dane eurostat 2010 pkb

MR: Wzrost PKB utrzyma się na obecnym poziomie w kolejnych kwartałach

wyrównane sezonowo, resort zwrócił też uwagę na fakt, że gospodarka polska (wzrost o 4,4% w porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 roku) w dalszym ciągu rozwija się szybciej niż gospodarka strefy euro (wzrost o 2,2%), a także całej UE (wzrost o 2,3%). Spośród krajów, dla których dostępne są dane Eurostat

MR: Tempo wzrostu PKB powinno przyspieszać w I kw., głównie dzięki inwestycjom

IV kw. 2016 roku o 2,7% r/r wobec 2,5% wzrostu w poprzednim kwartale. Prezentowany szacunek nie zmienił się wobec tzw. szybkiego szacunku z połowy lutego br. W IV kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,7% w

Jesteśmy mistrzem Europy. W inwestycjach publicznych

Eurostat, dotyczą roku 2010 i potwierdzają, że Polska nie jest inwestycyjnym liderem w Unii Europejskiej. Według zestawienia unijnego "GUS-u", wyprzedziły nas: Czechy, Hiszpania, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Austria i Belgia, a zapewne także Bułgaria, której danych Eurostat nie podaje. Polska

Przegląd prasy

Warszawa, 18.12.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --IAB Polska: Wydatki na reklamy online wzrosły o 5,5% r/r do 1,87 mld zł w I-III kw. br. --Prawie co czwarta złotówka polskiego PKB przypada na szarą strefę Parkiet --W tym

Przegląd prasy

. danych --MF zaoferuje obligacje o wartości 3-6 mld zł na przetargu w czwartek --Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o lasach celem ochrony lasów prywatnych --Rząd przyjął projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego --Deloitte: Sektor budowlany odpowiada za ok. 1/5 PKB i zatrudnienia

Przegląd prasy

. --Minister edukacji: Dzieci z rocznika 2010 nie pójdą w przyszłym roku do szkoły --Wszystko wskazuje na to, że rok 2015 będzie czwartym z kolei, w którym branża sprzeda mniej ogumienia Puls Biznesu --Firma Alberta Frere'a, najbogatszego Belga, chce być numerem dwa na polskim rynku gazu Gazeta

Przemysł strefy euro odrabia kryzysowe zaległości

Jeszcze rok temu fabryki w całej Europie wstrzymywały produkcję, jej spadki sięgały 15-20 proc. Sytuacja powoli zaczęła się poprawiać mniej więcej w połowie zeszłego roku. Ale dopiero w styczniu i lutym 2010 r. produkcja osiągnęła poziom wyższy niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku

Przegląd prasy

--KGHM chce uzyskać 80% mocy przerobowych Sierra Gorda w I kw. 2015 r. --Dane o PKB pokazują brak spowolnienia w gospodarce, małe szanse na cięcie stóp --UOKiK: Prawie 30% z 17,3 tys. wyrobów nie spełnia wymogów bezpieczeństwa --MRiRW: Najlepsze gminne projekty dla OZE na wsi otrzymają łącznie 17,25

Z takim deficytem nie wpuścimy was do strefy euro

w I kw. tego roku czy ostatnim kwartale ubiegłego roku. Na plus gospodarka europejska powinna wyjść w połowie 2010 r. Kilka dni temu unijny urząd statystyczny Eurostat ogłosił, że polska gospodarka rozwija się najszybciej w UE. Jego dane mówią o 1,9-procentowym wzroście. Był pan zaskoczony? Do tej

Jak Viktor Orbán kupuje zaufanie Węgrów

Budapesztem zdjęła z Węgier procedurę nadmiernego deficytu. W ubiegłym roku deficyt mierzony metodą unijną wyniósł 1,9 proc. PKB. W I kwartale 2013 roku na Węgry napłynął zagraniczny kapitał o wartości 1,1 mld euro. Może to być oznaką, że zahamowany został wypływ kapitału. Przez cały ubiegły rok z Węgier

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

publicznego i realne zagrożenie przekroczenia już w roku 2010 przewidzianego w Ustawie o Finansach Publicznych progu 55proc PKB, co, jeśli się stanie, nałoży na Polski rząd trudny obowiązek gwałtownego równoważenia finansów publicznych. Przeniesienie pieniędzy z zarządzanych przez PTE indywidualnych kont

Nie traćmy czasu na składanie zbitego jajka

żadnych prognoz. Oczekuję, że gdy wszystko się tylko zacznie stabilizować, powróci trend wzmacniający złotego. To będzie zależeć oczywiście od polityki, np. od decyzji w sprawie wejścia do ERM II. W roku 2010 rynek będzie generować silne wzmocnienie złotego. Ryszard Petru: Wzrost PKB w tym roku około 1

Jacek Rostowski: Nikomu nic nie zabieramy

emerytów. - Rządowi Donalda Tuska już udało się obniżyć prowizje dla OFE z 7 do 3,5 proc. od 1 stycznia 2010 roku. Przyszli emeryci zaoszczędzą na tym przeciętnie 60 zł rocznie. Obecnie proponowane rozwiązanie to następny krok zmniejszający koszty funkcjonowania systemu. Gdyby rządowi zależało tylko na

JP Morgan: Inflacja do końca roku wzrośnie do 2,8 proc.

Perspektywa umiarkowanego przyspieszenia inflacji w II połowie br. i ryzyko dla PKB spowodowane europejskim kryzysem zadłużenia będą powodem zajęcia przez RPP wyczekującej postawy - stwierdzili analitycy banku. Pierwszej zwyżki podstawowych stóp procentowych spodziewają się dopiero z końcem II