dane bezrobocie w ostatnich latach

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3% w marcu

tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 3,3% w grudniu

, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 3,2% w listopadzie

najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,8% w czerwcu

. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł w czerwcu 7,1% w maju wobec 7% miesiąc wcześniej i 6,6% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 3,2% w październiku

aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4% w maju

. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,7% w maju wobec 6,6% miesiąc wcześniej i 6,7% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,9% w lutym

osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 3,3% we wrześniu

poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,3% w kwietniu

euro. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,6% w kwietniu wobec 6,4% miesiąc wcześniej i 6,8% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 3,3% w sierpniu

poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4% w marcu

. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,6% w marcu wobec 6,5% miesiąc wcześniej i 6,9% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,3% w lipcu

ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w czerwcu

pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,3% w lutym

. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,5% w lutym wobec 6,5% miesiąc wcześniej i 6,9% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 3,8% w maju

tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,7% w kwietniu

poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4% w grudniu

. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,2% w grudniu wobec 6,3% miesiąc wcześniej i 6,6% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,4% w marcu

poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,5% w listopadzie

. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3% w listopadzie wobec 6,3% miesiąc wcześniej i 6,6% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,5% w lutym

poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,5% w październiku

Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3% w październiku wobec 6,3% miesiąc wcześniej i 6,7% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,7% w styczniu

dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła nadal 7,5% we wrześniu

Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3% we wrześniu wobec 6,2% miesiąc wcześniej i 6,7% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w listopadzie

aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej

MPiT oczekuje spadku stopy bezrobocia rejestrowanego ponownie poniżej 6% w lutym

tempo redukcji stopy bezrobocia będzie wolniejsze niż we wcześniejszych latach" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS. Będąca pod wpływem czynników sezonowych stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 6,1% i była o 0,3 pkt proc. wyższa niż przed miesiącem, a o 0,7 pkt proc. niższa niż w

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,4% w sierpniu

Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,2% w sierpniu wobec 6,3% miesiąc wcześniej i 6,7% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w październiku

aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła nadal 7,5% w lipcu

Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3% w lipcu - bez zmian m/m i wobec 6,8% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,8% w lutym

wobec 6,5% w poprzednim miesiącu i wobec 7,1% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,4% we wrześniu

poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,5% w czerwcu

. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3% w czerwcu - bez zmian m/m i wobec 6,8% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,4% w sierpniu

tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,5% w maju

Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3% w maju wobec 6,4% w poprzednim miesiącu i wobec 6,9% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,5% w lipcu

ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,9% w listopadzie

) wskaźnik ten wyniósł 6,7% w listopadzie wobec 6,7% w poprzednim miesiącu i wobec 7,3% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,6% w kwietniu

Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,4% w kwietniu wobec 6,4% w poprzednim miesiącu i wobec 7% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,7% w czerwcu

pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 3,8% w maju

pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1% w październiku

) wskaźnik ten wyniósł 6,7% w październiku wobec 6,7% w poprzednim miesiącu i wobec 7,4% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,7% w marcu

(UE) wskaźnik ten wyniósł 6,4% w marcu wobec 6,5% w poprzednim miesiącu i wobec 7% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,8% w kwietniu

poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1% we wrześniu

) wskaźnik ten wyniósł 6,7% we wrześniu wobec 6,7% w poprzednim miesiącu i wobec 7,5% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wynosiła nadal 4,4% w marcu

ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1% w sierpniu

) wskaźnik ten wyniósł 6,8% w sierpniu wobec 6,8% w poprzednim miesiącu i wobec 7,5% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,8% w styczniu

Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,5% w styczniu wobec 6,6% w poprzednim miesiącu i wobec 7,2% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,4% w lutym

ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na

BIEC:WRP spadł o 0,4 pkt m/m w XI, pojawiają się negatywne tendencje rynku pracy

podażą pracy, co sprzyja spadkowi bezrobocia oraz spowalnianie gospodarki oddziałujące w przeciwnym kierunku. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym interpretację podstawowych tendencji na rynku pracy jest jego sezonowość. Przed nami miesiące, które w ciągu ostatnich co najmniej dwudziestu lat

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,5% w styczniu

poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,4% w grudniu

poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo

BIEC: WRP spadł o w lutym, coraz mniejsze możliwości dalszego spadku bezrobocia

ujęciu miesięcznym o nieco ponad 30%). Zwiększony napływ rejestrujących się w PUP-ach nowych bezrobotnych obserwujemy od wielu lat na początku każdego roku kalendarzowego. W ostatnich latach dynamika tego zjawiska uległa nasileniu. "Z pewnością nie ma to związku ze zwolnieniami pracowników z

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,4% w maju

ten wyniósł 7% w maju - wobec 7,1% w poprzednim miesiącu i wobec 7,7% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,5% w listopadzie

aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,5% w kwietniu

) wskaźnik ten wyniósł 7,1% w kwietniu - wobec 7,1% w poprzednim miesiącu i wobec 7,8% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,6% w październiku

poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,5% w marcu

ten wyniósł 7,1% w marcu - wobec 7,1% w poprzednim miesiącu i wobec 7,9% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,6% we wrześniu

poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,5% w lutym

wyniósł 7,1% w lutym - wobec 7,2% w poprzednim miesiącu i wobec 8% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,7% w sierpniu

ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,6% w styczniu

) wskaźnik ten wyniósł 7,3% w styczniu - wobec 7,3% w poprzednim miesiącu i wobec 8,1% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,2% w lipcu

) wskaźnik ten wyniósł 6,8% w lipcu wobec 6,9% w poprzednim miesiącu i wobec 7,6% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,8% w lipcu

ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec lipca

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,7% w grudniu

wyniósł 7,3% w grudniu - wobec 7,3% w poprzednim miesiącu i wobec 8,2% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,3% w czerwcu

) wskaźnik ten wyniósł 6,9% w czerwcu - tj. tyle samo, co w poprzednim miesiącu wobec 7,6% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,8% w czerwcu

pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła

Stopa bezrobocia będzie nadal spadać, ale coraz wolniej wg analityków

może ona w okolicach 5.6%. Nie da się jednak nie zauważyć, że tempo spadku bezrobocia wyhamowuje. Ma to związek przede wszystkim z coraz trudniejszą aktywizacją osób, które pozostają w rejestrach, a także niedopasowaniem części z nich ich kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku. Luki na rynku pracy w

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,7% w listopadzie

) wskaźnik ten wyniósł 7,3% w listopadzie - wobec 7,4% w poprzednim miesiącu i wobec 8,3% rok wcześniej.  Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,8% w maju

ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,8% w październiku

% w październiku - wobec 7,5% w poprzednim miesiącu i wobec 8,3% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła 4,8% w kwietniu

ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 5,3% w marcu

ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec marca

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,9% we wrześniu

wrześniu - wobec 7,5% w poprzednim miesiącu i wobec 8,4% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 5,3% w lutym

ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 9,1% w sierpniu

sierpniu - wobec 7,7% w poprzednim miesiącu i wobec 8,5% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 5,4% w styczniu

poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła nadal 9,1% w lipcu

lipcu - bez zmian wobec poprzedniego miesiąca i wobec 8,5% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich

MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 7,7% w kwietniu

Warszawa, 09.05.2017 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 7,7% na koniec kwietnia 2017 r., czyli spadła o 0,4 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca, szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. "W kwietniu

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 5,9% w grudniu

pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 9,1% w czerwcu

czerwcu - bez zmian wobec poprzedniego miesiąca i wobec 8,6% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 6% w listopadzie

aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 9,3% w maju

% w maju - bez zmian wobec poprzedniego miesiąca i wobec 8,7% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 5,7% w październiku

poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 9,3% w kwietniu

% w kwietniu wobec 7,9% w poprzednim miesiącu i wobec 8,7% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 5,7% we wrześniu

ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na

Borys z PFR: Powrót do aktywności gospod. sprzed pandemii zajmie 3-4 kwartały

bezpieczne. Ostatnie prognozy KE dla polski są pozytywne - wskazują, że spadek PKB tym roku będzie najniższy wśród wszystkich krajów UE - na poziomie 4,6% wobec 8,3% dla całej UE - prawie dwukrotnie niższy spadek PKB niż średnia w UE. Kształt wyjścia z kryzysu - wszystko wskazuje na to - nie będzie to ani V

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła nadal 9,5% w marcu

marcu wobec 8,1% w poprzednim miesiącu i wobec 8,7% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 5,9% w sierpniu

ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 9,5% w lutym

% w lutym wobec 8,1% w poprzednim miesiącu i wobec 8,9% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6,1% w lipcu

wcześniej. W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w lipcu 8,6% Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła nadal 9,6% w styczniu

) wskaźnik ten wyniósł 8,1% w styczniu wobec 8,2% w grudniu ub.r. i wobec 8,9% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6,2% w czerwcu

ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec czerwca

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 9,6% w grudniu

ten wyniósł 8,2% w grudniu, bez zmian wobec listopada 2016 r. i wobec 9% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6,3% w maju

wcześniej. W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w kwietniu 8,6%. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła nadal 9,8% w listopadzie

) wskaźnik ten wyniósł 8,3% w listopadzie wobec 8,4% w październiku 2016 r. i wobec 9% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła nadal 6,3% w kwietniu

ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec

BIEC: WRP spadł o 0,2 pkt m/m w X, coraz więcej oznak przegrzania rynku pracy

są przez producentów pozostałego sprzętu transportowego. "Trzeci miesiąc z rzędu rośnie wielkość odpływu z bezrobocia do zatrudnienia. Łącznie przez ostatnie trzy miesiące wielkość odpływu z bezrobocia do zatrudnienia wzrosła o blisko 25%. We wrześniu w porównaniu do sierpnia pracę znalazło o

Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 9,8% w październiku

) wskaźnik ten wyniósł 8,3% w październiku wobec 8,4% we wrześniu br. i wobec 9,1% rok wcześniej. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy

Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 6,8% w marcu

ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec marca