gospodarka skurczyła się w I kw. aż o 1,9 proc. Jasnym punktem na recesyjnej mapie Europy pozostają dwa kraje bałtyckie. Wzrost gospodarczy na Litwie sięgnął 4,1 proc., a na Łotwie 5,6 proc. Choć trzeba pamiętać, że kraje te zanotowały dramatyczną recesję podczas kryzysu w

Przegląd informacji ze spółek

podpisało z Kolejami Litewskimi umowy mające na celu m.in. usprawnienie obsługi ładunków na kolejowym przejściu granicznym między Polską i Litwą, podało PKP Cargo. Maxima Grupe ogłosiło zamiar nabycia 354 531 akcji Emperii Holding (2,87% kapitału) w drodze przymusowego wykupu po cenie 100 zł za sztukę

Rosja szykuje gazową ofensywę na Europę

prezydentem Rosji Władimirem Putinem. To będzie pierwsza wizyta Junckera jako szefa KE w Rosji i jednocześnie pierwsza wizyta szefa KE w Rosji od początku 2014 r., gdy Rosja zaczęła wojnę z Ukrainą, a państwa Zachodu nałożyły ograniczone sankcje gospodarcze na Rosję, by powstrzymać agresywną politykę Kremla

Agencja ISBnews przyznała nagrody Najbardziej Wiarygodnym w Polskiej Gospodarce

wiodących firm farmaceutycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Należy do czołowych podmiotów inwestujących w badania i rozwój w Polsce, a swoje produkty wytwarza w kraju. Wkład Polpharmy w rozwój gospodarczy, znaczące nakłady inwestycyjne, wdrażane innowacje i działalność międzynarodowa plasują

Polska na liście potencjalnych bankrutów. Jesteśmy w niezbyt elitarnym klubie

Credit default swap (CDS) to instrument pochodny, dzięki któremu można przenieść ryzyko niewypłacalności wystawcy danego instrumentu bazowego, np. obligacji czy innych papierów dłużnych. Oznacza to, że jedna ze stron transakcji w zamian za uzgodnione wynagrodzenie zgadza się na spłatę długu

Pesymiści się mylili. Oto klucz do potęgi Lubelszczyzny?

Przez lata wydawało się, że województwo lubelskie nie może odnieść gospodarczego sukcesu. - No bo jak ma się powieść regionowi, gdzie króluje rolnictwo? - przekonywali pesymiści. Mylili się. Dziś to właśnie rolnictwo jest kluczem do potęgi Lubelszczyzny. - Możemy stać się spiżarką Europy

Regulacje w służbie najsilniejszych, czyli polski system sprzyja nierównościom

to się dzieje w innych krajach europejskich. Umowy krótkoterminowe na długo Polska należy też do krajów o niskich kosztach pracy. W ubiegłym roku godzinowy koszt pracy w Polsce wynosił ok. 8 euro. Niższe koszty odnotowano jedynie w Bułgarii, Rumunii, na Litwie, Łotwie i na Węgrzech. Mimo to wg danych

Prezes firmy obuwniczej Wojas: Prostej recepty na sukces nie ma

na eksport. Firma wysyła buty głównie do USA, Irlandii, Francji, Niemiec, na Litwę, do Rosji i na Węgry - tak można przeczytać na stronie AGH, gdzie uczelnia chwali się osiągnięciami swoich absolwentów. - Nie tylko tam. I to nie jest stały procent. Raz jest więcej, raz mniej. To dane płynne i mało

Tańsza energia w roku 2013? Zobacz jak to wykorzystać w firmie

utrzymuje się już prawie rok. Dlaczego energia tanieje? To skutek m.in.: spowolnienia gospodarczego i spadających ceny węgla. Spadki kosztu zakupu energii mogą mieć istotny wpływ na wyniki finansowe firm. Przedsiębiorstwa, które zakontraktowały energię na początku roku będą płacić nawet o 20% więcej niż

Przegląd prasy

energetycznego Polska-Litwa, otworzył pod Siedlcami wicepremier Janusz Piechociński Parkiet --Prezes Komputronika: Spółka będzie zwiększać skalę działalności, ale nie jesteśmy w stanie podać precyzyjnie oczekiwanej dynamiki wzrostu obrotów Puls Biznesu --PGE zapłaci 37 mln zł za tytularne sponsorowanie

Polska poszła w górę. Łatwiej prowadzić biznes, ale nadal jest źle

"Doing Business" bada prowadzenie działalności gospodarczej w 11 kategoriach. Pod lupę bierze m.in. łatwość w zakładaniu firmy, uzyskanie pozwolenia na budowę, dostęp do kredytów czy poziom biurokracji. - Nasz raport nie mówi wszystkiego o sile gospodarki danego kraju, ale jest silna korelacja