dane deficytu mieszkaniowego

sprawdź też:

mieszkanie

Kalendarium ISBnews

PGNiG" --11:00: Konferencja prasowa nt. karty wielowalutowej i aplikacji Twisto    --13:00: Konferencja Acronis #CyberFit Day 2019, na której przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania do zabezpieczania danych przed współczesnymi zagrożeniami    WTOREK, 22

Kalendarium ISBnews

opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w IX 2019 roku --11:00: Konferencja prasowa nt. karty wielowalutowej i aplikacji Twisto  --13:00: Konferencja Acronis #CyberFit Day 2019, na której przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania do zabezpieczania danych przed współczesnymi

PMR: Rynek budowlany może skurczyć się o ok. 3% r/r w 2020 roku

najnowszych dostępnych danych szacujemy, że dynamika sektora budowlanego w Polsce, dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników, spadnie w 2020 r. o niemal 3% w porównaniu do roku ubiegłego. Oznacza to, iż wartość produkcji tych firm spadnie do ok. 108 mld zł" - powiedział ISBnews Jungiewicz. W

Kalendarium ISBnews

, budownictwo mieszkaniowe w okresie I-IX 2019 rok --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3 w IX 2019 r.    ŚRODA, 23 października --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w

Przegląd prasy

Braster z dniem 31 VIII --MZ: 19 powiatów z dodatkowymi obostrzeniami; 7 w strefie czerwonej, 12 w żółtej --Rada Przedsiębiorczości chce rządowego wsparcia dla budownictwa mieszkaniowego --MK przesłało do konsultacji projekt noweli dot. wsparcia elektromobilności --Tauron zakłada ujemny wynik

Kalendarium ISBnews

opublikuje dane o deficytach i długu sektora rządowego za III kw. 2018 --11:20: Prezentacja raportu KPMG w Polsce pt. "[Cyfrowy] klient nasz pan"   WTOREK, 22 stycznia --09:00: Prezentacja raportu "The Future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World"  --10

DM Navigator: Sprzedaż deweloperów z Catalyst spadła o 34,8% r/r w II kw.

. "W II kw. 2020 r. analizowane przez nas podmioty przekazały zaledwie 2 396 mieszkań w porównaniu z 3 518 lokalami w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza spadek o 31,9%. Dane wyraźnie pokazują, iż komunikowane przez sektor deweloperski po I kw. ograniczenie ilości podpisywanych aktów

Mount TFI: Korekta cen mieszkań na rynku pierwotnym wyniesie najwyżej 10%

, które są na półmetku harmonogramu realizacji. Budowy w Polsce na szczęście nie stanęły w okresie lockdownu. Tym samym nie ma zagrożenia po stronie wypełnienia harmonogramów realizacji, zapisanych w umowach deweloperskich, których złamanie dałoby prawo nabywcy do odstąpienia od umowy lub możliwość

Kalendarium ISBnews

: Randstad opublikuje kwartalny Monitor Rynku Pracy --14:00: GUS opublikuje dane dot. budownictwa mieszkaniowego za okres I-IX 2016 r.   WTOREK, 18 października --14:00: GUS opublikuje dane dot. zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IX 2016 r.   ŚRODA, 19 

Kalendarium ISBnews

Skarbowej, wiceministra finansów Wiesława Jasińskiego. Podsumowanie dotychczasowych efektów pakietu paliwowego. --14:00: GUS opublikuje dane dot. budownictwa mieszkaniowego za okres I-IX 2016 r.   WTOREK, 18 października --10:00: Konferencja prasowa Avivy nt prezentacji drugiego raportu

Kalendarium ISBnews

. --14:00: NBP opublik. dane dot. podaży pieniądza M3 i bilans płatniczy  za IX 2016 r.   PONIEDZIAŁEK 17 października --10.30: Randstad opublikuje kwartalny Monitor Rynku Pracy --14:00: GUS opublikuje dane dot. budownictwa mieszkaniowego za okres I-IX 2016 r.   WTOREK, 18

Kalendarium ISBnews

: GUS poda dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w marcu --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym w marcu   WTOREK, 19 kwietnia --10:00: GUS poda danedeficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 r.  --10:00: GUS

MIB: Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości

umożliwi wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe gruntów należących do Skarbu Państwa. W Polsce występuje duży deficyt mieszkań na wynajem. Realizowany przez rząd program Mieszkanie Plus może to zmienić. Nie stanie się to oczywiście od razu: program rozpisany jest na lata, to działanie długofalowe

Przegląd prasy

rozszczelniająca kluczową regułę wydatkową -- Unia Europejska będzie wydawać rocznie na obronę tyle, co USA w ciągu 10 godzin --Ministerstwo Rozwoju wzorem innych państwach Unii Europejskiej chce upowszechnić w Polsce kooperatywy mieszkaniowe. Dzięki temu ma się zwiększyć liczba tanich mieszkań BIK: Na

Specustawa mieszkaniowa - jaki projekt przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju?

Specustawa mieszkaniowa - jaki projekt przygotowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju?

przestrzennym. Co to oznacza w praktyce? Np. gdyby plan zagospodarowania przestrzennego nie przewidywał w danym miejscu zabudowy mieszkaniowej, inwestor, czyli m.in. deweloper, mógłby wystąpić do rady gminy o zgodę na realizację inwestycji. Nie byłaby to jednak prosta formalność. Wójt, burmistrz albo prezydent

Kalendarium ISBnews

października --10:00: GUS opublikuje komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. (2-ga notyfikacja fiskalna) --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za wrzesień   WTOREK, 24 października --10:00: GUS opublikuje rejestrowaną stopę bezrobocia w

Kalendarium ISBnews

:00: GUS poda II notyfikację nt. deficytu i długu "general government" za 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw za wrzesień  --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym za wrzesień  --14:00: NBP poda dane o

Kalendarium ISBnews

zagranicznego za okres I-VIII 2016 r. --14:00: GUS opublik. wyniki finans. SKOK-ów za 2015 r. --14:00: NBP opublik. dane dot. podaży pieniądza M3 i bilans płatniczy  za IX 2016 r.   PONIEDZIAŁEK 17 października --14:00: GUS opublikuje dane dot. budownictwa mieszkaniowego za okres I-IX 2016 r

Kalendarium ISBnews

. podaży pieniądza M3 i bilans płatniczy  za IX 2016 r.   PONIEDZIAŁEK 17 października --14:00: GUS opublikuje dane dot. budownictwa mieszkaniowego za okres I-IX 2016 r.   WTOREK, 18 października --14:00: GUS opublikuje dane dot. zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze

Kalendarium ISBnews

opublik. dane dot. podaży pieniądza M3 i bilans płatniczy  za IX 2016 r.   PONIEDZIAŁEK 17 października --10.30: Randstad opublikuje kwartalny Monitor Rynku Pracy   --14:00: GUS opublikuje dane dot. budownictwa mieszkaniowego za okres I-IX 2016 r.   WTOREK, 18 października

Kalendarium ISBnews

opublikuje kwartalny Monitor Rynku Pracy   --14:00: GUS opublikuje dane dot. budownictwa mieszkaniowego za okres I-IX 2016 r.   WTOREK, 18 października --14:00: GUS opublikuje dane dot. zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IX 2016 r.   ŚRODA, 19 

Przegląd prasy

rozwiązanie SmartCity w Białymstoku --PGNiG przekazało ponad 2,1 mln zł Szpitalowi MSWiA w Warszawie --Erbud nie wyklucza wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. --MF: Deficyt w budżecie wyniósł 3,31 mld zł na koniec lutego wg wstępnych danych --Erbud: Sektor budowlany jest dość odporny na kryzys

Idą żniwa u deweloperów. Psychologiczna bariera ceny za mieszkanie nie została jeszcze przekroczona

miesiącami Do ofert w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Trójmieście, Poznaniu i Łodzi trafiło w tym czasie 14,5 tys. mieszkań. Nie ma więc mowy o prognozowanym rok temu spowolnieniu i choć tempo przyrostu jest nieco mniejsze niż rok temu, wszystkie słupki rosną. Widać to także w najnowszych danych

Kalendarium ISBnews

: Konferencja Agencji Rozwoju Przemysłu ws. powołania akceleratora branży gier wideo --14:00: GUS poda dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w marcu --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym w marcu   WTOREK, 19 kwietnia --10:00: GUS poda danedeficycie

ZBP nadal liczy, że wartość kredytów hipotecznych przekroczy 40 mld zł w 2017 r.

Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych przez banki w III kw. br. spadła o 8,03% kw/kw, a ich wartość obniżyła się o 6,3% kw/kw, jednak w ujęciu rocznym odnotowano wzrost zarówno liczy, jak i wartości takich kredytów, wynika z raportu AMRON-SARFiN Q3/2017

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 19 stycznia --11:00: Eurostat opublikuje dane o bilansie płatniczym strefy euro w listopadzie --13:00: Spotkanie T-Mobile i GTS  --14:00: GUS opublikuje dane o budownictwie mieszkaniowym w grudniu   WTOREK, 20 stycznia --14:00: GUS opublikuje dane o

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 16 października  --10:00: XIII Targi Franczyza 2015 w PKiN  --11:00 Eurostat poda dane o wskaźniku HICP za wrzesień  --14:00: GUS poda II notyfikację nt. deficytu i długu "general government" za 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o

Kalendarium ISBnews

--09:30: Pierwszy dzień posiedzenia Sejmu - m.in. na temat budżetu 2017, projektu ustawy o zwrocie spreadów --10:00: GUS opublikuje dane dot. długu i deficytu general government w 2015 r. oraz weryfikację szacunku PKB za okres 2010-2015 --10:00: Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i

Kalendarium ISBnews

;   PIĄTEK, 16 października  --10:00: XIII Targi Franczyza 2015 w PKiN  --11:00 Eurostat poda dane o wskaźniku HICP za wrzesień  --14:00: GUS poda II notyfikację nt. deficytu i długu "general government" za 2014 r.  --14:00: GUS poda dane o

Kalendarium ISBnews

  -- 10:00: XIII Targi Franczyza 2015 w PKiN  -- 11:00 Eurostat poda dane o wskaźniku HICP za wrzesień  -- 14:00: GUS poda II notyfikację nt. deficytu i długu "general government" za 2014 r.  -- 14:00: GUS poda dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze

Bez mieszkań nie będzie dzieci. Mieszkanie+ to listek figowy

przełamania podstawowych problemów deficytów ilościowych i jakościowych, podstawowym wyzwaniem polskiej polityki mieszkaniowej powinna być dostępność mieszkań". Czyli: pomocy wymagają tylko najsłabsi, bo średnio jest już dobrze. Zweryfikujmy tę diagnozę na liczbach. Średnia liczba nowych mieszkań w

Kalendarium ISBnews

- dzień II  --14:00: GUS poda dane o CPI za wrzesień    PIĄTEK, 16 października  --11:00 Eurostat poda dane o wskaźniku HICP za wrzesień  --14:00: GUS poda II notyfikację nt. deficytu i długu "general government" za 2014 r.  --14:00: GUS poda dane

Przegląd prasy

perspektywę ratingu CCC do stabilnej --PIE: Automatyzacja transportu dałaby logistyce 2,4 mld zł oszczędności rocznie --Amazon otworzy nowe centrum logistyki w Łodzi, stworzy 100 miejsc pracy --CPPC: Blisko 150 tys. gospodarstw domowych zostanie podłączonych do internetu --Sage: 22% firm MŚP wie, że

Kalendarium ISBnews

Agencji Rozwoju Przemysłu ws. powołania akceleratora branży gier wideo   --14:00: GUS poda dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w marcu --14:00: GUS poda dane o budownictwie mieszkaniowym w marcu   WTOREK, 19 kwietnia --10:00: GUS poda danedeficycie i

Kalendarium ISBnews

- FinReg 2015 - dzień II --14:00: GUS poda dane o CPI za wrzesień    PIĄTEK, 16 października  --11:00 Eurostat poda dane o wskaźniku HICP za wrzesień  --14:00: GUS poda II notyfikację nt. deficytu i długu "general government" za 2014 r.  --14:00: GUS

Kalendrarium ISBnews

inwestycyjnych w I półroczu 2017 r.   PONIEDZIAŁEK, 23 października --10:00: GUS opublikuje komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r. (2-ga notyfikacja fiskalna) --14:00: NBP poda dane o podaży pieniądza M3 za wrzesień (ISBnews)

Kalendarium ISBnews

--14:00: GUS opublikuje dane o budownictwie mieszkaniowym w grudniu   WTOREK, 20 stycznia --14:00: GUS opublikuje dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w grudniu --MF opublikuje dane o zadłużeniu Skarbu Państwa na koniec listopada   ŚRODA, 21 stycznia --14:00

Przegląd prasy

Top Secret spadły o 31% r/r do ok. 16 mln zł w czerwcu --Energa uruchomiła farmę wiatrową w Przykonie o mocy 31 MW --MF: Deficyt w budżecie wyniósł ok. 17 mld zł na koniec czerwca --Akcjonariusze GPM Vindexus zdecydowali o 0,1 zł dywidendy na akcję --Medapp ma umowę na pilotaż CarnaLife System

Kalendarium ISBnews

: GUS opublikuje dane o budownictwie mieszkaniowym w grudniu   WTOREK, 20 stycznia --14:00: GUS opublikuje dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w grudniu --MF opublikuje dane o zadłużeniu Skarbu Państwa na koniec listopada   ŚRODA, 21 stycznia --14:00

Przegląd prasy

na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 630,4 mln zł --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 234 tys. w USA --Unibep ma umowę na inwestycję mieszkaniową w Warszawie za ok. 62 mln zł netto --KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł o 17,34% r/r do 5,71 mld zł w I-III kw

Przegląd prasy

dostarczyli 2,2 mln smartfonów  do punktów sprzedaży w Polsce w II kwartale br. - wynika z najnowszych danych firmy analitycznej IDC --Małgorzata Rusewicz, obecnie prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, skupiającej otwarte fundusze emerytalne, może dołączyć do zarządu Izby Zarządzających

Kalendarium ISBnews

budownictwie mieszkaniowym w grudniu   WTOREK, 20 stycznia --14:00: GUS opublikuje dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w grudniu --MF opublikuje dane o zadłużeniu Skarbu Państwa na koniec listopada   ŚRODA, 21 stycznia --14:00: GUS opublikuje dane o

Przegląd prasy

--Deficyt w handlu zagranicznym USA spadł do 74,2 mld USD w czerwcu --Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 2% m/m w VI - fin. dane --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 206 tys. w USA --Oferta Budimeksu wybrana w przetargu na prace w terminalu promowym Świnoujście

Przegląd prasy

spodziewa się znaczącego wpływu koronawirusa na wyniki finansowe --Toyota Bank Polska udostępnił płatności Google Pay --Morawiecki: Przeznaczymy 30 mld zł na infrastrukturę i cyfryzację --Morawiecki: Tarcza antykryzysowa obejmuje m.in. 7,5 mld zł na szpitale --Duda: Nie unikniemy w tym roku deficytu

Kalendarium ISBnews

; PONIEDZIAŁEK, 19 stycznia --11:00: Eurostat opublikuje dane o bilansie płatniczym strefy euro w listopadzie --14:00: GUS opublikuje dane o budownictwie mieszkaniowym w grudniu   WTOREK, 20 stycznia --14:00: GUS opublikuje dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w grudniu

Kalendarium ISBnews

?onference --10:00: IV Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych - FinReg 2015 - dzień II --14:00: GUS poda dane o CPI za wrzesień    PIĄTEK, 16 października  --11:00 Eurostat poda dane o wskaźniku HICP za wrzesień  --14:00: GUS poda II notyfikację nt. deficytu i długu

Drożyzna nie zniechęca. Rekordowe ceny mieszkań nie odstraszają Polaków. Ale rozsierdza ich coraz słabszy wybór

– Mamy obecnie w Warszawie najdroższe mieszkania w historii – ogłosiła Katarzyna Kuniewicz, analityk rynku mieszkaniowego z firmy JLL, prezentując raport za ostatni kwartał z sześciu największych miast. Średnia cena metra kwadratowego mieszkania dostępnego w ofercie na rynku pierwotnym

Kalendarium ISBnews

: GUS: Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. --14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (dane za marzec 2015 r.)   ŚRODA, 22 kwietnia --12:00: Konferencja Grupy Kęty nt. wyników za I kwartał 2015 r. --14:00: GUS: Koniunktura w przemyśle

Przegląd prasy

rynek główny GPW --MF: Deficyt budżetu wyniósł 0,8 mld zł po lutym wg wstępnych danych --BIG InfoMonitor: 64% firm budowlanych ma problem z zatorami płatniczymi --BIEC: Wskaźnik Dobrobytu nie zmienił się m/m w marcu --GUS: Bieżący i wyprzedzający wskaźniki ufności konsumenckiej wzrosły w marcu

FPP/ CALPE: Z 216 ustaw opublikowanych w ub.r. ok. 120 dotyczy przedsiębiorców

wartościowymi zmianami prawa wprowadzonymi rok wcześniej na mocy ustawy z 7 kwietnia 2017 r. w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. •             Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) – wykonaniu rozporządzenia

Polnord miał 3,32 mln zł zysku netto, 1,74 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

strategii, w oparciu o które od ponad dwóch lat restrukturyzujemy spółkę, przynoszą rzeczywiste efekty. Sukcesywnie poprawiamy dane sprzedażowe, które zaczęły być widoczne w prezentowanych obecnie wynikach finansowych. Realizując w latach 2015-2017 proces urealnienia naszego banku ziemi uwolniliśmy grunty

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 19 kwietnia --10:00: GUS poda danedeficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 r.  --10:00: GUS poda zaktualizowany szacunek PKB według kwartałów za lata 2014-2015 --10:00: GUS poda dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za marzec

Przegląd prasy

Generalnej --Czerwińska: Deficyt budżetu za 2018 to 10,3 mld zł wg wstępnych szacunków --Grupa Lotos przedłużyła współpracę z PZN do 2022 roku --MF przekaże z budżetu na rynek 64,7 mld zł do końca 2019 r. --Global Petrol Prices: Ceny paliw na świecie były raczej stabilne w IV kw. 2018 --Wskaźnik

Kalendarium ISBnews

za grudzień --14:00: NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za grudzień   PONIEDZIAŁEK, 19 stycznia --11:00: Eurostat opublikuje dane o bilansie płatniczym strefy euro w listopadzie --14:00: GUS opublikuje dane o budownictwie mieszkaniowym w grudniu   WTOREK, 20

Wprowadźmy limit ceny wynajmu

ostatniego raportu Głównego Urzędu Statystycznego o wynagrodzeniach (dane na koniec 2014 r. przeliczone z brutto na netto). Osoby do 24. roku życia - 1914 zł netto, osoby w wieku 25-34 lata - 2704 zł. Pierwsza grupa wyda zatem połowę swych zarobków na wynajem pokoju, druga - ponad połowę na wynajem kawalerki

Mieszkanie plus już jest. Ceny? 2,5-3,5 tys. zł za m kw., czynsz 10-20 zł

. Będą to mogły robić także samorządy, spółdzielnie, Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), a nawet prywatne firmy, w tym deweloperskie i budowlane. Ci, którzy przekazaliby Funduszowi grunty, dostaliby w zamian certyfikaty inwestycyjne, które zapewniałyby kilkuprocentowy zysk. - Deficyt mieszkaniowy

BGKN podpisał z PKP umowę ws. realizacji programu Mieszkanie+ na gruntach kolei

wdrożyć w życie przy okazji realizowanych przez nas inwestycji" - powiedział członek zarządu BGKN Grzegorz Muszyński. Program Mieszkanie+ w części komercyjnej zakłada budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Celem jest zniwelowanie obecnego deficytu mieszkaniowego

Przegląd prasy

Kopernik, który zakładał międzynarodową ekspansję w oparciu o mBank --Czeskie spółki e-commerce wchodzą do Polski już od co najmniej kilku lat ISBnews --Projekt budżetu 2019: Wpłata z zysku NBP do budżetu nie jest planowana --Projekt budżetu 2019: Deficyt 'general government' wyniesie 42,3 mld zł

Kalendarium ISBnews

kwietnia --14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r. --14:00: GUS: Budownictwo mieszkaniowe w marcu 2015 r.   PONIEDZIAŁEK, 20 kwietnia --14:00: GUS: Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w

Kalendarium ISBnews

2015 r.   WTOREK, 21 kwietnia --14:00: GUS: Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. --14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (dane za marzec 2015 r.)

Przegląd prasy

: Liczba bezrobotnych spadła m/m do 986 tys. w marcu --Wynagrodzenie za zarządzanie Skarbiec TFI wzrosło do 20,92 mln zł w I kw. 2019 --Kondycja PLN nadal niepewna, zwyżki GBP efektem nadziei na miękki Brexit --MF: Deficyt budżetu to 0,79 mld zł po lutym, tj. 2,8% planu wg finalnych danych --Lidl

Przegląd prasy

rolnicze planują wybudować w sąsiedztwie hut KGHM 200 instalacji biogazowych o łącznej mocy 400 MW --MF spodziewa się po lipcu niewielkiego deficytu w budżecie lub minimalnej nadwyżki wg gazety --Korki przyspieszyły rozwój szynowych połączeń aglomeracyjnych, powstają dziesiątki nowych stacji, a

REAS: Sprzedaż mieszkań na 6 największych rynkach może przebić 70 tys. w 2017 r.

Łodzi, trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z boomem mieszkaniowym. 17,5 tys. mieszkań sprzedanych kolejny kwartał z rzędu i najlepszy wynik w historii branży liczony dla kolejnych 12 miesięcy (blisko 72 tys.) pozwala sądzić, że 2017 rok nie będzie gorszy od poprzedniego, a bariera 70 tys

Przegląd prasy

czerwca --Deficyt w handlu zagranicznym USA spadł do 46,2 mld USD w kwietniu --Jednostkowe koszty pracy w USA wzrosły o 2,9% kw/kw w I kw. - dane fin. --Wydajność pracy w USA wzrosła o 0,4% kw/kw w I kw. - dane fin. --Spółka Synektika ma umowę dot. produkcji i dystrybucji radioznacznika Axumin

Estonia wiosną spełni kryteria przyjęcia euro

Ilves. W ubiegłym miesiącu komisarz ds. monetarnych Joaquin Almunia powiedział, że w 2010 r. nie jest planowane rozszerzanie strefy euro, a Estonia jest "jedynym możliwym kandydatem" na 2011 r. Dodał też, że strona unijna może jej dać zielone światło w czerwcu 2010 r. Zbijanie deficytu nie

Przegląd prasy

dywidendy za 2017 r. --Volvo Polska dostarczy 30 elektrycznych autobusów miejskich do Göteborga --Zarząd Master Pharm z prezesem J. Franasikiem powołany na kolejną kadencję --Stopa bezrobocia w USA wzrosła do 4% w czerwcu --Deficyt w handlu zagranicznym USA spadł do 43,1 mld USD w maju

Kalendarium ISBnews

opublikuje dane o inflacji bazowej za grudzień   PONIEDZIAŁEK, 19 stycznia --11:00: Eurostat opublikuje dane o bilansie płatniczym strefy euro w listopadzie --14:00: GUS opublikuje dane o budownictwie mieszkaniowym w grudniu   WTOREK, 20 stycznia --14:00: GUS opublikuje dane o

Przegląd prasy

o 2,5% r/r do 70,4 mln ton w 2016 r., sprzedaż była o 2,8% wyższa od wydobycia Dziennik Gazeta Prawna --Deficyt w FUS może wzrosnąć o 25 mld zł w ciągu najbliższych 3 lat przez obniżenie wieku emerytalnego Puls Biznesu --UOKiK chce powołać regulatora, który będzie zatwierdzał trzyletnie

Kalendarium ISBnews

: Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2015 r.   WTOREK, 21 kwietnia --14:00: GUS: Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych. --14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (dane za marzec 2015 r.) (ISBnews)

Przegląd prasy

sprzedaż udziałów w Aquis --BOŚ Bank: Najważniejsze dla rynków w tym tygodniu będą dane z USA --PGNiG oczekuje jutro zakończenia postępowania arbitrażowego z Gazpromem --Sescom liczy na zdecydowane przekroczenie 100 mln zł przychodów w 2017/2018 --MIR: Tunel w Świnoujściu z pozytywną opinią

Przegląd prasy

ok. 57,3 mln zł w strategii na 2017-2020 --Krajowe dane wspierają złotego, ale rynek jest podatny na korektę --ACEA: Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 13,7% r/r we wrześniu --GLG Pharma przygotowuje się do rozpoczęcia badania klinicznego w projekcie TNBC --Morawiecki: Deficyt

Przegląd prasy

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Open Finance: Dane NBP sugerują, że w ostatnim czasie zakupy gotówkowe stanowiły dwie trzecie zawartych transakcji na rynku mieszkaniowym --Market Side: W 2017 r. statystyczny

Użytkowanie wieczyste 2017. Jak obniżyć opłatę? Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność?

zasobem mieszkaniowym, deficytu lokali oraz ograniczonych możliwości adekwatnego do potrzeb zaadresowania takiego wsparcia - wyjaśnia Elżbieta Kisil, rzeczniczka ministerstwa. Jego urzędnicy przekonują, że nowe przepisy ułatwią przyznawanie mieszkań komunalnych tym osobom, które najbardziej tego

Chłoń-Domińczak: Program 500+ ograniczy kobietom wybór. A do rodzenia nie zachęci

zrozumienie potrzeb ich funkcjonowania. Jednak z danych GUS wynika, że połowy polskich rodzin nie stać na nieoczekiwany wydatek 1050 zł. Czy nie jest przywracaniem godności, jeżeli teraz rodzina będzie mogła kupić szkolną wyprawkę albo przestać kupować na zeszyt? - Dobrze, ale gdyby mama w tej rodzinie poszła

Przegląd prasy

uratować KHW od bankructwa, potrzeba ponad 1 mld zł wg gazety Puls Biznesu --Alior Bank nie chce żadnych kredytów mieszkaniowych z Raiffeisena: ani walutowych, ani złotowych wg gazety Gazeta Wyborcza --Podkomisja sejmowa zakończyła w środę pracę nad obniżeniem wieku emerytalnego; krócej będziemy

Przegląd prasy

średnie spółki od początku roku zarobiły średnio 7,7% Dziennik Gazeta Prawna  -- Przedstawiona przez premiera mapa realizacji obietnic z tzw. piątki Kaczyńskiego kieruje nas w stronę trwale wyższego deficytu  -- Prawie 40 samorządów sięgnęło po pożyczki udzielane przez resort finansów

Przegląd prasy

podatkowe wzrosły o 7,4% r/r w I-VI, wykonano 47,9% rocznego planu --MF: Deficyt budżetu to 18,68 mld zł po VI, tj. 34,1% planu wg wstępnych danych --Konsorcjum P.A. Nova wybrane do rewitalizacji dworca w Maczkach za 38,9 mln zł --DM BOŚ obniżył rekomendację dla Kopeksu do 'trzymaj', wycenę do 3,5 zł

Przegląd prasy

do mieszkań kupowanych na rynku wtórnym nie zmniejszy deficytu mieszkaniowego, a może wpłynąć na wzrost cen Parkiet --Będący na etapie konsultacji i uzgodnień projekt zmian dot. BFG zwiększy koszty działalności kredytodawców - według ZBP, nawet o 6 mld zł rocznie Dziennik Gazeta Prawna

Przegląd prasy

PMI dla sektora usług USA wzrósł do 56,1 pkt w VIII wg finalnych danych --Akcje DSS zostaną wycofane z GPW 11 września --Prairie Mining zadebiutuje jutro na GPW --Milestone Medical pracuje nad rozbudową sieci dystrybucji w Europie i USA --Milestone Medical nadal celuje w przejście na GPW z NC z

Przegląd prasy

r., --Adamczyk: Celem likwidacja deficytu mieszkaniowego do 2030 r. (ISBnews)  

Przegląd prasy

Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Emmerson: Hossa na rynku mieszkaniowym trwa w najlepsze, ale 2018 r. przyniesie zmianę trendu Parkiet --Acron zmniejszył udziały w Grupie Azoty do 19,8% z 20% i sklasyfikował

Ekspert: Polski władze powinny więcej reformować

60-70 proc. Ale tym razem Polska wchodzi w niepewną sytuację z podwójną nierównowagą - deficytem sektora finansów publicznych oraz deficytem na rachunku obrotów bieżących, świadczącym o nierównowadze finansowej. Niedawno HSBC obniżył prognozę wzrostu PKB dla Polski do 3 proc. w 2012 roku... - Tak

Przegląd prasy

danych --UOKiK: Część umów kredytów w CHF klientów mBanku może być uznana za nieważne --Erbud ma umowę z Echo na kompleks mieszkaniowy w Krakowie za 29,15 mln zł netto --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 261 tys. w USA --Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA wzrosły o 4,4% m

Przegląd prasy

rynku mieszkaniowego i spadku cen lokali w większości miast --KPRM: Michał Krzysztof Jaworski, Jarosław Król i Marek Niechciał to kandydaci na prezesa UOKiK --W wieku 66 lat zmarła prof. Zyta Gilowska - wicepremier i minister finansów w rządzie PiS w latach 2006-2007 i członek RPP w latach 2010-2013

Przegląd prasy

Nieruchomości wkrótce wprowadzi do oferty pierwsze inwestycje mieszkaniowe, chce też budować lokale z innymi spółkami Skarbu Państwa Parkiet --PGZ nie martwi się o finansowanie przejęcia Exatelu i ma też na oku inną firmę z tego samego sektora wg gazety Dziennik Gazeta Prawna --Jasiński z MF: Rozważamy

Przegląd prasy

1,5% na zamknięciu w piątek --Orbis uplasował obligacje o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł --PKP Cargo zwiększyło rezerwę na program dobrowolnych odejść do 96,5 mln zł --ARP Venture będzie obserwatorem w ABM Space Education --Rada Ecofin zakończyła procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski

Przegląd prasy

przeznaczającej dodatkowe 281 mln zł na opiekę zdrowotną - głównie na wyposażenie szkolnych gabinetów lekarskich i dentobusy --Sieć sklepów Lidl wchodzi w Polsce na rynek turystyczny - oferty krajowe i zagraniczne udostępni jednak tylko online  --Deficyt w kasie państwa w końcu się pojawi, ale jeszcze

Przegląd prasy

utrzymana --P.o. prezesa Grupy Lotos M. Bonca wystartuje w konkursie na prezesa --Wzrost PKB w USA wyniósł 2,3% kw/kw w I kw. 2018 r. wg wstępnych danych --'Minutes' RPP: Część RPP uważa, że dynamika płac może ponownie wzrosnąć --Energa ogłosi 10-letnią Strategiczną Agendę Badawczą w III kw. 2018 r

Przegląd prasy

. 60 mln zł --PGS Software złożyło prospekt do KNF, chce przejść na GPW z NC w III kw. --MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 32,7% do końca kwietnia --MF: Deficyt budżetu to 11,13 mld zł po IV tj. 20,3% planu wg wstępnych danych --SAPpeers.com celuje w skokowy wzrost działalności w skali

Przegląd prasy

--Medort kupił Richter Reha Technik w Niemczech, pracuje nad kolejnym przejęciem --Warbud rozpoczął budowę sądu w N. Sączu - pierwszego projektu PPP z udziałem SP --MF: Dochody podatkowe zrealizowano w 100,8% w 2015 r. --MF: Deficyt budżetu wyniósł 42,61 mld zł w całym 2015 r. wg wstępnych danych

Cséfalvay: Węgrzy chcą wymknąć się recesji

Czy Węgry znajdą się w recesji? Wtorkowe dane o PKB za I kwartał, który skurczył się o 1,3 proc. w skali roku były zaskoczeniem dla ekspertów i samych Węgrów. Oficjalnie w gabinecie Viktora Orbana przyznają, że w tej chwili najważniejsza jest dla nich konsolidacja fiskalna i zmniejszenie deficytu

Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy. Co zdrożeje?

Waldemar Pawlak powiedział, że podatek na nieprzetworzoną żywność wzrośnie z 3 proc. do 5 proc., a na nisko przetworzoną zostanie obniżony z 7 do 5 proc. Rządowe zmiany sprawią też, że z 7 proc. do 8 proc. wzrośnie stawka na leki i budownictwo mieszkaniowe. Wicepremier powiedział, że w przypadku

Przegląd prasy

Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Z danych 40 polskich uzdrowisk wynika, że w l. 2011-2014 z tytułu opłat eksploatacyjnych (wody i wszelkie kopaliny, jak borowina, solanki, kamień) otrzymały w sumie 3,1 mln zł

Wybraliśmy polskie firmy przyszłości

regionach, a następnie w całym kraju - mówi Aleksandra Sobczak, kierownik działu gospodarczego "Gazety Wyborczej". Dlaczego analizowaliśmy te mniejsze firmy, a nie duże przedsiębiorstwa? Bo mikro, małe i średnie firmy stanowią w dużej mierze o sile polskiej gospodarki. Według danych Głównego

 Przegląd prasy

Polska od kilku miesięcy ma deficyt w wymianie towarowej i to się w najbliższym czasie nie zmien --Komisja Europejska proponuje nowe zasady rozliczania VAT w handlu wewnątrz Wspólnoty Dziennik Gazeta Prawna  --Posterunki policji, starostwa, urzędy stanu cywilnego - MSWiA zleciło podłączenie tych

Marek Belka o polityce podatkowej: Nadepniemy na odcisk prawie wszystkim

przez rząd tegorocznego deficytu budżetowego? - Przesunięcie części dochodów z tego roku na następny jest normalnym ruchem. Co roku tak się dzieje. Jeśli wykonanie budżetu nie było zagrożone, to przesuwało się część dochodu na styczeń przyszłego roku, a część wydatków z przyszłego roku na ten rok. Dla

Przegląd prasy

zrealizuje sieć transmisji danych dla Poczty Polskiej --11 bit studios: Większa część przychodów z 'This War of Mine' wciąż przed nami --11 bit studios chce przejść na rynek główny GPW z NC jeszcze w tym roku --Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori z najtańszą ofertą na odcinek S5 --InfoSCAN złożył