dam prace podwykonawcom

Katarzyna Bełdowska

Rozbieżności w ofercie przetargowej

Rozbieżności w ofercie przetargowej

Sprawdź, jak postępować w przypadku rozbieżności w ofercie przetargowej. Dowiedź się jakie czynności należy podjąć i jakie dokumenty przygotować.

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia faktu zatrudniania pracowników na umowę o pracę

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

NCBR oferuje 100 mln zł dla szpitali jednoimiennych prowadzących prace B+R

projektu to 12 miesięcy, przy czym jego realizacja może rozpocząć się najwcześniej 14 marca 2020 roku, a najpóźniej 31 lipca 2020 roku. W projekcie można powierzyć realizację części prac podwykonawcy - maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez dany podmiot. Budżet

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm spadła o 4% r/r do 73 w kwietniu

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Liczba niewypłacalności polskich firm spadła o 4% r/r do 73 w kwietniu 2019 roku wobec 76 rok wcześniej, podał Euler Hermes na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. "Jednocześnie od początku roku liczba niewypłacalności wzrosła o

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

nazwy podwykonawcę. Jest to firma B, któremu powierza te prace (czego robić nie musiał). Jednocześnie wykonawca A przy wykazywaniu spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia posłużył się pracami wskazanego podwykonawcy firmy B (umieścił jego prace w wykazie robót i przedstawił wystawione na firmę B

Elektrobudowa obniżyła cele dot. przychodów, EBITDA na 2019, odwołała - na 2020

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Uwzględniając wstępne wyniki za I-III kw. br. oraz wobec wydłużających się prac i uzgodnień dotyczących docelowego kształtu przyszłej, Elektrobudowa obniżyła cele finansowe na 2019 r. - w przypadku jednostkowych przychodów do 523,4 mln zł (z 575 mln zł

Dlaczego zostałem pominięty w programie subwencji? Prawnicy czytelnikom, odc. 82

Dlaczego zostałem pominięty w programie subwencji? Prawnicy czytelnikom, odc. 82

przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 7% r/r do 74 w lipcu br.

Warszawa, 23.08.2019 (ISBnews) - Liczba niewypłacalności polskich firm wzrosła o 7% r/r do 74 w lipcu 2019 r. wobec 69 w lipcu 2018 roku, podał Euler Hermes na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Od początku roku do końca lipca opublikowano informacje o 577

Euler Hermes: Niewypłacalność branży budowlanej wzrosła o 22% r/r w I półr.

były często na poziomie 65% wartości ceny inwestora, co przy aktualnym wzroście cen materiałów i kosztów pracy oznacza spadek i tak już minimalnych marż. Możliwość renegocjacji cen jest bowiem iluzoryczna – realnie długotrwała i zazwyczaj na drodze sądowej. W efekcie tego pojawiają się już

Enea Operator wdrożyła algorytm, który ma ograniczyć straty w transformatorach

sieci. Opracowany algorytm wpłynie na ograniczenie kosztów związanych z zakupem i eksploatacją transformatorów. Oprócz doboru najlepszych oraz najbardziej wydajnych transformatorów w danych lokalizacjach, wdrożenie projektu wpłynie na poprawę efektywności pracy sieci

KRD: Zadłużenie sektoru budownictwa wynosi 1,063 mld zł

działalności gospodarczych, czyli instalatorów, operatorów koparek, wykonawców prac remontowych i tak zwanej wykończeniówki. Dla porównania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają 204 mln zł długu, a spółki akcyjne 'zaledwie' 41 mln zł. Najmniejsi podwykonawcy są w gorszej sytuacji również z tego względu

KRD: Zadłużenie przedsiębiorstw budowlanych wobec innych firm wynosi 2,2 mld zł

umowach, które potem są interpretowane na niekorzyść podwykonawców. Podwykonawcy z kolei nie zabezpieczają odpowiednio swoich interesów: zawierają umowy ustne zamiast pisemnych i nie gromadzą dokumentów poświadczających wykonanie poszczególnych prac. To powoduje, że w efekcie nie są w stanie udowodnić

Kłopoty Technoparku. Wykonawca złożył wniosek o upadłość

Kłopoty Technoparku. Wykonawca złożył wniosek o upadłość

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny w połowie grudnia został poinformowany o tym, że firma Lechbud złożyła wniosek o upadłość. Grzegorz Fiuk napisał m.in.: Obecnie Zarząd SPNT czeka na aktualne dane o należnościach i jest w stałym kontakcie z podwykonawcami" SPNT ma informacje, że za prace wykonane

"SOR(RY)! Tu ratuje się życie". Gdzie się zgłosić, żeby lekarz nie odesłał nas z kwitkiem

"SOR(RY)! Tu ratuje się życie". Gdzie się zgłosić, żeby lekarz nie odesłał nas z kwitkiem

tam, gdzie mamy w danej chwili najbliżej. Jeśli nie jesteśmy w stanie sami dojechać, możemy prosić o przyjazd lekarza do domu. Z tym bywa jednak różnie, bo czasami szpital prowadzący punkt ma umowę z podwykonawcą na wyjazdy do domu pacjentów, a podwykonawca ich unika i wtedy zostaje pogotowie. Lekarz

Podwykonawcy będą lepiej chronieni przez prawo

Autostrad mówi o 704 poszkodowanych. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej informuje o kolejnych 23 firmach, które nie dostały pieniędzy (ponad 27 mln zł) za prace na kontraktach kolejowych. Ministerstwo Sportu i Turystki przyznaje, że nieuregulowane płatności wobec 80 podwykonawców i

MR: Wartość inwestycji w SSE wzrośnie o ponad 16 mld zł w najbliższych latach

wiążą się nowe miejsca pracy, tworzone nie tylko bezpośrednio przez inwestorów, ale także powstające u kooperantów, podwykonawców i w szeroko pojętym otoczeniu biznesowym, czytamy dalej. (ISBnews)  

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych m.in. pozwoli na wzmocnienie pozycji i lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczać ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością, a także na zwiększenie liczby firm, w tym małych i

Euler Hermes: Niewypłacalności firm budowlanych wzrosła o 7% r/r do 75 w maju

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Liczba niewypłacalności polskich firm budowlanych wzrosła o 7% r/r do 75 w maju 2019 r., podał Euler Hermes na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Od początku roku liczba niewypłacalności wzrosła również o 7% w porównaniu do

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

nie dało się przewidzieć i w trakcie wykonywania umów wykonawcy muszą ponieść dużo większe koszty niż początkowo zakładali, skutkuje to czasem zrywaniem kontraktów i zatrzymaniem prac przy ważnych inwestycjach, np. nowoczesnych drogach. Nowe PZP nakazuje zawarcie w umowie mechanizmów, które ochronią

KRD: Długi mikroprzedsiębiorców sięgają ponad 5 mld zł

, cytowany w komunikacie.  Firmy handlowe mają do uregulowania najwięcej zobowiązań - ok. 210 tys. zobowiązań o łącznej wartości 1,46 mld zł, a także budownictwo z długiem w wysokości 875 mln zł. Zdecydowana większość z nich (64,5%) to podwykonawcy zajmujący się na budowach pracami specjalistycznymi

Instytut Staszica: Przejęcie e-myta przez KAS to szansa na naprawienie zaniedbań

, opracowanych na podstawie danych Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczących KFD wynika, że przejęcie systemu od GDDKiA i prywatnego podwykonawcy zakończyło się wzrostem kosztów o ok. 7% (ok. 36 mln zł miesięcznie wg stanu na lipiec 2019 r.)" - podkreślono w dokumencie. Według Instytutu, biorąc pod uwagę

Międzynarodowe Gdańskie Targi oczekują 4-9 mln zł straty w br. przez pandemię

. Staramy się pozyskać nowych klientów, zagospodarować posiadaną infrastrukturę w inny możliwy sposób, np. na przestrzenie magazynowe. Współpracujemy ze stałymi podwykonawcami w celu stworzenia kompleksowych ofert dla klientów z nowych branż: filmowej czy też broadcastingowej. Elastycznie podchodzimy do

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 8% r/r do 76 w lutym

mniejszych podmiotów, w tym wyspecjalizowanych podwykonawców dużych inwestycji, wpłyną nie tylko rosnące koszty pracy, ale też ustawowe zmiany (po odwróconym VAT - w tym roku JPK)" - podsumował członek zarządu Euler Hermes odpowiadający za ocenę ryzyka Tomasz Starus, cytowany w komunikacie. 

Brak obowiązku wskazania podwykonawcy.

) przewidywanych podwykonawców. Podczas prac legislacyjnych dotyczących zakresu nowelizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zagadnienia związane z udziałem podwykonawców w procesie realizacji zamówienia publicznego były przedmiotem szeregu dyskusji. Zamiarem ustawodawcy było bowiem wprowadzenie do

KRD: Zadłużenie w sektorze budowlanym wynosi 2,41 mld zł

często podwykonawcy są właśnie na tej gorszej pozycji, ponieważ muszą upominać się o pieniądze za wykonaną pracę. Duże firmy budowlane szybciej otrzymują zapłatę od swoich kontrahentów, bo po 2 miesiącach i 6 dniach. Z kolei małe i mikroprzedsiębiorstwa muszą czekać około 4 miesięcy" - powiedział

"Zostałem z długami, nie mam nic!" - dramatyczny apel podwykonawcy autostrad A2 [WIDEO]

Podwykonawcy firm budujących w Polsce autostrady - chińskiego konsorcjum Covec i Dolnośląskich Surowców Skalnych - bezskutecznie domagali się zapłaty za wykonane prace. Wielu podwykonawców dużych firm budujących autostrady jest na krawędzi bankructwa, ponieważ generalni wykonawcy miesiącami

Euler Hermes: Liczba upadłości firm wzrosła r/r do 77 w lutym

firmy budowlane będą upadać, zanim rynek budowlany zaskoczy na dobre, tym bardziej że inwestycje te nie będą tylko zwykłymi pracami infrastrukturalnymi (dostępnymi dla szerokiego grona podwykonawców), ale też w dużym stopniu specjalistycznymi pracami np. kolejowymi. Liczba upadłości

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dokonało odpisów aktualizujących powstałych w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości majątku w segmencie

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) , zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób

Grupa Lotos: Rozpoczęto prace ziemne na budowie instalacji Projektu EFRA

ramach którego powstaną instalacje opóźnionego koksowania (DCU) i odsiarczania benzyny (CNHT). Równolegle prowadzone są prace przy budowie budynku elektroenergetycznego oraz estakady pod rurociągi. Przygotowywane są tereny pod zaplecza dla podwykonawców oraz teren pod budowę zbiorników" &ndash

GLG Pharma ma 1. umowę na przeprowadzenie badania klinicznego dla GLG-801

Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - GLG Pharma zakończyła drugi etap współpracy z IQ Pharma - podwykonawcą w badaniu klinicznym dla innowacyjnej cząsteczki GLG-801 w terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC). W wyniku przeprowadzonej analizy krajowych ośrodków

Budimex powinien utrzymać pozytywną dynamikę sprzedaży w segmencie budowlanym

rynkowych staramy się dotrzymywać zobowiązań kontraktowych zachowując przy tym transparentną politykę wobec naszych kontrahentów. Nierozwiązany pozostaje problem odpowiedniej indeksacji cen kontraktowych. Przedstawiciele branży budowlanej oraz strony publicznej są zaangażowani w prace dotyczące urealnienia

Przegląd prasy

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita  --Polska eksportuje rekordowe ilości zboża za granicę, zamiasto robić zapasy na czas suszy  --Poczta Polska otrzymała już dane z rejestru PESEL za zgodą ministra

GLG Pharma zakończyła I etap przygotowań do badania klinicznego w proj. TNBC

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - GLG Pharma otrzymała raport za pierwszy z czterech etapów prac w ramach realizacji badania klinicznego dla innowacyjnego inhibitora białka STAT3 w formie doustnej (GLG-801) przygotowany przez IQ Pharma - firmę badawczą, która jest jednym z podwykonawców w

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

doszły do satysfakcjonującego je porozumienia. Co nam da e-recepta? Jak korzystać z recept elektronicznych Spór wokół zapisów umowy Pan C, przedsiębiorca budowlany, miał wykonać elementy zabudowy tarasowej dla domu wielorodzinnego jako podwykonawca. Z powodu ukształtowania terenu konstrukcja &bdquo

Przegląd informacji ze spółek

Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) "Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200MWe", którego celem jest opracowanie innowacyjnej, nowatorskiej, niskonakładowej technologii

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 13% r/r do 76 w kwietniu

o obrotach od kilkunastu do ok. 30 mln zł, często firmy prac wyspecjalizowanych - czyli podwykonawcy dużych firm ogólnobudowlanych. - Sektor o największej liczbie niewypłacalności, bo aż 22 w kwietniu to firmy produkujące na potrzeby budownictwa, ale także wyroby konsumenckie (nie tylko żywność) i

ZUE obserwuje ożywienie rynku i jest pozytywnie nastawione do kolejnych okresów

wyższe marże. Widać, że rynek się rusza, nie tylko dostawców, ale też usługodawców i podwykonawców. Nasz sprzęt w coraz większym stopniu znajduje zatrudnienie na zewnątrz. Zdecydowanie rynek zaczyna się ruszać" - powiedziała Mroczek podczas konferencji prasowej. Komentując słabsze wyniki I

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

) zobowązanie wykonawcy do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

lub z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych; 3) zobowiązanie wykonawcy do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych

Będzie powtórka z fali upadłości firm budowlanych?

Robót Drogowo-Mostowych Świętno, Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Mostowych "Mosty PRDIM" (likwidacyjną), Projekt-Bud, Drog-Bud. - Jak widać, są to raczej podwykonawcy, a nie główni wykonawcy. Na to, biorąc pod uwagę etap prac drogowych, jest raczej za wcześnie - komentuje Grzegorz Błachnio

Przegląd prasy

Henryk Kania --BNP Paribas BP ma umowę na finansowanie faktoringu na max. 500 mln euro --S&P podniósł perspektywę ocen Pekao do pozytywnej, mBank i Alior - bez zmian --Moonlit czeka tylko na zielone światło od giełdy na debiut na NewConnect --Trakcja: Podwykonawca złożył wniosek o upadłość spółki

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 9) w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

, do wysokości określonej w pkt 2; 4) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności

Przegląd informacji ze spółek

(CFA) Michał Ziętal. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), w związku z zakończeniem prac nad testami na utratę wartości aktywów, zidentyfikował konieczność dokonania odpisów aktualizujących wartości aktywów, podała spółka. Przełoży się to na zmniejszenie skonsolidowanego wyniku netto o 540

ARP: Jednolity Obszar Inwestycyjny szansą na dotarcie do wykwalifikowanych kadr

. Jakościowe dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji. Preferowane będą inwestycje, które będą tworzyć stabilne i wysokopłatne miejsca pracy. Duże znaczenie będą miały inwestycje innowacyjne, a także aktywność w tych regionach Polski, które znajdują się jeszcze na niższym poziomie rozwoju

Przedsiębiorcy, gdy zachorują, nie dostaną zasiłku

; Zamiast komukolwiek pomóc, rządzący spowodowali, że będzie dochodzić do patologii – odpowiadają przedsiębiorcy. Podają przykłady możliwych nadużyć w branży budowlanej. Główny wykonawca wynajmuje firmę do jakichś prac i na bieżąco płaci jej wszystkie zobowiązania. Podwykonawca nie odprowadza jednak

BIG InfoMonitor/BIK: Suma budowlanych zaległości wynosi 4,57 mld zł

bazach przybywały setki nowych dłużników. Firmy budowlane tylko w jednym miesiącu przyczyniły się do bankructwa 13 dostawców oraz podwykonawców. W I kw. produkcja budowlano-montażowa była większa o 26,1% niż w tym samym okresie ub.r., wynika z danych GUS. Dla porównania, w całym 2017 r. wzrosła o 12,1

Euler Hermes: Liczba niewypłacalności firm wzrosła o 26% r/r do 101 w X

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Liczba niewypłacalności polskich firm wzrosła o 26% r/r do 101 w październiku 2018 r., podał Euler Hermes na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Od początku bieżącego roku skala wzrostu liczby opublikowanych niewypłacalności wyniosła

LPP chce przeznaczać blisko 200 mln zł rocznie na B+R

także na innych rynkach. Dlatego warto wspierać polskie produkty eksportowe - pieniądze z ich sprzedaży za granicą wzmacniają polskich producentów, a pośrednio polską gospodarkę. Dzięki temu tworzymy przecież miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów" - powiedział prezes Marek

ZUE miało wstępnie 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r.

Warszawa, 08.03.2019 (ISBnews) - ZUE miało 832,73 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 62,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Spółka podała też, że wynik brutto ze sprzedaży wyniósł (-)56,04 mln zł, a stan środków pieniężnych

Przegląd informacji ze spółek

Infrastruktura Południe sp. z o.o. (podwykonawca), której przedmiotem jest wykonanie przez Strabag części prac w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie", podała spółka. ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w

Komu potrzebny jest ekonapój? "Nie damy się skomercjalizować"

na dalszy rozwój. Naszymi śladami zaczęły podążać inne firmy. Od chwili wejścia do świata biznesu przyświecała nam idea pozytywnego nastawienia do świata i życia, kroczenia własną drogą bez oglądania się na innych. Jesteśmy lokalnymi patriotami i wspieramy lokalnych dostawców. Nie damy się

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności. Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju Dane w klauzulach

Przegląd informacji ze spółek

Property Poland jako zamawiającym, który podnosi wartość robót budowlanych związanych z budową sklepu IKEA w Lublinie do 72,33 mln zł netto, podała spółka. Przewozy PKP Cargo wzrosły o 13,8% r/r w ujęciu masy towarów i o 11% r/r w ujęciu pracy przewozowej w I półroczu 2017 r., podała spółka, powołując

Sygnity nie ma informacji o postępowaniu CBA ws. CSIZS dla MPiPS

domniemanej zmowy przy przetargu na wykonanie i wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), poinformowała spółka. "W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi śledztwa prowadzonego przez CBA na zlecenie Prokuratury

Polskie pociągi z zagraniczną metką

W ostatnich latach przewoźnicy na potęgę kupowali pociągi, bo pozwalały na to dotacje unijne. W efekcie rośli producenci w branży, m.in. bydgoska Pesa i nowosądecki Newag, a także ich podwykonawcy. Obaj już eksportują swoje pociągi za granicę, bo pieniądze z Unii Europejskiej za kilka lat się

Qumak złożył wniosek o upadłość firmy wybranej do realizacji 5. etapu ISOK

ręki' firmie, której fatalna kondycja finansowa może uniemożliwić jego kontynuację" - czytamy w komunikacie. "Wybór firmy GIS Partner do realizacji prac w V etapie projektu ISOK oraz jego tryb budzi zaniepokojenie i jest zupełnie niezrozumiały" - skomentował prezes Qumaka Tomasz Laudy

Polimex-Mostostal: podwykonawca złożył wniosek o upadłość

września do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej dłużnika. Dał czas Polimeksowi do zeszłego piątku na zapłatę i od tego uzależniał wycofanie wniosku. Budowlana spółka zadeklarowała chęć rozmów z Eurometalem o rozliczeniu prac, ale uzależniała to od wycofania wniosku o upadłość. Eurometal

MIB: Specustawa jest niezbędna dla pomyślnej realizacji inwestycji kolejowych

naprawczy, zakładający maksymalne skrócenie procedur w spółce oraz zatrudnienie projektantów i inżynierów z uprawnieniami do nadzorowania robót, podano również. "Cały czas przychodzą do mnie podwykonawcy z branży kolejowej, prosząc o jakąkolwiek pracę. Rynek jest wygłodniały. To nie jest tylko sprawa

Wzięli się do roboty. Pięć miesięcy po wygraniu przetargu

. zł, żeby chociaż połatać drogę. Jednak Doren uznał, że sam to wykona i nie chciał wpuścić innej firmy na teren inwestycji. Umowy z firmą nie bardzo się da rozwiązać, bo wykonawca cały czas utrzymuje, że zakończy prace w terminie - czyli do końca października 2014 roku. Sytuacja stawała się coraz

Przegląd prasy

usługi przejęcia i eksploatacji Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (ESPO); IŁ ma oferty od potencjalnych podwykonawców --Firmy zaczynają interesować się zakupem energii bezpośrednio od farm wiatrowych --Największy chiński dostawca serwerów Inspur wszedł do Polski ISBnews --IMS miał 4,31 mln zł

FagorMastercook czeka na inwestora. Nie ma upadłości

rozwiązaniach: zakupie całej grupy Fagor przez nowego inwestora, zakupie wyłącznie wrocławskiego przedsiębiorstwa przez inną firmę albo likwidacji i konieczności pomocy jego pracownikom. - Walczymy o przeżycie zakładu, bo jeśli firma upadnie, pracę stracą też podwykonawcy. Zgłosili się do nas konkretni

Creotech Instruments inwestuje w centrum badawczo-rozwojowe

;Realizacja tego projektu pozwoli na zwiększenie tempa realizowanych projektów, obniżenie kosztów oraz podwyższenie niezawodności naszych procesów produkcyjnych i produktów. Dzięki tej inwestycji Creotech będzie w stanie zrezygnować z części dotychczasowych zagranicznych podwykonawców i większą część prac

Stanęła budowa osiedla. Winny deweloper czy wykonawca?

dostawali pieniędzy za wykonane prace. Firma jest w trudnej sytuacji finansowej, bo dała się wpędzić w licytację na jak najniższe ceny przy kontraktach drogowych. Jesienią zeszła z budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Samorządowi tego miasta stawiała te same zarzuty, co Marvipolowi. - Popełniliśmy

Meble z Polski podbijają świat. Ale kroci na nich nie zarabiamy

Styl - 1,27 mld zł - i Com40 - blisko miliard przychodu (dane B+R Studio). Klient zapłaci za jakość Meble Grupy Nowy Styl można kupić w Polsce u 850 dystrybutorów. Ich klientami są m.in. duże korporacje, stadiony czy kina. W Polsce zatrudnia ponad 2 tys. pracowników w pięciu fabrykach. Pozostała część

Polska w budowie - dzięki niewolnikom z Korei Płn. Może harują właśnie przy twoim mieszkaniu?

odpowiednie pozwolenia. Wystawia się wizy, następnie polskie ministerstwa Spraw Zagranicznych i Pracy przyznają dokumenty zezwalające na legalną pracę. Według danych, do których dotarli przedstawiciele południowokoreańskiej organizacji Centrum ds. Praw Człowieka Korei Północnej, w 2011 r. legalnie sprowadzono

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

produkcji i marketingu na poziomie 35 mln zł oraz koszcie wytworzenia nośników fizycznych na poziomie 9 mln zł. Spółka posiada 100% praw do marki Lords of The Fallen 2 oraz wszystkich prac wykonanych do tej pory przez podwykonawców - Spółka nie widzi ryzyka sporu prawnego dotyczącego marki gry Lords of the

Przegląd informacji ze spółek

Oponiarska Dębica odnotowała 22,49 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 58,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. DataWalk odnotował 1,26 mln zł skonsolidowanych przychodów i 3,45 mln zł straty netto w I kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane

Sukces na numizmatycznym rynku

. Ojciec nauczył mnie szacunku do pracy i pieniądza - opowiada Szymon Kurowski, dziś prezes spółki Kurowski Group z Jeleniej Góry. Firma jego ojca zajmowała się skupem i sprzedażą przedmiotów kolekcjonerskich oraz doradztwem związanym z inwestycjami w metale szlachetne i przedmioty kolekcjonerskie. Gdy syn

Jak na budowie stadionu na Maślicach trawnik malowano

listopad (800 tys. zł) i grudzień (ok. 400 tys. zł). - Do tego dochodzą prace dodatkowe, których nie chce uwzględnić Wrobis, warte ok. 3 mln zł. Co to za prace? Jończyk twierdzi, że Mostostal Wrobis zlecał jego spółce prace według nieaktualnych projektów. - Na ich polecenie pracowaliśmy według danych

Najbardziej poszukiwani pracownicy w Polsce

już w momencie wejścia na rynek pracy miewają nieaktualną wiedzę. Na dodatek reformy w szkolnictwie rozmontowały system kształcenia zawodowego. - Szkół zawodowych już prawie nie ma, a te, które zostały, są niedofinansowane. Brakuje pieniędzy na nowoczesne parki maszynowe. W efekcie naucza się

Budowali drogi, a teraz są na skraju bankructwa

powstała, by ułatwić odzyskanie przez nich pieniędzy za wykonane prace przy tych inwestycjach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad niedługo po zerwaniu kontraktu z konsorcjum Alpine Bau i Hydrogeo na budowę odcinka "szesnastki" koło Biskupca dała przedsiębiorcom 21 dni na złożenie

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

również stać wykonawcą istotnej części zamówienia, będzie stroną kontraktu. Zamawiający np. budowę drogi będą mogli wymagać wykonania określonych prac przez taką firmę, stanie się też ona odpowiedzialna za los podwykonawców. Takie rozwiązanie powinno skutecznie wyeliminować sytuacje, gdy mali podwykonawcy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wydajność przedsiębiorstwa podczas epidemii koronawirusa COVID-19. Narzędzie ai4HR pozwala odpowiednio wcześnie wykrywać osoby które potencjalnie mogą wykazywać objawy chorobowe bez konieczności wyłączania z pracy firmy. Moduł sztucznej inteligencji dzięki wykorzystaniu danych analitycznych przewiduje

Rząd chce uniknąć paraliżu na kolei. Pomoże specustawa?

podwykonawcy z branży kolejowej, prosząc o jakąkolwiek pracę - powiedział Andrzej Adamczyk. - Rynek jest wygłodniały. To nie jest tylko sprawa wydania unijnych dotacji, ale losu polskich firm. A prawda jest brutalna - szafa z projektami jest pusta. Obietnice składane w ubiegłym roku przez rząd PO-PSL były bez

ZPP: Ustawa krajobrazowa narusza prawa nabyte w branży reklamy zewnętrznej

zestawieniu są małe i średnie przedsiębiorstwa, które rocznie uzyskują w ten sposób 70 mln zł. Zdaniem organizacji, w wyniku zmian na rynku reklamowym pracę może stracić około 10 000 osób, które działają jako podwykonawcy firm reklamowych. "Niepokojącym jest fakt, że ustawa krajobrazowa uderza nie

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

.vc, spółka rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe w oparciu o dane zbierane w ramach aplikacji. Nawiązała współpracę z ekspertami z Uniwersytetu SWPS i Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, kolejno w zakresie psychologii społecznej i procesów komunikacyjnych oraz machine learningu oraz big

Rodzinne Wzgórze. Deweloper nie płacił, zapłacili klienci

osiedle w podkrakowskiej Lusinie, miało być gotowe w połowie 2009 roku. Plan przewidywał, że staną tam 52 domy w zabudowie bliźniaczej. Głównym źródłem finansowania inwestycji miały być wpłaty od klientów. Prace na budowie przerwano jednak w maju 2008 roku. Z ustaleń krakowskiej prokuratury wynika, że

Banki proponują: Innowacje dla firm po lokalnemu

Co prawda nie można bankom czynić zarzutu, że w ogóle nie chcą finansować małych i średnich polskich firm - portfele kredytów dla tej części gospodarki są dziś warte 170 mld zł - ale nie da się ukryć, że znacznie chętniej bankowcy obsługują zwykłych konsumentów (im pożyczyły 550 mld zł). A prezes

Przegląd prasy

budowlanych związanych z budową sklepu IKEA w Lublinie do 72,33 mln zł netto, podała spółka. --Przewozy PKP Cargo wzrosły o 13,8% r/r w ujęciu masy towarów i o 11% r/r w ujęciu pracy przewozowej w I półroczu 2017 r., podała spółka, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). --Comarch

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

, jednak należy je definiować jako realną możliwość zaangażowania poszczególnych osób w realizację zamówienia. Tym samym, nie istnieje obowiązek sformalizowania stosunku pomiędzy daną osobą a wykonawcą przez np. nawiązanie stosunku pracy".  W wyroku GKO z dnia 15 września 2008 r., wydanym na

Nie można podliczyć, co zrobiono na A1. Wszędzie leży... śnieg.

prac. Będzie potrzebna, gdy sprawa znajdzie się na wokandzie sądowej. - Teraz rozmawiają już tylko prawnicy, a nie budowlańcy - dodaje nasz rozmówca. Na tym nie koniec kłopotów. Podwykonawcy z terenu Wodzisławia, Jastrzębia i Rybnika, których zaangażowano do pomocy przy budowie A1, alarmują, że Alpine

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, którzy dokonali zakupu internetowego na raty, wybiera taką metodę płatności ponownie. Wśród branż, w których trend ten jest najbardziej widoczny, są m.in. elektronika, dobra luksusowe i e-usługi, wynika z danych PayU.  Źródło: ISBnews Legislacja: Sejm skierował  projekt ustawy o doręczeniach

Miasto zerwało umowę na halę przy Bema za 122 mln zł

Halę widowiskowo-sportową na zlecenie miasta budowała Hydrobudowa Polska z Wysogotowa w konsorcjum ze swoją spółką-matką PBG. Obie firmy są obecnie w upadłości układowej i przerwały prace. Przedsiębiorstwa chcą dogadać się z wierzycielami, ale nie wiadomo jeszcze, czy im się uda. Hydrobudowa

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

publicznych. Dzięki nowym przepisom m.in. przy robotach budowlanych i usługach wykonawca lub podwykonawca zamówienia powinni zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę. Przepisy mają uniemożliwiać stosowanie kryterium najniższej ceny. I przepisy przyniosły pewien skutek. UZP przeanalizował przetargi

Przegląd prasy

dystrybucyjne na 100 tys.m2 w Strykowie --ZM Ropczyce będą kompleksowo obsługiwać inwestycje pod klucz wg nowej strategii --Randstad: Wskaźnik rotacji na rynku pracy spadł do 21% w I kwartale br. --PKP Cargo: Państwowa czeska spółka OKD PRISKO może przejąć kontrakt AWT z OKD --Asbis powołał spółkę I ON

Naruszenia, które nie skutkują nieważnością procedury w świetle kontroli UZP

Pierwsza grupa drobnych naruszeń jest związana z publikacją ogłoszeń. Jeżeli w ogłoszeniu brak jest informacji o współfinansowaniu zadania ze środków UE, lub w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej zamawiającego nie zamieszczono informacji o dacie przekazania ogłoszenia do Dz.U.U.E, lub

Budowlańcom lżej. To może być koniec zastoju

główni wykonawcy robót to firmy spoza województwa, ale do pracy zatrudniają one podwykonawców z regionu. Gruszek w popiele nie zasypiają także prywatne firmy. Wystarczy wspomnieć tylko o wielkiej inwestycji ECE, czyli budowie Galerii Kaskada. Ruch na rynku budowlanym zauważył m.in. Marcin Chromy

Przegląd informacji ze spółek

oraz 343 mln zł zysku operacyjnego, poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. Jednostkowy wynik finansowy netto Bowim wyniósł 2,96 mln zł w III kw. 2017 r., co stanowi wzrost o 2,45 mln zł w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego, podała spółka, prezentując wstępne dane. Urząd

Dziwny remont Trasy W-Z. Będą wyjaśnienia

termin zakończenia prac. Poprosili nas o pomoc przy tej inwestycji - twierdzi jeden z pracowników z Łodzi. Rzeczniczka Urzędu Zamówień Publicznych Anita Wichniak-Olczak twierdzi, że przepisy nie zabraniają wprawdzie zatrudniania jako podwykonawców firm, które były konkurentami w przetargu, ale kodeks

Dane o produkcji za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

. Dwa czynniki, kalendarzowo-statystyczne, miały istotny wpływ na październikowy wynik produkcji przemysłowej. Po pierwsze dłuższy czas pracy w stosunku do września br. oraz października roku ubiegłego. W ujęciu rocznym czynnik ten mógł nawet podbić wynik o ponad 4 pkt. procentowe. Przy ocenie danych za

Przegląd prasy

programu Mieszkanie+ --839 tys. - tyle ton węgla Polska sprowadziła w zeszłym roku z USA podał Reuters, powołując się na dane Agencji Rozwoju Przemysłu.  Gazeta Wyborcza  -- Ponad 205 tys. pasażerów nie zdążyło w 2017 r. na kolejny samolot podczas przesiadki na polskich lotniskach. Za

Agencja ISBnews przyznała nagrody Najbardziej Wiarygodnym w Polskiej Gospodarce

pozycję na rynku medialnym - dzięki rzetelności i ciężkiej pracy. Ta pozycja jest dowodem na to, że osiągnęliśmy wiarygodność w oczach zarówno odbiorców naszych depesz, jak i spółek i podmiotów biznesowych. Uznaliśmy więc, że nasze doświadczenie, wiedza i rozeznanie rynku upoważnia nas do tego, aby

Przegląd prasy

, podała spółka. --Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 5,36 USD na baryłce w grudniu wobec 7,08 USD miesiąc wcześniej i 7,15 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. --Olczyk Sp. z o.o. Lokum 13 S.K.A, spółka zależna Lokum Deweloper kupiła działkę w Krakowie przy

Przegląd informacji ze spółek

, według wstępnych szacunków, podała spółka. Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 5,36 USD na baryłce w grudniu wobec 7,08 USD miesiąc wcześniej i 7,15 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 13 S.K.A, spółka zależna Lokum Deweloper kupiła

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

) zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości określonej w pkt 2; 4) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na

Biznes z etyką i uśmiechem. Wesoła moda dla przyszłych mam

zagranicą. - Nasze klientki z Europy Zachodniej zaczęły dopytywać, czy sprzedamy im nasze produkty w hurtowych ilościach, ponieważ chciałyby się zająć ich odsprzedażą. Stwierdziłam, że owszem, mogą i nawet damy im do tego narzędzia w postaci sklepów internetowych oraz wsparcia marketingowego. Zależy nam

Wrocławianka innowatorką roku w USA. Za wynalazek, który pomoże ratować zagrożone płody

na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, do Katedry Histologii i Embriologii, gdzie napisałam pracę doktorską u prof. Marzenny Podhorskiej-Okołów - mówi. Jej obsesją jest odkrywanie nowych rzeczy. Twierdzi, że zawsze to w sobie miała, i że lubiła wiedzieć więcej. Stąd wzięła się potrzeba wyjazdu do