dane do obliczenia podatku

Katarzyna twierdziła, że dostała od gości weselnych aż 120 tys. zł, ale nie miała dowodu. Sąd jej nie uwierzył i nałożył podatek

Katarzyna twierdziła, że dostała od gości weselnych aż 120 tys. zł, ale nie miała dowodu. Sąd jej nie uwierzył i nałożył podatek

umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. Notariusz sam obliczy wysokość należnego podatku, pobierze go, a następnie przekaże do właściwego urzędu skarbowego. Podatek od prezentów. Zwolnienia podatkowe Dobra wiadomość jest taka, że najbliższa rodzina, czyli małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki

Zasady korekty oferty pod kątem kwot netto, brutto i VAT

Zasady korekty oferty pod kątem kwot netto, brutto i VAT

której wskazywał cenę jednostkową netto za dany asortyment, następnie wyliczał cenę za wymaganą liczbę sztuk danego asortymentu a potem sumował wartość wszystkich pozycji i ustalał wartość ceny netto, podatku i ceny oferty brutto), a następnie - przeniesienia tak wyliczonych wartości do formularza

Prezydent podpisał nowelę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

. Ustawa nowelizowana weszła w życie z dniem 1 września 2016 r., obligując podatników, którzy osiągają w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 000 000 zł, do złożenia deklaracji podatkowej o wysokości podatku oraz obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek urzędu skarbowego

PUIG: Cudzoziemcy oczekują na pozwolenie na pracę w Polsce od ok. 45 dni do roku

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Obcokrajowcy oczekują na pozwolenie w Polsce na pracę od ok. 45 dni do roku w Polsce, wynika z danych zebranych przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą (PUIG). Najszybciej procedury związane z legalizacją pobytu i pracy dla cudzoziemców przebiegają na

Dochody ogółem z przekształcenia OFE wyniosą 12,5 mld zł w 2020 r.

podatek dochodowy według skali" - czytamy w dokumencie.  Do obliczenia wysokości opłaty przyjęto stan aktywów w OFE na poziomie 162 mld zł (dane z dnia 28 lutego 2019), podano także. "Szacując w OSR skutki dla sektora finansów publicznych przyjęto założenie, że osoby posiadające około

MF ma projekt dot. ujawnienia danych podatkowych 4,5 tys. największych firm

. Publikowane będą także dane identyfikujące podatnika, tj. nazwa i identyfikator podatkowy NIP wraz ze wskazaniem roku podatkowego, za który te informacje są publikowane. Podana do publicznej wiadomości będzie mogła być także efektywna stopa podatkowa obliczona jako procentowy udział kwoty podatku należnego w

PiS wzmacnia "społeczną kontrolę nad firmami". Ujawnią, ile płacą podatków i jakie mają przychody

PiS wzmacnia "społeczną kontrolę nad firmami". Ujawnią, ile płacą podatków i jakie mają przychody

, który trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Wzmocnić społeczną kontrolę „Obecnie indywidualne dane podatkowe dotyczące podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie są publicznie dostępne. Powoduje to, iż brak jest elementu społecznej kontroli nad działalnością takich podmiotów, w

Prezydent podpisał nowę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

podatku od sprzedaży detalicznej, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł, są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej o wysokości podatku oraz obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek urzędu skarbowego, wyjaśniła Kancelaria. "Na

PIT 2019. Jak samodzielnie rozliczyć się z fiskusem. Sprawdź, co można odpisać od podatku [PORADNIK]

PIT 2019. Jak samodzielnie rozliczyć się z fiskusem. Sprawdź, co można odpisać od podatku [PORADNIK]

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, po prostu przenosi dane do PIT. Jeśli w kilku – musi pododawać kwoty z różnych miejsc: przychody łączne, koszty łączne

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

wykonawca uprawniony jest do stosowania innej stawki podatku, należy przekreślić wpisane 23%, a w wykropkowane miejsce wpisać właściwą stawkę i w załączniku do oferty uzasadnić jej zastosowanie”. W postępowaniu złożono cztery oferty. Dwóch wykonawców podało cenę ryczałtową brutto oferty z

Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej

Omyłki rachunkowe w ofercie przetargowej

sytuację, kiedy pomimo zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT zgodnie z SIWZ wyliczona kwota podatku VAT, stanowiąca wynik działania arytmetycznego (iloczynu ceny netto i stawki podatku VAT) będzie nieprawidłowa, co w konsekwencji prowadzić będzie do błędnego wyliczenia ceny brutto (por. wyrok KIO

Jak przyjąć darowiznę i nie zapłacić podatku? Jak rozliczyć ulgę podatkową? Poradnik dla darczyńców i obdarowanych

Jak przyjąć darowiznę i nie zapłacić podatku? Jak rozliczyć ulgę podatkową? Poradnik dla darczyńców i obdarowanych

warunkami: * złożenia zawiadomienia o darowiźnie do urzędu skarbowego; * udokumentowania otrzymania pieniędzy w postaci wyciągu z rachunku bankowego lub przekazu pocztowego. Gdy któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, obdarowany zapłaci podatek. Wyrok w takiej sprawie wydał niedawno Wojewódzki Sąd

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

towarów i usług, należna urzędowi skarbowemu) o podatek VAT naliczony (wynikający z faktur zakupu). Co ważne, prawo do obniżenia podatku VAT od sprzedaży przysługuje wtedy, gdy dany zakup jest związany z działalnością gospodarczą. Ustawa o VAT przewiduje jednak szereg ograniczeń i wyjątków od tej reguły

Zmiany w ustawie o PIT

), będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 proc. podatku. Oświadczenie takie wraz z rocznym obliczeniem podatku PIT byłoby traktowane jak zeznanie podatkowe. Oświadczenie podatnik mógłby złożyć w wersji papierowej

Obowiązkowy split payment ma zwiększać dochody budżetu o ok. 958 mln zł rocznie

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zakłada obowiązkowe korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (split payment) został przesłany do Sejmu. Jego wprowadzenie spowoduje wzrost dochodów budżetu

KUPS: Nie można bagatelizować wpływu zmian stawek VAT na rynek napojów

została przekazana do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort rolnictwa po zapoznaniu się z danymi popiera pozostawienie stawki 5% na całą kategorię soków, nektarów i napojów owocowych, poinformował szef KUPS. "Błędne jest również przekonanie, że spadek konsumpcji

Prezydent podpisał ustawę o zawieszeniu podatku handlowego do 2018 r.

lipca 2016 r., podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł, są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej o wysokości podatku oraz obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek urzędu skarbowego. Na mocy decyzji

Czy komornik może zająć emeryturę w czasie pandemii? Prawnicy Czytelnikom odc. 34

Czy komornik może zająć emeryturę w czasie pandemii? Prawnicy Czytelnikom odc. 34

komorniczego jest m.in. kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego (z wyjątkiem dochodzenia wierzytelności alimentacyjnych), co

MR: Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

; - umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową; - przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019; - gwarancje de minimis z BGK; - dopłaty BGK do odsetek; - fundusze

ME: Konsultacje projektu rozporządzenia do ustawy o cenach energii do 18 marca

sytuacji na rynku hurtowym w 2018 r. i 2019 r. Cena stanowiąca podstawę rozliczenia będzie kalkulowana co miesiąc. Zaproponowana formuła odzwierciedla sposób kontraktacji energii elektrycznej przez spółki obrotu na dany rok dostaw dla danego odbiorcy energii elektrycznej oraz przynależnych do tego odbiorcy

Ulga podatkowa na dziecko czy 500 plus? Można stracić świadczenie

: 800 zł na członka rodziny lub 1200 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne. Rodzice mają też prawo do odliczania od podatku PIT ulgi na dzieci standardowo do 18. roku życia, a jeśli się uczą, to nawet do 25 lat. Podatnik, który jest rodzicem, opiekunem prawnym lub rodziną zastępczą, ma prawo odliczyć

GALT: Podatek od handlu oznacza nowe obowiązki w sprawozdawczości

. Wszystko po to, aby móc zgodnie z przepisami odprowadzić 1,9% podatku od sprzedaży detalicznej prowadzonej w te dni. Podobna musi być zatem struktura deklaracji. Te dane muszą się jednocześnie uzgadniać do sprzedaży ewidencjonowanych na kasach fiskalnych" - napisał partner w Galt. Zamysłem

MR: Tarcza Antykryzysowa uchwalona przez Sejm - szczegóły wybranych rozwiązań

realizacji przetargów; * umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową; * przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019; * gwarancje de minimis z BGK; * dopłaty BGK

Podatki opłacone, od 9 czerwca pracujemy na siebie. Dzień wolności podatkowej

podatków. Kredytobiorcy uwolnieni wcześniej Swój dzień wolności mają też Polacy spłacający kredyty hipoteczne . Od kilku lat wylicza go firma Open Finance. W 2017 r. przypadł 22 maja. Do tego symbolicznego dnia statystyczny kredytobiorca zarobił na spłatę 12 rat kredytu hipotecznego. Z obliczeń Open

MR: Do 'Małego ZUS-u+' zgłosiło się ponad 35 tys. przedsiębiorców

60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 roku). "W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie eSkladka.pl. Od lutego zawiera on dane potrzebne do obliczeń dot. "Małego

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy ws. preferencji podatkowych na CNG i LNG

wysokości równej rzeczywistym stratom, będzie skutkowało zmniejszeniem dochodów sektora finansów publicznych z tytułu podatku akcyzowego, lecz skutki tych rozwiązań są trudne do oszacowania z uwagi na brak możliwości pozyskania odpowiednich danych przez organy podatkowe. Według oceny skutków regulacji, w

NIK wnioskuje o spójny i mierzalny system oceny efektów działalności SSE

przedsiębiorcy wykazywali mniejsze zainteresowanie danym terenem, to zaś przekładało się na jego niewykorzystanie do działalności gospodarczej. SZS przy ustalaniu podstawy podatku CIT nieprawidłowo ujmowały wartość amortyzacji i wartość sprzedaży gruntów w kosztach uzyskania przychodów za lata 2015-2017"

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

płatnicze Nieuregulowane w terminie 90 dni zobowiązania handlowe w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom nie zwiększają dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r. (jeżeli uzyskane przez podatnika w danym

Kwota wolna od podatku pomoże najbiedniejszym? Kluczem jest próg egzystencji. Koszt to 14,8 mld zł

pomyśleć nad rozwiązaniem podatkowym, które usprawniałoby pracę administracji - przekonuje ekspertka. Koszty, koszty, koszty Deklaracje Andrzeja Dudy z kampanii prezydenckiej mówiły o wzroście kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Eksperci Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA obliczyli, że

Morawiecki za stopniowym podnoszeniem kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Podnoszenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł, jak proponuje prezydent, powinno odbywać się stopniowo i potrwać 2-3 lata, uważa wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Według niego, powyżej pewnego poziomu dochodów kwota ta w ogóle nie powinna

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 9,3% m/m do 854,29 pkt w maju

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP) spadł w maju o 9,3% m/m do 854,29 pkt, podała firma DSR. Oznacza to, że GIP60 spadł poniżej swojej wartości z początku roku (936,73), niwelując tym samym cały wzrost, jakiego doświadczył w pierwszych czterech

Jak przekazać 1 proc. podatku? Ile przez PiS stracą organizacje charytatywne? I czy na pewno?

rejestrach organizacji uprawnionych do przyjmowania 1 proc. podatku, wyszukiwarkę można znaleźć na ( www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp ). Wyliczenie 1 proc. nie jest trudne – należy kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100. Obliczoną kwotę zaokrągla się

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

52/11 i III CZP 53/11). Tym niemniej nadal pozostały pewne wątpliwości w zakresie odróżnienia nieścisłości odnoszących się do wyliczenia podatku VAT stanowiących omyłki podlegające poprawieniu od nieścisłości noszących znamiona błędu w obliczeniu ceny. Kiedy błąd w obliczeniu ceny? Wskazane uchwały

Dotacje na wymianę kopciucha Ile można dostać i skąd

, poprzez stronę internetową danego funduszu. Ale uwaga! Wtedy i tak musimy wniosek wydrukować, podpisać i dostarczyć w postaci papierowej wraz z załącznikami do właściwego funduszu. Możemy też złożyć wniosek w serwisie gov.pl i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym

Rząd chce, by nowa ustawa o podatku dochodowym weszła w życie 15 marca

;Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 15 marca 2017 r.  CIR podało, że rozliczenie podatku PIT na nowych zasadach będzie możliwe już w przypadku dochodów uzyskanych w 2016 r. Wtedy wniosek do urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy trzeba będzie złożyć w okresie od 15

Test przedsiębiorcy. Urzędnicy zdecydują, kto jest biznesmenem

faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, czy tak naprawdę przeszła z etatu (sama lub została do tego zmuszona) „na działalność”, aby płacić mniejsze podatki i składki. A po przejściu na samozatrudnienie nadal pracuje dla wcześniejszego pracodawcy. Do badania wytypowano 16 tys. przedsiębiorców

Prezydent podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu

zakładają wzrost cen w stosunku do poprzedniej umowy danego podmiotu, do 1 kwietnia 2019 r. będą musiały być skorygowane do poziomu z połowy 2018 r. z mocą od 1 stycznia 2019 r., wskazano także. "Sprzedawcy, którzy w 2019 r. kupią energię na rynku drożej, niż ustalona cena sprzedaży, będą otrzymywać

5 największych pułapek czekających na przedsiębiorców w "tarczy finansowej"

jakiej przedsiębiorca może skorzystać z tej procedury nie jest zamknięta. Przedsiębiorca może z niej skorzystać w szczególności w przypadku: - rozbieżności między danymi zawartymi we Wniosku, a danymi zawartymi w rejestrach służących do walidacji Wniosku (w tym ZUS i KAS), których nie można usunąć

PFR i banki uruchomią obsługę wniosków o subwencje w ramach tarczy finansowej

przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Po potwierdzeniu tych informacji obliczona będzie wysokość subwencji. Jeśli

Grupa LPP miała wstępnie 152 mln zł EBITDA i 89 mln zł zysku netto w II kw. br.

zł, podatek: - 4 mln zł, zysk netto: 24 mln zł" - czytamy dalej. Wybrane dane bilansowe na 30.06.2016: Stan zapasów: 1 444 mln zł (około 1 665 zł/m2), zadłużenie z tytułu kredytów: 859 mln zł, Środki pieniężne: 220 mln zł, podano także. "Obliczenia powyższych danych zostały

Co zrobić z pieniędzmi z OFE? Przenieść je do ZUS czy na prywatne konto?

przewidują, że kwota środków z OFE przenoszona na IKE będzie odrębnie ewidencjonowana (znaczona) i w momencie osiągnięcia przez daną osobę wieku emerytalnego będzie brana do podstawy obliczenia emerytury minimalnej” – napisał nam Michał Witkowski, dyrektor Departamentu Komunikacji w Polskim

Cztery rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o 1 proc. (aby komuś szybko pomóc)

. podatku zdecydowało się 13,6 mln osób, czyli 50 proc. podatników. Tak wynika z danych Ministerstwa Finansów. Do organizacji pożytku publicznego (OPP) spłynęło w ten sposób 660,2 mln zł. Przeciętny datek wynosił 49 zł. Na co idą te pieniądze? Formalnie organizacje mające status pożytku publicznego

W tym roku podatki rozliczą się same. Co to oznacza dla milionów Polaków rozliczających się z fiskusem? [Poradnik krok po kroku]

może napisać na kartce adres e-mail lub telefon i zanieść do urzędu z prośbą, aby go powiadomiono, gdy jego PIT będzie gotowy albo samodzielnie sprawdzać na portalu podatkowym i obserwować, czy jego PIT jest wypełniony. Przy sporządzaniu PIT-u skarbówka skorzysta z danych, które już ma, czyli ze

Różne stawki VAT w ofertach przetargowych - zwróć się do wykonawców o wyjaśnienie

nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie stanowi błędu w obliczeniu ceny, a zamawiający i KIO nie są organami uprawnionymi do badania prawidłowości zastosowanej stawki podatku VAT, a zatem nie mają podstaw do ustalania właściwej stawki podatku VAT tj. do jej poprawy w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Nie wychodź z domu. Nawet sprawy w urzędzie załatwisz przez internet i telefon

elektronicznym, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane składają się: PESEL lub NIP, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składasz deklaracje lub wniosek. ZUS uruchomił

Dlaczego taniej jest latać samolotem, niż jeździć autobusem? FlixBus: Polityka klimatyczna zmieni rynek

lotnicze, jest w zasadzie wolna od podatków, co z punktu widzenia ochrony klimatu jest kompletnym absurdem. Do tego branża lotnicza wciąż może liczyć na pomoc publiczną, np. wsparcie rozwoju lotnisk, dotacje z budżetów dla linii lotniczych.  W całej Europie dyskutuje się teraz o podnoszeniu podatków

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o VAT - stawki bez zmian do końca 2018r.

; - obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony dla pozostałych podatników VAT

Fitch: Polskie banki pod rosnącą presją w zw. z kredytami w CHF i podatkiem

, która będzie bardziej przyjazna dla kredytobiorców" - ocenia Fitch. W wariancie podstawowym agencja zakłada jednak, że nie zostaną podjęte działania, które przyniosłyby znaczące jednorazowe straty dla sektora bankowego, związane z tą konwersją. Według obliczeń PiS, wprowadzenie podatku

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

opóźnieniom nie zwiększają dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r. (jeżeli uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do 

Na co idzie 1 proc.? Pomagamy dzieciom, niepełnosprawnym oraz fundacji ks. Rydzyka

; należy kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100. Obliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół. W formularzach PIT-u są rubryki, w których podatnik może wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał jego dane (imię, nazwisko, adres i kwotę 1 proc

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

opodatkowania wybierzemy, możemy rozliczać się według książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub prowadzić pełną księgowość, czyli księgi rachunkowe. Wniosek o wpis do CEIDG jest przesyłany do ZUS, który bazując na otrzymanych danych przygotowuje za nowego przedsiębiorcę zgłoszenie płatnika

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

;rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom nie zwiększają dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r. (jeżeli uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody

Trochę mniej deflacji. Według GUS wskaźnik cen idzie w górę

Ekonomiści spodziewali się raczej wieści o tym, że deflacja ma się nieźle. Średnia oczekiwań rynku mówiła o utrzymaniu się wskaźnika cen na lipcowym poziomie -0,9 proc. Byli i tacy, którzy spodziewali się pogłębienia do -1 proc. Opublikowane dane oznaczają, że sierpień był 26. miesiącem, kiedy w

Projekt ustawy o uldze inwestycyjnej został skierowany do konsultacji

Warszawa, 27.01.2017 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych trafił do uzgodnień międzyresortowych, podano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zmiany mają przede wszystkim umożliwić 

Jak przekazać 1 proc. podatku w 2018 roku? Jest coraz prościej

podzielenie się 1 proc. podatku zdecydowało się w ubiegłym roku 13,6 mln osób, czyli 50 proc. podatników. Tak wynika z danych Ministerstwa Finansów. Do OPP spłynęło w ten sposób 660,2 mln zł. Przeciętny datek wynosił 49 zł. Tyle statystyki. Na sam wynik można spoglądać w dwojaki sposób. Z jednej strony w 2004

Które firmy płacą w Polsce największe podatki? Mamy listę

Z raportu Tomasz Starzyk - wywiadownia gospodarcza Bisnode Polska wynika, że najwięcej podatku dochodowego CIT zapłaciła w 2013 r. (świeższych danych nie ma) firma KGHM Polska Miedź. Wygrywa zarówno wśród firm polskich, jak i zagranicznych. Jako jedyna zapłaciła też ponad miliard złotych podatku od

NIK: Rozwój zrównoważ. transportu publ. na Dolnym Śląsku nie zawsze prawidłowy

podatkiem VAT usług publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne. W związku z powyższymi NIK przedstawiła następujące wnioski: do prezesa Rady Ministrów o podjęcie prac legislacyjnych *     nad nowelizacją ustawy o publicznym

PO mydli nam oczy? "Kto tak uważa, sypałby pieniędzmi wszędzie i wszystkim. Nasze wyliczenia są jasne"

krajowej roczne obciążenie spadnie o blisko 3 tys. zł. Pojawiają się zarzuty, że są to liczby wzięte z sufitu. - Zapewniam, że są to rzetelne obliczenia przeprowadzone z najwyższą starannością na podstawie danych z rozliczenia deklaracji podatkowych PIT. Jak zawsze do obliczeń stosujemy najbardziej

Starbucks i Fiat muszą zapłacić zaległy podatek. Miliony euro

2017 r. zacznie działać system automatycznej wymiany danych o interpretacjach podatkowych dla firm międzynarodowych - taka przejrzystość ma zniechęcać kraje UE do podbierania podatków sąsiadom. Ponadto Komisja Europejska odświeżyła ideę "wspólnej i skonsolidowanej podstawy CIT" (CCCTB

PIT 2017. Jak rozliczyć PIT-a na ostatnią chwilę? Jakich błędów nie popełniać?

który składamy PIT (2016), i wybieramy urząd skarbowy, do którego ma on trafić. Dalej są nasze dane personalne. Ujawniamy przychody w PIT Ujawniamy fiskusowi wszystkie zeszłoroczne przychody. Przychód to w uproszczeniu pieniądze otrzymane za pracę lub jakieś działania. Mamy tu więc m.in.: wynagrodzenia

Patriota płaci podatki w Polsce. Wiceminister finansów zapowiada kontrole

bezpieczeństwa to zauważmy, że nie da się tego zrealizować bez pieniędzy z podatków. Przedsiębiorcy także powinni rzetelnie dokładać się do budżetu państwa w którym prowadzą działalność. Może ucieczki przed podatkami biorą się z przekonania, że państwo za głęboko sięga do kieszeni podatników? - Sięga nie tak

Luka w CIT straszy. Jak z nią walczyć?

zł. Zastrzegli, że może być większa. Swoje wyliczenia oparli na danych o ubytkach w amerykańskim podatku od dochodów dużych firm, ich skalę odnieśli do polskiego podatku. Do tego dołożyli szacunki udziału CIT w PKB w innych krajach. Podatkowa konkurencyjność Tak czy siak z ubytkami CIT w budżecie

CIT ucieka z Polski. Bo nie umiemy go zatrzymać [RAPORT]

których udziały posiada skarb państwa, płaci do budżetu 7,6 mld zł podatku (dane z 2011 r.). To 25 proc. wszystkich wpływów z CIT. Na pozostałe 357 tys. firm przypadło pozostałe trzy czwarte podatku. Autorzy raportu przyznają, że grupy kapitałowe z udziałem państwa to największe polskie przedsiębiorstwa

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

Emerytur Pomostowych. Należy zaznaczyć, że z tego rozwiązania mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Rozmiar etatu nie ma znaczenia dla obliczenia powyższego limitu. Jeżeli zatem do ubezpieczeń społecznych płatnik zgłosił osoby zatrudnione

Grupa Energa miała wstępnie 704 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Grupa Energa miała 704 mln zł EBITDA w II kwartale bieżącego roku, zaś w całym I półroczu wynik ten wyniósł 1 258 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.  "Wyniki finansowe i operacyjne osiągnięte w II kwartale 2019 roku: EBITDA

1 procent podatku w pięciu łatwych krokach

formularzu PIT podatnik wpisuje kwotę, którą chce przekazać wybranej wcześniej OPP. To nie może być więcej niż 1 proc. rocznego podatku, ale może być mniej. Załóżmy, że chce przekazać 1 proc. Obliczanie nie jest trudne - należy kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100. Obliczoną

Rozliczenie PIT. Jak przekazać 1 proc. podatku w mądry i szybki sposób

kwotę podatku należnego pomnożyć przez 0,01 albo podzielić przez 100. Obliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół. W zeznaniu jest też pozycja, w której podatnik może wskazać konkretny cel, na który mają pójść pieniądze. Może to być np. chora albo potrzebująca pomocy osoba (to tzw

Rząd szykuje zmianę stawek akcyzy - stanieją auta... z dużymi silnikami

Jak wkurzyć miliony polskich kierowców? Opodatkowując stare auta. Kilka dni temu taką możliwość zasygnalizował Onet: "Masz 10-letni samochód? Zapłacisz podatek! Jego wysokość może wynieść od 200 do 500 zł rocznie, a graniczną normą będzie Euro 4". Objąłby więc pojazdy starsze niż z 2006 r

Bank Anglii Obniża stopy procentowe

o kolejne 30 miliardów złotych. Oznacza to, że jeżeli nie dojdzie do faktycznej poprawy ściągalności podatków, utrzymanie się poniżej kluczowej granicy 3% deficytu w relacji do PKB będzie bardzo trudne. Obliczenia te zakładają dobrą koniunkturę. Należy zwrócić uwagę, że parametry naszej gospodarki

Pracodawcy RP: Prywatne szpitale zainwestowały 7,5 mld zł w sprzęt med. w 25 lat

. Eksperci przygotowujący Kongres są zgodni, że zapewnienie odpowiedniego dostępu do usług medycznych obywatelom w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest niemożliwe bez udziału sektora prywatnego. "Obliczyliśmy, że przez 25 lat polski sektor prywatnych szpitali zainwestował w infrastrukturę i

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT

na własną szkodę. Przecież zaliczka to część podatku. Jeśli jej nie uwzględnimy w zeznaniu, fiskus uzna, że zaliczki nie było, będziemy musieli zapłacić wyższy podatek. A przecież ją zapłaciliśmy. Weź PIT-11 od pracodawcy Danych – o przychodach, kosztach i zaliczkach – nie wpisujemy do

Bogu, co boskie, cesarzowi...

to w zeznaniu rocznym i obliczy, jaką kwotę może przekazać (0,5 proc. rocznego podatku należnego). Pieniądze w jej imieniu prześle wskazanemu Kościołowi fiskus. W rozliczeniach za 2011 r. (świeższych danych jeszcze nie ma) na przekazanie 1 proc. podatku fundacjom i stowarzyszeniom zdecydowało się 43

Ustawa podpisana. Od 2015 roku ryczałt za służbowe auto

Ryczałtowe podatki od prywatnego użytku służbowych samochodów wprowadza ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, którą Sejm uchwalił 7 listopada, a w poniedziałek podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Dziś pracownikowi, który służbowym autem np. dojeżdża do pracy, firma powinna

DM NWAI: Podatek dotknie 4 firmy pożyczkowe, łączny koszt ok. 15 mln zł

), przy czym podstawą opodatkowania jest nadwyżka aktywów powyżej 200 mln zł dla całej grupy kapitałowej. Podatek będzie obowiązywał od lutego 2016 r. "Z naszych obliczeń wynika, że nowym podatkiem objęte zostaną tylko cztery podmioty. Łączne obciążenie fiskalne, obliczone na podstawie sprawozdań

Sposób na duże firmy omijające podatki. Klauzula obejścia prawa

Klauzula obejścia prawa podatkowego pozwoli fiskusowi kwestionować legalne działania podatników jeśli były podejmowane przede wszystkim w celu ominięcia podatku. Fiskus będzie mógł je unieważnić. I zażądać zapłaty należnego podatku obliczonego według normalnych zasad. We wtorek rząd przyjął projekt

KGHM uzgodnił ze związkami zawodowymi wzrost zasadniczej pensji o 77 zł

danego roku strony układu nie osiągną porozumienia w zakresie podwyżek, to wówczas stawki płac zasadniczych wzrosną o wskaźnik obliczony jako 0,8 wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez nagród z zysku, w IV kwartale roku ubiegłego ogłoszonego przez

PIT-y 2017. Jak rozliczyć PIT?

uwzględnimy w zeznaniu, fiskus uzna, że zaliczki nie było, będziemy musieli zapłacić wyższy podatek. A przecież ją zapłaciliśmy. Weź PIT-11 od pracodawcy Danych - o przychodach, kosztach i zaliczkach - nie wpisujemy do PIT z głowy. Dla większości z nas pracodawcy przygotowują podsumowanie naszych

Klin podatkowy nie taki straszny. Polska na 14. miejscu w OECD

Klin to różnica między tym, ile pracodawcę kosztuje pracownik, a wynagrodzeniem, które po opłaceniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne pracownik dostaje na rękę. Kilka lat temu mieliśmy w Polsce z klinem wielki problem. Skutecznie ograniczał chęć pracodawców do zatrudniania na etatach

Jak przekazać 1 procent podatku w 2017 roku? Uwaga, są spore zmiany

Na podzielenie się 1 procenta podatku zdecydowało się w ubiegłym roju 13,2 mln osób, czyli 49 proc. podatników. Tak wynika z danych Ministerstwa Finansów. Do organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP) spłynęło w ten sposób 617,5 mln zł. Przeciętny datek wynosił 47 zł. Tyle statystyki. Na sam

Projekt ustawy o 'małym ZUS-ie' został przesłany do konsultacji publicznych

projektu). Szacunkowe obliczenia dokonane na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów wykazały, że mediana przychodów wśród grupy przedsiębiorców spełniających wskazane powyżej warunki to ok. 22 tys. zł w 2015 r. Warto zauważyć, że pełny roczny wymiar składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz

Ekonomista Barclays o Brexicie: Ludzie mówią, że ekonomiści coś źle obliczyli

Patrycja Maciejewicz: Miało być trzęsienie ziemi po Brexicie, a tu co? Okazuje się że nic złego się nie stało, gospodarka brytyjska radzi sobie świetnie. Tomasz Wielądek*: Ludzie mówią, że ekonomiści coś źle obliczyli. Miał być armagedon, a tymczasem mamy dobre dane. Tyle tylko, że jeszcze do

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1.04 do dnia 31.05.2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1.04.2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku

"Tarcza finansowa''. Małe firmy szturmują banki - kto pierwszy, ten lepszy. Jak złożyć wniosek? Kiedy nie trzeba zwracać pieniędzy?

subwencję. Do pracowników wliczają się także osoby na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich lub przebywające na zwolnieniach lekarskich. Warunkiem otrzymania wsparcia jest prowadzenie działalności na terenie Polski oraz niezaleganie ze składkami na ZUS i z podatkami (VAT, PIT) na dzień 31

Na ile musi być dziś oprocentowana lokata, aby nie tracić pieniędzy?

kasę w bankach. Na wartości realnie traci wszystko, co do tej pory było oprocentowane niżej niż 2,2 proc. Tylko takie lub wyższe oprocentowanie pieniędzy, zakontraktowane rok temu, pozwoliłoby pokryć inflację i podatek Belki (wynosi 19 proc. od zysków z lokaty). Mało który bank płacił tyle za

Lek na kolejny kryzys można kupić za pieniądze banków

tymczasem skwapliwie zabrały się do obliczeń, chcąc za wszelką cenę wykazać, że na kolejny podatek po prostu je nie stać. Analitycy z Deutsche Banku obliczyli, że aby spełniał swoje zadanie, europejski fundusz musiałby mieć do dyspozycji co najmniej 120-140 mld euro. Z wcześniejszych

Oczekiwana rentowność inwestycji w mieszkanie na wynajem wzrosła do 4,77%

największych ośrodkach miejskich. Obliczenia uwzględniają fakt, że nie przez cały czas mieszkanie będzie wynajęte, a także podatek oraz koszty związane z opłatami dla wspólnoty lub spółdzielni. (ISBnews)  

Ministerstwo Finansów ostro zabrało się do walki z unikaniem płacenia CIT

Według różnych szacunków luka w CIT (podatek dochodowy płacony przez duże firmy), czyli to, co z powodu unikania opodatkowania nie trafia do budżetu, sięga w Polsce od 10 do nawet 46 mld zł rocznie. - W 2008 r. udział dochodów z CIT w PKB sięgał 2,7 proc. Potem był kryzys, rozliczanie strat z lat

Będzie nowy podatek od aut służbowych wykorzystywanych prywatnie

podatku, nie ma nic przeciw temu, by go płacić. Mają za to obawy, czy obliczyli wysokość podatku w odpowiedni sposób, by nie miał do nich zastrzeżeń urząd skarbowy - mówił nam Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, stowarzyszenia przedstawicielstw firm motoryzacyjnych. Resort

Podatek od transakcji - koszty, zyski, ryzyka

trylionów euro (w tzw. krótkiej skali to dziesięć do dwunastej potęgi). Jak szacują eksperci Komisji Europejskiej, w wyniku wprowadzenia nowego podatku PKB miałby zmaleć o 0,5-1,76 proc. Dzięki temu łatwo obliczyć, że w przypadku pesymistycznego wariantu będzie to 216 mld euro. Gdyby przyjąć wariant

Przekazanie 1% podatku na szlachetne cele

;Polityki Społecznej w Monitorze Polskim z 2008 r. nr 96, poz. 827. Obwieszczenie zawiera wszystkie dane niezbędne do ujęcia tych organizacji w zeznaniu rocznym, tj. nazwę organizacji oraz jej numer KRS. Jak już wspomniano, przekazanie podatku należy do kompetencji urzędu skarbowego

Koszty ponoszone na działalność badawczo-rozwojową będzie można odliczyć od podatku

Chodzi o ustawę z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Zmiany w ustawie o PITW myśl znowelizowanych przepisów podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku koszty

PiS przegłosował ustawę o PPK. Opozycja: To skok na kasę Polaków. Jak będziemy oszczędzać - co wiemy o dodatkowej składce na emeryturę?

mężczyzn to 65 lat). Jeśli zechcemy je wyjąć wcześniej, to nie dość, że zapłacimy podatek od zysków kapitałowych (19 proc.), to jeszcze będziemy musieli oddać dotacje państwa. Jeśli poczekamy do 60. urodzin, nie zapłacimy podatku. I tak, gdy osiągniemy 60 lat, bez zapłaty podatku jednorazowo będziemy mogli

Obowiązek podatkowy w postępowaniach przetargowych

Złożenie oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług rodzi po stronie wykonawcy obowiązek informacyjny, którego naruszenie może skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

Borowski: Nie ma w Polsce problemu rozwarstwienia dochodów - albo jest wydumany

sektorze przedsiębiorstw w latach 2004-15 o 60 proc. Mimo tego Marek Belka mówi: "Statystyki nie kłamią. Udział płac w PKB jest niski i dalej spada". Ja to sprawdziłem. Z moich obliczeń na podstawie danych Eurostatu wynika, że ten udział w ostatniej dekadzie był stabilny. Przekraczał 40 proc

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

postępowania mowa o ustalaniu wartości zamówienia w danym dniu i na danej podstawie. Natomiast w kolejnym punkcie 2.4 należy m.in. podać procentowo udział środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w wartości zamówienia. Wyjaśnienie Aby prawidłowo obliczyć powyższą wartość, należy znać wartość

UE: Podatek od banków i szersze uprawnienia do ingerencji budżetowych

wtorkowego spotkania ministrowie finansów dyskutowali także o dotkliwych karach i szerokich uprawnieniach do interwencji w przypadkach fałszowania statystyk przez kraje członkowskie Unii. Bruksela, jeśli uzna za stosowne, będzie miała uprawnienia do wysłania własnej ekipy księgowej do danego kraju, by

350 znanych ekonomistów: raje podatkowe nie mają uzasadnienia

podatków. Ich zdaniem największymi ofiarami rajów są kraje najbiedniejsze, np. z Afryki. Zdaniem ekonomistów "przyzwolenie na ukrywanie aktywów w spółkach fasadowych czy zachęty do przerzucania zysków na firmy zagraniczne zaburzają funkcjonowanie światowej gospodarki". Ekonomiści: więcej