dane finansowe danych spółek giełdowych

Ile zarabiają deweloperzy na sprzedaży mieszkań?

deweloperskiego a zyskowność dewelopera to dwie różne rzeczy. Spółki na ogół finansują budowę z kredytów lub wpłat klientów. Tym samym wykorzystują efekt dźwigni finansowej, dzięki czemu zyskowność firm deweloperskich może być nawet dwa razy wyższa niż rentowność standardowego projektu deweloperskiego. Dla mnie

GPW przyjęła stanowisko dot. kryteriów dopuszczania akcji do obrotu na rynku

. Jednocześnie inwestorzy i same spółki otrzymują jasny przekaz, że pewne sytuacje i okoliczności znacząco zwiększają ryzyko, że dane akcje mogą nie spełnić regulaminowych warunków dopuszczenia i tym samym pozostać poza obrotem giełdowym" - podkreślił Borowski. Okoliczności, które będą mogły skutkować

KRD: Zadłużenie spółek notowanych na GPW wzrosło do 42,6 mln zł

płynności finansowej" - ocenił prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie. Zaskoczeniem tegorocznego zestawienia dłużników wśród spółek giełdowych może być dość duża grupa producentów. Wyjaśnienia można próbować szukać w najnowszych danych GUS. Produkcja przemysłowa w czerwcu br. w porównaniu z

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG m.in. o nowych regulacjach, cyfryzacji

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Dyrektorzy finansowi rynku kapitałowego podczas VIII Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG, który odbył się 23-24 października br. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance, dyskutowali o bieżących wyzwaniach, z którymi muszą się zmierzyć w

Konsorcjum GPW ma memorandum z Elewarr na magazyny dla Platformy Żywnościowej

szczególności na bazie magazynów zbożowych będących w posiadaniu Elewarr i spółek zależnych, podała GPW. "Magazyny autoryzowane są gwarantem i wykonawcą rozliczenia transakcji w towarze zawieranych na giełdowym rynku rolnym. Uruchomienie Platformy Żywnościowej jest kluczowym projektem strategicznym

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG odbędzie się w Jachrance 23-24 X

o zmianach w otoczeniu spółek, znaczeniu analizy danych dla rozwoju biznesu oraz roli technologii w służbie spółki giełdowej. "Cyfryzacja jest procesem wielowymiarowym, wykraczającym poza implementację nowych technologii. Obejmuje ona również przemiany w obszarach uważanych za miękkie - w

Przeciętny wynik w Badaniu Świadomości Klimatycznej Spółek wyniósł 1,03/10 pkt

raporty roczne wszystkich spółek giełdowych podlegających obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych za dwa kolejne lata (2017 i 2018). Zawartość raportów została przeanalizowana względem dziesięciu kryteriów, przy czym dwa z nich dotyczyły polityk lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania

LPP celuje w dwucyfrowy wzrost przychodów, poprawę EBIT w 2020/2021

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Cele Grupy LPP na rok finansowy 2020/2021 to dwucyfrowy wzrost przychodów oraz poprawa zysku operacyjnego, podała spółka. W roku 2019/2020 oczekiwana jest kontynuacja dwucyfrowych wzrostów sprzedaży grupy. "Cel: [na 2020/2021] dwucyfrowy wzrost przychodów

Unimot miał wstępnie 22,9 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2019 r.

oleju napędowego oraz zdarzenia jednorazowe: 9,8 mln zł" - czytamy w komunikacie. Spółka  podała, że główny wpływ na wyniki finansowe spółek zależnych w I kw. 2019 r. miał wynik wygenerowany z tytułu handlu na platformach giełdowych i brokerskich spółki Tradea (niższy r/r o 53%) oraz lepsze

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wypracował 161 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 957 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2020 r.: Przychody ze sprzedaży

Przegląd informacji ze spółek

pełnienia funkcji członka zarządu ds. finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN), podała spółka. The Farm 51 Group podpisał ostateczną wieloletnią umowę z My.Games, której formalnym przedstawicielem jest spółka My.com B.V. w zakresie wsparcia rozwoju marki World War 3 (WW3), podała spółka. Na

Przegląd informacji ze spółek

Unimot miał 560,153 mln zł jednostkowych przychodów netto w lipcu 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Wynik EBITDA Cognoru będzie niższy w III kw. 2020 r. niż w poprzednim kwartale (38,97 mln zł), ale wyższy niż w tym samym kwartale ub.r. (16,9 mln zł), podała spółka. Grupa

Prezes Mercator Medical kupił akcje spółki za ok. 300 tys. zł w maju i kwietniu

ponad 47,6 tys. akcji za 291 tys. zł, podała spółka. Po publikacji wstępnych, szacunkowych danych finansowych za pierwszy kwartał 2019 roku giełdowy kurs akcji spółki Mercator Medical, dostawcy rękawic jednorazowych na rynkach blisko 70 krajów świata, mocno się obniżył. W rezultacie rynkowa wycena to

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotował 134 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. według wstępnych danych, podała spółka. Fabryki Mebli Forte miały 154 mln zł skonsolidowanych przychodów ze

Skarbiec TFI: Większa liczba inwestorów indywidual. na GPW szansą dla IKE i IKZE

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Większe zainteresowanie inwestorów indywidualnych inwestycjami giełdowymi może przełożyć się na wzrost zainteresowania indywidualnymi kontami emerytalnymi (IKE) i indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), uważa zarządzający funduszami w Skarbiec

GPW: TGE wprowadziła handel żytem na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Towarowa Giełda Energii (TGE) - spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) - wprowadziła na Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) możliwość handlu wystandaryzowanym ziarnem żyta klasy B i C, podała Giełda. "Ziarna żyta klasy B i C są w

GPW zmienia zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności

podlegać będą akcje spółek, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności, tzn. gdy na więcej niż połowie sesji giełdowych w ostatnim kwartale przed dniem okresowej weryfikacji liczba transakcji akcjami danej spółki będzie niższa niż pięć transakcji na sesję. Celem

KNF zatwierdziła prospekt BoomBit w związku z planowanym debiutem na GPW

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny BoomBit w związku z planowaną ofertą publiczną i ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. BoomBit planuje

Przegląd informacji ze spółek

Energy złożył prospekt emisyjny do holenderskiego urzędu regulującego rynek finansowy (AFM) w związku z zamiarem przeniesienia notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Photon Energy zamierza także wejść na główny parkiet giełdowy w

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 9,3% m/m do 854,29 pkt w maju

miesiącach tego roku. "Był to jeden z najsłabszych miesięcy w historii Giełdowego Indeksu Produkcji, który monitoruje 60 największych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Tylko 16 spółek zwiększyło swoją wartość, w tym jedynie Introl osiągnął stopę zwrotu powyżej 10%. Za to aż 42 spółki

GUS: Wynik finansowy OFE wyniósł 1,4 mld zł w 2019 roku

notowanych na regulowanym rynku giełdowym - 127,4 mld zł (w tym 117 mld zł na terytorium RP), a ich udział zmniejszył się o 2,7 pkt proc. w ciągu roku. Akcje wycenione na dzień 31 grudnia 2019 r. miały wartość: dla akcji podmiotów makrosektora finansowego - 48,5 mld zł, paliw i energii - 23,4 mld zł, chemii

Tauron miał szacunkowo 479 mln zł straty netto, 1450 mln zł EBITDA w II kw. 2020

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wypracował 479 mln zł skonsolidowanej straty netto i 1 450 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za: a) I półrocze 2020 r. Przychody ze

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

rzetelne. W szczególności Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przez pierwsze pięć lat działalności spółki nie przeprowadził w niej ani jednej kontroli. Nie zidentyfikował także sygnałów wskazujących na nieprawidłowości na podstawie informacji udostępnianych przez spółkę, jej audytorów i inne podmioty

Biernacki z SEG: Rozporządzenie MAR będzie zmienione prawdopodobnie w 2020 r.

rozporządzeniu MAR jest kilka przepisów, które niczemu nie służą, nie poprawiają ochrony inwestorów a są wyjątkowo uciążliwe dla emitentów. Jednym z nich jest nieprecyzyjna definicja informacji poufnej, czyli tych danych, które są ważne dla inwestorów, o których inwestorzy jeszcze nie wiedzą, i które spółka

Notowania na GPW pod wpływem raportów finansowych spółek z USA

brytyjski FTSE100 zyskały bowiem po 1,3%, a francuski CAC40 1,73%.  W najbliższych dniach nastroje mogą być kształtowane między innymi przez rozpoczynający się w USA sezon wyników finansowych spółek, w którym poznamy faktyczne finansowe skutki zamrożenia gospodarki w drugim kwartale tego roku

EBOR i GPW będą wspierać spółki w procesie raportowania czynników ESG

dziedzinie zrównoważonego rozwoju, na realizację projektu, podała giełda. Wspólny projekt EBOR i GPW polega na opracowaniu ujednoliconych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. Europejskim Zielonym Ładem) wytycznych dotyczących raportowania czynników ESG przez spółki giełdowe. Jego celem jest

LPP miało wstępnie 483 mln zł EBIT, 2,7 mld zł przychodów w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews) - LPP odnotowało 483 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego (wzrost o 11% r/r) w IV kw. 2019 r. przy 2 747 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 16% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. "Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości

Próchnik miał wstępnie 282 tys. zł zysku netto w 2016 r.

ono znaczącej zmianie. Zarząd podjął decyzję o publikacji z uwagi na potencjalną znaczną niezgodność szacunkowych danych finansowych z szacowaniem rynku" - czytamy też w komunikacie. Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji

Notowania na GPW pod wpływem raportów finansowych z USA

FTSE100 zyskały bowiem po 1,3%, a francuski CAC40 1,73%. W najbliższych dniach nastroje mogą być kształtowane między innymi przez rozpoczynający się w USA sezon wyników finansowych spółek, w którym poznamy faktyczne finansowe skutki zamrożenia gospodarki w drugim kwartale tego roku. Inwestorzy mają

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dokonało odpisów aktualizujących powstałych w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości majątku w segmencie

GPW: Nowy indeks WIG.Games oraz indeksy makrosektorowe od 18 III

makrosektor, makrosektor vs makrosektor, makrosektor vs akcje" - dodała Olszewska.  Kontrakty terminowe na indeksy makrosektorowe pojawią się w obrocie giełdowym po zatwierdzeniu Warunków Obrotu dla tych kontraktów przez Komisję Nadzoru Finansowego, podsumowano.  GPW prowadzi rynek

GPW Benchmark udostępnił dokument dot. metody kalkulacji WIBOR/WIBID wg BMR

metody, który Administrator zobowiązany jest przeprowadzać co najmniej raz na dwa lata, zaznaczono w informacji. Na początku sierpnia prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda, poinformował, że spółka szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW

GPW i światowe giełdy pod wpływem koronawirusa

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Rozprzestrzenianie się koronawirusa z Wuhan stało się powodem do zmartwień inwestorów giełdowych na całym świecie, przez co traci również WIG20. Dlatego, oprócz doniesień gospodarczych, warto śledzić również raporty medyczne. Z tradycyjnych danych

GPW: Nowe zasady raportowania danych niefinansowych obejmą min. 100 spółek

; "79% badanych ocenia, że zakres informacji niefinansowych jest niewystarczający i niedostatecznie przejrzysty. GPW uważa, że dane niefinansowe są równie wartościowe, co dane finansowe. Nowe zasady dotkną co najmniej 100 giełdowych spółek. Traktujmy to jako przewagę konkurencyjną" - powiedziała

Kalendarium ISBnews

Giełdowy Rynek Rolny --13:00: Konferencja prasowa pt. "GovTech. Programowanie cyfrowej przyszłości administracji"       PONIEDZIAŁEK, 30 września --Konferencja Offshore Wind, dzień I  --10:00: Briefing Gaz-System dotyczący odbioru technicznego

Przegląd informacji ze spółek

Szacunkowy wynik netto grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 6,42 mln zł w I półroczu 2019, wobec 40,33 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 84,1%, podała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku akcji

Przeglad informacji ze spółek

Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Ferrum w zamiarem wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii F, podała spółka. Bloober Team zawarł umowy z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w

Przegląd informacji ze spółek

, przedstawiając wstępne dane. Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 55,3 tys. ton w lutym 2020 r. wobec 53,8 tys. ton rok wcześniej, podała spółka. Grupa Azoty w swoim centrum badawczo-rozwojowym w Tarnowie rozpoczęła produkcję bezpiecznych rękawiczek o właściwościach

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zwiększonego wykorzystania usług komórkowych na jakość połączeń głosowych, 31% internautów zauważyło pogorszenie się jakości połączeń głosowych. Źródło: spółka Raportowanie: Trwają zaawansowane prace nad rozwojem wymogów sprawozdawczych w zakresie prezentowania przez firmy danych niefinansowych. To m.in

Lepsza atmosfera za granicą może dziś pomóc podźwignąć WIG20 z marazmu

Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Dzisiaj inwestorzy na GPW będą śledzić wystąpienia prezesów banków centralnych, wyniki finansowe spółek oraz doniesienia o postępach epidemii koronawirusa. Rozczarowani niemocą WIG20, będą czekać na poważne odbicie po zwyżkowej sesji w USA i w

Przegląd informacji ze spółek

; dotyczący dofinansowania w wysokości do 33,78 tys. euro, na rynek Norwegii, Rosji i Ukrainy, podała spółka. Liczba zadłużonych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych wynosi 64 (15% wszystkich spółek na GPW), wynika z badania "Długi spółek giełdowych" przeprowadzonego przez Krajowy

PwC: Ponad 20% spółek z GPW nie informowało o rezygnacji z zasad dobrych praktyk

dotrzymały obowiązku informacyjnego w zakresie stosowania dobrych praktyk, średnio spółki giełdowe raportują nieprzestrzeganie 10 zasad, co oznacza 86% poziom zgodności. Najwyższy poziom zgodności deklarują spółki z sektora finansowego (95%), ochrony zdrowia, technologii oraz paliwa i energie (wszystkie po

GPW Benchmark złożyła do KNF wniosek w zakresie WIBID i WIBOR

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - GPW Benchmark złożyła dziś do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na pełnienie funkcji administratora w zakresie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, podała spółka. "6 grudnia 2019 r. GPW Benchmark, zgodnie z harmonogramem

Zadłużenie 57 spółek giełdowych wpisanych do KRD sięga niemal 38 mln zł

; - czytamy dalej. Z 57 spółek notowanych zarówno na GPW, jak i w KRD aż 24 (42%) może pochwalić się zyskiem zanotowanym w ostatnich czterech kwartałach, za które dostępne są dane finansowe, a 11 w ostatnim roku wypłaciło dywidendę, podano również. "Część dłużników to spółki, które zmagają się z

KRD: Przeterminowane zadłużenie spółek z GPW wzrosło do 32 mln zł o 269% r/r

ich spółek maleje, czy też rośnie. Brak tej wiedzy może być przyczyną sporych kłopotów finansowych. To jedynie przykład. Giełdowych spółek, których długi w ciągu pół roku mocno się zwiększyły jest więcej" - powiedział prezes Adam Łącki,cytowany w komunikacie. W sumie spółki z GPW mają 163

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Francois Harion. Play Communications potwierdziło większość oczekiwań finansowych na 2020 rok, w tym skorygowaną EBITDA na poziomie 2,5-2,6 mld zł, 850-900 mln zł gotówkowych nakładów inwestycyjnych oraz ponad 800 mln zł wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego, podała spółka

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2019 r. (wobec 7,15 mln zł zysku rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Tenczyńska Okovita rusza ze zbiórką crowdfundingową na kwotę do 4,18 mln zł na platformie Crowdway, podała spółka. W dalszych planach przewiduje debiut giełdowy. Bloober

GPW rozpoczyna prace nad budową systemu GPW Data, wdrożenie w II poł. 2021 r.

automatyzacji procesu udostępniania oraz analizy danych giełdowych jest bardzo istotne dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Ten projekt pozwoli nam wyznaczyć nowe trendy w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych na polskim rynku kapitałowym" – powiedział członek zarządu GPW Piotr

Giełda zawiesi notowania Topmedical, B3System, Hawe i Budopolu Wrocław

tam nie tylko dane finansowe, ale też komentarze zarządu w sprawie sytuacji spółki na rynku. Jak zaznacza KNF Topmedical, B3System, Hawe nie przekazały w terminie do publicznej wiadomości raportów za pierwsze półrocze 2016 r. Z kolei Interbud Lublin przekazał raport, ale nie spełniał on wymogów

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

telekomunikacyjne - proponują Konfederacja Lewiatan oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.  Źródło:  spółka Telekomunikacja: Nokia przyjrzała się wpływowi globalnej pandemii COVID-19 dla ruchu sieciowego. Analizie poddane zostały dane z kilku zachodnioeuropejskich sieci z drugiego tygodnia

Braxx - właściciel marki SmartKidBelt - rozważa debiut na NewConnect w II półr.

komunikacji naszego produktu. Debiut służyłby do finansowania nowego projektu -oferty dla grup produktowych dla kolejnych grup wiekowych" - wskazali przedstawiciele Braxx.  Inwestorem finansowym spółki jest Michał Kornacki, prezes giełdowego IMS. Sebastian Gawłowski (ISBews)

Wyniki wyborów nie zaskoczyły inwestorów na GPW

kwartalne tamtejszych spółek.  Inwestorzy, którzy spodziewali sią wyborczego roller-coastera na warszawskim parkiecie, mogą się czuć zawiedzeni. Zdyskontowany przez rynek z dużym wyprzedzeniem wynik wyborów parlamentarnych nie wpłynął w najmniejszym stopniu na giełdowe notowania. Nie należy również

Przegląd informacji ze spółek

. Infoscan otrzymał od GBF International SAS trzecie zamówienie na kolejnych 50 sztuk urządzeń MED Recorder wraz z licencją na użytkowanie oprogramowania służącego do analizy i przechowywania danych związanych z badaniem diagnostyki bezdechu sennego, podała spółka. Łączna wartość zamówienia wynosi 81,5 tys

Asbis rozgląda się za akwizycjami, głównie w krajach byłego ZSRR

, ale nie tylko. Chociażby na Białorusi, z której wywodzi się Asbis, jest sporo ciekawych przedsięwzięć" - powiedział Christou na spotkaniu z dziennikarzami. Według jego słów, spółka nie rozważa dużych kwotowo transakcji, tym bardziej że władze Asbis uważają samą wycenę giełdową spółki za niską

Bowim miał wstępnie 9,2 mln zł jednostkowego zysku netto w I-III kw.

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Bowim odnotował 9,2 mln zł jednostkowego zysku netto w okresie I-III kw. 2018 r., co stanowi spadek o 2,24 mln zł r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.  "Jednostkowy zysk operacyjny emitenta za III kwartały wyniósł 25 588 tys. zł" &ndash

Przegląd prasy

Parkiet --Powtarzalny zysk netto giełdowych spółek w ujęciu rocznym obniżył się o połowę, a zysk operacyjny skurczył się o jedną trzecią, wynika z szacunków DM BOŚ --Kilkaset, a nawet kilka tysięcy procent zyskały w ciągu ostatnich miesięcy spółki, które są beneficjentami pandemii koronawirusa

CBA: Zatrzymano kolejne 2 osoby ws. śledztwa związanego z GetBack 

usług doradczo-marketingowych przy emisji obligacji oraz o współpracy. Były prezes GetBack S.A. usłyszał także zarzut przestępstw dotyczących publicznego rozpowszechnienia nieprawdziwych danych w raporcie bieżącym spółki, które mogły wprowadzać w błąd, co do wartości instrumentów finansowych

Mercor: Środki z emisji akcji zainwestujemy w produkcję i sprzedaż mcr Silboard

ISBnews. Prezes podkreślił, że wycena giełdowa nie odpowiada bardzo stabilnej ścieżce rozwoju spółki, która osiąga od 4 lat między 12-18% wzrostu. "Zbliżamy się do poziomu 400 mln zł  przychodów rocznie i widzimy dalsze możliwości rozwoju na przyszłe lata. Notujemy regularnie dobry

Przegląd informacji ze spółek

Ergis miał 403,91 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2019 r., co oznacza wzrost o 1,4% r/r oraz 8,02 mln zł zysku netto (spadek o 28,9% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Hollywood spodziewa się, że procedura wykupu przymusowego akcji oraz formalne

Przegląd informacji ze spółek

, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności, tzn. gdy na więcej niż połowie sesji giełdowych w ostatnim kwartale przed dniem okresowej weryfikacji liczba transakcji akcjami danej spółki będzie niższa niż pięć transakcji na sesję. Grupa AB oraz Axis Communications

Sejm uchwalił zmiany w ust. o obrocie instrumentami finansowymi

Warszawa, 10.02.2017 (ISBnews) - Sejm uchwalił rządowy projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw dotyczący m.in. zniesienia podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy, a także zmiany organu wydającego zezwolenie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

warszawskiego Wojskowego Instytutu Medycznego. W ramach opiewającej na 16,1 mln zł umowy giełdowa spółka wyposaży WIM w najnowocześniejszy model robota – da Vinci Xi. WIM planuje wykorzystywać system zarówno do zabiegów przeprowadzanych wśród wojskowych pacjentów, jak i dla realizacji operacji wśród

Unimot miał wstępnie 14,5 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r.

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Unimot zanotował 14,5 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA w III kw. wobec 15,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka powołując się na szacunkowe dane.  Przychody ze sprzedaży (bez zysków/strat z instrumentów finansowych zabezpieczających sprzedaż

Beta ETF WIG20TR na bazie prawa polskiego zadebiutował na GPW

przedstawiciele giełdy, Beta ETF na indeks WIG20TR pozwala w prosty i przejrzysty sposób mieć udział we wzroście wartości i rozwoju największych polskich spółek giełdowych wchodzących w skład indeksu WIG20TR, którego wartość zależy również od dywidend wypłacanych posiadaczom akcji. GPW liczy, że biorąc pod

PZU miało 3 295 mln zł zysku netto, 7 084 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

, było w 2019 roku rekordowe. Według renomowanego badania Kincentric Best Employers wskaźnik zaangażowania sięgnął 51%, o 11 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej. Przełożył się na świetne wyniki finansowe spółki" - dodał. Według niego, oprócz mocnej rynkowej pozycji atutem spółki i

Prezes Skarbiec TFI: Zaczynają się większe napływy środków do funduszy

dystrybutorami" - podkreśliła prezes. Skarbiec TFI odnotowuje też nowe napływy do funduszy spółek zagranicznych. "Nie ma się czemu dziwić, dlatego, że dużo osób uważa, że po takim spadku indeksów giełdowych, jaki obserwowaliśmy, że jeżeli mam zamiar zainwestować w horyzoncie kilku lat, to jest to

Jaki wpływ na środowisko ma Lotos? Ile kobiet pracuje w PKO BP? Spółki na GPW pochwalą się nowymi danymi

i pozwala osiągnąć wyższe stopy zwrotu. Nowy przepis, będzie opór? Nowe przepisy zakładają, że obowiązek raportowania niefinansowego będą miały spółki giełdowe, których wielkość zatrudnienia przekracza 500 osób, a suma bilansowa jest powyżej 20 mln euro lub osiągane przychody netto przekraczają 40

Przegląd informacji ze spółek

giełdowego na "Platformie Żywnościowej", w szczególności na bazie magazynów zbożowych będących w posiadaniu Elewarr i spółek zależnych, podała GPW. Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z Grupy PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji skroplonego gazu (LNG) w Dobiegniewie. Zasili ona obiekty

Firma prywatna, decyzja państwowa. Rząd ingeruje w sprzedaż polskich spółek

najogólniej określić jako mająca istotne znaczenie dla obronności, gospodarki i funkcjonowania państwa. W przypadku pewnych kategorii jest to na tyle ogólnikowe, że pojawią się wątpliwości, czy dana spółka zalicza się do podlegających kontroli, czy nie. Przeoczenie przez nabywcę tej okoliczności będzie miało

Przegląd informacji ze spółek

sierpniu, co oznacza wzrost o ponad 48% w skali roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane.  Projekt Pure Biologics realizowany w konsorcjum z jednostką badawczą Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii został rekomendowany do dofinansowania przez Narodowe Centrum

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

  Asbis: Rozgląda się za kolejnymi akwizycjami w branży technologicznej, szczególnie na terenie krajów byłego ZSRR, poinformował dyrektor ds. finansowych Asbis Marios Christou. Źródło:ISBnews Simteract: Spółka rozwijająca symulatory i gry, "myśli o debiucie giełdowym w kontekście

PwC: Płace w zarządach wzrosły o 10%, w radach nadzorczych - spadły o 6% w 2015

usług doradczych w PwC, cytowany w komunikacie. Badaniem objęto spółki z trzech indeksów giełdowych: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 według składu tych indeksów na 31 grudnia 2015 roku . Źródłem danych dotyczących wynagrodzeń były sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności spółek za

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

giełdy jest kluczowy, bo generuje 60 proc. obrotów" – mówi Maciej Leściorz, dyrektor ds. sprzedaży i edukacji CMC Markets (Polska) w rozmowie z ISBnews.TV. Źródło: ISBnews.tv QNA Technology: Spółka, w którą poprzez fundusz Kvarko zaangażowany jest giełdowy Tech Invest Group - rozpoczyna

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny BoomBit w związku z planowaną ofertą publiczną i ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. BoomBit planuje publikację prospektu na 8 kwietnia

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

-19 oraz jej długofalowe skutki dla polskiej gospodarki i Grupy Agora uniemożliwią Agorze zrealizowanie celów finansowych ustalonych w strategii Grupy Agora na lata 2018-2022 r. w horyzoncie czasowym do końca 2022 r., podała spółka. Grupa Agora w związku z pandemią spodziewa się, że jej przychody

UKNF wpisał WIBOR do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych

opracowywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej GPW (GK GPW), np. indeksów giełdowych z rodziny WIG lub TBSP.Index. "W przypadku takich wskaźników referencyjnych spółki z GK GPW, o ile zamierzają nadal je opracowywać, są zobowiązane do wystąpienia do UKNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia lub o

Przegląd informacji ze spółek

podtrzymał giełdowe plany spółki, obejmujące debiut na rynku NewConnect z emisją publiczną akcji o wartości 2,5 mln euro w I kw. 2019 r. HubStyle zapowiada rozwój sieci franczyzowej współpracującej z kanałem e-commerce, podała spółka. Spółka pilotażowo uruchomiła pierwszy sklep we Wrocławiu, a do końca

DM BDM rozpoczął rekomendowanie Polwaksu od 'kupuj' i wyceny 21,6 zł

kurs wynosił 16,51 zł. "Od momentu debiutu giełdowego w październiku 2014 roku spółka dała się poznać jako podmiot generujący stabilne wyniki finansowe i wysoki cash flow umożliwiający wypłatę ponadprzeciętnej dywidendy, a zarząd zrealizował swoje obietnice. Kolejnym krokiem była publikacja

ZBP/GPW: 27% Polaków nie ma jakiejkolwiek wiedzy nt. działania giełdy

wiedzy finansowej Polaków 2020", zaprezentowanego w ramach IV Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. Jednocześnie, aż 92% badanych jest zdania, że zajęcia edukacyjne z tego obszaru powinny mieć charakter obowiązkowy. Jedynie 12% Polaków określa swoją wiedzę finansową jako dobrą lub

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

% udziałów spółki przy wycenie post-money 11,2 mln zł.  Źródło: ISBnews Skinwallet: Finalizuje prace nad dopuszczeniem akcji do obrotu giełdowego i liczy na debiut w przeciągu najbliższych tygodni, podała spółka. Skinwallet pozyskał także nowych inwestorów finansowych.  Źródło: ISBnews Drago

IMS podpisał umowy nabycia 100% udziałów spółki APR

" - dodał Bielawski. Jego zdaniem, łączny koszt transakcji będzie stanowił w zależności od przyszłych wyników finansowych przejętej spółki równowartość pięciokrotności-ośmiokrotności zysku wygenerowanego przez APR. "Po przejęciu, grupa kapitałowa emitenta będzie posiadała łącznie ok. 17

Przegląd informacji ze spółek

zysku netto za 2017 r. i kapitału zapasowego na dywidendę, co da wypłatę 7,6 zł na akcję, podała spółka. mBank wyemitował obligacje niezabezpieczone o wartości 180 mln CHF (równowartość 660,91 mln zł) w ramach Programu EMTN, podał bank.  Winhall Investments - spółka zależna Vantage Development

PKO Leasing: Oferta PCM uzupełni zakres dostępnych usług

wypracowanego przez PCM, rozszerzając jednak dostępność oferty na całą Grupę PKO Banku Polskiego oraz ułatwiając dotychczasowym klientom spółki dostęp do usług finansowych bankowej grupy. Jestem przekonany, że usługi najmu długoterminowego aut będą dalej zyskiwały na popularności i dlatego tym bardziej cieszę

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 0,56% m/m do 1129,63 pkt w styczniu

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji, po doskonałej końcówce zeszłego roku, zanotował niewielką korektę, zamykając styczeń na poziomie 1129,63 pkt (-0,56%), podano w komunikacie. Mimo, że pierwszym tygodniom tego roku towarzyszyły głównie pozytywne odczyty różnych danych, to

KNF nałożyła po 100 tys. zł kary na DAMF Invest i FON

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę DAMF Invest i FON kary pieniężne wysokości po 100 tys. zł wobec stwierdzenia, że spółki nienależycie wykonały obowiązki informacyjne, podała Komisja. "Komisja, na podstawie art. 97 ust

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Polsce, cykliczne badanie monitorujące sytuację w spółkach tech.  Źródło: spółka Cyberobrona: Aż 3 na 4 ataki ransomware kończą się zaszyfrowaniem danych - wynika z badania firmy Sophos. Średni koszt usunięcia wszystkich skutków ataku wynosi około 500 tys

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 3,6 pkt m/m do 1 160,4 pkt we wrześniu

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP60) wzrósł o 3,6 pkt m/m do 1 160,4 pkt we wrześniu, podała firma DSR. "Spadki cen na GPW nie ominęły Giełdowego Indeksu Produkcji. Tylko 20 spółkom z GIP60 udało się we wrześniu wypracować dodatnią stopę zwrotu. Jednak

Przegląd informacji ze spółek

dominującej w 2018 r. wobec 3,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Budimex miał 29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. według szacunkowych danych, co oznacza spadek o 54% r/r, podała spółka. Zarząd Play Communications zdecydował o wypłacie okresowej dywidendy

GPW: Zmiana dokładności kroków notowania akcji i na rynku terminowym od 4 marca

; 0,0050 zł, podano także. "Na GPW krok notowania akcji danej spółki lub jednostek danego funduszu typu ETF zależy od kursu (ceny giełdowej) tych instrumentów oraz płynności (wartości) obrotu. Obowiązuje sześć tabel kroków notowania i każda z nich dotyczy innego poziomu płynności [...] Klasyfikacji

Przegląd informacji ze spółek

31,2 mln zł w 2017 roku,  poinformowała spółka, prezentując wstępne jednostkowe wyniki finansowe. Ferrum odnotowało 46,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 305,76 mln zł przychodów w 2017 r. według wstępnych danych, podała spółka. Rada dyrektorów MOL wybrała Zsolta Hernádiego na

Ailleron: Opcje menedż. z celem min. podwojenia kapitalizacji w II kw. 2020 r.

finansowych, - budowanie relacji inwestorskich poprzez cykliczną prezentację profilu, rezultatów i planów rozwojowych Spółki inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym, budowanie relacji z analitykami rynków kapitałowych, raportowanie giełdowe, wymieniono w informacji. „Program polega na

Przegląd informacji ze spółek

finansowego i gotówki, wynika z osobnych komunikatów spółek. Famur miał 1 458 mln zł skonsolidowanych przychodów, ok. 291 mln zł EBITDA i ok. 58 mln zł zysku netto w 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. Polnord podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych

Duże i polskie. Najnowszy ranking miesięcznika Forbes największych firm

Miesięcznik "Forbes" opublikował listę stu największych pod względem wartości polskich firm, których właścicielem nie jest skarb państwa ani inwestor zagraniczny. Są na niej zarówno spółki giełdowe, jak i spółki niepubliczne. Uwzględniono te, w których większościowy udział należy do

PGG: Sytuacja finansowa jest stabilna, wynik za 2018 r. będzie wyższy r/r

zdaniem, sytuacja finansowa spółki jest stabilna, lepsza od planowanej. Zadłużenie jest obsługiwane na bieżąco, a terminy płatności są stopniowo skracane. W 2019 r. rozpocznie się proces spłaty obligacji. Prezes nie widzi dziś żadnych zagrożeń co do obsługi tego programu. "Nie ma potrzeby

Kalendarium ISBnews

: Konferencja z okazji 20-lecia debiutu giełdowego Orbisu   CZWARTEK, 14 grudnia Planowane posiedzenie Sejmu --12:00: Spotkanie Quercus TFI nt. prognoz inwestycyjnych na 2018 r. --14:00: NBP opublikuje dane dot. bilansu płatniczego w X 2017   PIĄTEK, 15 grudnia Planowane posiedzenie

KNF nałożyła kary m.in. na IndygoTech Minerals, Mebis TFI i N-N OFE

Warszawa, 31.10.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na spółkę IndygoTech Minerals karę pieniężną w wysokości 40 tys. zł wobec stwierdzenia, że spółka ta nienależycie wykonała obowiązek informacyjny, podała Komisja. W przypadku IndygoTech "Komisja

Sescom pomaga w europejskich sklepach

- W czasach, kiedy kończyłem studia, na rynku brakowało ciekawych ofert pracy, więc z kolegą postanowiliśmy założyć spółkę - wspomina Sławomir Halbryt, prezes Sescomu. W 2008 r. na świecie rozpędzał się kryzys finansowy, ale w Polsce nadal wyrastały centra handlowe i był boom na nowe placówki