dane długu publicznego w pkb

Witold Gadomski

A dług publiczny wciąż rośnie

A dług publiczny wciąż rośnie

Według Forum Obywatelskiego Rozwoju dług publiczny osiągnął poziom 1 bln zł. Ministerstwo Finansów swoje wyliczenia przedstawi dopiero w marcu lub kwietniu i wówczas poznamy też oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego. 1 bln zł to 53,9 proc. PKB z 2016 roku. Wyliczenia FOR zapewne rozminą się z danymi Ministerstwa Finansów i GUS.

Kościński: Tarcza finansowa nie będzie groźna dla deficytu finansów publicznych

marca prezes PFR Paweł Borys mówił, że obecnie powinniśmy brać pod uwagę nie zadłużenie general government, ale państwowy dług publiczny. Według niego, dług publiczny obliczany zgodnie z polską metodologią nie powinien przekroczyć 50% w relacji do PKB w 2020 roku. Później Ministerstwo Finansów podało

Sejm: Projekt czasowo uchylający SRW ponownie trafił do sejmowej komisji

Publicznych Henryk Kowalczyk (PiS) stabilizacyjna reguła wydatkowa "przynosi też znakomite efekty […] czyli malejący z roku na rok przez ostatnich pięć lat deficyt sektora finansów publicznych, malejący dług publiczny od ponad 55% w stosunku PKB do obecnie 43,6% w stosunku do PKB za rok 2019"

Rząd chce przyjął w III kw. nowelę odraczającą powrót do 7% i 22% stawki VAT

podatkowych doprowadzi do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego. MF przypomina, że zgodnie z szacunkami w aktualizacji programu konwergencji działania rządu związane z epidemią a także niższe dochody podatkowe doprowadzą do wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych z 0,7% PKB w

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2020 r., zakładającą m.in. brak deficytu budżetowego i wzrost PKB w wysokości 3,7% a także strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023, która

Eurostat: Ochrona socjalna ze środków publ. to 15,9% PKB w Polsce, 19,2% w UE

Warszawa, 06.03.2017 (ISBnews) - Wydatki publiczne na ochronę socjalną w Unii Europejskiej odpowiadały 19,2% PKB w 2015 r. ,wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. W Polsce było to 15,9% PKB.  "Kolejnymi najważniejszymi obszarami było 

RPP: Deficyt 'general government' wzrośnie, ale wyniesie poniżej 1,7% PKB w 2019

instytucji rządowych i samorządowych będzie zbliżony do zera, wobec limitu deficytu wynoszącego 3% PKB, zaś dług publiczny w ujęciu metodologii ESA2010 ma się obniżyć do 46,3% PKB i pozostawać w tendencji spadkowej. Spadek relacji długu do PKB oddala również ryzyko przekroczenia przez tę relację limitów

MF: Dług sektora general government spadł do 1 003,4 mld zł na koniec 2017 r.

komentarzu do danych o zadłużeniu sektora finansów publicznych. "Zgodnie ze wstępnym szacunkiem PKB ogłoszonym w lutym przez GUS, relacja państwowego długu publicznego wyniosła 48,5% PKB i była niższa o 3,4 pkt proc. od poziomu z 2016 r., a relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych wg

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

wzrostu w 3q19 (rozczarowujący wzrost konsumpcji, szybszy i głębszy niż zakładaliśmy spadek inwestycji publicznych) oraz napływające dane miesięczne za 4q19 obniżamy naszą prognozę wzrostu w 4q19 do 3,8% r/r (z 4,0% poprzednio) jednocześnie rewidujemy prognozę wzrostu PKB w 2019 do 4,2% (z 4,3% poprzednio

Ebury: Złoty będzie się umacniać pod koniec 2019 oraz w 2020 r.

. "Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 wyniósł około 0,4% PKB. W połączeniu z przyspieszającym wzrostem gospodarczym wskaźnik długu publicznego do PKB w kraju spadł do poziomu 48,9% PKB. Rząd planuje w najbliższym czasie zwiększyć transfery fiskalne, niemniej negatywny efekt

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

. Reakcja polskiego rządu na kryzys zdrowotny była szybka. 13 marca ogłoszono, że następnego dnia na terenie kraju wprowadzony zostanie "stan zagrożenia epidemicznego", który 20 marca przeobraził się w "stan epidemii". W związku z zagrożeniem zdrowia publicznego władze zaleciły

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

jeszcze powyżej 4,0% r/r, na co wpływać będzie kumulacja wydatków publicznych przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi, po czym w II poł. 2019 r. dynamika PKB spowolni w kierunku 3,5% r/r. Biorąc pod uwagę notowane pogorszenie danych ze strefy euro na przełomie roku oraz dużo słabsze wskaźniki

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

we wzrost PKB. Nie znamy jeszcze pełnych danych dot. dynamiki nakładów brutto na środki trwałe, zakładamy że spowolnienie tej dynamiki (do 6,7% r/r) wobec III kw. (9,9% r/r) jest w decydującym stopniu efektem ograniczenia inwestycji sektora finansów publicznych po ich kumulacji w III kw. (efekt

Tempo wzrostu PKB może spowolnić do 3,6-4% r/r w 2019 r. wg analityków

(ostatnio prezes mówił o 4% wzroście w 2019 roku)" - główny ekonomista ING Bank Śląski Rafał Benecki. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Zgodnie z oczekiwaniami i wyliczeniami bazującymi na opublikowanych wcześniej przez GUS danymi rocznymi, dynamika PKB w

Morawiecki: Decyzja Moody's o podniesienie perspektywy ratingu Polski racjonalna

poziomie ok. 2,8% PKB w latach 2017-2021 oraz dług publiczny - w wysokości ok. 55% PKB. Oczekiwany w tym okresie wzrost PKB Polski ma wynieść średnio 3,2%. Prognoza na 2017 r. to 3,2% wzrostu, a na 2018 r. - 3,1%. Według Moody's, Plan Morawieckiego, który przedstawia gospodarczą mapę drogową do 2020 r

Grecja wraca na rynki

rynkach walutowych. Gdyby Grecy zgłosili problemy powinno się to odbić negatywnie na notowaniach złotego. Jak wygląda sytuacja Grecji po tych wszystkich pakietach oszczędności? Dług publiczny stanowi 177% PKB. Za wzrost zadłużenia odpowiadają zarówno zwiększone koszty obsługi długu, jak i spadek PKB

Przegląd prasy

obligacji skarbowych latem tego roku były historycznie wysokie biły wszelkie rekordy i wciąż są wysokie, co pozwala znacznie taniej niż w przeszłości obsługiwać dług publiczny --Glapiński: Kurs złotego jest stabilny i nie generuje problemów ani dla polskich eksporterów, ani dla polskich importerów

Polska nadal na 46. miejscu w tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej

spowodowane latami ekspansji sektora publicznego oraz wysoki dług publiczny w wielu krajach europejskich" - czytamy dalej. W czołówce światowej rankingu jako kraje w pełni wolne gospodarczo, znajdują się niezmiennie: Singapur, Hong Kong, Nowa Zelandia, Szwajcaria oraz Australia, co jednocześnie plasuje

PKO BP: Tempo wzrostu PKB osłabi się w kolejnych kwartałach

Petka-Zagajewska. Ekonomiści banku szacują, że tegoroczny deficyt fiskalny (wg ESA2010) wyniesie 1,9% PKB w 2018 roku wobec 1,7% PKB deficytu w 2017 roku. Relacja długu publicznego do PKB powinna zdaniem ekonomistów banku obniżyć się do 49,6%, również dzięki wysokiemu nominalnemu wzrostowi PKB

FPP i Lewiatan: Gospodarka straciła 79,3 mld zł przez restrykcje zw. z epidemią

każdego z sektorów w tworzeniu PKB został określony w oparciu o dane GUS pochodzące z bazy Eurostatu dotyczące wartości dodanej brutto w tych sekcjach w ostatnim okresie, za który dostępne są pełne dane, tj. 2018 r." - wskazano w komunikacie. Z uwagi na niedostępność danych pozwalających na

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Pełniejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wykazały wzrost PKB w II kw. br. (niewyrównany sezonowo) na poziomie 5,1% r/r, zgodny z pierwszym szacunkiem opublikowanym 14 sierpnia br. Analitycy wskazują, że głównym motorem polskiej gospodarki pozostaje

Wzrost PKB słabnie, w 2016 r. może ukształtować się poniżej 3% wg analityków

wzrost konsumpcji prywatnej. Jednakże oczekiwania analityków co do prognozy średniorocznej dynamiki wzrostu PKB 2016 r. nie przekraczają 3% lub kształtują się nawet wyraźnie poniżej 3%. Według wstępnych danych (szybkiego szacunku) Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB wzrósł o 2,5% r/r w III

Przegląd prasy

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Borowski z Credit Agricole: Musimy zacząć oszczędzać; dług publiczny urósł nam w krótkim czasie z 46% do 60% PKB --Wstępne wyniki niedzielnych wyborów nie miały wyraźnego

Francja ma kłopot: PKB w stagnacji, dług ciągle rośnie

o 0,4 proc. To mniej niż równie kiepska oficjalna prognoza rządu, który zakłada wzrost na poziomie 0,5 proc. Równie kiepskie są dane na temat francuskiego długu publicznego, który po I kwartale wzrósł do 89,6 proc. francuskiego PKB. To aż 3 punkty procentowe więcej niż na koniec 2011 roku, gdy

Zatryb ze Skarbiec TFI: Dobre dane makro mogą przyciągnąć zagranicę do obligacji

przemysłowej. "Co z tego wynika dla rynku polskich obligacji? Z punktu widzenia papierów skarbowych tak mocna gospodarka to dalsza redukcja relacji długu publicznego do PKB, mniejsza emisja obligacji skarbowych (MF sfinansowało już 52% potrzeb na ten rok) i szansa na podniesienie oceny wiarygodności

PKO BP: Tempo wzrostu PKB przyspieszy do 5% w 2018 roku

kapitałowych). Uważamy, że w przypadku konieczności luzowania polityki pieniężnej, RPP w pierwszej kolejności wykorzysta instrumenty niestandardowe" - czytamy w materiale. Relacja długu publicznego do PKB (wg ESA2010) powinna zdaniem ekonomistów banku wynieść 50,7% w 2018 roku i 49,8% w 2019 roku. 

OECD tnie nam prognozę wzrostu PKB. Za wcześnie?

publicznych poniżej 3 proc. PKB. Przy takiej polityce spadałby też dług publiczny. W swoim podstawowym scenariuszu OECD zakłada, że wskaźnik długu do PKB obniżałby się przez kolejne 45 lat, by w 2060 roku osiągnąć 30 proc. PKB. To niespotykanie mało. Dziś nasz dług wynosi nieco ponad 50 proc. PKB. Aby jednak

Projekt budżetu 2017: rekordowy deficyt

. Tymczasem rząd przyjął w środę także strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2017-20. Przewiduje w niej, że w latach 2016-17 relacja państwowego długu publicznego do PKB wzrośnie do 52,3 proc., a następnie będzie się stopniowo obniżać do 49,5 proc. w 2020 r. 

Problemy Włoch. dobrze dane z USA

, gdyż już teraz dług publiczny do PKB wynosi 132,6% co stawia Rzym w ścisłej światowej czołówce. Obecna akcja ratowania banków ma kosztować około 5 miliardów euro na samo ratowanie oraz 12 miliardów euro gwarancji kredytowych. Jeżeli gwarancje te zostaną wykorzystane, na co niestety się zanosi włoski

Fitch Ratings: Nadwyżka operacyjna JST spadnie do 26 mld zł w 2018 (aktual.)

zaktualizowana wersja depeszy  Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Zagregowana nadwyżka operacyjna wypracowana przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) może wynieść w tym roku 26 mld zł wobec 28 mld zł zanotowane w 2017 r., wynika z najnowszych danych Fitch Ratings. "Wydatki operacyjne w

Fitch Ratings: Nadwyżka operacyjna JST spadnie do 26 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) -  Zagregowana nadwyżka operacyjna wypracowana przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) może wynieść w tym roku 26 mld zł wobec 28 mld zł zanotowane w 2017 r., wynika z najnowszych danych Fitch Ratings. "Wydatki operacyjne w 2018r. mogą wzrastać w

KE: Wzrost PKB w strefie euro wyniesie 2,1% w 2018, 1,9% w 2019 r.

w ciągu najbliższych dwóch lat, równolegle z dalszym spadkiem bezrobocia – do poziomów, które po raz ostatni odnotowano jeszcze przed kryzysem. Dług publiczny w strefie euro będzie się nadal zmniejszać, a deficyt utrzyma się na poziomie znacznie poniżej 1% PKB. W coraz bardziej niepewnym

Rząd przyjął uchwałę ws. planu finansowego państwa na lata 2017-2020

. (wobec 3,3% w 2016 r.). W kolejnych latach, wraz z oczekiwanym przyspieszeniem inwestycji sektora prywatnego, udział inwestycji publicznych powinien ustabilizować się na poziomie średnio 4,6% PKB, - Prognozuje się, że po okresie deflacji w latach 2015-2016, od 2017 r. średnioroczne zmiany inflacji będą

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2017 r. (3,0%). Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie. Publikacja dzisiejszych, lepszych od oczekiwań danych o PKB w 2016 r. jest w naszej ocenie pozytywna dla złotego i negatywna dla cen polskiego długu"

Polityka Insight, N-N: PKB bez PPK byłby o 2 pkt proc. niższy za 10 lat

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Jeżeli aż 3/4 zatrudnionych zdecyduje się na udział w programie pracowniczych planów kapitałowych (PPK), a część z nich będzie wpłacać więcej niż ustawowe minimum, PKB powinien być za 10 lat wyższy o 2 pkt proc. niż w scenariuszu bez PPK, wynika z wynika z raportu

PKO BP podniósł prognozę wzrostu PKB na ten rok do 4,6%

roku wobec szacowanego przez bank -1,7% PKB w 2017 roku). Relacja długu publicznego do PKB powinna zdaniem ekonomistów banku obniżyć się do 49,6%, również dzięki wysokiemu nominalnemu wzrostowi PKB.  (ISBnews)  

Rada Ecofin zakończyła procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski

, ile sektor finansów publicznych może wydać w danym roku. Jednak w sytuacji, kiedy deficyt spada poniżej 3% PKB skala ograniczania wydatków zmniejsza się, co daje pewną swobodę, ale jednocześnie nie jest to zmiana, która pozawalałaby na gigantyczne wydatki publiczne" - podkreślił minister finansów

Senacka Komisja rekomenduje przyjęcie poprawek do budżetu na rok 2020

- zakładają poprawki, których przyjęcie rekomenduje Senatowi Komisja ds. Budżetu i Finansów Publicznych. W trakcie posiedzeń senackich komisji, omawiających poszczególne części  budżetu zgłoszono 11 poprawek. W piątek głosowali nad nimi senatorowie Komisji ds. Budżetu i Finansów Publicznych

Ebury:EBC nie będzie tolerować dalszego wzrostu rentowności obligacji skarbowych

, zwłaszcza tych peryferyjnych (szczególnie Włoch) pozostawały podwyższone w relacji do poziomów sprzed pandemii. Dla krajów takich jak wspomniane Włochy, które zmagają się z wysokim poziomem długu publicznego jest to istotny problem. Niższe rentowności obligacji skarbowych krajów strefy euro powinny

Rząd wierzy w cuda? Ma bardzo optymistyczne prognozy gospodarcze

osiągnie 1,96 bln złotych. Deficyt sektora finansów publicznych ma być niższy od dopuszczalnych w UE 3 proc. PKB - wyniesie 2,86 proc. PKB. Tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy w kolejnych latach i wyniesie 4 proc. w 2018 r. i 4,1 proc. w 2019 r. W środę do mediów wyciekły kolejne dane z APK. "Puls

Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2020 z poprawkami

zrównoważony budżet to "zbilansowanie wydatków i dochodów tej najistotniejszej części finansów publicznych, która obejmuje ponad połowę wydatków publicznych w kraju". "Czy to dobrze, że ona jest zrównoważona, czy nie? Dobrze, dlatego że to powoduje zmniejszenie długu publicznego, to powoduje

Komisja rekomenduje Senatowi przyjęcie ustawy budżetowej z poprawkami

). Większość zmian na etapie prac sejmowych dotyczyła przesunięć środków w budżetach jednostek administracji. Zmniejszono m.in. wydatki Sądu Najwyższego (SN), Trybunału Konstytucyjnego (TK), Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji KRRiT), Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO

Eight Intl:Trwały wzrost PKB nie przekłada się na większą konkurencyjność Polski

bezrobocia, dług publiczny, deficyt budżetowy, import, eksport.Potencjał biznesowy - m.in. konkurencyjność, łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, wolność gospodarcza. Stabilność polityczna i równowaga społeczna - m.in. nierówności w dochodach, nierówność płci, postęp społeczny, korupcja, wolność

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

prawie 34 tys. podmiotów. Wartość zamówień udzielanych w procedurach przewidzianych w PZP to ok. 202 mld zł w 2018 r., co stanowi ok. 9,55% PKB (w 2017 r. 163 mld zł, 8,2% PKB). Przybliżona wartość rynku zamówień publicznych, która uwzględnia również zamówienia udzielane poza ustawą, wyniosła 234,6 mld

Przegląd prasy

aż o 28% m/m i o 37% w skali roku --Rząd wypycha dług poza finanse publiczne, probując ominąć normy fiskalne   -- Ceny wyjazdów wakacyjnych są już podobne do ubiegłorocznych, tańsze oferty pozostały na maj i czerwiec Parkiet -- Banki prowadzą dyskusje z regulatorami dotyczące

Mateusz Morawiecki i jego modlitwa do bożka elit III RP

2014 roku zostały przejedzone w ciągu niespełna dwóch lat. Dziś dług skarbu jest o 56,6 mld zł wyższy, niż był przed zabraniem pieniędzy z OFE. Szybki przyrost długu publicznego przy niższym od zakładanego tempie wzrostu PKB (realnie wzrost gospodarczy w 2016 roku sięgnął 2,7-2,9 proc.) sprawił, że

Przegląd prasy

Polska miał 208,7 mln zł przychodów w r.obr. 2019/2020 --APK: Inflacja średnioroczna przyspieszy do 2,8% w 2020 roku --APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r. --APK: PKB spadnie o 3,4%, spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku --Semeniuk z MR: Wyłoniono 10

Zaciska się pętla zadłużenia, mogą nas czekać prawdziwe kłopoty

Oznacza to gwałtowny wzrost z poziomu 3,6 proc. PKB zanotowanego w 2008 roku. Wcześniej GUS szacował, że deficyt sektora finansów publicznych wyniósł 3,9 proc. - Rewizja danych za zeszły rok nie zmienia faktu, że sytuacja w tym roku jest fatalna. A i tak byliśmy powyżej kluczowego poziomu 3 proc

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

nastąpi mimo znaczącego przyspieszenia eksportu w związku z oczekiwanym przez nas ożywieniem światowego handlu. Dzisiejsze wyższe od konsensusu rynkowego dane o PKB są lekko pozytywne dla złotego i negatywne dla cen długu. Nie zmieniają one natomiast naszego scenariusza perspektyw polityki pieniężnej RPP

Włosi rzutem na taśmę ratują najstarszy bank świata

Europejski Bank Centralny dał Monte dei Paschi czas do końca roku na zebranie dodatkowych kapitałów na pokrycie strat po sprzedaży złych długów o wartości 28 mld dol. Te długi mają być sprzedane za jedną trzecią nominalnej wartości. W tym roku z powodu narastających problemów finansowych Monte dei Paschi

Wybory w Rosji bez niespodzianek

zarządzanie długiem. Deficyt budżetowy został ograniczony co pozwoliło ustabilizować relację długu do PKB. Perspektywa ratingu jest stabilna. Jest to rating o 2 stopnie niższy od polskiego. Jest jeszcze jedna ważne różnica. Dług publiczny w relacji do PKB Węgier jest wyraźnie wyższy niż w Polsce. Na szczęście

PKO BP: Bank podtrzymał prognozę wzrostu PKB w 3,9% r/r w br. i 4,1% w 2018 r.

kosztów obsługi długu gospodarstw domowych" - ocenił dyrektor w biurze strategii rynkowych Mariusz Adamiak. Pozycja fiskalna Polski jest lepsza od oczekiwań, zdaniem ekonomistów banku. Prognozują oni, że deficyt fiskalny w 2017 roku pozostanie poniżej 3% PKB - na poziomie 2,4% PKB. Większym

Rząd obniży progi ostrożnościowe. Jak wcześniej obiecał

niższe o 7 pkt proc. Próg 50-proc. ma spaść do 43 proc., zaś wyższy, 55-proc., do 48 proc. - Obniżenie progów relacji długu do PKB ma na celu ustabilizowanie długu publicznego na niższym poziomie oraz zapewnienie wiarygodności polskiej polityki fiskalnej - czytamy w uzasadnieniu do projektu. Jego autorzy

Konsumpcja gosp. domowych może przyspieszyć w III kwartale wg analityków

wzrostu konsumpcji w kolejnych kwartałach. Jednocześnie część ekonomistów zwraca uwagę, że dane za lipiec-sierpień wskazują na kontynuację trendu spadkowego dynamiki PKB w kierunku 4% r/r w III kw. Ekonomiści oczekują długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza i braku zmian stóp procentowych nawet

Przegląd prasy

piątek --Newag miał 89,49 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w 2019 r. --Grupa PKP miała ponad 550 mln zł zysku netto, powyżej 1,2 mld zł EBITDA w 2019r. --Czernicki z MF: Spodziewamy się znacznego spadku PKB w II kw. --Czernicki z MF: Ścieżka powrotu do reguły wydatkowej potrwa 2-3 lata

Wzrost konsumpcji prywatnej będzie stopniowo spowalniać wg analityków

wzrost eksportu i inwestycji) to właśnie ten czynnik ma większy wpływ na słabsze wyniki sprzedaży. Więcej informacji w tej kwestii dostarczą publikowane pod koniec tygodnia dane dot. struktury wzrostu PKB w III kw., w tym wyniki spożycia gospodarstw domowych. Słabnące dochody z pracy, lekkie wychłodzenie

Mały deficyt 2015. Ale teraz pójdzie w górę

wstępnych danych 51,5 proc. PKB. I, że w 2014 r. deficyt sektora wyniósł 3,3 proc. PKB, a dług publiczny 50,5 proc. Zobacz też: Temat dnia "Gazety Wyborczej": Jak decyzje polityczne wpłyną na perspektywy gospodarcze dla Polski? Aleksandra Sobczak pyta Janusza Jankowiaka z Polskiej Rady Biznesu

Dynamika wzrostu PKB spowolni do 3,7-4,5% w I kw. wg analityków

" - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. "Dane wpisują się w nasz scenariusz hamowania dynamiki PKB, do 3,7% w 2019 z 5,1% w 2018. Konsumpcja pozostanie motorem wzrostu gospodarczego, jednak jej dynamika będzie się stopniowo obniżać" - analitycy PKO Banku Polskiego. Poniżej

Grecja sobie sama nie poradzi

, aby Grecja w 2014 roku zmniejszyła deficyt do 3 proc. PKB, a dług publiczny do 120 proc. PKB w 2020 roku. Jednak nie ma sensu, aby dawać Atenom kolejne 2 lata na wprowadzenie reform i odwlec je w czasie. Za 2 lata sytuacja Grecji może być już znacznie gorsza. W ostatnich miesiącach widzimy, że kryzys

Po cięciu OFE progi w dół. To hamulec na zadłużanie się państwa

na wzrost wydatków państwa. Określa, o ile w danym roku mogą one wzrosnąć. W sytuacji, gdy relacja długu do PKB przekracza progi ostrożnościowe, ten dopuszczalny wzrost wydatków jest dodatkowo korygowany. Po to, żeby sytuację finansów poprawić. Dziś jest tak, że gdyby dług publiczny przekroczył

OECD zaleca Polsce nowe podatki

. PKB Organizacja zaznacza, że to dotychczasowe wysiłki (czytaj: poprzedniego rządu) sprawiły, że dyscyplina fiskalna poprawiła się i można było myśleć o zbijaniu deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB. Przy takiej polityce spadałby też dług publiczny. W swoim podstawowym scenariuszu

Chude lata dla banków? Może i tak, ale zapłacimy za to my, klienci [OPINIE BANKOWCÓW]

PiS podatku bankowego. W pandemii nie tylko bankom jest trudno, dlaczego więc powinniśmy przejmować się ich losem? Bo bez pieniędzy z kredytów, których udzielają banki firmom, nie da się praktycznie niczego zbudować: nowego biurowca, magazynów, a przedsiębiorca nie kupi wyposażenia restauracji

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

po publikacji ostatecznych danych 31.05. Według naszych założeń silne wyhamowanie dynamiki PKB wynikało z dwóch czynników: wygaśnięcia silnego wzrostu spożycia publicznego, który w IV kw. 2015 r. istotnie podbił wynik PKB oraz z wysokiej bazy odniesienia dla dynamiki inwestycji (bardzo silny wzrost

Przegląd prasy

--Rekordowo niskie stopy procentowe w strefie euro wywierają presję na rentowność banków, co wyraźnie widać po ROE Dziennik Gazeta Prawna  --Warto rozpocząć dyskusję o sensowności artykułu konstytucji, który mówi, że dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB oraz kryterium 3% PKB

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

również w IV kw. br., co będzie stanowić główny motor wzrostu PKB w Polsce. Dzisiejsza publikacja danych o lipcowej sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rynku długu" - starszy ekonomista Credit Agricole Krystian Jaworski. (ISBnews)  

Przegląd prasy

przyjął 'Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transport do 2030 roku' --Bank Pocztowy miał 10,9 mln zł zysku w I półr., pracuje nad poprawą efektywności --Energa zmodernizowała elektrownię wodną w Gałąźni Małej --Rząd przyjął strategię zarządzania długiem sektora finan. publicznych 2020-2023

Przegląd prasy

--Rząd chce przekazać ARP do 1,7 mld zł na mechanizm gwarancji umów leasingowych --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 3 283 tys. w USA --Wzrost PKB w USA wyniósł 2,1% kw/kw w IV kw. 2019 r. wg fin. danych --Rząd chce, by PFR mógł uczestniczyć w obrocie na rynku kapitałowym

Przegląd prasy

I kadencji, który zwiększył dług publiczny o 323 mld zł --Podniesienie cen abonamentów w Play o 5 zł sprawiło, że wartość telekomów na giełdzie urosła o prawie 3 mld zł Parkiet --Po ciężkim maju w czerwcu rynki akcji mają odrabiać straty wg analityków ankietowanych przez gazetę --Prezes JSW

GUS potwierdza: Mamy zapaść w inwestycjach. I to mimo ogromnych depozytów firm

powinien być zatem wyższy, a to powinno podciągnąć przemysł - tłumaczy. Wzrost PKB z jedynką z przodu Co najświeższe dane mówią o kondycji całej gospodarki? W trzecim kwartale wzrost PKB wyhamował do 2,5 proc. Rząd tłumaczy, że to tylko przejściowy dołek i za kilka miesięcy zobaczymy mocne odbicie

Fantastyczne prognozy rządu. Czy są realne?

programie finansowym rząd zapisał za to, że dług publiczny w tym roku wzrośnie do 52 proc. PKB, w 2017 r. - do 52,5 proc., później zacznie spadać - do 50,4 proc. PKB w 2019 r. Na razie na to, co się dzieje w naszej gospodarce, z obawą patrzą inwestorzy. Złoty jest ostatnio najsłabszą walutą w regionie

Sejm przesłał projekt budżetu 2017 do dalszych prac w komisjach po I czytaniu

domowych i sektorze instytucji niekomercyjnych) o 5,5 proc. Deficyt sektora finansów publicznych jest planowany na poziomie ok. 2,9%. PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 51,4% pod koniec 2016 r. i 52,3% w 2017 r., a po przeliczeniu z zastosowaniem średnich kursów walut obcych i

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

r. Szacunki te sugerują zbliżoną do zanotowanej na początku br. dynamikę inwestycji w gospodarce w drugim kwartale br. Do pełniejszego obrazu brakuje jeszcze danych dotyczących sprzedaży detalicznej, ale wydaje się, że dynamika PKB w drugim kwartale wyniosła co najmniej 5%r/r. Dzisiejsze dane nie

Przegląd prasy

Reflex: Ceny paliw na stacjach pozostaną stabilne przynajmniej do końca lipca --MPiT: Słabsze dane o sprzedaży detal. w czerwcu efektem czynników jednorazowych --CPK zostało dokapitalizowane kwotą 300 mln zł w ramach inwestycji Skarbu Państwa --Eurostat: Dług sektora general government Polski

Sprzedaż detaliczna daje szansę na ograniczenie skali recesji wg analityków

. Opublikowane dziś dane nie zmieniają wiele jeśli chodzi o politykę monetarną w najbliższym czasie. Na posiedzeniu we wrześniu, jak również kolejnych w tym roku, RPP nie zmieni poziomu stóp procentowych. Pozostaną one rekordowo niskie długi czas, być może nawet dwa kolejne lata" - główna ekonomistka Banku

700 mld euro? W gospodarce cudów nie ma

do wydatków publicznych, nie powiększałyby długu publicznego, który w strefie euro przekroczył 90 proc. PKP, a powinien być niższy niż 60 proc. PKB. - Europa potrzebuje inwestycji i mimo niemal zerowych stóp procentowych sektor prywatny inwestować nie chce. Możemy tę sytuację zmieniać reformami

J. Borowski: Wzrost PKB w tym roku to 2,9%, ale możliwa korekta w górę

chcielibyśmy poczekać w maju na ostateczne dane kwietniowe i jeżeli mielibyśmy rewidować naszą prognozę wzrostu, to będzie to rewizja o ok. 0,5 pkt proc., czyli będzie to w granicach 3,3-3,4% wzrostu PKB w tym roku" -  prognozuje Borowski. Według niego, efekt Programu 500+ dla wzrostu gospodarczego

Agencja Fitch ma wątpliwości. Według niej wzrost PKB Polski będzie niższy

Agencja ratingowa Fitch, jedna z wielkiej trójki, opublikowała w środę rano komentarz dotyczący Polski. Nie był zapowiedziany. W piątek agencja Moody's obniżyła nam perspektywę ratingu, a GUS opublikowałrozczarowujące dane o wzroście gospodarczym w I kwartale. Fitch obniżył prognozę wzrostu PKB na

Sześć faktów i mitów o greckim kryzysie

stracie zaufania inwestorów. Najlepszym przykładem tego jest Japonia, której dług publiczny wynosi od kilku lat ponad 200 proc. PKB. Grecja nie powinna wchodzić do strefy euro, a sporą odpowiedzialność za nieodpowiedzialną politykę fiskalną ponosi obecna prawicowa opozycja, która przez długie lata

Majowy spadek eksportu powinien być zjawiskiem przejściowym wg analityków

inwestorów na rynek długu (1,7mld EUR, po 2,5mld EUR w poprzednim miesiącu) oraz niewielki odpływ z rynku akcji (-171mln EUR, po +312mln w poprzednim miesiącu). Powyższe dane są neutralne z rynkowego punktu widzenia, choć warto odnotować trzeci miesiąc z rzędu napływu inwestorów na rynek długu (po ich

Superwtorek w USA

wskaźniki gospodarcze. Dodano również rosnące zadłużenie sektora publicznego oraz kurczące się, chociaż wciąż olbrzymie, rezerwy walutowe. Udział długu publicznego w ciągu ostatnich 4 lat wzrósł z 32,5% PKB do 40,6% PKB, a rezerwy walutowe tylko w ciągu ostatniego półtora roku skurczyły się o 20%. Analitycy

Wlk. Brytania: Rekordowe bezrobocie i dług

Dla porównania - w poprzednim roku dług publiczny wyniósł nieco ponad 34 mld funtów. Dziś brytyjski urząd statystyczny opublikował też dane dotyczące bezrobocia na Wyspach - z danych wynika, że stale ono rośnie. W ciągu trzech miesięcy (liczonych do lutego), stopa bezrobocia wyniosła 6,7 proc., a

Przegląd prasy

zapowiadanych po wybuchu pandemii, jednak może być ostatnia dobra wiadomość  ISBnews --Benefit Systems miał 1,548 mln aktywnych kart sportowych na koniec I kw. --Vivid Games odstępuje od oferty publicznej obligacji w zw. z pandemią --Indeks WIG20 wzrósł o 2,38% na zamknięciu we wtorek

Chorwacja umorzy długi najbiedniejszych. Szansa dla 60 tys. osób

powodem do radości. W ciągu ostatnich sześciu lat gospodarka tego kraju skurczyła się o 13 proc. Poważnym problemem jest też wysoki deficyt sektora finansów publicznych wynoszący ok. 5 proc. PKB i dług publiczny przekraczający 80 proc. PKB. A dług stale rośnie - w skali roku według Eurostatu skoczył aż o

Włochy

Po 9 miesiącach 2012 roku stosunek długu publicznego do Produktu Krajowego Brutto (PKB) we Włoszech ukształtował się na poziomie 3,7%. To mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku, gdy było to 4,2%. Deficyt na poziomie 3,7% PKB oznacza, że będzie on musiał mocno spaść w IV kwartale 2012 roku

Dochody z prostytucji i handlu narkotykami będą wliczane do PKB

. Tak samo nie wiemy, jaka jest rzeczywista wartość rynku prostytucji, a możliwe szacunki będą raczej niedokładne. Jakie będą korzyści z nowego sposobu liczenia? - Techniczne dla budżetu: odrobinę zmniejszy się dług publiczny w stosunku do PKB. Ale z drugiej strony może wzrosnąć - też odrobinę - nasza

Państwa bankrutują od wieków. Grecja to żadna nowość

warunków życia: w pierwszym kwartale wzrost PKB wyniósł symboliczne 1,1 proc. Rośnie też inflacja - oficjalne dane mówią, że wynosi ona ok. 16 proc., ale w praktyce może sięgać nawet 20 proc., czyli jest to jeden z najwyższych wskaźników na świecie. Niemcy bagnetami zmuszają Francję do płacenia Nieco inna

Wzrost PKB w całym roku raczej nie przekroczy 3,5% wg analityków

monetarnej – stabilizacji stóp procentowych w perspektywie najbliższych kwartałów. Pasuje do tego bardzo spokojny odbiór danych zarówno na krajowym rynku walutowym, jak i długu" – ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Dmitrowski. "O tym, która ze składowych PKB stała za

Plan Morawieckiego. Wizje i drony - polska specjalność

wicepremier zastrzega, że stabilność finansów państwa i obniżenie długu w stosunku do PKB będzie jednym z priorytetów. Mateusz Morawiecki obiecał przedsiębiorcom ułatwienia, które zostaną wpisane do "konstytucji gospodarczej". Ma być mniej kontroli. Ale innym priorytetem rządu jest zwiększenie

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

. Istnieje szansa, że pod koniec roku tempo wzrostu PKB przyspieszy w kierunku 4,0% r/r. Głównym ryzykiem dla takiego scenariusza jest ewentualne pogorszenie nastrojów w Europie w przypadku braku porozumienia Grecji z wierzycielami oraz potencjalnego nasilenia konfliktu na wschodzie Ukrainy. (…) Dane

Minutes: Część członków RPP za obniżką stóp proc. w najbliższym czasie

uwagę, że takie działanie może być możliwe po ocenie ewentualnych działań EBC oraz zapoznaniu się z nową projekcją inflacji i PKB, wynika z "minutes", opublikowanych dziś przez Narodowy Bank Polski (NBP). Część członków Rady Polityki Pieniężnej oceniała między innymi,  że w kolejnych

Przegląd prasy

mogą pojawić przejęcia podobne do Strange New Things --Emilewicz: Dane GUS utwierdzają oczekiwania wzrostu PKB o min. 4% r/r w 2019 r. --Euro Bank dołączył z ofertą kredytów do platformy Bancovo --CD Projekt chce, aby jego marki były 'wieczne' --Medicalgorithmics rekomenduje niewypłacanie

Złoty dalej może korygować przecenę w tym tygodniu

legła realizacja zysków na dolarze i globalnym rynku długu, będzie kontynuowana nie tylko dziś, ale również w kolejnych dniach. Należy jednak pamiętać, że perspektywy dla złotego, zarówno te oceniane przez pryzmat sytuacji na rynkach globalnych, jak i przez pryzmat kondycji polskiej gospodarki, nie są

Europa tonie w długach

mieszkań. Dług publiczny naszego zachodniego sąsiada wzrósł z 1,6 bln do 2 bln euro. To oznacza, że na każdego Niemca przypada 24 510 euro zadłużenia. Dlatego oszczędności ich nie ominą. Dług publiczny sięgający 80 proc. PKB ma zostać ograniczony. Pomóc ma w tym pakiet oszczędnościowy, który przewiduje

Grecka tragedia potrwa dwa lata dłużej?

"trojki" to efekt - napędzanej cięciami - greckiej recesji, która znacznie przekracza wcześniejsze prognozy Brukseli. Grecka gospodarka skurczy się o blisko 25 proc. od 2007 do 2013 r., a dług publiczny może sięgnąć w przyszłym roku ok. 191 proc. PKB. Dodatkowe dwa lata na redukowanie deficytu

Decyzja S&P osłabi złotego i zwiększy koszty obsługi długu wg analityków

nie opublikowała natomiast przeglądu ratingów Polski. MinFin oceniło decyzję S&P jako niezrozumiałą, jednak faktem jest że może mieć ona poważny negatywny wpływ na wycenę polskich aktywów i w konsekwencji podnieść koszty obsługi długu publicznego" - analitycy Banku Millennium "Standard

MFW naginał własne standardy, by ratować Grecję

, prywatyzacji czy poprawy konkurencyjności gospodarki. MFW przewiduje, że w przyszłym roku po raz pierwszy od 2007 r. grecka gospodarka zanotuje wzrost: o 0,6 proc. W 2015 r. grecki PKB ma urosnąć już o 2,9 proc. Bezrobocie z obecnego poziomu 27 proc. spadnie do 16,3 proc. w 2018 r. Dług publiczny, który w tym

Ogromny spadek PKB Japonii. Ale spokojnie, to kontrolowana katastrofa

. Jest on niezbędny, aby Japonia zaczęła zmniejszać gigantyczny dług publiczny, który wynosi obecnie ponad 230 proc. PKB. Ale efekty tej polityki nie będą widoczne od razu - przekonuje rząd. Będzie luzowanie? W "Wall Street Journal" czytamy, że tak duże problemy z budżetami domowymi mogą

Europa zarażona przez Grecję? Finanse publiczne w katastrofalnym stanie

publiczny kraju przekroczył granicę, powyżej której nie sposób go spłacić. Same odsetki powodują, że dług narasta. Portugalia Najważniejszym posunięciem, dzięki któremu deficyt w roku 2011 zmniejszył się z 9,8 do 4,2 proc. PKB, był jednorazowy transfer środków z funduszy emerytalnych do budżetu państwowego