dane do umowy o prace

Adriana Rozwadowska

Spadła liczba umów cywilnoprawnych. Mniej niż milion zleceń

Spadła liczba umów cywilnoprawnych. Mniej niż milion zleceń

987 tys. osób pracowało w 2017 r. na umowach zlecenia i była to ich jedyna praca - wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Ale najbardziej spadła liczba zawieranych umów o dzieło.

Coraz więcej śmieciówek, coraz mniej etatów

Niemal 40 proc. umów-zleceń i ponad 60 proc. umów o dzieło powinno być umowami o pracę - wynika z danych inspekcji pracy przytaczanych w piątek przez ?Rzeczpospolitą?.

Wysokie płace minimalne? Znajdziesz je właśnie tam!

Pracujesz na podstawie umowy o pracę? Twój pracodawca nie może zejść poniżej określonego poziomu płacy minimalnej. Poznaj największe limity narzucone państwa EU. Dane liczbowe odpowiadają nominalnym wartościom miesięcznych zarobków za drugie półrocze 2015 roku. Pochodzą z najaktualniejszego raportu Eurostatu. Dla przejrzystego porównania warto pamiętać, że polska płaca minimalna opiewa na 417.55 euro/mies.

Handel Chiny-USA. Werdykt Moody's

chwilowej korekcie w styczniu tego roku znów traci do dolara. Ostatnie dni przyniosły co prawda umocnienie juana, ale wciąż pozostaje on w trendzie spadkowym. Dobre dane z USA Wczoraj poznaliśmy liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Są to cotygodniowe dane obrazujące kondycję rynku pracy. Odczyt

Nowe "śmieciówki". Mimo lockdownu chętniej zakładamy firmy

Nowe "śmieciówki". Mimo lockdownu chętniej zakładamy firmy

przeważającej części nowo powstające "firmy" to po prostu pracownicy wypychani na coraz bardziej atrakcyjne pod względem podatkowym samozatrudnienie. Bo podczas gdy rząd upodabnia umowy zlecenia do umów o pracę, jednocześnie zachęca do zakładania działalności gospodarczej - m.in. poprzez tzw

Przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać do ZUS każdą umowę o dzieło. A później będzie kontrola

Przedsiębiorcy będą musieli zgłaszać do ZUS każdą umowę o dzieło. A później będzie kontrola

Zakładu.  ZUS z napływających danych stworzy specjalny rejestr umów o dzieło. I na każde żądanie będzie dane z niego udostępniać członkom rządu. "Zmiana będzie umożliwiała udostępnianie informacji o umowach o dzieło ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych" - czytamy w "

Zmiany w oskładkowaniu umów-zleceń. Porozumienie w rządzie [TYLKO U NAS]

Zmiany w oskładkowaniu umów-zleceń. Porozumienie w rządzie [TYLKO U NAS]

rozmawiać o szczegółach zmian w prawie pracy, w tym o umowach cywilnoprawnych. Sojusz może wypalić, bo OPZZ w przeciwieństwie do "Solidarności" jest tu skłonne do kompromisu. "Wyborcza" zdobyła pismo OPZZ do Rady Dialogu Społecznego oraz rządu, w którym OPZZ domaga się pełnego

PKP PLK: Wartość umów w ramach KPK realizowanych w lipcu br. to 51,4 mld zł

zrealizowane lub znajduje się w fazie realizacji" - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel na konferencji prasowej. Z danych zaprezentowanych przez PKP PLK wynika, że z programu o wartości 75,5 mld zł zrealizowane zostały już projekty o wartości 13,8 mld zł, a w realizacji są umowy o

Polimex: Zaawansowanie prac dla Ostrołęki C do dnia zawieszenia to 18,8 mln zł

powinny zostać ukończone ze względów technicznych, a także wyceny kosztów zawieszenia umowy. Według szacunkowych danych, wycena stanu zaawansowania prac MS z tytułu umowy poniesionych do dnia zawieszenia kształtuje się na poziomie 18,8 mln zł. Zgodnie z deklaracją zamawiającego oraz uprawnieniami MS

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

. Będzie to umowa o pracę, umowa-zlecenie czy inna. Konieczne jest także podanie wymiaru czasu pracy i wysokości wynagrodzenia brutto określonego stawką godzinową lub miesięczną. Urząd w ciągu siedmiu dni roboczych wpisze oświadczenie do ewidencji, określając termin, w jakim możliwe będzie powierzenie

ATM zlecił budowę serwerowni w Warszawie za 18,7 mln zł netto

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - ATM zleca budowę serwerowni F6 w Warszawie za 18,7 mln zł netto, podała spółka. Prace budowlane mają się zakończyć na przełomie II i III kw. 2021 r. "Zarząd ATM informuje, że podpisana została umowa pomiędzy spółką a konsorcjum firm Totalbud S.A. z siedzibą

Gdy tracisz pracę. Kłopoty firm zamykanych bądź ograniczających swoją działalność rodzą wielkie problemy dla zatrudnionych tam osób

Gdy tracisz pracę. Kłopoty firm zamykanych bądź ograniczających swoją działalność rodzą wielkie problemy dla zatrudnionych tam osób

teraz coraz więcej pracodawców, proponując pracownikom obniżenie płac lub pracę w niepełnym wymiarze czasu. Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron może zaproponować zarówno pracownik, jak i pracodawca. Można je zastosować do każdej umowy o pracę. Zaletą jest swoboda w wyznaczeniu

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

pracownika na podstawie umowy o pracę koszt pracodawcy pojawia się już w momencie skierowania go na badania medycyny pracy. W trakcie zatrudnienia kosztem pracodawcy jest wynagrodzenie pracownika brutto, do którego doliczane są składki społeczne ZUS (emerytalna, rentowa oraz wypadkowa), Fundusz Pracy

ZUE ma umowę na dodatkowe prace w SRK na linii do Zakopanego za 14,8 mln zł

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - ZUE podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych zakresów robót branży SRK (sterowanie ruchem kolejowym) dla zadania "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" o wartości ok. 12

Wypowiedzenie umowy o pracę a choroba pracownika - jak uniknąć potknięć?

Wypowiedzenie umowy o pracę a choroba pracownika - jak uniknąć potknięć?

okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Najczęstszym rodzajem „innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy” jest choroba pracownika udokumentowana zaświadczeniem lekarskim (czyli formularzem ZUS e-ZLA, wciąż najczęściej nazywanym L4). Niezdolność do

Jak zmienić pracownikowi umowę, warunki wynagrodzenia i czas pracy? Czy można się nie zgodzić?

Jak zmienić pracownikowi umowę, warunki wynagrodzenia i czas pracy? Czy można się nie zgodzić?

Przed czasem pandemii COVID19 zmiana warunków pracy i płacy wymagała w większości przypadków zastosowania porozumienia zmieniającego, to jest podpisania z pracownikiem aneksu do umowy o pracę albo, kiedy pracownik nie wyrażał zgody na zawarcie porozumienia – wypowiedzenia

No Fluff Jobs: Mediana wynagrodzeń specjalistów IT wzrosła o 10% w I półr.

przedziale od 4 do 7 tys. zł (+ VAT) na B2B, a na umowie o pracę od 4 do 6,3 tys. zł brutto na UoP. Seniorzy mogą liczyć dalej na najwyższe wynagrodzenia w branży, które wynoszą od 15 do nawet 20 tys. zł (+ VAT) na B2B oraz 13-18 tys. zł brutto na umowach o pracę" - czytamy w komunikacie. Według

Rozpoczynają się masowe zwolnienia urzędników. Kto straci pracę i co się zwolnionym należy?

Rozpoczynają się masowe zwolnienia urzędników. Kto straci pracę i co się zwolnionym należy?

, dwumiesięczna jest dla osób ze stażem od 3 do 10 lat, a trzymiesięczna dla pracowników za stażem powyżej 10 lat. Oznacza to, że rozwiązanie umów o pracę będzie tańsze - wyjaśnia dr Marcin Wojewódka. Wypowiedzenie Okres wypowiedzenia przy zwolnieniach grupowych – tak samo jak przy zwykłych &ndash

Boisz się zwolnienia? To musisz wiedzieć. Wszystko o wypowiedzeniach i odprawach

Boisz się zwolnienia? To musisz wiedzieć. Wszystko o wypowiedzeniach i odprawach

dokumentów, pracownik może przed sądem pracy powołać się na naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę. Z tego tytułu będzie mu przysługiwało prawo do przywrócenia do pracy lub odszkodowania.  Uwaga: pracodawca może wysłać wypowiedzenie zarówno mailem, jak i pocztą. Jeżeli będziemy odwoływać

Dostał wypowiedzenie z pracy dzień przed 4-letnim okresem ochronnym. "Decyduje data wręczenia dokumentów"

Dostał wypowiedzenie z pracy dzień przed 4-letnim okresem ochronnym. "Decyduje data wręczenia dokumentów"

Zgodnie z kodeksem pracy przed zwolnieniem chronieni są wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, którym brakuje czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, chronione są więc 56-letnie kobiety i 61-letni mężczyźni. Okres ochronny obejmuje wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o

Praca zdalna. Co może i musi pracodawca

Praca zdalna. Co może i musi pracodawca

umożliwiający spotkania online oraz komunikatory do porozumiewania się z zespołem. Częstym problemem podczas pracy zdalnej jest dostęp do plików, umów, kontraktów czy ofert, czyli danych wrażliwych. Jeśli firma nie posiada systemu CRM z możliwością udostępniania dokumentów, warto skorzystać z popularnych dysków

Odprawa pieniężna - kiedy i w jakiej wysokości pracodawca powinien ją wypłacić? Co zmienia "tarcza 4.0"?

Odprawa pieniężna - kiedy i w jakiej wysokości pracodawca powinien ją wypłacić? Co zmienia "tarcza 4.0"?

;dotychczasowymi proponowane warunki prowadziłyby do poważnych zmian na niekorzyść pracownika (co analogicznie wymaga każdorazowej oceny z uwzględnieniem ogółu okoliczności faktycznych). Bez znaczenia z perspektywy prawa do odprawy jest rodzaj umowy o pracę pracownika &ndash

Rząd przyjął projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę

"To jednorazowy wyskok". Mimo pandemii i zagrożenia lockdownem średnie zarobki mocno wzrosły

, która jest właścicielem takich marek jak: KFC, Burger King, Pizza Hut czy Starbucks. W 2017 roku – wynika z danych udostępnionych przez samą firmę – na umowie o pracę zatrudnionych było tam 6,5 tys. osób, na umowach cywilnoprawnych zaś aż 7,7 tys.

Polnord sprzedał wstępnie 87 lokali, przekazał 220 w I kw. 2020 r.

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Polnord sprzedał 87 lokali, a przekazał 220 w I kw. 2020 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Grupa sprzedała w I kwartale 2020 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 87 lokali po uwzględnieniu anulacji 37 umów

CPK ma umowę z PIG-PIB o współpracy w planowaniu, projektowaniu i budowie portu

geozagrożeń. Skutecznie doradzimy, jakie czynniki geologiczne powinny być uwzględnione w procesie planowania, przygotowywania i prowadzenia inwestycji oraz pomożemy w interpretacji danych geologicznych pozyskanych w trakcie prac" - dodał dyrektor PIG-PIB dr inż. Mateusz Damrat. Umowa będzie

Rejestracja w urzędzie pracy. Jak to zrobić?

urzędzie pracy rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika, prawo do zasiłku przyznawane jest po 90 dniach od dnia rejestracji w urzędzie pracy i okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o te 90 dni. Nie dotyczy to sytuacji, gdy: porozumienie

Firmy zatrudniające studentów wykluczone ze wsparcia "tarczy PFR"? Prawnicy czytelnikom odc. 54

). Jednakże warunkiem koniecznym do uznania danej osoby za pracownika jest również zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia w związku z ubieganiem się o udział w programie. W przypadku zawarcia umowy-zlecenia z osobą posiadającą status studenta (studiów inżynierskich

Na jesieni czeka nas masowy powrót do biur albo zmiana formy zatrudnienia. Praca zdalna na pełen etat traci ważność

siedzibą firmy, wtedy podpisywał umowę o telepracę, która nakłada na pracodawcę konkretne obowiązki. Musi m.in. zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki w zakresie BHP, dostarczyć pełen sprzęt i zorganizować stanowisko pracy, pokryć koszty związane ze zużyciem mediów niezbędnych do wykonywania służbowych

Pergamin zamyka rundę seed z 1 mln zł na rozwój machine learning dla umów

wykorzystaniem uczenia maszynowego w procesie tworzenia umów, podano w komunikacie. "750 000 zł z kwoty inwestycji pochodzi od funduszu Simpact. Środki pozyskane od inwestora zostaną przeznaczone na realizację prac badawczo-rozwojowych, których celem jest automatyzacja procesu identyfikacji danych w

Koronawirus. Zwolnienia grupowe. Kogo można zwolnić, co się należy zwalnianym?

którym pracownik jednocześnie pobierał zasiłek chorobowy. 8. Do sądu Pracownik, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę, mimo że był on objęty ochroną, może zgodnie z art. 264 kodeksu pracy złożyć odwołanie do sądu pracy i żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania. We wniosku musi przedstawić

BOŚ Bank: W tym tygodniu dla rynków istotne głosowanie w brytyjskim parlamencie

głosowaniu, wachlarz potencjalnych scenariuszy jest bardzo szeroki i nadchodzący tydzień może nie dostarczyć ostatecznej odpowiedzi w tym kontekście" - czytamy w raporcie analityków BOŚ Banku.  Według nich, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest przedłużenie prac nad umową lub akceptacja

Mąż został zwolniony z powodu koronawirusa. Czy należy mu się odprawa? Prawnicy czytelnikom, odc. 84

dotyczy natomiast umów-zleceń, umów o dzieło czy umów o współpracę. Ustawa ma zastosowanie do rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron i dotyczy głównie zwolnień grupowych

Polwax ma umowę z ING BSK o wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań do 15 XII

nad Projektem Future oraz postępów w procedurze wyboru generalnego wykonawcy Projektu Future - informacji o wyniku negocjacji z Orlen Projekt S.A.; (iii) zawarcia aneksów do umów zastawów rejestrowych na aktywach trwałych i zapasach o treści potwierdzonej przez bank; (iv) doprowadzenia do

InventionMed ma umowę na dystrybucję testów na koronawirusa w Polsce

przez rok. Szczegółowe dane dotyczące ceny, wielkości zamówienia i dostawy zostaną określone odrębną umową, podano. "Postanowiliśmy wykorzystać nasze kontakty na rynku azjatyckim i włączyć się w walkę z wirusem SARS-COV-2. Liczymy, że nasza współpraca z Proster Company Limited poszerzy możliwości

CBRE: Są nowe transakcje w sektorze handlowym, głównie przedłużenia umów najmu

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - W sektorze handlowym nowe transakcje są wciąż zawierane - głównie przedłużenia umów najmu, a perspektywa generowania oczekiwanych przez najemców obrotów w dobrych lokalizacjach zwiększa szansę danego centrum handlowego na powrót do poziomu sprzed pandemii COVID-19

Wypadki w pracy, maile od szefa, koszt internetu. 17 ważnych pytań o pracę zdalną

takiego zachowania może być uzasadnione rozwiązanie umowy o pracę. Czytaj też: Praca zdalna. Co może i musi pracodawca? 4. Jak długo szef może nas zmuszać do pracy z domu? Jedynym ograniczeniem jest czas obowiązywania ustawy – pracodawca musi mieć na uwadze, że wprowadzone przepisy utracą moc po

FPP: Zwolnieni z przemysłu, a także cudzoziemcy, mogą powiększać szarą strefę

. - zarejestrowano ich ponad 1,6 mln - a liczba dokumentów dotyczących pracowników usług i sprzedawców wzrosła do 53 tys. Jeśli chodzi o rodzaj umowy zawartej z pracownikiem cudzoziemskim wykonującym pracę w oparciu o oświadczenie, to w 2019 r. zdecydowanie dominowała umowa zlecenie - ok. 1,1 mln. Jednocześnie FPP

Kiedy przysługuje zasiłek solidarnościowy z powodu utraty pracy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 66

: mam od grudnia do lutego umowę na cały etat. A marzec był na 1/4 etatu i ponowne pytanie: czy w takiej sytuacji przysługuje mi zasiłek solidarnościowy? Warunki przyznawania dodatku solidarnościowego reguluje art. 3 ustawy z 19 czerwca 2020 r. „O dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu

Rząd chce wprowadzić nowe przepisy dot. emisji CO2, zgodne z normami UE

energii o zawarciu każdej umowy o współpracy z zagranicznymi operatorami systemów przesyłowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM). Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o rynku mocy przez Radę Ministrów planowane jest na III kw. Celem planowanej nowelizacji jest

Budimex ma umowę na prace na linii kolejowej Poznań-Szczecin za 479 mln zł netto

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Budimex zawarł z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi umowę na przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek Rokietnica - Wronki, w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin

Czy ceną oferty może być stawka za roboczogodzinę?

Pytanie: Udzielam zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego . Czy mogę określić cenę oferty jako cenę jednej roboczogodziny wykonania usługi i zawrzeć umowę do zabezpieczonej w planie kwoty, jaką zamierzam przeznaczyć na wykonanie zamówienia? Opis przedmiotu

Kogo nie można zwolnić z pracy? Nietykalność gwarantuje im kodeks pracy

niż trzy miesiące i przepracował u danego pracodawcy mniej niż pół roku. Rozwiązanie umowy o pracę może wtedy nastąpić bez wypowiedzenia (bez winy pracownika). W podobny sposób można zwolnić pracownika, jeżeli usprawiedliwiona nieobecność pracownika trwa dłużej niż łączny okres pobierania

PIE: Twardy brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku spadku eksportu

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Twardy brexit może obniżyć PKB Polski o 0,24% w wyniku spadku eksportu, a w przypadku brexitu z umową - obniży PKB o 0,14%, wynika z wyliczeń opublikowanych w Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Liczba miejsc pracy

Polwax ma umowę z ING BSK o czasowym wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań

informacją o przewidywanej realizacji budżetu kosztów tego projektu, (iii) do doprowadzenia do zakończenia prac nad prospektem emisyjnym związanym z emisją akcji serii e, tak aby dokonać jego publikacji w jak najszybszym terminie (iv) do przedstawienia bankowi, w określonych w umowie terminach informacji o

BoomBit ma umowę z zewnętrznymi partnerami dot. inwestycji w SuperScale

. zawarcia umowy wspólników, 2. podjęcia uchwały wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego SuperScale, poprzez emisję 712 udziałów uprzywilejowanych (co do sposobu uczestnictwa przy podziale majątku spółki w wypadku jej likwidacji), o wartości nominalnej 50 zł każdy, które zostaną objęte w

Odpłatna i obowiązkowa dzierżawa sprzętu od zamawiającego a rozliczenie zamówienia

) – bazowa stawka godzinowa,  czas pracy na biegu jałowym (postój z włączonym silnikiem) – stawka bazowa obniżona o 30%,  czas pracy na wyłączonym silniku (sprzęt w dyspozycji zamawiającego ) – stawka jak za pracownika do prac ręcznych.  Niejednokrotnie koszt dzierżawy

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi PMI ze strefy euro, dane z Polski

kwietniu. W naszej ocenie, w marcu na wyraźny spadek dynamiki zatrudnienia w większym stopniu niż redukcje zatrudnionych (szczególnie w przypadku danych obejmujących wyłącznie umowy o pracę, tj. najstabilniejszą formę zatrudnienia) wpływały wykreślenia z ewidencji pracujących osób pobierających zasiłek

Czy wolno prowadzić postępowanie bez pewności o przesunięciu środków w budżecie potrzebnych na zamówienie?

jedynie na 80% (i tak może pozostać), wolno nam kontynuować postępowanie? Czy umowę podpisujemy wówczas na poziomie 80 czy 100% − zgodnie z ofertą z zastrzeżeniem realizacji 80%?  Odpowiedź:  Co do zasady zamawiający może wszcząć i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia

No Fluff Jobs: Początkujący programista oczekuje 8 tys. zł, dostaje połowę mniej

co do swojej kariery: chcą mieć możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, deklarują chęć otrzymywania wysokiego, satysfakcjonującego wynagrodzenia i liczą, że praca da im liczne okazje do rozwoju" - podsumowano. Dane na temat oczekiwań początkujących programistów pochodzą z ankiety

Kogo nie można zwolnić z pracy. Nie tylko ochrona przedemerytalna

umowę o pracę bez wypowiedzenia (bez winy pracownika), jeżeli: – niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy, – niezdolność do pracy jest dłuższa niż łączny okres pobierania wynagrodzenia i

Zmiany w ochronie przedemerytalnej. Kogo nie można zwolnić z pracy? Ile wynosi świadczenie przedemerytalne?

Ochrona przedemerytalna. Jak jest obecnie? Zgodnie z kodeksem pracy przed zwolnieniem chronieni są wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, którym brakuje czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Od 1 października 2017 r. wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Chronione

Lewe umowy, opóźnione faktury. ZUS ściga oszustów, którzy wyłudzili postojowe

odbywały, a zatrudnieni nie mieli zajęcia. Kilkaset lewych umów Jak się okazało, byli to pracownicy fikcyjni zwerbowani na forum internetowym, gdzie oszust ogłaszał nabór do pracy na umowie-zlecenie dla studentów. Ci, którzy odpowiadali na ogłoszenia, dowiadywali się, że nie chodzi o realną pracę, ale

BIEC: BOP wzrósł o 5,6 pkt w V, spadek liczby ofert pracy wyhamował

, podkreślono także. Biuro zaznaczyło, że biorąc pod uwagę jednomiesięczne opóźnienie nadchodzących z powiatowych urzędów pracy danych dot. bezrobocia oraz okres wypowiedzenia, obowiązujący przy umowach o pracę, który może potrwać trzy miesiące, rzeczywiste skutki ograniczenia aktywności gospodarki dla rynku

Zmiany w potwierdzaniu na piśmie warunków umowy o pracę

nieuczciwych pracodawców do nielegalnego zatrudniania pracowników - zauważa mec. Nogacki. - W razie kontroli prowadzonej przez inspektora pracy, pracodawcy tłumaczyli, że dany pracownik nie posiada jeszcze potwierdzenia ustaleń umowy o pracę, ponieważ jest to jego pierwszy dzień w pracy, w związku z czym

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane rynku pracy USA i CPI Polski

Warszawa, 29.06.2020 (ISBnews) - W centrum uwagi w bieżącym tygodniu znajdą się dane z rynku pracy USA oraz indeksy koniunktury z USA i Chin, uważają ekonomiści Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). "Wobec powracających obaw dot. dalszego przebiegu pandemii w tym tygodniu uwaga rynkowa

Instytut Biznesu: Obciążenie umów cywilnoprawnych może osłabić potencjał firm

składek z tytułu umów o pracę. Ustawodawca w okresie spadku koniunktury, powinien powstrzymać się od tworzenia dodatkowych obciążeń ograniczających rozwój gospodarki. Z tego względu Instytut Biznesu postuluje rozwagę i wstrzymanie prac nad zmianami w tej sprawie" - czytamy w stanowisku Instytutu

Firma w chmurze. Dzięki epidemii uczymy się pracować zdalnie

Uchwalona przed tygodniem ustawa w sprawie koronawirusa wprowadza możliwość zlecenia przez pracodawców wykonywania pracy. Konkretnie chodzi o artykuł trzeci, który przewiduje, że pracodawca może polecić pracownikowi „wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza

NSZZ Solidarność i FPP proponują zmiany prawne dające FUS 2,7 mld zł wpływów

umowach cywilnoprawnych" – powiedział przewodniczący FPP Marek Kowalski, cytowany w komunikacie. "Pełne oskładkowanie takich umów zmniejszy ich ekonomiczną przewagę i da rynkową szansę powrotu do umów o pracę. Zapewnia, że główny strumień dochodów - niezależnie czy z tytułu umowy o pracę

J.W. Construction: Sprzedaż lokali spadła o 45% m/m w marcu z powodu epidemii

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - J.W. Construction Holding szacuje, że liczba zawieranych nowych umów o wybudowanie i sprzedaż lokali spadła o ok. 45% m/m w marcu 2020 r. z powodu wpływu epidemii COVID-19, podała spółka. "Porównując dane za miesiące luty i marzec 2020 r., spółka odnotowała

Polwax odstąpił od umowy z Orlen Projekt na budowę instalacji odolejania

przewiduje"- czytamy także.  Po uzyskaniu stanowiska banku kredytującego oraz inżyniera kontraktu (doradcy technicznego) spółka skierowała do Orlen Projekt oświadczenie o odstąpieniu od umowy nr 17/2017/OI z 7 kwietnia 2017 roku, podsumowano. Polwax jest jednym z największych producentów i

Niedużak z MR: W ostatnich tygodniach uruchomiono pomoc de minimis na 1,2 mld zł

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - W ramach pomocy de minimis uruchomiono w ciągu ostatnich kilku tygodni 3,2 tys. umów kredytowych na łączną kwotę 1,2 mld zł, poinformował wiceminister rozwoju Marek Niedużak. "Według danych Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ciągu ostatnich kilku tygodni

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

? Pod tym linkiem znajduje się DRUGI odcinek: Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe? Pod tym linkiem znajduje się TRZECI odcinek: Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Pod tym linkiem znajduje się CZWARTY odcinek: Czy

Grzyb, mysz i odpadający tynk. Miała być zbiórka pieniędzy dla fundacji, był szybki powrót do domu

jakichś norm, to z przykrością stwierdzamy, że osoby te musiały niedokładnie zapoznać się z regulaminem do umowy, który wyraźnie wskazuje, iż wynagrodzenie w wysokości 17zł/godz. wypłacane jest za każdą godzinę w pracy niezależnie od tego, jaki wynik z dnia miała dana osoba, a minimalna tzw. norma

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

wpisał do "tarczy antykryzysowej 3.0". Zanosiło się na potężną rewolucję na rynku pracy. Najbardziej kontrowersyjny zapis pozwalał zwalniać z pracy osoby mające oprócz etatu „inne źródła utrzymania”, a więc np. umowy-zlecenia, umowy o dzieło, tantiemy z praw autorskich itp. Zwalniać

Praca tymczasowa. Komu się opłaca?

Praca tymczasowa jest rodzajem pracy o charakterze okresowym. Pracownik jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Przy tym rodzaju zatrudnienia pośredniczy agencja, a przedsiębiorca, na rzecz którego

Randstad: Ryzyko utraty pracy jako duże ocenia 26% badanych

43% pracujących na umowach cywilno-prawnych, 21% samozatrudnionych, 39% pracujących na umowach o pracę na czas określony i 17% – na czas określony, to z rynku wypadłoby aż 3,64 mln ludzi. Uważam, że ich obawy mają poważne podstawy i na koniec roku do 0,5 mln bezrobotnych w ujęciu BAEL (IV

Zmiany w kodeksie pracy. Umowy na czas określony z mocy prawa zmienią się w umowy bezterminowe. Fali zwolnień nie będzie

określony. Sąd Najwyższy wielokrotnie orzekał, że zawieranie umów o pracę na czas określony na długi okres jest niezgodne z ich przeznaczeniem. Komisja Europejska także zalicza umowy na czas określony do niepewnych form zatrudnienia, bo o ile w przypadku umowy na czas nieokreślony pracodawca musi podać

Spółka zależna Ronsona zleciła budowę IV etapu osiedla za 37,2 mln zł netto

rozpoczęcia Etapu IV lub w przypadku rezygnacji z opcji, wynagrodzenie za realizację etapu IV może zostać zwiększone, jednak o kwotę nie większą niż 500 tys. zł łącznie" - czytamy dalej. Umowa zawiera zobowiązanie wykonawcy do dostarczenia spółce poręczenia Danya Cebus (podmiotu dominującego wykonawcy

mBank: 15% pracujących Polaków obawia się utraty zatrudnienia

%). Po drugie, jest to grupa wchodząca na rynek pracy, wykonująca często proste zadania, a cięcie tych etatów może być dla firm stosunkowo mało bolesne. Do tego dochodzi jeszcze sama struktura umów o pracę, gdzie okres wypowiedzenia determinowany jest długością trwania umowy, co pozwala relatywnie

Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert

Możliwość ustanowienia jako kryterium oceny ofert oczekiwania zamawiającego do zatrudnienia, przez wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego , na podstawie umowy o pracę osób, które będą dedykowane do wykonania danego zamówienia , budzi szereg wątpliwości zarówno w

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

ponadwymiarowa, do której odnosi się art. 151 § 5 kodeksu pracy. Przy zatrudnieniu pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy w umowie o pracę strony takiej umowy powinny określić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy. Przekroczenie tak ustalonego limitu godzin

W Polsce 2 mln osób jest zatrudnionych na śmieciówkach. Z tego nawet 15 proc. powinno mieć etat

Z danych GUS wynika, że na umowach cywilnoprawnych pracuje ok. 2 mln Polaków, z czego 1,5 mln jest zatrudnionych na umowy-zlecenia, a 0,5 mln - na umowy o dzieło. Pracodawcy często jednak nadużywają umów śmieciowych. Przeprowadzone w ubiegłym roku kontrole Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) wykazały

Zwolnienie lekarskie. Będzie trudniej o pieniądze

dziecko. Potwierdza to dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. Oskładkowanie umów Wiceminister Skiba w odpowiedzi na interpelację poselską stwierdził też, że zmienią się zasady odprowadzania składek od „umów innych niż umowa o pracę”. W 2020 r. ma to dać budżetowi 2,53 mld

Pożyczka od wujka albo kolegi wygodniejsza niż w banku? Fiskus pilnuje, czy nie kombinujesz

złożyć w formie pisemnej – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub osobiście za pokwitowaniem. Pożyczkodawca nie może odstąpić od umowy, gdy w chwili zawarcia umowy wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o złym stanie majątkowym pożyczkobiorcy. Termin zwrotu pożyczki powinien zostać

Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony z pracy z powodu koronawirusa. Czy należy mi się dodatek? Prawnicy Czytelnikom, odc. 79

zgłoszone do tego ubezpieczenia jako członkowie rodziny. Zgodnie z przywołanymi powyżej warunkami uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego przysługuje on wyłącznie w przypadku, gdy umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę za wypowiedzeniem lub uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który

Dynamika zatrudnienia r/r do końca roku pozostanie ujemna wg analityków

Pekao Kamil Łuczkowski. "W tym kontekście wymowa danych z rynku pracy, wskazująca na odbudowę liczby etatów, ma silnie pozytywną wymowę wspierającą perspektywy konsumpcji na najbliższe miesiące. O sukcesywnie odbudowującej się skłonności gosp. domowych do dokonywania wydatków świadczą dane o

FPP, CALPE: Pandemia uwydatniła patologie związane z pracą na 'śmieciówkach'

2019 r. - zarejestrowano ich ponad 1,6 mln - a liczba dokumentów dotyczących pracowników usług i sprzedawców wzrosła do 53 tys. Jeśli chodzi o rodzaj umowy zawartej z pracownikiem cudzoziemskim wykonującym pracę w oparciu o oświadczenie, to w 2019 r. zdecydowanie dominowała umowa zlecenie - ok. 1,1 mln

Praca sezonowa w gastronomii. 130 godzin pracy i 380 zł wynagrodzenia na umowie o dzieło? Czy też pani P. nie chciało się uczyć?

. Ma usłyszeć, że to niemożliwe, bowiem powinna złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie i musi zostać w pracy do końca umowy - do 31 lipca. - Nie miałam wtedy podpisanej żadnej umowy. Dopiero tego dnia szefowa przyniosła mi najpierw umowę o staż ze stawką 11,70 zł brutto za godzinę - choć nie jestem

Pracowników czekają duże zmiany w kwestii podpisywania umów o pracę

pracę: umowa o pracę na czas nieokreślony oraz umowa o pracę na czas określony, a także umowa o pracę na okres próbny.Zmiany w umowach na czas na okres próbnyUmowę na okres próbny będzie można podpisać w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania

Konsorcjum z udziałem Atende ma umowę z Komendą Główną Policji wart. 54,4 mln zł

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Konsorcjum spółek Dimension Data Polska (lider) i Atende podpisało z Komendą Główną Policji umowę o wartości 54,4 mln zł brutto, na modernizację i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej

MRPiPS: Stopa bezrobocia zacznie spadać od marca-kwietnia br.

stała tendencja, która spotyka nas co roku w tym miesiącu. Kończą się umowy sezonowe, kończą się prace w rolnictwie, kończą się programy aktywizacji, jest to stała tendencja. Natomiast jestem przekonana, że od miesiąca marca, kwietnia stopa bezrobocia będzie już spadała, będziemy mieli coraz mniej osób

Polnord sprzedał wstępnie 119 lokali brutto w II kw. 2019

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Grupa Polnord sprzedała w II kwartale 2019 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 119 lokali brutto (dane ważone udziałem Polnordu w poszczególnych spółkach grupy), podała spółka. Szacunkowa liczba lokali, które zostaną rozpoznane

Kolejny etap sztandarowej reformy PiS. Gra toczy się o ponad 3,5 miliona pracowników

ubezpieczycieli z siecią agentów, jak np. Aviva Investors Poland czy AXA.   - Zbliżamy się do liczby 1000 firm, które podpisały z nami umowy. Firmy jednak zapowiadają, że odłożą wdrożenie PPK na ostatnią chwilę, bo przez lockdown skupiły się na walce o przetrwanie i

Koronawirus i twoje pieniądze. Jak państwo chce pomóc pracownikom? Wszystko o "tarczy antykryzysowej"

zleciła mu pracę, a następnie zleceniodawca przesyła wniosek do ZUS. Dodatkowo zleceniodawca musi we wniosku podać informacje o kontrakcie cywilnoprawnym (czyli na jak długo była podpisana umowa, na jaką kwotę). A także szczegóły dotyczącego tego, jak epidemia koronawirusa wpłynęła na jego sytuację

MF wydłużyło termin poboru zaliczek na podatek za marzec, kwiecień i maj 2020

także z tytułu praw autorskich pobranych w maju 2020 r. termin ich wpłaty przedłuża się do 20 grudnia 2020 r. Według analizy danych wynikających z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r., łączna kwota zaliczek na podatek dochodowy pobranych przez płatników od wynagrodzeń wyniosła

Regulamin tarczy PFR. Czy nie przysługuje mi żadna pomoc? Prawnicy czytelnikom, odc. 83

dostępny na stronie https://pfrsa.pl/dam/jcr:470705c3-8731-4c2c-98fc-897c0e3674d5/Komunikat%20PFR_4.pdf) przez pracownika rozumie się wyłącznie osobę, o której mowa w art. 2 kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, przy

Koronawirus wykańcza pracodawców i pracowników. Czas na działania rządu

Kiedy powstawała antykoronawirusowa specustawa, PiS nie pomyślał o wpływie epidemiologiczno- gospodarczego kryzysu na gospodarkę. A kiedy opozycja mu to wytknęła i Senat zaproponował pakiet zmian, zrobił, co się tylko dało, by nie dopuścić do przyjęcia opozycyjnej nowelizacji specustawy.  Było

FPP i CALPE proponują pakiet zmian, by ułatwić zatrudnianie cudzoziemców

pozwoliłoby na zwiększenie sprawności ich pracy. Niejednokrotnie zdarza się, że urzędnicy wysyłają pisma do wnioskodawców o konieczności złożenia dodatkowych dokumentów, nie wymienionych w liście załączników na stronach danego urzędu – co wydłuża czas wydania decyzji. Lista dokumentów wymienionych jako

Rozstajesz się z pracodawcą? Poznaj swoje prawa

się wszystkie okresy zatrudnienia w danej firmie, bez względu na rodzaj umowy, o ile następowały one bezpośrednio po sobie. Przykład. Kuba zaczął pracę w firmie kurierskiej od umowy na okres próbny. Po niej podpisał kolejno dwie umowy na czas określony, aż wreszcie zaproponowano mu pełen etat na czas

Zmiany w kodeksie pracy. Pracownicy 50 plus z nowymi przywilejami: przerwa w pracy i dłuższy urlop

udogodnieniach podatkowych, a mianowicie o ustanowieniu większej kwoty wolnej od podatku dla osób starszych czy obniżeniu składek ZUS. W końcu rozważane jest wprowadzenie tzw. umowy mentorskiej. Co to takiego? Otóż w danym zakładzie pracy pojawiłaby się funkcja mentora, czyli starszego pracownika, który pomaga

Poczta Polska ma umowę z konsorcjum Orange na 30 tys. tabletów za 116 mln zł

będzie mogła kupić do 30 tys. tabletów Samsung Galaxy Tab Active 2 wraz z usługą transmisji danych, licencje do systemu dedykowanego do zarządzania flotą urządzeń oraz usługi napraw serwisowych, podano. "To największe tego typu wdrożenie w Europie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Dzięki nowym

Praca zdalna. Firmy przerzuciły część swoich kosztów na pracowników

koszty mojej zdalnej pracy. Ja je pokrywam, a mój pracodawca będzie miał o tyle mniej do wydania na utrzymanie firmy. Przecież teraz nikt w biurze nie zużywa prądu, wody, nie pracuje na komputerze - dodaje pani Joanna. To znaczy, że moje wynagrodzenie nie zostało obniżone o 20 procent, tylko więcej

PKN Orlen uruchomił postępowanie w celu wyboru wykonawców stacji paliw

zostaną podpisane umowy ramowe. W przypadku potrzeby zakontraktowania realizacji usług generalnego wykonawstwa dla danego obiektu kupiec na Platformie Connect uruchomi dla danej lokalizacji tzw. "mini proces" w celu pozyskania wyceny - do mini procesu zostaną zaproszeni dostawcy z bazy

Play wprowadza ofertę Play Internet Stacjonarny bez umowy terminowej

pobierania oraz prędkość nawet do 600 Mb/s zapewni świetne warunki do pracy, nauki i wysoką jakość rozrywki każdego dnia. Wskazał też, że Play Internet Stacjonarny działa niezależnie od obciążenia sieci komórkowej czy pogody za oknem, oferując stałą prędkość przesyłania danych i brak zakłóceń. "Od

Przegląd informacji ze spółek

siedzibą w Koninie (ARR w Koninie) porozumienie o współpracy na rzecz utrzymania i tworzenia miejsc pracy, podała spółka. W ramach projektu, ZE PAK zobowiązał się do sfinansowania z własnych środków budowy Centrum Szkoleniowego OZE. Synektik zawarł z Genomtec umowę o współpracy, na podstawie której

Dynamika płac może spowolnić do poziomów ujemnych w br. wg analityków

, sytuacja nie jest aż tak dramatyczna jak w firmach dużych. Niewątpliwie jednak obraz rynku pracy w Polsce, w porównaniu jeszcze chociażby do lutego br., zmienił się o 180 stopni" - główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Kwietniowe dane z krajowego ryku pracy przyniosły

FPP i NSZZ Solidarność wznawiają porozumienie ws. monitorowania zamówień publ.

Pzp) dała instytucjom publicznym narzędzie do kreowania odpowiednich postaw na rynku pracy. Wprowadzony obowiązek zawierania przez zamawiających wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę miał przyczynić się do likwidacji patologii na rynku zamówień publicznych związanych z wybieraniem ofert nie

Pekao Leasing ma umowę kredytową z CEB na 100 mln euro

w komunikacie. Głównym celem podpisanej teraz umowy jest tworzenie i zachowanie opłacalnych z ekonomicznego punktu widzenia miejsc pracy w polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania rozwoju i inwestycji na preferencyjnych warunkach.To kolejna

Pułapka w "tarczy antykryzysowej". Oddasz postojowe z ZUS, i to jeszcze z odsetkami?

umowę-zlecenie czy o dzieło sama bezpośrednio mogła złożyć wniosek do ZUS, wtedy więcej osób skorzystałoby z pomocy - mówi Arkadiusz Pączka. Czy rząd wprowadzić taką zmianę? Wysłaliśmy pytanie do Ministerstwa Pracy. Na razie bez odpowiedzi. Nie otrzymaliśmy także odpowiedzi na pytanie, jak należy