dam zlecenia budowlane

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Czy wolno zobowiązać wykonawcę w umowie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

Czy wolno zobowiązać wykonawcę w umowie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie?

Zamawiający jako inwestor w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego może zlecić wykonawcy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Czy kierownik robót zatrudniony na umowę zlecenia musi składać zobowiązanie do "samoudostępnienia"?

Czy kierownik robót zatrudniony na umowę zlecenia musi składać zobowiązanie do "samoudostępnienia"?

zamawiającego uprawnienia. Kierownik zatrudniony zostanie przez wykonawcę na umowę zlecenie. Czy wykonawca może powołać się na zasoby osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, i wykonuje dane czynności zgodnie z uprawnieniami budowlanymi?  Czy osobę fizyczną należy uznać za &bdquo

Ulma miała wstępnie 93,8 mln zł przychodów i 8,7 mln zł zysku netto w I półr.

pozytywnych tendencji sprzedażowych notowanych w 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Drugi kwartał 2020 roku przyniósł osłabienie koniunktury budowlanej w szczególności w segmencie kubaturowym. W rezultacie grupa nie była w stanie zakontraktować nowych zleceń na poziomie notowanym w analogicznym

Erbud miał 0,52 mln zł straty netto, 9,23 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

szczęście nie widzimy, by inwestorzy chcieli wstrzymywać prowadzone kontrakty. Co więcej, napływają też nowe zlecenia. Dla pobudzenia gospodarki kluczowa jest postawa państwa w kwestii finansowania inwestycji, nowe zlecenia są największym wsparciem dla firm. Dane GUS za marzec pokazały, że nasz sektor jako

KRD/ZPF: 88% polskich firm ma problem z zaległościami kontrahentów

) i Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) "Portfel należności polskich przedsiębiorstw". Efektem jest wzrost zainteresowania faktoringiem - na takie rozwiązanie decyduje się 12% firm. Z badania przeprowadzonego przez Instytut Keralla Research na zlecenie NFG "Percepcja faktoringu

KRD: Zadłużenie sektoru budownictwa wynosi 1,063 mld zł

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Deweloperzy, instalatorzy i firmy remontowe nie narzekają na brak zleceń, umiarkowana jest również kondycja finansowa firm. Zadłużenie, które dotąd przyrastało, w kwietniu przystopowało. Obecnie wynosi 1,063 mld zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD

Spółka zależna Ronsona zleciła budowę IV etapu osiedla za 37,2 mln zł netto

. Dodatkowo w umowie wykonawca przyznał spółce opcję zlecenia wykonawcy realizacji etapu V inwestycji Miasto Moje, na który składa się realizacja budynków (170 lokali) wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, za wynagrodzenie w kwocie 34 757 tys. zł plus VAT, podano

Firma w chmurze. Dzięki epidemii uczymy się pracować zdalnie

Firma w chmurze. Dzięki epidemii uczymy się pracować zdalnie

możliwość lekarskiego zwolnienia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zatrudnionych na umowę zlecenie, o dzieło czy na tzw. samozatrudnieniu jest w Polsce ok. 2,6 mln. Ci w razie choroby bądź kwarantanny w firmie będą musieli liczyć na zrozumienie i przychylność swoich pracodawców.

NFG: Co piątemu przedsiębiorcy banki odmówiły udzielenia kredytu w 2019 r.

Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Już 20,6% przedsiębiorstw spotkało się z odmową kredytu ze strony banku w 2019 r. wobec 14,1% odmów w 2016 r., wynika z najnowszego raportu Instytutu Keralla "Percepcja faktoringu w MŚP" zrealizowanego na zlecenie firmy faktoringowej NFG. "

MPiT: Blisko 4/5 ankietowanych chce likwidacji zmiany czasu

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Ponad 78% ankietowanych osób opowiada się za odejściem od zmiany czasu i większość chce, aby przez cały rok obowiązywał czas letni, wynika z badania przeprowadzonego przez CBOS na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). MPiT przypomniał

Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia

Pytanie: Zamawiający żąda wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z informacją o podstawie do dysponowania nimi. Osoba, którą dysponuje wykonawca, współpracuje z nim w ramach umowy zlecenia i wystawia za każde zlecenie fakturę VAT. Czy można uznać, że jest to

Gaz-System zweryfikował listę potencjalnych wykonawców Baltic Pipe

, które potencjalnie mogą dostarczyć odpowiednie rury w zakładanym terminie. Na zapytanie odpowiedziały wszystkie podmioty, z których 7 wyraziło zainteresowanie otrzymaniem zlecenia i zrealizowaniem zamówienia na rzecz gazociągu podmorskiego. Dodatkowo gotowość udziału w przetargu na dostawę rur wyraziły

KRD: 45,7% MŚP ocenia swoją bieżącą sytuację ekonomiczną jako dobrą

przedsiębiorcy dążą do jak najszybszego odzyskania gotówki, która jest potrzebna już nie na inwestycje, lecz na bieżącą działalność. Widzimy to po liczbie i rodzaju zleceń, które do nas trafiają" - dodał prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki. Sytuacja w zatrudnieniu się

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

? Odpowiedź: W tym przypadku należy wszcząć nową procedurę konkurencyjną. Newralgiczny okres, w którym nie ma wykonawcy odbierającego odpady, należy zabezpieczyć poprzez odrębne zlecenie dokonywane na podstawie osobnego szacowania zgodnie z art. 6a w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp . W przypadku zamówień

BIG Info Monitor/BIK: Długi firm budowlanych przekroczyły 4,92 mld zł po I półr.

właśnie firmy budujące drogi, zwłaszcza duże spółki wykonawcze realizujące kontrakty drogowe podpisane w latach 2015-2017 (czyli w okresie silnego spadku liczby zamówień publicznych współfinansowanych z środków UE). Dopiero ich stopniowa finalizacja i sukcesywne zastępowanie nowymi zleceniami

12 zł na godzinę dla każdego. Padła data

12 zł na godzinę dla każdego. Padła data

przykład całodziennych opiekunów w rodzinnych domach opieki społecznej. Dodatkowo ministerstwo chce, by w ramach umowy-zlecenia ewidencjonowano czas pracy. Ma to sprawdzać Państwowa Inspekcja Pracy. Stawka 12 złotych za godzinę dla umów-zleceń ma być także uwzględniona w przetargach w instytucjach

ZUE miało wstępnie 8,17 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r.

infrastruktury kolejowej jak i miejskiej. Na moment publikacji raportu spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości 948 mln zł. Wartość przetargów, w których ZUE zajmuje pierwsze miejsce to 1,09 mld zł, co daje łączną wartość potencjalnego portfela zleceń ok. 2 mld zł, a posiadany

Faktoring. Kiedy zacząć z niego korzystać, a kiedy jest już na to za późno

Faktoring. Kiedy zacząć z niego korzystać, a kiedy jest już na to za późno

. Szczególnie uciążliwe odroczenia płatności dotyczą firm z branży transportowej, spedycyjnej, handlowej, budowlanej oraz produkcyjnej. – Nie dość, że więksi kontrahenci negocjują odroczenie płatności za otrzymaną usługę czy towar o dwa, trzy, a czasem więcej miesięcy, to dodatkowo realizacja tych zleceń

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 7% r/r do 74 w lipcu br.

reguły lokalni podwykonawcy większych inwestycji, bo przy ich skali działalności ponoszą już wysokie koszty stałe, nie mają takiej elastyczności w zmianie zleceń jak firmy najmniejsze, ani jeszcze takich korzyści z efektu skali jak firmy największe" - powiedział członek zarządu Euler Hermes

Vistal Gdynia miał 254,32 mln zł zysku netto, 0,64 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

i wyniosły 9 188 tys. zł (wzrost o 2 917 tys. zł)" - czytamy w raporcie. "W 2019 roku, podobnie do roku poprzedniego, grupa osiągnęła wyższe przychody z kontraktów realizowanych na zlecenie krajowych kontrahentów, niż zagranicznych. Udział przychodów z rynku polskiego wyniósł 50,9%, zaś

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 26% r/r do 101 w X

. walkę o pracownika (z największymi firmami), ale przede wszystkim przegrały w kwestii zdolności do finansowania wykonywanych zleceń na zbyt dużą skalę i przez zbyt długi okres czasu. Nie zgromadziły więc wystarczających rezerw pozwalających zachować im płynność finansową w sytuacji [...] zwiększonej

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

prowadził niewielki serwis takiego sprzętu. E otrzymał duże zlecenie wykonania pracowni komputerowej dla kursantów prywatnej szkoły. Zgodnie z zamówieniem zleceniodawcy (szkoły) zamówił komputery, drukarki i sprzęt niezbędny do ich instalacji. Umówił się z D na płatność z odroczonym terminem. Zlecenie

Rząd obiecywał, że możesz złożyć PIT do końca maja? Jest pułapka. Nie uprzedzali? A szkoda

umowę-zlecenie: Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT”. W praktyce wyszło inaczej. Nie ma przesunięcia terminu podatku. A co jest? Art. 15zzj specustawy, zgodnie z którym złożenie zeznania po 30 kwietnia uważane jest za automatyczne złożenie czynnego żalu. Czyli

Libet spodziewa się wzrostu rynku kostki brukowej o kilka proc. w 2018 r.

ich przypadku doprowadzić do utraty zleceń" - podsumował Lehmann. Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. (ISBnews)  

KRD: Długi polskich przewoźników wynoszą 925 mln zł

, część przedsiębiorców zwleka ze zleceniem windykacji do ostatniej chwili, dając się zwodzić dłużnikom kolejnymi obietnicami zapłaty. W konsekwencji część firm transportowych rozpoczyna windykację należności, które bywają już przedawnione. Co prawda przedawnienie roszczenia nie zamyka drogi do odzyskania

ZUE liczy na zadowalające wyniki w kolejnych kwartałach

prezes. Nowak podtrzymał, że głównym kierunkiem dywersyfikacji biznesu ZUE jest i będzie pozyskiwanie zleceń na rynku miejskim. "Głównie chodzi o zadania budowlane i utrzymaniowe z zakresu infrastruktury tramwajowej. Z satysfakcją przyjęliśmy fakt złożenia najkorzystniejszych ofert na utrzymanie

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

pracowników? Pod tym linkiem znajduje się DRUGI odcinek: Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe? Pod tym linkiem znajduje się TRZECI odcinek: Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Pod tym linkiem znajduje się CZWARTY odcinek: Czy

BIG InfoMonitor: Split payment pogarsza płynność co szóstej firmy

Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Mechanizm podzielonej płatności VAT (split payment) ma negatywny wpływ na płynność finansową co szóstej wykorzystującej go spółki, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Dobrowolny od połowy zeszłego roku mechanizm

Przegląd informacji ze spółek

zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 264 272 053,19 zł zł na koniec grudnia 2019 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 312 215 960,72 zł.  Stelmet, w związku z otrzymaniem od rzeczoznawcy wyceny aktywów inwestycyjnych, podjął

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

wartości poszczególnych zamówień i braku ich zsumowania. Artykuł 6a ustawy Pzp dotyczy zamówień częściowych, a nie takich, których potrzeba zlecenia pojawiła się po udzieleniu podstawowego zamówienia. Znajdź przetarg dla swojej firmy Szacowanie wartości zamówienia Zamawiający jest zobligowany z należytą

Przegląd informacji ze spółek

. Dino Polska uruchomiło 243 sklepy w całym 2019 r. wobec 202 rok wcześniej, podała spółka. Działania zmierzające do dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego nad Wisłę popiera większość Polaków, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG

Euler Hermes: Liczba upadłości firm wzrosła r/r do 73 w listopadzie

te firmy budowlane, które nie zdobyły nowych zleceń - obecnie upadają te, które je zdobyły, ale nie były w stanie zrealizować ich z zyskiem. Ponadto - zwykle gdzieś w okolicach III kwartału kończy się większość kontraktów z poprzednich lat - nie trwają do zimy, tylko zwykle do jesieni lub wiosny

Lista bubli budowalnych. Dobrze ją znać

inwestora. Przy większości wyrobów budowlanych, a tym bardziej stolarce otworowej podstawą jest dobry montaż. Z naszych badań na zlecenie Związku Polskie Okna i Drzwi wynika zaś, że aż co czwarty montaż stolarki budowlanej został przeprowadzony niepoprawnie – mówiła prezes ASM – Centrum Badań i

KRD: 54,6% MŚP spodziewa się pogorszenia sytuacji ekonom. w ciągu 3 miesięcy

. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Obejmuje grupę 357 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI. (ISBnews)  

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości firm to 31,5 mld zł po III kw. (aktual.)

nasze zlecenie badań wynika, że część osób wydaje z tego powodu mniej pieniędzy w sklepach, więcej przeznacza natomiast na wyjścia do kina czy do restauracji" - dodał Grzelczak. W III kwartale w części branż zaległości też spadły. W największym stopniu - o ponad 9

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 31,5 mld zł po II kw. 2019

dostawcom, czyli producentom towarów i m.in. artykułów spożywczych. Nie pomagają tu także niedziele wolne od handlu. Z przeprowadzonych na nasze zlecenie badań wynika, że część osób wydaje z tego powodu mniej pieniędzy w sklepach, więcej przeznacza natomiast na wyjścia do kina czy do

400 tys. zł odszkodowania za 89 stłuczek i tysiące za urazy po alkoholu. Wyłudzeń przybywa, a oszuści idą z duchem czasu

w 2019 r. na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, jedna trzecia badanych jest skłonna usprawiedliwiać zawyżanie wartości poniesionych szkód, by uzyskać nienależne odszkodowanie: 22,7 proc. jest skłonnych je usprawiedliwiać czasem, 7,5 proc. – często i 2 proc. &ndash

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

. Wykonawcy posiadają określony profil prowadzonej przez siebie działalności. Dla ustalenia tożsamości wykonawcy nie mają znaczenia ekstrema nietypowe dla danego rynku branżowego dostaw, usług czy robót budowlanych. Zamawiający powinien zatem dokonać rozeznania rynku w zakresie możliwości ich wykonania

Gdzie dorabiają emeryci? Niektórzy mają powody do radości. "Mój dyrektor, kiedy wspomniałem o emeryturze, wpadł w panikę"

Maria. Ma 65 lat. – Dlatego mąż zaczął jeździć jako kierowca w firmie przewozowej, a mnie się udało zatrudnić jako sprzedawczyni w sklepie z kosmetykami. Mam umowę zlecenie, czyli odprowadzam składki, a to oznacza, że świadczenie cały czas będzie rosło. Wcześniej byłam szefową biura zarządu

Rozliczenie PIT 2019. W tym roku na zeznaniu podatkowym można sporo zarobić

minimalnej będą miały zaś dochody większe o blisko 40 zł miesięcznie. PIT 2019. Ulga dla młodych Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Chodzi o dwa miliony osób zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie (czyli nie w

KRD: Zadłużenie przedsiębiorstw budowlanych wobec innych firm wynosi 2,2 mld zł

, przygotowaniem terenu pod budowę czy instalacjami. Ma największe zadłużenie (900 mln zł) oraz najwyższą liczbę dłużników (31 371) i liczbę zobowiązań (127 165). "Jest to grupa małych i średnich przedsiębiorstw, które wykonują zlecenia na rzecz większych podmiotów. Kiedy nie otrzymują pieniędzy

Przegląd informacji ze spółek

KGHM Polska Miedź kopalni Polkowice-Sieroszowice wystąpił zwiększony dopływ wody, jednak nie ma zagrożenia dla pracowników, a produkcja jest wykonywana na planowanym poziomie, podała spółka. PKO Bank Polski (PKO BP) udostępnił dwie nowe funkcje w kantorze internetowym: zlecenie wymiany waluty, gdy

Przegląd informacji ze spółek

Polimex zawarł z BSPiR Energoprojekt - Katowice list intencyjny w sprawie rozmów o zleceniu wykonania tej dokumentacji za nie więcej niż 43,2 mln zł netto. Mennica Polska rozpozna 5,52 mln zł kosztu finansowego w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za IV kw. 2019 roku w

Masz firmę albo pracujesz na umowie cywilnoprawnej? Sprawdź, w jaki sposób możesz ubiegać się o kredyt

Banki najbardziej lubią klientów, co do których mają pewność, że ci spłacą pożyczkę. Zdolność kredytową można wykazać nie tylko pracując na etacie, ale też na umowie-zleceniu czy o dzieło. Tyle, że trzeba się bardziej postarać. Marzenie o własnym mieszkaniu PRZYKŁAD. Pani Kasia jest dziennikarką

Będzie powtórka z fali upadłości firm budowlanych?

roboty na ok. 1,6 mld zł. Nie zapadła jeszcze decyzja, która z 10 firm i konsorcjów uczestniczących w przetargu dostanie to zlecenie. Co ciekawe, z wykazu wynika, że w większości przypadków oferty firm są niższe od budżetu inwestorskiego, co świadczy o dużej konkurencji. Zdarza się jednak, że ta różnica

80tys. kontroli w 2016 roku - na pierwszy ogień branża budowlana

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła plan działań na 2016 rok. Wiele zadań PIP pozostaje bez zmian, jednak dochodzi kilka nowych obowiązków. Jak informuje PIP, w 2016 roku inspektorzy przeprowadzą 80 tys. kontroli. Umowy zlecenia pod lupą inspektorów Szczególną uwagę inspektorzy

Śmieciówka zamiast etatu. Problem coraz większy

kazała jej podpisać umowę-zlecenie, choć to niezgodne z prawem. Pani Krystyna nie ma np. prawa do urlopu, nie dostanie też odszkodowania, gdy ulegnie wypadkowi przy pracy. Nie ma gwarantowanej pensji minimalnej, dłuższego okresu wypowiedzenia, nie obowiązują jej normy czasu pracy. Z danych Państwowej

Euler Hermes: Liczba upadłości firm spadła o 16% r/r do 63 w maju

również w transporcie (3 wobec 5) i w produkcji (9 wobec 15). "Pomimo zmniejszenia się r/r rynku zleceń na usługi budowlane o ok. 15% (za GUS), sytuacja nie jest jednoznaczna. Równocześnie docierają do opinii publicznej informacje o dużym popycie na maszyny budowlane, a nawet o ich braku, podobnie

Mirbud: Złożony przez Fabrykę Biznesu wniosek o upadłość jest bezzasadny

. przez Mirbud i innych wierzycieli. Stanowi on zatem próbę uniknięcia zapłaty należnego wynagrodzenia za odebrane w 2015 r. prace. "Zarząd Mirbud S.A. nie widzi ryzyka dla bieżącej działalności operacyjnej, jak i stabilności finansowej spółki, która posiada portfel zleceń na poziomie 550 mln zł, a

Gdy umiera właściciel firmy, wygasają umowy o pracę, koncesje, nieważny staje się NIP. Jak uratować firmę przed upadkiem?

sukcesyjny może trwać dwa lata, przy czym sąd będzie mógł przedłużyć go do pięciu lat. Zakończy się, gdy spadkobiercy ostatecznie podzielą majątek. W firmie, którą przejmie zarządca, pozostają obowiązujące kontrakty cywilnoprawne (umowy-zlecenia i o dzieło) oraz umowy o pracę. Utrzymane są też decyzje

Przegląd informacji ze spółek

stanu oszczędności, kontrolowanie wysokości wpłat odprowadzanych na rachunek w PPK i składanie zleceń, podała spółka. Licencjonowanie stanie się metodą komercjalizacji technologii XTPL na rynku wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów (ang. open defect repair), podała spółka. Decyzja jest

Zysk netto Awbudu wyniósł 5,33 mln zł w 2015 r. wobec straty rok wcześniej

zmian - przede wszystkim chcemy zachować marżowość spółki. Co bardzo ważne, zrealizowaliśmy już niemal wszystkie kontrakty z tzw. starego portfela - zawierane do 2013 roku i pozwalające osiągać zdecydowanie niższą marżę niż obecnie. W najbliższych 2-3 latach planujemy znacząco zwiększyć liczbę zleceń

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Alior Bank rozbudował bankowość internetową o nowe rozwiązania internetowe dla klientów inwestycyjnych, podał bank. Zmiany dotyczą m.in. wyszukiwania aktywów inwestycyjnych oraz zleceń koszykowych. Krka odnotowała 85,64 mln euro skonsolidowanego zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

sheet z Apogepha Arzneimittel GmbH dotyczący 4,5 mln euro pożyczki na rozwój produktu leczniczego Onko BCG, podała spółka. Datawalk zawarł umowę z podmiotem świadczącym usługi chmury obliczeniowej w celu realizacji projektu na zlecenie organu administracji państwowej. Umowa dotyczy sprzedaży licencji

Układanie płytek ceramicznych

spisać w formie umowy, w której określisz także wartość zlecenia, czas wykonania prac oraz zobowiązania obu stron. Przygotowanie powierzchni Bez względu na to, jakiego rodzaju płytki będą układane, dobry glazurnik powinien rozpocząć pracę od właściwego przygotowania podłoża. Powierzchnię przewidzianą pod

Strach na budowach. Firmy hamują inwestycje

drogowych i kolejowych spędza sen z powiek m.in. Dariuszowi Blocherowi, prezesowi Budimeksu, który specjalizuje się w tego typu robotach. - To może doprowadzić do wojny cenowej. Firmy będą chciały zdobywać zlecenia za wszelką cenę, żeby tylko utrzymać się na rynku - ostrzegał na spotkaniu z dziennikarzami

Przegląd informacji ze spółek

zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 14 620 250 787,35 zł na koniec maja, podało TFI. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 14 715 277 825,38 zł.  Rada właścicieli chilijskiej kopalni Sierra Gorda - w której KGHM Polska Miedź ma 55% udziałów

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

4,2 mln z bieżących rachunków. Nie zapłaciło też prawie 1 mln zł za dodatkowe prace, które wykonawca musiał wykonać. Kwestionuje faktury. Ewa Lipka nie widzi problemu. - Umowa przewidywała możliwość zlecenia prac dodatkowych do wysokości 50 proc. wartości zamówienia, stosowne zapisy znajdują się w

Wszechkalkulator z Polski, "będziemy tak popularni, że Google kupi nas za miliony"

. Google, na zapytania o kalkulatory zacznie częściej na samej górze pokazywać Omni Calculator i tam będą trafiać ludzie. Wtedy mają popłynąć prawdziwe pieniądze z reklam. Wykupi ich Google? Dziś do przychodów z reklam dokładają jeszcze zarobki z dodatkowych zleceń, np. stworzyli kalkulatory dla jednego z

Młodzi bez etatu i bez szans. Stracone pokolenie?

Na umowach cywilnoprawnych pracuje ponad 1,35 mln osób. Dotąd eksperci i pracodawcy przekonywali młodych Polaków, że umowy-zlecenia czy umowy o dzieło to wstęp do pracy etatowej. Zakładano, że jeśli pracownik się sprawdzi, pracodawca zaproponuje mu etat. Jednak inaczej Bardzo często mimo

Przegląd prasy

--Rząd ma przyjąć jutro Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego wg gazety --Prezes Banku Millennium: Rozważamy różne rozwiązania, w tym zwrot spreadów Puls Biznesu --ARiMR w niedługim czasie ogłosi kilka dużych, nowych zleceń związanych z modernizacją infrastruktury IT i bezpieczeństwem --Na

Erbud liczy na wzrost przychodów w tym roku wobec 1,69 mld zł z 2014 r.

budownictwo dla energetyki. "W okresie I-III kw. br. grupa zanotowała skonsolidowaną sprzedaż o wartości 1,334 mld zł. Do przerobienia w br. jest zaplanowane jeszcze ok. 400 mln zł. W omawianym okresie EBIT grupy wyniósł 42,8 mln zł, tj. 63% wzrostu r/r. W oparciu o bieżące dane oraz portfel zleceń

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, rozrywki oraz bankowości, wskazuje badanie SW Research na zlecenie firmy tedee. Źródło: ISBnews Chmura: Google i Microsoft zadeklarowali łącznie 3 mld USD inwestycji w Polsce w najbliższych latach, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. Źródło: ISBnews Telekomunikacja

Przegląd informacji ze spółek

- zrezygnowała z wydania Unibepowi zlecenia rozpoczęcia robót budowlanych, skutkiem czego umowa na realizację etapu C inwestycji uległa rozwiązaniu, podał Unibep. Budimex i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy (GDDKiA) podpisały umowę na "Kontynuację projektowania i budowy

Przegląd prasy

samorządy kupują pociągi Puls Biznesu --Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) otworzył oferty od firm mających na jego zlecenie zarządzać poborem manualnego myta - złożyły je Kapsch z Egis oraz Intertoll --Król z EI: Na rynku stacji benzynowych spodziewamy się postępującej konsolidacji

Planujesz remont? Poczekaj do zimy

musiały obniżyć ceny aby zachęcić klientów do skorzystania ze swoich usług. Skróci się też okres oczekiwania na ekipy remontowe. Monitorujący rynek branżowy portal Kurier Budowlany poinformował, że z 10 tysięcy firm znajdujących się w bazie danych aż 2 tysiące pilnie poszukuje zleceń. Dziennik "

Przegląd informacji ze spółek

poprzednio, podała firma. Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 4 614 231 073,4 zł na

Przegląd informacji ze spółek

250 pracowników stawia na cyfryzację, aby rozbudować systemy wspierające sprzedaż, wynika z badania Orange Insights, zrealizowanego na zlecenie Orange Polska. Kruk nie wyklucza, że w tym roku wyjdzie jeszcze z emisją na rynek dłużny, po udanej emisji obligacji na kwotę 35 mln zł w październiku

Przegląd prasy

maszyn paczkowych w swoich sklepach --Jeznach z GUS: Wpływ popytu konsumpcyjnego, inwestyc. na PKB pozytywny w I kw. --KRD: Mikrofirmy przyjmują wszystkie zlecenia, nie weryfikując kontrahentów --GUS: Inflacja przyspieszyła do 1,6% r/r w kwietniu; konsensus: 1,6% r/r --GUS: Wzrost PKB to 5,1% r/r

Roboty budowlane do 14.000 euro

może dzielić zamówienia na roboty budowlane tak aby każde ze zleceń nie przekraczało równowartości 14.000 euro. W związku z zakazem dzielenia zamówienia publicznego nie jest możliwe oddzielne zlecanie robót budowlanych, remontowych, modernizacyjnych w ramach jednego obiektu budowlanego. Pojęcie obiektu

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. Portfel zleceń grupy kapitałowej Mostostalu Warszawa wyniósł 1 977 238 tys. zł na koniec czerwca, zaś wartość portfela zamówień samej spółki sięgnęła 1 705 992 tys. zł, podał Mostostal.  Mostostal Warszawa odnotował 8,8 mln zł skonsolidowanej straty netto

Grupa PKP Cargo miała 44,1% udziału w rynku pod względem masy w 2016 r.

) oraz przyrost eksportu przez porty, po odzyskaniu przewozów od konkurencyjnego przewoźnika. "Przyczyną mniejszych przewozów węgla kamiennego w grudniu 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku była m.in. utrata w 2015 roku części zleceń dla największych grup

ERIF BIG: 2/5 Polaków dobrze ocenia swoją wiedzę o prawach konsumenckich

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Obecnie 40% Polaków dobrze ocenia swoją wiedzę o przysługujących im prawach konsumenckich, wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie ERIF Biuro Informacji Gospodarczej (ERIF BIG). Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Praw Konsumenta. "

Erbud liczy na spalarnie odpadów i energetykę

projektach nigdy nie będziemy uczestniczyć w nich jako członek konsorcjum. Udział prac budowlanych nie przekracza w tego typu zleceniach 20 proc. wartości kontraktu. Natomiast odpowiedzialność jest bardzo duża. Nie mamy wpływu na ewentualne kłopoty z częścią technologiczną inwestycji - wyjaśnił Zubelewicz

Echo 'jest spokojne' o sprzedaż 1,3 tys. mieszkań i przekazanie ponad 900 w br.

Galerii Libero. Echo kończy prace wykończeniowe w III etapie Outlet Parku oraz przy rozbudowie centrum handlowego Galaxy w Szczecinie. Obydwa projekty są realizowane na zlecenie EPP. Ich otwarcie jest zaplanowane na jesieni, podano także. Natomiast w segmencie biurowym w pierwszej połowie 2017 r. Echo

Przygotowanie dokumentacji projektowej w systemie "Zaprojektuj i wybuduj"

tę inwestycję. Odpowiedź W świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający udzielając zamówienia publicznego w przedmiocie sporządzenia dokumentacji projektowej obiektu budowlanego oraz wykonania robót budowlanych (tj. budowy tego obiektu) ma możliwość zlecenia prac w odrębnych

Z dłużnikiem przed sądem. Jak odzyskać swoje pieniądze?

Nieopłacone faktury to zmora zwłaszcza małych przedsiębiorstw. Brak pieniędzy za jedno czy dwa większe zlecenia może oznaczać dla firmy poważne kłopoty. Wielu małych przedsiębiorców co prawda przesyła wezwania do zapłaty, ale to wszystko. Nie zwracają się do sądów, bo boją się kosztów i

Personnel Service:Ukraińcy zarabiają w Polsce 3 do 5 razy więcej niż na Ukrainie

wykwalifikowanych. Firmy zabiegają o kandydatów, ponieważ brak rąk do pracy skutkuje zastojami u dostawców, opóźnieniami w realizacji zamówień, a nawet odrzucaniem nowych zleceń. Na to wiele przedsiębiorstw nie może sobie pozwolić" - stwierdził prezes Personnel Service.  Pracodawcy z sektora

Przegląd informacji ze spółek

może być jeszcze mocny, ale druga połowa roku powinna przynieść ochłodzenie nastrojów, uważa Michał Milewski, zarządzający funduszami Union Investment TFI. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zażądał wypłaty gwarancji bankowej, utworzonej na zlecenie konsorcjum firm Comarch S.A. i Comarch Polska

Rekord upadłości firm w Polsce. Małe i średnie firmy zabijane przez zatory płatnicze

szczególnie zabójcze dla firm  - wynika z badania KerallaResearch na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. I doprowadzają do efektu domina" "nam nie płacą, my nie płacimy, twoja firma komuś nie płaci i po kolej plajtujemy...".  Z zaległymi płatnościami borykają się

Przegląd prasy

wypadek" zamieniają umowy o dzieło na zlecenia ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,41% na zamknięciu w piątek --Fitch potwierdził rating A dla listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego --Polcolorit złożył do GPW wniosek o wykluczenie z obrotu akcjami spółki --Spółka Projprzemu ma umowę na

Work Service: 31,4% Polaków podjęłoby pracę w Niemczech, 15% w Holandii

"Migracje Zarobkowe Polaków" zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service przez instytut badawczy Kantar Millward Brown. Badanie zostało zrealizowane w okresie 20-29 marca 2018 r. Badanie zrealizowano na próbie N=708 osób pracujących, bezrobotnych, uczących się oraz

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Większość przedsiębiorstw udostępniających pracownikom urządzenia elektroniczne posiada regulaminy określające zasady ich użytkowania (75%), wynika z badania "Smartfon w firmie. Bezpieczeństwo danych w telefonach służbowych" przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Cyfrowego Centrum

Polacy po 50 szczęśliwi mimo niskich zarobków. Ponad połowa ma samochód, a sześciu na tysiąc... własny jacht

posiadają mieszkania, mężczyźni natomiast częściej są właścicielami domów jednorodzinnych, bliźniaków, segmentów, czy działek budowlanych. Z przeprowadzonych na zlecenie KRD badań wynika, że zaledwie 17 procent Polaków deklaruje, iż nie posiada żadnych nieruchomości. Ponad połowa osób po pięćdziesiątce

Przegląd informacji ze spółek

Projprzem Makrum - w konsorcjum z GEM Technology Sp. z o.o. otrzymała zlecenie od spółki Starion Poland na realizację inwestycji budowlanej pn.: "Pełnienie funkcji generalnego wykonawcy dla zadania inwestycyjnego polegającego na etapie I rozbudowy i przebudowy hali produkcyjno-magazynowej z częścią

Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły o 14,6% r/r wg masy w marcu

porównaniu do wyników sprzed roku, w marcu PKP Cargo wyraźnie zwiększyło w Polsce przewozy m.in. ropy naftowej i przetworów naftowych,co jest efektem realizacji zleceń dla nowych klientów oraz obsługi nowych relacji przewozowych, podano również. "W pierwszym kwartale 2016 roku w porównaniu do

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

-Nevada Acceleration Program, podało NCBR. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 marca br.  Źródło:ISBnews Robotyzacja: Blisko 1/3 małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce planuje w ciągu najbliższych 3 lat robotyzację, wynika z badania wykonanego na zlecenie Universal Robots "

Liczba upadłości ogłoszonych w 2014 r. spadła do 827, 1/4 w budownictwie

koniec III kw. ub. roku zarejestrowanych było 4,1 mln podmiotów gospodarczych, to upadłe stanowiły zaledwie 0,02% ogółu, wynika z raportu "Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce w 2014 roku", opracowanego na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) i Centrum Finansowego

Jak radzą sobie firmy, czyli czy kryzys się wreszcie skończył

problemem od lat mierzy się firma architektoniczna 2metry, która projektuje na zlecenie osób prywatnych, firm czy wspólnot mieszkaniowych. - W latach 2008-13 dość mocno odczułem skutki kryzysu. Spadła wtedy liczba dużych inwestycji budowlanych. Przedsiębiorstwa, które je do tej pory realizowały, weszły w

Zbuduj dom z programem "Mieszkanie dla młodych"

przechowywania opału, garażu, kotłowni”. Liczy się natomiast takie pomieszczenia jak: „pokoje, kuchnie, spiżarnię, przedpokój, alkowę, hol, korytarz, łazienkę, klatkę schodową, schody wewnętrzne”. Uwaga! Inny sposób na zaoszczędzenie na VAT to zlecenie budowy firmie będącej jego płatnikiem

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła r/r do 80 w październiku

ryzykowna, o czym świadczy aż 5 przypadków niewypłacalności w samym tylko październiku, mimo iż IT to przyszłość. Jeśli na bieżąco nie ma wielu kontraktów zlecanych przez instytucje centralne, to realizujące je dotychczas największe podmioty na rynku sięgają w większym stopniu po zlecenia z rynku prywatnego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

korzystaniu z bankowości internetowej wymienia brak wiedzy, wynika z badania przygotowanego na zlecenie Alior Banku. Seniorzy zdecydowanie bardziej przekonani są do bankowania za pomocą komputera (49% wskazań) niż przez aplikację w smartfonie (16%). Osoby starsze wciąż preferują osobisty kontakt z bankierem

Zatrudnienie i płace mają szansę dalej rosnąć w 2016 r. wg analityków

zleceń, które weszły w życie od nowego roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wzrosło o 3,1% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 1,4% r/r. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o

Przetarg na projekt powinien obejmować również zakup nadzoru autorskiego

budowlanego pod warunkiem zlecenia wykonawcy sprawowania nadzoru autorskiego. W orzecznictwie spotyka się nawet stanowisko, że gdyby nie doszło do przeniesienia autorskich praw majątkowych na zamawiającego, to okoliczność ta nie mogłaby stanowić przesłanki do skutecznego powołania się na dyspozycję określoną

Idą zmiany w przepisach o przetargach. Koniec zmów?

Menedżerów Budownictwa Janusz Zaleski. Według niego zawsze znajdą się osoby i firmy, które będą próbowały zdobywać zlecenia w sposób nieuczciwy. - Dotyczy to wszystkich branż, nie tylko budowlanej - podkreśla Zaleski. Przypomnijmy jednak, że w 2008 r. były minister sportu Mirosław Drzewiecki zarzucił firmom

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przedsiębiorcach przeniesienie działalności do sieci. Najszybciej do nowej rzeczywistości przystosowali się mali przedsiębiorcy. W najbliższym czasie aktywniejsze działania online planuje 62,5% z nich, wynika ze zrealizowanego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD) badania "KoronaBilans MŚP". 

Posłowie nie powstrzymają "czyścicieli" kamienic

wnioski przynosi opinia, którą na zlecenie klubu PiS przygotował poznański prawnik Łukasz Kwiatkowski. Przyznaje w niej, że już dziś lokatorzy mogą żądać na drodze sądowej przywrócenia wody. Problem w tym, że wie o tym niewiele osób. Ofiary "czyścicieli" w wielu przypadkach to ludzie ubodzy i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przekonanych, że ich pracownicy są przygotowani na potencjalne cyberataki. Jednocześnie prawie 75 proc. np. polskich firm nadal przyznaje, że ich systemy zabezpieczeń są przestarzałe i wymagają aktualizacji. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Forbes Insights na zlecenie firmy VMware