dane ekonomiczne polski

Krzysztof Miecugow

W tych krajach żyje się najciężej. Oto 18 państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa

W tych krajach żyje się najciężej. Oto 18 państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa

W połowie ubiegłego stulecia ekonomista Arthur Okun stworzył tzw. wskaźnik ubóstwa (ang. misery index), który pokazuje sytuację ekonomiczną obywateli danego kraju. Wartość wskaźnika jest sumą inflacji i stopy bezrobocia, zatem im wyższy wynik tym gorzej żyje się w takim kraju. Portal Business Insider stworzył, na podstawie danych CIA World Factbook z 2014 r, listę państw o najwyższym wskaźniku ubóstwa. Dla porównania wynik Polski z inflacją w wysokości 0,9 proc i średnią stopą bezrobocia 12,3 proc., wynosi 13,2, czyli znacznie mniej niż w państwach, które trafiły na listę.

Krynica 2016. Emigranci już nie wrócą do Polski

Polacy, którzy wyjechali z kraju, już tu raczej nie wrócą. Nie pomogą żadne programy. Jakość życia za granicą, większe swobody to różnice, których nie da się szybko zniwelować - takie są wnioski ze środowej dyskusji o emigracji z Polski w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Recesja rozlała się po Europie. Czy Polska będzie wyjątkiem?

- Najlepszy wynik w regionie będzie miała Polska, której gospodarka nie jest tak narażona na wpływy zewnętrzne - powiedziała Helena Horska, analityk Raiffeisenbank w Pradze w rozmowie na temat sytuacji gospodarczej w Europie. Przypomnijmy: 9 krajów członkowskich UE opublikowało dziś swoje dane ekonomiczne za I kwartał tego roku i każdy z nich zanotowało znaczny spadek PKB.

Izabela Biadała została powołana na członka zarządu Dino Polska 

dystrybucyjnych spółki. Izabela Biadała posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła zarządzanie w zakresie finansów i rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" - czytamy w komunikacie. Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych

PIE: Polska mogłaby osiągnąć neutralność klimatyczną w 2056 r.

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - W scenariuszu bazowym Polska mogłaby osiągnąć neutralność klimatyczną w 2056 r., ale w scenariuszu negatywnym może to być nawet 2067 r., wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) pt. "Czas na dekarbonizację". "Biorąc pod uwagę

PIE: Import LNG do Polski wzrósł do 2 742 mln m3 (po regazyfikacji) w 2018 r.

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Import skroplonego gazu ziemnego (LNG) do Polski wzrósł do 2 742 mln m3 (po regazyfikacji) z 1 753 mln m3 rok wcześniej, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), powołując się na dane Eurostatu. "Dostawy LNG do Polski w 2018 r. stanowiły ok. 6,5% dostaw LNG

BIEC:Wskaźnik Dobrobytu spadł o 2 pkt w IV,realne płace ulegną dalszej redukcji

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, w kwietniu 2020 r. spadł o 2 pkt m/m i wyniósł 95,5 pkt, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Obecny spadek bezpośrednio związany jest ze skutkami pandemii. Według

Glapiński: Wejście Polski do strefy euro niezasadne ekonomicznie i politycznie

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Wstąpienie Polski do strefy euro nie byłoby zasadne, ani ze względów ekonomicznych, ani politycznych i mogłoby osłabić pozycję Polski w Europie, uważa prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński. "Wstąpienie Polski do strefy euro, a tym bardziej

Ericsson: 71,5% firm uważa, że 5G zwiększy konkurencyjność polskiej gospodarki

potencjału do rozwoju własnego biznesu i krajowej gospodarki, wynika z badania Ericsson Polska zrealizowanego we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Skandynawsko-Polską Izbą Gospodarczą. "Największe nadzieje na polepszenie koniunktury dzięki technologii 5G widzą managerowie średnich

KPMG: Ok. 40% kapitału amerykańskiego inwestowanego w regionie trafia do Polski

Rosji wśród krajów pozaeuropejskich).  Pod względem eksportu USA były ósmym partnerem Polski (drugim po Rosji wśród krajów pozaeuropejskich). W 2019 roku eksport do USA wzrósł o 4,3% r/r do prawie 7,6 mld USD, a import o 10,7% do 8,5 mld USD. Według wstępnych danych za okres styczeń-maj 2020 r

Kotłowski z NBP: Scenariusz pojawienia się stagflacji jest mało prawdopodobny

Warszawa, 17.07.2020 (ISBnews) - Długotrwały scenariusz stagflacyjny w rozumieniu procesu ekonomicznego jest mało prawdopodobny, uważa zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego (NBP) Jacek Kotłowski. "Nam się wydaje, że jest to scenariusz mało

PIE: Polska awansowała na 6. największego partnera handlowego Niemiec

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Polska stała się szóstym partnerem handlowym Niemiec w okresie styczeń-maj br. (pod względem wielkości), wyprzedzając Wielką Brytanię, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Według ostatnich dostępnych danych popyt odbiorców końcowych w Niemczech kreował ok. 10

PIE: Wartość gospodarki opartej na danych może wzrosnąć do 2% PKB w 2025 r.

, zaś ich wartość wobec PKB może wzrosnąć do ok. 2% w 2025 roku z obecnych 1,2% PKB, podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), powołując się na dane IDC. "W Polsce wartość gospodarki opartej na danych szacowana jest obecnie na 6,2 mld euro (ok. 26,5 mld zł), a w 2025 r. może to być - w

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 0,6 pkt m/m we wrześniu

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, we wrześniu 2019 r. spadł o 0,6 punkt w stosunku do swej wartości z miesiąca poprzedniego, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). "Od marca br. wskaźnik

Salesforce z partnerami w Polsce uzyska ponad 1,5 mld USD przychodów w 2019-2024

cyfrowa transformacja staje się coraz ważniejsza. Polska jest w światowej czołówce krajów dokonujących transformacji cyfrowej opartej na chmurze, umożliwiającej wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Ekonomiczny wpływ Salesforce przyczyni się w Polsce do wygenerowania 1,5 mld USD przychodów i

MPiT organizatorem Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 9-10 IX

września, jest "Współpraca Międzynarodowa Lokalnych Społeczności". "Zależy nam, by podczas Szczytu zostały wypracowane rozwiązania, dzięki którym będzie można wzmocnić promocję danego kraju, a tym samym jego konkurencyjność i atrakcyjność,  poprzez dyplomację samorządową i ekonomiczną

PFR: 334 tys. firm otrzymało 59,2 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej

obligacje o łącznej wartości nominalnej 62 mld zł, podano także. "Ostatnie dane dotyczące wskaźników ekonomicznych -  wzrost produkcji przemysłowej r/r w czerwcu, czy prognozy dotyczące dużo niższego niż przewidywany spadku PKB w 2020 r. na poziomie -4,6% pokazują, że Polska ma szansę najlepiej

FPP: Zwolnieni z przemysłu, a także cudzoziemcy, mogą powiększać szarą strefę

, poświęcony jest projekt realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w partnerstwie z OPZZ, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych oraz Confederation of Norwegian Enterprise – "MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy cudzoziemców i uchodźców w Polsce". Jego

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 0,4 pkt m/m w lipcu

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, w lipcu 2019 r. spadł o 0,4 punkt w stosunku do swej wartości z miesiąca poprzedniego, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). "Wskaźnik Dobrobytu

Huawei: Model ekonomiczny 5G jest tańszy od 4G

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Model ekonomiczny technologii 5G jest tańszy niż 4G i jest to bardzo istotny czynnik, dla którego warto budować nową sieć, poinformował ISBtech CTO Huawei Carrier Business Group Paul Scanlan. "Gdy myślę o 5G, zwłaszcza w Polsce, to widzę dwie główne szanse

Ulma miała wstępnie 3,95 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Ulma Construccion Polska odnotowała 3,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. według wstępnych danych wobec 7,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunki danych. Wynik EBITDA sięgnął 15,94 mln zł wobec 20,12 mln

Czy trzeba obniżyć pensje pracownikom, aby dostać dofinansowanie? Prawnicy czytelnikom, odc. 86

Czy trzeba obniżyć pensje pracownikom, aby dostać dofinansowanie? Prawnicy czytelnikom, odc. 86

, finansowana ze środków FGŚP jest przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych: 1. przestojem ekonomicznym albo 2. obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. Do skorzystania z tego rodzaju wsparcia konieczne jest zatem obniżenie wymiaru pracy (a co za tym idzie

PIE: Strategia dla polskiej biotechnologii powinna zakładać tzw. leapfrogging

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Polska potrzebuje ambitnej strategii rozwoju biotechnologii, za którą pójdzie skoordynowana inwestycja środków publicznych i prywatnych w wybrane obszary biotechnologii medycznej, przemysłowej i rolniczej, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE

Bank Pekao spodziewa się spadku PKB o 4,4% w 2020 r.

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Bank Pekao obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2020 rok do -4,4%, podał bank. Ekonomiści przewidują, że wzrost wzrostu PKB spowolni do 1,6% r/r w I kwartale, a następnie spadnie o 17,5% r/r w II kwartale br. "Zahamowanie rozwoju epidemii Covid

BNP Paribas BP rezygnuje z marki Rkantor.com, rozwija platformę FX Pl@net

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska będzie rozwijał usługi walutowe w ramach szybkiej platformy walutowej FX Pl@net. Jednocześnie bank rezygnuje z marki Rkantor.com, podał bank.  "Dokonaliśmy przeglądu oferowanych narzędzi i postawiliśmy na rozwiązania, które

Libet osiągnął nowe porozumienie z bankami ws. umowy restrukturyzacyjnej

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Libet zawarł aneks do umowy restrukturyzacyjnej z konsorcjum banków, w skład którego wchodzą ING Banki Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska oraz SGB-Bank, podała spółka. Nowe porozumienie niezwłocznie wchodzi w życie i obowiązywać będzie do 30

FPP, CALPE: Pandemia uwydatniła patologie związane z pracą na 'śmieciówkach'

zbiorowych i indywidualnych środków ochrony w związku z pandemią koronawirusa, co stawia wielu polskich pracowników oraz pracujących w Polsce cudzoziemców w trudnej sytuacji zdrowotnej i ekonomicznej. Obecnie co trzecia firma planuje obniżki wynagrodzeń w związku z pandemią, a 14% pracodawców planuje

PGG rozważy przeznaczenie części zysku na zwiększenie wynagrodzeń

Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG) podpisał ze stroną społeczną protokół rozbieżności w negocjacjach płacowych, podała spółka. PGG deklaruje, że część zysku netto może przeznaczyć na zwiększenie funduszu wynagrodzeń, o ile pozwoli na to sytuacja ekonomiczna

PZPO: Sprzedaż w branży spadła w I kw. z wyjątkiem segmentu opon przemysłowych

segmentach) wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO), na podstawie danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (ETRMA).  "Według Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego, na podstawie danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy w I kw. 2020

ZBP: Możliwy trzykrotny wzrost portfela kredytów nieregularnych w ciągu 2,5 r.

jeżeli nie zadziałamy wcześniej  [….] to nam się może pojawić poza kryzysem sanitarnym, kryzysem ekonomicznym w skali kraju lub w skali niektórych sektorów, kryzys finansowy" – powiedział Pietraszkiewicz w trakcie konferencji 'Instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorców w

Kalendarium ISBnews

Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Akademickość polskich miast"  --10:00: Konferencja prasowa Avivy --11:30: Konferencja prasowa pt. „Trendy światowe a motoryzacja", która zapowie III edycję International Automotive Business Meeting / IABM2019

PIE/PFR: Odsetek firm planujących utrzymanie zatrudnienia wzrósł do 83%

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Odsetek firm planujących utrzymanie poziomów zatrudnienia wzrósł do 83% wobec 79% zanotowanych na początku lipca, jednocześnie 5% firm planuje zatrudniać, a 9% myśli o zwolnieniach, wynika z VII fali badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE

Czerwińska: Sytuacja ekonomiczna w EU czynnikiem ryzyka dla polskiego PKB w 2019

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Sytuacja ekonomiczna w Unii Europejskiej będzie w bieżącym roku stanowić istotny czynnik ryzyka dla prognoz wzrostu polskiego eksportu i w efekcie PKB, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Po wyraźnym spowolnieniu w trzecim kwartale, koniec

Kalendarium ISBnews

: GUS poda dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego w okresie styczeń-sierpień 2018 roku  --11:00: Spotkanie prasowe PGO --12:00: Prezentacja raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016-2017"    PIĄTEK, 12

Ebury: O nastrojach rynkowych będą decydować informacje o walce z pandemią w USA

istotnych publikacji ekonomicznych z Polski. Uwagę inwestorów może przykuć za to druga tura wyborów prezydenckich, która odbędzie się w niedzielę. Utrzymanie prezydentury przez Andrzeja Dudę prawdopodobnie w istotny sposób nie wpłynęłoby na rynek walutowy. Naszym zdaniem, zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego

Libet miał wstępnie ok. 112 mln zł przychodów w I poł. 2020 r.

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Libet miał ok. 112 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I poł. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Zarząd spółki wskazuje, iż uznał informację [...] za istotną: (i) gdyż poziom tych przychodów za ten okres, jest istotnie

ARP wydała 29 decyzji o wsparciu inwestorów od wejścia w życie nowej ustawy

konferencji prasowej. Przedstawiciele ARP przypomnieli, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji weszła w życie we wrześniu 2018 r., a dzięki nowym regulacjom zgodnie z hasłem "cała Polska strefą ekonomiczną" firmy już nie muszą przenosić swojej działalności na tereny wyznaczone dla specjalnych

PGNiG zakończyło wiercenie i testy otworu eksploatacyjnego Paproć-66H

wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i

ZPPPS: Podwyżka akcyzy na wyroby alkoholowe jest nieefektywna ekonomicznie

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Podwyżka akcyzy na poziomie 10% na wyroby alkoholowe jest nieefektywna ekonomicznie, wątpliwości budzi także argumentacja o zmianie struktury konsumpcji napojów alkoholowych w Polsce, poinformował Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZPPPS) w liście

Ebury: Dla dolara lipiec był najgorszym miesiącem od dekady

, z których kluczowy będzie piątkowy raport o sytuacji na amerykańskim rynku pracy w lipcu.  PLN Polski złoty zakończył ubiegły tydzień lekkim osłabieniem w parze z euro. W tym kontekście ciekawym jest, że nastąpiło to pomimo dalszego wzrostu pary EUR/USD, który wcześniej pomagał złotemu

Kalendarium ISBnews

dane o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce za 2017 r.  --11:00: Konferencja prasowa PAIH nt. zwycięskiego projektu Pawilonu Polski na Wystawę Światową EXPO 2020 w Dubaju --10:00: NBP poda dane o zagranicznych aktywach rezerwowych za wrzesień --12:00: Konferencja BGK

PIE: 10% miast w Polsce to ośrodki z wyspecjalizowaną funkcją turystyczną

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Obecnie już 10% miast w Polsce (94) to ośrodki z wyspecjalizowaną funkcją turystyczną, przy czym najmniej jest ich w centrum kraju, wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). "Dynamiczny wzrost liczby wyjazdów turystycznych Polaków sprawił

BGK wyemitował 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 1,85 mld zł

114,7 mld zł, a perspektywa kształtowania zobowiązań BGK do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 72,8 mld zł, podano również. BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE

Borys z PFR: Powrót do aktywności gospod. sprzed pandemii zajmie 3-4 kwartały

, ani U - stawiałbym na V z prawym ramieniem nie w pełni dochodzącym do wysokości lewego ramienia" - powiedział Borys podczas konferencji rasowej na temat VI falę badań na polskich przedsiębiorstwach oraz ich pracownikach sporządzanych przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) oraz PFR. "

Dane o CPI oznaczają, że złoty może być krótkoterminowo relatywnie atrakcyjny

%. Jest to niewątpliwie dobra wiadomość dla złotego w sytuacji, gdy NBP nie zamierza przeprowadzać żadnych ruchów w dłuższym okresie, a zakładając stabilną sytuację gospodarczą w Polsce, PLN może być krótkoterminowo relatywnie atrakcyjny. Dzisiaj zostanie podanych wiele interesujących danych ekonomicznych

Niedużak z MR: W ostatnich tygodniach uruchomiono pomoc de minimis na 1,2 mld zł

w ramach pomocy de minimis uruchomiono 3 200 umów kredytowych na łączną kwotę 1,2 mld zł. Jeżeli chodzi o pomoc dla dużych firm mamy 96% limitu portfela gwarancji wyczerpanego na dzień dzisiejszy" - powiedział Niedużak, odpowiadając na pytania w Sejmie. Zaznaczył, że Polski Instytut

KUKE: Liczba upadłości firm spadła o 45,5% r/r do 30 w kwietniu

dziesięcioleci ograniczenia aktywności ekonomicznej w kraju i na świecie, dane dotyczące działalności KUKE nadal nie odzwierciedlają tych zaburzeń w gospodarce. Wartość wypłaconych odszkodowań i wskaźnik szkodowości za pierwsze cztery miesiące roku, a więc w okresie obejmującym częściowo "zamrożenie"

Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP, PRB, KIG apelują o 'Rok Regulacyjnego Spokoju'

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Polscy przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach pracodawców, izbach i stowarzyszeniach apelują o zawarcie paktu społecznego "2020 Rokiem Regulacyjnego Spokoju", który pozwoli zredukować poczucie niepewności wśród polskich firm i da szansę na utrzymanie

Nextbike: Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu wniosku Nextbike Polska, postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do spółki oraz wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie Krzysztofa Gołąba, podała spółka

PIE: Szczytowe zapotrzebowanie na moc latem i zimą może się zrównać ok. 2030 r.

(KSE), wynika z analizy przeprowadzonej przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). "Szczytowe zapotrzebowanie na moc w Polsce występuje zimą i w latach 2011-2019 wzrastało średnio o 0,9% r/r. Jednak największym wyzwaniem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest zapewnienie mocy szczytowej

Borys z PFR: 100 mld zł w ramach wsparcia dla firm 'absolutnie wystarczające'

i podkreślił, że "zakładane są nowe działalności gospodarcze". Dodał, że dane, dotyczące depozytów sektora przedsiębiorstw pokazały, że o 20 mld zł wzrosły depozyty firm w samym maju. "Ankieta, którą my prowadzimy wspólnie z Polskim Instytutem Ekonomicznym (PIE) wskazuje, że rosnąca

FPP: Gospodarka odmrożona w ok. 23%, wyjście z kryzysu zajmie kilka kwartałów

spójny, szczegółowo opracowany plan. Kolejne branże powinny być otwierane, przy zapewnieniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa - niezbędnych, by zapobiec ponownemu nasileniu epidemii. Jest to jedyna droga do tego, by polska gospodarka mogła działać o własnych siłach i dalsze narastanie strat

PIE: Twardy brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku spadku eksportu

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Twardy brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku spadku eksportu, a w przypadku brexitu z umową - obniży PKB o 0,14%, wynika z wyliczeń opublikowanych w Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Liczba miejsc pracy

FPP: Połowa odpadów komunalnych powinna być poddana recyklingowi w tym roku

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Polska jeszcze w 2020 roku powinna poddać recyklingowi 50% odpadów komunalnych, czyli około 6 mln ton wobec 26,1% w 2018 r., szacują Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Według tych

Hawe Telekom uruchomiło specjalną ofertę dla SSE dot. cyberbezpieczeństwa

ekonomicznych. Polska spółka chce wspomóc firmy inwestujące na tych terenach w zakresie transferu danych z wykorzystaniem ogólnopolskiej sieci światłowodowej także za granicę, przyśpieszeniem dostępu do internetu oraz usług związanych z serwisem lokalnych sieci telekomunikacyjnych. Oferta została skierowana do

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu nie zmienił się istotnie m/m w grudniu

Warszawa, 19.12.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w grudniu nie zmienił istotnie swej wartości w stosunku do listopada br., pomimo ponadprzeciętnego tempa wzrostu wynagrodzeń, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC

Eight Intl:Trwały wzrost PKB nie przekłada się na większą konkurencyjność Polski

porównała dane pochodzące z kilkudziesięciu międzynarodowych rankingów. Polska ma ogromny potencjał, by zajmować wysokie miejsca w rankingach konkurencyjności. Nadal jednak mamy do odrobienia lekcje w takich obszarach, jak np. edukacja, zdrowie czy szeroko rozumiane otoczenie biznesowe. "Polska jako

Polska awansowała na 21. miejsce w PwC Labour Market Performance Index

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Polska awansowała o 10 miejsc na 21. pozycję w stworzonym przez PwC rankingu Labour Market Performance Index, analizującym dojrzałość rynku pracy w krajach OECD. Od 2007 r. Polska dokonała największego awansu spośród analizowanych państw. "Analiza PwC

Złoty traci przez strach przed koronawirusem, dolar najdroższy od października

.), a także wahań EUR/USD. W całym tygodniu o jego losach przesądzić powinny natomiast dane makroekonomiczne z Polski. Przede wszystkim czwartkowy raport o produkcji przemysłowej (prognoza: -0,1 proc. R/R) oraz piątkowe raporty o produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej (prognoza: 6,6

Kalendarium ISBnews

roku    PIĄTEK, 12 października --S&P dokona przeglądu ratingu Polski --Fitch dokona przeglądu ratingu Polski --11:00: Eurostat poda dane o produkcji przemysłowej za sierpień  (ISBnews)

Baltic Business Forum: Nord Stream 2 zagrożeniem, kluczowa niezależność energ.

część rosyjskiej opozycji jest przeciwna temu projektowi. Argumenty jego zwolenników nie wytrzymują krytyki. To projekt nieekonomiczny. Nie zapewni on ani większego bezpieczeństwa dostaw, bo wolumen dostaw będzie taki sam, ani nie spadnie też cena gazu" - tłumaczył. W jego opinii, dla Polski Nord

Lewiatan: Brexit niekorzystny dla polskiej gospodarki, ale jeszcze nie w 2020 r.

polskie podmioty utrzymują relacje handlowe na znanych, maksymalnie uproszczonych i ekonomicznie korzystnych zasadach. Nie da się ukryć, że każde inne rozwiązanie będzie w tym sensie gorsze" - dodała ekspertka ekonomiczna Konfederacji Lewiatan Sonia Buchholtz, cytowana w komunikacie. Okres

PIE, BGK: Kraje UE tracą 170 mld euro rocznie przez unijne raje podatkowe

Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Kraje Unii Europejskiej (UE) tracą 170 mld euro rocznie przez unijne raje podatkowe, wynika z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nt. funkcjonowania rajów podatkowych w ramach Unii Europejskiej

PKN Orlen i PGE nie planują współpracy kapitałowej w sprawie offshore

Krynica-Zdrój, 05.09.2019 (ISBnews) - Podpisany w Krynicy list intencyjny pomiędzy PKN Orlen i Polską Grupą Energetyczną (PGE) w sprawie organizacji współpracy na rzecz morskiej energetyki wiatrowej nie oznacza współpracy kapitałowej obu firm przy inwestycjach w offshore, zapewnili prezesi obu

BGK: Mikrofirmy i MŚP mogą uzyskać unijną pożyczkę płynnościową - do 15 mln zł

województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, lubelskim i mazowieckim, podsumowano. BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija

MAP: Plan naprawczy dla PGG będzie dyskutowany ze związkami zawodowymi 23 VII

zaproszenia do reprezentatywnych związków zawodowych działających w Polskiej Grupie Górniczej" - czytamy także.  MAP podało, że w okresie styczeń-maj 2020 r. import węgla kamiennego do Polski zmniejszył się o prawie 2,8 mln ton w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Import węgla

Poczta Polska zatrudni dodatkowe 360 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Warszawa, 26.08.2019 (ISBnews) - Poczta Polska zatrudni dodatkowe 360 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach programu "Praca - Integracja" do końca przyszłego roku, podała Poczta. "Ostatnie półtora roku, od kiedy Poczta Polska uczestniczy w realizacji projektu 'Praca

FPP i Lewiatan: Gospodarka straciła 79,3 mld zł przez restrykcje zw. z epidemią

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Polska gospodarka straciła już 79,3 mld zł z powodu restrykcji aktywności gospodarczej i społecznej od 16 marca do 20 kwietnia, szacują Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Konfederacja Lewiatan. Organizacje te wskazują, że potrzebne są sprawne i

ARP i KOWR zawarły porozumienie o utworzeniu parku przem. w Ząbkowicach Śląskich

województwie dolnośląskim jest bardzo mocno obecna, nie tylko poprzez spółki z naszej grupy, ale też dzięki podstrefie Euro-Park w Kobierzycach, która jest polskim zagłębiem innowacyjnych technologii. Na bazie doświadczeń kobierzyckich bliska stała nam się idea 'powtórzenia Kobierzyc' w innej części

Ebury: Kolejne działania pomocowe w Europie mogą wspierać wzrost pary EUR/USD

miała doprowadzić do istotnego, trwałego osłabienia polskiej waluty. Kalendarz ekonomiczny dla Polski w tym tygodniu jest niemal pusty. Dwudniowe spotkanie RPP zostało odwołane, a na kolejne (znów jednodniowe) spotkanie przyjdzie nam czekać do 16 czerwca. Mamy nadzieję, że tym razem doczekamy się po nim

Ebury: Duży napływ danych może w tym tygodniu zwiększyć zmienność na rynkach

obrotu sprawy. Najbliższe pięć lat powinno charakteryzować się tym, co inwestorzy już znają i do czego zdążyli się przyzwyczaić. W tym tygodniu nie zabraknie publikacji makro z Polski, które obejmą przede wszystkim czerwcowe dane o inflacji konsumenckiej (środa i czwartek) oraz o płacach i zatrudnieniu

Paris Polish Forum: Polska osiągnie średnią siły nabywczej Europy za 15-25 lat

Polski będzie kwestia demografii, a kolejnym - zadbanie o to, by odnosić korzyści z globalizacji, które np. w przypadku Niemiec czy Szwecji były relatywnie wyższe niż w USA. Uczestnicy debaty ekonomicznej podczas forum zastanawiali się też nad kwestią przyjęcia euro przez Polskę. Czernicki

Pekao: PKB na osobę potroiło się w Polsce od 1991 r., blisko poziomu Portugalii

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce rósł w tempie średnio ponad 4% rocznie, zaś PKB na mieszkańca niemal potroił się w ostatnich trzech dekadach, wskazuje główny ekonomista Banku Pekao Marcin Mrowiec i jeden z autorów raportu 'Polska gospodarka i wyzwania na

BOŚ Bank: Dane z USA i szacunek PKB w I kw. w centrum uwagi w tym tygodniu

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - W tym tygodniu publikacja danych napływających z gospodarki amerykańskiej - m.in. drugi szacunek PKB z I kw. br. oraz szacunek PKB w Polsce za I kw. wraz ze strukturą tworzenia będą ważne dla rynków finansowych, uważają ekonomiści Banku Ochrony

ARP, KGHM i WSSE Invest-Park podpisały deklarację ws. projektu Alians S35

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), KGHM Polska Miedź i Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest-Park" podpisały deklarację współpracy przy projekcie Alians S35 na rzecz utworzenia konurbacji i budowy drogi S35, podał KGHM. "Stworzenie nowych

PGG przedstawi założenia restrukturyzacji 28 VII, wnioskuje o 1,75 mld zł z PFR

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - Zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG) przedstawi we wtorek 28 lipca założenia planu restrukturyzacji spółki, podało Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP). Spółka wnioskuje o 1,75 mld zł wsparcia z tarczy antykryzysowej zarządzanej przez Polski Fundusz Rozwoju

PIE: Polska potrzebuje strategii podatkowej wspierającej robotyzację

  Ekonomicznego. "Z robotów korzysta 6% polskich przedsiębiorstw, a tylko w 2018 r. ich liczba wzrosła o 17,5%. W Polsce na 10 000 pracowników w przetwórstwie przemysłowym przypadają zaledwie 42 roboty. Przegrywamy nie tylko z europejskim liderem, Niemcami (gdzie liczba ta wynosi 338

Rynki czekają na przemówienia szefów banków centralnych w Jackson Hole

koronawirusa w Europie. Będziemy również obserwować przemówienia szefów banków centralnych podczas dorocznego – tym razem wirtualnego – Sympozjum Ekonomicznego w Jackson Hole w czwartek i piątek. PLN Polski złoty zakończył tydzień lekkim osłabieniem w parze z euro, poruszając się w

Ogłoszenie laureatów konkursu 'Inwestor bez granic 2019' podczas XI EKG

. Pierwszą piątkę stanowić będą zagraniczni inwestorzy, którzy poprzez inwestycje kapitału i wiedzy w Polsce, w zauważalnej skali, dali rozwojowy impuls całej polskiej gospodarce. Drugą piątką wyróżnionych będą polscy inwestorzy realizujący odważne strategie ekspansji zagranicznej, którzy otwierają drzwi

Ulma miała wstępnie 93,8 mln zł przychodów i 8,7 mln zł zysku netto w I półr.

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Ulma Construccion Polska miała 93,82 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 32,57 mln zł EBITDA i 8,7 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r., co oznacza spadki odpowiednio o: 13,1% r/r, 29,3% r/r i 55,7% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane

Dzień na rynku walutowych oczekiwania rosnąca zmienność, głównie przez GBP

się zmniejszał) doprowadzi do samodzielnego rządzenia i kontrolowanego Brexitu. Wiarygodne wyniki sondażowe poznamy dopiero w nocy, a do tego czasu napięcie będzie dodatkowo rosło za sprawą odczytów kilku danych ekonomicznych. Istotny wpływ na końcowy wynik wyborów będzie miał udział taktycznego

Microsoft z polskimi partnerami technologicznymi wdraża Miasto Przyszłości

na rozwiązaniach ponad 30 polskich dostawców oprogramowania. "Transformacja cyfrowa zajmuje wysokie miejsce na agendzie liderów biznesu w polskich firmach. Kluczową kwestią pozostaje jednak, jak ją skutecznie przeprowadzić uwzględniając specyfikę danej branży czy miasta. Tutaj właśnie

Strumień pieniędzy od polskich emigrantów nadal płynie

ilości transferów, jakie przekazują do kraju. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w 2017 roku emigranci przysłali do Polski środki w wysokości 16,3 mld zł. Najwięcej pieniędzy, jak co roku, pochodziło od rodaków pracujących w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii. Całościowych danych za 2018

GUS: Ubóstwo skrajne w Polsce spadło do 4,2% w 2019 roku

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - W ubóstwie skrajnym (tj. na poziomie minimum egzystencji) żyło 4,2% osób w 2019 r. wobec 5,4% w 2018 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). Spadek zasięgu ubóstwa ekonomicznego w 2019 r. odnosił się do wszystkich trzech branych pod uwagę rodzajów

Huawei liczy, że Polska wprowadzi rozwiązania budowy sieci podobne do Niemczech

i liczy, że podobne rozwiązania zostaną wprowadzone również w Polsce, poinformował dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Ryszard Hordyński. "Przygotowany przez niemieckie organy dokument stanowi przede wszystkim rzeczowy przegląd warunków technicznych, jakie muszą spełnić m.in

Elemental Holding nabył 66% udziałów PGM of Texas LLC za 16 mln USD

rozwoju dajemy szansę przedsiębiorczym i wzmacniamy pozycję Polski i polskich firm za granicą. Recykling katalizatorów jest cennym źródłem odzysku platynowców pożądanym ze względów ekonomicznych oraz ekologicznych, dlatego cieszymy się, mogąc wspierać Elemental Holding w budowaniu polskiej grupy

Nielsen: Sprzedaż piwa wzrosła o 7,7% do 16,8 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Sprzedaż piwa w Polsce wzrosła o 7,7% r/r do poziomu 16,8 mld zł w 2018 r., wynika z badania Nielsena, przedstawionego przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie. W ujęciu wolumenowym, wzrost wyniósł 4,1%. "W FMCG wszystkie branże

Deloitte: 42% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

" - powiedziała liderka zespołu ds. analiz ekonomicznych, Deloitte Julia Patorska, cytowana w komunikacie. W Polsce jedynie 25% badanych uważało, że ten rok będzie dobry na podejmowanie ryzyka to jest o 10 pkt proc mniej niż rok wcześniej, mimo, iż dyrektorzy finansowi nie spodziewali się wówczas

Kalendarium ISBnews

Surowcowej Państwa --11:00: Eurostat poda dane o inflacji HICP za wrzesień  --11:00: Konferencja prasowa GPM Vindexus nt. wyników za I półrocze --13:00: Prezentacja raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016-2017"   

Santander BP: Słabszy wzrost w Niemczech nie zagrozi polskiemu eksportowi

sektora eksportowego, natomiast jej popyt wewnętrzny pozostaje dość silny, prowadząc do stabilnego popytu na produkty finalne dla konsumentów, których Polska jest ważnym europejskim dostawcą. Mimo niższych prognoz wzrostu dla Niemiec, popyt tego kraju na polskie towary pozostaje mocny. Dane handlowe z lat

Kalendarium ISBnews

zagranicznych prelegentów Kongresu Eco Food 360,  --10:00: GUS opublikuje dane o handlu zagranicznym za I-IV 2019 --11:00: Konferencja Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Jak ekonomia behawioralna wspiera politykę publiczną w Polsce"   ŚRODA, 12 czerwca --Konferencja PSEW, dzień III

HSBC Polska: Polska gospodarka urośnie o 4,3% w tym roku i o 4% w 2020 r.

prognozy zakładają wzrost gospodarczy w Polsce na poziomie około 4,3% w tym roku i 4% w 2020 r dzięki zarówno aktywnemu rynkowi krajowemu, jak i dużej dywersyfikacji polskiego eksportu" - powiedział Michał H. Mrożek w rozmowie z ISBnews w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jego zdaniem

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 2,3 pkt m/m w lutym

Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa - spadł o 2,3 pkt m/m w lutym br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Oznacza to największy jednorazowy spadek od pięciu lat, a inflacja ogranicza dobrobyt

Kokoszczyński z NBP: Wzrost inflacji przejściowy, nie wymaga gwałtownych działań

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Obserwowany w grudniu i styczniu wzrost dynamiki inflacji ma charakter przejściowy i prawdopodobnie nie wymaga gwałtownych działań, uważa członek zarządu Narodowego Banku Polskiego (NBP) Ryszard Kokoszczyński. Podkreślił, że przyspieszenie inflacji w grudniu i

Kalendarium ISBnews

czerwca --10:00: NBP poda dane o inflacji bazowej za maj --10:00: II edycja Gaming na Giełdzie   WTOREK, 18 czerwca --11:00: Konferencja prasowa Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Akademickość polskich miast"  --11:30: konferencja prasowa pt. &bdquo

Kalendarium ISBnews

Grupy Lotos nt. wyników  --11:00: Spotkanie prasowe Grupy PKP poświęcone kształtowaniu siatki połączeń pasażerskich i towarowych w obliczu inwestycji  --13:00: Prezentacja raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego "Mikrofirmy pod lupą" --19:00: Konferencja PZU nt

Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o bonie turystycznym

mln osób (bo tyle korzysta z programu 500+), w tym wszystkie osoby, które nabędą takie prawo między dniem wejścia w życie ustawy a 31 grudnia 2021 roku). Na dzieci niepełnosprawne ma przysługiwać świadczenie dodatkowe w wysokości 500 zł. Polski Bon Turystyczny ma być dokumentem elektronicznym

Nowe "śmieciówki". Mimo lockdownu chętniej zakładamy firmy

zrezygnować z pracowników na "śmieciówkach" - bo bez okresu wypowiedzenia i odprawy. Jednocześnie jednak - mimo pandemii, która zamroziła działalność wielu firm - wzrosło samozatrudnienie: o aż 2 proc. Powód? Zdaniem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który zaprezentował te dane w poniedziałek, w

Kościński z MR: Chcemy przyciągać firmy innowacyjne z nowymi technologiami

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Głównym celem zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) jest ściąganie na teren całej Polski nowych inwestycji, ale nie tylko o charakterze ilościowym, ale głównie jakościowym, poinformował Isbnews.tv wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński. Jego